KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. . terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. perpisahan ibu bapa. berdamping antara satu sama lain. ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. 1. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. didikan. berbincang. Justeru. tekananhidup. Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Sebagai contoh. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. Malahada yang jarang bersua muka. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Selain itu. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah.

Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan . Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah. tidakmustahil . 3.. pecah rumahdan memukul orang . mengenal pasti masalah anak. memberi nasihat.pedoman. mengugut dan kes pukul. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. 2. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. judi dan membuli. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh.Berita Harian . Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini.memiliki senjata api menceroboh .Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah. sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh . Pengaruh persekitaran. menyamun. mabuk. merogol dan menyamun. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. Kalau kita menyorot kembali gejala ini. merogol.Justeru. 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti.

dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal . Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca. sekolah.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. Datuk Mahadzir Mohd Khir .pusat membeli belah. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan.akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan . melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Pelajar sekolah menengah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga. masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar.Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja . Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993. Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng.statistik kesalahanmembunuh.Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. sindiket senjataapi . Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian. media massa dan diripelajar itu sendiri . merompak.Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. persekitaran. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997.

08. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999. Hasil daripada siasatan.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. . tanpa kita membebankan mana-mana pihak. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah.Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. Dadah. dadah.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. heroin. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. Dengan komitmen. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. pil ectasy. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. menghidu gam. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. ingin mencuba. Akibat dari ketandusan aqidah . Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja.

lepak. Sulaiman Hj.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas. merogol.a. terhadap diri sendiri dan makhluk lain.Quran dan hadis. bersekududukan.Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai. lari dari rumah. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Menurut Kamus Za'ba (2000: 20). merompak. keyakinan. Menurut Kamusal. akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan. kejatuhan. Salleh (1998: 86). keruntuhan membawa maksud perihal runtuh. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. Akhlak Nabi 5 Muhammad s. kelakuan. kerobohan dan kerosakan.a. yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan. Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan. tabiat. akhlak memberi maksudbudi pekerti. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. Aroff (1996: 76). al-Quran. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini. tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat. Menurut Abd.a.Mawrid (1999:521). Rahman Md.w. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. akhlak iaitu kalimahal. Mohd. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas. Menurut Ahmad Mohd. Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia. kerosakan.w. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21). adalah al-Quran".w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. meliwat dan membunuh.a. pegangan. penagihan dadah dan meminum minuman keras. Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan. akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. keyakinan. sikap. berkhalwat. Akhlak juga difahami sebagai . yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. tokoh-tokoh agama. hadis danahli sufi.w. Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk. maruah dan agama. tabiat dan tingkah laku. pegangan.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160).

amanah. remaja bermaksud mulai dewasa. keburukan. mengumpat. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Menurut beliau. syukur. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. dengki. takbur. Sebagai ilmu. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya. Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini. sombong. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. Haron Din (2001: 4). Akhlak yang baik ialah benar.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun. suci. ikhlas. Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. aman. menepati janji. hati nurani atau suara hati.W. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. tunduk. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. taat.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan. mengkaji makna dan erti kebaikan. khianat dan lain-lain. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). Takrif akhlak menurut Dr. 6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. Segi istilah pula ialah patuh. dendam. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. sabar. kewajipan. Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam. dan menyerah diri. Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. dan menyerah diri kepada Allah S. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak. Dengan sifat itu. Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. riak. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika. pemaaf.

Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. PENGENALAN Di Malaysia. Daripada jumlah itu. terdapat 1578 kes. 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja. Berdasarkan statistik. pergaduhan sesama mereka. 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes). Islam adalah agama yang lengkap.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992. Mengikut pembahagian kaum.46%) adalah remaja. malah di merata tempat di seluruh pelusok negara. salah guna dadah. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. Pada tahun 1990. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. seramai 3450 atau 9. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu. Pada tahun 1990. sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. antara tahun 1990 dan 1992. 3 Februari 1992). Datuk Napsiah Omar (Berita Harian. mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia.17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. Perangkaan polis menunjukkan. Januari 1992). Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat. di Kedah sahaja. Sebagai contoh. kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi.dunia dan di akhirat. 1991 (1981 kes). kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. Daripadajumlah ini. 73 kes membabitkan pelajar sekolah. . Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja.remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. rusuhan. sebanyak 657 kes dicatatkan. 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India. Oleh kerana bilangannya yang ramai. 2856 orang (12.

motivasi. emosi dan keputusan. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. Justeru. Berikut beberapa saranan: 1. 4111 kes pada tahun 1989. Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. video. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. 2. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. prinsip-prinsip akauntabiliti. amanah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. nilai-nilai murni. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. 11 Mac 1993). Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. Pendekatan akademik. sebanyak 3978 kes dicatatkan. 18 . berketerampilan. keberanian. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. melatih anak cara bersopan. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. menunjukkan keperibadian yang mulia. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak.Pada tahun 1988. tepati janji. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama.

Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. . dan sentiasa "bermasalah". Akibat daripada itu. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. dan bahasa. 4.3. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. sosial. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. emosi. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik. orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. 5. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. 6. MUKADIMAH Alhamdulillah. termasuklah perubahan jasmani. Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia.T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah.W.

Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial. merompak. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas. lumba haram. lepak. penagihan dadah dan meminum minuman keras. merogol dan membunuh. Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. lari dari rumah. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. .