KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

berbincang. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak. tekananhidup. didikan. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. Sebagai contoh. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. 1. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. berdamping antara satu sama lain. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. . Justeru. Selain itu. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. perpisahan ibu bapa. Malahada yang jarang bersua muka. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan.

Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah. memberi nasihat. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. Pengaruh persekitaran. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. tidakmustahil . Kalau kita menyorot kembali gejala ini. merogol dan menyamun. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. judi dan membuli. 2. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. mengenal pasti masalah anak.. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah. memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini. menyamun. mengugut dan kes pukul. sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal.pedoman. Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan . pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas.Justeru. Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh .Berita Harian . Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah.memiliki senjata api menceroboh . Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. pecah rumahdan memukul orang . 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. mabuk. kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti. 3. merogol.

Datuk Mahadzir Mohd Khir . merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian. merompak.Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng.statistik kesalahanmembunuh. sindiket senjataapi . tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan . kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan.Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga. Pelajar sekolah menengah. melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya.pusat membeli belah. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan. masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar.dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal .Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja . Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993. sekolah.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api.akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. media massa dan diripelajar itu sendiri . Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. persekitaran.

tanpa kita membebankan mana-mana pihak. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu.08. Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. Dengan komitmen. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. . Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan. heroin. Dadah. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. pil ectasy.Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. Hasil daripada siasatan.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . ingin mencuba. Akibat dari ketandusan aqidah . Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya. dadah. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. menghidu gam. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru.

Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia. lari dari rumah. akhlak memberi maksudbudi pekerti. akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan. tabiat dan tingkah laku. pegangan.w.a. keyakinan. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan.Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini.a. kerosakan. yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21). keruntuhan membawa maksud perihal runtuh. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. hadis danahli sufi. Akhlak Nabi 5 Muhammad s. tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat.Mawrid (1999:521). maruah dan agama.w. Aroff (1996: 76). kerobohan dan kerosakan. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. Rahman Md. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s.a. tabiat.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160). Salleh (1998: 86). bersekududukan. pegangan. Menurut Abd. yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. Menurut Kamus Za'ba (2000: 20). Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk. kejatuhan. akhlak iaitu kalimahal. Akhlak juga difahami sebagai . kelakuan.w. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. keyakinan. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas. Sulaiman Hj. adalah al-Quran". lepak. Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s.w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. Mohd. penagihan dadah dan meminum minuman keras.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s. merogol. sikap. merompak. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas. akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. terhadap diri sendiri dan makhluk lain.Quran dan hadis. berkhalwat. Menurut Ahmad Mohd. meliwat dan membunuh. Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan. Menurut Kamusal. Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. tokoh-tokoh agama.a. al-Quran.

Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini. mengumpat. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. Segi istilah pula ialah patuh. riak. sabar. ikhlas. keburukan. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. 6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. Menurut beliau. aman. dendam. dan menyerah diri kepada Allah S. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika. sombong. amanah. Takrif akhlak menurut Dr. Dengan sifat itu. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. hati nurani atau suara hati. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak. Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. mengkaji makna dan erti kebaikan. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). khianat dan lain-lain. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). remaja bermaksud mulai dewasa. syukur. kewajipan. dengki. takbur. Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. pemaaf.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan. dan menyerah diri. suci. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun.W. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya. taat. Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. menepati janji. pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. tunduk. Sebagai ilmu. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. Akhlak yang baik ialah benar. Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. Haron Din (2001: 4).

Oleh kerana bilangannya yang ramai. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. Pada tahun 1990. sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. terdapat 1578 kes. salah guna dadah. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992. 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes). 2856 orang (12. 3 Februari 1992). Pada tahun 1990. rusuhan. di Kedah sahaja.17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. Perangkaan polis menunjukkan. 73 kes membabitkan pelajar sekolah. PENGENALAN Di Malaysia. . Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif. malah di merata tempat di seluruh pelusok negara. Januari 1992). Islam adalah agama yang lengkap. Mengikut pembahagian kaum. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah. Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. 1991 (1981 kes). daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu. mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. seramai 3450 atau 9. Datuk Napsiah Omar (Berita Harian. antara tahun 1990 dan 1992.remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia. Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat.dunia dan di akhirat. 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja. Daripadajumlah ini. sebanyak 657 kes dicatatkan. Daripada jumlah itu. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi. pergaduhan sesama mereka. Sebagai contoh.46%) adalah remaja. Berdasarkan statistik.

18 . keberanian. melatih anak cara bersopan. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Pendekatan akademik. 4111 kes pada tahun 1989. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. motivasi. video. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak.Pada tahun 1988. Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. prinsip-prinsip akauntabiliti. amanah. Berikut beberapa saranan: 1. 2. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. 11 Mac 1993). Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. berketerampilan. emosi dan keputusan. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´. nilai-nilai murni. sebanyak 3978 kes dicatatkan.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Justeru. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. menunjukkan keperibadian yang mulia. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. tepati janji.

4. emosi. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa.T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. dan sentiasa "bermasalah".W. . orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. Akibat daripada itu. 6. dan bahasa. 5. termasuklah perubahan jasmani.3. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. sosial. MUKADIMAH Alhamdulillah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif.

Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. . ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. lumba haram. merogol dan membunuh. penagihan dadah dan meminum minuman keras. lari dari rumah. merompak. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas.Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial. lepak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful