P. 1
Course Plan Pendidikan Moral June 2011-080611_093902

Course Plan Pendidikan Moral June 2011-080611_093902

|Views: 513|Likes:
Published by ThivyaAsokan

More info:

Published by: ThivyaAsokan on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

MPW 1153 / MPW 2153 PENDIDIKAN MORAL

Pre-Requisite Semester Course Leader Office Location : TIADA : JUN 2011 : RUSNIYATI MAHIYADDIN : Center For Languages & General Studies, PINTAR Campus, B1-8, Leisure Commerce Square, No. 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya Selangor, Malaysia : JUMAAT : 10.30-11.30 pagi (Office) (or by appointment) Telephone E-mail : 603-7627 7307 (Direct Line) : rusniyati@pintar.unirazak.edu.my

Consultation Hours

SINOPSIS KURSUS
Mengikut Akta Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 1996, mata pelajaran Pendidikan Moral hendaklah ditawarkan sebagai tambahan kepada matapelajaran atau kursus pengajian lain yang diajarkan di IPTS. Semua pelajar bukan beragama Islam yang mengikuti pengajian di IPTS wajib mengambil mata pelajaran ini. Kelulusan dalam mata pelajaran ini menjadi prasyarat untuk penganugerahan sijil, diploma dan ijazah di IPTS bagi warganegara Malaysia. Pendidikan Moral di IPTS memberi tumpuan kepada usaha melahirkan insan yang berakhlak mulia melalui penghayatan nilai-nilai murni secara bersepadu dalam kehidupan seharian. Usaha ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat melahirkan insan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada berkeupayaan mencapai kebahagiaan diri serta memberi sumbangan berkesan kepada kesejahteraan masyarakat atau negara. Untuk menjadikan Pendidikan Moral sebagai satu kursus yang dinamik dan bermakna, pengajaran dan pembelajarannya mestilah mencakupi pengertian moral yang luas dan membahaskan isu-isu semasa mengenai moral.

CADANGAN BAHAN BACAAN/ RUJUKAN UTAMA Vishalache Balakrishnan (2009) Pendidikan Moral Untuk Universiti Dan Kolej. Chichester. ISBN 9781405189941 Rae. ePub Edition: Michigan ISBN 9780310291091 Safiah Osman (2009) Let us remember Allah for the Wonder of His Creation. Belmont : Wadsworth Cencageb Learning. Chichester: Wiley-Blackwell. (2010) Ethics: the Basics. H. ISBN 9781405194020 Mizzoni. Scott. London: Routledge. B. (2009) Moral Realism as a Moral Doctrine. Matthew. West Sussex: Wiley-Blackwell. (2009) Moral Choices: An Introduction to Ethics. ISBN 0415491541 Kramer. William H.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF KURSUS • Mata pelajaran Pendidikan Moral di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta disediakan untuk membentuk insan yang bermoral melalui penghayatan secara bersepadu nilai-nilai mulia dalam kehidupan sehariannya.J. RUJUKAN TAMBAHAN Bennett. Bhd. (2010) Moral Issues in Business. Selangor : MPH Group. Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. ISBN 9780495604693 PENILAIAN KURSUS Kuiz Kerja Berkumpulan Peperiksaan Akhir JUMLAH : 20% : 30% : 50% : 100% Rusniyati/Course Leader Jun 2011 2 . • Perkara keperibadian dan akhlak mulia di kalangan tenaga manusia adalah amat penting untuk menjamin kejayaan hasrat membentuk sebuah Negara yang mempunyai unsur-unsur penyayang dan moral. Cristopher (2010) What is this thing called ethics?. ISBN 9789675222047 Shaw.

(Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan. Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. Attendance policy. UNITAR will not tolerate cheating or plagiarism on tests.Ahli kumpulan dibentuk oleh pelajar sendiri. keupayaan dan penguasaan pelajar tentang subjek Pendidikan Moral akan diuji melalui 2 set kuiz.Pelajar haruslah meghadirkan diri di dalam setiap sesi perkuliahan sepanjang semester dan melibatkan diri secara aktif di dalam perbincangan kelas. (Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan. tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk melalui VOISS – ‘Assignment Menu’).MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL POLISI KURSUS Sepanjang tempoh perkuliahan berlangsung. pelajar adalah dinasihatkan untuk mengikuti kehendak-kehendak kursus sebagaimana penerangan di bawah: • TUGASAN BERKUMPULAN (30%) a) Distance Learning Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan antara 3 orang satu kumpulan. Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. POLISI KURSUS • o o o Academic Honesty is required of all members of a learning community. Ahli kumpulan dibentuk oleh pelajar sendiri. Format peperiksaan adalah tidak tetap dan mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada keputusan fakulti. Format kuiz mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa. papers or other course assignments. Format peperiksaan adalah berbentuk objektif dan essei. Satu set kuiz akan mengandungi 20 soalan aneka jawapan. Sebarang perubahan akan dimaklumkan. Students who engage in such dishonesty may be given failing grades or expelled from UNITAR. tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk melalui SMS – ‘Announcement’). Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’. • KUIZ (20%) Sepanjang semester ini. b) Konvensional Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan antara 3 orang satu kumpulan. Soalan adalah berbentuk objektif. Sekiranya pelajar gagal atau tidak berupaya menghadirkan diri semasa peperiksaan atas sebab kesihatan atau lain-lain. examinations. Peperiksaan ini adalah komprehensif meliputi semua topik perkuliahan sepanjang semester berlangsung. Rusniyati/Course Leader Jun 2011 3 . Hence. Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’ di dalam kelas masing-masing pada tarikh yang telah ditetapkan. maka perlulah dirujuk segera kepada Faculti Eksekutif. • PEPERIKSAAN AKHIR (50%) Tahap penguasaan pengetahuan dan pemahaman pelajar akan diuji pada tahap ini.

my Bagi pelajar konvensional .Semua pelajar adalah bertanggungjawab untuk hadir awal semasa sesi perkuliahan berlangsung. Tel : 03-7627 7307 E-mail : rusniyati@pintar. PERHATIAN : Bagi pelajar Distance-learning. jika ada sebarang masalah sila hubungi pensyarah yang berkenaan. o Lateness.4 (i)Academic Regulation. Rusniyati/Course Leader Jun 2011 4 . (Rujuk Klausa 5 (5.unirazak.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL o Pelajar yang gagal menghadiri kelas sebanyak 50% bagi pelajar distance learning dan 70% bagi pelajar konvensional akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir.edu. jika ada sebarang masalah sila hubungi : Course Leader : Rusniyati Mahiyaddin.

1.2 Konsep Asas Nilai 2.6 Kristian 4.5 2.1. 4.1. Pelajar akan dapat menerangkan moral.2 Teori Keperibadian Mulia 3.1.1 Pernyataan Normatif 2.1 Teori Kemoralan Sosial 3.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL SILIBUS KURSUS: MG TOPIK 1.4 Teori Deontologikal • Pelajar akan dapat menjelaskan berkaitan teori etika.1 Islam 4.3 Jenis Nilai Moral • • Pelajar akan dapat menerangkan konsep-konsep asas moral.1.1.1. PENGENALAN 1.7 Sikhisme • Pelajar akan dapat mengenal pasti nilai moral dalam agama yang ada di Malaysia 5.3 1.1.1.1.4 Taoisme 4.2 Confucianisme 4.1 1.2 1.1.1.5 Hinduisme 4.1.1. INSAN BERMORAL Rusniyati/Course Leader Jun 2011 5 .4 1. Rukun Negara Wawasan 2020 Peranan Individu (Hak) Tanggungjawab Agen Moral • Pelajar akan dapat menerangkan konsep Rukun Negara. sebagai ideologi kepada masyarakat Malaysia PENERANGAN HASIL PEMBELAJARAN KONSEP ASAS ETIKA DAN JENIS NILAI MORAL 2. NILAI MORAL DALAM AGAMA 4. jenis-jenis nilai 3. TEORI ETIKA DAN KRITIKANNYA 3.1.1.3 Teori Teleologikal 3.3 Buddihisme 4.1.1.

1.2.1.6 Seksualiti 7.2.1. 7.1.1 Analisis Nilai 6.2 Beberapa strategi penyelesaian konflik 6.8 Kebebasan Maklumat 7.1.2 Mengambil Nyawa 7.2.9 Sains dan Teknologi • Pelajar berupaya menganalisa konflik moral.5 Perniagaan 7.3 Pencairan 6.1.1 Keupayaan mengenalpasti konflik 6.1.1.1.1 5.1.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TOPIK 5.4 Kompromi ISU MORAL 7.1 Alam Sekitar 7.2.1.2 5.1.1.1.4 Terrorism (Keganasan) 7.2 Pembinaan Hierarki 6.3 6.1.1. Kandungan Bentuk Dimensi PENERANGAN • HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat mengenalpasti kandungan dan bentuk moral yang ada PENYELESAIAN KONFLIK MORAL 6.7 Diskriminasi 7.3 Peperangan 7.1. • Pelajar dapat menganalisa sesuatu isu yang timbul keadaan terhadap RANCANGAN MENGAJAR Rusniyati/Course Leader Jun 2011 6 .

3 Jenis Nilai Moral Kuiz 1 4 4/7/201110/7/201 1 FTF 3.1.1.1. PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL 1.1.2 3.1. KONSEP ASAS ETIKA DAN JENIS NILAI 2.1.1.3 3.1.1.2 Wawasan 2020 1.5 Agen Moral 3 27/6/201 13/7/2011 FTF 2.4 Teori Teori Teori Teori Kemoralan Sosial Keperibadian Mulia Teleologikal Deontologikal 5 11/7/201 1- FTF 4.2 Konsep Asas Nilai 2. TEORI ETIKA DAN KRITIKANNYA 3.1.1 Rukun Negara 1.1.1 3.4 Tanggungjawab 1.1.1 4.1 Pernyataan Normatif 2.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK PENERANGAN PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN 13/6/201 11&2 26/6/201 1 FTF 1.2 Islam Confucianisme Rusniyati/Course Leader Jun 2011 7 .1.NILAI MORAL DALAM 4.3 Peranan Individu(Hak) 1.

2 6.6 4.5 6.1 5.1.1.7 5. Sebarang penghantaran diluar waktu kelas adalah Rusniyati/Course Leader Jun 2011 8 .MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK 4. PENYELESAIAN KONFLIK MORAL KUIZ 2 Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja Berkumpulan (30%) (3 Orang pelajar satu kumpulan) 18/7/201124/7/2011 Sila pastikan penghantaran dilakukan di dalam kelas berdasarkan jadual kelas masing-masing.1.1.4 4.6 PENERANGAN Buddihisme Taoisme Hinduisme Kristian Sikhisme Kandungan Bentuk Dimensi Keupayaan mengenalpasti konflik Beberapa strategi penyelesaian konflik Analisis Nilai Pembinaan Hierarki Pencairan Kompromi PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN 17/7/201 1 18/7/201 124/7/201 1 18/7/201 124/7/201 1 AGAMA 6 6 FTF FTF 5.1.1.2 5.1.1.5 4.3 6. INSAN BERMORAL 6.3 6.1.1 6.1.1.1.1.3 4.4 6.1.

8 Kebebasan Maklumat 8. 8.9 Sains dan Teknologi 1/8/20117/8/2011 PEPERIKSAAN AKHIR PENDIDIKAN MORAL Jadual Kelas (* Rujuk Scheduling Unit ) Jadual Peperiksaan (*Rujuk Sceduling Unit) PEPERIKSAAN AKHIR HARI : TARIKH : MASA : Rusniyati/Course Leader Jun 2011 9 .1.6 Seksualiti 8.ISU MORAL Alam Sekitar Mengambil Nyawa Peperangan 8.3 7.1 8.1.1.1.1.1.1.4 Terrorism (Keganasan) 8.5 Perniagaan 8.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK PENERANGAN PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN tidak dibenarkan. 25/7/201 131/7/201 1 FTF 8.1.7 Diskriminasi 8.1.2 8.

MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL TEMPAT : (* Tertakluk kepada perubahan) Rusniyati/Course Leader Jun 2011 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->