KESIMPULAN Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada

hari ini amatlah mencemaskan. Tindakan untuk mengawalnya sudahsampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifattujuan akademik dan tertumpu kepadapunca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Di sebabkan terlalu banyakpunca yang diramalkan , tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah, namun ia hanya berakhirdi meja perbincangan,forum atau seminar. Memang ada program yangdirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatperlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawabmendidik anakanak dan para pelajar. Sebagai masyarakat mikro, sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakatmakro. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruhuntuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkandiri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkandiridan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. 20

Kesan pergaulanbebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. 16 Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhioleh remaja lain yang bersuka-suka. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikanwang saku yang terlalu banyak. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihatdari pelbagai sudut. tekananhidup. Malahada yang jarang bersua muka. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurangmempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlakyang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan. perpisahan ibu bapa. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. berbincang. malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi jugakeluarga berada. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakansalah satu faktor keruntuhan akhlak. Juga sikap ibu bapayang tidak mengambil berattentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. berdamping antara satu sama lain. Sebagai contoh. bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Justeru.FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Daripada data dan statistik yang dibentangkan. didikan. Selain itu. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. . pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. 1. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnyajuga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja.

Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. 3. memberi nasihat. tidakmustahil . Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah. 12 Julai 2001 lalu melaporkandalam tempoh10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayahmembabitkanremaja lelaki dan pelajar meningkatsebanyak 35 peratusdan 25 peratus bagi remaja perempuan.Justeru. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkanmelalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh ini. mengugut dan kes pukul. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas.. Seawal belasan tahunpelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstremsepertimembunuh . pecah rumahdan memukul orang . mengenal pasti masalah anak. mereka merayaurayau di pusat-pusat membeli-belah.memiliki senjata api menceroboh . menyamun. kita seharusnyamenjalankan kewajipan dengan merancangaktiviti.pedoman. mabuk. merogol dan menyamun. kita akandiperlihatkankepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . sebagai ibu bapadan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. 2.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undangdan tidak takutmelakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. Angka ini bukansedikit dan menunjukkangejala iniini berada pada tahap membimbangkan . merogol. Pengaruh persekitaran.Berita Harian . memberikan kemudahankemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. judi dan membuli. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengandadah. Merekayang sudah menjinakkan diri dengankes seperti mencurimotosikal. Kalau kita menyorot kembali gejala ini. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polistelah mengenal pastipelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilakupara remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakarsekolahdan rumah guru yang dilakukan oleh pelajarsekolah. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini.

pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiranmereka. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruhmengikut negeri-negeri dari tahun1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. sindiket senjataapi .dengan mengambil pendekatan bersepadudengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya 13 Black Metal .Selain itu 12 rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat jugamenyumbang kearahkelakuan tidak baik di kalangan remaja .Sekiranyaini berlakupelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. persekitaran. Pelajar sekolah menengah. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunyagejala ponteng di kalangan pelajarsekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut sepertifaktorrumah tangga. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan.Mengikut laporanMenteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen.123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng.pusat membeli belah. Datuk Mahadzir Mohd Khir . kira-kira 97 peratus adalah dari kalanganpelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Ramai pelajar dan remajamudah terpengaruh dengan media yang memberikanganjaran keseronokandan mulatersesat denganmeniru apa yang dilihat dan dibaca. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pastisebagai kumpulan majoritiyang terbabit dengan gejalaponteng. sekolah.akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. melayari internet di kafe siberdan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. media massa dan diripelajar itu sendiri . merompak. Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosialyang barudikalangan pelajar sekolah di negara kita.statistik kesalahanmembunuh. masalah ponteng lebih ketaraberlaku di kalangan pelajarperingkat menengah iaitu tingkatan dua dan tigaterutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. Sesungguhnya gejala ponteng sekolahadalah masalah serius yangperlu diberi perhatian. Perangkaan yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkaniaitu 32092 orangpada tahun 1993. Menurut SetiausahaParlimen Kementerian Pendidikan .

Masalah merokok dikalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat. pil ectasy. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. Hasil daripada siasatan. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran danmengikuti upacarayang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. Dengan komitmen.Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. meminum ubat batuk dan lainlain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. tanpa kita membebankan mana-mana pihak. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metalsejak 1999. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja.dan mengikut tingkah laku ibu bapa . ingin mencuba. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudidengan menafikantauhid Uluhiyyah.08. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. . Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. Akibat dari ketandusan aqidah . heroin.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yangmenjangkiti remaja melayu babak demi babak. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polisyang disyaki ponteng dan menghidu gam. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dariseluruh anggota masyarakat. pengaruh rakan sebaya dan iklanserta mudah diperolehi di pasaran. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkanemej yang hebat dan kedewasaan. Ilmu dan pengajaran daripadasimpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya. Dadah. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. dadah. menghidu gam. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini.

Di samping itu akhlak juga mengandungisubstance atau kejiwaan yang direalisasikan dalam bentuk kelakuan. tingkah laku manusia dan tabiat samada baik ataujahat. Mohd. Akhlak itu perlu dipelajari agar dapat diketahui mana sifat yang baik dan yang buruk. akhlak dari segi istilah membawa maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. Menurut Abd. maruah dan agama.ISTILAH Keruntuhan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160). yang dimaksudkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan.w yang telah dikatakan oleh Aisyah r. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan diatas. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak remaja apabila mereka melakukan perbuatanperbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas. bersekududukan. merogol.a yang bermaksud "Akhlak Rasulullah s.Khuluq membawa empat pengertian iaitu perangai.Mawrid (1999:521). Akhlak menurut istilah Islam ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap tuhan dan manusia. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakandan kejatuhan. Akhlak Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 21). Akhlak juga difahami sebagai . pegangan. hadis danahli sufi. mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. Sulaiman Hj.w. tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian daripada cara hidup itu dinamakan akhlak. keruntuhan membawa maksud perihal runtuh. Aroff (1996: 76). akhlak berasal daripada Bahasa Arab iaitu jama' daripada kata'khuluq' yang membawa maksud kepercayaan.a. meliwat dan membunuh. sikap. kelakuan. yang semuanya merupakan perlaksanaan ajaran alQuran. terhadap diri sendiri dan makhluk lain. kejatuhan. tabiat. kerosakan.a. akhlak iaitu kalimahal. keyakinan. Yasin (1992: 20) mengemukakan pengertian akhlak adalahhai'ah atau sifat dalam diri manusia iaitu jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorong ke arah perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa perlu difikir atau dirancang. tabiat dan tingkah laku.Quran dan hadis. Rahman Md. pegangan.a. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini. Akhlak Nabi 5 Muhammad s. keyakinan. Menurut Kamus Za'ba (2000: 20). akhlak memberikan dua pengertianiaitu pengertian yang pertama bermaksud watak dan pengertian akhlakyang kedua boleh ditinjau daripada beberapa aspek samada daripadapandangan ahli falsafah Islam. lari dari rumah. adalah al-Quran". merompak. lepak. kerobohan dan kerosakan. Menurut Ahmad Mohd. sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad s. Maksud ini terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad s. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al. Menurut Kamusal.w. al-Quran. akhlak memberi maksudbudi pekerti. berkhalwat. Salleh (1998: 86). tokoh-tokoh agama. penagihan dadah dan meminum minuman keras.w.a.

mengumpat. menentukan atau membentuk hubungan seseorang dengan orang lain sehingga matlamat kewujudannya di dunia ini dicapai secara yang paling sempurna. mempunyai dua bentuk iaitu akhlak Islam dan akhlak falsafah atau etika. seseorang dapat melaksanakan atau meninggalkan perbuatannya. Apabila remaja terbabit terjebak dengan situasi sedemikian maka remaja tersebut diklasifikasikan sebagai remaja yang runtuh akhlaknya. Erti Islam dari segi bahasa ialah sejahtera. sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. khianat dan lain-lain. takbur. akhlak ditakrifkan sebagai ilmu yang menghuraikan hakikat perbuatan berakhlak. Remaja Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1121). riak. remaja ialah orang yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 21tahun. Dengan sifat itu. Menurut Kamus Za'ba (2000: 975). Sebagai ilmu. sombong. menepati janji. tunduk. Sementara akhlak falsafah ialah akhlak yang bersumber kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. suci. Remaja yang dimaksudkan dalam tugasan ini ialah remaja Melayu yang beragama Islam yang tinggal di negara ini. syukur. Islam Berdasarkan dari modul Pendidikan Islam. remaja bermaksud mulai dewasa.W. akhlak Islam ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu al-Quran dan alSunnah. Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa akhlak itu ialah kumpulan sifat yang lahir daripada dalam jiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat itu. mengkaji makna dan erti kebaikan. pemurah dan lain-lain manakala akhlak yang tidak baik ialah dusta. 6 Akhlak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah akhlak buruk yangdimiliki oleh remaja sehingga tercetusnya permasalahan sosial dalammasyarakat dan negara. Akhlak remaja menjadi rosak apabila mereka terjebak dengan perlakuan-perlakuan di luar batas kesusilaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik atau buruk menurut pandangan manusia. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. dengki. dendam. Segi istilah pula ialah patuh. aman.prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur pelakuan. sabar. pemaaf. kewajipan. dan menyerah diri kepada Allah S. Menurut beliau. amanah. Takrif akhlak menurut Dr. hati nurani atau suara hati. keburukan. Akhlak yang baik ialah benar.T dengan ikhlas bagi memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup di . Haron Din (2001: 4). ikhlas. taat. Remaja yang diperkatakan dalam kajian ini ialah semua golongan remaja yang terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang negatif sehingga rosak akhlak mereka. dan menyerah diri.

remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. kes melibatkan remaja jelas meningkat antaratahun 1990 dan 1992. Daripada jumlah itu. malah di merata tempat di seluruh pelusok negara. Islam adalah agama yang lengkap. Islam ialah agama penutup bagi agamm-agama Samawi (agama yang turun dari langit). Jenayah yang dilakukan oleh remaja bukan hanya berlaku di kawasan bandar raya atau bandar-bandar besar sahaja. Datuk Napsiah Omar (Berita Harian. . di Kedah sahaja. Data dan statistikbanyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. rusuhan. Oleh kerana bilangannya yang ramai. Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembanguan Masyarakat. Pada tahun 1990. maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak.merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian. Berdasarkan statistik. Sebagai contoh. bilangan remaja yang rosak ahklak masih tinggi. 1991 (1981 kes). 73 kes membabitkan pelajar sekolah. iaitu perbuatan maksiat di kalangan remaja. 3 Februari 1992). terdapat 1578 kes. kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. Pada tahun 1990. Perangkaan polis menunjukkan. sebanyak 657 kes dicatatkan.diikuti 830 kes pada tahun 1991 dan 1487 kes pada tahun 1992.46%) adalah remaja. 8 Dari segi jenayah melibatkan bahan berbahaya seperti dadah psikoaktif. antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah. mencuri basikal atau motosikal (Utusan Malaysia. PENGENALAN Di Malaysia. Daripadajumlah ini. seramai 37602 individu ditahanbagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. 2856 orang (12. sebanyak 307 kes jenayahberlaku sepanjang tahun 1991. 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja. Mengikut pembahagian kaum. Satu lagi kesalahan yang melibatkan remaja adalah lari atau hilang dari rumah. salah guna dadah. Januari 1992).17%adalah remaja dan dalam kalanganremaja yang diberkas pula. antara tahun 1990 dan 1992. seramai 3450 atau 9. daripada jumlah 22912 penagih dadah yang ditahan. seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu. 1992 (2221 kes) dan 1993 (1485 kes). 54 remajaCina dan 47 adalah remaja kaum India.dunia dan di akhirat. Statistik seterusnya adalah bersabit kesalahan akhlak yang amat serius dari kaca mata masyarakat Malaysia. pergaduhan sesama mereka.

2. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. video. motivasi. Berikut beberapa saranan: 1.3763 kes pada tahun 1990dan sebanyak 2658 kes sehingga bulan Oktober 1991. 4111 kes pada tahun 1989. amanah. 11 Mac 1993).8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah (Utusan Malaysia. melatih anak cara bersopan. sebanyak 3978 kes dicatatkan. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademikseperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Istilah yang popular digunakan kini adalah ³budaya lepak´. Justeru. berketerampilan. strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remajaini. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. tepati janji. sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. KAEDAH-KAEDAH MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA ISLAM Perbincanganmengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. menunjukkan keperibadian yang mulia. Ibu bapahendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. emosi dan keputusan. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Pendekatan akademik. keberanian. prinsip-prinsip akauntabiliti.Pada tahun 1988. 18 . Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. nilai-nilai murni. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka.

6. sosial. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. emosi. dan bahasa. Umum sedia maklum bahawa banyak remaja islam di Malaysia. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. orang remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil. di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik. termasuklah perubahan jasmani. Akibat daripada itu. . Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. dan sentiasa "bermasalah". Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalanganpelajar sekolah. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. MUKADIMAH Alhamdulillah.W. kami memanjatkan sepenuh kesyukuran dan pujian ke hadrat Allah S. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa.3. Kumpulan kami telah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan satu tugasan yang bertajuk ³Keruntuhan Akhlak Remaja Islam´.T Tuhan semesta alam kerana dengan limpah rahmat serta izin-Nya dapatlah tugasan ini disiapkan dengan jayanya dan berjalan dengan lancar. 5. 4. terutamanya melayu masa kini yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menyimpang dari ajaran agama islam yang sebenar. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajarpelajar yang bermasalah. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah.

Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan. lari dari rumah. lumba haram. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. lepak. merompak. Antara masalah sosial yang dikenal pasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan bebas. Malah terdapat juga penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri. ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. penagihan dadah dan meminum minuman keras. .Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial. merogol dan membunuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful