Kepentingan Perpaduan 'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia

. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh, bercerai kita roboh'. Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini. Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

Kepentingan Perpaduan Kaum Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unit lantaran rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum.Ramai penduduk dunia tertanya-tanya apakah formula ampuh

Tambah pula.tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama.Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970.Oleh itu marilah sama-sama kita .yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa di Malaysia sehingga rakyatnya dapat hidup bersatu-padu dan aman damai tanpa sebarang pertelingkahan.Oleh itu.wujud semangat bertolak-ansur dalam kalangan rakyat dalam usaha membasmi kemiskinan.maupun budaya. Umpamanya.aspek perpaduan telah dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia.perpaduan kaum amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Akhirulkalam.Kini.perpaduan kaum dapat menjamin Negara Malaysia .perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik.2.Malaysia telah mengorak langkah serta melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga kita standing dengan negara-negara maju yang lain dan dikagumi oleh seluruh pelusok dunia. Dalam hal ini.Melalui penemuan satu formulasi ekonomi iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke.Moga-moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpinpemimpin terdahulu dihargai oleh kita dengan terus memupuk sikap bersatu-padu tanpa mengira latar belakang agama.Tambahan pula.Cina dan India yang mempunyai pelbagai adapt resam.beliau berjaya merungakai satu masalah yang membelenggu rakyat Malaysia yang mana.Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia.Amnya mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu.Namum.setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia.ada segelintir pemimpin dunia yang menjadikan Malaysia sebagai suri teladan untuk membentuk perpaduan rakyat mereka seterusnya mencetuskan keharmonian negara.sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak zaman-berzaman lagi.persoalan sedemikian hanya dapat dijawab apabila semangat perpaduan itu tersemat di dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran Malaysia.Fungsi pentadbiran Negara pula perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia. kestabilan politik di Johor telah memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia bagi membangunkan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI).Tun Tan Cheng Lock. Seperkara lagi. bangsa.Melalui perpaduan dan keharmonian.Oleh sebab itu. Dalam nada yang sama.agama dan kepercayaan sejak lima dekad yang lalu.Pemimpin-pemimpin yang lalu seperti Tunku Abdul Rahman.ulam mendatang¶ kerana kedua-duanya memberikan faedah kepada Malaysia.usaha merapatkan jurang ekonomi antara kaum amat penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum.Intihanya. pada masa itu satu kaum telah memusuhi kaum yang lain dalam peristiwa berdarah 13 Mei 1969.perpaduan kaum yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan yang lumayan kepada Malaysia bak kata pepatah Melayu¶ pucuk dicta. Tun Sambathan serta ramai pemimpin berwibawa yang lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan demi sebuah negara yang tercinta.Impak positif daripada formulasi ini. Impak positif yang berlaku ialah Negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global.Tindakan ini juga jelas dapat dilihat apabila pihak kerajaan sendiri berusaha meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin melaui proses memodenkan kawasan luar bandar.

Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020 * Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh * Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia * Tanpa perpaduan kaum.bercerai roboh¶ dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran kita tentang peri penting hidup bersatu-padu. * Kedamaian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain. kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum * Oleh itu. * Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan rakyat yang lebih erat. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian * Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Peranan Kerajaan * Bersikap adill and saksama. KEPENTINGAN PERPADUAN DAN LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN (TEMA PERPADUAN) Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. * Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia * Hal ini demikian. Pendahuluan Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum.menghayati cogan kata µ bersatu teguh. Dalam konteks kepelbagaian ini. Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia 2. Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia. Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara 1. perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Langkah-Langkah 3. * Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka. rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang . Perdana Menteri Malaysia kita.

ayat yang betul ialah ayat yang pertama. * Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu. * Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum. bersatu padu ditakrifkan sebagai bersatu benar-benar. berasaskan persamaan hak dan keadilan´ Semenjak sebelum merdeka.erat sesama masyarakat berbilang kaum.Peranan Masyarakat Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif. SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang . Kesimpulan Secara tuntasnya. rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama ³bulat air kerana pembentung. berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum. Ayat kedua berunsur lewah kerana ada perulangan perkataan benar-benar sedangkan bersatu padu sudah memadai dan mencapai maksud ayat tersebut. 4. damai dan sejahtera Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat. Terda Pengenalan Perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh Kerajaan Malaysia. * Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan. saling bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang kepada kesejahteraan Negara. perbuatan atau pemikiran. Pendidikan telah dijadikan wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum sebagaimana jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk. Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. SK diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman. * Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan. Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya. * Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan. bulat masyarakat kerana muafakat´. * Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal. Manakala hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) telah diilhamkan oleh para pemimpin negara sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum. Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi ´Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama.

Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. masih terdapat SK yang mempunyai prasarana kurang memuaskan. Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. khasnya golongan pelajar. Imbasan Perkembangan Pendidikan di Malaysia Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 . peleburan. terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya SK menjadi sekolah pilihan utama masyarakat.Zaman Pengukuhan Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaanZ PengakuanZ matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama PermulaanZ kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia Mewujudkan sistemZ peperiksaan yang sama bagi semua Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 . Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia. definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan. Menurut Kamus Dewan 1994. sepakat dan sebagainya.Zaman Kemaskini . Sehingga kini. Di samping itu juga. mampu berdikari. Definisi Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. progresif dan makmur.menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun. Manakala maksud bagi perkataan memperkasakan adalah memantapkan atau mengukuhkan sesuatu. Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu diasaskan kepada Wawasan 2020. terutama di kawasan pedalaman. persesuaian. m/s 105). terdapat anggapan masyarakat bahawa pencapaian akademik di SK adalah lebih rendah berbanding sekolah rendah aliran Cina. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benarbenar maju. Selain itu. iaitu satu gagasan pembinaan masa depan masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama. Masyarakat bukan Bumiputera mempunyai tanggapan bahawa SK juga terlalu bercirikan Islam manakala masyarakat Islam pula menyatakan sebaliknya. pendidikan bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia.

menulisZ dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh danZ unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum alaZ Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. akademik danZ vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahunZ Z Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Rang Undang Undang Pendidikan 1995 Sistem pendidikanZ kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara Falsafah Pendidikan Negara dijadikanZ Tempoh pendidikan rendah adalahZlandasan kepada dasar pendidikan kebangsaan antara 5-7 tahun Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistemZ Pendidikan kebangsaan Pendidikan teknikZ & politeknik dipertingkatkan Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikanZ swasta Bagaimana Penyata Razak Dapat Mewujudkan Penyatuan Kaum Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan: ³Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budakbudak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib.Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Atas rasa kesedaran kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa. 1956) . muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Akta Pelajaran 1961 telah dirangka berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa perpaduan.´ (Penyata Razak. kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. perenggan 12. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. . Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka.Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. tetapi secara praktikalnya. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada.

Dasar Pendidikan Kebangsaan Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara.eg menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang sewajarnya. Pendidikan Syariah Islamiah. rohani.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Mata pelajaran Pendidikan Islam. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. Pada 16 Januari 2007 PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia.Bagaimana Dasar dan Rangka Kerja Dapat Mewujudkan Perpaduan dan Pembangunan Negara. TERAS STRATEGIK PIPP Membina NegaraZ Bangsa Membangunkan Modal InsanZ Memperkasakan Sekolah KebangsaanZ Z Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan Profesion KeguruanZ . produktif dan kreatif ke arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. Sememangnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: ´Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan enam teras strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perdana Menteri Y. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara´ Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. emosi dan jasmani berdasarkan kepe rcayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.A. menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia.

berakhlak mulia. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. ‡ Melahirkan insan yang beriman. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan. Matlamat KPM ialah ‡ Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Sehubungan itu. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti.Z Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan Untuk mewujudkan perpaduan di kalanganZ murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang Untuk memupukZ semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran . ‡ Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. berketerampilan dan sejahtera. dewan dan kantin. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. meningkatkan disiplin pelajar. Di bawah konsep ini. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. ‡ Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. berilmu.

. memiliki warga yang bersatu padu. Dalam usaha untuk meningkatkan akses. berbudaya. berkemahiran. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan sukan supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti kokurikulum dan sukan pada semua peringkat pendidikan. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Rancangan ini merupakan kesinambungan perancangan Kerajaan membentuk sebuah negara yang maju ekonominya. memperkasakan Sekolah Kebangsaan. ianya telah dijadikan syarat kemasukan ke IPTA mulai tahun 2006. Hanya 80 peratus pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah yang menyertai aktiviti ini. kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara. jurang di antara yang miskin dengan yang kaya. sepanjang tempoh RMK9 empat agenda utama yang perlu diberi tumpuan oleh semua pihak ialah pertama. (RMK9) 2006-2010 Rancangan Malaysia Kesembilan. seimbang pembangunan sosialnya. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. berfikiran maju dan berpandangan jauh. Hasrat kita adalah untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri. Sesungguhnya. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. merapatkan jurang pendidikan. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. Selain daripada empat agenda utama tersebut kita perlu sentiasa ingat bahawa tidak sampai empat belas tahun lagi kita akan melangkah ke tahun 2020. membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Malaysia ketika itu harus menjadi sebuah negara yang bersatu dengan masyarakat Bangsa Malaysia. bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan. mempertabatkan profesion keguruan. agar ia menjadi pilihan rakyat. adalah rancangan lima tahun pertama daripada tiga rancangan lima tahun yang akan memacu Misi Nasional (2006-2010) ke arah mencapai Wawasan 2020. Keempat. Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak menyeluruh. Sesungguhnya. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. berpekerti mulia. Bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. ekuiti dan kualiti sistem pendidikan. Kedua. yang merangkumi jurang di antara bandar dengan luar bandar. Ketiga.Untuk melahirkanZ generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu Untuk menggalakkan interaksiZ yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Untuk menjayakan danZ merealisasikan Wawasan RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN. agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dalam persaingan sengit era globalisasi.

perpaduan rakyat sangat penting. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. Program ini dapat mewujudkan golongan pelajar yang cinta kepada sekolah. solat hajat. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. pemahaman. serta menimbulkan perasaan kasih sayang dan hubungan mesra antara warga sekolah dan sesama ibubapa para pelajar. Oleh yang demikian. Menyedari hakikat ini. Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu Negeri Amalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah. Amalan ini dapat membina perasaan setia. gotong royong membersih tanah perkuburan dan sebagainya.Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. Yang Muda Disayangi´ dengan penyertaan bersama ibubapa pelajar melalui Persatuan Ibubapa dan Guru. Yang Amat Berhormat Dato¶ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. Sekolah Penyayang ± Satu program yang dilaksanakan di sekolah dengan menekankan konsep ´Sekolahku Syurgaku´ dan ´Yang Tua Dihormati. berbudi pekerti mulia. Ma¶al Hijrah. Sekolah juga memberi kerjasama kepada penduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama dari pihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untuk . membentuk peribadi pelajar yang suka menolong dan menghormati orang lain. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat ± Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakat setempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan. langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. sambutan Maulidur Rasul. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsipprinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan.

Pemilihan ahli jawatankuasa dilakukan secara demokrasi dengan bimbingan guru penasihat dan jurulatih dari pelbagai agensi. Rumah perlindungan kanakkanak. Jawatankuasa sambutan peringkat sekolah ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara.melaksanakan aktiviti-aktiviti. Program RIMUP secara kelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat dengan program yang dirancang bersama dengan sekolah±sekolah lain yang. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan ± Setiap tahun sekolah mengadakan pelbagai program sempena memperingati hari ulangtahun kemerdekaan negara. Penjara. melukis potret tokoh negara. Tugu Negara. Persatuan Sejarah dan Persatuan -persatuan pelajar. Penyertaan Dalam Kokurikulum ± Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan. berharmoni dan bersatu padu. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan pembabitan mereka dalam perkhemahan. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Lawatan Sambil Belajar ± Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Hasil dari penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan terutama dalam usaha untuk membentuk dan membina kehidupan masa depan pelajar dan sebuah masyarakat yang berdisiplin. Ia membolehkan mereka berinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbang kepada perpaduan. penulisan esei. Kesan penglibatan pelajar dan warga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. derma darah. Agensi dan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang dilaksanakan. tayangan gambar berbentuk patriotik. sketsa. Acara yang dilaksanakan ialah seperti ceramah kemerdekaan. Terdapat peraturan dan disiplin tertentu semasa mengikuti program-program yang dijalankan. asrama orang kurang upaya. Kelab Guru dan Kakitangan. asrama anak-anak Yatim dan miskin. pembacaan sajak. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolah dan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai. perbarisan dan perarakan serta sambutan detik kemerdekaan. antaranya berasal dari daerah dan negeri yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. pameran. Mereka dapat berinteraksi secara sihat serta mematuhi peraturan dan disiplin yang ditentukan. Muzium Negara. Sekolah juga turut melibatkan penyertaan PIBG. Parlimen. Bandaraya Melaka. forum. sekolah. Pelbagai acara . Memorial. permainan dan pakaian seragam. bersifat patriotisme yang tinggi dan cintakan kehidupan bersatupadu dan kestabilan negara. hiasan bilik darjah dan asrama. pidato. mempunyai pelajar berbilang kaum. universiti dan sebagainya. Rumahrumah kebajikan. majlis-majlis dan permainan tertentu. persembahan dan pertandingan di pelbagai peringkat akan mendedahkan mereka kepada situasi yang berlainan dan beragam. Pelajar juga terlibat dengan program sambutan yang dianjurkan oleh pihak lain di peringkat daerah. kibaran ´Jalur Gemilang´. tokoh-tokoh dan sejarawan. Putrajaya. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoriti pelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. negeri dan kebangsaan. pentomen. Penyertaan pelbagai pihak dalam menjayakan program ini dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan pembinaan bangsa Malaysia yang merdeka dan bertanggungjawab.

ikhtiar hidup. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak 1956 dulu telah menampakkan kejayaan. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. pertukaran maklumat dan sebagainya. Selain dapat berhibur. Ucapan selamat yang diberikan. Hasilnya kehidupan yang harmoni dan berdisiplin dalam kalangan ahli rumah sebagai sebuah komuniti sekolah yang mempunyai semangat bersatu padu. Kesimpulan Hasrat. kerohanian. sekolah mengatur program yang melibatkan seluruh warga sekolah. kembara. nikmat kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai. kewarganegaraan dan riadah. Walaupun tidak sepenuhnya.diadakan semasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. Selain dari mendapat maklumat dan kemahiran baru. mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaum dan keturunan. Sistem Rumah ± Pelajar sekolah dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak ditempatkan dalam satu rumah supaya mereka dapat berinteraksi dan berkongsi hidup dalam kehidupan sebagai pelajar sekolah berasrama penuh. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Polis dan sebagainya. Penyertaan dari pelbagai kaum harus digalakkan. pembinaan jati diri. Perlaksanaan sistem ini berjaya mewujudkan suasana kediaman yang aman dan sihat yang memberi semangat kepada pelajar mengikuti proses persekolahan mereka dalam situasi yang terbaik dan kondusif. Acara kebudayaan dan kesenianPelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan seperti permainan tradisi. Setiap rumah dibimbing dan dipantau oleh para warden dan guru-guru dari pelbagai kaum. Suasana perkhemahan yang dijalankan di luar kawasan sekolah sangat menyeronokkan para pelajar. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermakna dan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa. Bomba. Acara-acara yang dijalankan ialah seperti ceramah motivasi. kakitangan dan guru sekolah. nasyid. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. mereka dapat merasai keindahan alam Malaysia. Kerjasama diperolehi dari pelbagai pihak seperti Kerajaan Negeri. Perkhemahan Bina Insan ± Program ini melibatkan semua pelajar dan guru-guru serta sebahagian kakitangan sokongan sekolah. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu amat payah untuk kita selesaikan. dikir barat. Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina Setiap kali menjelang hari perayaan. persembahan kesenian dan kebudayaan. gotong royong. berzanji dan lain-lain lagi yang disertai oleh pelajar. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk . Beraneka jenis makanan yang dihidang dinikmati bersama. marhaban.semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang digariskan. disambut dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam dunia sekolah yang kecil.

kempen kesedaran boleh diadakan dalam kalangan remaja. dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. pelbagai langkah dikenalpastikan untuk merapatkan jurang perkauman demi masyarakat dan negara harmoni yang kita lama harapkan.kepentingan politik mereka. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara dalam menuju Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri. Oleh itu. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Seperti yang dinyatakan 'rakyat didahulukan'. -Tambahan pula. kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya memperkasakan . India dan lain-lain. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. Walaupun kemajuan sains dan teknologi penting sekali dalam membangunkan negara. Cina. Sebagai contohnya. semangat kejiranan juga boleh menjaminkan perpaduan kaum. menjadi ahli dalam komuniti sebuah sekolah yang terdiri dari para guru dan kakitangan sokongan yang berbilang kaum sepatutnya menjadikan alam persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama medan terbaik untuk melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian akademik. Ini disebabkan semangat ini perlu diperihara sejak kecil sekali. selagi kepentingan perpaduan antara kaum dilunturkan. selaras dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. biarpun berasal dari wilayah yang berlainan."bulat air kerana pemb -Selagi kerajaan kita mementingkan kemajuan sains dan teknologi. Di pihak anak didik selaku pelajar hari ini. Negara kita yang berbilang kaum iaitu Melayu. dasar-dasar kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mendorong perpaduan antara kaum. aktiviti dan program -program yang berkaitan dengan perpaduan kaum dapat merapatkan jurang perkauman. membina kemajuan dan kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran Negara. -Selain itu. kebanyakan jiran-jiran . dengan mengadakan kempen. kerajaan kita sedar bahawa kepentingan perpaduan antara kaum adalah unsur utama kesejahteraan negara. -Pertama sekali. Untuk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. Kini. Perdana Menteri yang kini 'Dato' Sri Haji Mohd. Selain itu. Pihak berkenaan bolehlah mengadakan pelbagai aktiviti seperti 'Larian 1 Malaysia' yang baru-baru ini berjaya memainkan peranan dalam memupuk kepentingan antara kaum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada usaha-usaha murni dan program-program yang sistematik. semua pendidik harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan masing-masing. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. Najib bin Tun Haji Abdul Razak' menperkenalkan konsep 1 Malaysia. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. perpaduan kaum juga tidak boleh diabaikan. Dengan ini. yang bakal mengganti pemimpin dan pembina negara pada masa akan datang. Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi negara. Ertinya kerajaan Malaysia amat mementingkan integrasi antara kaum.

Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah ini. -Kesimpulannya. masyarakat kita masih tidak berhenti ditayang-tayangkan dengan pelbagai isu sentimen perkauman yang membingungkan dan merunsingkan masyarakat kita. Namun. y Re: Esei 1: Laras Sastera Perpaduan kaum amat penting dalam membangunkan negara di samping itu dapat memberi sumbangan dalam menjamin keselamatan negara. Sebagai negara yang melaunglaungkan perpaduan antara kaum. pihak kerajaan telah giat melaksanakan pelbagai dasar-dasar yang merapatkan jurang perkauman di masyarakat kita dari segi pendidikan sejak kita mendapatkan kemerdekaan sehinggalah ke masa kini. Kita perlulah menjamin dan meningkatkan semangat perpaduan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum. pihak kerajaan telah menyeragam Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta memperkenalkan Laporan Razak. adalah amat memalukan apabila masih lagi timbul permasalahan sebegini di masyrakat negara kita. semangat perpaduan antara kaum kepada sesebuah negara merupakan unsur pertama kerjayaan dan kesejahteraan negara. -Akhir sekali. Kita boleh mengadakan gotong-royong ataupun rumah terbuka di kawasan tinggal sendiri dalam menjayakan perkara ini. perkhidmatan dan lain-lain. sekolah wawasan 2020 dan lain-lain. Ibu bapa juga merupakan panutan kepada anak-anak mereka. Antaranya ialan Dasar Ekonomi Baru . Pemikiran positif tentang perpaduan perlulah dipupuk sejak kecil kerana fikiran anak dan remaja yang masih mental. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini dapat merapatkan jarak hubun antara gan satu kaum dengan yang lain.Dasar Pembangunan Nasional serta Dasar Wawasan Nasional yang memainkan peranan penting dalam menghapuskan pergeseran kaum yang disebabkan oleh pemisahan aktiviti ekonomi ataupun faktor geografikal dengan melibatkan golongan bumiputera dalam aktiviti komersial. pihak kerajaan jugapun telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa untuk merapatkan jurang perkauman. Contohnya. mencampur-adukan orang dari pelbagai kaum untuk melibatkan diri dalam pelbagai sektor misalnya pertanian. Ibu bapa boleh mengajar melalui ajaran agama diri sendiri. menjamin pertumbuhan sosial-ekonomi. Ibu bapa perlulah sentiasa mendidik anak-anak mereka tentang kepentingan perpaduan antara kaum. Oleh itu. semangat kejiranan yang kuat membawa kepada perpaduan. Realitinya. perpaduan masih lagi belum berlaku sepenuhnya di negara ini.kita adalah kaum yang berlainan. Ibu bapa perlu menunjukkan semangat perpaduan dihadapan anak-anak mereke supaya boleh dicontohi. dan seterusnya dapat membina persefahaman kaum dan bangsa yang manakah ini dapat mengkagumkan negara lain di tahap antarabangsa. Usaha-usaha ini dibuat untuk mendidik dan menyatupadukan golongan belia yang berlainan kaum tentang pentingnya perpaduan kaum untuk mengecap ke arah pembangunan negara. perkilangan. perindustrian. . dasar kependidikan kebangsaan. Keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk negara membolehkan kita menrealisasikan Wawasan 2020. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini. DAN membekal sumber tenaga yang berkecekapan tinggi demi mengecap ke wawasan 2020. Selain itu.

Bahkan kata "Bulat air kerana pembetung. Pelbagai langkah telah dikenalpasti untuk merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarkat majmuk di negara kita. Selain itu. ekonomi negara dapat diperkembang dan taraf hidup rakyat dapat dipertingkatkan. mereka berpendapat bahawa media massa merupakan saluran yang dapat mencapai ke hati semua orang daripada pelbagai tahap sosial ma syarakat. Langkah ini lebih berkesan jika dimulakan sejak sekolah rendah lagi. Rusuhan kaum juga tidak akan berlaku. Dari segi politik juga. hormat-menghormati dan sabar. Oleh itu. Kerajaan telah sedar akan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. Dengan kewujudan persefahaman antara kaum. perpaduan membentuk masyarakat yang menjalin ikatan kukuh dari segi kekeluargaan dan keagamaan. kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengamalkan sikap bersatu padu dan bersiap sedia dalam menghadapi sebarang cabaran bersama-sama. ras dan agama. pihak kerajaan telah memperkenalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Selain itu. Perpaduan merupakan kunci kejayaan negara kita. Cina dan India.Dari segi budaya. parti-parti politik juga digabungkan melalui Barisan Nasional untuk mewujudkan kesatuan kaum. Sekolah wawasan dapat mengukuhkan hubungan antara kaum Melayu. Hal ini juga dapat menarik pelaburan asing. Justeru. Malaysia tidak akan mencapai kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Masyarakat merupakan tonggak negara. Dengan adanya rakyat yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ini. hari perayaan terbuka. dasar-dasar kerajaan mengenai perpaduan nasional adalah bersifat integrasi. demi mengecap ke arah pembangunan dan pemordenan negara. Amat ketara bahawa perpaduan kaum dan keharmonian masyrakat merupakan cabaran yang utama bagi kerajaan. Hal ini dapat melahirkan rakyat yang mementingkan prinsip bertoleransi. Dengan adanya kerjasama masyrakat . Pencapaian Wawasan 2020 juga menjadi lebih mudah. persembahan-persembahan pada hari kemerdekaan atau hari perayaan . Pihak kerajaan dengan kerjasama pihak berkuasa sentiasa menyeru rakyat kita supaya melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Pada kesimpulannya. Tambahan juga dengan slogan "1 Malaysia" yang giat dilaung-laungkan oleh perdana menteri sejak kebelakangan ini. Pergaduhan dan perpecahan kaum juga dapat dielakkan. bahkan kata "Bersatu padu. Masyarakat yang stabil dapat membangunkan negara dari segi ekonomi dan sosial. rakyat dapat bersama-sama membangunkan negara tanpa mengira kaum. pihak kerajaan juga telah memperkenalkan ideologi kebangsaan iaitu Rukun Negara semenjak kemerdekaan untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum di kalangan masyarakat Malaysia. Kanak-kanak . pihak kerajaan juga berproaktif dalam menyampaikan suara dan seruan perpaduan kaum melalui media massa. dan kempen. perselisihan faham dapat dikurangkan. Tanpa keamanan dan keharmonian. masyarakat yang bersatu padu mampu menghadapi sebarang rintangan dan permasalahan. oleh itu. barulah dapat menjayakan segala seruan kerajaan untuk menjana pembangunan negara. Langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan ialah kerajaan mewujudkan konsep sekolah wawasan. bulat kata kerana muafakat". Perpaduan dapat mewujudkan masyarakat majmuk yang bersatu dan stabil. bercerai roboh"! Di samping itu. masyarakat dapat disatukan di bawah satu bumbung yang kukuh. dan dapat diterima oleh semua kumpulan etnik dan kaum dalam negara kita.

k mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dasar-dasar ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan semangat patriotisme antara kaum. ----. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini telah merapatkan jarak hubungan antara kaum dan membina persefahaman kaum dan bangsa. Contohnya. dapat memajukan sektor perindustrian dengan membawa teknologi dari negaranya. Secara tidak langsung.Salah satu langkah telah diambil oleh kerajaan untuk merapatkan jurang perkauman adalah melalui perlaksanaan pelbagai dasar-dasar. Rakyat mungkin akan didera dan tidak dapat layanan yang adil dan saksama. Rakyat haruslah bersatu-padu pada setiap masa.Perpaduan memainkan peranan penting dalam pembentukan keadaan politik yang stabil. Langkah-langkah proaktif perlulah diambil untuk mewujudkan perpaduan antara kaum supaya dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai kejatian diri yang teguh. Wahana ini dapat menjamin perpaduan rakyat. Kesimpulannya. Sebaliknya. Wawasan 2020 yang diperkenalkan juga dapat mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. ----. negara itu akan mudah diambil alih oleh negara asing. negara kita barulah akan maju. perpaduan juga akan menggalkkan perlaburan asing dalam negara. kerajaan sentiasa memastikan pelbagai langkah telah diambil bagi merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dan keamanan di negara kita. aktiviti dan program-program perpaduan juga harus . dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Wawasan Nasional.dapat bergaul dengan rakan-rakan berbilang kaum sejak kecil lagi. kempen.. perpaduan rakyat dapat diwujudkan. Pelaburan asign yang amat berpengalaman dapat membawa masuk teknologi dan jentera yang canggih ke negara kita. negara kita telah menyedari kepentingan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. ----. Dengan ini. Contohnya. kerajaan juga melancarkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Wawasan 2020 dengan hasrat menyatupadukan rakyat. Amerika Syarikat dan Korea. Rakyat negara pasti akan hidup dengan penuh sengsera atas jajahan negara asing seperti zaman kependudukan Jepun. dan penduduk akan hidup dengan penuh harmoni. perpaduan merupakan komponen utama dalam pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis. negara kita barulah akan maju dan dapat bertanding di peringkat antarabangsa. sesebuah negara akan berada dalam keadaan kacau-bilau maju jaya jika penduduknya tidak bersatu-padu.Di samping itu. Melalui wadah ini. Perpaduan dapat menjamin keamanan dan meningkatkan ekonomi negara. kerajaan barulah dapat menumpukan perhatian terhadap pembangunan negara. Hal ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan kemakmuran dari segi politik dan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum diperkenalkan antara satu sama lain. Oleh itu. Di samping itu. Malaysia dapat menikmati dua faedah pada masa yang sama iaitu kemasukan teknologi dan kemajuan perindustrian.Selain itu. Dasar-dasar kerajaan dapat melahirkan masyarakat yang lebih adil dari segi sosioekonomi. memajukan negara dari segi politik dan sosial. Tambahan pula. bersatu padu dan berdaya saing. Seterusnya. Dengan perpaduan se mua bangsa. ----. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan asing akan memajukan perindustrian sesebuah negara. pelabur asing dari negara Jepun. Dengan ini.

Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. "Rakyat didahulukan. ----. bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri.diperbanyakkan. Oleh itu.Secara tuntasnya. Pencapaian diutamakan' . Dengan ini. aktiviti yang melibatkan penglibatan pelbagai kaum seperti gotong-royong dapat memupuk semangat bermasyarakat antara kaum harus diperbanyakkan. sifat bersatu-padu barulah dapat disemai antara masyarakat berbilang kaum dan mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. Semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara. sokongan padu dan kerjasama sayugianya menyeluruh semua pihak supaya perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dapat dicapai dan jurang antara kaum dapat dikurangkan. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk merealisasikan 1Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful