Tajuk : Teknik-teknik Pengajaran Berkesan

Oleh : Dr. Mohamed Sharif b. Mustaffa Jabatan Pendidikan Sosial Fakulti Pendidikan UTM Jabatan Agama Johor 22 November 2005 Hotel Selesa, Johor Bahru.

Anjuran : Tarikh Tempat : :

PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN, STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK
1. Pendekatan ialah cara bagaimana sesuatu mata
pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. 2. Kaedah ialah suatu siri tindaan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik, iaitu jangka pendek. 3. Teknik ialah aktiviti, perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam satu-satu pengajaran. 4. Strategi ialah kombinasi kaedah, teknik dan aktiviti yang dirancangkan serta digunakan dalam satusatu pengajaran.

PERKAITAN DI ANTARA PENDEKATAN, STRATEGI, KAEDAH, TEKNIK & AKTIVITI
Pendekatan Strategi Kaedah Teknik

Aktiviti

Analogi
Masak ikan Pendekatan - Rebus, kukus, asam pedas, goreng, bakar, masak lemak

Masak sendiri Strategi Tempah Beli terus Makan di kedai

Kaedah

- Cara-cara masak asam pedas Langkah-langkah: 1) Bersihkan ikan 2) Siapkan rempah 3) Panaskan minyak 4) Masukkan ikan

Teknik

- Cara-cara menghasilkan masakan asam pedas yang berkualiti: 1) Buang bau hanyir ikan 2) Tumbuk dengan batu lesong/ giling 3) Kuali mesti panas 4) Lada mesti garing 5) Masuk air asam 6) Air mendidih, masukkan ikan 7) Hiaskan

Apakah kelemahan pengajaran dan pembelajaran hari ini?
Kegagalan membantu murid mencari hubung kait 
Antara maklumat baru dengan pengalaman sedia

ada 
antara sekolah dengan dunia luar Antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran

lain 
Antara pengetahuan lepas dengan cabaran kini,

dan cabaran kini dngan tanggungjawab masa depan

Apakah kekangan dalam membina hubung kait tersebut?
Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas dan guru Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran Kebimbangan bahawa pengenalan elemen baru dalam kelas akan menambahkan bebanan guru Terlalu terkongkong kepada pendekatan pengajaran secara behaviourist iaitu penekanan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan sekolah

CIRI-CIRI KEJAYAAN DALAM PEMBELAJARAN
Kita kekalkan : 
10 % Apa yang kita baca 20 % Apa yang kita dengar 30 % Apa yang kita lihat 50 % Apa yang kita dengar dan lihat 70 % Apa yang kita bincang dengan orang lain 80 % Apa yang kita alami sendiri 95 % Aoa yang kita ajar kepada orang lain

Kita belajar

Kaedah dan Teknik Apakah kaedah? Apakah pula teknik?

Kaedah yang biasa digunakan di sekolah 
Kaedah Kuliah Kaedah Perbincangan Kaedah Penyoalan Kaedah Inquiri penemuan Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Projek Kaedah Lawatan Kaedah Bercerita Kaedah Bermain

Kaedah Kuliah / Syarahan Satu Kaedah yang tradisional Berpusatkan kepada guru Bersifat autokratik Pendengar bersikap pasif

Teknik / Langkah-langkah Melaksanakan Kaedah Kuliah 
Kuasai ilmu atau bahasa yang hendak disampaikan Sedaikan nota dan bahan yang lengkap Kaji latarbelakang pendengar / penuntut Gunakan bahasa badan, kawalan suara atau vokal dengan baik

Teknik/Langkah-langkah Melaksanakan Kaedah Kuliah 
Menjelaskan isi-isi penting Buat
perkaitan bahan ada kuliah dengan / pengalaman sedia penuntut pendengar 

Eksploitasi persekitaran dengan berkesan Gunakan kebijaksanaan dan practice make
perfect dan buat rumusan di akhir kuliah.

Kaedah Penyoalan 
Merupakan keadah yang membantu pelajar mengingat kembali ilmu pengetahuan dan menilai sejauh mana pencapaian diri. Rancangkan bentuk soalan dimana soalan haruslah berkaitan dengan minat pelajar Soalan hendaklah jelas, ringkas, menepati masa, diminati, mencabar dan berkaitan dengan pengajaran

Teknik / Langkah menyoal
- Gunakan bahasa yang mudah, mengandungi lebih dari jawapan Ya - Teknik menyoal boleh digunakan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup pelajaran

Teknik / Langkah menyoal
- Rancang bentuk soalan dan haruslah berkaitan dengan minat pelajar - Soalan hendaklah jelas, ringkas, menepati masa dan mencabar

Teknik Menyoal pada Peringkat Permulaan
Pada peringkat ini soalan digunakan untuk : - Mencungkil pengetahuan pelajar - Mengaitkan pelajar lepas dengan pelajaran baru - Menumpukan perhatian dan minat pelajar pada pelajaran yang akan disampaikan

Teknik Menyoal pada Peringkat Perkembangan
Pada peringkat ini soalan digunakan untuk: - Menduga kefahaman pelajar - Memastikan penyertaan pelajar - mengekalkan minat pelajar

Teknik Menyoal pada Peringkat Penutup
Soalan pada peringkat ini di gunakan untuk : - membuat rumusan - menguji kefahaman pelajar secara menyeluruh

Urutan Teknik Menyoal 
Guru mengemukakan soalan Guru memberi masa untuk menjawab Guru boleh tujukan soalan dan memanggil
kepada pelajar 

Guru memberikan perhatian kepada jawapan
dan seterusnya ajukan jawapan kepada pelajar lain.

Kaedah Perbincangan
Satu aktiviti yang memberi peluang kepada individu-individu berinteraksi di antara satu sama lain serta berkongsi maklumat tentang sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari sesuatu penyelesaian.

Kaedah Perbincangan boleh dibahagikan kepada 2 jenis : Perbincangan dalam kumpulan besar Perbincangan dalam kumpulan kecil

Prinsip Perbincangan 
Tentukan tajuk Guru sebagai fasilitator Galakkan soalan terbuka Bimbing perbincangan dengan soalan yang dirancang

Prinsip Perbincangan
Bahan perbincangan boleh di perolehi daripada sumber : - Rencana sains dari akhbar - rakaman dari radio dan tv mengenai sains - gambar, carta, slaid dan transparensi - isu menarik dari guru dan murid sendiri

Jenis-jenis Perbincangan 
Sesi Buzz Sumbang Saran Seminar Perbahasan Forum

Kolaboratif dan Kooperatif Teaching and Learning 
Collaborative learning is a method of teaching and learning in which students team together to explore a significant question or create a meaningful project

Prinsip perlaksanaan Learners actively participate Penyelesaian Masalah
Satu kaedah yang membimbing dan merangsang pelajar untuk menyelesaikan satu masalah yang telah ditetapkan.

Kaedah Inkuiri-penemuan
Mengenal pasti topik kajian Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat berkaitan

Membuat generalisasi atau rumusan

Mengkaji dan menganalisis maklumat

Kaedah bermain Kaedah Projek Kaedah Bercerita Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi Kaedah Lawatan

Persediaan Mengajar Harian Mata Pelajaran : Darjah Tarikh Tajuk : Objektif: a. b. c. d. : : Kedatangan Masa : Tempat : :

Alatbantu Mengajar: a. b. c. d.

Pengetahuan Sedia ada : a. b. c. d.

Penyampian
Isi Pelajaran Set Induksi Kefahaman/kemahiran Aktiviti Guru/Murid Cacatan

A) Jatuh Bebas

B) Pecutan Graviti

Penutup :
A) B)

Tugasan :

Refleksi Diri :