PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ialah satu pertubuhan sukarela yang ditubuhkan pada tahun 1948. Persatuan ini diiktiraf kerajaan Malaysia pada tahun 1957 dan Persatuan Palang Merah Antarabangsa pada tahun 1963. SEJARAH Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) ditubuhkan pada tahun 1948 sebagai cawangan Persatuan Palang Merah Britain di Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1950an, lebih banyak cawangan persatuan ditubuhkan di Malaysia bermula di Pulau Pinang pada tahun 1950 dan kemudian di negeri -negeri lain. Ketika kemerdekaan pada tahun 1957, cawangan di Semenanjung Malaysia diken ali sebagai Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu. Persatuan mendapat pengiktirafan oleh Persatuan Palang Merah Antarabangsa pada 4 Julai 1963 dan menjadi ahli badan antarabangsa itu pada 24 Ogos1963. With the formation of the larger federation of Malaysia on September 16, 1963, the Malaysian Red Cross Society (Incorporation) Act 1965 to incorporate the Federation of Malaya Red Cross Society and the branches of the Red Cross Society in Sabah and Sarawak under the name of the Malaysian Red Cross Society was passed by Parliament and gazetted on July 1, 1965. On September 5, 1975, the Malaysian Red Cross Society was renamed the Malaysian Red Crescent Society by the passing of the Malaysian Red Cross Society (Change of Name) Act 1975 by Parliament. Pada 5 September 1975, Persatuan Palang Merah Malaysia dinamakan Bulan Sabit Merah Malaysia bawah Akta 1975 (Pertukaran Nama) dengan kelulusan Parlimen