GEOGRAFI :ALAM SEKITAR FIZIKAL TEMA 1: BAB 1 SISTEM BUMI

BAB 1: KONSEP,CIRI & JENIS SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL

2

Bumi-ada sempadan sendiri -Miliki sifat pemulihan kendiri

R.J Chorley-Physical Geography Sistem dikaji secara holistik & bukan secara berasingan

KONSEP SISTEM
Matahari-sebagai penggerak sistem -Seluruh unit bergerak - ±capai keseimbangan

Angkubah saling berinteraksi sesama sendiri -Tidak bertindak secara -sendirian

Set angkubah yang saling bertindak antara satu sama lain -Mempunyai tenaga dan bahan - yang dapat keluar masuk

3

mineralboleh keluar & masuk (ada output.gas.imput & simpanan Ada tenaga yang mengalirmasuk & keluar 4 .boleh dibezakan dgn sistem lain Sistem mikro & makro Semua unsur-saling berinteraksi.capai keseimbangan ±ambil masa lama CIRI-CIRI SISTEM ALAM FIZIKAL Ada bahanair.Angkubah dalam sistemberfungsi & bertindak balas ant satu sama lain terutama bila angkubah mengalami gangguan Gangguan ± positif @ negatif Mempunyai angkubah @ unsur yang berada dalam satu sempadan & saling berinteraksi Ada sempadan yg jelas.

JENIS-JENIS SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL 5 .

SECARA UMUM 6 .

SISTEM TERPENCIL Sempadan tertutup Tidak membenarkan tenaga & bahan keluar masuk ke dalamnya Tidak diperoleh di alam nyata Terdapat dalam makmal Contoh:Tube test (ujikaji sains) 7 .

Tertutup dari segi aliran JISIM Tidak tertutup dari segi aliran tenaga Tenaga dapat keluar & masuk input@ output tidak berlaku Contoh: Matahari SISISSTEM TERTUTUP 8 .

ekosistem laut 9 .berada pada tahap makro & boleh dibahagikan kepada unit-unit mikro seperti ekosistem hutan. Bergerak & beroperasi hingga tahap stabil Input tenaga & bahan sama banyak dengan output bahan & tenaga Boleh didapati dalam skala makro & mikro Cth sistem ekologi.SISTEM SISTEM TERBUKA TERBUKA Benarkan bahan & tenaga masuk & keluar menerusi sempadan.

SISTEM BUMI Pertalian ATMOSFERA dan MATAHARI (Gelombang Pendek dan OUTPUT TENAGA (Gelombang Panjang) 10 .

TENAGA BAHAN SISTEM TERBUKA TENAGA BAHAN SISTEM SUNGAI ‡ Menerima kemasukan hujan sebagai kemasukan bahan dan air keluar ke laut 11 .

12 .

SISTEM TERBUKA: HUTAN 13 .

ekosistem laut 14 . Bergerak & beroperasi hingga tahap stabil Input tenaga & bahan sama banyak dengan output bahan & tenaga Boleh didapati dalam skala makro & mikro Cth sistem ekologiberada pada tahap makro & boleh dibahagikan kepada unit-unit mikro seperti ekosistem hutan.JENIS-JENIS SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL SISTEM TERPENCIL SISTEM TERTUTUP SISTEM TERBUKA Sempadan tertutup Tidak benarkan tenaga & bahan keluar masuk ke dalamnya tidak diperolehi di alam nyata Terdapat dalam makmal Contoh: test tube Sempadan tertentu Benarkan pertukaran tenaga Tenaga dapat keluar & masuk Input@ output tidak berlaku Contoh: Matahari/ bumi Benarkan bahan & tenaga masuk & keluar menerusi sempadan.

MENURUT AHLI GEOGFARI 15 .

SISTEM ALAM FIZIKAL SISTEM BERSTRUKTUR @ SISTEM MORFOLOGI SISTEM ALAM FIZIKAL SISTEM BERFUNGSI @ SISTEM LATA SISTEM INTERAKTIF 16 .

pasang surut.taburan bijian pasir. keteguhan pantai.SISTEM MORFOLOGI Terdiri daripada ciri-ciri fizikal yang formal dan bergabung untuk membentuk suatu bahagian fizikal yang beroperasi Setiap unit terdapat unsur-unsur @ parameter yang saling berinteraksi Contoh: Morfologi bagi unit sistem pantai  pantai terdiri daripada cerun pantai. arus. kekuatan ombak.membentuk unit morfologi pantai tersebut Sekiranya berlaku gangguan @ perubahan ± unsur lain akan turut berubah bagi capai keseimbangan yang baru 17 .

SISTEM MORFOLOGI A B C 18 .

Pertukaran input & output akan melibatkan storan Proses yang sama akan berulang sebagai jujukan input-output yang berterusan.untuk diproses menjadi output kepada sistem geomorfologi kembali. Contoh: kitaran hidrologi Output dari atmosfera dalam bentuk kerpasan akan menjadi input kepada sistem geomoforlogi( apabila hujan memasuki tanah. 19 .kolam ) Output dari sistem geomoforlogi (wap air) ± menjadi input kepada sistem atmosfera.sungai.SISTEM BERFUNGSI @ LATA Lebih bersifat sehala Merujuk kepada rantaian subsistem yang mengandungi input.storan dan output bahan dan tenaga Output bahan dan tenaga dari satu sistem akan menjadi input kepada subsistem yang lain.

SISTEM BERFUNGSI @ LATA kombinasi antara sistem morfologi dengan sistem lata Kaitan antaranya: dibentuk oleh komponen sistem morfologi dan komponen sistem lata yang sama RUJUK RAJAH 1 &2 OUTPUT DARI SESUATU SUBSISTEM MENJADI INPUT KEPADA SUBSISTEMYANG LAIN 20 .

SISTEM LATA 1 A O 21 .

AIR DISERAP & DISIMPAN SISTEM GEOMORFOLOGI 22 .INPUT SISTEM ATMOSFERA MEMBENTUK AWAN MENJADI WAP OUTPUTAIR DISEJAT OUTPUTHUJAN DIKELUARKAN INPUT.

23 .jadi input kepada saliran khususnya sungai yang menjadi komponen penting kepada sistem morfologi.SISTEM INTERAKTIF Kombinasi sistem morfologi dan sistem lata Contoh: Kemampuan serapan tanahmerupakan unit kecil dalam morfologi cerun Pada masa yang sama: air disimpan di dalam akuifer Air dalam akuifer.

SISTEM INTERAKTIF 1 A O B C 24 .

BIL TOPIK SISTEM BERSTRUKTUR SISTEM LATA SISTEM INTERAKTIF 1 Kaji cuaca/ kaji iklim Hidrologi Bentuk awan Ketinggian awan Ketebalan awan Storan pemintasan Stor lembapan Tanih Storan saluran Cerun pantai Saiz partikal Keluasan pantai Bentuk glasier Aspek kori Sejatan Perluwapan kerpasan Aliran sungai Tekanan rendah Latitud tengah Banjir 2 3 Pantai Damparan Ombak undur Biasan ombak Hakisan sajli Pergerakan hablur Tanjung-teluk 4 Glasier Fasa Iklim Glasier 25 .

PEMBAHAGIAN SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL 26 .

air permukaan seperti sungai Bagaimana air berkitar Salingkaitan antara cuaca dengan iklim(suhu.tiupan angin) Dikaji ikut ruang dan masa Kajian flora & fauna Tumpuan: Aliran tenaga dan siratan makanan 2 HIDROLOGI 3 ATMOSFERA 4 EKOLOGI 27 .tekanan udara.BIL 1 SISTEM GEOMORFOLOGI CIRI-CIRI Kaji saling kaitan antara proses.menyebabkan pelbagai BMB Kajian tentang air(litosfera @ atmosfera) Kerpasan.faktor & bentuk di atas permukaan bumi Cth: Proses luluhawa Pelbagai kombinasi. kelembapan angin.

INTERAKSI ANTARA SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL 28 .

SKEMA INTERAKSI ANTARA SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi 29 .

tasik.Sistem tidak hanya terhenti pada satu sistem sahaja tetapi melibatkan keempat-empat sistem yang ada.Sistem Ekologi.Proses pintasan/ cegat silara dari tumbuh-tumbuhan 4. Sistem geomorfologi.larian air permukaan @ aliran sub pemukaan.proses sejatan berlaku di permukaan laut 2.sebabkan proses rembesan. paya. Sistem hidrologi.aliran air bawah tanah. Contoh : 1.Sistem Atmosfera.kolam 30 .akuifer yang membekalkan air kepada sungai.diikuti pemeluwapan & kerpasan 3.

31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful