KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2011

TAJUK:
PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 5 6

Tajuk

Muka Surat 1 2 3 4

Peta Lokasi Subang Jaya di Lembah Klang Peta Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya 8 9

Kaedah Kajian Dapatan Kajian Konsep Pencemaran Alam Sekitar Jenis Pencemaran di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Punca Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Cadangan untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya

7 8 9

Rumusan Lampiran Rujukan

28 29 37

1.0

PENGHARGAAN Syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah

dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2011 dengan jayanya. Tugasan kerja kursus ini telah memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengalaman dan pengetahuan semasa membuat kajian pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Subang Utama, Puan Rahanim Binti Abdul Rahimdan dan guru pembimbing saya, iaitu Puan Lim Lay Choo kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, iaitu ayahanda Lee Man Seng dan bonda Yeo Bee Lai yang turut membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan mereka, kemungkinan besar saya tidak mampu menyiapkan kerja kursus ini. Hal ini demikian kerana untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya memerlukan motivasi, buah fikiran dan juga sedikit wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya, terutamanya rakan sekumpulan saya iaitu Lim Sing Yee, Leong Joe Yie, Yap Pei Er, Wong Tan Yuen dan Shemnics Leong Yuan Qi yang mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.

Setiap pelajar perlu menulis laporan ini secara individu berdasarkan maklumat yang dikumpul secara berkumpulan. Kami juga memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana terdapat banyak kawasan petempatan dan kawasan perniagaan di sini.2.0 PENDAHULUAN Bagi memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Geografi untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011. . Kami menjalankan kajian selepas waktu persekolahan dan pada hujung minggu. Di kawasan SS18 juga terdapat jaringan jalan raya yang sibuk. Saya mengambil masa kira-kira lima bulan iaitu dari bulan Febuari hingga Julai untuk menjalankan dan menyiapkan Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2011 ini. Rumah saya terletak kira-kira 800 meter dari kawasan kajian. Selangor Darul Ehsan´. Kami memilih membuat kajian di kawasan SS18 kerana lokasi ini berdekatan dengan tempat tinggal saya di kawasan SS14. Subang Jaya. kami memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana kos kajian murah dan kami tidak perlu menaiki bas. Sebaliknya. kami cuma perlu menaiki basikal dan berjalan kaki. iaitu Persiaran Tujuan dan Jalan Subang Utama. Saya dan rakan-rakan saya memilih tajuk ³Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18. Di samping itu. pelajar-pelajar Tingkatan 3 wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. kereta atau teksi untuk pergi ke sekolah.

4. . 6. Selangor. Selangor. Mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Subang Jaya. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Subang Jaya. Mendefinisikan konsep pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18.3.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian yang saya jalankan ialah: 1. Subang Jaya. Subang Jaya. 5. 2. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian. Selangor. Selangor. Subang Jaya. Selangor. Menyatakan punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 3.

Kawasan SS18 yang juga merupakan salah satu kawasan Subang Jaya pada asalnya merupakan kawasan ladang kelapa sawit yang dikenali dengan nama Seafield Estet. Pada tahun 1997. Selangor Darul Ehsan. SS!5. Pembinaan Subang Jaya bermula pada tahun 1974 oleh Sime UEP Berhad. Subang Jaya telah dinaiktarafkan sebagai perbandaran. iaitu sebuah Syarikat Pemaju Hartanah yang juga merupakan anak syarikat Sime Darby Berhad. Subang Jaya . Puchong. SS16.4. Selama beberapa tahun. Sime UEP telah merancang pembukaan tanah untuk pembukaan kawasan USJ. Bandar Sunway.0 KAWASAN KAJIAN Kawasan yang dikaji untuk Kerja Kursus Geografi Tahun 2011 bertajuk ³Pencemaran Alam Sekitar´ ialah kawasan kajian SS18. Malaysia. SS19 dan kawasan USJ. Pihak Berkuasa Tempatan pada masa itu. Selangor. SS17. Subang Jaya menjadi sebuah bandar yang lengkap dari segi perancangan kemudahan. dan perhubungan. dalam kawasan Lembah Klang. dan sebahagian kawasan yang terdapat di Daerah Petaling. Subang Jaya adalah salah satu kawasan perumahan yang terletak di daerah Petaling. Kawasan Subang Jaya terdiri daripada kawasan SS12. pengangkutan. Pembangunan Subang Jaya telah mewujudkan kemudahan sekolah. SS14. hospital (Pusat Perubatan Subang Jaya). dan beberapa kawasan perniagaan termasuk kompleks perniagaan (shopping complex) Subang Parade dan Carrefour. Kawasankawasan pentadbiran MPSJ tidak hanya termasuk Subang Jaya sahaja tetapi juga merangkumi USJ. Subang Jaya. SS13. Pada tahun 1988. Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) telah menyerahkan pentadbiran Subang Jaya dan USJ kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ).SS18. kolej.

Kawasan kajian SS18 merupakan sebahagian daripada kawasan Subang Jaya. Penduduk di kawasan ini dapat ke bandar tersebut dengan mudah dan dapat menggunakan segala kenderaan awam seperti bas dan teksi. SS17 di utara dan USJ 2 di selatan.83 km persegi serta mempunyai jumlah penduduk melebihi 55. Kedudukan Subang Jaya adalah di sebelah barat daya Petaling Jaya. Kawasan SS18 terdiri daripada tanah beralun. SS14 timur. Kawasan SS18 terletak kira-kira 12 km dari Shah Alam. Putrajaya dan Puchong. . Damansara dan Sunway.meliputi tanah seluas 5. Pola petempatan di kawasan SS18 berjenis berpusat jenis terancang dan berjajar mengikut jalan raya. Shah Alam. Subang Jaya terletak tidak jauh dari Shah Alam. Kawasan kajian SS18. Hal ini demikian kerana Subang Jaya terletak di tengah-tengah kawasan bandar dan bandar raya yang terkemuka di Malaysia seperti Kuala Lumpur.000 orang. Petaling Jaya. Kawasan SS18 terletak di antara SS19 di barat. 14 km dari Damansara dan 4 km dari Sunway.

PETA-.LOKASI SUBANG JAYA DI LEMBAH KLANG: .

PETA KAWASAN KAJIAN SS18. SUBANG JAYA: .

buku rujukan dan beberapa orang sumber. Kami merujuk kepada buku teks. Antaranya termasuk: 1) Kaedah pemerhatian Kami telah melakukan kaedah pemerhatian untuk menyatakan jenis pencemaran yang terdapat di kawasan kajian SS18. 4) Kaedah rujukan Untuk melengkapkan laporan kami ini. internet. Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. Sila rujuk borang soal selidik yang disertakan di lampiran.5. Sila rujuk lampiran untuk gambar-gambar tersebut. 2) Kaedah soal selidik Kami telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk di sekitar kawasan ini.0 KAEDAH KAJIAN Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat dan data untuk melengkapkan kerja kursus saya. 3) Kaedah Temu bual Kami telah menemubual 3 orang responden yang terdiri daripada penduduk kawasan kajian ini. kami juga telah menggunakan kaedah rujukan. Soalan yang kami berikan adalah tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. . Kami juga mengambil beberapa keping gambar untuk membuktikan kaedah ini digunapakai. Sila rujuk borang temu bual yang disertakan di lampiran.

Antara pencemaran alam termasuk: Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Pencemaran bau Pencemaran visual Pencemaran terma Pencemaran radioaktif y y y y y y y y .1 KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR Menurut Kamus Dewan edisi keempat. pencemaran alam sekitar merujuk kepada perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah-sarap dan sebagainya. kimia.6. keselamatan atau kebajikan awam organisma-organisma lain. biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.0 DAPATAN KAJIAN 6. Akta Kualiti Alam Sekitar 1947 menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik. meletakkan atau mengeluarkan buangan sehingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.

nitrogen dioksida dan gas metana yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor. Semua gas beracun tersebut mampu mengganggu atau membahayakan manusia. haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan. klorofluorokarbon (CFC). Sebanyak 97% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara yang serius. kabus dan gas beracun seperti karbon monoksida. lori. B) Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi merujuk kepada bunyi bising yang keterlaluan serta boleh memekakkan telinga. van. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. kebisingan selenjar.6. tumbuh-tumbuhan. iaitu kebisingan selang-seli. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk abuk. Hal ini demikian kerana udara tidak segar dan kelihatan asap-asap hitam dilepaskan ke udara oleh kenderaan-kenderaan bermotor seperti kereta. SUBANG JAYA A) Pencemaran Udara Pencemaran udara ialah pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. sulfur dioksida. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. Pencemaran bunyi terhasil daripada bunyi mesin. Seramai 98% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bunyi. dan bas yang melalui jalanjalan besar di sekitar kawasan kajian.2 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Kedengaran bunyi- . dan binatang. Pencemaran udara jelas kelihatan di kawasan kajian SS18. kilang industri dan juga melalui pembakaran terbuka di kawasan ini. motosikal. Contoh jalan besar tersebut ialah Persiaran Tujuan yang juga terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. asap. kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan.

Longkang tersebut telah melepaskan gas-gas yang tidak menyenangkan pernafasan ke udara. Pencemaran bau menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk di persekitarannya.bunyi bising dari Jalan Subang Utama. Kelihatan beberapa orang yang memicit hidung mereka semasa menghampiri longkang tersebut. Hal ini demikian kerana longkang besar yang terletak di Jalan SS18/4G mengalami pencemaran bau yang teruk. C) Pencemaran Bau Pencemaran bau ialah bau yang busuk dan menjijikkan yang menyukarkan pernafasan. Perancangan yang kurang baik yang menempatkan jalan raya besar dan rumah kediaman secara bersebelahan menambah kepada pencemaran bunyi kepada penduduk di kawasan ini. Persiaran Jengka dan juga Persiaran Tujuan yang terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. Seramai 78% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bau. . Udara tercemar mampu mengganggu aktiviti harian penduduk.

Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan melepaskan Nitrogen Oksida(64%). Karbon Dioksida(30%). Karbon Monoksida(66%). motosikal. lebih kurang 13. Pencemaran udara bertambah buruk dengan jumlah kenderaan yang banyak yang melalui jalan raya tersebut.3 PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Terdapat 89% . asap. Bunyi seperti hon yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor juga menyebabkan pencemaran bunyi berlaku. Semua gas-gas tersebut dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta. Hidrokarbon(42%).6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan dilepaskan ke udara. Plumbum(32%).6. Dianggarkan setiap tahun. dan sebagainya daripada ekzos kenderaan. bas. van dan lori yang dibaiki di kedai mekanik dan juga kenderaan yang melalui jalan raya besar di sekitar kawasan kajian seperti Jalan Subang Utama. Seramai 100% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat penggunaan kenderaan. SUBANG JAYA Terdapat beberapa punca kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran alam sekitar yang serius. Benzena(74%) yang merupakan bahan beracun. Antaranya termasuk: A) Kenderaan Sistem pengangkutan yang maju di kawasan kajian SS18 merupakan punca utama berlakunya pencemaran udara. Jalan Jengka dan Persiaran Tujuan. teksi. B) Pembakaran Terbuka Pembakaran sampah-sarap dan daun-daun kering di kawasan kajian SS18 untuk tujuan mengurangkan sampah-sarap boleh membawa kepada pencemaran udara.

. rumpai-rumpai. moluska. Perosak di sini termasuklah serangga. Racun serangga atau racun rumpai merupakan salah satu jenis pestisid. C) Racun Serangga/ Racun Rumpai Penggunaan racun serangga dan racun rumpai juga merupakan punca pencemaran. Partikel jelaga daripada pembakaran terbuka boleh diterbangkan pada jarak yang jauh oleh angin dan inilah punca jerebu yang kerap menyelubungi ruang udara di sekitar kawasan ini. Pestisid ini boleh terdiri daripada bahan-bahan kimia. memusnahkan harta benda. kira-kira 80% responden manyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara akibat penggunaan racun serangga dan racun rumpai. ikan. iaitu bahan yang digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan makhluk perosak. burung-burung. dan menyebar penyakit. agen biologi (seperti virus dan bakteria). mamalia. Mengikut hasil soal selidik saya. selain mengganggu kegiatan manusia. bahan nyahjangkit atau segala peranti yang digunakan terhadap organisma perosak. tumbuhan patogen.responden yang menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran akibat pembakaran terbuka. Api dari pembakaran terbuka bukan sahaja menghasilkan asap yang mencemarkan tetapi api tersebut juga menjejaskan pertumbuhan flora dan kesihatan manusia. Racun serangga dan racun rumpai ini juga digunakan di rumah. Racun serangga dan racun rumpai digunakan di kawasan kajian SS18 dari semasa ke semasa untuk membasmi nyamuk Aedes yang menyebarkan demam denggi dan juga untuk mengawal pertumbuhan rumpai di tepi jalan. cecacing dan mikrob-mikrob yang bersaing dengan manusia untuk makanan.

8 kilogram sampah setiap hari. Contoh sampah inorganik ialah kaca. kertas. pencemaran sampah dan pencemaran alam sekitar.D) Sampah-Sarap Kawasan kajian SS18 juga dicemari dengan sampah-sarap yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Sampah-sarap tersebut dijumpai terutamanya dalam longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. Sampah-sarap yang dijumpai dalam longkang tersebut merupakan sampah domestik. Sampah domestik boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama. Seramai 16 responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran yang berpunca daripada sisa domestik. inorganik dan sampah-sarap yang bersaiz besar. Bahan sisa domestik ialah sisa buangan pepejal dan sisa buangan toksid. E) Bahan Sisa Domestik Kawasan kajian SS18 dicemari dengan bahan sisa domestik. Pencemaran bau berlaku akibat pengurusan sampah yang tidak teratur di kawasan SS18. Peningkatan penghasilan sisa domestik ini telah menyumbang kepada masalah tapak pelupusan. Kebanyakan residen memicit hidung mereka semasa tengah berjalan di Jalan SS18/4G dan Jalan SS18/5. Secara purata boleh dikatakan bahawa setiap individu menghasilkan 0. Contoh sisa domestik jenis organik ialah plastik. iaitu organik. sampah tanaman dan perabot. Bau busuk daripada sampahsarap memaksa penduduk yang tinggal berhampiran dengan longkang tersebut untuk menutup tingkap dan pintu mereka. dan sampah pembinaan. tekstil dan bekas makanan. tin aluminium dan contoh sisa domestik yang bersaiz besar ialah barangan elektrik. Bilangan penduduk yang banyak di kawasan kajian SS18 menandakan sisa domestik di kawasan ini juga banyak. tin logam. sampah komersial. .

Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah. Pencemaran bunyi juga berlaku kerana pusat perniagaan dan deretan kedai selalunya mempunyai bunyi bising. Hal ini akan menyebabkan pencemaran kerana sisa pepejal akan menghakis keindahan alam. sisa-sisa pepejal akan dibuang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran oleh pekerja. terutamanya kedai menjual makanan yang membuang sisa makanan ke dalam sistem perparitan. . Perlakuan sebegini menyebabkan pencemaran kerana parit akan tersumbat dan mengeluarkan bau busuk. Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman penghuni kawasan tersebut. Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran berpunca daripada aktiviti perniagaan. Sebanyak 60% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat aktiviti pembinaan. Terdapat peniaga yang tidak menguruskan pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. Pembinaan dan pengubahsuaian rumah juga menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi kerana sisa bahan binaan seperti abuk akan terbang ke udara dan bunyi yang dihasilkan oleh pembinaan mampu mengganggu pendengaran penduduk di sekitar kawasan tersebut.F) Pembinaan Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pengubahsuaian rumah penduduk di kawasan SS18. G) Perniagaan Kawasan kajian SS18 penuh dengan pelbagai pusat perniagaan dan deretan kedai.

Tong-tong sampah telah disediakan bagi petempatan di kawasan SS18. Seramai 70% responden bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar disebabkan oleh petempatan.H) Petempatan Petempatan juga menyebabkan pencemaran. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni. . perabot lama dan sebagainya akan dikenakan kos pengangkutan. Penduduk kawasan SS18 hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran alam sekitar ini daripada terus berlaku. pembuangan sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari. Terdapat juga penduduk yang membuang sampah mengikut sesuka hati mereka sahaja. Hal ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang. barang elektrik yang sudah rosak. parit dan sungai yang berhampiran. Namun. Penduduk membuangnya di tempat-tempat yang tersorok kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian.

sisa bahan binaan dan juga penyebaran racun serangga serta racun rumpai dalam jumlah yang banyak. Jerebu menyebabkan jarak penglihatan menjadi kabur dan kurang jelas. Antara kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18 termasuk: A) Hujan Asid Seramai 79% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami hujan asid. Kesan negatif terhadap alam sekitar jelas kelihatan di kawasan ini. gas metana dan juga asap yang dikeluarkan oleh ekzos kenderaan bermotor. B) Jerebu Kawasan kajian SS18 selalu mengalami jerebu yang teruk akibat pembakaran terbuka di kawasan ini. aktiviti pembakaran terbuka. penyakit kulit terhadap masyarakat di sekitar kawasan ini dan juga penyakit respirasi seperti asthma. SUBANG JAYA Pencemaran alam sekitar di kawasan SS18 meninggalkan pelbagai kesan negatif. sulfur dioksida. Tempoh cuaca kering yang panjang. nitrogen dioksida. Gas-gas tersebut termasuk karbon monoksida. Hal ini dapat dibuktikan kerana seramai 90% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami jerebu. klorofluorokarbon (CFC). Hujan asid mampu menyebabkan bangunan rosak. Hal ini demikian kerana air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Air hujan secara semulajadi adalah berasid. Jerebu boleh didefinasikan sebagai kehadiran sebarang bahan asing di dalam udara selain daripada kandungan udara tulen dan bersih yang boleh membawa kesan buruk kepada manusia. atmosfera yang kurang .4 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18.6. tumbuh-tumbuhan dan binatang. tanih menjadi lebih berasid.

dan sh juga selepas julat pendengarannya dikurangkan. Leptospirosis dan sebagainya. nyamuk. hidung berair dan kerap bersin. Pencemaran bunyi turut memberi gangguan percakapan. Kesankesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong. Dengan ini. . terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Pencemaran bunyi pula mampu menyebabkan kehilangan pendengaran. u. Pencemaran udara. lipas dan pelbagai haiwan perosak lain untuk membiak di sekitar kawasan. C) Penyakit Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran alam akan mengakibatkan penyebaran penyakit. asthma. th. bronkitis. kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada.stabil dan pelepasan bahan-bahan pencemar menyumbang kepada pembentukan jerebu. tuberkolosis. dengue. gangguan mental dan gangguan tidur ke atas seseorang individu. Pencemaran udara menyebabkan manusia menghidap pelbagai penyakit seperti barah paru-paru. Jika telinga terus terdedah kepada kebisingan yang tinggi pada jangka masa yang panjang. mata terasa pedih dan berair. julat pendengaran seseorang individu akan dikurangkan. pencemaran bunyi dan pencemaran bau yang dialami di kawasan kajian SS18 mampu menyebabkan penyakit yang membawa maut. Individu tersebut tidak dapat membezakan bunyi konsonan seperti f. Contoh-contoh penyakit ialah cirit-birit. Persekitaran yang dipenuhi dengan haiwan perosak juga menjadi tempat penyakit mudah merebak. pneumonia dan sebagainya akibat menghidu udara yang tercemar. Pencemaran bau akan menarik perhatian lalat. tikus. telinga kita akan kehilangan pendengaran dengan kadar yang sedikit. z. ch. malaria. s. batuk-batuk.

Pencemaran udara merupakan punca utama peningkatan suhu. Kelihatan beberapa penduduk yang memakai topeng mulut dan hidung semasa meniggalkan rumah mereka. Selain karbon dioksida. Seramai 80% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mempunyai bau busuk yang berpunca daripada pencemaran alam. Hal ini dapat dibuktikan kerana kesemua responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami udara tercemar akibat pencemaran alam. E) Udara Tercemar Udara di kawasan kajian SS18 adalah sangat tercemar jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar.D) Peningkatan Suhu Keadaan ini berlakunya terutamanya di kawasan kajian SS18 yang terdedah kepada pencemaran udara. Sebanyak 68% responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami peningkatan suhu akibat pencemaran alam. Kesanya adalah permukaan bumi menjadi panas. Bahan-bahan pencemar ini menerima dan menyerap sinaran matahari gelombang pendek dengan banyak ke bumi dan menyebabkan suhu bumi meningkat. hidrokarbon. pembinaan dan sebagainya. oksida nitrogen. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. Bau busuk terhasil di kawasan SS18 kerana terdapat . F) Bau Busuk Bau busuk dapat dikesan di kawasan kajian SS18 terutamanya di kawasan-kawasan yang terbiar. banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. habuk dan debu turut memainkan peranan dalam peningkatan suhu. Udara di kawasan ini dicemarkan dengan penggunaan kenderaan. Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. pembakaran terbuka. karbon monoksida. ekosistem terganggu. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dan terkumpul di dalam udara.

ulat dan sebagainya akan menyebabkan sampah ini mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Kesan-kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar sepatutnya menyedarkan kita tentang kepentingan menyayangi dan menjaga alam sekitar ini yang merupakan kurniaan Tuhan. Kita sepatutunya bersyukur kepada Tuhan dengan memelihara dan memulihara alam sekitar ini yang semakin dicemari. . Apabila sampah-sarap mula meluput.sampah-sarap yang tidak diselenggarakan dengan baik. kehadiran lalat.

Namun begitu. kesankesan tersebut dapat dikurangkan jika langkah-langkah di bawah dipraktikkan. kempen kitar semula dapat . peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. Selain itu. Dalam kempen-kempen ini. dan juga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih. B) Kempen Cintai Alam Sekitar Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen kitar semula. SUBANG JAYA Terdapat banyak kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. 1977) yang mengehadkan pelepasan asap kenderaan iaitu kepada 50 HDU. Antara contoh perundangan yang telah dibuat untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Undang-undang juga perlu diketatkan bagi menyedari penduduk tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar agar kawasan ini tidak tercemar. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. 1978) yang mengehadkan jarak kawasan perindustrian dengan kawasan kediaman kepada 1000 meter. Antaranya termasuk: A) Kuat Kuasa Undang-Undang Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. sahabat alam dan sebagainya.6. Penguatkuasaan undang-undang juga dapat dibuat dengan menggubal undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan munasabah. 1985 (Pindaan). 1985 (Pindaan) dibahagikan kepada 6 bahagian termasuk Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap.

Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Pendidikan alam sekitar adalah penting untuk membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. . Melalui pendedahan ini. majalah. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). televisyen dan radio. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. Kesedaran dalam kalangan rakyat dapat dipupuk melalui pendidikan. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. C) Pendidikan Alam Sekitar Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Hal ini demikian kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. kesedaran kepentingan alam sekitar kepada masyarakat dapat dipupuk. Sahabat alam menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan.menggalakkan pengguna mengamalkan amalan mengitar semula bahan yang dapat dikitar semula. mereka perlulah mempunyai kesedaran. Selain itu. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya.

Plumbum menjadi kusam (sebam) apabila terdedah kepada udara. Catalytic converter berfungsi dengan menggunakan bahan pemangkin seperti platinum. sama seperti raksa. petrol tanpa plumbum bermaksud petrol yang kandungan plumbumnya dikurangkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. paladium dan rodium untuk menukarkan gas-gas toksik tersebut kepada bahan-bahan yang kurang berbahaya seperti gas nitrogen. Plumbum cenderung untuk bertumpuk (terkumpul) dalam tisu-tisu lembut badan dan tulang yang boleh membawa kepada keracunan plumbum. karbon dioksida dan wap air. Keracunan plumbum ialah kondisi di mana sejenis besi plumbum meningkat dalam kandungan darah yang boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem saraf. penyakit buah pinggang.D) Petrol Tanpa Plumbum Mengikut Kamus Dewan Edisi Empat. Penukar bermangkin dua hala (two-way Catalytic Converter) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengan cara menukarkan hidrokarbon dan karbon monoksida kepada karbon dioksida dan wap. Catalytic converter adalah alat yang dipasang pada sistem ekzos kenderaan untuk mengurangkan kandungan bahan toksik di dalam asap ekzos seperti karbon monoksida. Dengan menggunakan petrol tanpa plumbum. nitrogen oksida dan hidrokarbon. E) Catalytic Converter Catalytic converter juga dikenali sebagai pemangkin asap. Plumbum mampu merosakkan sistem saraf badan kita. Plumbum juga merupakan neurotoksin yang sangat poten (berbahaya). Penukar bermangkin tiga hala (three-way Catalytic Converter) pula boleh mengoksidakan oksida-oksida nitrogen tertentu tanpa mengurangkan kecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor. Kenderaan yang menggunakan catalytic converter mestilah menggunakan petrol tanpa . kes keracunan plumbum akan berkurang. penyakit yg berkaitan dengan jantung dan turut membagikan kesan kepada sistem peranakan.

. kita patutlah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Oleh itu. Hal ini demikian kerana plumbum dan sulfur adalah racun kepada bahan mangkin yang digunakan.plumbum (bagi kenderaan berenjin petrol) atau minyak diesel bersulfur rendah. beberapa bahan lain iaitu zink. Selain itu. Kita haruslah bersyukur kerana Tuhan telah memberkati kita pelbagai cara untuk mengurangkan kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. mangan. fosforus dan silikon juga adalah racun kepada catalytic converter. masyarakat dan semua yang terlibat untuk mengurangkan kesan alam sekitar secara berkesan. bermaksud bahan-bahan tersebut menghalang bahan mangkin untuk berfungsi dengan sempurna dan akhirnya merosakkan bahan mangkin.

1: Jenis-Jenis Pencemaran .BAHAN GRAFIK Peta Minda 6.

2. Subang Jaya Bil. 8. 3. 6.2: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18.BAHAN GRAFIK Jadual 6. Kenderaan Punca-Punca Pencemaran Jumlah Responden 23 20 18 18 17 16 16 13 141 Pembakaran terbuka Racun Serangga/Rumpai Perniagaan Sampah Sarap Sisa Domestik Petempatan Pembinaan Jumlah: Sumber: Soal selidik dan temu bual dengan penduduk di kawasan kajian SS18 . 1. 7. 5. 4.

Subang Jaya .BAHAN GRAFIK Graf 6.3: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18.

penyebaran penyakit dan bau busuk akibat pencemaran alam sekitar. saya belajar menghargai dan mencintai alam sekitar yang merupakan ciptaan Tuhan. Selangor iaitu pencemaran udara. pembakaran terbuka. pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Melalui kerja kursus ini. Subang Jaya. Selain itu. Kawasan SS18 mengalami pencemaran kerana penggunaan kenderaan. Kajian ini membolehkan saya memahami konsep pencemaran alam sekitar. Berdasarkan kajian yang dijalankan. saya juga dapat mengetahui kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Seterusnya.0 RUMUSAN Saya bersyukur dan berbangga kerana dapat mempersembahkan Kerja Kursus Geografi pada masa yang ditetapkan. saya juga dapat mengetahui tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang. Kawasan SS18 mengalami hujan asid. menggunakan petrol tanpa plumbum dan memasang catalytic converter pada kenderaan. . pembuangan sampah-sarap. jerebu. perniagaan dan petempatan. pembinaan. mengadakan kempen mencintai alam sekitar dan pendidikan alam sekitar. saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. Saya turut dapat mengenalpasti langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan SS18.7. Subang Jaya. penggunaan racun serangga dan racun rumpai. udara yang tercemar. peningkatan suhu. Saya sedar bahawa kita perlu berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran yang dialami di kawasan SS18. pembuangan sisa domestik.

8.0 LAMPIRAN .

1²Pembinaan yang dijalankan di kawasan kajian SS18.1. .1. Gambar 8.3²Longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5 mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan.2²Sampah sarap yang dijumpai berhampiran dengan longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. Gambar 8.1.GAMBAR/ FOTO Gambar 8.

22. Casablanca Wong Chua Boon Keong Nama Responden Peguam Penjaja Pelajar Pekerjaan Victor Tan Tze Chung Elizabeth Ganam Sam Ramesh Leong Mei Jing Cindy Yong John Thye Ong Siew Heok See Kuan Yeak Vincent Tang Tze Peng Wong Tan Yang Indo Sumalti Yeoh Fu Lai Asnah Binti Ahmad Keng Meng Chui Angie Tan Siew Ping Zamzida Ram Lee Jenny Lee Min Wee Wei Shu Yuan Mok Thye Lok Alkinson James Yeo Pek Tee Peniaga swasta Polis Pengasuh kanak-kanak Suri rumah Pengurus Peniaga Pelajar Pelajar Peniaga Pengunting rambut Doktor Suri rumah Pesara Peniaga Penjaja Jururawat Pelajar Peniaga Pesara Pengurus . 8. 10.SENARAI NAMA RESPONDEN SOAL SELIDIK DAN TEMU BUAL Bil. 2. 1. 16. 4. 20. 17. 15. 11. 18. 21. 12. 19. 7. 6. 13. 3. 23. 9. 5. 14.

org/wiki/Pencemaran http://www. Azizan bin Hj. Kang Chai Yoeng. Chong Hui Ling.4 Buku Rujukan Focus ACE PMR. Bhd. 2002.scribd. Chong Yoon Choi.9.0 RUJUKAN 9.PDF 9.my/8321/1/MohdAnuarJailani1999_EmisiEkzosDariKenderaanBermotor. Buku Teks Tingkatan 2 Geografi KBSM.wikipedia. Percetakan Saufi. 2009. Kang Chai Yoeng.com/doc/16516971/Pencemaran-Alam-Sekitar-Folio-Moralhttp://ms.org/wiki/Pencemaran_bunyi http://ms.3 Orang Sumber Puan Lim Lay Choo. Chonf Mui Sen. Chong Hui Ling. 9. Media Network Sdn. Puan Cindy Yong. Penerbitan Pelangi Sdn. 9. Tingkatan 1 Geografi KBSM.wikipedia. Guru Geografi SMK Subang Utama.2 Internet http://ms. Chong Yoon Choi. Responden kawasan kajian.org/wiki/Pencemaran_udara http://eprints.wikipedia. Abu Samah. 2003.1 Buku Teks Buku Teks. . Darminar Singh. Bhd.utm.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.