KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak. Sebagai contoh. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. berdamping antara satu sama lain. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. 1. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Justeru. didikan. Malahada yang jarang bersua muka. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. tekananhidup. Selain itu.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. perpisahan ibu bapa. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. berbincang. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. . Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah.

pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. Pengaruh persekitaran.Berita Harian . kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti.memiliki senjata api menceroboh . pecah rumahdan memukul orang . judi dan membuli. 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan.. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat.Justeru. merogol dan menyamun. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. mengugut dan kes pukul. Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan . Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini. menyamun. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah. mabuk. mengenal pasti masalah anak. merogol.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. 2. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah. kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. memberi nasihat. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal. Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh .pedoman. tidakmustahil . 3. Kalau kita menyorot kembali gejala ini.

Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka. sekolah. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca. merompak. Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. media massa dan diripelajar itu sendiri .pusat membeli belah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga.Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja . pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api.akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh.statistik kesalahanmembunuh. Pelajar sekolah menengah. persekitaran.dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal . masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. Datuk Mahadzir Mohd Khir . Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan .Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. sindiket senjataapi . Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita. melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan.

tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. menghidu gam.08. .Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. tanpa kita membebankan mana-mana pihak. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Dadah. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. Akibat dari ketandusan aqidah . dadah. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja. heroin. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999. ingin mencuba. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. Hasil daripada siasatan. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan. Dengan komitmen. pil ectasy.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat.

Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. Salleh (1998: 86). yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. Menurut Ahmad Mohd. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Menurut Kamus Za'ba (2000: 20). Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini. Menurut Abd.a. adalah al-Quran". Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan. merogol. tokoh-tokoh agama. keyakinan.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s. Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk.a. kerobohan dan kerosakan. bersekududukan.Mawrid (1999:521).Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai. pegangan. yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan. kelakuan. al-Quran. keyakinan. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. lepak. keruntuhan membawa maksud perihal runtuh. tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat. pegangan. akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. akhlak memberi maksudbudi pekerti. Mohd. Aroff (1996: 76). meliwat dan membunuh. Sulaiman Hj. Rahman Md. lari dari rumah. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s. akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan. hadis danahli sufi. Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia. berkhalwat. maruah dan agama. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan.a.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160).w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. Menurut Kamusal.w. Akhlak Nabi 5 Muhammad s. sikap.Quran dan hadis. terhadap diri sendiri dan makhluk lain. tabiat. Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s. penagihan dadah dan meminum minuman keras.a. kerosakan. kejatuhan. tabiat dan tingkah laku. Akhlak juga difahami sebagai .w. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21). merompak. akhlak iaitu kalimahal. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas.w.

6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. Haron Din (2001: 4). sabar. riak. mengkaji makna dan erti kebaikan. keburukan. hati nurani atau suara hati. dan menyerah diri. remaja bermaksud mulai dewasa. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Menurut beliau. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. Dengan sifat itu. Akhlak yang baik ialah benar. aman. mengumpat. takbur. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. Sebagai ilmu. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. amanah.W. kewajipan. tunduk. Segi istilah pula ialah patuh. menepati janji. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. khianat dan lain-lain. Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini. pemaaf. sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. sombong. dendam. Takrif akhlak menurut Dr. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika. suci. dan menyerah diri kepada Allah S. syukur. taat. dengki. ikhlas.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan.

mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia. rusuhan. Pada tahun 1990. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). Mengikut pembahagian kaum.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. antara tahun 1990 dan 1992.46%) adalah remaja. Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. 2856 orang (12. Sebagai contoh. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu. Januari 1992). 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja.17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. seramai 3450 atau 9. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah. kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. PENGENALAN Di Malaysia. sebanyak 657 kes dicatatkan. daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. di Kedah sahaja. malah di merata tempat di seluruh pelusok negara. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. Daripadajumlah ini. 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India.remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes). 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif. Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia. seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. Berdasarkan statistik. pergaduhan sesama mereka. 3 Februari 1992). sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. Islam adalah agama yang lengkap. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi. . 73 kes membabitkan pelajar sekolah. terdapat 1578 kes. Oleh kerana bilangannya yang ramai. Daripada jumlah itu. Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja. Datuk Napsiah Omar (Berita Harian.dunia dan di akhirat. 1991 (1981 kes). Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat. Pada tahun 1990.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992. salah guna dadah. Perangkaan polis menunjukkan.

melatih anak cara bersopan. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. video. berketerampilan. 2. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia. menunjukkan keperibadian yang mulia. amanah.Pada tahun 1988. Berikut beberapa saranan: 1. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah. emosi dan keputusan. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. tepati janji. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. nilai-nilai murni. Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. sebanyak 3978 kes dicatatkan. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. prinsip-prinsip akauntabiliti. motivasi. Pendekatan akademik. keberanian. Justeru. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. 11 Mac 1993). Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. 18 . bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. 4111 kes pada tahun 1989. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik.

T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. 4.W. dan bahasa. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. termasuklah perubahan jasmani. orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. sosial. Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia. dan sentiasa "bermasalah". 5. MUKADIMAH Alhamdulillah. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah.3. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah. emosi. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´. . Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. 6. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Akibat daripada itu.

Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas. lepak. lumba haram. merompak. lari dari rumah. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. merogol dan membunuh. . Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. penagihan dadah dan meminum minuman keras.Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful