ELEMEN 1²MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Akhbar Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman

3

Buletin Sekitaran MPSJ, keluaran bulan Januari-Jun 2010

Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukti 1: Akhbar

Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Bukti 2: Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bukti 3: Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Majlis Perbandaran Subang Jaya.Bukti 4: Brosur Demam Denggi. .

.Bukti 5: Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. Majlis Perbandaran Subang Jaya.

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2011 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA .

1 2 3 4 Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 5 6 7 Tajuk Muka Surat 1 2 3 4 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya 47 48 73 Rumusan Lampiran Rujukan .SENARAI KANDUNGAN Bil.

Mereka juga membantu saya menyiapkan folio sejarah ini dengan memberikan maklumat dan dorongan kepada saya. saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya. setinggi-tinggi penghargaan perlulah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada saya untuk menjayakan folio sejarah ini. Bantuan yang dihulurkan oleh beliau telah banyak membantu saya menyiapkan folio sejarah ini pada masa yang ditetapkan.0 PENGHARGAAN Penghargaan dan terhutang budi sesungguhnya tidak dapat dilahirkan dengan sempurna dalam beberapa baris ucapan. Tidak dilupai juga semua pegawai dan staf sokongan Majlis Perbandaran Subang Jaya yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang Majlis Perbandaran Subang Jaya.1. . maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR tahun 2011 dengan jayanya. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya yang lain. Mereka telah telah banyak berkorban masa dan wang mereka demi membantu saya dalam kerja kursus ini. Pertama sekali. Puan Chandra dan juga Puan Pengetua SMK Subang Utama. Puan Rahanim Bt Abdul Rahim yang telah memberikan tunjuk ajar. Namun begitu. Terima kasih juga kepada guru Sejarah saya. sokongan serta sedikit tip kepada saya untuk membuat folio sejarah ini.

cinta akan bangsa dan negara. Melalui kajian ini saya akan dilatih bagaimana untuk mengumpul dan maklumat merekod maklumat. Saya diamanahkan untuk mencari nilai patriotisme yang diketengahkan oleh MPSJ dan peranan yang dimainkan oleh MPSJ bagi menjayakannya. kesemua nilai patriotisme dan peranan MPSJ akan direkodkan didalam kajian ini.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian bagi kerja kursus sejarah ini adalah untuk melatih softskill pelajar. saya diberikan pendedahan bagaimana peranan MPSJ/MBSA dalam mempertingkatkan semangat nasionalisme dan memperkukuh integrasi nasional bagi menjayakan harapan kerajaan bagi membentuk satu bangsa Malaysia tanpa membezakan warna kulit. Kajian ini dapat menanamkan semangat patriotik dan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri saya. pelajar memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. ini dapat meningkatkan kekuatan mental pelajar. Dalam jangka waktu menyiapkan kerja kursus ini pelajar akan menghadapi pelbagai masalah.2. Melalui kajian ini. Ianya membuatkan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia. mematuhi peraturan dan undang-undang serta tabah menghadapi cabaran. . bersefahaman dan bermuafakat. Proses tersebut memerlukan pelajar menggunakan kemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah.

Antara kaedah yang saya guna itu ialah: i) Lawatan dan Pemerhatian Saya telah melawat ke Majlis Perbandaran Subang Jaya yang terletak di Persiaran Perpaduan. iv) Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan kaedah ini dengan mencari mencari majalah-majalah serta buku ilmiah yang terdapat di pusat sumber sekolah saya yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus saya. iii) Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus serta untuk mendapatkan contoh-contoh kerja kursus. .3. ii) Analisis Dokumen Saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi mendapakan maklumat tambahan. 47610 Subang Jaya. Antara dokumen yang dianalisis termasuk keratan akhbar. USJ 5. saya telah mengumpul dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya dengan menggunakan beberapa kaedah. Selangor Darul Ehsan pada 5 Mei 2011 untuk mendapatkan maklumat kerja kursus.0 KAEDAH KAJIAN Semasa menjalanka kerja kursus ini. gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan dan juga aktiviti kakitangan Majlis Perbandaran Subang Jaya. .

Di bawah ialah peta MPSJ yang paling terkini. Persiaran Perpaduan di selatan. Nama ringkasnya ialah MPSJ.1 .1.2 Lokasi Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) terletak di antara Jalan USJ5/4 di utara. Peta 4.1 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Nama Rasmi/ Nama Ringkas/ Nama Lain Nama rasmi majlis perbandaran yang saya pilih ialah Majlis Perbandaran Subang Jaya. M mewakili Majlis. Pintu utama (Pintu A) Majlis Perbandaran Subang Jaya terletak di hadapan Persiaran Bakti.1 4. Jalan USJ5/1 di barat.4. dan Persiaran Bakti di timur.0 HASIL KAJIAN 4. manakala pintu tepi (Pintu B) dan pintu untuk masuk stadium MPSJ (Pintu C) terletak di hapadan Persiaran Perpaduan.1. S mewakili Subang dan J mewakili Jaya. 4. P mewakili Perbandaran.

sosio-ekonomi dengan koordinasi. MPSJ juga perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam. Selain itu.1.4. . Antara objektif MPSJ termasuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. objektif MPSJ adalah untuk memastikan perkhidmatan perbandaran pada tahap yang memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan serta memastikan kawasan persekitaran MPSJ mempunyai landskap yang cantik di samping penjagaan taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggarakan dengan baik. Sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan serta µreliable¶ juga perlu diwujudkan oleh MPSJ. bantuan serta kerjasama Negeri dan Kerajaan Persekutuan.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi Penubuhan Matlamat/ Objektif: Majlis Perbandaran Subang Jaya bertanggungjawab ke atas perancangan kawasan dan pengawalan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan serta bertanggungjawab dalam membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya. Seterusnya. MPSJ harus memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-Undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan.

Kota Niaga dan Kediaman Idaman´. bestari dan dinamik menjelang 2020´ manakala visi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan Perbandaran Bestari. Bentuk ³V´ melambangkan kejayaan yang dicapai melalui perkhidmatan berkualiti yang menjadi teras budaya kerja. Misi dan Moto Penubuhan: Misi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menguruskan perkhidmatan perbandaran bertaraf antarabangsa ke arah menjadikan Majlis sebuah perbandaran sejahtera. Moto Majlis Perbandaran Subang Jaya pula ialah ³Ke Arah Tadbir Urus Yang Gemilang´ Bendera: Pengibaran bendera MPSJ bertujuan meningkatkan taat setia warga MPSJ kepada organisasi dan seterunya bersedia untuk lebih komited dalam tugas masing-masing.Visi. Pada bahagian di sebelah atas terdapat huruf SJ iaitu singkatan perkataan Subang Jaya .

mengawal dan merancang pemajuan dan kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasannya. amanah dan perpaduan warga MPSJ manakala simbol memberi maksud melompat kea bad 21 dengan tekad yang membara. . Warna biru pula melambangkan kesungguhan MPSJ melaksanakan tanggungjawab sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang mengatur. Perletakan elemen reka bentuk dan warna logo asal tidak diubah untuk mengekalkan persamaan dan kebiasaan pada logo asal. Simbol pada logo mencerminkan nadi majlis. melambangkan daya usaha. dedikasi. kemesraan dan kekuatan menempuh cabaran. mudah dan terkini. Warna putih melambangkan keikhklasan semua warga MPSJ berkhidmat dengan penuh disiplin.Logo MPSJ di tengah bendera melambangkan asas yang dinamik. reka bentuk logo ini melambangkan MPSJ sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang progresif dan komited. Secara keseluruhan. Logo: Reka bentuk logo ini diserasikan untuk memberi tumpuan khusus terhadap identitinya yang nyata iaitu berkesan. komitmen. moden dan menonjolkan imej korporat.

1.4 Carta Organisasi dan Senarai Pentadbir Carta Organisasi: .4.

dengan pembantu beliau. . manakala Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan ialah Encik Nazarudin bin Mashtuki. Penolong Pengarah Kanan Jabatan Audit Dalam ialah Puan Noraziah binti Ali. Jastina binti Abu Saman. Pengarah Jabatan Undang-Undang ialah Puan Hajah Anita binti Abdul Jalil.Jawatan Yang Dipertua masih kosong. Jabatan Audit Dalam. Setiausaha Perbandaran Merangkap Timbalan Yang Dipertua ialah Tuan Abdullah bin Marjunid. tetapi Pembantu Tadbir (PA) atau Timbalan Yang Dipertua ialah Nor Afifa binti Hussein. dan Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan. Antara jabatan yang tertinggi ialah Jabatan Undang-Undang.

Beliau yang mempunyai Ijazah Sarjana Sains dalam bidang Pengurusan Sumber Tanah pernah memegang beberapa jawatan penting dalam tempoh perkhidmatannya. Encik Loka Ng Sai Kai dan Encik Tan Jo Hann merupakan 4 daripada 25 ahli majlis yang berkhidmat di Majlis Perbandaran Subang Jaya.Senarai Pentadbir: Y. .Bhg. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting dalam beberapa organisasi bukan kerajaan (NGO). Beliau merupakan penasihat kepada sesuatu organisasi yang digelar ³Bangkok-based World Fellowship of Buddhist Youth and Young Malaysian Movement´. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi merupakan Yang Dipertua yang kelima sejak penubuhan MPSJ pada tahun 1997. dan Pegawai Daerah Tanah Kuala Langat (2005) sehingga Mei 2011 sebelum dinaikkan pangkat. Y. Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir dilantik sebagai ahli majlis MPSJ (Majlis Perbandaran Subang Jaya) sejak bulan Jun 2008. Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir. Beliau dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JKP (Jawatankuasa Penduduk) untuk Zon 4 meliputi kawasan USJ 1. Y. Antaranya adalah Penolong Pengarah Tanah dan Galian Selangor (1979).Dato Asmawi Bin Kasbi telah berkhidmat dengan kerajaan selama 30 tahun. Beliau berkhidmat 15 tahun dengan Kerajaan Persekutuan dan baki 15 tahun dengan kerajaan negeri Selangor. Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar (2002). Encik Loka Ng Sai Kai telah mempelajari sejarah dan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi. Mereka adalah Ahli Majlis bagi tempoh 7 Julai 2010 hingga 31 Disember 2011.

Encik Tan Jo Hann merupakan seorang ahli majlis MPSJ yang dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JPK di Zon 16. Persiaran Wawasan di Pusat Bandar Puchong. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir Encik Loka Ng Sai Kai Encik Tan Jo Hann . Beliau banyak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. iaitu meliputi kawasan Taman Wawasa. Y. Beliau selalu berusaha untuk menangani masalah berkaitan dengan orang miskin. masalah perumahan dan tanah.

Kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Subang Jaya juga terletak dalam kawasan Pentadbiran Daerah Petaling. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Besar Selangor.1 Sejarah Penubuhan (Asal Usul/Tarikh/ Pengasas) Majlis Perbandaran Subang Jaya ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 4 melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor No: 26 bertarikh pada 2 Januari 1997 berikutan eksesais kenaikan taraf dari Majlis Daerah Petaling. ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar.4. sosial.8 km persegi dan terbahagi kepada 3 zon utama iaitu Zon Damansara (Subang Jaya . Majlis Perbandaran Subang Jaya telah diwartakan pada 2hb Januari 1997 mengikut pelan warta 1192 dengan keluasan 161. Universiti Putra Malaysia dan sebahagian hutan simpan Air Hitam). Melalui warta Kerajaan Negeri Selangor No 62. Seri Kembangan. Pada tahun 1994. . YAB Dato' Seri Dr Haji Abu Hassan Omar pada 25 April 1998. Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan untuk menaik taraf Majlis Daerah Petaling kepada Majlis Perbandaran dan menamakannya sebagai Majlis Perbandaran Subang Jaya.2 Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya 4.2. Zon Puchong (keseluruhan Puchong) dan Zon Seri Kembangan (Serdang. Tujuan kenaikan taraf ini ialah untuk menyusun semula organisasi pentadbiran bagi menghadapi tekanan pembangunan fizikal. Bukit Lanchong).

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pasar (MPSJ) 2007. Parit Dan Bangunan (2005).4. Undang-Undang Kecil Iklan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPSJ) 2007. Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MPSJ) 2007. Bahagian Khidmat Nasihat. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred. Perniagaan atau Pekerjaan Yang Tidak Boleh Ditubuh atau Dijalankan) .2 Undang-Undang Tubuh/ Undang-Undang Kecil/ Garis Panduan Penubuhan MPSJ Undang-Undang Tubuh: Undang-undang MPSJ telah dibahagikan kepada tiga bahagian. dan juga Bahagian Pentadbiran. iaitu Bahagian Pendakwaan. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Vendalisme (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil: Majlis Perbandaran Subang Jaya mempunyai Undang-Undang Kecil yang penting seperti Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya) Kerajaan Tempatan (2005). UndangUndang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya (Jalan. Perniagaan Dan Perindustrian (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kolam Renang ( MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kawasan Ketetapan (Tred. Undang-Undang Kecil Krematorium(MPSJ) 2007. UndangUndang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2007. Perundangan dan Litigasi Sibil. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pusat Sukan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Taman (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Pemungutan.2. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPSJ) 2005.

dan Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970.(MPSJ) 2003. . Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333). Perintah Tetap Mesyuarat (MPSJ) 2007. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPSJ) 2007. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor) 1998.B 384/1994).U. Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPSJ) 2005. Enakmen: Antara enakmen MPSJ termasuk Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995. dan PeraturanPeraturan Kawalan Tembakau (Pindaan 1997). Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 2001. dan Undang-Undang Kecil Hotel 2007.A 280/2002). Akta Makanan 1983 (Akta 281) ( Pindaan Akta A1117/2001). Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 1998. Akta: Antara akta yang dikuatkuasakan oleh MPSJ ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ( Pindaan P. Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber 2007.U. Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) ( Pindaan Akta A903/1994). Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ( Pindaan Akta A1129/2001). Akta Jalan. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Pindaan P.

Jabatan ini mempunyai satu garis panduan iaitu Garis Panduan Tatacara Penggunaan Web Dan Mel di Agensi-Agensi Kerajaan. iaitu Garis Panduan Pengurusan Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Garis Panduan Permit Sementara Penjaja. dan Garis Panduan Pusat Siber dan Kafe Siber. dan Garis Panduan Pengurusan Sampah Pasar Malam & Pasar Pagi. Garis Panduan Pembinaan Paparan Iklan Luaran. Jabatan keempat ialah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan. Garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Pengurusan Sampah & Penyediaan Tong Sampah. Garis panduan jabatan ini ialah Garis Panduan Pembelian Tender/ Sebutharga Secara 'online'. Jabatan pertama ialah Jabatan Perlesenan. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan sahaja. Jabatan keenam ialah Jabatan Bangunan. Jabatan kelima ialah Jabatan Perkhidmatan Bandar. Garis Panduan Bazar Ramadhan. Antara garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Meletakkan Kerusi Meja Diluar Premis. Garis Panduan Pasar Basah. Garis Panduan Pusat Hiburan Keluarga. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Snooker).Garis Panduan: Terdapat 18 garis panduan yang ditetapkan untuk 6 jabatan. Jabatan kedua ialah Jabatan Undang-Undang. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Karaoke). Jabatan ketiga ialah Bahagian Khidmat Masyarakat. Garis Panduan Lesen Pasar Malam & Pasar Pagi. Garis Panduan Permit Sementara Kiosk Penjaja. Garis panduan untuk jabatan ini ialah Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Bagi Rumah Kediaman/Bangunan Perniagaan Yang Dijadikan Asrama Pelajar. . Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Am).

Jabatan pertama. Jabatan Teknologi Maklumat. menguruskan sistem pemfailan dan rekod Jabatan. menerima dan menjawab surat-surat Jabatan. Jabatan Penguatkuasaan. BKPI dan star rating. memasukkan data-data ke dalam sistem komputer. Jabatan Undang-Undang. Bahagian Pelesenan. Jabatan Hasil.2. Pentadbir MPSJ perlu mengeluarkan Notis dan Notis Peringatan. Sekretariat OSC. menguruskan Aset / Logistik Jabatan. Jabatan Perancangan Korporat. undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti. Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. mengemaskini. Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan. Jabatan Kesihatan. menyelaras rekod-rekod Jabatan. kecekapan. Jabatan Khidmat Pengurusan. Antaranya termasuk Bahagian Audit Dalam. Bahagian Lanskap dan Bahagian Belia. kes-kes saman dan bicara. Jabatan Bangunan. Sukan Dan Kebudayaan. Terdapat 21 jabatan/bahagian dalam MPSJ. mengemaskini Laman Web Jabatan serta menyelaras pemantauan bagi Operasi Penurunan Bunting Dan Iklan-Iklan Haram di sekitar kawasan angkat Jabatan. Jabatan Perbendaharaan.4. Jabatan Perancangan Bandar. menguruskan kursus / bengkel untuk kakitangan Jabatan. Selain itu. kemampuan. Bahagian Perkhidmatan Bandar. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta.3 Perincian Peranan/ Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir MPSJ Pentadbir MPSJ memikul beberapa tanggungjawab dan memainkan beberapa peranan yang penting. Jabatan ini juga perlu mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasioperasi agensi berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di . Jabatan Kejuruteraan. iaitu Bahagian Audit Dalam memainkan peranan dalam menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan memastikan bahawa dasar-dasar. kekesanan dan ekonomi.

membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 4 kali setahun.mana tindakan pembetulan adalah diperlukan. Jabatan ini juga memikul tanggungjawab mentadbir dan memantau semua urusan pembayaran dan jenis kutipan hasil pejabat cawangan majlis seperti di Puchong dan Serdang Jaya. mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat kepada pihak Seksyen Berkuasa Tempatan (SPBT). 4 kali setahun. Antara Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam termasuk mengemukakan Laporan Audit kepada Yang Dipertua MPSJ dalam tempoh 1 minggu selepas auditan muktamad dijalankan. matlamat dicapai. Pejabat SUK Selangor. Bank Tempatan dilantik. Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian . jabatan ini menyediakan perkhidmatan pembayaran lebih pelbagai serta maklumat umum berkaitan cukai taksiran melalui internet perbankan dan agensi-agensi luar terutama Pejabat Pos Malaysia. Jabatan Hasil perlu melaksanakan semua aspek peraturan dan kewangan mengikut Arahan Perbendaharaan dan Piagam Pelanggan ke atas semua proses kerja kutipan dan terimaan hasil majlis. Jabatan kedua. Selain itu. objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi agensi tersebut supaya beliau dapat meninjau akan kedudukan Majlis. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja. Bukan itu sahaja. bagaimana rancangan dijalankan. wang awam telah digunakan dengan sepatutnya dan sumber diperuntukkan dengan cekap. jabatan ini perlu memberi kepada Yang Dipertua laporan-laporan yang bebas.akhirnya. Jabatan Hasil mempunyai tanggungjawab menyelenggara dan menyediakan laporan hasil dan terimaan kutipan majlis secara keseluruhan mengikut garis panduan dan peraturan ditetapkan untuk tujuan penilaian serta pemerhatian pihak pengurusan majlis dan pihak kewangan negeri termasuk pihak audit.

Malah. iaitu Bahagian Kelulusan Pelan Dan Kawalan Bangunan menguruskan dan memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Pindaan Kepada .( PTDG ) Selangor untuk bil cukai taksiran terkini MPSJ. Bahagian pertama. Jabatan ini juga menjalankan usaha-usaha inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan penyampaian terbaik kepada pelanggan serta organisasi terutamanya kaedah saluran pembayaran cukai taksiran yang lebih pelbagai serta bersesuaian dengan kehendak pelanggan seperti pengenalan Kios Mesin Pembayaran Elektronik Bil Cukai Taksiran. cekap dan berkesan. tugas mengendalikan urusan pembayaran dan pungutan hasil cukai tanah dan pintu / taksiran secara integrasi dikalangan semua Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian (PTDG) Negeri Selangor sebagai langkah merealisasikan saranan Pihak Kerajaan Negeri menyediakan kemudahan pembayaran cukai yang lebih mudah dan meluas kepada penduduk Negeri Selangor juga dipikul oleh Jabatan Hasil. Antara Piagam Pelanggan Jabatan Hasil termasuk menguruskan permohonan pembayaran tunggakan cukai pintu secara rundingan dan ansuran mengikut syarat ditetapkan. Akhirnya. Jabatan yang ketiga ialah Jabatan Bangunan. menerima dan membantu menyelesaikan aduan berkaitan cukai pintu di kaunter konsultasi. jabatan ini memperkasakan usaha-usaha menjana dan mempertingkatkan sumber hasil bukan cukai majlis sebagai satu aspek penyumbang terimaan hasil selain hasil cukai sedia ada disamping mewujudkan suatu sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih seragam. Jabatan Bangunan dibahagikan kepada 4 bahagian. memberi maklumbalas surat-surat diterima. Jabatan Hasil perlu menguatkuasa tugasan berkaitan kutipan cukai taksiran ke atas semua pegangan harta dalam kawasan perbandaran termasuk tindakan memungut tunggakan cukai (Borang E). waran dan sitaan disamping memupuk sikap bertanggungjawab dikalangan komuniti di dalam kawasan perbandaran. berinformasi.

memproses permohonan lanjutan tempoh kelulusan dan pembaharuan permit dengan syarat permohonan lengkap. Perniagaan Dan Skim Komuniti Berpagar. bajet dan aset jabatan. dan mengurus Permohonan Kelulusan Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan dan Pembaharuan Permit. mengurus permohonan pelan setara. Bahagian ketiga ialah Bahagian Pembangunan Bermasalah Dan CCC. Piagam Pelanggan jabatan ini adalah memproses pemohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan / ubahsuaian bangunan bukan kediaman dengan syarat permohonan lengkap. Bahagian ini menjalankan pemantauan dan penyelesaian projek-projek bermasalah. mengurus Permohonan Kelulusan Sijil Pengesahan Menduduki. Bahagian ini mengurus permohonan kelulusan pelan bangunan dan permit 1hari. serta menyelaras perlaksanaan kerja-kerja perobohan. memproses permohonan kelulusan sijil pengesahan menduduki bagi tambahan / ubahsuaian rumah kediaman dan borang F rumah sesebuah dengan syarat permohonan lengkap. salahguna bangunan dan pembinaan tanpa kelulusan. menyelaras / melakukan siasatan awal terhadap aduan-aduan yang diterima berkaintan sebaran pembinaan bangunan. menjalankan prosedur pelaksanaan . Kelulusan Sijil Layak Menduduki/Sijil Siap Dan Pematuhan 'CCC'. Bahagian kedua ialah Bahagian Penguatkuasaan & Aduan yang bertanggungjawab menjalankan rondaan dan siasatan bagi kesalahan kacauganggu. memproses permohonan pelan bangunan dan permit sementara kelulusan 1 hari dengan syarat permohonan lengkap. memberi perkhidmatan konsultansi kepada pelangan. dan memantau kepatuhan konsultan dan mengemaskini data sistem CCC. Bahagian keempat ialah Bahagian Pentadbiran Dan Kaunter Bersepadu. dan mengurus sumber manusia. Kelulusan Permit Billboard.Pelan Bangunan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman. memproses permohonan permit sementara iklan billboard / unipole / peniagaan / skim komuniti berpagar dengan syarat permohonan lengkap.

pengawasan dan penguatkuasaan ke atas pembangunan dan aktiviti pemaju. memproses pengeluaran permit harian dengan syarat permohonan lengkap. kompleks sukan. pengurusan projek-projek menaiktaraf dan penyelenggaraan jalan. dewan serbaguna. aduan kerosakan lampu isyarat diambil tindakan 1 hari bekerja. lampu jalan dan lampu isyarat daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K). memproses permohonan pelan setara untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman teres dengan syarat permohonan lengkap. pemantauan dan perancangan untuk menangani masalah banjir dan sistem kestabilan cerun. pengurusan projek kemudahan awam dan harta-harta Majlis seperti projek Kompleks 3C. kiosk. dan pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan. penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda. memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur. perpustakaan. gerai dan medan selera. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti berikut. memproses dan mengeluarkan surat tuntutan wang cagaran kepada jabatan perbendaharaan. MPSJ dengan syarat permohonan lengkap. balai masyarakat. perparitan. Jabatan ini memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. garisan jalan dan bonggol jalan. menjalankan pemantauan. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak. sistem kestabilan cerun. pembangunan projek-projek khas bagi persimpangan bertingkat dan menaiktaraf jalanraya di dalam kawasan Majlis. pasar.tindakan peruntuhan penguatkuasaan bangunan. aduan kerosakan lampu . Jabatan keempat ialah Jabatan Kejuruteraan. iaitu aduan kerosakan kecil jalanraya diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. dan mengambil tindakan aduan syarat aduan diterima lengkap.

penguatkuasaan kebersihan tandas. Jabatan kelima ialah Jabatan Kesihatan. Jabatan ini berfungsi menjalankan sistem penggredan premis makanan bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat bagi semua perniagaan yang berkaitan dengan makanan. melulus dan mengeluarkan lesen anjing (bagi permohonan yang mematuhi syarat) sertamerta. dan merancang dan melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran seperti program anti-tembakau. Jabatan ini merangkumi empat bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran Am. Jabatan keenam ialah Jabatan Khidmat Pengurusan. menjalankan pemeriksaan dan ulasan kesihatan bagi premis sensitive seperti taska/tadika/pusat jagaan. aduan kerosakan longkang diambil tindakan dalam masa 1 hari bekerja. rumah urut. Sumber Manusia. permohonan bonggol diproses/diputuskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jabatan Khidmat Pengurusan berfungsi menguruskan perolehan secara efektif bagi . dan permohonan kelulusan pelan-pelan kerja tanah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.jalan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. Jabatan ini komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji melaksanakan tugas-tugas piawaian seperti menangani semua jenis aduan dalam tempoh 10 hari bekerja. Urusetia dan Latihan dan Peperiksaan. permohonan permit mengorek jalan diluluskan dalam tempoh masa 2 hari bekerja. salun. dan menjawab Surat-Menyurat dalam 3 hari. pemantauan kualiti air minum dan rekreasi. meningkatkan tahap kualiti aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan kebahayaan yang berkaitan dengan vektor pembawa penyakit dan vektor kacau ganggu. permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan diluluskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. hotel dan lain-lain premis. aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil) diambil tindakan dalam tempoh masa 1 hari bekerja. spa.

pengesahan jawatan kakitangan tetap dan penyediaan dokumen persaraan kakitangan yang akan bersara. meluluskan permohonan penggunaan logistic dalam 7 hari. lokasi dan jenis kenderaan beserta pemandu. dan mengedarkan minit-minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan dalam 7 hari. dan jenis peralatan yang diperlukan. dan menguruskan kursus.mencapai dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dengan mengenalpasti keperluan bekalan pejabat dan membuat perancangan pembelian dari segi kos dan kuantiti. latihan dan seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun. menguruskan pengesahan jawatan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 1 bulan. menguruskan permohonan penggunaan kenderaan rasmi majlis yang digunakan secara gunasama oleh jabatan-jabatan iaitu dengan memastikan penggunaan mengikut tarikh. menguruskan permohonan penggunaan logistik iaitu dengan mengenalpasti lokasi. tujuan. menyediakan keperluan kursus/latihan sebelum tarikh pelaksanaan dalam 7 hari. . tujuan. menguruskan permohonan perjawatan kakitangan baru. menguruskan dokumen persaraan ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebelum mencapai umur persaraan dalam 3 bulan. perubatan. menguruskan mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat majlis iaitu dengan memastikan bilik mesyuarat dan semua peralatan untuk digunakan semasa mesyuarat lengkap dan sedia untuk digunakan. tarikh. Setiap kakitangan dikehendaki menjalani kursus. menyediakan Borang Pesanan/Obligasi dan mendapatkan tandatangan sokongan dari ketua jabatan. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk memproses borang pesanan pembelian tempatan (LO) dalam 14 hari. menguruskan kebajikan kakitangan seperti permohonan kuarters. latihan dan seminar kepada kakitangan bagi melengkapkan diri agar menjadi pekerja yang cemerlang. insuran berkelompok dan pinjaman pendidikan dan perumahan kakitangan.

cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti menguruskan pengesahan Pendaftaran Kontraktor secara online dalam 3 hari. menguruskan peti tender dengan memastikan peti tender ditutup dan dibuka pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembuka Peti yang dilantik. membuat pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja bina projek Majlis. menyelaras penyediaan dokumen tender dan sebutharga bagi kerja bina. Jabatan kelapan ialah Bahagian Perkhidmatan Bandar. menyediakan Sijil Perakuan Muktamad (Final Account). Jabatan ini berfungsi menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis .O) untuk pengesahan harga. dan mengumpulkan data prestasi kerja kontraktor (penggredan) bagi kerja-kerja Majlis. menyelaras penyediaan laporan Penilaian Tender/ Sebutharga oleh Jawatankuasa Penilaian yang dilantik. menyediakan dokumen perubahan kerja (V. menguruskan proses pengesyoran dan pengeluaran sijil perakuan pembayaran kepada kontraktor dalam 3 hari. Jabatan ini berfungsi mengurus dan melaksanakan sistem 'online' iaitu pendaftaran kontraktor dan penjualan dokumen. bekalan dan perkhidmatan. Komitmen jabatan ini adalah untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra.Jabatan ketujuh ialah Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. menyediakan surat tawaran dan setuju terima kepada kontraktor yang berjaya setelah minit mesyuarat sebutharga/ tender dikeluarkan dalam 3 hari. menguruskan penyediaan Dokumen Kontrak. mengeluarkan Sijil Membaiki Kecacatan (CMGD) selepas tamat tempoh Tanggungan Kecacatan. mengurus dan mengadakan Lawatan Serah Tapak bagi projek yang telah disiapkan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC). mengurus pengeluaran surat tawaran dan surat setujuterima kepada kontraktor bagi kerja-kerja bina projek Majlis.

Bhd. Jabatan kesembilan ialah Sekretariat OSC. Bahagian Perkhidmatan Bandar berjanji akan berusaha meningkatkan taraf kebersihan dan keindahan persekitaran di kawasan Majlis Perbandaran Subang Jaya ke tahap yang terbaik melalui perancangan. Sekretariat OSC berjanji untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut Garis Panduan OSC KPKT dan memastikan projek-projek rekabentuk Majlis dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan kakitangan Majlis. pelan bangunan dari pemohon ke Pejabat Tanah dan jabatan-jabatan dalaman dalaman MPSJ serta jabatan/ agensi teknikal luaran yang berkaitan. kebenaran merancang. dan mengawal selia perkhidmatan penyelenggaran sisa pepejal dan pembersihan kawasan di bawah tanggungjawab Alam Flora Sdn. mengawal dan mencegah punca pencemaran.sentiasa bersih dan indah. dan melapor status pemohonan ke Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri. Antara jenis permohonan termasuk permohonan kelulusan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan. memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Mesyuarat Majlis Penuh. mengedarkan keputusan rasmi perakuan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Agensi Teknikal berkaitan dan Pentadbir Tanah Daerah. menyediakan laporan rekod-rekod permohonan. Jabatan ini berfungsi melibatkan permohonan pembangunan tanah (serentak pecah sempadan dan tukar syarat serta penyerahan dan pemberimilikan semula). permohonan kelulusan kebenaran merancang . dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Jabatan ini berjanji akan menyiasat aduan berkaitan pembersihan kawasan dan pencemaran berkaitan alam sekitar dalam 3 hari bekerja. MPSJ. pelaksanaan dan pengawasan yang dinamik dan menyeluruh. mengkaji & menganalisa masalah permohonan yang diterima & membuat syor penambahbaikan bagi mempertingkatkan pelaksanaan OSC.

memproses semua permohonan lesen pasar basah. Fungsi Bahagian Pelesenan termasuk memproses semua permohonan lesen perniagaan dan iklan. . dan memproses semua permohonan lesen pasar malam. permohonan kelulusan sijil layak menduduki. memproses permohonan permit-permit sementara. memproses semua permohonan lesen tadika dan taska. permohonan nama taman. permohonan pengesahan pelan praperhitungan. bunting. permohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan/ubahsuaian bangunan bukan kediaman. permohonan kelulusan kerja tanah. permohonan kelulusan pelan/pindaan kepada pelan kelulusan bagi tambahan/ubahsuian rumah kediaman sediada. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan papan iklan (billboard dan unipole) dan permit sementara perniagaan. memproses semua permohonan lesen hiburan dan tempat hiburan. memproses permohonan pembaharuan lesen. permohonan kelulusan penukaran penukaran nombor bangunan. memproses semua permohonan lesen gerai. permohonan kelulusan pelan jalan. permohonan kelulusan pembangunan tanah secara serentak. permohonan kelulusan lanjutan tempoh kelulusan. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan dan struktur telekomunikasi. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan bangunan. iklan luaran dan permit sementara hiburan). perparitan dan lampu jalan. Jabatan yang kesepuluh ialah Bahagian Pelesenan. permohonan kelulusan pelan landskap Penerimaan perakuan berperingkat (borang g1-g21) dan perakuan penyiapan dan pematuhan (ccc) borang f. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan tanah.untuk pelan pembangunan. penjaja. nama bangunan dan pelan alamat (nama jalan dan nombor bangunan). papan tanda sementara. iklan (sepanduk. permohonan perlanjutan kebenaran merancang. memproses semua permohonan lesen pasar pagi.

menguruskan rekod-rekod pejabat seperti borang kedatangan. pendaftaran notis dan aduan. kertas-kertas kerja dan semboyan.Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan dengan serta-merta. guna sama antara jabatan dan penyelenggaraan minor. perancangan. menguruskan notis tawaran kompaun pada peringkat pengeluaran. kelulusan Permohonan Pembaharuan Lesen dengan serta-merta. menguruskan hal ehwal stor bekalan jabatan seperti bekalan peralatan dan pakaian kepada anggota. menguruskan aktiviti rondaan pada peringkat perancangan. penyelarasan. kiosk. perlaksanaan. pemantauan kerja dan seterusnya penilaian hasil. tuntutan kerja lebih masa. kelulusan permohonan Lesen Hiburan Dan Tempat Hiburan dalam 30 hari. pelaksanaan. Jabatan ini memainkan peranan menguruskan aduan pada peringkat penerimaan. kelulusan Permohonan Permit Sementara seperti iklan. siasatan dan seterusnya laporan siasatan. Jabatan yang kesebelas ialah Jabatan Penguatkuasaan. menguruskan hal ehwal pentadbiran seperti permohonan cuti. penggunaan. mesyuarat. kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan (Memerlukan Ulasan Jabatan Teknikal) dalm 14 hari. penjadualan kerja. menguruskan aktiviti bantuan kepada jabatan lain yang memerlukan bantuan penguatkuasaan samada dari segi anggota atau kenderaan. menguruskan hal ehwal kenderaan jabatan seperti perjadualan. menguruskan aktiviti operasi pada peringkat risik. dan mengawal dan menyampaikan maklumat kepada jabatan lain menerusi Unit Semboyan jabatan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tugas utama jabatan lain yang memerlukan tindakan segera. bangunan dan kacauganggu dari tahap pengeluaran sehingga susulan. . penyampaian dan seterusnya perekodan. pemantauan dan seterusnya penilaian hasil. dan permohonan Tuntutan Cagaran Dan Pembatalan Lesen dalam 5 hari. penjaja. menguruskan notis amaran. suratmenyurat. hiburan dan perniagaan dalam 5 hari. borang lebih masa. kelulusan Permohonan dan Pengeluaran Lesen Gerai dalam 30 hari.

Lesen Menduduki Sementara atau pewartaan serta . Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). penyewaan. memproses permohonan pindahmilik cukai taksiran. menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan.Jabatan Penguatkuasaan berjanji dan komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cekap didalam menjalankan tugas-tugas mengikut piawaian yang berikut. Jabatan ke-12 ialah Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. menguruskan aduan dalam tempoh 7 hari. Medan Selera. mengendalikan proses pendengaran bantahan. memproses permohonan remisi terhadap bangunan-bangunan yang tidak diduduki dan tidak dapat disewakan. sitaan dan kompaun ke atas halangan secara serta-merta. Pasar Awam. mengeluarkan notis tawaran kompaun dengan serta-merta. memproses permohonan tukar alamat pos untuk bil cukai taksiran. menjalankan urusan pembelian dan pelupusan harta tanah. Tandas Awam. kebersihan bangunan. menjalankan kerja-kerja pindaan kepada Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 144. menguruskan permohonan tanah-tanah kerajaan bagi maksud pemberimilikan. seperti Melaksanakan rondaan dan kawalan harian. menguruskan penyerahan kontrak dan pemantauan kerja-kerja penjagaan kebersihan bangunan oleh kontraktor yang dilantik bagi premis Majlis seperti Pejabat Tunda. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dari masa ke semasa. mengawal lalulintas setiap hari. Negeri dan Badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar. Jabatan ini berfungsi menyediakan Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 137. menjalankan kajian dari aspek viabiliti dan bentuk sumbangan kepada Majlis bagi projek penswastaan. rekod dan daftar harta. Kompleks 3C dan Kuarters Permata Sari. dan memindahkan kereta buruk / tinggal dalam tempoh 3 hari. menetapkan kadar-kadar cukai bagi semua jenis pegangan. menguruskan aset tetap milik MPSJ dari segi penyelenggaraan. menjalankan kerja-kerja penilaian semula ke atas semua pegangan berkadar sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dengan kelulusan pihak berkuasa negeri. mengeluarkan notis amaran / kacauganggu secara serta-merta.

Kuarters Permata Sari dan aset-aset tetap lain bagi mengawalselia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dilantik melalui proses sebutharga / . SYABAS. menguruskan permohonan mendapatkan carian persendirian secara serta-merta. Medan Selera. menguruskan hal ehwal kuarters dari segi pemantauan aduan. sanitari bin. mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan dikeluarkan dalam 2 bulan. Komitmen Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian. meluluskan permohonan Pindahmilik dan Tukar Alamat Surat-Menyurat Bil Cukai Taksiran (Sekiranya Lengkap) dalam 1 hari. pengeluaran bil air semasa. menguruskan pendaftaran dan penyewaan Rumah Peranginan dan Rumah Rakyat (Council Homes). dan menghantar surat keputusan bantahan kepada pemilik-pemilik yang terlibat selepas Mesyuarat Pendengaran Bantahan dalam 1 bulan. gubahan bunga hidup / tiruan. pengurusan dan utiliti seperti TNB. sanitizer. penyerahan dan pemulangan kunci / kad akses dan lain-lain yang berkaitan dengan kuarters.menguruskan hal ehwal tanah bagi kepentingan MPSJ. dan menguruskan proses pembayaran berkaitan dengan perkhidmatan. menghantar Notis Pindaan Kepada Senarai Nilaian kepada pemilikpemilik yang terlibat dalam tempoh tidak kurang daripada 1 bulan sebelum tarikh Cukai Taksiran dikuatkuasakan. menguruskan pengambilan polisi insurans kebakaran. Pasar Awam. Bahagian Pengurusan Harta pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjalankan lawatan pemeriksaan tapak ke Tandas Awam. semua risiko dan tanggungan bagi aset tetap MPSJ serta mengurus perkaraperkara yang bersangkutan tuntutan insurans. menguruskan penyediaan bekalan dan perkhidmatan seperti pewangi udara. Bahagian penilaian memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian berikut. iaitu menguruskan permohonan mendapatkan carian rasmi dalam 7 hari bekerja. papan tanda dan kawalan serangga mengikut jadual bulanan. Indah Water Konsortium dan Syarikat Perbadanan Pengurusan.

menyediakan dan menyelaras Program Local Agenda 21 (LA 21). melaksanakan program pemutihan kilang tanpa kebenaran. menguatkuasakan peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bagi aktiviti salahguna tanah dan salahguna bangunan. Jabatan ini memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji akan melaksanakan tugastugas piawaian seperti memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk Pendirian Bangunan dalam 30 hari. mengemaskini dan menyelaras pangkalan data GIS serta maklumat pembangunan majlis. (Akta 172). menguruskan penyewaan bagi mendapatkan bangunan / ruang untuk Majlis menyewa atau bangunan / ruang majlis untuk disewakan dari tarikh tutup iklan dalam tempoh 30 hari. memproses Permohonan Kelulusan Kebanaran Merancang untuk . memproses Permohonan Kebenaran Merancang untuk pelan Pembangunan dalam 30 hari.tender setiap minggu. mengemukakan permohonan tanah bagi maksud Pemberimilikan. menyelaras perkhidmatan pengangkutan awam. Jabatan ini mempunyai tanggungjawab memproses permohonan kebenaran merancang berdasarkan kaedah kawalan perancangan. pendaftaran dan kemasukan ke Rumah Rakyat "Council Homes" dari tarikh permohonan dikemukakan dalam 7 hari. dan mengeluarkan bil air semasa bagi Kuarters Kakitangan dan Medan Selera dari tarikh bacaan meter diambil dalam dua hari. memproses permohonan. dan menjalankan pemantauan dan penyelesaian aduan awam. menyediakan Rancangan Pemajuan iaitu Rancangan Stuktur dan Rancangan Tempatan mengikut peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. Lesen Menduduki Sementara (TOL) dan Penswastaan dari tarikh permintaan permohonan dibuat dalam tempoh 14 hari. Jabatan ke-13 ialah Jabatan Perancangan Bandar. Bandar Selamat dan Laporan Petunjuk Bandar Mampan melalui MURNINET. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). mencetak bil tuntutan sewaan kepada penyewa dari tarikh bil diproses dalam sehari.

membantu pengumpulan maklumat-maklumat perancangan dan gunatanah yang diminta oleh agensi awam/swasta. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menerima dan mengedarkan aduan kepada Jabatan / Bahagian dalam sehari. Bahagian Penerbitan. meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kepuasan pelanggan menerusi pengurusan aduan dan perkhidmatan pelanggan yang mesra. cekap dan berintegriti. Nama Bangunan dan Pelan Alamat (nama jalan dan nombor bangunan) dalam 14 hari. memproses Permohonan Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang dalam 14 hari. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Bangunan dalam 30 hari. memproses Permohonan Kelulusan Nama Taman. Bahagian Khidmat Pelanggan. pelan dan bahan-bahan bercetak yang berkaitan. orang awam dan pelajar. dan penerapan 'Good Governance. 'Perfomance Management'. Jabatan Perancangan Korporat merangkumi enam bahagian iaitu Bahagian Pengurusan Kualiti. memberikan Surat . Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan. dan menjual peta. Jabatan ini berfungsi membentuk imej korporat dan Budaya Kerja Cemerlang melalui pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh. memperkasa penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi penyelidikan dan pembangunan. memproses Permohonan Pengesahan Pelan Pra Hitungan dalam 14 hari. Jabatan ke-14 ialah Jabatan Perancangan Korporat. Bahagian Perhubungan Awam. memberikan Surat Akuan Terima secara serta-merta. menjadi saluran maklumat rasmi kepada pelanggan. memproses Permohonan Kelulusan Penukaran Nombor Bangunan dalam 14 hari. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Tanah dalam 30 hari. Memecah Sempadan dan Mencantum Tanah dalam 14 hari.Menukar Syarat. menyediakan Laporan Rancangan Pemajuan dan lain-lain laporan mengenai perancangan bandar dalam tempoh yang ditetapkan dalam asas rujukan. dan Bahagian Khidmat Masyarakat.

Maklumbalas Status Aduan kepada pengadu dalam 14 hari. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. dan membuat siasatan aduan ke lokasi. mengurus dan bertindak sebagai bantuan . mengurus dan menilai rekod data elektronik. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk mengeluarkan cek bayaran tuntutan oleh kontraktor dengan dokumen sokongan yang lengkap dalam 14 hari. melaksanakan pemeriksaan aset dan inventori fizikal dan logikal ICT. menyediakan Penyata Kewangan Majlis. meluluskan permohonan Pas Bulanan Letak Kereta secara serta-merta. memberikan Surat Maklumbalas Penutupan Aduan dalam 3 hari. menjalankan Pertukaran status selesai kepada tutup dalam tempoh 3 hari. Jabatan ke-16 ialah Jabatan Teknologi Maklumat. merancang tindakan pencegahan pencerobohan keselamatan ICT. melaksana dan mengurus projek dan program ICT. merancang dan melaksana penyenggaraan ICT secara berkala. meluluskan permohonan Pelekat Kereta Kawasan Kediaman. dan menyelenggara Sistem Tempat Letak Kereta. Jabatan ini berfungsi menyediakan Belanjawan Tahunan. Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat adalah untuk merancang hala tuju ICT MPSJ. menganalisa pencapaian dan keperluan teknologi. menguruskan Pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor. dan meluluskan permohonan Petak Khas Letak Kereta dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 7 hari. merancang dan membangunkan infrastruktur dan infostruktur ICT. melaksanakan dan memantau keselamatan teknologi. Jabatan ke-15 ialah Jabatan Perbendaharaan. Pergurusan Aduan Hotlaine pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjawab panggilan telefon dalam 3 kali deringan. merangka dan melaksanakan dasar ICT mengikut keperluan dan arahan dari masa ke semasa. merangka. membayar Gaji dan Elaun kakitangan.

dan menjalankan Tindakan Pendakwaan dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan selepas 9 hari dari Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan tertakluk kepada kertas siasatan lengkap. memberi khidmat nasihat berkaitan ICT. Jabatan ke-18 ialah Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Jabatan Teknologi Maklumat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar untuk memberi perkhidmatan pengkomputeran MPSJ kepada pelanggan seperti mengambil tindakan ke atas setiap aduan ICT MPSJ dalam tempoh satu jam. meluluskan rayuan pengurangan kadar kompaun dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan dalam masa 60 hari dari tarikh notis tawarn mengkompaun dikeluarkan. dan memproses permohonan fasiliti ICT MPSJ serta-merta atau dalam tempoh tidak melebihi 14 hari tertakluk kepada jenis permohonan. Bahagian Khidmat Nasihat.sokongan. Fungsi Bahagian ini termasuk . melaksanakan penyenggaraan pencegahan (Preventive Maintenance) perkakasan komputer sebanyak 4 kali setahun. dan Bahagian Pentadbiran Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan secara serta-merta. dan merancang pembangunan µknowledge worker¶. Bahagian Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan adalah sebuah bahagian yang bertanggungjawap bagi urusan penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663). memastikan downtime system ICT tidak melebihi 2 jam. Perundangan Dan Litigasi Sibil. menyemak dokumen perundangan dan memastikan dokumen yang lengkap dan teratur dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen tertakluk kepada dokumen lengkap dan teratur. Jabatan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Bahagian Pendakwaan. Jabatan ke-17 ialah Jabatan Undang-Undang. Akta ini mula berkuatkuasa mulai 12 April 2007. menjawab surat menyurat dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan surat.

serdang Jaya dalam sehari. mengawal dan mencegah punca pencemaran. Subang Jaya dalam sehari. menyelesaikan urusan sewaan Pakej Persembahan . menyelesaikan urusan sewaan Dewan Serbaguna MPSJ dalam sehari. dan mengeluarkan surat membayar tunggakan caj kepada pemilik yang mempunyai tunggakan dalam 14 hari bekerja. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. Sukan Dan Kebudayaan. Jabatan ke-20 ialah Jabatan Belia. menyemak Akuan Teraudit dalam 14 hari bekerja. menyelesaikan urusan sewaan Laman Sukan MPSJ. Serdang raya dalam sehari. Jabatan ke-19 ialah Bahagian Lanskap. memaklumbalas aduan dalam 7 hari bekerja. menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB. Fungsi Jabatan ini adalah untuk menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis sentiasa bersih dan indah. menyediakan Sijil Pendaftaran JMB dalam 14 hari bekerja. menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318). Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menjawab Surat Menyurat dalam 3 hari bekerja. menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata. Piagam Pelanggan jabatan ini pula termasuk meluluskan permohonan pelan Landskap dalam 10 hari bekerja. menyelesaikan urusan sewaan Kompleks Sukan MPSJ. dan memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC. memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC). Subang Jaya dalam sehari. USJ 14.mewujudkan. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menyelesaikan urusan sewaan Kompleks 3K MPSJ. menyelesaikan urusan sewaan Stadium Tertutup MPSJ.

melaksanakan Program Mesra Rakyat dalam 7 hari. dalam sehari.Kebudayaan dalam sehari. Muzik dan Sistem Siaraya dalam sehari. melaksanakan Program Kebudayaan dan Kesenian dalam 7 hari.padang permainan dalam sehari. Laman Sukan dan Padang. Stadium. melaksanakan Program Penggerak Belia Tempatan (PeBT) dalam 7 hari. Kompleks Sukan. dan menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan sukan (Dewan Serbaguna. melaksanakan Program dan Acara Sukan dalam 7 hari. . Padangpadang Awam) dalam 30 hari. Rakan Muda. menguruskan Penggunaan Peralatan Sukan. USJ1. Stadium Tertutup.padang Awa dalam 30 hari. Laman Sukan. Subang Jaya dalam sehari. Dewan Serbaguna. Kompleks Sukan. melaksanakan Program Anak Angkat Sukan dalam 7 hari. menyelesaikan urusan penggunaan padang. menyelesaikan urusan Tuntutan Cagaran bagi Sewaan Kompleks 3K. melaksanakan Program Rakan Muda dalam 7 hari. menyelesaikan urusan penggunaan Laman Sukan MPSJ. melaksanakan Program Pembangunan Sukan dalam 7 hari.

4.4 Cara Pelantikan Pentadbir Tempatan Ahli-ahli Majlis: Pengurusan dan kawalan pembangunan MPSJ untuk ahli-ahli majlis adalah melalui perlantikan oleh kerajaan negeri seksyen 4 mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) menetapkan syarat bagi perlantikan ahli-ahli majlis. . jawatankuasa atau ahlinya untuk tugasan spesifik atau umum. diguna pakai dalam Pentadbiran Kerajaan Tempatan.2. Keanggotaan adalah dari kalangan ketua Jabatan perikat negeri dan wakil parti politik. Peranan ketiga ialah Sistem Jawatankuasa dibentuk dibawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Bagi MPSJ. Peranan pertama ialah berfungsi menasihati Datuk bandar dan dilantik oleh DYMM. peranan ahli-ahli majlis dilaksanakan oleh Lembaga Pelantikan. Jumlah ahli yang dilantik tidak boleh melebihi 25 orang. Yang Dipertuan Agong dengan nasihat menteri. Jawatankuasa Penduduk (JKP): Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ telah ditubuhkan pada 10 Februari 2001 dan merupakan PBT yang pertama di Malaysia yang melaksanakan konsep hubungan 2 hala antara penduduk dan pihak berkuasa tempatan dengan harapan agar suara penduduk dapat disampaikan kepada pihak pengurusan MPSJ melalui wakil JKP yang telah dilantik secara rasminya untuk tempoh 2 tahun bagi 1 sesi. Perkhidmatan tersebut bertempoh 3 tahun dan boleh dilantik semula. Peranan kedua ialah tidak boleh masuk campur dalam urusan pentadbiran tetapi boleh menjadi pengerusi. Ahli-ahli majlis tersebut terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran atau dari kalangan ahli politik.

Zon JKP yang dulunya menpunyai 29 zon telah dikecilkan menjadi 24 Zon sahaja. Pembahagian 24 Zon JKP ini merangkumi hampir 540.Setelah persempadanan semula dijalankan. Antara jawatan yang wujud dalam struktur pentadbiran Jawatankuasa Penduduk adalah Pengerusi (Ahli Majlis). Bendahari dan Ahli Jawatankuasa Kecil. Ahli-ahli Jawatankuasa Penduduk hendaklah tidak kurang dari 10 orang dan tidak melebihi 15 orang jumlahnya. Naib Pengerusi. DUN Sri Serdang dan DUN Seri Kembangan dengan keluasan 161. . DUN Kinrara.000 orang penduduk di seluruh kawasan pentadbiran MPSJ meliputi 4 kawasan iaitu DUN Subang. Setiausaha.8 km.

MBSJ berperanan besar daripada segi ekonomi. . Pasar Pagi & Pasar Malam juga disediakan di Subang Jaya. Kiosk tersebut beroperasi selama 19 jam. Yang Dipertua. Datuk Bandar. Pemberian lesen juga dipermudahkan. iaitu dari pukul 6. kebajikan dan keagamaan. kemasyarakatan. Pasar Pagi dan Pasar Malam ialah mana-mana tempat di mana menjaja dibenarkan pada waktu malam atau pagi pada setiap hari atau hari-hari dan masa tertentu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa melesen. Pemegang lesen menjaja terdiri daripada manamana orang yang memegang lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil.4.3 Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Dalam usaha membangunkan bandar Subang Jaya. minuman atau barang dari apa-apa jenis boleh dijual atau didedahkan untuk jualan. Mana-mana ruangan yang ditandakan oleh Pihak Berkuasa Melesen di mana makanan. Setiausaha sesuatu Pihak Berkuasa Tempatan atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Datuk Bandar atau Yang Dipertua mempunyai hak untuk meluluskan lesen. Kiosk disediakan kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar Subang Jaya.3.00 pagi pada hari yang seterusnya.1 Ekonomi Majlis Perbandaran Subang Jaya melibatkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa tempatan serta memesatkan ekonomi setempat. Selain itu. Puchongm Kinrara dan Serdang/ Seri Kembangan. Puchong dan Seri Kembangan dengan kadar bayaran yang sangat berpatutan.00 pagi hingga 1. Undang-undang kacil yang digunapakai pula adalah Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2007. 4. Undang-undang kecil ini mula berkuatkuasa pada 19 Julai 2007.

MPSJ juga berfungsi menangani aduan orang ramai mengenai isu kutipan sampah berjadual. aduan tentang anjing liar. 14 dan Kawasan Perindustrian Taman Serdang Jaya. Program Pembangunan Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat di kawasan pentadbiran MPSJ melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Kawasan perindustrian di Seri Kembangan termasuk Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. Kawasan Perindustrian Puchong Seksyen 1. Kawasan Perindustrian Puchong Utama dan Kawasan Perindustrian Pusat Bandar Puchong. Antara kawasan perindustrian di Subang Jaya termasuk Kawasan Perindustrian Subang Hi-Tech. Penaga dan Kawasan Perindustrian SS13 dan PJS11. Kawasan Perindustrian Kinrara.Bukan itu sahaja. pencemaran oleh kilang-kilang. Ini termasuk usaha mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimum dan mengadakan keadaan landskap yang baik serta menyediakan kawasan rekreasi yang baik iaitu mewujudkan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan beriadah. 4. MPSJ juga mengadakan latihan senaman aerobik setiap Sabtu pada 7. Latihan senaman aerobik ini adalah percuma dan dapat pisertai oleh semua lapisan masyarakat. Kawasan Perindustrian Subang USJ1/ Sg. Kawasan Perindustrian Bandar Bukit Puchong. Kawasan Perindustrian Sime UEP.00 pagi yang dipimpin oleh seorang jurulatih untuk penduduk setempat. jadual potongan rumput dan sebagainya. kawasan perindustrian termasuk Kawasan Perindustrian Bukit Tandang. 8 dan 9. 7. MPSJ juga meluluskan beberapa kawasan perindustrian.3. Di Puchong pula. . Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek.2 Kemasyarakatan Kemasyarakatan merupakan fungsi yang memberi faedah kepada semua. Perindustrian memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi tempatan.30 hingga 8.

Selangor menyediakan kemudahan bersukan seperti gelanggang badminton.Selain itu. Majlis Perbandaran Subang Jaya menyediakan Stadium Tertutup MPSJ. 43300 Seri Kembangan. ping-pong dan sepak takraw untuk kemudahan masyarakat Subang Jaya. perpustakaan ini ialah Pusat Penyelidikan. dan intelektual kanak-kanak. Stadium Tertutup MPSJ yang terletak di Serdang Jaya. Di samping itu. Perpustakaan Hipermedia ini mempunyai beberapa objektif tertentu. fizikal . Perpustakaan hypermedia juga merupakan Pusat Maklumat kerana merupakan tempat pengumpulan. Kompleks 3C juga menyediakan segala aktiviti dan program yang boleh menambahkan lagi kebolehan dan kemahiran kanak-kanak yang mana tidak terdapat di mana-mana tadika dan taman bimbingan kanak-kanak lain di Subang Jaya. bola tampar. Perpustakaan sebagai tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti riadah. Kompleks 3C merupakan projek pembangunan "unique" bagi kanak-kanak di Malaysia yang menyediakan prasarana ruang dan masa bagi perkembangan mental . terdapat beberapa kemudahan awam yang disediakan untuk masyarakat setempat seperti Kompleks 3C (Children Creativity Centre) yang dibangunkan bagi memenuhi sebahagian daripada tanggungjawab MPSJ kepada masyarakat dalam pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan kreatif bermula dari zaman kanak-kanak lagi. bola keranjang. Secara tidak langsung ianya berguna bagi menyekat masalah dan isu sosial di kalangan remaja sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menyediakan Perpustakaan Hipermedia. bola jaring. Perpustakaan ini berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran yang menjadi tempat rujukan dan akses kepada pelbagai maklumat. Malah. . Perpustakaan ini ialah tempat rujukan untuk pengguna yang ingin mendapatkan maklumat bagi tujuan penyelidikan. Kemudahan tersebut memudahkan masyarakat bersukan dan beriadah. perpustakaan berfungsi sebagai Pusat Rekreasi. penyebaran dan pengaksesan maklumat yang pelbagai. Akhirnya. squash. Seterusnya.

membina keupayaan dan menjana pendapatan keluarga miskin dan miskin tegar di bandar.antaranya ialah penularan wabak denggi. Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) juga dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan membantu meringankan beban tanggungan keluarga. Malah. .3. MPSJ telah mengadakan kawalam vektor. dan memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya. Penduduk yang miskin dan miskin tegar dapat meminta bantuan kewangan melalui program ini. harta benda atau perkhidmatan pembersihan. melaksana dan menilai semua aktiviti bagi mengawal dan mencegah penyakit bawaan vektor iaitu penyakit Demam Denggi dan Demam Denggi Berdarah. Ini termasuklah perlindungan individu daripada pelbagai bahaya yang boleh dikaitkan dengan kesihatan awam.3 Kebajikan Majlis Perbandaran Subang Jaya memainkan peranan yang penting dalam kebajikan penduduk setempat. Dalam memainkan peranan menjaga kebajikan dan kesihatan penduduk. Unit Vektor bertanggungjawab dalam merancang. Tindakan yang dijalankan adalah berdasarkan kes demam denggi/ demam denggi berdarah yang dilaporkan oleh hospital/klinik dan hasil kajian aedes yang dijalankan di sesuatu kawasan.iaitu untuk menanam dan memupuk tabiat membaca dikalangan masyarakat awam agar menjadi masyarakat berilmu dan celik IT. 4. mengaplikasikan teknologi terkini sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisien.

MPSJ berhasrat supaya peranan. Contohnya semasa sambutan Hari Raya Haji. MPSJ juga memainkan peranannya semasa sambutan majlis perayaan keagamaan.3. Selain daripada itu. gereja dan tokong Buddha. Selain itu. Contohnya projek `Cyber Mosque¶ MPSJ.4 Keagamaan MPSJ juga memainkan peranan penting dalam memajukan bidang keagamaan. kuil. Banyak tempat ibadat didirikan dan diselenggara oleh pihak MPSJ seperti masjid. pihak MPSJ turut sama melakukan ibadat korban dan mengagihkan daging korban kepada masyarakat Subang Jaya. MPSJ juga berkerjasama dengan pihak Persatuan Buddha Subang Jaya dalam menjalankan aktiviti keagamaan tersebut. Begitu juga dengan rumah ibadat lain seperti Tokong Buddha yang terletak di SS13. MPSJ juga bertanggungjawab dalam menyediakan program-program keagamaan bagi masyarakat Subang Jaya. Projek ini adalah usahasama MPSJ dan Masjid Al-Falakh USJ . Semasa sambutan Hari Wesak pula Pihak MPSJ turut sama menyertai dalam program Bazar Amal. fungsi serta kepentingan institusi masjid bukan hanya dilihat sebagai sebuah pusat ibadat tetapi juga bersifat global. .4.

Selangor hanya mempunyai lima PBT yang mampu beroperasi sekiranya tiada langsung hasil dapat kutip.94 bulan). .21 bulan) . Lima PBT ini termasuk MBPJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (5. Manakala tujuh PBT lain tidak dapat menampung operasi sekiranya tiada kutipan dikutip dalam tempoh setahun. Namun demikian. Malah. berdasarkan penyata kewangan MPSJ yang terkini.4. seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor.4.4 Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya Beberapa perancangan penting untuk perkembangan sesebuah organisasi: 4. Ini menandakan MPSJ berada dalam kedudukan kewangan yang agak baik.37 bulan) . terdapat PBT yang berada dalam kedudukan kewangan yang tidak baik. kerajaan negeri Selangor masih dalam kajian untuk menurunkan cukai pintu memandangkan prestasi kewangan setiap Pihak Berkuasa Tempatan di negeri ini masih lagi belum berada di dalam keadaan kukuh. MPSP ± Majlis Perbandaran Sepang (5. Berdasarkan penyata kewangan PBT sehingga 31 Disember 2009.1 Sumber Kewangan Menurut Ronnie Liu.37 bulan). MPSJ mempunyai simpanan duit sebanyak lebih kurang RM 211 ribu.45 bulan) dan MDSB ± Majlis Daerah Sabak Bernam (4. MPAJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (3. MPKJ ± Majlis Perbandaran Kajang (4.

iaitu kawasan tempat tinggal penduduk yang mempunyai rumah. Rezab hutan dan sebagainya. Tanah yang selebihnya (50%) digunakan untuk kegunaan lain-lain seperti dijadikan kawasan lapang. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak²3C sebanyak 1 unit.4. MPSJ telah membangunkan 19% tanah sebagai kawasan kediaman. Aktiviti pertanian merangkumi 5% daripada tanah di Subang Jaya diikuti oleh kawasan komersil yang merangkumi 3% daripada jumlah tanah di Subang Jaya. Taman Rekreasi sebanyak 188 unit. Rezab kerajaan. Kiosk sebanyak 28 unit. Medan Selera sebanyak 57 unit. Sebanyak 17% kawasan tanah disumbangkan untuk pembangunan komited manakala 6% tanah digunakan untuk perindustrian. Misalnya projek pembangunan Stadium Tertutup MPSJ sebanyak 1 unit. dan Taska MPSJ sebanyak 4 unit. Bazaar sebanyak 21 unit. .2 Pembangunan Prasarana/ Fizikal MPSJ membelanjakan berjuta-juta ringgit dalam membina dan menyediakan kemudahan awam untuk rakyat. Perpustakaan Hipermedia sebanyak 2 unit. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan²3K sebanyak 2 unit. Pusat Kitar Semula sebanyak 16 unit. Balai Masyarakat sebanyak 27 unit. Jejantas sebanyak 13 unit. Dewan Serba Guna sebanyak 7 unit. Dalam membangunkan tanah di kawasan Subang Jaya.4. Persimpangan Bertingkat² Interchange.

4.4.3 Pengiktirafan/ Penghargaan

Berdasarkan usaha dan sumbangan MBSJ, MPSJ layak diberi pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. MPSJ telah menerima banyak anugerah sepanjang 13 tahun iaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2010.

Pada tahun 1999, MPSJ telah menerima Anugerah Inovasi Selangor. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2000, MPSJ dianugerahi Anugerah Internet Malaysia (2000); serta Anugerah Kualiti PBT. Pada tahun 2001 pula, MPSJ mendapat pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record (RFID) dan Malaysia Book of Record (E-Court). MPSJ juga memperoleh Anugerah Kaunter Berkualiti SUK Selangor dan Anugerah Internet Malaysia (2001) pada tahun tersebut.

Manakala pada tahun 2002 pula, MPSJ memperoleh Anugerah Kualiti PBT sekali lagi dan juga Anugerah MB Selangor. MPSJ juga mendapat pengiktirafan pada Hari Habitat (ICT) pada tahun 2002. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2003, MPSJ sekali lagi memperoleh Anugerah MB Selangor dan Anugerah Juri ICT MB Selangor.

Seterusnya, pada tahun 2005, MPSJ mendapat pengiktirafan melalui MS ISO 9001:2000. Pada tahun 2006 pula, Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara diperoleh oleh MPSJ. Tahun yang berikut, tahun 2007 MPSJ berjaya memperoleh 3 anugerah termasuk Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam; Anugerah Pengiktirafan Bangunan dengan Kemudahan Akses OKU²Kategori Bangunan Kerajaan 2007; dan juga Anugerah Bandar Lestari/ Anugerah Alam Sekitar 2006/2007. Portal Rasmi MPSJ juga diiktiraf sebagai Portal Rasmi Kerajaan dan Laman Web Terbaik 2007 oleh MDEC.

Tahun 2008, MPSJ berada pada kedudukan ketiga di kalangan PBT-PBT dan mencapai taraf 4 bintang yang melayakkan MPSJ menerima hadiah RM2000 000 bagi membina sebarang mereu tanda di kawasan MPSJ. MPSJ juga memperoleh Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan; Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC); dan Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Segala usaha untuk mencipta kemajuan tercapai apabila MBSJ juga memenangi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang serta diiktiraf sebagai Pameran Terbaik Sempena Majlis Sambutan Hari Kualiti 2009 Pentadbiran Kerajaan Selangor pada tahun 2009. Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) telah dinobatkan sebagai antara pihak berkuasa tempatan paling berjaya di Selangor sepanjang tahun 2010 ini apabila berjaya memenangi dua anugerah dalam satu majlis. MPSJ telah memenangi tempat pertama dalam Anugerah Inovasi Sektor Awam Selangor untuk tahun 2010 melalui Sistem STAR Rating Individu dan membawa pulang wang tunai RM 10,000 dan Sijil. MPSJ juga berjaya menduduki tempat pertama dalam Anugerah Pengurusan Pejabat Cemerlang (APPC) dan menerima Anugerah Inovasi Menteri Besar Selangor (AIMBS) dengan membawa pulang wang tunai RM20,000.00.

4.4.4 Cabaran yang Dihadapi

MPSJ tetap berhadapan dengan masa hadapan yang lebih mencabar. Sebagai bandar yang kian maju, bilangan penduduk Subang Jaya meningkat dengan kadar mendadak menjadi satu cabaran luaran kepada pengurusan perbandaran. Cabaran lain termasuk memastikan penyertaan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Manakala cabaran dalaman pula berbentuk mempertingkatkan kemahiran staf MPSJ dan mengenal pasti sumber kewangan yang baru.

Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh MBSJ ialah persaingan antara Subang Jaya dengan bandar±bandar lain seperti Putrajaya, Cyberjaya, Klang, Selayang dan Shah Alam. Persaingan bandar±bandar ini berlaku daripada segi pembangunan, ekonomi dan lain±lain. Implikasi jangka panjang daripada pembangunan bandar-bandar ini boleh menjejaskan penarafan bandar Subang Jaya bahkan daya tarikan Subang Jaya akan menurun berikutan dengan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar lain. MPSJ juga menghadapi cabaran dalam menangani aduan orang ramai mengenai pelbagai isu yang melanda kawasan mereka. MPSJ juga menghadapi masalah dengan ketidakpuasan terhadap keutuhan pentadbirannya sehingga terpaksa berhadapan dengan pelbagai tohmahan, prasangka dan tanggapan negatif. Akan tetapi, tohmahan±tohmahan tersebut dianggap sebagai pembakar semangat untuk terus mencipta kejayaan. Kejayaan dalam mengatasi cabaran ini memerlukan komitmen daripada kesemua pihak. Mentaliti budaya kerja yang lebih positif adalah sangat penting bagi memastikan misi MPSJ dapat dicapai menjelang 2020.

5.0 RUMUSAN Kesimpulannya, dalam melaksanakan kerja kursus ini, saya berjaya mengumpul banyak maklumat dan pengalaman serta nilai yang akan saya amalkan dalam kehidupan seharian untuk menjadi individu yang cemerlang. Hasil kajian ini membolehkan saya menyelidik dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang pihak berkuasa yang bertanggungjawab mentadbir Subang Jaya. Seterusnya, kajian ini menjadikan saya lebih menghargai pihak berkuasa bandar Subang Jaya. Selain itu, kajian ini juga mengajar saya tentang sifat gigih dan tidak kenal erti putus asa seperti pihak MPSJ yang gigih memajukan Subang Jaya walaupun menghadapi banyak cabaran seperti tohmahan dan pelbagai prasangka buruk. Hasilnya, segala impian yang diimpikan akan tercapai. Selain itu, kajian ini juga mendidik sesebuah masyarakat itu supaya mengamalkan sikap bersatu±padu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk penduduk yang sentiasa bermuafakat. Malah, semangat ini memudahkan pihak berkuasa yang mentadbir kawasan tersebut. Negara pula aman dan makmur hasil daripada pentadbiran bandar yang cekap dan efektif. Oleh itu, kuasa±kuasa asing sukar untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara kita kerana kesedaran individu, kerjasama sesebuah masyarakat dan hasil pentadbiran yang bijak dan cekap. Dalam menghasilkan kerja kursus ini, saya benar±benar merasai kaedah pengkajian sejarah yang sebenar. Perkara yang paling penting sekali ialah saya mendapat pengalaman yang paling berharga bagi meningkatkan kemajuan diri ke arah mencapai matlamat individu bersahsiah cemerlang.

Selangor Darul Ehsan. 47610 Subang Jaya.1. . Gambar 6.2: Kaunter Perkhidmatan di MPSJ.1. USJ 5.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Gambar-Gambar: Gambar 6.1: Bangunan MPSJ di Persiaran Perpaduan.6.

3: Kompleks Sukan MPSJ Lampiran 2 Peta: Peta 6.Gambar 6.1.2: Lokasi MPSJ .

Peta 6.3 Lokasi MPSJ di USJ 5 .

5 Mei 2011.Lampiran 3 Akhbar: Star Metro. halaman 8 .

18 Mei 2011. halaman 3 .Star Metro.

Lampiran 4 Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya .

org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya .mpsj.gov.Lampiran 5 Internet http://ocps.my http://ms.wikipedia.

Lampiran 6 Brosur Demam Denggi. . Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Lampiran 7 Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. . Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Lampiran 8 Bendera MPSJ: Logo MPSJ: .

Telefon : 0380263102 (Pejabat) 0356376569 (Fax) Nama : Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd 2. Subang Jaya.gov. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Alamat : Majlis Perbandaran Subang Jaya. Subang Jaya. USJ 5. Alamat Shahir : No 8. Jalan SS14/8H.asmawi@mpsj.Lampiran 9: Senarai Nama Ahli Majlis. Selangor. 1.my No.gov.shahir@mpsj. Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tempoh 7 Julai 2010 . E-Mel Dan Nombor Telefon : Y. E-Mel : roslan. Darul Ehsan. Telefon : 0132277779 (HP) 0356210592 (Fax) .my No. 47500.31 Disember 2011 Bil Gambar Nama Nama. Selangor Darul Ehsan. Persiaran Perpaduan. 47610. E-Mel : ydp.

E-Mel : ismail. Petaling Jaya. : Encik Arumugam A/L Kalimuthu : No 9-2. Telefon : 0162108770 (HP) 0356301210 (Fax) . 3. Selangor Darul Ehsan. Taman Perindustrian UEP. Telefon : 0123307280 (HP) 0340424240 (Fax) Nama Alamat 5. Selangor Darul Ehsan. Subang Jaya. Dataran Mentari.my No.Nama : Encik Ismail Kamal Bin Abdul Rahman Alamat : No 7A. Jalan 20/9. Selangor Darul Ehsan. Paramount Garden.gov. Telefon : 0193692173 (HP) 0380248542 (Fax) Nama : Encik Pooi Weng Keong Alamat : No 24. 47600. Jalan PJS 8/12. 46300. Petaling Jaya.my No. E-Mel : aru@mpsj. Jalan Tiara.my No. 46150.kamal@mpsj. Tiara Square. E-Mel : pooi@mpsj.gov.gov. 4.

6. Selangor Darul Ehsan. Bandar Bukit Puchong. Taman Sea. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0193350250 (HP) 0378803088 (Fax) Nama : Encik Chin Sou Bong Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 8. Telefon : 0122330095 (HP) 0379551058 (Fax) .gov. 47100.my No. Jalan Berkat 5. 47400. Selangor Darul Ehsan. 7. Puchong.my No.Nama : Encik Mohd Nasir Bin Yusoff Alamat : Lot 145.nasir@mpsj.my No. 47100.Karam Alamat : 86. Puchong. Petaling Jaya. E-Mel : mohd. E-Mel : bongcs@mpsj.gov. E-Mel : keshminder@mpsj. (JKP) MPSJ. Kampung Seri Aman. Jalan BP 2/2. Jalan SS23/31.gov. Telefon : 0192710234 (HP) 0380614801 (Fax) Nama : Encik Keshminder Singh A/L K.

47610. Puchong. 47100. Jalan USJ 21/7. Telefon : 0173331500 (HP) 0380604420 (Fax) . Subang Jaya. (JKP) MPSJ.gov. E-Mel : sooncs@mpsj. 10. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Persiaran Wawasan. Pusat Bandar Puchong.my No. : Tan Jo Hann Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. E-Mel : jotan@mpsj.Nama 9. Telefon : 0162639627 (HP) 0380231876 (Fax) Nama : Puan Norhesni Binti Ismail Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 11.my No. E-Mel : hesni@mpsj. Puchong.gov. Selangor Darul Ehsan.gov. Telefon : 0192145451 (HP) 0379685415 (Fax) Nama : Encik Cheah Sang Soon Alamat : 12A-2.my No. 47630. Taman Puchong Permai. Jalan Permai 1/11.

Alamat : Encik Ng Sze Han : 1-12A. Taman Puchong Perdana.my No. Nama : Encik Tai Cheng Heng Alamat : Pusat Khidmat Aduan Seri Kembangan.my No. Taman Serdang Perdana. : Encik Sapiyan Bin Mohd Din Alamat : 50. Seksyen 5. E-Mel : taichengheng@mpsj. Telefon : 0173438677 (HP) 0380615839 (Fax) 13. 43300.Nama 12.my No. Jalan Sekolah. Selangor Darul Ehsan E-Mel : ngszehan@mpsj. Telefon : 0192766828 (HP) 0380681446 (Fax) . Jalan Dahlia 2. Telefon : 0162123960 (HP) Nama 14. Selangor Darul Ehsan. 1121-1B. Puchong.gov. Jalan SP 5/3.gov. Seri Kembangan. E-Mel : sapiyan@mpsj. Selangor Darul Ehsan. 43300. Seri Kembangan.gov. 47100.

47600. Selangor Darul Ehsan E-Mel : robert88@mpsj.my No. UEP Subang Jaya.gov.my No.gov. Telefon : 0123111585 (HP) 0356350230(Fax) .com/ Twitter : http://twitter. Telefon : 0129438821 (HP) 0380246757 (Fax) Nama : Encik Robert Tan Siang Chiok 16. Selangor Darul Ehsan E-Mel : kmloi@mpsj. E-Mel : rajiv@mpsj.com Blog : http://rajiv4malaysia. Selangor Darul Ehsan. Alamat : No 3B.facebook/rajiv4malaysia No.rajiv4malaysia. 47620. UEP Subang Jaya. Jalan USJ 2/4S.blogspot.Nama 15.my Website : www.gov. Subang Jaya. Telefon : 0192223348 (HP) 0356323348 (Fax) Nama : Encik Rajiv A/L Rishyakaran 17. Jalan USJ 10/1D.com/rajiv4malaysia Facebook : www. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. : Dr Loi Kheng Min Alamat : 27-3. Jalan USJ 9/5Q. 47620.

Nama 18. Seri Kembangan. 43300. E-Mel : chonghoonming@mpsj. 47100.gov. Selangor Darul Ehsan. Puchong. Bandar Baru Bangi. 43650. Jalan PU9/5. Jalan Sekolah. Jalan 1/9H. Taman Puchong Utama.my No. Telefon : 0102654161 (HP) 0358910460 (Fax) Nama 19. Telefon : 0122617931 (HP) 0389421850 (Fax) .gov. Alamat : Encik Michael Tamilarason A/L K.my No. : Encik Chong Hoon Ming Alamat : Pusat Khidmat Adun Seri Kembangan. 1121-1B. Bangi. Selangor Darul Ehsan.gov.my No. Telefon : 0133943129 (HP) 0389256204 (Fax) Nama 20. : Encik Sufari Bin Tinnin Alamat : No 27. E-Mel : sufari@mpsj. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : tamilarason@mpsj.Nadaysen : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.

George Lim Ah Soo. : Encik Noor Azam Bin Abdul Aziz Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Seri Kembangan.Nama 21. Taman SG. Taman Equine. 43300. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : jaberiami@mpsj. Jalan Putra Bahagia 8/2B. Putra Heights. Jalan Putra Permai 3. 47650.gov. Telefon : 0123966355 (HP) 0380236355 (Fax) Nama 23. E-Mel : noorazam@mpsj. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Telefon : 0123025673 (HP) Nama : Encik Loka Ng Sai Kai 22. Subang Jaya. Jalan SB Indah 2. Puchong.my No. E-Mel : loka@mpsj. Selangor Darul Ehsan.gov. Besi Indah.my No. Telefon : 0192233446 (HP) . 47100. : Encik Jaberi Bin Ami Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.my No.gov.

Bt 13. Telefon : 0193889005 (HP) Nama 25.Nama : Puan Azizan Binti Jamaluddin 24. 47500. Subang Jaya.my No. Kg Tengah B. Telefon : 0173393636 (HP) . Jalan SS14/1A. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Selangor Darul Ehsan.gov. Selangor Darul Ehsan. Jalan Klang. Puchong. E-Mel : azizanj@mpsj. Alamat : Encik Edward Ling Sieak Meeng : 24A. E-Mel : edwardling@mpsj. 47100.gov.my No.

Lampiran 10: Kertas-Kertas Rujukan .

Lampiran 11: Dokumen-Dokumen dari MPSJ .

Lampiran 12: Surat-Surat Kebenaran .

5 Mei 2011. .mpsj.gov.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya Brosur Demam Denggi.my http://ms. Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. halaman 3 Buletin Sekitaran MPSJ.7. keluaran bulan Januari-Jun 2010 Internet http://ocps. Majlis Perbandaran Subang Jaya.0 RUJUKAN Akhbar Star Metro.wikipedia. Majlis Perbandaran Subang Jaya. 18 Mei 2011. halaman 8 Star Metro.

dan jata negara. Mereka harus sentiasa menjauhkan diri daripada gejala negatif seperti rasuah. elemen-elemen patriotisme telah diterapkan untuk mencapai perpaduan antara rakyat. unsur semangat kekitaan yang diterapkan oleh institusi pentadbiran tempatan bantu memperkukuh integrasi nasional. Hal ini demikian kerana kakitangan-kakitangan di institusi pentadbiran tempatan menerapkan nilai bertolak ansur dan bertoleransi terhadap . Jika rasuah serta gejala negatif dihapuskan. FELDA dan Majlis Daerah memainkan peranan yang penting dalam integrasi national di negara kita.TUGASAN 2 Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Institusi pentadbiran negara seperti Majlis Perbandaran. Selain itu. Dalam pentadbiran tempatan. institusi pentadbiran tempatan menjadi teladan yang baik kepada kita untuk berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kakitangankakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam pengurusan dan pentadbiran. Pertama. lagu kebangsaan. Hal ini demikian kerana mereka perlu menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat yang sememangnya bencikan rasuah. maka rakyat akan mencintai bangsa dan negara serta hidup bersatu padu. unsur patriotik yang diterapkan ialah semangat setia negara. Selain itu. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. Mereka merupakan contoh yang baik kepada orang awam untuk menghormati raja dan pemimpin negara dan juga menghormati lambang-lambang negara seperti bendera.

Sebarang aktiviti seperti gotong-royong. . Malah. institusi pentadbiran tempatan turut menerapkan nilai berusaha dan produktif yang membantu mencapai perpaduan antara rakyat. Kakitangan awam haruslah mempunyai komitmen yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat.penduduk. Misalnya. karnival dan sebagainya memerlukan banyak usaha untuk dijayakan. Kakitangan-kakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan sentiasa berkelakuan sopan. bertatasusila dan berhemah tinggi. unsur-unsur patriotisme perlu diterapkan dalam institusi pentadbiran tempatan jika kita hendak hidup harmoni dan bersatu padu. Cara mereka ini mampu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan berharmoni. Konklusinya. Seterusnya. Sikap rajin dan gigih membantu menjayakan sesuatu aktiviti. larian lebuh raya. Staf-staf institusi pentadbiran tempatan juga perlu tabah menghadapi cabaran yang datang untuk menjayakan sesuatu aktiviti. institusi pentadbiran tempatan mengamalkan nilai berdisiplin yang membawa kepada integrasi nasional. konsep 1 Malaysia dan Wawasan 2020 akan dapat direalisasikan. Mereka melayan sebarang aduan serta masalah yang dihadapi oleh penduduk dengan senyuman tanpa melihat warna kulit dan agama. Dengan cara ini. Aktivitiaktiviti tersebut secara tidak langsung menerapkan integrasi nasional. sebarang undang-undang dan peraturan yang ditetapkan munasabah dan relevan terhadap penduduk untuk memastikan penduduk sudi bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mematuhi peraturan tersebut. Sebarang tindakan yang diambil oleh mereka adalah secara adil dan saksama tanpa berat sebelah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful