KERJA KHUSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2009

)

NAMA SEKOLAH: SEK. MEN. KEB. [A] AL-IRSHAD, POKOK SENA TAJUK KAJIAN: KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG NAMA PELAJAR: NURUL SYAZWIN BINTI ZAMRI TINGKATAN: 1 IBNU RUSHD (2009) NOMBOR K/P: 960806-07-5852 NAMA GURU SUBJEK: EN. MD. RADZI BIN HALIM

♥ KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG ♥

Bil

isi kandungan

Muka surat

01. 09. 05. 04. 03. . 02. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan/Hasil Kajian : a) Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar c) Jenis Tumbuhan yang Terdapat Di Kawasan Kajian 07. 08. Rumusan Lampiran Rujukan Assalamualaikum. 06.

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menyiapkan kerja khusus ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan. Pulau Pinang” . Kepala Batas. Seterusnya. Folio ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek Geografi.Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Encik Md. Akhir kata. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat saya hargai. saya juga sangat menghargai jasa guru subjek saya kerana beliau memberikan bimbingan dan nasihat yang amat berguna untuk folio saya serta membantu saya dari semasa saya susah dan senang. Selain itu. Puan Salmah yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dororngan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan. Pertama sekali kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad (SMKAAI). Jasa beliau yang akan saya kenang ke akhir hayat. Radzi Bin Halim kerana memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan. Sekalung penghargaan untuk guru subjek Geografi saya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. .

Pokok Sena. Sebagai memenuhi .Nama saya Nurul Syazwin Binti Zamri. Saya penuntut tingkatan 1 Ibnu Rushd di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad.

jiran tetangga dan keluarga yang yang dapat memudahkan saya menyiapkan folio ini. Objektif khusus Kajian Geografi ini dijalankan adalah untuk : . Kepala Batas. Selama saya menetap di sini. Kajian ini telah dijalankan selama dua bulan. saya diwajibkan menyiapkan satu kerja lapangan Kajian Geografi yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Pulau Pinang”. Selain itu. Sebelum menjalankan kajian ini pertama sekali. Kawasan lapangan yang telah saya pilih untuk kajian ini adalah kawasan perumahan di Taman Desa Sena. Saya menjalankan kajian ini pada hujung minggu. saya mempunyai ramai rakan-rakan. Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. Saya telah memilih kawasan ini kerana terletak di tempat tinggal saya dan berdekatan dengan sekolah. iaitu dari bulan September sehingga Oktober 2009. saya telah menetap di kawasan ini lebih lima tahun. guru Geografi saya telah membincangkan dan menerangkan tentang kajian yang akan saya jalankan nanti.kehendak subjek geografi.

Kepala Batas. Kepala Batas. Pulau Pinang. Pulau Pinang. .  melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian. Kepala Batas. Sebelum dibangunkan tapak perumahan Taman Desa Sena. Kawasan ini terletak di daerah Kepala Batas. Kajian ini dijalankan di Pokok Sena. Melalui kajian ini. Pulau Pinang.  menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada manusia dan hidupan liar.  mengenal pasti struktur atau profil tumbuhan semula jadi. saya bersyukur kerana berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena.  mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena.  mencadangkan langkah-langkah untuk nemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Saya memilih kawasan perumahan Taman Desa Sena sebagai kawasan kajian saya.

000 penduduk dari pelbagai jenis bangsa dan agama. balai raya dan bekalan elektrik. Antaranya ialah: Kaedah pemerhatian: . sekolah menengah. Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu. Penanaman getah dan kelapa sawit juga turut terdapat di kawasan ini kerana kawasan yang bertanih laterit dan bersaliran baik. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Kompleks Dato’ Kailan dan lain-lain lagi. Cina dan India. kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian teruatamanya menanam padi. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk penduduk di sini seperti tadika. Taman Desa Sena mempunyai keluasan seluas 50 KM persegi. Terdapat rumah pangsa. rumah teres dan rumah banglo.merupakan kawasan pertanian ladang kelapa sawit. Taman Desa Sena didiami lebih kurang 3. Lokasi kawasan ini adalah di Seberang Perai Utara. Segala kemudahan awam dan infrastruktur disediakan dan dijaga rapi. Taman Desa Sena terletak berhampiran dengan kawasan yang lain juga seperti Pusat Sumber Pendidikan Negeri. Hasil daripada pencarian saya di internet. Kawasan ini juga merupakan kawasan tumpuan penduduk dan petempatan kerana kegiatan ekonomi tertumpu di tanah pamah. Kawasan ini mula dibangunkan kawasan perumahan kos sederhana dan kos rendah. sekolah rendah. (PSPN) Pulau Pinang. Majoriti masyarakat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa India dan Cina. (SPU) Pulau Pinang. Taman Desa Sena adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu.

saya mendapati bahawa kawasan ini mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di Pokok Sena. orang tua dan penduduk di kawasan kajian.Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau menemukakan soalan. Biasanya temu bual ini dibuat dengan orang ramai. Temu bual sering dibuat di rumah responden. penghulu. Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian. Kepala Batas. memimta pandangan dan pendapat daripada orang tertentu. . a) JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Setelah mengkaji kawasan ini. Saya juga turut mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan di perpustakaan  Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan kajian. Pemerhatian dibuat terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. petempatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya. Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan nanti. Ini dilakukan secara tidak langsung apabila bertemu dengan seseorang.  Rujukan: Saya juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian atau melalui kaedah soal selidik. Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. tuan imam. di restoran dan kedai makan. di perhentian bas dan teksi dan dimana-mana sahaja yang difikirkan boleh mendatangkan faedah.

Sebahagian besar di kawasan ini ditumbuhi pokokpokok renek serta semak samun. tumbuhan epifit serta parasit dan pokok-pokok herba. Pulau Pinang ialah cendawan. Pisang juga mempunyai kegunaan. turut terdapat hidupan liar seperti lintah dan ikan-ikan serta burung.Pulau Pinang. terdapat banyak pohon-pohon menumpang dan tumbuhtumbuhan menjalar. hati. Di bahagian selatan pula ditumbuhi banyak pokok kelapa. Antara jenis tumbuhan yang terdapat di Pokok Sena. Pokok kelapa yang juga ditanam secara tradisional dan juga komersial. paku pakis. . Di beberapa bidang sawah. Hidupan liar seperti monyet dan ular turut menjadikan hutan sebagai tempat pembiakan mereka. jantung pisang dianggap elok untuk pelbagai jenis organ dalam tubuh badan manusia seperti jantung. Selain kelapa. pisang juga ditanam tradisional. Ia juga dinamakan domestik. Dalam perubatan tradisional. Pisang juga mempunyai pelbagai jenis kelebihan anataranya ialah membekalkan sumber tenaga kepada manusia untuk melakukan sesuatu tugasan. kelapa sawit. semak samun. cendawan Di bahagian utara. pokok mangga dan buluh. Kepala Batas. Selain itu. tupai dan kura-kura turut menjadikan kawasan ini sebagai habitat. pokok renek. kulat dan cendawan. paru-paru dan limpa. Contoh pohon-pohon menumpang ialah pokok duit-duit.

Hasil hutan paya bakau adalah di antara pembekal hasil hutan yang berharga. Hidupan air yang terdapat disitu adalah ikan. daonan. Tumbuhan ini juga dikenali dengan nama-nama lain iaitu daon. sawah padi . sotong dan kerang. Contohnya. boboro. palenei. Ia juga memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan daya-daya hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. Fosil serbuk suri palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. siput. palene dan lain-lain lagi. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat mempelbagaikan jenis flora dan fauna dengan terpeliharanya kawasan ini. udang.monyet ular Nipah adalah di antara tumbuhan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Hutan paya air masin ini juga mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti bakau. ketam. bhunyak. perepat dan berus atau tumu. api-api. Di antara kepentingan hutan paya bakau ialah ia dapat menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi. Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindungan bagi hidupan liar. buyuk.

Selain itu. ia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai. Di sini.menjadi tempat pembiakan ikan-ikan serta lintah. Selain itu. Memang tersedia maklum bahawa habitat haiwan liar adalah hutan. Daun mengkudu juga adalah salah satu cara perubatan tradisional yang boleh dijadikan bahan ubat atau penguat tenaga. kencing manis. pokok misai kucing daun mengkudu Tumbuhan lidah buaya dapat mengubati pelbagai penyakit termasuk kencing manis. Jika musnah hutan-hutan. lemah jantung serta cirit-birit. membaiki peredaran darah. Antaranya adalah misai kucing. ia dapat memperbaiki saluran kecing dan buah pinggang bagi mengelakkan penyakit batu karang. hidupan liar turut terancam. Emas cotek pula dapat mengekalkan tahap kesihatan termasuk meningkatkan tenaga. . sakit jantung dan sembelit. burung kecil juga digunakan untuk memusnahkan serangga tanaman padi. Sebagai contoh tempat pembiakan bagi perlindungan pula adalah seperti burung hantu yang tinggal di tempat yang disediakan. terdapat pelbagai tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan ubat tradisional untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Burung hantu adalah salah satu cara diantara kaedah biologi yang masih lagi digunakan oleh penduduk Pokok Sena. darah tinggi. Dengan cara ini. Tumbuhan ini terkenal dengan dapat merawat penyakit kencing manis. menegecutkan rahim dan merawat paru-paru berair.

. sakit pinggang radang ganjal. rawatan batu ganjal. masuk angin. reutisme.pokok lidah buaya emas cotek JENIS POKOK Misai kucing KEGUNAAN POKOK Daun misai kucing digunakan bersama hempedu bumi bagi melawaskan pembuangan air kecil. kecing manis dan demam.

mencegah nyanyuk. digunakan untuk sakit luar tubuh. Menyejutkan kulit kepala.Pegaga Pegaga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. daunnya yang segar digunakan sebagai ubat pupuk pada bahagian tubuh yang bermasalah. menyembuhkan luka-luka kecil dan melicinkan kulit muka. Penawar kencing bernanah. Lidah buaya Ulam raja Bunga kekwa b) KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR  Pokok Kelapa Sawit . melambatkan proses penuaan dan menolong badan dari bahan toksik. Awet muda. mencegah penyakit kecing manis dan mengurangkan kolestrol dalam badan.

Kelapa sawit merupakan salah tanaman eksport Malaysia. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak di tanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Padi sawah memerlukan banyak menggunakan air. di mana kebanyakan pokok ini ditemui. merupakan sejenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya. Ia juga telah memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk negara kita. Kayu ini dikenali di Indonesia sebagai amboyna sempena Ambon. Kedua bunga dan daun dikatakan boleh dimakan. Penyelidikan oleh pihak MARDI membantu pembangunan jenis padi yang mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak. bagi menghasilkan perabut.31 hektar tanah di Malaysia telah diusahakan dengan tanaman ini.  Sawah Padi Padi merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia termasuk Malaysia. Sejumlah 3. Bunganya digunakan sebagai sumber madu sementara rebusan daun digunakan sebagai syampo. kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan secara besar-besaran dan ia mendatangkan pulangan yang besar iaitu sekitar RM 10 billion pada tahun 2000. Seringkali kayu Sena dipotong nipis sebagai lapis veneer.  Pokok Sena Pokok Sena merupakan kayu keras. kemerahan tahan anai-anai dan berbau harum seperti bunga mawar. Padi sawah yang di tanam di Malaysia sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menghasilkan benih padi yang bermutu.  Setawar Pokok Setawar atau Setawa. dan mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi. Kalau diteliti. baja dan perlu di tanam dengan cara yang teratur. Daun pokok setawar yang tebal dan berair itu diselatupi dengan bahan berlilin bagi memperlahankan kadar .

Pokok ini juga digunakan sebagai ubat tradisional.kehilangan air. Nama botaninya Morinda citrifolia L. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 12 negara yang .6 g. tetapi berbau lebih wangi. Pokok herba merujuk kepada tumbuhan renek berbatang lembut.0 mg vitamin C 115 mg.  Pandan Pokok Pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan sejenis pokok yang banyak kegunaannya bagi orang-orang Melayu. Di Malaysia. serat 3. natrium 18 mg. pokok pandan dibezakan antara pandan biasa dan pandan wangi. Pokok ini adalah mandul dan jarang berbunga. dan ia membiak melalui keratan. ferum 2. dan dalam upacara tertentu seperti sebagai bunga rampai dalam istiadat perkahwinan Melayu. kalsium 114 miligram (mg). protein 3.9 g. Selain itu. Ia adalah pokok hijau menegak dengan daun panjang halus seperti bilah berjambak dan akar berkayu. fosforus 14 mg.32 mg niasin 1. Pucuk Mengkudu juga boleh dibuat ulam. Dalam tiap-tiap bahagian yang boleh dimakan mengandungi: air 89. Pucuk atau daun muda mengkudu mengandungi khasiat makanan tinggi. karotena 3619 ug. vitamin B1 1. Pokok-pokok herba telah lama digunakan oleh orang-orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga. daunnya yang tebal dan berair itu mampu membekalkan makanan dan air kepada anak pokok yang bercambah pada bahagian tepi daun. Ia digunakan sebagai pewangi makanan seperti air sirap. B2 0.1 gram (g).5 mg.o g. Pokok Pandan merupakan sejenis tumbuhan tropika dalam keluarga genus pandanus dan digunakan dengan meluas dalam masakan di Asia Tenggara.  Pokok Misai Kucing Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek tropika daripada keluarga "Lamiaceae" yang terdapat di Malaysia. vitamin A 603 ug. karbohidrat 2.8 mg. Pokok Pandan Wangi adalah lebih kecil daunnya. Pada kebiasaannya pokok herba mempunyai batang yang lembut dan berair. lemak 0.2 g. kalium 234mg.  Mengkudu Pokok Mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain.

campurkan air dan jusnya diminum. Mengikut kajian yang sudah dibuat. Terdapat 3 cara menggunakannya. Daun pokok Misai Kucing juga digunakan sebagai herba perubatan untuk merawat penyakit kencing manis. yang mana. Kulit buah manggis telah digunakan secara meluas di India sebagai ubat cirit-birit.  Pokok Manggis Buah manggis kaya dengan 40 dan lebih bahan Xanthones [1] yang merupakan sejenis super-antioksida. daun nya yang sudah dikeringkan adalah bersifat diuretik dan membantu menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. kanser hidung dan juga kanser lain.3 hingga 1 meter. Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek yang tumbuh sehingga mencapai ketinggian 1. Anda dilarang dari meminum sebarang jenis minuman teh selepas mengambil herba ini kerana ia dikatakan dapat menghapuskan segala khasiat dalam badan kita. Misai Kucing mempunyai bunga yang berwarna putih dan keseluruhan tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat. Orang orang Cina menggunakan kulit pokok sebagai . Herba Misai Kucing digunakan untuk memperbaiki saluran kencing dan buah pinggang dan bagi membantu mengelakkan penyakit batu karang. Nama sainsnya Orthosiphon stamineus. Kulit buah manggis sekitar suku inci tebal dan mengandungi cecair amat pengering (astringent). Kajian terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam pereskia dan tindakbalas sel kanser terhadapnya sedang giatdijalankan. kedua daunnya dimakan sebagai ulam sebanya 1-3 helai setiap hari dan ketiga dengan cara mengisar daunnya hingga lumat. Buah ini dikatakan boleh membantu memulihkan sistem imunisasi badan. menghasilkan cecair melekit kekuningan. yang merupakan sejenis (gamboge). pertama dengan memasukkan lebih kurang 2 helai daunnya ke dalam air panas dan dijadikan teh dan airnya diminum.5 meter.  Pokok Jarum Tujuh Bilah Pereskia dikatakan dapat merawat kanser terutamanya kanser kolon(usus besar). pada musim hujan. Herba Misai Kucing boleh ditanam sepanjang tahun dan ia boleh tumbuh setinggi 0. Benth.diiktiraf sebagai mempunyai kepelbagaian raya.

Kalsium. Niasin. Ia juga boleh digunakan sebagai hidangan masakan dan kuih. Pucuknya mempunyai rasa yang kelat sedikit tetapi sedap. Buah asam jawa merupakan sejenis ramuan .  Pokok Asam Jawa Pokok Asam jawa atau juga Celagi ialah sejenis pokok saka malar hijau yang terdapat di hutan Malaysia. Nama botaninya Tamarindus indica. dan turut juga digunakan bagi mengubat cirit-birit. Zat Besi. Selain itu. Dari pokok tersebut. Nama saintifiknya ialah Anacardium occidentale dan ia tergolong dalam keluarga Anacardiaceae. manggis juga mempunyai Cathechins. Vitamin C. Ia mempunyai daun yang lebar dan licin. Protein.  Pokok Gajus Pokok Gajus atau juga dikenali sebagai "jambu golok" adalah sejenis pokok berbuah. Serat Fiber.sumber pewarna hitam. buah asam jawa akan diambil untuk kegunaan harian. Vitamin B1 & B2 dan lain lain mudah diperolehi secara semulajadi dari pemakanan Manggis. Pucuknya boleh dimakan dan sering diambil bagi dimakan dengan dicicah budu. Biji buah gajus yang digoreng atau dipanggang adalah sejenis makanan ringan yang boleh didapati di pasaran. Polyphenols dan Polisakanida yang berkesan untuk menjadi ejen-antioksida semulajadi dan juga bahan anti-bakteria dan anti-kulat. Pokok ini berasal dari negara Brazil dan ditanam untuk mendapatkan bijinya.

kawasan perumahan. c) JENIS TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN KAJIAN . dan kawasan hiasan laman. dengan kelopak set tunggal dan berganda. Semasa pokok bunga kertas berbunga. Buah asam jawa juga boleh dimakan begitu sahaja ataupun dengan ditambah dengan gula dan belacan. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India. Bunganya besar.  Pokok Bunga Kertas Pokok Bunga Kertas (bahasa Inggeris: "bougainvillea") mempunyai bunga berwarnawarni yang berkembang sepanjang tahun dan oleh itu. Pokok bunga kertas kini juga menjadi pilihan bagi menghasilkan pokok bonsai renek. merah. dan hibrid telah dihasilkan.masakan yang terkenal dikalangan masyarakat Melayu.  Pokok Bunga Raya Bunga raya. telah menjadi pilihan tanaman hiasan tropika yang sangat popular. Nama botani bunga ini Bougainvillea spp. keras. Berasal dari Amerika Selatan. serta pokoknya yang tahan lama sehingga melebihi 20 tahun (jika dijaga dengan betul). varieti. juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu[1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut. pokok bunga kertas sering ditanam di taman-taman. tetapi tidak berbau. adalah kebiasaannya bahawa kebanyakan daunnya akan luruh dan meninggalkan bunga-bunga dan dahan-dahan yang menarik. Pelbagai kultivar. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Pokok bunga kertas juga menjadi pilihan kacukan untuk menjadikan pokok bunga kertas yang mempunyai pelbagai dahan dengan bunga yang berlainan warna. mudah dijaga. Pokok bunga kertas menjadi pilihan ramai disebabkan bunga berwarnawarni yang cantik dan tahan lama.

Nama saintifiknya Polygonum minus. Terdapat bahagian pokok Kesum yang boleh diambil untuk dijadikan makanan. .daun kesom Pokok Kesum merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di ASEAN. Daun Kesum sering diambil dan dijadikan bahan masakan yang sungguh menyelerakan.

daun bunga ros .

dan hijau muda. Terdapat banyak kultivar yang mempunyai daun-daun yang beraneka warna. Bunga Pokok Duit-duit berbentuk infloresen sehingga 23 sentimeter panjang. Ketika matang. Pokok Duit-duit ialah sejenis liana yang tumbuh sehingga 20 meter tinggi. dan berbentuk jantung. xilena. tetapi tidak pernah dinampak di Malaysia dan Singapura.pokok duit-duit Pokok Duit-duit (bahasa Inggeris: Centipede tongavine. termasuk warna putih. . daun-daunnya amat menarik dan amat cekap untuk menghapuskan bahan-bahan cemar seperti formaldehid. daundaun itu mencapai 100 sentimeter panjang dan berbentuk pinatifid. Pada suatu ketika digolongkan dalam genus Pothos. dan Taro vine serta money plant.. Pokok ini memanjat melalui akar-akar udara yang bercangkuk pada dahan pokok-pokok yang lain. Daun-daunnya malar hijau dengan bintik-bintik kuning. Devil's Ivy. dan benzena. dan New Guinea. pejabat. berselang-seli. Daun-daun muda adalah seluruh dan tumbuh sehingga 20 sentimeter panjangnya. Pokok ini sering dipergunakan sebagai hiasan oleh pusat membeli-belah. kuning. Pokok Duit-duit ialah sejenis pokok hias-rumah yang popular. Silver Vine. Selain itu. pokok ini kekadang silap digelarkan sebagai filodendron oleh kedai-kedai tumbuhan. khususnya di India ) ialah satu spesies tumbuhan dalam famili Araceae yang berasal daripada Malaysia. iaitu mempunyai lekuk sehingga tulang daun. Indonesia. dan tempat-tempat awam yang lain disebabkan pokok ini amat lasak dan tidak memerlukan banyak jagaan. dengan batang pokok sehingga 4 sentimeter diameternya.

pokok ini adalah pokok yang tegap dan dapat bertahan daripada setakat penganiayaan. jika diberikan sangga yang sesuai. dan cahaya matahari langsung akan membakar daundaunnya. dan pasunya harus ditukar setiap beberapa tahun. pokok ini hanya memerlukan air ketika daun-daunnya berasa kering jika disentuh. Secara amnya. . Bagaimanapun. Pokok Duit-duit boleh tumbuh melebihi dua meter tinggi. pokok ini memerlukan kecerahan cahaya yang rendah hingga sederhana. Baja cecair boleh dibubuh pada musim bunga. Pokok Duit-duit boleh ditanam secara hidroponik dengan mudah. Pokok Duit-duit menyukai suhu antara 17 dan 30 °C. Untuk hasil yang terbaik.Sebagai pokok hias-rumah. Pokok ini tidak dapat bertahan daripada cahaya terang.

pokok machang dan pokok sena. Sebagai rumusannya. pohon renek seperti pokok senduduk dan pokok mengkudu serta palma seperti kelapa. Terdapat pokok menjalar seperti pegaga. Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat berubah. saya telah banyak mempelajari daripadanya. Pulau Pinang. Kini. Kepala Batas. kerosakan persekitaran. Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan. alam sekeliling harus menanggung keharmonian proses-proses biologi. saya lebih memahami bahawa di kawasan kajian saya ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. bunga kekwa dan ulam raja. Pengalaman ini amat berguna dan menarik. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk Pokok Sena. kangkung dan pokok seri pagi. Dewasa ini.Setelah menyiapkan Kerja Khusus Geografi ini. lidah buaya. yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan herba seperti misai kucing. pokok menumpang seperti pokok duit-duit dan paku pakis. . pohon kayu seperti pokok semambu. pegaga. atau mikrobiologi yang ada. masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat. eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar. Kampung ini mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

peta daerah Pulau Pinang .

2002. Buku Teks Geografi Tingkatan 1. Roslan Bin Yatim. Buku Ilmiah Chong Yoon Choi. Sivarajan A/L Ponniah.wikipedia. Chong Hua Ling. Petaling Jaya. Rahman Bin T. Ahmad.com/doc/3436153/kerja-kursus-geografi?from_email_04_friend_send=1 maps. Kang Chai Yoeng. Media Network Sdn.com . Dewab Bahasa dan Pustaka.org www.scribd. Bhd.  Bahan internet http://www.zappafly. Buku Teks Kajian Tempatan Darjah 5.google.com ms. 2006. A. Lebuh Chulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful