CARA SHOLAT JENAZAH

CARA SHOLAT JENAZAH Shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang dilakukan umat Muslim

jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan shalat jenazah ini adalah fardhu kifayah. Adapun syarat-syarat shalat jenazah adalah sebagai berikut: Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadats besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat. Mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayit sebelah kiblat orang yang menyalatinya, kecuali kalau shalat dilakukan di atas kubur atau shalat gaib. A. Rukun dan Cara Mengerjakan Shalat Jenazah Shalat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud tidak dengan adzan dan iqmat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka: 1. Niat melakukan shalat mayit dengan 4 kali takbir. Niatnya: (untuk mayit laki-laki) Ushallii alaa hadzal mayyiti arba¶a takbiiraatin fardhal kifaayati ma¶muuman lillaahi ta¶alaa. Artinya: Aku niat shalat atas mayit ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah. Niat (untuk mayit perempuan) Ushallii alaa haadzihil mayyiti arba¶a takbiiraatin fardhal kifaayati ma¶muuman lillaahi ta¶aalaa. 2. Setelah takbiratul ihram, yakni setelah mengucapkan ³Allahu akbar´ sambil meletakan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut (sidakep), kemudian membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah lalu takbir ³Allahu akbar´ 3. Setelah takbir kedua, lalu membaca shalawat: Allahumma shalli µalaa Muhammad Artinya: ³Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad´ Lebih sempurna lagi jika membaca shalawat sebagai berikut:

ampunilah dia. berilah rahmat dab sejahtera. dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu.´ 4. maafkanlah dia. Wa baarik µalaa Muhammadin wa µalaa aalii Muhammad.´ Lebih sempurna lagi jika membaca doa: Allahummaghfir lahu (lahaa) warhamhu (haa) wa¶aafihii (haa) wa¶fu µanhu (haa) wa akrim nuzulahu (haa) wawassa¶madkhalahu (haa) waghsilhu (haa) bil-maa¶I watstsalji wal-baradi wanaqqihi (haa) minal-khathaayaa kamaa yu-naqqatats-tsaubul-abyadhu minad-danasi waabdilhu (haa) daaran khairan min daarihi (haa) wa ahlan khairan min ahlihi (haa) wa zaujan khairan min zaujihi (haa) wa adkhilhul jannata wa a¶iduhu min µadabil qabri wa µadabin nar (HR. Jika mayit anak-anak doanya adalah: . kemudian membaca doa: Allahummaghfir lahuu warhamhu wa¶aafihii wa¶fu¶anhu. Muslim 2/663) Artinya: ³Ya Allah.Allahumma shalli µalaa Muhammadin wa¶alaa aali Muhammadin. Kamaa baarakta µalaa Ibrahim wa µalaa aali Ibrahim fil-µaalamiina innaka hamiidummajid. DI seluruh ala mini Tuhanlah yang terpuji Yang Maha Mulia. sejahterakan ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya. sebagaimana Tuhan pernah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. dan luaskanlah tempat tinggalnya. sebagaimana Tuhan pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Artinya: ³Ya Allah. bersihkanlah ia dengan air. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran. ampunilah dia. salju dan embun. dan kasihanilah dia. berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Setelah takbir yang ketiga. Artinya: ³Ya Allah.´ Keterangan: Jika mayit perempuan kata lahu menjadi lahaa. dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka. Kamaa shallaita µalaa Ibrahim wa µallaa aali Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan para keluarganya. hormatilah kedatangannya. dan gantikanlah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu.

janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau meluputkan kami akan pahalanya). serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. maka ia mendapatkan dua qirath. Ada yang bertanya: Apakah dua qirath itu? Rasulullah saw. dan ampunilah kami dan dia. Jika ia menghadiri penguburannya.´ Keutamaan dilakukannya Shalat Jenazah Rasulullah saw. bersabda: Sama dengan dua gunung yang besar. mudah mudahan bermanfaat .´ (HR Tsauban) NB: untuk menambah pemahaman tentang sholat jenazah saya link kan dengan video di youtube cara sholat jenazah untuk laki laki dan untuk perempuan agar suara tidak bercampur silahkan di ³PAUSE´ live musik di sidebar sebelah kanan anda. dan menjadi pengajaran ibarat serta syafa¶at bagi orangtuanya. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya. dan janganlah Engkau member kami fitnah sepeninggalnya.´ (HR Abu Hurairah) Bahwa Rasulullah saw. kebajikan yang didahulukan. lalu membaca: Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinnaa ba¶dahu waghfir lanaa wa lahu. maka ia mendapatkan satu qirath. Artinya: ³Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Dan beratkanlah timbangan ibu-bapaknya karenanya.Allahummaj¶alhu faratahn li abawaihi wa salafan wa dzukhran wa¶izhatan wa¶tibaaran wa syafii¶an wa tsaqqil bihii mawaaziinahumma wafrighish-shabra µalaa quluubihimmaa wa laa taftinhumaa ba¶dahu wa laa tahrimna ajrahu. Selesai takbir keempat. Satu qirath sama dengan gunung Uhud.´ 6. maka ia mendapatkan satu qirath. jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan. maka ia mendapatkan dua qirath. bersabda: ³Barang siapa menyalati jenazah.´ 5. Dan barang siapa menghadirinya sampai jenazah itu dikuburkan. Artinya: ³Ya Allah. dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada dua orangtuanya. Kemudian setelah salam membaca: As-sallamu µalaikum warahmatullahi wa barakaatuh. Artinya: ³Ya Allah. bersabda: ³Barang siapa menghadiri jenazah sampai jenazah itu disalati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful