KERJA KHUSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2009

)

NAMA SEKOLAH: SEK. MEN. KEB. [A] AL-IRSHAD, POKOK SENA TAJUK KAJIAN: KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG NAMA PELAJAR: NURUL SYAZWIN BINTI ZAMRI TINGKATAN: 1 IBNU RUSHD (2009) NOMBOR K/P: 960806-07-5852 NAMA GURU SUBJEK: EN. MD. RADZI BIN HALIM

♥ KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG ♥

Bil

isi kandungan

Muka surat

01. Rumusan Lampiran Rujukan Assalamualaikum. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan/Hasil Kajian : a) Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar c) Jenis Tumbuhan yang Terdapat Di Kawasan Kajian 07. 06. 05. 09. 03. 02. 08. . 04.

Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Sekalung penghargaan untuk guru subjek Geografi saya. Akhir kata. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat saya hargai. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan. Pertama sekali kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad (SMKAAI). Pulau Pinang” . Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Encik Md. Radzi Bin Halim kerana memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Puan Salmah yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Seterusnya. Kepala Batas. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan. Jasa beliau yang akan saya kenang ke akhir hayat. Selain itu. saya juga sangat menghargai jasa guru subjek saya kerana beliau memberikan bimbingan dan nasihat yang amat berguna untuk folio saya serta membantu saya dari semasa saya susah dan senang. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menyiapkan kerja khusus ini. . terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dororngan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan. Folio ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek Geografi. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian.

Nama saya Nurul Syazwin Binti Zamri. Saya penuntut tingkatan 1 Ibnu Rushd di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad. Pokok Sena. Sebagai memenuhi .

Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. iaitu dari bulan September sehingga Oktober 2009. Objektif khusus Kajian Geografi ini dijalankan adalah untuk : . Selama saya menetap di sini. Kepala Batas. saya mempunyai ramai rakan-rakan. Saya menjalankan kajian ini pada hujung minggu. jiran tetangga dan keluarga yang yang dapat memudahkan saya menyiapkan folio ini. Sebelum menjalankan kajian ini pertama sekali. Selain itu. Kawasan lapangan yang telah saya pilih untuk kajian ini adalah kawasan perumahan di Taman Desa Sena. saya diwajibkan menyiapkan satu kerja lapangan Kajian Geografi yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Kajian ini telah dijalankan selama dua bulan. guru Geografi saya telah membincangkan dan menerangkan tentang kajian yang akan saya jalankan nanti. Pulau Pinang”. saya telah menetap di kawasan ini lebih lima tahun.kehendak subjek geografi. Saya telah memilih kawasan ini kerana terletak di tempat tinggal saya dan berdekatan dengan sekolah.

Pulau Pinang. Pulau Pinang. . Kepala Batas. Kawasan ini terletak di daerah Kepala Batas. Sebelum dibangunkan tapak perumahan Taman Desa Sena.  melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian.  menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada manusia dan hidupan liar. menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. Kajian ini dijalankan di Pokok Sena. Kepala Batas. Pulau Pinang. Kepala Batas.  mengenal pasti struktur atau profil tumbuhan semula jadi. Saya memilih kawasan perumahan Taman Desa Sena sebagai kawasan kajian saya. Melalui kajian ini. saya bersyukur kerana berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena.  mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian.  mencadangkan langkah-langkah untuk nemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Kompleks Dato’ Kailan dan lain-lain lagi. Majoriti masyarakat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa India dan Cina. Taman Desa Sena didiami lebih kurang 3. Terdapat rumah pangsa.000 penduduk dari pelbagai jenis bangsa dan agama. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk penduduk di sini seperti tadika. (PSPN) Pulau Pinang. Taman Desa Sena terletak berhampiran dengan kawasan yang lain juga seperti Pusat Sumber Pendidikan Negeri. Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu.merupakan kawasan pertanian ladang kelapa sawit. Lokasi kawasan ini adalah di Seberang Perai Utara. kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian teruatamanya menanam padi. rumah teres dan rumah banglo. sekolah menengah. balai raya dan bekalan elektrik. Antaranya ialah: Kaedah pemerhatian: . Taman Desa Sena adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu. Kawasan ini mula dibangunkan kawasan perumahan kos sederhana dan kos rendah. sekolah rendah. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Segala kemudahan awam dan infrastruktur disediakan dan dijaga rapi. Penanaman getah dan kelapa sawit juga turut terdapat di kawasan ini kerana kawasan yang bertanih laterit dan bersaliran baik. Cina dan India. Hasil daripada pencarian saya di internet. Taman Desa Sena mempunyai keluasan seluas 50 KM persegi. (SPU) Pulau Pinang. Kawasan ini juga merupakan kawasan tumpuan penduduk dan petempatan kerana kegiatan ekonomi tertumpu di tanah pamah.

Temu bual sering dibuat di rumah responden. Ini dilakukan secara tidak langsung apabila bertemu dengan seseorang. penghulu. Pemerhatian dibuat terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. di restoran dan kedai makan. Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan nanti. Biasanya temu bual ini dibuat dengan orang ramai.Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau menemukakan soalan. Saya juga turut mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan di perpustakaan  Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan kajian. di perhentian bas dan teksi dan dimana-mana sahaja yang difikirkan boleh mendatangkan faedah. Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian. Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.  Rujukan: Saya juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian atau melalui kaedah soal selidik. petempatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya. a) JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Setelah mengkaji kawasan ini. . Kepala Batas. tuan imam. saya mendapati bahawa kawasan ini mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di Pokok Sena. memimta pandangan dan pendapat daripada orang tertentu. orang tua dan penduduk di kawasan kajian.

Di beberapa bidang sawah. Pisang juga mempunyai pelbagai jenis kelebihan anataranya ialah membekalkan sumber tenaga kepada manusia untuk melakukan sesuatu tugasan. pokok renek. cendawan Di bahagian utara. hati. Pisang juga mempunyai kegunaan. tumbuhan epifit serta parasit dan pokok-pokok herba. kelapa sawit. Selain kelapa. Selain itu. Dalam perubatan tradisional. Pulau Pinang ialah cendawan. Di bahagian selatan pula ditumbuhi banyak pokok kelapa. pokok mangga dan buluh.Pulau Pinang. turut terdapat hidupan liar seperti lintah dan ikan-ikan serta burung. Contoh pohon-pohon menumpang ialah pokok duit-duit. tupai dan kura-kura turut menjadikan kawasan ini sebagai habitat. Kepala Batas. Antara jenis tumbuhan yang terdapat di Pokok Sena. paru-paru dan limpa. Ia juga dinamakan domestik. terdapat banyak pohon-pohon menumpang dan tumbuhtumbuhan menjalar. pisang juga ditanam tradisional. Hidupan liar seperti monyet dan ular turut menjadikan hutan sebagai tempat pembiakan mereka. Pokok kelapa yang juga ditanam secara tradisional dan juga komersial. jantung pisang dianggap elok untuk pelbagai jenis organ dalam tubuh badan manusia seperti jantung. kulat dan cendawan. Sebahagian besar di kawasan ini ditumbuhi pokokpokok renek serta semak samun. semak samun. paku pakis. .

Hutan paya air masin ini juga mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti bakau. Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindungan bagi hidupan liar. Contohnya. palene dan lain-lain lagi. bhunyak. api-api. daonan. Ia juga memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan daya-daya hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. sotong dan kerang. Hasil hutan paya bakau adalah di antara pembekal hasil hutan yang berharga. Fosil serbuk suri palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. udang. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat mempelbagaikan jenis flora dan fauna dengan terpeliharanya kawasan ini. Hidupan air yang terdapat disitu adalah ikan. ketam. Tumbuhan ini juga dikenali dengan nama-nama lain iaitu daon. sawah padi . siput.monyet ular Nipah adalah di antara tumbuhan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. buyuk. perepat dan berus atau tumu. Di antara kepentingan hutan paya bakau ialah ia dapat menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi. boboro. palenei.

membaiki peredaran darah. Sebagai contoh tempat pembiakan bagi perlindungan pula adalah seperti burung hantu yang tinggal di tempat yang disediakan. terdapat pelbagai tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan ubat tradisional untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Memang tersedia maklum bahawa habitat haiwan liar adalah hutan. Emas cotek pula dapat mengekalkan tahap kesihatan termasuk meningkatkan tenaga. kencing manis. Antaranya adalah misai kucing. Selain itu. ia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai. Di sini. menegecutkan rahim dan merawat paru-paru berair. . Tumbuhan ini terkenal dengan dapat merawat penyakit kencing manis. Dengan cara ini. Selain itu. sakit jantung dan sembelit. pokok misai kucing daun mengkudu Tumbuhan lidah buaya dapat mengubati pelbagai penyakit termasuk kencing manis.menjadi tempat pembiakan ikan-ikan serta lintah. lemah jantung serta cirit-birit. Jika musnah hutan-hutan. darah tinggi. burung kecil juga digunakan untuk memusnahkan serangga tanaman padi. hidupan liar turut terancam. Daun mengkudu juga adalah salah satu cara perubatan tradisional yang boleh dijadikan bahan ubat atau penguat tenaga. Burung hantu adalah salah satu cara diantara kaedah biologi yang masih lagi digunakan oleh penduduk Pokok Sena. ia dapat memperbaiki saluran kecing dan buah pinggang bagi mengelakkan penyakit batu karang.

sakit pinggang radang ganjal. rawatan batu ganjal. kecing manis dan demam. masuk angin. . reutisme.pokok lidah buaya emas cotek JENIS POKOK Misai kucing KEGUNAAN POKOK Daun misai kucing digunakan bersama hempedu bumi bagi melawaskan pembuangan air kecil.

Awet muda. Penawar kencing bernanah. melambatkan proses penuaan dan menolong badan dari bahan toksik.Pegaga Pegaga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. menyembuhkan luka-luka kecil dan melicinkan kulit muka. daunnya yang segar digunakan sebagai ubat pupuk pada bahagian tubuh yang bermasalah. digunakan untuk sakit luar tubuh. Lidah buaya Ulam raja Bunga kekwa b) KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR  Pokok Kelapa Sawit . mencegah nyanyuk. Menyejutkan kulit kepala. mencegah penyakit kecing manis dan mengurangkan kolestrol dalam badan.

Seringkali kayu Sena dipotong nipis sebagai lapis veneer. dan mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi.Kelapa sawit merupakan salah tanaman eksport Malaysia. kemerahan tahan anai-anai dan berbau harum seperti bunga mawar.31 hektar tanah di Malaysia telah diusahakan dengan tanaman ini. Sejumlah 3. Ia juga telah memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk negara kita. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak di tanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Penyelidikan oleh pihak MARDI membantu pembangunan jenis padi yang mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak.  Setawar Pokok Setawar atau Setawa. Kalau diteliti. merupakan sejenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya. di mana kebanyakan pokok ini ditemui. Padi sawah yang di tanam di Malaysia sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menghasilkan benih padi yang bermutu.  Sawah Padi Padi merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia termasuk Malaysia. Kayu ini dikenali di Indonesia sebagai amboyna sempena Ambon. Bunganya digunakan sebagai sumber madu sementara rebusan daun digunakan sebagai syampo. Padi sawah memerlukan banyak menggunakan air. Kedua bunga dan daun dikatakan boleh dimakan. bagi menghasilkan perabut.  Pokok Sena Pokok Sena merupakan kayu keras. Daun pokok setawar yang tebal dan berair itu diselatupi dengan bahan berlilin bagi memperlahankan kadar . baja dan perlu di tanam dengan cara yang teratur. kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan secara besar-besaran dan ia mendatangkan pulangan yang besar iaitu sekitar RM 10 billion pada tahun 2000.

dan dalam upacara tertentu seperti sebagai bunga rampai dalam istiadat perkahwinan Melayu. lemak 0. Pokok-pokok herba telah lama digunakan oleh orang-orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga.kehilangan air. Selain itu. Pokok herba merujuk kepada tumbuhan renek berbatang lembut. ferum 2. serat 3. B2 0. karbohidrat 2. dan ia membiak melalui keratan. protein 3. Di Malaysia. Pokok ini adalah mandul dan jarang berbunga. Pucuk Mengkudu juga boleh dibuat ulam. Nama botaninya Morinda citrifolia L.8 mg. natrium 18 mg.6 g. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 12 negara yang . Pokok Pandan merupakan sejenis tumbuhan tropika dalam keluarga genus pandanus dan digunakan dengan meluas dalam masakan di Asia Tenggara.9 g.  Pandan Pokok Pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan sejenis pokok yang banyak kegunaannya bagi orang-orang Melayu.2 g. daunnya yang tebal dan berair itu mampu membekalkan makanan dan air kepada anak pokok yang bercambah pada bahagian tepi daun. fosforus 14 mg. Ia digunakan sebagai pewangi makanan seperti air sirap. vitamin A 603 ug. Pada kebiasaannya pokok herba mempunyai batang yang lembut dan berair.1 gram (g). kalium 234mg. tetapi berbau lebih wangi. vitamin B1 1. Pucuk atau daun muda mengkudu mengandungi khasiat makanan tinggi. Pokok ini juga digunakan sebagai ubat tradisional.  Mengkudu Pokok Mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain. karotena 3619 ug.o g. Ia adalah pokok hijau menegak dengan daun panjang halus seperti bilah berjambak dan akar berkayu. kalsium 114 miligram (mg). Dalam tiap-tiap bahagian yang boleh dimakan mengandungi: air 89. pokok pandan dibezakan antara pandan biasa dan pandan wangi.0 mg vitamin C 115 mg.32 mg niasin 1.  Pokok Misai Kucing Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek tropika daripada keluarga "Lamiaceae" yang terdapat di Malaysia.5 mg. Pokok Pandan Wangi adalah lebih kecil daunnya.

Mengikut kajian yang sudah dibuat. Kulit buah manggis telah digunakan secara meluas di India sebagai ubat cirit-birit. campurkan air dan jusnya diminum. Kajian terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam pereskia dan tindakbalas sel kanser terhadapnya sedang giatdijalankan.3 hingga 1 meter. Herba Misai Kucing digunakan untuk memperbaiki saluran kencing dan buah pinggang dan bagi membantu mengelakkan penyakit batu karang. Buah ini dikatakan boleh membantu memulihkan sistem imunisasi badan. pada musim hujan. Benth. daun nya yang sudah dikeringkan adalah bersifat diuretik dan membantu menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. kanser hidung dan juga kanser lain. Anda dilarang dari meminum sebarang jenis minuman teh selepas mengambil herba ini kerana ia dikatakan dapat menghapuskan segala khasiat dalam badan kita.5 meter. menghasilkan cecair melekit kekuningan. yang mana.  Pokok Jarum Tujuh Bilah Pereskia dikatakan dapat merawat kanser terutamanya kanser kolon(usus besar). Orang orang Cina menggunakan kulit pokok sebagai . Misai Kucing mempunyai bunga yang berwarna putih dan keseluruhan tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat.  Pokok Manggis Buah manggis kaya dengan 40 dan lebih bahan Xanthones [1] yang merupakan sejenis super-antioksida. Daun pokok Misai Kucing juga digunakan sebagai herba perubatan untuk merawat penyakit kencing manis. Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek yang tumbuh sehingga mencapai ketinggian 1. kedua daunnya dimakan sebagai ulam sebanya 1-3 helai setiap hari dan ketiga dengan cara mengisar daunnya hingga lumat. Herba Misai Kucing boleh ditanam sepanjang tahun dan ia boleh tumbuh setinggi 0.diiktiraf sebagai mempunyai kepelbagaian raya. yang merupakan sejenis (gamboge). pertama dengan memasukkan lebih kurang 2 helai daunnya ke dalam air panas dan dijadikan teh dan airnya diminum. Terdapat 3 cara menggunakannya. Nama sainsnya Orthosiphon stamineus. Kulit buah manggis sekitar suku inci tebal dan mengandungi cecair amat pengering (astringent).

Nama saintifiknya ialah Anacardium occidentale dan ia tergolong dalam keluarga Anacardiaceae. Serat Fiber. Pokok ini berasal dari negara Brazil dan ditanam untuk mendapatkan bijinya. Dari pokok tersebut. Protein. Niasin. Polyphenols dan Polisakanida yang berkesan untuk menjadi ejen-antioksida semulajadi dan juga bahan anti-bakteria dan anti-kulat. Ia mempunyai daun yang lebar dan licin. Vitamin B1 & B2 dan lain lain mudah diperolehi secara semulajadi dari pemakanan Manggis.sumber pewarna hitam. Pucuknya mempunyai rasa yang kelat sedikit tetapi sedap. buah asam jawa akan diambil untuk kegunaan harian. Zat Besi. Ia juga boleh digunakan sebagai hidangan masakan dan kuih. Buah asam jawa merupakan sejenis ramuan . Selain itu. dan turut juga digunakan bagi mengubat cirit-birit. Pucuknya boleh dimakan dan sering diambil bagi dimakan dengan dicicah budu. Biji buah gajus yang digoreng atau dipanggang adalah sejenis makanan ringan yang boleh didapati di pasaran.  Pokok Gajus Pokok Gajus atau juga dikenali sebagai "jambu golok" adalah sejenis pokok berbuah. Kalsium. manggis juga mempunyai Cathechins. Vitamin C. Nama botaninya Tamarindus indica.  Pokok Asam Jawa Pokok Asam jawa atau juga Celagi ialah sejenis pokok saka malar hijau yang terdapat di hutan Malaysia.

Buah asam jawa juga boleh dimakan begitu sahaja ataupun dengan ditambah dengan gula dan belacan. Pokok bunga kertas menjadi pilihan ramai disebabkan bunga berwarnawarni yang cantik dan tahan lama. adalah kebiasaannya bahawa kebanyakan daunnya akan luruh dan meninggalkan bunga-bunga dan dahan-dahan yang menarik. Pokok bunga kertas kini juga menjadi pilihan bagi menghasilkan pokok bonsai renek.  Pokok Bunga Kertas Pokok Bunga Kertas (bahasa Inggeris: "bougainvillea") mempunyai bunga berwarnawarni yang berkembang sepanjang tahun dan oleh itu. dan hibrid telah dihasilkan. c) JENIS TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN KAJIAN . Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. tetapi tidak berbau. Nama botani bunga ini Bougainvillea spp. mudah dijaga. Berasal dari Amerika Selatan. dan kawasan hiasan laman. telah menjadi pilihan tanaman hiasan tropika yang sangat popular. Pelbagai kultivar. dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut. dengan kelopak set tunggal dan berganda.masakan yang terkenal dikalangan masyarakat Melayu. merah. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India. Bunganya besar.  Pokok Bunga Raya Bunga raya. Pokok bunga kertas juga menjadi pilihan kacukan untuk menjadikan pokok bunga kertas yang mempunyai pelbagai dahan dengan bunga yang berlainan warna. pokok bunga kertas sering ditanam di taman-taman. serta pokoknya yang tahan lama sehingga melebihi 20 tahun (jika dijaga dengan betul). Semasa pokok bunga kertas berbunga. juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu[1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. varieti. kawasan perumahan. keras.

Daun Kesum sering diambil dan dijadikan bahan masakan yang sungguh menyelerakan. Nama saintifiknya Polygonum minus. Terdapat bahagian pokok Kesum yang boleh diambil untuk dijadikan makanan. .daun kesom Pokok Kesum merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di ASEAN.

daun bunga ros .

pokok ini kekadang silap digelarkan sebagai filodendron oleh kedai-kedai tumbuhan. daun-daunnya amat menarik dan amat cekap untuk menghapuskan bahan-bahan cemar seperti formaldehid. dan benzena. Terdapat banyak kultivar yang mempunyai daun-daun yang beraneka warna. Pada suatu ketika digolongkan dalam genus Pothos. Bunga Pokok Duit-duit berbentuk infloresen sehingga 23 sentimeter panjang. khususnya di India ) ialah satu spesies tumbuhan dalam famili Araceae yang berasal daripada Malaysia. Pokok ini memanjat melalui akar-akar udara yang bercangkuk pada dahan pokok-pokok yang lain. pejabat.. Ketika matang. Pokok Duit-duit ialah sejenis pokok hias-rumah yang popular. dan New Guinea. Pokok ini sering dipergunakan sebagai hiasan oleh pusat membeli-belah. termasuk warna putih.pokok duit-duit Pokok Duit-duit (bahasa Inggeris: Centipede tongavine. dengan batang pokok sehingga 4 sentimeter diameternya. kuning. Devil's Ivy. berselang-seli. dan Taro vine serta money plant. Daun-daun muda adalah seluruh dan tumbuh sehingga 20 sentimeter panjangnya. dan berbentuk jantung. iaitu mempunyai lekuk sehingga tulang daun. Indonesia. tetapi tidak pernah dinampak di Malaysia dan Singapura. Selain itu. Daun-daunnya malar hijau dengan bintik-bintik kuning. Pokok Duit-duit ialah sejenis liana yang tumbuh sehingga 20 meter tinggi. Silver Vine. dan tempat-tempat awam yang lain disebabkan pokok ini amat lasak dan tidak memerlukan banyak jagaan. daundaun itu mencapai 100 sentimeter panjang dan berbentuk pinatifid. . dan hijau muda. xilena.

pokok ini hanya memerlukan air ketika daun-daunnya berasa kering jika disentuh. Secara amnya. Untuk hasil yang terbaik. Pokok Duit-duit menyukai suhu antara 17 dan 30 °C. Bagaimanapun. dan cahaya matahari langsung akan membakar daundaunnya. jika diberikan sangga yang sesuai. Pokok ini tidak dapat bertahan daripada cahaya terang. dan pasunya harus ditukar setiap beberapa tahun. pokok ini adalah pokok yang tegap dan dapat bertahan daripada setakat penganiayaan. Baja cecair boleh dibubuh pada musim bunga. pokok ini memerlukan kecerahan cahaya yang rendah hingga sederhana. Pokok Duit-duit boleh ditanam secara hidroponik dengan mudah. .Sebagai pokok hias-rumah. Pokok Duit-duit boleh tumbuh melebihi dua meter tinggi.

Pulau Pinang. atau mikrobiologi yang ada. eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar. alam sekeliling harus menanggung keharmonian proses-proses biologi. pegaga. Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat berubah. kerosakan persekitaran. pohon kayu seperti pokok semambu. Kepala Batas. pokok machang dan pokok sena. kangkung dan pokok seri pagi. . Sebagai rumusannya. yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk. pokok menumpang seperti pokok duit-duit dan paku pakis. pohon renek seperti pokok senduduk dan pokok mengkudu serta palma seperti kelapa. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan herba seperti misai kucing. Kampung ini mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pengalaman ini amat berguna dan menarik.Setelah menyiapkan Kerja Khusus Geografi ini. bunga kekwa dan ulam raja. lidah buaya. saya lebih memahami bahawa di kawasan kajian saya ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan. Dewasa ini. masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat. Kini. Terdapat pokok menjalar seperti pegaga. saya telah banyak mempelajari daripadanya. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk Pokok Sena.

peta daerah Pulau Pinang .

2006.com/doc/3436153/kerja-kursus-geografi?from_email_04_friend_send=1 maps. Roslan Bin Yatim. Chong Hua Ling. Buku Ilmiah Chong Yoon Choi. Sivarajan A/L Ponniah. Kang Chai Yoeng.google.com . 2002. A. Lebuh Chulia. Media Network Sdn. Bhd. Buku Teks Geografi Tingkatan 1.org www. Petaling Jaya. Buku Teks Kajian Tempatan Darjah 5.  Bahan internet http://www.wikipedia. Rahman Bin T.com ms. Ahmad. Dewab Bahasa dan Pustaka.scribd.zappafly.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful