Geografi Project

KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2011

TAJUK:
PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 5 6

Tajuk

Muka Surat 1 2 3 4

Peta Lokasi Subang Jaya di Lembah Klang Peta Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya 8 9

Kaedah Kajian Dapatan Kajian Konsep Pencemaran Alam Sekitar Jenis Pencemaran di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Punca Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Cadangan untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya

7 8 9

Rumusan Lampiran Rujukan

28 29 37

1.0

PENGHARGAAN Syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah

dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2011 dengan jayanya. Tugasan kerja kursus ini telah memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengalaman dan pengetahuan semasa membuat kajian pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Subang Utama, Puan Rahanim Binti Abdul Rahimdan dan guru pembimbing saya, iaitu Puan Lim Lay Choo kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, iaitu ayahanda Lee Man Seng dan bonda Yeo Bee Lai yang turut membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan mereka, kemungkinan besar saya tidak mampu menyiapkan kerja kursus ini. Hal ini demikian kerana untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya memerlukan motivasi, buah fikiran dan juga sedikit wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya, terutamanya rakan sekumpulan saya iaitu Lim Sing Yee, Leong Joe Yie, Yap Pei Er, Wong Tan Yuen dan Shemnics Leong Yuan Qi yang mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.

pelajar-pelajar Tingkatan 3 wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.0 PENDAHULUAN Bagi memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Geografi untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011. kereta atau teksi untuk pergi ke sekolah. kami memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana kos kajian murah dan kami tidak perlu menaiki bas. Selangor Darul Ehsan´. kami cuma perlu menaiki basikal dan berjalan kaki. Saya dan rakan-rakan saya memilih tajuk ³Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18. Sebaliknya. Saya mengambil masa kira-kira lima bulan iaitu dari bulan Febuari hingga Julai untuk menjalankan dan menyiapkan Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2011 ini. Kami juga memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana terdapat banyak kawasan petempatan dan kawasan perniagaan di sini. . Rumah saya terletak kira-kira 800 meter dari kawasan kajian.2. iaitu Persiaran Tujuan dan Jalan Subang Utama. Subang Jaya. Kami memilih membuat kajian di kawasan SS18 kerana lokasi ini berdekatan dengan tempat tinggal saya di kawasan SS14. Kami menjalankan kajian selepas waktu persekolahan dan pada hujung minggu. Di kawasan SS18 juga terdapat jaringan jalan raya yang sibuk. Setiap pelajar perlu menulis laporan ini secara individu berdasarkan maklumat yang dikumpul secara berkumpulan. Di samping itu.

Subang Jaya.3. 5.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian yang saya jalankan ialah: 1. Selangor. Subang Jaya. Selangor. 3. 2. Mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. . Subang Jaya. Mendefinisikan konsep pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 4. Selangor. Subang Jaya. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian. Subang Jaya. Menyatakan punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor. Selangor. 6.

Pembinaan Subang Jaya bermula pada tahun 1974 oleh Sime UEP Berhad. dan beberapa kawasan perniagaan termasuk kompleks perniagaan (shopping complex) Subang Parade dan Carrefour. Kawasan SS18 yang juga merupakan salah satu kawasan Subang Jaya pada asalnya merupakan kawasan ladang kelapa sawit yang dikenali dengan nama Seafield Estet. SS13. SS19 dan kawasan USJ. dan perhubungan. Malaysia. kolej. Kawasankawasan pentadbiran MPSJ tidak hanya termasuk Subang Jaya sahaja tetapi juga merangkumi USJ. Subang Jaya . dalam kawasan Lembah Klang. dan sebahagian kawasan yang terdapat di Daerah Petaling. Selama beberapa tahun. Bandar Sunway. Subang Jaya telah dinaiktarafkan sebagai perbandaran. Pembangunan Subang Jaya telah mewujudkan kemudahan sekolah. Subang Jaya menjadi sebuah bandar yang lengkap dari segi perancangan kemudahan. Pada tahun 1988. SS14. SS17. Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) telah menyerahkan pentadbiran Subang Jaya dan USJ kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ).0 KAWASAN KAJIAN Kawasan yang dikaji untuk Kerja Kursus Geografi Tahun 2011 bertajuk ³Pencemaran Alam Sekitar´ ialah kawasan kajian SS18. Selangor Darul Ehsan. Kawasan Subang Jaya terdiri daripada kawasan SS12. Puchong. Subang Jaya. Selangor. Subang Jaya adalah salah satu kawasan perumahan yang terletak di daerah Petaling. Sime UEP telah merancang pembukaan tanah untuk pembukaan kawasan USJ. hospital (Pusat Perubatan Subang Jaya).SS18.4. Pihak Berkuasa Tempatan pada masa itu. iaitu sebuah Syarikat Pemaju Hartanah yang juga merupakan anak syarikat Sime Darby Berhad. SS!5. Pada tahun 1997. SS16. pengangkutan.

Kawasan kajian SS18 merupakan sebahagian daripada kawasan Subang Jaya.meliputi tanah seluas 5. Petaling Jaya. Shah Alam. Subang Jaya terletak tidak jauh dari Shah Alam.83 km persegi serta mempunyai jumlah penduduk melebihi 55. Kawasan SS18 terdiri daripada tanah beralun. SS17 di utara dan USJ 2 di selatan.000 orang. Damansara dan Sunway. SS14 timur. Hal ini demikian kerana Subang Jaya terletak di tengah-tengah kawasan bandar dan bandar raya yang terkemuka di Malaysia seperti Kuala Lumpur. Putrajaya dan Puchong. . Kawasan SS18 terletak kira-kira 12 km dari Shah Alam. Penduduk di kawasan ini dapat ke bandar tersebut dengan mudah dan dapat menggunakan segala kenderaan awam seperti bas dan teksi. Kawasan SS18 terletak di antara SS19 di barat. 14 km dari Damansara dan 4 km dari Sunway. Pola petempatan di kawasan SS18 berjenis berpusat jenis terancang dan berjajar mengikut jalan raya. Kawasan kajian SS18. Kedudukan Subang Jaya adalah di sebelah barat daya Petaling Jaya.

LOKASI SUBANG JAYA DI LEMBAH KLANG: .PETA-.

SUBANG JAYA: .PETA KAWASAN KAJIAN SS18.

Kami juga mengambil beberapa keping gambar untuk membuktikan kaedah ini digunapakai. internet. 2) Kaedah soal selidik Kami telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk di sekitar kawasan ini. Kami merujuk kepada buku teks. Sila rujuk borang temu bual yang disertakan di lampiran. Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. 3) Kaedah Temu bual Kami telah menemubual 3 orang responden yang terdiri daripada penduduk kawasan kajian ini. Sila rujuk lampiran untuk gambar-gambar tersebut.0 KAEDAH KAJIAN Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat dan data untuk melengkapkan kerja kursus saya. Soalan yang kami berikan adalah tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 4) Kaedah rujukan Untuk melengkapkan laporan kami ini. kami juga telah menggunakan kaedah rujukan. . Antaranya termasuk: 1) Kaedah pemerhatian Kami telah melakukan kaedah pemerhatian untuk menyatakan jenis pencemaran yang terdapat di kawasan kajian SS18.5. Sila rujuk borang soal selidik yang disertakan di lampiran. buku rujukan dan beberapa orang sumber.

0 DAPATAN KAJIAN 6. keselamatan atau kebajikan awam organisma-organisma lain. biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan. Antara pencemaran alam termasuk: Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Pencemaran bau Pencemaran visual Pencemaran terma Pencemaran radioaktif y y y y y y y y . meletakkan atau mengeluarkan buangan sehingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.6. kimia.1 KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR Menurut Kamus Dewan edisi keempat. pencemaran alam sekitar merujuk kepada perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah-sarap dan sebagainya. Akta Kualiti Alam Sekitar 1947 menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik.

kabus dan gas beracun seperti karbon monoksida. lori.2 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Sebanyak 97% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara yang serius. motosikal. dan bas yang melalui jalanjalan besar di sekitar kawasan kajian. iaitu kebisingan selang-seli. nitrogen dioksida dan gas metana yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor.6. klorofluorokarbon (CFC). Seramai 98% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bunyi. van. haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan. tumbuh-tumbuhan. SUBANG JAYA A) Pencemaran Udara Pencemaran udara ialah pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. Hal ini demikian kerana udara tidak segar dan kelihatan asap-asap hitam dilepaskan ke udara oleh kenderaan-kenderaan bermotor seperti kereta. Contoh jalan besar tersebut ialah Persiaran Tujuan yang juga terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. Semua gas beracun tersebut mampu mengganggu atau membahayakan manusia. B) Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi merujuk kepada bunyi bising yang keterlaluan serta boleh memekakkan telinga. Pencemaran bunyi terhasil daripada bunyi mesin. dan binatang. kilang industri dan juga melalui pembakaran terbuka di kawasan ini. kebisingan selenjar. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk abuk. kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. asap. Kedengaran bunyi- . sulfur dioksida. Pencemaran udara jelas kelihatan di kawasan kajian SS18.

Pencemaran bau menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk di persekitarannya. .bunyi bising dari Jalan Subang Utama. Perancangan yang kurang baik yang menempatkan jalan raya besar dan rumah kediaman secara bersebelahan menambah kepada pencemaran bunyi kepada penduduk di kawasan ini. Persiaran Jengka dan juga Persiaran Tujuan yang terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. Longkang tersebut telah melepaskan gas-gas yang tidak menyenangkan pernafasan ke udara. Udara tercemar mampu mengganggu aktiviti harian penduduk. C) Pencemaran Bau Pencemaran bau ialah bau yang busuk dan menjijikkan yang menyukarkan pernafasan. Hal ini demikian kerana longkang besar yang terletak di Jalan SS18/4G mengalami pencemaran bau yang teruk. Seramai 78% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bau. Kelihatan beberapa orang yang memicit hidung mereka semasa menghampiri longkang tersebut.

Terdapat 89% . Karbon Dioksida(30%). bas. Seramai 100% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat penggunaan kenderaan. teksi. Dianggarkan setiap tahun. lebih kurang 13. Hidrokarbon(42%). Antaranya termasuk: A) Kenderaan Sistem pengangkutan yang maju di kawasan kajian SS18 merupakan punca utama berlakunya pencemaran udara.3 PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. SUBANG JAYA Terdapat beberapa punca kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran alam sekitar yang serius.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan dilepaskan ke udara. van dan lori yang dibaiki di kedai mekanik dan juga kenderaan yang melalui jalan raya besar di sekitar kawasan kajian seperti Jalan Subang Utama. Semua gas-gas tersebut dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta.6. Jalan Jengka dan Persiaran Tujuan. asap. dan sebagainya daripada ekzos kenderaan. Pencemaran udara bertambah buruk dengan jumlah kenderaan yang banyak yang melalui jalan raya tersebut. B) Pembakaran Terbuka Pembakaran sampah-sarap dan daun-daun kering di kawasan kajian SS18 untuk tujuan mengurangkan sampah-sarap boleh membawa kepada pencemaran udara. Bunyi seperti hon yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor juga menyebabkan pencemaran bunyi berlaku. Plumbum(32%). Karbon Monoksida(66%). motosikal. Benzena(74%) yang merupakan bahan beracun. Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan melepaskan Nitrogen Oksida(64%).

ikan. cecacing dan mikrob-mikrob yang bersaing dengan manusia untuk makanan.responden yang menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran akibat pembakaran terbuka. rumpai-rumpai. iaitu bahan yang digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan makhluk perosak. kira-kira 80% responden manyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara akibat penggunaan racun serangga dan racun rumpai. moluska. Racun serangga atau racun rumpai merupakan salah satu jenis pestisid. Api dari pembakaran terbuka bukan sahaja menghasilkan asap yang mencemarkan tetapi api tersebut juga menjejaskan pertumbuhan flora dan kesihatan manusia. dan menyebar penyakit. Mengikut hasil soal selidik saya. burung-burung. Racun serangga dan racun rumpai digunakan di kawasan kajian SS18 dari semasa ke semasa untuk membasmi nyamuk Aedes yang menyebarkan demam denggi dan juga untuk mengawal pertumbuhan rumpai di tepi jalan. Partikel jelaga daripada pembakaran terbuka boleh diterbangkan pada jarak yang jauh oleh angin dan inilah punca jerebu yang kerap menyelubungi ruang udara di sekitar kawasan ini. agen biologi (seperti virus dan bakteria). mamalia. . Perosak di sini termasuklah serangga. tumbuhan patogen. C) Racun Serangga/ Racun Rumpai Penggunaan racun serangga dan racun rumpai juga merupakan punca pencemaran. bahan nyahjangkit atau segala peranti yang digunakan terhadap organisma perosak. Racun serangga dan racun rumpai ini juga digunakan di rumah. selain mengganggu kegiatan manusia. Pestisid ini boleh terdiri daripada bahan-bahan kimia. memusnahkan harta benda.

Peningkatan penghasilan sisa domestik ini telah menyumbang kepada masalah tapak pelupusan. sampah komersial. . Bau busuk daripada sampahsarap memaksa penduduk yang tinggal berhampiran dengan longkang tersebut untuk menutup tingkap dan pintu mereka. Sampah-sarap yang dijumpai dalam longkang tersebut merupakan sampah domestik. E) Bahan Sisa Domestik Kawasan kajian SS18 dicemari dengan bahan sisa domestik. Bilangan penduduk yang banyak di kawasan kajian SS18 menandakan sisa domestik di kawasan ini juga banyak. tin aluminium dan contoh sisa domestik yang bersaiz besar ialah barangan elektrik. kertas. Sampah-sarap tersebut dijumpai terutamanya dalam longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. Kebanyakan residen memicit hidung mereka semasa tengah berjalan di Jalan SS18/4G dan Jalan SS18/5. dan sampah pembinaan. Pencemaran bau berlaku akibat pengurusan sampah yang tidak teratur di kawasan SS18. iaitu organik. Contoh sisa domestik jenis organik ialah plastik. Seramai 16 responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran yang berpunca daripada sisa domestik. Contoh sampah inorganik ialah kaca. Sampah domestik boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama. sampah tanaman dan perabot. Bahan sisa domestik ialah sisa buangan pepejal dan sisa buangan toksid. Secara purata boleh dikatakan bahawa setiap individu menghasilkan 0.8 kilogram sampah setiap hari. pencemaran sampah dan pencemaran alam sekitar. inorganik dan sampah-sarap yang bersaiz besar.D) Sampah-Sarap Kawasan kajian SS18 juga dicemari dengan sampah-sarap yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. tin logam. tekstil dan bekas makanan.

Sebanyak 60% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat aktiviti pembinaan. . Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman penghuni kawasan tersebut. Perlakuan sebegini menyebabkan pencemaran kerana parit akan tersumbat dan mengeluarkan bau busuk.F) Pembinaan Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pengubahsuaian rumah penduduk di kawasan SS18. Hal ini akan menyebabkan pencemaran kerana sisa pepejal akan menghakis keindahan alam. Pencemaran bunyi juga berlaku kerana pusat perniagaan dan deretan kedai selalunya mempunyai bunyi bising. Pembinaan dan pengubahsuaian rumah juga menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi kerana sisa bahan binaan seperti abuk akan terbang ke udara dan bunyi yang dihasilkan oleh pembinaan mampu mengganggu pendengaran penduduk di sekitar kawasan tersebut. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah. sisa-sisa pepejal akan dibuang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran oleh pekerja. Terdapat peniaga yang tidak menguruskan pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. G) Perniagaan Kawasan kajian SS18 penuh dengan pelbagai pusat perniagaan dan deretan kedai. Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran berpunca daripada aktiviti perniagaan. terutamanya kedai menjual makanan yang membuang sisa makanan ke dalam sistem perparitan.

Namun. Seramai 70% responden bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar disebabkan oleh petempatan. parit dan sungai yang berhampiran. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni. perabot lama dan sebagainya akan dikenakan kos pengangkutan. Penduduk membuangnya di tempat-tempat yang tersorok kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian. Terdapat juga penduduk yang membuang sampah mengikut sesuka hati mereka sahaja. Hal ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang.H) Petempatan Petempatan juga menyebabkan pencemaran. barang elektrik yang sudah rosak. . pembuangan sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari. Penduduk kawasan SS18 hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran alam sekitar ini daripada terus berlaku. Tong-tong sampah telah disediakan bagi petempatan di kawasan SS18.

sulfur dioksida. Hujan asid mampu menyebabkan bangunan rosak. SUBANG JAYA Pencemaran alam sekitar di kawasan SS18 meninggalkan pelbagai kesan negatif. Hal ini dapat dibuktikan kerana seramai 90% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami jerebu. Antara kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18 termasuk: A) Hujan Asid Seramai 79% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami hujan asid. aktiviti pembakaran terbuka. sisa bahan binaan dan juga penyebaran racun serangga serta racun rumpai dalam jumlah yang banyak. B) Jerebu Kawasan kajian SS18 selalu mengalami jerebu yang teruk akibat pembakaran terbuka di kawasan ini. tumbuh-tumbuhan dan binatang. klorofluorokarbon (CFC). atmosfera yang kurang . Air hujan secara semulajadi adalah berasid. Hal ini demikian kerana air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. tanih menjadi lebih berasid.6. gas metana dan juga asap yang dikeluarkan oleh ekzos kenderaan bermotor. Gas-gas tersebut termasuk karbon monoksida.4 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Jerebu boleh didefinasikan sebagai kehadiran sebarang bahan asing di dalam udara selain daripada kandungan udara tulen dan bersih yang boleh membawa kesan buruk kepada manusia. Tempoh cuaca kering yang panjang. nitrogen dioksida. penyakit kulit terhadap masyarakat di sekitar kawasan ini dan juga penyakit respirasi seperti asthma. Jerebu menyebabkan jarak penglihatan menjadi kabur dan kurang jelas. Kesan negatif terhadap alam sekitar jelas kelihatan di kawasan ini.

lipas dan pelbagai haiwan perosak lain untuk membiak di sekitar kawasan. . Pencemaran bunyi turut memberi gangguan percakapan. ch. pneumonia dan sebagainya akibat menghidu udara yang tercemar. Persekitaran yang dipenuhi dengan haiwan perosak juga menjadi tempat penyakit mudah merebak. malaria. Pencemaran bunyi pula mampu menyebabkan kehilangan pendengaran. Pencemaran bau akan menarik perhatian lalat. gangguan mental dan gangguan tidur ke atas seseorang individu. nyamuk. batuk-batuk. terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. s. julat pendengaran seseorang individu akan dikurangkan. tuberkolosis. u. Pencemaran udara menyebabkan manusia menghidap pelbagai penyakit seperti barah paru-paru. hidung berair dan kerap bersin. Jika telinga terus terdedah kepada kebisingan yang tinggi pada jangka masa yang panjang. tikus. th.stabil dan pelepasan bahan-bahan pencemar menyumbang kepada pembentukan jerebu. Pencemaran udara. bronkitis. Contoh-contoh penyakit ialah cirit-birit. C) Penyakit Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran alam akan mengakibatkan penyebaran penyakit. pencemaran bunyi dan pencemaran bau yang dialami di kawasan kajian SS18 mampu menyebabkan penyakit yang membawa maut. telinga kita akan kehilangan pendengaran dengan kadar yang sedikit. kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada. Leptospirosis dan sebagainya. Kesankesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong. z. Dengan ini. Individu tersebut tidak dapat membezakan bunyi konsonan seperti f. asthma. dan sh juga selepas julat pendengarannya dikurangkan. dengue. mata terasa pedih dan berair.

ekosistem terganggu. E) Udara Tercemar Udara di kawasan kajian SS18 adalah sangat tercemar jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar.D) Peningkatan Suhu Keadaan ini berlakunya terutamanya di kawasan kajian SS18 yang terdedah kepada pencemaran udara. Selain karbon dioksida. Seramai 80% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mempunyai bau busuk yang berpunca daripada pencemaran alam. Hal ini dapat dibuktikan kerana kesemua responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami udara tercemar akibat pencemaran alam. banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. hidrokarbon. pembakaran terbuka. Sebanyak 68% responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami peningkatan suhu akibat pencemaran alam. F) Bau Busuk Bau busuk dapat dikesan di kawasan kajian SS18 terutamanya di kawasan-kawasan yang terbiar. pembinaan dan sebagainya. Udara di kawasan ini dicemarkan dengan penggunaan kenderaan. Bahan-bahan pencemar ini menerima dan menyerap sinaran matahari gelombang pendek dengan banyak ke bumi dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Kesanya adalah permukaan bumi menjadi panas. habuk dan debu turut memainkan peranan dalam peningkatan suhu. Bau busuk terhasil di kawasan SS18 kerana terdapat . Pencemaran udara merupakan punca utama peningkatan suhu. oksida nitrogen. Kelihatan beberapa penduduk yang memakai topeng mulut dan hidung semasa meniggalkan rumah mereka. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dan terkumpul di dalam udara. karbon monoksida.

kehadiran lalat. . Kesan-kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar sepatutnya menyedarkan kita tentang kepentingan menyayangi dan menjaga alam sekitar ini yang merupakan kurniaan Tuhan. Apabila sampah-sarap mula meluput. ulat dan sebagainya akan menyebabkan sampah ini mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Kita sepatutunya bersyukur kepada Tuhan dengan memelihara dan memulihara alam sekitar ini yang semakin dicemari.sampah-sarap yang tidak diselenggarakan dengan baik.

Antara contoh perundangan yang telah dibuat untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.6. Namun begitu. peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Antaranya termasuk: A) Kuat Kuasa Undang-Undang Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. 1977) yang mengehadkan pelepasan asap kenderaan iaitu kepada 50 HDU. 1985 (Pindaan) dibahagikan kepada 6 bahagian termasuk Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap. sahabat alam dan sebagainya. kesankesan tersebut dapat dikurangkan jika langkah-langkah di bawah dipraktikkan. 1985 (Pindaan). Dalam kempen-kempen ini. Penguatkuasaan undang-undang juga dapat dibuat dengan menggubal undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan munasabah. SUBANG JAYA Terdapat banyak kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. B) Kempen Cintai Alam Sekitar Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen kitar semula. dan juga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih. 1978) yang mengehadkan jarak kawasan perindustrian dengan kawasan kediaman kepada 1000 meter. Undang-undang juga perlu diketatkan bagi menyedari penduduk tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar agar kawasan ini tidak tercemar. kempen kitar semula dapat . Selain itu.

televisyen dan radio. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Sahabat alam menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. C) Pendidikan Alam Sekitar Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. Kesedaran dalam kalangan rakyat dapat dipupuk melalui pendidikan. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya. Pendidikan alam sekitar adalah penting untuk membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. mereka perlulah mempunyai kesedaran. Melalui pendedahan ini. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Hal ini demikian kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Selain itu. kesedaran kepentingan alam sekitar kepada masyarakat dapat dipupuk. majalah. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. .menggalakkan pengguna mengamalkan amalan mengitar semula bahan yang dapat dikitar semula. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan.

Plumbum mampu merosakkan sistem saraf badan kita. penyakit yg berkaitan dengan jantung dan turut membagikan kesan kepada sistem peranakan. Penukar bermangkin dua hala (two-way Catalytic Converter) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengan cara menukarkan hidrokarbon dan karbon monoksida kepada karbon dioksida dan wap. Catalytic converter adalah alat yang dipasang pada sistem ekzos kenderaan untuk mengurangkan kandungan bahan toksik di dalam asap ekzos seperti karbon monoksida. Catalytic converter berfungsi dengan menggunakan bahan pemangkin seperti platinum. penyakit buah pinggang. Penukar bermangkin tiga hala (three-way Catalytic Converter) pula boleh mengoksidakan oksida-oksida nitrogen tertentu tanpa mengurangkan kecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor. E) Catalytic Converter Catalytic converter juga dikenali sebagai pemangkin asap. nitrogen oksida dan hidrokarbon. Keracunan plumbum ialah kondisi di mana sejenis besi plumbum meningkat dalam kandungan darah yang boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem saraf. sama seperti raksa. Dengan menggunakan petrol tanpa plumbum. Plumbum cenderung untuk bertumpuk (terkumpul) dalam tisu-tisu lembut badan dan tulang yang boleh membawa kepada keracunan plumbum. petrol tanpa plumbum bermaksud petrol yang kandungan plumbumnya dikurangkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. paladium dan rodium untuk menukarkan gas-gas toksik tersebut kepada bahan-bahan yang kurang berbahaya seperti gas nitrogen.D) Petrol Tanpa Plumbum Mengikut Kamus Dewan Edisi Empat. Plumbum menjadi kusam (sebam) apabila terdedah kepada udara. karbon dioksida dan wap air. Plumbum juga merupakan neurotoksin yang sangat poten (berbahaya). kes keracunan plumbum akan berkurang. Kenderaan yang menggunakan catalytic converter mestilah menggunakan petrol tanpa .

kita patutlah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Selain itu. Oleh itu. Hal ini demikian kerana plumbum dan sulfur adalah racun kepada bahan mangkin yang digunakan. beberapa bahan lain iaitu zink. fosforus dan silikon juga adalah racun kepada catalytic converter.plumbum (bagi kenderaan berenjin petrol) atau minyak diesel bersulfur rendah. masyarakat dan semua yang terlibat untuk mengurangkan kesan alam sekitar secara berkesan. bermaksud bahan-bahan tersebut menghalang bahan mangkin untuk berfungsi dengan sempurna dan akhirnya merosakkan bahan mangkin. mangan. . Kita haruslah bersyukur kerana Tuhan telah memberkati kita pelbagai cara untuk mengurangkan kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar.

1: Jenis-Jenis Pencemaran .BAHAN GRAFIK Peta Minda 6.

Kenderaan Punca-Punca Pencemaran Jumlah Responden 23 20 18 18 17 16 16 13 141 Pembakaran terbuka Racun Serangga/Rumpai Perniagaan Sampah Sarap Sisa Domestik Petempatan Pembinaan Jumlah: Sumber: Soal selidik dan temu bual dengan penduduk di kawasan kajian SS18 . 5. 6. 3. 1.2: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18. 4. Subang Jaya Bil. 8.BAHAN GRAFIK Jadual 6. 7. 2.

BAHAN GRAFIK Graf 6. Subang Jaya .3: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18.

penyebaran penyakit dan bau busuk akibat pencemaran alam sekitar. saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. menggunakan petrol tanpa plumbum dan memasang catalytic converter pada kenderaan. penggunaan racun serangga dan racun rumpai. Saya turut dapat mengenalpasti langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan SS18.0 RUMUSAN Saya bersyukur dan berbangga kerana dapat mempersembahkan Kerja Kursus Geografi pada masa yang ditetapkan. jerebu. Saya sedar bahawa kita perlu berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran yang dialami di kawasan SS18.7. mengadakan kempen mencintai alam sekitar dan pendidikan alam sekitar. saya belajar menghargai dan mencintai alam sekitar yang merupakan ciptaan Tuhan. pembakaran terbuka. Melalui kerja kursus ini. . pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Subang Jaya. Subang Jaya. Berdasarkan kajian yang dijalankan. pembuangan sisa domestik. perniagaan dan petempatan. saya juga dapat mengetahui kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Seterusnya. Selain itu. Kajian ini membolehkan saya memahami konsep pencemaran alam sekitar. peningkatan suhu. iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang. Selangor iaitu pencemaran udara. Kawasan SS18 mengalami pencemaran kerana penggunaan kenderaan. Kawasan SS18 mengalami hujan asid. saya juga dapat mengetahui tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. pembuangan sampah-sarap. udara yang tercemar. pembinaan.

0 LAMPIRAN .8.

1.3²Longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5 mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan.1²Pembinaan yang dijalankan di kawasan kajian SS18.1.1. .GAMBAR/ FOTO Gambar 8.2²Sampah sarap yang dijumpai berhampiran dengan longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. Gambar 8. Gambar 8.

14. 9. 4. 6. 20. 16. 3. 2. 18. 8. 13.SENARAI NAMA RESPONDEN SOAL SELIDIK DAN TEMU BUAL Bil. 17. 19. Casablanca Wong Chua Boon Keong Nama Responden Peguam Penjaja Pelajar Pekerjaan Victor Tan Tze Chung Elizabeth Ganam Sam Ramesh Leong Mei Jing Cindy Yong John Thye Ong Siew Heok See Kuan Yeak Vincent Tang Tze Peng Wong Tan Yang Indo Sumalti Yeoh Fu Lai Asnah Binti Ahmad Keng Meng Chui Angie Tan Siew Ping Zamzida Ram Lee Jenny Lee Min Wee Wei Shu Yuan Mok Thye Lok Alkinson James Yeo Pek Tee Peniaga swasta Polis Pengasuh kanak-kanak Suri rumah Pengurus Peniaga Pelajar Pelajar Peniaga Pengunting rambut Doktor Suri rumah Pesara Peniaga Penjaja Jururawat Pelajar Peniaga Pesara Pengurus . 21. 22. 15. 12. 23. 7. 1. 10. 11. 5.

Media Network Sdn.org/wiki/Pencemaran_bunyi http://ms. 9. Kang Chai Yoeng.4 Buku Rujukan Focus ACE PMR. Tingkatan 1 Geografi KBSM. Buku Teks Tingkatan 2 Geografi KBSM.0 RUJUKAN 9.my/8321/1/MohdAnuarJailani1999_EmisiEkzosDariKenderaanBermotor. Darminar Singh. Puan Cindy Yong.2 Internet http://ms. Percetakan Saufi. Guru Geografi SMK Subang Utama.org/wiki/Pencemaran_udara http://eprints. Chong Hui Ling. 2003.wikipedia.wikipedia.utm. Penerbitan Pelangi Sdn.3 Orang Sumber Puan Lim Lay Choo.scribd. Chonf Mui Sen. Chong Hui Ling.PDF 9. 2009.com/doc/16516971/Pencemaran-Alam-Sekitar-Folio-Moralhttp://ms.wikipedia.1 Buku Teks Buku Teks. . Azizan bin Hj. Bhd. Kang Chai Yoeng. Chong Yoon Choi. Responden kawasan kajian. Chong Yoon Choi. Abu Samah. 2002. Bhd. 9.org/wiki/Pencemaran http://www.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.