AKIDAH

2. DOSA-DOSA BESAR YANG MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH S.W.T

1. 2.

MAKSUD DOSA • Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MANUSIA MELAKUKAN DOSA • terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat • ingin hidup bebas tanpa batasan agama • sikap angkuh dan sombong kerana harta dan pangkat JENIS-JENIS DOSA i) DOSA BESAR • Maksud  Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat • Contoh  Minum arak, berzina, membunuh  Mengumpat dan derhaka kepada ibu bapa • Akibat buruk jika melakukan dosa besar  Dikenakan hukuman kisas, hudud dan takziz  Menerima seksa neraka jika tidak bertaubat ii) DOSA KECIL • Maksud  Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat • Contoh  Melihat aurat bukan muhram  Bercakap perkara yang tidak memberi faedah • Akibat buruk jika melakukan dosa kecil  Jika dilakukan secara berterusan boleh menjadi dosa besar CONTOH-CONTOH DOSA BESAR i) MENGHINA DAN MENDERHAKA KEPADA KEDUA IBU BAPA • Sebab perlu mentaati ibu bapa  Mereka memeliahara kita sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang  Mereka menyediakan segala keperluan untuk kita supaya kita hidup dengan selasa  Mereka mendidik kita supaya menjadi orang yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara  Mereka sanggup berkorban demi kebahagian kita • Cara menghormati ibu bapa  Mendengar nasihat dan tunjuk ajar mereka  Menghormati mereka setiap masa

3.

1.

Menjaga mereka dengan baik semasa mereka tua Bersopan dan berlemah lembut apabila berbicara dan berhadapan dengan mereka Perlakuan yang dikatogerikan menderhaka kepada ibu bapa  Melawan percakapan ibu bapa  Meninggikan suara apabila bercakap dengan mereka  Tidak mendengar nasihat dan teguran mereka  Menghina dan memandang rendah ibu bapa yang miskin Balasan yang dijanjikan oleh Allah terhadap anak yang derhaka  Menanggung kesusahan hidup di dunia yang berpanjangan  Tidak mendapat rahmat Allah  Terputus rezeki daripada Allah  Akan mendapat azab daripada Allah di akhirat kelak  

i)

MENIPU DAN BERBOHONG • Maksud menipu:  Iaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. • Maksud berbohong :  Tidak bercakap benar atau memalsukan fakta dan maklumat yang menyusahkan orang lain. • Hukum : haram dan berdosa besar • Ia boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti memalsukan dokumen, mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk MENCURI DAN MEROMPAK • Maksud mencuri :  Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan ditempat simpanannya tanpa izin • Maksud merompak :  Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan ditempat simpanan tanpa izin • Haram kerana ia perbuatan yang hina dan mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara • Islam mengenakan hukuman hudud iaitu memotong tangan pencuri sekiranya barang yang dicuri mencukupi kadar tertentu dan sabit kesalahan RIBA' • Maksud :  Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk juga mata wang • Hukum : haram dan berdosa besar • Jenis-jenis riba' :  riba' al-fadhal : pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama sepertinya  riba' an-nasiah : pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan tempoh bayaran

i)

i)

Hikmah pengharaman riba' :  membenteras kezaliman dan penindasan sesama manusia  mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat  menggalakkan semangat tolong-menolong sesama manusia

i)

MAKAN HARTA ANAK YATIM • Sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim:  anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa  mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat  mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus sifat silaturrahim LARI DARI MEDAN PERANG • Akibat lari dari medan perang :  dipandang hina oleh masyarakat  umat islam akan ditindas  memberi peluang kepada musuh menghapuskan agama dan umat islam MENGUMPAT DAN MEMFITNAH • Maksud :  Mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya • Sebab-sebab mengapa fitnah boleh terjadi :  ingin melihat orang lain menderita  takut persaingan hidup  tidak mahu mengakui kelebihan orang lain • Akibat dari perbuatan fitnah :  berlaku permusuhan dan huru hara  masyarakat islam akan sentiasa mundur  putus silaturrahim dan menghalang perpaduan • Cara mengelakkan diri dari melakukan fitnah :  Redha dengan ketentuan Allah  Menyemai sifat kasih sayang sesama muslim  Sentiasa melakukan muhasabah dirimeningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan amalan soleh MINUM ARAK DAN MENAGIH DADAH • Maksud arak :  Minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam • Maksdu dadah :  Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir • Hikmah pengharaman arak :  menjaga kewarasan akal manusia  mengelakkan perkelahian dan permusuhan  mengekalkan kesihatan fizikal dan mental  menjamin keharmonian keluarga dan masyarakat • Langkah mencegah perbuatan minum :

i)

i)

i)

Perlu sedar bahawa minum arak dan menagih dadah adalah berdosa besar  Masyarakat perlu mengamalkan cara hidup sihat dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan / riadhah Kesan buruk arak bagi individu  membazir harta, masa dan tenaga  menjatuhkan maruah diri dan keluarga  terdedah kepada kegiatan jenayah seperti pergaduhan, mencuri dan membunuh Kesan buruk arak bagi masyarakat  menjadi mundur kerana anggotanya tiada berdaya maju  dipandang hina kerana ahlinya berakhlak buruk  tidak tenteram kerana berlaku permusuhan dan perkelahian 

i)

ZINA • Maksud :  Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah • Hukum zina dan perbuatan yang mendorong kepda zina : berdosa besar • Contoh perbuatan yang mendorong kepada zina :  melihat, merenung, bercakap antara lelaki dan perempuan yang bukan muhram tanpa hajat yang diharuskan syarak, duduk berdua-duaan ditempat sunyi, memakai pakaian yang menjolok mata dll. • Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan zina  Kurang pendidikan agama  Lemah iman dan penghayatan islam  Mengunjungi tempat-tempat maksiat  Mengamalkan pergaulan bebas • Akibat buruk melakukan zina :  merendahkan maruah diri dan keluarga  mendapat kemurkaan allah dan mengundang bala  meruntuhkan institusi keluarga  melahirkan generasi keluarga yang tidak jelas nasabnya • Hukuman terhadap penzina ( yang melakukan zina )  bagi muhsan ( penzina yang telah berkahwin dengan cara yang sah ; direjam dengan batu sahingga mati  bagi ghair muhsan ( penzina yang belum berkahwin ) ; disebat seratus kali sebatan MENUDUH PEREMPUAN BAIK MELAKUKAN ZINA • Maksud :  Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil • Haram kerana ia boleh menjatuhkan maruah tertuduh dan menyebabkan tekanan jiwa kepada tertuduh dan keluarganya serta menghancurkan masa depan • Hukuman jika membuat tuduhan palsu :  hukuman sebat 80 kali sebatan setalah melalui proses undangundang kepada individu yang telah sabit keslahannya membuat tuduhan palsu

i)

i)

LIWAT DAN MUSAHAQAH • Maksud liwat :  Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki. • Maksud musahaqah :  Hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan • Faktor yang menyebabkan perbuatan liwat & musahaqah :  Terpengaruh dengan budaya liar  Tidak sanggup memikul tanggungjawab suami isteri  Membaca atau melihat bahan-bahan lucah  Kelemahan pelaksanaan undang-undang • Akibat jika melakukan liwat & musahaqah :  meruntuhkan institusi perkahwinan  menghidapi pelbagai penyakit fizikal dan mental  mendapat balasan azab di dunia dan akhirat

i)

MEMBUNUH DIRI • Maksud :  Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri • Punca perbuatan membunuh diri sendiri boleh berlaku :  Putus asa dengan rahmat Allah  Tidak meyakini kehidupan hari akhirat  Menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan • Cara mengatasi perbuatan membunuh diri :  Hendaklah yakin dengan rahmat Allah  Berusaha memajukan diri mengikut lunas-lunas yang betul  Menghatur strategi hidup berpandukan al-quran assunnah dan akal yang waras