KERJA KHUSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2009

)

NAMA SEKOLAH: SEK. MEN. KEB. [A] AL-IRSHAD, POKOK SENA TAJUK KAJIAN: KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG NAMA PELAJAR: NURUL SYAZWIN BINTI ZAMRI TINGKATAN: 1 IBNU RUSHD (2009) NOMBOR K/P: 960806-07-5852 NAMA GURU SUBJEK: EN. MD. RADZI BIN HALIM

♥ KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG ♥

Bil

isi kandungan

Muka surat

04. 02.01. . 05. Rumusan Lampiran Rujukan Assalamualaikum. 03. 06. 08. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan/Hasil Kajian : a) Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar c) Jenis Tumbuhan yang Terdapat Di Kawasan Kajian 07. 09.

Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat saya hargai. terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dororngan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan.Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Kepala Batas. Puan Salmah yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Selain itu. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian. Seterusnya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Encik Md. Jasa beliau yang akan saya kenang ke akhir hayat. Radzi Bin Halim kerana memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Akhir kata. Folio ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek Geografi. Pertama sekali kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad (SMKAAI). saya juga sangat menghargai jasa guru subjek saya kerana beliau memberikan bimbingan dan nasihat yang amat berguna untuk folio saya serta membantu saya dari semasa saya susah dan senang. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan. Sekalung penghargaan untuk guru subjek Geografi saya. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menyiapkan kerja khusus ini. Pulau Pinang” . Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan. . Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini.

Pokok Sena. Sebagai memenuhi .Nama saya Nurul Syazwin Binti Zamri. Saya penuntut tingkatan 1 Ibnu Rushd di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad.

guru Geografi saya telah membincangkan dan menerangkan tentang kajian yang akan saya jalankan nanti. saya diwajibkan menyiapkan satu kerja lapangan Kajian Geografi yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Kepala Batas. Objektif khusus Kajian Geografi ini dijalankan adalah untuk : . Pulau Pinang”. iaitu dari bulan September sehingga Oktober 2009. Sebelum menjalankan kajian ini pertama sekali. Selain itu.kehendak subjek geografi. saya mempunyai ramai rakan-rakan. Selama saya menetap di sini. Saya menjalankan kajian ini pada hujung minggu. Kawasan lapangan yang telah saya pilih untuk kajian ini adalah kawasan perumahan di Taman Desa Sena. Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. saya telah menetap di kawasan ini lebih lima tahun. jiran tetangga dan keluarga yang yang dapat memudahkan saya menyiapkan folio ini. Saya telah memilih kawasan ini kerana terletak di tempat tinggal saya dan berdekatan dengan sekolah. Kajian ini telah dijalankan selama dua bulan.

saya bersyukur kerana berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. Kepala Batas. Sebelum dibangunkan tapak perumahan Taman Desa Sena. Pulau Pinang. Kepala Batas.  mencadangkan langkah-langkah untuk nemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.  melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian. Kawasan ini terletak di daerah Kepala Batas.  menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada manusia dan hidupan liar. Pulau Pinang. Kajian ini dijalankan di Pokok Sena. Saya memilih kawasan perumahan Taman Desa Sena sebagai kawasan kajian saya. .  mengenal pasti struktur atau profil tumbuhan semula jadi. Pulau Pinang. Melalui kajian ini.  mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. Kepala Batas.

Kompleks Dato’ Kailan dan lain-lain lagi. Cina dan India. Hasil daripada pencarian saya di internet. Kawasan ini mula dibangunkan kawasan perumahan kos sederhana dan kos rendah. Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu. Antaranya ialah: Kaedah pemerhatian: . Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. (SPU) Pulau Pinang. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk penduduk di sini seperti tadika. balai raya dan bekalan elektrik. Terdapat rumah pangsa. Segala kemudahan awam dan infrastruktur disediakan dan dijaga rapi. rumah teres dan rumah banglo. Taman Desa Sena mempunyai keluasan seluas 50 KM persegi. Kawasan ini juga merupakan kawasan tumpuan penduduk dan petempatan kerana kegiatan ekonomi tertumpu di tanah pamah. Taman Desa Sena didiami lebih kurang 3. Taman Desa Sena terletak berhampiran dengan kawasan yang lain juga seperti Pusat Sumber Pendidikan Negeri. Lokasi kawasan ini adalah di Seberang Perai Utara.000 penduduk dari pelbagai jenis bangsa dan agama. kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian teruatamanya menanam padi. Majoriti masyarakat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa India dan Cina.merupakan kawasan pertanian ladang kelapa sawit. sekolah rendah. sekolah menengah. (PSPN) Pulau Pinang. Taman Desa Sena adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu. Penanaman getah dan kelapa sawit juga turut terdapat di kawasan ini kerana kawasan yang bertanih laterit dan bersaliran baik.

Kepala Batas. penghulu. Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. memimta pandangan dan pendapat daripada orang tertentu. petempatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya. saya mendapati bahawa kawasan ini mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di Pokok Sena. Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian. . Ini dilakukan secara tidak langsung apabila bertemu dengan seseorang. orang tua dan penduduk di kawasan kajian.  Rujukan: Saya juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian atau melalui kaedah soal selidik. tuan imam. Saya juga turut mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan di perpustakaan  Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan kajian. Biasanya temu bual ini dibuat dengan orang ramai. di perhentian bas dan teksi dan dimana-mana sahaja yang difikirkan boleh mendatangkan faedah. Temu bual sering dibuat di rumah responden. di restoran dan kedai makan. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau menemukakan soalan. Pemerhatian dibuat terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. a) JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Setelah mengkaji kawasan ini. Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan nanti.

hati. Pulau Pinang ialah cendawan. Selain itu. Pisang juga mempunyai pelbagai jenis kelebihan anataranya ialah membekalkan sumber tenaga kepada manusia untuk melakukan sesuatu tugasan. Pokok kelapa yang juga ditanam secara tradisional dan juga komersial. kulat dan cendawan. Kepala Batas. pokok mangga dan buluh.Pulau Pinang. tupai dan kura-kura turut menjadikan kawasan ini sebagai habitat. Antara jenis tumbuhan yang terdapat di Pokok Sena. cendawan Di bahagian utara. Dalam perubatan tradisional. kelapa sawit. tumbuhan epifit serta parasit dan pokok-pokok herba. . semak samun. Ia juga dinamakan domestik. Di beberapa bidang sawah. pisang juga ditanam tradisional. pokok renek. paku pakis. terdapat banyak pohon-pohon menumpang dan tumbuhtumbuhan menjalar. Pisang juga mempunyai kegunaan. paru-paru dan limpa. Di bahagian selatan pula ditumbuhi banyak pokok kelapa. jantung pisang dianggap elok untuk pelbagai jenis organ dalam tubuh badan manusia seperti jantung. Contoh pohon-pohon menumpang ialah pokok duit-duit. Selain kelapa. Sebahagian besar di kawasan ini ditumbuhi pokokpokok renek serta semak samun. turut terdapat hidupan liar seperti lintah dan ikan-ikan serta burung. Hidupan liar seperti monyet dan ular turut menjadikan hutan sebagai tempat pembiakan mereka.

siput. sotong dan kerang. Hidupan air yang terdapat disitu adalah ikan. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat mempelbagaikan jenis flora dan fauna dengan terpeliharanya kawasan ini. palenei. Ia juga memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan daya-daya hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindungan bagi hidupan liar. Tumbuhan ini juga dikenali dengan nama-nama lain iaitu daon. buyuk. daonan. sawah padi . boboro. palene dan lain-lain lagi. bhunyak.monyet ular Nipah adalah di antara tumbuhan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Fosil serbuk suri palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. Hasil hutan paya bakau adalah di antara pembekal hasil hutan yang berharga. Hutan paya air masin ini juga mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti bakau. perepat dan berus atau tumu. ketam. api-api. Contohnya. Di antara kepentingan hutan paya bakau ialah ia dapat menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi. udang.

Jika musnah hutan-hutan. Daun mengkudu juga adalah salah satu cara perubatan tradisional yang boleh dijadikan bahan ubat atau penguat tenaga. Selain itu. ia dapat memperbaiki saluran kecing dan buah pinggang bagi mengelakkan penyakit batu karang. hidupan liar turut terancam. Antaranya adalah misai kucing. Selain itu. ia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai. burung kecil juga digunakan untuk memusnahkan serangga tanaman padi. Emas cotek pula dapat mengekalkan tahap kesihatan termasuk meningkatkan tenaga. sakit jantung dan sembelit. Burung hantu adalah salah satu cara diantara kaedah biologi yang masih lagi digunakan oleh penduduk Pokok Sena. Memang tersedia maklum bahawa habitat haiwan liar adalah hutan. . Sebagai contoh tempat pembiakan bagi perlindungan pula adalah seperti burung hantu yang tinggal di tempat yang disediakan. pokok misai kucing daun mengkudu Tumbuhan lidah buaya dapat mengubati pelbagai penyakit termasuk kencing manis.menjadi tempat pembiakan ikan-ikan serta lintah. membaiki peredaran darah. Tumbuhan ini terkenal dengan dapat merawat penyakit kencing manis. Di sini. menegecutkan rahim dan merawat paru-paru berair. lemah jantung serta cirit-birit. Dengan cara ini. terdapat pelbagai tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan ubat tradisional untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. darah tinggi. kencing manis.

.pokok lidah buaya emas cotek JENIS POKOK Misai kucing KEGUNAAN POKOK Daun misai kucing digunakan bersama hempedu bumi bagi melawaskan pembuangan air kecil. sakit pinggang radang ganjal. rawatan batu ganjal. masuk angin. reutisme. kecing manis dan demam.

mencegah penyakit kecing manis dan mengurangkan kolestrol dalam badan. melambatkan proses penuaan dan menolong badan dari bahan toksik.Pegaga Pegaga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Menyejutkan kulit kepala. mencegah nyanyuk. Awet muda. menyembuhkan luka-luka kecil dan melicinkan kulit muka. daunnya yang segar digunakan sebagai ubat pupuk pada bahagian tubuh yang bermasalah. Penawar kencing bernanah. Lidah buaya Ulam raja Bunga kekwa b) KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR  Pokok Kelapa Sawit . digunakan untuk sakit luar tubuh.

baja dan perlu di tanam dengan cara yang teratur. di mana kebanyakan pokok ini ditemui.  Setawar Pokok Setawar atau Setawa.Kelapa sawit merupakan salah tanaman eksport Malaysia. Bunganya digunakan sebagai sumber madu sementara rebusan daun digunakan sebagai syampo. kemerahan tahan anai-anai dan berbau harum seperti bunga mawar. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak di tanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi.31 hektar tanah di Malaysia telah diusahakan dengan tanaman ini. Kedua bunga dan daun dikatakan boleh dimakan. Sejumlah 3. Seringkali kayu Sena dipotong nipis sebagai lapis veneer. bagi menghasilkan perabut. Penyelidikan oleh pihak MARDI membantu pembangunan jenis padi yang mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak. Padi sawah memerlukan banyak menggunakan air. kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan secara besar-besaran dan ia mendatangkan pulangan yang besar iaitu sekitar RM 10 billion pada tahun 2000. Kalau diteliti. Kayu ini dikenali di Indonesia sebagai amboyna sempena Ambon. Daun pokok setawar yang tebal dan berair itu diselatupi dengan bahan berlilin bagi memperlahankan kadar . merupakan sejenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya.  Pokok Sena Pokok Sena merupakan kayu keras. Padi sawah yang di tanam di Malaysia sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menghasilkan benih padi yang bermutu. dan mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi.  Sawah Padi Padi merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia termasuk Malaysia. Ia juga telah memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk negara kita.

vitamin B1 1. natrium 18 mg. Di Malaysia.  Mengkudu Pokok Mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain. tetapi berbau lebih wangi.  Pokok Misai Kucing Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek tropika daripada keluarga "Lamiaceae" yang terdapat di Malaysia.  Pandan Pokok Pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan sejenis pokok yang banyak kegunaannya bagi orang-orang Melayu. lemak 0. fosforus 14 mg. kalium 234mg.1 gram (g).6 g. daunnya yang tebal dan berair itu mampu membekalkan makanan dan air kepada anak pokok yang bercambah pada bahagian tepi daun. Nama botaninya Morinda citrifolia L.5 mg. ferum 2. karbohidrat 2.kehilangan air. B2 0.8 mg.9 g. pokok pandan dibezakan antara pandan biasa dan pandan wangi.0 mg vitamin C 115 mg. Pokok ini juga digunakan sebagai ubat tradisional. Pokok-pokok herba telah lama digunakan oleh orang-orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga.32 mg niasin 1.2 g. serat 3.o g. Selain itu. Pokok Pandan merupakan sejenis tumbuhan tropika dalam keluarga genus pandanus dan digunakan dengan meluas dalam masakan di Asia Tenggara. Ia adalah pokok hijau menegak dengan daun panjang halus seperti bilah berjambak dan akar berkayu. karotena 3619 ug. Pokok ini adalah mandul dan jarang berbunga. protein 3. Pokok herba merujuk kepada tumbuhan renek berbatang lembut. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 12 negara yang . Dalam tiap-tiap bahagian yang boleh dimakan mengandungi: air 89. kalsium 114 miligram (mg). Ia digunakan sebagai pewangi makanan seperti air sirap. dan ia membiak melalui keratan. dan dalam upacara tertentu seperti sebagai bunga rampai dalam istiadat perkahwinan Melayu. Pada kebiasaannya pokok herba mempunyai batang yang lembut dan berair. Pucuk atau daun muda mengkudu mengandungi khasiat makanan tinggi. Pokok Pandan Wangi adalah lebih kecil daunnya. Pucuk Mengkudu juga boleh dibuat ulam. vitamin A 603 ug.

Herba Misai Kucing digunakan untuk memperbaiki saluran kencing dan buah pinggang dan bagi membantu mengelakkan penyakit batu karang. Anda dilarang dari meminum sebarang jenis minuman teh selepas mengambil herba ini kerana ia dikatakan dapat menghapuskan segala khasiat dalam badan kita. yang merupakan sejenis (gamboge).5 meter. Terdapat 3 cara menggunakannya. Kulit buah manggis sekitar suku inci tebal dan mengandungi cecair amat pengering (astringent). Orang orang Cina menggunakan kulit pokok sebagai . Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek yang tumbuh sehingga mencapai ketinggian 1. campurkan air dan jusnya diminum. Daun pokok Misai Kucing juga digunakan sebagai herba perubatan untuk merawat penyakit kencing manis. kedua daunnya dimakan sebagai ulam sebanya 1-3 helai setiap hari dan ketiga dengan cara mengisar daunnya hingga lumat. Kulit buah manggis telah digunakan secara meluas di India sebagai ubat cirit-birit.3 hingga 1 meter. Buah ini dikatakan boleh membantu memulihkan sistem imunisasi badan. pada musim hujan. Mengikut kajian yang sudah dibuat.diiktiraf sebagai mempunyai kepelbagaian raya.  Pokok Jarum Tujuh Bilah Pereskia dikatakan dapat merawat kanser terutamanya kanser kolon(usus besar). menghasilkan cecair melekit kekuningan. Nama sainsnya Orthosiphon stamineus. Benth. kanser hidung dan juga kanser lain. Herba Misai Kucing boleh ditanam sepanjang tahun dan ia boleh tumbuh setinggi 0.  Pokok Manggis Buah manggis kaya dengan 40 dan lebih bahan Xanthones [1] yang merupakan sejenis super-antioksida. Kajian terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam pereskia dan tindakbalas sel kanser terhadapnya sedang giatdijalankan. yang mana. daun nya yang sudah dikeringkan adalah bersifat diuretik dan membantu menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. Misai Kucing mempunyai bunga yang berwarna putih dan keseluruhan tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat. pertama dengan memasukkan lebih kurang 2 helai daunnya ke dalam air panas dan dijadikan teh dan airnya diminum.

dan turut juga digunakan bagi mengubat cirit-birit. Niasin.  Pokok Gajus Pokok Gajus atau juga dikenali sebagai "jambu golok" adalah sejenis pokok berbuah. Zat Besi. Polyphenols dan Polisakanida yang berkesan untuk menjadi ejen-antioksida semulajadi dan juga bahan anti-bakteria dan anti-kulat. buah asam jawa akan diambil untuk kegunaan harian. Dari pokok tersebut.  Pokok Asam Jawa Pokok Asam jawa atau juga Celagi ialah sejenis pokok saka malar hijau yang terdapat di hutan Malaysia. Ia juga boleh digunakan sebagai hidangan masakan dan kuih. Nama botaninya Tamarindus indica.sumber pewarna hitam. Pokok ini berasal dari negara Brazil dan ditanam untuk mendapatkan bijinya. Ia mempunyai daun yang lebar dan licin. Pucuknya boleh dimakan dan sering diambil bagi dimakan dengan dicicah budu. Biji buah gajus yang digoreng atau dipanggang adalah sejenis makanan ringan yang boleh didapati di pasaran. Nama saintifiknya ialah Anacardium occidentale dan ia tergolong dalam keluarga Anacardiaceae. Kalsium. Protein. Selain itu. manggis juga mempunyai Cathechins. Vitamin C. Buah asam jawa merupakan sejenis ramuan . Pucuknya mempunyai rasa yang kelat sedikit tetapi sedap. Vitamin B1 & B2 dan lain lain mudah diperolehi secara semulajadi dari pemakanan Manggis. Serat Fiber.

juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu[1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Pokok bunga kertas kini juga menjadi pilihan bagi menghasilkan pokok bonsai renek. merah. telah menjadi pilihan tanaman hiasan tropika yang sangat popular. c) JENIS TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN KAJIAN . Nama botani bunga ini Bougainvillea spp. Pokok bunga kertas juga menjadi pilihan kacukan untuk menjadikan pokok bunga kertas yang mempunyai pelbagai dahan dengan bunga yang berlainan warna. Bunganya besar. keras. kawasan perumahan. serta pokoknya yang tahan lama sehingga melebihi 20 tahun (jika dijaga dengan betul).  Pokok Bunga Raya Bunga raya. varieti. adalah kebiasaannya bahawa kebanyakan daunnya akan luruh dan meninggalkan bunga-bunga dan dahan-dahan yang menarik. mudah dijaga. Pelbagai kultivar.masakan yang terkenal dikalangan masyarakat Melayu. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India. Pokok bunga kertas menjadi pilihan ramai disebabkan bunga berwarnawarni yang cantik dan tahan lama. dengan kelopak set tunggal dan berganda. dan hibrid telah dihasilkan. pokok bunga kertas sering ditanam di taman-taman. Berasal dari Amerika Selatan.  Pokok Bunga Kertas Pokok Bunga Kertas (bahasa Inggeris: "bougainvillea") mempunyai bunga berwarnawarni yang berkembang sepanjang tahun dan oleh itu. dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut. dan kawasan hiasan laman. tetapi tidak berbau. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Semasa pokok bunga kertas berbunga. Buah asam jawa juga boleh dimakan begitu sahaja ataupun dengan ditambah dengan gula dan belacan.

. Nama saintifiknya Polygonum minus. Daun Kesum sering diambil dan dijadikan bahan masakan yang sungguh menyelerakan. Terdapat bahagian pokok Kesum yang boleh diambil untuk dijadikan makanan.daun kesom Pokok Kesum merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di ASEAN.

daun bunga ros .

Ketika matang. dan benzena. Selain itu. Devil's Ivy. Pokok Duit-duit ialah sejenis liana yang tumbuh sehingga 20 meter tinggi. dan hijau muda.pokok duit-duit Pokok Duit-duit (bahasa Inggeris: Centipede tongavine. dan tempat-tempat awam yang lain disebabkan pokok ini amat lasak dan tidak memerlukan banyak jagaan. Pada suatu ketika digolongkan dalam genus Pothos. kuning. termasuk warna putih. Silver Vine. xilena. Indonesia. pokok ini kekadang silap digelarkan sebagai filodendron oleh kedai-kedai tumbuhan. Daun-daunnya malar hijau dengan bintik-bintik kuning. Daun-daun muda adalah seluruh dan tumbuh sehingga 20 sentimeter panjangnya. Pokok ini memanjat melalui akar-akar udara yang bercangkuk pada dahan pokok-pokok yang lain. iaitu mempunyai lekuk sehingga tulang daun. tetapi tidak pernah dinampak di Malaysia dan Singapura. pejabat.. Pokok ini sering dipergunakan sebagai hiasan oleh pusat membeli-belah. daundaun itu mencapai 100 sentimeter panjang dan berbentuk pinatifid. Bunga Pokok Duit-duit berbentuk infloresen sehingga 23 sentimeter panjang. Terdapat banyak kultivar yang mempunyai daun-daun yang beraneka warna. dengan batang pokok sehingga 4 sentimeter diameternya. daun-daunnya amat menarik dan amat cekap untuk menghapuskan bahan-bahan cemar seperti formaldehid. . berselang-seli. dan Taro vine serta money plant. khususnya di India ) ialah satu spesies tumbuhan dalam famili Araceae yang berasal daripada Malaysia. Pokok Duit-duit ialah sejenis pokok hias-rumah yang popular. dan New Guinea. dan berbentuk jantung.

pokok ini memerlukan kecerahan cahaya yang rendah hingga sederhana. dan pasunya harus ditukar setiap beberapa tahun. Bagaimanapun. Pokok Duit-duit boleh ditanam secara hidroponik dengan mudah. . pokok ini adalah pokok yang tegap dan dapat bertahan daripada setakat penganiayaan. Pokok ini tidak dapat bertahan daripada cahaya terang. Pokok Duit-duit menyukai suhu antara 17 dan 30 °C. jika diberikan sangga yang sesuai.Sebagai pokok hias-rumah. dan cahaya matahari langsung akan membakar daundaunnya. Untuk hasil yang terbaik. Secara amnya. Pokok Duit-duit boleh tumbuh melebihi dua meter tinggi. Baja cecair boleh dibubuh pada musim bunga. pokok ini hanya memerlukan air ketika daun-daunnya berasa kering jika disentuh.

Pulau Pinang. pokok menumpang seperti pokok duit-duit dan paku pakis. pohon kayu seperti pokok semambu. yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk.Setelah menyiapkan Kerja Khusus Geografi ini. Pengalaman ini amat berguna dan menarik. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk Pokok Sena. Dewasa ini. . Terdapat pokok menjalar seperti pegaga. pokok machang dan pokok sena. saya lebih memahami bahawa di kawasan kajian saya ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. pegaga. Sebagai rumusannya. saya telah banyak mempelajari daripadanya. Kampung ini mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. kangkung dan pokok seri pagi. atau mikrobiologi yang ada. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan herba seperti misai kucing. pohon renek seperti pokok senduduk dan pokok mengkudu serta palma seperti kelapa. Kini. kerosakan persekitaran. lidah buaya. eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar. Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan. bunga kekwa dan ulam raja. Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat berubah. alam sekeliling harus menanggung keharmonian proses-proses biologi. Kepala Batas. masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat.

peta daerah Pulau Pinang .

 Bahan internet http://www. 2006. Lebuh Chulia. Bhd.com .wikipedia. A. Buku Teks Kajian Tempatan Darjah 5. Chong Hua Ling.com/doc/3436153/kerja-kursus-geografi?from_email_04_friend_send=1 maps. Sivarajan A/L Ponniah. 2002.org www. Rahman Bin T.com ms. Roslan Bin Yatim. Dewab Bahasa dan Pustaka. Kang Chai Yoeng. Ahmad. Petaling Jaya.google. Buku Teks Geografi Tingkatan 1.zappafly. Media Network Sdn.scribd. Buku Ilmiah Chong Yoon Choi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful