ELEMEN 1²MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Akhbar Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman

3

Buletin Sekitaran MPSJ, keluaran bulan Januari-Jun 2010

Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukti 1: Akhbar

Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Bukti 2: Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bukti 3: Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Majlis Perbandaran Subang Jaya. .Bukti 4: Brosur Demam Denggi.

Majlis Perbandaran Subang Jaya.Bukti 5: Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. .

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2011 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA .

SENARAI KANDUNGAN Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 5 6 7 Tajuk Muka Surat 1 2 3 4 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya 47 48 73 Rumusan Lampiran Rujukan .

. Terima kasih juga kepada guru Sejarah saya.0 PENGHARGAAN Penghargaan dan terhutang budi sesungguhnya tidak dapat dilahirkan dengan sempurna dalam beberapa baris ucapan. Mereka telah telah banyak berkorban masa dan wang mereka demi membantu saya dalam kerja kursus ini. Puan Chandra dan juga Puan Pengetua SMK Subang Utama. maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR tahun 2011 dengan jayanya. Pertama sekali. Namun begitu. Tidak dilupai juga semua pegawai dan staf sokongan Majlis Perbandaran Subang Jaya yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang Majlis Perbandaran Subang Jaya. saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya. sokongan serta sedikit tip kepada saya untuk membuat folio sejarah ini. setinggi-tinggi penghargaan perlulah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada saya untuk menjayakan folio sejarah ini. Mereka juga membantu saya menyiapkan folio sejarah ini dengan memberikan maklumat dan dorongan kepada saya. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya yang lain.1. Bantuan yang dihulurkan oleh beliau telah banyak membantu saya menyiapkan folio sejarah ini pada masa yang ditetapkan. Puan Rahanim Bt Abdul Rahim yang telah memberikan tunjuk ajar.

bersefahaman dan bermuafakat. kesemua nilai patriotisme dan peranan MPSJ akan direkodkan didalam kajian ini. Proses tersebut memerlukan pelajar menggunakan kemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah. saya diberikan pendedahan bagaimana peranan MPSJ/MBSA dalam mempertingkatkan semangat nasionalisme dan memperkukuh integrasi nasional bagi menjayakan harapan kerajaan bagi membentuk satu bangsa Malaysia tanpa membezakan warna kulit.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian bagi kerja kursus sejarah ini adalah untuk melatih softskill pelajar. cinta akan bangsa dan negara. Ianya membuatkan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia. Saya diamanahkan untuk mencari nilai patriotisme yang diketengahkan oleh MPSJ dan peranan yang dimainkan oleh MPSJ bagi menjayakannya. Melalui kajian ini saya akan dilatih bagaimana untuk mengumpul dan maklumat merekod maklumat. ini dapat meningkatkan kekuatan mental pelajar.2. pelajar memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. . Melalui kajian ini. Dalam jangka waktu menyiapkan kerja kursus ini pelajar akan menghadapi pelbagai masalah. mematuhi peraturan dan undang-undang serta tabah menghadapi cabaran. Kajian ini dapat menanamkan semangat patriotik dan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri saya.

iii) Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus serta untuk mendapatkan contoh-contoh kerja kursus.0 KAEDAH KAJIAN Semasa menjalanka kerja kursus ini. Selangor Darul Ehsan pada 5 Mei 2011 untuk mendapatkan maklumat kerja kursus. 47610 Subang Jaya. iv) Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan kaedah ini dengan mencari mencari majalah-majalah serta buku ilmiah yang terdapat di pusat sumber sekolah saya yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus saya. Antara kaedah yang saya guna itu ialah: i) Lawatan dan Pemerhatian Saya telah melawat ke Majlis Perbandaran Subang Jaya yang terletak di Persiaran Perpaduan. saya telah mengumpul dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya dengan menggunakan beberapa kaedah. gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan dan juga aktiviti kakitangan Majlis Perbandaran Subang Jaya.3. . USJ 5. Antara dokumen yang dianalisis termasuk keratan akhbar. ii) Analisis Dokumen Saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi mendapakan maklumat tambahan. .

Nama ringkasnya ialah MPSJ. S mewakili Subang dan J mewakili Jaya. Persiaran Perpaduan di selatan.1.4.1.1 4. Jalan USJ5/1 di barat.1 . Pintu utama (Pintu A) Majlis Perbandaran Subang Jaya terletak di hadapan Persiaran Bakti. 4.1 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Nama Rasmi/ Nama Ringkas/ Nama Lain Nama rasmi majlis perbandaran yang saya pilih ialah Majlis Perbandaran Subang Jaya. P mewakili Perbandaran. Peta 4. M mewakili Majlis.2 Lokasi Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) terletak di antara Jalan USJ5/4 di utara. Di bawah ialah peta MPSJ yang paling terkini. dan Persiaran Bakti di timur.0 HASIL KAJIAN 4. manakala pintu tepi (Pintu B) dan pintu untuk masuk stadium MPSJ (Pintu C) terletak di hapadan Persiaran Perpaduan.

1. Sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan serta µreliable¶ juga perlu diwujudkan oleh MPSJ. Selain itu. sosio-ekonomi dengan koordinasi. . Antara objektif MPSJ termasuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi Penubuhan Matlamat/ Objektif: Majlis Perbandaran Subang Jaya bertanggungjawab ke atas perancangan kawasan dan pengawalan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan serta bertanggungjawab dalam membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya. MPSJ juga perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam.4. bantuan serta kerjasama Negeri dan Kerajaan Persekutuan. MPSJ harus memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-Undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan. Seterusnya. objektif MPSJ adalah untuk memastikan perkhidmatan perbandaran pada tahap yang memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan serta memastikan kawasan persekitaran MPSJ mempunyai landskap yang cantik di samping penjagaan taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggarakan dengan baik.

Moto Majlis Perbandaran Subang Jaya pula ialah ³Ke Arah Tadbir Urus Yang Gemilang´ Bendera: Pengibaran bendera MPSJ bertujuan meningkatkan taat setia warga MPSJ kepada organisasi dan seterunya bersedia untuk lebih komited dalam tugas masing-masing.Visi. Pada bahagian di sebelah atas terdapat huruf SJ iaitu singkatan perkataan Subang Jaya . bestari dan dinamik menjelang 2020´ manakala visi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan Perbandaran Bestari. Bentuk ³V´ melambangkan kejayaan yang dicapai melalui perkhidmatan berkualiti yang menjadi teras budaya kerja. Misi dan Moto Penubuhan: Misi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menguruskan perkhidmatan perbandaran bertaraf antarabangsa ke arah menjadikan Majlis sebuah perbandaran sejahtera. Kota Niaga dan Kediaman Idaman´.

komitmen. Warna putih melambangkan keikhklasan semua warga MPSJ berkhidmat dengan penuh disiplin. dedikasi. kemesraan dan kekuatan menempuh cabaran. amanah dan perpaduan warga MPSJ manakala simbol memberi maksud melompat kea bad 21 dengan tekad yang membara. Perletakan elemen reka bentuk dan warna logo asal tidak diubah untuk mengekalkan persamaan dan kebiasaan pada logo asal. mudah dan terkini. reka bentuk logo ini melambangkan MPSJ sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang progresif dan komited. Simbol pada logo mencerminkan nadi majlis.Logo MPSJ di tengah bendera melambangkan asas yang dinamik. mengawal dan merancang pemajuan dan kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasannya. Logo: Reka bentuk logo ini diserasikan untuk memberi tumpuan khusus terhadap identitinya yang nyata iaitu berkesan. Secara keseluruhan. Warna biru pula melambangkan kesungguhan MPSJ melaksanakan tanggungjawab sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang mengatur. melambangkan daya usaha. . moden dan menonjolkan imej korporat.

4.4 Carta Organisasi dan Senarai Pentadbir Carta Organisasi: .1.

Jawatan Yang Dipertua masih kosong. dan Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan. Penolong Pengarah Kanan Jabatan Audit Dalam ialah Puan Noraziah binti Ali. manakala Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan ialah Encik Nazarudin bin Mashtuki. Jabatan Audit Dalam. Jastina binti Abu Saman. Setiausaha Perbandaran Merangkap Timbalan Yang Dipertua ialah Tuan Abdullah bin Marjunid. tetapi Pembantu Tadbir (PA) atau Timbalan Yang Dipertua ialah Nor Afifa binti Hussein. Antara jabatan yang tertinggi ialah Jabatan Undang-Undang. Pengarah Jabatan Undang-Undang ialah Puan Hajah Anita binti Abdul Jalil. dengan pembantu beliau. .

Beliau telah memegang beberapa jawatan penting dalam beberapa organisasi bukan kerajaan (NGO). Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir. Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir dilantik sebagai ahli majlis MPSJ (Majlis Perbandaran Subang Jaya) sejak bulan Jun 2008. Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar (2002). Beliau yang mempunyai Ijazah Sarjana Sains dalam bidang Pengurusan Sumber Tanah pernah memegang beberapa jawatan penting dalam tempoh perkhidmatannya. . Y. Mereka adalah Ahli Majlis bagi tempoh 7 Julai 2010 hingga 31 Disember 2011. Encik Loka Ng Sai Kai telah mempelajari sejarah dan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi. Beliau berkhidmat 15 tahun dengan Kerajaan Persekutuan dan baki 15 tahun dengan kerajaan negeri Selangor. Encik Loka Ng Sai Kai dan Encik Tan Jo Hann merupakan 4 daripada 25 ahli majlis yang berkhidmat di Majlis Perbandaran Subang Jaya. Y. Beliau dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JKP (Jawatankuasa Penduduk) untuk Zon 4 meliputi kawasan USJ 1. Antaranya adalah Penolong Pengarah Tanah dan Galian Selangor (1979). Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi merupakan Yang Dipertua yang kelima sejak penubuhan MPSJ pada tahun 1997.Dato Asmawi Bin Kasbi telah berkhidmat dengan kerajaan selama 30 tahun.Senarai Pentadbir: Y.Bhg. dan Pegawai Daerah Tanah Kuala Langat (2005) sehingga Mei 2011 sebelum dinaikkan pangkat. Beliau merupakan penasihat kepada sesuatu organisasi yang digelar ³Bangkok-based World Fellowship of Buddhist Youth and Young Malaysian Movement´.

Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir Encik Loka Ng Sai Kai Encik Tan Jo Hann . Persiaran Wawasan di Pusat Bandar Puchong. iaitu meliputi kawasan Taman Wawasa. masalah perumahan dan tanah. Y. Beliau banyak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Beliau selalu berusaha untuk menangani masalah berkaitan dengan orang miskin.Encik Tan Jo Hann merupakan seorang ahli majlis MPSJ yang dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JPK di Zon 16.

Universiti Putra Malaysia dan sebahagian hutan simpan Air Hitam).2. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah diwartakan pada 2hb Januari 1997 mengikut pelan warta 1192 dengan keluasan 161. Kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Subang Jaya juga terletak dalam kawasan Pentadbiran Daerah Petaling. Zon Puchong (keseluruhan Puchong) dan Zon Seri Kembangan (Serdang.1 Sejarah Penubuhan (Asal Usul/Tarikh/ Pengasas) Majlis Perbandaran Subang Jaya ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 4 melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor No: 26 bertarikh pada 2 Januari 1997 berikutan eksesais kenaikan taraf dari Majlis Daerah Petaling. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Besar Selangor. ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar. sosial. Pada tahun 1994.4. . Tujuan kenaikan taraf ini ialah untuk menyusun semula organisasi pentadbiran bagi menghadapi tekanan pembangunan fizikal.2 Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya 4. Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan untuk menaik taraf Majlis Daerah Petaling kepada Majlis Perbandaran dan menamakannya sebagai Majlis Perbandaran Subang Jaya.8 km persegi dan terbahagi kepada 3 zon utama iaitu Zon Damansara (Subang Jaya . Bukit Lanchong). Seri Kembangan. YAB Dato' Seri Dr Haji Abu Hassan Omar pada 25 April 1998. Melalui warta Kerajaan Negeri Selangor No 62.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya (Jalan. Perniagaan Dan Perindustrian (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pemungutan. Undang-Undang Kecil: Majlis Perbandaran Subang Jaya mempunyai Undang-Undang Kecil yang penting seperti Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya) Kerajaan Tempatan (2005). Undang-Undang Kecil Vendalisme (MPSJ) 2005. dan juga Bahagian Pentadbiran. UndangUndang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2007. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPSJ) 2005. Parit Dan Bangunan (2005). iaitu Bahagian Pendakwaan. Undang-Undang Kecil Kawasan Ketetapan (Tred. Undang-Undang Kecil Pusat Sukan (MPSJ) 2007. UndangUndang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPSJ) 2007.2 Undang-Undang Tubuh/ Undang-Undang Kecil/ Garis Panduan Penubuhan MPSJ Undang-Undang Tubuh: Undang-undang MPSJ telah dibahagikan kepada tiga bahagian. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPSJ) 2007.4. Perniagaan atau Pekerjaan Yang Tidak Boleh Ditubuh atau Dijalankan) . Undang-Undang Kecil Penjaja (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kolam Renang ( MPSJ) 2007. Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPSJ) 2005.2. Undang-Undang Kecil Taman (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Iklan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Krematorium(MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pasar (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred. Perundangan dan Litigasi Sibil. Bahagian Khidmat Nasihat. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPSJ) 2007.

Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993. . dan Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970. dan PeraturanPeraturan Kawalan Tembakau (Pindaan 1997). Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPSJ) 2007. Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333). Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 1998. Akta Jalan. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Pindaan P. Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ( Pindaan Akta A1129/2001).B 384/1994).U.A 280/2002).U. Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) ( Pindaan Akta A903/1994). dan Undang-Undang Kecil Hotel 2007. Perintah Tetap Mesyuarat (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPSJ) 2005. Enakmen: Antara enakmen MPSJ termasuk Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995.(MPSJ) 2003. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 2001. Akta: Antara akta yang dikuatkuasakan oleh MPSJ ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ( Pindaan P. Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber 2007. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor) 1998. Akta Makanan 1983 (Akta 281) ( Pindaan Akta A1117/2001).

Garis panduan jabatan ini ialah Garis Panduan Pembelian Tender/ Sebutharga Secara 'online'. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan iaitu Garis Panduan Tatacara Penggunaan Web Dan Mel di Agensi-Agensi Kerajaan. Jabatan keempat ialah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan. Jabatan pertama ialah Jabatan Perlesenan. Garis Panduan Permit Sementara Kiosk Penjaja.Garis Panduan: Terdapat 18 garis panduan yang ditetapkan untuk 6 jabatan. Jabatan kelima ialah Jabatan Perkhidmatan Bandar. Garis Panduan Pusat Hiburan Keluarga. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan sahaja. Jabatan ketiga ialah Bahagian Khidmat Masyarakat. Jabatan kedua ialah Jabatan Undang-Undang. Jabatan keenam ialah Jabatan Bangunan. Garis Panduan Bazar Ramadhan. . Garis Panduan Pasar Basah. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Karaoke). Antara garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Meletakkan Kerusi Meja Diluar Premis. Garis panduan untuk jabatan ini ialah Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Bagi Rumah Kediaman/Bangunan Perniagaan Yang Dijadikan Asrama Pelajar. dan Garis Panduan Pengurusan Sampah Pasar Malam & Pasar Pagi. dan Garis Panduan Pusat Siber dan Kafe Siber. iaitu Garis Panduan Pengurusan Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Garis Panduan Permit Sementara Penjaja. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Snooker). Garis Panduan Lesen Pasar Malam & Pasar Pagi. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Am). Garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Pengurusan Sampah & Penyediaan Tong Sampah. Garis Panduan Pembinaan Paparan Iklan Luaran.

Terdapat 21 jabatan/bahagian dalam MPSJ.3 Perincian Peranan/ Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir MPSJ Pentadbir MPSJ memikul beberapa tanggungjawab dan memainkan beberapa peranan yang penting. mengemaskini. Jabatan ini juga perlu mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasioperasi agensi berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di . Selain itu. Jabatan Perancangan Bandar. Bahagian Pelesenan. Jabatan Bangunan. menyelaras rekod-rekod Jabatan. menguruskan sistem pemfailan dan rekod Jabatan. kecekapan. memasukkan data-data ke dalam sistem komputer. undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. Jabatan Undang-Undang. Jabatan Penguatkuasaan. menguruskan Aset / Logistik Jabatan. iaitu Bahagian Audit Dalam memainkan peranan dalam menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan memastikan bahawa dasar-dasar.2. Jabatan Kesihatan. Antaranya termasuk Bahagian Audit Dalam. Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. Bahagian Perkhidmatan Bandar. menguruskan kursus / bengkel untuk kakitangan Jabatan. kes-kes saman dan bicara. Sukan Dan Kebudayaan. Jabatan Hasil. Jabatan Kejuruteraan. Pentadbir MPSJ perlu mengeluarkan Notis dan Notis Peringatan. Sekretariat OSC. Bahagian Lanskap dan Bahagian Belia. mengemaskini Laman Web Jabatan serta menyelaras pemantauan bagi Operasi Penurunan Bunting Dan Iklan-Iklan Haram di sekitar kawasan angkat Jabatan. menerima dan menjawab surat-surat Jabatan. Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan. Jabatan Khidmat Pengurusan. Jabatan Teknologi Maklumat. kekesanan dan ekonomi. Jabatan Perancangan Korporat. Jabatan Perbendaharaan. BKPI dan star rating. Jabatan pertama.4. kemampuan.

Pejabat SUK Selangor. bagaimana rancangan dijalankan. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja. Antara Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam termasuk mengemukakan Laporan Audit kepada Yang Dipertua MPSJ dalam tempoh 1 minggu selepas auditan muktamad dijalankan. Jabatan Hasil mempunyai tanggungjawab menyelenggara dan menyediakan laporan hasil dan terimaan kutipan majlis secara keseluruhan mengikut garis panduan dan peraturan ditetapkan untuk tujuan penilaian serta pemerhatian pihak pengurusan majlis dan pihak kewangan negeri termasuk pihak audit. Jabatan ini juga memikul tanggungjawab mentadbir dan memantau semua urusan pembayaran dan jenis kutipan hasil pejabat cawangan majlis seperti di Puchong dan Serdang Jaya. Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian . wang awam telah digunakan dengan sepatutnya dan sumber diperuntukkan dengan cekap. Bukan itu sahaja. jabatan ini perlu memberi kepada Yang Dipertua laporan-laporan yang bebas. Jabatan Hasil perlu melaksanakan semua aspek peraturan dan kewangan mengikut Arahan Perbendaharaan dan Piagam Pelanggan ke atas semua proses kerja kutipan dan terimaan hasil majlis. membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 4 kali setahun. mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat kepada pihak Seksyen Berkuasa Tempatan (SPBT). Bank Tempatan dilantik.akhirnya.mana tindakan pembetulan adalah diperlukan. Selain itu. Jabatan kedua. jabatan ini menyediakan perkhidmatan pembayaran lebih pelbagai serta maklumat umum berkaitan cukai taksiran melalui internet perbankan dan agensi-agensi luar terutama Pejabat Pos Malaysia. objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi agensi tersebut supaya beliau dapat meninjau akan kedudukan Majlis. matlamat dicapai. 4 kali setahun.

Akhirnya. jabatan ini memperkasakan usaha-usaha menjana dan mempertingkatkan sumber hasil bukan cukai majlis sebagai satu aspek penyumbang terimaan hasil selain hasil cukai sedia ada disamping mewujudkan suatu sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih seragam. Jabatan Bangunan dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama. iaitu Bahagian Kelulusan Pelan Dan Kawalan Bangunan menguruskan dan memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Pindaan Kepada . Jabatan ini juga menjalankan usaha-usaha inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan penyampaian terbaik kepada pelanggan serta organisasi terutamanya kaedah saluran pembayaran cukai taksiran yang lebih pelbagai serta bersesuaian dengan kehendak pelanggan seperti pengenalan Kios Mesin Pembayaran Elektronik Bil Cukai Taksiran. Antara Piagam Pelanggan Jabatan Hasil termasuk menguruskan permohonan pembayaran tunggakan cukai pintu secara rundingan dan ansuran mengikut syarat ditetapkan. berinformasi. memberi maklumbalas surat-surat diterima. Malah. tugas mengendalikan urusan pembayaran dan pungutan hasil cukai tanah dan pintu / taksiran secara integrasi dikalangan semua Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian (PTDG) Negeri Selangor sebagai langkah merealisasikan saranan Pihak Kerajaan Negeri menyediakan kemudahan pembayaran cukai yang lebih mudah dan meluas kepada penduduk Negeri Selangor juga dipikul oleh Jabatan Hasil.( PTDG ) Selangor untuk bil cukai taksiran terkini MPSJ. Jabatan Hasil perlu menguatkuasa tugasan berkaitan kutipan cukai taksiran ke atas semua pegangan harta dalam kawasan perbandaran termasuk tindakan memungut tunggakan cukai (Borang E). waran dan sitaan disamping memupuk sikap bertanggungjawab dikalangan komuniti di dalam kawasan perbandaran. cekap dan berkesan. menerima dan membantu menyelesaikan aduan berkaitan cukai pintu di kaunter konsultasi. Jabatan yang ketiga ialah Jabatan Bangunan.

serta menyelaras perlaksanaan kerja-kerja perobohan. dan mengurus Permohonan Kelulusan Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan dan Pembaharuan Permit. Bahagian kedua ialah Bahagian Penguatkuasaan & Aduan yang bertanggungjawab menjalankan rondaan dan siasatan bagi kesalahan kacauganggu.Pelan Bangunan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman. memproses permohonan permit sementara iklan billboard / unipole / peniagaan / skim komuniti berpagar dengan syarat permohonan lengkap. memproses permohonan kelulusan sijil pengesahan menduduki bagi tambahan / ubahsuaian rumah kediaman dan borang F rumah sesebuah dengan syarat permohonan lengkap. memproses permohonan lanjutan tempoh kelulusan dan pembaharuan permit dengan syarat permohonan lengkap. dan mengurus sumber manusia. salahguna bangunan dan pembinaan tanpa kelulusan. Bahagian ketiga ialah Bahagian Pembangunan Bermasalah Dan CCC. dan memantau kepatuhan konsultan dan mengemaskini data sistem CCC. Bahagian ini mengurus permohonan kelulusan pelan bangunan dan permit 1hari. Bahagian keempat ialah Bahagian Pentadbiran Dan Kaunter Bersepadu. bajet dan aset jabatan. mengurus Permohonan Kelulusan Sijil Pengesahan Menduduki. memberi perkhidmatan konsultansi kepada pelangan. memproses permohonan pelan bangunan dan permit sementara kelulusan 1 hari dengan syarat permohonan lengkap. Kelulusan Permit Billboard. mengurus permohonan pelan setara. Kelulusan Sijil Layak Menduduki/Sijil Siap Dan Pematuhan 'CCC'. Perniagaan Dan Skim Komuniti Berpagar. menyelaras / melakukan siasatan awal terhadap aduan-aduan yang diterima berkaintan sebaran pembinaan bangunan. Piagam Pelanggan jabatan ini adalah memproses pemohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan / ubahsuaian bangunan bukan kediaman dengan syarat permohonan lengkap. menjalankan prosedur pelaksanaan . Bahagian ini menjalankan pemantauan dan penyelesaian projek-projek bermasalah.

MPSJ dengan syarat permohonan lengkap. memproses dan mengeluarkan surat tuntutan wang cagaran kepada jabatan perbendaharaan. lampu jalan dan lampu isyarat daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja. iaitu aduan kerosakan kecil jalanraya diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. aduan kerosakan lampu . pengawasan dan penguatkuasaan ke atas pembangunan dan aktiviti pemaju. memproses permohonan pelan setara untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman teres dengan syarat permohonan lengkap. aduan kerosakan lampu isyarat diambil tindakan 1 hari bekerja. menjalankan pemantauan. pemantauan dan perancangan untuk menangani masalah banjir dan sistem kestabilan cerun. garisan jalan dan bonggol jalan. balai masyarakat. Jabatan ini memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. perparitan. Jabatan keempat ialah Jabatan Kejuruteraan. sistem kestabilan cerun. pasar. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti berikut. kompleks sukan. memproses pengeluaran permit harian dengan syarat permohonan lengkap. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K). memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur. perpustakaan. pengurusan projek kemudahan awam dan harta-harta Majlis seperti projek Kompleks 3C. penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda. pembangunan projek-projek khas bagi persimpangan bertingkat dan menaiktaraf jalanraya di dalam kawasan Majlis. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak.tindakan peruntuhan penguatkuasaan bangunan. dan mengambil tindakan aduan syarat aduan diterima lengkap. kiosk. gerai dan medan selera. pengurusan projek-projek menaiktaraf dan penyelenggaraan jalan. dan pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan. dewan serbaguna.

Urusetia dan Latihan dan Peperiksaan. melulus dan mengeluarkan lesen anjing (bagi permohonan yang mematuhi syarat) sertamerta. keselamatan dan kesihatan pekerjaan. aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil) diambil tindakan dalam tempoh masa 1 hari bekerja. Jabatan ini berfungsi menjalankan sistem penggredan premis makanan bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat bagi semua perniagaan yang berkaitan dengan makanan.jalan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. hotel dan lain-lain premis. Sumber Manusia. pemantauan kualiti air minum dan rekreasi. aduan kerosakan longkang diambil tindakan dalam masa 1 hari bekerja. permohonan bonggol diproses/diputuskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. rumah urut. salun. Jabatan Khidmat Pengurusan berfungsi menguruskan perolehan secara efektif bagi . dan merancang dan melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran seperti program anti-tembakau. permohonan permit mengorek jalan diluluskan dalam tempoh masa 2 hari bekerja. menjalankan pemeriksaan dan ulasan kesihatan bagi premis sensitive seperti taska/tadika/pusat jagaan. Jabatan kelima ialah Jabatan Kesihatan. dan permohonan kelulusan pelan-pelan kerja tanah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja. meningkatkan tahap kualiti aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan kebahayaan yang berkaitan dengan vektor pembawa penyakit dan vektor kacau ganggu. Jabatan keenam ialah Jabatan Khidmat Pengurusan. penguatkuasaan kebersihan tandas. Jabatan ini komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji melaksanakan tugas-tugas piawaian seperti menangani semua jenis aduan dalam tempoh 10 hari bekerja. permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan diluluskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. dan menjawab Surat-Menyurat dalam 3 hari. spa. Jabatan ini merangkumi empat bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran Am.

menguruskan permohonan perjawatan kakitangan baru. lokasi dan jenis kenderaan beserta pemandu. menyediakan keperluan kursus/latihan sebelum tarikh pelaksanaan dalam 7 hari. tujuan. tarikh. menguruskan dokumen persaraan ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebelum mencapai umur persaraan dalam 3 bulan. menguruskan permohonan penggunaan kenderaan rasmi majlis yang digunakan secara gunasama oleh jabatan-jabatan iaitu dengan memastikan penggunaan mengikut tarikh. menguruskan mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat majlis iaitu dengan memastikan bilik mesyuarat dan semua peralatan untuk digunakan semasa mesyuarat lengkap dan sedia untuk digunakan. Setiap kakitangan dikehendaki menjalani kursus. dan jenis peralatan yang diperlukan. tujuan. latihan dan seminar kepada kakitangan bagi melengkapkan diri agar menjadi pekerja yang cemerlang. dan mengedarkan minit-minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan dalam 7 hari. . meluluskan permohonan penggunaan logistic dalam 7 hari. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk memproses borang pesanan pembelian tempatan (LO) dalam 14 hari. menguruskan permohonan penggunaan logistik iaitu dengan mengenalpasti lokasi. latihan dan seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun. menyediakan Borang Pesanan/Obligasi dan mendapatkan tandatangan sokongan dari ketua jabatan. insuran berkelompok dan pinjaman pendidikan dan perumahan kakitangan. perubatan. menguruskan pengesahan jawatan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 1 bulan. menguruskan kebajikan kakitangan seperti permohonan kuarters.mencapai dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dengan mengenalpasti keperluan bekalan pejabat dan membuat perancangan pembelian dari segi kos dan kuantiti. dan menguruskan kursus. pengesahan jawatan kakitangan tetap dan penyediaan dokumen persaraan kakitangan yang akan bersara.

menyediakan surat tawaran dan setuju terima kepada kontraktor yang berjaya setelah minit mesyuarat sebutharga/ tender dikeluarkan dalam 3 hari. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti menguruskan pengesahan Pendaftaran Kontraktor secara online dalam 3 hari. Jabatan ini berfungsi menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis . Komitmen jabatan ini adalah untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. menyelaras penyediaan laporan Penilaian Tender/ Sebutharga oleh Jawatankuasa Penilaian yang dilantik. menyelaras penyediaan dokumen tender dan sebutharga bagi kerja bina. dan mengumpulkan data prestasi kerja kontraktor (penggredan) bagi kerja-kerja Majlis. mengurus dan mengadakan Lawatan Serah Tapak bagi projek yang telah disiapkan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC). bekalan dan perkhidmatan.O) untuk pengesahan harga.Jabatan ketujuh ialah Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. menguruskan proses pengesyoran dan pengeluaran sijil perakuan pembayaran kepada kontraktor dalam 3 hari. mengurus pengeluaran surat tawaran dan surat setujuterima kepada kontraktor bagi kerja-kerja bina projek Majlis. mengeluarkan Sijil Membaiki Kecacatan (CMGD) selepas tamat tempoh Tanggungan Kecacatan. membuat pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja bina projek Majlis. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. menguruskan peti tender dengan memastikan peti tender ditutup dan dibuka pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembuka Peti yang dilantik. Jabatan kelapan ialah Bahagian Perkhidmatan Bandar. Jabatan ini berfungsi mengurus dan melaksanakan sistem 'online' iaitu pendaftaran kontraktor dan penjualan dokumen. menyediakan Sijil Perakuan Muktamad (Final Account). menyediakan dokumen perubahan kerja (V. menguruskan penyediaan Dokumen Kontrak.

sentiasa bersih dan indah. kebenaran merancang. MPSJ. dan mengawal selia perkhidmatan penyelenggaran sisa pepejal dan pembersihan kawasan di bawah tanggungjawab Alam Flora Sdn. pelaksanaan dan pengawasan yang dinamik dan menyeluruh. memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Mesyuarat Majlis Penuh. mengkaji & menganalisa masalah permohonan yang diterima & membuat syor penambahbaikan bagi mempertingkatkan pelaksanaan OSC. permohonan kelulusan kebenaran merancang . menyediakan laporan rekod-rekod permohonan. Jabatan ini berjanji akan menyiasat aduan berkaitan pembersihan kawasan dan pencemaran berkaitan alam sekitar dalam 3 hari bekerja. Sekretariat OSC berjanji untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut Garis Panduan OSC KPKT dan memastikan projek-projek rekabentuk Majlis dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan kakitangan Majlis. pelan bangunan dari pemohon ke Pejabat Tanah dan jabatan-jabatan dalaman dalaman MPSJ serta jabatan/ agensi teknikal luaran yang berkaitan. Jabatan kesembilan ialah Sekretariat OSC. Bhd. Antara jenis permohonan termasuk permohonan kelulusan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan. dan melapor status pemohonan ke Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri. mengawal dan mencegah punca pencemaran. mengedarkan keputusan rasmi perakuan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Agensi Teknikal berkaitan dan Pentadbir Tanah Daerah. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Bahagian Perkhidmatan Bandar berjanji akan berusaha meningkatkan taraf kebersihan dan keindahan persekitaran di kawasan Majlis Perbandaran Subang Jaya ke tahap yang terbaik melalui perancangan. Jabatan ini berfungsi melibatkan permohonan pembangunan tanah (serentak pecah sempadan dan tukar syarat serta penyerahan dan pemberimilikan semula).

permohonan kelulusan permit sementara pembinaan papan iklan (billboard dan unipole) dan permit sementara perniagaan. memproses semua permohonan lesen hiburan dan tempat hiburan. papan tanda sementara. memproses semua permohonan lesen pasar basah. nama bangunan dan pelan alamat (nama jalan dan nombor bangunan). dan memproses semua permohonan lesen pasar malam. permohonan kelulusan pelan/pindaan kepada pelan kelulusan bagi tambahan/ubahsuian rumah kediaman sediada. memproses permohonan permit-permit sementara. permohonan kelulusan kerja tanah. permohonan nama taman. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan bangunan. Jabatan yang kesepuluh ialah Bahagian Pelesenan. memproses semua permohonan lesen tadika dan taska. bunting. iklan (sepanduk.untuk pelan pembangunan. permohonan kelulusan sijil layak menduduki. permohonan pengesahan pelan praperhitungan. permohonan kelulusan penukaran penukaran nombor bangunan. memproses permohonan pembaharuan lesen. penjaja. permohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan/ubahsuaian bangunan bukan kediaman. permohonan perlanjutan kebenaran merancang. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan dan struktur telekomunikasi. permohonan kelulusan pelan landskap Penerimaan perakuan berperingkat (borang g1-g21) dan perakuan penyiapan dan pematuhan (ccc) borang f. iklan luaran dan permit sementara hiburan). perparitan dan lampu jalan. memproses semua permohonan lesen pasar pagi. permohonan kelulusan pembangunan tanah secara serentak. memproses semua permohonan lesen gerai. . Fungsi Bahagian Pelesenan termasuk memproses semua permohonan lesen perniagaan dan iklan. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan tanah. permohonan kelulusan pelan jalan. permohonan kelulusan lanjutan tempoh kelulusan.

menguruskan notis amaran. kertas-kertas kerja dan semboyan. pemantauan dan seterusnya penilaian hasil. menguruskan hal ehwal stor bekalan jabatan seperti bekalan peralatan dan pakaian kepada anggota. menguruskan aktiviti operasi pada peringkat risik. dan permohonan Tuntutan Cagaran Dan Pembatalan Lesen dalam 5 hari. penyampaian dan seterusnya perekodan. Jabatan ini memainkan peranan menguruskan aduan pada peringkat penerimaan. kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan (Memerlukan Ulasan Jabatan Teknikal) dalm 14 hari. menguruskan hal ehwal pentadbiran seperti permohonan cuti. menguruskan aktiviti bantuan kepada jabatan lain yang memerlukan bantuan penguatkuasaan samada dari segi anggota atau kenderaan. pendaftaran notis dan aduan. hiburan dan perniagaan dalam 5 hari. perlaksanaan. borang lebih masa. kelulusan Permohonan Pembaharuan Lesen dengan serta-merta. Jabatan yang kesebelas ialah Jabatan Penguatkuasaan. pemantauan kerja dan seterusnya penilaian hasil. suratmenyurat. menguruskan hal ehwal kenderaan jabatan seperti perjadualan. kelulusan Permohonan Permit Sementara seperti iklan. pelaksanaan. . mesyuarat. perancangan. kelulusan permohonan Lesen Hiburan Dan Tempat Hiburan dalam 30 hari. menguruskan notis tawaran kompaun pada peringkat pengeluaran. kiosk. guna sama antara jabatan dan penyelenggaraan minor.Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan dengan serta-merta. menguruskan aktiviti rondaan pada peringkat perancangan. penjadualan kerja. penggunaan. penyelarasan. penjaja. menguruskan rekod-rekod pejabat seperti borang kedatangan. dan mengawal dan menyampaikan maklumat kepada jabatan lain menerusi Unit Semboyan jabatan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tugas utama jabatan lain yang memerlukan tindakan segera. siasatan dan seterusnya laporan siasatan. bangunan dan kacauganggu dari tahap pengeluaran sehingga susulan. tuntutan kerja lebih masa. kelulusan Permohonan dan Pengeluaran Lesen Gerai dalam 30 hari.

Pasar Awam. mengeluarkan notis tawaran kompaun dengan serta-merta. Jabatan ke-12 ialah Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. menetapkan kadar-kadar cukai bagi semua jenis pegangan. rekod dan daftar harta. sitaan dan kompaun ke atas halangan secara serta-merta. menjalankan kajian dari aspek viabiliti dan bentuk sumbangan kepada Majlis bagi projek penswastaan. menjalankan kerja-kerja penilaian semula ke atas semua pegangan berkadar sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dengan kelulusan pihak berkuasa negeri. seperti Melaksanakan rondaan dan kawalan harian. Negeri dan Badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar. menjalankan urusan pembelian dan pelupusan harta tanah. dan memindahkan kereta buruk / tinggal dalam tempoh 3 hari. menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan. Medan Selera.Jabatan Penguatkuasaan berjanji dan komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cekap didalam menjalankan tugas-tugas mengikut piawaian yang berikut. mengawal lalulintas setiap hari. menguruskan aset tetap milik MPSJ dari segi penyelenggaraan. memproses permohonan remisi terhadap bangunan-bangunan yang tidak diduduki dan tidak dapat disewakan. Kompleks 3C dan Kuarters Permata Sari. menguruskan permohonan tanah-tanah kerajaan bagi maksud pemberimilikan. memproses permohonan pindahmilik cukai taksiran. Tandas Awam. memproses permohonan tukar alamat pos untuk bil cukai taksiran. Jabatan ini berfungsi menyediakan Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 137. penyewaan. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dari masa ke semasa. menjalankan kerja-kerja pindaan kepada Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 144. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). menguruskan penyerahan kontrak dan pemantauan kerja-kerja penjagaan kebersihan bangunan oleh kontraktor yang dilantik bagi premis Majlis seperti Pejabat Tunda. mengeluarkan notis amaran / kacauganggu secara serta-merta. mengendalikan proses pendengaran bantahan. kebersihan bangunan. Lesen Menduduki Sementara atau pewartaan serta . menguruskan aduan dalam tempoh 7 hari.

Komitmen Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian. SYABAS. papan tanda dan kawalan serangga mengikut jadual bulanan. mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan dikeluarkan dalam 2 bulan. Bahagian Pengurusan Harta pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjalankan lawatan pemeriksaan tapak ke Tandas Awam. menguruskan pengambilan polisi insurans kebakaran. semua risiko dan tanggungan bagi aset tetap MPSJ serta mengurus perkaraperkara yang bersangkutan tuntutan insurans. iaitu menguruskan permohonan mendapatkan carian rasmi dalam 7 hari bekerja. menghantar Notis Pindaan Kepada Senarai Nilaian kepada pemilikpemilik yang terlibat dalam tempoh tidak kurang daripada 1 bulan sebelum tarikh Cukai Taksiran dikuatkuasakan. dan menghantar surat keputusan bantahan kepada pemilik-pemilik yang terlibat selepas Mesyuarat Pendengaran Bantahan dalam 1 bulan. dan menguruskan proses pembayaran berkaitan dengan perkhidmatan. penyerahan dan pemulangan kunci / kad akses dan lain-lain yang berkaitan dengan kuarters. menguruskan penyediaan bekalan dan perkhidmatan seperti pewangi udara. menguruskan pendaftaran dan penyewaan Rumah Peranginan dan Rumah Rakyat (Council Homes). pengeluaran bil air semasa. menguruskan permohonan mendapatkan carian persendirian secara serta-merta. Indah Water Konsortium dan Syarikat Perbadanan Pengurusan. Kuarters Permata Sari dan aset-aset tetap lain bagi mengawalselia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dilantik melalui proses sebutharga / .menguruskan hal ehwal tanah bagi kepentingan MPSJ. Pasar Awam. sanitizer. sanitari bin. gubahan bunga hidup / tiruan. meluluskan permohonan Pindahmilik dan Tukar Alamat Surat-Menyurat Bil Cukai Taksiran (Sekiranya Lengkap) dalam 1 hari. menguruskan hal ehwal kuarters dari segi pemantauan aduan. pengurusan dan utiliti seperti TNB. Medan Selera. Bahagian penilaian memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian berikut.

memproses Permohonan Kebenaran Merancang untuk pelan Pembangunan dalam 30 hari. menguatkuasakan peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bagi aktiviti salahguna tanah dan salahguna bangunan. memproses permohonan. mencetak bil tuntutan sewaan kepada penyewa dari tarikh bil diproses dalam sehari. menyediakan Rancangan Pemajuan iaitu Rancangan Stuktur dan Rancangan Tempatan mengikut peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. dan mengeluarkan bil air semasa bagi Kuarters Kakitangan dan Medan Selera dari tarikh bacaan meter diambil dalam dua hari. menyediakan dan menyelaras Program Local Agenda 21 (LA 21). dan menjalankan pemantauan dan penyelesaian aduan awam. (Akta 172). pendaftaran dan kemasukan ke Rumah Rakyat "Council Homes" dari tarikh permohonan dikemukakan dalam 7 hari. melaksanakan program pemutihan kilang tanpa kebenaran. mengemukakan permohonan tanah bagi maksud Pemberimilikan. Bandar Selamat dan Laporan Petunjuk Bandar Mampan melalui MURNINET. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). menguruskan penyewaan bagi mendapatkan bangunan / ruang untuk Majlis menyewa atau bangunan / ruang majlis untuk disewakan dari tarikh tutup iklan dalam tempoh 30 hari. Lesen Menduduki Sementara (TOL) dan Penswastaan dari tarikh permintaan permohonan dibuat dalam tempoh 14 hari. Jabatan ke-13 ialah Jabatan Perancangan Bandar. mengemaskini dan menyelaras pangkalan data GIS serta maklumat pembangunan majlis. menyelaras perkhidmatan pengangkutan awam. memproses Permohonan Kelulusan Kebanaran Merancang untuk . Jabatan ini memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji akan melaksanakan tugastugas piawaian seperti memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk Pendirian Bangunan dalam 30 hari.tender setiap minggu. Jabatan ini mempunyai tanggungjawab memproses permohonan kebenaran merancang berdasarkan kaedah kawalan perancangan.

menyediakan Laporan Rancangan Pemajuan dan lain-lain laporan mengenai perancangan bandar dalam tempoh yang ditetapkan dalam asas rujukan. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menerima dan mengedarkan aduan kepada Jabatan / Bahagian dalam sehari. orang awam dan pelajar. Memecah Sempadan dan Mencantum Tanah dalam 14 hari. membantu pengumpulan maklumat-maklumat perancangan dan gunatanah yang diminta oleh agensi awam/swasta. Jabatan Perancangan Korporat merangkumi enam bahagian iaitu Bahagian Pengurusan Kualiti. Jabatan ini berfungsi membentuk imej korporat dan Budaya Kerja Cemerlang melalui pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh. dan menjual peta. memperkasa penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi penyelidikan dan pembangunan. memproses Permohonan Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang dalam 14 hari. memberikan Surat . dan Bahagian Khidmat Masyarakat. cekap dan berintegriti. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan. Nama Bangunan dan Pelan Alamat (nama jalan dan nombor bangunan) dalam 14 hari. Bahagian Penerbitan. Bahagian Perhubungan Awam. meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kepuasan pelanggan menerusi pengurusan aduan dan perkhidmatan pelanggan yang mesra. memberikan Surat Akuan Terima secara serta-merta. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Tanah dalam 30 hari.Menukar Syarat. memproses Permohonan Kelulusan Nama Taman. dan penerapan 'Good Governance. Jabatan ke-14 ialah Jabatan Perancangan Korporat. memproses Permohonan Kelulusan Penukaran Nombor Bangunan dalam 14 hari. pelan dan bahan-bahan bercetak yang berkaitan. menjadi saluran maklumat rasmi kepada pelanggan. Bahagian Khidmat Pelanggan. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Bangunan dalam 30 hari. memproses Permohonan Pengesahan Pelan Pra Hitungan dalam 14 hari. 'Perfomance Management'.

merancang dan melaksana penyenggaraan ICT secara berkala. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk mengeluarkan cek bayaran tuntutan oleh kontraktor dengan dokumen sokongan yang lengkap dalam 14 hari. membayar Gaji dan Elaun kakitangan. meluluskan permohonan Pas Bulanan Letak Kereta secara serta-merta. merancang dan membangunkan infrastruktur dan infostruktur ICT. Jabatan ini berfungsi menyediakan Belanjawan Tahunan. menganalisa pencapaian dan keperluan teknologi. merancang tindakan pencegahan pencerobohan keselamatan ICT. Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat adalah untuk merancang hala tuju ICT MPSJ. mengurus dan bertindak sebagai bantuan .Maklumbalas Status Aduan kepada pengadu dalam 14 hari. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. dan meluluskan permohonan Petak Khas Letak Kereta dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 7 hari. Jabatan ke-15 ialah Jabatan Perbendaharaan. melaksana dan mengurus projek dan program ICT. memberikan Surat Maklumbalas Penutupan Aduan dalam 3 hari. menyediakan Penyata Kewangan Majlis. merangka. merangka dan melaksanakan dasar ICT mengikut keperluan dan arahan dari masa ke semasa. mengurus dan menilai rekod data elektronik. melaksanakan pemeriksaan aset dan inventori fizikal dan logikal ICT. Jabatan ke-16 ialah Jabatan Teknologi Maklumat. dan membuat siasatan aduan ke lokasi. menjalankan Pertukaran status selesai kepada tutup dalam tempoh 3 hari. melaksanakan dan memantau keselamatan teknologi. Pergurusan Aduan Hotlaine pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjawab panggilan telefon dalam 3 kali deringan. menguruskan Pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor. dan menyelenggara Sistem Tempat Letak Kereta. meluluskan permohonan Pelekat Kereta Kawasan Kediaman.

Jabatan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Bahagian Pendakwaan. dan memproses permohonan fasiliti ICT MPSJ serta-merta atau dalam tempoh tidak melebihi 14 hari tertakluk kepada jenis permohonan. memberi khidmat nasihat berkaitan ICT. Bahagian Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan adalah sebuah bahagian yang bertanggungjawap bagi urusan penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663). Jabatan ke-18 ialah Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Bahagian Khidmat Nasihat. memastikan downtime system ICT tidak melebihi 2 jam. dan Bahagian Pentadbiran Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan secara serta-merta. Akta ini mula berkuatkuasa mulai 12 April 2007. Perundangan Dan Litigasi Sibil. menyemak dokumen perundangan dan memastikan dokumen yang lengkap dan teratur dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen tertakluk kepada dokumen lengkap dan teratur. menjawab surat menyurat dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan surat. Jabatan ke-17 ialah Jabatan Undang-Undang. Jabatan Teknologi Maklumat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar untuk memberi perkhidmatan pengkomputeran MPSJ kepada pelanggan seperti mengambil tindakan ke atas setiap aduan ICT MPSJ dalam tempoh satu jam. dan menjalankan Tindakan Pendakwaan dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan selepas 9 hari dari Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan tertakluk kepada kertas siasatan lengkap. melaksanakan penyenggaraan pencegahan (Preventive Maintenance) perkakasan komputer sebanyak 4 kali setahun. meluluskan rayuan pengurangan kadar kompaun dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan dalam masa 60 hari dari tarikh notis tawarn mengkompaun dikeluarkan. dan merancang pembangunan µknowledge worker¶. Fungsi Bahagian ini termasuk .sokongan.

memaklumbalas aduan dalam 7 hari bekerja. Subang Jaya dalam sehari. menyelesaikan urusan sewaan Pakej Persembahan . Sukan Dan Kebudayaan. mengawal dan mencegah punca pencemaran. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menjawab Surat Menyurat dalam 3 hari bekerja. Serdang raya dalam sehari. menyelesaikan urusan sewaan Laman Sukan MPSJ. menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata. USJ 14. dan mengeluarkan surat membayar tunggakan caj kepada pemilik yang mempunyai tunggakan dalam 14 hari bekerja. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menyelesaikan urusan sewaan Kompleks 3K MPSJ. menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318). Jabatan ke-19 ialah Bahagian Lanskap. menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. menyelesaikan urusan sewaan Stadium Tertutup MPSJ. Fungsi Jabatan ini adalah untuk menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis sentiasa bersih dan indah.mewujudkan. serdang Jaya dalam sehari. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Subang Jaya dalam sehari. memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC). menyelesaikan urusan sewaan Dewan Serbaguna MPSJ dalam sehari. menyediakan Sijil Pendaftaran JMB dalam 14 hari bekerja. Jabatan ke-20 ialah Jabatan Belia. menyelesaikan urusan sewaan Kompleks Sukan MPSJ. menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB. dan memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC. menyemak Akuan Teraudit dalam 14 hari bekerja. Piagam Pelanggan jabatan ini pula termasuk meluluskan permohonan pelan Landskap dalam 10 hari bekerja.

dan menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan sukan (Dewan Serbaguna.padang permainan dalam sehari. Subang Jaya dalam sehari. melaksanakan Program Kebudayaan dan Kesenian dalam 7 hari. Muzik dan Sistem Siaraya dalam sehari. melaksanakan Program Anak Angkat Sukan dalam 7 hari. melaksanakan Program dan Acara Sukan dalam 7 hari. Kompleks Sukan. Kompleks Sukan. Padangpadang Awam) dalam 30 hari. dalam sehari.Kebudayaan dalam sehari. menyelesaikan urusan Tuntutan Cagaran bagi Sewaan Kompleks 3K. melaksanakan Program Penggerak Belia Tempatan (PeBT) dalam 7 hari. .padang Awa dalam 30 hari. Dewan Serbaguna. Laman Sukan. melaksanakan Program Pembangunan Sukan dalam 7 hari. Rakan Muda. melaksanakan Program Mesra Rakyat dalam 7 hari. Stadium. menyelesaikan urusan penggunaan padang. Laman Sukan dan Padang. USJ1. melaksanakan Program Rakan Muda dalam 7 hari. menyelesaikan urusan penggunaan Laman Sukan MPSJ. Stadium Tertutup. menguruskan Penggunaan Peralatan Sukan.

Peranan pertama ialah berfungsi menasihati Datuk bandar dan dilantik oleh DYMM. Jumlah ahli yang dilantik tidak boleh melebihi 25 orang.4 Cara Pelantikan Pentadbir Tempatan Ahli-ahli Majlis: Pengurusan dan kawalan pembangunan MPSJ untuk ahli-ahli majlis adalah melalui perlantikan oleh kerajaan negeri seksyen 4 mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) menetapkan syarat bagi perlantikan ahli-ahli majlis. . Bagi MPSJ. Perkhidmatan tersebut bertempoh 3 tahun dan boleh dilantik semula. peranan ahli-ahli majlis dilaksanakan oleh Lembaga Pelantikan. diguna pakai dalam Pentadbiran Kerajaan Tempatan. Yang Dipertuan Agong dengan nasihat menteri. Peranan ketiga ialah Sistem Jawatankuasa dibentuk dibawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Keanggotaan adalah dari kalangan ketua Jabatan perikat negeri dan wakil parti politik. Peranan kedua ialah tidak boleh masuk campur dalam urusan pentadbiran tetapi boleh menjadi pengerusi. Ahli-ahli majlis tersebut terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran atau dari kalangan ahli politik.2.4. jawatankuasa atau ahlinya untuk tugasan spesifik atau umum. Jawatankuasa Penduduk (JKP): Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ telah ditubuhkan pada 10 Februari 2001 dan merupakan PBT yang pertama di Malaysia yang melaksanakan konsep hubungan 2 hala antara penduduk dan pihak berkuasa tempatan dengan harapan agar suara penduduk dapat disampaikan kepada pihak pengurusan MPSJ melalui wakil JKP yang telah dilantik secara rasminya untuk tempoh 2 tahun bagi 1 sesi.

Ahli-ahli Jawatankuasa Penduduk hendaklah tidak kurang dari 10 orang dan tidak melebihi 15 orang jumlahnya.8 km. DUN Kinrara. . Antara jawatan yang wujud dalam struktur pentadbiran Jawatankuasa Penduduk adalah Pengerusi (Ahli Majlis). Naib Pengerusi. Zon JKP yang dulunya menpunyai 29 zon telah dikecilkan menjadi 24 Zon sahaja. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa Kecil. Setiausaha. DUN Sri Serdang dan DUN Seri Kembangan dengan keluasan 161.Setelah persempadanan semula dijalankan. Pembahagian 24 Zon JKP ini merangkumi hampir 540.000 orang penduduk di seluruh kawasan pentadbiran MPSJ meliputi 4 kawasan iaitu DUN Subang.

Pasar Pagi & Pasar Malam juga disediakan di Subang Jaya. Puchong dan Seri Kembangan dengan kadar bayaran yang sangat berpatutan.3. Setiausaha sesuatu Pihak Berkuasa Tempatan atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Datuk Bandar atau Yang Dipertua mempunyai hak untuk meluluskan lesen.00 pagi hingga 1.3 Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Dalam usaha membangunkan bandar Subang Jaya. Selain itu. Mana-mana ruangan yang ditandakan oleh Pihak Berkuasa Melesen di mana makanan. Pemberian lesen juga dipermudahkan. kebajikan dan keagamaan. Undang-undang kecil ini mula berkuatkuasa pada 19 Julai 2007. Yang Dipertua. iaitu dari pukul 6. minuman atau barang dari apa-apa jenis boleh dijual atau didedahkan untuk jualan.1 Ekonomi Majlis Perbandaran Subang Jaya melibatkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa tempatan serta memesatkan ekonomi setempat. . Pemegang lesen menjaja terdiri daripada manamana orang yang memegang lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil. Pasar Pagi dan Pasar Malam ialah mana-mana tempat di mana menjaja dibenarkan pada waktu malam atau pagi pada setiap hari atau hari-hari dan masa tertentu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa melesen. 4.4. Kiosk disediakan kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar Subang Jaya. Kiosk tersebut beroperasi selama 19 jam. MBSJ berperanan besar daripada segi ekonomi. Datuk Bandar. Puchongm Kinrara dan Serdang/ Seri Kembangan. kemasyarakatan. Undang-undang kacil yang digunapakai pula adalah Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2007.00 pagi pada hari yang seterusnya.

Perindustrian memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi tempatan. 14 dan Kawasan Perindustrian Taman Serdang Jaya. Kawasan Perindustrian Sime UEP.2 Kemasyarakatan Kemasyarakatan merupakan fungsi yang memberi faedah kepada semua. 7. Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek.Bukan itu sahaja.30 hingga 8. . Kawasan Perindustrian Kinrara. MPSJ juga berfungsi menangani aduan orang ramai mengenai isu kutipan sampah berjadual. MPSJ juga meluluskan beberapa kawasan perindustrian. Program Pembangunan Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat di kawasan pentadbiran MPSJ melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Kawasan Perindustrian Subang USJ1/ Sg. 8 dan 9. Kawasan Perindustrian Bandar Bukit Puchong. Ini termasuk usaha mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimum dan mengadakan keadaan landskap yang baik serta menyediakan kawasan rekreasi yang baik iaitu mewujudkan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan beriadah. 4. Latihan senaman aerobik ini adalah percuma dan dapat pisertai oleh semua lapisan masyarakat. Kawasan perindustrian di Seri Kembangan termasuk Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. MPSJ juga mengadakan latihan senaman aerobik setiap Sabtu pada 7. jadual potongan rumput dan sebagainya. kawasan perindustrian termasuk Kawasan Perindustrian Bukit Tandang. Kawasan Perindustrian Puchong Seksyen 1.3. Di Puchong pula. Kawasan Perindustrian Puchong Utama dan Kawasan Perindustrian Pusat Bandar Puchong. pencemaran oleh kilang-kilang. Antara kawasan perindustrian di Subang Jaya termasuk Kawasan Perindustrian Subang Hi-Tech. Penaga dan Kawasan Perindustrian SS13 dan PJS11.00 pagi yang dipimpin oleh seorang jurulatih untuk penduduk setempat. aduan tentang anjing liar.

Perpustakaan ini ialah tempat rujukan untuk pengguna yang ingin mendapatkan maklumat bagi tujuan penyelidikan. bola keranjang. 43300 Seri Kembangan. Perpustakaan sebagai tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti riadah. Malah. bola jaring. penyebaran dan pengaksesan maklumat yang pelbagai. squash. Majlis Perbandaran Subang Jaya menyediakan Stadium Tertutup MPSJ. Akhirnya. Selangor menyediakan kemudahan bersukan seperti gelanggang badminton. Stadium Tertutup MPSJ yang terletak di Serdang Jaya. terdapat beberapa kemudahan awam yang disediakan untuk masyarakat setempat seperti Kompleks 3C (Children Creativity Centre) yang dibangunkan bagi memenuhi sebahagian daripada tanggungjawab MPSJ kepada masyarakat dalam pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan kreatif bermula dari zaman kanak-kanak lagi. Perpustakaan hypermedia juga merupakan Pusat Maklumat kerana merupakan tempat pengumpulan. bola tampar. Perpustakaan Hipermedia ini mempunyai beberapa objektif tertentu. Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menyediakan Perpustakaan Hipermedia. Seterusnya. dan intelektual kanak-kanak. ping-pong dan sepak takraw untuk kemudahan masyarakat Subang Jaya. fizikal . Kompleks 3C merupakan projek pembangunan "unique" bagi kanak-kanak di Malaysia yang menyediakan prasarana ruang dan masa bagi perkembangan mental . perpustakaan ini ialah Pusat Penyelidikan. Kemudahan tersebut memudahkan masyarakat bersukan dan beriadah. Kompleks 3C juga menyediakan segala aktiviti dan program yang boleh menambahkan lagi kebolehan dan kemahiran kanak-kanak yang mana tidak terdapat di mana-mana tadika dan taman bimbingan kanak-kanak lain di Subang Jaya. Di samping itu. Perpustakaan ini berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran yang menjadi tempat rujukan dan akses kepada pelbagai maklumat.Selain itu. Secara tidak langsung ianya berguna bagi menyekat masalah dan isu sosial di kalangan remaja sejak dari zaman kanak-kanak lagi. perpustakaan berfungsi sebagai Pusat Rekreasi. .

4. harta benda atau perkhidmatan pembersihan.antaranya ialah penularan wabak denggi. Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) juga dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan membantu meringankan beban tanggungan keluarga. mengaplikasikan teknologi terkini sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisien.iaitu untuk menanam dan memupuk tabiat membaca dikalangan masyarakat awam agar menjadi masyarakat berilmu dan celik IT. MPSJ telah mengadakan kawalam vektor. Dalam memainkan peranan menjaga kebajikan dan kesihatan penduduk. Unit Vektor bertanggungjawab dalam merancang. dan memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya.3 Kebajikan Majlis Perbandaran Subang Jaya memainkan peranan yang penting dalam kebajikan penduduk setempat. membina keupayaan dan menjana pendapatan keluarga miskin dan miskin tegar di bandar. melaksana dan menilai semua aktiviti bagi mengawal dan mencegah penyakit bawaan vektor iaitu penyakit Demam Denggi dan Demam Denggi Berdarah. Tindakan yang dijalankan adalah berdasarkan kes demam denggi/ demam denggi berdarah yang dilaporkan oleh hospital/klinik dan hasil kajian aedes yang dijalankan di sesuatu kawasan. Penduduk yang miskin dan miskin tegar dapat meminta bantuan kewangan melalui program ini. Malah. . Ini termasuklah perlindungan individu daripada pelbagai bahaya yang boleh dikaitkan dengan kesihatan awam.3.

Selain daripada itu. Begitu juga dengan rumah ibadat lain seperti Tokong Buddha yang terletak di SS13. pihak MPSJ turut sama melakukan ibadat korban dan mengagihkan daging korban kepada masyarakat Subang Jaya.4 Keagamaan MPSJ juga memainkan peranan penting dalam memajukan bidang keagamaan. Projek ini adalah usahasama MPSJ dan Masjid Al-Falakh USJ . MPSJ juga berkerjasama dengan pihak Persatuan Buddha Subang Jaya dalam menjalankan aktiviti keagamaan tersebut.4. Semasa sambutan Hari Wesak pula Pihak MPSJ turut sama menyertai dalam program Bazar Amal. Banyak tempat ibadat didirikan dan diselenggara oleh pihak MPSJ seperti masjid. Contohnya semasa sambutan Hari Raya Haji. Contohnya projek `Cyber Mosque¶ MPSJ. MPSJ juga bertanggungjawab dalam menyediakan program-program keagamaan bagi masyarakat Subang Jaya. Selain itu. kuil. MPSJ juga memainkan peranannya semasa sambutan majlis perayaan keagamaan. . gereja dan tokong Buddha.3. MPSJ berhasrat supaya peranan. fungsi serta kepentingan institusi masjid bukan hanya dilihat sebagai sebuah pusat ibadat tetapi juga bersifat global.

4. Malah.94 bulan).21 bulan) .4 Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya Beberapa perancangan penting untuk perkembangan sesebuah organisasi: 4. Lima PBT ini termasuk MBPJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (5. seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. berdasarkan penyata kewangan MPSJ yang terkini. Selangor hanya mempunyai lima PBT yang mampu beroperasi sekiranya tiada langsung hasil dapat kutip. Manakala tujuh PBT lain tidak dapat menampung operasi sekiranya tiada kutipan dikutip dalam tempoh setahun.37 bulan). MPSJ mempunyai simpanan duit sebanyak lebih kurang RM 211 ribu. MPAJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (3.4. Berdasarkan penyata kewangan PBT sehingga 31 Disember 2009. Ini menandakan MPSJ berada dalam kedudukan kewangan yang agak baik. MPKJ ± Majlis Perbandaran Kajang (4.1 Sumber Kewangan Menurut Ronnie Liu. .45 bulan) dan MDSB ± Majlis Daerah Sabak Bernam (4. terdapat PBT yang berada dalam kedudukan kewangan yang tidak baik. kerajaan negeri Selangor masih dalam kajian untuk menurunkan cukai pintu memandangkan prestasi kewangan setiap Pihak Berkuasa Tempatan di negeri ini masih lagi belum berada di dalam keadaan kukuh. MPSP ± Majlis Perbandaran Sepang (5.37 bulan) . Namun demikian.

Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan²3K sebanyak 2 unit. Rezab kerajaan. Sebanyak 17% kawasan tanah disumbangkan untuk pembangunan komited manakala 6% tanah digunakan untuk perindustrian. Tanah yang selebihnya (50%) digunakan untuk kegunaan lain-lain seperti dijadikan kawasan lapang. Persimpangan Bertingkat² Interchange. Jejantas sebanyak 13 unit. Balai Masyarakat sebanyak 27 unit. MPSJ telah membangunkan 19% tanah sebagai kawasan kediaman. Bazaar sebanyak 21 unit. Aktiviti pertanian merangkumi 5% daripada tanah di Subang Jaya diikuti oleh kawasan komersil yang merangkumi 3% daripada jumlah tanah di Subang Jaya. Pusat Kitar Semula sebanyak 16 unit. Medan Selera sebanyak 57 unit.4. dan Taska MPSJ sebanyak 4 unit. Misalnya projek pembangunan Stadium Tertutup MPSJ sebanyak 1 unit.2 Pembangunan Prasarana/ Fizikal MPSJ membelanjakan berjuta-juta ringgit dalam membina dan menyediakan kemudahan awam untuk rakyat. Dalam membangunkan tanah di kawasan Subang Jaya. . Kiosk sebanyak 28 unit. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak²3C sebanyak 1 unit. iaitu kawasan tempat tinggal penduduk yang mempunyai rumah. Taman Rekreasi sebanyak 188 unit. Rezab hutan dan sebagainya. Perpustakaan Hipermedia sebanyak 2 unit.4. Dewan Serba Guna sebanyak 7 unit.

4.4.3 Pengiktirafan/ Penghargaan

Berdasarkan usaha dan sumbangan MBSJ, MPSJ layak diberi pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. MPSJ telah menerima banyak anugerah sepanjang 13 tahun iaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2010.

Pada tahun 1999, MPSJ telah menerima Anugerah Inovasi Selangor. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2000, MPSJ dianugerahi Anugerah Internet Malaysia (2000); serta Anugerah Kualiti PBT. Pada tahun 2001 pula, MPSJ mendapat pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record (RFID) dan Malaysia Book of Record (E-Court). MPSJ juga memperoleh Anugerah Kaunter Berkualiti SUK Selangor dan Anugerah Internet Malaysia (2001) pada tahun tersebut.

Manakala pada tahun 2002 pula, MPSJ memperoleh Anugerah Kualiti PBT sekali lagi dan juga Anugerah MB Selangor. MPSJ juga mendapat pengiktirafan pada Hari Habitat (ICT) pada tahun 2002. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2003, MPSJ sekali lagi memperoleh Anugerah MB Selangor dan Anugerah Juri ICT MB Selangor.

Seterusnya, pada tahun 2005, MPSJ mendapat pengiktirafan melalui MS ISO 9001:2000. Pada tahun 2006 pula, Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara diperoleh oleh MPSJ. Tahun yang berikut, tahun 2007 MPSJ berjaya memperoleh 3 anugerah termasuk Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam; Anugerah Pengiktirafan Bangunan dengan Kemudahan Akses OKU²Kategori Bangunan Kerajaan 2007; dan juga Anugerah Bandar Lestari/ Anugerah Alam Sekitar 2006/2007. Portal Rasmi MPSJ juga diiktiraf sebagai Portal Rasmi Kerajaan dan Laman Web Terbaik 2007 oleh MDEC.

Tahun 2008, MPSJ berada pada kedudukan ketiga di kalangan PBT-PBT dan mencapai taraf 4 bintang yang melayakkan MPSJ menerima hadiah RM2000 000 bagi membina sebarang mereu tanda di kawasan MPSJ. MPSJ juga memperoleh Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan; Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC); dan Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Segala usaha untuk mencipta kemajuan tercapai apabila MBSJ juga memenangi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang serta diiktiraf sebagai Pameran Terbaik Sempena Majlis Sambutan Hari Kualiti 2009 Pentadbiran Kerajaan Selangor pada tahun 2009. Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) telah dinobatkan sebagai antara pihak berkuasa tempatan paling berjaya di Selangor sepanjang tahun 2010 ini apabila berjaya memenangi dua anugerah dalam satu majlis. MPSJ telah memenangi tempat pertama dalam Anugerah Inovasi Sektor Awam Selangor untuk tahun 2010 melalui Sistem STAR Rating Individu dan membawa pulang wang tunai RM 10,000 dan Sijil. MPSJ juga berjaya menduduki tempat pertama dalam Anugerah Pengurusan Pejabat Cemerlang (APPC) dan menerima Anugerah Inovasi Menteri Besar Selangor (AIMBS) dengan membawa pulang wang tunai RM20,000.00.

4.4.4 Cabaran yang Dihadapi

MPSJ tetap berhadapan dengan masa hadapan yang lebih mencabar. Sebagai bandar yang kian maju, bilangan penduduk Subang Jaya meningkat dengan kadar mendadak menjadi satu cabaran luaran kepada pengurusan perbandaran. Cabaran lain termasuk memastikan penyertaan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Manakala cabaran dalaman pula berbentuk mempertingkatkan kemahiran staf MPSJ dan mengenal pasti sumber kewangan yang baru.

Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh MBSJ ialah persaingan antara Subang Jaya dengan bandar±bandar lain seperti Putrajaya, Cyberjaya, Klang, Selayang dan Shah Alam. Persaingan bandar±bandar ini berlaku daripada segi pembangunan, ekonomi dan lain±lain. Implikasi jangka panjang daripada pembangunan bandar-bandar ini boleh menjejaskan penarafan bandar Subang Jaya bahkan daya tarikan Subang Jaya akan menurun berikutan dengan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar lain. MPSJ juga menghadapi cabaran dalam menangani aduan orang ramai mengenai pelbagai isu yang melanda kawasan mereka. MPSJ juga menghadapi masalah dengan ketidakpuasan terhadap keutuhan pentadbirannya sehingga terpaksa berhadapan dengan pelbagai tohmahan, prasangka dan tanggapan negatif. Akan tetapi, tohmahan±tohmahan tersebut dianggap sebagai pembakar semangat untuk terus mencipta kejayaan. Kejayaan dalam mengatasi cabaran ini memerlukan komitmen daripada kesemua pihak. Mentaliti budaya kerja yang lebih positif adalah sangat penting bagi memastikan misi MPSJ dapat dicapai menjelang 2020.

5.0 RUMUSAN Kesimpulannya, dalam melaksanakan kerja kursus ini, saya berjaya mengumpul banyak maklumat dan pengalaman serta nilai yang akan saya amalkan dalam kehidupan seharian untuk menjadi individu yang cemerlang. Hasil kajian ini membolehkan saya menyelidik dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang pihak berkuasa yang bertanggungjawab mentadbir Subang Jaya. Seterusnya, kajian ini menjadikan saya lebih menghargai pihak berkuasa bandar Subang Jaya. Selain itu, kajian ini juga mengajar saya tentang sifat gigih dan tidak kenal erti putus asa seperti pihak MPSJ yang gigih memajukan Subang Jaya walaupun menghadapi banyak cabaran seperti tohmahan dan pelbagai prasangka buruk. Hasilnya, segala impian yang diimpikan akan tercapai. Selain itu, kajian ini juga mendidik sesebuah masyarakat itu supaya mengamalkan sikap bersatu±padu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk penduduk yang sentiasa bermuafakat. Malah, semangat ini memudahkan pihak berkuasa yang mentadbir kawasan tersebut. Negara pula aman dan makmur hasil daripada pentadbiran bandar yang cekap dan efektif. Oleh itu, kuasa±kuasa asing sukar untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara kita kerana kesedaran individu, kerjasama sesebuah masyarakat dan hasil pentadbiran yang bijak dan cekap. Dalam menghasilkan kerja kursus ini, saya benar±benar merasai kaedah pengkajian sejarah yang sebenar. Perkara yang paling penting sekali ialah saya mendapat pengalaman yang paling berharga bagi meningkatkan kemajuan diri ke arah mencapai matlamat individu bersahsiah cemerlang.

USJ 5.2: Kaunter Perkhidmatan di MPSJ.6.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Gambar-Gambar: Gambar 6.1: Bangunan MPSJ di Persiaran Perpaduan. . 47610 Subang Jaya. Gambar 6. Selangor Darul Ehsan.1.1.

Gambar 6.3: Kompleks Sukan MPSJ Lampiran 2 Peta: Peta 6.1.2: Lokasi MPSJ .

3 Lokasi MPSJ di USJ 5 .Peta 6.

halaman 8 . 5 Mei 2011.Lampiran 3 Akhbar: Star Metro.

halaman 3 . 18 Mei 2011.Star Metro.

Lampiran 4 Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya .

mpsj.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya .gov.wikipedia.Lampiran 5 Internet http://ocps.my http://ms.

.Lampiran 6 Brosur Demam Denggi. Majlis Perbandaran Subang Jaya.

.Lampiran 7 Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Lampiran 8 Bendera MPSJ: Logo MPSJ: .

47610.my No.Lampiran 9: Senarai Nama Ahli Majlis. USJ 5. E-Mel : roslan.my No.asmawi@mpsj. Persiaran Perpaduan.gov.shahir@mpsj. Telefon : 0132277779 (HP) 0356210592 (Fax) . Subang Jaya. Subang Jaya. E-Mel : ydp. E-Mel Dan Nombor Telefon : Y. Jalan SS14/8H. Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tempoh 7 Julai 2010 . Alamat Shahir : No 8.31 Disember 2011 Bil Gambar Nama Nama. Selangor. Telefon : 0380263102 (Pejabat) 0356376569 (Fax) Nama : Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd 2. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Alamat : Majlis Perbandaran Subang Jaya. 1. Darul Ehsan.gov. 47500. Selangor Darul Ehsan.

Jalan 20/9. Selangor Darul Ehsan. : Encik Arumugam A/L Kalimuthu : No 9-2. Dataran Mentari. Telefon : 0193692173 (HP) 0380248542 (Fax) Nama : Encik Pooi Weng Keong Alamat : No 24. 46150.gov.my No. Jalan PJS 8/12. Paramount Garden. Petaling Jaya.gov. 4. 46300.kamal@mpsj. 47600.gov.my No.my No. E-Mel : pooi@mpsj. Selangor Darul Ehsan.Nama : Encik Ismail Kamal Bin Abdul Rahman Alamat : No 7A. E-Mel : ismail. Subang Jaya. Selangor Darul Ehsan. Petaling Jaya. 3. Telefon : 0162108770 (HP) 0356301210 (Fax) . Tiara Square. Telefon : 0123307280 (HP) 0340424240 (Fax) Nama Alamat 5. Taman Perindustrian UEP. E-Mel : aru@mpsj. Jalan Tiara.

Bandar Bukit Puchong. Telefon : 0193350250 (HP) 0378803088 (Fax) Nama : Encik Chin Sou Bong Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 8. (JKP) MPSJ. 47400. Puchong. Selangor Darul Ehsan.my No. Puchong. Jalan Berkat 5.nasir@mpsj.Nama : Encik Mohd Nasir Bin Yusoff Alamat : Lot 145. Telefon : 0192710234 (HP) 0380614801 (Fax) Nama : Encik Keshminder Singh A/L K.gov. Kampung Seri Aman.gov.my No. Selangor Darul Ehsan.Karam Alamat : 86. Jalan BP 2/2.my No. E-Mel : bongcs@mpsj. Selangor Darul Ehsan. 6. Taman Sea. Petaling Jaya. E-Mel : mohd. 47100. 47100. E-Mel : keshminder@mpsj.gov. Jalan SS23/31. Telefon : 0122330095 (HP) 0379551058 (Fax) . 7.

my No. Puchong. Selangor Darul Ehsan. Taman Puchong Permai.Nama 9. E-Mel : jotan@mpsj. (JKP) MPSJ.my No. 10. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : sooncs@mpsj. Telefon : 0162639627 (HP) 0380231876 (Fax) Nama : Puan Norhesni Binti Ismail Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 11. Jalan USJ 21/7. Jalan Permai 1/11. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0192145451 (HP) 0379685415 (Fax) Nama : Encik Cheah Sang Soon Alamat : 12A-2. Subang Jaya. Telefon : 0173331500 (HP) 0380604420 (Fax) . Pusat Bandar Puchong. Persiaran Wawasan. 47610. Puchong.gov.my No. : Tan Jo Hann Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.gov. 47630. 47100.gov. E-Mel : hesni@mpsj.

gov. Seri Kembangan. Nama : Encik Tai Cheng Heng Alamat : Pusat Khidmat Aduan Seri Kembangan. Selangor Darul Ehsan. : Encik Sapiyan Bin Mohd Din Alamat : 50. Telefon : 0192766828 (HP) 0380681446 (Fax) .my No. 1121-1B. Taman Puchong Perdana. 47100. Selangor Darul Ehsan.Nama 12. Puchong. 43300. Seri Kembangan. Taman Serdang Perdana. Seksyen 5. E-Mel : sapiyan@mpsj. Selangor Darul Ehsan E-Mel : ngszehan@mpsj.gov. Jalan Dahlia 2. Jalan Sekolah. Alamat : Encik Ng Sze Han : 1-12A. Telefon : 0173438677 (HP) 0380615839 (Fax) 13. 43300. E-Mel : taichengheng@mpsj.my No.gov. Jalan SP 5/3. Telefon : 0162123960 (HP) Nama 14.my No.

my No. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.gov. Telefon : 0192223348 (HP) 0356323348 (Fax) Nama : Encik Rajiv A/L Rishyakaran 17.Nama 15.com/ Twitter : http://twitter. Selangor Darul Ehsan E-Mel : kmloi@mpsj.my No. UEP Subang Jaya.facebook/rajiv4malaysia No. Jalan USJ 10/1D. 47620.rajiv4malaysia. UEP Subang Jaya.com/rajiv4malaysia Facebook : www. Jalan USJ 9/5Q. : Dr Loi Kheng Min Alamat : 27-3.com Blog : http://rajiv4malaysia. Telefon : 0129438821 (HP) 0380246757 (Fax) Nama : Encik Robert Tan Siang Chiok 16. Selangor Darul Ehsan E-Mel : robert88@mpsj. Telefon : 0123111585 (HP) 0356350230(Fax) . Jalan USJ 2/4S. 47620. 47600. Selangor Darul Ehsan.my Website : www.blogspot. E-Mel : rajiv@mpsj. Subang Jaya.gov.gov. Alamat : No 3B.

Telefon : 0102654161 (HP) 0358910460 (Fax) Nama 19. 43300. Jalan Sekolah.Nama 18. Telefon : 0122617931 (HP) 0389421850 (Fax) . E-Mel : sufari@mpsj. Jalan 1/9H.my No. 47100. 1121-1B. E-Mel : chonghoonming@mpsj.gov.Nadaysen : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. : Encik Sufari Bin Tinnin Alamat : No 27. Puchong. E-Mel : tamilarason@mpsj.my No. : Encik Chong Hoon Ming Alamat : Pusat Khidmat Adun Seri Kembangan. 43650. Taman Puchong Utama. Selangor Darul Ehsan.my No.gov. Jalan PU9/5. Bandar Baru Bangi. Selangor Darul Ehsan. Seri Kembangan. Alamat : Encik Michael Tamilarason A/L K. Telefon : 0133943129 (HP) 0389256204 (Fax) Nama 20. Selangor Darul Ehsan.gov. Bangi.

Taman Equine. Selangor Darul Ehsan.gov. 47650. Putra Heights. E-Mel : noorazam@mpsj.my No. George Lim Ah Soo. Telefon : 0192233446 (HP) . Telefon : 0123025673 (HP) Nama : Encik Loka Ng Sai Kai 22. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Besi Indah. 43300.Nama 21. Jalan SB Indah 2. 47100. Jalan Putra Bahagia 8/2B. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. : Encik Noor Azam Bin Abdul Aziz Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. : Encik Jaberi Bin Ami Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.my No. Puchong. Subang Jaya. Taman SG. Seri Kembangan.gov.my No. E-Mel : loka@mpsj. E-Mel : jaberiami@mpsj. Telefon : 0123966355 (HP) 0380236355 (Fax) Nama 23.gov. Jalan Putra Permai 3.

gov.gov. Jalan Klang. Selangor Darul Ehsan. Bt 13. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : azizanj@mpsj.Nama : Puan Azizan Binti Jamaluddin 24. Subang Jaya. Puchong. E-Mel : edwardling@mpsj. 47100. 47500.my No. Alamat : Encik Edward Ling Sieak Meeng : 24A. Kg Tengah B. Telefon : 0173393636 (HP) . Telefon : 0193889005 (HP) Nama 25. Jalan SS14/1A.my No. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.

Lampiran 10: Kertas-Kertas Rujukan .

Lampiran 11: Dokumen-Dokumen dari MPSJ .

Lampiran 12: Surat-Surat Kebenaran .

org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya Brosur Demam Denggi. halaman 3 Buletin Sekitaran MPSJ. Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011.0 RUJUKAN Akhbar Star Metro.mpsj. 18 Mei 2011.wikipedia. Majlis Perbandaran Subang Jaya.gov. . halaman 8 Star Metro. keluaran bulan Januari-Jun 2010 Internet http://ocps. Majlis Perbandaran Subang Jaya. 5 Mei 2011.my http://ms.7.

Hal ini demikian kerana mereka perlu menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat yang sememangnya bencikan rasuah.TUGASAN 2 Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Institusi pentadbiran negara seperti Majlis Perbandaran. Kakitangankakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam pengurusan dan pentadbiran. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. unsur patriotik yang diterapkan ialah semangat setia negara. unsur semangat kekitaan yang diterapkan oleh institusi pentadbiran tempatan bantu memperkukuh integrasi nasional. Pertama. Jika rasuah serta gejala negatif dihapuskan. dan jata negara. Selain itu. Selain itu. institusi pentadbiran tempatan menjadi teladan yang baik kepada kita untuk berbangga sebagai rakyat Malaysia. Dalam pentadbiran tempatan. elemen-elemen patriotisme telah diterapkan untuk mencapai perpaduan antara rakyat. FELDA dan Majlis Daerah memainkan peranan yang penting dalam integrasi national di negara kita. Mereka merupakan contoh yang baik kepada orang awam untuk menghormati raja dan pemimpin negara dan juga menghormati lambang-lambang negara seperti bendera. lagu kebangsaan. Mereka harus sentiasa menjauhkan diri daripada gejala negatif seperti rasuah. Hal ini demikian kerana kakitangan-kakitangan di institusi pentadbiran tempatan menerapkan nilai bertolak ansur dan bertoleransi terhadap . maka rakyat akan mencintai bangsa dan negara serta hidup bersatu padu.

Sikap rajin dan gigih membantu menjayakan sesuatu aktiviti. larian lebuh raya. Kakitangan awam haruslah mempunyai komitmen yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat. Cara mereka ini mampu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan berharmoni. konsep 1 Malaysia dan Wawasan 2020 akan dapat direalisasikan. institusi pentadbiran tempatan turut menerapkan nilai berusaha dan produktif yang membantu mencapai perpaduan antara rakyat. Sebarang tindakan yang diambil oleh mereka adalah secara adil dan saksama tanpa berat sebelah. Misalnya. . unsur-unsur patriotisme perlu diterapkan dalam institusi pentadbiran tempatan jika kita hendak hidup harmoni dan bersatu padu. Kakitangan-kakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan sentiasa berkelakuan sopan. karnival dan sebagainya memerlukan banyak usaha untuk dijayakan. Konklusinya. institusi pentadbiran tempatan mengamalkan nilai berdisiplin yang membawa kepada integrasi nasional. Seterusnya. Sebarang aktiviti seperti gotong-royong. Mereka melayan sebarang aduan serta masalah yang dihadapi oleh penduduk dengan senyuman tanpa melihat warna kulit dan agama. Aktivitiaktiviti tersebut secara tidak langsung menerapkan integrasi nasional. Staf-staf institusi pentadbiran tempatan juga perlu tabah menghadapi cabaran yang datang untuk menjayakan sesuatu aktiviti.penduduk. Malah. Dengan cara ini. bertatasusila dan berhemah tinggi. sebarang undang-undang dan peraturan yang ditetapkan munasabah dan relevan terhadap penduduk untuk memastikan penduduk sudi bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mematuhi peraturan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful