P. 1
Contoh-contoh Soalan Esei Induksi

Contoh-contoh Soalan Esei Induksi

|Views: 6,475|Likes:
Published by Epoy Plus

More info:

Published by: Epoy Plus on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

CONTOH-CONTOH SOALAN 1. Encik Azmi telah idlnatik sebagai Penolong Pegawai Tadbir Gred N27.

Semasa dilantik, beliau dikenakan syarat tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Setelah genap 3 tahun berkhidmat, beliaui masih belum disahkan dalam perkhidmatan kerana masih gagal peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan. (a) Nyatakan tindakan awal yang perlu diambil oleh ketua Jabatan Encik Azmi sekiranya bealiu hendak memperakukan En.Azmi dilanjutkan tempoh percubaanya. (8m) (b) Pihak manakah yang boleh meluluskan permohonan melanjutkan tempoh percubaan tersebut? (2m) (c) Apakah implikasi kepada perkhidmatan En.Azmi percubaan beliau dilanjutkan dengan berdenda? (5m) Jawapan: (a) Ketua Jabatan hendaklah dengan segera memperakukan permohonan pelanjutan tempoh percubaan En.Azmi yang dibuat megikut subperaturan (2) kepada Suruhanjaya. Bagi maksud subperaturan (3), Ketua Jabatan hendaklah mengemukan permohonan itu dalam boring yang dinyatakan dalam Jadual Keepamt menyatakan butir-butir seperti berikut: sekiranya tempoh

-

Sebab pegawai itutidak disahkan Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan tempoh percubaan patut diberi atau tidak,dan jika patut diberi sama ada dengan denda atau tanpa denda. Maklumat perkhidmatan pegawai yang dikenaskinikan dan Senarai pepriksaan,jika ada, yang telah diduduki oleh pegawai itu, tarikh dan keputudsan peperiksaan itu. (8m)

-

(b) Pihak yang meluluskan permohonan pelanjutan tempoh percubaan ini ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) (2m) (c) Implikasi kepada perkhidmatan Encik Azmi ialah: Hilang kekanannya bagi suatu tempoh yang sama dengan tempoh pelanjutan itu Tidak layak mendapat apa-apa pergerakan gaji tahunan semasa tempoh pelanjutan pecubaannya dengan denda Diubah tarikh pergerkan berkuatkuasa. (5m) gajinya megikut tarikh pengesahan

rekod.pelan.gambar. dikumen.bocor atapnya atau berlubang dindingnya.buku. Di mana bangunan-bangunan di hawa dinginkan. nyatakan lima (5) usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara di dalam jagaan mereka? (10m) Jawapan: (a) Rekod kerajaan ialah segala jenis surat. Untuk menjaga dari kelembapan. Antara langkah yang boleh diambil oleh Jabatan dalam usaha memelihara rekod-reod krajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod Arkib Negara. -jika rekod basah.daftar. bahan bercetak.mikrofon. Sebaiknya guna rak-rak besi yang beri ruang sebanyak 6 inci di antara lantai dan rak pertama. maka bilik-bilik rekod hendaklah juga dihawadinginkan. (iii) Mengeringkan rekod. (a) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ‘rekod kerajaan’? (5m) (b) Selain daripada mendapatkan nasihat Jabatan Arkib Negara.gambar dan rakaman suara yang diterima atau dikeluarkan oleh mana-mana jabatan kerajaan dalam apa-bentuk jua sekalipun untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka.lukisan.peta.filem. Bilik simpanan rekod mestilah terhindar dari tikus dan serangga termasuk anai-anai. .2. Sekiranya rak-rak kayu digunakan. anginkan supaya kering. (ii) Rekod patut disimpan atas rak-rak -jangan letak di atasa lantai.wayang. Jangan dijemur -yang lapuk hendaklah dibersihkan -beranai atau semut dikeluarkan serannga tersebut. Mudahkan pusingan udara dan pembersihan. (5m) (b) Usaha-usaha memelihara rekod jabatan (i) Bilik simpanan sesuai Jabatan-jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod hendaklah disimpan dalam bilik sesuai yang tidak lembab. perlu diawasi dari anaianai atau bubuk dengan menyembur diedrin terlebih dahulu kepada rak-rak kayu. bilik simpanan memerlukan pusingan udara seperti pemasangan kipas angin.

kelewatan melaksanakn sesuatu program / aktiviti dapat dielakkan. (a) Nyatakan dua prinsip asas dalam Sistem Belanjawan diubahsuai (5m) (b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya system ini. 3. Dakwat.cat. (10m) . ii) Kuasa yang diberi mesti bersesuain dengan prinsip akauntabiliti (15m) Matlamat dapat dicapai melalui system ini i) Agensi tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dengan ketat. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. Agensi pelaksana yang mengenal leibh awal masalah pelaksanaan yang mungkin timbul dan tindakn sewajarnya untuk diambil. (10m) Jawapan: (a) Dua prinsip asas yang digunakan dalam Belanjawan Diubahsuai i) Kuasa membuat keputusan diberi seberapa praktikal yang boleh kepada peringkat bawahan. ii) Agensi pelaksan diberikuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka.(iv) (v) Rekod koyak perlu dibaiki -yang koyak ditampal dengan kertas lain (guna pelekat tepung ubi kayu) -gam cair atau tape cellulose tidak elok digunkan (rosakkan/ cacatkan) -yg tanggal dari fail disemat semula dgn segera. Oleh itu. iii) Agensi pelaksana mempunyai kebebasan unutk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program / aktiviti mereka. Bilik rekod dijaga / dibersihkan -jgn guna tempat makan minum / merokok / simpan bahan2 lain spt asid. iv) Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauh mana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan. setiap wang yang diterima oleh kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Ini membolehkan pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugasa mereka. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuran agensi pelaksana. (a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. Ini adalah berasaskan kepada konsep ‘let manager manage’ yang member kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program/projek mereka.minyak -dibersihkan selalu/guna pencuci hampagas digunakan elak habuk terkumpul. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh pegawai yang menerima wang. (10m) 4.

Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepada bahawa beliau telah tersalah tulis tiga helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. Pengalaman dan pusingan kerja. b) c) d) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan. Pendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. b) Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai islam di dalam pentadbiran. (15 mrkh ) Jawapan a) Latihan Kepimpinan. c) Perubahan sikap dan nilai . Resit baru mestilah dikeluarkan dan resit yang tersalah tulis itu perlulah dibatalkan dan disimpan berserta salinannya untuk tujuan diaudit. iv) Bagi perkara-perkara lain yang dibenarkan oleh Akauntan Negara / Akauntan Negeri. 6.(b) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. a) Latihan kepimpinan. jj) Satu bayaran tetap ada tercatat pada resit dan jumlah terimaan iii) Pungutan seorang diri terpaksa dibuat ketika pungutan di luar Ibu Pejabat dan segala catatan pungutan di dalam Buku Tunai hendaklah dibuat sebaik sahaja tiba di pejabat. Perubahan sikap dan nilai. Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan islam terhadap kepimpinan akan member kesan kepada diri individu itu sendiri. Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari semasa ke semasa. (5m) Jawapan a) i) Satu skim bermesin yang diluluskan bagi mengeluarkan resit adalah digunakan. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. Setiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Huraikan tiga (3) daripada pendekatan di bawah. b) .

Nilai amanah perlu ada pada setiap anggota awam kerana tugas mereka adalah mengurus dan menjaga kepentingan serta harta benda awam.Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan (sensitivity training) dimana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan member peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pimimpim. Semua anggota perkhidmatan awam daripada peringkat bawahan hingga peringkat tertinggi mestilah sikap mempunyai sikap tanggungjawab. Ikhlas – Ikhlas bermaksud hati yang bersih. Huraikan lima (5) nilai-nilai. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK). Orang yang tidak amanah dianggap telah melakukan satu pengkhianatan dan juga penipuan. Ia dikehendaki melaksanakan tugasnnya sebagai pemegang amanah Negara dan rakyat tugasnnya dengan cemerlang dan memberikan hasil yang maksimum. menunjuknunjuk dan gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdedikasi . mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti ayng ternaktub dalam Peraturanperaturan Pegawai Awam (K&TT) 1993.Berdedikasi bermaksud pembaktian seseorang bagi melaksanakan tugas dengan sempurna. Seseorang penjwat awam yang telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan sesuatu tugas bermakna beliau telah diamanahkan melaksanakan tugas tersebut.menyalahkan orang lain. (15 mrkh) 7. Seseorang yang tidak ikhlas tidak dapt melaksanakan tugas yang cemerlang secara berterusan. Seseorang (ii) (iii) (iv) .jujur dan suci. Bertanggungjawab – Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja. dan lain-lain yang mesti dilaksanakan.peribadi asas dalam perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas sehariannya. Sebaliknya.seseorang itu akan sentiasa merungut. Oleh itu. Tanpa sifat ikhlas. d) Pengalaman dan pusingan kerja Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. Kejayaan mereka memikul tanggungjawab akan membawa kejayaan kepada perkhidmatan awam. Sikap berdedikasi sangat perlu dimiliki oleh semua anggota perkhidmatan awam. (15m) Jawapan: (i) Amanah – Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakannya.tugas. ia memepunyai rasa tanggungjawab terhadap dirinya dan kepada Tuhan. Jika seseorang itu ikhlas dalam kerjanya akan melaksanakan tugas tersebut dengan sempurna dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan.janji.

Bersih – Bersih bermaksud kebersihan dari aspek fizikal dan kebersihan moral. tindakan dan tingkah laku.tamak haloba. Pekerja yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan.teguran dan tunjuk ajar.berkesan dan berkualiti. Seseorang yang tekun akan dapat menyiapkan tugasnya mengikut jadual yang telah ditetapkan. vi) Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputra. Pekerja yang tekun akan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan peribadi. Jelaskan lima (5) aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan ke arah mencapai matlamat di atas. (15m) Jawapan: i) Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat menganggur. Berdisiplin – Berdisiplin bermaksud patuh kepada peraturanperaturan dan undang-undang. Setiap tugas akan dilaksanakn denagan cepat. 8. Seseorang yang mempunyai sifat berdedikasi juga akan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan diri dan bersedia menerima nasihat. arahan dan undang-undang. Mereka juga sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama dan sentiasa menjaga imej dan maruah diri dan jabatannya.ganjaran dan juga pujian. v) Memodenkan kehidupan di luar bandar.Kesederhanaan adalh sikap yang menentang akan sikap keterlalauan sama ada keterlaluan dalam menetapkan sesuatu peraturan perbelanjaan atau dari segi kelakuan seperti percakapan. Kebersihan dari segi tempat tinggal akan mewujudkan kesihatan yang baik dan terhindar daripada penyakit. pakaian. Kebersihan daripada aspek rohani akan menghindarkan seseorang itu daripda perasaan dengki. Sederhana .khianat. vii) Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. dan sifat-sifat lain yang buruk. . sanggup berkorban masa dan tenaga untuk perkhidmatan dan sentiasa meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti.(v) (vi) (vii) (viii) yang mempunyai sifat berdedikasi akan melaksanakan kerja tanpa mengharapkan sebarang tambahan upahan. Dasar Pembangunan Nasional bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan di Negara ini. Tekun – Tekun bermaksud bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu tugas. ii) Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan iii) Memberi peluang kepada orang yang bekerja di sector rendah daya pengeluarannya berpindah kepada sector yang lebih lumayan. antara yang di kawasan Bandar dan luar Bandar dan antara wilayah. iv) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum.

kesihatan. vi) Memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru. Jawapan: Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat di dalam MPK dan FM ialah. (a) Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minit. . latihan. (b) Apakah tindakan perlu terhadap surat yang fail tidak dapat dikesan? (c) Apakah tindakan diambil jika surat yang diterima untuk perhatian salah seorang pegawai? Jawapan: (a) Surat yang diterima hendaklah direkodkan di atas kertas minit dengan tulisan merah dengan menuliskan nombor rujukan surat dan tarikhnya beserta tarikh surat itu dikandungkan.viii) Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran. kemudahan infrastruktur dan lain-lain. iii) Membantu kerja penyiliaan. 11. vii) Mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai. Setiap hari beliau menerima beberapa pucuk surat rasmi yang dihantar oleh jabatan-jabatan lain. Encik Alif seorang Pembantu Tadbir (P/O) yang bertanggungjawab terhadap surat menyurat di jabatannya. i) Mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas. viii) Memudah dan melicinkan urusan harian pejabat. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. ii) Memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perlu diambil semasa menjalankan tugas. ix) Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan. iv) Memudahkan semakan dan pindahan ke atas proses kerja apabila mengemaskini diperlukan. 9. Proses kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. v) Mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang.

12.amalan yang boleh dilaksanakan: i) Pemberian pengharapan. 13. ii) Mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara pelaksana Etika Perkhidmatan Awam. Jawapan (a) Surat yang hilang itu hendaklah dicari dengan segera dan kehilangan itu dilaporkan kepada Pegawai Keselamatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat dan mengemukakan laporannya yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam. Nyatakan amalan-amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah Agensi kerajaan bagi melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam.(b) Bagi surat yang failnya tidak dapat dikesan. (b) Cik Arisah seorang Pegawai Tadbir di Jabatan Y telah diarahkan untukl menyiasat dakwaan yang mengatakan terrdapat dokumen terperingkat yang telah dimusnahkan tanpa mengikut peraturan. vi) Menganjurkan majlis syarahan / ceramah agama. Beliau sedang mengambil tindakan terhadap sepucuk surat “Sulit”. x) Menyediakan manual kerja. Nyatakan nasihat yang perlu disampaikan oleh Cik Arisah. iv) Mengeluarkan berita jabatan. surat tersebut hendaklah dihantar terus kepada pegawai berkenaan tanpa dibuka. Beliau telah mencari ke merata tempat namun masih tidak dapat dikesan. ix) Mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat. xii) Mewujudkan prerpustakaan jabatan. Hasil siasatan mendapati kenyataan berkenaan ada kebenaranya. iii) Menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan social. Jawapan: Amalan. v) Mengadakan majlis jamuan minum teh dan sebagainya. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh Encik Ezwan mengenai kehilangan surat tersebut. (c) Surat untuk perhatian pegawai di jabatannya. Sekiranya . xi) Penyadiakan buku panduan. Semasa beliau meninggalkan biliknya kerana berbincang dengan pegawai atasannya. Encik Alif hendaklah meminta Bahagian Pendaftaran Fail supaya membuka sampul kecil sebagai langkah sementara.(a) Encik Ezwan seorang Penolong Pengarah telah diperuntukan sebuah bilik khas. Beliau telah memanggil pegawai-pegawai yang terlibat dan menasihati mereka tentang cara-cara pemusnahan dokumen-dokumen terperingkat yang betul. Ia hendaklah memasukkan surat rasmi itu ke dalam sampul kecil untuk tindakan setelah surat rasmi itu dibuka dan dicop tarikh penerimaan. beliau mendapati surat “Sulit” tersebut telah hilang. vii) Memberi kakitangan kursus /latihan. viii) Mengadakan pertandingan pejabat terbersih.

(7m) (b) Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja. (7m) 14. (c) Jika surat tersebut terbukti hilang. (d) Dokumen terperingkat termasuk buangan terperingkat yang hendaklah dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecil-kecilkan atau dirincih dengan penggunaan mesin perincih dan dibakar mengikut peraturan-peraturan yang terselamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan dokumen tersebut. (8m) . pemula dokumen tersebut hendaklah dimaklumkan supaya tafsiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat dan pembetulan keadaan dapat diambil. Ketua Jabatan hendaklah menimbangkan sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan di bawah Akta Rahsia RAsmi 1972 patut dijalankan. Bayaran tetap tercetak pada resit.kehilangan disahkan. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. Abunya hendaklah terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamatan yang sepatutnya sehingga dimusnahkan. dengan kebenaran khusus dari Akauntan Negara / Bendahari Negeri. (a) Terangkan peraturan-peraturan viasa dalam memgeluarkan resit. Jika diterima melalui pos atau penghantar. (8m) Jawapan: (a) Resit rasmi mestilah dikeluarkan bagi mengaku terima wang yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan. Laporan sekiranya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku.cek. Seorang pegawai lain tidak ada. (i) Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika pembayar hadir sendiri. resit dihantar pada hari itu juga.resit itu diserahkan kepadanya. (7m) (ii) (b) Resit rasmi boleh dikeluarkan oleh seorang pegawai sahaja dalam keadaan-keadaan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Resit dari skim bermesin ada digunkan. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan Kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. Resit mestilah ditandatangani dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang itu tetapi mestilah ditulis oleh pegawai lain. Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat unutk lain-lain cara pemusnahan.kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. Pungutan luar di mana seorang pegawai terpaksa bekerja seorang diri.

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisma bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. (iv) Pengwujudan system pengiktirafan kepada ahli-ahli KMK. Piagam Pelanggan adalah satu pernyataan komitmen secara bertulis oleh agensiagensi kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. bilik perbincangan dan sebagainya. Jelaskan lima (5) factor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. (v) Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alat-alat tulis. transparensi. ii. Sila jelaskan : (a) (i) Definisi Piagam Pelanggan (ii) Ciri-ciri Piagam Pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. (ii) Sistem latihan yang berkesan. Ia merupakan satu jaminan agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau perkhidmatan mengikut kualiti yang ditetapkan. Penyebaran boleh dibuat sama ada melalui risalah-risalah. (vi) KMK dianggap sebagai usaha jangka panjang. KMK haruslah dimulakan secara kecil-kecilan dahulu supaya ianya dapat dikekalkan secara berpanjangan. (iii) Sokongan daripada semua peringkat.15. atau poster yang boleh dipamerkan di tempat-tempat strategic di agensi atau di tempat-tempat orang awam (9m) (b)Sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakan di sesebuah agensi adalah seperti berikut: (i) Borang maklumbalas pelanggan . projector overhead. ‘handbills’. (15m) 16. Piagam Pelanggan hendaklah jelas. kesungguhan dan komitmen daripada pihak pengurusan atasan. (9m) (b) Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan? (6m) Jawapan: a) i. Antara langkah tersebut termasuklah memastikan setiap jabatan menyediakan dan mamatuhi Piagam Pelanggan. Ini termasuklah kesediaan pihak pengurusan unutk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program ini. (15M) Jawapan: Faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaan KMK (i) Sikap yang positif. Ia juga senang disebarkan untuk pengetahuan orang ramai. Maklumatmaklumat di dalamnya hendaklah menyatakan hany perkara utama dengan tepat. ringkas dan mudah difahami. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha unutk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada para pelanggannya.

(ii) Peti cadangan (iii)Pengesahan berita (iv)Kajian Pakar Perundingan (v)Penyediaan Perkhidmatan Hotline (vi) client survey 17. usaha melahirkan generasi muda yang berdisiplin.Sifat-sifat toleranmsi. bersemangat kebangsaan dan bersatu padu akan mudah dicapai. Ini dapat dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut: (a) Kurikulum yang sama i. semangat kebangsaan dan sifat taat setia kepada Negara dapat dipujuk. (3m) .unit beruniform dan sukan/olahraga. Mata pelajaran Bahasa Melayu telah juga diwajibkan di semua sekolah rendah aliran bahasa Cina dan Tamil. iii. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Dengan cara ini.persefahaman dan tolak ansur boleh dibentuk bagi melahirkan sebuah masyarakat yang bersepadu. iv. ii. (5m) b)Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama i.Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghantar utama di semua sekolah dan pusat pengajian tinggi di Malaysia mulai 1970. Kegiatan ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu aktiviti persatuan.Kurikulum sekolah diubah supaya berorientasikan Malaysia tanpa mengira bahasa penghantarnya. (15m) Jawapan: Dasar Pendidikan Negara sebagaimana dalam Akta Pelajaran 1961 menjadikan perpaduan sebagai matlamat akhirnya. Penggunaan satu bahasa dapat mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman antara kaum di Negara ini. ii. (4m) c)Kegiatan Kokurikulum Aktiviti kokurikulum dan sukan telah digalakkan oleh kerajaan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Pendidikan berunsurkan ketatanegaraan dan cintakan Malaysia telah diserapkan ke dalam semua mata pelajaran. Dengan cara ini.Semua sekolah rendah menggunkan KBSR dna sekolah menengah menggunakan KBSM.

Penyeliaan . penghargaan bagi perkhidmatan yang cemerlang. (b)Faktor Penyelenggaraan i. Suasan kerja .Gaji – diberi berasaskan keperluan asas hidup dan ianya hendaklah setimpal dengan tugas dan tanggungjawab serta mencukupi.Penghargaan daripada pihak atasan seperti pemberian pingat.penyeliaan yang berkesan ‘situational’ agar daya kreativiti tidak terjejas dan akan meningkatkan mutu kerja.d)Satu sistem peperiksaan yang sama Peperiksaan yang sama dan seragam telah dimulakan oleh kerajaan sperti Sijil Rendah (SRP). maka perasaan rendah diri dapat dihindarkan dan satu imej dan identity yang sama dan sepadu dapat dibentuk. ii. iii. (iv)Peluang untuk memajukan diri sendiri seperti latihan dan kenaikan pangkat.Polisi dan prosedur pentabdiran yang sempurna – ianya mestilah difahami dan diamalkan dengan adil dan saksama oleh penjawat-penjawat awam. (3m) 18. peralatannya dan sebagainya. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). (ii)Penghargaan. . penurunan kuasa kepada pegawai bawahan. Dengan adanya peperiksaan ayng seragam dan sama ini. (iii)Sifat yang baik – Menerima maklumbalas mengenai kerja-kerja yang telah dilaksanakan.dari segi susun atur pejabat. Huraikan tiga (3) faktor GALAKAN dan tiga (3) faktor Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksudkan di bawah faktor dorongan tersebut (15m) Jawapan: (a) Faktor Galakan (i)Keperluan / keinginan – seseorang itu untuk mencapai sesuatu tujuan di mana ia akan berusaha bersungguh-sungguh dan sanggup menempuh berbagai dugaan bagi mencapai sesuatu.Faktor dorongan adalah merupakan factor yang mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. ia perlu merasa bahawa sumbangannya terhadap pencapaian objektif adalah penting.ia perlu merasa bahawa ia mempunyai sedikit sebanyak hak dalam menentukan matlamatnya. iv.

Sistem giliran kerja – dapat pendedahan ayng cukup mengenai semua bidang tugas / tingkatkan keupayaan mereka. v.Proses pengumpulan maklumat dan cara berkomuniksai tuan pnuya .masyarakat. nilai system kepercayaan dan perilaku masyarakat) ii. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran kerja. c)Persekitaran dalaman i. persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman. (15m) Jawapan: i. iii.budaya masyarakat (pemikiran.kerajaan.system perundangan terhadap organisasi iii. vi. Kerja yang terjamin – mengelakkan lereka daripada mencari kerja lain.Prestasi ekonomi yang wujud dalam masyarakat.Kemudahan sesuai dengan kedudukan – Kemudahan diberi hendaklah bersesuain dengan jawatan. a) Persekitaran kerja Persekitaran yang paling dekat dgn organisasi terdiri daripada organisasi.5m) 19. iv.Program motivasi – dorong tingkat keupayaan. Di antara yang wujud ialah persekitaran kerja.v. (20m) 20.sosial.Program latihan terancang – tenaga manusia berkualiti sebelum penempatan dilakukan.persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman. ii. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitaran.Wujudkan system pengiktirafan – hargai yang beri perkhidmatan cemerlang.pelanggan.Pastikan bilangan staf cukup berbanding beban kerja. Sebagai contoh.Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian di dalam pengurusan tenaga manusia untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan staf kaunter. (7.pesaing dan pembekal.Tahap teknologi yang telah dicapai iv. b)persekitaran masyarakat -Dipengaruhi 4 faktor besar : i.Tekanan politik.mewujudkan system komunikasi antara staf kaunter-pihak pengurusan bincang masalah dan fikir cara-cara mengatasinya.

.Proses mendapatkan maklumat dan cara membuat keputusan.ii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->