Kepentingan Perpaduan 'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia

. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh, bercerai kita roboh'. Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini. Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

Kepentingan Perpaduan Kaum Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unit lantaran rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum.Ramai penduduk dunia tertanya-tanya apakah formula ampuh

Impak positif daripada formulasi ini.ulam mendatang¶ kerana kedua-duanya memberikan faedah kepada Malaysia. Umpamanya.beliau berjaya merungakai satu masalah yang membelenggu rakyat Malaysia yang mana. kestabilan politik di Johor telah memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia bagi membangunkan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI).Intihanya.perpaduan kaum amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Tun Sambathan serta ramai pemimpin berwibawa yang lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan demi sebuah negara yang tercinta.yang telah digunakan oleh pemimpin-pemimpin berwibawa di Malaysia sehingga rakyatnya dapat hidup bersatu-padu dan aman damai tanpa sebarang pertelingkahan.Malaysia telah mengorak langkah serta melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga kita standing dengan negara-negara maju yang lain dan dikagumi oleh seluruh pelusok dunia.perpaduan kaum dapat menjamin Negara Malaysia . Dalam hal ini.2.Tun Tan Cheng Lock. Impak positif yang berlaku ialah Negara Malaysia dapat melebarkan ruang lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global.Tindakan ini juga jelas dapat dilihat apabila pihak kerajaan sendiri berusaha meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin melaui proses memodenkan kawasan luar bandar.Tambahan pula. bangsa. Akhirulkalam.Fungsi pentadbiran Negara pula perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia.Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970.Moga-moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpinpemimpin terdahulu dihargai oleh kita dengan terus memupuk sikap bersatu-padu tanpa mengira latar belakang agama.Tambah pula.Oleh sebab itu.Oleh itu marilah sama-sama kita .Pemimpin-pemimpin yang lalu seperti Tunku Abdul Rahman.Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia.agama dan kepercayaan sejak lima dekad yang lalu.Melalui perpaduan dan keharmonian.Kini. Dalam nada yang sama.Namum.perpaduan kaum yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik memberi pulangan yang lumayan kepada Malaysia bak kata pepatah Melayu¶ pucuk dicta.ada segelintir pemimpin dunia yang menjadikan Malaysia sebagai suri teladan untuk membentuk perpaduan rakyat mereka seterusnya mencetuskan keharmonian negara. Seperkara lagi.Melalui penemuan satu formulasi ekonomi iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke.setiap rakyat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan kaum kerana aspek perpaduan ini memberi impak yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia.Cina dan India yang mempunyai pelbagai adapt resam.maupun budaya.tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama.Oleh itu.Amnya mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu.usaha merapatkan jurang ekonomi antara kaum amat penting dalam usaha memupuk perpaduan kaum.sudah menjadi tanggungjawab kita untuk terus memelihara perpaduan yang telah kita warisi sejak zaman-berzaman lagi.persoalan sedemikian hanya dapat dijawab apabila semangat perpaduan itu tersemat di dalam diri setiap anak watan yang akan mewarisi tampuk pentadbiran Malaysia.aspek perpaduan telah dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia. pada masa itu satu kaum telah memusuhi kaum yang lain dalam peristiwa berdarah 13 Mei 1969.perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik.wujud semangat bertolak-ansur dalam kalangan rakyat dalam usaha membasmi kemiskinan.

Pendahuluan Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum. * Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia.menghayati cogan kata µ bersatu teguh. * Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia * Hal ini demikian. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian * Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara 1. Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia 2. KEPENTINGAN PERPADUAN DAN LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN (TEMA PERPADUAN) Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang . Langkah-Langkah 3. Peranan Kerajaan * Bersikap adill and saksama.bercerai roboh¶ dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran kita tentang peri penting hidup bersatu-padu. Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan rakyat yang lebih erat. * Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka. kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara. Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020 * Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh * Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia * Tanpa perpaduan kaum. Dalam konteks kepelbagaian ini. perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting. Perdana Menteri Malaysia kita. kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum * Oleh itu. * Kedamaian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain.

Terda Pengenalan Perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh Kerajaan Malaysia. * Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum. iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman. * Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan. Oleh itu. SK diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat. Kesimpulan Secara tuntasnya. Pendidikan telah dijadikan wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum sebagaimana jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. perbuatan atau pemikiran. * Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan. 4. rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama ³bulat air kerana pembentung. berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum. * Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal. * Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan. Manakala hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) telah diilhamkan oleh para pemimpin negara sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum. Ayat kedua berunsur lewah kerana ada perulangan perkataan benar-benar sedangkan bersatu padu sudah memadai dan mencapai maksud ayat tersebut. saling bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang kepada kesejahteraan Negara.Peranan Masyarakat Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif. damai dan sejahtera Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat. berasaskan persamaan hak dan keadilan´ Semenjak sebelum merdeka.erat sesama masyarakat berbilang kaum. ayat yang betul ialah ayat yang pertama. Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang . bersatu padu ditakrifkan sebagai bersatu benar-benar. bulat masyarakat kerana muafakat´. Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi ´Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama. Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya. * Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Walau bagaimanapun. terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya SK menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. Menurut Kamus Dewan 1994. Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang. Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu diasaskan kepada Wawasan 2020.Zaman Pengukuhan Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaanZ PengakuanZ matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama PermulaanZ kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia Mewujudkan sistemZ peperiksaan yang sama bagi semua Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 . Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benarbenar maju. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020.menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selain itu. masih terdapat SK yang mempunyai prasarana kurang memuaskan. khasnya golongan pelajar. peleburan.Zaman Kemaskini . Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. m/s 105). progresif dan makmur. sepakat dan sebagainya. Sehingga kini. kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. iaitu satu gagasan pembinaan masa depan masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama. Definisi Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Manakala maksud bagi perkataan memperkasakan adalah memantapkan atau mengukuhkan sesuatu. Masyarakat bukan Bumiputera mempunyai tanggapan bahawa SK juga terlalu bercirikan Islam manakala masyarakat Islam pula menyatakan sebaliknya. terutama di kawasan pedalaman. pendidikan bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar. Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. mampu berdikari. terdapat anggapan masyarakat bahawa pencapaian akademik di SK adalah lebih rendah berbanding sekolah rendah aliran Cina. definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan. Di samping itu juga. Imbasan Perkembangan Pendidikan di Malaysia Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 . persesuaian.

perenggan 12. .´ (Penyata Razak. akademik danZ vokasional Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahunZ Z Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan Rang Undang Undang Pendidikan 1995 Sistem pendidikanZ kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara Falsafah Pendidikan Negara dijadikanZ Tempoh pendidikan rendah adalahZlandasan kepada dasar pendidikan kebangsaan antara 5-7 tahun Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistemZ Pendidikan kebangsaan Pendidikan teknikZ & politeknik dipertingkatkan Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikanZ swasta Bagaimana Penyata Razak Dapat Mewujudkan Penyatuan Kaum Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan: ³Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budakbudak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. menulisZ dan mengira Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh danZ unsur-unsur disiplin yang diingini Penegasan kepada kurikulum alaZ Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. 1956) .Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Atas rasa kesedaran kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. tetapi secara praktikalnya.Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. Akta Pelajaran 1961 telah dirangka berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa perpaduan.

Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu.A. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar.Bagaimana Dasar dan Rangka Kerja Dapat Mewujudkan Perpaduan dan Pembangunan Negara. rohani.eg menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang sewajarnya. Pendidikan Syariah Islamiah. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. TERAS STRATEGIK PIPP Membina NegaraZ Bangsa Membangunkan Modal InsanZ Memperkasakan Sekolah KebangsaanZ Z Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan Profesion KeguruanZ . Mata pelajaran Pendidikan Islam. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perdana Menteri Y. berakhlak mulia. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. emosi dan jasmani berdasarkan kepe rcayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Pada 16 Januari 2007 PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan enam teras strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara´ Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. produktif dan kreatif ke arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Dasar Pendidikan Kebangsaan Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara. Sememangnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: ´Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia.

berilmu. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. ‡ Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way).Z Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Matlamat KPM ialah ‡ Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti. dewan dan kantin. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan. ‡ Melahirkan insan yang beriman. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan Untuk mewujudkan perpaduan di kalanganZ murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang Untuk memupukZ semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran . berakhlak mulia. meningkatkan disiplin pelajar. Sehubungan itu. Di bawah konsep ini. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. berketerampilan dan sejahtera. ‡ Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.

merapatkan jurang pendidikan. membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Rancangan ini merupakan kesinambungan perancangan Kerajaan membentuk sebuah negara yang maju ekonominya. agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. Sesungguhnya. Selain daripada empat agenda utama tersebut kita perlu sentiasa ingat bahawa tidak sampai empat belas tahun lagi kita akan melangkah ke tahun 2020. agar ia menjadi pilihan rakyat. Dalam usaha untuk meningkatkan akses. jurang di antara yang miskin dengan yang kaya. Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak menyeluruh. bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan. Hasrat kita adalah untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. berbudaya. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan sukan supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti kokurikulum dan sukan pada semua peringkat pendidikan. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. memperkasakan Sekolah Kebangsaan.Untuk melahirkanZ generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu Untuk menggalakkan interaksiZ yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah Untuk menjayakan danZ merealisasikan Wawasan RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Keempat. mempertabatkan profesion keguruan. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar. Ketiga. Malaysia ketika itu harus menjadi sebuah negara yang bersatu dengan masyarakat Bangsa Malaysia. sepanjang tempoh RMK9 empat agenda utama yang perlu diberi tumpuan oleh semua pihak ialah pertama. (RMK9) 2006-2010 Rancangan Malaysia Kesembilan. adalah rancangan lima tahun pertama daripada tiga rancangan lima tahun yang akan memacu Misi Nasional (2006-2010) ke arah mencapai Wawasan 2020. Kedua. berpekerti mulia. Sesungguhnya. agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dalam persaingan sengit era globalisasi. seimbang pembangunan sosialnya. ianya telah dijadikan syarat kemasukan ke IPTA mulai tahun 2006. berfikiran maju dan berpandangan jauh. memiliki warga yang bersatu padu. yang merangkumi jurang di antara bandar dengan luar bandar. . Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara. Hanya 80 peratus pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah yang menyertai aktiviti ini. ekuiti dan kualiti sistem pendidikan. berkemahiran. Bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

Yang Muda Disayangi´ dengan penyertaan bersama ibubapa pelajar melalui Persatuan Ibubapa dan Guru.Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. perpaduan rakyat sangat penting. Sekolah Penyayang ± Satu program yang dilaksanakan di sekolah dengan menekankan konsep ´Sekolahku Syurgaku´ dan ´Yang Tua Dihormati. Amalan ini dapat membina perasaan setia. gotong royong membersih tanah perkuburan dan sebagainya. Sekolah juga memberi kerjasama kepada penduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama dari pihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untuk . membentuk peribadi pelajar yang suka menolong dan menghormati orang lain. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu Negeri Amalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah. sambutan Maulidur Rasul. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsipprinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat ± Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakat setempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. serta menimbulkan perasaan kasih sayang dan hubungan mesra antara warga sekolah dan sesama ibubapa para pelajar. pemahaman. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. Ma¶al Hijrah. Menyedari hakikat ini. berbudi pekerti mulia. solat hajat. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Yang Amat Berhormat Dato¶ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Oleh yang demikian. Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan. Program ini dapat mewujudkan golongan pelajar yang cinta kepada sekolah.

persembahan dan pertandingan di pelbagai peringkat akan mendedahkan mereka kepada situasi yang berlainan dan beragam. pembacaan sajak. pameran. Parlimen. asrama orang kurang upaya. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoriti pelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. Tugu Negara. Penyertaan Dalam Kokurikulum ± Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan. Pemilihan ahli jawatankuasa dilakukan secara demokrasi dengan bimbingan guru penasihat dan jurulatih dari pelbagai agensi. Kelab Guru dan Kakitangan. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan ± Setiap tahun sekolah mengadakan pelbagai program sempena memperingati hari ulangtahun kemerdekaan negara. tokoh-tokoh dan sejarawan. derma darah. melukis potret tokoh negara. kibaran ´Jalur Gemilang´. Hasil dari penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan terutama dalam usaha untuk membentuk dan membina kehidupan masa depan pelajar dan sebuah masyarakat yang berdisiplin. berharmoni dan bersatu padu. forum. Rumahrumah kebajikan. tayangan gambar berbentuk patriotik. Lawatan Sambil Belajar ± Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Terdapat peraturan dan disiplin tertentu semasa mengikuti program-program yang dijalankan. majlis-majlis dan permainan tertentu. mempunyai pelajar berbilang kaum. asrama anak-anak Yatim dan miskin. permainan dan pakaian seragam. perbarisan dan perarakan serta sambutan detik kemerdekaan. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolah dan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai. Agensi dan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang dilaksanakan. Bandaraya Melaka. Mereka dapat berinteraksi secara sihat serta mematuhi peraturan dan disiplin yang ditentukan. Program RIMUP secara kelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat dengan program yang dirancang bersama dengan sekolah±sekolah lain yang. Acara yang dilaksanakan ialah seperti ceramah kemerdekaan. Rumah perlindungan kanakkanak. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Pelajar juga terlibat dengan program sambutan yang dianjurkan oleh pihak lain di peringkat daerah. pidato. pentomen. Pelbagai acara . Kesan penglibatan pelajar dan warga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. Putrajaya. Persatuan Sejarah dan Persatuan -persatuan pelajar. Jawatankuasa sambutan peringkat sekolah ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara. Memorial. universiti dan sebagainya. hiasan bilik darjah dan asrama. Sekolah juga turut melibatkan penyertaan PIBG. sekolah. Penyertaan pelbagai pihak dalam menjayakan program ini dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan pembinaan bangsa Malaysia yang merdeka dan bertanggungjawab. sketsa. negeri dan kebangsaan. Muzium Negara. Ia membolehkan mereka berinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbang kepada perpaduan. penulisan esei. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan pembabitan mereka dalam perkhemahan.melaksanakan aktiviti-aktiviti. antaranya berasal dari daerah dan negeri yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. Penjara. bersifat patriotisme yang tinggi dan cintakan kehidupan bersatupadu dan kestabilan negara.

Kesimpulan Hasrat. Acara kebudayaan dan kesenianPelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan seperti permainan tradisi. kembara. persembahan kesenian dan kebudayaan. berzanji dan lain-lain lagi yang disertai oleh pelajar. Ucapan selamat yang diberikan. Selain dapat berhibur. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. dikir barat. sekolah mengatur program yang melibatkan seluruh warga sekolah. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Beraneka jenis makanan yang dihidang dinikmati bersama. marhaban.diadakan semasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. nasyid. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk . Walaupun tidak sepenuhnya. Hasilnya kehidupan yang harmoni dan berdisiplin dalam kalangan ahli rumah sebagai sebuah komuniti sekolah yang mempunyai semangat bersatu padu. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak 1956 dulu telah menampakkan kejayaan. Acara-acara yang dijalankan ialah seperti ceramah motivasi. mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaum dan keturunan. kerohanian. kakitangan dan guru sekolah. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermakna dan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa. Perkhemahan Bina Insan ± Program ini melibatkan semua pelajar dan guru-guru serta sebahagian kakitangan sokongan sekolah. disambut dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam dunia sekolah yang kecil. Bomba. Perlaksanaan sistem ini berjaya mewujudkan suasana kediaman yang aman dan sihat yang memberi semangat kepada pelajar mengikuti proses persekolahan mereka dalam situasi yang terbaik dan kondusif. Polis dan sebagainya. Kerjasama diperolehi dari pelbagai pihak seperti Kerajaan Negeri. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Setiap rumah dibimbing dan dipantau oleh para warden dan guru-guru dari pelbagai kaum. Sistem Rumah ± Pelajar sekolah dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak ditempatkan dalam satu rumah supaya mereka dapat berinteraksi dan berkongsi hidup dalam kehidupan sebagai pelajar sekolah berasrama penuh. Suasana perkhemahan yang dijalankan di luar kawasan sekolah sangat menyeronokkan para pelajar. Penyertaan dari pelbagai kaum harus digalakkan. ikhtiar hidup. mereka dapat merasai keindahan alam Malaysia. nikmat kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai.semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang digariskan. Selain dari mendapat maklumat dan kemahiran baru. pertukaran maklumat dan sebagainya. Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina Setiap kali menjelang hari perayaan. kewarganegaraan dan riadah. gotong royong. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu amat payah untuk kita selesaikan. pembinaan jati diri.

dasar-dasar kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mendorong perpaduan antara kaum. kerajaan kita sedar bahawa kepentingan perpaduan antara kaum adalah unsur utama kesejahteraan negara. selaras dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. kempen kesedaran boleh diadakan dalam kalangan remaja. kebanyakan jiran-jiran . Di pihak anak didik selaku pelajar hari ini. -Tambahan pula. semua pendidik harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan masing-masing. Perdana Menteri yang kini 'Dato' Sri Haji Mohd. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. dengan mengadakan kempen. Ini disebabkan semangat ini perlu diperihara sejak kecil sekali. biarpun berasal dari wilayah yang berlainan. dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Cina. pelbagai langkah dikenalpastikan untuk merapatkan jurang perkauman demi masyarakat dan negara harmoni yang kita lama harapkan. -Pertama sekali. Kini. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. Selain itu. Untuk mewujudkan proses pemasyarakatan ini."bulat air kerana pemb -Selagi kerajaan kita mementingkan kemajuan sains dan teknologi. Dengan ini. Negara kita yang berbilang kaum iaitu Melayu. selagi kepentingan perpaduan antara kaum dilunturkan. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara dalam menuju Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri. menjadi ahli dalam komuniti sebuah sekolah yang terdiri dari para guru dan kakitangan sokongan yang berbilang kaum sepatutnya menjadikan alam persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama medan terbaik untuk melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian akademik. Walaupun kemajuan sains dan teknologi penting sekali dalam membangunkan negara. -Selain itu. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Pihak berkenaan bolehlah mengadakan pelbagai aktiviti seperti 'Larian 1 Malaysia' yang baru-baru ini berjaya memainkan peranan dalam memupuk kepentingan antara kaum. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. yang bakal mengganti pemimpin dan pembina negara pada masa akan datang. India dan lain-lain. Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi negara. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting.kepentingan politik mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada usaha-usaha murni dan program-program yang sistematik. aktiviti dan program -program yang berkaitan dengan perpaduan kaum dapat merapatkan jurang perkauman. Najib bin Tun Haji Abdul Razak' menperkenalkan konsep 1 Malaysia. semangat kejiranan juga boleh menjaminkan perpaduan kaum. Ertinya kerajaan Malaysia amat mementingkan integrasi antara kaum. Oleh itu. Seperti yang dinyatakan 'rakyat didahulukan'. kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya memperkasakan . Sebagai contohnya. membina kemajuan dan kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran Negara. perpaduan kaum juga tidak boleh diabaikan.

-Akhir sekali. semangat perpaduan antara kaum kepada sesebuah negara merupakan unsur pertama kerjayaan dan kesejahteraan negara. Namun. Usaha-usaha ini dibuat untuk mendidik dan menyatupadukan golongan belia yang berlainan kaum tentang pentingnya perpaduan kaum untuk mengecap ke arah pembangunan negara. Ibu bapa perlulah sentiasa mendidik anak-anak mereka tentang kepentingan perpaduan antara kaum. DAN membekal sumber tenaga yang berkecekapan tinggi demi mengecap ke wawasan 2020. pihak kerajaan telah giat melaksanakan pelbagai dasar-dasar yang merapatkan jurang perkauman di masyarakat kita dari segi pendidikan sejak kita mendapatkan kemerdekaan sehinggalah ke masa kini. Sebagai negara yang melaunglaungkan perpaduan antara kaum. menjamin pertumbuhan sosial-ekonomi. mencampur-adukan orang dari pelbagai kaum untuk melibatkan diri dalam pelbagai sektor misalnya pertanian. semangat kejiranan yang kuat membawa kepada perpaduan. adalah amat memalukan apabila masih lagi timbul permasalahan sebegini di masyrakat negara kita. Antaranya ialan Dasar Ekonomi Baru . Ibu bapa perlu menunjukkan semangat perpaduan dihadapan anak-anak mereke supaya boleh dicontohi. sekolah wawasan 2020 dan lain-lain. Kita perlulah menjamin dan meningkatkan semangat perpaduan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum. pihak kerajaan telah menyeragam Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta memperkenalkan Laporan Razak. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Ibu bapa juga merupakan panutan kepada anak-anak mereka. Kita boleh mengadakan gotong-royong ataupun rumah terbuka di kawasan tinggal sendiri dalam menjayakan perkara ini. perkhidmatan dan lain-lain. . Selain itu. Oleh itu. y Re: Esei 1: Laras Sastera Perpaduan kaum amat penting dalam membangunkan negara di samping itu dapat memberi sumbangan dalam menjamin keselamatan negara.kita adalah kaum yang berlainan. Realitinya. -Kesimpulannya. Pemikiran positif tentang perpaduan perlulah dipupuk sejak kecil kerana fikiran anak dan remaja yang masih mental. dasar kependidikan kebangsaan.Dasar Pembangunan Nasional serta Dasar Wawasan Nasional yang memainkan peranan penting dalam menghapuskan pergeseran kaum yang disebabkan oleh pemisahan aktiviti ekonomi ataupun faktor geografikal dengan melibatkan golongan bumiputera dalam aktiviti komersial. perkilangan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini dapat merapatkan jarak hubun antara gan satu kaum dengan yang lain. Contohnya. Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah ini. dan seterusnya dapat membina persefahaman kaum dan bangsa yang manakah ini dapat mengkagumkan negara lain di tahap antarabangsa. Ibu bapa boleh mengajar melalui ajaran agama diri sendiri. Keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk negara membolehkan kita menrealisasikan Wawasan 2020. pihak kerajaan jugapun telah memperkenalkan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa untuk merapatkan jurang perkauman. masyarakat kita masih tidak berhenti ditayang-tayangkan dengan pelbagai isu sentimen perkauman yang membingungkan dan merunsingkan masyarakat kita. perindustrian. perpaduan masih lagi belum berlaku sepenuhnya di negara ini.

masyarakat dapat disatukan di bawah satu bumbung yang kukuh. Perpaduan dapat mewujudkan masyarakat majmuk yang bersatu dan stabil. kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengamalkan sikap bersatu padu dan bersiap sedia dalam menghadapi sebarang cabaran bersama-sama. barulah dapat menjayakan segala seruan kerajaan untuk menjana pembangunan negara. Bahkan kata "Bulat air kerana pembetung. Langkah ini lebih berkesan jika dimulakan sejak sekolah rendah lagi. Dengan kewujudan persefahaman antara kaum. Selain itu. hormat-menghormati dan sabar. Pencapaian Wawasan 2020 juga menjadi lebih mudah. Pihak kerajaan dengan kerjasama pihak berkuasa sentiasa menyeru rakyat kita supaya melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Pelbagai langkah telah dikenalpasti untuk merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarkat majmuk di negara kita. Cina dan India. oleh itu. Perpaduan merupakan kunci kejayaan negara kita. Sekolah wawasan dapat mengukuhkan hubungan antara kaum Melayu. pihak kerajaan juga berproaktif dalam menyampaikan suara dan seruan perpaduan kaum melalui media massa. hari perayaan terbuka. Hal ini juga dapat menarik pelaburan asing. Kanak-kanak . Malaysia tidak akan mencapai kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Masyarakat yang stabil dapat membangunkan negara dari segi ekonomi dan sosial. Tanpa keamanan dan keharmonian. parti-parti politik juga digabungkan melalui Barisan Nasional untuk mewujudkan kesatuan kaum. Justeru. persembahan-persembahan pada hari kemerdekaan atau hari perayaan . mereka berpendapat bahawa media massa merupakan saluran yang dapat mencapai ke hati semua orang daripada pelbagai tahap sosial ma syarakat. ras dan agama. dan dapat diterima oleh semua kumpulan etnik dan kaum dalam negara kita. Dengan adanya rakyat yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ini. Masyarakat merupakan tonggak negara. Oleh itu. Dengan adanya kerjasama masyrakat . Tambahan juga dengan slogan "1 Malaysia" yang giat dilaung-laungkan oleh perdana menteri sejak kebelakangan ini. bercerai roboh"! Di samping itu. demi mengecap ke arah pembangunan dan pemordenan negara. bulat kata kerana muafakat". Kerajaan telah sedar akan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. Rusuhan kaum juga tidak akan berlaku. Amat ketara bahawa perpaduan kaum dan keharmonian masyrakat merupakan cabaran yang utama bagi kerajaan. Selain itu. Pada kesimpulannya. Dari segi politik juga. perpaduan membentuk masyarakat yang menjalin ikatan kukuh dari segi kekeluargaan dan keagamaan. perselisihan faham dapat dikurangkan. ekonomi negara dapat diperkembang dan taraf hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Pergaduhan dan perpecahan kaum juga dapat dielakkan. Hal ini dapat melahirkan rakyat yang mementingkan prinsip bertoleransi.Dari segi budaya. Langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan ialah kerajaan mewujudkan konsep sekolah wawasan. dasar-dasar kerajaan mengenai perpaduan nasional adalah bersifat integrasi. pihak kerajaan juga telah memperkenalkan ideologi kebangsaan iaitu Rukun Negara semenjak kemerdekaan untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum di kalangan masyarakat Malaysia. dan kempen. rakyat dapat bersama-sama membangunkan negara tanpa mengira kaum. pihak kerajaan telah memperkenalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. bahkan kata "Bersatu padu. masyarakat yang bersatu padu mampu menghadapi sebarang rintangan dan permasalahan.

kerajaan barulah dapat menumpukan perhatian terhadap pembangunan negara. ----. Di samping itu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan asing akan memajukan perindustrian sesebuah negara. ----. negara kita barulah akan maju dan dapat bertanding di peringkat antarabangsa. sesebuah negara akan berada dalam keadaan kacau-bilau maju jaya jika penduduknya tidak bersatu-padu. Dengan ini. kempen.Selain itu.. Dasar-dasar kerajaan dapat melahirkan masyarakat yang lebih adil dari segi sosioekonomi. Pelaburan asign yang amat berpengalaman dapat membawa masuk teknologi dan jentera yang canggih ke negara kita. Perpaduan dapat menjamin keamanan dan meningkatkan ekonomi negara. dan penduduk akan hidup dengan penuh harmoni. perpaduan rakyat dapat diwujudkan. Kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum diperkenalkan antara satu sama lain. pelabur asing dari negara Jepun. Rakyat mungkin akan didera dan tidak dapat layanan yang adil dan saksama. Contohnya. Dengan perpaduan se mua bangsa. dapat memajukan sektor perindustrian dengan membawa teknologi dari negaranya. kerajaan sentiasa memastikan pelbagai langkah telah diambil bagi merapatkan jurang perkauman demi mewujudkan keharmonian dan keamanan di negara kita. Amerika Syarikat dan Korea. negara kita telah menyedari kepentingan perpaduan antara kaum dalam menjamin kesejahteraan negara. dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Wawasan Nasional. Secara tidak langsung. negara itu akan mudah diambil alih oleh negara asing.Salah satu langkah telah diambil oleh kerajaan untuk merapatkan jurang perkauman adalah melalui perlaksanaan pelbagai dasar-dasar. perpaduan merupakan komponen utama dalam pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis. Sebaliknya.dapat bergaul dengan rakan-rakan berbilang kaum sejak kecil lagi. Contohnya. Wahana ini dapat menjamin perpaduan rakyat. aktiviti dan program-program perpaduan juga harus . Tambahan pula. Memang tidak dapat dinafikan bahawa usaha ini telah merapatkan jarak hubungan antara kaum dan membina persefahaman kaum dan bangsa. Hal ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan kemakmuran dari segi politik dan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia.Di samping itu. k mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Melalui wadah ini. Wawasan 2020 yang diperkenalkan juga dapat mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Oleh itu. Langkah-langkah proaktif perlulah diambil untuk mewujudkan perpaduan antara kaum supaya dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai kejatian diri yang teguh. Malaysia dapat menikmati dua faedah pada masa yang sama iaitu kemasukan teknologi dan kemajuan perindustrian. Rakyat haruslah bersatu-padu pada setiap masa. kerajaan juga melancarkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Wawasan 2020 dengan hasrat menyatupadukan rakyat. bersatu padu dan berdaya saing. Kesimpulannya. memajukan negara dari segi politik dan sosial. Dasar-dasar ini dapat menjamin persefahaman antara kaum serta menyemarakkan semangat patriotisme antara kaum.Perpaduan memainkan peranan penting dalam pembentukan keadaan politik yang stabil. Rakyat negara pasti akan hidup dengan penuh sengsera atas jajahan negara asing seperti zaman kependudukan Jepun. Seterusnya. ----. negara kita barulah akan maju. perpaduan juga akan menggalkkan perlaburan asing dalam negara. ----. Dengan ini.

Pencapaian diutamakan' .diperbanyakkan. bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk merealisasikan 1Malaysia. Oleh itu. sifat bersatu-padu barulah dapat disemai antara masyarakat berbilang kaum dan mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. ----. sokongan padu dan kerjasama sayugianya menyeluruh semua pihak supaya perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dapat dicapai dan jurang antara kaum dapat dikurangkan. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. aktiviti yang melibatkan penglibatan pelbagai kaum seperti gotong-royong dapat memupuk semangat bermasyarakat antara kaum harus diperbanyakkan. "Rakyat didahulukan.Secara tuntasnya. Dengan ini. Semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful