Doa Ketika Melihat Anak Baru Lahir Inni u¶idzuka bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min

kullia¶inin lammatin. Artinya: ³Aku berlindung untuk anak ini dengan kalimat Allah Yang sempurna darisegala gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibatburuk bagi apa yang dilihatnya.´