KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. berdamping antara satu sama lain. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. Sebagai contoh. berbincang. . Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. perpisahan ibu bapa. Malahada yang jarang bersua muka. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. tekananhidup. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. 1. ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak. Justeru.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. didikan. Selain itu.

memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. memberi nasihat. 2. kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti. mengugut dan kes pukul. Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . Pengaruh persekitaran.pedoman. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini.memiliki senjata api menceroboh . merogol. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal. menyamun. merogol dan menyamun. pecah rumahdan memukul orang . tidakmustahil . mengenal pasti masalah anak. Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh .Berita Harian . judi dan membuli. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. mabuk. Kalau kita menyorot kembali gejala ini. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah.Justeru. sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab.. 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. 3. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini. Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan .

sindiket senjataapi . Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan.Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. persekitaran. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca. sekolah.Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka.akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan . media massa dan diripelajar itu sendiri .statistik kesalahanmembunuh. Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. merompak. Pelajar sekolah menengah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng. Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita. Datuk Mahadzir Mohd Khir .dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal .pusat membeli belah. Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993.Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja .

tanpa kita membebankan mana-mana pihak. Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. . Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. Dengan komitmen. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. pil ectasy. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. menghidu gam. ingin mencuba. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999. Hasil daripada siasatan. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri.08.Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. heroin. Dadah. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. dadah. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Akibat dari ketandusan aqidah . meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam.

kerobohan dan kerosakan. Sulaiman Hj. hadis danahli sufi. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. lari dari rumah. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s. keyakinan. penagihan dadah dan meminum minuman keras. kejatuhan. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. maruah dan agama.a. Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan. tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat. berkhalwat. merogol. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini. Mohd. Menurut Kamusal.w. Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia.w.a. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. Salleh (1998: 86). kelakuan. keyakinan. akhlak iaitu kalimahal. Akhlak juga difahami sebagai . Rahman Md. Menurut Abd. Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s. Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk. yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan. adalah al-Quran". tokoh-tokoh agama.w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. lepak. keruntuhan membawa maksud perihal runtuh. Akhlak Nabi 5 Muhammad s. Menurut Ahmad Mohd. merompak. Aroff (1996: 76). kerosakan. Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan.Mawrid (1999:521). tabiat dan tingkah laku.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160). Menurut Kamus Za'ba (2000: 20).w.Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai. sikap. tabiat. akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. terhadap diri sendiri dan makhluk lain. pegangan. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. meliwat dan membunuh. akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan.a. akhlak memberi maksudbudi pekerti. bersekududukan. pegangan. al-Quran.Quran dan hadis. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21).a.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas.

Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam. riak. khianat dan lain-lain. ikhlas. keburukan. amanah. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. remaja bermaksud mulai dewasa. pemaaf. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya.W. Takrif akhlak menurut Dr. dengki. Menurut beliau. mengkaji makna dan erti kebaikan. hati nurani atau suara hati. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). dan menyerah diri kepada Allah S. Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini. takbur. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. Akhlak yang baik ialah benar.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan. kewajipan. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. Haron Din (2001: 4). Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. suci. taat. sombong. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. Dengan sifat itu. tunduk. sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. mengumpat. menepati janji. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak. dan menyerah diri. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . syukur. aman. Sebagai ilmu. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Segi istilah pula ialah patuh. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. dendam. 6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. sabar.

3 Februari 1992). 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes). Daripada jumlah itu. terdapat 1578 kes. Pada tahun 1990.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992.remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja. Islam adalah agama yang lengkap. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi. 73 kes membabitkan pelajar sekolah.dunia dan di akhirat. antara tahun 1990 dan 1992. kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. pergaduhan sesama mereka. 1991 (1981 kes). kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. Berdasarkan statistik. . malah di merata tempat di seluruh pelusok negara. sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia. Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. Daripadajumlah ini. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah. Perangkaan polis menunjukkan. 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif. seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. Januari 1992). Pada tahun 1990. Datuk Napsiah Omar (Berita Harian. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. di Kedah sahaja. 2856 orang (12. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). salah guna dadah. Oleh kerana bilangannya yang ramai. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. rusuhan. PENGENALAN Di Malaysia. Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat. sebanyak 657 kes dicatatkan.46%) adalah remaja. 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja.17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia. seramai 3450 atau 9. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. Mengikut pembahagian kaum. Sebagai contoh.

Pendekatan akademik. melatih anak cara bersopan. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. motivasi. Berikut beberapa saranan: 1. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. amanah.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. 2. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia.Pada tahun 1988. 18 . tepati janji. 11 Mac 1993). 4111 kes pada tahun 1989. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. nilai-nilai murni. berketerampilan. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Justeru. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. emosi dan keputusan. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´. prinsip-prinsip akauntabiliti. sebanyak 3978 kes dicatatkan. keberanian. video. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. menunjukkan keperibadian yang mulia.

MUKADIMAH Alhamdulillah. orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. Akibat daripada itu. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. sosial. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis.3. 5. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia. dan sentiasa "bermasalah". Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik.W. emosi. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´. dan bahasa. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah. 4. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar. termasuklah perubahan jasmani. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah.T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. 6. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. . Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa.

Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. .Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas. Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. merogol dan membunuh. lari dari rumah. lumba haram. merompak. penagihan dadah dan meminum minuman keras. ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. lepak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful