P. 1
Course Plan Pendidikan Moral June 2011-080611_093902

Course Plan Pendidikan Moral June 2011-080611_093902

|Views: 514|Likes:
Published by ThivyaAsokan

More info:

Published by: ThivyaAsokan on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

MPW 1153 / MPW 2153 PENDIDIKAN MORAL

Pre-Requisite Semester Course Leader Office Location : TIADA : JUN 2011 : RUSNIYATI MAHIYADDIN : Center For Languages & General Studies, PINTAR Campus, B1-8, Leisure Commerce Square, No. 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya Selangor, Malaysia : JUMAAT : 10.30-11.30 pagi (Office) (or by appointment) Telephone E-mail : 603-7627 7307 (Direct Line) : rusniyati@pintar.unirazak.edu.my

Consultation Hours

SINOPSIS KURSUS
Mengikut Akta Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 1996, mata pelajaran Pendidikan Moral hendaklah ditawarkan sebagai tambahan kepada matapelajaran atau kursus pengajian lain yang diajarkan di IPTS. Semua pelajar bukan beragama Islam yang mengikuti pengajian di IPTS wajib mengambil mata pelajaran ini. Kelulusan dalam mata pelajaran ini menjadi prasyarat untuk penganugerahan sijil, diploma dan ijazah di IPTS bagi warganegara Malaysia. Pendidikan Moral di IPTS memberi tumpuan kepada usaha melahirkan insan yang berakhlak mulia melalui penghayatan nilai-nilai murni secara bersepadu dalam kehidupan seharian. Usaha ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat melahirkan insan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada berkeupayaan mencapai kebahagiaan diri serta memberi sumbangan berkesan kepada kesejahteraan masyarakat atau negara. Untuk menjadikan Pendidikan Moral sebagai satu kursus yang dinamik dan bermakna, pengajaran dan pembelajarannya mestilah mencakupi pengertian moral yang luas dan membahaskan isu-isu semasa mengenai moral.

Belmont : Wadsworth Cencageb Learning. CADANGAN BAHAN BACAAN/ RUJUKAN UTAMA Vishalache Balakrishnan (2009) Pendidikan Moral Untuk Universiti Dan Kolej. (2009) Moral Choices: An Introduction to Ethics. ISBN 9789675222047 Shaw. Scott. ISBN 9781405189941 Rae. ISBN 9781405194020 Mizzoni. Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. Cristopher (2010) What is this thing called ethics?. ISBN 0415491541 Kramer. • Perkara keperibadian dan akhlak mulia di kalangan tenaga manusia adalah amat penting untuk menjamin kejayaan hasrat membentuk sebuah Negara yang mempunyai unsur-unsur penyayang dan moral. Chichester: Wiley-Blackwell. Chichester. (2010) Moral Issues in Business. Bhd.J.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF KURSUS • Mata pelajaran Pendidikan Moral di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta disediakan untuk membentuk insan yang bermoral melalui penghayatan secara bersepadu nilai-nilai mulia dalam kehidupan sehariannya. Selangor : MPH Group. Matthew. William H. London: Routledge. (2009) Moral Realism as a Moral Doctrine. (2010) Ethics: the Basics. West Sussex: Wiley-Blackwell. B. H. ISBN 9780495604693 PENILAIAN KURSUS Kuiz Kerja Berkumpulan Peperiksaan Akhir JUMLAH : 20% : 30% : 50% : 100% Rusniyati/Course Leader Jun 2011 2 . RUJUKAN TAMBAHAN Bennett. ePub Edition: Michigan ISBN 9780310291091 Safiah Osman (2009) Let us remember Allah for the Wonder of His Creation.

Rusniyati/Course Leader Jun 2011 3 . Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. Satu set kuiz akan mengandungi 20 soalan aneka jawapan. Sekiranya pelajar gagal atau tidak berupaya menghadirkan diri semasa peperiksaan atas sebab kesihatan atau lain-lain. Ahli kumpulan dibentuk oleh pelajar sendiri.Ahli kumpulan dibentuk oleh pelajar sendiri. pelajar adalah dinasihatkan untuk mengikuti kehendak-kehendak kursus sebagaimana penerangan di bawah: • TUGASAN BERKUMPULAN (30%) a) Distance Learning Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan antara 3 orang satu kumpulan. Format kuiz mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa. tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk melalui VOISS – ‘Assignment Menu’). Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. Students who engage in such dishonesty may be given failing grades or expelled from UNITAR. maka perlulah dirujuk segera kepada Faculti Eksekutif. papers or other course assignments. UNITAR will not tolerate cheating or plagiarism on tests. tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk melalui SMS – ‘Announcement’). Attendance policy. Format peperiksaan adalah tidak tetap dan mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada keputusan fakulti.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL POLISI KURSUS Sepanjang tempoh perkuliahan berlangsung. Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’. Peperiksaan ini adalah komprehensif meliputi semua topik perkuliahan sepanjang semester berlangsung. b) Konvensional Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan antara 3 orang satu kumpulan. (Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan. • KUIZ (20%) Sepanjang semester ini. Sebarang perubahan akan dimaklumkan. Soalan adalah berbentuk objektif. (Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan. POLISI KURSUS • o o o Academic Honesty is required of all members of a learning community. Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’ di dalam kelas masing-masing pada tarikh yang telah ditetapkan. Format peperiksaan adalah berbentuk objektif dan essei. • PEPERIKSAAN AKHIR (50%) Tahap penguasaan pengetahuan dan pemahaman pelajar akan diuji pada tahap ini.Pelajar haruslah meghadirkan diri di dalam setiap sesi perkuliahan sepanjang semester dan melibatkan diri secara aktif di dalam perbincangan kelas. examinations. Hence. keupayaan dan penguasaan pelajar tentang subjek Pendidikan Moral akan diuji melalui 2 set kuiz.

jika ada sebarang masalah sila hubungi pensyarah yang berkenaan.my Bagi pelajar konvensional . (Rujuk Klausa 5 (5. jika ada sebarang masalah sila hubungi : Course Leader : Rusniyati Mahiyaddin.Semua pelajar adalah bertanggungjawab untuk hadir awal semasa sesi perkuliahan berlangsung. PERHATIAN : Bagi pelajar Distance-learning. o Lateness. Tel : 03-7627 7307 E-mail : rusniyati@pintar.edu.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL o Pelajar yang gagal menghadiri kelas sebanyak 50% bagi pelajar distance learning dan 70% bagi pelajar konvensional akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir.unirazak. Rusniyati/Course Leader Jun 2011 4 .4 (i)Academic Regulation.

1 Islam 4.1.1.5 2.3 Jenis Nilai Moral • • Pelajar akan dapat menerangkan konsep-konsep asas moral.1.4 Taoisme 4. Pelajar akan dapat menerangkan moral. Rukun Negara Wawasan 2020 Peranan Individu (Hak) Tanggungjawab Agen Moral • Pelajar akan dapat menerangkan konsep Rukun Negara.2 Teori Keperibadian Mulia 3.4 1.3 1. INSAN BERMORAL Rusniyati/Course Leader Jun 2011 5 .4 Teori Deontologikal • Pelajar akan dapat menjelaskan berkaitan teori etika.1.1 1.3 Teori Teleologikal 3.1.1.2 1.1.1.1.1 Pernyataan Normatif 2.2 Confucianisme 4.1. NILAI MORAL DALAM AGAMA 4.1 Teori Kemoralan Sosial 3.1.1.1. PENGENALAN 1.2 Konsep Asas Nilai 2.1. TEORI ETIKA DAN KRITIKANNYA 3.1.6 Kristian 4.1.5 Hinduisme 4.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL SILIBUS KURSUS: MG TOPIK 1.1. 4.3 Buddihisme 4.1. sebagai ideologi kepada masyarakat Malaysia PENERANGAN HASIL PEMBELAJARAN KONSEP ASAS ETIKA DAN JENIS NILAI MORAL 2. jenis-jenis nilai 3.7 Sikhisme • Pelajar akan dapat mengenal pasti nilai moral dalam agama yang ada di Malaysia 5.1.

1.2 5.1.2 Beberapa strategi penyelesaian konflik 6.2.1 Alam Sekitar 7.3 Pencairan 6.1.1. 7.2.1.1.4 Terrorism (Keganasan) 7.1.6 Seksualiti 7. • Pelajar dapat menganalisa sesuatu isu yang timbul keadaan terhadap RANCANGAN MENGAJAR Rusniyati/Course Leader Jun 2011 6 .1.7 Diskriminasi 7.4 Kompromi ISU MORAL 7.3 6.1.8 Kebebasan Maklumat 7.1 Analisis Nilai 6.1 5.1.1 Keupayaan mengenalpasti konflik 6.2.2 Mengambil Nyawa 7.2.9 Sains dan Teknologi • Pelajar berupaya menganalisa konflik moral.1.1.1.1.5 Perniagaan 7.2 Pembinaan Hierarki 6.1. Kandungan Bentuk Dimensi PENERANGAN • HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat mengenalpasti kandungan dan bentuk moral yang ada PENYELESAIAN KONFLIK MORAL 6.3 Peperangan 7.1.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TOPIK 5.1.

1 4.4 Tanggungjawab 1.3 3.3 Peranan Individu(Hak) 1.5 Agen Moral 3 27/6/201 13/7/2011 FTF 2.2 Wawasan 2020 1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK PENERANGAN PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN 13/6/201 11&2 26/6/201 1 FTF 1. PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL 1. KONSEP ASAS ETIKA DAN JENIS NILAI 2.2 3.1.1.2 Konsep Asas Nilai 2.1.1 3.1.NILAI MORAL DALAM 4.1.1.3 Jenis Nilai Moral Kuiz 1 4 4/7/201110/7/201 1 FTF 3.1. TEORI ETIKA DAN KRITIKANNYA 3.1.1 Pernyataan Normatif 2.1.2 Islam Confucianisme Rusniyati/Course Leader Jun 2011 7 .1.1.1.1.1.4 Teori Teori Teori Teori Kemoralan Sosial Keperibadian Mulia Teleologikal Deontologikal 5 11/7/201 1- FTF 4.1 Rukun Negara 1.

PENYELESAIAN KONFLIK MORAL KUIZ 2 Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja Berkumpulan (30%) (3 Orang pelajar satu kumpulan) 18/7/201124/7/2011 Sila pastikan penghantaran dilakukan di dalam kelas berdasarkan jadual kelas masing-masing.1 5.6 4.1.1.2 5.3 6.2 6.1.1.1.7 5.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK 4.4 6. INSAN BERMORAL 6.1.3 4.1.1.1.1.1.3 6.6 PENERANGAN Buddihisme Taoisme Hinduisme Kristian Sikhisme Kandungan Bentuk Dimensi Keupayaan mengenalpasti konflik Beberapa strategi penyelesaian konflik Analisis Nilai Pembinaan Hierarki Pencairan Kompromi PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN 17/7/201 1 18/7/201 124/7/201 1 18/7/201 124/7/201 1 AGAMA 6 6 FTF FTF 5.4 4.5 6. Sebarang penghantaran diluar waktu kelas adalah Rusniyati/Course Leader Jun 2011 8 .1.5 4.1 6.1.

1.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK PENERANGAN PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN tidak dibenarkan.2 8.1.9 Sains dan Teknologi 1/8/20117/8/2011 PEPERIKSAAN AKHIR PENDIDIKAN MORAL Jadual Kelas (* Rujuk Scheduling Unit ) Jadual Peperiksaan (*Rujuk Sceduling Unit) PEPERIKSAAN AKHIR HARI : TARIKH : MASA : Rusniyati/Course Leader Jun 2011 9 .1.6 Seksualiti 8.1.4 Terrorism (Keganasan) 8.8 Kebebasan Maklumat 8.5 Perniagaan 8. 25/7/201 131/7/201 1 FTF 8.1 8. 8.1.7 Diskriminasi 8.1.3 7.1.1.ISU MORAL Alam Sekitar Mengambil Nyawa Peperangan 8.

MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL TEMPAT : (* Tertakluk kepada perubahan) Rusniyati/Course Leader Jun 2011 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->