KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2011

TAJUK:
PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 5 6

Tajuk

Muka Surat 1 2 3 4

Peta Lokasi Subang Jaya di Lembah Klang Peta Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya 8 9

Kaedah Kajian Dapatan Kajian Konsep Pencemaran Alam Sekitar Jenis Pencemaran di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Punca Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Cadangan untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya

7 8 9

Rumusan Lampiran Rujukan

28 29 37

1.0

PENGHARGAAN Syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah

dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2011 dengan jayanya. Tugasan kerja kursus ini telah memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengalaman dan pengetahuan semasa membuat kajian pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Subang Utama, Puan Rahanim Binti Abdul Rahimdan dan guru pembimbing saya, iaitu Puan Lim Lay Choo kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, iaitu ayahanda Lee Man Seng dan bonda Yeo Bee Lai yang turut membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan mereka, kemungkinan besar saya tidak mampu menyiapkan kerja kursus ini. Hal ini demikian kerana untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya memerlukan motivasi, buah fikiran dan juga sedikit wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya, terutamanya rakan sekumpulan saya iaitu Lim Sing Yee, Leong Joe Yie, Yap Pei Er, Wong Tan Yuen dan Shemnics Leong Yuan Qi yang mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.

Kami menjalankan kajian selepas waktu persekolahan dan pada hujung minggu. pelajar-pelajar Tingkatan 3 wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Di samping itu.2. Saya dan rakan-rakan saya memilih tajuk ³Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18.0 PENDAHULUAN Bagi memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Geografi untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011. Kami juga memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana terdapat banyak kawasan petempatan dan kawasan perniagaan di sini. Selangor Darul Ehsan´. Di kawasan SS18 juga terdapat jaringan jalan raya yang sibuk. kami memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana kos kajian murah dan kami tidak perlu menaiki bas. Saya mengambil masa kira-kira lima bulan iaitu dari bulan Febuari hingga Julai untuk menjalankan dan menyiapkan Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2011 ini. Kami memilih membuat kajian di kawasan SS18 kerana lokasi ini berdekatan dengan tempat tinggal saya di kawasan SS14. Sebaliknya. . Subang Jaya. kami cuma perlu menaiki basikal dan berjalan kaki. Rumah saya terletak kira-kira 800 meter dari kawasan kajian. Setiap pelajar perlu menulis laporan ini secara individu berdasarkan maklumat yang dikumpul secara berkumpulan. iaitu Persiaran Tujuan dan Jalan Subang Utama. kereta atau teksi untuk pergi ke sekolah.

5. 4. 2. 6. Selangor. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Subang Jaya. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian. Mendefinisikan konsep pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor. Subang Jaya. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor. Selangor. Subang Jaya. Mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. . 3. Selangor.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian yang saya jalankan ialah: 1. Subang Jaya. Menyatakan punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Subang Jaya.3.

Subang Jaya . Pembinaan Subang Jaya bermula pada tahun 1974 oleh Sime UEP Berhad. dalam kawasan Lembah Klang. iaitu sebuah Syarikat Pemaju Hartanah yang juga merupakan anak syarikat Sime Darby Berhad. dan beberapa kawasan perniagaan termasuk kompleks perniagaan (shopping complex) Subang Parade dan Carrefour. Subang Jaya adalah salah satu kawasan perumahan yang terletak di daerah Petaling. SS17. Subang Jaya menjadi sebuah bandar yang lengkap dari segi perancangan kemudahan. hospital (Pusat Perubatan Subang Jaya). Kawasankawasan pentadbiran MPSJ tidak hanya termasuk Subang Jaya sahaja tetapi juga merangkumi USJ. Subang Jaya. Subang Jaya telah dinaiktarafkan sebagai perbandaran. SS!5. SS16.0 KAWASAN KAJIAN Kawasan yang dikaji untuk Kerja Kursus Geografi Tahun 2011 bertajuk ³Pencemaran Alam Sekitar´ ialah kawasan kajian SS18. dan sebahagian kawasan yang terdapat di Daerah Petaling. pengangkutan. Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) telah menyerahkan pentadbiran Subang Jaya dan USJ kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ). Kawasan Subang Jaya terdiri daripada kawasan SS12. SS14. Puchong. Pihak Berkuasa Tempatan pada masa itu. Malaysia. Selangor Darul Ehsan. kolej. dan perhubungan. Sime UEP telah merancang pembukaan tanah untuk pembukaan kawasan USJ. Kawasan SS18 yang juga merupakan salah satu kawasan Subang Jaya pada asalnya merupakan kawasan ladang kelapa sawit yang dikenali dengan nama Seafield Estet. SS19 dan kawasan USJ. Selangor. SS13.4. Pada tahun 1988. Pada tahun 1997.SS18. Bandar Sunway. Selama beberapa tahun. Pembangunan Subang Jaya telah mewujudkan kemudahan sekolah.

Damansara dan Sunway.83 km persegi serta mempunyai jumlah penduduk melebihi 55. 14 km dari Damansara dan 4 km dari Sunway. SS17 di utara dan USJ 2 di selatan. Petaling Jaya. Kawasan kajian SS18.000 orang. Kedudukan Subang Jaya adalah di sebelah barat daya Petaling Jaya. Penduduk di kawasan ini dapat ke bandar tersebut dengan mudah dan dapat menggunakan segala kenderaan awam seperti bas dan teksi.meliputi tanah seluas 5. Kawasan SS18 terdiri daripada tanah beralun. Kawasan kajian SS18 merupakan sebahagian daripada kawasan Subang Jaya. Subang Jaya terletak tidak jauh dari Shah Alam. Kawasan SS18 terletak kira-kira 12 km dari Shah Alam. Hal ini demikian kerana Subang Jaya terletak di tengah-tengah kawasan bandar dan bandar raya yang terkemuka di Malaysia seperti Kuala Lumpur. SS14 timur. Kawasan SS18 terletak di antara SS19 di barat. Putrajaya dan Puchong. Shah Alam. Pola petempatan di kawasan SS18 berjenis berpusat jenis terancang dan berjajar mengikut jalan raya. .

LOKASI SUBANG JAYA DI LEMBAH KLANG: .PETA-.

SUBANG JAYA: .PETA KAWASAN KAJIAN SS18.

2) Kaedah soal selidik Kami telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk di sekitar kawasan ini. Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. Kami juga mengambil beberapa keping gambar untuk membuktikan kaedah ini digunapakai. 3) Kaedah Temu bual Kami telah menemubual 3 orang responden yang terdiri daripada penduduk kawasan kajian ini. Sila rujuk borang soal selidik yang disertakan di lampiran. Soalan yang kami berikan adalah tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18.0 KAEDAH KAJIAN Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat dan data untuk melengkapkan kerja kursus saya. . Sila rujuk borang temu bual yang disertakan di lampiran. Antaranya termasuk: 1) Kaedah pemerhatian Kami telah melakukan kaedah pemerhatian untuk menyatakan jenis pencemaran yang terdapat di kawasan kajian SS18.5. internet. Kami merujuk kepada buku teks. kami juga telah menggunakan kaedah rujukan. 4) Kaedah rujukan Untuk melengkapkan laporan kami ini. buku rujukan dan beberapa orang sumber. Sila rujuk lampiran untuk gambar-gambar tersebut.

biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.6. meletakkan atau mengeluarkan buangan sehingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.1 KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR Menurut Kamus Dewan edisi keempat. keselamatan atau kebajikan awam organisma-organisma lain. Akta Kualiti Alam Sekitar 1947 menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik. Antara pencemaran alam termasuk: Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Pencemaran bau Pencemaran visual Pencemaran terma Pencemaran radioaktif y y y y y y y y .0 DAPATAN KAJIAN 6. pencemaran alam sekitar merujuk kepada perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah-sarap dan sebagainya. kimia.

6. kebisingan selenjar. Contoh jalan besar tersebut ialah Persiaran Tujuan yang juga terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. asap. dan binatang. SUBANG JAYA A) Pencemaran Udara Pencemaran udara ialah pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. kilang industri dan juga melalui pembakaran terbuka di kawasan ini. kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan. kabus dan gas beracun seperti karbon monoksida. iaitu kebisingan selang-seli. B) Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi merujuk kepada bunyi bising yang keterlaluan serta boleh memekakkan telinga. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. klorofluorokarbon (CFC). nitrogen dioksida dan gas metana yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor. dan bas yang melalui jalanjalan besar di sekitar kawasan kajian. Sebanyak 97% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara yang serius. sulfur dioksida. lori. motosikal. Semua gas beracun tersebut mampu mengganggu atau membahayakan manusia. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk abuk. van. Hal ini demikian kerana udara tidak segar dan kelihatan asap-asap hitam dilepaskan ke udara oleh kenderaan-kenderaan bermotor seperti kereta. haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan. Pencemaran bunyi terhasil daripada bunyi mesin.2 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. tumbuh-tumbuhan. Kedengaran bunyi- . Seramai 98% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bunyi. Pencemaran udara jelas kelihatan di kawasan kajian SS18.

bunyi bising dari Jalan Subang Utama. Seramai 78% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bau. Longkang tersebut telah melepaskan gas-gas yang tidak menyenangkan pernafasan ke udara. Udara tercemar mampu mengganggu aktiviti harian penduduk. Persiaran Jengka dan juga Persiaran Tujuan yang terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. . Perancangan yang kurang baik yang menempatkan jalan raya besar dan rumah kediaman secara bersebelahan menambah kepada pencemaran bunyi kepada penduduk di kawasan ini. C) Pencemaran Bau Pencemaran bau ialah bau yang busuk dan menjijikkan yang menyukarkan pernafasan. Hal ini demikian kerana longkang besar yang terletak di Jalan SS18/4G mengalami pencemaran bau yang teruk. Pencemaran bau menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk di persekitarannya. Kelihatan beberapa orang yang memicit hidung mereka semasa menghampiri longkang tersebut.

bas. Terdapat 89% . Jalan Jengka dan Persiaran Tujuan. Pencemaran udara bertambah buruk dengan jumlah kenderaan yang banyak yang melalui jalan raya tersebut. Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan melepaskan Nitrogen Oksida(64%). Seramai 100% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat penggunaan kenderaan. SUBANG JAYA Terdapat beberapa punca kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran alam sekitar yang serius. asap. Plumbum(32%).6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan dilepaskan ke udara. dan sebagainya daripada ekzos kenderaan. Karbon Dioksida(30%). teksi. van dan lori yang dibaiki di kedai mekanik dan juga kenderaan yang melalui jalan raya besar di sekitar kawasan kajian seperti Jalan Subang Utama. Semua gas-gas tersebut dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta. Dianggarkan setiap tahun.3 PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Karbon Monoksida(66%). B) Pembakaran Terbuka Pembakaran sampah-sarap dan daun-daun kering di kawasan kajian SS18 untuk tujuan mengurangkan sampah-sarap boleh membawa kepada pencemaran udara. Hidrokarbon(42%). Benzena(74%) yang merupakan bahan beracun. Bunyi seperti hon yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor juga menyebabkan pencemaran bunyi berlaku. motosikal. Antaranya termasuk: A) Kenderaan Sistem pengangkutan yang maju di kawasan kajian SS18 merupakan punca utama berlakunya pencemaran udara.6. lebih kurang 13.

agen biologi (seperti virus dan bakteria). Racun serangga dan racun rumpai digunakan di kawasan kajian SS18 dari semasa ke semasa untuk membasmi nyamuk Aedes yang menyebarkan demam denggi dan juga untuk mengawal pertumbuhan rumpai di tepi jalan. Partikel jelaga daripada pembakaran terbuka boleh diterbangkan pada jarak yang jauh oleh angin dan inilah punca jerebu yang kerap menyelubungi ruang udara di sekitar kawasan ini. bahan nyahjangkit atau segala peranti yang digunakan terhadap organisma perosak. rumpai-rumpai.responden yang menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran akibat pembakaran terbuka. dan menyebar penyakit. . memusnahkan harta benda. burung-burung. Racun serangga atau racun rumpai merupakan salah satu jenis pestisid. ikan. iaitu bahan yang digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan makhluk perosak. tumbuhan patogen. Api dari pembakaran terbuka bukan sahaja menghasilkan asap yang mencemarkan tetapi api tersebut juga menjejaskan pertumbuhan flora dan kesihatan manusia. selain mengganggu kegiatan manusia. Pestisid ini boleh terdiri daripada bahan-bahan kimia. Racun serangga dan racun rumpai ini juga digunakan di rumah. cecacing dan mikrob-mikrob yang bersaing dengan manusia untuk makanan. Perosak di sini termasuklah serangga. Mengikut hasil soal selidik saya. C) Racun Serangga/ Racun Rumpai Penggunaan racun serangga dan racun rumpai juga merupakan punca pencemaran. mamalia. kira-kira 80% responden manyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara akibat penggunaan racun serangga dan racun rumpai. moluska.

pencemaran sampah dan pencemaran alam sekitar. iaitu organik. E) Bahan Sisa Domestik Kawasan kajian SS18 dicemari dengan bahan sisa domestik. tin aluminium dan contoh sisa domestik yang bersaiz besar ialah barangan elektrik. Peningkatan penghasilan sisa domestik ini telah menyumbang kepada masalah tapak pelupusan. inorganik dan sampah-sarap yang bersaiz besar. tekstil dan bekas makanan. Pencemaran bau berlaku akibat pengurusan sampah yang tidak teratur di kawasan SS18. dan sampah pembinaan. sampah komersial. Sampah-sarap tersebut dijumpai terutamanya dalam longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. Contoh sisa domestik jenis organik ialah plastik. Kebanyakan residen memicit hidung mereka semasa tengah berjalan di Jalan SS18/4G dan Jalan SS18/5. Bau busuk daripada sampahsarap memaksa penduduk yang tinggal berhampiran dengan longkang tersebut untuk menutup tingkap dan pintu mereka. . tin logam. sampah tanaman dan perabot.8 kilogram sampah setiap hari. Sampah-sarap yang dijumpai dalam longkang tersebut merupakan sampah domestik. Bahan sisa domestik ialah sisa buangan pepejal dan sisa buangan toksid.D) Sampah-Sarap Kawasan kajian SS18 juga dicemari dengan sampah-sarap yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. kertas. Contoh sampah inorganik ialah kaca. Bilangan penduduk yang banyak di kawasan kajian SS18 menandakan sisa domestik di kawasan ini juga banyak. Seramai 16 responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran yang berpunca daripada sisa domestik. Sampah domestik boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama. Secara purata boleh dikatakan bahawa setiap individu menghasilkan 0.

Pencemaran bunyi juga berlaku kerana pusat perniagaan dan deretan kedai selalunya mempunyai bunyi bising.F) Pembinaan Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pengubahsuaian rumah penduduk di kawasan SS18. Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran berpunca daripada aktiviti perniagaan. G) Perniagaan Kawasan kajian SS18 penuh dengan pelbagai pusat perniagaan dan deretan kedai. terutamanya kedai menjual makanan yang membuang sisa makanan ke dalam sistem perparitan. Terdapat peniaga yang tidak menguruskan pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman penghuni kawasan tersebut. . Pembinaan dan pengubahsuaian rumah juga menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi kerana sisa bahan binaan seperti abuk akan terbang ke udara dan bunyi yang dihasilkan oleh pembinaan mampu mengganggu pendengaran penduduk di sekitar kawasan tersebut. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah. sisa-sisa pepejal akan dibuang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran oleh pekerja. Hal ini akan menyebabkan pencemaran kerana sisa pepejal akan menghakis keindahan alam. Sebanyak 60% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat aktiviti pembinaan. Perlakuan sebegini menyebabkan pencemaran kerana parit akan tersumbat dan mengeluarkan bau busuk.

barang elektrik yang sudah rosak. pembuangan sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari. Penduduk kawasan SS18 hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran alam sekitar ini daripada terus berlaku. Seramai 70% responden bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar disebabkan oleh petempatan. perabot lama dan sebagainya akan dikenakan kos pengangkutan.H) Petempatan Petempatan juga menyebabkan pencemaran. Tong-tong sampah telah disediakan bagi petempatan di kawasan SS18. Terdapat juga penduduk yang membuang sampah mengikut sesuka hati mereka sahaja. . Namun. Penduduk membuangnya di tempat-tempat yang tersorok kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni. Hal ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang. parit dan sungai yang berhampiran.

B) Jerebu Kawasan kajian SS18 selalu mengalami jerebu yang teruk akibat pembakaran terbuka di kawasan ini. aktiviti pembakaran terbuka. tumbuh-tumbuhan dan binatang. atmosfera yang kurang .4 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. klorofluorokarbon (CFC). Gas-gas tersebut termasuk karbon monoksida. Jerebu menyebabkan jarak penglihatan menjadi kabur dan kurang jelas. tanih menjadi lebih berasid. Jerebu boleh didefinasikan sebagai kehadiran sebarang bahan asing di dalam udara selain daripada kandungan udara tulen dan bersih yang boleh membawa kesan buruk kepada manusia.6. Air hujan secara semulajadi adalah berasid. SUBANG JAYA Pencemaran alam sekitar di kawasan SS18 meninggalkan pelbagai kesan negatif. Antara kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18 termasuk: A) Hujan Asid Seramai 79% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami hujan asid. penyakit kulit terhadap masyarakat di sekitar kawasan ini dan juga penyakit respirasi seperti asthma. Kesan negatif terhadap alam sekitar jelas kelihatan di kawasan ini. Hal ini demikian kerana air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. nitrogen dioksida. sisa bahan binaan dan juga penyebaran racun serangga serta racun rumpai dalam jumlah yang banyak. Hal ini dapat dibuktikan kerana seramai 90% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami jerebu. sulfur dioksida. gas metana dan juga asap yang dikeluarkan oleh ekzos kenderaan bermotor. Tempoh cuaca kering yang panjang. Hujan asid mampu menyebabkan bangunan rosak.

. nyamuk. th. Jika telinga terus terdedah kepada kebisingan yang tinggi pada jangka masa yang panjang.stabil dan pelepasan bahan-bahan pencemar menyumbang kepada pembentukan jerebu. mata terasa pedih dan berair. batuk-batuk. Leptospirosis dan sebagainya. asthma. dan sh juga selepas julat pendengarannya dikurangkan. Pencemaran bunyi pula mampu menyebabkan kehilangan pendengaran. Pencemaran bau akan menarik perhatian lalat. z. pencemaran bunyi dan pencemaran bau yang dialami di kawasan kajian SS18 mampu menyebabkan penyakit yang membawa maut. s. Pencemaran bunyi turut memberi gangguan percakapan. C) Penyakit Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran alam akan mengakibatkan penyebaran penyakit. hidung berair dan kerap bersin. lipas dan pelbagai haiwan perosak lain untuk membiak di sekitar kawasan. telinga kita akan kehilangan pendengaran dengan kadar yang sedikit. ch. Dengan ini. Individu tersebut tidak dapat membezakan bunyi konsonan seperti f. gangguan mental dan gangguan tidur ke atas seseorang individu. Persekitaran yang dipenuhi dengan haiwan perosak juga menjadi tempat penyakit mudah merebak. malaria. julat pendengaran seseorang individu akan dikurangkan. Pencemaran udara menyebabkan manusia menghidap pelbagai penyakit seperti barah paru-paru. terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. tuberkolosis. Contoh-contoh penyakit ialah cirit-birit. kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada. pneumonia dan sebagainya akibat menghidu udara yang tercemar. tikus. bronkitis. dengue. Pencemaran udara. u. Kesankesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong.

Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. E) Udara Tercemar Udara di kawasan kajian SS18 adalah sangat tercemar jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar. F) Bau Busuk Bau busuk dapat dikesan di kawasan kajian SS18 terutamanya di kawasan-kawasan yang terbiar. Pencemaran udara merupakan punca utama peningkatan suhu. Hal ini dapat dibuktikan kerana kesemua responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami udara tercemar akibat pencemaran alam.D) Peningkatan Suhu Keadaan ini berlakunya terutamanya di kawasan kajian SS18 yang terdedah kepada pencemaran udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. Kesanya adalah permukaan bumi menjadi panas. banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. pembinaan dan sebagainya. Bau busuk terhasil di kawasan SS18 kerana terdapat . Udara di kawasan ini dicemarkan dengan penggunaan kenderaan. habuk dan debu turut memainkan peranan dalam peningkatan suhu. hidrokarbon. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dan terkumpul di dalam udara. oksida nitrogen. Seramai 80% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mempunyai bau busuk yang berpunca daripada pencemaran alam. Bahan-bahan pencemar ini menerima dan menyerap sinaran matahari gelombang pendek dengan banyak ke bumi dan menyebabkan suhu bumi meningkat. ekosistem terganggu. pembakaran terbuka. Kelihatan beberapa penduduk yang memakai topeng mulut dan hidung semasa meniggalkan rumah mereka. Selain karbon dioksida. karbon monoksida. Sebanyak 68% responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami peningkatan suhu akibat pencemaran alam.

Kita sepatutunya bersyukur kepada Tuhan dengan memelihara dan memulihara alam sekitar ini yang semakin dicemari. kehadiran lalat. . Apabila sampah-sarap mula meluput. Kesan-kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar sepatutnya menyedarkan kita tentang kepentingan menyayangi dan menjaga alam sekitar ini yang merupakan kurniaan Tuhan.sampah-sarap yang tidak diselenggarakan dengan baik. ulat dan sebagainya akan menyebabkan sampah ini mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan.

6. Namun begitu. 1978) yang mengehadkan jarak kawasan perindustrian dengan kawasan kediaman kepada 1000 meter. dan juga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih. 1985 (Pindaan). kempen kitar semula dapat . B) Kempen Cintai Alam Sekitar Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen kitar semula. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. sahabat alam dan sebagainya. 1985 (Pindaan) dibahagikan kepada 6 bahagian termasuk Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap. Antaranya termasuk: A) Kuat Kuasa Undang-Undang Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Selain itu. Dalam kempen-kempen ini. 1977) yang mengehadkan pelepasan asap kenderaan iaitu kepada 50 HDU. Penguatkuasaan undang-undang juga dapat dibuat dengan menggubal undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan munasabah. SUBANG JAYA Terdapat banyak kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. Undang-undang juga perlu diketatkan bagi menyedari penduduk tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar agar kawasan ini tidak tercemar. peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. kesankesan tersebut dapat dikurangkan jika langkah-langkah di bawah dipraktikkan. Antara contoh perundangan yang telah dibuat untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Melalui pendedahan ini. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. Selain itu. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Hal ini demikian kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya. majalah. . Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar.menggalakkan pengguna mengamalkan amalan mengitar semula bahan yang dapat dikitar semula. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. mereka perlulah mempunyai kesedaran. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. televisyen dan radio. Sahabat alam menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. C) Pendidikan Alam Sekitar Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. kesedaran kepentingan alam sekitar kepada masyarakat dapat dipupuk. Pendidikan alam sekitar adalah penting untuk membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Kesedaran dalam kalangan rakyat dapat dipupuk melalui pendidikan.

Plumbum mampu merosakkan sistem saraf badan kita. Catalytic converter adalah alat yang dipasang pada sistem ekzos kenderaan untuk mengurangkan kandungan bahan toksik di dalam asap ekzos seperti karbon monoksida. karbon dioksida dan wap air. penyakit buah pinggang. kes keracunan plumbum akan berkurang. Kenderaan yang menggunakan catalytic converter mestilah menggunakan petrol tanpa . Keracunan plumbum ialah kondisi di mana sejenis besi plumbum meningkat dalam kandungan darah yang boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem saraf. Penukar bermangkin dua hala (two-way Catalytic Converter) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengan cara menukarkan hidrokarbon dan karbon monoksida kepada karbon dioksida dan wap. Plumbum cenderung untuk bertumpuk (terkumpul) dalam tisu-tisu lembut badan dan tulang yang boleh membawa kepada keracunan plumbum. nitrogen oksida dan hidrokarbon. petrol tanpa plumbum bermaksud petrol yang kandungan plumbumnya dikurangkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Plumbum juga merupakan neurotoksin yang sangat poten (berbahaya). Plumbum menjadi kusam (sebam) apabila terdedah kepada udara. penyakit yg berkaitan dengan jantung dan turut membagikan kesan kepada sistem peranakan. E) Catalytic Converter Catalytic converter juga dikenali sebagai pemangkin asap.D) Petrol Tanpa Plumbum Mengikut Kamus Dewan Edisi Empat. sama seperti raksa. Dengan menggunakan petrol tanpa plumbum. paladium dan rodium untuk menukarkan gas-gas toksik tersebut kepada bahan-bahan yang kurang berbahaya seperti gas nitrogen. Catalytic converter berfungsi dengan menggunakan bahan pemangkin seperti platinum. Penukar bermangkin tiga hala (three-way Catalytic Converter) pula boleh mengoksidakan oksida-oksida nitrogen tertentu tanpa mengurangkan kecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor.

plumbum (bagi kenderaan berenjin petrol) atau minyak diesel bersulfur rendah. . beberapa bahan lain iaitu zink. Kita haruslah bersyukur kerana Tuhan telah memberkati kita pelbagai cara untuk mengurangkan kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. kita patutlah bekerjasama dengan pihak kerajaan. masyarakat dan semua yang terlibat untuk mengurangkan kesan alam sekitar secara berkesan. Hal ini demikian kerana plumbum dan sulfur adalah racun kepada bahan mangkin yang digunakan. bermaksud bahan-bahan tersebut menghalang bahan mangkin untuk berfungsi dengan sempurna dan akhirnya merosakkan bahan mangkin. Oleh itu. mangan. fosforus dan silikon juga adalah racun kepada catalytic converter. Selain itu.

1: Jenis-Jenis Pencemaran .BAHAN GRAFIK Peta Minda 6.

5. 4. 8. Kenderaan Punca-Punca Pencemaran Jumlah Responden 23 20 18 18 17 16 16 13 141 Pembakaran terbuka Racun Serangga/Rumpai Perniagaan Sampah Sarap Sisa Domestik Petempatan Pembinaan Jumlah: Sumber: Soal selidik dan temu bual dengan penduduk di kawasan kajian SS18 .BAHAN GRAFIK Jadual 6. 6. Subang Jaya Bil. 7.2: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18. 1. 2. 3.

Subang Jaya .BAHAN GRAFIK Graf 6.3: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18.

. saya juga dapat mengetahui kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Subang Jaya. udara yang tercemar. pembakaran terbuka. pembuangan sisa domestik. penyebaran penyakit dan bau busuk akibat pencemaran alam sekitar. pembuangan sampah-sarap. saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. peningkatan suhu. Berdasarkan kajian yang dijalankan. Saya sedar bahawa kita perlu berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran yang dialami di kawasan SS18. Selain itu. penggunaan racun serangga dan racun rumpai. Subang Jaya. Saya turut dapat mengenalpasti langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. Kawasan SS18 mengalami hujan asid. Kawasan SS18 mengalami pencemaran kerana penggunaan kenderaan. perniagaan dan petempatan. pembinaan. Melalui kerja kursus ini. saya belajar menghargai dan mencintai alam sekitar yang merupakan ciptaan Tuhan.7. Selangor iaitu pencemaran udara. jerebu.0 RUMUSAN Saya bersyukur dan berbangga kerana dapat mempersembahkan Kerja Kursus Geografi pada masa yang ditetapkan. saya juga dapat mengetahui tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. Kajian ini membolehkan saya memahami konsep pencemaran alam sekitar. menggunakan petrol tanpa plumbum dan memasang catalytic converter pada kenderaan. Seterusnya. mengadakan kempen mencintai alam sekitar dan pendidikan alam sekitar. iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang.

0 LAMPIRAN .8.

1.1. .GAMBAR/ FOTO Gambar 8. Gambar 8.3²Longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5 mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan.1. Gambar 8.1²Pembinaan yang dijalankan di kawasan kajian SS18.2²Sampah sarap yang dijumpai berhampiran dengan longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5.

Casablanca Wong Chua Boon Keong Nama Responden Peguam Penjaja Pelajar Pekerjaan Victor Tan Tze Chung Elizabeth Ganam Sam Ramesh Leong Mei Jing Cindy Yong John Thye Ong Siew Heok See Kuan Yeak Vincent Tang Tze Peng Wong Tan Yang Indo Sumalti Yeoh Fu Lai Asnah Binti Ahmad Keng Meng Chui Angie Tan Siew Ping Zamzida Ram Lee Jenny Lee Min Wee Wei Shu Yuan Mok Thye Lok Alkinson James Yeo Pek Tee Peniaga swasta Polis Pengasuh kanak-kanak Suri rumah Pengurus Peniaga Pelajar Pelajar Peniaga Pengunting rambut Doktor Suri rumah Pesara Peniaga Penjaja Jururawat Pelajar Peniaga Pesara Pengurus . 12. 23. 16. 22. 7. 10. 3. 4. 6. 15. 21. 13. 1. 14. 20. 2. 5.SENARAI NAMA RESPONDEN SOAL SELIDIK DAN TEMU BUAL Bil. 9. 17. 18. 8. 11. 19.

wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara http://eprints.1 Buku Teks Buku Teks. Chong Hui Ling. 2003.org/wiki/Pencemaran_bunyi http://ms. Guru Geografi SMK Subang Utama.utm. Puan Cindy Yong. 9.4 Buku Rujukan Focus ACE PMR.wikipedia. Tingkatan 1 Geografi KBSM. Kang Chai Yoeng. Buku Teks Tingkatan 2 Geografi KBSM.scribd. Abu Samah. Chong Hui Ling. Bhd.9.PDF 9. Penerbitan Pelangi Sdn. Chong Yoon Choi. Azizan bin Hj.my/8321/1/MohdAnuarJailani1999_EmisiEkzosDariKenderaanBermotor. 2009.3 Orang Sumber Puan Lim Lay Choo. Darminar Singh. 9. Chong Yoon Choi. Bhd.2 Internet http://ms.0 RUJUKAN 9. Percetakan Saufi.wikipedia. Kang Chai Yoeng. Responden kawasan kajian.org/wiki/Pencemaran http://www. Media Network Sdn. 2002.com/doc/16516971/Pencemaran-Alam-Sekitar-Folio-Moralhttp://ms. Chonf Mui Sen. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful