KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2011

TAJUK:
PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 5 6

Tajuk

Muka Surat 1 2 3 4

Peta Lokasi Subang Jaya di Lembah Klang Peta Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya 8 9

Kaedah Kajian Dapatan Kajian Konsep Pencemaran Alam Sekitar Jenis Pencemaran di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Punca Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Cadangan untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya

7 8 9

Rumusan Lampiran Rujukan

28 29 37

1.0

PENGHARGAAN Syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah

dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2011 dengan jayanya. Tugasan kerja kursus ini telah memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengalaman dan pengetahuan semasa membuat kajian pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Subang Utama, Puan Rahanim Binti Abdul Rahimdan dan guru pembimbing saya, iaitu Puan Lim Lay Choo kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, iaitu ayahanda Lee Man Seng dan bonda Yeo Bee Lai yang turut membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan mereka, kemungkinan besar saya tidak mampu menyiapkan kerja kursus ini. Hal ini demikian kerana untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya memerlukan motivasi, buah fikiran dan juga sedikit wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya, terutamanya rakan sekumpulan saya iaitu Lim Sing Yee, Leong Joe Yie, Yap Pei Er, Wong Tan Yuen dan Shemnics Leong Yuan Qi yang mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.

kereta atau teksi untuk pergi ke sekolah. Kami memilih membuat kajian di kawasan SS18 kerana lokasi ini berdekatan dengan tempat tinggal saya di kawasan SS14. Kami menjalankan kajian selepas waktu persekolahan dan pada hujung minggu. Subang Jaya. kami cuma perlu menaiki basikal dan berjalan kaki. Rumah saya terletak kira-kira 800 meter dari kawasan kajian. Saya mengambil masa kira-kira lima bulan iaitu dari bulan Febuari hingga Julai untuk menjalankan dan menyiapkan Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2011 ini.2. Kami juga memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana terdapat banyak kawasan petempatan dan kawasan perniagaan di sini. iaitu Persiaran Tujuan dan Jalan Subang Utama. Di samping itu. pelajar-pelajar Tingkatan 3 wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Saya dan rakan-rakan saya memilih tajuk ³Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18.0 PENDAHULUAN Bagi memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Geografi untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011. Selangor Darul Ehsan´. Setiap pelajar perlu menulis laporan ini secara individu berdasarkan maklumat yang dikumpul secara berkumpulan. Sebaliknya. Di kawasan SS18 juga terdapat jaringan jalan raya yang sibuk. kami memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana kos kajian murah dan kami tidak perlu menaiki bas. .

Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian. Subang Jaya. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 3. Selangor.3. .0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian yang saya jalankan ialah: 1. 2. Selangor. Menyatakan punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor. Subang Jaya. 6. Subang Jaya. Subang Jaya. Mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor. 5. Mendefinisikan konsep pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 4. Subang Jaya. Selangor.

Puchong. dalam kawasan Lembah Klang. SS16. Subang Jaya. dan sebahagian kawasan yang terdapat di Daerah Petaling. SS!5. pengangkutan. SS17. Selama beberapa tahun. Selangor. Kawasan Subang Jaya terdiri daripada kawasan SS12. Subang Jaya telah dinaiktarafkan sebagai perbandaran. hospital (Pusat Perubatan Subang Jaya). Sime UEP telah merancang pembukaan tanah untuk pembukaan kawasan USJ. kolej. iaitu sebuah Syarikat Pemaju Hartanah yang juga merupakan anak syarikat Sime Darby Berhad. Pembinaan Subang Jaya bermula pada tahun 1974 oleh Sime UEP Berhad. Kawasan SS18 yang juga merupakan salah satu kawasan Subang Jaya pada asalnya merupakan kawasan ladang kelapa sawit yang dikenali dengan nama Seafield Estet. Malaysia.SS18. Selangor Darul Ehsan. Pihak Berkuasa Tempatan pada masa itu.4. Subang Jaya menjadi sebuah bandar yang lengkap dari segi perancangan kemudahan. Pada tahun 1988. dan beberapa kawasan perniagaan termasuk kompleks perniagaan (shopping complex) Subang Parade dan Carrefour. Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) telah menyerahkan pentadbiran Subang Jaya dan USJ kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ).0 KAWASAN KAJIAN Kawasan yang dikaji untuk Kerja Kursus Geografi Tahun 2011 bertajuk ³Pencemaran Alam Sekitar´ ialah kawasan kajian SS18. Subang Jaya . Bandar Sunway. SS13. dan perhubungan. Kawasankawasan pentadbiran MPSJ tidak hanya termasuk Subang Jaya sahaja tetapi juga merangkumi USJ. Pada tahun 1997. Pembangunan Subang Jaya telah mewujudkan kemudahan sekolah. SS19 dan kawasan USJ. Subang Jaya adalah salah satu kawasan perumahan yang terletak di daerah Petaling. SS14.

SS14 timur.meliputi tanah seluas 5. 14 km dari Damansara dan 4 km dari Sunway. Kawasan SS18 terdiri daripada tanah beralun. . Petaling Jaya. Kedudukan Subang Jaya adalah di sebelah barat daya Petaling Jaya. Damansara dan Sunway. Kawasan kajian SS18. Penduduk di kawasan ini dapat ke bandar tersebut dengan mudah dan dapat menggunakan segala kenderaan awam seperti bas dan teksi. Kawasan kajian SS18 merupakan sebahagian daripada kawasan Subang Jaya. Putrajaya dan Puchong. Hal ini demikian kerana Subang Jaya terletak di tengah-tengah kawasan bandar dan bandar raya yang terkemuka di Malaysia seperti Kuala Lumpur. Kawasan SS18 terletak kira-kira 12 km dari Shah Alam. Subang Jaya terletak tidak jauh dari Shah Alam. Kawasan SS18 terletak di antara SS19 di barat. Pola petempatan di kawasan SS18 berjenis berpusat jenis terancang dan berjajar mengikut jalan raya. SS17 di utara dan USJ 2 di selatan.83 km persegi serta mempunyai jumlah penduduk melebihi 55.000 orang. Shah Alam.

LOKASI SUBANG JAYA DI LEMBAH KLANG: .PETA-.

PETA KAWASAN KAJIAN SS18. SUBANG JAYA: .

Sila rujuk lampiran untuk gambar-gambar tersebut. 4) Kaedah rujukan Untuk melengkapkan laporan kami ini. Kami merujuk kepada buku teks. Sila rujuk borang temu bual yang disertakan di lampiran. buku rujukan dan beberapa orang sumber. internet. Soalan yang kami berikan adalah tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Sila rujuk borang soal selidik yang disertakan di lampiran. Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. 3) Kaedah Temu bual Kami telah menemubual 3 orang responden yang terdiri daripada penduduk kawasan kajian ini.5. Antaranya termasuk: 1) Kaedah pemerhatian Kami telah melakukan kaedah pemerhatian untuk menyatakan jenis pencemaran yang terdapat di kawasan kajian SS18.0 KAEDAH KAJIAN Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat dan data untuk melengkapkan kerja kursus saya. 2) Kaedah soal selidik Kami telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk di sekitar kawasan ini. Kami juga mengambil beberapa keping gambar untuk membuktikan kaedah ini digunapakai. kami juga telah menggunakan kaedah rujukan. .

meletakkan atau mengeluarkan buangan sehingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan. Antara pencemaran alam termasuk: Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Pencemaran bau Pencemaran visual Pencemaran terma Pencemaran radioaktif y y y y y y y y .6. kimia.1 KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR Menurut Kamus Dewan edisi keempat. keselamatan atau kebajikan awam organisma-organisma lain. pencemaran alam sekitar merujuk kepada perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah-sarap dan sebagainya. Akta Kualiti Alam Sekitar 1947 menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik.0 DAPATAN KAJIAN 6. biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.

tumbuh-tumbuhan. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. Hal ini demikian kerana udara tidak segar dan kelihatan asap-asap hitam dilepaskan ke udara oleh kenderaan-kenderaan bermotor seperti kereta. motosikal. kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan. iaitu kebisingan selang-seli. dan bas yang melalui jalanjalan besar di sekitar kawasan kajian.2 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Semua gas beracun tersebut mampu mengganggu atau membahayakan manusia. kebisingan selenjar. Pencemaran udara jelas kelihatan di kawasan kajian SS18. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. Kedengaran bunyi- . Seramai 98% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bunyi. kabus dan gas beracun seperti karbon monoksida. Pencemaran bunyi terhasil daripada bunyi mesin. van. B) Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi merujuk kepada bunyi bising yang keterlaluan serta boleh memekakkan telinga. Contoh jalan besar tersebut ialah Persiaran Tujuan yang juga terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk abuk.6. lori. nitrogen dioksida dan gas metana yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor. kilang industri dan juga melalui pembakaran terbuka di kawasan ini. klorofluorokarbon (CFC). dan binatang. haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan. Sebanyak 97% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara yang serius. sulfur dioksida. asap. SUBANG JAYA A) Pencemaran Udara Pencemaran udara ialah pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera.

Pencemaran bau menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk di persekitarannya. C) Pencemaran Bau Pencemaran bau ialah bau yang busuk dan menjijikkan yang menyukarkan pernafasan. Hal ini demikian kerana longkang besar yang terletak di Jalan SS18/4G mengalami pencemaran bau yang teruk. Perancangan yang kurang baik yang menempatkan jalan raya besar dan rumah kediaman secara bersebelahan menambah kepada pencemaran bunyi kepada penduduk di kawasan ini. Kelihatan beberapa orang yang memicit hidung mereka semasa menghampiri longkang tersebut. Persiaran Jengka dan juga Persiaran Tujuan yang terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. Longkang tersebut telah melepaskan gas-gas yang tidak menyenangkan pernafasan ke udara. Udara tercemar mampu mengganggu aktiviti harian penduduk. .bunyi bising dari Jalan Subang Utama. Seramai 78% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bau.

lebih kurang 13.6. Karbon Monoksida(66%). Benzena(74%) yang merupakan bahan beracun. dan sebagainya daripada ekzos kenderaan. B) Pembakaran Terbuka Pembakaran sampah-sarap dan daun-daun kering di kawasan kajian SS18 untuk tujuan mengurangkan sampah-sarap boleh membawa kepada pencemaran udara. motosikal. Semua gas-gas tersebut dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta. Karbon Dioksida(30%). Dianggarkan setiap tahun.3 PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Antaranya termasuk: A) Kenderaan Sistem pengangkutan yang maju di kawasan kajian SS18 merupakan punca utama berlakunya pencemaran udara. Bunyi seperti hon yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor juga menyebabkan pencemaran bunyi berlaku. Terdapat 89% . SUBANG JAYA Terdapat beberapa punca kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran alam sekitar yang serius. teksi. Hidrokarbon(42%). asap. Jalan Jengka dan Persiaran Tujuan.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan dilepaskan ke udara. Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan melepaskan Nitrogen Oksida(64%). Seramai 100% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat penggunaan kenderaan. bas. van dan lori yang dibaiki di kedai mekanik dan juga kenderaan yang melalui jalan raya besar di sekitar kawasan kajian seperti Jalan Subang Utama. Pencemaran udara bertambah buruk dengan jumlah kenderaan yang banyak yang melalui jalan raya tersebut. Plumbum(32%).

moluska. burung-burung. dan menyebar penyakit. Perosak di sini termasuklah serangga. selain mengganggu kegiatan manusia. Racun serangga atau racun rumpai merupakan salah satu jenis pestisid. memusnahkan harta benda. iaitu bahan yang digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan makhluk perosak. rumpai-rumpai. agen biologi (seperti virus dan bakteria). Partikel jelaga daripada pembakaran terbuka boleh diterbangkan pada jarak yang jauh oleh angin dan inilah punca jerebu yang kerap menyelubungi ruang udara di sekitar kawasan ini. cecacing dan mikrob-mikrob yang bersaing dengan manusia untuk makanan. Racun serangga dan racun rumpai digunakan di kawasan kajian SS18 dari semasa ke semasa untuk membasmi nyamuk Aedes yang menyebarkan demam denggi dan juga untuk mengawal pertumbuhan rumpai di tepi jalan. . mamalia. Pestisid ini boleh terdiri daripada bahan-bahan kimia. Racun serangga dan racun rumpai ini juga digunakan di rumah. Api dari pembakaran terbuka bukan sahaja menghasilkan asap yang mencemarkan tetapi api tersebut juga menjejaskan pertumbuhan flora dan kesihatan manusia.responden yang menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran akibat pembakaran terbuka. bahan nyahjangkit atau segala peranti yang digunakan terhadap organisma perosak. ikan. kira-kira 80% responden manyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara akibat penggunaan racun serangga dan racun rumpai. C) Racun Serangga/ Racun Rumpai Penggunaan racun serangga dan racun rumpai juga merupakan punca pencemaran. Mengikut hasil soal selidik saya. tumbuhan patogen.

tin logam. dan sampah pembinaan. Secara purata boleh dikatakan bahawa setiap individu menghasilkan 0. Bau busuk daripada sampahsarap memaksa penduduk yang tinggal berhampiran dengan longkang tersebut untuk menutup tingkap dan pintu mereka.D) Sampah-Sarap Kawasan kajian SS18 juga dicemari dengan sampah-sarap yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Sampah domestik boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama. Bahan sisa domestik ialah sisa buangan pepejal dan sisa buangan toksid. tin aluminium dan contoh sisa domestik yang bersaiz besar ialah barangan elektrik. Contoh sisa domestik jenis organik ialah plastik. inorganik dan sampah-sarap yang bersaiz besar. Kebanyakan residen memicit hidung mereka semasa tengah berjalan di Jalan SS18/4G dan Jalan SS18/5. tekstil dan bekas makanan. Contoh sampah inorganik ialah kaca. kertas. Sampah-sarap yang dijumpai dalam longkang tersebut merupakan sampah domestik. sampah tanaman dan perabot. Seramai 16 responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran yang berpunca daripada sisa domestik. E) Bahan Sisa Domestik Kawasan kajian SS18 dicemari dengan bahan sisa domestik. iaitu organik. sampah komersial. Sampah-sarap tersebut dijumpai terutamanya dalam longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. Bilangan penduduk yang banyak di kawasan kajian SS18 menandakan sisa domestik di kawasan ini juga banyak. pencemaran sampah dan pencemaran alam sekitar.8 kilogram sampah setiap hari. Pencemaran bau berlaku akibat pengurusan sampah yang tidak teratur di kawasan SS18. . Peningkatan penghasilan sisa domestik ini telah menyumbang kepada masalah tapak pelupusan.

sisa-sisa pepejal akan dibuang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran oleh pekerja. Terdapat peniaga yang tidak menguruskan pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. . Sebanyak 60% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat aktiviti pembinaan. Perlakuan sebegini menyebabkan pencemaran kerana parit akan tersumbat dan mengeluarkan bau busuk. Hal ini akan menyebabkan pencemaran kerana sisa pepejal akan menghakis keindahan alam.F) Pembinaan Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pengubahsuaian rumah penduduk di kawasan SS18. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah. Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran berpunca daripada aktiviti perniagaan. G) Perniagaan Kawasan kajian SS18 penuh dengan pelbagai pusat perniagaan dan deretan kedai. Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman penghuni kawasan tersebut. Pencemaran bunyi juga berlaku kerana pusat perniagaan dan deretan kedai selalunya mempunyai bunyi bising. Pembinaan dan pengubahsuaian rumah juga menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi kerana sisa bahan binaan seperti abuk akan terbang ke udara dan bunyi yang dihasilkan oleh pembinaan mampu mengganggu pendengaran penduduk di sekitar kawasan tersebut. terutamanya kedai menjual makanan yang membuang sisa makanan ke dalam sistem perparitan.

Penduduk membuangnya di tempat-tempat yang tersorok kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian. Penduduk kawasan SS18 hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran alam sekitar ini daripada terus berlaku. Tong-tong sampah telah disediakan bagi petempatan di kawasan SS18. pembuangan sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari. perabot lama dan sebagainya akan dikenakan kos pengangkutan. Namun.H) Petempatan Petempatan juga menyebabkan pencemaran. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni. Hal ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang. Seramai 70% responden bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar disebabkan oleh petempatan. Terdapat juga penduduk yang membuang sampah mengikut sesuka hati mereka sahaja. barang elektrik yang sudah rosak. . parit dan sungai yang berhampiran.

Kesan negatif terhadap alam sekitar jelas kelihatan di kawasan ini. Hal ini dapat dibuktikan kerana seramai 90% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami jerebu. Gas-gas tersebut termasuk karbon monoksida.4 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18.6. penyakit kulit terhadap masyarakat di sekitar kawasan ini dan juga penyakit respirasi seperti asthma. Air hujan secara semulajadi adalah berasid. Jerebu menyebabkan jarak penglihatan menjadi kabur dan kurang jelas. SUBANG JAYA Pencemaran alam sekitar di kawasan SS18 meninggalkan pelbagai kesan negatif. gas metana dan juga asap yang dikeluarkan oleh ekzos kenderaan bermotor. tanih menjadi lebih berasid. atmosfera yang kurang . nitrogen dioksida. sulfur dioksida. B) Jerebu Kawasan kajian SS18 selalu mengalami jerebu yang teruk akibat pembakaran terbuka di kawasan ini. Hal ini demikian kerana air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Tempoh cuaca kering yang panjang. sisa bahan binaan dan juga penyebaran racun serangga serta racun rumpai dalam jumlah yang banyak. tumbuh-tumbuhan dan binatang. Antara kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18 termasuk: A) Hujan Asid Seramai 79% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami hujan asid. aktiviti pembakaran terbuka. Hujan asid mampu menyebabkan bangunan rosak. Jerebu boleh didefinasikan sebagai kehadiran sebarang bahan asing di dalam udara selain daripada kandungan udara tulen dan bersih yang boleh membawa kesan buruk kepada manusia. klorofluorokarbon (CFC).

telinga kita akan kehilangan pendengaran dengan kadar yang sedikit. Leptospirosis dan sebagainya. asthma. kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada. Kesankesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong. tikus. Persekitaran yang dipenuhi dengan haiwan perosak juga menjadi tempat penyakit mudah merebak. mata terasa pedih dan berair. Contoh-contoh penyakit ialah cirit-birit. hidung berair dan kerap bersin. batuk-batuk. lipas dan pelbagai haiwan perosak lain untuk membiak di sekitar kawasan. bronkitis. gangguan mental dan gangguan tidur ke atas seseorang individu. u. pencemaran bunyi dan pencemaran bau yang dialami di kawasan kajian SS18 mampu menyebabkan penyakit yang membawa maut.stabil dan pelepasan bahan-bahan pencemar menyumbang kepada pembentukan jerebu. pneumonia dan sebagainya akibat menghidu udara yang tercemar. Pencemaran bunyi pula mampu menyebabkan kehilangan pendengaran. terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Pencemaran bau akan menarik perhatian lalat. Individu tersebut tidak dapat membezakan bunyi konsonan seperti f. tuberkolosis. s. nyamuk. th. C) Penyakit Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran alam akan mengakibatkan penyebaran penyakit. malaria. Pencemaran udara menyebabkan manusia menghidap pelbagai penyakit seperti barah paru-paru. z. dengue. julat pendengaran seseorang individu akan dikurangkan. ch. Jika telinga terus terdedah kepada kebisingan yang tinggi pada jangka masa yang panjang. Dengan ini. Pencemaran bunyi turut memberi gangguan percakapan. dan sh juga selepas julat pendengarannya dikurangkan. Pencemaran udara. .

D) Peningkatan Suhu Keadaan ini berlakunya terutamanya di kawasan kajian SS18 yang terdedah kepada pencemaran udara. pembinaan dan sebagainya. oksida nitrogen. Kesanya adalah permukaan bumi menjadi panas. pembakaran terbuka. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. karbon monoksida. Sebanyak 68% responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami peningkatan suhu akibat pencemaran alam. Kelihatan beberapa penduduk yang memakai topeng mulut dan hidung semasa meniggalkan rumah mereka. hidrokarbon. ekosistem terganggu. Hal ini dapat dibuktikan kerana kesemua responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami udara tercemar akibat pencemaran alam. banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. Pencemaran udara merupakan punca utama peningkatan suhu. Bau busuk terhasil di kawasan SS18 kerana terdapat . Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dan terkumpul di dalam udara. Selain karbon dioksida. habuk dan debu turut memainkan peranan dalam peningkatan suhu. Seramai 80% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mempunyai bau busuk yang berpunca daripada pencemaran alam. Udara di kawasan ini dicemarkan dengan penggunaan kenderaan. F) Bau Busuk Bau busuk dapat dikesan di kawasan kajian SS18 terutamanya di kawasan-kawasan yang terbiar. E) Udara Tercemar Udara di kawasan kajian SS18 adalah sangat tercemar jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar. Bahan-bahan pencemar ini menerima dan menyerap sinaran matahari gelombang pendek dengan banyak ke bumi dan menyebabkan suhu bumi meningkat.

kehadiran lalat. .sampah-sarap yang tidak diselenggarakan dengan baik. Apabila sampah-sarap mula meluput. ulat dan sebagainya akan menyebabkan sampah ini mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Kesan-kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar sepatutnya menyedarkan kita tentang kepentingan menyayangi dan menjaga alam sekitar ini yang merupakan kurniaan Tuhan. Kita sepatutunya bersyukur kepada Tuhan dengan memelihara dan memulihara alam sekitar ini yang semakin dicemari.

Penguatkuasaan undang-undang juga dapat dibuat dengan menggubal undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan munasabah.6. Antaranya termasuk: A) Kuat Kuasa Undang-Undang Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. 1978) yang mengehadkan jarak kawasan perindustrian dengan kawasan kediaman kepada 1000 meter. Selain itu. Namun begitu. peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. dan juga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih. sahabat alam dan sebagainya. kempen kitar semula dapat . B) Kempen Cintai Alam Sekitar Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen kitar semula. 1985 (Pindaan). Antara contoh perundangan yang telah dibuat untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. 1985 (Pindaan) dibahagikan kepada 6 bahagian termasuk Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap. SUBANG JAYA Terdapat banyak kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. 1977) yang mengehadkan pelepasan asap kenderaan iaitu kepada 50 HDU. kesankesan tersebut dapat dikurangkan jika langkah-langkah di bawah dipraktikkan. Undang-undang juga perlu diketatkan bagi menyedari penduduk tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar agar kawasan ini tidak tercemar. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Dalam kempen-kempen ini.

Melalui pendedahan ini. kesedaran kepentingan alam sekitar kepada masyarakat dapat dipupuk. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Pendidikan alam sekitar adalah penting untuk membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Selain itu. Hal ini demikian kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. majalah. Sahabat alam menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya. Kesedaran dalam kalangan rakyat dapat dipupuk melalui pendidikan. mereka perlulah mempunyai kesedaran. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. televisyen dan radio. C) Pendidikan Alam Sekitar Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi.menggalakkan pengguna mengamalkan amalan mengitar semula bahan yang dapat dikitar semula. . Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah.

Plumbum cenderung untuk bertumpuk (terkumpul) dalam tisu-tisu lembut badan dan tulang yang boleh membawa kepada keracunan plumbum. Catalytic converter berfungsi dengan menggunakan bahan pemangkin seperti platinum. petrol tanpa plumbum bermaksud petrol yang kandungan plumbumnya dikurangkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. E) Catalytic Converter Catalytic converter juga dikenali sebagai pemangkin asap. Kenderaan yang menggunakan catalytic converter mestilah menggunakan petrol tanpa . Plumbum juga merupakan neurotoksin yang sangat poten (berbahaya). Plumbum menjadi kusam (sebam) apabila terdedah kepada udara. Penukar bermangkin dua hala (two-way Catalytic Converter) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengan cara menukarkan hidrokarbon dan karbon monoksida kepada karbon dioksida dan wap. sama seperti raksa.D) Petrol Tanpa Plumbum Mengikut Kamus Dewan Edisi Empat. Keracunan plumbum ialah kondisi di mana sejenis besi plumbum meningkat dalam kandungan darah yang boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem saraf. kes keracunan plumbum akan berkurang. Penukar bermangkin tiga hala (three-way Catalytic Converter) pula boleh mengoksidakan oksida-oksida nitrogen tertentu tanpa mengurangkan kecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor. penyakit yg berkaitan dengan jantung dan turut membagikan kesan kepada sistem peranakan. paladium dan rodium untuk menukarkan gas-gas toksik tersebut kepada bahan-bahan yang kurang berbahaya seperti gas nitrogen. karbon dioksida dan wap air. Plumbum mampu merosakkan sistem saraf badan kita. penyakit buah pinggang. Catalytic converter adalah alat yang dipasang pada sistem ekzos kenderaan untuk mengurangkan kandungan bahan toksik di dalam asap ekzos seperti karbon monoksida. Dengan menggunakan petrol tanpa plumbum. nitrogen oksida dan hidrokarbon.

plumbum (bagi kenderaan berenjin petrol) atau minyak diesel bersulfur rendah. masyarakat dan semua yang terlibat untuk mengurangkan kesan alam sekitar secara berkesan. bermaksud bahan-bahan tersebut menghalang bahan mangkin untuk berfungsi dengan sempurna dan akhirnya merosakkan bahan mangkin. kita patutlah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana plumbum dan sulfur adalah racun kepada bahan mangkin yang digunakan. Selain itu. Kita haruslah bersyukur kerana Tuhan telah memberkati kita pelbagai cara untuk mengurangkan kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. mangan. beberapa bahan lain iaitu zink. Oleh itu. . fosforus dan silikon juga adalah racun kepada catalytic converter.

1: Jenis-Jenis Pencemaran .BAHAN GRAFIK Peta Minda 6.

2: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18. 6. 8. 1. Kenderaan Punca-Punca Pencemaran Jumlah Responden 23 20 18 18 17 16 16 13 141 Pembakaran terbuka Racun Serangga/Rumpai Perniagaan Sampah Sarap Sisa Domestik Petempatan Pembinaan Jumlah: Sumber: Soal selidik dan temu bual dengan penduduk di kawasan kajian SS18 . 2. Subang Jaya Bil.BAHAN GRAFIK Jadual 6. 7. 3. 5. 4.

BAHAN GRAFIK Graf 6. Subang Jaya .3: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18.

saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. saya juga dapat mengetahui tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. Melalui kerja kursus ini. peningkatan suhu. pencemaran bunyi dan pencemaran bau. penggunaan racun serangga dan racun rumpai.7. Subang Jaya. udara yang tercemar. saya belajar menghargai dan mencintai alam sekitar yang merupakan ciptaan Tuhan. penyebaran penyakit dan bau busuk akibat pencemaran alam sekitar. Berdasarkan kajian yang dijalankan. Subang Jaya. menggunakan petrol tanpa plumbum dan memasang catalytic converter pada kenderaan. Saya turut dapat mengenalpasti langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. . pembinaan. pembuangan sisa domestik. Kawasan SS18 mengalami hujan asid. Saya sedar bahawa kita perlu berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran yang dialami di kawasan SS18. saya juga dapat mengetahui kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Kajian ini membolehkan saya memahami konsep pencemaran alam sekitar. perniagaan dan petempatan. iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang. Kawasan SS18 mengalami pencemaran kerana penggunaan kenderaan. pembakaran terbuka. mengadakan kempen mencintai alam sekitar dan pendidikan alam sekitar. jerebu. Selangor iaitu pencemaran udara. pembuangan sampah-sarap.0 RUMUSAN Saya bersyukur dan berbangga kerana dapat mempersembahkan Kerja Kursus Geografi pada masa yang ditetapkan. Seterusnya. Selain itu.

8.0 LAMPIRAN .

1.2²Sampah sarap yang dijumpai berhampiran dengan longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. .3²Longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5 mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan.1²Pembinaan yang dijalankan di kawasan kajian SS18. Gambar 8.GAMBAR/ FOTO Gambar 8.1.1. Gambar 8.

Casablanca Wong Chua Boon Keong Nama Responden Peguam Penjaja Pelajar Pekerjaan Victor Tan Tze Chung Elizabeth Ganam Sam Ramesh Leong Mei Jing Cindy Yong John Thye Ong Siew Heok See Kuan Yeak Vincent Tang Tze Peng Wong Tan Yang Indo Sumalti Yeoh Fu Lai Asnah Binti Ahmad Keng Meng Chui Angie Tan Siew Ping Zamzida Ram Lee Jenny Lee Min Wee Wei Shu Yuan Mok Thye Lok Alkinson James Yeo Pek Tee Peniaga swasta Polis Pengasuh kanak-kanak Suri rumah Pengurus Peniaga Pelajar Pelajar Peniaga Pengunting rambut Doktor Suri rumah Pesara Peniaga Penjaja Jururawat Pelajar Peniaga Pesara Pengurus . 22. 12. 4. 14. 21. 2. 16. 18. 9. 3. 15. 8. 11. 1. 19. 13. 6. 17. 7. 10. 5.SENARAI NAMA RESPONDEN SOAL SELIDIK DAN TEMU BUAL Bil. 20. 23.

Puan Cindy Yong. Penerbitan Pelangi Sdn. Chonf Mui Sen.utm.wikipedia.4 Buku Rujukan Focus ACE PMR. Bhd. 9.scribd. Chong Yoon Choi. Responden kawasan kajian. Azizan bin Hj.wikipedia.1 Buku Teks Buku Teks. Percetakan Saufi. Kang Chai Yoeng.PDF 9.2 Internet http://ms.0 RUJUKAN 9.org/wiki/Pencemaran_udara http://eprints. Guru Geografi SMK Subang Utama. Chong Hui Ling. Media Network Sdn. 2009. Darminar Singh. Kang Chai Yoeng. Chong Hui Ling. Chong Yoon Choi. 2002. Bhd. Buku Teks Tingkatan 2 Geografi KBSM.com/doc/16516971/Pencemaran-Alam-Sekitar-Folio-Moralhttp://ms. Tingkatan 1 Geografi KBSM.org/wiki/Pencemaran_bunyi http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran http://www. . 9.my/8321/1/MohdAnuarJailani1999_EmisiEkzosDariKenderaanBermotor. 2003.3 Orang Sumber Puan Lim Lay Choo.9. Abu Samah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.