KERJA KHUSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2009

)

NAMA SEKOLAH: SEK. MEN. KEB. [A] AL-IRSHAD, POKOK SENA TAJUK KAJIAN: KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG NAMA PELAJAR: NURUL SYAZWIN BINTI ZAMRI TINGKATAN: 1 IBNU RUSHD (2009) NOMBOR K/P: 960806-07-5852 NAMA GURU SUBJEK: EN. MD. RADZI BIN HALIM

♥ KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG ♥

Bil

isi kandungan

Muka surat

. Rumusan Lampiran Rujukan Assalamualaikum. 05. 04. 08. 09. 06. 03. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan/Hasil Kajian : a) Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar c) Jenis Tumbuhan yang Terdapat Di Kawasan Kajian 07. 02.01.

Selain itu. Sekalung penghargaan untuk guru subjek Geografi saya. Folio ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek Geografi. terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dororngan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan. Radzi Bin Halim kerana memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Kepala Batas. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian.Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. . Puan Salmah yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Seterusnya. Encik Md. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat saya hargai. saya juga sangat menghargai jasa guru subjek saya kerana beliau memberikan bimbingan dan nasihat yang amat berguna untuk folio saya serta membantu saya dari semasa saya susah dan senang. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menyiapkan kerja khusus ini. Jasa beliau yang akan saya kenang ke akhir hayat. Pulau Pinang” . Pertama sekali kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad (SMKAAI). Akhir kata. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan.

Pokok Sena. Saya penuntut tingkatan 1 Ibnu Rushd di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad. Sebagai memenuhi .Nama saya Nurul Syazwin Binti Zamri.

saya telah menetap di kawasan ini lebih lima tahun. jiran tetangga dan keluarga yang yang dapat memudahkan saya menyiapkan folio ini. Objektif khusus Kajian Geografi ini dijalankan adalah untuk : . iaitu dari bulan September sehingga Oktober 2009. Selama saya menetap di sini.kehendak subjek geografi. Kepala Batas. saya diwajibkan menyiapkan satu kerja lapangan Kajian Geografi yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. guru Geografi saya telah membincangkan dan menerangkan tentang kajian yang akan saya jalankan nanti. Pulau Pinang”. Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. Saya telah memilih kawasan ini kerana terletak di tempat tinggal saya dan berdekatan dengan sekolah. saya mempunyai ramai rakan-rakan. Kawasan lapangan yang telah saya pilih untuk kajian ini adalah kawasan perumahan di Taman Desa Sena. Sebelum menjalankan kajian ini pertama sekali. Selain itu. Kajian ini telah dijalankan selama dua bulan. Saya menjalankan kajian ini pada hujung minggu.

 mencadangkan langkah-langkah untuk nemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kepala Batas. menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. Kepala Batas. Melalui kajian ini. Kajian ini dijalankan di Pokok Sena. Kawasan ini terletak di daerah Kepala Batas. Sebelum dibangunkan tapak perumahan Taman Desa Sena. Kepala Batas. Pulau Pinang. saya bersyukur kerana berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. . Pulau Pinang. Pulau Pinang.  menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada manusia dan hidupan liar.  mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian.  mengenal pasti struktur atau profil tumbuhan semula jadi. Saya memilih kawasan perumahan Taman Desa Sena sebagai kawasan kajian saya.  melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian.

000 penduduk dari pelbagai jenis bangsa dan agama. Antaranya ialah: Kaedah pemerhatian: . rumah teres dan rumah banglo. Taman Desa Sena mempunyai keluasan seluas 50 KM persegi. Lokasi kawasan ini adalah di Seberang Perai Utara. (PSPN) Pulau Pinang. kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian teruatamanya menanam padi. balai raya dan bekalan elektrik. Terdapat rumah pangsa. Taman Desa Sena didiami lebih kurang 3. Taman Desa Sena adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu. Penanaman getah dan kelapa sawit juga turut terdapat di kawasan ini kerana kawasan yang bertanih laterit dan bersaliran baik. Taman Desa Sena terletak berhampiran dengan kawasan yang lain juga seperti Pusat Sumber Pendidikan Negeri. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Majoriti masyarakat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa India dan Cina. Kawasan ini mula dibangunkan kawasan perumahan kos sederhana dan kos rendah. Cina dan India. (SPU) Pulau Pinang. Hasil daripada pencarian saya di internet. Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk penduduk di sini seperti tadika. Kawasan ini juga merupakan kawasan tumpuan penduduk dan petempatan kerana kegiatan ekonomi tertumpu di tanah pamah.merupakan kawasan pertanian ladang kelapa sawit. Segala kemudahan awam dan infrastruktur disediakan dan dijaga rapi. sekolah rendah. Kompleks Dato’ Kailan dan lain-lain lagi. sekolah menengah.

 Rujukan: Saya juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian atau melalui kaedah soal selidik.Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pemerhatian dibuat terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. . di restoran dan kedai makan. orang tua dan penduduk di kawasan kajian. a) JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Setelah mengkaji kawasan ini. penghulu. Ini dilakukan secara tidak langsung apabila bertemu dengan seseorang. Biasanya temu bual ini dibuat dengan orang ramai. Kepala Batas. petempatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau menemukakan soalan. Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Saya juga turut mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan di perpustakaan  Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan kajian. di perhentian bas dan teksi dan dimana-mana sahaja yang difikirkan boleh mendatangkan faedah. tuan imam. Temu bual sering dibuat di rumah responden. Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan nanti. saya mendapati bahawa kawasan ini mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di Pokok Sena. Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian. memimta pandangan dan pendapat daripada orang tertentu.

Pulau Pinang. turut terdapat hidupan liar seperti lintah dan ikan-ikan serta burung. Pisang juga mempunyai pelbagai jenis kelebihan anataranya ialah membekalkan sumber tenaga kepada manusia untuk melakukan sesuatu tugasan. Dalam perubatan tradisional. tupai dan kura-kura turut menjadikan kawasan ini sebagai habitat. paru-paru dan limpa. cendawan Di bahagian utara. Di beberapa bidang sawah. Selain itu. Pokok kelapa yang juga ditanam secara tradisional dan juga komersial. paku pakis. Sebahagian besar di kawasan ini ditumbuhi pokokpokok renek serta semak samun. Di bahagian selatan pula ditumbuhi banyak pokok kelapa. hati. terdapat banyak pohon-pohon menumpang dan tumbuhtumbuhan menjalar. pokok renek. . kelapa sawit. Pulau Pinang ialah cendawan. semak samun. Selain kelapa. kulat dan cendawan. Contoh pohon-pohon menumpang ialah pokok duit-duit. Antara jenis tumbuhan yang terdapat di Pokok Sena. tumbuhan epifit serta parasit dan pokok-pokok herba. pisang juga ditanam tradisional. jantung pisang dianggap elok untuk pelbagai jenis organ dalam tubuh badan manusia seperti jantung. Pisang juga mempunyai kegunaan. Hidupan liar seperti monyet dan ular turut menjadikan hutan sebagai tempat pembiakan mereka. Ia juga dinamakan domestik. pokok mangga dan buluh. Kepala Batas.

daonan. Di antara kepentingan hutan paya bakau ialah ia dapat menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi. ketam. boboro. bhunyak. Hidupan air yang terdapat disitu adalah ikan. sawah padi . buyuk. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat mempelbagaikan jenis flora dan fauna dengan terpeliharanya kawasan ini. siput. Contohnya. perepat dan berus atau tumu. palenei. udang. Hasil hutan paya bakau adalah di antara pembekal hasil hutan yang berharga. Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindungan bagi hidupan liar.monyet ular Nipah adalah di antara tumbuhan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Tumbuhan ini juga dikenali dengan nama-nama lain iaitu daon. api-api. Fosil serbuk suri palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. sotong dan kerang. Ia juga memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan daya-daya hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. Hutan paya air masin ini juga mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti bakau. palene dan lain-lain lagi.

membaiki peredaran darah. ia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai. ia dapat memperbaiki saluran kecing dan buah pinggang bagi mengelakkan penyakit batu karang. Memang tersedia maklum bahawa habitat haiwan liar adalah hutan. . lemah jantung serta cirit-birit. Burung hantu adalah salah satu cara diantara kaedah biologi yang masih lagi digunakan oleh penduduk Pokok Sena. kencing manis. sakit jantung dan sembelit. menegecutkan rahim dan merawat paru-paru berair. Emas cotek pula dapat mengekalkan tahap kesihatan termasuk meningkatkan tenaga. burung kecil juga digunakan untuk memusnahkan serangga tanaman padi. pokok misai kucing daun mengkudu Tumbuhan lidah buaya dapat mengubati pelbagai penyakit termasuk kencing manis. hidupan liar turut terancam. terdapat pelbagai tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan ubat tradisional untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. darah tinggi. Jika musnah hutan-hutan. Sebagai contoh tempat pembiakan bagi perlindungan pula adalah seperti burung hantu yang tinggal di tempat yang disediakan. Daun mengkudu juga adalah salah satu cara perubatan tradisional yang boleh dijadikan bahan ubat atau penguat tenaga. Selain itu. Dengan cara ini.menjadi tempat pembiakan ikan-ikan serta lintah. Tumbuhan ini terkenal dengan dapat merawat penyakit kencing manis. Di sini. Antaranya adalah misai kucing. Selain itu.

masuk angin. reutisme. . kecing manis dan demam. rawatan batu ganjal.pokok lidah buaya emas cotek JENIS POKOK Misai kucing KEGUNAAN POKOK Daun misai kucing digunakan bersama hempedu bumi bagi melawaskan pembuangan air kecil. sakit pinggang radang ganjal.

Pegaga Pegaga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Awet muda. Penawar kencing bernanah. menyembuhkan luka-luka kecil dan melicinkan kulit muka. Menyejutkan kulit kepala. digunakan untuk sakit luar tubuh. mencegah penyakit kecing manis dan mengurangkan kolestrol dalam badan. mencegah nyanyuk. daunnya yang segar digunakan sebagai ubat pupuk pada bahagian tubuh yang bermasalah. Lidah buaya Ulam raja Bunga kekwa b) KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR  Pokok Kelapa Sawit . melambatkan proses penuaan dan menolong badan dari bahan toksik.

Seringkali kayu Sena dipotong nipis sebagai lapis veneer. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak di tanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi.Kelapa sawit merupakan salah tanaman eksport Malaysia.  Pokok Sena Pokok Sena merupakan kayu keras.31 hektar tanah di Malaysia telah diusahakan dengan tanaman ini. kemerahan tahan anai-anai dan berbau harum seperti bunga mawar. Kayu ini dikenali di Indonesia sebagai amboyna sempena Ambon. di mana kebanyakan pokok ini ditemui.  Setawar Pokok Setawar atau Setawa. Kedua bunga dan daun dikatakan boleh dimakan. Sejumlah 3. merupakan sejenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya. Padi sawah yang di tanam di Malaysia sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menghasilkan benih padi yang bermutu.  Sawah Padi Padi merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia termasuk Malaysia. kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan secara besar-besaran dan ia mendatangkan pulangan yang besar iaitu sekitar RM 10 billion pada tahun 2000. Ia juga telah memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk negara kita. Daun pokok setawar yang tebal dan berair itu diselatupi dengan bahan berlilin bagi memperlahankan kadar . baja dan perlu di tanam dengan cara yang teratur. Bunganya digunakan sebagai sumber madu sementara rebusan daun digunakan sebagai syampo. Penyelidikan oleh pihak MARDI membantu pembangunan jenis padi yang mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak. bagi menghasilkan perabut. Padi sawah memerlukan banyak menggunakan air. dan mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi. Kalau diteliti.

karbohidrat 2. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 12 negara yang . kalsium 114 miligram (mg).8 mg. serat 3. Pokok herba merujuk kepada tumbuhan renek berbatang lembut. Pucuk atau daun muda mengkudu mengandungi khasiat makanan tinggi. vitamin A 603 ug. Pokok ini juga digunakan sebagai ubat tradisional. Pokok Pandan merupakan sejenis tumbuhan tropika dalam keluarga genus pandanus dan digunakan dengan meluas dalam masakan di Asia Tenggara. fosforus 14 mg.kehilangan air.0 mg vitamin C 115 mg.32 mg niasin 1. Pada kebiasaannya pokok herba mempunyai batang yang lembut dan berair. Pokok-pokok herba telah lama digunakan oleh orang-orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga. vitamin B1 1. Pucuk Mengkudu juga boleh dibuat ulam.o g. tetapi berbau lebih wangi.2 g. kalium 234mg. dan ia membiak melalui keratan.9 g.5 mg.6 g.  Pokok Misai Kucing Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek tropika daripada keluarga "Lamiaceae" yang terdapat di Malaysia. protein 3.1 gram (g). B2 0. Ia adalah pokok hijau menegak dengan daun panjang halus seperti bilah berjambak dan akar berkayu. Dalam tiap-tiap bahagian yang boleh dimakan mengandungi: air 89. Pokok ini adalah mandul dan jarang berbunga. Di Malaysia. Pokok Pandan Wangi adalah lebih kecil daunnya. lemak 0. Nama botaninya Morinda citrifolia L. karotena 3619 ug. Ia digunakan sebagai pewangi makanan seperti air sirap.  Pandan Pokok Pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan sejenis pokok yang banyak kegunaannya bagi orang-orang Melayu. Selain itu. natrium 18 mg. ferum 2. daunnya yang tebal dan berair itu mampu membekalkan makanan dan air kepada anak pokok yang bercambah pada bahagian tepi daun. dan dalam upacara tertentu seperti sebagai bunga rampai dalam istiadat perkahwinan Melayu. pokok pandan dibezakan antara pandan biasa dan pandan wangi.  Mengkudu Pokok Mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain.

 Pokok Jarum Tujuh Bilah Pereskia dikatakan dapat merawat kanser terutamanya kanser kolon(usus besar). pada musim hujan.diiktiraf sebagai mempunyai kepelbagaian raya. pertama dengan memasukkan lebih kurang 2 helai daunnya ke dalam air panas dan dijadikan teh dan airnya diminum. campurkan air dan jusnya diminum. Benth. kedua daunnya dimakan sebagai ulam sebanya 1-3 helai setiap hari dan ketiga dengan cara mengisar daunnya hingga lumat. Nama sainsnya Orthosiphon stamineus. Kulit buah manggis sekitar suku inci tebal dan mengandungi cecair amat pengering (astringent). Herba Misai Kucing digunakan untuk memperbaiki saluran kencing dan buah pinggang dan bagi membantu mengelakkan penyakit batu karang. Kulit buah manggis telah digunakan secara meluas di India sebagai ubat cirit-birit.  Pokok Manggis Buah manggis kaya dengan 40 dan lebih bahan Xanthones [1] yang merupakan sejenis super-antioksida. Orang orang Cina menggunakan kulit pokok sebagai . yang merupakan sejenis (gamboge). Mengikut kajian yang sudah dibuat. Daun pokok Misai Kucing juga digunakan sebagai herba perubatan untuk merawat penyakit kencing manis. Anda dilarang dari meminum sebarang jenis minuman teh selepas mengambil herba ini kerana ia dikatakan dapat menghapuskan segala khasiat dalam badan kita. Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek yang tumbuh sehingga mencapai ketinggian 1.5 meter. Kajian terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam pereskia dan tindakbalas sel kanser terhadapnya sedang giatdijalankan. Terdapat 3 cara menggunakannya. daun nya yang sudah dikeringkan adalah bersifat diuretik dan membantu menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. kanser hidung dan juga kanser lain. menghasilkan cecair melekit kekuningan. Misai Kucing mempunyai bunga yang berwarna putih dan keseluruhan tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat.3 hingga 1 meter. Herba Misai Kucing boleh ditanam sepanjang tahun dan ia boleh tumbuh setinggi 0. Buah ini dikatakan boleh membantu memulihkan sistem imunisasi badan. yang mana.

Niasin.  Pokok Gajus Pokok Gajus atau juga dikenali sebagai "jambu golok" adalah sejenis pokok berbuah. Ia juga boleh digunakan sebagai hidangan masakan dan kuih. Protein. Polyphenols dan Polisakanida yang berkesan untuk menjadi ejen-antioksida semulajadi dan juga bahan anti-bakteria dan anti-kulat. Nama saintifiknya ialah Anacardium occidentale dan ia tergolong dalam keluarga Anacardiaceae. Serat Fiber.sumber pewarna hitam. Pokok ini berasal dari negara Brazil dan ditanam untuk mendapatkan bijinya.  Pokok Asam Jawa Pokok Asam jawa atau juga Celagi ialah sejenis pokok saka malar hijau yang terdapat di hutan Malaysia. buah asam jawa akan diambil untuk kegunaan harian. Kalsium. Biji buah gajus yang digoreng atau dipanggang adalah sejenis makanan ringan yang boleh didapati di pasaran. dan turut juga digunakan bagi mengubat cirit-birit. Pucuknya boleh dimakan dan sering diambil bagi dimakan dengan dicicah budu. Ia mempunyai daun yang lebar dan licin. Vitamin B1 & B2 dan lain lain mudah diperolehi secara semulajadi dari pemakanan Manggis. Dari pokok tersebut. manggis juga mempunyai Cathechins. Pucuknya mempunyai rasa yang kelat sedikit tetapi sedap. Buah asam jawa merupakan sejenis ramuan . Nama botaninya Tamarindus indica. Selain itu. Zat Besi. Vitamin C.

Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Nama botani bunga ini Bougainvillea spp.  Pokok Bunga Raya Bunga raya. Semasa pokok bunga kertas berbunga. adalah kebiasaannya bahawa kebanyakan daunnya akan luruh dan meninggalkan bunga-bunga dan dahan-dahan yang menarik. juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu[1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Bunganya besar. Pelbagai kultivar. tetapi tidak berbau. Pokok bunga kertas juga menjadi pilihan kacukan untuk menjadikan pokok bunga kertas yang mempunyai pelbagai dahan dengan bunga yang berlainan warna.  Pokok Bunga Kertas Pokok Bunga Kertas (bahasa Inggeris: "bougainvillea") mempunyai bunga berwarnawarni yang berkembang sepanjang tahun dan oleh itu. dengan kelopak set tunggal dan berganda. dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut. varieti. dan kawasan hiasan laman. c) JENIS TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN KAJIAN . mudah dijaga. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India. Pokok bunga kertas kini juga menjadi pilihan bagi menghasilkan pokok bonsai renek. kawasan perumahan. telah menjadi pilihan tanaman hiasan tropika yang sangat popular. serta pokoknya yang tahan lama sehingga melebihi 20 tahun (jika dijaga dengan betul). Berasal dari Amerika Selatan. pokok bunga kertas sering ditanam di taman-taman.masakan yang terkenal dikalangan masyarakat Melayu. Pokok bunga kertas menjadi pilihan ramai disebabkan bunga berwarnawarni yang cantik dan tahan lama. merah. Buah asam jawa juga boleh dimakan begitu sahaja ataupun dengan ditambah dengan gula dan belacan. dan hibrid telah dihasilkan. keras.

.daun kesom Pokok Kesum merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di ASEAN. Terdapat bahagian pokok Kesum yang boleh diambil untuk dijadikan makanan. Nama saintifiknya Polygonum minus. Daun Kesum sering diambil dan dijadikan bahan masakan yang sungguh menyelerakan.

daun bunga ros .

dan New Guinea. Selain itu. daun-daunnya amat menarik dan amat cekap untuk menghapuskan bahan-bahan cemar seperti formaldehid. dan berbentuk jantung. berselang-seli.. Devil's Ivy. iaitu mempunyai lekuk sehingga tulang daun. dengan batang pokok sehingga 4 sentimeter diameternya. Daun-daunnya malar hijau dengan bintik-bintik kuning. dan Taro vine serta money plant. khususnya di India ) ialah satu spesies tumbuhan dalam famili Araceae yang berasal daripada Malaysia. pokok ini kekadang silap digelarkan sebagai filodendron oleh kedai-kedai tumbuhan. Terdapat banyak kultivar yang mempunyai daun-daun yang beraneka warna. kuning. Pada suatu ketika digolongkan dalam genus Pothos. Pokok ini memanjat melalui akar-akar udara yang bercangkuk pada dahan pokok-pokok yang lain. Indonesia. Pokok Duit-duit ialah sejenis pokok hias-rumah yang popular.pokok duit-duit Pokok Duit-duit (bahasa Inggeris: Centipede tongavine. xilena. Bunga Pokok Duit-duit berbentuk infloresen sehingga 23 sentimeter panjang. Daun-daun muda adalah seluruh dan tumbuh sehingga 20 sentimeter panjangnya. daundaun itu mencapai 100 sentimeter panjang dan berbentuk pinatifid. pejabat. termasuk warna putih. dan benzena. Silver Vine. . dan tempat-tempat awam yang lain disebabkan pokok ini amat lasak dan tidak memerlukan banyak jagaan. Pokok ini sering dipergunakan sebagai hiasan oleh pusat membeli-belah. Ketika matang. Pokok Duit-duit ialah sejenis liana yang tumbuh sehingga 20 meter tinggi. tetapi tidak pernah dinampak di Malaysia dan Singapura. dan hijau muda.

dan pasunya harus ditukar setiap beberapa tahun. Baja cecair boleh dibubuh pada musim bunga. Secara amnya. dan cahaya matahari langsung akan membakar daundaunnya. Pokok ini tidak dapat bertahan daripada cahaya terang. Pokok Duit-duit boleh tumbuh melebihi dua meter tinggi. Untuk hasil yang terbaik. pokok ini hanya memerlukan air ketika daun-daunnya berasa kering jika disentuh. Pokok Duit-duit boleh ditanam secara hidroponik dengan mudah. jika diberikan sangga yang sesuai. pokok ini memerlukan kecerahan cahaya yang rendah hingga sederhana. Pokok Duit-duit menyukai suhu antara 17 dan 30 °C. Bagaimanapun.Sebagai pokok hias-rumah. pokok ini adalah pokok yang tegap dan dapat bertahan daripada setakat penganiayaan. .

eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar. masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat. kangkung dan pokok seri pagi. pokok menumpang seperti pokok duit-duit dan paku pakis. Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan. pohon kayu seperti pokok semambu. alam sekeliling harus menanggung keharmonian proses-proses biologi. yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk. Kepala Batas.Setelah menyiapkan Kerja Khusus Geografi ini. Pengalaman ini amat berguna dan menarik. saya telah banyak mempelajari daripadanya. bunga kekwa dan ulam raja. . pohon renek seperti pokok senduduk dan pokok mengkudu serta palma seperti kelapa. Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat berubah. pegaga. pokok machang dan pokok sena. Kini. Kampung ini mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Sebagai rumusannya. Dewasa ini. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk Pokok Sena. Terdapat pokok menjalar seperti pegaga. kerosakan persekitaran. saya lebih memahami bahawa di kawasan kajian saya ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. atau mikrobiologi yang ada. lidah buaya. Pulau Pinang. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan herba seperti misai kucing.

peta daerah Pulau Pinang .

Ahmad. Petaling Jaya.google.com . Dewab Bahasa dan Pustaka. Rahman Bin T. Bhd. Sivarajan A/L Ponniah.wikipedia.com/doc/3436153/kerja-kursus-geografi?from_email_04_friend_send=1 maps. 2002. A.scribd. Kang Chai Yoeng. 2006.com ms. Buku Teks Geografi Tingkatan 1. Media Network Sdn. Buku Teks Kajian Tempatan Darjah 5. Chong Hua Ling. Roslan Bin Yatim.zappafly. Lebuh Chulia.org www. Buku Ilmiah Chong Yoon Choi.  Bahan internet http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful