ELEMEN 1²MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Akhbar Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman

3

Buletin Sekitaran MPSJ, keluaran bulan Januari-Jun 2010

Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukti 1: Akhbar

Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Bukti 2: Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bukti 3: Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

. Majlis Perbandaran Subang Jaya.Bukti 4: Brosur Demam Denggi.

.Bukti 5: Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. Majlis Perbandaran Subang Jaya.

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2011 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA .

1 2 3 4 Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 5 6 7 Tajuk Muka Surat 1 2 3 4 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya 47 48 73 Rumusan Lampiran Rujukan .SENARAI KANDUNGAN Bil.

Puan Chandra dan juga Puan Pengetua SMK Subang Utama. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya yang lain. Puan Rahanim Bt Abdul Rahim yang telah memberikan tunjuk ajar. . Tidak dilupai juga semua pegawai dan staf sokongan Majlis Perbandaran Subang Jaya yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang Majlis Perbandaran Subang Jaya. Mereka telah telah banyak berkorban masa dan wang mereka demi membantu saya dalam kerja kursus ini.0 PENGHARGAAN Penghargaan dan terhutang budi sesungguhnya tidak dapat dilahirkan dengan sempurna dalam beberapa baris ucapan. Pertama sekali.1. Terima kasih juga kepada guru Sejarah saya. Bantuan yang dihulurkan oleh beliau telah banyak membantu saya menyiapkan folio sejarah ini pada masa yang ditetapkan. maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR tahun 2011 dengan jayanya. sokongan serta sedikit tip kepada saya untuk membuat folio sejarah ini. Namun begitu. Mereka juga membantu saya menyiapkan folio sejarah ini dengan memberikan maklumat dan dorongan kepada saya. saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya. setinggi-tinggi penghargaan perlulah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada saya untuk menjayakan folio sejarah ini.

saya diberikan pendedahan bagaimana peranan MPSJ/MBSA dalam mempertingkatkan semangat nasionalisme dan memperkukuh integrasi nasional bagi menjayakan harapan kerajaan bagi membentuk satu bangsa Malaysia tanpa membezakan warna kulit. Ianya membuatkan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia. Melalui kajian ini. Proses tersebut memerlukan pelajar menggunakan kemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah. mematuhi peraturan dan undang-undang serta tabah menghadapi cabaran.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian bagi kerja kursus sejarah ini adalah untuk melatih softskill pelajar. ini dapat meningkatkan kekuatan mental pelajar. pelajar memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya diamanahkan untuk mencari nilai patriotisme yang diketengahkan oleh MPSJ dan peranan yang dimainkan oleh MPSJ bagi menjayakannya. Melalui kajian ini saya akan dilatih bagaimana untuk mengumpul dan maklumat merekod maklumat. kesemua nilai patriotisme dan peranan MPSJ akan direkodkan didalam kajian ini. bersefahaman dan bermuafakat. . Kajian ini dapat menanamkan semangat patriotik dan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri saya. Dalam jangka waktu menyiapkan kerja kursus ini pelajar akan menghadapi pelbagai masalah. cinta akan bangsa dan negara.2.

0 KAEDAH KAJIAN Semasa menjalanka kerja kursus ini. ii) Analisis Dokumen Saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi mendapakan maklumat tambahan. . Selangor Darul Ehsan pada 5 Mei 2011 untuk mendapatkan maklumat kerja kursus. gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan dan juga aktiviti kakitangan Majlis Perbandaran Subang Jaya. iii) Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus serta untuk mendapatkan contoh-contoh kerja kursus. saya telah mengumpul dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya dengan menggunakan beberapa kaedah. 47610 Subang Jaya.3. iv) Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan kaedah ini dengan mencari mencari majalah-majalah serta buku ilmiah yang terdapat di pusat sumber sekolah saya yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus saya. Antara dokumen yang dianalisis termasuk keratan akhbar. Antara kaedah yang saya guna itu ialah: i) Lawatan dan Pemerhatian Saya telah melawat ke Majlis Perbandaran Subang Jaya yang terletak di Persiaran Perpaduan. . USJ 5.

M mewakili Majlis. Peta 4. S mewakili Subang dan J mewakili Jaya. Jalan USJ5/1 di barat.2 Lokasi Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) terletak di antara Jalan USJ5/4 di utara. 4. manakala pintu tepi (Pintu B) dan pintu untuk masuk stadium MPSJ (Pintu C) terletak di hapadan Persiaran Perpaduan. P mewakili Perbandaran. Di bawah ialah peta MPSJ yang paling terkini. Nama ringkasnya ialah MPSJ.0 HASIL KAJIAN 4. Persiaran Perpaduan di selatan. dan Persiaran Bakti di timur. Pintu utama (Pintu A) Majlis Perbandaran Subang Jaya terletak di hadapan Persiaran Bakti.4.1.1 4.1.1 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Nama Rasmi/ Nama Ringkas/ Nama Lain Nama rasmi majlis perbandaran yang saya pilih ialah Majlis Perbandaran Subang Jaya.1 .

objektif MPSJ adalah untuk memastikan perkhidmatan perbandaran pada tahap yang memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan serta memastikan kawasan persekitaran MPSJ mempunyai landskap yang cantik di samping penjagaan taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggarakan dengan baik. Antara objektif MPSJ termasuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. sosio-ekonomi dengan koordinasi. MPSJ juga perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam.4.1. Selain itu. MPSJ harus memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-Undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan. . Sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan serta µreliable¶ juga perlu diwujudkan oleh MPSJ.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi Penubuhan Matlamat/ Objektif: Majlis Perbandaran Subang Jaya bertanggungjawab ke atas perancangan kawasan dan pengawalan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan serta bertanggungjawab dalam membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya. bantuan serta kerjasama Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Seterusnya.

Kota Niaga dan Kediaman Idaman´. Moto Majlis Perbandaran Subang Jaya pula ialah ³Ke Arah Tadbir Urus Yang Gemilang´ Bendera: Pengibaran bendera MPSJ bertujuan meningkatkan taat setia warga MPSJ kepada organisasi dan seterunya bersedia untuk lebih komited dalam tugas masing-masing. Pada bahagian di sebelah atas terdapat huruf SJ iaitu singkatan perkataan Subang Jaya . Misi dan Moto Penubuhan: Misi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menguruskan perkhidmatan perbandaran bertaraf antarabangsa ke arah menjadikan Majlis sebuah perbandaran sejahtera. Bentuk ³V´ melambangkan kejayaan yang dicapai melalui perkhidmatan berkualiti yang menjadi teras budaya kerja.Visi. bestari dan dinamik menjelang 2020´ manakala visi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan Perbandaran Bestari.

kemesraan dan kekuatan menempuh cabaran. melambangkan daya usaha. Warna biru pula melambangkan kesungguhan MPSJ melaksanakan tanggungjawab sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang mengatur.Logo MPSJ di tengah bendera melambangkan asas yang dinamik. Warna putih melambangkan keikhklasan semua warga MPSJ berkhidmat dengan penuh disiplin. reka bentuk logo ini melambangkan MPSJ sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang progresif dan komited. mengawal dan merancang pemajuan dan kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasannya. Perletakan elemen reka bentuk dan warna logo asal tidak diubah untuk mengekalkan persamaan dan kebiasaan pada logo asal. mudah dan terkini. komitmen. Secara keseluruhan. Logo: Reka bentuk logo ini diserasikan untuk memberi tumpuan khusus terhadap identitinya yang nyata iaitu berkesan. . amanah dan perpaduan warga MPSJ manakala simbol memberi maksud melompat kea bad 21 dengan tekad yang membara. dedikasi. moden dan menonjolkan imej korporat. Simbol pada logo mencerminkan nadi majlis.

1.4.4 Carta Organisasi dan Senarai Pentadbir Carta Organisasi: .

Penolong Pengarah Kanan Jabatan Audit Dalam ialah Puan Noraziah binti Ali. Pengarah Jabatan Undang-Undang ialah Puan Hajah Anita binti Abdul Jalil. dan Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan. Jastina binti Abu Saman. tetapi Pembantu Tadbir (PA) atau Timbalan Yang Dipertua ialah Nor Afifa binti Hussein. . Setiausaha Perbandaran Merangkap Timbalan Yang Dipertua ialah Tuan Abdullah bin Marjunid. dengan pembantu beliau. Antara jabatan yang tertinggi ialah Jabatan Undang-Undang. Jabatan Audit Dalam. manakala Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan ialah Encik Nazarudin bin Mashtuki.Jawatan Yang Dipertua masih kosong.

Beliau dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JKP (Jawatankuasa Penduduk) untuk Zon 4 meliputi kawasan USJ 1. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi. Antaranya adalah Penolong Pengarah Tanah dan Galian Selangor (1979). Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir dilantik sebagai ahli majlis MPSJ (Majlis Perbandaran Subang Jaya) sejak bulan Jun 2008. Mereka adalah Ahli Majlis bagi tempoh 7 Julai 2010 hingga 31 Disember 2011.Dato Asmawi Bin Kasbi telah berkhidmat dengan kerajaan selama 30 tahun. Encik Loka Ng Sai Kai dan Encik Tan Jo Hann merupakan 4 daripada 25 ahli majlis yang berkhidmat di Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi merupakan Yang Dipertua yang kelima sejak penubuhan MPSJ pada tahun 1997. Beliau merupakan penasihat kepada sesuatu organisasi yang digelar ³Bangkok-based World Fellowship of Buddhist Youth and Young Malaysian Movement´. Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting dalam beberapa organisasi bukan kerajaan (NGO). Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar (2002).Bhg. Encik Loka Ng Sai Kai telah mempelajari sejarah dan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Y. dan Pegawai Daerah Tanah Kuala Langat (2005) sehingga Mei 2011 sebelum dinaikkan pangkat. . Beliau berkhidmat 15 tahun dengan Kerajaan Persekutuan dan baki 15 tahun dengan kerajaan negeri Selangor.Senarai Pentadbir: Y. Y. Beliau yang mempunyai Ijazah Sarjana Sains dalam bidang Pengurusan Sumber Tanah pernah memegang beberapa jawatan penting dalam tempoh perkhidmatannya.

Beliau banyak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. masalah perumahan dan tanah. Beliau selalu berusaha untuk menangani masalah berkaitan dengan orang miskin.Encik Tan Jo Hann merupakan seorang ahli majlis MPSJ yang dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JPK di Zon 16. Persiaran Wawasan di Pusat Bandar Puchong. iaitu meliputi kawasan Taman Wawasa. Y. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir Encik Loka Ng Sai Kai Encik Tan Jo Hann .

sosial. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Besar Selangor. Universiti Putra Malaysia dan sebahagian hutan simpan Air Hitam). Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan untuk menaik taraf Majlis Daerah Petaling kepada Majlis Perbandaran dan menamakannya sebagai Majlis Perbandaran Subang Jaya. Pada tahun 1994. .2. ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar.2 Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya 4.4. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah diwartakan pada 2hb Januari 1997 mengikut pelan warta 1192 dengan keluasan 161.8 km persegi dan terbahagi kepada 3 zon utama iaitu Zon Damansara (Subang Jaya . Kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Subang Jaya juga terletak dalam kawasan Pentadbiran Daerah Petaling. Seri Kembangan. Melalui warta Kerajaan Negeri Selangor No 62.1 Sejarah Penubuhan (Asal Usul/Tarikh/ Pengasas) Majlis Perbandaran Subang Jaya ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 4 melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor No: 26 bertarikh pada 2 Januari 1997 berikutan eksesais kenaikan taraf dari Majlis Daerah Petaling. Bukit Lanchong). Tujuan kenaikan taraf ini ialah untuk menyusun semula organisasi pentadbiran bagi menghadapi tekanan pembangunan fizikal. YAB Dato' Seri Dr Haji Abu Hassan Omar pada 25 April 1998. Zon Puchong (keseluruhan Puchong) dan Zon Seri Kembangan (Serdang.

Perniagaan atau Pekerjaan Yang Tidak Boleh Ditubuh atau Dijalankan) . Undang-Undang Kecil Iklan (MPSJ) 2007. Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Krematorium(MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Taman (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Pusat Sukan (MPSJ) 2007. iaitu Bahagian Pendakwaan. Perniagaan Dan Perindustrian (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kolam Renang ( MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred. UndangUndang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2007. Undang-Undang Kecil Pemungutan. Undang-Undang Kecil: Majlis Perbandaran Subang Jaya mempunyai Undang-Undang Kecil yang penting seperti Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya) Kerajaan Tempatan (2005). Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya (Jalan. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPSJ) 2007. UndangUndang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPSJ) 2007.4.2. dan juga Bahagian Pentadbiran. Perundangan dan Litigasi Sibil. Parit Dan Bangunan (2005). Undang-Undang Kecil Pasar (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPSJ) 2005. Bahagian Khidmat Nasihat.2 Undang-Undang Tubuh/ Undang-Undang Kecil/ Garis Panduan Penubuhan MPSJ Undang-Undang Tubuh: Undang-undang MPSJ telah dibahagikan kepada tiga bahagian. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Kawasan Ketetapan (Tred. Undang-Undang Kecil Vendalisme (MPSJ) 2005.

dan PeraturanPeraturan Kawalan Tembakau (Pindaan 1997). Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber 2007. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 2001. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Pindaan P. Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333).U. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor) 1998.B 384/1994). Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) ( Pindaan Akta A903/1994). Perintah Tetap Mesyuarat (MPSJ) 2007. . Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 1998. Akta Jalan.U. Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993. dan Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970.A 280/2002). Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ( Pindaan Akta A1129/2001). Akta: Antara akta yang dikuatkuasakan oleh MPSJ ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ( Pindaan P. Enakmen: Antara enakmen MPSJ termasuk Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995. dan Undang-Undang Kecil Hotel 2007. Akta Makanan 1983 (Akta 281) ( Pindaan Akta A1117/2001).(MPSJ) 2003. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPSJ) 2007.

Garis panduan untuk jabatan ini ialah Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Bagi Rumah Kediaman/Bangunan Perniagaan Yang Dijadikan Asrama Pelajar. Garis Panduan Permit Sementara Kiosk Penjaja. dan Garis Panduan Pusat Siber dan Kafe Siber. Garis Panduan Pasar Basah. iaitu Garis Panduan Pengurusan Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Jabatan keempat ialah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan. Jabatan keenam ialah Jabatan Bangunan. Jabatan ketiga ialah Bahagian Khidmat Masyarakat. Jabatan kelima ialah Jabatan Perkhidmatan Bandar. Garis Panduan Pembinaan Paparan Iklan Luaran. . Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Am). Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Karaoke). Garis Panduan Lesen Pasar Malam & Pasar Pagi.Garis Panduan: Terdapat 18 garis panduan yang ditetapkan untuk 6 jabatan. Antara garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Meletakkan Kerusi Meja Diluar Premis. Jabatan kedua ialah Jabatan Undang-Undang. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan sahaja. Garis Panduan Permit Sementara Penjaja. dan Garis Panduan Pengurusan Sampah Pasar Malam & Pasar Pagi. Garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Pengurusan Sampah & Penyediaan Tong Sampah. Garis Panduan Pusat Hiburan Keluarga. Jabatan pertama ialah Jabatan Perlesenan. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan iaitu Garis Panduan Tatacara Penggunaan Web Dan Mel di Agensi-Agensi Kerajaan. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Snooker). Garis panduan jabatan ini ialah Garis Panduan Pembelian Tender/ Sebutharga Secara 'online'. Garis Panduan Bazar Ramadhan.

Jabatan Kejuruteraan.2. Jabatan Bangunan. Jabatan Perbendaharaan. kemampuan. menerima dan menjawab surat-surat Jabatan. kecekapan. Jabatan Perancangan Bandar. Jabatan Hasil. Jabatan Kesihatan. memasukkan data-data ke dalam sistem komputer. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. Sukan Dan Kebudayaan. Jabatan Teknologi Maklumat. Jabatan Penguatkuasaan. Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan. iaitu Bahagian Audit Dalam memainkan peranan dalam menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan memastikan bahawa dasar-dasar. BKPI dan star rating. menguruskan sistem pemfailan dan rekod Jabatan. Jabatan ini juga perlu mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasioperasi agensi berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di . Sekretariat OSC. menguruskan Aset / Logistik Jabatan. Selain itu. menyelaras rekod-rekod Jabatan. menguruskan kursus / bengkel untuk kakitangan Jabatan. Antaranya termasuk Bahagian Audit Dalam.3 Perincian Peranan/ Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir MPSJ Pentadbir MPSJ memikul beberapa tanggungjawab dan memainkan beberapa peranan yang penting. mengemaskini Laman Web Jabatan serta menyelaras pemantauan bagi Operasi Penurunan Bunting Dan Iklan-Iklan Haram di sekitar kawasan angkat Jabatan. Bahagian Pelesenan. Jabatan Perancangan Korporat. Bahagian Perkhidmatan Bandar. Jabatan Khidmat Pengurusan.4. Pentadbir MPSJ perlu mengeluarkan Notis dan Notis Peringatan. kekesanan dan ekonomi. kes-kes saman dan bicara. Bahagian Lanskap dan Bahagian Belia. undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti. mengemaskini. Jabatan pertama. Jabatan Undang-Undang. Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Terdapat 21 jabatan/bahagian dalam MPSJ. Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan.

Pejabat SUK Selangor. jabatan ini menyediakan perkhidmatan pembayaran lebih pelbagai serta maklumat umum berkaitan cukai taksiran melalui internet perbankan dan agensi-agensi luar terutama Pejabat Pos Malaysia. Bukan itu sahaja. 4 kali setahun.mana tindakan pembetulan adalah diperlukan.akhirnya. wang awam telah digunakan dengan sepatutnya dan sumber diperuntukkan dengan cekap. bagaimana rancangan dijalankan. Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian . Jabatan kedua. matlamat dicapai. jabatan ini perlu memberi kepada Yang Dipertua laporan-laporan yang bebas. Jabatan ini juga memikul tanggungjawab mentadbir dan memantau semua urusan pembayaran dan jenis kutipan hasil pejabat cawangan majlis seperti di Puchong dan Serdang Jaya. membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 4 kali setahun. Selain itu. Bank Tempatan dilantik. mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat kepada pihak Seksyen Berkuasa Tempatan (SPBT). Jabatan Hasil mempunyai tanggungjawab menyelenggara dan menyediakan laporan hasil dan terimaan kutipan majlis secara keseluruhan mengikut garis panduan dan peraturan ditetapkan untuk tujuan penilaian serta pemerhatian pihak pengurusan majlis dan pihak kewangan negeri termasuk pihak audit. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja. Jabatan Hasil perlu melaksanakan semua aspek peraturan dan kewangan mengikut Arahan Perbendaharaan dan Piagam Pelanggan ke atas semua proses kerja kutipan dan terimaan hasil majlis. Antara Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam termasuk mengemukakan Laporan Audit kepada Yang Dipertua MPSJ dalam tempoh 1 minggu selepas auditan muktamad dijalankan. objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi agensi tersebut supaya beliau dapat meninjau akan kedudukan Majlis.

memberi maklumbalas surat-surat diterima. Bahagian pertama. Akhirnya. Jabatan Hasil perlu menguatkuasa tugasan berkaitan kutipan cukai taksiran ke atas semua pegangan harta dalam kawasan perbandaran termasuk tindakan memungut tunggakan cukai (Borang E). tugas mengendalikan urusan pembayaran dan pungutan hasil cukai tanah dan pintu / taksiran secara integrasi dikalangan semua Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian (PTDG) Negeri Selangor sebagai langkah merealisasikan saranan Pihak Kerajaan Negeri menyediakan kemudahan pembayaran cukai yang lebih mudah dan meluas kepada penduduk Negeri Selangor juga dipikul oleh Jabatan Hasil.( PTDG ) Selangor untuk bil cukai taksiran terkini MPSJ. Antara Piagam Pelanggan Jabatan Hasil termasuk menguruskan permohonan pembayaran tunggakan cukai pintu secara rundingan dan ansuran mengikut syarat ditetapkan. menerima dan membantu menyelesaikan aduan berkaitan cukai pintu di kaunter konsultasi. iaitu Bahagian Kelulusan Pelan Dan Kawalan Bangunan menguruskan dan memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Pindaan Kepada . berinformasi. cekap dan berkesan. Malah. Jabatan ini juga menjalankan usaha-usaha inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan penyampaian terbaik kepada pelanggan serta organisasi terutamanya kaedah saluran pembayaran cukai taksiran yang lebih pelbagai serta bersesuaian dengan kehendak pelanggan seperti pengenalan Kios Mesin Pembayaran Elektronik Bil Cukai Taksiran. waran dan sitaan disamping memupuk sikap bertanggungjawab dikalangan komuniti di dalam kawasan perbandaran. Jabatan Bangunan dibahagikan kepada 4 bahagian. Jabatan yang ketiga ialah Jabatan Bangunan. jabatan ini memperkasakan usaha-usaha menjana dan mempertingkatkan sumber hasil bukan cukai majlis sebagai satu aspek penyumbang terimaan hasil selain hasil cukai sedia ada disamping mewujudkan suatu sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih seragam.

Bahagian ini menjalankan pemantauan dan penyelesaian projek-projek bermasalah. mengurus permohonan pelan setara. memproses permohonan permit sementara iklan billboard / unipole / peniagaan / skim komuniti berpagar dengan syarat permohonan lengkap. Kelulusan Permit Billboard. Piagam Pelanggan jabatan ini adalah memproses pemohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan / ubahsuaian bangunan bukan kediaman dengan syarat permohonan lengkap.Pelan Bangunan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman. Kelulusan Sijil Layak Menduduki/Sijil Siap Dan Pematuhan 'CCC'. dan memantau kepatuhan konsultan dan mengemaskini data sistem CCC. memberi perkhidmatan konsultansi kepada pelangan. menyelaras / melakukan siasatan awal terhadap aduan-aduan yang diterima berkaintan sebaran pembinaan bangunan. bajet dan aset jabatan. Perniagaan Dan Skim Komuniti Berpagar. dan mengurus Permohonan Kelulusan Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan dan Pembaharuan Permit. Bahagian ini mengurus permohonan kelulusan pelan bangunan dan permit 1hari. memproses permohonan lanjutan tempoh kelulusan dan pembaharuan permit dengan syarat permohonan lengkap. salahguna bangunan dan pembinaan tanpa kelulusan. Bahagian ketiga ialah Bahagian Pembangunan Bermasalah Dan CCC. memproses permohonan kelulusan sijil pengesahan menduduki bagi tambahan / ubahsuaian rumah kediaman dan borang F rumah sesebuah dengan syarat permohonan lengkap. dan mengurus sumber manusia. serta menyelaras perlaksanaan kerja-kerja perobohan. memproses permohonan pelan bangunan dan permit sementara kelulusan 1 hari dengan syarat permohonan lengkap. Bahagian kedua ialah Bahagian Penguatkuasaan & Aduan yang bertanggungjawab menjalankan rondaan dan siasatan bagi kesalahan kacauganggu. mengurus Permohonan Kelulusan Sijil Pengesahan Menduduki. menjalankan prosedur pelaksanaan . Bahagian keempat ialah Bahagian Pentadbiran Dan Kaunter Bersepadu.

pembangunan projek-projek khas bagi persimpangan bertingkat dan menaiktaraf jalanraya di dalam kawasan Majlis. dewan serbaguna. penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda. perparitan. pasar. sistem kestabilan cerun. lampu jalan dan lampu isyarat daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja. dan mengambil tindakan aduan syarat aduan diterima lengkap. kiosk. memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur. pengurusan projek-projek menaiktaraf dan penyelenggaraan jalan. aduan kerosakan lampu . iaitu aduan kerosakan kecil jalanraya diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. dan pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan. pengawasan dan penguatkuasaan ke atas pembangunan dan aktiviti pemaju. pengurusan projek kemudahan awam dan harta-harta Majlis seperti projek Kompleks 3C. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti berikut. kompleks sukan. aduan kerosakan lampu isyarat diambil tindakan 1 hari bekerja.tindakan peruntuhan penguatkuasaan bangunan. garisan jalan dan bonggol jalan. memproses permohonan pelan setara untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman teres dengan syarat permohonan lengkap. menjalankan pemantauan. perpustakaan. memproses dan mengeluarkan surat tuntutan wang cagaran kepada jabatan perbendaharaan. memproses pengeluaran permit harian dengan syarat permohonan lengkap. gerai dan medan selera. pemantauan dan perancangan untuk menangani masalah banjir dan sistem kestabilan cerun. MPSJ dengan syarat permohonan lengkap. Jabatan ini memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. Jabatan keempat ialah Jabatan Kejuruteraan. balai masyarakat. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K).

meningkatkan tahap kualiti aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan kebahayaan yang berkaitan dengan vektor pembawa penyakit dan vektor kacau ganggu. spa. rumah urut. Jabatan ini merangkumi empat bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran Am. dan merancang dan melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran seperti program anti-tembakau. salun. aduan kerosakan longkang diambil tindakan dalam masa 1 hari bekerja. melulus dan mengeluarkan lesen anjing (bagi permohonan yang mematuhi syarat) sertamerta. Urusetia dan Latihan dan Peperiksaan. Jabatan keenam ialah Jabatan Khidmat Pengurusan. Jabatan kelima ialah Jabatan Kesihatan. Jabatan Khidmat Pengurusan berfungsi menguruskan perolehan secara efektif bagi . penguatkuasaan kebersihan tandas. menjalankan pemeriksaan dan ulasan kesihatan bagi premis sensitive seperti taska/tadika/pusat jagaan. permohonan bonggol diproses/diputuskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan diluluskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. hotel dan lain-lain premis. Jabatan ini komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji melaksanakan tugas-tugas piawaian seperti menangani semua jenis aduan dalam tempoh 10 hari bekerja. aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil) diambil tindakan dalam tempoh masa 1 hari bekerja.jalan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. dan menjawab Surat-Menyurat dalam 3 hari. Jabatan ini berfungsi menjalankan sistem penggredan premis makanan bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat bagi semua perniagaan yang berkaitan dengan makanan. keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sumber Manusia. pemantauan kualiti air minum dan rekreasi. dan permohonan kelulusan pelan-pelan kerja tanah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja. permohonan permit mengorek jalan diluluskan dalam tempoh masa 2 hari bekerja.

latihan dan seminar kepada kakitangan bagi melengkapkan diri agar menjadi pekerja yang cemerlang. menguruskan dokumen persaraan ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebelum mencapai umur persaraan dalam 3 bulan. Setiap kakitangan dikehendaki menjalani kursus. menguruskan kebajikan kakitangan seperti permohonan kuarters. . Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk memproses borang pesanan pembelian tempatan (LO) dalam 14 hari. menyediakan Borang Pesanan/Obligasi dan mendapatkan tandatangan sokongan dari ketua jabatan. latihan dan seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun. dan mengedarkan minit-minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan dalam 7 hari. menguruskan permohonan penggunaan kenderaan rasmi majlis yang digunakan secara gunasama oleh jabatan-jabatan iaitu dengan memastikan penggunaan mengikut tarikh. dan menguruskan kursus. lokasi dan jenis kenderaan beserta pemandu. pengesahan jawatan kakitangan tetap dan penyediaan dokumen persaraan kakitangan yang akan bersara. menguruskan pengesahan jawatan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 1 bulan. meluluskan permohonan penggunaan logistic dalam 7 hari.mencapai dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dengan mengenalpasti keperluan bekalan pejabat dan membuat perancangan pembelian dari segi kos dan kuantiti. perubatan. menguruskan mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat majlis iaitu dengan memastikan bilik mesyuarat dan semua peralatan untuk digunakan semasa mesyuarat lengkap dan sedia untuk digunakan. dan jenis peralatan yang diperlukan. tujuan. menyediakan keperluan kursus/latihan sebelum tarikh pelaksanaan dalam 7 hari. insuran berkelompok dan pinjaman pendidikan dan perumahan kakitangan. tujuan. menguruskan permohonan perjawatan kakitangan baru. menguruskan permohonan penggunaan logistik iaitu dengan mengenalpasti lokasi. tarikh.

mengurus pengeluaran surat tawaran dan surat setujuterima kepada kontraktor bagi kerja-kerja bina projek Majlis. Jabatan ini berfungsi menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis . cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti menguruskan pengesahan Pendaftaran Kontraktor secara online dalam 3 hari. menyediakan surat tawaran dan setuju terima kepada kontraktor yang berjaya setelah minit mesyuarat sebutharga/ tender dikeluarkan dalam 3 hari. menguruskan peti tender dengan memastikan peti tender ditutup dan dibuka pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembuka Peti yang dilantik. membuat pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja bina projek Majlis. mengurus dan mengadakan Lawatan Serah Tapak bagi projek yang telah disiapkan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC). mengeluarkan Sijil Membaiki Kecacatan (CMGD) selepas tamat tempoh Tanggungan Kecacatan. menyediakan dokumen perubahan kerja (V.Jabatan ketujuh ialah Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. menyelaras penyediaan dokumen tender dan sebutharga bagi kerja bina. Jabatan ini berfungsi mengurus dan melaksanakan sistem 'online' iaitu pendaftaran kontraktor dan penjualan dokumen. menguruskan penyediaan Dokumen Kontrak. bekalan dan perkhidmatan. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. Jabatan kelapan ialah Bahagian Perkhidmatan Bandar. menyediakan Sijil Perakuan Muktamad (Final Account). menguruskan proses pengesyoran dan pengeluaran sijil perakuan pembayaran kepada kontraktor dalam 3 hari. dan mengumpulkan data prestasi kerja kontraktor (penggredan) bagi kerja-kerja Majlis. menyelaras penyediaan laporan Penilaian Tender/ Sebutharga oleh Jawatankuasa Penilaian yang dilantik. Komitmen jabatan ini adalah untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra.O) untuk pengesahan harga.

menyediakan laporan rekod-rekod permohonan. mengkaji & menganalisa masalah permohonan yang diterima & membuat syor penambahbaikan bagi mempertingkatkan pelaksanaan OSC.sentiasa bersih dan indah. Sekretariat OSC berjanji untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut Garis Panduan OSC KPKT dan memastikan projek-projek rekabentuk Majlis dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan kakitangan Majlis. MPSJ. Jabatan ini berfungsi melibatkan permohonan pembangunan tanah (serentak pecah sempadan dan tukar syarat serta penyerahan dan pemberimilikan semula). dan mengawal selia perkhidmatan penyelenggaran sisa pepejal dan pembersihan kawasan di bawah tanggungjawab Alam Flora Sdn. Jabatan kesembilan ialah Sekretariat OSC. permohonan kelulusan kebenaran merancang . pelaksanaan dan pengawasan yang dinamik dan menyeluruh. memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Mesyuarat Majlis Penuh. mengawal dan mencegah punca pencemaran. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Antara jenis permohonan termasuk permohonan kelulusan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan. dan melapor status pemohonan ke Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri. pelan bangunan dari pemohon ke Pejabat Tanah dan jabatan-jabatan dalaman dalaman MPSJ serta jabatan/ agensi teknikal luaran yang berkaitan. kebenaran merancang. mengedarkan keputusan rasmi perakuan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Agensi Teknikal berkaitan dan Pentadbir Tanah Daerah. Jabatan ini berjanji akan menyiasat aduan berkaitan pembersihan kawasan dan pencemaran berkaitan alam sekitar dalam 3 hari bekerja. Bahagian Perkhidmatan Bandar berjanji akan berusaha meningkatkan taraf kebersihan dan keindahan persekitaran di kawasan Majlis Perbandaran Subang Jaya ke tahap yang terbaik melalui perancangan. Bhd.

dan memproses semua permohonan lesen pasar malam. Jabatan yang kesepuluh ialah Bahagian Pelesenan. penjaja. memproses semua permohonan lesen pasar pagi. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan papan iklan (billboard dan unipole) dan permit sementara perniagaan. memproses semua permohonan lesen tadika dan taska. permohonan kelulusan sijil layak menduduki. permohonan perlanjutan kebenaran merancang. permohonan kelulusan penukaran penukaran nombor bangunan. permohonan kelulusan kerja tanah. memproses permohonan permit-permit sementara. permohonan nama taman. . memproses permohonan pembaharuan lesen. perparitan dan lampu jalan. permohonan kelulusan lanjutan tempoh kelulusan. bunting. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan tanah. permohonan kelulusan pelan jalan. permohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan/ubahsuaian bangunan bukan kediaman. iklan luaran dan permit sementara hiburan).untuk pelan pembangunan. permohonan pengesahan pelan praperhitungan. nama bangunan dan pelan alamat (nama jalan dan nombor bangunan). permohonan kelulusan pelan/pindaan kepada pelan kelulusan bagi tambahan/ubahsuian rumah kediaman sediada. iklan (sepanduk. memproses semua permohonan lesen gerai. permohonan kelulusan pembangunan tanah secara serentak. papan tanda sementara. memproses semua permohonan lesen pasar basah. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan dan struktur telekomunikasi. permohonan kelulusan pelan landskap Penerimaan perakuan berperingkat (borang g1-g21) dan perakuan penyiapan dan pematuhan (ccc) borang f. Fungsi Bahagian Pelesenan termasuk memproses semua permohonan lesen perniagaan dan iklan. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan bangunan. memproses semua permohonan lesen hiburan dan tempat hiburan.

pemantauan dan seterusnya penilaian hasil. menguruskan hal ehwal pentadbiran seperti permohonan cuti. pemantauan kerja dan seterusnya penilaian hasil. pendaftaran notis dan aduan. kiosk. penjadualan kerja. kertas-kertas kerja dan semboyan. dan mengawal dan menyampaikan maklumat kepada jabatan lain menerusi Unit Semboyan jabatan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tugas utama jabatan lain yang memerlukan tindakan segera. kelulusan permohonan Lesen Hiburan Dan Tempat Hiburan dalam 30 hari. pelaksanaan. Jabatan ini memainkan peranan menguruskan aduan pada peringkat penerimaan. kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan (Memerlukan Ulasan Jabatan Teknikal) dalm 14 hari. guna sama antara jabatan dan penyelenggaraan minor. penggunaan. tuntutan kerja lebih masa. penyelarasan. suratmenyurat. menguruskan hal ehwal stor bekalan jabatan seperti bekalan peralatan dan pakaian kepada anggota. menguruskan aktiviti rondaan pada peringkat perancangan. menguruskan notis amaran. menguruskan rekod-rekod pejabat seperti borang kedatangan. hiburan dan perniagaan dalam 5 hari. kelulusan Permohonan dan Pengeluaran Lesen Gerai dalam 30 hari. dan permohonan Tuntutan Cagaran Dan Pembatalan Lesen dalam 5 hari. Jabatan yang kesebelas ialah Jabatan Penguatkuasaan. penjaja. perlaksanaan. kelulusan Permohonan Permit Sementara seperti iklan. siasatan dan seterusnya laporan siasatan. menguruskan hal ehwal kenderaan jabatan seperti perjadualan. penyampaian dan seterusnya perekodan. menguruskan aktiviti operasi pada peringkat risik. perancangan. menguruskan aktiviti bantuan kepada jabatan lain yang memerlukan bantuan penguatkuasaan samada dari segi anggota atau kenderaan. bangunan dan kacauganggu dari tahap pengeluaran sehingga susulan. kelulusan Permohonan Pembaharuan Lesen dengan serta-merta. .Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan dengan serta-merta. menguruskan notis tawaran kompaun pada peringkat pengeluaran. mesyuarat. borang lebih masa.

Kompleks 3C dan Kuarters Permata Sari. menguruskan permohonan tanah-tanah kerajaan bagi maksud pemberimilikan. Lesen Menduduki Sementara atau pewartaan serta . menjalankan kerja-kerja penilaian semula ke atas semua pegangan berkadar sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dengan kelulusan pihak berkuasa negeri. mengendalikan proses pendengaran bantahan. penyewaan. memproses permohonan tukar alamat pos untuk bil cukai taksiran. memproses permohonan pindahmilik cukai taksiran. memproses permohonan remisi terhadap bangunan-bangunan yang tidak diduduki dan tidak dapat disewakan. rekod dan daftar harta. mengawal lalulintas setiap hari.Jabatan Penguatkuasaan berjanji dan komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cekap didalam menjalankan tugas-tugas mengikut piawaian yang berikut. menjalankan urusan pembelian dan pelupusan harta tanah. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dari masa ke semasa. Jabatan ini berfungsi menyediakan Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 137. Medan Selera. dan memindahkan kereta buruk / tinggal dalam tempoh 3 hari. sitaan dan kompaun ke atas halangan secara serta-merta. Tandas Awam. menetapkan kadar-kadar cukai bagi semua jenis pegangan. Jabatan ke-12 ialah Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan. Pasar Awam. mengeluarkan notis tawaran kompaun dengan serta-merta. mengeluarkan notis amaran / kacauganggu secara serta-merta. menguruskan aset tetap milik MPSJ dari segi penyelenggaraan. menguruskan penyerahan kontrak dan pemantauan kerja-kerja penjagaan kebersihan bangunan oleh kontraktor yang dilantik bagi premis Majlis seperti Pejabat Tunda. menjalankan kajian dari aspek viabiliti dan bentuk sumbangan kepada Majlis bagi projek penswastaan. Negeri dan Badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar. menguruskan aduan dalam tempoh 7 hari. seperti Melaksanakan rondaan dan kawalan harian. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). menjalankan kerja-kerja pindaan kepada Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 144. kebersihan bangunan.

gubahan bunga hidup / tiruan. Kuarters Permata Sari dan aset-aset tetap lain bagi mengawalselia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dilantik melalui proses sebutharga / . Komitmen Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian. mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan dikeluarkan dalam 2 bulan. iaitu menguruskan permohonan mendapatkan carian rasmi dalam 7 hari bekerja. menguruskan penyediaan bekalan dan perkhidmatan seperti pewangi udara. Indah Water Konsortium dan Syarikat Perbadanan Pengurusan. pengeluaran bil air semasa. menguruskan hal ehwal kuarters dari segi pemantauan aduan. menghantar Notis Pindaan Kepada Senarai Nilaian kepada pemilikpemilik yang terlibat dalam tempoh tidak kurang daripada 1 bulan sebelum tarikh Cukai Taksiran dikuatkuasakan. Bahagian penilaian memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian berikut. SYABAS. Pasar Awam. semua risiko dan tanggungan bagi aset tetap MPSJ serta mengurus perkaraperkara yang bersangkutan tuntutan insurans.menguruskan hal ehwal tanah bagi kepentingan MPSJ. menguruskan pendaftaran dan penyewaan Rumah Peranginan dan Rumah Rakyat (Council Homes). Medan Selera. sanitizer. menguruskan permohonan mendapatkan carian persendirian secara serta-merta. dan menghantar surat keputusan bantahan kepada pemilik-pemilik yang terlibat selepas Mesyuarat Pendengaran Bantahan dalam 1 bulan. dan menguruskan proses pembayaran berkaitan dengan perkhidmatan. meluluskan permohonan Pindahmilik dan Tukar Alamat Surat-Menyurat Bil Cukai Taksiran (Sekiranya Lengkap) dalam 1 hari. papan tanda dan kawalan serangga mengikut jadual bulanan. sanitari bin. menguruskan pengambilan polisi insurans kebakaran. penyerahan dan pemulangan kunci / kad akses dan lain-lain yang berkaitan dengan kuarters. pengurusan dan utiliti seperti TNB. Bahagian Pengurusan Harta pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjalankan lawatan pemeriksaan tapak ke Tandas Awam.

dan mengeluarkan bil air semasa bagi Kuarters Kakitangan dan Medan Selera dari tarikh bacaan meter diambil dalam dua hari. mengemaskini dan menyelaras pangkalan data GIS serta maklumat pembangunan majlis. memproses permohonan. dan menjalankan pemantauan dan penyelesaian aduan awam. (Akta 172). menyediakan dan menyelaras Program Local Agenda 21 (LA 21). menyediakan Rancangan Pemajuan iaitu Rancangan Stuktur dan Rancangan Tempatan mengikut peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. Lesen Menduduki Sementara (TOL) dan Penswastaan dari tarikh permintaan permohonan dibuat dalam tempoh 14 hari. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). mencetak bil tuntutan sewaan kepada penyewa dari tarikh bil diproses dalam sehari. Jabatan ini memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji akan melaksanakan tugastugas piawaian seperti memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk Pendirian Bangunan dalam 30 hari. Jabatan ke-13 ialah Jabatan Perancangan Bandar.tender setiap minggu. mengemukakan permohonan tanah bagi maksud Pemberimilikan. memproses Permohonan Kelulusan Kebanaran Merancang untuk . pendaftaran dan kemasukan ke Rumah Rakyat "Council Homes" dari tarikh permohonan dikemukakan dalam 7 hari. menguruskan penyewaan bagi mendapatkan bangunan / ruang untuk Majlis menyewa atau bangunan / ruang majlis untuk disewakan dari tarikh tutup iklan dalam tempoh 30 hari. melaksanakan program pemutihan kilang tanpa kebenaran. memproses Permohonan Kebenaran Merancang untuk pelan Pembangunan dalam 30 hari. menguatkuasakan peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bagi aktiviti salahguna tanah dan salahguna bangunan. Jabatan ini mempunyai tanggungjawab memproses permohonan kebenaran merancang berdasarkan kaedah kawalan perancangan. menyelaras perkhidmatan pengangkutan awam. Bandar Selamat dan Laporan Petunjuk Bandar Mampan melalui MURNINET.

Jabatan ke-14 ialah Jabatan Perancangan Korporat. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menerima dan mengedarkan aduan kepada Jabatan / Bahagian dalam sehari. 'Perfomance Management'. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Bangunan dalam 30 hari. Jabatan Perancangan Korporat merangkumi enam bahagian iaitu Bahagian Pengurusan Kualiti.Menukar Syarat. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Tanah dalam 30 hari. Nama Bangunan dan Pelan Alamat (nama jalan dan nombor bangunan) dalam 14 hari. memperkasa penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi penyelidikan dan pembangunan. memproses Permohonan Kelulusan Penukaran Nombor Bangunan dalam 14 hari. dan menjual peta. dan Bahagian Khidmat Masyarakat. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan. Memecah Sempadan dan Mencantum Tanah dalam 14 hari. pelan dan bahan-bahan bercetak yang berkaitan. Bahagian Penerbitan. meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kepuasan pelanggan menerusi pengurusan aduan dan perkhidmatan pelanggan yang mesra. memproses Permohonan Pengesahan Pelan Pra Hitungan dalam 14 hari. membantu pengumpulan maklumat-maklumat perancangan dan gunatanah yang diminta oleh agensi awam/swasta. memproses Permohonan Kelulusan Nama Taman. menjadi saluran maklumat rasmi kepada pelanggan. memproses Permohonan Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang dalam 14 hari. memberikan Surat Akuan Terima secara serta-merta. menyediakan Laporan Rancangan Pemajuan dan lain-lain laporan mengenai perancangan bandar dalam tempoh yang ditetapkan dalam asas rujukan. Jabatan ini berfungsi membentuk imej korporat dan Budaya Kerja Cemerlang melalui pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh. cekap dan berintegriti. memberikan Surat . Bahagian Perhubungan Awam. dan penerapan 'Good Governance. orang awam dan pelajar. Bahagian Khidmat Pelanggan.

merancang dan membangunkan infrastruktur dan infostruktur ICT. Jabatan ini berfungsi menyediakan Belanjawan Tahunan. menyediakan Penyata Kewangan Majlis. melaksanakan pemeriksaan aset dan inventori fizikal dan logikal ICT. meluluskan permohonan Pelekat Kereta Kawasan Kediaman.Maklumbalas Status Aduan kepada pengadu dalam 14 hari. menguruskan Pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor. dan meluluskan permohonan Petak Khas Letak Kereta dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 7 hari. melaksanakan dan memantau keselamatan teknologi. menjalankan Pertukaran status selesai kepada tutup dalam tempoh 3 hari. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk mengeluarkan cek bayaran tuntutan oleh kontraktor dengan dokumen sokongan yang lengkap dalam 14 hari. dan menyelenggara Sistem Tempat Letak Kereta. Pergurusan Aduan Hotlaine pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjawab panggilan telefon dalam 3 kali deringan. dan membuat siasatan aduan ke lokasi. melaksana dan mengurus projek dan program ICT. mengurus dan menilai rekod data elektronik. Jabatan ke-15 ialah Jabatan Perbendaharaan. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. merangka. mengurus dan bertindak sebagai bantuan . merancang dan melaksana penyenggaraan ICT secara berkala. membayar Gaji dan Elaun kakitangan. Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat adalah untuk merancang hala tuju ICT MPSJ. merancang tindakan pencegahan pencerobohan keselamatan ICT. merangka dan melaksanakan dasar ICT mengikut keperluan dan arahan dari masa ke semasa. meluluskan permohonan Pas Bulanan Letak Kereta secara serta-merta. memberikan Surat Maklumbalas Penutupan Aduan dalam 3 hari. Jabatan ke-16 ialah Jabatan Teknologi Maklumat. menganalisa pencapaian dan keperluan teknologi.

menyemak dokumen perundangan dan memastikan dokumen yang lengkap dan teratur dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen tertakluk kepada dokumen lengkap dan teratur.sokongan. dan Bahagian Pentadbiran Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan secara serta-merta. Jabatan ke-17 ialah Jabatan Undang-Undang. dan memproses permohonan fasiliti ICT MPSJ serta-merta atau dalam tempoh tidak melebihi 14 hari tertakluk kepada jenis permohonan. dan menjalankan Tindakan Pendakwaan dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan selepas 9 hari dari Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan tertakluk kepada kertas siasatan lengkap. melaksanakan penyenggaraan pencegahan (Preventive Maintenance) perkakasan komputer sebanyak 4 kali setahun. meluluskan rayuan pengurangan kadar kompaun dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan dalam masa 60 hari dari tarikh notis tawarn mengkompaun dikeluarkan. Akta ini mula berkuatkuasa mulai 12 April 2007. Bahagian Khidmat Nasihat. dan merancang pembangunan µknowledge worker¶. Jabatan Teknologi Maklumat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar untuk memberi perkhidmatan pengkomputeran MPSJ kepada pelanggan seperti mengambil tindakan ke atas setiap aduan ICT MPSJ dalam tempoh satu jam. Jabatan ke-18 ialah Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. memberi khidmat nasihat berkaitan ICT. memastikan downtime system ICT tidak melebihi 2 jam. Jabatan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Bahagian Pendakwaan. Bahagian Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan adalah sebuah bahagian yang bertanggungjawap bagi urusan penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663). Perundangan Dan Litigasi Sibil. menjawab surat menyurat dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan surat. Fungsi Bahagian ini termasuk .

Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menyelesaikan urusan sewaan Kompleks 3K MPSJ. Jabatan ke-19 ialah Bahagian Lanskap. memaklumbalas aduan dalam 7 hari bekerja. USJ 14. Fungsi Jabatan ini adalah untuk menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis sentiasa bersih dan indah. menyelesaikan urusan sewaan Pakej Persembahan . menyelesaikan urusan sewaan Kompleks Sukan MPSJ. Jabatan ke-20 ialah Jabatan Belia. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menjawab Surat Menyurat dalam 3 hari bekerja. Subang Jaya dalam sehari.mewujudkan. menyelesaikan urusan sewaan Dewan Serbaguna MPSJ dalam sehari. dan mengeluarkan surat membayar tunggakan caj kepada pemilik yang mempunyai tunggakan dalam 14 hari bekerja. menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318). menyelesaikan urusan sewaan Stadium Tertutup MPSJ. menyediakan Sijil Pendaftaran JMB dalam 14 hari bekerja. menyemak Akuan Teraudit dalam 14 hari bekerja. menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. dan memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC. mengawal dan mencegah punca pencemaran. Sukan Dan Kebudayaan. Serdang raya dalam sehari. Subang Jaya dalam sehari. memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Piagam Pelanggan jabatan ini pula termasuk meluluskan permohonan pelan Landskap dalam 10 hari bekerja. menyelesaikan urusan sewaan Laman Sukan MPSJ. serdang Jaya dalam sehari. menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata. menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB. memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC).

dan menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan sukan (Dewan Serbaguna. melaksanakan Program Pembangunan Sukan dalam 7 hari. melaksanakan Program Rakan Muda dalam 7 hari. Laman Sukan dan Padang. melaksanakan Program Anak Angkat Sukan dalam 7 hari. Padangpadang Awam) dalam 30 hari. Stadium Tertutup. dalam sehari. menyelesaikan urusan Tuntutan Cagaran bagi Sewaan Kompleks 3K.padang permainan dalam sehari. Laman Sukan. menyelesaikan urusan penggunaan padang. Rakan Muda.Kebudayaan dalam sehari. melaksanakan Program dan Acara Sukan dalam 7 hari. . menguruskan Penggunaan Peralatan Sukan. USJ1. Muzik dan Sistem Siaraya dalam sehari. Dewan Serbaguna.padang Awa dalam 30 hari. Subang Jaya dalam sehari. melaksanakan Program Penggerak Belia Tempatan (PeBT) dalam 7 hari. melaksanakan Program Kebudayaan dan Kesenian dalam 7 hari. menyelesaikan urusan penggunaan Laman Sukan MPSJ. Stadium. melaksanakan Program Mesra Rakyat dalam 7 hari. Kompleks Sukan. Kompleks Sukan.

Bagi MPSJ.4. Jawatankuasa Penduduk (JKP): Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ telah ditubuhkan pada 10 Februari 2001 dan merupakan PBT yang pertama di Malaysia yang melaksanakan konsep hubungan 2 hala antara penduduk dan pihak berkuasa tempatan dengan harapan agar suara penduduk dapat disampaikan kepada pihak pengurusan MPSJ melalui wakil JKP yang telah dilantik secara rasminya untuk tempoh 2 tahun bagi 1 sesi.4 Cara Pelantikan Pentadbir Tempatan Ahli-ahli Majlis: Pengurusan dan kawalan pembangunan MPSJ untuk ahli-ahli majlis adalah melalui perlantikan oleh kerajaan negeri seksyen 4 mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) menetapkan syarat bagi perlantikan ahli-ahli majlis. diguna pakai dalam Pentadbiran Kerajaan Tempatan. Ahli-ahli majlis tersebut terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran atau dari kalangan ahli politik. Keanggotaan adalah dari kalangan ketua Jabatan perikat negeri dan wakil parti politik. Perkhidmatan tersebut bertempoh 3 tahun dan boleh dilantik semula. Peranan pertama ialah berfungsi menasihati Datuk bandar dan dilantik oleh DYMM. jawatankuasa atau ahlinya untuk tugasan spesifik atau umum. . peranan ahli-ahli majlis dilaksanakan oleh Lembaga Pelantikan. Peranan ketiga ialah Sistem Jawatankuasa dibentuk dibawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Peranan kedua ialah tidak boleh masuk campur dalam urusan pentadbiran tetapi boleh menjadi pengerusi.2. Yang Dipertuan Agong dengan nasihat menteri. Jumlah ahli yang dilantik tidak boleh melebihi 25 orang.

Pembahagian 24 Zon JKP ini merangkumi hampir 540. Antara jawatan yang wujud dalam struktur pentadbiran Jawatankuasa Penduduk adalah Pengerusi (Ahli Majlis). . Naib Pengerusi. DUN Kinrara. Zon JKP yang dulunya menpunyai 29 zon telah dikecilkan menjadi 24 Zon sahaja. Setiausaha.Setelah persempadanan semula dijalankan. DUN Sri Serdang dan DUN Seri Kembangan dengan keluasan 161.000 orang penduduk di seluruh kawasan pentadbiran MPSJ meliputi 4 kawasan iaitu DUN Subang. Ahli-ahli Jawatankuasa Penduduk hendaklah tidak kurang dari 10 orang dan tidak melebihi 15 orang jumlahnya.8 km. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa Kecil.

4. Pasar Pagi dan Pasar Malam ialah mana-mana tempat di mana menjaja dibenarkan pada waktu malam atau pagi pada setiap hari atau hari-hari dan masa tertentu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa melesen. Undang-undang kecil ini mula berkuatkuasa pada 19 Julai 2007. Pemegang lesen menjaja terdiri daripada manamana orang yang memegang lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil. Datuk Bandar. Kiosk disediakan kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar Subang Jaya. minuman atau barang dari apa-apa jenis boleh dijual atau didedahkan untuk jualan.00 pagi pada hari yang seterusnya.1 Ekonomi Majlis Perbandaran Subang Jaya melibatkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa tempatan serta memesatkan ekonomi setempat. Undang-undang kacil yang digunapakai pula adalah Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2007. Pasar Pagi & Pasar Malam juga disediakan di Subang Jaya. Puchongm Kinrara dan Serdang/ Seri Kembangan.3. Selain itu. MBSJ berperanan besar daripada segi ekonomi.3 Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Dalam usaha membangunkan bandar Subang Jaya. Puchong dan Seri Kembangan dengan kadar bayaran yang sangat berpatutan. kebajikan dan keagamaan. .00 pagi hingga 1. Pemberian lesen juga dipermudahkan. iaitu dari pukul 6. kemasyarakatan. Kiosk tersebut beroperasi selama 19 jam. Mana-mana ruangan yang ditandakan oleh Pihak Berkuasa Melesen di mana makanan. 4. Yang Dipertua. Setiausaha sesuatu Pihak Berkuasa Tempatan atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Datuk Bandar atau Yang Dipertua mempunyai hak untuk meluluskan lesen.

14 dan Kawasan Perindustrian Taman Serdang Jaya. Latihan senaman aerobik ini adalah percuma dan dapat pisertai oleh semua lapisan masyarakat. Perindustrian memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi tempatan. pencemaran oleh kilang-kilang. Antara kawasan perindustrian di Subang Jaya termasuk Kawasan Perindustrian Subang Hi-Tech. Kawasan Perindustrian Sime UEP. MPSJ juga mengadakan latihan senaman aerobik setiap Sabtu pada 7. Kawasan Perindustrian Bandar Bukit Puchong. Kawasan perindustrian di Seri Kembangan termasuk Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. Kawasan Perindustrian Kinrara.2 Kemasyarakatan Kemasyarakatan merupakan fungsi yang memberi faedah kepada semua. kawasan perindustrian termasuk Kawasan Perindustrian Bukit Tandang. aduan tentang anjing liar.00 pagi yang dipimpin oleh seorang jurulatih untuk penduduk setempat. 8 dan 9. MPSJ juga berfungsi menangani aduan orang ramai mengenai isu kutipan sampah berjadual. Kawasan Perindustrian Subang USJ1/ Sg. Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek.3. Kawasan Perindustrian Puchong Utama dan Kawasan Perindustrian Pusat Bandar Puchong. Kawasan Perindustrian Puchong Seksyen 1. Program Pembangunan Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat di kawasan pentadbiran MPSJ melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Penaga dan Kawasan Perindustrian SS13 dan PJS11. MPSJ juga meluluskan beberapa kawasan perindustrian. Di Puchong pula. . 4. 7. Ini termasuk usaha mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimum dan mengadakan keadaan landskap yang baik serta menyediakan kawasan rekreasi yang baik iaitu mewujudkan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan beriadah.30 hingga 8. jadual potongan rumput dan sebagainya.Bukan itu sahaja.

bola tampar. Kemudahan tersebut memudahkan masyarakat bersukan dan beriadah. perpustakaan berfungsi sebagai Pusat Rekreasi. Kompleks 3C juga menyediakan segala aktiviti dan program yang boleh menambahkan lagi kebolehan dan kemahiran kanak-kanak yang mana tidak terdapat di mana-mana tadika dan taman bimbingan kanak-kanak lain di Subang Jaya. ping-pong dan sepak takraw untuk kemudahan masyarakat Subang Jaya. Malah. Perpustakaan hypermedia juga merupakan Pusat Maklumat kerana merupakan tempat pengumpulan.Selain itu. bola jaring. . Perpustakaan ini ialah tempat rujukan untuk pengguna yang ingin mendapatkan maklumat bagi tujuan penyelidikan. Kompleks 3C merupakan projek pembangunan "unique" bagi kanak-kanak di Malaysia yang menyediakan prasarana ruang dan masa bagi perkembangan mental . Selangor menyediakan kemudahan bersukan seperti gelanggang badminton. Di samping itu. Akhirnya. Perpustakaan Hipermedia ini mempunyai beberapa objektif tertentu. squash. Seterusnya. Stadium Tertutup MPSJ yang terletak di Serdang Jaya. fizikal . Perpustakaan ini berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran yang menjadi tempat rujukan dan akses kepada pelbagai maklumat. Secara tidak langsung ianya berguna bagi menyekat masalah dan isu sosial di kalangan remaja sejak dari zaman kanak-kanak lagi. terdapat beberapa kemudahan awam yang disediakan untuk masyarakat setempat seperti Kompleks 3C (Children Creativity Centre) yang dibangunkan bagi memenuhi sebahagian daripada tanggungjawab MPSJ kepada masyarakat dalam pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan kreatif bermula dari zaman kanak-kanak lagi. perpustakaan ini ialah Pusat Penyelidikan. bola keranjang. penyebaran dan pengaksesan maklumat yang pelbagai. Perpustakaan sebagai tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti riadah. Majlis Perbandaran Subang Jaya menyediakan Stadium Tertutup MPSJ. dan intelektual kanak-kanak. Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menyediakan Perpustakaan Hipermedia. 43300 Seri Kembangan.

Malah. Tindakan yang dijalankan adalah berdasarkan kes demam denggi/ demam denggi berdarah yang dilaporkan oleh hospital/klinik dan hasil kajian aedes yang dijalankan di sesuatu kawasan. mengaplikasikan teknologi terkini sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisien. MPSJ telah mengadakan kawalam vektor. membina keupayaan dan menjana pendapatan keluarga miskin dan miskin tegar di bandar. melaksana dan menilai semua aktiviti bagi mengawal dan mencegah penyakit bawaan vektor iaitu penyakit Demam Denggi dan Demam Denggi Berdarah. Ini termasuklah perlindungan individu daripada pelbagai bahaya yang boleh dikaitkan dengan kesihatan awam. Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) juga dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan membantu meringankan beban tanggungan keluarga. dan memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya.iaitu untuk menanam dan memupuk tabiat membaca dikalangan masyarakat awam agar menjadi masyarakat berilmu dan celik IT.antaranya ialah penularan wabak denggi. Dalam memainkan peranan menjaga kebajikan dan kesihatan penduduk. 4.3. harta benda atau perkhidmatan pembersihan. . Unit Vektor bertanggungjawab dalam merancang.3 Kebajikan Majlis Perbandaran Subang Jaya memainkan peranan yang penting dalam kebajikan penduduk setempat. Penduduk yang miskin dan miskin tegar dapat meminta bantuan kewangan melalui program ini.

4 Keagamaan MPSJ juga memainkan peranan penting dalam memajukan bidang keagamaan. pihak MPSJ turut sama melakukan ibadat korban dan mengagihkan daging korban kepada masyarakat Subang Jaya. Projek ini adalah usahasama MPSJ dan Masjid Al-Falakh USJ . Semasa sambutan Hari Wesak pula Pihak MPSJ turut sama menyertai dalam program Bazar Amal. MPSJ juga memainkan peranannya semasa sambutan majlis perayaan keagamaan. Banyak tempat ibadat didirikan dan diselenggara oleh pihak MPSJ seperti masjid. MPSJ juga berkerjasama dengan pihak Persatuan Buddha Subang Jaya dalam menjalankan aktiviti keagamaan tersebut. Contohnya projek `Cyber Mosque¶ MPSJ. kuil. Begitu juga dengan rumah ibadat lain seperti Tokong Buddha yang terletak di SS13.4. fungsi serta kepentingan institusi masjid bukan hanya dilihat sebagai sebuah pusat ibadat tetapi juga bersifat global.3. Selain daripada itu. Selain itu. Contohnya semasa sambutan Hari Raya Haji. . gereja dan tokong Buddha. MPSJ juga bertanggungjawab dalam menyediakan program-program keagamaan bagi masyarakat Subang Jaya. MPSJ berhasrat supaya peranan.

. Ini menandakan MPSJ berada dalam kedudukan kewangan yang agak baik.1 Sumber Kewangan Menurut Ronnie Liu. berdasarkan penyata kewangan MPSJ yang terkini. seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor.37 bulan).4. MPKJ ± Majlis Perbandaran Kajang (4.4. MPSP ± Majlis Perbandaran Sepang (5.21 bulan) .45 bulan) dan MDSB ± Majlis Daerah Sabak Bernam (4. Lima PBT ini termasuk MBPJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (5. MPAJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (3.37 bulan) .94 bulan). Selangor hanya mempunyai lima PBT yang mampu beroperasi sekiranya tiada langsung hasil dapat kutip. Berdasarkan penyata kewangan PBT sehingga 31 Disember 2009. Manakala tujuh PBT lain tidak dapat menampung operasi sekiranya tiada kutipan dikutip dalam tempoh setahun. MPSJ mempunyai simpanan duit sebanyak lebih kurang RM 211 ribu.4 Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya Beberapa perancangan penting untuk perkembangan sesebuah organisasi: 4. terdapat PBT yang berada dalam kedudukan kewangan yang tidak baik. Namun demikian. Malah. kerajaan negeri Selangor masih dalam kajian untuk menurunkan cukai pintu memandangkan prestasi kewangan setiap Pihak Berkuasa Tempatan di negeri ini masih lagi belum berada di dalam keadaan kukuh.

dan Taska MPSJ sebanyak 4 unit.2 Pembangunan Prasarana/ Fizikal MPSJ membelanjakan berjuta-juta ringgit dalam membina dan menyediakan kemudahan awam untuk rakyat.4. Rezab hutan dan sebagainya. iaitu kawasan tempat tinggal penduduk yang mempunyai rumah. Jejantas sebanyak 13 unit. Pusat Kitar Semula sebanyak 16 unit. Aktiviti pertanian merangkumi 5% daripada tanah di Subang Jaya diikuti oleh kawasan komersil yang merangkumi 3% daripada jumlah tanah di Subang Jaya. Dalam membangunkan tanah di kawasan Subang Jaya. Persimpangan Bertingkat² Interchange. Kiosk sebanyak 28 unit. Dewan Serba Guna sebanyak 7 unit. Taman Rekreasi sebanyak 188 unit. Balai Masyarakat sebanyak 27 unit. Tanah yang selebihnya (50%) digunakan untuk kegunaan lain-lain seperti dijadikan kawasan lapang. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan²3K sebanyak 2 unit. Rezab kerajaan.4. Sebanyak 17% kawasan tanah disumbangkan untuk pembangunan komited manakala 6% tanah digunakan untuk perindustrian. Bazaar sebanyak 21 unit. . Perpustakaan Hipermedia sebanyak 2 unit. Medan Selera sebanyak 57 unit. MPSJ telah membangunkan 19% tanah sebagai kawasan kediaman. Misalnya projek pembangunan Stadium Tertutup MPSJ sebanyak 1 unit. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak²3C sebanyak 1 unit.

4.4.3 Pengiktirafan/ Penghargaan

Berdasarkan usaha dan sumbangan MBSJ, MPSJ layak diberi pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. MPSJ telah menerima banyak anugerah sepanjang 13 tahun iaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2010.

Pada tahun 1999, MPSJ telah menerima Anugerah Inovasi Selangor. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2000, MPSJ dianugerahi Anugerah Internet Malaysia (2000); serta Anugerah Kualiti PBT. Pada tahun 2001 pula, MPSJ mendapat pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record (RFID) dan Malaysia Book of Record (E-Court). MPSJ juga memperoleh Anugerah Kaunter Berkualiti SUK Selangor dan Anugerah Internet Malaysia (2001) pada tahun tersebut.

Manakala pada tahun 2002 pula, MPSJ memperoleh Anugerah Kualiti PBT sekali lagi dan juga Anugerah MB Selangor. MPSJ juga mendapat pengiktirafan pada Hari Habitat (ICT) pada tahun 2002. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2003, MPSJ sekali lagi memperoleh Anugerah MB Selangor dan Anugerah Juri ICT MB Selangor.

Seterusnya, pada tahun 2005, MPSJ mendapat pengiktirafan melalui MS ISO 9001:2000. Pada tahun 2006 pula, Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara diperoleh oleh MPSJ. Tahun yang berikut, tahun 2007 MPSJ berjaya memperoleh 3 anugerah termasuk Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam; Anugerah Pengiktirafan Bangunan dengan Kemudahan Akses OKU²Kategori Bangunan Kerajaan 2007; dan juga Anugerah Bandar Lestari/ Anugerah Alam Sekitar 2006/2007. Portal Rasmi MPSJ juga diiktiraf sebagai Portal Rasmi Kerajaan dan Laman Web Terbaik 2007 oleh MDEC.

Tahun 2008, MPSJ berada pada kedudukan ketiga di kalangan PBT-PBT dan mencapai taraf 4 bintang yang melayakkan MPSJ menerima hadiah RM2000 000 bagi membina sebarang mereu tanda di kawasan MPSJ. MPSJ juga memperoleh Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan; Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC); dan Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Segala usaha untuk mencipta kemajuan tercapai apabila MBSJ juga memenangi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang serta diiktiraf sebagai Pameran Terbaik Sempena Majlis Sambutan Hari Kualiti 2009 Pentadbiran Kerajaan Selangor pada tahun 2009. Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) telah dinobatkan sebagai antara pihak berkuasa tempatan paling berjaya di Selangor sepanjang tahun 2010 ini apabila berjaya memenangi dua anugerah dalam satu majlis. MPSJ telah memenangi tempat pertama dalam Anugerah Inovasi Sektor Awam Selangor untuk tahun 2010 melalui Sistem STAR Rating Individu dan membawa pulang wang tunai RM 10,000 dan Sijil. MPSJ juga berjaya menduduki tempat pertama dalam Anugerah Pengurusan Pejabat Cemerlang (APPC) dan menerima Anugerah Inovasi Menteri Besar Selangor (AIMBS) dengan membawa pulang wang tunai RM20,000.00.

4.4.4 Cabaran yang Dihadapi

MPSJ tetap berhadapan dengan masa hadapan yang lebih mencabar. Sebagai bandar yang kian maju, bilangan penduduk Subang Jaya meningkat dengan kadar mendadak menjadi satu cabaran luaran kepada pengurusan perbandaran. Cabaran lain termasuk memastikan penyertaan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Manakala cabaran dalaman pula berbentuk mempertingkatkan kemahiran staf MPSJ dan mengenal pasti sumber kewangan yang baru.

Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh MBSJ ialah persaingan antara Subang Jaya dengan bandar±bandar lain seperti Putrajaya, Cyberjaya, Klang, Selayang dan Shah Alam. Persaingan bandar±bandar ini berlaku daripada segi pembangunan, ekonomi dan lain±lain. Implikasi jangka panjang daripada pembangunan bandar-bandar ini boleh menjejaskan penarafan bandar Subang Jaya bahkan daya tarikan Subang Jaya akan menurun berikutan dengan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar lain. MPSJ juga menghadapi cabaran dalam menangani aduan orang ramai mengenai pelbagai isu yang melanda kawasan mereka. MPSJ juga menghadapi masalah dengan ketidakpuasan terhadap keutuhan pentadbirannya sehingga terpaksa berhadapan dengan pelbagai tohmahan, prasangka dan tanggapan negatif. Akan tetapi, tohmahan±tohmahan tersebut dianggap sebagai pembakar semangat untuk terus mencipta kejayaan. Kejayaan dalam mengatasi cabaran ini memerlukan komitmen daripada kesemua pihak. Mentaliti budaya kerja yang lebih positif adalah sangat penting bagi memastikan misi MPSJ dapat dicapai menjelang 2020.

5.0 RUMUSAN Kesimpulannya, dalam melaksanakan kerja kursus ini, saya berjaya mengumpul banyak maklumat dan pengalaman serta nilai yang akan saya amalkan dalam kehidupan seharian untuk menjadi individu yang cemerlang. Hasil kajian ini membolehkan saya menyelidik dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang pihak berkuasa yang bertanggungjawab mentadbir Subang Jaya. Seterusnya, kajian ini menjadikan saya lebih menghargai pihak berkuasa bandar Subang Jaya. Selain itu, kajian ini juga mengajar saya tentang sifat gigih dan tidak kenal erti putus asa seperti pihak MPSJ yang gigih memajukan Subang Jaya walaupun menghadapi banyak cabaran seperti tohmahan dan pelbagai prasangka buruk. Hasilnya, segala impian yang diimpikan akan tercapai. Selain itu, kajian ini juga mendidik sesebuah masyarakat itu supaya mengamalkan sikap bersatu±padu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk penduduk yang sentiasa bermuafakat. Malah, semangat ini memudahkan pihak berkuasa yang mentadbir kawasan tersebut. Negara pula aman dan makmur hasil daripada pentadbiran bandar yang cekap dan efektif. Oleh itu, kuasa±kuasa asing sukar untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara kita kerana kesedaran individu, kerjasama sesebuah masyarakat dan hasil pentadbiran yang bijak dan cekap. Dalam menghasilkan kerja kursus ini, saya benar±benar merasai kaedah pengkajian sejarah yang sebenar. Perkara yang paling penting sekali ialah saya mendapat pengalaman yang paling berharga bagi meningkatkan kemajuan diri ke arah mencapai matlamat individu bersahsiah cemerlang.

USJ 5. 47610 Subang Jaya.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Gambar-Gambar: Gambar 6.1: Bangunan MPSJ di Persiaran Perpaduan.6.2: Kaunter Perkhidmatan di MPSJ. . Gambar 6. Selangor Darul Ehsan.1.1.

1.Gambar 6.2: Lokasi MPSJ .3: Kompleks Sukan MPSJ Lampiran 2 Peta: Peta 6.

3 Lokasi MPSJ di USJ 5 .Peta 6.

halaman 8 . 5 Mei 2011.Lampiran 3 Akhbar: Star Metro.

18 Mei 2011.Star Metro. halaman 3 .

Lampiran 4 Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya .

Lampiran 5 Internet http://ocps.mpsj.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya .gov.

. Majlis Perbandaran Subang Jaya.Lampiran 6 Brosur Demam Denggi.

Lampiran 7 Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. Majlis Perbandaran Subang Jaya. .

Lampiran 8 Bendera MPSJ: Logo MPSJ: .

Subang Jaya. Telefon : 0380263102 (Pejabat) 0356376569 (Fax) Nama : Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd 2. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Alamat : Majlis Perbandaran Subang Jaya. 47610. Selangor. Telefon : 0132277779 (HP) 0356210592 (Fax) .asmawi@mpsj. Subang Jaya.gov.my No. Jalan SS14/8H. E-Mel Dan Nombor Telefon : Y. 1. Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tempoh 7 Julai 2010 . Darul Ehsan. Alamat Shahir : No 8. Selangor Darul Ehsan. 47500.my No.gov.shahir@mpsj. E-Mel : roslan.31 Disember 2011 Bil Gambar Nama Nama. USJ 5. E-Mel : ydp. Persiaran Perpaduan.Lampiran 9: Senarai Nama Ahli Majlis.

4.Nama : Encik Ismail Kamal Bin Abdul Rahman Alamat : No 7A.gov. : Encik Arumugam A/L Kalimuthu : No 9-2. E-Mel : ismail. 47600.my No. Petaling Jaya. Telefon : 0193692173 (HP) 0380248542 (Fax) Nama : Encik Pooi Weng Keong Alamat : No 24.gov. Telefon : 0123307280 (HP) 0340424240 (Fax) Nama Alamat 5.my No. Jalan Tiara. Jalan 20/9. 46300. Taman Perindustrian UEP.kamal@mpsj. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : pooi@mpsj. Tiara Square.my No. Selangor Darul Ehsan. Subang Jaya. 46150. Dataran Mentari. Telefon : 0162108770 (HP) 0356301210 (Fax) . 3. Paramount Garden. Petaling Jaya. E-Mel : aru@mpsj. Selangor Darul Ehsan. Jalan PJS 8/12.gov.

Puchong. Jalan Berkat 5.gov.my No. (JKP) MPSJ. Telefon : 0122330095 (HP) 0379551058 (Fax) . Puchong.Nama : Encik Mohd Nasir Bin Yusoff Alamat : Lot 145. 47400. 7. Bandar Bukit Puchong. Telefon : 0192710234 (HP) 0380614801 (Fax) Nama : Encik Keshminder Singh A/L K. Selangor Darul Ehsan.gov. Petaling Jaya. 47100. Telefon : 0193350250 (HP) 0378803088 (Fax) Nama : Encik Chin Sou Bong Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 8. Kampung Seri Aman. 47100.gov. E-Mel : mohd.Karam Alamat : 86. Selangor Darul Ehsan.my No. Taman Sea. 6. Jalan SS23/31. Jalan BP 2/2.my No. E-Mel : keshminder@mpsj. E-Mel : bongcs@mpsj.nasir@mpsj. Selangor Darul Ehsan.

Pusat Bandar Puchong. Persiaran Wawasan. Telefon : 0192145451 (HP) 0379685415 (Fax) Nama : Encik Cheah Sang Soon Alamat : 12A-2. 47610. Puchong. E-Mel : jotan@mpsj. Selangor Darul Ehsan. 10.gov. Puchong. (JKP) MPSJ.Nama 9. Taman Puchong Permai.my No. Subang Jaya. Jalan USJ 21/7. Selangor Darul Ehsan.gov. E-Mel : hesni@mpsj. Telefon : 0173331500 (HP) 0380604420 (Fax) . Selangor Darul Ehsan. Jalan Permai 1/11. Telefon : 0162639627 (HP) 0380231876 (Fax) Nama : Puan Norhesni Binti Ismail Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 11.gov.my No. E-Mel : sooncs@mpsj. : Tan Jo Hann Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. 47630. 47100.my No.

43300. Taman Serdang Perdana. Puchong. Telefon : 0192766828 (HP) 0380681446 (Fax) . Jalan Sekolah. Telefon : 0173438677 (HP) 0380615839 (Fax) 13. Seksyen 5.my No. E-Mel : sapiyan@mpsj.my No. Selangor Darul Ehsan.gov. Seri Kembangan.gov. 43300. Selangor Darul Ehsan E-Mel : ngszehan@mpsj. E-Mel : taichengheng@mpsj. : Encik Sapiyan Bin Mohd Din Alamat : 50.Nama 12.gov. 47100. Jalan Dahlia 2. Telefon : 0162123960 (HP) Nama 14. Nama : Encik Tai Cheng Heng Alamat : Pusat Khidmat Aduan Seri Kembangan. Seri Kembangan. Alamat : Encik Ng Sze Han : 1-12A.my No. 1121-1B. Selangor Darul Ehsan. Taman Puchong Perdana. Jalan SP 5/3.

UEP Subang Jaya. E-Mel : rajiv@mpsj.my No. Jalan USJ 2/4S. 47620.my No. Telefon : 0123111585 (HP) 0356350230(Fax) .my Website : www. Selangor Darul Ehsan. Subang Jaya. Selangor Darul Ehsan E-Mel : robert88@mpsj.com Blog : http://rajiv4malaysia.com/rajiv4malaysia Facebook : www. 47620.gov.Nama 15.gov. Jalan USJ 9/5Q. Jalan USJ 10/1D. 47600. : Dr Loi Kheng Min Alamat : 27-3. Telefon : 0129438821 (HP) 0380246757 (Fax) Nama : Encik Robert Tan Siang Chiok 16.blogspot. Alamat : No 3B. Selangor Darul Ehsan E-Mel : kmloi@mpsj.com/ Twitter : http://twitter. Telefon : 0192223348 (HP) 0356323348 (Fax) Nama : Encik Rajiv A/L Rishyakaran 17.facebook/rajiv4malaysia No.gov. UEP Subang Jaya.rajiv4malaysia. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.

: Encik Sufari Bin Tinnin Alamat : No 27. Telefon : 0102654161 (HP) 0358910460 (Fax) Nama 19. 47100. Telefon : 0122617931 (HP) 0389421850 (Fax) .gov.my No. Selangor Darul Ehsan. 43300.my No.my No. 1121-1B. E-Mel : tamilarason@mpsj. Jalan PU9/5.gov. Seri Kembangan. Puchong. Taman Puchong Utama. Telefon : 0133943129 (HP) 0389256204 (Fax) Nama 20.Nadaysen : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. 43650. Selangor Darul Ehsan. Bangi. E-Mel : chonghoonming@mpsj. Jalan Sekolah. Alamat : Encik Michael Tamilarason A/L K.gov. : Encik Chong Hoon Ming Alamat : Pusat Khidmat Adun Seri Kembangan. Selangor Darul Ehsan. Jalan 1/9H. Bandar Baru Bangi. E-Mel : sufari@mpsj.Nama 18.

gov. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. : Encik Jaberi Bin Ami Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Telefon : 0123966355 (HP) 0380236355 (Fax) Nama 23. Telefon : 0123025673 (HP) Nama : Encik Loka Ng Sai Kai 22. E-Mel : jaberiami@mpsj. Seri Kembangan. E-Mel : noorazam@mpsj. Jalan Putra Permai 3. George Lim Ah Soo. Selangor Darul Ehsan. Putra Heights. Selangor Darul Ehsan. Taman Equine. : Encik Noor Azam Bin Abdul Aziz Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. 47650. Selangor Darul Ehsan. 47100. Jalan Putra Bahagia 8/2B. Puchong. Telefon : 0192233446 (HP) .gov. E-Mel : loka@mpsj.Nama 21. 43300.my No.my No. Taman SG.gov. Besi Indah. Subang Jaya. Jalan SB Indah 2.my No.

gov. Alamat : Encik Edward Ling Sieak Meeng : 24A. Selangor Darul Ehsan. 47100.my No.Nama : Puan Azizan Binti Jamaluddin 24. Kg Tengah B. E-Mel : edwardling@mpsj. 47500. Jalan Klang.gov. Puchong. E-Mel : azizanj@mpsj. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0193889005 (HP) Nama 25.my No. Bt 13. Jalan SS14/1A. Subang Jaya. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Telefon : 0173393636 (HP) .

Lampiran 10: Kertas-Kertas Rujukan .

Lampiran 11: Dokumen-Dokumen dari MPSJ .

Lampiran 12: Surat-Surat Kebenaran .

keluaran bulan Januari-Jun 2010 Internet http://ocps.mpsj. Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011.gov. halaman 3 Buletin Sekitaran MPSJ.0 RUJUKAN Akhbar Star Metro.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya Brosur Demam Denggi.7. . halaman 8 Star Metro. 18 Mei 2011. 5 Mei 2011.wikipedia. Majlis Perbandaran Subang Jaya. Majlis Perbandaran Subang Jaya.my http://ms.

unsur patriotik yang diterapkan ialah semangat setia negara. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. Jika rasuah serta gejala negatif dihapuskan. dan jata negara. unsur semangat kekitaan yang diterapkan oleh institusi pentadbiran tempatan bantu memperkukuh integrasi nasional.TUGASAN 2 Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Institusi pentadbiran negara seperti Majlis Perbandaran. Dalam pentadbiran tempatan. Mereka merupakan contoh yang baik kepada orang awam untuk menghormati raja dan pemimpin negara dan juga menghormati lambang-lambang negara seperti bendera. Hal ini demikian kerana mereka perlu menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat yang sememangnya bencikan rasuah. Hal ini demikian kerana kakitangan-kakitangan di institusi pentadbiran tempatan menerapkan nilai bertolak ansur dan bertoleransi terhadap . institusi pentadbiran tempatan menjadi teladan yang baik kepada kita untuk berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kakitangankakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam pengurusan dan pentadbiran. Selain itu. Selain itu. FELDA dan Majlis Daerah memainkan peranan yang penting dalam integrasi national di negara kita. Mereka harus sentiasa menjauhkan diri daripada gejala negatif seperti rasuah. elemen-elemen patriotisme telah diterapkan untuk mencapai perpaduan antara rakyat. lagu kebangsaan. Pertama. maka rakyat akan mencintai bangsa dan negara serta hidup bersatu padu.

penduduk. Staf-staf institusi pentadbiran tempatan juga perlu tabah menghadapi cabaran yang datang untuk menjayakan sesuatu aktiviti. sebarang undang-undang dan peraturan yang ditetapkan munasabah dan relevan terhadap penduduk untuk memastikan penduduk sudi bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mematuhi peraturan tersebut. Kakitangan awam haruslah mempunyai komitmen yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat. Sikap rajin dan gigih membantu menjayakan sesuatu aktiviti. Konklusinya. Cara mereka ini mampu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan berharmoni. Seterusnya. larian lebuh raya. unsur-unsur patriotisme perlu diterapkan dalam institusi pentadbiran tempatan jika kita hendak hidup harmoni dan bersatu padu. Dengan cara ini. Sebarang aktiviti seperti gotong-royong. konsep 1 Malaysia dan Wawasan 2020 akan dapat direalisasikan. Kakitangan-kakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan sentiasa berkelakuan sopan. Misalnya. karnival dan sebagainya memerlukan banyak usaha untuk dijayakan. institusi pentadbiran tempatan mengamalkan nilai berdisiplin yang membawa kepada integrasi nasional. Malah. institusi pentadbiran tempatan turut menerapkan nilai berusaha dan produktif yang membantu mencapai perpaduan antara rakyat. Aktivitiaktiviti tersebut secara tidak langsung menerapkan integrasi nasional. bertatasusila dan berhemah tinggi. Sebarang tindakan yang diambil oleh mereka adalah secara adil dan saksama tanpa berat sebelah. . Mereka melayan sebarang aduan serta masalah yang dihadapi oleh penduduk dengan senyuman tanpa melihat warna kulit dan agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful