KERJA KHUSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2009

)

NAMA SEKOLAH: SEK. MEN. KEB. [A] AL-IRSHAD, POKOK SENA TAJUK KAJIAN: KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG NAMA PELAJAR: NURUL SYAZWIN BINTI ZAMRI TINGKATAN: 1 IBNU RUSHD (2009) NOMBOR K/P: 960806-07-5852 NAMA GURU SUBJEK: EN. MD. RADZI BIN HALIM

♥ KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG ♥

Bil

isi kandungan

Muka surat

03.01. Rumusan Lampiran Rujukan Assalamualaikum. 09. 05. 06. . 08. 02. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan/Hasil Kajian : a) Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar c) Jenis Tumbuhan yang Terdapat Di Kawasan Kajian 07. 04.

Kepala Batas. Jasa beliau yang akan saya kenang ke akhir hayat. Folio ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek Geografi. Seterusnya. Pulau Pinang” . Encik Md. Akhir kata. Selain itu. Pertama sekali kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad (SMKAAI). Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Radzi Bin Halim kerana memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat saya hargai. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menyiapkan kerja khusus ini. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian. . saya juga sangat menghargai jasa guru subjek saya kerana beliau memberikan bimbingan dan nasihat yang amat berguna untuk folio saya serta membantu saya dari semasa saya susah dan senang. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Sekalung penghargaan untuk guru subjek Geografi saya. terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dororngan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan.Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Puan Salmah yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan.

Pokok Sena.Nama saya Nurul Syazwin Binti Zamri. Saya penuntut tingkatan 1 Ibnu Rushd di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad. Sebagai memenuhi .

Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. Kajian ini telah dijalankan selama dua bulan. Saya menjalankan kajian ini pada hujung minggu. Sebelum menjalankan kajian ini pertama sekali. Objektif khusus Kajian Geografi ini dijalankan adalah untuk : . saya mempunyai ramai rakan-rakan. saya telah menetap di kawasan ini lebih lima tahun. Pulau Pinang”. Saya telah memilih kawasan ini kerana terletak di tempat tinggal saya dan berdekatan dengan sekolah. Selama saya menetap di sini. guru Geografi saya telah membincangkan dan menerangkan tentang kajian yang akan saya jalankan nanti. Selain itu. jiran tetangga dan keluarga yang yang dapat memudahkan saya menyiapkan folio ini. Kawasan lapangan yang telah saya pilih untuk kajian ini adalah kawasan perumahan di Taman Desa Sena. iaitu dari bulan September sehingga Oktober 2009. Kepala Batas.kehendak subjek geografi. saya diwajibkan menyiapkan satu kerja lapangan Kajian Geografi yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena.

 melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian.  mengenal pasti struktur atau profil tumbuhan semula jadi. saya bersyukur kerana berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena.  menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada manusia dan hidupan liar. Kepala Batas. Sebelum dibangunkan tapak perumahan Taman Desa Sena. Kawasan ini terletak di daerah Kepala Batas.  mencadangkan langkah-langkah untuk nemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kepala Batas. . Saya memilih kawasan perumahan Taman Desa Sena sebagai kawasan kajian saya. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kajian ini dijalankan di Pokok Sena. menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. Melalui kajian ini. Kepala Batas.  mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. Pulau Pinang.

Penanaman getah dan kelapa sawit juga turut terdapat di kawasan ini kerana kawasan yang bertanih laterit dan bersaliran baik. (PSPN) Pulau Pinang.000 penduduk dari pelbagai jenis bangsa dan agama. Kawasan ini juga merupakan kawasan tumpuan penduduk dan petempatan kerana kegiatan ekonomi tertumpu di tanah pamah. (SPU) Pulau Pinang.merupakan kawasan pertanian ladang kelapa sawit. Lokasi kawasan ini adalah di Seberang Perai Utara. Taman Desa Sena adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Terdapat rumah pangsa. sekolah menengah. Hasil daripada pencarian saya di internet. Segala kemudahan awam dan infrastruktur disediakan dan dijaga rapi. Taman Desa Sena mempunyai keluasan seluas 50 KM persegi. Taman Desa Sena terletak berhampiran dengan kawasan yang lain juga seperti Pusat Sumber Pendidikan Negeri. Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu. Cina dan India. kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian teruatamanya menanam padi. Kompleks Dato’ Kailan dan lain-lain lagi. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk penduduk di sini seperti tadika. balai raya dan bekalan elektrik. Taman Desa Sena didiami lebih kurang 3. Kawasan ini mula dibangunkan kawasan perumahan kos sederhana dan kos rendah. sekolah rendah. Majoriti masyarakat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa India dan Cina. Antaranya ialah: Kaedah pemerhatian: . rumah teres dan rumah banglo.

Biasanya temu bual ini dibuat dengan orang ramai. di restoran dan kedai makan. Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.  Rujukan: Saya juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian atau melalui kaedah soal selidik. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau menemukakan soalan. tuan imam. saya mendapati bahawa kawasan ini mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di Pokok Sena. a) JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Setelah mengkaji kawasan ini. orang tua dan penduduk di kawasan kajian. Saya juga turut mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan di perpustakaan  Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan kajian. penghulu. di perhentian bas dan teksi dan dimana-mana sahaja yang difikirkan boleh mendatangkan faedah. memimta pandangan dan pendapat daripada orang tertentu. Pemerhatian dibuat terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Temu bual sering dibuat di rumah responden.Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Ini dilakukan secara tidak langsung apabila bertemu dengan seseorang. . Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan nanti. Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian. Kepala Batas. petempatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya.

Pulau Pinang. Di bahagian selatan pula ditumbuhi banyak pokok kelapa. Selain kelapa. tupai dan kura-kura turut menjadikan kawasan ini sebagai habitat. paru-paru dan limpa. Antara jenis tumbuhan yang terdapat di Pokok Sena. semak samun. Dalam perubatan tradisional. Pokok kelapa yang juga ditanam secara tradisional dan juga komersial. Contoh pohon-pohon menumpang ialah pokok duit-duit. pisang juga ditanam tradisional. cendawan Di bahagian utara. Di beberapa bidang sawah. tumbuhan epifit serta parasit dan pokok-pokok herba. Sebahagian besar di kawasan ini ditumbuhi pokokpokok renek serta semak samun. jantung pisang dianggap elok untuk pelbagai jenis organ dalam tubuh badan manusia seperti jantung. pokok renek. kelapa sawit. Pisang juga mempunyai pelbagai jenis kelebihan anataranya ialah membekalkan sumber tenaga kepada manusia untuk melakukan sesuatu tugasan. turut terdapat hidupan liar seperti lintah dan ikan-ikan serta burung. paku pakis. . Pisang juga mempunyai kegunaan. kulat dan cendawan. Hidupan liar seperti monyet dan ular turut menjadikan hutan sebagai tempat pembiakan mereka. Pulau Pinang ialah cendawan. pokok mangga dan buluh. Kepala Batas. Ia juga dinamakan domestik. hati. terdapat banyak pohon-pohon menumpang dan tumbuhtumbuhan menjalar. Selain itu.

Contohnya. api-api. Hutan paya air masin ini juga mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti bakau. Hasil hutan paya bakau adalah di antara pembekal hasil hutan yang berharga. palene dan lain-lain lagi. udang. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat mempelbagaikan jenis flora dan fauna dengan terpeliharanya kawasan ini. perepat dan berus atau tumu. siput. ketam. boboro.monyet ular Nipah adalah di antara tumbuhan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Di antara kepentingan hutan paya bakau ialah ia dapat menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi. Ia juga memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan daya-daya hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. Hidupan air yang terdapat disitu adalah ikan. sawah padi . Fosil serbuk suri palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. bhunyak. Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindungan bagi hidupan liar. palenei. buyuk. daonan. Tumbuhan ini juga dikenali dengan nama-nama lain iaitu daon. sotong dan kerang.

ia dapat memperbaiki saluran kecing dan buah pinggang bagi mengelakkan penyakit batu karang. Di sini. burung kecil juga digunakan untuk memusnahkan serangga tanaman padi. Burung hantu adalah salah satu cara diantara kaedah biologi yang masih lagi digunakan oleh penduduk Pokok Sena. lemah jantung serta cirit-birit. membaiki peredaran darah. Emas cotek pula dapat mengekalkan tahap kesihatan termasuk meningkatkan tenaga. Daun mengkudu juga adalah salah satu cara perubatan tradisional yang boleh dijadikan bahan ubat atau penguat tenaga. Selain itu. ia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai. pokok misai kucing daun mengkudu Tumbuhan lidah buaya dapat mengubati pelbagai penyakit termasuk kencing manis. darah tinggi. Dengan cara ini. Memang tersedia maklum bahawa habitat haiwan liar adalah hutan. Tumbuhan ini terkenal dengan dapat merawat penyakit kencing manis. Jika musnah hutan-hutan. terdapat pelbagai tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan ubat tradisional untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. menegecutkan rahim dan merawat paru-paru berair. Selain itu. Sebagai contoh tempat pembiakan bagi perlindungan pula adalah seperti burung hantu yang tinggal di tempat yang disediakan. hidupan liar turut terancam.menjadi tempat pembiakan ikan-ikan serta lintah. kencing manis. sakit jantung dan sembelit. . Antaranya adalah misai kucing.

pokok lidah buaya emas cotek JENIS POKOK Misai kucing KEGUNAAN POKOK Daun misai kucing digunakan bersama hempedu bumi bagi melawaskan pembuangan air kecil. sakit pinggang radang ganjal. . kecing manis dan demam. reutisme. masuk angin. rawatan batu ganjal.

Awet muda. mencegah penyakit kecing manis dan mengurangkan kolestrol dalam badan. Penawar kencing bernanah. Lidah buaya Ulam raja Bunga kekwa b) KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR  Pokok Kelapa Sawit . digunakan untuk sakit luar tubuh. mencegah nyanyuk.Pegaga Pegaga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. menyembuhkan luka-luka kecil dan melicinkan kulit muka. daunnya yang segar digunakan sebagai ubat pupuk pada bahagian tubuh yang bermasalah. Menyejutkan kulit kepala. melambatkan proses penuaan dan menolong badan dari bahan toksik.

merupakan sejenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya. baja dan perlu di tanam dengan cara yang teratur.  Pokok Sena Pokok Sena merupakan kayu keras. bagi menghasilkan perabut. Kedua bunga dan daun dikatakan boleh dimakan. Bunganya digunakan sebagai sumber madu sementara rebusan daun digunakan sebagai syampo. Sejumlah 3. Daun pokok setawar yang tebal dan berair itu diselatupi dengan bahan berlilin bagi memperlahankan kadar . Padi sawah memerlukan banyak menggunakan air. di mana kebanyakan pokok ini ditemui.Kelapa sawit merupakan salah tanaman eksport Malaysia.  Setawar Pokok Setawar atau Setawa. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak di tanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Kayu ini dikenali di Indonesia sebagai amboyna sempena Ambon. kemerahan tahan anai-anai dan berbau harum seperti bunga mawar. Kalau diteliti.  Sawah Padi Padi merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia termasuk Malaysia. Ia juga telah memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk negara kita.31 hektar tanah di Malaysia telah diusahakan dengan tanaman ini. Seringkali kayu Sena dipotong nipis sebagai lapis veneer. kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan secara besar-besaran dan ia mendatangkan pulangan yang besar iaitu sekitar RM 10 billion pada tahun 2000. Penyelidikan oleh pihak MARDI membantu pembangunan jenis padi yang mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak. Padi sawah yang di tanam di Malaysia sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menghasilkan benih padi yang bermutu. dan mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi.

protein 3. dan ia membiak melalui keratan. serat 3. Dalam tiap-tiap bahagian yang boleh dimakan mengandungi: air 89.2 g. Di Malaysia.  Pokok Misai Kucing Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek tropika daripada keluarga "Lamiaceae" yang terdapat di Malaysia. vitamin B1 1. vitamin A 603 ug. dan dalam upacara tertentu seperti sebagai bunga rampai dalam istiadat perkahwinan Melayu. karbohidrat 2. Pokok ini juga digunakan sebagai ubat tradisional.  Pandan Pokok Pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan sejenis pokok yang banyak kegunaannya bagi orang-orang Melayu.0 mg vitamin C 115 mg.9 g. kalium 234mg. Pucuk atau daun muda mengkudu mengandungi khasiat makanan tinggi. Pokok herba merujuk kepada tumbuhan renek berbatang lembut. fosforus 14 mg.kehilangan air. karotena 3619 ug. Pokok ini adalah mandul dan jarang berbunga.1 gram (g). Pokok Pandan merupakan sejenis tumbuhan tropika dalam keluarga genus pandanus dan digunakan dengan meluas dalam masakan di Asia Tenggara. Selain itu. Ia digunakan sebagai pewangi makanan seperti air sirap. ferum 2.  Mengkudu Pokok Mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain. daunnya yang tebal dan berair itu mampu membekalkan makanan dan air kepada anak pokok yang bercambah pada bahagian tepi daun. Pada kebiasaannya pokok herba mempunyai batang yang lembut dan berair.8 mg. Pokok-pokok herba telah lama digunakan oleh orang-orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 12 negara yang . Ia adalah pokok hijau menegak dengan daun panjang halus seperti bilah berjambak dan akar berkayu. tetapi berbau lebih wangi.6 g.32 mg niasin 1. B2 0. lemak 0.5 mg. kalsium 114 miligram (mg). Pokok Pandan Wangi adalah lebih kecil daunnya.o g. Nama botaninya Morinda citrifolia L. pokok pandan dibezakan antara pandan biasa dan pandan wangi. Pucuk Mengkudu juga boleh dibuat ulam. natrium 18 mg.

5 meter. Misai Kucing mempunyai bunga yang berwarna putih dan keseluruhan tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat. menghasilkan cecair melekit kekuningan. kanser hidung dan juga kanser lain. Kulit buah manggis sekitar suku inci tebal dan mengandungi cecair amat pengering (astringent).  Pokok Jarum Tujuh Bilah Pereskia dikatakan dapat merawat kanser terutamanya kanser kolon(usus besar).3 hingga 1 meter. Buah ini dikatakan boleh membantu memulihkan sistem imunisasi badan. Anda dilarang dari meminum sebarang jenis minuman teh selepas mengambil herba ini kerana ia dikatakan dapat menghapuskan segala khasiat dalam badan kita. Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek yang tumbuh sehingga mencapai ketinggian 1. kedua daunnya dimakan sebagai ulam sebanya 1-3 helai setiap hari dan ketiga dengan cara mengisar daunnya hingga lumat. pada musim hujan. Nama sainsnya Orthosiphon stamineus. Orang orang Cina menggunakan kulit pokok sebagai . Herba Misai Kucing boleh ditanam sepanjang tahun dan ia boleh tumbuh setinggi 0. yang merupakan sejenis (gamboge). Mengikut kajian yang sudah dibuat. pertama dengan memasukkan lebih kurang 2 helai daunnya ke dalam air panas dan dijadikan teh dan airnya diminum. campurkan air dan jusnya diminum. Benth. daun nya yang sudah dikeringkan adalah bersifat diuretik dan membantu menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. Daun pokok Misai Kucing juga digunakan sebagai herba perubatan untuk merawat penyakit kencing manis. Kajian terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam pereskia dan tindakbalas sel kanser terhadapnya sedang giatdijalankan.  Pokok Manggis Buah manggis kaya dengan 40 dan lebih bahan Xanthones [1] yang merupakan sejenis super-antioksida.diiktiraf sebagai mempunyai kepelbagaian raya. Terdapat 3 cara menggunakannya. Herba Misai Kucing digunakan untuk memperbaiki saluran kencing dan buah pinggang dan bagi membantu mengelakkan penyakit batu karang. yang mana. Kulit buah manggis telah digunakan secara meluas di India sebagai ubat cirit-birit.

Ia mempunyai daun yang lebar dan licin.  Pokok Gajus Pokok Gajus atau juga dikenali sebagai "jambu golok" adalah sejenis pokok berbuah. Kalsium. Pucuknya boleh dimakan dan sering diambil bagi dimakan dengan dicicah budu.  Pokok Asam Jawa Pokok Asam jawa atau juga Celagi ialah sejenis pokok saka malar hijau yang terdapat di hutan Malaysia. Vitamin B1 & B2 dan lain lain mudah diperolehi secara semulajadi dari pemakanan Manggis. Buah asam jawa merupakan sejenis ramuan . dan turut juga digunakan bagi mengubat cirit-birit. Protein. Pokok ini berasal dari negara Brazil dan ditanam untuk mendapatkan bijinya. Zat Besi. Ia juga boleh digunakan sebagai hidangan masakan dan kuih. Dari pokok tersebut. Nama botaninya Tamarindus indica. Niasin. Selain itu.sumber pewarna hitam. buah asam jawa akan diambil untuk kegunaan harian. Vitamin C. manggis juga mempunyai Cathechins. Nama saintifiknya ialah Anacardium occidentale dan ia tergolong dalam keluarga Anacardiaceae. Polyphenols dan Polisakanida yang berkesan untuk menjadi ejen-antioksida semulajadi dan juga bahan anti-bakteria dan anti-kulat. Biji buah gajus yang digoreng atau dipanggang adalah sejenis makanan ringan yang boleh didapati di pasaran. Serat Fiber. Pucuknya mempunyai rasa yang kelat sedikit tetapi sedap.

Pokok bunga kertas juga menjadi pilihan kacukan untuk menjadikan pokok bunga kertas yang mempunyai pelbagai dahan dengan bunga yang berlainan warna. Buah asam jawa juga boleh dimakan begitu sahaja ataupun dengan ditambah dengan gula dan belacan. kawasan perumahan.  Pokok Bunga Kertas Pokok Bunga Kertas (bahasa Inggeris: "bougainvillea") mempunyai bunga berwarnawarni yang berkembang sepanjang tahun dan oleh itu.masakan yang terkenal dikalangan masyarakat Melayu. dengan kelopak set tunggal dan berganda. adalah kebiasaannya bahawa kebanyakan daunnya akan luruh dan meninggalkan bunga-bunga dan dahan-dahan yang menarik. dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut. varieti. Pelbagai kultivar. serta pokoknya yang tahan lama sehingga melebihi 20 tahun (jika dijaga dengan betul). dan hibrid telah dihasilkan. Pokok bunga kertas menjadi pilihan ramai disebabkan bunga berwarnawarni yang cantik dan tahan lama. pokok bunga kertas sering ditanam di taman-taman. Nama botani bunga ini Bougainvillea spp. mudah dijaga. Bunganya besar. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. tetapi tidak berbau. c) JENIS TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN KAJIAN . Pokok bunga kertas kini juga menjadi pilihan bagi menghasilkan pokok bonsai renek. telah menjadi pilihan tanaman hiasan tropika yang sangat popular. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India. merah. keras. juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu[1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Semasa pokok bunga kertas berbunga.  Pokok Bunga Raya Bunga raya. dan kawasan hiasan laman. Berasal dari Amerika Selatan.

Daun Kesum sering diambil dan dijadikan bahan masakan yang sungguh menyelerakan.daun kesom Pokok Kesum merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di ASEAN. Nama saintifiknya Polygonum minus. . Terdapat bahagian pokok Kesum yang boleh diambil untuk dijadikan makanan.

daun bunga ros .

dan New Guinea. dan berbentuk jantung. Indonesia. Terdapat banyak kultivar yang mempunyai daun-daun yang beraneka warna. dan Taro vine serta money plant. Ketika matang. Daun-daunnya malar hijau dengan bintik-bintik kuning. dan benzena. Bunga Pokok Duit-duit berbentuk infloresen sehingga 23 sentimeter panjang. xilena. Devil's Ivy. daun-daunnya amat menarik dan amat cekap untuk menghapuskan bahan-bahan cemar seperti formaldehid. kuning. Pada suatu ketika digolongkan dalam genus Pothos. Pokok Duit-duit ialah sejenis pokok hias-rumah yang popular. iaitu mempunyai lekuk sehingga tulang daun. Selain itu. Daun-daun muda adalah seluruh dan tumbuh sehingga 20 sentimeter panjangnya. Pokok ini memanjat melalui akar-akar udara yang bercangkuk pada dahan pokok-pokok yang lain. khususnya di India ) ialah satu spesies tumbuhan dalam famili Araceae yang berasal daripada Malaysia. pokok ini kekadang silap digelarkan sebagai filodendron oleh kedai-kedai tumbuhan.. berselang-seli. . Pokok Duit-duit ialah sejenis liana yang tumbuh sehingga 20 meter tinggi. dan tempat-tempat awam yang lain disebabkan pokok ini amat lasak dan tidak memerlukan banyak jagaan. Pokok ini sering dipergunakan sebagai hiasan oleh pusat membeli-belah. tetapi tidak pernah dinampak di Malaysia dan Singapura. daundaun itu mencapai 100 sentimeter panjang dan berbentuk pinatifid. termasuk warna putih. Silver Vine. dan hijau muda. dengan batang pokok sehingga 4 sentimeter diameternya.pokok duit-duit Pokok Duit-duit (bahasa Inggeris: Centipede tongavine. pejabat.

pokok ini adalah pokok yang tegap dan dapat bertahan daripada setakat penganiayaan. Pokok Duit-duit menyukai suhu antara 17 dan 30 °C. . pokok ini hanya memerlukan air ketika daun-daunnya berasa kering jika disentuh. Pokok Duit-duit boleh ditanam secara hidroponik dengan mudah. Pokok ini tidak dapat bertahan daripada cahaya terang. jika diberikan sangga yang sesuai. dan pasunya harus ditukar setiap beberapa tahun. Bagaimanapun. Untuk hasil yang terbaik. Secara amnya. pokok ini memerlukan kecerahan cahaya yang rendah hingga sederhana. dan cahaya matahari langsung akan membakar daundaunnya. Baja cecair boleh dibubuh pada musim bunga. Pokok Duit-duit boleh tumbuh melebihi dua meter tinggi.Sebagai pokok hias-rumah.

lidah buaya. masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat. yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk. Kepala Batas. Dewasa ini. pohon renek seperti pokok senduduk dan pokok mengkudu serta palma seperti kelapa. saya lebih memahami bahawa di kawasan kajian saya ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. pokok menumpang seperti pokok duit-duit dan paku pakis. pegaga. Pulau Pinang. Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan. saya telah banyak mempelajari daripadanya. Pengalaman ini amat berguna dan menarik. pohon kayu seperti pokok semambu. bunga kekwa dan ulam raja. Kini. Sebagai rumusannya. kangkung dan pokok seri pagi. Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat berubah. alam sekeliling harus menanggung keharmonian proses-proses biologi. eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk Pokok Sena. . Terdapat juga tumbuh-tumbuhan herba seperti misai kucing. atau mikrobiologi yang ada. Terdapat pokok menjalar seperti pegaga. Kampung ini mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. kerosakan persekitaran.Setelah menyiapkan Kerja Khusus Geografi ini. pokok machang dan pokok sena.

peta daerah Pulau Pinang .

com ms. Petaling Jaya. Rahman Bin T. Roslan Bin Yatim.zappafly.org www. Buku Teks Kajian Tempatan Darjah 5. Sivarajan A/L Ponniah. Buku Ilmiah Chong Yoon Choi. Media Network Sdn. Bhd. A. Kang Chai Yoeng.wikipedia. 2002. Buku Teks Geografi Tingkatan 1. 2006. Dewab Bahasa dan Pustaka. Lebuh Chulia.com/doc/3436153/kerja-kursus-geografi?from_email_04_friend_send=1 maps.google.com . Ahmad.scribd. Chong Hua Ling.  Bahan internet http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful