Kepentingan Perpaduan 'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia

. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh, bercerai kita roboh'. Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini. Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

Kepentingan Perpaduan Kaum Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unit lantaran rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum.Ramai penduduk dunia tertanya-tanya apakah formula ampuh

usaha merapatkan jurang ekonomi antara kaum amat penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum.Oleh sebab itu.Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia.Oleh itu.tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama.Intihanya.Oleh itu marilah sama-sama kita .perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik.beliau berjaya merungakai satu masalah yang membelenggu rakyat Malaysia yang mana. bangsa.Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970. Dalam hal ini.Melalui perpaduan dan keharmonian.Moga-moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpinpemimpin terdahulu dihargai oleh kita dengan terus memupuk sikap bersatu-padu tanpa mengira latar belakang agama.wujud semangat bertolak-ansur dalam kalangan rakyat dalam usaha membasmi kemiskinan.Melalui penemuan satu formulasi ekonomi iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke.ulam mendatang¶ kerana kedua-duanya memberikan faedah kepada Malaysia.Tun Tan Cheng Lock. kestabilan politik di Johor telah memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia bagi membangunkan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI). Dalam nada yang sama.2.aspek perpaduan telah dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia.perpaduan kaum yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan yang lumayan kepada Malaysia bak kata pepatah Melayu¶ pucuk dicta.setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperkara lagi.perpaduan kaum dapat menjamin Negara Malaysia .Namum.Malaysia telah mengorak langkah serta melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga kita standing dengan negara-negara maju yang lain dan dikagumi oleh seluruh pelusok dunia. pada masa itu satu kaum telah memusuhi kaum yang lain dalam peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Umpamanya.persoalan sedemikian hanya dapat dijawab apabila semangat perpaduan itu tersemat di dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran Malaysia.ada segelintir pemimpin dunia yang menjadikan Malaysia sebagai suri teladan untuk membentuk perpaduan rakyat mereka seterusnya mencetuskan keharmonian negara.Tindakan ini juga jelas dapat dilihat apabila pihak kerajaan sendiri berusaha meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin melaui proses memodenkan kawasan luar bandar. Impak positif yang berlaku ialah Negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global.Amnya mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu.perpaduan kaum amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia.Tambahan pula.agama dan kepercayaan sejak lima dekad yang lalu. Akhirulkalam.Tambah pula.Fungsi pentadbiran Negara pula perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia.Pemimpin-pemimpin yang lalu seperti Tunku Abdul Rahman.Kini.sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak zaman-berzaman lagi.maupun budaya.Cina dan India yang mempunyai pelbagai adapt resam.yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa di Malaysia sehingga rakyatnya dapat hidup bersatu-padu dan aman damai tanpa sebarang pertelingkahan.Impak positif daripada formulasi ini. Tun Sambathan serta ramai pemimpin berwibawa yang lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan demi sebuah negara yang tercinta.

kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum * Oleh itu.bercerai roboh¶ dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran kita tentang peri penting hidup bersatu-padu.menghayati cogan kata µ bersatu teguh. * Kedamaian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain. perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting. KEPENTINGAN PERPADUAN DAN LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN (TEMA PERPADUAN) Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. Langkah-Langkah 3. * Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara 1. Pendahuluan Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum. * Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia * Hal ini demikian. kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan rakyat yang lebih erat. Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020 * Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh * Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia * Tanpa perpaduan kaum. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian * Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Dalam konteks kepelbagaian ini. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia. * Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka. Peranan Kerajaan * Bersikap adill and saksama. Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia. Perdana Menteri Malaysia kita. rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang . Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia 2.

berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum. Oleh itu. Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. Manakala hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) telah diilhamkan oleh para pemimpin negara sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum. * Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan. iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk. saling bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang kepada kesejahteraan Negara. * Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. 4.erat sesama masyarakat berbilang kaum.Peranan Masyarakat Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif. berasaskan persamaan hak dan keadilan´ Semenjak sebelum merdeka. perbuatan atau pemikiran. Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya. bersatu padu ditakrifkan sebagai bersatu benar-benar. SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang . bulat masyarakat kerana muafakat´. * Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum. ayat yang betul ialah ayat yang pertama. Kesimpulan Secara tuntasnya. Terda Pengenalan Perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh Kerajaan Malaysia. * Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal. damai dan sejahtera Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat. * Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan. Ayat kedua berunsur lewah kerana ada perulangan perkataan benar-benar sedangkan bersatu padu sudah memadai dan mencapai maksud ayat tersebut. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman. SK diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat. Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi ´Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama. Pendidikan telah dijadikan wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum sebagaimana jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. * Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan. rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama ³bulat air kerana pembentung.

pendidikan bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020. Sehingga kini. Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia. Definisi Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. progresif dan makmur.menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Zaman Pengukuhan Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaanZ PengakuanZ matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama PermulaanZ kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia Mewujudkan sistemZ peperiksaan yang sama bagi semua Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 . terutama di kawasan pedalaman. persesuaian. m/s 105). khasnya golongan pelajar. Imbasan Perkembangan Pendidikan di Malaysia Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 . terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya SK menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu diasaskan kepada Wawasan 2020. Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. iaitu satu gagasan pembinaan masa depan masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama. sepakat dan sebagainya. Selain itu. kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. Masyarakat bukan Bumiputera mempunyai tanggapan bahawa SK juga terlalu bercirikan Islam manakala masyarakat Islam pula menyatakan sebaliknya. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benarbenar maju. Manakala maksud bagi perkataan memperkasakan adalah memantapkan atau mengukuhkan sesuatu. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia.Zaman Kemaskini . definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan. masih terdapat SK yang mempunyai prasarana kurang memuaskan. Di samping itu juga. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. mampu berdikari. peleburan. Menurut Kamus Dewan 1994. Walau bagaimanapun. terdapat anggapan masyarakat bahawa pencapaian akademik di SK adalah lebih rendah berbanding sekolah rendah aliran Cina.

Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. tetapi secara praktikalnya. menulisZ dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh danZ unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum alaZ Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960.Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. . sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. akademik danZ vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahunZ Z Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Rang Undang Undang Pendidikan 1995 Sistem pendidikanZ kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara Falsafah Pendidikan Negara dijadikanZ Tempoh pendidikan rendah adalahZlandasan kepada dasar pendidikan kebangsaan antara 5-7 tahun Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistemZ Pendidikan kebangsaan Pendidikan teknikZ & politeknik dipertingkatkan Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikanZ swasta Bagaimana Penyata Razak Dapat Mewujudkan Penyatuan Kaum Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan: ³Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budakbudak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. perenggan 12. 1956) . muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Akta Pelajaran 1961 telah dirangka berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.´ (Penyata Razak. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah.Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Atas rasa kesedaran kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa.

Sememangnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: ´Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. Dasar Pendidikan Kebangsaan Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar.Bagaimana Dasar dan Rangka Kerja Dapat Mewujudkan Perpaduan dan Pembangunan Negara. Pada 16 Januari 2007 PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia.eg menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang sewajarnya.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan enam teras strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. rohani. berakhlak mulia. Mata pelajaran Pendidikan Islam. menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. emosi dan jasmani berdasarkan kepe rcayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. produktif dan kreatif ke arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perdana Menteri Y. Pendidikan Syariah Islamiah. bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara´ Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu.A. TERAS STRATEGIK PIPP Membina NegaraZ Bangsa Membangunkan Modal InsanZ Memperkasakan Sekolah KebangsaanZ Z Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan Profesion KeguruanZ .

dewan dan kantin. Sehubungan itu. ‡ Melahirkan insan yang beriman. berilmu. Di bawah konsep ini. Matlamat KPM ialah ‡ Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. ‡ Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. ‡ Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. meningkatkan disiplin pelajar. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan Untuk mewujudkan perpaduan di kalanganZ murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang Untuk memupukZ semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran . Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti. berakhlak mulia.Z Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. berketerampilan dan sejahtera. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat.

Rancangan ini merupakan kesinambungan perancangan Kerajaan membentuk sebuah negara yang maju ekonominya. Keempat. sepanjang tempoh RMK9 empat agenda utama yang perlu diberi tumpuan oleh semua pihak ialah pertama. Selain daripada empat agenda utama tersebut kita perlu sentiasa ingat bahawa tidak sampai empat belas tahun lagi kita akan melangkah ke tahun 2020. . Dalam usaha untuk meningkatkan akses. ekuiti dan kualiti sistem pendidikan. agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dalam persaingan sengit era globalisasi. yang merangkumi jurang di antara bandar dengan luar bandar. Malaysia ketika itu harus menjadi sebuah negara yang bersatu dengan masyarakat Bangsa Malaysia. Kedua. bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan. merapatkan jurang pendidikan. Ketiga. Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak menyeluruh. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. berkemahiran. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. memperkasakan Sekolah Kebangsaan. seimbang pembangunan sosialnya.Untuk melahirkanZ generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu Untuk menggalakkan interaksiZ yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Untuk menjayakan danZ merealisasikan Wawasan RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Hanya 80 peratus pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah yang menyertai aktiviti ini. berbudaya. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar. agar ia menjadi pilihan rakyat. berfikiran maju dan berpandangan jauh. mempertabatkan profesion keguruan. Hasrat kita adalah untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan sukan supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti kokurikulum dan sukan pada semua peringkat pendidikan. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. ianya telah dijadikan syarat kemasukan ke IPTA mulai tahun 2006. kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara. berpekerti mulia. memiliki warga yang bersatu padu. jurang di antara yang miskin dengan yang kaya. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. (RMK9) 2006-2010 Rancangan Malaysia Kesembilan. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. Sesungguhnya. adalah rancangan lima tahun pertama daripada tiga rancangan lima tahun yang akan memacu Misi Nasional (2006-2010) ke arah mencapai Wawasan 2020. Sesungguhnya.

solat hajat. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu Negeri Amalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah.Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. gotong royong membersih tanah perkuburan dan sebagainya. Sekolah juga memberi kerjasama kepada penduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama dari pihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untuk . Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat ± Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakat setempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan. Program ini dapat mewujudkan golongan pelajar yang cinta kepada sekolah. pemahaman. berbudi pekerti mulia. Ma¶al Hijrah. Yang Amat Berhormat Dato¶ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Sekolah Penyayang ± Satu program yang dilaksanakan di sekolah dengan menekankan konsep ´Sekolahku Syurgaku´ dan ´Yang Tua Dihormati. Yang Muda Disayangi´ dengan penyertaan bersama ibubapa pelajar melalui Persatuan Ibubapa dan Guru. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. serta menimbulkan perasaan kasih sayang dan hubungan mesra antara warga sekolah dan sesama ibubapa para pelajar. sambutan Maulidur Rasul. membentuk peribadi pelajar yang suka menolong dan menghormati orang lain. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Oleh yang demikian. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah. Amalan ini dapat membina perasaan setia. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsipprinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. Menyedari hakikat ini. perpaduan rakyat sangat penting. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka.

pembacaan sajak. sketsa. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoriti pelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. Jawatankuasa sambutan peringkat sekolah ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara. Lawatan Sambil Belajar ± Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Memorial. forum. permainan dan pakaian seragam. Kesan penglibatan pelajar dan warga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. pidato. Rumah perlindungan kanakkanak. Bandaraya Melaka. perbarisan dan perarakan serta sambutan detik kemerdekaan. pentomen. Persatuan Sejarah dan Persatuan -persatuan pelajar. Putrajaya. Ia membolehkan mereka berinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbang kepada perpaduan. Sekolah juga turut melibatkan penyertaan PIBG. Agensi dan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang dilaksanakan. Mereka dapat berinteraksi secara sihat serta mematuhi peraturan dan disiplin yang ditentukan. mempunyai pelajar berbilang kaum. persembahan dan pertandingan di pelbagai peringkat akan mendedahkan mereka kepada situasi yang berlainan dan beragam. hiasan bilik darjah dan asrama. Pelajar juga terlibat dengan program sambutan yang dianjurkan oleh pihak lain di peringkat daerah. Penyertaan pelbagai pihak dalam menjayakan program ini dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan pembinaan bangsa Malaysia yang merdeka dan bertanggungjawab. berharmoni dan bersatu padu. Kelab Guru dan Kakitangan. kibaran ´Jalur Gemilang´. Acara yang dilaksanakan ialah seperti ceramah kemerdekaan. universiti dan sebagainya. sekolah. antaranya berasal dari daerah dan negeri yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. majlis-majlis dan permainan tertentu. tayangan gambar berbentuk patriotik. Hasil dari penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan terutama dalam usaha untuk membentuk dan membina kehidupan masa depan pelajar dan sebuah masyarakat yang berdisiplin. pameran. bersifat patriotisme yang tinggi dan cintakan kehidupan bersatupadu dan kestabilan negara. melukis potret tokoh negara. Rumahrumah kebajikan. asrama orang kurang upaya. negeri dan kebangsaan. asrama anak-anak Yatim dan miskin. Program RIMUP secara kelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat dengan program yang dirancang bersama dengan sekolah±sekolah lain yang. penulisan esei. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolah dan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai. derma darah. Muzium Negara. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan pembabitan mereka dalam perkhemahan. Pemilihan ahli jawatankuasa dilakukan secara demokrasi dengan bimbingan guru penasihat dan jurulatih dari pelbagai agensi. Penyertaan Dalam Kokurikulum ± Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan.melaksanakan aktiviti-aktiviti. Pelbagai acara . Terdapat peraturan dan disiplin tertentu semasa mengikuti program-program yang dijalankan. tokoh-tokoh dan sejarawan. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan ± Setiap tahun sekolah mengadakan pelbagai program sempena memperingati hari ulangtahun kemerdekaan negara. Tugu Negara. Parlimen. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Penjara.

berzanji dan lain-lain lagi yang disertai oleh pelajar. Sistem Rumah ± Pelajar sekolah dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak ditempatkan dalam satu rumah supaya mereka dapat berinteraksi dan berkongsi hidup dalam kehidupan sebagai pelajar sekolah berasrama penuh.semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang digariskan. ikhtiar hidup. disambut dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam dunia sekolah yang kecil. persembahan kesenian dan kebudayaan. dikir barat. nasyid. marhaban. mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaum dan keturunan. kembara. Acara kebudayaan dan kesenianPelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan seperti permainan tradisi. kewarganegaraan dan riadah. Setiap rumah dibimbing dan dipantau oleh para warden dan guru-guru dari pelbagai kaum. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Selain dari mendapat maklumat dan kemahiran baru. Ucapan selamat yang diberikan. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak 1956 dulu telah menampakkan kejayaan. Beraneka jenis makanan yang dihidang dinikmati bersama. mereka dapat merasai keindahan alam Malaysia. Hasilnya kehidupan yang harmoni dan berdisiplin dalam kalangan ahli rumah sebagai sebuah komuniti sekolah yang mempunyai semangat bersatu padu. pertukaran maklumat dan sebagainya. Bomba. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu amat payah untuk kita selesaikan. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. pembinaan jati diri. Perkhemahan Bina Insan ± Program ini melibatkan semua pelajar dan guru-guru serta sebahagian kakitangan sokongan sekolah. Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina Setiap kali menjelang hari perayaan. nikmat kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai. Penyertaan dari pelbagai kaum harus digalakkan. Selain dapat berhibur.diadakan semasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk . sekolah mengatur program yang melibatkan seluruh warga sekolah. Polis dan sebagainya. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. gotong royong. Suasana perkhemahan yang dijalankan di luar kawasan sekolah sangat menyeronokkan para pelajar. Acara-acara yang dijalankan ialah seperti ceramah motivasi. kerohanian. Walaupun tidak sepenuhnya. Kesimpulan Hasrat. Kerjasama diperolehi dari pelbagai pihak seperti Kerajaan Negeri. kakitangan dan guru sekolah. Perlaksanaan sistem ini berjaya mewujudkan suasana kediaman yang aman dan sihat yang memberi semangat kepada pelajar mengikuti proses persekolahan mereka dalam situasi yang terbaik dan kondusif. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermakna dan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa.

"bulat air kerana pemb -Selagi kerajaan kita mementingkan kemajuan sains dan teknologi. pelbagai langkah dikenalpastikan untuk merapatkan jurang perkauman demi masyarakat dan negara harmoni yang kita lama harapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada usaha-usaha murni dan program-program yang sistematik. Untuk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. -Tambahan pula. dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. dasar-dasar kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mendorong perpaduan antara kaum. Seperti yang dinyatakan 'rakyat didahulukan'. kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya memperkasakan . Pihak berkenaan bolehlah mengadakan pelbagai aktiviti seperti 'Larian 1 Malaysia' yang baru-baru ini berjaya memainkan peranan dalam memupuk kepentingan antara kaum. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Perdana Menteri yang kini 'Dato' Sri Haji Mohd. membina kemajuan dan kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran Negara. aktiviti dan program -program yang berkaitan dengan perpaduan kaum dapat merapatkan jurang perkauman. perpaduan kaum juga tidak boleh diabaikan. Dengan ini. Ertinya kerajaan Malaysia amat mementingkan integrasi antara kaum. Kini. Cina. kerajaan kita sedar bahawa kepentingan perpaduan antara kaum adalah unsur utama kesejahteraan negara. Najib bin Tun Haji Abdul Razak' menperkenalkan konsep 1 Malaysia. kebanyakan jiran-jiran . Negara kita yang berbilang kaum iaitu Melayu. semangat kejiranan juga boleh menjaminkan perpaduan kaum. Oleh itu. Selain itu. -Selain itu. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara dalam menuju Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri. menjadi ahli dalam komuniti sebuah sekolah yang terdiri dari para guru dan kakitangan sokongan yang berbilang kaum sepatutnya menjadikan alam persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama medan terbaik untuk melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian akademik. dengan mengadakan kempen. Di pihak anak didik selaku pelajar hari ini. Walaupun kemajuan sains dan teknologi penting sekali dalam membangunkan negara. kempen kesedaran boleh diadakan dalam kalangan remaja. selaras dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. -Pertama sekali.kepentingan politik mereka. semua pendidik harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan masing-masing. biarpun berasal dari wilayah yang berlainan. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. India dan lain-lain. Sebagai contohnya. Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi negara. selagi kepentingan perpaduan antara kaum dilunturkan. yang bakal mengganti pemimpin dan pembina negara pada masa akan datang. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. Ini disebabkan semangat ini perlu diperihara sejak kecil sekali.

perkhidmatan dan lain-lain. dan seterusnya dapat membina persefahaman kaum dan bangsa yang manakah ini dapat mengkagumkan negara lain di tahap antarabangsa. Contohnya. Ibu bapa juga merupakan panutan kepada anak-anak mereka. DAN membekal sumber tenaga yang berkecekapan tinggi demi mengecap ke wawasan 2020. Namun. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Pemikiran positif tentang perpaduan perlulah dipupuk sejak kecil kerana fikiran anak dan remaja yang masih mental. perindustrian. Sebagai negara yang melaunglaungkan perpaduan antara kaum.Dasar Pembangunan Nasional serta Dasar Wawasan Nasional yang memainkan peranan penting dalam menghapuskan pergeseran kaum yang disebabkan oleh pemisahan aktiviti ekonomi ataupun faktor geografikal dengan melibatkan golongan bumiputera dalam aktiviti komersial. masyarakat kita masih tidak berhenti ditayang-tayangkan dengan pelbagai isu sentimen perkauman yang membingungkan dan merunsingkan masyarakat kita. Kita perlulah menjamin dan meningkatkan semangat perpaduan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum. Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah ini. sekolah wawasan 2020 dan lain-lain. adalah amat memalukan apabila masih lagi timbul permasalahan sebegini di masyrakat negara kita. mencampur-adukan orang dari pelbagai kaum untuk melibatkan diri dalam pelbagai sektor misalnya pertanian. semangat perpaduan antara kaum kepada sesebuah negara merupakan unsur pertama kerjayaan dan kesejahteraan negara. semangat kejiranan yang kuat membawa kepada perpaduan. -Kesimpulannya. pihak kerajaan jugapun telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa untuk merapatkan jurang perkauman. Antaranya ialan Dasar Ekonomi Baru . Keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk negara membolehkan kita menrealisasikan Wawasan 2020. . Ibu bapa perlu menunjukkan semangat perpaduan dihadapan anak-anak mereke supaya boleh dicontohi. y Re: Esei 1: Laras Sastera Perpaduan kaum amat penting dalam membangunkan negara di samping itu dapat memberi sumbangan dalam menjamin keselamatan negara. perpaduan masih lagi belum berlaku sepenuhnya di negara ini. Usaha-usaha ini dibuat untuk mendidik dan menyatupadukan golongan belia yang berlainan kaum tentang pentingnya perpaduan kaum untuk mengecap ke arah pembangunan negara. Oleh itu. -Akhir sekali. Ibu bapa perlulah sentiasa mendidik anak-anak mereka tentang kepentingan perpaduan antara kaum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini dapat merapatkan jarak hubun antara gan satu kaum dengan yang lain. pihak kerajaan telah menyeragam Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta memperkenalkan Laporan Razak. dasar kependidikan kebangsaan. pihak kerajaan telah giat melaksanakan pelbagai dasar-dasar yang merapatkan jurang perkauman di masyarakat kita dari segi pendidikan sejak kita mendapatkan kemerdekaan sehinggalah ke masa kini. Ibu bapa boleh mengajar melalui ajaran agama diri sendiri. Kita boleh mengadakan gotong-royong ataupun rumah terbuka di kawasan tinggal sendiri dalam menjayakan perkara ini. Selain itu. menjamin pertumbuhan sosial-ekonomi. perkilangan. Realitinya.kita adalah kaum yang berlainan.

Masyarakat merupakan tonggak negara. Pelbagai langkah telah dikenalpasti untuk merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarkat majmuk di negara kita. hari perayaan terbuka. Masyarakat yang stabil dapat membangunkan negara dari segi ekonomi dan sosial. bercerai roboh"! Di samping itu. demi mengecap ke arah pembangunan dan pemordenan negara. masyarakat dapat disatukan di bawah satu bumbung yang kukuh. pihak kerajaan telah memperkenalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Tanpa keamanan dan keharmonian. Pihak kerajaan dengan kerjasama pihak berkuasa sentiasa menyeru rakyat kita supaya melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. oleh itu. Hal ini dapat melahirkan rakyat yang mementingkan prinsip bertoleransi. parti-parti politik juga digabungkan melalui Barisan Nasional untuk mewujudkan kesatuan kaum. bahkan kata "Bersatu padu. dan dapat diterima oleh semua kumpulan etnik dan kaum dalam negara kita. pihak kerajaan juga berproaktif dalam menyampaikan suara dan seruan perpaduan kaum melalui media massa. Dengan adanya rakyat yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ini. Cina dan India. perselisihan faham dapat dikurangkan. ekonomi negara dapat diperkembang dan taraf hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Selain itu. Kanak-kanak . kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengamalkan sikap bersatu padu dan bersiap sedia dalam menghadapi sebarang cabaran bersama-sama. rakyat dapat bersama-sama membangunkan negara tanpa mengira kaum. Kerajaan telah sedar akan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. Dari segi politik juga. masyarakat yang bersatu padu mampu menghadapi sebarang rintangan dan permasalahan. Pencapaian Wawasan 2020 juga menjadi lebih mudah. Pada kesimpulannya. pihak kerajaan juga telah memperkenalkan ideologi kebangsaan iaitu Rukun Negara semenjak kemerdekaan untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum di kalangan masyarakat Malaysia. Perpaduan merupakan kunci kejayaan negara kita. Perpaduan dapat mewujudkan masyarakat majmuk yang bersatu dan stabil. dasar-dasar kerajaan mengenai perpaduan nasional adalah bersifat integrasi. Rusuhan kaum juga tidak akan berlaku. bulat kata kerana muafakat". Sekolah wawasan dapat mengukuhkan hubungan antara kaum Melayu. ras dan agama. Dengan adanya kerjasama masyrakat . perpaduan membentuk masyarakat yang menjalin ikatan kukuh dari segi kekeluargaan dan keagamaan. mereka berpendapat bahawa media massa merupakan saluran yang dapat mencapai ke hati semua orang daripada pelbagai tahap sosial ma syarakat. Langkah ini lebih berkesan jika dimulakan sejak sekolah rendah lagi. Dengan kewujudan persefahaman antara kaum. Amat ketara bahawa perpaduan kaum dan keharmonian masyrakat merupakan cabaran yang utama bagi kerajaan. hormat-menghormati dan sabar. Oleh itu. Tambahan juga dengan slogan "1 Malaysia" yang giat dilaung-laungkan oleh perdana menteri sejak kebelakangan ini. Langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan ialah kerajaan mewujudkan konsep sekolah wawasan. Pergaduhan dan perpecahan kaum juga dapat dielakkan. barulah dapat menjayakan segala seruan kerajaan untuk menjana pembangunan negara. persembahan-persembahan pada hari kemerdekaan atau hari perayaan . dan kempen. Hal ini juga dapat menarik pelaburan asing. Justeru. Malaysia tidak akan mencapai kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Bahkan kata "Bulat air kerana pembetung. Selain itu.Dari segi budaya.

memajukan negara dari segi politik dan sosial. Rakyat haruslah bersatu-padu pada setiap masa. negara kita telah menyedari kepentingan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. Dengan ini. Kesimpulannya. ----. kempen. dapat memajukan sektor perindustrian dengan membawa teknologi dari negaranya. Secara tidak langsung. perpaduan merupakan komponen utama dalam pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis. Rakyat mungkin akan didera dan tidak dapat layanan yang adil dan saksama. Langkah-langkah proaktif perlulah diambil untuk mewujudkan perpaduan antara kaum supaya dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai kejatian diri yang teguh. bersatu padu dan berdaya saing. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan asing akan memajukan perindustrian sesebuah negara. Contohnya.Salah satu langkah telah diambil oleh kerajaan untuk merapatkan jurang perkauman adalah melalui perlaksanaan pelbagai dasar-dasar. Pelaburan asign yang amat berpengalaman dapat membawa masuk teknologi dan jentera yang canggih ke negara kita. Dasar-dasar ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan semangat patriotisme antara kaum. ----. Dengan perpaduan se mua bangsa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini telah merapatkan jarak hubungan antara kaum dan membina persefahaman kaum dan bangsa. aktiviti dan program-program perpaduan juga harus . kerajaan sentiasa memastikan pelbagai langkah telah diambil bagi merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dan keamanan di negara kita. pelabur asing dari negara Jepun. Di samping itu. Rakyat negara pasti akan hidup dengan penuh sengsera atas jajahan negara asing seperti zaman kependudukan Jepun. kerajaan juga melancarkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Wawasan 2020 dengan hasrat menyatupadukan rakyat. negara kita barulah akan maju dan dapat bertanding di peringkat antarabangsa. Malaysia dapat menikmati dua faedah pada masa yang sama iaitu kemasukan teknologi dan kemajuan perindustrian.Selain itu. dan penduduk akan hidup dengan penuh harmoni. Perpaduan dapat menjamin keamanan dan meningkatkan ekonomi negara. ----. perpaduan juga akan menggalkkan perlaburan asing dalam negara. sesebuah negara akan berada dalam keadaan kacau-bilau maju jaya jika penduduknya tidak bersatu-padu. Amerika Syarikat dan Korea. Sebaliknya. Contohnya. Wahana ini dapat menjamin perpaduan rakyat.Di samping itu. Oleh itu. Tambahan pula. k mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.. perpaduan rakyat dapat diwujudkan. ----. Melalui wadah ini. negara itu akan mudah diambil alih oleh negara asing. negara kita barulah akan maju. Seterusnya. Dasar-dasar kerajaan dapat melahirkan masyarakat yang lebih adil dari segi sosioekonomi. Hal ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan kemakmuran dari segi politik dan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia.dapat bergaul dengan rakan-rakan berbilang kaum sejak kecil lagi. dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Wawasan Nasional. Dengan ini. Kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum diperkenalkan antara satu sama lain. Wawasan 2020 yang diperkenalkan juga dapat mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama.Perpaduan memainkan peranan penting dalam pembentukan keadaan politik yang stabil. kerajaan barulah dapat menumpukan perhatian terhadap pembangunan negara.

Semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara. Dengan ini. "Rakyat didahulukan.Secara tuntasnya. Pencapaian diutamakan' .diperbanyakkan. sokongan padu dan kerjasama sayugianya menyeluruh semua pihak supaya perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dapat dicapai dan jurang antara kaum dapat dikurangkan. bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri. Oleh itu. aktiviti yang melibatkan penglibatan pelbagai kaum seperti gotong-royong dapat memupuk semangat bermasyarakat antara kaum harus diperbanyakkan. sifat bersatu-padu barulah dapat disemai antara masyarakat berbilang kaum dan mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk merealisasikan 1Malaysia. ----.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful