CARA SHOLAT JENAZAH Shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang dilakukan umat Muslim

jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan shalat jenazah ini adalah fardhu kifayah. Adapun syarat-syarat shalat jenazah adalah sebagai berikut: Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadats besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat. Mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayit sebelah kiblat orang yang menyalatinya, kecuali kalau shalat dilakukan di atas kubur atau shalat gaib. A. Rukun dan Cara Mengerjakan Shalat Jenazah Shalat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud tidak dengan adzan dan iqmat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka: 1. Niat melakukan shalat mayit dengan 4 kali takbir. Niatnya: (untuk mayit laki-laki) Ushallii alaa hadzal mayyiti arba¶a takbiiraatin fardhal kifaayati ma¶muuman lillaahi ta¶alaa. Artinya: Aku niat shalat atas mayit ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah. Niat (untuk mayit perempuan) Ushallii alaa haadzihil mayyiti arba¶a takbiiraatin fardhal kifaayati ma¶muuman lillaahi ta¶aalaa. 2. Setelah takbiratul ihram, yakni setelah mengucapkan ³Allahu akbar´ sambil meletakan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut (sidakep), kemudian membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah lalu takbir ³Allahu akbar´ 3. Setelah takbir kedua, lalu membaca shalawat: Allahumma shalli µalaa Muhammad Artinya: ³Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad´ Lebih sempurna lagi jika membaca shalawat sebagai berikut:

Allahumma shalli µalaa Muhammadin wa¶alaa aali Muhammadin. Jika mayit anak-anak doanya adalah: .´ 4. Artinya: ³Ya Allah. hormatilah kedatangannya. Setelah takbir yang ketiga. berilah rahmat dab sejahtera.´ Keterangan: Jika mayit perempuan kata lahu menjadi lahaa. salju dan embun. sebagaimana Tuhan pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. maafkanlah dia. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran. DI seluruh ala mini Tuhanlah yang terpuji Yang Maha Mulia. berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Artinya: ³Ya Allah.´ Lebih sempurna lagi jika membaca doa: Allahummaghfir lahu (lahaa) warhamhu (haa) wa¶aafihii (haa) wa¶fu µanhu (haa) wa akrim nuzulahu (haa) wawassa¶madkhalahu (haa) waghsilhu (haa) bil-maa¶I watstsalji wal-baradi wanaqqihi (haa) minal-khathaayaa kamaa yu-naqqatats-tsaubul-abyadhu minad-danasi waabdilhu (haa) daaran khairan min daarihi (haa) wa ahlan khairan min ahlihi (haa) wa zaujan khairan min zaujihi (haa) wa adkhilhul jannata wa a¶iduhu min µadabil qabri wa µadabin nar (HR. Kamaa baarakta µalaa Ibrahim wa µalaa aali Ibrahim fil-µaalamiina innaka hamiidummajid. dan luaskanlah tempat tinggalnya. kemudian membaca doa: Allahummaghfir lahuu warhamhu wa¶aafihii wa¶fu¶anhu. sebagaimana Tuhan pernah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. ampunilah dia. sejahterakan ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan para keluarganya. dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu. dan kasihanilah dia. bersihkanlah ia dengan air. dan gantikanlah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu. dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka. Muslim 2/663) Artinya: ³Ya Allah. ampunilah dia. Wa baarik µalaa Muhammadin wa µalaa aalii Muhammad. Kamaa shallaita µalaa Ibrahim wa µallaa aali Ibrahim.

Allahummaj¶alhu faratahn li abawaihi wa salafan wa dzukhran wa¶izhatan wa¶tibaaran wa syafii¶an wa tsaqqil bihii mawaaziinahumma wafrighish-shabra µalaa quluubihimmaa wa laa taftinhumaa ba¶dahu wa laa tahrimna ajrahu. Dan barang siapa menghadirinya sampai jenazah itu dikuburkan. Artinya: ³Ya Allah. bersabda: ³Barang siapa menyalati jenazah. lalu membaca: Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinnaa ba¶dahu waghfir lanaa wa lahu. Ada yang bertanya: Apakah dua qirath itu? Rasulullah saw. bersabda: Sama dengan dua gunung yang besar. Dan beratkanlah timbangan ibu-bapaknya karenanya. maka ia mendapatkan satu qirath. maka ia mendapatkan dua qirath.´ 5. bersabda: ³Barang siapa menghadiri jenazah sampai jenazah itu disalati.´ Keutamaan dilakukannya Shalat Jenazah Rasulullah saw. Satu qirath sama dengan gunung Uhud. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya. Selesai takbir keempat. jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan. dan janganlah Engkau member kami fitnah sepeninggalnya. dan menjadi pengajaran ibarat serta syafa¶at bagi orangtuanya. maka ia mendapatkan dua qirath. Artinya: ³Ya Allah. dan ampunilah kami dan dia. serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada dua orangtuanya. Jika ia menghadiri penguburannya. janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau meluputkan kami akan pahalanya).´ 6. maka ia mendapatkan satu qirath. kebajikan yang didahulukan.´ (HR Tsauban) NB: untuk menambah pemahaman tentang sholat jenazah saya link kan dengan video di youtube cara sholat jenazah untuk laki laki dan untuk perempuan agar suara tidak bercampur silahkan di ³PAUSE´ live musik di sidebar sebelah kanan anda. Artinya: ³Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. mudah mudahan bermanfaat .´ (HR Abu Hurairah) Bahwa Rasulullah saw. Kemudian setelah salam membaca: As-sallamu µalaikum warahmatullahi wa barakaatuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful