KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2011

TAJUK:
PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 5 6

Tajuk

Muka Surat 1 2 3 4

Peta Lokasi Subang Jaya di Lembah Klang Peta Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya 8 9

Kaedah Kajian Dapatan Kajian Konsep Pencemaran Alam Sekitar Jenis Pencemaran di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Punca Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya Cadangan untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18, Subang Jaya

7 8 9

Rumusan Lampiran Rujukan

28 29 37

1.0

PENGHARGAAN Syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah

dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 Tahun 2011 dengan jayanya. Tugasan kerja kursus ini telah memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengalaman dan pengetahuan semasa membuat kajian pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua SMK Subang Utama, Puan Rahanim Binti Abdul Rahimdan dan guru pembimbing saya, iaitu Puan Lim Lay Choo kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, iaitu ayahanda Lee Man Seng dan bonda Yeo Bee Lai yang turut membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan mereka, kemungkinan besar saya tidak mampu menyiapkan kerja kursus ini. Hal ini demikian kerana untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya memerlukan motivasi, buah fikiran dan juga sedikit wang ringgit. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya, terutamanya rakan sekumpulan saya iaitu Lim Sing Yee, Leong Joe Yie, Yap Pei Er, Wong Tan Yuen dan Shemnics Leong Yuan Qi yang mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.

Saya dan rakan-rakan saya memilih tajuk ³Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian SS18. Kami memilih membuat kajian di kawasan SS18 kerana lokasi ini berdekatan dengan tempat tinggal saya di kawasan SS14. pelajar-pelajar Tingkatan 3 wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Kami menjalankan kajian selepas waktu persekolahan dan pada hujung minggu. kami cuma perlu menaiki basikal dan berjalan kaki.0 PENDAHULUAN Bagi memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Geografi untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011. Selangor Darul Ehsan´. Kami juga memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana terdapat banyak kawasan petempatan dan kawasan perniagaan di sini. Rumah saya terletak kira-kira 800 meter dari kawasan kajian. Saya mengambil masa kira-kira lima bulan iaitu dari bulan Febuari hingga Julai untuk menjalankan dan menyiapkan Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2011 ini. kereta atau teksi untuk pergi ke sekolah. iaitu Persiaran Tujuan dan Jalan Subang Utama. Di samping itu. .2. Sebaliknya. Di kawasan SS18 juga terdapat jaringan jalan raya yang sibuk. Subang Jaya. kami memilih kawasan SS18 sebagai kawasan kajian kerana kos kajian murah dan kami tidak perlu menaiki bas. Setiap pelajar perlu menulis laporan ini secara individu berdasarkan maklumat yang dikumpul secara berkumpulan.

Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian. Selangor. Subang Jaya. Selangor. 6. Subang Jaya. Menyatakan punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18.0 OBJEKTIF KAJIAN Antara objektif kajian yang saya jalankan ialah: 1. .3. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor. 5. Subang Jaya. Selangor. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Subang Jaya. 4. 3. Mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 2. Subang Jaya. Mendefinisikan konsep pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Selangor.

Puchong. Pembinaan Subang Jaya bermula pada tahun 1974 oleh Sime UEP Berhad. dan sebahagian kawasan yang terdapat di Daerah Petaling. SS!5. SS16. Pihak Berkuasa Tempatan pada masa itu. pengangkutan. Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) telah menyerahkan pentadbiran Subang Jaya dan USJ kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ). Selama beberapa tahun. Subang Jaya. dalam kawasan Lembah Klang. Subang Jaya telah dinaiktarafkan sebagai perbandaran. Sime UEP telah merancang pembukaan tanah untuk pembukaan kawasan USJ. Pembangunan Subang Jaya telah mewujudkan kemudahan sekolah. SS13. Bandar Sunway. dan perhubungan. Kawasan Subang Jaya terdiri daripada kawasan SS12. SS19 dan kawasan USJ.4. kolej. dan beberapa kawasan perniagaan termasuk kompleks perniagaan (shopping complex) Subang Parade dan Carrefour. iaitu sebuah Syarikat Pemaju Hartanah yang juga merupakan anak syarikat Sime Darby Berhad.SS18. Subang Jaya menjadi sebuah bandar yang lengkap dari segi perancangan kemudahan.0 KAWASAN KAJIAN Kawasan yang dikaji untuk Kerja Kursus Geografi Tahun 2011 bertajuk ³Pencemaran Alam Sekitar´ ialah kawasan kajian SS18. Kawasan SS18 yang juga merupakan salah satu kawasan Subang Jaya pada asalnya merupakan kawasan ladang kelapa sawit yang dikenali dengan nama Seafield Estet. Selangor. Selangor Darul Ehsan. hospital (Pusat Perubatan Subang Jaya). SS17. Subang Jaya . SS14. Pada tahun 1988. Subang Jaya adalah salah satu kawasan perumahan yang terletak di daerah Petaling. Malaysia. Kawasankawasan pentadbiran MPSJ tidak hanya termasuk Subang Jaya sahaja tetapi juga merangkumi USJ. Pada tahun 1997.

.000 orang. Shah Alam. Pola petempatan di kawasan SS18 berjenis berpusat jenis terancang dan berjajar mengikut jalan raya. Putrajaya dan Puchong. 14 km dari Damansara dan 4 km dari Sunway. Kawasan kajian SS18. Kawasan SS18 terletak kira-kira 12 km dari Shah Alam. Kawasan kajian SS18 merupakan sebahagian daripada kawasan Subang Jaya. Kedudukan Subang Jaya adalah di sebelah barat daya Petaling Jaya.83 km persegi serta mempunyai jumlah penduduk melebihi 55.meliputi tanah seluas 5. Kawasan SS18 terletak di antara SS19 di barat. SS14 timur. Penduduk di kawasan ini dapat ke bandar tersebut dengan mudah dan dapat menggunakan segala kenderaan awam seperti bas dan teksi. Damansara dan Sunway. SS17 di utara dan USJ 2 di selatan. Kawasan SS18 terdiri daripada tanah beralun. Petaling Jaya. Hal ini demikian kerana Subang Jaya terletak di tengah-tengah kawasan bandar dan bandar raya yang terkemuka di Malaysia seperti Kuala Lumpur. Subang Jaya terletak tidak jauh dari Shah Alam.

LOKASI SUBANG JAYA DI LEMBAH KLANG: .PETA-.

PETA KAWASAN KAJIAN SS18. SUBANG JAYA: .

. Soalan yang kami berikan adalah tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. 4) Kaedah rujukan Untuk melengkapkan laporan kami ini. buku rujukan dan beberapa orang sumber. Sila rujuk borang temu bual yang disertakan di lampiran. Antaranya termasuk: 1) Kaedah pemerhatian Kami telah melakukan kaedah pemerhatian untuk menyatakan jenis pencemaran yang terdapat di kawasan kajian SS18. 3) Kaedah Temu bual Kami telah menemubual 3 orang responden yang terdiri daripada penduduk kawasan kajian ini. 2) Kaedah soal selidik Kami telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk di sekitar kawasan ini.5. kami juga telah menggunakan kaedah rujukan. Sila rujuk borang soal selidik yang disertakan di lampiran.0 KAEDAH KAJIAN Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat dan data untuk melengkapkan kerja kursus saya. Kami merujuk kepada buku teks. Sila rujuk lampiran untuk gambar-gambar tersebut. Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. Kami juga mengambil beberapa keping gambar untuk membuktikan kaedah ini digunapakai. internet.

1 KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR Menurut Kamus Dewan edisi keempat. Antara pencemaran alam termasuk: Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Pencemaran bunyi Pencemaran bau Pencemaran visual Pencemaran terma Pencemaran radioaktif y y y y y y y y . Akta Kualiti Alam Sekitar 1947 menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik. kimia. biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.0 DAPATAN KAJIAN 6.6. meletakkan atau mengeluarkan buangan sehingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan. keselamatan atau kebajikan awam organisma-organisma lain. pencemaran alam sekitar merujuk kepada perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah-sarap dan sebagainya.

sulfur dioksida. dan bas yang melalui jalanjalan besar di sekitar kawasan kajian. B) Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi merujuk kepada bunyi bising yang keterlaluan serta boleh memekakkan telinga. kilang industri dan juga melalui pembakaran terbuka di kawasan ini. Pencemaran udara jelas kelihatan di kawasan kajian SS18. SUBANG JAYA A) Pencemaran Udara Pencemaran udara ialah pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. motosikal. Kedengaran bunyi- . Semua gas beracun tersebut mampu mengganggu atau membahayakan manusia. lori. nitrogen dioksida dan gas metana yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor.6. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk abuk. klorofluorokarbon (CFC). Seramai 98% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bunyi. asap.2 JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan. dan binatang. Hal ini demikian kerana udara tidak segar dan kelihatan asap-asap hitam dilepaskan ke udara oleh kenderaan-kenderaan bermotor seperti kereta. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. iaitu kebisingan selang-seli. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. Pencemaran bunyi terhasil daripada bunyi mesin. Sebanyak 97% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara yang serius. kebisingan selenjar. van. Contoh jalan besar tersebut ialah Persiaran Tujuan yang juga terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. tumbuh-tumbuhan. kabus dan gas beracun seperti karbon monoksida. kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan.

Udara tercemar mampu mengganggu aktiviti harian penduduk. Kelihatan beberapa orang yang memicit hidung mereka semasa menghampiri longkang tersebut. . Persiaran Jengka dan juga Persiaran Tujuan yang terletak berhampiran dengan kawasan kajian SS18. C) Pencemaran Bau Pencemaran bau ialah bau yang busuk dan menjijikkan yang menyukarkan pernafasan. Pencemaran bau menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk di persekitarannya. Longkang tersebut telah melepaskan gas-gas yang tidak menyenangkan pernafasan ke udara. Seramai 78% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran bau. Perancangan yang kurang baik yang menempatkan jalan raya besar dan rumah kediaman secara bersebelahan menambah kepada pencemaran bunyi kepada penduduk di kawasan ini.bunyi bising dari Jalan Subang Utama. Hal ini demikian kerana longkang besar yang terletak di Jalan SS18/4G mengalami pencemaran bau yang teruk.

6. Pencemaran udara bertambah buruk dengan jumlah kenderaan yang banyak yang melalui jalan raya tersebut. B) Pembakaran Terbuka Pembakaran sampah-sarap dan daun-daun kering di kawasan kajian SS18 untuk tujuan mengurangkan sampah-sarap boleh membawa kepada pencemaran udara. Benzena(74%) yang merupakan bahan beracun. Plumbum(32%). Terdapat 89% . Bunyi seperti hon yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor juga menyebabkan pencemaran bunyi berlaku. teksi. Karbon Dioksida(30%). Dianggarkan setiap tahun.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan dilepaskan ke udara. Hidrokarbon(42%). motosikal. Karbon Monoksida(66%). Semua gas-gas tersebut dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta. SUBANG JAYA Terdapat beberapa punca kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran alam sekitar yang serius. asap. dan sebagainya daripada ekzos kenderaan. van dan lori yang dibaiki di kedai mekanik dan juga kenderaan yang melalui jalan raya besar di sekitar kawasan kajian seperti Jalan Subang Utama. Seramai 100% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat penggunaan kenderaan. Jalan Jengka dan Persiaran Tujuan. Ahli sains telah membuktikan bahawa pengangkutan secara keseluruhan melepaskan Nitrogen Oksida(64%). lebih kurang 13. bas.3 PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Antaranya termasuk: A) Kenderaan Sistem pengangkutan yang maju di kawasan kajian SS18 merupakan punca utama berlakunya pencemaran udara.

memusnahkan harta benda. burung-burung. Mengikut hasil soal selidik saya. iaitu bahan yang digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan makhluk perosak.responden yang menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran akibat pembakaran terbuka. Racun serangga dan racun rumpai digunakan di kawasan kajian SS18 dari semasa ke semasa untuk membasmi nyamuk Aedes yang menyebarkan demam denggi dan juga untuk mengawal pertumbuhan rumpai di tepi jalan. Partikel jelaga daripada pembakaran terbuka boleh diterbangkan pada jarak yang jauh oleh angin dan inilah punca jerebu yang kerap menyelubungi ruang udara di sekitar kawasan ini. Perosak di sini termasuklah serangga. Pestisid ini boleh terdiri daripada bahan-bahan kimia. ikan. rumpai-rumpai. Racun serangga dan racun rumpai ini juga digunakan di rumah. mamalia. selain mengganggu kegiatan manusia. Api dari pembakaran terbuka bukan sahaja menghasilkan asap yang mencemarkan tetapi api tersebut juga menjejaskan pertumbuhan flora dan kesihatan manusia. bahan nyahjangkit atau segala peranti yang digunakan terhadap organisma perosak. moluska. cecacing dan mikrob-mikrob yang bersaing dengan manusia untuk makanan. C) Racun Serangga/ Racun Rumpai Penggunaan racun serangga dan racun rumpai juga merupakan punca pencemaran. dan menyebar penyakit. tumbuhan patogen. . kira-kira 80% responden manyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mengalami pencemaran udara akibat penggunaan racun serangga dan racun rumpai. agen biologi (seperti virus dan bakteria). Racun serangga atau racun rumpai merupakan salah satu jenis pestisid.

Peningkatan penghasilan sisa domestik ini telah menyumbang kepada masalah tapak pelupusan. tin logam. sampah komersial. dan sampah pembinaan. kertas. E) Bahan Sisa Domestik Kawasan kajian SS18 dicemari dengan bahan sisa domestik. Seramai 16 responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran yang berpunca daripada sisa domestik. tekstil dan bekas makanan. Bilangan penduduk yang banyak di kawasan kajian SS18 menandakan sisa domestik di kawasan ini juga banyak. Sampah-sarap yang dijumpai dalam longkang tersebut merupakan sampah domestik. Contoh sampah inorganik ialah kaca.D) Sampah-Sarap Kawasan kajian SS18 juga dicemari dengan sampah-sarap yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Bahan sisa domestik ialah sisa buangan pepejal dan sisa buangan toksid. iaitu organik. . inorganik dan sampah-sarap yang bersaiz besar. sampah tanaman dan perabot. Bau busuk daripada sampahsarap memaksa penduduk yang tinggal berhampiran dengan longkang tersebut untuk menutup tingkap dan pintu mereka. Contoh sisa domestik jenis organik ialah plastik. Kebanyakan residen memicit hidung mereka semasa tengah berjalan di Jalan SS18/4G dan Jalan SS18/5. Pencemaran bau berlaku akibat pengurusan sampah yang tidak teratur di kawasan SS18. Sampah-sarap tersebut dijumpai terutamanya dalam longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5.8 kilogram sampah setiap hari. Secara purata boleh dikatakan bahawa setiap individu menghasilkan 0. pencemaran sampah dan pencemaran alam sekitar. Sampah domestik boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama. tin aluminium dan contoh sisa domestik yang bersaiz besar ialah barangan elektrik.

. Sebanyak 60% responden menyatakan bahawa kawasan SS18 mengalami pencemaran akibat aktiviti pembinaan. sisa-sisa pepejal akan dibuang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran oleh pekerja. G) Perniagaan Kawasan kajian SS18 penuh dengan pelbagai pusat perniagaan dan deretan kedai.F) Pembinaan Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pengubahsuaian rumah penduduk di kawasan SS18. Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman penghuni kawasan tersebut. terutamanya kedai menjual makanan yang membuang sisa makanan ke dalam sistem perparitan. Perlakuan sebegini menyebabkan pencemaran kerana parit akan tersumbat dan mengeluarkan bau busuk. Pembinaan dan pengubahsuaian rumah juga menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi kerana sisa bahan binaan seperti abuk akan terbang ke udara dan bunyi yang dihasilkan oleh pembinaan mampu mengganggu pendengaran penduduk di sekitar kawasan tersebut. Terdapat peniaga yang tidak menguruskan pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah. Pencemaran bunyi juga berlaku kerana pusat perniagaan dan deretan kedai selalunya mempunyai bunyi bising. Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran berpunca daripada aktiviti perniagaan. Hal ini akan menyebabkan pencemaran kerana sisa pepejal akan menghakis keindahan alam.

pembuangan sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari.H) Petempatan Petempatan juga menyebabkan pencemaran. Tong-tong sampah telah disediakan bagi petempatan di kawasan SS18. Penduduk kawasan SS18 hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran alam sekitar ini daripada terus berlaku. Namun. Hal ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang. parit dan sungai yang berhampiran. . barang elektrik yang sudah rosak. Terdapat juga penduduk yang membuang sampah mengikut sesuka hati mereka sahaja. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni. perabot lama dan sebagainya akan dikenakan kos pengangkutan. Penduduk membuangnya di tempat-tempat yang tersorok kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian. Seramai 70% responden bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar disebabkan oleh petempatan.

atmosfera yang kurang . klorofluorokarbon (CFC). Jerebu menyebabkan jarak penglihatan menjadi kabur dan kurang jelas. tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kesan negatif terhadap alam sekitar jelas kelihatan di kawasan ini.6. aktiviti pembakaran terbuka. gas metana dan juga asap yang dikeluarkan oleh ekzos kenderaan bermotor. SUBANG JAYA Pencemaran alam sekitar di kawasan SS18 meninggalkan pelbagai kesan negatif. tanih menjadi lebih berasid. sisa bahan binaan dan juga penyebaran racun serangga serta racun rumpai dalam jumlah yang banyak. Tempoh cuaca kering yang panjang. penyakit kulit terhadap masyarakat di sekitar kawasan ini dan juga penyakit respirasi seperti asthma. Air hujan secara semulajadi adalah berasid. Gas-gas tersebut termasuk karbon monoksida.4 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Antara kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18 termasuk: A) Hujan Asid Seramai 79% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami hujan asid. Hal ini dapat dibuktikan kerana seramai 90% responden bersetuju bahawa kawasan SS18 mengalami jerebu. Jerebu boleh didefinasikan sebagai kehadiran sebarang bahan asing di dalam udara selain daripada kandungan udara tulen dan bersih yang boleh membawa kesan buruk kepada manusia. B) Jerebu Kawasan kajian SS18 selalu mengalami jerebu yang teruk akibat pembakaran terbuka di kawasan ini. Hal ini demikian kerana air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Hujan asid mampu menyebabkan bangunan rosak. nitrogen dioksida. sulfur dioksida.

gangguan mental dan gangguan tidur ke atas seseorang individu. s. tuberkolosis. tikus. pencemaran bunyi dan pencemaran bau yang dialami di kawasan kajian SS18 mampu menyebabkan penyakit yang membawa maut. Pencemaran bunyi turut memberi gangguan percakapan. lipas dan pelbagai haiwan perosak lain untuk membiak di sekitar kawasan. telinga kita akan kehilangan pendengaran dengan kadar yang sedikit. nyamuk. pneumonia dan sebagainya akibat menghidu udara yang tercemar. dan sh juga selepas julat pendengarannya dikurangkan. Kesankesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong. Pencemaran udara menyebabkan manusia menghidap pelbagai penyakit seperti barah paru-paru. Dengan ini. th. u. Contoh-contoh penyakit ialah cirit-birit. Pencemaran bau akan menarik perhatian lalat. . Persekitaran yang dipenuhi dengan haiwan perosak juga menjadi tempat penyakit mudah merebak. dengue. kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada. julat pendengaran seseorang individu akan dikurangkan. bronkitis. Individu tersebut tidak dapat membezakan bunyi konsonan seperti f. Pencemaran udara. z. ch. mata terasa pedih dan berair. terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Pencemaran bunyi pula mampu menyebabkan kehilangan pendengaran.stabil dan pelepasan bahan-bahan pencemar menyumbang kepada pembentukan jerebu. malaria. hidung berair dan kerap bersin. batuk-batuk. Jika telinga terus terdedah kepada kebisingan yang tinggi pada jangka masa yang panjang. C) Penyakit Seramai 80% responden bersetuju bahawa pencemaran alam akan mengakibatkan penyebaran penyakit. asthma. Leptospirosis dan sebagainya.

Bahan-bahan pencemar ini menerima dan menyerap sinaran matahari gelombang pendek dengan banyak ke bumi dan menyebabkan suhu bumi meningkat. E) Udara Tercemar Udara di kawasan kajian SS18 adalah sangat tercemar jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar. F) Bau Busuk Bau busuk dapat dikesan di kawasan kajian SS18 terutamanya di kawasan-kawasan yang terbiar. hidrokarbon. Seramai 80% responden menyatakan bahawa kawasan kajian SS18 mempunyai bau busuk yang berpunca daripada pencemaran alam. Selain karbon dioksida. habuk dan debu turut memainkan peranan dalam peningkatan suhu. Bau busuk terhasil di kawasan SS18 kerana terdapat . Udara di kawasan ini dicemarkan dengan penggunaan kenderaan. Hal ini dapat dibuktikan kerana kesemua responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami udara tercemar akibat pencemaran alam. oksida nitrogen. pembinaan dan sebagainya. Sebanyak 68% responden bersetuju bahawa kawasan kajian SS18 mengalami peningkatan suhu akibat pencemaran alam. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas. pembakaran terbuka. banjir berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Kesanya adalah permukaan bumi menjadi panas. Kelihatan beberapa penduduk yang memakai topeng mulut dan hidung semasa meniggalkan rumah mereka. Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. ekosistem terganggu. Pencemaran udara merupakan punca utama peningkatan suhu. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dan terkumpul di dalam udara. karbon monoksida.D) Peningkatan Suhu Keadaan ini berlakunya terutamanya di kawasan kajian SS18 yang terdedah kepada pencemaran udara.

ulat dan sebagainya akan menyebabkan sampah ini mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. . Kita sepatutunya bersyukur kepada Tuhan dengan memelihara dan memulihara alam sekitar ini yang semakin dicemari. Apabila sampah-sarap mula meluput. kehadiran lalat. Kesan-kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar sepatutnya menyedarkan kita tentang kepentingan menyayangi dan menjaga alam sekitar ini yang merupakan kurniaan Tuhan.sampah-sarap yang tidak diselenggarakan dengan baik.

kesankesan tersebut dapat dikurangkan jika langkah-langkah di bawah dipraktikkan. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN SS18. Namun begitu. 1977) yang mengehadkan pelepasan asap kenderaan iaitu kepada 50 HDU. 1985 (Pindaan). peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. dan juga Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih.6. Antara contoh perundangan yang telah dibuat untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. kempen kitar semula dapat . B) Kempen Cintai Alam Sekitar Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen kitar semula. Antaranya termasuk: A) Kuat Kuasa Undang-Undang Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. SUBANG JAYA Terdapat banyak kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar. 1985 (Pindaan) dibahagikan kepada 6 bahagian termasuk Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap. 1978) yang mengehadkan jarak kawasan perindustrian dengan kawasan kediaman kepada 1000 meter. Penguatkuasaan undang-undang juga dapat dibuat dengan menggubal undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan berkesan dan munasabah. Dalam kempen-kempen ini. sahabat alam dan sebagainya. Undang-undang juga perlu diketatkan bagi menyedari penduduk tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar agar kawasan ini tidak tercemar. Selain itu.

Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. Kesedaran dalam kalangan rakyat dapat dipupuk melalui pendidikan. televisyen dan radio. Pendidikan alam sekitar adalah penting untuk membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. C) Pendidikan Alam Sekitar Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Selain itu. khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. Hal ini demikian kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Sahabat alam menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. . majalah.menggalakkan pengguna mengamalkan amalan mengitar semula bahan yang dapat dikitar semula. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. kesedaran kepentingan alam sekitar kepada masyarakat dapat dipupuk. Melalui pendedahan ini. mereka perlulah mempunyai kesedaran. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya.

Penukar bermangkin dua hala (two-way Catalytic Converter) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengan cara menukarkan hidrokarbon dan karbon monoksida kepada karbon dioksida dan wap. Plumbum cenderung untuk bertumpuk (terkumpul) dalam tisu-tisu lembut badan dan tulang yang boleh membawa kepada keracunan plumbum. Kenderaan yang menggunakan catalytic converter mestilah menggunakan petrol tanpa . E) Catalytic Converter Catalytic converter juga dikenali sebagai pemangkin asap. Catalytic converter berfungsi dengan menggunakan bahan pemangkin seperti platinum. nitrogen oksida dan hidrokarbon. Penukar bermangkin tiga hala (three-way Catalytic Converter) pula boleh mengoksidakan oksida-oksida nitrogen tertentu tanpa mengurangkan kecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor. paladium dan rodium untuk menukarkan gas-gas toksik tersebut kepada bahan-bahan yang kurang berbahaya seperti gas nitrogen.D) Petrol Tanpa Plumbum Mengikut Kamus Dewan Edisi Empat. Plumbum menjadi kusam (sebam) apabila terdedah kepada udara. karbon dioksida dan wap air. petrol tanpa plumbum bermaksud petrol yang kandungan plumbumnya dikurangkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Plumbum mampu merosakkan sistem saraf badan kita. sama seperti raksa. Dengan menggunakan petrol tanpa plumbum. kes keracunan plumbum akan berkurang. Keracunan plumbum ialah kondisi di mana sejenis besi plumbum meningkat dalam kandungan darah yang boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem saraf. Catalytic converter adalah alat yang dipasang pada sistem ekzos kenderaan untuk mengurangkan kandungan bahan toksik di dalam asap ekzos seperti karbon monoksida. penyakit buah pinggang. Plumbum juga merupakan neurotoksin yang sangat poten (berbahaya). penyakit yg berkaitan dengan jantung dan turut membagikan kesan kepada sistem peranakan.

masyarakat dan semua yang terlibat untuk mengurangkan kesan alam sekitar secara berkesan. Hal ini demikian kerana plumbum dan sulfur adalah racun kepada bahan mangkin yang digunakan.plumbum (bagi kenderaan berenjin petrol) atau minyak diesel bersulfur rendah. mangan. kita patutlah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Oleh itu. beberapa bahan lain iaitu zink. bermaksud bahan-bahan tersebut menghalang bahan mangkin untuk berfungsi dengan sempurna dan akhirnya merosakkan bahan mangkin. . fosforus dan silikon juga adalah racun kepada catalytic converter. Selain itu. Kita haruslah bersyukur kerana Tuhan telah memberkati kita pelbagai cara untuk mengurangkan kesan yang dialami akibat pencemaran alam sekitar.

BAHAN GRAFIK Peta Minda 6.1: Jenis-Jenis Pencemaran .

1. 3. Kenderaan Punca-Punca Pencemaran Jumlah Responden 23 20 18 18 17 16 16 13 141 Pembakaran terbuka Racun Serangga/Rumpai Perniagaan Sampah Sarap Sisa Domestik Petempatan Pembinaan Jumlah: Sumber: Soal selidik dan temu bual dengan penduduk di kawasan kajian SS18 .2: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18. 2. Subang Jaya Bil. 4.BAHAN GRAFIK Jadual 6. 6. 7. 5. 8.

Subang Jaya .3: Punca-Punca Pencemaran di Kawasan Kajian SS18.BAHAN GRAFIK Graf 6.

. Melalui kerja kursus ini. Saya turut dapat mengenalpasti langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. peningkatan suhu. Subang Jaya. Saya sedar bahawa kita perlu berganding bahu untuk mengatasi masalah pencemaran yang dialami di kawasan SS18. saya belajar menghargai dan mencintai alam sekitar yang merupakan ciptaan Tuhan. saya juga dapat mengetahui kesan-kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian SS18. Seterusnya. jerebu. Selangor iaitu pencemaran udara. Kajian ini membolehkan saya memahami konsep pencemaran alam sekitar.0 RUMUSAN Saya bersyukur dan berbangga kerana dapat mempersembahkan Kerja Kursus Geografi pada masa yang ditetapkan. pembuangan sisa domestik. perniagaan dan petempatan. Kawasan SS18 mengalami hujan asid. pencemaran bunyi dan pencemaran bau. pembuangan sampah-sarap. Berdasarkan kajian yang dijalankan.7. penggunaan racun serangga dan racun rumpai. Kawasan SS18 mengalami pencemaran kerana penggunaan kenderaan. Selain itu. pembakaran terbuka. pembinaan. saya juga dapat mengetahui tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang punca-punca pencemaran alam sekitar di kawasan SS18. menggunakan petrol tanpa plumbum dan memasang catalytic converter pada kenderaan. iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang. Subang Jaya. udara yang tercemar. penyebaran penyakit dan bau busuk akibat pencemaran alam sekitar. mengadakan kempen mencintai alam sekitar dan pendidikan alam sekitar.

8.0 LAMPIRAN .

1.GAMBAR/ FOTO Gambar 8.3²Longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5 mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan.1.2²Sampah sarap yang dijumpai berhampiran dengan longkang besar yang terletak di antara Jalan SS18/4G dengan Jalan SS18/5. . Gambar 8.1²Pembinaan yang dijalankan di kawasan kajian SS18.1. Gambar 8.

8. 23. 15. 16.SENARAI NAMA RESPONDEN SOAL SELIDIK DAN TEMU BUAL Bil. 13. 20. 9. 1. 11. 12. 3. 10. 7. 17. 21. 5. Casablanca Wong Chua Boon Keong Nama Responden Peguam Penjaja Pelajar Pekerjaan Victor Tan Tze Chung Elizabeth Ganam Sam Ramesh Leong Mei Jing Cindy Yong John Thye Ong Siew Heok See Kuan Yeak Vincent Tang Tze Peng Wong Tan Yang Indo Sumalti Yeoh Fu Lai Asnah Binti Ahmad Keng Meng Chui Angie Tan Siew Ping Zamzida Ram Lee Jenny Lee Min Wee Wei Shu Yuan Mok Thye Lok Alkinson James Yeo Pek Tee Peniaga swasta Polis Pengasuh kanak-kanak Suri rumah Pengurus Peniaga Pelajar Pelajar Peniaga Pengunting rambut Doktor Suri rumah Pesara Peniaga Penjaja Jururawat Pelajar Peniaga Pesara Pengurus . 6. 19. 22. 4. 18. 2. 14.

2 Internet http://ms. 9. Kang Chai Yoeng. Kang Chai Yoeng. 9. Bhd.org/wiki/Pencemaran_bunyi http://ms. Puan Cindy Yong.wikipedia. Abu Samah.my/8321/1/MohdAnuarJailani1999_EmisiEkzosDariKenderaanBermotor. Bhd.utm.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara http://eprints. 2002.9. Media Network Sdn. Azizan bin Hj. Buku Teks Tingkatan 2 Geografi KBSM. 2003. Chong Hui Ling.scribd. 2009.0 RUJUKAN 9. Guru Geografi SMK Subang Utama. Chong Yoon Choi.com/doc/16516971/Pencemaran-Alam-Sekitar-Folio-Moralhttp://ms.PDF 9.4 Buku Rujukan Focus ACE PMR. Tingkatan 1 Geografi KBSM. Percetakan Saufi.3 Orang Sumber Puan Lim Lay Choo. Penerbitan Pelangi Sdn. Chong Hui Ling.org/wiki/Pencemaran http://www.wikipedia. Chonf Mui Sen. Responden kawasan kajian. Darminar Singh. .1 Buku Teks Buku Teks. Chong Yoon Choi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful