P. 1
PIDATO PERPADUAN - PNB

PIDATO PERPADUAN - PNB

|Views: 1,171|Likes:
Published by Mohd Amir Ghazlan

More info:

Published by: Mohd Amir Ghazlan on Jun 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

pdf

text

original

PERPADUAN ADALAH BENTENG PERTAHANAN NEGARA YANG PALING UTUH Meninjau realiti politik dan sosial di Malaysia, saya

melihat bahawa terdapat elemenelemen pendekatan yang diambil oleh Malaysia dalam hal membina perpaduan kaum, agak berbeza dengan pendekatan yang dianggap sebagai arus perdana di Barat. Pendekatan yang digunakan oleh kepimpinan Malaysia dalam beberapa aspek berada dalam ekstrim yang bersongsangan berbanding dengan teori perpaduan kaum yang disarankan oleh pemikir-pemikir Barat dan yang diamalkan di sebelah sana. Amerika dan beberapa negara Eropah seperti Britain dan Perancis misalnya menggunakan konsep ‘melting pot’ atau ‘acuan pelebur’ dalam pendekatan mereka untuk menyatukan pelbagai etnik minoriti, etnik peribumi, dan etnik dominan dalam negara. Dalam proses peleburan itu budaya etnik minoriti terlebur, tercerna, teradun malah sesetengahnya tersirna dalam budaya majoriti yang dominan. Namun di Malaysia kita lihat konsep ‘acuan pelebur’ itu tidak wujud, sebaliknya yang wujud ialah konsep ‘salad bowl’ atau ‘mangkuk sayur-mayur’ yang tidak meleburkan mana-mana unsur etnik tetapi mempersatukan kepelbagaian warna kulit dan budaya dalam satu persekitaran ynag sama. Dalam konteks yang sama di Britain, sama ada mereka bersetuju atau tidak, juga telah berlaku proses asimilasi budaya yang kadangkala terpaksa mengorbankan malah melenyapkan bahasa dan budaya nenek moyang golongan minoriti tertentu. Bagi sesetengah budayawan, yang menolak model asimilasi, mereka melihat pendekatan ini sebagai satu bentuk ‘penjajahan dalaman’ kerana dalam proses ini berlaku eksploitasi golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Namun dalam banyak contoh di sebelah Barat, golongan majoriti itu adalah juga merupakan pihak pemerintah yang melaksanakan dasar memperlemahkan budaya dan bahasa minoriti atas nama perpaduan kaum. Dalam konteks ini, banyak kerajaan Barat yang mempertegaskan penggunaan bahasa rasmi sebagai satu-satunya bahasa komunikasi tanpa sebarang kompromi, baik dalam urusan perkhidmatan awam, pendidikan asas di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. Demi mewujudkan perpaduan kaum, ada kerajaan yang mengharamkan penggunaan dan pengajaran bahasa ibunda golongan minoriti sehingga ke tahap menguatkuasakan hukuman ke atas para pelajar yang berkomunikasi antara mereka

Akomodasi . Teori Hubungan Kaum Segregasi . Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. Pada junktur sejarah. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum. peruntukan pelaksanaan sekolah jenis kebangsaan dan penggunaan bahasa kaum minoriti. . atau tidak (de facto). tempat tinggal.Ia merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. Wujud samada didasari undang-undang (de jure). Integrasi Nasional adalah satu konsep yg lebih luas iaitu proses penyatuan antara kelompokkelompok yg berbeza latar belakang. usaha serius Malaysia ke arah perpaduan kaum dilihat mula bercambah setelah tercetusnya tragedi 13 Mei apabila Majlis Perpaduan Negara dan selaras dengan itu Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan. yang seringkali kita rujuk sebagai ‘kontrak sosial’ antara pemimpin-pemimpin parti pelbagai etnik yang dominan di Malaysia. kebanyakan kerajaan Barat menolak sama sekali kewujudan sekolah-sekolah monoetnik dan media massa monoetnik. Namun saya lihat bahawa bibit-bibit usaha ke arah yang sama juga telah dibenihkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957 lagi. Diperingkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil.dalam bahasa minoriti di dalam kawasan dan persekitaran sekolah.merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. kerajaan British mengharamkan bahasa Welsh dan kerajaan Scotland telah melenyapkan bahasa Gaelic di bumi Scotland. sistem persekolahan. pengangkutan dan kemudahan awam. Dalam konteks ini klausa-klausa dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.Switzerland. Kerajaan Perancis misalnya telah hampir mengharamkan terus penggunaan bahasa Breton. menjadi satu entiti yg terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.Contoh negara .Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. Berbeda dengan Malaysia. Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain. telahpun dimaktubkan melalui Artikel 152 dan 153.

Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras.Akulturasi . tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. . Asimilasi .proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru.juga dikenali sebagai asimilasi struktur.juga dikenali sebagai asimilasi budaya. Amalgamasi . Proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. Proses kemasukan kedalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat.

Ianya boleh dihuraikan sebagai suatu organisasi sosial dan bagaimana organisasi itu dikekalkan. Tiadak ada sesiapa yang boleh memaksa atau menghalang mereka dalam membuat keputusan. teori ini menekankan kepentingan persefahaman anggota masyarakat demi keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan. 4. 4. 4.1 Perpaduan Kaum Daripada Perspektif Teori Fungsionalisme. Kita melihat perbezaan bukan sahaja dari segi etnik malahan dari aspek ekonomi. Sebagai rumusannya. Evolusi pula digambarkan bagaimana perubahan berlaku terhadap masyarakat akibat dari pembaharuan. kebudayaan dan agama. Brinkerhoff dan White (1989:9) merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti. Bagaimanapun. sudah tentu sekolah kebangsaan menjadi institusi pendidikan anak-anak. Pengenalan Isu Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum penting untuk difikirkan. budaya dan pendidikan telah dijadikan pemangkin untuk mencapai perpaduan. Struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat. Maka struktur ekonomi.1 Definisi dan Konsep Teori Fungsionalisme. Masyarakat sebagai tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian dan fungsinya yang tersendiri. harmoni dan evolusi.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah perpaduan kaum.1. Bagi rakyat yang peka kepada aspirasi dan identiti nasional. apa yang kita lihat . Stabiliti menentukan setakat mana sesuatu masyarakat itu dapat dipertahankan. Harmoni pula merujuk kepada semangat kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat.1. i) Masyarakat Ibu bapa di Malaysia boleh memilih sama ada mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan atau jenis kebangsaan. Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat.3. Sesuatu etnik adalah mustahil untuk menjadi etnik yang lain. Kajian dilakukan untuk meninjau sejauh mana struktur masyarakat berfungsi.

Namun begitu. radio dan surat khabar. terdapat ramai di kalangan ibu bapa kaum Cina dan India lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan bahasa ibunda masing-masing. manakala pelajar lain terus bersama kaumnya. Jika pengasingan pendidikan mengikut kaum ini berterusan. Masih wujud budaya prejudis dan stereotaip. sekolah aliran Inggeris telah ditukar kepada sekolah aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu. ia akan menghasilkan masyarakat yang terpisah di antara satu sama lain. . iii) Media massa Pengaruh yang sangat mudah meresapi jiwa rakyat adalah media massa seperti televisyen.sekarang. Walaupun di peringkat sekolah menengah. mengakibatkan satu suasana segrasi dengan memiliki bibit perpecahan yang berbahaya. Didapati setiap kaum lebih suka kepada rancangan atau program televisyen dan radio yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. tidak wujud semangat kekitaan yang menyeluruh. Budaya ini berlanjutan hingga ke universiti di mana pelajar Melayu hanya bercampur dengan pelajar Melayu. Elemen ini sepatutnya memainkan yang besar dalam menyatupadukan rakyat yang berbagai kaum ini. Begitu juga dengan akhbar-akhbar yang dijual. Pihak Sekolah Pendidikan telah lama dianggap sebagai satu elemen dalam menyatupadukan rakyat. Selepas tercetusnya peristiwa berdarah pada 31 Mei 1969. Sehingga kini.Jadi. Cina dan India serta kaum-kaum lain sama-sama mengikuti pembelajaran. Ianya bukan sahaja untuk memartabatkan bahasa Melayu tetapi juga cuba memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat melalui penggunaan satu bahasa. permintaannya juga mengikut komposisi penduduk di mana setiap kaum cenderung memilih versi bahasa ibunda. tidak hairan jika kita terus mendapati bahawa sehingga kini pengasingan kaum ini masih terus lagi wujud. sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa pengantar bukan Melayu masih terus kekal bagi menjaga identiti kaum Cina dan India. kita masih lagi berhadapan dengan kekangan untuk memupuk integrasi nasional di kalangan rakyat Malaysia. kaum Melayu. Lama-kelamaan.ianya akan menjadi suatu gejala negatif di dalam masyarakat.

Keterbatasan ini bukan sahaja di sekolah. negara menuju kearah kemajuan ekonomi.1 Mobiliti Sosial Sekolah yang berbagai aliran sebenarnya terus menjadikan suatu bentuk mobiliti sosial yang berbagai rupa. Ruang kehidupan yang terbatas ini akhirnya mencipta suatu identiti tersendiri yang sangat berbeza. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latarbelakang keturunan nenek . kaum India dengan ladangnya dan kaum Cina dengan perniagaannya. Mobiliti sosial boleh berlaku dalam satu generasi atau antara generasi berlainan. pengenalan kaum mengikut sektor pekerjaan masih lagi tidak banyak berubah. Asas pembelajaran di peringkat rendah jauh berbeza di mana masing-masing menggunakan pendekatan sosio-ekonomi turun-temurun seperti kaum Melayu dengan sawahnya. Mobiliti sosial boleh berlaku secara menegak iaitu pergerakan ke atas atau ke bawah dalam hiraki. Ini secara tidak langsung akan mengasingkan kelompok kaum dari satu generasi ke satu generasi. Keterasingan dalam sistem pendidikan membuatkan para pelajar terus menebal dengan semangat kebangsaan masing-masing. Pergaulan dan juga persefahaman antara kaum juga begitu terbatas di kalangan pelajar. Semangat kekitaan dalam satu masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu akan tercapai sekiranya sistem persekolahan yang menggabung terus ketiga-tiga aliran ini menjadi satu dapat direalisasikan. pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Harapan untuk melihat persefahaman antara kaum melalui sektor pekerjaan yang sama tidak mencapai kejayaan yang memberangsangkan. malahan dalam kehidupan seharian.2 Pendidikan dan Hubungan Etnik Etnik bermaksud kumpulan manusia atau bangsa . Sehingga kini didapati mobiliti mendatar lebih banyak berlaku. 6. Menganalisis Isu Berdasarkan Tiga Konsep Sosiologi 6. Mobiliti mendatar pula ialah pergerakan dalam kelas sosial yang sama.Definisi Mobiliti Sosial Menurut pandangan fungsionalisme. Sememangnya walaupun selepas kemerdekaan. Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hiraki stratifikasi sosial masyarakat. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial.

secara tidak langsung. Melalui cara ini. 6. Sistem pendidikan yang mewujudkan sistem persekolahan yang berasingan mengikut kaum telah menjuruskan ke arah semangat perkauman yang menebal. bahasa. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. Kesannya amat berbahaya kepada perpaduan kaum di Malaysia. Pertamanya. Kita dapat menyaksikan. struktur dan sistem nilai. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. Jika perkara ini dapat dipraktikkan. murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran Bahasa Melayu. Fenomena ini jugalah yang terjadi . Merujuk kepada peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan juga kuota memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Isu ini amatlah sensitif kerana ianya menyentuh hak-hak keistimewaan Melayu yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. Sekolah satu aliran dilihat sebagai reformasi pendidikan yang harus diperjuangkan bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional selaras matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan.3 Reformasi Pendidikan Hussein Hj Ahmad (1993) menyatakan bahawa peranan sistem persekolahan sehingga akhir tahun 1980an bermotifkan tiga perkara utama. tradisi.moyang yang sama. ianya memang memihak kepada kaum bumiputera. di samping boleh bergaul secara meluas di antara mereka. dapat dilihat dengan jelas tiga kelompok kaum yang berasingan antara satu sama lain.negara asal. budaya. kini timbul rasa tidak puas hati kaum lain terhadap keutamaman yang diberikan ini. keterasingan sekolah rendah ini telah menanamkan semangat perkauman dari awal lagi. rakan-rakan dan kejiranan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang rapat. Kedua. Kumpulan etnik sememangnya membantu mengekalkan pertalian kumpulan dan mengukuhkan kedudukan etnik berkenaan dalam masyarakat. mereka juga boleh memahami budaya kaum lain. pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara. Ketiga. Sungguhpun di peringkat menengah. Namun begitu. pendidikan adalah untuk pembinaan disiplin di kalangan rakyat berbilang kaum. maka masalah semangat perkauman akan terhakis dengan sendirinya melalui pergaulan antara pelajar dan saling fahammemahami. pendidikan sebagai asas perpaduan kaum.

keturunan dan kepercayaan yangsama. Cadangan Dan Kesimpulan Pendidikan telah lama dianggap sebagai satu elemen penting bagi menyatupadukan rakyat. Aspek perpaduan kaum perlu diberi perhatian serius dan penekanan yang menyeluruh oleh semua pihak. Generasi awal terutamanya para pelajar sekolah rendah perlu didedahkan betapa pentingnya perpaduan dalam arus masyarakat Malaysia yang besifat majmuk ini. selepas tercetusnya peristiwa berdarah yang melibatkan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. selain kanak-kanak itu diibaratkan . Kata orang tua tua melentur buluh hendaklah bermula dari REBUNGNYA lagi. 7. Walaupun rakyatnya berbilang etnik dan bangsa.kepada pelajar sekolah menengah dan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Datuk Abdul Rahman Yaakoub telah mengarahkan penukaran sekolah aliran Inggeris kepada sekolah aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu yang bermula pada tahun 1970. Mereka ini perlu dan semestinya didedahkan bahawa perpaduan kaum begitu bermakna dan akibat buruk yang akan timbul daripada sikap curiga mencurigai di antara mereka. perkara ini turut melibatkan sistem pendidikan negara kerana melalui pendidikanlah. Ia akan mewujudkan satu sistem nilai dan budaya sosial. Mahu tidak mahu. Ianya selaras dengan pepatah Melayu iaitu “ melentur buluh birlah dari rebungnya”. Pengwujudan sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa pengantar juga diberi jaminan tidak akan menggugat bahasa ibunda kaum lain seperti yang dibimbangi selama ini. Menteri Pelajaran pada ketika itu. generasi pelajar dapat membentuk dan mencorakkan masyarakat Malaysia pada masa hadapan. Di negara kita.\ Usaha mengukuhkan perpaduan perlu bermula di rumah dan sekolah rendah. Matlamat ini boleh dicapai dengan berkesan dan lebih cepat jika pendidikan di negara ini menggunakan satu sistem berbanding pellbagai aliran ketika ini.tidak seperti penduduk di negara-negara lain yang tidak sunyi dengan perbalahan. pertikaiandan permusuhan sedangkan mereka terdiri dari bangsa. tetapi mereka dapat hidup rukun dan damai. Ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Merekalah yang bertanggungjawab sepenuhnya membentuk sikap anak.Sekolah Penyayang. Sambutan Bulan Patriotisme danKemerdekaan. maka apa saja yang dipaparkan akan dianggap sebagai bahan bacaan ringan sahaja. Tidak kira sama ada anak-anak itu mengikuti persekolahan aliran kebangsaan. Integrasi Nasional Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak. politik dan kebaktiannya tertumpu kepada bangsa tersebut. untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.seperti sehelai kain putih yang mana segala corak pada kain itu ditentukan oleh ibu bapa. Pengurusan Disiplin. Hidup dalam keadaan harmoni dan berkongsi dengan cara yang sebenar dan adil. Bangsa Malaysia Satu bangsa yang bersatu padu. Penyertaan Dalam Kokurikulum. mempunyai satu masa depan yang sama dan diperkongsikan. tugas memperkukuhkan perpaduan terletak pada bahu ibu bapa dan guru. Lawatan Sambil Belajar. Cina. Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Negeri. enubuhan Kelab Rukun Negara. Memang diakui sukar untuk memuaskan hati semua kaum lantaran ledakan teknologi maklumat dan jaringan yang hebat sekarang. PelaksanaanRIMUP. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat. Hari Keluargadan Sukaneka. Inggeris atau sekolah antarabangsa.anak agar saling menerima perbezaan dan akhirnya membesar sebagai rakyat yang sanggup bertolak ansur. Satu Bangsa Malaysia yang kesetiaannya. Tetapi jika jiwa setiap rakyat sudah terdidik supaya menerima perbezaan yang ada. sehinggakan ada dalam kita lebih mempercayai apa yang ditulis blogger. Tamil. Acara Kebudayaan dan . bertoleransi dan menghormati perasaan antara satu kaum dan kaum lain. penjaga dan guru-guru di sekolah. Sejahtera dan bersatu padu di antara wilayah atau kumpulan etnik.

Kumpulan sasar JPN ialah rakyat Malaysia khususnya kelompok dewasa. Sistem Rumah. Merdeka dan Cemerlang  Pembentukan Masyarakat Demokratik yang Matang  Pembinaan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Utuh.  Pembentukan Masyarakat yang Toleran  Pembangunan Masyarakat Saintifik dan Maju  Pembinaan Masyarakat Penyayang  Pembentukan Masyarakat Keadilan Ekonomi-Sosial  Pembentukan Masyarakat Daya Saing dan Makm Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju Kegiatan Jabatan Perpaduan Negara Jabatan Perpaduan Negara (JPN) yang bertanggungjawab mengawal. setia kawan. masyarakat dan wilayah.Kesenian. (4) mengesan dan menilai perhubungan antara kaum dan masyarakat. swasta dan pihak-pihak yang terlibat dengan perpaduan. (3) menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu. (2) mencegah konflik antara kaum. SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020  Pembentukan Masyarakat yang Bersatu padu  Pembentukan Masyarakat yang Bebas. memupuk dan memelihara perpaduan telah merangka berbagai-bagai strategi seperti (1) menggalakkan perpaduan masyarakat dan integrasi nasional. JPN merancang program yang bersifat ‘menggalak dan mencegah’ bagi memberi ruang kepada penduduk untuk meningkatkan interaksi dan kenal-mengenal antara satu sama lain.Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina. dan (5) menyelaraskan program dan aktiviti perpaduan dengan pelbagai agensi kerajaan. Perkhemahan Bina Insan. wanita dan . Bagi mewujudkan perasaan muhibah. AktivitiRiadah Luar Sekolah dan Tabung Kebajikan. kerjasama dan toleransi.

Usaha-usaha yang gigih harus diambil untuk mengatasi segala bentuk pengasingan dan pemisahan yang sengaja diadakan. majlis muhibah. Risalah dan majalah ‘Balai Muhibah’. majlis kebudayaan.2 Menjadikan sekolah sebagai alat perpaduan Sistem persekolahan sekarang yang memisahkan pelajar mengikut bahasa penghantar dan perbezaan kumpulan etnik tidak dapat memainkan peranannya yang berkesan untuk memupuk perpaduan dan persefahaman dikalangan pelajar. gotong-royong.belia yang terlibat dalam kegiatan Rukun Tetangga. Penyelidikan dan kajian dilaksanakan bagi mengumpul data status perhubungan kaum dan integrasi nasional. sukan rakyat. akhbar ‘Jiran’ dan jurnal ‘Negara’ diterbitkan bagi memberi penerangan tentang sesuatu kaum dan aktiviti-aktiviti agensi. gotong royong membersih tanahperkuburan dan sebagainya. Kebanyakan aktiviti JPN bercorak kemasyarakatan dan sosial di samping aktiviti yang mudah diterima oleh semua pihak. tabika perpaduan. Selain itu. Bagi kanak-kanak. majlis-majlis dan permainan tertentu. Pelaksanaan kajian diharap dapat membantu kerajaan memahami persoalan dan isu-isu berbangkit berkaitan perhubungan kaum. Sekolah juga memberi kerjasama kepadapenduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama daripihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untukmelaksanakan aktiviti-aktiviti. jiran muda dan wanita. Satu sistem persekolah yang sama patut diperkenalkan dengan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar untuk membentuk satu generasi baru yang mempunyai keperibadian Malaysia. 3.sambutan Maulidur Rasul. Di samping itu. hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing- . Antaranya ialah skim rukun tetangga. kelas perpaduan rakyat dan kelas vokasional. solat hajat. pertandingan bakat. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat– Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakatsetempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. penerbitan juga menjadi fokus JPN. Tabika Perpaduan disediakan bagi pendidikan prasekolah. Ma’al Hijrah.

Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. cintakan keamanan.mempunyai pelajar berbilang kaum. Ia membolehkan merekaberinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbangkepada perpaduan. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolahdan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai. jujur. bencikan kekejaman. Perubahan ini hendaklah dilakukan secara saksama dan adil. Kesan penglibatan pelajar danwarga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya.masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya. Sekolah juga harus bertujuan menggalakkan pelajar-pelajar supaya boleh berfikir dan berani mengeluarkan pendapat. hormat menghormati. Dengan ini sekolah akan melahirkan rakyat Malaysia bersatupadu dan mempunyai semangat kemalaysiaan yang kuat walaupun berlainan etnik. bertanggungjawab dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. Bahasa Melayu sebagai alat untuk berinteraksi dapat mewujudkan semangat kekitaan di kalangan pelajar yang berbilang etnik. Usaha ini bukan saja meletakkan taraf bahasa Melayu di tempat sewajarnya. saling bantu membantu. tetapi dapat membantu merapatkan hubungan antara etnik di sekolah dengan penggunaan satu bahasa. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoritipelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. Penyertaan Dalam Kokurikulum– Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan. berbudi bahasa. . Melalui kokurikulum pula pelajar-pelajar dari semua kumpulan etnik hendaklaha digalakkan bercampur gaul dan memceburkan diri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. Program RIMUP secarakelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat denganprogram yang dirancang bersama dengan sekolah–sekolah lain yang. Perubahan-perubahan ini juga harus didasarkan di atas keinsafan bahawa kebaikan dan kepentingan masa depan genarasi muda negara ini adalah mengatasi segala kepentingan-kepentingan lain. antaranya berasal dari daerah dan negeriyang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak.

Mata pelajaran Pendidikan Islam. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan . Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. Pendidikan Syariah Islamiah. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. .permainan dan pakaian seragam.

. maka pengetahuan. Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Sebelum itu. beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia agar sentiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan kemakmuran negara agar terus berkekalan. pemahaman. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 17/2000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan relajar terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan.Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. dalam perasmian Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 1999 di Pahang..

Usaha menyemai semangat perpaduan yang jitu dalam diri anak-anak yang bermula dari rumah. asrama orangkurang upaya. Sekiranya anakanak dapat menggembleng tenaga dengan ibu bapa. Boleh ibu bapa lakukan? Tepuk dada Tanya selera. ibu bapa perlu memikul tanggungjawab ini.Peraturan sekolah dimaklumkan kepada semua pelajar dan dipamerkan disetiap lokasi penting seperti bilik darjah. Pelbagai acara diadakansemasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. Telus dan Adil– Jawatankuasa Disiplin dan Lembaga Disiplin sekolah diwujudkan. gotong royong. Memorial.persembahan kesenian dan kebudayaan. Pengurusan Disiplin Secara Kolektif.mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaumdan keturunan. . Rumah-rumah kebajikan.Tugu Negara. asrama anak-anakYatim dan miskin. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermaknadan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa. semangat perpaduan dalam diri anak-anak mesti dapat dipupukkan. universiti dan sebagainya. Pelajar selalu diingatkan supaya mematuhi undang-undang danperaturan yang ditetapkan mengikut pekeliling yang dibenarkan.Pelajar didedahkan berkenaan pengurusan disiplin dan peraturan sekolah danasrama sejak hari pendaftaran atau hari pertama persekolahan bermula. Putrajaya. sekolah. Bandaraya Melaka. Muzium Negara. Rumah perlindungan kanak-kanak. papan-papan kenyataan sekolah danasrama.Lawatan Sambil Belajar– Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ketempat-tempat bersejarah. Parlimen. pertukaran maklumat dansebagainya. Penjara. Pelajar diberiperingatan. amaran dan nasihat supaya berkelakuan baik sepanjangpersekolahan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->