BAB 9

PENGUJIAN

9.1 Pengenalan Pengujian

Pengujian adalah salah satu proses yng terakhir yang biasa dilakukan oleh setiap pendawai atau pekerja bagi memastikan setiap pendawaian yang telah dilakukan tidak mengalami masalah seperti berlakunya litar pintas atau kebocoran arus pada litar.proses Pengujian mempunyai beberapa langkah dan cara bagi memastikan tiada berlakunya masalah.Antara turutan pengujian yang biasa dilakukan oleh setiap pendawai atau pekerja adalah seperti berikut;

9.1.1 TURUTAN PENGUJIAN

i. ii. iii. iv. v.

Ujian Penglihatan Ujian Pengalir Perlindunga Ujian Rintangan Penebat Ujian Kekutuban Ujian Elektrod Bumi

9.1.2 Ujian Penglihatan

Tujuan:

i.

Memastikan bahan-bahan dan peralatan yang dipasang mengikut

. 9. iii. ii. Bacaan yang melebihi tidak boleh melebihi 1 Ohm.3 Ujian Pengalir Perlindungan Tujuan: i. Memastikan kabel terminal hidup. ii. Alat pengujian adalah jangka Ohm atau Multimeter. Bekalan Utama diputus (Suis Utama) jika perlu.1.neutral dan bumi disambung secara betul dan berkesan. Memastikan kerosakkan yang nyata boleh dilihat ke atas kelengkapan atau pemasangan.piawaian (BS) dengan kelulusan SIRIM. iii. Memastikan pemasangan tersebut dijalankan mengikut peraturan IEE. Sambungkan prob multimeter pada terminal yang hendak diuji dan ambil bacaan. Cara Pengujian: i. ii.LNN atau Tenaga Nasional Berhad(TNB) dan Jabatan Kerja Raya(JKR).

iii. Cara Pengujian: i. ii. Semua beban mestilah ditanggalkan sekiranya tidak boleh. Sambungan prob (tester) diantara semua pengalir fasa dan pengalir neutral dan ambil bacaan.4 Ujian Rintangan Penebatan Tujuan: i.9.MCB mestilah diubuka OFF. Memastikan tiada litar pintas didalam pemasangan dan tiada kerosakkan ke bumi. 9.5 Ujian Kekutuban Tujuan: . Semua suis yang mengawal litar mestilah ditutup.1.1.

6 Ujian Rintangan Elektrod Bumi Tujuan: i. Menetukan sekiranya nilai bacaan ujian galangan.1. Suis utama hendaklah dibuka(OFF) dan semua beban hendaklah dikeluar dari litar. Mbil bacaan rintangan yang ditunjukkan oleh pelaras Ohm . iii. Alat pengujian ialah (Earth Tester) Cara Pengujian: i. ii. Alat pengujian adalah multimeter. Sambungan prob multimeter mengikut terminal yang duju. Pancungkan Elektrod tambahan Y dan Z mengikut jarak yang diberi. Tekan suis penguji dan laraskan pelaras Ohm sekiranya penunjuk (tester) kedudukan kosong. Sekiranya pada multimeter kurang dari 1 Ohm. ii. iii. Menentukan supaya sesentuh luar pemegang lampu jenis adison. Menentukan supaya semua suis dan kawasan kutub tunggal dipasang pada pengalir fasa sahaja. ii.skru disambung pada neutral.bermakna sambungan telah dibuat adalah betul. Cara Pengujian: i. 9. Menentukan supaya sambungan pada soket alur keluar bagi setiap pengalir fasa neutral dan bumi disambung pada punca yang betul. iv. iii. Gegelung bumi tinggi daripada yang ditetapkan.i. iii. ii.

Bagi memastikan bacaan yang tepat atau memastikan bahawa rintangan pada X. vi. semua suis (termasuk suis utama) ditutup kecuali untuk pemasangan TN-C semua tiang atau f asa pendawaian disambungkan bersama secara elektrik.1 Peraturan IEE i. 9. v. ii. arus ulang -alik yang bernilai stabil dibekalkan antara elektrod bumi T dan elektrod bumi tambahan T yang d iletakkan pada suatu jarak tertentu dari T supaya kawasan rintangan kedua -dua elektrod tidak berindih. ii. Setiap pengalir haruslah diuji secara berasingan untuk mengesahkan keadaan sesuatu pengalir dengan cara penyambungannya bagi penerus pengalir bumi. Bagi rintangan elektrod bumi. iv. pengujian mestilah dijalankan mengikut urutan. 9. Tujua utama ujian ini ialah untuk memastikan pemasangan itu betul -betul selamat semasa digunakan.Z tidak bertindih ujian peringkat kedua dan ketiga perlu dijalankan. Sesuatu pengujian haruslah mengesahkan keterusan semua pengalir (termasuk pengalir pelindung) dalam setiap litar akhir gelang. iii.iv. Rintangan penebat ke bumi haruslah tidak kurang daripada 1megaohm. Untuk mengelakkan bahaya pada orang yang menguji dan untuk keselamatan pemasangan serta alat -alat penguji. Peraturan umum. Untuk menguji rintangan penebat semua penyambung fius berada ditempatnya. .2 Kepentingan ujian dijalankan mengikut urutan i.2.Y.

Ujian keterusan pengalir perlindungan : Bacaan ujian mestilah tidak boleh lebih daripada bacaan ujian gelangan. dua belitan yang berserta Meter Volt dan Meter Ampere. ii. Loceng Penguji. 9. Penguji Bumi Transistor. Jangka penguji talian bumi (Meger Earth Line Tester).3. v. iii. Peralatan yang digunakan ialah seperti Meter Volt. Jangka Meger Ohm (Meger Ohm Tester) Meter Ohm. Alat pengukur seperti pengubah dua lilitan dengan voltan sekunder tidak melebihi 45volt. iv. Meter Penguji Bumi. iv.1 Keputusan Yang Sepatutnya Bagi Setiap Ujian i. vi.3 Menamakan Alat-Alat Pengukuran Yang Digunakan Bagi Setiap Ujian i.9. ii. v. Lampu Penguji dan Jangka Volt. Meter Volt. Ujian rintangan penebatan : Bacaan yang diambil daripada sambungan plumbum penguji mestilah tidak kurang daripada 1 megaohm. Ujian litar gelang : Rintangan antara penghujung akhir bagi setiap peng alir litar gelang hendaklah mencapai ½ bacaan ujian keterusan pengalir ke bumi. Ujian rintangan elektrod bumi : Susutan voltan di antara rintangan elektrod bumi. Ujian kekutuban :- . Alat penguji yang digunakan ialah Jangka Ohm atau Meter Ohm. iii.

Ujian gelangan gelung bumi : Bacaan yang diambil daripada jangka penguji mestilah tidak lebih daripada 500 ohm. .berbunyi jika mengunakan loceng.Bacaan yang diambil mestilah kurang daripada 1 ohm ataupun. vi.4 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat saya simpulkan ialah pengujian adalah penting dalam pendawaian elektrik hal ini kerana. kita dapat mengetahui bagaimana hendak mengedalikan tentang pendawaian elektrik dan membantu kita cara menguji barang elektrik ini. vii. Ujian kendalian pemutus litar : Bekalan diberikan (415 volt) di pengubah penguji. mengalir ke gelung pelant ik dan pemutus litar dalam keadaan baik. 9.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.