SABAR DAN IKHLAS Bismillaah....

setiap orang entah saya atau bahkan sahabat sekalian pasti pernah mendapatkan suatu masalah. baik masalah dengan sesama teman, masalah dengan keluarga, atau bahkan masalah dengan bos di kantor, atau seperti saya sendiri contohnya. terkadang saya pun mendapat masalah dengan majikan disini. ketika kita mendapatkan suatu masalah, pikiran kita menjadi ruwet, mudah marah, mudah tersinggung, ingin menangis (saya sendiri), dan terkadang kita berprasangka bahwa Allah tak sayang kepada kita. sebenarnya,kalau kita memahami bahwa tiap manusia hidup di dunia pun tak luput dari suatu masalah. hal utama yang harus kita lakukan ketika masalah melanda kita adalah tetap ber-husnudzon kepada-Nya, bahwa ALLAH SWT sedang menguji kita, seberapa besar batas kesabaran kita dalam menerima masalah/ujian tersebut. kalau kita bersabar ketika mendapat masalah, dengan pikiran yang positif kita mencerna dan memecahkan masalah yang kita hadapi, InsyaAllah masalah/ujian tersebut akan terlewati dan terasa ringan. sabar dan ikhlas adalah kunci utama dalam menghadapi masalah/ujian yang ditimpakan kepada kita. dengan sabar dan ikhlas pula semua ujian tersebut akan terasa ringan bila kita mampu menerapkannya. Ya Robbul Izzati...berikanlah kami kekuatan dalam menerima ujian-ujian dari-Mu, semoga kami termasuk hamba-hambaMu yang ikhlas dalam menerima ujian dari-Mu... Aminnnn

*semua hal yang menimpa kita adalah Tasbih yang menjadi pengingat-Nya*

jadikanlah sabar dan shalat sebagai pemimpinmu. begitu terasa sejuk menusuk ketika diucapkan Profesor Abdul Rauf demi melihat Fahry yang sangat terpukul akibat musibah dan derita yang semakin kencang melandanya. harus menjadi landasan utama penciptaan jati diri. Mengingatkan bahwa hidup bukan hanya materi. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada manusia yang tak pernah lelah berusaha dan berdo¶a. sebelum ia sempat menunjukkannya dengan aura tubuh. ³Allah sedang berbicara kepadamu tentang Sabar dan Ikhlas³. bahkan ketika kesombongan hanya berada di dalam hati saja. Ikhlas dalam hal apa saja. Kutipan do¶a Nabi Yusuf ketika menghadapi dusta dan fitnah akibat ketampanannya.Sabar n ikhlas ³Hai orang-orang yang beriman. maka aku lebih memilih tinggal di penjara tapi dekat dengan-Mu daripada aku hidup bersama manusia pendusta³. I believe it. dan percayalah hidup akan terasa lebih berarti dan menyenangkan. jika memang kehidupan di penjara lebih berarti daripada dunia luar. Sesunguhnya Allah beserta orang ± orangyang sabar³ (QS. harta. ³Ya Allah. Sabar dan Ikhlas Tidak hanya diucapkan di dunia film dan tulisan saja. Hayati. hati dan cinta.. Tetapi Sabar dan Ikhlas. Peringatan itu akan segera datang kepada siapa saja yang merasa sombong. Masing-masing telah ditentukan porsi terbaiknya. renungkan dan pelajari makna besar di balik kedua kata tersebut. bagi diri maupun lingkungan. prestise dan harga diri. fisik. Al Baqarah : 153) Sabar & Ikhlas Pelajaran terpenting dalam film dan novel fenomenal Ayat-Ayat Cinta. Tidak juga hanya sebuah penggalan peristiwa sejarah.very very much« . materi.

Maka kebodohan terhadap hakikat sabar dan syukur. Ia menambahkan lebih banyak derajat dan kebajikan kepada sabar. niscaya ia tidak peduli dengan yang luput dari padanya. (QS. Tuhan akan membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang akan membinasakan´. disebabkan kesabaran mereka´. ³Hendaklah kamu bersabar. sedang mereka datang kepadamu (menyerang) dengan cepatnya. Dan penelitian semua ayat-ayat tentang kedudukan sabar itu akan panjang bila diteruskan. ialah: keyakinan dan kesungguhan sabar. disebabkan keteguhan hati (kesabaran) mereka´. melainkan pahalanya itu ditentukan dengan kadar dan dapat dihitung. ³Dan telah sempurnalah perkataan yang baik dari Tuhan engkau untuk Bani Israil. . sebenarnya adalah kebodohan daripada sifat-sifat Dia Ta¶ala. (QS Az-Zumar : 10). (QS. maka di antara lain. sebagaimana nanti akan diterangkan caranya sabar itu separuh iman. selain sabar. sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar´. (QS Al A¶raf : 137). maka Allah Ta¶ala mengaitkan puasa itu bagi orang-orang yang bersabar. Maka Allah µAzza wa Jalla berfirman: ³Dan Kami jadikan di antara mereka itu beberapa pemimpin yang akan memberikan pimpinan dengan perintah Kami. ³Kepada orang-orang itu diberikan pembalasan (pokok) dua kali lipat. Nabi s. Ia menjadikan derajat dan kebajikan itu sebagai hasil (buah) dari sabar. bersabda : ³Sabar itu separuh iman´. Al-Anfal : 46). dengan beberapa sifat. Siapa yang diberikan keberuntungan dari keyakinan dan kesungguhan sabar itu. Ali µImran : 125). Keutamaan Sabar Allah Ta¶ala sesungguhnya telah menyifatkan orang-orang yang sabar. Al Qashash : 54) ³Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu. As-Sajadah : 24).w. bahwa Ia bersama mereka. dari shalat malam dan puasa siang. Dan sesungguhnya adanya puasa itu sebagian dari sabar dan puasa itu separuh sabar. Keduanya merupakan dua sifat dari sifat-sifat Allah Ta¶ala dan dua nama dari al-asmaa-ul-husnaa. Maka tidak ada dari pendekatan diri manusia kepada Allah (ibadah).a. akan disempurnakan pahalanya dengan tiada terhitung´. (QS. yaitu ketika mereka berhati teguh (sabar)´. (QS. ³Ya! Kalau kamu sabar dan memelihara diri. Adapun hadits-hadits yang menyangkut dengan sabar.Sabar n ikhlas Sesungguhnya iman itu terdiri atas dua bagian: sebagian sabar dan sebagian syukur. dimana Dia menamakan DiriNya dengan nama ash-Shabuur danasy-Syakuur. Adapun haditshadits yang lain di antaranya: ³Dari yang sekurang-kurangnya diberikan kepada kamu.

Nabi s. Maka menjawab Umar r..a. kepada Abu Musa Al-Asy¶ari r. Yang satu lebih utama dari yang lain: sabar pada waktu musibah itu baik.a.: ³Berakhlaklah dengan akhlak-Ku! Sesungguhnya sebagian dari akhlak-Ku.s. Dan kami rela dengan ketetapan Tuhan (qadha Allah Ta¶ala)´. Dikatakan bahwa Allah Ta¶ala menurunkan wahyu kepada nabi Daud a. lalu beliau bertanya: ³Apakah kamu ini semua orang beriman?´. daripada disempurnakan oleh setiap orang daripada kamu. Kami bersabar atas percobaan. bersabda: ³Pada kesabaran atas yang tidak engkau sukai itu banyak kebajikan´. bahwa sabar itu dua. Dan yang lebih baik daripadanya lagi. membaca firman Allah Ta¶ala: ³Apa yang di sisi kamu itu akan hilang dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal. kepadaku.w. masuk ke tempat orang-orang Anshar. Nabi s.a. Kemudian Nabi s.w.w. adalah lebih aku sukai. Diriwayatkan Jabir.a. berkata: ³Engkau sesungguhnya tiada akan memperoleh apa yang engkau sukai. ialah.a. dengan seperti amalan semua kamu. bahwa ketika Rasulullah s.w ditanyakan tentang iman. ialah sabar (menahan diri) dari .a.´ Pada hadits yang diriwayatkan µAtha¶ dari Ibnu Abbas. menjawab: ³Demi Tuhan pemilik Ka¶bah! Benar kamu itu orang beriman!´. Dan akan Kami berikan kepada orang-oang yang sabar itu pembalasan.: ³Ya.w. maka di antaranya ialah terdapat pada surat khalifah Umar bin al-Khatab r. Akan tetapi aku takut.a. Dan akan ditantang kamu oleh penduduk langit (para malaikat) ketika itu. bahwa Nabi s. niscaya memperoleh kesempurnaan pahalanya´. Maka siapa yang sabar dan memperhitungkan diri. bahwa Aku Maha Sabar. yang bunyinya di antara lain: ³Haruslah engkau bersabar! Dan ketahuilah. Adapun atsar. Lalu sebagian kamu menetang sebagian yang lain. selain dengan kesabaranmu atas apa yang tiada engkau sukai´.a. maka Beliau menjawab: ³Sabar dan suka memaafkan´. Isa Al-Masih a. menurut yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya´ (An-Nahl:96).a. Semua mereka diam.s.w. bahwa dibukakan kepadamu dunia sesudahku. lalu bertanya: ³Apakah tandanya keimanan kamu itu?´ Mereka menjawab: ³Kami bersyukur atas kelapangan. wahai Rasulullah!´.Dan engkau bersabar di atas apa yang menimpa atas diri engkau. Lalu Nabi s.

dua malaikat. bagi orang yang tiada mempunyai kesabaran´. petunjuk itu tidaklah memadai.´ Penjelasan Hakikat Sabar Ketahuilah kiranya. Ali r. apabila membaca ayat: ³Sesungguhnya dia (Ayub) kami dapati. seorang yang sabar. Dan peperangan antara yang dua tadi. Seperti demikian pula sabar. Maka Allah Ta¶ala mewakilkan kepada manusia itu ketika sempurna dirinya dengan mendekati kedewasaan. Maka jadilah insan itu dengan sinar petunjuk. bahwa peperangan itu. terjadi antara penggerak agama dan penggerak hawa nafsu. Dan suatu kedudukan dari kedudukan orang yang berjalan menuju kepada Allah (saalikiin).yang diharamkan Allah Ta¶ala. adalah bahwa takwa itu kebajikan yang utama. Tiada akan sempurna sabar itu selain dengan ma¶rifah yang mendahuluinya dan dengan ahwal yang tegak berdiri. Pada anak kecil itu yang ada hanyalah tentara hawa nafsu. Shad : 44). bahwa sabar itu yang memiliki iman. berlaku terus menerus. Lalu ia melawan nafsu syahwat tersebut dengan kekuatan itu. Ma¶rifah itu adalah seperti pohon kayu. Hendaklah dipahami. seperti yang ada pada hewan. dialah yang mewariskan ahwal. Dan ini terdapat pada semua kedudukan para saalikiin. Lalu ia memerlukan kepada kemampuan dan kekuatan yang dapat menolakkannya kepada menyembelih nafsu syahwatnya itu. Allah Ta¶ala dengan kurnia-Nya dan keluasan kepemurahan-Nya. Adapun insan itu. Sumber bantuan kepada penggerak agama itu datangnya dari para malaikat. Dan semua maqam agama itu hanya dapat tersusun baik dari tiga hal: ma¶rifah.a. Maka Allah Ta¶ala mewakilkan seorang malaikat lain padanya yang membetulkannya. Seorang hamba yang amat baik. Adalah Habib bin Abi Habib Al Bashari. ahwal dan amal. yang menolong barisan (tentara) Allah Ta¶ala. Maka sekali tentara ini yang lemah dan sekali ia yang kuat. Maka ma¶rifah itu adalah pokok. maka sesungguhnya ia diciptakan pada permulaan masa kecilnya tanpa keinginan selain keinginan makan. Dan ketahuilah. . Kemudian lahirlah keinginan bermain dan berhias. IA memerintahkan tentara ini. dan amal seperti buah. Akan tetapi. Dan sumber bantuan penggerak nafsu syahwat itu. kemudian nafsu keinginan kawin. Dan tak ada sekali-kali pada insan ²pada masa kecil tersebut² kekuatan sabar. Sesungguhnya dia tetap kembali (kepada Tuhan)´ (QS. dan ahwal itu yang membuahkan amal. lalu beliau menangis dan berkata: ³Alangkah menakjubkan! Ia yang memberi dan Ia yang memujinya. bahwa sabar itu suatu maqam (tingkat) dari tingkat-tingkat agama. Sehingga diputuskannya permusuhan nafsu syahwat tadi darinya. Maka berbedalah manusia itu dengan pertolongan dua malaikat tadi dari hewan-hewan. Tidak ada tubuh bagi orang yang tidak mempunyai kepala. adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh. selama tidak ada baginya kemampuan untuk meninggalkan yang mendatangkan melarat. Yang demikian itu. Dan medan peperangan ini ialah qalb hamba. mengetahui bahwa mengikuti nafsu syahwat itu tidak disukai pada akibatnya. ahwal adalah seperti ranting. Dan takwa itu dengan sabar´. Dan tidak ada iman. berkata pula: ³Sabar itu dari iman. datangnya dari syaitan-syaitan yang membantu musuh-musuh Allah Ta¶ala. Akan tetapi. meneguhkannya dan menguatkannya dengan tentara yang tiada engkau dapat melihatnya. Yang satu memberinya petunjuk dan yang satu lagi menguatkannya. untuk memerangi tentara nafsu syahwat. memuliakan anak Adam dan meninggikan derajat mereka dari derajat hewan-hewan.

dengan sabdanya: ³Di antara yang paling sedikit yang diberikan kepada kamu ialah yakin dan keras kesabaran´. menurut pandangan pertama di atas. Dan yang dimaksudkan dengan sabar ialah amal (berbuat) menurut yang dikehendaki oleh keyakinan. selain dengan sabar. Dan perlawanan ini adalah termasuk ciri khas anak-anak Adam. misalnya. Jadi. niscaya ia berhubungan dengan mengikuti syaitan-syaitan. Ibnu Mas¶ud r. dan pada suatu kali lainnya lagi keduanya sekaligus: iman dan amal shalih. Sabar itu Setengah Iman Ketahuilah kiranya. terbagilah semua yang ditemui oleh hamba dalam hidupnya. Sesungguhnya semua yang tersebut itu.w. Adapun ³sabar itu setengah iman´ berdasarkan dua pandangan dan atas kehendak dua pemakaian kata. Lalu iman itu mempunyai dua sendi (rukun). karena sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. bahwa iman itu pada suatu kali. mengumpulkan di antara keduanya. Yang dimaksudkan dengan yakin ialah ma¶rifah-ma¶rifah yang diyakini kepada pokok-pokok agama. yaitu tetapnya penggerak agama yang berhadapan dengan penggerak nafsu syahwat. dan bukan ma¶rifah-ma¶rifah. mengajarkan bahwa maksiat itu mendatangkan melarat dan tha¶at itu mendatangkan manfaat. Maka kami terangkan. iman itu dikatakan secara mutlak kepada semua tasdiq dan amalan. yang dinamakan sabar. bahwa telah jelas sabar itu adalah ibarat dari tetapnya penggerak agama pada melawan penggerak hawa nafsu. Maka adalah sabar itu separuh iman dengan pandangan ini. sehingga ia dikalahkan oleh nafsu syahwat dan ia tidak sabar pada menolaknya. Dan berhubung dengan orangorang yang sabar. Yang satu yakin dan yang lain sabar. sebagaimana yakin adalah salah satu dari dua bagian itu. rasulullah s.a. disandarkan secara mutlak kepada tasdiq dengan pokok-pokok agama. kepada yang bermanfaat kepadanya di dunia dan di akhirat atau yang mendatangkan melarat kepadanya di dunia dan akhirat. dan pada suatu kali lainnya dengan amal shalih yang datang dari tasdiq itu. sehingga dapat memaksakan penggerak nafsu syahwat dan terus-menerus menantangnya.a. Maka syukur itu dengan pandangan ini adalah salah satu dari dua bagian iman. iman itu dikatakan secara mutlak kepada ahwal yang membuahkan amal. Dan tidak mungkin meninggalkan perbuatan maksiat dan rajin kepada taat. Pandangan pertama. Dan karena itulah. adalah isyarat yang mengisyaratkan kepada hal-hal yang lebih tinggi dari ilmu mu¶amalah. Hal-Hal tentang Sabar . Pandangan kedua. Dan kalau ia tinggalkan dan lemah. Dan ketika itu. Tetapnya penggerak agama itu adalah suatu hal yang dihasilkan oleh iman. Keyakinan tersebut.Maka sabar itu adalah ibarat dari tetapnya penggerak agama menghadapi penggerak nafsu syahwat. malaikat-malaikat yang mulia yang menuliskan amal perbuatan mereka. karena diwakilkan kepada mereka. maka penggerak agama itu telah menolong tentara Allah. berkata: ³Iman itu dua paruh (nishfu). dengan memusuhi nafsu syahwat dan melawannya. separuh sabar dan separuh syukur´. Dan hamba itu dengan dikaitkan kepada yang mendatangkan melarat kepadanya mempunyai hal (sifat) syukur. meninggalkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu syahwat itu adalah amal perbuatan yang dihasilkan oleh suatu ahwal. Kalau penggerak agama itu tetap. Dengan pandangan tersebut.

dan al-muqarrabun. (QS Al Baqarah : 177). Kepada merekalah diisyaratkan dengan firman Allah Ta¶ala: ³Dan kalau Kami kehendaki. Kalau sabar pada peperangan dinamakan berani. diisyaratkan dengan firman Allah Ta¶ala: ³Adakah orang yang berjalan menelungkup di atas mukanya lebih mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan dengan lurus di atas jalan yang benar? (QS. sakit parah dan luka-luka besar. dikaitkan kepada penggerak hawa nafsu itu mempunyai tiga hal/keadaan: Bahwa ia memaksakan penggerak hawa nafsu. maka disingkatkan saja atas nama sabar. Jadi. Lalu penggerak hawa nafsu itu tidak mempunyai lagi kekuatan untuk melawan. Dan siapa yang mengambil arti (maksud) dari nama. bahwa penggerak agama. Kalau sabar itu pada menahan diri dari kehidupan dunia maka dinamakan zuhud.memelihara dirinya dari kejahatan´. dengan perbedaan hubungan-hubungannya. kalau adalah sabar dari nafsu syahwat perut dan kemaluan. dari segi ia melihat nama-nama itu berbeda. lalu beliau menjawab: ³Ialah sabar´.Ketahuilah kiranya bahwa sabar itu dua bagian: Pertama. bagian badaniah. niscaya Kami berikan petunjuk kepada setiap diri. dan ini adalah golongan yang terbanyak. seperti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sukar.a. dengan firman-Nya: ³Mereka yang sabar dalam musibah. Adakalanya dengan penanggungan seperti sabar dari pukulan keras. Maka yang terbanyak dari akhlak iman itu masuk dalam sabar. ditanyakan tentang iman. jatuhlah perlawanan penggerak agama. lawannya lahap. Merekalah orang-orang yang lalai. Yakni. Siapa yang mencari arti dari pengikut. ash-shiddiqun. ia akan tergelincir. Karena sabar itu yang terbanyak dari amalperbuatan iman dan yang termulia dari amal perbuatan itu. lawannya pengecut. Kalau sabar itu pada membawakan kekayaan dinamakan mengekang diri. lawannya adalah gelisah dan keluh kesah. maka dinamakan µiffah (pemeliharaan diri). Dan ini adakalanya dengan perbuatan. Dan kepada dua golongan itulah. Dan sampai kepada yang demikian itu. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa .Sajadah : 13). . Kalau sabar itu pada musibah. niscaya tidak boleh tidak. Adakalanya dari perbuatan-perbuatan ibadan dan bukan ibadah. Kemudian bagian kedua. dengan berkekalan sabar. yang diridlai. pada suatu kali Nabi s. seperti menanggung kesukaran dengan badan dan tetap bertahan atas yang demikian.w. sesungguhnya Aku akan memenuhkan neraka Jahanam dengan jin dan manusia semuanya´ (QS. Al Mulk : 22). Allah Ta¶ala mengumpulkan bagian-bagian itu dan semuanya dinamakan sabar. niscaya ia menyangka bahwa hal keadaan itu berbeda pada zatnya dan hakikatnya. Maka arti itu pokok dan kata-kata itu adalah pengikut. sebenarnya akan terjadi. Lalu ia menyerahkan dirinya kepada tentara setan dan ia tidak berjuang (bermujahadah) karena berputusasa. Ketahuilah kiranya. lawannya ialah at-tadzammur (pengutukan diri kepada yang sudah hilang). Kalau sabar itu pada suatu pergantian masa yang membosankan maka dinamakan lapang dada. kemiskinan dan ketika peperangan. Kalau sabar itu dalam menahan amarah dinamakan lemah lembut. As. inilah bagian-bagian sabar.´ Bahwa menanglah pengajak-pengajak hawa nafsu secara mutlak. Tetapi perkataan dari-Ku. Yang sampai kepada tingkat ini adalah sedikit. lawannya dinamakan sombong dengan kesenangan (al-bathar). Karena itulah. Mereka itulah orang-orang yang akan dipanggil: ³Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridla. lawannya mangkal hati dan sempit dada.

dan ini adalah derajat orang-orang zahid. niscaya menjawab: ³Aku ingin bertobat. Inilah yang termasuk golongan al-mujahiduun. (Dari Kajian Forum Ihya. PICTS) . Sekali ia memperoleh kemenangan atas peperangan itu. dan ini adalah derajat orang-orang yang taubat (mutawwabiin). Itulah yang paling bodoh. lagi Maha Pemurah. Bahwa peperangan itu adalah menjadi hal yang biasa di antara dua tentara. Akan tetapi. Keadaan ini. dan dikatakan kepada orang yang bermaksud menunjuki jalan kepada mereka: ³Berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran Kami dan hanya menginginkan kehidupan duniawi semata! Pengetahuan mereka hanya sehingga itu´. Lalu aku tidak mengharap padanya´. Pertama. Amin.w. hilang harapan dan tertipu dengan angan-angan.a. Dan orang yang bodoh ialah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan ia berangan-angan atas Allah´. bersabda: ³Orang yang pintar itu meng-agamakan dirinya dan berbuat amal untuk sesudah mati. atau ia tidak ingin bertobat akan tetapi membalas: ³Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. dan sebaliknya.Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan duniawi dengan akhirat sehingga rugilah perniagaan mereka. Orangorang yang berkeadaan dengan keadaan ini ialah mereka yang mencampuradukkan amal perbuatan yang baik dan yang lain yang jahat. Maka Dia tidak memerlukan kepada tobatku´. Orang yang berkeadaan begini. tandanya ialah: putus asa. sukar tobat itu atas diriku. sebagaimana Nabi s. dan ini adalah derajat orangorang shiddiq (ash-shiddiqin). Kedua. (QS. Kiranya Allah Ta¶ala menerima taubat mereka! Penutup Berkata sebagian orang µarifin: ³ahlush-shabri itu adalah atas tiga maqam. orang-orang yang ridla dengan yang ditakdirkan Tuhan.³ Semoga Allah yang Maha Pengasih menganugrahkan kepada kita kesabaran. An-Najm : 29-30). apabila diberi pengajaran. orang-orang yang suka kepada apa yang diperbuat Tuhannya. orang-orang yang meninggalkan nafsu syahwat. seperti firman Allah Ta¶ala: ³Mereka telah mencampur-adukkan pekerjaan yang baik dengan yang buruk´. Maha Pengasih. Ketiga.

Musibah tersebut berarti ujian keimanan. Rasulullah bersabda : ( ) Artinya : ³Bersabar adalah cahaya yang gilang-gemilang´ Seseorang yang sedang dirundung duka. berkurang imannya atau tidak. Orang yang dihina dan difitnah. padahal masyarakat di desa tersebut taat beribadah kepada Allah. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Musibah atau bencana yang diturunkan kepada seseorang atau suatu kaum. Pengalaman yang buruk. karena baru saja ditinggalkan orang yang sangat disayanginya akan merasa tenang karena musibah itu dihadapinya dengan sabar.SABAR DAN IKHLAS Sabar artinya tabah. Dalam kehidupan sehari-hari ada tiga hal yang harus kita hadapi dengan sabar : a. yang tidak menyenangkan hendaknya kita hadapi dengan sabar dan mengambil hikmahnya. dapat dilihat dari keadaan orang atau masyarakat sekelilingnya. Apakah orang atau mereka yang terkena musibah itu sabar atau tidak. Sabar sangat erat kaitannya dengan kadar keimanan seseorang. Allah menurunkan bencana agar manusia sadar akan dosa-dosanya. Mereka yang durhaka dan membangkang terhadap seruan Nabi Luth diazab oleh Allah. Orang yang sabar tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakkan dengan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah. Jika seseorang atau masyarakat sudah banyak berbuat dosa atau maksiat. Misalnya di suatu desa terjadi gempa bumi yang memporak-porandakan rumah-rumah penduduk. Kedua. Sabar dalam berbuat . Jika kita bersabar menerima musibah. ketika mengalami ujian dan cobaan kita harus menhadapinya dengan sabar. Sifat sabar bagaikan cahaya yang terang benderang dalam suasana yang gelap gulita. Kita masih ingat cerita tentang banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Bencana itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang durhaka agar mereka sadar bahwa Allah-lah Tuhan mereka satu-satunya. Sebagai seorang muslim kita wajib bersabar terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kita. Pengalaman yang baik hendaknya kita syukuri. Sabar juga merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Untuk mengetahui apakah musibah itu merupakan ujian atau bukan. Sabar adalah salah satu akhlak terpuji. sesuatu yang diperintahkan Allah dilupakan. Sebab. tahan menghadapi cobaan. walaupun ia merasa sakit hati atau bersedih. Pertama. bahwa musibah atau bencana itu diturunkan Allah untuk menguji iman seseorang. jika ditinjau dari segi akidah Islam ada dua kemungkinan. maka peringatan Allah pasti datang. maka Allah akan meridhai kita. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar. Tuhan Yang Maha Kuasa. bahwa musibah atau bencana itu merupakan peringatan Allah kepada manusia. Kita hendaknya dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami. apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya. yang dilarang malah dikerjakan. karena ia tahu bahwa itu adalah cobaan maka diterimanya dengan sabar pula. korupsi sudah merajalela. Begitu pula bencana berupa gempa bumi dahsyat dan hujan batu yang terjadi pada zaman Nabi Luth. perjudian dan minum-minuman keras sudah merupakan hal yang biasa. Manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini tidak luput dari ujian dan cobaan.

Persoalan yang dihadapi dengan marah.html#ixzz1MUnTRJfE .´ Read more: http://erosandi. tapi terimalah dengan penuh kesabaran. Sabar dalam menderita Artinya sabar menerima musibah atau cobaan.blogspot. Allah akan menahan siksa terhadapnya. Sabar di sini mengandung pengertian tekun. Rasulullah bersabda : Artinya : ³Barangsiapa yang menahan marahnya. tidak akan menyelesaikan masalah. Sabar menahan marah perlu dipupuk dan dilatih. dan bekerja keras. b. Allah sayang kepada orang yang sabar menahan marahnya. gigih. Jika ditimpa musibah janganlah mengeluh. Sabar menahan marah Artinya bersikap sabar jika dihadapkan kepada situasi yang dapat menimbulkan kemarahan.Artinya sabar menghadapi rintangan dan kesulitan.com/2011/04/sabar. c.

dan diberikan kepada saingan kita? . Hanya karena Dia-lah segala sesuatu ada dan tidak ada. Setiap musibah. Memang tidak mudah menjadi orang sabar. Kita tak mampu menghindar dari ujian dan cobaan tersebut. Sabar sih sabar. Apakah kita rela bila mobil yang kita beli dengan susah payah hasil keringat sendiri tiba-tiba hilang? Apakah kita rela bila proyek yang sudah di depan mata. kita pasti akan kembali kepada-Nya. biasanya kita akan cepat-cepat berdalih. tapi anak dan isteri saya? Memang. Jarang sekali kalau kita dapat rahmat melimpah dan kebahagiaan kita teringat bahwa itu pun merupakan ujian dan cobaan dari Tuhan.SaBAR N IKHLAS Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan sedang menguji kita? Kita cenderung mengatakan kalau kita ditimpa kesusahan maka kita sedang mendapat cobaan dan ujian dari Tuhan. Ada di antara kita yang tak sanggup menghadapi ujian itu dan boleh jadi ada pula di antara kita yang tegar menghadapinya. Sabar kan ada batasnya. Atau lidah kita berseru. diuji atau tidak. cobaan dan ujian itu tidaklah berarti apa-apa. Yah.. yang bisa kita pinta adalah agar cobaan tersebut sanggup kita jalani. dan baik suka maupun duka. Karena orang sabar akan selalu mendapat rahmat dan karunia Tuhan. kita berasal dari-Nya. Bukankah karena alasan takut lapar saudara kita bersedia mulai dari membunuh hanya karena persoalan uang seratus rupiah sampai dengan berani memalsu kuitansi atau menerima komisi tak sah jutaan rupiah? Bukankah karena rasa takut akan kehilangan jabatan membuat sebagian saudara kita pergi ke orang pintar agar bertahan pada posisinya atau supaya malah meningkat ke kursi yang lebih empuk? Bukankah karena takut kehabisan harta kita jadi enggan berbagi rejeki kepada sesama? Bersabarlah. manusia selalu dipenuhi dengan pembenaranpembenaran yang ia ciptakan sendiri. Setiap derap kehidupan kita merupakan cobaan dari Tuhan. rasa lapar.. tiba-tiba tidak jadi diberikan kepada kita. Ujian apapun itu datangnya dari Tuhan. Saya sih kuat tidak makan enak. kurang harta dan lainnya. Bukankah Tuhan tidak pernah memberikan beban yang melampui kemampuan manusia? Jadi jika kita menghadapi suatu masalah hadapilah masalah tersebut dengan penuh kepasrahan kepada-NYA. dan hasil ujian itu akan kembali kepada Tuhan. Karena kita semua adalah adalah milik Tuhan dan kepadaNya-lah kita akan kembali. Cobaan yang datang ke dalam hidup kita bisa berupa rasa takut.

di tengah ujian dan cobaan yang menerpa kehidupan kita. Bila kita mampu mengingat dan mengerti arti kalimat tersebut. Sudah siapkah kita menerima hadiah yang akan di berikan oleh Tuhan di hari penghakiman nanti? . bahwa semuanya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan? Kita ini tercipta dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. maka Tuhan akan memberikan hadiah yang setimpal di hari penghakiman nanti. mobil baru atau malah rumah baru? Bisakah kita mengucap pelan-pelan dengan penuh kesadaran.Apakah kita menjadi iri dan dengki kita bila melihat tetangga kita sudah membeli TV baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful