P. 1
Teks Forum

Teks Forum

1.0

|Views: 10,611|Likes:

More info:

Published by: Generalz De' Chosenz on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2015

pdf

text

original

KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Sebagai contoh. tekananhidup. . pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. 1. Selain itu.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Justeru. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. perpisahan ibu bapa. didikan. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. Malahada yang jarang bersua muka. berdamping antara satu sama lain. berbincang. ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak.

menyamun. merogol. 2. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. merogol dan menyamun. Kalau kita menyorot kembali gejala ini.. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. mengugut dan kes pukul. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh . 3. mengenal pasti masalah anak.pedoman. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan. mabuk.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. tidakmustahil . Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti.Berita Harian . judi dan membuli. kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. Pengaruh persekitaran. Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah.Justeru. pecah rumahdan memukul orang . Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan .memiliki senjata api menceroboh . memberi nasihat. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah.

akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka.Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja . Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan . sindiket senjataapi . pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan. Datuk Mahadzir Mohd Khir . Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993. sekolah. Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita. melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. media massa dan diripelajar itu sendiri . terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan .statistik kesalahanmembunuh. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. Pelajar sekolah menengah. kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan.Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen.Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka.pusat membeli belah. persekitaran. Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian.dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal . merompak. masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar.

2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. . tanpa kita membebankan mana-mana pihak. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat.Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. Dadah. menghidu gam. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. ingin mencuba. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. Akibat dari ketandusan aqidah . kesungguhan dan keikhlasan semua pihak.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. pil ectasy. Dengan komitmen. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999. Akhbar Berita Harian bertarikh 30.08. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. dadah. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. heroin.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. Hasil daripada siasatan. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya.

keyakinan. akhlak iaitu kalimahal. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan.w.Mawrid (1999:521). Menurut Kamus Za'ba (2000: 20). keyakinan. kejatuhan. Akhlak juga difahami sebagai . maruah dan agama. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini.Quran dan hadis. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. lepak. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan. akhlak memberi maksudbudi pekerti. Mohd. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21). apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. al-Quran. berkhalwat.w. yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. Salleh (1998: 86). akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. adalah al-Quran". Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s. yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan.a. meliwat dan membunuh.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160). penagihan dadah dan meminum minuman keras. kerosakan. Menurut Abd. sikap. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas. kerobohan dan kerosakan.a. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Menurut Ahmad Mohd. Aroff (1996: 76). Akhlak Nabi 5 Muhammad s. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s. tokoh-tokoh agama.a. tabiat dan tingkah laku. hadis danahli sufi. Rahman Md. kelakuan. pegangan. lari dari rumah. pegangan. merogol.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s. Menurut Kamusal. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan.Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai. Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan. merompak. bersekududukan. akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan. keruntuhan membawa maksud perihal runtuh.w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. tabiat. terhadap diri sendiri dan makhluk lain.a. Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk.w. tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas. Sulaiman Hj.

6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. dan menyerah diri.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika. keburukan. sabar. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini. amanah. tunduk. riak. Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. dan menyerah diri kepada Allah S. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. sombong. remaja bermaksud mulai dewasa. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). suci. pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. Menurut beliau. Segi istilah pula ialah patuh. menepati janji. sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . khianat dan lain-lain.W. mengkaji makna dan erti kebaikan. Akhlak yang baik ialah benar. taat. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. dendam. syukur. aman. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. kewajipan. mengumpat. hati nurani atau suara hati. Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam. Sebagai ilmu. takbur. Haron Din (2001: 4). Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. pemaaf. dengki. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). Takrif akhlak menurut Dr. ikhlas. Dengan sifat itu. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak.

kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. Daripada jumlah itu. kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. Januari 1992). Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia.remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk.17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. Pada tahun 1990. Sebagai contoh. 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. antara tahun 1990 dan 1992.dunia dan di akhirat. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). salah guna dadah. seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. 3 Februari 1992). Datuk Napsiah Omar (Berita Harian. sebanyak 657 kes dicatatkan. pergaduhan sesama mereka. Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat. Perangkaan polis menunjukkan. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu. malah di merata tempat di seluruh pelusok negara.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah. Pada tahun 1990. 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India. seramai 3450 atau 9. PENGENALAN Di Malaysia. 2856 orang (12. mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia. Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. rusuhan.46%) adalah remaja. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. Daripadajumlah ini. 1991 (1981 kes). di Kedah sahaja. . 73 kes membabitkan pelajar sekolah. Islam adalah agama yang lengkap. Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja. Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. Mengikut pembahagian kaum. terdapat 1578 kes. sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi. 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes). Oleh kerana bilangannya yang ramai.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992. 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif. Berdasarkan statistik.

Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia. keberanian. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. prinsip-prinsip akauntabiliti. 11 Mac 1993). 18 . 2. motivasi. video. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. amanah. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. nilai-nilai murni. Berikut beberapa saranan: 1. Justeru. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Pendekatan akademik. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. melatih anak cara bersopan. 4111 kes pada tahun 1989. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. berketerampilan. tepati janji. emosi dan keputusan. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´.Pada tahun 1988.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. sebanyak 3978 kes dicatatkan. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. menunjukkan keperibadian yang mulia. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak.

Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik. emosi. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. 4. 6.W. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah.3. termasuklah perubahan jasmani. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar.T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. 5. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. dan bahasa. orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah. . Akibat daripada itu. MUKADIMAH Alhamdulillah. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. dan sentiasa "bermasalah". penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. sosial.

. Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. lari dari rumah. ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. merogol dan membunuh. Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. lumba haram. penagihan dadah dan meminum minuman keras.Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial. merompak. lepak. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->