ELEMEN 1²MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Akhbar Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman

3

Buletin Sekitaran MPSJ, keluaran bulan Januari-Jun 2010

Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukti 1: Akhbar

Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Bukti 2: Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bukti 3: Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Majlis Perbandaran Subang Jaya. .Bukti 4: Brosur Demam Denggi.

.Bukti 5: Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. Majlis Perbandaran Subang Jaya.

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2011 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA .

1 2 3 4 Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 5 6 7 Tajuk Muka Surat 1 2 3 4 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya 47 48 73 Rumusan Lampiran Rujukan .SENARAI KANDUNGAN Bil.

0 PENGHARGAAN Penghargaan dan terhutang budi sesungguhnya tidak dapat dilahirkan dengan sempurna dalam beberapa baris ucapan. Pertama sekali. Puan Rahanim Bt Abdul Rahim yang telah memberikan tunjuk ajar. Bantuan yang dihulurkan oleh beliau telah banyak membantu saya menyiapkan folio sejarah ini pada masa yang ditetapkan. Mereka telah telah banyak berkorban masa dan wang mereka demi membantu saya dalam kerja kursus ini. Mereka juga membantu saya menyiapkan folio sejarah ini dengan memberikan maklumat dan dorongan kepada saya. sokongan serta sedikit tip kepada saya untuk membuat folio sejarah ini. Terima kasih juga kepada guru Sejarah saya. Puan Chandra dan juga Puan Pengetua SMK Subang Utama. . Tidak dilupai juga semua pegawai dan staf sokongan Majlis Perbandaran Subang Jaya yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang Majlis Perbandaran Subang Jaya.1. Namun begitu. saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya yang lain. setinggi-tinggi penghargaan perlulah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada saya untuk menjayakan folio sejarah ini. maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR tahun 2011 dengan jayanya.

Melalui kajian ini. .2. ini dapat meningkatkan kekuatan mental pelajar. saya diberikan pendedahan bagaimana peranan MPSJ/MBSA dalam mempertingkatkan semangat nasionalisme dan memperkukuh integrasi nasional bagi menjayakan harapan kerajaan bagi membentuk satu bangsa Malaysia tanpa membezakan warna kulit. Saya diamanahkan untuk mencari nilai patriotisme yang diketengahkan oleh MPSJ dan peranan yang dimainkan oleh MPSJ bagi menjayakannya. cinta akan bangsa dan negara. Melalui kajian ini saya akan dilatih bagaimana untuk mengumpul dan maklumat merekod maklumat.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian bagi kerja kursus sejarah ini adalah untuk melatih softskill pelajar. pelajar memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam jangka waktu menyiapkan kerja kursus ini pelajar akan menghadapi pelbagai masalah. Ianya membuatkan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kajian ini dapat menanamkan semangat patriotik dan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri saya. bersefahaman dan bermuafakat. kesemua nilai patriotisme dan peranan MPSJ akan direkodkan didalam kajian ini. mematuhi peraturan dan undang-undang serta tabah menghadapi cabaran. Proses tersebut memerlukan pelajar menggunakan kemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah.

Selangor Darul Ehsan pada 5 Mei 2011 untuk mendapatkan maklumat kerja kursus. ii) Analisis Dokumen Saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi mendapakan maklumat tambahan. . 47610 Subang Jaya. Antara kaedah yang saya guna itu ialah: i) Lawatan dan Pemerhatian Saya telah melawat ke Majlis Perbandaran Subang Jaya yang terletak di Persiaran Perpaduan. saya telah mengumpul dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya dengan menggunakan beberapa kaedah. iii) Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus serta untuk mendapatkan contoh-contoh kerja kursus. USJ 5. gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan dan juga aktiviti kakitangan Majlis Perbandaran Subang Jaya. .0 KAEDAH KAJIAN Semasa menjalanka kerja kursus ini. Antara dokumen yang dianalisis termasuk keratan akhbar. iv) Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan kaedah ini dengan mencari mencari majalah-majalah serta buku ilmiah yang terdapat di pusat sumber sekolah saya yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus saya.3.

Di bawah ialah peta MPSJ yang paling terkini. Peta 4. dan Persiaran Bakti di timur.1. manakala pintu tepi (Pintu B) dan pintu untuk masuk stadium MPSJ (Pintu C) terletak di hapadan Persiaran Perpaduan. M mewakili Majlis. P mewakili Perbandaran.1. Jalan USJ5/1 di barat. 4.1 .0 HASIL KAJIAN 4.4. S mewakili Subang dan J mewakili Jaya.2 Lokasi Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) terletak di antara Jalan USJ5/4 di utara. Nama ringkasnya ialah MPSJ.1 4. Pintu utama (Pintu A) Majlis Perbandaran Subang Jaya terletak di hadapan Persiaran Bakti.1 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Nama Rasmi/ Nama Ringkas/ Nama Lain Nama rasmi majlis perbandaran yang saya pilih ialah Majlis Perbandaran Subang Jaya. Persiaran Perpaduan di selatan.

. bantuan serta kerjasama Negeri dan Kerajaan Persekutuan.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi Penubuhan Matlamat/ Objektif: Majlis Perbandaran Subang Jaya bertanggungjawab ke atas perancangan kawasan dan pengawalan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan serta bertanggungjawab dalam membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya. MPSJ harus memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-Undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan. Selain itu. sosio-ekonomi dengan koordinasi. objektif MPSJ adalah untuk memastikan perkhidmatan perbandaran pada tahap yang memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan serta memastikan kawasan persekitaran MPSJ mempunyai landskap yang cantik di samping penjagaan taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggarakan dengan baik.1. Seterusnya. Sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan serta µreliable¶ juga perlu diwujudkan oleh MPSJ.4. Antara objektif MPSJ termasuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. MPSJ juga perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam.

Moto Majlis Perbandaran Subang Jaya pula ialah ³Ke Arah Tadbir Urus Yang Gemilang´ Bendera: Pengibaran bendera MPSJ bertujuan meningkatkan taat setia warga MPSJ kepada organisasi dan seterunya bersedia untuk lebih komited dalam tugas masing-masing.Visi. Kota Niaga dan Kediaman Idaman´. Pada bahagian di sebelah atas terdapat huruf SJ iaitu singkatan perkataan Subang Jaya . Bentuk ³V´ melambangkan kejayaan yang dicapai melalui perkhidmatan berkualiti yang menjadi teras budaya kerja. Misi dan Moto Penubuhan: Misi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menguruskan perkhidmatan perbandaran bertaraf antarabangsa ke arah menjadikan Majlis sebuah perbandaran sejahtera. bestari dan dinamik menjelang 2020´ manakala visi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan Perbandaran Bestari.

reka bentuk logo ini melambangkan MPSJ sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang progresif dan komited. Simbol pada logo mencerminkan nadi majlis. . Secara keseluruhan. Perletakan elemen reka bentuk dan warna logo asal tidak diubah untuk mengekalkan persamaan dan kebiasaan pada logo asal.Logo MPSJ di tengah bendera melambangkan asas yang dinamik. dedikasi. Warna biru pula melambangkan kesungguhan MPSJ melaksanakan tanggungjawab sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang mengatur. komitmen. Warna putih melambangkan keikhklasan semua warga MPSJ berkhidmat dengan penuh disiplin. mudah dan terkini. amanah dan perpaduan warga MPSJ manakala simbol memberi maksud melompat kea bad 21 dengan tekad yang membara. moden dan menonjolkan imej korporat. melambangkan daya usaha. mengawal dan merancang pemajuan dan kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasannya. Logo: Reka bentuk logo ini diserasikan untuk memberi tumpuan khusus terhadap identitinya yang nyata iaitu berkesan. kemesraan dan kekuatan menempuh cabaran.

1.4 Carta Organisasi dan Senarai Pentadbir Carta Organisasi: .4.

manakala Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan ialah Encik Nazarudin bin Mashtuki. tetapi Pembantu Tadbir (PA) atau Timbalan Yang Dipertua ialah Nor Afifa binti Hussein. Jabatan Audit Dalam. dengan pembantu beliau. Penolong Pengarah Kanan Jabatan Audit Dalam ialah Puan Noraziah binti Ali. . Antara jabatan yang tertinggi ialah Jabatan Undang-Undang. Setiausaha Perbandaran Merangkap Timbalan Yang Dipertua ialah Tuan Abdullah bin Marjunid. Jastina binti Abu Saman. dan Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan.Jawatan Yang Dipertua masih kosong. Pengarah Jabatan Undang-Undang ialah Puan Hajah Anita binti Abdul Jalil.

Senarai Pentadbir: Y. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi merupakan Yang Dipertua yang kelima sejak penubuhan MPSJ pada tahun 1997. Beliau merupakan penasihat kepada sesuatu organisasi yang digelar ³Bangkok-based World Fellowship of Buddhist Youth and Young Malaysian Movement´. Beliau dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JKP (Jawatankuasa Penduduk) untuk Zon 4 meliputi kawasan USJ 1. Beliau berkhidmat 15 tahun dengan Kerajaan Persekutuan dan baki 15 tahun dengan kerajaan negeri Selangor.Bhg. Antaranya adalah Penolong Pengarah Tanah dan Galian Selangor (1979). dan Pegawai Daerah Tanah Kuala Langat (2005) sehingga Mei 2011 sebelum dinaikkan pangkat. Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar (2002). Mereka adalah Ahli Majlis bagi tempoh 7 Julai 2010 hingga 31 Disember 2011. Beliau yang mempunyai Ijazah Sarjana Sains dalam bidang Pengurusan Sumber Tanah pernah memegang beberapa jawatan penting dalam tempoh perkhidmatannya. Encik Loka Ng Sai Kai dan Encik Tan Jo Hann merupakan 4 daripada 25 ahli majlis yang berkhidmat di Majlis Perbandaran Subang Jaya. Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting dalam beberapa organisasi bukan kerajaan (NGO). Y.Dato Asmawi Bin Kasbi telah berkhidmat dengan kerajaan selama 30 tahun. . Encik Loka Ng Sai Kai telah mempelajari sejarah dan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir dilantik sebagai ahli majlis MPSJ (Majlis Perbandaran Subang Jaya) sejak bulan Jun 2008. Y.

masalah perumahan dan tanah. iaitu meliputi kawasan Taman Wawasa.Encik Tan Jo Hann merupakan seorang ahli majlis MPSJ yang dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JPK di Zon 16. Persiaran Wawasan di Pusat Bandar Puchong. Beliau selalu berusaha untuk menangani masalah berkaitan dengan orang miskin. Y. Beliau banyak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir Encik Loka Ng Sai Kai Encik Tan Jo Hann .

Majlis Perbandaran Subang Jaya telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Besar Selangor. YAB Dato' Seri Dr Haji Abu Hassan Omar pada 25 April 1998. sosial. .2. Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan untuk menaik taraf Majlis Daerah Petaling kepada Majlis Perbandaran dan menamakannya sebagai Majlis Perbandaran Subang Jaya.1 Sejarah Penubuhan (Asal Usul/Tarikh/ Pengasas) Majlis Perbandaran Subang Jaya ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 4 melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor No: 26 bertarikh pada 2 Januari 1997 berikutan eksesais kenaikan taraf dari Majlis Daerah Petaling. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah diwartakan pada 2hb Januari 1997 mengikut pelan warta 1192 dengan keluasan 161. Pada tahun 1994.4. Tujuan kenaikan taraf ini ialah untuk menyusun semula organisasi pentadbiran bagi menghadapi tekanan pembangunan fizikal. Seri Kembangan. Bukit Lanchong). ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar.8 km persegi dan terbahagi kepada 3 zon utama iaitu Zon Damansara (Subang Jaya . Zon Puchong (keseluruhan Puchong) dan Zon Seri Kembangan (Serdang. Universiti Putra Malaysia dan sebahagian hutan simpan Air Hitam). Melalui warta Kerajaan Negeri Selangor No 62.2 Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya 4. Kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Subang Jaya juga terletak dalam kawasan Pentadbiran Daerah Petaling.

Undang-Undang Kecil Kawasan Ketetapan (Tred. Perniagaan atau Pekerjaan Yang Tidak Boleh Ditubuh atau Dijalankan) . Undang-Undang Kecil Vendalisme (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPSJ) 2007. Parit Dan Bangunan (2005). Undang-Undang Kecil: Majlis Perbandaran Subang Jaya mempunyai Undang-Undang Kecil yang penting seperti Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya) Kerajaan Tempatan (2005). Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPSJ) 2007. Perniagaan Dan Perindustrian (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Iklan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya (Jalan. Undang-Undang Kecil Pusat Sukan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Taman (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Pemungutan. UndangUndang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred.2 Undang-Undang Tubuh/ Undang-Undang Kecil/ Garis Panduan Penubuhan MPSJ Undang-Undang Tubuh: Undang-undang MPSJ telah dibahagikan kepada tiga bahagian.2. Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MPSJ) 2007. dan juga Bahagian Pentadbiran.4. Undang-Undang Kecil Kolam Renang ( MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pasar (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPSJ) 2005. UndangUndang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2007. Perundangan dan Litigasi Sibil. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Krematorium(MPSJ) 2007. iaitu Bahagian Pendakwaan. Bahagian Khidmat Nasihat.

Akta Jalan. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor) 1998. dan PeraturanPeraturan Kawalan Tembakau (Pindaan 1997). Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Pindaan P.U.A 280/2002). Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 1998. Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) ( Pindaan Akta A903/1994). Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993.B 384/1994). Perintah Tetap Mesyuarat (MPSJ) 2007. dan Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970. Akta Makanan 1983 (Akta 281) ( Pindaan Akta A1117/2001). Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ( Pindaan Akta A1129/2001). Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber 2007.(MPSJ) 2003. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPSJ) 2007. dan Undang-Undang Kecil Hotel 2007. Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPSJ) 2005. Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333). Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 2001. .U. Enakmen: Antara enakmen MPSJ termasuk Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995. Akta: Antara akta yang dikuatkuasakan oleh MPSJ ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ( Pindaan P.

Garis Panduan Pusat Hiburan Keluarga. Garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Pengurusan Sampah & Penyediaan Tong Sampah. dan Garis Panduan Pengurusan Sampah Pasar Malam & Pasar Pagi. dan Garis Panduan Pusat Siber dan Kafe Siber. iaitu Garis Panduan Pengurusan Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Am). Garis Panduan Bazar Ramadhan. Garis Panduan Lesen Pasar Malam & Pasar Pagi. Jabatan ketiga ialah Bahagian Khidmat Masyarakat. Garis panduan untuk jabatan ini ialah Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Bagi Rumah Kediaman/Bangunan Perniagaan Yang Dijadikan Asrama Pelajar. Antara garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Meletakkan Kerusi Meja Diluar Premis. Jabatan kedua ialah Jabatan Undang-Undang. Jabatan pertama ialah Jabatan Perlesenan. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan sahaja.Garis Panduan: Terdapat 18 garis panduan yang ditetapkan untuk 6 jabatan. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan iaitu Garis Panduan Tatacara Penggunaan Web Dan Mel di Agensi-Agensi Kerajaan. Jabatan kelima ialah Jabatan Perkhidmatan Bandar. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Snooker). Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Karaoke). Garis Panduan Pasar Basah. Garis Panduan Pembinaan Paparan Iklan Luaran. . Garis panduan jabatan ini ialah Garis Panduan Pembelian Tender/ Sebutharga Secara 'online'. Jabatan keempat ialah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan. Garis Panduan Permit Sementara Kiosk Penjaja. Garis Panduan Permit Sementara Penjaja. Jabatan keenam ialah Jabatan Bangunan.

kecekapan. menyelaras rekod-rekod Jabatan. Sukan Dan Kebudayaan. Jabatan ini juga perlu mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasioperasi agensi berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di . Bahagian Lanskap dan Bahagian Belia. Jabatan Kesihatan. Bahagian Perkhidmatan Bandar. Jabatan Kejuruteraan. Jabatan Perancangan Bandar. Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan.3 Perincian Peranan/ Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir MPSJ Pentadbir MPSJ memikul beberapa tanggungjawab dan memainkan beberapa peranan yang penting. iaitu Bahagian Audit Dalam memainkan peranan dalam menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan memastikan bahawa dasar-dasar. Jabatan Perbendaharaan. kes-kes saman dan bicara. menguruskan kursus / bengkel untuk kakitangan Jabatan. Jabatan Hasil. undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti. Jabatan Khidmat Pengurusan. Terdapat 21 jabatan/bahagian dalam MPSJ.2. BKPI dan star rating. Jabatan pertama. menguruskan Aset / Logistik Jabatan. Bahagian Pelesenan. Jabatan Undang-Undang.4. kekesanan dan ekonomi. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Pentadbir MPSJ perlu mengeluarkan Notis dan Notis Peringatan. mengemaskini. Jabatan Perancangan Korporat. kemampuan. Jabatan Teknologi Maklumat. memasukkan data-data ke dalam sistem komputer. Jabatan Bangunan. Sekretariat OSC. Jabatan Penguatkuasaan. menerima dan menjawab surat-surat Jabatan. Antaranya termasuk Bahagian Audit Dalam. Selain itu. menguruskan sistem pemfailan dan rekod Jabatan. mengemaskini Laman Web Jabatan serta menyelaras pemantauan bagi Operasi Penurunan Bunting Dan Iklan-Iklan Haram di sekitar kawasan angkat Jabatan. Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan.

jabatan ini menyediakan perkhidmatan pembayaran lebih pelbagai serta maklumat umum berkaitan cukai taksiran melalui internet perbankan dan agensi-agensi luar terutama Pejabat Pos Malaysia.mana tindakan pembetulan adalah diperlukan. objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi agensi tersebut supaya beliau dapat meninjau akan kedudukan Majlis. Bukan itu sahaja. Pejabat SUK Selangor. membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 4 kali setahun. Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian . 4 kali setahun. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja. Jabatan Hasil perlu melaksanakan semua aspek peraturan dan kewangan mengikut Arahan Perbendaharaan dan Piagam Pelanggan ke atas semua proses kerja kutipan dan terimaan hasil majlis. Bank Tempatan dilantik. Jabatan kedua. Antara Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam termasuk mengemukakan Laporan Audit kepada Yang Dipertua MPSJ dalam tempoh 1 minggu selepas auditan muktamad dijalankan. bagaimana rancangan dijalankan. jabatan ini perlu memberi kepada Yang Dipertua laporan-laporan yang bebas. matlamat dicapai.akhirnya. Jabatan Hasil mempunyai tanggungjawab menyelenggara dan menyediakan laporan hasil dan terimaan kutipan majlis secara keseluruhan mengikut garis panduan dan peraturan ditetapkan untuk tujuan penilaian serta pemerhatian pihak pengurusan majlis dan pihak kewangan negeri termasuk pihak audit. Jabatan ini juga memikul tanggungjawab mentadbir dan memantau semua urusan pembayaran dan jenis kutipan hasil pejabat cawangan majlis seperti di Puchong dan Serdang Jaya. mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat kepada pihak Seksyen Berkuasa Tempatan (SPBT). wang awam telah digunakan dengan sepatutnya dan sumber diperuntukkan dengan cekap. Selain itu.

Malah. memberi maklumbalas surat-surat diterima. Antara Piagam Pelanggan Jabatan Hasil termasuk menguruskan permohonan pembayaran tunggakan cukai pintu secara rundingan dan ansuran mengikut syarat ditetapkan. cekap dan berkesan. tugas mengendalikan urusan pembayaran dan pungutan hasil cukai tanah dan pintu / taksiran secara integrasi dikalangan semua Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian (PTDG) Negeri Selangor sebagai langkah merealisasikan saranan Pihak Kerajaan Negeri menyediakan kemudahan pembayaran cukai yang lebih mudah dan meluas kepada penduduk Negeri Selangor juga dipikul oleh Jabatan Hasil. Jabatan Hasil perlu menguatkuasa tugasan berkaitan kutipan cukai taksiran ke atas semua pegangan harta dalam kawasan perbandaran termasuk tindakan memungut tunggakan cukai (Borang E). jabatan ini memperkasakan usaha-usaha menjana dan mempertingkatkan sumber hasil bukan cukai majlis sebagai satu aspek penyumbang terimaan hasil selain hasil cukai sedia ada disamping mewujudkan suatu sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih seragam. Bahagian pertama. Jabatan yang ketiga ialah Jabatan Bangunan. Akhirnya. berinformasi. iaitu Bahagian Kelulusan Pelan Dan Kawalan Bangunan menguruskan dan memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Pindaan Kepada .( PTDG ) Selangor untuk bil cukai taksiran terkini MPSJ. waran dan sitaan disamping memupuk sikap bertanggungjawab dikalangan komuniti di dalam kawasan perbandaran. Jabatan Bangunan dibahagikan kepada 4 bahagian. Jabatan ini juga menjalankan usaha-usaha inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan penyampaian terbaik kepada pelanggan serta organisasi terutamanya kaedah saluran pembayaran cukai taksiran yang lebih pelbagai serta bersesuaian dengan kehendak pelanggan seperti pengenalan Kios Mesin Pembayaran Elektronik Bil Cukai Taksiran. menerima dan membantu menyelesaikan aduan berkaitan cukai pintu di kaunter konsultasi.

Kelulusan Permit Billboard. dan mengurus Permohonan Kelulusan Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan dan Pembaharuan Permit. menyelaras / melakukan siasatan awal terhadap aduan-aduan yang diterima berkaintan sebaran pembinaan bangunan. Bahagian keempat ialah Bahagian Pentadbiran Dan Kaunter Bersepadu. Bahagian ketiga ialah Bahagian Pembangunan Bermasalah Dan CCC. memproses permohonan kelulusan sijil pengesahan menduduki bagi tambahan / ubahsuaian rumah kediaman dan borang F rumah sesebuah dengan syarat permohonan lengkap. mengurus Permohonan Kelulusan Sijil Pengesahan Menduduki. memberi perkhidmatan konsultansi kepada pelangan. Kelulusan Sijil Layak Menduduki/Sijil Siap Dan Pematuhan 'CCC'. memproses permohonan permit sementara iklan billboard / unipole / peniagaan / skim komuniti berpagar dengan syarat permohonan lengkap. memproses permohonan lanjutan tempoh kelulusan dan pembaharuan permit dengan syarat permohonan lengkap.Pelan Bangunan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman. Piagam Pelanggan jabatan ini adalah memproses pemohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan / ubahsuaian bangunan bukan kediaman dengan syarat permohonan lengkap. serta menyelaras perlaksanaan kerja-kerja perobohan. dan memantau kepatuhan konsultan dan mengemaskini data sistem CCC. salahguna bangunan dan pembinaan tanpa kelulusan. mengurus permohonan pelan setara. menjalankan prosedur pelaksanaan . Bahagian ini mengurus permohonan kelulusan pelan bangunan dan permit 1hari. dan mengurus sumber manusia. memproses permohonan pelan bangunan dan permit sementara kelulusan 1 hari dengan syarat permohonan lengkap. Bahagian kedua ialah Bahagian Penguatkuasaan & Aduan yang bertanggungjawab menjalankan rondaan dan siasatan bagi kesalahan kacauganggu. Bahagian ini menjalankan pemantauan dan penyelesaian projek-projek bermasalah. bajet dan aset jabatan. Perniagaan Dan Skim Komuniti Berpagar.

lampu jalan dan lampu isyarat daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja. pengurusan projek kemudahan awam dan harta-harta Majlis seperti projek Kompleks 3C. memproses dan mengeluarkan surat tuntutan wang cagaran kepada jabatan perbendaharaan. penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K). sistem kestabilan cerun. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak. garisan jalan dan bonggol jalan. pemantauan dan perancangan untuk menangani masalah banjir dan sistem kestabilan cerun. dan mengambil tindakan aduan syarat aduan diterima lengkap. memproses pengeluaran permit harian dengan syarat permohonan lengkap. pembangunan projek-projek khas bagi persimpangan bertingkat dan menaiktaraf jalanraya di dalam kawasan Majlis. kiosk. dewan serbaguna. Jabatan keempat ialah Jabatan Kejuruteraan. perparitan. perpustakaan. iaitu aduan kerosakan kecil jalanraya diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. aduan kerosakan lampu . dan pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan. menjalankan pemantauan. kompleks sukan. pasar. memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur. pengurusan projek-projek menaiktaraf dan penyelenggaraan jalan. gerai dan medan selera. balai masyarakat. MPSJ dengan syarat permohonan lengkap.tindakan peruntuhan penguatkuasaan bangunan. memproses permohonan pelan setara untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman teres dengan syarat permohonan lengkap. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti berikut. aduan kerosakan lampu isyarat diambil tindakan 1 hari bekerja. pengawasan dan penguatkuasaan ke atas pembangunan dan aktiviti pemaju. Jabatan ini memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra.

spa. penguatkuasaan kebersihan tandas. meningkatkan tahap kualiti aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan kebahayaan yang berkaitan dengan vektor pembawa penyakit dan vektor kacau ganggu. dan menjawab Surat-Menyurat dalam 3 hari. pemantauan kualiti air minum dan rekreasi. hotel dan lain-lain premis. Urusetia dan Latihan dan Peperiksaan. salun. menjalankan pemeriksaan dan ulasan kesihatan bagi premis sensitive seperti taska/tadika/pusat jagaan. permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan diluluskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. melulus dan mengeluarkan lesen anjing (bagi permohonan yang mematuhi syarat) sertamerta. dan merancang dan melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran seperti program anti-tembakau. Jabatan ini komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji melaksanakan tugas-tugas piawaian seperti menangani semua jenis aduan dalam tempoh 10 hari bekerja. Sumber Manusia. dan permohonan kelulusan pelan-pelan kerja tanah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja. aduan kerosakan longkang diambil tindakan dalam masa 1 hari bekerja. Jabatan kelima ialah Jabatan Kesihatan. permohonan permit mengorek jalan diluluskan dalam tempoh masa 2 hari bekerja. Jabatan keenam ialah Jabatan Khidmat Pengurusan. Jabatan Khidmat Pengurusan berfungsi menguruskan perolehan secara efektif bagi .jalan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil) diambil tindakan dalam tempoh masa 1 hari bekerja. permohonan bonggol diproses/diputuskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. rumah urut. Jabatan ini berfungsi menjalankan sistem penggredan premis makanan bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat bagi semua perniagaan yang berkaitan dengan makanan. Jabatan ini merangkumi empat bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran Am. keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

. dan menguruskan kursus. menguruskan mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat majlis iaitu dengan memastikan bilik mesyuarat dan semua peralatan untuk digunakan semasa mesyuarat lengkap dan sedia untuk digunakan. pengesahan jawatan kakitangan tetap dan penyediaan dokumen persaraan kakitangan yang akan bersara. menguruskan dokumen persaraan ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebelum mencapai umur persaraan dalam 3 bulan. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk memproses borang pesanan pembelian tempatan (LO) dalam 14 hari. latihan dan seminar kepada kakitangan bagi melengkapkan diri agar menjadi pekerja yang cemerlang. tujuan. menguruskan permohonan perjawatan kakitangan baru. dan jenis peralatan yang diperlukan. menyediakan Borang Pesanan/Obligasi dan mendapatkan tandatangan sokongan dari ketua jabatan. tujuan. insuran berkelompok dan pinjaman pendidikan dan perumahan kakitangan. latihan dan seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun. menyediakan keperluan kursus/latihan sebelum tarikh pelaksanaan dalam 7 hari. Setiap kakitangan dikehendaki menjalani kursus. tarikh.mencapai dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dengan mengenalpasti keperluan bekalan pejabat dan membuat perancangan pembelian dari segi kos dan kuantiti. dan mengedarkan minit-minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan dalam 7 hari. menguruskan permohonan penggunaan logistik iaitu dengan mengenalpasti lokasi. lokasi dan jenis kenderaan beserta pemandu. perubatan. meluluskan permohonan penggunaan logistic dalam 7 hari. menguruskan kebajikan kakitangan seperti permohonan kuarters. menguruskan pengesahan jawatan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 1 bulan. menguruskan permohonan penggunaan kenderaan rasmi majlis yang digunakan secara gunasama oleh jabatan-jabatan iaitu dengan memastikan penggunaan mengikut tarikh.

menyelaras penyediaan laporan Penilaian Tender/ Sebutharga oleh Jawatankuasa Penilaian yang dilantik. membuat pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja bina projek Majlis. menguruskan peti tender dengan memastikan peti tender ditutup dan dibuka pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembuka Peti yang dilantik. Jabatan kelapan ialah Bahagian Perkhidmatan Bandar. Jabatan ini berfungsi mengurus dan melaksanakan sistem 'online' iaitu pendaftaran kontraktor dan penjualan dokumen. mengeluarkan Sijil Membaiki Kecacatan (CMGD) selepas tamat tempoh Tanggungan Kecacatan. Jabatan ini berfungsi menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis . mengurus pengeluaran surat tawaran dan surat setujuterima kepada kontraktor bagi kerja-kerja bina projek Majlis. Komitmen jabatan ini adalah untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. dan mengumpulkan data prestasi kerja kontraktor (penggredan) bagi kerja-kerja Majlis. menyediakan dokumen perubahan kerja (V. menyediakan surat tawaran dan setuju terima kepada kontraktor yang berjaya setelah minit mesyuarat sebutharga/ tender dikeluarkan dalam 3 hari. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. menguruskan penyediaan Dokumen Kontrak. menguruskan proses pengesyoran dan pengeluaran sijil perakuan pembayaran kepada kontraktor dalam 3 hari. bekalan dan perkhidmatan. mengurus dan mengadakan Lawatan Serah Tapak bagi projek yang telah disiapkan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC). menyelaras penyediaan dokumen tender dan sebutharga bagi kerja bina. menyediakan Sijil Perakuan Muktamad (Final Account).O) untuk pengesahan harga. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti menguruskan pengesahan Pendaftaran Kontraktor secara online dalam 3 hari.Jabatan ketujuh ialah Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan.

Bahagian Perkhidmatan Bandar berjanji akan berusaha meningkatkan taraf kebersihan dan keindahan persekitaran di kawasan Majlis Perbandaran Subang Jaya ke tahap yang terbaik melalui perancangan. Jabatan ini berfungsi melibatkan permohonan pembangunan tanah (serentak pecah sempadan dan tukar syarat serta penyerahan dan pemberimilikan semula). dan melapor status pemohonan ke Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. MPSJ. kebenaran merancang. Sekretariat OSC berjanji untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut Garis Panduan OSC KPKT dan memastikan projek-projek rekabentuk Majlis dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan kakitangan Majlis. mengkaji & menganalisa masalah permohonan yang diterima & membuat syor penambahbaikan bagi mempertingkatkan pelaksanaan OSC.sentiasa bersih dan indah. menyediakan laporan rekod-rekod permohonan. Jabatan ini berjanji akan menyiasat aduan berkaitan pembersihan kawasan dan pencemaran berkaitan alam sekitar dalam 3 hari bekerja. mengawal dan mencegah punca pencemaran. pelan bangunan dari pemohon ke Pejabat Tanah dan jabatan-jabatan dalaman dalaman MPSJ serta jabatan/ agensi teknikal luaran yang berkaitan. permohonan kelulusan kebenaran merancang . dan mengawal selia perkhidmatan penyelenggaran sisa pepejal dan pembersihan kawasan di bawah tanggungjawab Alam Flora Sdn. memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Mesyuarat Majlis Penuh. mengedarkan keputusan rasmi perakuan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Agensi Teknikal berkaitan dan Pentadbir Tanah Daerah. Bhd. Jabatan kesembilan ialah Sekretariat OSC. pelaksanaan dan pengawasan yang dinamik dan menyeluruh. Antara jenis permohonan termasuk permohonan kelulusan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan.

permohonan kelulusan pelan jalan. . permohonan kelulusan penukaran penukaran nombor bangunan. memproses semua permohonan lesen gerai. permohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan/ubahsuaian bangunan bukan kediaman. dan memproses semua permohonan lesen pasar malam. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan dan struktur telekomunikasi. penjaja. permohonan nama taman. memproses semua permohonan lesen tadika dan taska. memproses permohonan pembaharuan lesen. permohonan kelulusan kerja tanah. iklan luaran dan permit sementara hiburan). permohonan pengesahan pelan praperhitungan. memproses semua permohonan lesen hiburan dan tempat hiburan. perparitan dan lampu jalan. permohonan kelulusan pelan landskap Penerimaan perakuan berperingkat (borang g1-g21) dan perakuan penyiapan dan pematuhan (ccc) borang f. bunting. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan tanah. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan bangunan. permohonan kelulusan pembangunan tanah secara serentak. nama bangunan dan pelan alamat (nama jalan dan nombor bangunan). permohonan kelulusan pelan/pindaan kepada pelan kelulusan bagi tambahan/ubahsuian rumah kediaman sediada. permohonan kelulusan sijil layak menduduki. memproses permohonan permit-permit sementara.untuk pelan pembangunan. permohonan kelulusan lanjutan tempoh kelulusan. memproses semua permohonan lesen pasar basah. iklan (sepanduk. Jabatan yang kesepuluh ialah Bahagian Pelesenan. permohonan perlanjutan kebenaran merancang. memproses semua permohonan lesen pasar pagi. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan papan iklan (billboard dan unipole) dan permit sementara perniagaan. Fungsi Bahagian Pelesenan termasuk memproses semua permohonan lesen perniagaan dan iklan. papan tanda sementara.

kelulusan Permohonan dan Pengeluaran Lesen Gerai dalam 30 hari. kelulusan Permohonan Permit Sementara seperti iklan. kelulusan permohonan Lesen Hiburan Dan Tempat Hiburan dalam 30 hari. kertas-kertas kerja dan semboyan. pemantauan dan seterusnya penilaian hasil. mesyuarat. kiosk. guna sama antara jabatan dan penyelenggaraan minor. penjaja. penjadualan kerja. menguruskan notis tawaran kompaun pada peringkat pengeluaran. menguruskan aktiviti operasi pada peringkat risik. kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan (Memerlukan Ulasan Jabatan Teknikal) dalm 14 hari. perancangan. perlaksanaan. menguruskan hal ehwal pentadbiran seperti permohonan cuti. dan permohonan Tuntutan Cagaran Dan Pembatalan Lesen dalam 5 hari. menguruskan hal ehwal stor bekalan jabatan seperti bekalan peralatan dan pakaian kepada anggota. pemantauan kerja dan seterusnya penilaian hasil. kelulusan Permohonan Pembaharuan Lesen dengan serta-merta. tuntutan kerja lebih masa. menguruskan rekod-rekod pejabat seperti borang kedatangan. menguruskan notis amaran. penggunaan. pendaftaran notis dan aduan. borang lebih masa. suratmenyurat. Jabatan ini memainkan peranan menguruskan aduan pada peringkat penerimaan. hiburan dan perniagaan dalam 5 hari. siasatan dan seterusnya laporan siasatan. pelaksanaan.Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan dengan serta-merta. penyampaian dan seterusnya perekodan. bangunan dan kacauganggu dari tahap pengeluaran sehingga susulan. menguruskan hal ehwal kenderaan jabatan seperti perjadualan. Jabatan yang kesebelas ialah Jabatan Penguatkuasaan. . menguruskan aktiviti rondaan pada peringkat perancangan. menguruskan aktiviti bantuan kepada jabatan lain yang memerlukan bantuan penguatkuasaan samada dari segi anggota atau kenderaan. penyelarasan. dan mengawal dan menyampaikan maklumat kepada jabatan lain menerusi Unit Semboyan jabatan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tugas utama jabatan lain yang memerlukan tindakan segera.

menguruskan aset tetap milik MPSJ dari segi penyelenggaraan. menguruskan aduan dalam tempoh 7 hari. menguruskan permohonan tanah-tanah kerajaan bagi maksud pemberimilikan. menjalankan kajian dari aspek viabiliti dan bentuk sumbangan kepada Majlis bagi projek penswastaan. Lesen Menduduki Sementara atau pewartaan serta . mengendalikan proses pendengaran bantahan. rekod dan daftar harta. Medan Selera. mengawal lalulintas setiap hari. sitaan dan kompaun ke atas halangan secara serta-merta. menguruskan penyerahan kontrak dan pemantauan kerja-kerja penjagaan kebersihan bangunan oleh kontraktor yang dilantik bagi premis Majlis seperti Pejabat Tunda. menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan. Tandas Awam. Kompleks 3C dan Kuarters Permata Sari. kebersihan bangunan. dan memindahkan kereta buruk / tinggal dalam tempoh 3 hari. memproses permohonan tukar alamat pos untuk bil cukai taksiran. menjalankan kerja-kerja pindaan kepada Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 144. seperti Melaksanakan rondaan dan kawalan harian. Pasar Awam. menjalankan urusan pembelian dan pelupusan harta tanah. menjalankan kerja-kerja penilaian semula ke atas semua pegangan berkadar sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dengan kelulusan pihak berkuasa negeri. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Jabatan ini berfungsi menyediakan Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 137. memproses permohonan pindahmilik cukai taksiran. penyewaan. menetapkan kadar-kadar cukai bagi semua jenis pegangan. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dari masa ke semasa. Jabatan ke-12 ialah Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. Negeri dan Badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar.Jabatan Penguatkuasaan berjanji dan komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cekap didalam menjalankan tugas-tugas mengikut piawaian yang berikut. mengeluarkan notis amaran / kacauganggu secara serta-merta. memproses permohonan remisi terhadap bangunan-bangunan yang tidak diduduki dan tidak dapat disewakan. mengeluarkan notis tawaran kompaun dengan serta-merta.

pengurusan dan utiliti seperti TNB. menghantar Notis Pindaan Kepada Senarai Nilaian kepada pemilikpemilik yang terlibat dalam tempoh tidak kurang daripada 1 bulan sebelum tarikh Cukai Taksiran dikuatkuasakan. menguruskan permohonan mendapatkan carian persendirian secara serta-merta. Bahagian penilaian memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian berikut. Bahagian Pengurusan Harta pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjalankan lawatan pemeriksaan tapak ke Tandas Awam. dan menghantar surat keputusan bantahan kepada pemilik-pemilik yang terlibat selepas Mesyuarat Pendengaran Bantahan dalam 1 bulan. iaitu menguruskan permohonan mendapatkan carian rasmi dalam 7 hari bekerja. Komitmen Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian. menguruskan pendaftaran dan penyewaan Rumah Peranginan dan Rumah Rakyat (Council Homes). penyerahan dan pemulangan kunci / kad akses dan lain-lain yang berkaitan dengan kuarters. Indah Water Konsortium dan Syarikat Perbadanan Pengurusan. semua risiko dan tanggungan bagi aset tetap MPSJ serta mengurus perkaraperkara yang bersangkutan tuntutan insurans. gubahan bunga hidup / tiruan. mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan dikeluarkan dalam 2 bulan. Medan Selera. dan menguruskan proses pembayaran berkaitan dengan perkhidmatan. pengeluaran bil air semasa. sanitizer. menguruskan hal ehwal kuarters dari segi pemantauan aduan. Kuarters Permata Sari dan aset-aset tetap lain bagi mengawalselia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dilantik melalui proses sebutharga / . meluluskan permohonan Pindahmilik dan Tukar Alamat Surat-Menyurat Bil Cukai Taksiran (Sekiranya Lengkap) dalam 1 hari. papan tanda dan kawalan serangga mengikut jadual bulanan.menguruskan hal ehwal tanah bagi kepentingan MPSJ. menguruskan penyediaan bekalan dan perkhidmatan seperti pewangi udara. menguruskan pengambilan polisi insurans kebakaran. sanitari bin. Pasar Awam. SYABAS.

Jabatan ini memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji akan melaksanakan tugastugas piawaian seperti memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk Pendirian Bangunan dalam 30 hari. melaksanakan program pemutihan kilang tanpa kebenaran. Jabatan ini mempunyai tanggungjawab memproses permohonan kebenaran merancang berdasarkan kaedah kawalan perancangan. menyediakan Rancangan Pemajuan iaitu Rancangan Stuktur dan Rancangan Tempatan mengikut peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. Jabatan ke-13 ialah Jabatan Perancangan Bandar. mencetak bil tuntutan sewaan kepada penyewa dari tarikh bil diproses dalam sehari. menguruskan penyewaan bagi mendapatkan bangunan / ruang untuk Majlis menyewa atau bangunan / ruang majlis untuk disewakan dari tarikh tutup iklan dalam tempoh 30 hari. pendaftaran dan kemasukan ke Rumah Rakyat "Council Homes" dari tarikh permohonan dikemukakan dalam 7 hari. dan menjalankan pemantauan dan penyelesaian aduan awam. Lesen Menduduki Sementara (TOL) dan Penswastaan dari tarikh permintaan permohonan dibuat dalam tempoh 14 hari. dan mengeluarkan bil air semasa bagi Kuarters Kakitangan dan Medan Selera dari tarikh bacaan meter diambil dalam dua hari. menyelaras perkhidmatan pengangkutan awam. menyediakan dan menyelaras Program Local Agenda 21 (LA 21). mengemaskini dan menyelaras pangkalan data GIS serta maklumat pembangunan majlis. Bandar Selamat dan Laporan Petunjuk Bandar Mampan melalui MURNINET.tender setiap minggu. memproses Permohonan Kelulusan Kebanaran Merancang untuk . memproses Permohonan Kebenaran Merancang untuk pelan Pembangunan dalam 30 hari. menguatkuasakan peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bagi aktiviti salahguna tanah dan salahguna bangunan. memproses permohonan. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). (Akta 172). mengemukakan permohonan tanah bagi maksud Pemberimilikan.

Jabatan Perancangan Korporat merangkumi enam bahagian iaitu Bahagian Pengurusan Kualiti. memberikan Surat Akuan Terima secara serta-merta. memproses Permohonan Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang dalam 14 hari.Menukar Syarat. menjadi saluran maklumat rasmi kepada pelanggan. 'Perfomance Management'. dan menjual peta. dan Bahagian Khidmat Masyarakat. memproses Permohonan Pengesahan Pelan Pra Hitungan dalam 14 hari. membantu pengumpulan maklumat-maklumat perancangan dan gunatanah yang diminta oleh agensi awam/swasta. Bahagian Khidmat Pelanggan. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Tanah dalam 30 hari. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menerima dan mengedarkan aduan kepada Jabatan / Bahagian dalam sehari. dan penerapan 'Good Governance. meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kepuasan pelanggan menerusi pengurusan aduan dan perkhidmatan pelanggan yang mesra. Bahagian Perhubungan Awam. Nama Bangunan dan Pelan Alamat (nama jalan dan nombor bangunan) dalam 14 hari. Jabatan ke-14 ialah Jabatan Perancangan Korporat. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Bangunan dalam 30 hari. memberikan Surat . memproses Permohonan Kelulusan Nama Taman. orang awam dan pelajar. Bahagian Penerbitan. memproses Permohonan Kelulusan Penukaran Nombor Bangunan dalam 14 hari. Jabatan ini berfungsi membentuk imej korporat dan Budaya Kerja Cemerlang melalui pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh. menyediakan Laporan Rancangan Pemajuan dan lain-lain laporan mengenai perancangan bandar dalam tempoh yang ditetapkan dalam asas rujukan. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan. Memecah Sempadan dan Mencantum Tanah dalam 14 hari. pelan dan bahan-bahan bercetak yang berkaitan. memperkasa penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi penyelidikan dan pembangunan. cekap dan berintegriti.

melaksana dan mengurus projek dan program ICT. menganalisa pencapaian dan keperluan teknologi. melaksanakan dan memantau keselamatan teknologi. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk mengeluarkan cek bayaran tuntutan oleh kontraktor dengan dokumen sokongan yang lengkap dalam 14 hari. Jabatan ini berfungsi menyediakan Belanjawan Tahunan. menguruskan Pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor.Maklumbalas Status Aduan kepada pengadu dalam 14 hari. melaksanakan pemeriksaan aset dan inventori fizikal dan logikal ICT. menyediakan Penyata Kewangan Majlis. memberikan Surat Maklumbalas Penutupan Aduan dalam 3 hari. mengurus dan menilai rekod data elektronik. merangka dan melaksanakan dasar ICT mengikut keperluan dan arahan dari masa ke semasa. merancang dan melaksana penyenggaraan ICT secara berkala. Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat adalah untuk merancang hala tuju ICT MPSJ. merancang tindakan pencegahan pencerobohan keselamatan ICT. membayar Gaji dan Elaun kakitangan. merancang dan membangunkan infrastruktur dan infostruktur ICT. Jabatan ke-16 ialah Jabatan Teknologi Maklumat. dan menyelenggara Sistem Tempat Letak Kereta. meluluskan permohonan Pas Bulanan Letak Kereta secara serta-merta. dan membuat siasatan aduan ke lokasi. meluluskan permohonan Pelekat Kereta Kawasan Kediaman. mengurus dan bertindak sebagai bantuan . merangka. Jabatan ke-15 ialah Jabatan Perbendaharaan. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. menjalankan Pertukaran status selesai kepada tutup dalam tempoh 3 hari. dan meluluskan permohonan Petak Khas Letak Kereta dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 7 hari. Pergurusan Aduan Hotlaine pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjawab panggilan telefon dalam 3 kali deringan.

melaksanakan penyenggaraan pencegahan (Preventive Maintenance) perkakasan komputer sebanyak 4 kali setahun. memastikan downtime system ICT tidak melebihi 2 jam. Jabatan ke-17 ialah Jabatan Undang-Undang. menyemak dokumen perundangan dan memastikan dokumen yang lengkap dan teratur dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen tertakluk kepada dokumen lengkap dan teratur. Bahagian Khidmat Nasihat. Jabatan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Bahagian Pendakwaan. memberi khidmat nasihat berkaitan ICT. Akta ini mula berkuatkuasa mulai 12 April 2007. Bahagian Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan adalah sebuah bahagian yang bertanggungjawap bagi urusan penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663). Perundangan Dan Litigasi Sibil. dan Bahagian Pentadbiran Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan secara serta-merta. Jabatan Teknologi Maklumat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar untuk memberi perkhidmatan pengkomputeran MPSJ kepada pelanggan seperti mengambil tindakan ke atas setiap aduan ICT MPSJ dalam tempoh satu jam. Jabatan ke-18 ialah Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. menjawab surat menyurat dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan surat. dan memproses permohonan fasiliti ICT MPSJ serta-merta atau dalam tempoh tidak melebihi 14 hari tertakluk kepada jenis permohonan. meluluskan rayuan pengurangan kadar kompaun dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan dalam masa 60 hari dari tarikh notis tawarn mengkompaun dikeluarkan.sokongan. dan merancang pembangunan µknowledge worker¶. dan menjalankan Tindakan Pendakwaan dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan selepas 9 hari dari Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan tertakluk kepada kertas siasatan lengkap. Fungsi Bahagian ini termasuk .

menyelesaikan urusan sewaan Laman Sukan MPSJ. Jabatan ke-20 ialah Jabatan Belia. Piagam Pelanggan jabatan ini pula termasuk meluluskan permohonan pelan Landskap dalam 10 hari bekerja. Serdang raya dalam sehari. menyediakan Sijil Pendaftaran JMB dalam 14 hari bekerja. menyelesaikan urusan sewaan Dewan Serbaguna MPSJ dalam sehari. menyemak Akuan Teraudit dalam 14 hari bekerja. memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. dan memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC. menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318). Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menjawab Surat Menyurat dalam 3 hari bekerja. mengawal dan mencegah punca pencemaran. serdang Jaya dalam sehari. Sukan Dan Kebudayaan. menyelesaikan urusan sewaan Pakej Persembahan . menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menyelesaikan urusan sewaan Kompleks 3K MPSJ. USJ 14. dan mengeluarkan surat membayar tunggakan caj kepada pemilik yang mempunyai tunggakan dalam 14 hari bekerja. menyelesaikan urusan sewaan Stadium Tertutup MPSJ. Jabatan ke-19 ialah Bahagian Lanskap.mewujudkan. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. memaklumbalas aduan dalam 7 hari bekerja. menyelesaikan urusan sewaan Kompleks Sukan MPSJ. Subang Jaya dalam sehari. memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC). menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB. Fungsi Jabatan ini adalah untuk menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis sentiasa bersih dan indah. menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata. Subang Jaya dalam sehari.

melaksanakan Program Penggerak Belia Tempatan (PeBT) dalam 7 hari. Dewan Serbaguna. Stadium. . melaksanakan Program Rakan Muda dalam 7 hari. menyelesaikan urusan penggunaan Laman Sukan MPSJ.padang Awa dalam 30 hari. Kompleks Sukan. Padangpadang Awam) dalam 30 hari. Stadium Tertutup. Rakan Muda. melaksanakan Program Pembangunan Sukan dalam 7 hari. melaksanakan Program Mesra Rakyat dalam 7 hari. Laman Sukan dan Padang. dan menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan sukan (Dewan Serbaguna. menyelesaikan urusan penggunaan padang. USJ1. Subang Jaya dalam sehari. Laman Sukan. Muzik dan Sistem Siaraya dalam sehari. menguruskan Penggunaan Peralatan Sukan. Kompleks Sukan. melaksanakan Program dan Acara Sukan dalam 7 hari.Kebudayaan dalam sehari. dalam sehari. melaksanakan Program Kebudayaan dan Kesenian dalam 7 hari. melaksanakan Program Anak Angkat Sukan dalam 7 hari.padang permainan dalam sehari. menyelesaikan urusan Tuntutan Cagaran bagi Sewaan Kompleks 3K.

Yang Dipertuan Agong dengan nasihat menteri.2. Jumlah ahli yang dilantik tidak boleh melebihi 25 orang. Perkhidmatan tersebut bertempoh 3 tahun dan boleh dilantik semula. . Peranan kedua ialah tidak boleh masuk campur dalam urusan pentadbiran tetapi boleh menjadi pengerusi. Peranan ketiga ialah Sistem Jawatankuasa dibentuk dibawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976. diguna pakai dalam Pentadbiran Kerajaan Tempatan. Keanggotaan adalah dari kalangan ketua Jabatan perikat negeri dan wakil parti politik. Peranan pertama ialah berfungsi menasihati Datuk bandar dan dilantik oleh DYMM.4. Ahli-ahli majlis tersebut terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran atau dari kalangan ahli politik. peranan ahli-ahli majlis dilaksanakan oleh Lembaga Pelantikan. Jawatankuasa Penduduk (JKP): Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ telah ditubuhkan pada 10 Februari 2001 dan merupakan PBT yang pertama di Malaysia yang melaksanakan konsep hubungan 2 hala antara penduduk dan pihak berkuasa tempatan dengan harapan agar suara penduduk dapat disampaikan kepada pihak pengurusan MPSJ melalui wakil JKP yang telah dilantik secara rasminya untuk tempoh 2 tahun bagi 1 sesi.4 Cara Pelantikan Pentadbir Tempatan Ahli-ahli Majlis: Pengurusan dan kawalan pembangunan MPSJ untuk ahli-ahli majlis adalah melalui perlantikan oleh kerajaan negeri seksyen 4 mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) menetapkan syarat bagi perlantikan ahli-ahli majlis. jawatankuasa atau ahlinya untuk tugasan spesifik atau umum. Bagi MPSJ.

Antara jawatan yang wujud dalam struktur pentadbiran Jawatankuasa Penduduk adalah Pengerusi (Ahli Majlis). Ahli-ahli Jawatankuasa Penduduk hendaklah tidak kurang dari 10 orang dan tidak melebihi 15 orang jumlahnya. DUN Sri Serdang dan DUN Seri Kembangan dengan keluasan 161.000 orang penduduk di seluruh kawasan pentadbiran MPSJ meliputi 4 kawasan iaitu DUN Subang. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa Kecil. Zon JKP yang dulunya menpunyai 29 zon telah dikecilkan menjadi 24 Zon sahaja. Pembahagian 24 Zon JKP ini merangkumi hampir 540. Setiausaha.Setelah persempadanan semula dijalankan. .8 km. Naib Pengerusi. DUN Kinrara.

Pemberian lesen juga dipermudahkan.4. Puchongm Kinrara dan Serdang/ Seri Kembangan.3. Datuk Bandar.3 Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Dalam usaha membangunkan bandar Subang Jaya. Undang-undang kecil ini mula berkuatkuasa pada 19 Julai 2007. kemasyarakatan.00 pagi pada hari yang seterusnya. Pasar Pagi dan Pasar Malam ialah mana-mana tempat di mana menjaja dibenarkan pada waktu malam atau pagi pada setiap hari atau hari-hari dan masa tertentu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa melesen. Undang-undang kacil yang digunapakai pula adalah Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2007. 4. minuman atau barang dari apa-apa jenis boleh dijual atau didedahkan untuk jualan. Kiosk tersebut beroperasi selama 19 jam. MBSJ berperanan besar daripada segi ekonomi. Setiausaha sesuatu Pihak Berkuasa Tempatan atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Datuk Bandar atau Yang Dipertua mempunyai hak untuk meluluskan lesen. Pasar Pagi & Pasar Malam juga disediakan di Subang Jaya. Puchong dan Seri Kembangan dengan kadar bayaran yang sangat berpatutan. iaitu dari pukul 6. . Selain itu.00 pagi hingga 1. Kiosk disediakan kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar Subang Jaya. Mana-mana ruangan yang ditandakan oleh Pihak Berkuasa Melesen di mana makanan. Yang Dipertua.1 Ekonomi Majlis Perbandaran Subang Jaya melibatkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa tempatan serta memesatkan ekonomi setempat. Pemegang lesen menjaja terdiri daripada manamana orang yang memegang lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil. kebajikan dan keagamaan.

pencemaran oleh kilang-kilang. . Kawasan Perindustrian Bandar Bukit Puchong.00 pagi yang dipimpin oleh seorang jurulatih untuk penduduk setempat. aduan tentang anjing liar.Bukan itu sahaja. 14 dan Kawasan Perindustrian Taman Serdang Jaya. Kawasan Perindustrian Puchong Seksyen 1. MPSJ juga mengadakan latihan senaman aerobik setiap Sabtu pada 7. Perindustrian memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi tempatan. Kawasan Perindustrian Kinrara. Kawasan Perindustrian Puchong Utama dan Kawasan Perindustrian Pusat Bandar Puchong. MPSJ juga berfungsi menangani aduan orang ramai mengenai isu kutipan sampah berjadual. Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. Penaga dan Kawasan Perindustrian SS13 dan PJS11.3.30 hingga 8. 4. Di Puchong pula. 7. 8 dan 9. Ini termasuk usaha mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimum dan mengadakan keadaan landskap yang baik serta menyediakan kawasan rekreasi yang baik iaitu mewujudkan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan beriadah. Program Pembangunan Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat di kawasan pentadbiran MPSJ melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Antara kawasan perindustrian di Subang Jaya termasuk Kawasan Perindustrian Subang Hi-Tech. Kawasan Perindustrian Subang USJ1/ Sg. jadual potongan rumput dan sebagainya. Latihan senaman aerobik ini adalah percuma dan dapat pisertai oleh semua lapisan masyarakat. Kawasan Perindustrian Sime UEP. MPSJ juga meluluskan beberapa kawasan perindustrian.2 Kemasyarakatan Kemasyarakatan merupakan fungsi yang memberi faedah kepada semua. Kawasan perindustrian di Seri Kembangan termasuk Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. kawasan perindustrian termasuk Kawasan Perindustrian Bukit Tandang.

Perpustakaan sebagai tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti riadah. 43300 Seri Kembangan. Majlis Perbandaran Subang Jaya menyediakan Stadium Tertutup MPSJ. penyebaran dan pengaksesan maklumat yang pelbagai. Akhirnya. Kemudahan tersebut memudahkan masyarakat bersukan dan beriadah. fizikal . Perpustakaan ini berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran yang menjadi tempat rujukan dan akses kepada pelbagai maklumat. . Kompleks 3C juga menyediakan segala aktiviti dan program yang boleh menambahkan lagi kebolehan dan kemahiran kanak-kanak yang mana tidak terdapat di mana-mana tadika dan taman bimbingan kanak-kanak lain di Subang Jaya. Di samping itu. bola jaring. bola tampar. Selangor menyediakan kemudahan bersukan seperti gelanggang badminton. perpustakaan ini ialah Pusat Penyelidikan. Secara tidak langsung ianya berguna bagi menyekat masalah dan isu sosial di kalangan remaja sejak dari zaman kanak-kanak lagi. terdapat beberapa kemudahan awam yang disediakan untuk masyarakat setempat seperti Kompleks 3C (Children Creativity Centre) yang dibangunkan bagi memenuhi sebahagian daripada tanggungjawab MPSJ kepada masyarakat dalam pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan kreatif bermula dari zaman kanak-kanak lagi. Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menyediakan Perpustakaan Hipermedia. perpustakaan berfungsi sebagai Pusat Rekreasi. Malah. Perpustakaan ini ialah tempat rujukan untuk pengguna yang ingin mendapatkan maklumat bagi tujuan penyelidikan. bola keranjang. Perpustakaan Hipermedia ini mempunyai beberapa objektif tertentu. Seterusnya. Stadium Tertutup MPSJ yang terletak di Serdang Jaya. ping-pong dan sepak takraw untuk kemudahan masyarakat Subang Jaya. squash. Perpustakaan hypermedia juga merupakan Pusat Maklumat kerana merupakan tempat pengumpulan. Kompleks 3C merupakan projek pembangunan "unique" bagi kanak-kanak di Malaysia yang menyediakan prasarana ruang dan masa bagi perkembangan mental .Selain itu. dan intelektual kanak-kanak.

dan memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya. Unit Vektor bertanggungjawab dalam merancang. Dalam memainkan peranan menjaga kebajikan dan kesihatan penduduk. MPSJ telah mengadakan kawalam vektor.3 Kebajikan Majlis Perbandaran Subang Jaya memainkan peranan yang penting dalam kebajikan penduduk setempat. 4. membina keupayaan dan menjana pendapatan keluarga miskin dan miskin tegar di bandar. harta benda atau perkhidmatan pembersihan.iaitu untuk menanam dan memupuk tabiat membaca dikalangan masyarakat awam agar menjadi masyarakat berilmu dan celik IT. Malah.antaranya ialah penularan wabak denggi. Penduduk yang miskin dan miskin tegar dapat meminta bantuan kewangan melalui program ini. Tindakan yang dijalankan adalah berdasarkan kes demam denggi/ demam denggi berdarah yang dilaporkan oleh hospital/klinik dan hasil kajian aedes yang dijalankan di sesuatu kawasan. . Ini termasuklah perlindungan individu daripada pelbagai bahaya yang boleh dikaitkan dengan kesihatan awam. Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) juga dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan membantu meringankan beban tanggungan keluarga. mengaplikasikan teknologi terkini sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisien. melaksana dan menilai semua aktiviti bagi mengawal dan mencegah penyakit bawaan vektor iaitu penyakit Demam Denggi dan Demam Denggi Berdarah.3.

4 Keagamaan MPSJ juga memainkan peranan penting dalam memajukan bidang keagamaan. MPSJ juga memainkan peranannya semasa sambutan majlis perayaan keagamaan. Contohnya projek `Cyber Mosque¶ MPSJ. Projek ini adalah usahasama MPSJ dan Masjid Al-Falakh USJ . kuil. pihak MPSJ turut sama melakukan ibadat korban dan mengagihkan daging korban kepada masyarakat Subang Jaya. Banyak tempat ibadat didirikan dan diselenggara oleh pihak MPSJ seperti masjid. Contohnya semasa sambutan Hari Raya Haji. Semasa sambutan Hari Wesak pula Pihak MPSJ turut sama menyertai dalam program Bazar Amal.4.3. . gereja dan tokong Buddha. Begitu juga dengan rumah ibadat lain seperti Tokong Buddha yang terletak di SS13. Selain daripada itu. MPSJ berhasrat supaya peranan. Selain itu. MPSJ juga berkerjasama dengan pihak Persatuan Buddha Subang Jaya dalam menjalankan aktiviti keagamaan tersebut. MPSJ juga bertanggungjawab dalam menyediakan program-program keagamaan bagi masyarakat Subang Jaya. fungsi serta kepentingan institusi masjid bukan hanya dilihat sebagai sebuah pusat ibadat tetapi juga bersifat global.

21 bulan) .37 bulan). MPAJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (3. MPKJ ± Majlis Perbandaran Kajang (4. Selangor hanya mempunyai lima PBT yang mampu beroperasi sekiranya tiada langsung hasil dapat kutip. Malah. Berdasarkan penyata kewangan PBT sehingga 31 Disember 2009. MPSP ± Majlis Perbandaran Sepang (5. Manakala tujuh PBT lain tidak dapat menampung operasi sekiranya tiada kutipan dikutip dalam tempoh setahun. Lima PBT ini termasuk MBPJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (5. Ini menandakan MPSJ berada dalam kedudukan kewangan yang agak baik. berdasarkan penyata kewangan MPSJ yang terkini. .37 bulan) . terdapat PBT yang berada dalam kedudukan kewangan yang tidak baik.4. MPSJ mempunyai simpanan duit sebanyak lebih kurang RM 211 ribu. seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. kerajaan negeri Selangor masih dalam kajian untuk menurunkan cukai pintu memandangkan prestasi kewangan setiap Pihak Berkuasa Tempatan di negeri ini masih lagi belum berada di dalam keadaan kukuh.4.94 bulan).1 Sumber Kewangan Menurut Ronnie Liu.4 Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya Beberapa perancangan penting untuk perkembangan sesebuah organisasi: 4.45 bulan) dan MDSB ± Majlis Daerah Sabak Bernam (4. Namun demikian.

Sebanyak 17% kawasan tanah disumbangkan untuk pembangunan komited manakala 6% tanah digunakan untuk perindustrian.4. dan Taska MPSJ sebanyak 4 unit. Pusat Kitar Semula sebanyak 16 unit. Kiosk sebanyak 28 unit. Perpustakaan Hipermedia sebanyak 2 unit. Tanah yang selebihnya (50%) digunakan untuk kegunaan lain-lain seperti dijadikan kawasan lapang. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak²3C sebanyak 1 unit. Misalnya projek pembangunan Stadium Tertutup MPSJ sebanyak 1 unit. Jejantas sebanyak 13 unit. Dewan Serba Guna sebanyak 7 unit. iaitu kawasan tempat tinggal penduduk yang mempunyai rumah. Rezab kerajaan. Persimpangan Bertingkat² Interchange. Taman Rekreasi sebanyak 188 unit.2 Pembangunan Prasarana/ Fizikal MPSJ membelanjakan berjuta-juta ringgit dalam membina dan menyediakan kemudahan awam untuk rakyat. . Dalam membangunkan tanah di kawasan Subang Jaya. Medan Selera sebanyak 57 unit. Rezab hutan dan sebagainya. Balai Masyarakat sebanyak 27 unit. MPSJ telah membangunkan 19% tanah sebagai kawasan kediaman. Bazaar sebanyak 21 unit. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan²3K sebanyak 2 unit.4. Aktiviti pertanian merangkumi 5% daripada tanah di Subang Jaya diikuti oleh kawasan komersil yang merangkumi 3% daripada jumlah tanah di Subang Jaya.

4.4.3 Pengiktirafan/ Penghargaan

Berdasarkan usaha dan sumbangan MBSJ, MPSJ layak diberi pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. MPSJ telah menerima banyak anugerah sepanjang 13 tahun iaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2010.

Pada tahun 1999, MPSJ telah menerima Anugerah Inovasi Selangor. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2000, MPSJ dianugerahi Anugerah Internet Malaysia (2000); serta Anugerah Kualiti PBT. Pada tahun 2001 pula, MPSJ mendapat pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record (RFID) dan Malaysia Book of Record (E-Court). MPSJ juga memperoleh Anugerah Kaunter Berkualiti SUK Selangor dan Anugerah Internet Malaysia (2001) pada tahun tersebut.

Manakala pada tahun 2002 pula, MPSJ memperoleh Anugerah Kualiti PBT sekali lagi dan juga Anugerah MB Selangor. MPSJ juga mendapat pengiktirafan pada Hari Habitat (ICT) pada tahun 2002. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2003, MPSJ sekali lagi memperoleh Anugerah MB Selangor dan Anugerah Juri ICT MB Selangor.

Seterusnya, pada tahun 2005, MPSJ mendapat pengiktirafan melalui MS ISO 9001:2000. Pada tahun 2006 pula, Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara diperoleh oleh MPSJ. Tahun yang berikut, tahun 2007 MPSJ berjaya memperoleh 3 anugerah termasuk Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam; Anugerah Pengiktirafan Bangunan dengan Kemudahan Akses OKU²Kategori Bangunan Kerajaan 2007; dan juga Anugerah Bandar Lestari/ Anugerah Alam Sekitar 2006/2007. Portal Rasmi MPSJ juga diiktiraf sebagai Portal Rasmi Kerajaan dan Laman Web Terbaik 2007 oleh MDEC.

Tahun 2008, MPSJ berada pada kedudukan ketiga di kalangan PBT-PBT dan mencapai taraf 4 bintang yang melayakkan MPSJ menerima hadiah RM2000 000 bagi membina sebarang mereu tanda di kawasan MPSJ. MPSJ juga memperoleh Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan; Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC); dan Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Segala usaha untuk mencipta kemajuan tercapai apabila MBSJ juga memenangi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang serta diiktiraf sebagai Pameran Terbaik Sempena Majlis Sambutan Hari Kualiti 2009 Pentadbiran Kerajaan Selangor pada tahun 2009. Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) telah dinobatkan sebagai antara pihak berkuasa tempatan paling berjaya di Selangor sepanjang tahun 2010 ini apabila berjaya memenangi dua anugerah dalam satu majlis. MPSJ telah memenangi tempat pertama dalam Anugerah Inovasi Sektor Awam Selangor untuk tahun 2010 melalui Sistem STAR Rating Individu dan membawa pulang wang tunai RM 10,000 dan Sijil. MPSJ juga berjaya menduduki tempat pertama dalam Anugerah Pengurusan Pejabat Cemerlang (APPC) dan menerima Anugerah Inovasi Menteri Besar Selangor (AIMBS) dengan membawa pulang wang tunai RM20,000.00.

4.4.4 Cabaran yang Dihadapi

MPSJ tetap berhadapan dengan masa hadapan yang lebih mencabar. Sebagai bandar yang kian maju, bilangan penduduk Subang Jaya meningkat dengan kadar mendadak menjadi satu cabaran luaran kepada pengurusan perbandaran. Cabaran lain termasuk memastikan penyertaan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Manakala cabaran dalaman pula berbentuk mempertingkatkan kemahiran staf MPSJ dan mengenal pasti sumber kewangan yang baru.

Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh MBSJ ialah persaingan antara Subang Jaya dengan bandar±bandar lain seperti Putrajaya, Cyberjaya, Klang, Selayang dan Shah Alam. Persaingan bandar±bandar ini berlaku daripada segi pembangunan, ekonomi dan lain±lain. Implikasi jangka panjang daripada pembangunan bandar-bandar ini boleh menjejaskan penarafan bandar Subang Jaya bahkan daya tarikan Subang Jaya akan menurun berikutan dengan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar lain. MPSJ juga menghadapi cabaran dalam menangani aduan orang ramai mengenai pelbagai isu yang melanda kawasan mereka. MPSJ juga menghadapi masalah dengan ketidakpuasan terhadap keutuhan pentadbirannya sehingga terpaksa berhadapan dengan pelbagai tohmahan, prasangka dan tanggapan negatif. Akan tetapi, tohmahan±tohmahan tersebut dianggap sebagai pembakar semangat untuk terus mencipta kejayaan. Kejayaan dalam mengatasi cabaran ini memerlukan komitmen daripada kesemua pihak. Mentaliti budaya kerja yang lebih positif adalah sangat penting bagi memastikan misi MPSJ dapat dicapai menjelang 2020.

5.0 RUMUSAN Kesimpulannya, dalam melaksanakan kerja kursus ini, saya berjaya mengumpul banyak maklumat dan pengalaman serta nilai yang akan saya amalkan dalam kehidupan seharian untuk menjadi individu yang cemerlang. Hasil kajian ini membolehkan saya menyelidik dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang pihak berkuasa yang bertanggungjawab mentadbir Subang Jaya. Seterusnya, kajian ini menjadikan saya lebih menghargai pihak berkuasa bandar Subang Jaya. Selain itu, kajian ini juga mengajar saya tentang sifat gigih dan tidak kenal erti putus asa seperti pihak MPSJ yang gigih memajukan Subang Jaya walaupun menghadapi banyak cabaran seperti tohmahan dan pelbagai prasangka buruk. Hasilnya, segala impian yang diimpikan akan tercapai. Selain itu, kajian ini juga mendidik sesebuah masyarakat itu supaya mengamalkan sikap bersatu±padu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk penduduk yang sentiasa bermuafakat. Malah, semangat ini memudahkan pihak berkuasa yang mentadbir kawasan tersebut. Negara pula aman dan makmur hasil daripada pentadbiran bandar yang cekap dan efektif. Oleh itu, kuasa±kuasa asing sukar untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara kita kerana kesedaran individu, kerjasama sesebuah masyarakat dan hasil pentadbiran yang bijak dan cekap. Dalam menghasilkan kerja kursus ini, saya benar±benar merasai kaedah pengkajian sejarah yang sebenar. Perkara yang paling penting sekali ialah saya mendapat pengalaman yang paling berharga bagi meningkatkan kemajuan diri ke arah mencapai matlamat individu bersahsiah cemerlang.

1: Bangunan MPSJ di Persiaran Perpaduan.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Gambar-Gambar: Gambar 6.6. 47610 Subang Jaya.1.2: Kaunter Perkhidmatan di MPSJ. USJ 5.1. . Gambar 6. Selangor Darul Ehsan.

2: Lokasi MPSJ .3: Kompleks Sukan MPSJ Lampiran 2 Peta: Peta 6.1.Gambar 6.

Peta 6.3 Lokasi MPSJ di USJ 5 .

Lampiran 3 Akhbar: Star Metro. 5 Mei 2011. halaman 8 .

Star Metro. 18 Mei 2011. halaman 3 .

Lampiran 4 Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya .

my http://ms.gov.Lampiran 5 Internet http://ocps.wikipedia.mpsj.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya .

Lampiran 6 Brosur Demam Denggi. Majlis Perbandaran Subang Jaya. .

Lampiran 7 Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. . Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Lampiran 8 Bendera MPSJ: Logo MPSJ: .

USJ 5. Subang Jaya. 1.31 Disember 2011 Bil Gambar Nama Nama. Persiaran Perpaduan. Telefon : 0132277779 (HP) 0356210592 (Fax) .Lampiran 9: Senarai Nama Ahli Majlis. E-Mel : roslan. Alamat Shahir : No 8. 47500.asmawi@mpsj.my No. Subang Jaya. Telefon : 0380263102 (Pejabat) 0356376569 (Fax) Nama : Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd 2. E-Mel Dan Nombor Telefon : Y. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Alamat : Majlis Perbandaran Subang Jaya.my No. 47610. E-Mel : ydp. Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tempoh 7 Julai 2010 .gov.gov. Selangor Darul Ehsan. Selangor. Jalan SS14/8H.shahir@mpsj. Darul Ehsan.

my No. Petaling Jaya. Jalan Tiara.kamal@mpsj. Petaling Jaya.gov. Jalan 20/9. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0193692173 (HP) 0380248542 (Fax) Nama : Encik Pooi Weng Keong Alamat : No 24. 46300. : Encik Arumugam A/L Kalimuthu : No 9-2. E-Mel : aru@mpsj. E-Mel : pooi@mpsj. 47600. Selangor Darul Ehsan.gov. Telefon : 0123307280 (HP) 0340424240 (Fax) Nama Alamat 5. 3. 4. Taman Perindustrian UEP.my No. Telefon : 0162108770 (HP) 0356301210 (Fax) . Selangor Darul Ehsan. Tiara Square.my No. 46150. Dataran Mentari. E-Mel : ismail.Nama : Encik Ismail Kamal Bin Abdul Rahman Alamat : No 7A.gov. Jalan PJS 8/12. Paramount Garden. Subang Jaya.

E-Mel : mohd. Bandar Bukit Puchong.gov.my No.nasir@mpsj. Puchong. Kampung Seri Aman.my No. Jalan SS23/31. Telefon : 0122330095 (HP) 0379551058 (Fax) . Jalan BP 2/2. 6. 47100.my No. Selangor Darul Ehsan. 47400. 7.gov. Telefon : 0193350250 (HP) 0378803088 (Fax) Nama : Encik Chin Sou Bong Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 8. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : keshminder@mpsj.Nama : Encik Mohd Nasir Bin Yusoff Alamat : Lot 145. Jalan Berkat 5. Taman Sea. E-Mel : bongcs@mpsj. Telefon : 0192710234 (HP) 0380614801 (Fax) Nama : Encik Keshminder Singh A/L K. 47100. Petaling Jaya.gov. (JKP) MPSJ.Karam Alamat : 86. Puchong. Selangor Darul Ehsan.

my No. Telefon : 0192145451 (HP) 0379685415 (Fax) Nama : Encik Cheah Sang Soon Alamat : 12A-2. E-Mel : sooncs@mpsj. 47610.Nama 9. Jalan USJ 21/7. Taman Puchong Permai. Selangor Darul Ehsan.my No. Subang Jaya. Selangor Darul Ehsan. Jalan Permai 1/11. Puchong.my No.gov. E-Mel : jotan@mpsj.gov. 47630. 47100. Telefon : 0173331500 (HP) 0380604420 (Fax) . Pusat Bandar Puchong. (JKP) MPSJ. 10. Telefon : 0162639627 (HP) 0380231876 (Fax) Nama : Puan Norhesni Binti Ismail Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 11. Puchong.gov. Selangor Darul Ehsan. : Tan Jo Hann Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. E-Mel : hesni@mpsj. Persiaran Wawasan.

gov. Taman Puchong Perdana.my No. Selangor Darul Ehsan. Seksyen 5.gov.Nama 12.my No.my No. Puchong. Selangor Darul Ehsan E-Mel : ngszehan@mpsj. 43300. Taman Serdang Perdana. Seri Kembangan. 47100. Jalan Dahlia 2. Telefon : 0162123960 (HP) Nama 14. Jalan Sekolah. Telefon : 0192766828 (HP) 0380681446 (Fax) . Jalan SP 5/3.gov. E-Mel : taichengheng@mpsj. E-Mel : sapiyan@mpsj. 43300. : Encik Sapiyan Bin Mohd Din Alamat : 50. Selangor Darul Ehsan. 1121-1B. Telefon : 0173438677 (HP) 0380615839 (Fax) 13. Alamat : Encik Ng Sze Han : 1-12A. Seri Kembangan. Nama : Encik Tai Cheng Heng Alamat : Pusat Khidmat Aduan Seri Kembangan.

47600.rajiv4malaysia.Nama 15. Jalan USJ 10/1D. Jalan USJ 9/5Q.blogspot. 47620. Selangor Darul Ehsan E-Mel : robert88@mpsj.gov.my Website : www. E-Mel : rajiv@mpsj. Telefon : 0192223348 (HP) 0356323348 (Fax) Nama : Encik Rajiv A/L Rishyakaran 17.com Blog : http://rajiv4malaysia. Subang Jaya. Jalan USJ 2/4S. Alamat : No 3B.com/ Twitter : http://twitter. : Dr Loi Kheng Min Alamat : 27-3.facebook/rajiv4malaysia No. UEP Subang Jaya. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0123111585 (HP) 0356350230(Fax) . Selangor Darul Ehsan E-Mel : kmloi@mpsj. 47620.my No.gov.my No.com/rajiv4malaysia Facebook : www. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. UEP Subang Jaya. Telefon : 0129438821 (HP) 0380246757 (Fax) Nama : Encik Robert Tan Siang Chiok 16.gov.

43300. E-Mel : sufari@mpsj. : Encik Sufari Bin Tinnin Alamat : No 27. Puchong.gov. Jalan Sekolah. : Encik Chong Hoon Ming Alamat : Pusat Khidmat Adun Seri Kembangan.gov.my No. E-Mel : tamilarason@mpsj. Jalan 1/9H. 1121-1B. 47100. Bangi. Alamat : Encik Michael Tamilarason A/L K. Telefon : 0102654161 (HP) 0358910460 (Fax) Nama 19.my No. Selangor Darul Ehsan.gov. Telefon : 0133943129 (HP) 0389256204 (Fax) Nama 20. Taman Puchong Utama. Jalan PU9/5. 43650. E-Mel : chonghoonming@mpsj. Bandar Baru Bangi. Telefon : 0122617931 (HP) 0389421850 (Fax) .Nama 18. Selangor Darul Ehsan. Seri Kembangan.Nadaysen : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Selangor Darul Ehsan.my No.

Selangor Darul Ehsan. Puchong. Jalan SB Indah 2. Taman SG. Jalan Putra Permai 3. Taman Equine. Telefon : 0123025673 (HP) Nama : Encik Loka Ng Sai Kai 22. E-Mel : noorazam@mpsj. E-Mel : jaberiami@mpsj. : Encik Jaberi Bin Ami Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.gov. Besi Indah. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0123966355 (HP) 0380236355 (Fax) Nama 23. Seri Kembangan.gov.my No.my No. 47650. Jalan Putra Bahagia 8/2B. 43300. Putra Heights.gov. Selangor Darul Ehsan. 47100.my No. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.Nama 21. Subang Jaya. E-Mel : loka@mpsj. : Encik Noor Azam Bin Abdul Aziz Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. George Lim Ah Soo. Telefon : 0192233446 (HP) .

Jalan SS14/1A. Kg Tengah B. Telefon : 0193889005 (HP) Nama 25.my No. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. E-Mel : azizanj@mpsj.Nama : Puan Azizan Binti Jamaluddin 24. Selangor Darul Ehsan. Alamat : Encik Edward Ling Sieak Meeng : 24A.gov. Telefon : 0173393636 (HP) . Puchong. Subang Jaya.gov. E-Mel : edwardling@mpsj. 47100. Selangor Darul Ehsan. Jalan Klang. Bt 13. 47500.my No.

Lampiran 10: Kertas-Kertas Rujukan .

Lampiran 11: Dokumen-Dokumen dari MPSJ .

Lampiran 12: Surat-Surat Kebenaran .

wikipedia.7.mpsj. Majlis Perbandaran Subang Jaya.0 RUJUKAN Akhbar Star Metro. 18 Mei 2011. keluaran bulan Januari-Jun 2010 Internet http://ocps.gov. Majlis Perbandaran Subang Jaya. . Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. halaman 8 Star Metro. halaman 3 Buletin Sekitaran MPSJ.my http://ms.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya Brosur Demam Denggi. 5 Mei 2011.

Pertama.TUGASAN 2 Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Institusi pentadbiran negara seperti Majlis Perbandaran. unsur semangat kekitaan yang diterapkan oleh institusi pentadbiran tempatan bantu memperkukuh integrasi nasional. Selain itu. lagu kebangsaan. Mereka merupakan contoh yang baik kepada orang awam untuk menghormati raja dan pemimpin negara dan juga menghormati lambang-lambang negara seperti bendera. Dalam pentadbiran tempatan. unsur patriotik yang diterapkan ialah semangat setia negara. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. elemen-elemen patriotisme telah diterapkan untuk mencapai perpaduan antara rakyat. maka rakyat akan mencintai bangsa dan negara serta hidup bersatu padu. institusi pentadbiran tempatan menjadi teladan yang baik kepada kita untuk berbangga sebagai rakyat Malaysia. Selain itu. Kakitangankakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam pengurusan dan pentadbiran. dan jata negara. Hal ini demikian kerana mereka perlu menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat yang sememangnya bencikan rasuah. Jika rasuah serta gejala negatif dihapuskan. Hal ini demikian kerana kakitangan-kakitangan di institusi pentadbiran tempatan menerapkan nilai bertolak ansur dan bertoleransi terhadap . FELDA dan Majlis Daerah memainkan peranan yang penting dalam integrasi national di negara kita. Mereka harus sentiasa menjauhkan diri daripada gejala negatif seperti rasuah.

Sebarang tindakan yang diambil oleh mereka adalah secara adil dan saksama tanpa berat sebelah. Seterusnya. larian lebuh raya. bertatasusila dan berhemah tinggi.penduduk. Kakitangan-kakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan sentiasa berkelakuan sopan. . karnival dan sebagainya memerlukan banyak usaha untuk dijayakan. Sebarang aktiviti seperti gotong-royong. institusi pentadbiran tempatan turut menerapkan nilai berusaha dan produktif yang membantu mencapai perpaduan antara rakyat. Mereka melayan sebarang aduan serta masalah yang dihadapi oleh penduduk dengan senyuman tanpa melihat warna kulit dan agama. unsur-unsur patriotisme perlu diterapkan dalam institusi pentadbiran tempatan jika kita hendak hidup harmoni dan bersatu padu. Misalnya. Staf-staf institusi pentadbiran tempatan juga perlu tabah menghadapi cabaran yang datang untuk menjayakan sesuatu aktiviti. Aktivitiaktiviti tersebut secara tidak langsung menerapkan integrasi nasional. Malah. Konklusinya. konsep 1 Malaysia dan Wawasan 2020 akan dapat direalisasikan. Kakitangan awam haruslah mempunyai komitmen yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat. Cara mereka ini mampu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan berharmoni. Sikap rajin dan gigih membantu menjayakan sesuatu aktiviti. Dengan cara ini. institusi pentadbiran tempatan mengamalkan nilai berdisiplin yang membawa kepada integrasi nasional. sebarang undang-undang dan peraturan yang ditetapkan munasabah dan relevan terhadap penduduk untuk memastikan penduduk sudi bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mematuhi peraturan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful