Kepentingan Perpaduan 'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia

. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh, bercerai kita roboh'. Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini. Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

Kepentingan Perpaduan Kaum Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unit lantaran rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum.Ramai penduduk dunia tertanya-tanya apakah formula ampuh

Impak positif yang berlaku ialah Negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global.persoalan sedemikian hanya dapat dijawab apabila semangat perpaduan itu tersemat di dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran Malaysia. Umpamanya.Cina dan India yang mempunyai pelbagai adapt resam.aspek perpaduan telah dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia.ulam mendatang¶ kerana kedua-duanya memberikan faedah kepada Malaysia.perpaduan kaum yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan yang lumayan kepada Malaysia bak kata pepatah Melayu¶ pucuk dicta.Moga-moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpinpemimpin terdahulu dihargai oleh kita dengan terus memupuk sikap bersatu-padu tanpa mengira latar belakang agama. Akhirulkalam.Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970.Oleh itu marilah sama-sama kita .Namum.Melalui penemuan satu formulasi ekonomi iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke. pada masa itu satu kaum telah memusuhi kaum yang lain dalam peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Dalam nada yang sama.Tun Tan Cheng Lock.wujud semangat bertolak-ansur dalam kalangan rakyat dalam usaha membasmi kemiskinan.Oleh itu.Melalui perpaduan dan keharmonian.Tambahan pula.tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama.perpaduan kaum dapat menjamin Negara Malaysia .Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia.Malaysia telah mengorak langkah serta melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga kita standing dengan negara-negara maju yang lain dan dikagumi oleh seluruh pelusok dunia.yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa di Malaysia sehingga rakyatnya dapat hidup bersatu-padu dan aman damai tanpa sebarang pertelingkahan.usaha merapatkan jurang ekonomi antara kaum amat penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum.perpaduan kaum amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia.Impak positif daripada formulasi ini.perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik.beliau berjaya merungakai satu masalah yang membelenggu rakyat Malaysia yang mana.Amnya mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu.Pemimpin-pemimpin yang lalu seperti Tunku Abdul Rahman. bangsa.sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak zaman-berzaman lagi.maupun budaya.Kini. kestabilan politik di Johor telah memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia bagi membangunkan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI).Tambah pula.Oleh sebab itu. Tun Sambathan serta ramai pemimpin berwibawa yang lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan demi sebuah negara yang tercinta. Dalam hal ini. Seperkara lagi.ada segelintir pemimpin dunia yang menjadikan Malaysia sebagai suri teladan untuk membentuk perpaduan rakyat mereka seterusnya mencetuskan keharmonian negara.setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia.Fungsi pentadbiran Negara pula perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia.Tindakan ini juga jelas dapat dilihat apabila pihak kerajaan sendiri berusaha meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin melaui proses memodenkan kawasan luar bandar.agama dan kepercayaan sejak lima dekad yang lalu.Intihanya.2.

bercerai roboh¶ dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran kita tentang peri penting hidup bersatu-padu. Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara 1. Pendahuluan Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum. kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum * Oleh itu. perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting. Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020 * Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh * Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia * Tanpa perpaduan kaum. * Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. * Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka.menghayati cogan kata µ bersatu teguh. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia. * Kedamaian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain. Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia. Dalam konteks kepelbagaian ini. Peranan Kerajaan * Bersikap adill and saksama. Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia 2. KEPENTINGAN PERPADUAN DAN LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN (TEMA PERPADUAN) Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan rakyat yang lebih erat. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian * Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang . Langkah-Langkah 3. Perdana Menteri Malaysia kita. * Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia * Hal ini demikian.

* Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman. ayat yang betul ialah ayat yang pertama. * Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal. rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama ³bulat air kerana pembentung. Oleh itu.erat sesama masyarakat berbilang kaum. Kesimpulan Secara tuntasnya. * Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan. bulat masyarakat kerana muafakat´. bersatu padu ditakrifkan sebagai bersatu benar-benar. perbuatan atau pemikiran. Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. Pendidikan telah dijadikan wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum sebagaimana jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya. damai dan sejahtera Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat. SK diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat. Terda Pengenalan Perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh Kerajaan Malaysia. * Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum. SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang . Manakala hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) telah diilhamkan oleh para pemimpin negara sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum. 4. Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi ´Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama.Peranan Masyarakat Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif. * Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum. saling bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang kepada kesejahteraan Negara. * Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan. iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk. berasaskan persamaan hak dan keadilan´ Semenjak sebelum merdeka. Ayat kedua berunsur lewah kerana ada perulangan perkataan benar-benar sedangkan bersatu padu sudah memadai dan mencapai maksud ayat tersebut.

Di samping itu juga. Menurut Kamus Dewan 1994. terutama di kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun. Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. Manakala maksud bagi perkataan memperkasakan adalah memantapkan atau mengukuhkan sesuatu. definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan. Imbasan Perkembangan Pendidikan di Malaysia Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 .menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya SK menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. masih terdapat SK yang mempunyai prasarana kurang memuaskan. sepakat dan sebagainya. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. iaitu satu gagasan pembinaan masa depan masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang. Definisi Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Masyarakat bukan Bumiputera mempunyai tanggapan bahawa SK juga terlalu bercirikan Islam manakala masyarakat Islam pula menyatakan sebaliknya. mampu berdikari. progresif dan makmur. Sehingga kini. Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu diasaskan kepada Wawasan 2020. peleburan. Selain itu. Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benarbenar maju. khasnya golongan pelajar.Zaman Pengukuhan Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaanZ PengakuanZ matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama PermulaanZ kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia Mewujudkan sistemZ peperiksaan yang sama bagi semua Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 . persesuaian. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020. pendidikan bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar.Zaman Kemaskini . kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. terdapat anggapan masyarakat bahawa pencapaian akademik di SK adalah lebih rendah berbanding sekolah rendah aliran Cina. m/s 105).

1956) . Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah.Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa.Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. akademik danZ vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahunZ Z Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Rang Undang Undang Pendidikan 1995 Sistem pendidikanZ kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara Falsafah Pendidikan Negara dijadikanZ Tempoh pendidikan rendah adalahZlandasan kepada dasar pendidikan kebangsaan antara 5-7 tahun Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistemZ Pendidikan kebangsaan Pendidikan teknikZ & politeknik dipertingkatkan Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikanZ swasta Bagaimana Penyata Razak Dapat Mewujudkan Penyatuan Kaum Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan: ³Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budakbudak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Atas rasa kesedaran kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa. menulisZ dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh danZ unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum alaZ Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan.´ (Penyata Razak. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. . Akta Pelajaran 1961 telah dirangka berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. perenggan 12. tetapi secara praktikalnya. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960.

Sememangnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: ´Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. Pada 16 Januari 2007 PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara´ Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. Pendidikan Syariah Islamiah.Bagaimana Dasar dan Rangka Kerja Dapat Mewujudkan Perpaduan dan Pembangunan Negara.A. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja.eg menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang sewajarnya. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perdana Menteri Y. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. TERAS STRATEGIK PIPP Membina NegaraZ Bangsa Membangunkan Modal InsanZ Memperkasakan Sekolah KebangsaanZ Z Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan Profesion KeguruanZ . Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan enam teras strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. emosi dan jasmani berdasarkan kepe rcayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dasar Pendidikan Kebangsaan Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara. produktif dan kreatif ke arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu. Mata pelajaran Pendidikan Islam.

dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. ‡ Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. berilmu. Sehubungan itu. meningkatkan disiplin pelajar. ‡ Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. berakhlak mulia. sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti.Z Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. dewan dan kantin. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Matlamat KPM ialah ‡ Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan Untuk mewujudkan perpaduan di kalanganZ murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang Untuk memupukZ semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran . ‡ Melahirkan insan yang beriman. KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. Di bawah konsep ini. berketerampilan dan sejahtera. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara.

Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak menyeluruh. membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. memperkasakan Sekolah Kebangsaan. Ketiga. Sesungguhnya. adalah rancangan lima tahun pertama daripada tiga rancangan lima tahun yang akan memacu Misi Nasional (2006-2010) ke arah mencapai Wawasan 2020. Dalam usaha untuk meningkatkan akses. Sesungguhnya. yang merangkumi jurang di antara bandar dengan luar bandar. Kedua. ekuiti dan kualiti sistem pendidikan. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan sukan supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti kokurikulum dan sukan pada semua peringkat pendidikan. agar ia menjadi pilihan rakyat. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. mempertabatkan profesion keguruan. Rancangan ini merupakan kesinambungan perancangan Kerajaan membentuk sebuah negara yang maju ekonominya. sepanjang tempoh RMK9 empat agenda utama yang perlu diberi tumpuan oleh semua pihak ialah pertama.Untuk melahirkanZ generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu Untuk menggalakkan interaksiZ yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Untuk menjayakan danZ merealisasikan Wawasan RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN. (RMK9) 2006-2010 Rancangan Malaysia Kesembilan. Malaysia ketika itu harus menjadi sebuah negara yang bersatu dengan masyarakat Bangsa Malaysia. Keempat. berpekerti mulia. jurang di antara yang miskin dengan yang kaya. . Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara. Selain daripada empat agenda utama tersebut kita perlu sentiasa ingat bahawa tidak sampai empat belas tahun lagi kita akan melangkah ke tahun 2020. agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. merapatkan jurang pendidikan. bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan. berkemahiran. Bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. seimbang pembangunan sosialnya. ianya telah dijadikan syarat kemasukan ke IPTA mulai tahun 2006. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Hasrat kita adalah untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri. berbudaya. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. berfikiran maju dan berpandangan jauh. memiliki warga yang bersatu padu. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar. agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dalam persaingan sengit era globalisasi. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. Hanya 80 peratus pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah yang menyertai aktiviti ini.

Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. Yang Muda Disayangi´ dengan penyertaan bersama ibubapa pelajar melalui Persatuan Ibubapa dan Guru. Program ini dapat mewujudkan golongan pelajar yang cinta kepada sekolah. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsipprinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah. Ma¶al Hijrah. serta menimbulkan perasaan kasih sayang dan hubungan mesra antara warga sekolah dan sesama ibubapa para pelajar. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu Negeri Amalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah. Oleh yang demikian. pemahaman. perpaduan rakyat sangat penting. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat ± Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakat setempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. Amalan ini dapat membina perasaan setia. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Sekolah juga memberi kerjasama kepada penduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama dari pihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untuk . Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Yang Amat Berhormat Dato¶ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu.Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. berbudi pekerti mulia. Menyedari hakikat ini. langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. sambutan Maulidur Rasul. Sekolah Penyayang ± Satu program yang dilaksanakan di sekolah dengan menekankan konsep ´Sekolahku Syurgaku´ dan ´Yang Tua Dihormati. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. solat hajat. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. gotong royong membersih tanah perkuburan dan sebagainya. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. membentuk peribadi pelajar yang suka menolong dan menghormati orang lain.

perbarisan dan perarakan serta sambutan detik kemerdekaan. Rumahrumah kebajikan. majlis-majlis dan permainan tertentu. penulisan esei. forum. tokoh-tokoh dan sejarawan. Muzium Negara. sketsa. persembahan dan pertandingan di pelbagai peringkat akan mendedahkan mereka kepada situasi yang berlainan dan beragam. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolah dan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai. derma darah. Pemilihan ahli jawatankuasa dilakukan secara demokrasi dengan bimbingan guru penasihat dan jurulatih dari pelbagai agensi. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan ± Setiap tahun sekolah mengadakan pelbagai program sempena memperingati hari ulangtahun kemerdekaan negara. Kesan penglibatan pelajar dan warga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan pembabitan mereka dalam perkhemahan. Penyertaan Dalam Kokurikulum ± Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan. Acara yang dilaksanakan ialah seperti ceramah kemerdekaan. pentomen. Pelajar juga terlibat dengan program sambutan yang dianjurkan oleh pihak lain di peringkat daerah. berharmoni dan bersatu padu. Sekolah juga turut melibatkan penyertaan PIBG. Terdapat peraturan dan disiplin tertentu semasa mengikuti program-program yang dijalankan. Ia membolehkan mereka berinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbang kepada perpaduan. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoriti pelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. antaranya berasal dari daerah dan negeri yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Tugu Negara. Rumah perlindungan kanakkanak. Pelbagai acara . Penjara. Hasil dari penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan terutama dalam usaha untuk membentuk dan membina kehidupan masa depan pelajar dan sebuah masyarakat yang berdisiplin. Mereka dapat berinteraksi secara sihat serta mematuhi peraturan dan disiplin yang ditentukan. Persatuan Sejarah dan Persatuan -persatuan pelajar. hiasan bilik darjah dan asrama. Bandaraya Melaka. Lawatan Sambil Belajar ± Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Agensi dan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang dilaksanakan. sekolah. Kelab Guru dan Kakitangan. Jawatankuasa sambutan peringkat sekolah ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara. Parlimen. asrama anak-anak Yatim dan miskin. Putrajaya. Program RIMUP secara kelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat dengan program yang dirancang bersama dengan sekolah±sekolah lain yang. permainan dan pakaian seragam. pameran. negeri dan kebangsaan. bersifat patriotisme yang tinggi dan cintakan kehidupan bersatupadu dan kestabilan negara. pidato. kibaran ´Jalur Gemilang´. asrama orang kurang upaya. Penyertaan pelbagai pihak dalam menjayakan program ini dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan pembinaan bangsa Malaysia yang merdeka dan bertanggungjawab. melukis potret tokoh negara. universiti dan sebagainya.melaksanakan aktiviti-aktiviti. mempunyai pelajar berbilang kaum. Memorial. tayangan gambar berbentuk patriotik. pembacaan sajak.

Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Selain dapat berhibur. kerohanian. Penyertaan dari pelbagai kaum harus digalakkan. Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina Setiap kali menjelang hari perayaan. Setiap rumah dibimbing dan dipantau oleh para warden dan guru-guru dari pelbagai kaum. Polis dan sebagainya.semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang digariskan. mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaum dan keturunan. berzanji dan lain-lain lagi yang disertai oleh pelajar. Perlaksanaan sistem ini berjaya mewujudkan suasana kediaman yang aman dan sihat yang memberi semangat kepada pelajar mengikuti proses persekolahan mereka dalam situasi yang terbaik dan kondusif. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu amat payah untuk kita selesaikan. Walaupun tidak sepenuhnya. Perkhemahan Bina Insan ± Program ini melibatkan semua pelajar dan guru-guru serta sebahagian kakitangan sokongan sekolah. sekolah mengatur program yang melibatkan seluruh warga sekolah. kembara. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak 1956 dulu telah menampakkan kejayaan. ikhtiar hidup. pertukaran maklumat dan sebagainya. Acara kebudayaan dan kesenianPelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan seperti permainan tradisi. nikmat kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai. Selain dari mendapat maklumat dan kemahiran baru. persembahan kesenian dan kebudayaan. Acara-acara yang dijalankan ialah seperti ceramah motivasi. dikir barat. Ucapan selamat yang diberikan. disambut dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam dunia sekolah yang kecil. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk . pembinaan jati diri. marhaban. Kerjasama diperolehi dari pelbagai pihak seperti Kerajaan Negeri. mereka dapat merasai keindahan alam Malaysia. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Kesimpulan Hasrat. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermakna dan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa. Hasilnya kehidupan yang harmoni dan berdisiplin dalam kalangan ahli rumah sebagai sebuah komuniti sekolah yang mempunyai semangat bersatu padu. Sistem Rumah ± Pelajar sekolah dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak ditempatkan dalam satu rumah supaya mereka dapat berinteraksi dan berkongsi hidup dalam kehidupan sebagai pelajar sekolah berasrama penuh. Bomba. Beraneka jenis makanan yang dihidang dinikmati bersama. nasyid. kakitangan dan guru sekolah. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. kewarganegaraan dan riadah. Suasana perkhemahan yang dijalankan di luar kawasan sekolah sangat menyeronokkan para pelajar.diadakan semasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. gotong royong.

Pihak berkenaan bolehlah mengadakan pelbagai aktiviti seperti 'Larian 1 Malaysia' yang baru-baru ini berjaya memainkan peranan dalam memupuk kepentingan antara kaum. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. perpaduan kaum juga tidak boleh diabaikan. kerajaan kita sedar bahawa kepentingan perpaduan antara kaum adalah unsur utama kesejahteraan negara. Walaupun kemajuan sains dan teknologi penting sekali dalam membangunkan negara. Ini disebabkan semangat ini perlu diperihara sejak kecil sekali. semangat kejiranan juga boleh menjaminkan perpaduan kaum. Oleh itu. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. yang bakal mengganti pemimpin dan pembina negara pada masa akan datang. Perdana Menteri yang kini 'Dato' Sri Haji Mohd. Sebagai contohnya. -Pertama sekali. Untuk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. Di pihak anak didik selaku pelajar hari ini. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. kebanyakan jiran-jiran . aktiviti dan program -program yang berkaitan dengan perpaduan kaum dapat merapatkan jurang perkauman. Selain itu. biarpun berasal dari wilayah yang berlainan. Cina. Ertinya kerajaan Malaysia amat mementingkan integrasi antara kaum. Kini. menjadi ahli dalam komuniti sebuah sekolah yang terdiri dari para guru dan kakitangan sokongan yang berbilang kaum sepatutnya menjadikan alam persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama medan terbaik untuk melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian akademik. kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya memperkasakan . selagi kepentingan perpaduan antara kaum dilunturkan. Najib bin Tun Haji Abdul Razak' menperkenalkan konsep 1 Malaysia.kepentingan politik mereka. Negara kita yang berbilang kaum iaitu Melayu. Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi negara. semua pendidik harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan masing-masing. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara dalam menuju Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri. membina kemajuan dan kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran Negara. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada usaha-usaha murni dan program-program yang sistematik. selaras dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. dasar-dasar kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mendorong perpaduan antara kaum."bulat air kerana pemb -Selagi kerajaan kita mementingkan kemajuan sains dan teknologi. kempen kesedaran boleh diadakan dalam kalangan remaja. pelbagai langkah dikenalpastikan untuk merapatkan jurang perkauman demi masyarakat dan negara harmoni yang kita lama harapkan. dengan mengadakan kempen. Seperti yang dinyatakan 'rakyat didahulukan'. dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. -Selain itu. -Tambahan pula. Dengan ini. India dan lain-lain.

perkilangan. Ibu bapa juga merupakan panutan kepada anak-anak mereka. Antaranya ialan Dasar Ekonomi Baru . Kita boleh mengadakan gotong-royong ataupun rumah terbuka di kawasan tinggal sendiri dalam menjayakan perkara ini. perkhidmatan dan lain-lain. masyarakat kita masih tidak berhenti ditayang-tayangkan dengan pelbagai isu sentimen perkauman yang membingungkan dan merunsingkan masyarakat kita. Oleh itu. mencampur-adukan orang dari pelbagai kaum untuk melibatkan diri dalam pelbagai sektor misalnya pertanian. Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah ini. pihak kerajaan telah giat melaksanakan pelbagai dasar-dasar yang merapatkan jurang perkauman di masyarakat kita dari segi pendidikan sejak kita mendapatkan kemerdekaan sehinggalah ke masa kini. Selain itu.Dasar Pembangunan Nasional serta Dasar Wawasan Nasional yang memainkan peranan penting dalam menghapuskan pergeseran kaum yang disebabkan oleh pemisahan aktiviti ekonomi ataupun faktor geografikal dengan melibatkan golongan bumiputera dalam aktiviti komersial. pihak kerajaan jugapun telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa untuk merapatkan jurang perkauman. Sebagai negara yang melaunglaungkan perpaduan antara kaum. sekolah wawasan 2020 dan lain-lain. perpaduan masih lagi belum berlaku sepenuhnya di negara ini. menjamin pertumbuhan sosial-ekonomi. pihak kerajaan telah menyeragam Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta memperkenalkan Laporan Razak. Realitinya.kita adalah kaum yang berlainan. Kita perlulah menjamin dan meningkatkan semangat perpaduan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum. Keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk negara membolehkan kita menrealisasikan Wawasan 2020. dasar kependidikan kebangsaan. perindustrian. semangat perpaduan antara kaum kepada sesebuah negara merupakan unsur pertama kerjayaan dan kesejahteraan negara. Ibu bapa perlu menunjukkan semangat perpaduan dihadapan anak-anak mereke supaya boleh dicontohi. . dan seterusnya dapat membina persefahaman kaum dan bangsa yang manakah ini dapat mengkagumkan negara lain di tahap antarabangsa. Contohnya. -Akhir sekali. -Kesimpulannya. Pemikiran positif tentang perpaduan perlulah dipupuk sejak kecil kerana fikiran anak dan remaja yang masih mental. adalah amat memalukan apabila masih lagi timbul permasalahan sebegini di masyrakat negara kita. DAN membekal sumber tenaga yang berkecekapan tinggi demi mengecap ke wawasan 2020. Usaha-usaha ini dibuat untuk mendidik dan menyatupadukan golongan belia yang berlainan kaum tentang pentingnya perpaduan kaum untuk mengecap ke arah pembangunan negara. y Re: Esei 1: Laras Sastera Perpaduan kaum amat penting dalam membangunkan negara di samping itu dapat memberi sumbangan dalam menjamin keselamatan negara. Ibu bapa boleh mengajar melalui ajaran agama diri sendiri. Ibu bapa perlulah sentiasa mendidik anak-anak mereka tentang kepentingan perpaduan antara kaum. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini. semangat kejiranan yang kuat membawa kepada perpaduan. Namun. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini dapat merapatkan jarak hubun antara gan satu kaum dengan yang lain.

Masyarakat merupakan tonggak negara. Dengan kewujudan persefahaman antara kaum. persembahan-persembahan pada hari kemerdekaan atau hari perayaan . pihak kerajaan juga berproaktif dalam menyampaikan suara dan seruan perpaduan kaum melalui media massa. Pergaduhan dan perpecahan kaum juga dapat dielakkan. Malaysia tidak akan mencapai kemajuan yang dinikmati pada hari ini. ras dan agama. Tanpa keamanan dan keharmonian. demi mengecap ke arah pembangunan dan pemordenan negara. Bahkan kata "Bulat air kerana pembetung. masyarakat dapat disatukan di bawah satu bumbung yang kukuh. Hal ini dapat melahirkan rakyat yang mementingkan prinsip bertoleransi. Langkah ini lebih berkesan jika dimulakan sejak sekolah rendah lagi. Rusuhan kaum juga tidak akan berlaku. dasar-dasar kerajaan mengenai perpaduan nasional adalah bersifat integrasi. masyarakat yang bersatu padu mampu menghadapi sebarang rintangan dan permasalahan. bahkan kata "Bersatu padu. pihak kerajaan telah memperkenalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Selain itu. ekonomi negara dapat diperkembang dan taraf hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Perpaduan dapat mewujudkan masyarakat majmuk yang bersatu dan stabil. Sekolah wawasan dapat mengukuhkan hubungan antara kaum Melayu. mereka berpendapat bahawa media massa merupakan saluran yang dapat mencapai ke hati semua orang daripada pelbagai tahap sosial ma syarakat. Oleh itu. Selain itu. Pihak kerajaan dengan kerjasama pihak berkuasa sentiasa menyeru rakyat kita supaya melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong.Dari segi budaya. bercerai roboh"! Di samping itu. Kanak-kanak . Pencapaian Wawasan 2020 juga menjadi lebih mudah. kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengamalkan sikap bersatu padu dan bersiap sedia dalam menghadapi sebarang cabaran bersama-sama. dan dapat diterima oleh semua kumpulan etnik dan kaum dalam negara kita. Kerajaan telah sedar akan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. parti-parti politik juga digabungkan melalui Barisan Nasional untuk mewujudkan kesatuan kaum. Dengan adanya kerjasama masyrakat . hari perayaan terbuka. rakyat dapat bersama-sama membangunkan negara tanpa mengira kaum. Masyarakat yang stabil dapat membangunkan negara dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi politik juga. Pelbagai langkah telah dikenalpasti untuk merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarkat majmuk di negara kita. Justeru. bulat kata kerana muafakat". Tambahan juga dengan slogan "1 Malaysia" yang giat dilaung-laungkan oleh perdana menteri sejak kebelakangan ini. barulah dapat menjayakan segala seruan kerajaan untuk menjana pembangunan negara. pihak kerajaan juga telah memperkenalkan ideologi kebangsaan iaitu Rukun Negara semenjak kemerdekaan untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum di kalangan masyarakat Malaysia. oleh itu. dan kempen. perpaduan membentuk masyarakat yang menjalin ikatan kukuh dari segi kekeluargaan dan keagamaan. Perpaduan merupakan kunci kejayaan negara kita. Hal ini juga dapat menarik pelaburan asing. hormat-menghormati dan sabar. Pada kesimpulannya. Langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan ialah kerajaan mewujudkan konsep sekolah wawasan. perselisihan faham dapat dikurangkan. Amat ketara bahawa perpaduan kaum dan keharmonian masyrakat merupakan cabaran yang utama bagi kerajaan. Dengan adanya rakyat yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ini. Cina dan India.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan asing akan memajukan perindustrian sesebuah negara. Pelaburan asign yang amat berpengalaman dapat membawa masuk teknologi dan jentera yang canggih ke negara kita. pelabur asing dari negara Jepun. negara kita barulah akan maju. ----. bersatu padu dan berdaya saing. ----. perpaduan rakyat dapat diwujudkan. Perpaduan dapat menjamin keamanan dan meningkatkan ekonomi negara. Hal ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan kemakmuran dari segi politik dan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. perpaduan merupakan komponen utama dalam pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis. kempen. Dasar-dasar ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan semangat patriotisme antara kaum.Perpaduan memainkan peranan penting dalam pembentukan keadaan politik yang stabil. Dengan ini. kerajaan juga melancarkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Wawasan 2020 dengan hasrat menyatupadukan rakyat.dapat bergaul dengan rakan-rakan berbilang kaum sejak kecil lagi. aktiviti dan program-program perpaduan juga harus . negara kita barulah akan maju dan dapat bertanding di peringkat antarabangsa.Salah satu langkah telah diambil oleh kerajaan untuk merapatkan jurang perkauman adalah melalui perlaksanaan pelbagai dasar-dasar. negara itu akan mudah diambil alih oleh negara asing. Contohnya. memajukan negara dari segi politik dan sosial. dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Wawasan Nasional. Kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum diperkenalkan antara satu sama lain. Sebaliknya. Kesimpulannya. sesebuah negara akan berada dalam keadaan kacau-bilau maju jaya jika penduduknya tidak bersatu-padu. dapat memajukan sektor perindustrian dengan membawa teknologi dari negaranya. Secara tidak langsung. kerajaan barulah dapat menumpukan perhatian terhadap pembangunan negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini telah merapatkan jarak hubungan antara kaum dan membina persefahaman kaum dan bangsa. negara kita telah menyedari kepentingan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. Malaysia dapat menikmati dua faedah pada masa yang sama iaitu kemasukan teknologi dan kemajuan perindustrian.Di samping itu. Dengan ini. Melalui wadah ini. ----.. Rakyat negara pasti akan hidup dengan penuh sengsera atas jajahan negara asing seperti zaman kependudukan Jepun. Dengan perpaduan se mua bangsa. Oleh itu. ----. Tambahan pula. Amerika Syarikat dan Korea. Rakyat haruslah bersatu-padu pada setiap masa. Seterusnya. Wahana ini dapat menjamin perpaduan rakyat. kerajaan sentiasa memastikan pelbagai langkah telah diambil bagi merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dan keamanan di negara kita. Di samping itu. dan penduduk akan hidup dengan penuh harmoni.Selain itu. Wawasan 2020 yang diperkenalkan juga dapat mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Contohnya. Rakyat mungkin akan didera dan tidak dapat layanan yang adil dan saksama. perpaduan juga akan menggalkkan perlaburan asing dalam negara. Dasar-dasar kerajaan dapat melahirkan masyarakat yang lebih adil dari segi sosioekonomi. Langkah-langkah proaktif perlulah diambil untuk mewujudkan perpaduan antara kaum supaya dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai kejatian diri yang teguh. k mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

Secara tuntasnya. Dengan ini. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri. Oleh itu. ----. sokongan padu dan kerjasama sayugianya menyeluruh semua pihak supaya perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dapat dicapai dan jurang antara kaum dapat dikurangkan. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk merealisasikan 1Malaysia. sifat bersatu-padu barulah dapat disemai antara masyarakat berbilang kaum dan mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. "Rakyat didahulukan.diperbanyakkan. Semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara. aktiviti yang melibatkan penglibatan pelbagai kaum seperti gotong-royong dapat memupuk semangat bermasyarakat antara kaum harus diperbanyakkan. Pencapaian diutamakan' .