KERJA KHUSUS GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2009

)

NAMA SEKOLAH: SEK. MEN. KEB. [A] AL-IRSHAD, POKOK SENA TAJUK KAJIAN: KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI KAWASAN POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG NAMA PELAJAR: NURUL SYAZWIN BINTI ZAMRI TINGKATAN: 1 IBNU RUSHD (2009) NOMBOR K/P: 960806-07-5852 NAMA GURU SUBJEK: EN. MD. RADZI BIN HALIM

♥ KAJIAN TENTANG TABURAN DAN KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI POKOK SENA, KEPALA BATAS, PULAU PINANG ♥

Bil

isi kandungan

Muka surat

02.01. 08. . 05. 04. 06. 09. 03. Rumusan Lampiran Rujukan Assalamualaikum. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan/Hasil Kajian : a) Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar b) Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar c) Jenis Tumbuhan yang Terdapat Di Kawasan Kajian 07.

Kepala Batas. Jasa beliau yang akan saya kenang ke akhir hayat. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Sekalung penghargaan untuk guru subjek Geografi saya. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menyiapkan kerja khusus ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian. terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dororngan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan. Seterusnya. Radzi Bin Halim kerana memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan folio ini. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya lupakan. . Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat saya hargai. Pertama sekali kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad (SMKAAI). Akhir kata. Selain itu. Puan Salmah yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Folio ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek Geografi. Encik Md. saya juga sangat menghargai jasa guru subjek saya kerana beliau memberikan bimbingan dan nasihat yang amat berguna untuk folio saya serta membantu saya dari semasa saya susah dan senang.Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan. Pulau Pinang” .

Nama saya Nurul Syazwin Binti Zamri. Pokok Sena. Saya penuntut tingkatan 1 Ibnu Rushd di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad. Sebagai memenuhi .

jiran tetangga dan keluarga yang yang dapat memudahkan saya menyiapkan folio ini. guru Geografi saya telah membincangkan dan menerangkan tentang kajian yang akan saya jalankan nanti. saya diwajibkan menyiapkan satu kerja lapangan Kajian Geografi yang bertajuk “Kajian Tentang Taburan dan Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Kawasan Pokok Sena. Saya telah memilih kawasan ini kerana terletak di tempat tinggal saya dan berdekatan dengan sekolah. iaitu dari bulan September sehingga Oktober 2009. Selama saya menetap di sini. Kawasan lapangan yang telah saya pilih untuk kajian ini adalah kawasan perumahan di Taman Desa Sena. Kajian ini telah dijalankan selama dua bulan. saya mempunyai ramai rakan-rakan. Saya menjalankan kajian ini pada hujung minggu. Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data maklumat yang dikumpulkan secara berkumpulan. Sebelum menjalankan kajian ini pertama sekali. Kepala Batas. Pulau Pinang”. Selain itu. saya telah menetap di kawasan ini lebih lima tahun. Objektif khusus Kajian Geografi ini dijalankan adalah untuk : .kehendak subjek geografi.

Kepala Batas. Sebelum dibangunkan tapak perumahan Taman Desa Sena. Saya memilih kawasan perumahan Taman Desa Sena sebagai kawasan kajian saya. Pulau Pinang. Kepala Batas. Melalui kajian ini. Kepala Batas.  menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada manusia dan hidupan liar.  mencadangkan langkah-langkah untuk nemelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. saya bersyukur kerana berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena. Pulau Pinang.  mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. Kajian ini dijalankan di Pokok Sena. .  melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan kajian.  mengenal pasti struktur atau profil tumbuhan semula jadi. Pulau Pinang. Kawasan ini terletak di daerah Kepala Batas. menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Pokok Sena.

Taman Desa Sena mempunyai keluasan seluas 50 KM persegi. Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu. Kawasan ini juga merupakan kawasan tumpuan penduduk dan petempatan kerana kegiatan ekonomi tertumpu di tanah pamah. Terdapat rumah pangsa.merupakan kawasan pertanian ladang kelapa sawit. Taman Desa Sena adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu. Taman Desa Sena didiami lebih kurang 3. kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian teruatamanya menanam padi. Penanaman getah dan kelapa sawit juga turut terdapat di kawasan ini kerana kawasan yang bertanih laterit dan bersaliran baik. rumah teres dan rumah banglo. Taman Desa Sena terletak berhampiran dengan kawasan yang lain juga seperti Pusat Sumber Pendidikan Negeri. Majoriti masyarakat terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa India dan Cina. (SPU) Pulau Pinang. Kompleks Dato’ Kailan dan lain-lain lagi. balai raya dan bekalan elektrik. sekolah menengah. Hasil daripada pencarian saya di internet. Cina dan India. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk penduduk di sini seperti tadika. Antaranya ialah: Kaedah pemerhatian: . (PSPN) Pulau Pinang. sekolah rendah. Kawasan ini mula dibangunkan kawasan perumahan kos sederhana dan kos rendah. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Lokasi kawasan ini adalah di Seberang Perai Utara.000 penduduk dari pelbagai jenis bangsa dan agama. Segala kemudahan awam dan infrastruktur disediakan dan dijaga rapi.

Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian. Kepala Batas.Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. di perhentian bas dan teksi dan dimana-mana sahaja yang difikirkan boleh mendatangkan faedah. penghulu.  Rujukan: Saya juga telah melayari internet untuk mendapatkan lebih maklumat tentang kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian atau melalui kaedah soal selidik. Biasanya temu bual ini dibuat dengan orang ramai. Ini dilakukan secara tidak langsung apabila bertemu dengan seseorang. a) JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Setelah mengkaji kawasan ini. tuan imam. orang tua dan penduduk di kawasan kajian. Saya juga turut mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk buku teks tingkatan 1 dan buku rujukan di perpustakaan  Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan kajian. . Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. saya mendapati bahawa kawasan ini mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di Pokok Sena. memimta pandangan dan pendapat daripada orang tertentu. petempatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya. Pemerhatian dibuat terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau menemukakan soalan. Temu bual sering dibuat di rumah responden. di restoran dan kedai makan. Semua yang dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan nanti.

Di beberapa bidang sawah. Antara jenis tumbuhan yang terdapat di Pokok Sena. Hidupan liar seperti monyet dan ular turut menjadikan hutan sebagai tempat pembiakan mereka. hati. Di bahagian selatan pula ditumbuhi banyak pokok kelapa. Pokok kelapa yang juga ditanam secara tradisional dan juga komersial. Pisang juga mempunyai kegunaan. pokok mangga dan buluh. Pulau Pinang ialah cendawan. pokok renek. Kepala Batas. jantung pisang dianggap elok untuk pelbagai jenis organ dalam tubuh badan manusia seperti jantung. Contoh pohon-pohon menumpang ialah pokok duit-duit. Pisang juga mempunyai pelbagai jenis kelebihan anataranya ialah membekalkan sumber tenaga kepada manusia untuk melakukan sesuatu tugasan. pisang juga ditanam tradisional. kelapa sawit. paru-paru dan limpa. terdapat banyak pohon-pohon menumpang dan tumbuhtumbuhan menjalar. Dalam perubatan tradisional. Selain itu. semak samun. cendawan Di bahagian utara. Selain kelapa. . Ia juga dinamakan domestik. kulat dan cendawan.Pulau Pinang. paku pakis. Sebahagian besar di kawasan ini ditumbuhi pokokpokok renek serta semak samun. tupai dan kura-kura turut menjadikan kawasan ini sebagai habitat. turut terdapat hidupan liar seperti lintah dan ikan-ikan serta burung. tumbuhan epifit serta parasit dan pokok-pokok herba.

Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindungan bagi hidupan liar. sotong dan kerang. Hasil hutan paya bakau adalah di antara pembekal hasil hutan yang berharga. Fosil serbuk suri palma ini diketahui berasal dari sekitar 70 juta tahun yang silam. Hidupan air yang terdapat disitu adalah ikan. sawah padi . palene dan lain-lain lagi. Tumbuhan ini juga dikenali dengan nama-nama lain iaitu daon. Ia juga memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan daya-daya hakisan dan kerosakan akibat bencana ribut taufan. Contohnya. udang. daonan. api-api. perepat dan berus atau tumu. Di antara kepentingan hutan paya bakau ialah ia dapat menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi.monyet ular Nipah adalah di antara tumbuhan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. bhunyak. palenei. siput. Hutan paya air masin ini juga mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti bakau. boboro. ketam. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat mempelbagaikan jenis flora dan fauna dengan terpeliharanya kawasan ini. buyuk.

Selain itu. Antaranya adalah misai kucing. sakit jantung dan sembelit.menjadi tempat pembiakan ikan-ikan serta lintah. Burung hantu adalah salah satu cara diantara kaedah biologi yang masih lagi digunakan oleh penduduk Pokok Sena. lemah jantung serta cirit-birit. Emas cotek pula dapat mengekalkan tahap kesihatan termasuk meningkatkan tenaga. Memang tersedia maklum bahawa habitat haiwan liar adalah hutan. menegecutkan rahim dan merawat paru-paru berair. ia dapat memperbaiki saluran kecing dan buah pinggang bagi mengelakkan penyakit batu karang. membaiki peredaran darah. pokok misai kucing daun mengkudu Tumbuhan lidah buaya dapat mengubati pelbagai penyakit termasuk kencing manis. hidupan liar turut terancam. Sebagai contoh tempat pembiakan bagi perlindungan pula adalah seperti burung hantu yang tinggal di tempat yang disediakan. darah tinggi. kencing manis. Daun mengkudu juga adalah salah satu cara perubatan tradisional yang boleh dijadikan bahan ubat atau penguat tenaga. ia dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai. terdapat pelbagai tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan ubat tradisional untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Dengan cara ini. burung kecil juga digunakan untuk memusnahkan serangga tanaman padi. Tumbuhan ini terkenal dengan dapat merawat penyakit kencing manis. Selain itu. . Di sini. Jika musnah hutan-hutan.

rawatan batu ganjal. kecing manis dan demam. sakit pinggang radang ganjal. reutisme.pokok lidah buaya emas cotek JENIS POKOK Misai kucing KEGUNAAN POKOK Daun misai kucing digunakan bersama hempedu bumi bagi melawaskan pembuangan air kecil. . masuk angin.

Awet muda. daunnya yang segar digunakan sebagai ubat pupuk pada bahagian tubuh yang bermasalah. digunakan untuk sakit luar tubuh.Pegaga Pegaga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. mencegah penyakit kecing manis dan mengurangkan kolestrol dalam badan. mencegah nyanyuk. Lidah buaya Ulam raja Bunga kekwa b) KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR  Pokok Kelapa Sawit . Penawar kencing bernanah. Menyejutkan kulit kepala. melambatkan proses penuaan dan menolong badan dari bahan toksik. menyembuhkan luka-luka kecil dan melicinkan kulit muka.

kemerahan tahan anai-anai dan berbau harum seperti bunga mawar. di mana kebanyakan pokok ini ditemui. kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan secara besar-besaran dan ia mendatangkan pulangan yang besar iaitu sekitar RM 10 billion pada tahun 2000.Kelapa sawit merupakan salah tanaman eksport Malaysia. Ia juga telah memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk negara kita. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak di tanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Padi sawah yang di tanam di Malaysia sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun untuk menghasilkan benih padi yang bermutu. Sejumlah 3. Kayu ini dikenali di Indonesia sebagai amboyna sempena Ambon. Seringkali kayu Sena dipotong nipis sebagai lapis veneer. dan mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi. Kalau diteliti.  Setawar Pokok Setawar atau Setawa. Penyelidikan oleh pihak MARDI membantu pembangunan jenis padi yang mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak. merupakan sejenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya. Bunganya digunakan sebagai sumber madu sementara rebusan daun digunakan sebagai syampo. Kedua bunga dan daun dikatakan boleh dimakan.31 hektar tanah di Malaysia telah diusahakan dengan tanaman ini.  Pokok Sena Pokok Sena merupakan kayu keras.  Sawah Padi Padi merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia termasuk Malaysia. Padi sawah memerlukan banyak menggunakan air. bagi menghasilkan perabut. baja dan perlu di tanam dengan cara yang teratur. Daun pokok setawar yang tebal dan berair itu diselatupi dengan bahan berlilin bagi memperlahankan kadar .

karbohidrat 2. dan dalam upacara tertentu seperti sebagai bunga rampai dalam istiadat perkahwinan Melayu. Ia digunakan sebagai pewangi makanan seperti air sirap.9 g. Dalam tiap-tiap bahagian yang boleh dimakan mengandungi: air 89. Di Malaysia. daunnya yang tebal dan berair itu mampu membekalkan makanan dan air kepada anak pokok yang bercambah pada bahagian tepi daun. Pokok ini juga digunakan sebagai ubat tradisional. pokok pandan dibezakan antara pandan biasa dan pandan wangi. Pokok herba merujuk kepada tumbuhan renek berbatang lembut.o g.2 g. serat 3. dan ia membiak melalui keratan.1 gram (g). protein 3. B2 0.kehilangan air. Nama botaninya Morinda citrifolia L. karotena 3619 ug. Pada kebiasaannya pokok herba mempunyai batang yang lembut dan berair. Pokok Pandan Wangi adalah lebih kecil daunnya. kalium 234mg.0 mg vitamin C 115 mg. Pokok ini adalah mandul dan jarang berbunga.  Pokok Misai Kucing Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek tropika daripada keluarga "Lamiaceae" yang terdapat di Malaysia. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 12 negara yang .8 mg. Pucuk atau daun muda mengkudu mengandungi khasiat makanan tinggi.5 mg. ferum 2. natrium 18 mg. vitamin A 603 ug.  Mengkudu Pokok Mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain.6 g. tetapi berbau lebih wangi. Pokok-pokok herba telah lama digunakan oleh orang-orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga.  Pandan Pokok Pandan (Pandanus amaryllifolius) merupakan sejenis pokok yang banyak kegunaannya bagi orang-orang Melayu. Selain itu. Pucuk Mengkudu juga boleh dibuat ulam. Pokok Pandan merupakan sejenis tumbuhan tropika dalam keluarga genus pandanus dan digunakan dengan meluas dalam masakan di Asia Tenggara. lemak 0. kalsium 114 miligram (mg). fosforus 14 mg.32 mg niasin 1. Ia adalah pokok hijau menegak dengan daun panjang halus seperti bilah berjambak dan akar berkayu. vitamin B1 1.

Buah ini dikatakan boleh membantu memulihkan sistem imunisasi badan. Herba Misai Kucing boleh ditanam sepanjang tahun dan ia boleh tumbuh setinggi 0. Daun pokok Misai Kucing juga digunakan sebagai herba perubatan untuk merawat penyakit kencing manis. Kulit buah manggis sekitar suku inci tebal dan mengandungi cecair amat pengering (astringent). pertama dengan memasukkan lebih kurang 2 helai daunnya ke dalam air panas dan dijadikan teh dan airnya diminum. Pokok Misai Kucing ialah pokok herba renek yang tumbuh sehingga mencapai ketinggian 1. Misai Kucing mempunyai bunga yang berwarna putih dan keseluruhan tumbuhan ini boleh digunakan sebagai ubat. Benth. pada musim hujan.diiktiraf sebagai mempunyai kepelbagaian raya. yang mana. Orang orang Cina menggunakan kulit pokok sebagai .  Pokok Jarum Tujuh Bilah Pereskia dikatakan dapat merawat kanser terutamanya kanser kolon(usus besar). Anda dilarang dari meminum sebarang jenis minuman teh selepas mengambil herba ini kerana ia dikatakan dapat menghapuskan segala khasiat dalam badan kita. Kulit buah manggis telah digunakan secara meluas di India sebagai ubat cirit-birit. kedua daunnya dimakan sebagai ulam sebanya 1-3 helai setiap hari dan ketiga dengan cara mengisar daunnya hingga lumat. menghasilkan cecair melekit kekuningan. Nama sainsnya Orthosiphon stamineus.5 meter. daun nya yang sudah dikeringkan adalah bersifat diuretik dan membantu menyingkirkan asid urik yang berlebihan dalam badan. Terdapat 3 cara menggunakannya. Kajian terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam pereskia dan tindakbalas sel kanser terhadapnya sedang giatdijalankan. Herba Misai Kucing digunakan untuk memperbaiki saluran kencing dan buah pinggang dan bagi membantu mengelakkan penyakit batu karang. yang merupakan sejenis (gamboge). Mengikut kajian yang sudah dibuat. campurkan air dan jusnya diminum. kanser hidung dan juga kanser lain.3 hingga 1 meter.  Pokok Manggis Buah manggis kaya dengan 40 dan lebih bahan Xanthones [1] yang merupakan sejenis super-antioksida.

Biji buah gajus yang digoreng atau dipanggang adalah sejenis makanan ringan yang boleh didapati di pasaran. Serat Fiber.  Pokok Asam Jawa Pokok Asam jawa atau juga Celagi ialah sejenis pokok saka malar hijau yang terdapat di hutan Malaysia. Pucuknya boleh dimakan dan sering diambil bagi dimakan dengan dicicah budu. Ia mempunyai daun yang lebar dan licin. Selain itu. Pucuknya mempunyai rasa yang kelat sedikit tetapi sedap. Zat Besi. dan turut juga digunakan bagi mengubat cirit-birit. Vitamin C. Pokok ini berasal dari negara Brazil dan ditanam untuk mendapatkan bijinya. Niasin. buah asam jawa akan diambil untuk kegunaan harian. Kalsium. Buah asam jawa merupakan sejenis ramuan . Vitamin B1 & B2 dan lain lain mudah diperolehi secara semulajadi dari pemakanan Manggis. Polyphenols dan Polisakanida yang berkesan untuk menjadi ejen-antioksida semulajadi dan juga bahan anti-bakteria dan anti-kulat.sumber pewarna hitam. manggis juga mempunyai Cathechins. Nama botaninya Tamarindus indica. Protein. Nama saintifiknya ialah Anacardium occidentale dan ia tergolong dalam keluarga Anacardiaceae.  Pokok Gajus Pokok Gajus atau juga dikenali sebagai "jambu golok" adalah sejenis pokok berbuah. Dari pokok tersebut. Ia juga boleh digunakan sebagai hidangan masakan dan kuih.

adalah kebiasaannya bahawa kebanyakan daunnya akan luruh dan meninggalkan bunga-bunga dan dahan-dahan yang menarik. juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu[1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Pokok bunga kertas kini juga menjadi pilihan bagi menghasilkan pokok bonsai renek. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India. dan hibrid telah dihasilkan. tetapi tidak berbau. keras.  Pokok Bunga Kertas Pokok Bunga Kertas (bahasa Inggeris: "bougainvillea") mempunyai bunga berwarnawarni yang berkembang sepanjang tahun dan oleh itu. mudah dijaga. Pokok bunga kertas juga menjadi pilihan kacukan untuk menjadikan pokok bunga kertas yang mempunyai pelbagai dahan dengan bunga yang berlainan warna. Pokok bunga kertas menjadi pilihan ramai disebabkan bunga berwarnawarni yang cantik dan tahan lama. Bunganya besar. dan kawasan hiasan laman.  Pokok Bunga Raya Bunga raya. Berasal dari Amerika Selatan. kawasan perumahan. pokok bunga kertas sering ditanam di taman-taman. telah menjadi pilihan tanaman hiasan tropika yang sangat popular. Semasa pokok bunga kertas berbunga. Nama botani bunga ini Bougainvillea spp.masakan yang terkenal dikalangan masyarakat Melayu. Pelbagai kultivar. Buah asam jawa juga boleh dimakan begitu sahaja ataupun dengan ditambah dengan gula dan belacan. merah. serta pokoknya yang tahan lama sehingga melebihi 20 tahun (jika dijaga dengan betul). c) JENIS TUMBUHAN YANG TERDAPAT DI KAWASAN KAJIAN . dengan kelopak set tunggal dan berganda. varieti. dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut.

daun kesom Pokok Kesum merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di ASEAN. Daun Kesum sering diambil dan dijadikan bahan masakan yang sungguh menyelerakan. Terdapat bahagian pokok Kesum yang boleh diambil untuk dijadikan makanan. . Nama saintifiknya Polygonum minus.

daun bunga ros .

dan hijau muda. berselang-seli. . dengan batang pokok sehingga 4 sentimeter diameternya.pokok duit-duit Pokok Duit-duit (bahasa Inggeris: Centipede tongavine. Silver Vine. Devil's Ivy. xilena. kuning.. Terdapat banyak kultivar yang mempunyai daun-daun yang beraneka warna. dan New Guinea. Ketika matang. dan Taro vine serta money plant. Selain itu. Daun-daunnya malar hijau dengan bintik-bintik kuning. Pokok ini memanjat melalui akar-akar udara yang bercangkuk pada dahan pokok-pokok yang lain. tetapi tidak pernah dinampak di Malaysia dan Singapura. Bunga Pokok Duit-duit berbentuk infloresen sehingga 23 sentimeter panjang. dan benzena. Indonesia. Pokok Duit-duit ialah sejenis pokok hias-rumah yang popular. termasuk warna putih. iaitu mempunyai lekuk sehingga tulang daun. khususnya di India ) ialah satu spesies tumbuhan dalam famili Araceae yang berasal daripada Malaysia. pokok ini kekadang silap digelarkan sebagai filodendron oleh kedai-kedai tumbuhan. daundaun itu mencapai 100 sentimeter panjang dan berbentuk pinatifid. Pada suatu ketika digolongkan dalam genus Pothos. dan tempat-tempat awam yang lain disebabkan pokok ini amat lasak dan tidak memerlukan banyak jagaan. dan berbentuk jantung. Pokok ini sering dipergunakan sebagai hiasan oleh pusat membeli-belah. pejabat. Pokok Duit-duit ialah sejenis liana yang tumbuh sehingga 20 meter tinggi. daun-daunnya amat menarik dan amat cekap untuk menghapuskan bahan-bahan cemar seperti formaldehid. Daun-daun muda adalah seluruh dan tumbuh sehingga 20 sentimeter panjangnya.

Baja cecair boleh dibubuh pada musim bunga. Secara amnya. Pokok Duit-duit boleh ditanam secara hidroponik dengan mudah. Bagaimanapun. Pokok Duit-duit menyukai suhu antara 17 dan 30 °C. . Untuk hasil yang terbaik. Pokok Duit-duit boleh tumbuh melebihi dua meter tinggi. pokok ini adalah pokok yang tegap dan dapat bertahan daripada setakat penganiayaan. jika diberikan sangga yang sesuai. dan cahaya matahari langsung akan membakar daundaunnya. pokok ini hanya memerlukan air ketika daun-daunnya berasa kering jika disentuh. dan pasunya harus ditukar setiap beberapa tahun.Sebagai pokok hias-rumah. pokok ini memerlukan kecerahan cahaya yang rendah hingga sederhana. Pokok ini tidak dapat bertahan daripada cahaya terang.

. Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat berubah. Sebagai rumusannya. pohon renek seperti pokok senduduk dan pokok mengkudu serta palma seperti kelapa. saya telah banyak mempelajari daripadanya. Kepala Batas. kerosakan persekitaran. pegaga. Terdapat pokok menjalar seperti pegaga. Kampung ini mempunyai pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pengalaman ini amat berguna dan menarik. pohon kayu seperti pokok semambu. Kawasan kediaman mereka mempunyai banyak keistimewaan. Dewasa ini. lidah buaya. Pulau Pinang. yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk. Saya menyedari betapa bertuahnya penduduk Pokok Sena. Kini. kangkung dan pokok seri pagi.Setelah menyiapkan Kerja Khusus Geografi ini. eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar. atau mikrobiologi yang ada. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan herba seperti misai kucing. masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat. pokok menumpang seperti pokok duit-duit dan paku pakis. alam sekeliling harus menanggung keharmonian proses-proses biologi. bunga kekwa dan ulam raja. pokok machang dan pokok sena. saya lebih memahami bahawa di kawasan kajian saya ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

peta daerah Pulau Pinang .

Buku Teks Kajian Tempatan Darjah 5.  Bahan internet http://www. 2006. Lebuh Chulia. Petaling Jaya.wikipedia. Rahman Bin T.google. Buku Teks Geografi Tingkatan 1. Kang Chai Yoeng. 2002.scribd. Sivarajan A/L Ponniah.com ms. Chong Hua Ling. Bhd. Roslan Bin Yatim. Ahmad. Media Network Sdn.com . A. Dewab Bahasa dan Pustaka.org www.com/doc/3436153/kerja-kursus-geografi?from_email_04_friend_send=1 maps.zappafly. Buku Ilmiah Chong Yoon Choi.