PENJELASAN KONSEP KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180 budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan).Setiap etnik membawa sosio -budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek - moyang yang terdahulu. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula, kebudayaan ialah keseluruhan pengert ian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur ± struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri ± ciri khas sesebuah masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Taylor. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang ± undang, adat resam dan lain ± lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan meliputi hasil hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masy arakat yang lain, namun beberapa aspek yang sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat seperti bahasa, objek-objek kebendaan, amalan agama, sistem kekeluargaan, nilai kesenian dan lain -lain. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat.

MASYARAKAT MELAYU

Definisi Melayu

Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam, dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. Tetapi dari segi definisi budaya, Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara), iaitu penduduk serumpun tidak kira agama, bahasa, dan adat istiadat masing -masing. Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan Minang, Jawa, Aceh, Bugis, Mandailing dan lain-lain yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu. Orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. Sebagian besar daripada penduduk Melayu (kurang lebih 65%) tinggal di kawasan desa, di kampung-kampung. Pada masa dulu, sebuah kampung Melayu merupakan satu unit politik, satu unit ekonomi, satu unit genealogi, dan satu unit keagamaan. Kini, kewujudan kampung Melayu tidak sepenuhnya memenuhi keempat-empat ciri di atas.

Sistem ekonomi

Orang Melayu yang tinggal di desa, menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan. Aktiviti pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi, karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman campuran (mixed farming). Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya bekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain -lain. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu perkotaan relatif masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk bukan pribumi, terutamanya orang Tionghoa. Tetapi kini telah ramai orang Melayu yang telah berjaya dalam bidang perniagaan dan menjadi ahli korporat. Ramai yang tinggal di bandar -bandar besar dan mampu memiliki kereta mewah dan rumah banglo. Selain itu itu jug a, ramai orang Melayu yang mempunyai pendidikan yang tinggi,

Sistem politik

Sistem politik Melayu adalah musyawarah, musyawarah dijalankan didalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat. Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi, ia berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. Suku melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Ini menunjukkan suku melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, sikap tolong -menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya Sistem musyawarah ini lama kelamaan hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui culture stelsel yang dilakukan oleh kaum penjajah.

ghazal. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam dise suaikan dengan unsur Islam. anyaman). Melalui ³principle of co -existence´ ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabu ngan pelbagai unsur tempatan dan luar. congkak. dan dalam beberapa upacara adat. persembahan pentas seperti makyong. seni hias. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. Islam. Dalam masyarakat Melayu seni dapat dibahagika kepada dua: seni persembahan (tarian. sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu perbomohan Melayu (pengobatan tradisional). nyanyian. Permainan tradisi seperti gasing. tenunan. dan Barat ke Alam Melayu. Adat istiadat Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur lokal dan unsur luar selaras dengan kedatangan pengaruh Hindu. wayang kulit. wau. Namun demikian. seni bina. . unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan.Agama dan kepercayaan Orang Melayu beragama Islam. hadrah. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan diamalkan. kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. pertukangan tangan. Dalam pemerintahan Malaysia.

maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam.. Pendidikan Sebelum penjajahan. Kewujudan kelas menengah Melayu di Malaysia adalah melalui saluran pendidikan. enggang sama enggang). pendidikan sekular menjadi saluran mobili ti sosial yang utama di kalangan orang Melayu. Bentuk perka winan endogami (pipit sama pipit. Bahasa Melayu yang men jadi lingua franca penduduk Dunia Melayu (Nusantara) . Ia juga merupakan bahasa rasmi di Indonesia. Pendidikan sekular hanya dikembangkan selepas merdeka. dan lebih berpusat di daerah perkotaan.Sistem kekeluargaan dan perkawinan Dari segi kekeluargaan. Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang -undang perkawinan Islam (Mazhab Shafie). Semasa penjajahan. Orang Melayu melakukan perkawinan monogami dan poligami. Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. peluang pendidikan sekular adalah terbatas. eksogami juga \diamalkan. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok iaitu yang mengamalkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) dan yang mengamalkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system). Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di semua institusi pengajian awam di Malaysia. Kini. . orang Melayu mendapat pendidikan agama. Perkawinan campur juga wujud pada masa itu.

Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke -19. perkahwinan dan kematian. namun apa yang diterangkan seperti berikut merangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya. Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal hal kelahiran. Anak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat . Kantonis dan juga Mandari n. Pelbagai bentuk ada t resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita masyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran. kecacatan atau kematian. Ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. Dalam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. Wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat di dalam setiap tindak -tanduk dan kegiatan seharian mereka. ADAT RESAM ORANG CINA Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. yang mana kaum Cina merangkumi 25 peratus populasi. Adat resam dan pantang larang ini diamalkan secara berbeza-beza mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina. Pelbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakat Cina dalam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung dan selepas lahir.MASYARAKAT CINA Kumpulan etnik kedua terbesar. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Mereka mengamalkan penggunaan tiga bahasa yang berbeza mengikut tempat tinggal masyarakat cina iaitu Hokkien. Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Dalam pelbagai perkara.

maka masyarakat Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil. Dari segi penjagaan makanan. Selain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok perut mereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai sifat yang manja. Pusat bayi yang tenggelam ke dalam adalah petanda bagi masyarakat Cina. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai bakal . wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan yang ³tajam´ seperti nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana ditakuti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untuk bersalin. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angin. Ini bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan untuk mengeringkan tali pusat. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk fi zikalnya oleh orangorang tua. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada perutnya. Anak tersebut dipercayai akan menjalani kehidupan yang senang pada masa depan. Antaranya mereka tidak dibenarkan melakukan kerja -kerja seperti memaku kerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. Wanita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama empat puluh hari.sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin. Untuk menentukan sam ada kandungan itu lelaki atau perempuan. Sewaktu mengandung sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindari supaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Ini adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bila harapan tidak tercapai. Manakala pusat yang tersembul dikaitkan dengan hidup yang kurang baik. bayi yang di kandung adalah perempuan dan sebaliknya lelaki jika perut kelihatan tajam. mereka dianggap menjadi milik keluarga suaminya. Di samping itu mereka juga digalakkan bekerja bagi memudahkan proses bersalin. Jika perut ibu agak bulat. Terdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung. Wanita hamil juga perlu mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluar kan kata-kata kesat dan dilarang memukul binatang. terutama apa bila kandungan berusia empat bulan ke atas. Memberi nama kepada bayi yang belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang larang dalam masyarakat Cina.

Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna . bayi akan menjadi nakal dan tidak mendengar kata.menjalani kehidupan yang kaya. Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik -beradik dan sanak-saudara. halia dan lada. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untu k ibu-ibu. masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduri iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. Nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. api. Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur Yin dan Yang yang sama berat. sam ada akan ditimpa kecelakaan atau mendapat kesejahteraan. Oleh yang demikian. Nama mestilah mempunyai lima unsur iaitu emas. Arak tersebut dimasukkan bersama-sama ayam. tanah dan kayu serta saling melengkapi. kemudiannya digoreng. Terdapat lima aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir. Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil tidak bertentangan dan seelok-eloknya sepadan. masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang dibuat daripada beras yang diperam dalam masakan mereka. Masakan panas dan pedas ini dipercayai dapat mengeluarkan angin daripada badan wanita yang bersalin di samping menguatkan semula tenaga. Kegag alan memberikan nama yang baik juga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. air. · Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang kekayaan. Masyarakat Cina mempercayai sekiranya terdapat lebih daripada satu pusar di atas kepala. Seperti masyarakat Melayu. nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang yang mengandungi unsur Yin dan Yang. unsur Yin dan Yang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Bunyi nama mestilah sedap didengar. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara -mara yang terdekat. Dari segi pemakanan. Kerumitan orang Cina memilih nama . kemewahan dan kesejahteraan.

khususnya bagi mereka yang masih terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepada kitab -kitab tertentu.yang sesuai untuk seseorang bayi kadangkala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama. .

perniagaan atau sebagainya .MASYARAKAT INDIA Kumpulan etnik terkecil antara tiga kumpulan etnik utama di negara ini. ADAT RESAM ORANG INDIA Mereka menyapa dengan sebutan "vanakam" dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. makanan pedas dan pakaian sari yang mewah. Kebanyakan beragama Hindu. Kebanyakan berasal daripada pendatang dari Selatan India yang berbahasa Tamil. kaum India merangkumi 10 peratus populasi. Penjagaan anak perempuan amat diberi perhatian. kerja. . Masyarakat India terdiri d aripada pelbagai suku kaum. Keluarga amat penting dalam masyar akat Tamil. yang datang ke Malaysia sewaktu zaman penjajahan British dahulu. elok digunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. mereka turut membawa budaya mereka yang unik serta pembinaan kuil. Mereka datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. masyarakat India juga kaya dengan ciri -ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Seperti masyarakat lain. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum. Tetamu sentiasa dijamu minuman atau makanan dan mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Jika menerima sesuatu. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah paling dihormati yang dianggap mulia. "Ibu adalah umpama Tuhan" dan anak perempuan pun dipanggil "amma" seperti seorang ibu. luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu.

Oleh itu proses perkahwinan ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta reaksi pasangan berkahwin. Suul bermaksud `kandungan ibu´ dan Kaappu pula bermaksud 'perlindungan'. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan tersebut. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau matahari akan naik. air mawar dan bun ga-bungaan. Hadiah ini termasuk barang kemas. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seor ang ketua agama.Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu gelang kaca. kunyit. air kelapa muda. Setelah mandi. sari. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. sirih pinang. Wanita hamil tersebut didudukkan di bilik mandi dan dimandikan dengan air seperti air susu. Gelang ini dipakai bertujuan untuk melindungi bayi di dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin. Setelah anak dilahirkan. wanita hamil tersebut akan dihias seperti pengantin dan seterusnya akan dikalungkan dengan kalungan bunga oleh suaminya. serbuk kumkum. Masa amat penting bagi segala acara dan upacara untuk mengel akkan berlakunya mala petaka ataupun nasib buruk. Wanita hamil tersebut dipakaikan dengan sari perkahwinan atau sari baru yang dibeli oleh ibu bapanya dan did udukkan di ruang tamu. Hadiah di dalam dulang ini akan diletak di ruang tamu dan se terusnya upacara memandikan wanita hamil tersebut diadakan. Upacara ini juga dikenali sebagai mutugu niir (kulittal). hadiah kepada wanita hamil tersebut yang dikenali sebagai ciir diatu r ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. gelang tangan emas tersebut akan dileburkan untuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada hari pemberian nama. sikat dan cermin serta pelbagai manisan. air kunyit. Seterusnya lampu minyak kuttu vilakku dihidupkan sebagai memohon restu Tuhan dan sebagai . pancalogam dan emas mengikut kemampuan masing-masing. buah buahan. Pada hari upacara dilakukan. Adat Valaikaappu dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia tujuh hingga sembilan bulan. Wanita hamil tersebut akan dipakaikan sebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai Suulkaappu.Seorang suami pula adalah "Tuhan bagi isterinya" dan mesti sentiasa dihormati. gelang tangan.

Bintang bayi ini akan menentukan mental. buaian dihiasi dan jiran -jiran dijemput bersama meraikannya. Setitik minyak bijan yang dicampur dengan sedikit susu ibu dan disapu ke mulut bayi akan bertindak menjadi pelawas dalam sistem penghadaman dan membantu tumbesaran bayi tersebut. Waktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India di mana ia akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu. saudara mara yang hadir akan memberinya gelang untuk dipakaikan sebagai tanda selamat. Selepas itu. Nama seorang anak didapati dari almanak Hindu mengikut bintang dan hari kelahirannya. Sebelum bayi . buah -buahan dan bung a-bungaan. Kegunaan minyak ini dipercayai boleh membawa kecantikan dan supaya bayi tidak diserang sebarang penyakit. Semua saudara mara dimaklumkan apabila lahir seorang bayi. Seorang ketua agama akan ditanyakan untuk mencari nama bertuah itu mengikut aksara bintangnya. Bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Bayi yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah pada hari ketiga. Kelahiran seorang bayi adalah acara penting keluarga dan masyarakat. fizikal dan rohani bayi sehingga dewasa. bayi itu dibawa ke kuil dan upacara diadakan dengan doa selamat. minyak lenga dan mambu juga kadangkala digunakan. Rumah akan dihiasi cantik.memulakan upacara. bayi itu dipangku oleh orang tua satu persatu sambil menyanyikan doa agama oleh kaum wanita. Ketika menamakan. Minyak savvennai yang merupakan campuran minyak bijan. Pada hari ke 30. kelima. Berbagai makanan juga disediakan khas bagi wanita hamil tersebut seperti pelbagai jenis nasi. Madu pula dikatakan dapat melembutkan lidah bayi dan memudahkan bayi bertutur. air gula juga boleh digunakan. Pada hari ke 16 upacara penting diadakan untuk mena makan anak. Di samping madu. Selama 16 hari selepas lahir keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. kuih muih. ketujuh dan sebag ainya iaitu pada bilangan hari ganjil.

si ibu akan mandi selang sehari selepas bersalin. Bagi tujuan kecantikan. Bagi ibu yang bersalin normal. minyak bijan. Akhir sekali bayi akan dibedung dengan kain bertujuan untuk meluruskan anggota badan bayi. sirih dan kapur barus yang dinyalakan diangkat dan diputar tiga kali mengikut arah jam dan juga lawan jam. Ketika bayi dimandikan. Ia bertujuan untuk mengelakkan bala atau sebarang malapetaka dari pada berlaku. hidung. arang. Jika proses bersalin secara pembedahan. Mandian ini dilakukan dengan menyiram ke seluruh badan bayi dengan menggunakan air suam yang kadangkala dicampur dengan bahan bahan herba. Selesai dimandikan. . bayi ditonggengkan dengan mengangkat kedua belah kaki sambil menepuk bahagian punggung untuk mengeluarkan kahak. dulang yang mengandungi serbuk kunyit. Seterusnya para cumanggali akan mencelupkan ibu jarinya ke dalam dulang tersebut dan mencalitkan ke dahi ibu dan anak. dan disapu dengan bedak yang diperbuat dari tepung beras supaya tidak dihinggapi ruam.dibawa masuk ke rumah upacara aalati dilakukan. Susu juga digunakan sebagai bahan utama untuk melembutkan kulit bayi. Dulang juga dilambai sebanyak tiga kali. Bagi upacara aalati ini. Ia bertujuan untuk mengelak penyakit sawan atau kuning. orang luar dilarang melawat mereka kecuali untuk tujuan perubatan. kas -kas dan kacang hijau yang ditumbuk digunakan sebagai pembersih badan b ayi bertujuan untuk mengelakkan penyakit kulit dan melicinkan kulit bayi. urutan perlahan dilakuka n pada tubuh bayi dan tulang belakang bayi supaya tidak bengkok. Bayi pula kebiasaanya dimandikan pada waktu petang oleh seorang wanita yang berpengalaman. kening dan telinga turut diurut. kapur sirih yang dicairkan. Bagi dua minggu pertama. Beberapa bahan seperti serbuk kunyit. ibu yang baru bersalin tidak dibenarkan mandi selama dua minggu atas sebab -sebab kesihatan akibat fizikal ibu yang lemah kerana pembedahan dan kesan kelahiran. Apabila bayi dan ibu kembali ke rumah. mereka diasingkan dari ahli keluarga yang lain di sebuah bilik khas yang sentiasa dijaga kebersihannya. isi dulang aalati dibuang. Setelah ibu dan anak masuk ke dalam rumah. Setelah itu bayi diasapkan dengan asap kemenyan.

Ia bertujuan agar bayi tersebut menjadi seorang yang berguna. Upacara dimulakan dengan ucapan µaaraaro aariraro¶ atau cerita -cerita nasihat. Sebaik sahaja bayi berusia enam belas hari. Nama -nama tokoh sejarawan. Ia dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam buaian dan dikendalikan oleh ahli keluarga yang tertua yang arif tentang agama dan perkara yan g berkaitan dengan dewa-dewa. Nama-nama yang dipilih lazimnya berdasarkan almanak dengan mengikut tarikh kelahiran bayi. upacara pemberian nama dilakukan.Upacara penting dalam masyarakat India ialah amalan mendodoi. nenek moyang serta yang berkaitan dengan agama Hindu juga dipilih bagi bayi tersebut kerana nama yang dipilih ini akan mempengaruhi perwatakannya kelak. . Namun amalan ini semakin berkurangan dilakukan dan han ya diamalkan oleh generasi tua sahaja. Upacara ini juga dikenali sebagai µtaalaattu¶ bermaksud penggoyangan lidah.

Senoi di pertengahan dan Proto -Melayu di selatan. khususnya di negeri Melaka. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosio -budaya di persekitaran mereka di zaman silam. mempunyai unsur unsur pengaruh kebudayaan Melayu. BABA DAN NYONYA Baba dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang terdapat di Negeri-negeri Selat. Mereka memanggil diri mereka sebagai "Baba" atau "Peranakan" kerana kebudayaan mereka. peladang dan ada yang kerap berpindah -randah. yang berasal daripada warisan tradisi Cina. Senoi dan Proto -Melayu.ORANG ASLI Orang Asli adalah tema yang digunakan untuk kumpulan etnik pribumi yang terdapat di Semenanjung Malaysia. iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum -kaum Cina dan Melayu. Kumpulan Negrito biasanya tinggal di utara. Tanah Melayu (kini sebahagian Malaysia). adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai "Baba". Setiap kumpulan dan kumpulan etnik kecil mempunyai bahasa dan budaya tersendiri. . Mereka dibahagi kepada tiga kumpulan utama: Negrito. Ada yang menjadi nelayan.

Bahasa orang Bajau dikenali sebagai sinama.SUKU BAJAU Suku kaum Bajau banyak terdapat di negeri Sabah. India dan suku -suku kaum tempatan di Malaysia. bangsa Bajau juga turut mewarganegarai negara -negara seperti Indonesia. atau sejak kewujudan bangsa Melayu di Nusantara kerana suku kaum Bajau adalah serpihan Melayu gelombang kedua yang datang ke Nusantara . dengan kepadatan tertinggi di Semporna. Sesuai dengan perkembangan masa kini. Kini masyarakat Bajau telah ramai menetap di Semenanjung Malaysia. Kata sinama adalah kata terbitan daripada kata akar Sama dengan menerima sisipan -in. . Selain di Malaysia. Suku kaum Bajau adalah antara penduduk asal kepulauan Borneo sejak berabad -abad lamanya. Filipina dan Brunei. Juga didapati bahawa suku kaum Bajau adalah bangsa Melayu yang sebenar (Melayu Asli). Suku kaum Bajau menganut agama Islam dan sangat menekankan hubungan kekeluargaan dan "le'od" iaitu kelompok sedaerah. Suku kaum Bajau mendiami kawasan pesisir pantai dari Tawau hingga ke Labuan.sehingga membentuk sinama yang bermaksud bahasa kepunyaan bangsa Sama. Berdasarkan kajian awal oleh Badan Galak Pusaka sekurang kurangnya terdapat 26 sub bahasa Bajau atau Sinama. Lahad Datu dan Kudat. Arab. kini ramai masyarakat Bajau mengahwini bangsa -bangsa lain termasuk Cina. Suku kaum Bajau sebenarnya bukanlah merupakan satu suku tetapi ia merupakan s atu bangsa yang lebih besar.

Momogun Laut atau Dusun Laut. Suku kaum Momogun Rungus mendiami kawasan pesisir pantai barat Kudat. Teluk Marudu.sehingga membentuk kata "momogun" yang bermaksud "pemilik tanah". Suku Rungus juga dikenali sebagai Momogun. amalan-amalan dan peraturanperaturan moral dari bangsa Momogun Rungus yang mampu mengelakkan atau mengeluarkan masyarakat mereka dari hukuman-hukuman Kinoringan iaitu Tuhan bangsa Momogun Rungus". Melobong Rungus. Kata Momogun adalah kata terbitan daripada kata akar "pogun" dengan menyambungkan sebutan -mom. Pitas hingga ke Beluran dan juga kepulauan sekitar Kudat. Perkataan ini terhasil dari doktrin agama tradisi bangsa Momogun Rungus iaitu Agama Labus. Suku kaum Rungus merupakan penduduk terbesar di kawasan utara Sabah. Dayak Laut. Aki Rungsud adalah tokoh bangsa Momogun Rungus yang telah membuka Teluk Bandau sebagai Pusat Perdagangan Sistem Barter pada zaman lampau. Pada hari ini kira-Kira 79% suku kaum Momogun Rungus menganut agama Kristian. hukum-hukum agama labus serta hubungan kekeluargaan. 20% adalah penganut Agama Labus (Lzabvus) iaitu agama nenek moyang Momogun Rungus dan kira -kira 1% Momogun Rungus beragama Islam hasil perkawinan campur. Bahasa Momogun Rungus dikenali sebagai Boros Momogun atau Bahasa Rungus. Momogun Rungus. Dayak Dusun. Kota Marudu. "Agama Labus" terhasil dari 2 perkataan dari bahasa Momogun Rungus iaitu "AGAMA" dan "LABUS".Agama Labus bermakna "satu set atau satu himpunan Hukum-Hukum. Pitas. Suku k aum Rungus adalah penduduk asli kepulauan Borneo sejak berabad -abad lamanya. pantai timur Kudat . Paitan. dengan kepadatan tertinggi di kawasan Kudat. Kinabatangan dan Beluran. . Telupid. Suku kaum Momogun Rungus sangat menekankan adat -adat nenek moyang.SUKU MOMUGUN RUNGUS Rungus juga di kenali sebagai Dusun Laut atau Dayak Dusun. Rungus merupakan nama nenek moyang mereka yang di kenali sebagai Aki Rungsud.

Sungai Skrang. SUKU IBAN Suku kaum Iban dahulu dikenali sebagai dayak laut dan dengan jumlah sebanyak 576. .Suku kaum Momogun Rungus sebenarnya bukanlah merupakan satu suku tetapi ia merupakan satu bangsa yang lebih besar. Biasanya. seni. kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. Tarian Ngajat ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran dalam kehasilan menuai padi sepanjang tahun ini. Bangsa Momogun merupakan penduduk asli kepulauan Borneo iaitu kepulauan ketiga terb esar di dunia. Orang Iban biasanya menduduki di lembah Sungai Saribas. dan Sungai Rajang. bangsa Momogun juga turut di temui di negara negara jiran seperti Indonesia dan Brunei. dianggap suci. pandangan alam serta segi etnologinya Selain di Malaysia. Tradisi orang Iban adalah menyimpan pasu. Perayaan penting yang disambut oleh suku Iban adalah Hari Gawai Dayak yang dijalankan antara hari pertama dan kedua pada bulan Jun. dan tempayan yang dipanggil tajau. bernilai. Ia diwarisi secara turun -temurun. Sungai Batang Lupar. Ini berikutan berdasarkan kesamaan dari segi bahasa. dan dihomati. kepercayaan.000 iaitu 30% daripada jumlah penduduk Sarawak. gong.

pakaian tradisi mereka turut dihiasi dengan hasil sen i manik yang menarik. kira -kira 1. Kadazan dan Dusun mereka digabungkan bersama kerana berkongsi bahasa dan budaya yang serupa. Mereka juga terkenal untuk minuman tuak (arak beras ). dan pemburu. . 5 meter dari tanah dan berfungsi memantau pergerakan dari pelbagai arah.SUKU BIDAYUH Kaum Bidayuh Sarawak terkenal kerana keramahan budaya mereka. Bagaimanapun. Sewaktu zaman pemburuan kepala. sambil memburu menggunakan sumpitan dan menangkap ikan. Secara tradisi. sementara etnik Dusun tinggal di kawasan pergunungan. Kadazan Dusun membentuk 30 peratus populasi negeri itu. Mereka juga adalah antara etnik Sabah terakhir untuk membuang amalan memburu kepala. bezanya etnik Kadazan tinggal di kawasan lembah dan secara tradisi terlibat dalam penanaman p adi. Kini. SUKU MURUT Kaum etnik ketiga terbesar di Sabah. Seperti kebanyakan kaum pribumi di Sabah. selain menjadikan kawasan pergunungan sebagai tempat kediaman. mereka menduduki kawasan pedalaman di utara Borneo. Terdiri daripada dua kaum. hasil pemburuan tersebut diletakkan di dalam sebuah µbaruk¶. Asalnya mereka mengamalkan ajaran animisme dan kini ramai yang telah memeluk agama Kristian. Baruk adalah sebuah rumah bulat yang dahulu kala menjadi tempat bagi pemuda Bidayuh mengawal kampung mereka. mereka menanam padi huma dan ubi kayu. Ia dibina tinggi. Ada yang merupakan peladang. Murut merangkumi 3% populasi penduduk negeri ini. KADAZAN DUSUN Kumpulan etnik terbesar Sabah.

Pendidikan merupakan salah satu agen pewarisan budaya. Keperluan terhadap pendidikan kepelbagaian kebudayaan menjadi lebih ketara kepada negara yang berjaya mencapai kemerdekaan setelah dibelenggu oleh kuasa imperialis.PENGHURAIAN KEPENTINGAN KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA KEPADA GURU Menurut Wirth (1938). kemunculan elemen hegemoni atau superior antara budaya yang berada dalam lingkungan masa dan ruang yang sama boleh dibendung bagi mengelakkan konflik yang lebih rumit. Oleh kerana proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. kepentingan kebendaan dan kontraktual. Pendidikan dilihat sebagai satu -satunya agen dan proses yang menyambung dan mengekalkan pewarisan budaya. atas persamaan hasrat. Oleh itu. Penerapan kepelbagaian budaya dalam pendidikan adalah sebagai pelengkap kepada sistem pendidikan dengan memberi penekanan terhadap prisip saling memahami dan menghormati antara kaum. Sementara itu. etnik dan sub budaya. Amalan-amalan budaya dalam . maka masyarakat yang berbeza budaya dapat dipadukan menerusi proses pendidikan. pendidikan telah meyampaikan pelbagai ilmu dan menanamkan pelbagai nilai dan kemahiran hidup seperti yang terkandung dalam kurikulum pendidikan. setiap guru haruslah mempunyai kesedaran tentang kepe ntingan kepelbagaian budaya. di samping menggalakkan pengembangan ilmu yang boleh menggiatkan lagi daya cipta bagi memperkayakan budaya bangsa berkenaan (Asiah Abu Samah. Sehubungan itu. dalam membinc angkan perancangan dan pelaksanaan dasar pendidikan di negara ini pendekatan yang harus dibangunkan ialah pendekatan budaya. Menerusi peranan ini. Kepelbagaian kebudayaan haruslah diketengahkan secara meluas dalam pendidikan oleh guru kerana berdasarkan identiti penduduk ia membentuk jati diri sesebuah masyarakat setempat. masyarakat heterogenus di bandar akan terus terikat dan bergantung antara satu sama lain sehingga membentuk sentimen komunal. 1985:114 ). iaitu menjadikan trait -trait budaya yang pelbagai sebagai dasarnya.

Penerimaan dan penggunaan prinsip kepelbagaian kebudayaan dalam proses pendidikan di sekolah pada hari ini ternyata amat diperlukan.Dengan ini . isi pelajaran. pengetahuan pelajar serta kemahiran yang hendak disampaikan. Seterusnya. guru perlu menentukan objektif pengajaran. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menekankan pembinaan negara bangsa Malaysia. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai Keberkesanan kurikulum yang sedia ada dalam meningkatkan tahap pemahaman pelajar sekolah terhadap ciri -ciri dan amalan budaya yang pelbagai di . Pendedehan ini akan mewujudkan perpaduan di antara pelajar yang terdiri daripada berbilang bukan dan kaum dan berbeza latar belakang .pendidikan pada tahap ini bukan sahaja dari perkembangan dalaman budaya sendiri bahkan juga hasil penyerapan unsur -unsur budaya asing. Pembahagian kumpulan heterogeous sahaja mewujudkan interaksi di antara pelajar berlaianan jantina berlaianan pencapaian akademik malah ia juga akan membantu pelajar untu k mengenali budaya dan sesuatu adat . fungsi guru dan bahan pengajaran yang digunakan dalam memberikan pendedahan mengenai prinsip kepelbagaian budaya juga perlu diberikan perhatia n sewajarnya.Jika pelajar tidak berasa diri mereka tersisih mereka akan bergaul dengan pelajar lain dengan mesra. Para pelajar akan bersatu padu aktiviti untuk yang menyelesaikan masalah atau untuk menjalankan diberikan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. keperluan. Kedua-dua aspek berkenaan perlu dirancang dengan teliti kerana guru perlu menentukan bentuk -bentuk sosiobudaya yang hendak diterapkan melalui bahan -bahan pengajaran yang digunakan. Makan pendidikan yang member pendedahan tantang budaya akan membantu generasi murid merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Penerapan amalan silang budaya dalam sistem pendidikan negara khasnya dalam proses p&p dan persekitaran bilik darj ah. tajuk. Pada masa yang sama. Proses perancangan ini akan melibatkan perkara -perkara seperti mengenal pasti latar belakang diri. bahan pengajaran. maka pola dan tahap inte raksi sosial serta kefahaman budaya antara pelajar sekolah perlu diteliti dan diperkemaskan. tidak ada sebarang kelompok pelajar merasakan diri mereka tersisih di bilik darjah atau pun sekolah.

dan pendidikan.Dengan ini. Pada masa yang sama. Selain itu. falsafah dan kurikulum pendidikan nasional. kemasukan nilai dan budaya ya ng pelbagai dari luar lingkungan masyarakat majmuk pada hari ini menjadikan kesedaran dan fahaman terhadap kepelbagaian budaya ini lebih penting. tempat. dengan adanya saling faham dan celik budaya. kefahaman dan kesedaran terhadap kepentingan kebudayaan kebangsaan akan dapat diterapkan dalam sistem. Tanpa kesefahaman dan toleransi. Selain itu . satu landasan ke arah pembentukan masyarakat majmuk yang bersatu dan saling menghormati akan tercapai. Penglibatan murid -murid dalam sesuatu aktiviti di dalam pengajaran dan pembelajaran guru dapat memupuk semangat belajar di kalangan murid -murid di dalam kelas. Keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menghadapi survival heterogeniti masyarakat d an pelajar di negara ini. pemahaman umum terhadap kefahaman dan penerimaan pelbag ai ciri budaya asing di negara ini akan dapat . Guru -guru harus menggunakan kebijaksanaan dalam menjayakan kurikulum agar t idak memaksa atau mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam pengajaran kerana nilai serta kepercayaan masyarakat akan berkembang.negara ini demi mencapai perpaduan yang lebih jitu. bahan pengajaran termasuk buku -buku teks perlu lebih berupaya menonjolkan dengan tepat pola budaya yang heterogenous di negara ini. Maka guru haruslah mempunyai kesedaran tentang ini dalam menyampaikan konsep kebudayaan dalam pendidikan. penelitian terhadap perkembangan dan fenomena sosial di sekolah amat penting bagi menentukan hala tuju dan perancangan dasar yang lebih praktikal. Perlu disedarai bahawa dalam situasi masyarakat majmuk. Secara kesimpulannya. Sebaliknya. Dengan memperkasakan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat majmuk. berubah mengikut masa. Justeru. guru dapat mengeratkan hubungan silatulrahim antara murid-murid di dalam kelas. budaya yang dimilki juga adalah majmuk. guru juga dapat melibatkan semua murid -murid dalam sesuatu aktiviti tanpa mengira kaum. generasi muda akan menjadi terasing dan terpinggir dalam kepelbagaian nilai d an budaya tersebut. Guru dapat menjalinkan hubungan mesra dengan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

ditingkatkan dan menjadi lebih signifikan. . Ini amat sesuai dalam konteks kedudukan negara ini yang mempunyai suku kaum dan latar belakang budaya yang rencam.

peranan murid peranan guru peranan sekolah kurikulum tersirat IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA . Implikasi kepelbagaian sosio-budaya ini dapat dilihat melalui peranan murid.PERBINCANGAN MENGENAI IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA KEPADA SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA  Kepelbagaian sosio-budaya dalam system masyarakat majmuk di negara kita akan memberikan kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran se cara khasnya. peranan sekolah dankurikulum. peranan guru .

tahap tahap perkemban gan muridnya. Keempat guru juga perlulah menepati masa dan menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap murid dan tidak harus menye ntuh sensitiviti perkauman dan kepercayaan. Kedua guru juga perlulah memastikan perbezaan kelas sosial perlu ditangani sebaik mungkin supaya murid tidak berasa dipinggirkan. Contohnya anak seorang doktor dengan anak seorang buruh tidak boleh berada dalam saru kumpulan. Ini bermaksud guru tidak mengelompokkan murid mengikut kelas sosial mereka. Seorang guru perlu arif tetang keupayaan. Kelima jika guru peka terhadap kepelbagaian sosiobudaya.Peranan Guru Peranan guru amat penting dalam dalam memberi kesan kepada kepelbagaian sosio budaya. Ini adalah keran isu sensitivity perkauman ini akan menimbulkan konflik dalam diri murid dimana ia akan meminbulkan perasaan benci dan rasisme. sikap dan tingkah laku yang sesuai untuk mengembang potensi secara optimum. Pengendalian kelas sosial mampu menangani masal ah kelompok yang menyebabkan jurang perkauman.ini adalah penting bagi mengelakkan sikap bias dan pilih kasih terhadap kaum sendiri. Ini adalah kerana pemahaman tentang keupayaan murid dapat membantu guru memilih kaedah pengajaran yang sesuai. Ketiga. guru boleh merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua murid. Pertama guru perlulah menjalankan tugas dengan profesional dan berdedikasi. guru perlulah menolong murid memahami dan membentuk nilai. merumuskan hasil .

. Dalam masa yang sama. pemulihanan dan penggayaan dapat dimajukan supaya kesemua murid mencapai hasil pembelajaran. Oleh kerana pendidikan merupakan faktor utama untuk mencapai misi nasional.ini adalah kerana guru adalah sumber utama pengetahuan serta sebagai pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran.pembelajaran dengan kaedah yang menarik. Guru juga perlulah mencatat kemajuan dan kelemahan dalam setiap pengajaran serta mencari peluang untuk pengubahsuaian ke arah yang lebih baik . guru adalah agen perubahan dan sumber inspirasi murid. Ini adalah kerana selepas penilaian dilaksanakan. guru memainkan peranan penting dala m kejayaan misi ini.

Antara langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru ialah menyediakan aktiviti yang boleh menyemai semanga t saling mempercayai dalam diri murid. Ini adalah kerana dalam sebuah bilik darjah murid -murid terdiri daripda kumpulan sosila dalam kelompok berlaina bangsa seperti malayu. mereka perlulah membersihkan hati murid melalui pendidikan yang terbaik. Antaranya ialah p eraturan. sebab dan objektif. Jadi guru perlulah peka dan mendalami hati pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kedua guru perlulah menyemai sikap percaya antara guru dan murid serta murid dan murid. Terdapat beberapa panduan dalam memahami tingkah laku murid. Sebagai guru. cina dan india. Contohnya murid bangsa cina bermalam dan menjadi anak angkat kepada keluarga kaum melayu. Contohnya membuat aktiviti gotong royong di rumah murid mengikut kaum. Ini sekaligus dapat mengembangkan proses sosialisasi an tara kaum seterusnya perpaduan dapat dijalin dalam masyarakat. Pertama guru perlulah menyenaraikan maklumat yang perlu diketahui oleh murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini ada lah supaya guru peka terhadap keperluan tersendiri sesuatu kaum.Peranan Murid Implikasi kepelbagaian sosiobudaya adalah lebih majoriti kepada murid kerana murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Ini adalah kerana kerap kali terdapat perbezaan antara individu murid dengan kumpulan murid lain. . Guru juga berperanan menggunakan kemahiran optimum dalam pengurusan bilik darjah sert a guru perlulah memahami tingkah laku dan budaya murid supaya tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang tepat dan betul.

Namun demikian kesedaran batasan dalam perhubungan adalah perlu dititik beratkan agar tidak timbul masalah social. bahasa badan. tetapi penggunaan bahasa yang standardadalah sangat digalakkan. guru perlulah menggunak an pendekatan penyayang seperti menggunakan bahasa lembut. penyertaan aktif. Ini adalah supaya pembentukan akhlak mudah dilakukan dimana murid mudah terima motivasi secara berhemah. Oleh yang demikian aktiviti yang melibatkan rakan berlainan jantina adalah digalakkan. penulisan. menegur dengan berhemah. kreatif. penggunaan alat seperti komputer. Kelima. Budaya belajar yang ceria adalah seronok.Ketiga walaupun murid tinggal di negeri yang mempunyai dialek yang tersendiri. interaksi adalah sangat penting dala m membina perhubungan. inovatif. Kemahiran belajar caa belajar kini adalah lebih mementingkan aspek nilai murni dan hubungan mesra . Penggunaan dialek adalah perlu dielakkan. Ini bole h dibentuk apabilag guru menggunakan bahasa yang betul walaupunguru tersebut berasal daripada negeri yang sama. Ketujuh. Salah satu cara untu k memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid melalui komunikasi adalah melalui senyuman. Keenam murid perlulah menguasai kemahiran berkomunikasi yang dijelmakan melalui cara bertutur. Keempat. Aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa adalah sangat digalakkan seperti Minggu Bahasa. murid perlulah mengalami budaya belajar ceria. Cara ini dapat mempercepatkan proses kesetiaan murid terhadap guru dan seterusnya kualiti memindahkan maklumat guru kepada murid dapat ditingkatkan.

Guru juga perlulah membiasakan murid datang kelas tepat pada waktunya. intelek. dan sosial. Akhir sekali guru juga perlulah mempunyai kemahiran mengawal kelas. Ini adalah supaya menambahkan penumpuan guru terhadap penyampaian pengajaran . emosi. Kelapan murid perlulah mempunyai disiplin yang tinggi seperti guru membuat peraturan dan pendekatan yang yang digunakan perlulah berhemah tegas bukan tujuan mendera tetapi pengajaran. Murid juga perlulah diberi i pengiktirafan apabila ada peningkatan. . rohani.supaya murid kembangkan potensi diri dari segi jasmani. Anata langkah yang boleh dilaksanakan ialah guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan mengelakkan aktiviti yang membosankan.

Antaranya ialah: ALIRAN JENIS SEKOLAH Sekolah rendah ‡ ‡ ‡ SK (Bahasa Kebangsaan) SJKC (Bahasa Cina) SJKT (Bahasa Tamil) SBT SMT SMKA Sekolah Model Khas Sekolah menengah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ SMK Harian Sekolah yang dikendalikan agensi lain: o MRSM o Sekolah swasta o Sekolah antarabangsa Sekolah berasrama ‡ Beri peluang kepada murid cemerlang. Sekolah teknik menengah ‡ Peluang belajar kepada murid yang cenderung dalam bidang teknikal dan vokasional. ‡ Bidang vokasional spt ERT dan pertanian. penuh (SBP) kokurikulum dan sahsiah. Terdapat pelbagai pilihan sekolah dalam sistem pendidikan negara. . luar bandar khususnya mendapat pendidikan terbaik dalam bidang akademik. ‡ Bidang teknikal spt kejuruteraan elektrik dan mekanikal. (KISAS).Peranan Sekolah Pendekatan sekoah penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah. pancaragam di Sekolah Tun Fartimah dan pidato di Kolej Islam Sultan Alam Shah. ‡ Menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi. ‡ Setiap SBP ada keistimewaan masing-masing dalam bidang kokurikulum seperti ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsa r.

Mempunyai ciri tinggalan sejarah. SMK Clifford. terletak di kawasan strategik. Memupuk potensi murid dari segi minat. Sekolah Model Khas ‡ Gabungkan murid tahap II sekolah rendah dan murid sekolah menengah dalam satu bumbung. Kolej Melayu Kuala Kangsar. Banyak memberi sumbangan kepada negara.Sekolah Menengah ‡ ‡ Menyediakan pendidikan islam kepada murid. Victoria Institu tion (KL). Sekolah Tinggi Melaka. Sekolah Primier ‡ Sekolah yang mempu nyai unsur sejarah dan tradisi yang kukuh dan beri sumbangan kepada negara sejak penubuhannya. Sekolah 100 tahun ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Dibina sebelum tahun 1905. pendengaran dan pembelajaran. autisme. Kebangsaan Agama (SMKA) ‡ Menunjukkan komitmen KPM untuk menerapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama kepada murid -murid. syndrom down. Maktab Sultan Ismail (Kelantan). Melahirkan tokoh negara dan korporat. Khas kepada murid bermasalah penglihatan. ‡ ‡ Sekolah Khas Pendidikan ‡ Konsep baru menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif. Pahang Pendidikan dan disleksia. infrastruktur lengkap. berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan. ADHD . Sekolah Zainab(Kelantan). ‡ ‡ ‡ Menjadi lambang kebanggan negara sejak penubuhannya. Sekolah Bestari ‡ ‡ Kebanyakannya di Putrajaya dan Cyberjaya Mempunyai reka bentuk yang menarik. Cth: Penang Free School. Kuala Lipis dan SMK Bukit Jenun Pendang. Sebahagiannya adalah sekolah primier. kreativiti. Contoh. sahsiah dan kepimpinan dan beri peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu di dalam dan luar negara.

Nilai diterapkan tanpa mengira latar sosial mereka. dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Murid dari kaum berlainan mula menerima budaya dari kaum lain. ‡ Kepelbagaian sosio -budaya telah mewujudkan sekolah yg terdiri dari pelbagai bangsa. o KPM juga menubuhkan sekolah yang terdiri daripada interaksi murid yang berlainan jantina. Sekolah aliran agama menunujukkan komitmen KPM untuk terapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama. sekolah mengambil kira tahap kelas sosial ‡ ‡ ‡ Peluang yang sama untuk terima pendidikan.‡ Supaya mereka menjadi insan yang berdikari. o Murid lelaki dan perempuan bebas berinteraksi dalam aktiv iti . ‡ ‡ ‡ Sekolah merupakan tempat pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. Pihak sekolah: o Menggunakan bahasa rasmi o Menggalakkan murid melibatkan diri dalam akticiti yang dianjurkan oleh sekolah. pekak. ‡ ‡ KPM berusaha atasi masalah masalah kepelbagaian sosio budaya melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. buta Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid. ‡ Sekolah Wawasan ‡ ‡ SMPK Inderaputra (bisu. Contoh: o RIMUP (Program Integrasi Untuk Perpaduan) o Untuk memupuk perpaduan tanpa mengira kaum. o Beri sokongan moral dan material kepada murid. Dahulu terasing antara satu sama lain dan telah disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam ‡ Penekanan semangat perpaduan sejak kecil memudahkan memupuk semangat perpaduan. ‡ Pembinaan masyarakat.

o Mewujudkan pola interaksi berkesan dalam membenuk perpaduan dan integrasi masyarakat. .pembelajaran. o Pihak sekolah mengelola aktiviti melibatkan murid pelbagai jantina. o Namun masih mengamalkan nilai dan budaya masyarakat.

maka dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. terima kasih . Tanpa bantuan beliau sudah pasti saya menghadapi lebih banyak masalah dan kekeliruan di dalam menghasilkan tugasan yang terbaik. Kerjasama dan persefahaman amat dihargai. Sekian. Tidak lupa juga kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Encik Danapalan A/L Govindhan kerana telah memberi banyak panduan kepada saya di dalam memastikan tugasan ini dibuat dengan betul dan bersistematik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu bapa saya yang banyak memberi dorongan dari segi motivasi dan material di dalam memastikan tugasan ini dapat diselesaikan. Akhir sekali terima kasih buat semua yang telah memberikan idea bagi menghasilkan tugasan yang terbaik. Perbincangan dengan rakan -rakan banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan baik. Terima kasih tidak terhingga juga buat rakan seperjuangan yang banyak membantu di dalam berkongsi maklumat dan pendapat. Penerangan yang diberikan oleh beliau sangat jelas. Syukur kepada tuhan kerana dengan bantuan dan restunya.PENGHARGAAN Selamat sejahtera. Kerjasama mereka semua amat saya hargai.

Tajuk tugasan kami adalah berdasarkan konsep kepelbagaian budaya di Malaysia. Saya juga telah mencari maklumat di pusat sumber. Pusat sumber perlu menyediakan banyak lagi buku untuk memudahkan para pelajar. Beliau juga membantu menyelesaikan masalah yang kami hadapi sepanjang tug asan ini disiapkan. Pertama sekali. saya juga telah mempelajari adat istiadat masyarakat majmuk masyarakat di Malaysia. Buku-buku yang berkaitan dengan tajuk budaya agak kurang tetapi saya berusaha untuk mendapatkannya. Selepas mengedarkan tugasan ini beliau telah memberikan penjelasan yang cukup baik sehingga kami faham akan topik yang telah diberikan.REFLEKSI Saya Malini A/P Munusamy dari unit BT/ PJ /SAINS semester 5 diberi tugasan bagi subjek Budaya dan Pemb elajaran (EDU3106) oleh En Danap alan. Kami juga diminta untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian(RPH) yang berkaitan dengan pembelajaran berkesan yang mesra budaya dan adat resam. Dengan adanya kemudahan wireless di IPRM saya telah cuba mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. Tambahan pula. kepentingan kesedaran kepelbagaian budaya kepada guru dan juga mengenai implikasi kepelbagaian budaya kepada sistem pendidikan di Malaysia. tetapi saya tidak mendapat segala maklumat yang saya perlukan melalui internet. Makanan. Semasa membuat tugasan ini. saya ingin megucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami En Danapalan yang banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. alat muzik. . saya telah mempelajari banyak perkara tentang budaya masyarakat Malaysia.

kaum Cina. pakaian dan juga perkahwinan kaum Melayu. Apa yang saya perolehi melalui tugasan ini akan saya aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa depan. terima kasih . Sekian. Saya berasa sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya.tarian. kaum India dan juga kaum-kaum minoriti di Malaysia. saya telah menyiapkan tugasan ini dengan baik sekali. Akhirnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful