SABAR DAN IKHLAS Bismillaah....

setiap orang entah saya atau bahkan sahabat sekalian pasti pernah mendapatkan suatu masalah. baik masalah dengan sesama teman, masalah dengan keluarga, atau bahkan masalah dengan bos di kantor, atau seperti saya sendiri contohnya. terkadang saya pun mendapat masalah dengan majikan disini. ketika kita mendapatkan suatu masalah, pikiran kita menjadi ruwet, mudah marah, mudah tersinggung, ingin menangis (saya sendiri), dan terkadang kita berprasangka bahwa Allah tak sayang kepada kita. sebenarnya,kalau kita memahami bahwa tiap manusia hidup di dunia pun tak luput dari suatu masalah. hal utama yang harus kita lakukan ketika masalah melanda kita adalah tetap ber-husnudzon kepada-Nya, bahwa ALLAH SWT sedang menguji kita, seberapa besar batas kesabaran kita dalam menerima masalah/ujian tersebut. kalau kita bersabar ketika mendapat masalah, dengan pikiran yang positif kita mencerna dan memecahkan masalah yang kita hadapi, InsyaAllah masalah/ujian tersebut akan terlewati dan terasa ringan. sabar dan ikhlas adalah kunci utama dalam menghadapi masalah/ujian yang ditimpakan kepada kita. dengan sabar dan ikhlas pula semua ujian tersebut akan terasa ringan bila kita mampu menerapkannya. Ya Robbul Izzati...berikanlah kami kekuatan dalam menerima ujian-ujian dari-Mu, semoga kami termasuk hamba-hambaMu yang ikhlas dalam menerima ujian dari-Mu... Aminnnn

*semua hal yang menimpa kita adalah Tasbih yang menjadi pengingat-Nya*

harus menjadi landasan utama penciptaan jati diri. dan percayalah hidup akan terasa lebih berarti dan menyenangkan. hati dan cinta. Hayati. Sabar dan Ikhlas Tidak hanya diucapkan di dunia film dan tulisan saja. harta. Sesunguhnya Allah beserta orang ± orangyang sabar³ (QS. maka aku lebih memilih tinggal di penjara tapi dekat dengan-Mu daripada aku hidup bersama manusia pendusta³. I believe it. Peringatan itu akan segera datang kepada siapa saja yang merasa sombong. bahkan ketika kesombongan hanya berada di dalam hati saja. renungkan dan pelajari makna besar di balik kedua kata tersebut. Masing-masing telah ditentukan porsi terbaiknya. Al Baqarah : 153) Sabar & Ikhlas Pelajaran terpenting dalam film dan novel fenomenal Ayat-Ayat Cinta. materi. ³Ya Allah. ³Allah sedang berbicara kepadamu tentang Sabar dan Ikhlas³. Tetapi Sabar dan Ikhlas. prestise dan harga diri.very very much« . Dia selalu memberikan yang terbaik kepada manusia yang tak pernah lelah berusaha dan berdo¶a. Ikhlas dalam hal apa saja. jika memang kehidupan di penjara lebih berarti daripada dunia luar. Mengingatkan bahwa hidup bukan hanya materi..Sabar n ikhlas ³Hai orang-orang yang beriman. bagi diri maupun lingkungan. Tidak juga hanya sebuah penggalan peristiwa sejarah. begitu terasa sejuk menusuk ketika diucapkan Profesor Abdul Rauf demi melihat Fahry yang sangat terpukul akibat musibah dan derita yang semakin kencang melandanya. jadikanlah sabar dan shalat sebagai pemimpinmu. Kutipan do¶a Nabi Yusuf ketika menghadapi dusta dan fitnah akibat ketampanannya. sebelum ia sempat menunjukkannya dengan aura tubuh. fisik.

niscaya ia tidak peduli dengan yang luput dari padanya. ³Ya! Kalau kamu sabar dan memelihara diri. maka di antara lain. (QS Az-Zumar : 10). maka Allah Ta¶ala mengaitkan puasa itu bagi orang-orang yang bersabar. dimana Dia menamakan DiriNya dengan nama ash-Shabuur danasy-Syakuur. Dan penelitian semua ayat-ayat tentang kedudukan sabar itu akan panjang bila diteruskan. (QS. akan disempurnakan pahalanya dengan tiada terhitung´. sedang mereka datang kepadamu (menyerang) dengan cepatnya. Maka Allah µAzza wa Jalla berfirman: ³Dan Kami jadikan di antara mereka itu beberapa pemimpin yang akan memberikan pimpinan dengan perintah Kami. Keutamaan Sabar Allah Ta¶ala sesungguhnya telah menyifatkan orang-orang yang sabar. (QS. disebabkan keteguhan hati (kesabaran) mereka´. Tuhan akan membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang akan membinasakan´. Adapun haditshadits yang lain di antaranya: ³Dari yang sekurang-kurangnya diberikan kepada kamu. yaitu ketika mereka berhati teguh (sabar)´. Al Qashash : 54) ³Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu. dari shalat malam dan puasa siang. ³Dan telah sempurnalah perkataan yang baik dari Tuhan engkau untuk Bani Israil. Maka kebodohan terhadap hakikat sabar dan syukur.w. . Siapa yang diberikan keberuntungan dari keyakinan dan kesungguhan sabar itu. ³Hendaklah kamu bersabar. Ia menjadikan derajat dan kebajikan itu sebagai hasil (buah) dari sabar. selain sabar.a. (QS Al A¶raf : 137). ialah: keyakinan dan kesungguhan sabar. sebenarnya adalah kebodohan daripada sifat-sifat Dia Ta¶ala.Sabar n ikhlas Sesungguhnya iman itu terdiri atas dua bagian: sebagian sabar dan sebagian syukur. ³Kepada orang-orang itu diberikan pembalasan (pokok) dua kali lipat. Al-Anfal : 46). sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar´. bahwa Ia bersama mereka. dengan beberapa sifat. bersabda : ³Sabar itu separuh iman´. Nabi s. Ia menambahkan lebih banyak derajat dan kebajikan kepada sabar. Adapun hadits-hadits yang menyangkut dengan sabar. As-Sajadah : 24). Maka tidak ada dari pendekatan diri manusia kepada Allah (ibadah). (QS. disebabkan kesabaran mereka´. melainkan pahalanya itu ditentukan dengan kadar dan dapat dihitung. Ali µImran : 125). Keduanya merupakan dua sifat dari sifat-sifat Allah Ta¶ala dan dua nama dari al-asmaa-ul-husnaa. Dan sesungguhnya adanya puasa itu sebagian dari sabar dan puasa itu separuh sabar. sebagaimana nanti akan diterangkan caranya sabar itu separuh iman. (QS.

a. kepadaku. niscaya memperoleh kesempurnaan pahalanya´.a. Lalu Nabi s. bahwa dibukakan kepadamu dunia sesudahku.w. Nabi s. Maka siapa yang sabar dan memperhitungkan diri. Dan akan ditantang kamu oleh penduduk langit (para malaikat) ketika itu. ialah. Semua mereka diam.: ³Berakhlaklah dengan akhlak-Ku! Sesungguhnya sebagian dari akhlak-Ku.w. Maka menjawab Umar r. bahwa sabar itu dua. maka Beliau menjawab: ³Sabar dan suka memaafkan´.a. wahai Rasulullah!´. lalu bertanya: ³Apakah tandanya keimanan kamu itu?´ Mereka menjawab: ³Kami bersyukur atas kelapangan. Kemudian Nabi s. Adapun atsar. daripada disempurnakan oleh setiap orang daripada kamu.w.w. kepada Abu Musa Al-Asy¶ari r.a.w. masuk ke tempat orang-orang Anshar. dengan seperti amalan semua kamu. ialah sabar (menahan diri) dari . Dan kami rela dengan ketetapan Tuhan (qadha Allah Ta¶ala)´. berkata: ³Engkau sesungguhnya tiada akan memperoleh apa yang engkau sukai. Dikatakan bahwa Allah Ta¶ala menurunkan wahyu kepada nabi Daud a.s. menurut yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya´ (An-Nahl:96). bersabda: ³Pada kesabaran atas yang tidak engkau sukai itu banyak kebajikan´.a.Dan engkau bersabar di atas apa yang menimpa atas diri engkau. bahwa ketika Rasulullah s. lalu beliau bertanya: ³Apakah kamu ini semua orang beriman?´.: ³Ya.a. selain dengan kesabaranmu atas apa yang tiada engkau sukai´. adalah lebih aku sukai. maka di antaranya ialah terdapat pada surat khalifah Umar bin al-Khatab r. Nabi s. yang bunyinya di antara lain: ³Haruslah engkau bersabar! Dan ketahuilah. menjawab: ³Demi Tuhan pemilik Ka¶bah! Benar kamu itu orang beriman!´. Dan akan Kami berikan kepada orang-oang yang sabar itu pembalasan.. Lalu sebagian kamu menetang sebagian yang lain. bahwa Nabi s.´ Pada hadits yang diriwayatkan µAtha¶ dari Ibnu Abbas. Akan tetapi aku takut. Isa Al-Masih a.a. Yang satu lebih utama dari yang lain: sabar pada waktu musibah itu baik. Dan yang lebih baik daripadanya lagi. bahwa Aku Maha Sabar.a. Kami bersabar atas percobaan. membaca firman Allah Ta¶ala: ³Apa yang di sisi kamu itu akan hilang dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Diriwayatkan Jabir.s.w ditanyakan tentang iman.a.

selama tidak ada baginya kemampuan untuk meninggalkan yang mendatangkan melarat. kemudian nafsu keinginan kawin. seperti yang ada pada hewan. Yang satu memberinya petunjuk dan yang satu lagi menguatkannya. dua malaikat. Dan takwa itu dengan sabar´. Sehingga diputuskannya permusuhan nafsu syahwat tadi darinya. Maka berbedalah manusia itu dengan pertolongan dua malaikat tadi dari hewan-hewan. Shad : 44). dialah yang mewariskan ahwal. Maka jadilah insan itu dengan sinar petunjuk. apabila membaca ayat: ³Sesungguhnya dia (Ayub) kami dapati. Dan semua maqam agama itu hanya dapat tersusun baik dari tiga hal: ma¶rifah. bahwa sabar itu suatu maqam (tingkat) dari tingkat-tingkat agama. Dan tidak ada iman. lalu beliau menangis dan berkata: ³Alangkah menakjubkan! Ia yang memberi dan Ia yang memujinya. Yang demikian itu. adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh. bagi orang yang tiada mempunyai kesabaran´. Dan suatu kedudukan dari kedudukan orang yang berjalan menuju kepada Allah (saalikiin). dan amal seperti buah. mengetahui bahwa mengikuti nafsu syahwat itu tidak disukai pada akibatnya. ahwal dan amal. Dan ketahuilah. Adalah Habib bin Abi Habib Al Bashari. berkata pula: ³Sabar itu dari iman. yang menolong barisan (tentara) Allah Ta¶ala. Akan tetapi. Ali r. datangnya dari syaitan-syaitan yang membantu musuh-musuh Allah Ta¶ala. Allah Ta¶ala dengan kurnia-Nya dan keluasan kepemurahan-Nya. petunjuk itu tidaklah memadai. Sumber bantuan kepada penggerak agama itu datangnya dari para malaikat. Sesungguhnya dia tetap kembali (kepada Tuhan)´ (QS. dan ahwal itu yang membuahkan amal. Maka Allah Ta¶ala mewakilkan seorang malaikat lain padanya yang membetulkannya. bahwa sabar itu yang memiliki iman. Adapun insan itu. bahwa peperangan itu. Tidak ada tubuh bagi orang yang tidak mempunyai kepala.a. Akan tetapi. Lalu ia memerlukan kepada kemampuan dan kekuatan yang dapat menolakkannya kepada menyembelih nafsu syahwatnya itu. Maka Allah Ta¶ala mewakilkan kepada manusia itu ketika sempurna dirinya dengan mendekati kedewasaan. Dan peperangan antara yang dua tadi. untuk memerangi tentara nafsu syahwat. Dan ini terdapat pada semua kedudukan para saalikiin. Pada anak kecil itu yang ada hanyalah tentara hawa nafsu.´ Penjelasan Hakikat Sabar Ketahuilah kiranya. Dan medan peperangan ini ialah qalb hamba. ahwal adalah seperti ranting. . memuliakan anak Adam dan meninggikan derajat mereka dari derajat hewan-hewan. seorang yang sabar. Dan sumber bantuan penggerak nafsu syahwat itu. Maka sekali tentara ini yang lemah dan sekali ia yang kuat. Seperti demikian pula sabar. terjadi antara penggerak agama dan penggerak hawa nafsu. Kemudian lahirlah keinginan bermain dan berhias. Dan tak ada sekali-kali pada insan ²pada masa kecil tersebut² kekuatan sabar. Lalu ia melawan nafsu syahwat tersebut dengan kekuatan itu. Seorang hamba yang amat baik. Maka ma¶rifah itu adalah pokok. maka sesungguhnya ia diciptakan pada permulaan masa kecilnya tanpa keinginan selain keinginan makan. Tiada akan sempurna sabar itu selain dengan ma¶rifah yang mendahuluinya dan dengan ahwal yang tegak berdiri. IA memerintahkan tentara ini. Ma¶rifah itu adalah seperti pohon kayu. meneguhkannya dan menguatkannya dengan tentara yang tiada engkau dapat melihatnya.yang diharamkan Allah Ta¶ala. Hendaklah dipahami. adalah bahwa takwa itu kebajikan yang utama. berlaku terus menerus.

sehingga ia dikalahkan oleh nafsu syahwat dan ia tidak sabar pada menolaknya. Lalu iman itu mempunyai dua sendi (rukun). karena diwakilkan kepada mereka. Adapun ³sabar itu setengah iman´ berdasarkan dua pandangan dan atas kehendak dua pemakaian kata. Sabar itu Setengah Iman Ketahuilah kiranya. Dan perlawanan ini adalah termasuk ciri khas anak-anak Adam. Dan kalau ia tinggalkan dan lemah. dan bukan ma¶rifah-ma¶rifah.Maka sabar itu adalah ibarat dari tetapnya penggerak agama menghadapi penggerak nafsu syahwat. berkata: ³Iman itu dua paruh (nishfu). terbagilah semua yang ditemui oleh hamba dalam hidupnya. Pandangan kedua. rasulullah s. mengumpulkan di antara keduanya. Dan karena itulah. menurut pandangan pertama di atas. Hal-Hal tentang Sabar . Maka adalah sabar itu separuh iman dengan pandangan ini. Ibnu Mas¶ud r. Dan ketika itu. Keyakinan tersebut. karena sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapnya penggerak agama itu adalah suatu hal yang dihasilkan oleh iman. dan pada suatu kali lainnya dengan amal shalih yang datang dari tasdiq itu. dan pada suatu kali lainnya lagi keduanya sekaligus: iman dan amal shalih. Dan berhubung dengan orangorang yang sabar. kepada yang bermanfaat kepadanya di dunia dan di akhirat atau yang mendatangkan melarat kepadanya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya semua yang tersebut itu. yaitu tetapnya penggerak agama yang berhadapan dengan penggerak nafsu syahwat. Yang satu yakin dan yang lain sabar. Dan tidak mungkin meninggalkan perbuatan maksiat dan rajin kepada taat. Dan hamba itu dengan dikaitkan kepada yang mendatangkan melarat kepadanya mempunyai hal (sifat) syukur.w. dengan sabdanya: ³Di antara yang paling sedikit yang diberikan kepada kamu ialah yakin dan keras kesabaran´. Kalau penggerak agama itu tetap. disandarkan secara mutlak kepada tasdiq dengan pokok-pokok agama. bahwa telah jelas sabar itu adalah ibarat dari tetapnya penggerak agama pada melawan penggerak hawa nafsu. meninggalkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu syahwat itu adalah amal perbuatan yang dihasilkan oleh suatu ahwal. iman itu dikatakan secara mutlak kepada semua tasdiq dan amalan. adalah isyarat yang mengisyaratkan kepada hal-hal yang lebih tinggi dari ilmu mu¶amalah. Dan yang dimaksudkan dengan sabar ialah amal (berbuat) menurut yang dikehendaki oleh keyakinan. Dengan pandangan tersebut. maka penggerak agama itu telah menolong tentara Allah. niscaya ia berhubungan dengan mengikuti syaitan-syaitan. malaikat-malaikat yang mulia yang menuliskan amal perbuatan mereka. Maka syukur itu dengan pandangan ini adalah salah satu dari dua bagian iman. Jadi. sebagaimana yakin adalah salah satu dari dua bagian itu. selain dengan sabar. mengajarkan bahwa maksiat itu mendatangkan melarat dan tha¶at itu mendatangkan manfaat. misalnya. yang dinamakan sabar. Maka kami terangkan.a. bahwa iman itu pada suatu kali.a. sehingga dapat memaksakan penggerak nafsu syahwat dan terus-menerus menantangnya. Pandangan pertama. iman itu dikatakan secara mutlak kepada ahwal yang membuahkan amal. Yang dimaksudkan dengan yakin ialah ma¶rifah-ma¶rifah yang diyakini kepada pokok-pokok agama. separuh sabar dan separuh syukur´. dengan memusuhi nafsu syahwat dan melawannya.

Merekalah orang-orang yang lalai. maka disingkatkan saja atas nama sabar. Lalu penggerak hawa nafsu itu tidak mempunyai lagi kekuatan untuk melawan. Karena sabar itu yang terbanyak dari amalperbuatan iman dan yang termulia dari amal perbuatan itu. dengan perbedaan hubungan-hubungannya. Dan siapa yang mengambil arti (maksud) dari nama. Kalau sabar itu pada musibah. Maka arti itu pokok dan kata-kata itu adalah pengikut. ia akan tergelincir. Kalau sabar itu pada menahan diri dari kehidupan dunia maka dinamakan zuhud. pada suatu kali Nabi s. Ketahuilah kiranya. sakit parah dan luka-luka besar. Jadi.Ketahuilah kiranya bahwa sabar itu dua bagian: Pertama. dengan firman-Nya: ³Mereka yang sabar dalam musibah. jatuhlah perlawanan penggerak agama. niscaya Kami berikan petunjuk kepada setiap diri. inilah bagian-bagian sabar. lawannya mangkal hati dan sempit dada. Kemudian bagian kedua. bahwa penggerak agama. . kemiskinan dan ketika peperangan. sebenarnya akan terjadi. Adakalanya dengan penanggungan seperti sabar dari pukulan keras. lawannya lahap.a. lalu beliau menjawab: ³Ialah sabar´. Kalau sabar itu pada suatu pergantian masa yang membosankan maka dinamakan lapang dada. yang diridlai. Siapa yang mencari arti dari pengikut. Yakni. dengan berkekalan sabar. niscaya ia menyangka bahwa hal keadaan itu berbeda pada zatnya dan hakikatnya. lawannya dinamakan sombong dengan kesenangan (al-bathar). dan ini adalah golongan yang terbanyak. kalau adalah sabar dari nafsu syahwat perut dan kemaluan. Dan sampai kepada yang demikian itu. Kepada merekalah diisyaratkan dengan firman Allah Ta¶ala: ³Dan kalau Kami kehendaki. Kalau sabar itu pada membawakan kekayaan dinamakan mengekang diri. dari segi ia melihat nama-nama itu berbeda. lawannya pengecut. Dan ini adakalanya dengan perbuatan. Al Mulk : 22). seperti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sukar.w. bagian badaniah.memelihara dirinya dari kejahatan´. diisyaratkan dengan firman Allah Ta¶ala: ³Adakah orang yang berjalan menelungkup di atas mukanya lebih mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan dengan lurus di atas jalan yang benar? (QS. lawannya ialah at-tadzammur (pengutukan diri kepada yang sudah hilang). Adakalanya dari perbuatan-perbuatan ibadan dan bukan ibadah. sesungguhnya Aku akan memenuhkan neraka Jahanam dengan jin dan manusia semuanya´ (QS. dan al-muqarrabun. lawannya adalah gelisah dan keluh kesah. Kalau sabar itu dalam menahan amarah dinamakan lemah lembut. Allah Ta¶ala mengumpulkan bagian-bagian itu dan semuanya dinamakan sabar. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa .´ Bahwa menanglah pengajak-pengajak hawa nafsu secara mutlak. dikaitkan kepada penggerak hawa nafsu itu mempunyai tiga hal/keadaan: Bahwa ia memaksakan penggerak hawa nafsu. ditanyakan tentang iman. Dan kepada dua golongan itulah. niscaya tidak boleh tidak. ash-shiddiqun. seperti menanggung kesukaran dengan badan dan tetap bertahan atas yang demikian. maka dinamakan µiffah (pemeliharaan diri). As. Tetapi perkataan dari-Ku. Mereka itulah orang-orang yang akan dipanggil: ³Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridla. Yang sampai kepada tingkat ini adalah sedikit. Karena itulah.Sajadah : 13). Maka yang terbanyak dari akhlak iman itu masuk dalam sabar. Lalu ia menyerahkan dirinya kepada tentara setan dan ia tidak berjuang (bermujahadah) karena berputusasa. Kalau sabar pada peperangan dinamakan berani. (QS Al Baqarah : 177).

orang-orang yang suka kepada apa yang diperbuat Tuhannya. Dan orang yang bodoh ialah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan ia berangan-angan atas Allah´. orang-orang yang meninggalkan nafsu syahwat. (Dari Kajian Forum Ihya. An-Najm : 29-30). sebagaimana Nabi s. Ketiga. atau ia tidak ingin bertobat akan tetapi membalas: ³Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. bersabda: ³Orang yang pintar itu meng-agamakan dirinya dan berbuat amal untuk sesudah mati. hilang harapan dan tertipu dengan angan-angan. Sekali ia memperoleh kemenangan atas peperangan itu. lagi Maha Pemurah. Itulah yang paling bodoh. dan dikatakan kepada orang yang bermaksud menunjuki jalan kepada mereka: ³Berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran Kami dan hanya menginginkan kehidupan duniawi semata! Pengetahuan mereka hanya sehingga itu´. Amin. Akan tetapi. orang-orang yang ridla dengan yang ditakdirkan Tuhan. Orang yang berkeadaan begini. (QS. niscaya menjawab: ³Aku ingin bertobat. Orangorang yang berkeadaan dengan keadaan ini ialah mereka yang mencampuradukkan amal perbuatan yang baik dan yang lain yang jahat.³ Semoga Allah yang Maha Pengasih menganugrahkan kepada kita kesabaran. PICTS) . dan ini adalah derajat orangorang shiddiq (ash-shiddiqin). Bahwa peperangan itu adalah menjadi hal yang biasa di antara dua tentara. Pertama. dan ini adalah derajat orang-orang yang taubat (mutawwabiin). tandanya ialah: putus asa. sukar tobat itu atas diriku.Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan duniawi dengan akhirat sehingga rugilah perniagaan mereka. Kiranya Allah Ta¶ala menerima taubat mereka! Penutup Berkata sebagian orang µarifin: ³ahlush-shabri itu adalah atas tiga maqam. Lalu aku tidak mengharap padanya´. Keadaan ini. Maka Dia tidak memerlukan kepada tobatku´. apabila diberi pengajaran.a. Kedua. Maha Pengasih. dan sebaliknya. dan ini adalah derajat orang-orang zahid.w. seperti firman Allah Ta¶ala: ³Mereka telah mencampur-adukkan pekerjaan yang baik dengan yang buruk´. Inilah yang termasuk golongan al-mujahiduun.

Untuk mengetahui apakah musibah itu merupakan ujian atau bukan. Tuhan Yang Maha Kuasa. berkurang imannya atau tidak. bahwa musibah atau bencana itu merupakan peringatan Allah kepada manusia. sesuatu yang diperintahkan Allah dilupakan. Apakah orang atau mereka yang terkena musibah itu sabar atau tidak. yang tidak menyenangkan hendaknya kita hadapi dengan sabar dan mengambil hikmahnya. bahwa musibah atau bencana itu diturunkan Allah untuk menguji iman seseorang. tahan menghadapi cobaan. Kedua. Pengalaman yang buruk. Misalnya di suatu desa terjadi gempa bumi yang memporak-porandakan rumah-rumah penduduk. Sabar dalam berbuat . Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Orang yang dihina dan difitnah. Mereka yang durhaka dan membangkang terhadap seruan Nabi Luth diazab oleh Allah. Rasulullah bersabda : ( ) Artinya : ³Bersabar adalah cahaya yang gilang-gemilang´ Seseorang yang sedang dirundung duka. maka peringatan Allah pasti datang. yang dilarang malah dikerjakan. ketika mengalami ujian dan cobaan kita harus menhadapinya dengan sabar. Kita masih ingat cerita tentang banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh.SABAR DAN IKHLAS Sabar artinya tabah. Sabar sangat erat kaitannya dengan kadar keimanan seseorang. jika ditinjau dari segi akidah Islam ada dua kemungkinan. karena baru saja ditinggalkan orang yang sangat disayanginya akan merasa tenang karena musibah itu dihadapinya dengan sabar. Sabar adalah salah satu akhlak terpuji. Jika kita bersabar menerima musibah. padahal masyarakat di desa tersebut taat beribadah kepada Allah. Bencana itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang durhaka agar mereka sadar bahwa Allah-lah Tuhan mereka satu-satunya. Jika seseorang atau masyarakat sudah banyak berbuat dosa atau maksiat. korupsi sudah merajalela. Manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini tidak luput dari ujian dan cobaan. Musibah tersebut berarti ujian keimanan. Dalam kehidupan sehari-hari ada tiga hal yang harus kita hadapi dengan sabar : a. perjudian dan minum-minuman keras sudah merupakan hal yang biasa. Sebab. Orang yang sabar tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakkan dengan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah. Sabar juga merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. maka Allah akan meridhai kita. Sifat sabar bagaikan cahaya yang terang benderang dalam suasana yang gelap gulita. Allah menurunkan bencana agar manusia sadar akan dosa-dosanya. Kita hendaknya dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami. Musibah atau bencana yang diturunkan kepada seseorang atau suatu kaum. dapat dilihat dari keadaan orang atau masyarakat sekelilingnya. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar. walaupun ia merasa sakit hati atau bersedih. Pengalaman yang baik hendaknya kita syukuri. Begitu pula bencana berupa gempa bumi dahsyat dan hujan batu yang terjadi pada zaman Nabi Luth. apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya. Sebagai seorang muslim kita wajib bersabar terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kita. karena ia tahu bahwa itu adalah cobaan maka diterimanya dengan sabar pula. Pertama.

com/2011/04/sabar. tidak akan menyelesaikan masalah. Sabar di sini mengandung pengertian tekun. Persoalan yang dihadapi dengan marah. tapi terimalah dengan penuh kesabaran. c. Sabar dalam menderita Artinya sabar menerima musibah atau cobaan. Rasulullah bersabda : Artinya : ³Barangsiapa yang menahan marahnya. Allah sayang kepada orang yang sabar menahan marahnya. gigih. b. dan bekerja keras.html#ixzz1MUnTRJfE . Jika ditimpa musibah janganlah mengeluh. Sabar menahan marah Artinya bersikap sabar jika dihadapkan kepada situasi yang dapat menimbulkan kemarahan. Allah akan menahan siksa terhadapnya.´ Read more: http://erosandi.blogspot.Artinya sabar menghadapi rintangan dan kesulitan. Sabar menahan marah perlu dipupuk dan dilatih.

kita berasal dari-Nya. cobaan dan ujian itu tidaklah berarti apa-apa. Jarang sekali kalau kita dapat rahmat melimpah dan kebahagiaan kita teringat bahwa itu pun merupakan ujian dan cobaan dari Tuhan. yang bisa kita pinta adalah agar cobaan tersebut sanggup kita jalani. Sabar kan ada batasnya. Memang tidak mudah menjadi orang sabar.. Karena orang sabar akan selalu mendapat rahmat dan karunia Tuhan. Saya sih kuat tidak makan enak. kita pasti akan kembali kepada-Nya. rasa lapar. Setiap musibah. Bukankah karena alasan takut lapar saudara kita bersedia mulai dari membunuh hanya karena persoalan uang seratus rupiah sampai dengan berani memalsu kuitansi atau menerima komisi tak sah jutaan rupiah? Bukankah karena rasa takut akan kehilangan jabatan membuat sebagian saudara kita pergi ke orang pintar agar bertahan pada posisinya atau supaya malah meningkat ke kursi yang lebih empuk? Bukankah karena takut kehabisan harta kita jadi enggan berbagi rejeki kepada sesama? Bersabarlah. dan hasil ujian itu akan kembali kepada Tuhan. Yah. Ujian apapun itu datangnya dari Tuhan. kurang harta dan lainnya. Sabar sih sabar. biasanya kita akan cepat-cepat berdalih. Hanya karena Dia-lah segala sesuatu ada dan tidak ada. diuji atau tidak. Atau lidah kita berseru. Ada di antara kita yang tak sanggup menghadapi ujian itu dan boleh jadi ada pula di antara kita yang tegar menghadapinya. Apakah kita rela bila mobil yang kita beli dengan susah payah hasil keringat sendiri tiba-tiba hilang? Apakah kita rela bila proyek yang sudah di depan mata. tiba-tiba tidak jadi diberikan kepada kita. Karena kita semua adalah adalah milik Tuhan dan kepadaNya-lah kita akan kembali. manusia selalu dipenuhi dengan pembenaranpembenaran yang ia ciptakan sendiri. Cobaan yang datang ke dalam hidup kita bisa berupa rasa takut. dan diberikan kepada saingan kita? .SaBAR N IKHLAS Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan sedang menguji kita? Kita cenderung mengatakan kalau kita ditimpa kesusahan maka kita sedang mendapat cobaan dan ujian dari Tuhan.. dan baik suka maupun duka. tapi anak dan isteri saya? Memang. Kita tak mampu menghindar dari ujian dan cobaan tersebut. Bukankah Tuhan tidak pernah memberikan beban yang melampui kemampuan manusia? Jadi jika kita menghadapi suatu masalah hadapilah masalah tersebut dengan penuh kepasrahan kepada-NYA. Setiap derap kehidupan kita merupakan cobaan dari Tuhan.

Apakah kita menjadi iri dan dengki kita bila melihat tetangga kita sudah membeli TV baru. di tengah ujian dan cobaan yang menerpa kehidupan kita. mobil baru atau malah rumah baru? Bisakah kita mengucap pelan-pelan dengan penuh kesadaran. bahwa semuanya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan? Kita ini tercipta dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Bila kita mampu mengingat dan mengerti arti kalimat tersebut. Sudah siapkah kita menerima hadiah yang akan di berikan oleh Tuhan di hari penghakiman nanti? . maka Tuhan akan memberikan hadiah yang setimpal di hari penghakiman nanti.