MAKSUD GRAFIK Grafik ialah kombinasi gambar-gambar, lambang-lambang, simbol-simbol, huruf, angka, perkataan, lukisan

, lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. GRAFIK Grafik merupakan antara media yang paling utama dan popular digunakan bagi memperlihatkan keterampilan sesebuah aplikasi multimedia. Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, grafik membawa maksud perkara berkenaan lukisan atau ukiran . Dalam hal ini, penggunaan grafik dalam sesuatu persembahan maklumat berkomputer adalah bukan hanya berperanan untuk menonjolkan keindahan atau kecanggihan senibina sesebuah program multimedia tetapi juga berperanan sebagai suatu sumber penyampaian sesuatu maklumat yang amat berkesan. Grafik juga memberikan maksud penggunaan visual untuk menerangkan konsep yang tidak dapat atau sukar diterangkan oleh teks. Ia mampu menambah daya tarikan kepada sesuatu paparan atau persembahan. Grafik juga dapat mempercepatkan penyampaian sesuatu maklumat dan dapat memberikan penerangan yang jelas, tepat dan konsisten antara individu yang berbeza. Grafik dikatakan sebagai sumber penyampai maklumat yang amat berkesan kerana segala bentuk mesej yang diterima oleh manusia melalui penglihatan mereka dapat diterima secara terperinci dan ianya mempunyai daya ketahanan serta daya ingatan yang tinggi. Grafik berkomputer pula merujuk kepada sebarang imej yang dihasilkan menggunakan sebarang jenis komputer (PC, Macintosh, Silicon Graphicsdan sebagainya). Imej berkomputer ini boleh merujuk kepada imej yang mudah seperti garisan atau bulatan ataupun yang lebih kompleks seperti fractal iaitu imej kompleks yang dihasilkan oleh komputer dari formula atau kod pengaturcaraan yang tertentu. Kepentingan Grafik

Grafik sangat penting kerana paparan visual grafik mampu menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih berkesan. Piawaian jenis ini telah dibangunkan pada tahun 1987 oleh CompuServe iaitu salah sebuah syarikat yang memberi perkhidmatan papan buletin (bulletin board) yang terkemuka. Format Fail Grafik untuk internet Biasanya bagi penggunaan grafik di dalam internet. Ini membolehkan satu fail yang kecil dihasilkan dan ini merupakan antara faktor kenapa imej berformat GIF sering digunakan bagi tujuan pindah terima memerusi talian internet. Format penyimpanan fail grafik secara GIF sering digunakan untuk menyimpan grafik asas seperti ikon. Penggunaan grafik di dalam kebanyakan halaman web mampu menjadikan sesebuah halaman internet itu menjadi lebih ceria. Ia juga berperanan bagi menarik perhatian pengguna. butang. Grafik seperti lukisan. · GIF (Graphic Interchange Format) Format GIF biasanya menggunakan kaedah pemadatan algoritma dan ianya merupakan salah satu cara yang paling mudah dan berkesan bagi tujuan memadatkan sesuatu data dalam sistem komputer. garisan atau imej-imej yang berbentuk kartun. Visualisasi merupakan antara proses yang amat penting dalam komunikasi maklumat dan grafik boleh digunakan untuk tujuan ini bagi meningkatkan penekanan terhadap sesuatu maklumat. gambarfoto atau carta misalnya amat membantu di dalam menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih pantas dan efektif. sambungan atau format fail yang biasa digunakan ialah GIF (Graphic Interchange Format) dan JPEG (Joint Photographic Expert Group). Fail yang menggunakan format GIF menggunakan format grafik 8 bit yang mana ini bermakna ia mampu memaparkan imej sehingga 256 warna yang berbeza. Walaupun imej GIF agak kecil dan tidak memerlukan masa pemindahan terima yang tinggi namun ianya mempunyai satu kelemahan di mana ianya tidak boleh digunakan bagi grafik yang mempunyai lebih dari 256 warna. mengilustrasikan sesebuah konsep dan juga bertindak sebagai latar belakang bagi sesuatu konsep. . menarik dan menyegarkan mata memandang serta menghidupkan lagi suasana pencarian maklumat di sesebuah laman web.

. hitam putih dan sebagainya. Ia sesuai untuk menyimpan grafik dalam kualiti yang tinggi kerana ia tidak cuba untuk memadatkan sesebuah imej tersebut.7 juta warna) tetapi dalam masa yang sama ianya tidak memerlukan ruang storan yang terlalu besar. Format fail ini muncul kali pertama pada tahun 1984 dan diperkenalkan oleh sebuah perisian grafik iaitu MacDraw. Kelebihannya. · TIFF (Tagged Image File Format) TIFF telah dibangunkan oleh Aldus Corporation pada tahun 1986 dan ianya khas digunakan bagi tujuan menyimpan fail imej yang dihasilkan oleh peranti-peranti seperti pengimbas imej (scanner). frame grabber ataupun perisian-perisian grafik.· JPEG (Joint Photographic Expert Group) Format jenis ini direka untuk memberikan kesan yang lebih baik daripada GIF dalam sesetengah keadaan. Ini memandangkan JPEG menggunakan teknik pemadatan algoritma yang lebih baik berbanding dengan GIF dan sekaligus menghasilkan satu fail grafik yang saiznya lebih kecil dan padat berbanding GIF. Salah satu kegunaan utama fail berformat JPEG ini adalah untuk menyimpan fail bagi gambar sebenar. Format PICT boleh digunakan bagi tujuan penyimpanan fail bitmap mahupun vektor. kebanyakan perisian grafik yang asas boleh menerima ofrmat fail ini.0. Ia bukanlah merupakan acronym (singkatan) daripada mana-mana perkataan. · PICT PICT merupakan format fail yang sering digunakan pada komputer jenis Macintosh. Kini ia merupakan antara piawaian atau format fail grafik yang serbaguna dan diterima dengan meluas bagi tujuan-tujuan mengubahsuai bagi imej-imej warna. Format Fail Grafik Yang lain · BMP (Bitmap) BMP merupakan antara format fail yang paling lama wujud iaitu sejak sejak kemunculan sistem pengoperasian Microsoft Windows 3. Format fail ini sesuai untuk kerja-kerja persembahan. Ini menyebabkan kebanyakan fail grafik yang menggunakan format ini mempunyai saiz fail yang agak besar. paparan pada skrin mahupun untuk kerja-kerja video digital. Ini adalah kerana JPEG mampu mengendalikan imej-imej yang mempunyai kedalaman warna yang tinggi (sehingga 16.

rajah. ilustrasi. Imej yang mempunyai format ini kurang digunakan kerana tidak banyak sistem komputer perisian yang menyokong format fail jenis ini. Fotograf (Gambar Foto) Merupakan antara paparan imej yang paling menyamai keadaan sebenar. . gambar berwarna mahupun foto hitam putih merupakan alat yang paling berkesan di dalam sesuatu komunikasi. Ia boleh jadi lukisan yang mudah sehinggalah kepada lukisan yang abstrak. Namun demikian. ia banyak digunakan bagi menangani masalah ketiadaan fotograf bagi keadaan sebenar. Format jenis ini juga sesuai digunakan bagi meyimpan imej pada komputer yang menggunakan sistem Macintosh mahupun Windows bagi tujuan persembahan secara elektronik. · EPS (Encapsulated PostScript) merupakan format fail yang piawai bagi menyimpan ilustrasi PostScript yang mempunyai resolusi yang tinggi. fotograf. carta. Pita video warna.· TGA (Targa) TGA merupakan format grafik yang pertama mampu menampung imej dengan resolusi yang tertinggi (24-bit atau 16 juta warna). kartun dan sebagainya. Ia juga sering digunakan dalam penghasilan video digital dari imej statik. Lukisan Merujuk kepada imej yang kurang realistik berbanding dengan fotograf. Gambar foto atau fotograf berwarna juga memainkan peranan yang amat besar di dalam sesebuah persembahan dan boleh dijadikan latarbelakang bagi teks dan grafik. Jenis-jenis Grafik Grafik merujuk kepada pelbagai lukisan. · WMF (Windows Metafile Format) Format ini digunakan bersama sama dengan sistem pengoperasian Microsoft Windows dan sering digunakan bagi menyimpan imej jenis vektor terutamanya clipart .

v. Kartun boleh merujuk kepada yang berunsur kemanusiaan.Kartun Sejenis lukisan yang berada di dalam kelasnya yang tersendiri. Namun adalakanya perisian-perisian grafik yang khas diperlukan bagi menghasilkan kerja grafik yang berkualiti tinggi. Ia juga sering digunakan sebagai watak pengacara di dalam sesebuah aplikasi multimedia yang menbantu serta membimbing pengguna disepanjang perlajanan sesebuah aplikasi. Ia sesuai digunakan terutamanya sekiranya kumpulan sasaran adalah kanak-kanak atau remaja. Kartun sering digunakan bagi menarik perhatian pengguna. lokasi gambar dan sebagainya boleh dilakukan menggunakan peralatan (tool) yang disediakan oleh kebanyakan perisian bahasa gubahan. Graf/Carta Merujuk kepada kaedah berkomunikasi berunsurkan data dan numerik. vii. Contohnya diagram jantung mungkin mewakili sepertimana gambar jantung yang sebenar. vi. Microsoft Paint atau Paint Brush Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator Corel Draw Painter 3D Macromedia Freehand Micrograft Designer Autocad . iii. iv. Perisian-perisian Grafik Sesuatu imej yang diperolehi dari sumber asal (dari hasil imbasan misalnya) biasanya perlu diubahsuai atau dipinda dari pelbagai sudut bagi membolehkannya sesuai untuk digunakan di dalam pembangunan sesebuah projek multimedia. objek dan sebagainya. kesan khas. ii. Beberapa contoh perisian grafik yang biasa digunakan ialah : i. warna. Sesuatu maklumat yang kompleks dapat dimudahkan sekiranya ia ditukarkan ke bentuk carta atau graf. haiwan. Diagram Diagram merujuk kepada sejenis lukisan yang digunakan bagi melambangkan sesuatu sepertimana yang asal. Kesemua kerja-kerja ubahsuai ini sama ada dari sudut saiz.

lukisan. rajah dan fotograf yang menghiasi paparan memainkan ‡ Grafik boleh dibahagikan kepada dua kategori asas. . . gambar foto. iaitu grafik vektor dan grafik bitmap. tonasi serta deria rasa secara lebih terperinci bagi sesuatu keadaan. ‡ Grafik digital atau grafik berkomputer ialah hasil kerja grafik yang dihasilkan menggunakan sama ada perkakasan ataupun perisian komputer. di mana sebuah bulatan dengan radius tertentu. Grafik berupaya menyampaikan bukan sahaja maksud tetapi situasi. elemen teks sahaja tidak memadai untuk menyampaikan maksud kerana ianya terbatas. perasaan. ‡ Grafik juga membantu dalam menerangkan sesuatu maklumat secara lebih berkesan. Contohnya. ‡ Dalam aplikasi multimedia. ‡ Grafik digunakan bagi memberi penekanan secara visual terhadap sesuatu persembahan.Elemen Multimedia Grafik ‡ Grafik ialah persembahan imej atau paparan visual yang tidak bergerak seperti gambar. ditetapkan pada lokasi tertentu dan diisi dengan warna tertentu. lakaran.Grafik biasanya merupakan latar belakang dan tekstur di mana ianya menjadi pelengkap terhadap maksud yang ingin disampaikan melalui paparan. lukisan. sebiji bola di dalam format grafik vektor terbina daripada definisi matematik. Fokus utama. ‡ Grafik menjadikan sesuatu persembahan atau penyampaian maklumat lebih menarik dan hidup. ilustrasi carta dan lain-lain. Walaupun bola tersebut dialih . bulatan ataupun papran imej yang kompleks yang dihasilkan oleh komputer.Logo. Grafik jenis vektor merujuk kepada grafik berorientasi objek yang dihasilkan menerusi arahan matematik. Grafik digunakan di dalam aplikasi multimedia di dalam keadaankeadaan berikut : ‡ Elemen pelengkap. imej. Grafik digital ialah imej yang mudah seperti garisan.

Titik-titik ini dikenali sebagai piksel (Pixels = Picture + Element).lokasi. Kombinasi kesemua piksel pada skrin komputer inilah yang menghasilkan imej. Blue). warna. Adobe IIIustrator dan Corel Draw. Piksel-piksel ini disusun mengikut saiz. Antara aplikasi yang menyediakan persekitaran berasaskan vektor ialah Macromedia Freehand. . Ruang ingatan yang digunakan untuk menyimpan maklumat jenis vektor juga agak kecil. Grafik vektor tidak bergantung kepada resolusi.(Red. Grafik vektor adalah paling sesuai untuk teks (terutamanya teks yang kecil) dan grafik yang tebal (bold) di mana apabila diubah saiznya. Walau bagaimanapun piksel-piksel ini juga boleh terdiri daripada warna hitam dan putih (monochrome) atau warna kelabu atau mempunyai 256 warna hingga 16 juta warna. Imej vektor boleh diubah saiz dan juga dicetak dengan mana-mana pencetak tidak kira berapa resolusinya tanpa kehilangan kualiti imej tersebut. dan lokasi. Hijau dan Biru atau lebih dikenali sebagai warna RGB. Imej-imej piksel ini dinamakan imej bitmap. kualiti grafik yang dihasilkan tetap sama. Setiap piksel atau titik yang membentuk imej bitmap terdiri daripada 3 warna iaitu Merah. diubah saiz mahupun di tukar warnanya. Imej bitmap terhasil daripada titik-titik yang disusun secara spesifik dalam bentuk matrik. Grafik Bitmap Grafik bitmap juga dikenali sebagai imej raster atau imej peta bit. Sebagai contoh . kualitinya tetap sama.logo. Green.

b) Menangkap imej terus dari skrin (screen capture) dan kemudian menampal (paste) imej tersebut ke dalam program lukisan komputer atau aplikasi anda. lukisan atau imej televisyen dengan menggunakan pengimbas atau kad pendigital video untuk mendigitkan imej . c) Menangkap imej dari foto.Cara yang boleh diikuti untuk menghasilkan imej bitmap:a) Menghasilkan imej dari mula dengan menggunakan program lukisan komputer seperti Paint Program.

Indesign dan Illustrator Corel Draw Auto Cad Paint Shop Pro SmartDraw dan banyak lagi .Grafik digital ialah sebarang bentuk gambar hasil reka letak. brocur. banner. buku. logo dll Gambar: Gambar pegun. majalah. pemandangan. Contoh-contoh bahan grafik digital adalah seperti berikut: Reka letak: Buku aturcara. susunan grafik atau rekaan grafik yang dihasil dan diproses menggunakan perisian serta peralatan ICT. gambar super impose dll Kebaikan Grafik Digital: Peralatan mudah didapati Bahan grafik digital mudah disimpan & digunakan pada bila-bila masa Boleh diubahsuai Bahan grafik digital mampu menarik perhatian dan minat pelajar Kelemahan: Kemahiran yang tinggi diperlukan untuk mengendalikan alat dan menggunakan software Keperluan: Minat & kreatif Mahir menggunakan alat dan perisian Mengetahui jenis-jenis format grafik digital Mengetahui perisian yang sesuai untuk menghasilkan bahan grafik digital Beberapa jenis contoh perisian untuk menghasilkan bahan grafik digital Perisian berasaskan Adobe seperti Photoshop. Kad jemputan. cetakan. poster.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful