ELEMEN 1²MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Akhbar Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman

3

Buletin Sekitaran MPSJ, keluaran bulan Januari-Jun 2010

Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukti 1: Akhbar

Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Bukti 2: Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bukti 3: Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Majlis Perbandaran Subang Jaya.Bukti 4: Brosur Demam Denggi. .

Bukti 5: Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011. . Majlis Perbandaran Subang Jaya.

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2011 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA .

1 2 3 4 Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 5 6 7 Tajuk Muka Surat 1 2 3 4 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya 47 48 73 Rumusan Lampiran Rujukan .SENARAI KANDUNGAN Bil.

sokongan serta sedikit tip kepada saya untuk membuat folio sejarah ini.0 PENGHARGAAN Penghargaan dan terhutang budi sesungguhnya tidak dapat dilahirkan dengan sempurna dalam beberapa baris ucapan. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya yang lain. Puan Rahanim Bt Abdul Rahim yang telah memberikan tunjuk ajar. . Puan Chandra dan juga Puan Pengetua SMK Subang Utama. setinggi-tinggi penghargaan perlulah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada saya untuk menjayakan folio sejarah ini. Mereka telah telah banyak berkorban masa dan wang mereka demi membantu saya dalam kerja kursus ini. Namun begitu. maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR tahun 2011 dengan jayanya. Pertama sekali.1. saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya. Mereka juga membantu saya menyiapkan folio sejarah ini dengan memberikan maklumat dan dorongan kepada saya. Tidak dilupai juga semua pegawai dan staf sokongan Majlis Perbandaran Subang Jaya yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bantuan yang dihulurkan oleh beliau telah banyak membantu saya menyiapkan folio sejarah ini pada masa yang ditetapkan. Terima kasih juga kepada guru Sejarah saya.

2. ini dapat meningkatkan kekuatan mental pelajar. Proses tersebut memerlukan pelajar menggunakan kemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian bagi kerja kursus sejarah ini adalah untuk melatih softskill pelajar. Kajian ini dapat menanamkan semangat patriotik dan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri saya. cinta akan bangsa dan negara. bersefahaman dan bermuafakat. . kesemua nilai patriotisme dan peranan MPSJ akan direkodkan didalam kajian ini. Ianya membuatkan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia. saya diberikan pendedahan bagaimana peranan MPSJ/MBSA dalam mempertingkatkan semangat nasionalisme dan memperkukuh integrasi nasional bagi menjayakan harapan kerajaan bagi membentuk satu bangsa Malaysia tanpa membezakan warna kulit. pelajar memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui kajian ini. mematuhi peraturan dan undang-undang serta tabah menghadapi cabaran. Melalui kajian ini saya akan dilatih bagaimana untuk mengumpul dan maklumat merekod maklumat. Dalam jangka waktu menyiapkan kerja kursus ini pelajar akan menghadapi pelbagai masalah. Saya diamanahkan untuk mencari nilai patriotisme yang diketengahkan oleh MPSJ dan peranan yang dimainkan oleh MPSJ bagi menjayakannya.

47610 Subang Jaya.3. Antara dokumen yang dianalisis termasuk keratan akhbar. Antara kaedah yang saya guna itu ialah: i) Lawatan dan Pemerhatian Saya telah melawat ke Majlis Perbandaran Subang Jaya yang terletak di Persiaran Perpaduan. . . Selangor Darul Ehsan pada 5 Mei 2011 untuk mendapatkan maklumat kerja kursus. iii) Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus serta untuk mendapatkan contoh-contoh kerja kursus.0 KAEDAH KAJIAN Semasa menjalanka kerja kursus ini. iv) Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan kaedah ini dengan mencari mencari majalah-majalah serta buku ilmiah yang terdapat di pusat sumber sekolah saya yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus saya. saya telah mengumpul dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya dengan menggunakan beberapa kaedah. ii) Analisis Dokumen Saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi mendapakan maklumat tambahan. USJ 5. gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan dan juga aktiviti kakitangan Majlis Perbandaran Subang Jaya.

M mewakili Majlis.1 . Peta 4.0 HASIL KAJIAN 4. dan Persiaran Bakti di timur.1 4. Pintu utama (Pintu A) Majlis Perbandaran Subang Jaya terletak di hadapan Persiaran Bakti. P mewakili Perbandaran. Nama ringkasnya ialah MPSJ.4.1 Institusi Pentadbiran Tempatan²Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Nama Rasmi/ Nama Ringkas/ Nama Lain Nama rasmi majlis perbandaran yang saya pilih ialah Majlis Perbandaran Subang Jaya. S mewakili Subang dan J mewakili Jaya. manakala pintu tepi (Pintu B) dan pintu untuk masuk stadium MPSJ (Pintu C) terletak di hapadan Persiaran Perpaduan.2 Lokasi Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) terletak di antara Jalan USJ5/4 di utara.1. Jalan USJ5/1 di barat. Di bawah ialah peta MPSJ yang paling terkini. Persiaran Perpaduan di selatan. 4.1.

objektif MPSJ adalah untuk memastikan perkhidmatan perbandaran pada tahap yang memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan serta memastikan kawasan persekitaran MPSJ mempunyai landskap yang cantik di samping penjagaan taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggarakan dengan baik. bantuan serta kerjasama Negeri dan Kerajaan Persekutuan.4. MPSJ juga perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam.1.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi Penubuhan Matlamat/ Objektif: Majlis Perbandaran Subang Jaya bertanggungjawab ke atas perancangan kawasan dan pengawalan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan serta bertanggungjawab dalam membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya. sosio-ekonomi dengan koordinasi. Sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan serta µreliable¶ juga perlu diwujudkan oleh MPSJ. . MPSJ harus memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-Undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan. Selain itu. Seterusnya. Antara objektif MPSJ termasuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan.

Kota Niaga dan Kediaman Idaman´.Visi. Bentuk ³V´ melambangkan kejayaan yang dicapai melalui perkhidmatan berkualiti yang menjadi teras budaya kerja. Moto Majlis Perbandaran Subang Jaya pula ialah ³Ke Arah Tadbir Urus Yang Gemilang´ Bendera: Pengibaran bendera MPSJ bertujuan meningkatkan taat setia warga MPSJ kepada organisasi dan seterunya bersedia untuk lebih komited dalam tugas masing-masing. bestari dan dinamik menjelang 2020´ manakala visi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan Perbandaran Bestari. Pada bahagian di sebelah atas terdapat huruf SJ iaitu singkatan perkataan Subang Jaya . Misi dan Moto Penubuhan: Misi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah ³Menguruskan perkhidmatan perbandaran bertaraf antarabangsa ke arah menjadikan Majlis sebuah perbandaran sejahtera.

Warna putih melambangkan keikhklasan semua warga MPSJ berkhidmat dengan penuh disiplin. kemesraan dan kekuatan menempuh cabaran. dedikasi. amanah dan perpaduan warga MPSJ manakala simbol memberi maksud melompat kea bad 21 dengan tekad yang membara. Perletakan elemen reka bentuk dan warna logo asal tidak diubah untuk mengekalkan persamaan dan kebiasaan pada logo asal. mengawal dan merancang pemajuan dan kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasannya. . Simbol pada logo mencerminkan nadi majlis. moden dan menonjolkan imej korporat. Warna biru pula melambangkan kesungguhan MPSJ melaksanakan tanggungjawab sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang mengatur. reka bentuk logo ini melambangkan MPSJ sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang progresif dan komited. melambangkan daya usaha. komitmen. Secara keseluruhan. Logo: Reka bentuk logo ini diserasikan untuk memberi tumpuan khusus terhadap identitinya yang nyata iaitu berkesan. mudah dan terkini.Logo MPSJ di tengah bendera melambangkan asas yang dinamik.

4.1.4 Carta Organisasi dan Senarai Pentadbir Carta Organisasi: .

Jawatan Yang Dipertua masih kosong. Jabatan Audit Dalam. dengan pembantu beliau. dan Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan. manakala Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan ialah Encik Nazarudin bin Mashtuki. tetapi Pembantu Tadbir (PA) atau Timbalan Yang Dipertua ialah Nor Afifa binti Hussein. Antara jabatan yang tertinggi ialah Jabatan Undang-Undang. . Setiausaha Perbandaran Merangkap Timbalan Yang Dipertua ialah Tuan Abdullah bin Marjunid. Penolong Pengarah Kanan Jabatan Audit Dalam ialah Puan Noraziah binti Ali. Jastina binti Abu Saman. Pengarah Jabatan Undang-Undang ialah Puan Hajah Anita binti Abdul Jalil.

Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi.Senarai Pentadbir: Y. Antaranya adalah Penolong Pengarah Tanah dan Galian Selangor (1979). Y. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting dalam beberapa organisasi bukan kerajaan (NGO). Mereka adalah Ahli Majlis bagi tempoh 7 Julai 2010 hingga 31 Disember 2011. dan Pegawai Daerah Tanah Kuala Langat (2005) sehingga Mei 2011 sebelum dinaikkan pangkat. Beliau merupakan penasihat kepada sesuatu organisasi yang digelar ³Bangkok-based World Fellowship of Buddhist Youth and Young Malaysian Movement´.Dato Asmawi Bin Kasbi telah berkhidmat dengan kerajaan selama 30 tahun. Encik Loka Ng Sai Kai telah mempelajari sejarah dan sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir. Y. Beliau dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JKP (Jawatankuasa Penduduk) untuk Zon 4 meliputi kawasan USJ 1. Beliau berkhidmat 15 tahun dengan Kerajaan Persekutuan dan baki 15 tahun dengan kerajaan negeri Selangor. Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar (2002). Encik Loka Ng Sai Kai dan Encik Tan Jo Hann merupakan 4 daripada 25 ahli majlis yang berkhidmat di Majlis Perbandaran Subang Jaya. . Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir dilantik sebagai ahli majlis MPSJ (Majlis Perbandaran Subang Jaya) sejak bulan Jun 2008. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi merupakan Yang Dipertua yang kelima sejak penubuhan MPSJ pada tahun 1997.Bhg. Beliau yang mempunyai Ijazah Sarjana Sains dalam bidang Pengurusan Sumber Tanah pernah memegang beberapa jawatan penting dalam tempoh perkhidmatannya.

Encik Tan Jo Hann merupakan seorang ahli majlis MPSJ yang dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi JPK di Zon 16. iaitu meliputi kawasan Taman Wawasa. masalah perumahan dan tanah. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir Encik Loka Ng Sai Kai Encik Tan Jo Hann . Y. Beliau selalu berusaha untuk menangani masalah berkaitan dengan orang miskin. Beliau banyak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Persiaran Wawasan di Pusat Bandar Puchong.

Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan untuk menaik taraf Majlis Daerah Petaling kepada Majlis Perbandaran dan menamakannya sebagai Majlis Perbandaran Subang Jaya.1 Sejarah Penubuhan (Asal Usul/Tarikh/ Pengasas) Majlis Perbandaran Subang Jaya ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 4 melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor No: 26 bertarikh pada 2 Januari 1997 berikutan eksesais kenaikan taraf dari Majlis Daerah Petaling. Seri Kembangan. ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar. Majlis Perbandaran Subang Jaya telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Besar Selangor. Pada tahun 1994. YAB Dato' Seri Dr Haji Abu Hassan Omar pada 25 April 1998. Tujuan kenaikan taraf ini ialah untuk menyusun semula organisasi pentadbiran bagi menghadapi tekanan pembangunan fizikal. Universiti Putra Malaysia dan sebahagian hutan simpan Air Hitam). Majlis Perbandaran Subang Jaya telah diwartakan pada 2hb Januari 1997 mengikut pelan warta 1192 dengan keluasan 161. Melalui warta Kerajaan Negeri Selangor No 62. .2 Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya 4.8 km persegi dan terbahagi kepada 3 zon utama iaitu Zon Damansara (Subang Jaya . Kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Subang Jaya juga terletak dalam kawasan Pentadbiran Daerah Petaling. Bukit Lanchong). Zon Puchong (keseluruhan Puchong) dan Zon Seri Kembangan (Serdang.2. sosial.4.

Undang-Undang Kecil Vendalisme (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Pemungutan. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kolam Renang ( MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pasar (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPSJ) 2007.2. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred. Perniagaan atau Pekerjaan Yang Tidak Boleh Ditubuh atau Dijalankan) . dan juga Bahagian Pentadbiran. Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPSJ) 2007.4. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPSJ) 2005. iaitu Bahagian Pendakwaan. Undang-Undang Kecil Krematorium(MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kawasan Ketetapan (Tred. Perundangan dan Litigasi Sibil. Undang-Undang Kecil Iklan (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Taman (MPSJ) 2005. Undang-Undang Kecil: Majlis Perbandaran Subang Jaya mempunyai Undang-Undang Kecil yang penting seperti Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya) Kerajaan Tempatan (2005). Undang-Undang Kecil Pusat Sukan (MPSJ) 2007. Perniagaan Dan Perindustrian (MPSJ) 2007. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPSJ) 2007. Parit Dan Bangunan (2005).2 Undang-Undang Tubuh/ Undang-Undang Kecil/ Garis Panduan Penubuhan MPSJ Undang-Undang Tubuh: Undang-undang MPSJ telah dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian Khidmat Nasihat. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Majlis Perbandaran Subang Jaya (Jalan. UndangUndang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPSJ) 2007. UndangUndang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2007.

Akta Makanan 1983 (Akta 281) ( Pindaan Akta A1117/2001).U.B 384/1994). Akta Jalan. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor) 1998. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Pindaan P. Akta: Antara akta yang dikuatkuasakan oleh MPSJ ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ( Pindaan P. Perintah Tetap Mesyuarat (MPSJ) 2007. dan PeraturanPeraturan Kawalan Tembakau (Pindaan 1997).A 280/2002).(MPSJ) 2003. . Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ( Pindaan Akta A1129/2001).U. dan Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970. Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPSJ) 2005. Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993. Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber 2007. dan Undang-Undang Kecil Hotel 2007. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 2001. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan) 1998. Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333). Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPSJ) 2007. Enakmen: Antara enakmen MPSJ termasuk Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995. Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) ( Pindaan Akta A903/1994).

dan Garis Panduan Pusat Siber dan Kafe Siber. Garis Panduan Permit Sementara Kiosk Penjaja. iaitu Garis Panduan Pengurusan Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Jabatan keenam ialah Jabatan Bangunan. Garis Panduan Lesen Pasar Malam & Pasar Pagi. Jabatan ketiga ialah Bahagian Khidmat Masyarakat. Garis Panduan Pasar Basah. Jabatan pertama ialah Jabatan Perlesenan. Jabatan keempat ialah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan. Garis Panduan Permit Sementara Penjaja. Antara garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Meletakkan Kerusi Meja Diluar Premis. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Snooker). Garis Panduan Pusat Hiburan Keluarga. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Karaoke). Garis panduan jabatan ini termasuk Garis Panduan Pengurusan Sampah & Penyediaan Tong Sampah. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan iaitu Garis Panduan Tatacara Penggunaan Web Dan Mel di Agensi-Agensi Kerajaan. Garis panduan jabatan ini ialah Garis Panduan Pembelian Tender/ Sebutharga Secara 'online'. Jabatan kedua ialah Jabatan Undang-Undang. Jabatan ini mempunyai satu garis panduan sahaja. Garis Panduan Pembinaan Paparan Iklan Luaran. Jabatan kelima ialah Jabatan Perkhidmatan Bandar. dan Garis Panduan Pengurusan Sampah Pasar Malam & Pasar Pagi. . Garis panduan untuk jabatan ini ialah Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Bagi Rumah Kediaman/Bangunan Perniagaan Yang Dijadikan Asrama Pelajar. Garis Panduan Bazar Ramadhan.Garis Panduan: Terdapat 18 garis panduan yang ditetapkan untuk 6 jabatan. Syarat-Syarat Lesen Hiburan (Am).

Jabatan Perbendaharaan. menguruskan Aset / Logistik Jabatan. Jabatan Kejuruteraan. Jabatan Kesihatan. Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan.2. Bahagian Pelesenan. Bahagian Lanskap dan Bahagian Belia. menguruskan sistem pemfailan dan rekod Jabatan. Jabatan Penguatkuasaan. menerima dan menjawab surat-surat Jabatan. Jabatan ini juga perlu mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasioperasi agensi berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di . Jabatan Khidmat Pengurusan. Jabatan Undang-Undang. Jabatan Bangunan. Jabatan Hasil. iaitu Bahagian Audit Dalam memainkan peranan dalam menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan memastikan bahawa dasar-dasar.4. kecekapan. menguruskan kursus / bengkel untuk kakitangan Jabatan. mengemaskini Laman Web Jabatan serta menyelaras pemantauan bagi Operasi Penurunan Bunting Dan Iklan-Iklan Haram di sekitar kawasan angkat Jabatan. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. menyelaras rekod-rekod Jabatan. BKPI dan star rating.3 Perincian Peranan/ Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir MPSJ Pentadbir MPSJ memikul beberapa tanggungjawab dan memainkan beberapa peranan yang penting. Terdapat 21 jabatan/bahagian dalam MPSJ. Jabatan Perancangan Bandar. Pentadbir MPSJ perlu mengeluarkan Notis dan Notis Peringatan. Antaranya termasuk Bahagian Audit Dalam. undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti. Bahagian Perkhidmatan Bandar. kemampuan. mengemaskini. Jabatan pertama. Sukan Dan Kebudayaan. Jabatan Teknologi Maklumat. Sekretariat OSC. kekesanan dan ekonomi. kes-kes saman dan bicara. Jabatan Perancangan Korporat. memasukkan data-data ke dalam sistem komputer. Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan. Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. Selain itu.

bagaimana rancangan dijalankan. Bukan itu sahaja. Selain itu. Jabatan ini juga memikul tanggungjawab mentadbir dan memantau semua urusan pembayaran dan jenis kutipan hasil pejabat cawangan majlis seperti di Puchong dan Serdang Jaya. membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 4 kali setahun. Pejabat SUK Selangor. Jabatan Hasil perlu melaksanakan semua aspek peraturan dan kewangan mengikut Arahan Perbendaharaan dan Piagam Pelanggan ke atas semua proses kerja kutipan dan terimaan hasil majlis. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam tempoh 3 hari bekerja. 4 kali setahun. jabatan ini perlu memberi kepada Yang Dipertua laporan-laporan yang bebas. Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian . objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi agensi tersebut supaya beliau dapat meninjau akan kedudukan Majlis. matlamat dicapai. Jabatan Hasil mempunyai tanggungjawab menyelenggara dan menyediakan laporan hasil dan terimaan kutipan majlis secara keseluruhan mengikut garis panduan dan peraturan ditetapkan untuk tujuan penilaian serta pemerhatian pihak pengurusan majlis dan pihak kewangan negeri termasuk pihak audit. jabatan ini menyediakan perkhidmatan pembayaran lebih pelbagai serta maklumat umum berkaitan cukai taksiran melalui internet perbankan dan agensi-agensi luar terutama Pejabat Pos Malaysia. Antara Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam termasuk mengemukakan Laporan Audit kepada Yang Dipertua MPSJ dalam tempoh 1 minggu selepas auditan muktamad dijalankan. Bank Tempatan dilantik. mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat kepada pihak Seksyen Berkuasa Tempatan (SPBT).mana tindakan pembetulan adalah diperlukan.akhirnya. Jabatan kedua. wang awam telah digunakan dengan sepatutnya dan sumber diperuntukkan dengan cekap.

Jabatan Bangunan dibahagikan kepada 4 bahagian.( PTDG ) Selangor untuk bil cukai taksiran terkini MPSJ. tugas mengendalikan urusan pembayaran dan pungutan hasil cukai tanah dan pintu / taksiran secara integrasi dikalangan semua Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Pejabat Tanah Dan Galian (PTDG) Negeri Selangor sebagai langkah merealisasikan saranan Pihak Kerajaan Negeri menyediakan kemudahan pembayaran cukai yang lebih mudah dan meluas kepada penduduk Negeri Selangor juga dipikul oleh Jabatan Hasil. Jabatan yang ketiga ialah Jabatan Bangunan. berinformasi. Antara Piagam Pelanggan Jabatan Hasil termasuk menguruskan permohonan pembayaran tunggakan cukai pintu secara rundingan dan ansuran mengikut syarat ditetapkan. Jabatan Hasil perlu menguatkuasa tugasan berkaitan kutipan cukai taksiran ke atas semua pegangan harta dalam kawasan perbandaran termasuk tindakan memungut tunggakan cukai (Borang E). jabatan ini memperkasakan usaha-usaha menjana dan mempertingkatkan sumber hasil bukan cukai majlis sebagai satu aspek penyumbang terimaan hasil selain hasil cukai sedia ada disamping mewujudkan suatu sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih seragam. Akhirnya. Malah. Bahagian pertama. Jabatan ini juga menjalankan usaha-usaha inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan penyampaian terbaik kepada pelanggan serta organisasi terutamanya kaedah saluran pembayaran cukai taksiran yang lebih pelbagai serta bersesuaian dengan kehendak pelanggan seperti pengenalan Kios Mesin Pembayaran Elektronik Bil Cukai Taksiran. iaitu Bahagian Kelulusan Pelan Dan Kawalan Bangunan menguruskan dan memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Pindaan Kepada . menerima dan membantu menyelesaikan aduan berkaitan cukai pintu di kaunter konsultasi. cekap dan berkesan. waran dan sitaan disamping memupuk sikap bertanggungjawab dikalangan komuniti di dalam kawasan perbandaran. memberi maklumbalas surat-surat diterima.

mengurus permohonan pelan setara. Bahagian ini mengurus permohonan kelulusan pelan bangunan dan permit 1hari. memproses permohonan permit sementara iklan billboard / unipole / peniagaan / skim komuniti berpagar dengan syarat permohonan lengkap. memberi perkhidmatan konsultansi kepada pelangan. Kelulusan Sijil Layak Menduduki/Sijil Siap Dan Pematuhan 'CCC'. memproses permohonan lanjutan tempoh kelulusan dan pembaharuan permit dengan syarat permohonan lengkap. dan mengurus sumber manusia. serta menyelaras perlaksanaan kerja-kerja perobohan. memproses permohonan kelulusan sijil pengesahan menduduki bagi tambahan / ubahsuaian rumah kediaman dan borang F rumah sesebuah dengan syarat permohonan lengkap. Bahagian keempat ialah Bahagian Pentadbiran Dan Kaunter Bersepadu. memproses permohonan pelan bangunan dan permit sementara kelulusan 1 hari dengan syarat permohonan lengkap. Perniagaan Dan Skim Komuniti Berpagar. menjalankan prosedur pelaksanaan . bajet dan aset jabatan. dan mengurus Permohonan Kelulusan Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan dan Pembaharuan Permit. menyelaras / melakukan siasatan awal terhadap aduan-aduan yang diterima berkaintan sebaran pembinaan bangunan. Bahagian ini menjalankan pemantauan dan penyelesaian projek-projek bermasalah. Piagam Pelanggan jabatan ini adalah memproses pemohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan / ubahsuaian bangunan bukan kediaman dengan syarat permohonan lengkap.Pelan Bangunan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman. Bahagian ketiga ialah Bahagian Pembangunan Bermasalah Dan CCC. mengurus Permohonan Kelulusan Sijil Pengesahan Menduduki. Kelulusan Permit Billboard. Bahagian kedua ialah Bahagian Penguatkuasaan & Aduan yang bertanggungjawab menjalankan rondaan dan siasatan bagi kesalahan kacauganggu. dan memantau kepatuhan konsultan dan mengemaskini data sistem CCC. salahguna bangunan dan pembinaan tanpa kelulusan.

perpustakaan. dan mengambil tindakan aduan syarat aduan diterima lengkap. pasar. memproses dan mengeluarkan surat tuntutan wang cagaran kepada jabatan perbendaharaan. pemantauan dan perancangan untuk menangani masalah banjir dan sistem kestabilan cerun. memproses permohonan pelan setara untuk kerja-kerja kecil rumah kediaman teres dengan syarat permohonan lengkap. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K). perparitan. memproses pengeluaran permit harian dengan syarat permohonan lengkap. pembangunan projek-projek khas bagi persimpangan bertingkat dan menaiktaraf jalanraya di dalam kawasan Majlis. kompleks sukan. pengurusan projek-projek menaiktaraf dan penyelenggaraan jalan. aduan kerosakan lampu . MPSJ dengan syarat permohonan lengkap. dewan serbaguna. gerai dan medan selera. kiosk. pengawasan dan penguatkuasaan ke atas pembangunan dan aktiviti pemaju. iaitu aduan kerosakan kecil jalanraya diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. aduan kerosakan lampu isyarat diambil tindakan 1 hari bekerja. memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti berikut. garisan jalan dan bonggol jalan. penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda. sistem kestabilan cerun. Jabatan ini memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. dan pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak. menjalankan pemantauan. lampu jalan dan lampu isyarat daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja. balai masyarakat.tindakan peruntuhan penguatkuasaan bangunan. Jabatan keempat ialah Jabatan Kejuruteraan. pengurusan projek kemudahan awam dan harta-harta Majlis seperti projek Kompleks 3C.

Jabatan Khidmat Pengurusan berfungsi menguruskan perolehan secara efektif bagi . Jabatan kelima ialah Jabatan Kesihatan. permohonan permit mengorek jalan diluluskan dalam tempoh masa 2 hari bekerja. Jabatan ini komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji melaksanakan tugas-tugas piawaian seperti menangani semua jenis aduan dalam tempoh 10 hari bekerja. penguatkuasaan kebersihan tandas. menjalankan pemeriksaan dan ulasan kesihatan bagi premis sensitive seperti taska/tadika/pusat jagaan. Urusetia dan Latihan dan Peperiksaan. aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil) diambil tindakan dalam tempoh masa 1 hari bekerja. Jabatan ini berfungsi menjalankan sistem penggredan premis makanan bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat bagi semua perniagaan yang berkaitan dengan makanan. dan menjawab Surat-Menyurat dalam 3 hari. spa. Sumber Manusia. aduan kerosakan longkang diambil tindakan dalam masa 1 hari bekerja. salun. melulus dan mengeluarkan lesen anjing (bagi permohonan yang mematuhi syarat) sertamerta. permohonan bonggol diproses/diputuskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. dan merancang dan melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran seperti program anti-tembakau.jalan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari bekerja. permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan diluluskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja. Jabatan ini merangkumi empat bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran Am. Jabatan keenam ialah Jabatan Khidmat Pengurusan. keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pemantauan kualiti air minum dan rekreasi. dan permohonan kelulusan pelan-pelan kerja tanah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja. meningkatkan tahap kualiti aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan kebahayaan yang berkaitan dengan vektor pembawa penyakit dan vektor kacau ganggu. hotel dan lain-lain premis. rumah urut.

dan mengedarkan minit-minit mesyuarat selepas mesyuarat diadakan dalam 7 hari. menguruskan mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat majlis iaitu dengan memastikan bilik mesyuarat dan semua peralatan untuk digunakan semasa mesyuarat lengkap dan sedia untuk digunakan. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk memproses borang pesanan pembelian tempatan (LO) dalam 14 hari. latihan dan seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun. perubatan. menyediakan keperluan kursus/latihan sebelum tarikh pelaksanaan dalam 7 hari. tujuan. menyediakan Borang Pesanan/Obligasi dan mendapatkan tandatangan sokongan dari ketua jabatan. menguruskan permohonan penggunaan logistik iaitu dengan mengenalpasti lokasi. menguruskan permohonan penggunaan kenderaan rasmi majlis yang digunakan secara gunasama oleh jabatan-jabatan iaitu dengan memastikan penggunaan mengikut tarikh.mencapai dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dengan mengenalpasti keperluan bekalan pejabat dan membuat perancangan pembelian dari segi kos dan kuantiti. tarikh. pengesahan jawatan kakitangan tetap dan penyediaan dokumen persaraan kakitangan yang akan bersara. Setiap kakitangan dikehendaki menjalani kursus. latihan dan seminar kepada kakitangan bagi melengkapkan diri agar menjadi pekerja yang cemerlang. menguruskan dokumen persaraan ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebelum mencapai umur persaraan dalam 3 bulan. lokasi dan jenis kenderaan beserta pemandu. insuran berkelompok dan pinjaman pendidikan dan perumahan kakitangan. menguruskan kebajikan kakitangan seperti permohonan kuarters. meluluskan permohonan penggunaan logistic dalam 7 hari. dan jenis peralatan yang diperlukan. . tujuan. dan menguruskan kursus. menguruskan pengesahan jawatan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 1 bulan. menguruskan permohonan perjawatan kakitangan baru.

mengurus dan mengadakan Lawatan Serah Tapak bagi projek yang telah disiapkan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC). Jabatan kelapan ialah Bahagian Perkhidmatan Bandar. mengurus pengeluaran surat tawaran dan surat setujuterima kepada kontraktor bagi kerja-kerja bina projek Majlis. menguruskan proses pengesyoran dan pengeluaran sijil perakuan pembayaran kepada kontraktor dalam 3 hari. bekalan dan perkhidmatan. dan mengumpulkan data prestasi kerja kontraktor (penggredan) bagi kerja-kerja Majlis. menyediakan Sijil Perakuan Muktamad (Final Account).Jabatan ketujuh ialah Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan. membuat pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja bina projek Majlis. menyediakan surat tawaran dan setuju terima kepada kontraktor yang berjaya setelah minit mesyuarat sebutharga/ tender dikeluarkan dalam 3 hari. menyediakan dokumen perubahan kerja (V. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. Komitmen jabatan ini adalah untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk membantu dengan layanan yang mesra. menguruskan penyediaan Dokumen Kontrak. menyelaras penyediaan laporan Penilaian Tender/ Sebutharga oleh Jawatankuasa Penilaian yang dilantik.O) untuk pengesahan harga. mengeluarkan Sijil Membaiki Kecacatan (CMGD) selepas tamat tempoh Tanggungan Kecacatan. menyelaras penyediaan dokumen tender dan sebutharga bagi kerja bina. Jabatan ini berfungsi menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis . menguruskan peti tender dengan memastikan peti tender ditutup dan dibuka pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembuka Peti yang dilantik. cekap dan tepat dalam menjalankan tugasan mengikut piawaian seperti menguruskan pengesahan Pendaftaran Kontraktor secara online dalam 3 hari. Jabatan ini berfungsi mengurus dan melaksanakan sistem 'online' iaitu pendaftaran kontraktor dan penjualan dokumen.

mengedarkan keputusan rasmi perakuan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Agensi Teknikal berkaitan dan Pentadbir Tanah Daerah. permohonan kelulusan kebenaran merancang . Jabatan ini berjanji akan menyiasat aduan berkaitan pembersihan kawasan dan pencemaran berkaitan alam sekitar dalam 3 hari bekerja. Jabatan ini berfungsi melibatkan permohonan pembangunan tanah (serentak pecah sempadan dan tukar syarat serta penyerahan dan pemberimilikan semula). menyediakan laporan rekod-rekod permohonan. MPSJ. pelaksanaan dan pengawasan yang dinamik dan menyeluruh. dan melapor status pemohonan ke Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri.sentiasa bersih dan indah. memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Mesyuarat Majlis Penuh. Bahagian Perkhidmatan Bandar berjanji akan berusaha meningkatkan taraf kebersihan dan keindahan persekitaran di kawasan Majlis Perbandaran Subang Jaya ke tahap yang terbaik melalui perancangan. Jabatan kesembilan ialah Sekretariat OSC. Sekretariat OSC berjanji untuk memproses permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan Sijil Layak Menduduki mengikut Garis Panduan OSC KPKT dan memastikan projek-projek rekabentuk Majlis dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan kakitangan Majlis. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. mengkaji & menganalisa masalah permohonan yang diterima & membuat syor penambahbaikan bagi mempertingkatkan pelaksanaan OSC. Bhd. Antara jenis permohonan termasuk permohonan kelulusan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan. kebenaran merancang. dan mengawal selia perkhidmatan penyelenggaran sisa pepejal dan pembersihan kawasan di bawah tanggungjawab Alam Flora Sdn. pelan bangunan dari pemohon ke Pejabat Tanah dan jabatan-jabatan dalaman dalaman MPSJ serta jabatan/ agensi teknikal luaran yang berkaitan. mengawal dan mencegah punca pencemaran.

permohonan kelulusan lanjutan tempoh kelulusan. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan tanah. permohonan kelulusan sijil layak menduduki. permohonan kelulusan kerja tanah.untuk pelan pembangunan. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan papan iklan (billboard dan unipole) dan permit sementara perniagaan. permohonan kelulusan pembangunan tanah secara serentak. Fungsi Bahagian Pelesenan termasuk memproses semua permohonan lesen perniagaan dan iklan. permohonan nama taman. permohonan kelulusan pelan/pindaan kepada pelan kelulusan bagi tambahan/ubahsuian rumah kediaman sediada. permohonan kelulusan pelan landskap Penerimaan perakuan berperingkat (borang g1-g21) dan perakuan penyiapan dan pematuhan (ccc) borang f. memproses semua permohonan lesen tadika dan taska. dan memproses semua permohonan lesen pasar malam. penjaja. bunting. Jabatan yang kesepuluh ialah Bahagian Pelesenan. memproses permohonan permit-permit sementara. permohonan kelulusan penukaran penukaran nombor bangunan. permohonan perlanjutan kebenaran merancang. permohonan kelulusan permit sementara pembinaan dan struktur telekomunikasi. memproses semua permohonan lesen pasar pagi. iklan luaran dan permit sementara hiburan). . perparitan dan lampu jalan. iklan (sepanduk. memproses permohonan pembaharuan lesen. permohonan pengesahan pelan praperhitungan. permohonan kebenaran merancang membuat perubahan matan kegunaan bangunan. memproses semua permohonan lesen hiburan dan tempat hiburan. papan tanda sementara. memproses semua permohonan lesen gerai. nama bangunan dan pelan alamat (nama jalan dan nombor bangunan). permohonan kelulusan pelan bangunan dan pindaan kepada pelan kelulusan bagi bangunan baru dan tambahan/ubahsuaian bangunan bukan kediaman. memproses semua permohonan lesen pasar basah. permohonan kelulusan pelan jalan.

penggunaan.Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan dengan serta-merta. kelulusan permohonan Lesen Hiburan Dan Tempat Hiburan dalam 30 hari. menguruskan notis amaran. menguruskan notis tawaran kompaun pada peringkat pengeluaran. suratmenyurat. pemantauan dan seterusnya penilaian hasil. penjaja. Jabatan ini memainkan peranan menguruskan aduan pada peringkat penerimaan. kelulusan permohonan Lesen Perniagaan Dan Iklan (Memerlukan Ulasan Jabatan Teknikal) dalm 14 hari. kelulusan Permohonan dan Pengeluaran Lesen Gerai dalam 30 hari. kelulusan Permohonan Permit Sementara seperti iklan. Jabatan yang kesebelas ialah Jabatan Penguatkuasaan. dan mengawal dan menyampaikan maklumat kepada jabatan lain menerusi Unit Semboyan jabatan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tugas utama jabatan lain yang memerlukan tindakan segera. menguruskan hal ehwal stor bekalan jabatan seperti bekalan peralatan dan pakaian kepada anggota. perlaksanaan. borang lebih masa. dan permohonan Tuntutan Cagaran Dan Pembatalan Lesen dalam 5 hari. menguruskan aktiviti bantuan kepada jabatan lain yang memerlukan bantuan penguatkuasaan samada dari segi anggota atau kenderaan. pendaftaran notis dan aduan. mesyuarat. menguruskan aktiviti operasi pada peringkat risik. penjadualan kerja. kiosk. menguruskan hal ehwal kenderaan jabatan seperti perjadualan. tuntutan kerja lebih masa. menguruskan aktiviti rondaan pada peringkat perancangan. bangunan dan kacauganggu dari tahap pengeluaran sehingga susulan. kertas-kertas kerja dan semboyan. perancangan. guna sama antara jabatan dan penyelenggaraan minor. siasatan dan seterusnya laporan siasatan. . pelaksanaan. kelulusan Permohonan Pembaharuan Lesen dengan serta-merta. menguruskan rekod-rekod pejabat seperti borang kedatangan. pemantauan kerja dan seterusnya penilaian hasil. hiburan dan perniagaan dalam 5 hari. menguruskan hal ehwal pentadbiran seperti permohonan cuti. penyelarasan. penyampaian dan seterusnya perekodan.

dan memindahkan kereta buruk / tinggal dalam tempoh 3 hari. menguruskan penyerahan kontrak dan pemantauan kerja-kerja penjagaan kebersihan bangunan oleh kontraktor yang dilantik bagi premis Majlis seperti Pejabat Tunda. Lesen Menduduki Sementara atau pewartaan serta . rekod dan daftar harta. menguruskan permohonan tanah-tanah kerajaan bagi maksud pemberimilikan. penyewaan. menjalankan kerja-kerja pindaan kepada Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 144.Jabatan Penguatkuasaan berjanji dan komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cekap didalam menjalankan tugas-tugas mengikut piawaian yang berikut. Jabatan ini berfungsi menyediakan Senarai Nilaian mengikut peruntukan Seksyen 137. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dari masa ke semasa. menguruskan aset tetap milik MPSJ dari segi penyelenggaraan. Medan Selera. Tandas Awam. mengeluarkan notis tawaran kompaun dengan serta-merta. memproses permohonan remisi terhadap bangunan-bangunan yang tidak diduduki dan tidak dapat disewakan. mengeluarkan notis amaran / kacauganggu secara serta-merta. memproses permohonan pindahmilik cukai taksiran. sitaan dan kompaun ke atas halangan secara serta-merta. memproses permohonan tukar alamat pos untuk bil cukai taksiran. kebersihan bangunan. menetapkan kadar-kadar cukai bagi semua jenis pegangan. Jabatan ke-12 ialah Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta. menjalankan kerja-kerja penilaian semula ke atas semua pegangan berkadar sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali dengan kelulusan pihak berkuasa negeri. Kompleks 3C dan Kuarters Permata Sari. menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan. seperti Melaksanakan rondaan dan kawalan harian. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). menjalankan urusan pembelian dan pelupusan harta tanah. mengendalikan proses pendengaran bantahan. menguruskan aduan dalam tempoh 7 hari. menjalankan kajian dari aspek viabiliti dan bentuk sumbangan kepada Majlis bagi projek penswastaan. Negeri dan Badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar. mengawal lalulintas setiap hari. Pasar Awam.

iaitu menguruskan permohonan mendapatkan carian rasmi dalam 7 hari bekerja. SYABAS. menguruskan pengambilan polisi insurans kebakaran. papan tanda dan kawalan serangga mengikut jadual bulanan. Pasar Awam. pengurusan dan utiliti seperti TNB. Komitmen Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian. meluluskan permohonan Pindahmilik dan Tukar Alamat Surat-Menyurat Bil Cukai Taksiran (Sekiranya Lengkap) dalam 1 hari. sanitari bin. gubahan bunga hidup / tiruan. dan menghantar surat keputusan bantahan kepada pemilik-pemilik yang terlibat selepas Mesyuarat Pendengaran Bantahan dalam 1 bulan. Bahagian penilaian memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian berikut. Indah Water Konsortium dan Syarikat Perbadanan Pengurusan. pengeluaran bil air semasa. menguruskan permohonan mendapatkan carian persendirian secara serta-merta. menguruskan hal ehwal kuarters dari segi pemantauan aduan. penyerahan dan pemulangan kunci / kad akses dan lain-lain yang berkaitan dengan kuarters. menghantar Notis Pindaan Kepada Senarai Nilaian kepada pemilikpemilik yang terlibat dalam tempoh tidak kurang daripada 1 bulan sebelum tarikh Cukai Taksiran dikuatkuasakan. sanitizer. semua risiko dan tanggungan bagi aset tetap MPSJ serta mengurus perkaraperkara yang bersangkutan tuntutan insurans. Kuarters Permata Sari dan aset-aset tetap lain bagi mengawalselia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dilantik melalui proses sebutharga / . menguruskan penyediaan bekalan dan perkhidmatan seperti pewangi udara. mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan dikeluarkan dalam 2 bulan. menguruskan pendaftaran dan penyewaan Rumah Peranginan dan Rumah Rakyat (Council Homes). Medan Selera. Bahagian Pengurusan Harta pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjalankan lawatan pemeriksaan tapak ke Tandas Awam.menguruskan hal ehwal tanah bagi kepentingan MPSJ. dan menguruskan proses pembayaran berkaitan dengan perkhidmatan.

Lesen Menduduki Sementara (TOL) dan Penswastaan dari tarikh permintaan permohonan dibuat dalam tempoh 14 hari. menyediakan Rancangan Pemajuan iaitu Rancangan Stuktur dan Rancangan Tempatan mengikut peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976. Jabatan ini mempunyai tanggungjawab memproses permohonan kebenaran merancang berdasarkan kaedah kawalan perancangan. memproses Permohonan Kebenaran Merancang untuk pelan Pembangunan dalam 30 hari. memproses Permohonan Kelulusan Kebanaran Merancang untuk . dan menjalankan pemantauan dan penyelesaian aduan awam. mengemukakan permohonan tanah bagi maksud Pemberimilikan. memproses permohonan. pendaftaran dan kemasukan ke Rumah Rakyat "Council Homes" dari tarikh permohonan dikemukakan dalam 7 hari. mencetak bil tuntutan sewaan kepada penyewa dari tarikh bil diproses dalam sehari. Jabatan ini memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan berjanji akan melaksanakan tugastugas piawaian seperti memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk Pendirian Bangunan dalam 30 hari. menguruskan penyewaan bagi mendapatkan bangunan / ruang untuk Majlis menyewa atau bangunan / ruang majlis untuk disewakan dari tarikh tutup iklan dalam tempoh 30 hari. menyelaras perkhidmatan pengangkutan awam. (Akta 172). mengemaskini dan menyelaras pangkalan data GIS serta maklumat pembangunan majlis. Jabatan ke-13 ialah Jabatan Perancangan Bandar. melaksanakan program pemutihan kilang tanpa kebenaran.tender setiap minggu. Bandar Selamat dan Laporan Petunjuk Bandar Mampan melalui MURNINET. menguatkuasakan peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bagi aktiviti salahguna tanah dan salahguna bangunan. dan mengeluarkan bil air semasa bagi Kuarters Kakitangan dan Medan Selera dari tarikh bacaan meter diambil dalam dua hari. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). menyediakan dan menyelaras Program Local Agenda 21 (LA 21).

memproses Permohonan Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang dalam 14 hari. menjadi saluran maklumat rasmi kepada pelanggan.Menukar Syarat. Jabatan ke-14 ialah Jabatan Perancangan Korporat. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Bangunan dalam 30 hari. memberikan Surat Akuan Terima secara serta-merta. memperkasa penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi penyelidikan dan pembangunan. dan penerapan 'Good Governance. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menerima dan mengedarkan aduan kepada Jabatan / Bahagian dalam sehari. Memecah Sempadan dan Mencantum Tanah dalam 14 hari. Jabatan ini berfungsi membentuk imej korporat dan Budaya Kerja Cemerlang melalui pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh. Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan. memproses Permohonan Kelulusan Nama Taman. memproses Permohonan Kelulusan Penukaran Nombor Bangunan dalam 14 hari. memproses Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang untuk membuat Perubahan Matan Kegunaan Tanah dalam 30 hari. menyediakan Laporan Rancangan Pemajuan dan lain-lain laporan mengenai perancangan bandar dalam tempoh yang ditetapkan dalam asas rujukan. cekap dan berintegriti. memberikan Surat . membantu pengumpulan maklumat-maklumat perancangan dan gunatanah yang diminta oleh agensi awam/swasta. dan Bahagian Khidmat Masyarakat. memproses Permohonan Pengesahan Pelan Pra Hitungan dalam 14 hari. dan menjual peta. meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kepuasan pelanggan menerusi pengurusan aduan dan perkhidmatan pelanggan yang mesra. Nama Bangunan dan Pelan Alamat (nama jalan dan nombor bangunan) dalam 14 hari. 'Perfomance Management'. orang awam dan pelajar. Bahagian Penerbitan. Jabatan Perancangan Korporat merangkumi enam bahagian iaitu Bahagian Pengurusan Kualiti. Bahagian Khidmat Pelanggan. pelan dan bahan-bahan bercetak yang berkaitan. Bahagian Perhubungan Awam.

melaksanakan dan memantau keselamatan teknologi. Jabatan ke-16 ialah Jabatan Teknologi Maklumat. Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat adalah untuk merancang hala tuju ICT MPSJ. Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk mengeluarkan cek bayaran tuntutan oleh kontraktor dengan dokumen sokongan yang lengkap dalam 14 hari. menyediakan Penyata Kewangan Majlis. mengurus dan menilai rekod data elektronik. Jabatan ini berfungsi menyediakan Belanjawan Tahunan. merangka dan melaksanakan dasar ICT mengikut keperluan dan arahan dari masa ke semasa. melaksana dan mengurus projek dan program ICT. merangka. melaksanakan pemeriksaan aset dan inventori fizikal dan logikal ICT. dan menyelenggara Sistem Tempat Letak Kereta. membayar Gaji dan Elaun kakitangan. mengurus dan bertindak sebagai bantuan . merancang dan melaksana penyenggaraan ICT secara berkala. meluluskan permohonan Pelekat Kereta Kawasan Kediaman. memberikan Surat Maklumbalas Penutupan Aduan dalam 3 hari. meluluskan permohonan Pas Bulanan Letak Kereta secara serta-merta. menjalankan Pertukaran status selesai kepada tutup dalam tempoh 3 hari. Pergurusan Aduan Hotlaine pula mempunyai piagam pelanggan seperti menjawab panggilan telefon dalam 3 kali deringan. merancang tindakan pencegahan pencerobohan keselamatan ICT. dan menjawab surat-surat balasan penerimaan dalam 3 hari. menguruskan Pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor.Maklumbalas Status Aduan kepada pengadu dalam 14 hari. dan membuat siasatan aduan ke lokasi. dan meluluskan permohonan Petak Khas Letak Kereta dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 7 hari. Jabatan ke-15 ialah Jabatan Perbendaharaan. menganalisa pencapaian dan keperluan teknologi. merancang dan membangunkan infrastruktur dan infostruktur ICT.

Perundangan Dan Litigasi Sibil. meluluskan rayuan pengurangan kadar kompaun dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan dalam masa 60 hari dari tarikh notis tawarn mengkompaun dikeluarkan. menyemak dokumen perundangan dan memastikan dokumen yang lengkap dan teratur dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen tertakluk kepada dokumen lengkap dan teratur. Bahagian Khidmat Nasihat. dan Bahagian Pentadbiran Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan secara serta-merta. Jabatan ke-17 ialah Jabatan Undang-Undang.sokongan. melaksanakan penyenggaraan pencegahan (Preventive Maintenance) perkakasan komputer sebanyak 4 kali setahun. Jabatan Teknologi Maklumat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar untuk memberi perkhidmatan pengkomputeran MPSJ kepada pelanggan seperti mengambil tindakan ke atas setiap aduan ICT MPSJ dalam tempoh satu jam. menjawab surat menyurat dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan surat. Akta ini mula berkuatkuasa mulai 12 April 2007. Fungsi Bahagian ini termasuk . memastikan downtime system ICT tidak melebihi 2 jam. Bahagian Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan adalah sebuah bahagian yang bertanggungjawap bagi urusan penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663). memberi khidmat nasihat berkaitan ICT. dan menjalankan Tindakan Pendakwaan dari tarikh Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan selepas 9 hari dari Notis Tawaran Mengkompaun dikeluarkan tertakluk kepada kertas siasatan lengkap. dan merancang pembangunan µknowledge worker¶. dan memproses permohonan fasiliti ICT MPSJ serta-merta atau dalam tempoh tidak melebihi 14 hari tertakluk kepada jenis permohonan. Jabatan ke-18 ialah Sekretariat Pesuruhjaya Bangunan. Jabatan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Bahagian Pendakwaan.

Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menyelesaikan urusan sewaan Kompleks 3K MPSJ. menyemak Akuan Teraudit dalam 14 hari bekerja. Jabatan ke-19 ialah Bahagian Lanskap. Fungsi Jabatan ini adalah untuk menjalankan aktiviti pengawalan dan penyeliaan terhadap perkhidmatan perbandaran supaya kawasan Majlis sentiasa bersih dan indah. Antara Piagam Pelanggan jabatan ini termasuk menjawab Surat Menyurat dalam 3 hari bekerja. menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318).mewujudkan. menyediakan Sijil Pendaftaran JMB dalam 14 hari bekerja. mengawal dan mencegah punca pencemaran. memaklumbalas aduan dalam 7 hari bekerja. Sukan Dan Kebudayaan. Jabatan ke-20 ialah Jabatan Belia. Subang Jaya dalam sehari. menyelesaikan urusan sewaan Dewan Serbaguna MPSJ dalam sehari. memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. menyelesaikan urusan sewaan Pakej Persembahan . menyelesaikan urusan sewaan Laman Sukan MPSJ. menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB. serdang Jaya dalam sehari. dan mengeluarkan surat membayar tunggakan caj kepada pemilik yang mempunyai tunggakan dalam 14 hari bekerja. memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC). Serdang raya dalam sehari. dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan. menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata. USJ 14. Piagam Pelanggan jabatan ini pula termasuk meluluskan permohonan pelan Landskap dalam 10 hari bekerja. Subang Jaya dalam sehari. menyelesaikan urusan sewaan Kompleks Sukan MPSJ. menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama. menyelesaikan urusan sewaan Stadium Tertutup MPSJ. dan memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC.

Padangpadang Awam) dalam 30 hari. Muzik dan Sistem Siaraya dalam sehari. USJ1. Kompleks Sukan. Stadium. melaksanakan Program Anak Angkat Sukan dalam 7 hari. Stadium Tertutup. Kompleks Sukan. Subang Jaya dalam sehari.Kebudayaan dalam sehari. melaksanakan Program Rakan Muda dalam 7 hari. Rakan Muda. melaksanakan Program Pembangunan Sukan dalam 7 hari. Dewan Serbaguna.padang permainan dalam sehari. melaksanakan Program Penggerak Belia Tempatan (PeBT) dalam 7 hari. dan menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan sukan (Dewan Serbaguna. melaksanakan Program Kebudayaan dan Kesenian dalam 7 hari. melaksanakan Program Mesra Rakyat dalam 7 hari. menguruskan Penggunaan Peralatan Sukan. Laman Sukan. melaksanakan Program dan Acara Sukan dalam 7 hari. dalam sehari. menyelesaikan urusan Tuntutan Cagaran bagi Sewaan Kompleks 3K. menyelesaikan urusan penggunaan Laman Sukan MPSJ. . menyelesaikan urusan penggunaan padang.padang Awa dalam 30 hari. Laman Sukan dan Padang.

Keanggotaan adalah dari kalangan ketua Jabatan perikat negeri dan wakil parti politik.2. Perkhidmatan tersebut bertempoh 3 tahun dan boleh dilantik semula. peranan ahli-ahli majlis dilaksanakan oleh Lembaga Pelantikan.4. Peranan ketiga ialah Sistem Jawatankuasa dibentuk dibawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Bagi MPSJ. Peranan kedua ialah tidak boleh masuk campur dalam urusan pentadbiran tetapi boleh menjadi pengerusi. Yang Dipertuan Agong dengan nasihat menteri.4 Cara Pelantikan Pentadbir Tempatan Ahli-ahli Majlis: Pengurusan dan kawalan pembangunan MPSJ untuk ahli-ahli majlis adalah melalui perlantikan oleh kerajaan negeri seksyen 4 mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) menetapkan syarat bagi perlantikan ahli-ahli majlis. diguna pakai dalam Pentadbiran Kerajaan Tempatan. Ahli-ahli majlis tersebut terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran atau dari kalangan ahli politik. jawatankuasa atau ahlinya untuk tugasan spesifik atau umum. Peranan pertama ialah berfungsi menasihati Datuk bandar dan dilantik oleh DYMM. Jumlah ahli yang dilantik tidak boleh melebihi 25 orang. . Jawatankuasa Penduduk (JKP): Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ telah ditubuhkan pada 10 Februari 2001 dan merupakan PBT yang pertama di Malaysia yang melaksanakan konsep hubungan 2 hala antara penduduk dan pihak berkuasa tempatan dengan harapan agar suara penduduk dapat disampaikan kepada pihak pengurusan MPSJ melalui wakil JKP yang telah dilantik secara rasminya untuk tempoh 2 tahun bagi 1 sesi.

. Setiausaha. DUN Sri Serdang dan DUN Seri Kembangan dengan keluasan 161. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa Kecil. DUN Kinrara.000 orang penduduk di seluruh kawasan pentadbiran MPSJ meliputi 4 kawasan iaitu DUN Subang. Ahli-ahli Jawatankuasa Penduduk hendaklah tidak kurang dari 10 orang dan tidak melebihi 15 orang jumlahnya. Naib Pengerusi. Antara jawatan yang wujud dalam struktur pentadbiran Jawatankuasa Penduduk adalah Pengerusi (Ahli Majlis). Pembahagian 24 Zon JKP ini merangkumi hampir 540.Setelah persempadanan semula dijalankan. Zon JKP yang dulunya menpunyai 29 zon telah dikecilkan menjadi 24 Zon sahaja.8 km.

1 Ekonomi Majlis Perbandaran Subang Jaya melibatkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa tempatan serta memesatkan ekonomi setempat. Pasar Pagi dan Pasar Malam ialah mana-mana tempat di mana menjaja dibenarkan pada waktu malam atau pagi pada setiap hari atau hari-hari dan masa tertentu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa melesen. Pemegang lesen menjaja terdiri daripada manamana orang yang memegang lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang kecil. Pemberian lesen juga dipermudahkan. 4.00 pagi hingga 1. iaitu dari pukul 6.3. Datuk Bandar. . Setiausaha sesuatu Pihak Berkuasa Tempatan atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Datuk Bandar atau Yang Dipertua mempunyai hak untuk meluluskan lesen. Undang-undang kecil ini mula berkuatkuasa pada 19 Julai 2007. kemasyarakatan.4. MBSJ berperanan besar daripada segi ekonomi. Puchongm Kinrara dan Serdang/ Seri Kembangan. Kiosk disediakan kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar Subang Jaya. kebajikan dan keagamaan. minuman atau barang dari apa-apa jenis boleh dijual atau didedahkan untuk jualan. Mana-mana ruangan yang ditandakan oleh Pihak Berkuasa Melesen di mana makanan.3 Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Dalam usaha membangunkan bandar Subang Jaya. Pasar Pagi & Pasar Malam juga disediakan di Subang Jaya. Puchong dan Seri Kembangan dengan kadar bayaran yang sangat berpatutan.00 pagi pada hari yang seterusnya. Undang-undang kacil yang digunapakai pula adalah Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2007. Selain itu. Yang Dipertua. Kiosk tersebut beroperasi selama 19 jam.

Program Pembangunan Masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualiti hidup masyarakat di kawasan pentadbiran MPSJ melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat.30 hingga 8. 8 dan 9.00 pagi yang dipimpin oleh seorang jurulatih untuk penduduk setempat. Ini termasuk usaha mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimum dan mengadakan keadaan landskap yang baik serta menyediakan kawasan rekreasi yang baik iaitu mewujudkan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan beriadah.3. kawasan perindustrian termasuk Kawasan Perindustrian Bukit Tandang. MPSJ juga berfungsi menangani aduan orang ramai mengenai isu kutipan sampah berjadual. 7.Bukan itu sahaja. MPSJ juga mengadakan latihan senaman aerobik setiap Sabtu pada 7. 4. Kawasan Perindustrian Puchong Utama dan Kawasan Perindustrian Pusat Bandar Puchong. jadual potongan rumput dan sebagainya. Kawasan Perindustrian Puchong Seksyen 1.2 Kemasyarakatan Kemasyarakatan merupakan fungsi yang memberi faedah kepada semua. pencemaran oleh kilang-kilang. Kawasan Perindustrian Sime UEP. Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. Kawasan Perindustrian Bandar Bukit Puchong. 14 dan Kawasan Perindustrian Taman Serdang Jaya. Kawasan perindustrian di Seri Kembangan termasuk Kawasan Perindustrian Taman Bukit Serdang Sek. Perindustrian memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi tempatan. Kawasan Perindustrian Subang USJ1/ Sg. MPSJ juga meluluskan beberapa kawasan perindustrian. . aduan tentang anjing liar. Penaga dan Kawasan Perindustrian SS13 dan PJS11. Kawasan Perindustrian Kinrara. Di Puchong pula. Latihan senaman aerobik ini adalah percuma dan dapat pisertai oleh semua lapisan masyarakat. Antara kawasan perindustrian di Subang Jaya termasuk Kawasan Perindustrian Subang Hi-Tech.

. Malah. Perpustakaan Hipermedia ini mempunyai beberapa objektif tertentu. Di samping itu. Perpustakaan hypermedia juga merupakan Pusat Maklumat kerana merupakan tempat pengumpulan. penyebaran dan pengaksesan maklumat yang pelbagai. Selangor menyediakan kemudahan bersukan seperti gelanggang badminton. Seterusnya. terdapat beberapa kemudahan awam yang disediakan untuk masyarakat setempat seperti Kompleks 3C (Children Creativity Centre) yang dibangunkan bagi memenuhi sebahagian daripada tanggungjawab MPSJ kepada masyarakat dalam pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan kreatif bermula dari zaman kanak-kanak lagi.Selain itu. Stadium Tertutup MPSJ yang terletak di Serdang Jaya. bola tampar. perpustakaan berfungsi sebagai Pusat Rekreasi. Kompleks 3C merupakan projek pembangunan "unique" bagi kanak-kanak di Malaysia yang menyediakan prasarana ruang dan masa bagi perkembangan mental . dan intelektual kanak-kanak. perpustakaan ini ialah Pusat Penyelidikan. Perpustakaan ini berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran yang menjadi tempat rujukan dan akses kepada pelbagai maklumat. fizikal . bola keranjang. 43300 Seri Kembangan. Secara tidak langsung ianya berguna bagi menyekat masalah dan isu sosial di kalangan remaja sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Akhirnya. Perpustakaan ini ialah tempat rujukan untuk pengguna yang ingin mendapatkan maklumat bagi tujuan penyelidikan. Kemudahan tersebut memudahkan masyarakat bersukan dan beriadah. bola jaring. squash. Kompleks 3C juga menyediakan segala aktiviti dan program yang boleh menambahkan lagi kebolehan dan kemahiran kanak-kanak yang mana tidak terdapat di mana-mana tadika dan taman bimbingan kanak-kanak lain di Subang Jaya. Majlis Perbandaran Subang Jaya turut menyediakan Perpustakaan Hipermedia. Majlis Perbandaran Subang Jaya menyediakan Stadium Tertutup MPSJ. ping-pong dan sepak takraw untuk kemudahan masyarakat Subang Jaya. Perpustakaan sebagai tempat yang sesuai untuk menjalankan aktiviti riadah.

Ini termasuklah perlindungan individu daripada pelbagai bahaya yang boleh dikaitkan dengan kesihatan awam.iaitu untuk menanam dan memupuk tabiat membaca dikalangan masyarakat awam agar menjadi masyarakat berilmu dan celik IT. mengaplikasikan teknologi terkini sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisien. MPSJ telah mengadakan kawalam vektor. membina keupayaan dan menjana pendapatan keluarga miskin dan miskin tegar di bandar.antaranya ialah penularan wabak denggi. Malah. Penduduk yang miskin dan miskin tegar dapat meminta bantuan kewangan melalui program ini. .3 Kebajikan Majlis Perbandaran Subang Jaya memainkan peranan yang penting dalam kebajikan penduduk setempat. melaksana dan menilai semua aktiviti bagi mengawal dan mencegah penyakit bawaan vektor iaitu penyakit Demam Denggi dan Demam Denggi Berdarah.3. Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) juga dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan membantu meringankan beban tanggungan keluarga. 4. Dalam memainkan peranan menjaga kebajikan dan kesihatan penduduk. Unit Vektor bertanggungjawab dalam merancang. harta benda atau perkhidmatan pembersihan. dan memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya. Tindakan yang dijalankan adalah berdasarkan kes demam denggi/ demam denggi berdarah yang dilaporkan oleh hospital/klinik dan hasil kajian aedes yang dijalankan di sesuatu kawasan.

fungsi serta kepentingan institusi masjid bukan hanya dilihat sebagai sebuah pusat ibadat tetapi juga bersifat global. MPSJ berhasrat supaya peranan. MPSJ juga memainkan peranannya semasa sambutan majlis perayaan keagamaan. Selain daripada itu. . Contohnya semasa sambutan Hari Raya Haji. Begitu juga dengan rumah ibadat lain seperti Tokong Buddha yang terletak di SS13. gereja dan tokong Buddha.3. Contohnya projek `Cyber Mosque¶ MPSJ. Banyak tempat ibadat didirikan dan diselenggara oleh pihak MPSJ seperti masjid. Selain itu. MPSJ juga berkerjasama dengan pihak Persatuan Buddha Subang Jaya dalam menjalankan aktiviti keagamaan tersebut.4.4 Keagamaan MPSJ juga memainkan peranan penting dalam memajukan bidang keagamaan. Semasa sambutan Hari Wesak pula Pihak MPSJ turut sama menyertai dalam program Bazar Amal. kuil. pihak MPSJ turut sama melakukan ibadat korban dan mengagihkan daging korban kepada masyarakat Subang Jaya. MPSJ juga bertanggungjawab dalam menyediakan program-program keagamaan bagi masyarakat Subang Jaya. Projek ini adalah usahasama MPSJ dan Masjid Al-Falakh USJ .

21 bulan) . Lima PBT ini termasuk MBPJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (5.94 bulan). Manakala tujuh PBT lain tidak dapat menampung operasi sekiranya tiada kutipan dikutip dalam tempoh setahun. MPSJ mempunyai simpanan duit sebanyak lebih kurang RM 211 ribu. Ini menandakan MPSJ berada dalam kedudukan kewangan yang agak baik. Selangor hanya mempunyai lima PBT yang mampu beroperasi sekiranya tiada langsung hasil dapat kutip. Berdasarkan penyata kewangan PBT sehingga 31 Disember 2009. terdapat PBT yang berada dalam kedudukan kewangan yang tidak baik. Malah. seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. MPKJ ± Majlis Perbandaran Kajang (4. MPSP ± Majlis Perbandaran Sepang (5. Namun demikian. .4.45 bulan) dan MDSB ± Majlis Daerah Sabak Bernam (4.37 bulan) . kerajaan negeri Selangor masih dalam kajian untuk menurunkan cukai pintu memandangkan prestasi kewangan setiap Pihak Berkuasa Tempatan di negeri ini masih lagi belum berada di dalam keadaan kukuh.37 bulan).4. berdasarkan penyata kewangan MPSJ yang terkini.1 Sumber Kewangan Menurut Ronnie Liu. MPAJ ± Majlis Perbandaran Petaling Jaya (3.4 Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya Beberapa perancangan penting untuk perkembangan sesebuah organisasi: 4.

Jejantas sebanyak 13 unit. iaitu kawasan tempat tinggal penduduk yang mempunyai rumah. Sebanyak 17% kawasan tanah disumbangkan untuk pembangunan komited manakala 6% tanah digunakan untuk perindustrian. Rezab kerajaan. Kiosk sebanyak 28 unit. Dalam membangunkan tanah di kawasan Subang Jaya. Bazaar sebanyak 21 unit.2 Pembangunan Prasarana/ Fizikal MPSJ membelanjakan berjuta-juta ringgit dalam membina dan menyediakan kemudahan awam untuk rakyat. Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan²3K sebanyak 2 unit. Pusat Kitar Semula sebanyak 16 unit. Rezab hutan dan sebagainya. Medan Selera sebanyak 57 unit. Perpustakaan Hipermedia sebanyak 2 unit. MPSJ telah membangunkan 19% tanah sebagai kawasan kediaman.4. Tanah yang selebihnya (50%) digunakan untuk kegunaan lain-lain seperti dijadikan kawasan lapang. dan Taska MPSJ sebanyak 4 unit. Misalnya projek pembangunan Stadium Tertutup MPSJ sebanyak 1 unit. Pusat Perkembangan Kanak-Kanak²3C sebanyak 1 unit. Persimpangan Bertingkat² Interchange. . Dewan Serba Guna sebanyak 7 unit. Balai Masyarakat sebanyak 27 unit.4. Aktiviti pertanian merangkumi 5% daripada tanah di Subang Jaya diikuti oleh kawasan komersil yang merangkumi 3% daripada jumlah tanah di Subang Jaya. Taman Rekreasi sebanyak 188 unit.

4.4.3 Pengiktirafan/ Penghargaan

Berdasarkan usaha dan sumbangan MBSJ, MPSJ layak diberi pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. MPSJ telah menerima banyak anugerah sepanjang 13 tahun iaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2010.

Pada tahun 1999, MPSJ telah menerima Anugerah Inovasi Selangor. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2000, MPSJ dianugerahi Anugerah Internet Malaysia (2000); serta Anugerah Kualiti PBT. Pada tahun 2001 pula, MPSJ mendapat pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record (RFID) dan Malaysia Book of Record (E-Court). MPSJ juga memperoleh Anugerah Kaunter Berkualiti SUK Selangor dan Anugerah Internet Malaysia (2001) pada tahun tersebut.

Manakala pada tahun 2002 pula, MPSJ memperoleh Anugerah Kualiti PBT sekali lagi dan juga Anugerah MB Selangor. MPSJ juga mendapat pengiktirafan pada Hari Habitat (ICT) pada tahun 2002. Tahun yang seterunya, iaitu tahun 2003, MPSJ sekali lagi memperoleh Anugerah MB Selangor dan Anugerah Juri ICT MB Selangor.

Seterusnya, pada tahun 2005, MPSJ mendapat pengiktirafan melalui MS ISO 9001:2000. Pada tahun 2006 pula, Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara diperoleh oleh MPSJ. Tahun yang berikut, tahun 2007 MPSJ berjaya memperoleh 3 anugerah termasuk Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam; Anugerah Pengiktirafan Bangunan dengan Kemudahan Akses OKU²Kategori Bangunan Kerajaan 2007; dan juga Anugerah Bandar Lestari/ Anugerah Alam Sekitar 2006/2007. Portal Rasmi MPSJ juga diiktiraf sebagai Portal Rasmi Kerajaan dan Laman Web Terbaik 2007 oleh MDEC.

Tahun 2008, MPSJ berada pada kedudukan ketiga di kalangan PBT-PBT dan mencapai taraf 4 bintang yang melayakkan MPSJ menerima hadiah RM2000 000 bagi membina sebarang mereu tanda di kawasan MPSJ. MPSJ juga memperoleh Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan; Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC); dan Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Segala usaha untuk mencipta kemajuan tercapai apabila MBSJ juga memenangi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang serta diiktiraf sebagai Pameran Terbaik Sempena Majlis Sambutan Hari Kualiti 2009 Pentadbiran Kerajaan Selangor pada tahun 2009. Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) telah dinobatkan sebagai antara pihak berkuasa tempatan paling berjaya di Selangor sepanjang tahun 2010 ini apabila berjaya memenangi dua anugerah dalam satu majlis. MPSJ telah memenangi tempat pertama dalam Anugerah Inovasi Sektor Awam Selangor untuk tahun 2010 melalui Sistem STAR Rating Individu dan membawa pulang wang tunai RM 10,000 dan Sijil. MPSJ juga berjaya menduduki tempat pertama dalam Anugerah Pengurusan Pejabat Cemerlang (APPC) dan menerima Anugerah Inovasi Menteri Besar Selangor (AIMBS) dengan membawa pulang wang tunai RM20,000.00.

4.4.4 Cabaran yang Dihadapi

MPSJ tetap berhadapan dengan masa hadapan yang lebih mencabar. Sebagai bandar yang kian maju, bilangan penduduk Subang Jaya meningkat dengan kadar mendadak menjadi satu cabaran luaran kepada pengurusan perbandaran. Cabaran lain termasuk memastikan penyertaan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Manakala cabaran dalaman pula berbentuk mempertingkatkan kemahiran staf MPSJ dan mengenal pasti sumber kewangan yang baru.

Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh MBSJ ialah persaingan antara Subang Jaya dengan bandar±bandar lain seperti Putrajaya, Cyberjaya, Klang, Selayang dan Shah Alam. Persaingan bandar±bandar ini berlaku daripada segi pembangunan, ekonomi dan lain±lain. Implikasi jangka panjang daripada pembangunan bandar-bandar ini boleh menjejaskan penarafan bandar Subang Jaya bahkan daya tarikan Subang Jaya akan menurun berikutan dengan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar lain. MPSJ juga menghadapi cabaran dalam menangani aduan orang ramai mengenai pelbagai isu yang melanda kawasan mereka. MPSJ juga menghadapi masalah dengan ketidakpuasan terhadap keutuhan pentadbirannya sehingga terpaksa berhadapan dengan pelbagai tohmahan, prasangka dan tanggapan negatif. Akan tetapi, tohmahan±tohmahan tersebut dianggap sebagai pembakar semangat untuk terus mencipta kejayaan. Kejayaan dalam mengatasi cabaran ini memerlukan komitmen daripada kesemua pihak. Mentaliti budaya kerja yang lebih positif adalah sangat penting bagi memastikan misi MPSJ dapat dicapai menjelang 2020.

5.0 RUMUSAN Kesimpulannya, dalam melaksanakan kerja kursus ini, saya berjaya mengumpul banyak maklumat dan pengalaman serta nilai yang akan saya amalkan dalam kehidupan seharian untuk menjadi individu yang cemerlang. Hasil kajian ini membolehkan saya menyelidik dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang pihak berkuasa yang bertanggungjawab mentadbir Subang Jaya. Seterusnya, kajian ini menjadikan saya lebih menghargai pihak berkuasa bandar Subang Jaya. Selain itu, kajian ini juga mengajar saya tentang sifat gigih dan tidak kenal erti putus asa seperti pihak MPSJ yang gigih memajukan Subang Jaya walaupun menghadapi banyak cabaran seperti tohmahan dan pelbagai prasangka buruk. Hasilnya, segala impian yang diimpikan akan tercapai. Selain itu, kajian ini juga mendidik sesebuah masyarakat itu supaya mengamalkan sikap bersatu±padu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk penduduk yang sentiasa bermuafakat. Malah, semangat ini memudahkan pihak berkuasa yang mentadbir kawasan tersebut. Negara pula aman dan makmur hasil daripada pentadbiran bandar yang cekap dan efektif. Oleh itu, kuasa±kuasa asing sukar untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara kita kerana kesedaran individu, kerjasama sesebuah masyarakat dan hasil pentadbiran yang bijak dan cekap. Dalam menghasilkan kerja kursus ini, saya benar±benar merasai kaedah pengkajian sejarah yang sebenar. Perkara yang paling penting sekali ialah saya mendapat pengalaman yang paling berharga bagi meningkatkan kemajuan diri ke arah mencapai matlamat individu bersahsiah cemerlang.

1. USJ 5.6. . Selangor Darul Ehsan. 47610 Subang Jaya. Gambar 6.1.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Gambar-Gambar: Gambar 6.2: Kaunter Perkhidmatan di MPSJ.1: Bangunan MPSJ di Persiaran Perpaduan.

1.3: Kompleks Sukan MPSJ Lampiran 2 Peta: Peta 6.2: Lokasi MPSJ .Gambar 6.

3 Lokasi MPSJ di USJ 5 .Peta 6.

Lampiran 3 Akhbar: Star Metro. 5 Mei 2011. halaman 8 .

18 Mei 2011.Star Metro. halaman 3 .

Lampiran 4 Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya .

wikipedia.my http://ms.Lampiran 5 Internet http://ocps.gov.mpsj.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya .

Lampiran 6 Brosur Demam Denggi. Majlis Perbandaran Subang Jaya. .

Majlis Perbandaran Subang Jaya. .Lampiran 7 Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011.

Lampiran 8 Bendera MPSJ: Logo MPSJ: .

Selangor. USJ 5. Telefon : 0380263102 (Pejabat) 0356376569 (Fax) Nama : Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd 2.shahir@mpsj. Darul Ehsan. Telefon : 0132277779 (HP) 0356210592 (Fax) . Subang Jaya.gov.31 Disember 2011 Bil Gambar Nama Nama. 47610. E-Mel : ydp. E-Mel Dan Nombor Telefon : Y. Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tempoh 7 Julai 2010 .my No. Persiaran Perpaduan. Subang Jaya. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi Alamat : Majlis Perbandaran Subang Jaya.gov. E-Mel : roslan. Jalan SS14/8H.Lampiran 9: Senarai Nama Ahli Majlis. Selangor Darul Ehsan. 1.asmawi@mpsj. Alamat Shahir : No 8.my No. 47500.

Tiara Square. Dataran Mentari.kamal@mpsj. Paramount Garden. Telefon : 0123307280 (HP) 0340424240 (Fax) Nama Alamat 5. 46300. Selangor Darul Ehsan. Petaling Jaya.my No. E-Mel : pooi@mpsj. Taman Perindustrian UEP.gov.gov. 47600. Petaling Jaya. : Encik Arumugam A/L Kalimuthu : No 9-2. Subang Jaya.my No. 3.gov. 46150. Selangor Darul Ehsan. Jalan Tiara. E-Mel : ismail. Telefon : 0162108770 (HP) 0356301210 (Fax) . Jalan 20/9.Nama : Encik Ismail Kamal Bin Abdul Rahman Alamat : No 7A. 4. Selangor Darul Ehsan. Jalan PJS 8/12. E-Mel : aru@mpsj. Telefon : 0193692173 (HP) 0380248542 (Fax) Nama : Encik Pooi Weng Keong Alamat : No 24.my No.

E-Mel : keshminder@mpsj. Selangor Darul Ehsan.Nama : Encik Mohd Nasir Bin Yusoff Alamat : Lot 145. Telefon : 0192710234 (HP) 0380614801 (Fax) Nama : Encik Keshminder Singh A/L K. Jalan SS23/31. 6. 7. E-Mel : mohd. Selangor Darul Ehsan. Bandar Bukit Puchong. Puchong.nasir@mpsj. E-Mel : bongcs@mpsj.my No. 47100.gov.Karam Alamat : 86.my No. Jalan BP 2/2. Selangor Darul Ehsan.gov. Jalan Berkat 5. Telefon : 0122330095 (HP) 0379551058 (Fax) .gov. (JKP) MPSJ. Puchong.my No. Petaling Jaya. 47400. Taman Sea. Kampung Seri Aman. Telefon : 0193350250 (HP) 0378803088 (Fax) Nama : Encik Chin Sou Bong Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 8. 47100.

Persiaran Wawasan. 10.my No. Jalan Permai 1/11. Selangor Darul Ehsan. Jalan USJ 21/7. : Tan Jo Hann Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.Nama 9. Taman Puchong Permai. (JKP) MPSJ. E-Mel : hesni@mpsj. Telefon : 0173331500 (HP) 0380604420 (Fax) . 47100.gov. E-Mel : jotan@mpsj.gov. Puchong. Pusat Bandar Puchong.gov. Subang Jaya. 47610. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : sooncs@mpsj. Puchong.my No. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0162639627 (HP) 0380231876 (Fax) Nama : Puan Norhesni Binti Ismail Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk 11. 47630.my No. Telefon : 0192145451 (HP) 0379685415 (Fax) Nama : Encik Cheah Sang Soon Alamat : 12A-2.

Selangor Darul Ehsan. Jalan Dahlia 2. 47100. 43300.Nama 12.my No. E-Mel : taichengheng@mpsj.my No. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0192766828 (HP) 0380681446 (Fax) . Jalan Sekolah. Seri Kembangan. Alamat : Encik Ng Sze Han : 1-12A. Telefon : 0173438677 (HP) 0380615839 (Fax) 13. 43300. Seksyen 5. Selangor Darul Ehsan E-Mel : ngszehan@mpsj.gov. : Encik Sapiyan Bin Mohd Din Alamat : 50. Taman Serdang Perdana.gov. E-Mel : sapiyan@mpsj. Taman Puchong Perdana. Nama : Encik Tai Cheng Heng Alamat : Pusat Khidmat Aduan Seri Kembangan. Seri Kembangan. 1121-1B. Jalan SP 5/3. Puchong. Telefon : 0162123960 (HP) Nama 14.gov.my No.

facebook/rajiv4malaysia No.rajiv4malaysia. Jalan USJ 2/4S. Jalan USJ 9/5Q. Selangor Darul Ehsan. UEP Subang Jaya. Telefon : 0129438821 (HP) 0380246757 (Fax) Nama : Encik Robert Tan Siang Chiok 16. Telefon : 0192223348 (HP) 0356323348 (Fax) Nama : Encik Rajiv A/L Rishyakaran 17.Nama 15. Subang Jaya. 47620. Jalan USJ 10/1D.my Website : www.com Blog : http://rajiv4malaysia.com/ Twitter : http://twitter. Selangor Darul Ehsan E-Mel : kmloi@mpsj.my No.my No.gov. Selangor Darul Ehsan E-Mel : robert88@mpsj. Telefon : 0123111585 (HP) 0356350230(Fax) .blogspot. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. 47600. 47620. E-Mel : rajiv@mpsj.gov. UEP Subang Jaya. Alamat : No 3B.com/rajiv4malaysia Facebook : www. : Dr Loi Kheng Min Alamat : 27-3.gov.

Nadaysen : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Puchong. Bangi. Bandar Baru Bangi.Nama 18. Telefon : 0122617931 (HP) 0389421850 (Fax) . Telefon : 0133943129 (HP) 0389256204 (Fax) Nama 20. Taman Puchong Utama. Telefon : 0102654161 (HP) 0358910460 (Fax) Nama 19.gov. : Encik Chong Hoon Ming Alamat : Pusat Khidmat Adun Seri Kembangan. 43650. : Encik Sufari Bin Tinnin Alamat : No 27. Seri Kembangan. Selangor Darul Ehsan.gov. E-Mel : tamilarason@mpsj. Jalan Sekolah. 43300. Jalan PU9/5. Alamat : Encik Michael Tamilarason A/L K. 1121-1B.my No. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : sufari@mpsj. E-Mel : chonghoonming@mpsj. 47100.my No.my No. Selangor Darul Ehsan. Jalan 1/9H.gov.

Besi Indah. Taman Equine. Jalan Putra Permai 3.gov. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Seri Kembangan. Taman SG. Telefon : 0123025673 (HP) Nama : Encik Loka Ng Sai Kai 22. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Puchong. Subang Jaya. 43300. Selangor Darul Ehsan.Nama 21. Jalan Putra Bahagia 8/2B. Jalan SB Indah 2. : Encik Jaberi Bin Ami Alamat : Kabin Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ.my No. Telefon : 0192233446 (HP) . E-Mel : jaberiami@mpsj. : Encik Noor Azam Bin Abdul Aziz Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. E-Mel : loka@mpsj.gov. 47650.gov.my No. George Lim Ah Soo. Telefon : 0123966355 (HP) 0380236355 (Fax) Nama 23. Putra Heights. E-Mel : noorazam@mpsj.my No. 47100.

Jalan SS14/1A.Nama : Puan Azizan Binti Jamaluddin 24.my No. Puchong. Selangor Darul Ehsan. Telefon : 0173393636 (HP) . 47100.gov. Selangor Darul Ehsan. E-Mel : edwardling@mpsj. 47500.my No. Alamat : Balai Masyarakat Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPSJ. Telefon : 0193889005 (HP) Nama 25. Alamat : Encik Edward Ling Sieak Meeng : 24A.gov. Kg Tengah B. Subang Jaya. Jalan Klang. Bt 13. E-Mel : azizanj@mpsj.

Lampiran 10: Kertas-Kertas Rujukan .

Lampiran 11: Dokumen-Dokumen dari MPSJ .

Lampiran 12: Surat-Surat Kebenaran .

5 Mei 2011.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya Brosur Demam Denggi. Majlis Perbandaran Subang Jaya.wikipedia. 18 Mei 2011.7.0 RUJUKAN Akhbar Star Metro. halaman 3 Buletin Sekitaran MPSJ.gov. .mpsj. halaman 8 Star Metro. Majlis Perbandaran Subang Jaya.my http://ms. keluaran bulan Januari-Jun 2010 Internet http://ocps. Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011.

Dalam pentadbiran tempatan. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. maka rakyat akan mencintai bangsa dan negara serta hidup bersatu padu. Selain itu. Mereka merupakan contoh yang baik kepada orang awam untuk menghormati raja dan pemimpin negara dan juga menghormati lambang-lambang negara seperti bendera. Hal ini demikian kerana mereka perlu menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat yang sememangnya bencikan rasuah. Selain itu. Pertama. unsur patriotik yang diterapkan ialah semangat setia negara. lagu kebangsaan. dan jata negara. elemen-elemen patriotisme telah diterapkan untuk mencapai perpaduan antara rakyat.TUGASAN 2 Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Institusi pentadbiran negara seperti Majlis Perbandaran. FELDA dan Majlis Daerah memainkan peranan yang penting dalam integrasi national di negara kita. Mereka harus sentiasa menjauhkan diri daripada gejala negatif seperti rasuah. unsur semangat kekitaan yang diterapkan oleh institusi pentadbiran tempatan bantu memperkukuh integrasi nasional. Kakitangankakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam pengurusan dan pentadbiran. Hal ini demikian kerana kakitangan-kakitangan di institusi pentadbiran tempatan menerapkan nilai bertolak ansur dan bertoleransi terhadap . institusi pentadbiran tempatan menjadi teladan yang baik kepada kita untuk berbangga sebagai rakyat Malaysia. Jika rasuah serta gejala negatif dihapuskan.

Sikap rajin dan gigih membantu menjayakan sesuatu aktiviti. Sebarang aktiviti seperti gotong-royong. institusi pentadbiran tempatan turut menerapkan nilai berusaha dan produktif yang membantu mencapai perpaduan antara rakyat. konsep 1 Malaysia dan Wawasan 2020 akan dapat direalisasikan. bertatasusila dan berhemah tinggi. larian lebuh raya. Dengan cara ini. Kakitangan awam haruslah mempunyai komitmen yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat. unsur-unsur patriotisme perlu diterapkan dalam institusi pentadbiran tempatan jika kita hendak hidup harmoni dan bersatu padu. Konklusinya. Malah. Aktivitiaktiviti tersebut secara tidak langsung menerapkan integrasi nasional. karnival dan sebagainya memerlukan banyak usaha untuk dijayakan. Kakitangan-kakitangan yang bekerja di institusi pentadbiran tempatan sentiasa berkelakuan sopan. Staf-staf institusi pentadbiran tempatan juga perlu tabah menghadapi cabaran yang datang untuk menjayakan sesuatu aktiviti. Sebarang tindakan yang diambil oleh mereka adalah secara adil dan saksama tanpa berat sebelah.penduduk. Cara mereka ini mampu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan berharmoni. . Seterusnya. Mereka melayan sebarang aduan serta masalah yang dihadapi oleh penduduk dengan senyuman tanpa melihat warna kulit dan agama. institusi pentadbiran tempatan mengamalkan nilai berdisiplin yang membawa kepada integrasi nasional. sebarang undang-undang dan peraturan yang ditetapkan munasabah dan relevan terhadap penduduk untuk memastikan penduduk sudi bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mematuhi peraturan tersebut. Misalnya.