KEMAHIRAN MENULIS Menulis ialah pembentukan symbol tulisan dalam bahasa.

Menulis melibatkan muridmurid supaya berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. MATLAMAT Murid akan berkeupayaan menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS PERINGKAT PRAMENULIS • Menulis dari kiri ke kanan • Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan • Latihan mebentuk bulatan di udara, di atas meja, pasir, lantai tanpa menggunakan lat tulis • Menyambung titik • Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas • Latihan membentuk garisan lurus • Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat • Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk • Melukis gambar

• •

• • • •

PERINGKAT MEKANIS Latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis Latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentukbentuk huruf tertentu Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang – stensilan Latihan menekap huruf atau perkataanyang ditulis dalam bentuk garis putus-putus Latihan menulis huruf dalam suku kata Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar Latihan menamakan gambar-

PERINGKAT PELAHIRAN • Menulis jawapan pemahaman • Menulis karangan • Menulis ayat berdasarkan gambar • Membina ayat • Memanjangkan ayat • Menulis rencana • Mengisi silang kata • Melengkapkan ayat