BAB 9

PENGUJIAN

9.1 Pengenalan Pengujian

Pengujian adalah salah satu proses yng terakhir yang biasa dilakukan oleh setiap pendawai atau pekerja bagi memastikan setiap pendawaian yang telah dilakukan tidak mengalami masalah seperti berlakunya litar pintas atau kebocoran arus pada litar.proses Pengujian mempunyai beberapa langkah dan cara bagi memastikan tiada berlakunya masalah.Antara turutan pengujian yang biasa dilakukan oleh setiap pendawai atau pekerja adalah seperti berikut;

9.1.1 TURUTAN PENGUJIAN

i. ii. iii. iv. v.

Ujian Penglihatan Ujian Pengalir Perlindunga Ujian Rintangan Penebat Ujian Kekutuban Ujian Elektrod Bumi

9.1.2 Ujian Penglihatan

Tujuan:

i.

Memastikan bahan-bahan dan peralatan yang dipasang mengikut

Memastikan kabel terminal hidup. Memastikan pemasangan tersebut dijalankan mengikut peraturan IEE. Sambungkan prob multimeter pada terminal yang hendak diuji dan ambil bacaan. Memastikan kerosakkan yang nyata boleh dilihat ke atas kelengkapan atau pemasangan.LNN atau Tenaga Nasional Berhad(TNB) dan Jabatan Kerja Raya(JKR). iii. iii. ii. 9.neutral dan bumi disambung secara betul dan berkesan.piawaian (BS) dengan kelulusan SIRIM. Bekalan Utama diputus (Suis Utama) jika perlu.1. ii. Alat pengujian adalah jangka Ohm atau Multimeter. Bacaan yang melebihi tidak boleh melebihi 1 Ohm. Cara Pengujian: i. .3 Ujian Pengalir Perlindungan Tujuan: i. ii.

MCB mestilah diubuka OFF. ii.1. Semua beban mestilah ditanggalkan sekiranya tidak boleh. Cara Pengujian: i. Sambungan prob (tester) diantara semua pengalir fasa dan pengalir neutral dan ambil bacaan. 9.9.5 Ujian Kekutuban Tujuan: . Semua suis yang mengawal litar mestilah ditutup. iii.1.4 Ujian Rintangan Penebatan Tujuan: i. Memastikan tiada litar pintas didalam pemasangan dan tiada kerosakkan ke bumi.

1.6 Ujian Rintangan Elektrod Bumi Tujuan: i. iii. Sambungan prob multimeter mengikut terminal yang duju.bermakna sambungan telah dibuat adalah betul. Mbil bacaan rintangan yang ditunjukkan oleh pelaras Ohm . ii. iii. Suis utama hendaklah dibuka(OFF) dan semua beban hendaklah dikeluar dari litar. 9. Cara Pengujian: i. Menentukan supaya sambungan pada soket alur keluar bagi setiap pengalir fasa neutral dan bumi disambung pada punca yang betul.skru disambung pada neutral. Pancungkan Elektrod tambahan Y dan Z mengikut jarak yang diberi. Menentukan supaya semua suis dan kawasan kutub tunggal dipasang pada pengalir fasa sahaja.i. Menentukan supaya sesentuh luar pemegang lampu jenis adison. Alat pengujian adalah multimeter. Menetukan sekiranya nilai bacaan ujian galangan. iii. iv. Sekiranya pada multimeter kurang dari 1 Ohm. Tekan suis penguji dan laraskan pelaras Ohm sekiranya penunjuk (tester) kedudukan kosong. ii. iii. ii. Gegelung bumi tinggi daripada yang ditetapkan. Alat pengujian ialah (Earth Tester) Cara Pengujian: i. ii.

Untuk mengelakkan bahaya pada orang yang menguji dan untuk keselamatan pemasangan serta alat -alat penguji. 9.Y.2. iv. vi.Z tidak bertindih ujian peringkat kedua dan ketiga perlu dijalankan. iii.iv. semua suis (termasuk suis utama) ditutup kecuali untuk pemasangan TN-C semua tiang atau f asa pendawaian disambungkan bersama secara elektrik. Bagi memastikan bacaan yang tepat atau memastikan bahawa rintangan pada X. Untuk menguji rintangan penebat semua penyambung fius berada ditempatnya.1 Peraturan IEE i. Sesuatu pengujian haruslah mengesahkan keterusan semua pengalir (termasuk pengalir pelindung) dalam setiap litar akhir gelang. . Setiap pengalir haruslah diuji secara berasingan untuk mengesahkan keadaan sesuatu pengalir dengan cara penyambungannya bagi penerus pengalir bumi. arus ulang -alik yang bernilai stabil dibekalkan antara elektrod bumi T dan elektrod bumi tambahan T yang d iletakkan pada suatu jarak tertentu dari T supaya kawasan rintangan kedua -dua elektrod tidak berindih. Bagi rintangan elektrod bumi.2 Kepentingan ujian dijalankan mengikut urutan i. ii. v. Peraturan umum. Rintangan penebat ke bumi haruslah tidak kurang daripada 1megaohm. pengujian mestilah dijalankan mengikut urutan. 9. ii. Tujua utama ujian ini ialah untuk memastikan pemasangan itu betul -betul selamat semasa digunakan.

Ujian litar gelang : Rintangan antara penghujung akhir bagi setiap peng alir litar gelang hendaklah mencapai ½ bacaan ujian keterusan pengalir ke bumi. Jangka Meger Ohm (Meger Ohm Tester) Meter Ohm. Ujian rintangan elektrod bumi : Susutan voltan di antara rintangan elektrod bumi.3 Menamakan Alat-Alat Pengukuran Yang Digunakan Bagi Setiap Ujian i. v. iii. Peralatan yang digunakan ialah seperti Meter Volt. Ujian kekutuban :- . Jangka penguji talian bumi (Meger Earth Line Tester). Alat penguji yang digunakan ialah Jangka Ohm atau Meter Ohm. ii. v. iv. iii. 9. Loceng Penguji. Alat pengukur seperti pengubah dua lilitan dengan voltan sekunder tidak melebihi 45volt. Penguji Bumi Transistor. Meter Volt. dua belitan yang berserta Meter Volt dan Meter Ampere. Lampu Penguji dan Jangka Volt. ii. Meter Penguji Bumi. Ujian keterusan pengalir perlindungan : Bacaan ujian mestilah tidak boleh lebih daripada bacaan ujian gelangan.3.9. vi.1 Keputusan Yang Sepatutnya Bagi Setiap Ujian i. Ujian rintangan penebatan : Bacaan yang diambil daripada sambungan plumbum penguji mestilah tidak kurang daripada 1 megaohm. iv.

vii. .Bacaan yang diambil mestilah kurang daripada 1 ohm ataupun. Ujian kendalian pemutus litar : Bekalan diberikan (415 volt) di pengubah penguji.berbunyi jika mengunakan loceng. kita dapat mengetahui bagaimana hendak mengedalikan tentang pendawaian elektrik dan membantu kita cara menguji barang elektrik ini. Ujian gelangan gelung bumi : Bacaan yang diambil daripada jangka penguji mestilah tidak lebih daripada 500 ohm. vi.4 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat saya simpulkan ialah pengujian adalah penting dalam pendawaian elektrik hal ini kerana. mengalir ke gelung pelant ik dan pemutus litar dalam keadaan baik. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful