KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. didikan. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. perpisahan ibu bapa. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. tekananhidup. Sebagai contoh. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. Justeru. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. berbincang. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. berdamping antara satu sama lain. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Malahada yang jarang bersua muka. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. 1. . ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Selain itu. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan.

Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. Pengaruh persekitaran.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. mengenal pasti masalah anak. Kalau kita menyorot kembali gejala ini.memiliki senjata api menceroboh . menyamun. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. memberi nasihat. judi dan membuli. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah. kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh.Justeru. kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti. mengugut dan kes pukul. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah. merogol. sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. merogol dan menyamun. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. mabuk. 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan.pedoman.. pecah rumahdan memukul orang . Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh . 2.Berita Harian . 3. tidakmustahil . Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan . Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal.

media massa dan diripelajar itu sendiri .Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. persekitaran. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan . Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga. Datuk Mahadzir Mohd Khir . melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya.akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. sindiket senjataapi . merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca. sekolah. Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng. Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. merompak. kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan.Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja .Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian.statistik kesalahanmembunuh. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan. Pelajar sekolah menengah. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng.dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal .pusat membeli belah. masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka.

Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. menghidu gam. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Dadah. Akibat dari ketandusan aqidah .03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. Hasil daripada siasatan. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. . Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. heroin. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. Dengan komitmen. pil ectasy. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. Akhbar Berita Harian bertarikh 30.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999. meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. dadah. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25.08. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari.Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. ingin mencuba. tanpa kita membebankan mana-mana pihak. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok.

merompak. Salleh (1998: 86). tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat. Menurut Kamus Za'ba (2000: 20). lepak. tabiat. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. sikap. al-Quran. kelakuan.a. Menurut Abd. keruntuhan membawa maksud perihal runtuh. yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan. Mohd. terhadap diri sendiri dan makhluk lain. yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. maruah dan agama. adalah al-Quran". akhlak iaitu kalimahal. meliwat dan membunuh. Aroff (1996: 76). hadis danahli sufi. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s. kerobohan dan kerosakan.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s. pegangan. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s. Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan. Akhlak Nabi 5 Muhammad s. merogol. lari dari rumah.Mawrid (1999:521). kejatuhan. kerosakan. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. akhlak memberi maksudbudi pekerti. akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. tokoh-tokoh agama. pegangan. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas. Sulaiman Hj.w. Akhlak juga difahami sebagai .a. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia. Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk. berkhalwat. tabiat dan tingkah laku.a. penagihan dadah dan meminum minuman keras. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21). bersekududukan. keyakinan.w.Quran dan hadis. akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. Menurut Kamusal. Rahman Md. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. keyakinan.a.Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. Menurut Ahmad Mohd.w.w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160).

Takrif akhlak menurut Dr. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). hati nurani atau suara hati. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika. pemaaf. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. Haron Din (2001: 4). sombong.W. Akhlak yang baik ialah benar. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya. amanah. 6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. taat. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. tunduk. Segi istilah pula ialah patuh. menepati janji. khianat dan lain-lain. takbur. remaja bermaksud mulai dewasa. Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan. ikhlas. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). dan menyerah diri. Menurut beliau. aman. mengkaji makna dan erti kebaikan. Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. keburukan. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. dan menyerah diri kepada Allah S. riak. sabar.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Sebagai ilmu. mengumpat. dendam. kewajipan. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun. syukur. Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. dengki. suci. Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. Dengan sifat itu. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak.

Daripadajumlah ini. kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. 73 kes membabitkan pelajar sekolah. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. Daripada jumlah itu. daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. sebanyak 657 kes dicatatkan. seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. PENGENALAN Di Malaysia.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992. Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja. Mengikut pembahagian kaum. 3 Februari 1992). Islam adalah agama yang lengkap. Pada tahun 1990. seramai 3450 atau 9. Perangkaan polis menunjukkan. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia.17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah.46%) adalah remaja. Datuk Napsiah Omar (Berita Harian. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi. 2856 orang (12. 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja. Pada tahun 1990. mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia. antara tahun 1990 dan 1992. Oleh kerana bilangannya yang ramai. Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius.dunia dan di akhirat. terdapat 1578 kes. salah guna dadah. Berdasarkan statistik.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat. malah di merata tempat di seluruh pelusok negara. pergaduhan sesama mereka. 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes).remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. rusuhan. . Januari 1992). sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). Sebagai contoh. 1991 (1981 kes). 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif. di Kedah sahaja. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu.

Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah. amanah. 18 . Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. berketerampilan. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. 11 Mac 1993). menunjukkan keperibadian yang mulia. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Pendekatan akademik. video. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´. keberanian. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. nilai-nilai murni. emosi dan keputusan.Pada tahun 1988. Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. motivasi. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. tepati janji. 2. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. melatih anak cara bersopan. sebanyak 3978 kes dicatatkan. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. 4111 kes pada tahun 1989. Justeru. Berikut beberapa saranan: 1. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. prinsip-prinsip akauntabiliti.

MUKADIMAH Alhamdulillah. 4. dan sentiasa "bermasalah". dan bahasa. orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. . Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis.3. emosi. 5. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka.T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. termasuklah perubahan jasmani. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´. Akibat daripada itu. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa.W. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. sosial. Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar. 6. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah.

Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. lepak. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas. lumba haram. Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. merogol dan membunuh. . merompak. ekonomi dan politik yang pesat di negara ini.Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial. penagihan dadah dan meminum minuman keras. lari dari rumah.