P. 1
Jenis Soalan

Jenis Soalan

|Views: 1,127|Likes:
Published by Pan Mee Yee

More info:

Published by: Pan Mee Yee on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

Ciri-Ciri Ujian Yang Baik

‡ Sesuatu ujian yang baik perlu mengandungi kesahan dan kebolehpercayaan ‡ Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian ialah:
± Ujian hendaklah berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian ± Arahan cara calon patut bertindak balas terhadap sesuatu ujian / soalan hendaklah jelas ± Bilangan soalan hendaklah mencukupi ± Bahasa soalan mudah difahami ± Bentuk soalan yang sesuai dengan aras kemahiran yang dikehendaki / proses mental yang sesuai ± Petunjuk jawapan tidak diberikan dalam soalan ± Istilah hendaklah tekal, sempurna dan ejaan yang betul ± Indeks diskriminasi yang tinggi

Ciri-Ciri Ujian Yang Baik
‡ Sesuatu ujian yang baik perlu mengandungi kesahan dan kebolehpercayaan ‡ Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian ialah:
± Ujian hendaklah berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian ± Arahan cara calon patut bertindak balas terhadap sesuatu ujian / soalan hendaklah jelas ± Bilangan soalan hendaklah mencukupi ± Bahasa soalan mudah difahami ± Bentuk soalan yang sesuai dengan aras kemahiran yang dikehendaki / proses mental yang sesuai ± Petunjuk jawapan tidak diberikan dalam soalan ± Istilah hendaklah tekal, sempurna dan ejaan yang betul ± Indeks diskriminasi yang tinggi

Pembina Soalan
‡ Ciri-ciri pembina item / soalan yang baik:
± Menguasai isi pelajaran ± Pengetahuan mengenai ciri-ciri ujian yang baik ± Pengetahuan tentang berbagai-bagai format soalan ujian / item ± Pengetahuan mengenai objektif pendidikan ± Kebolehan berkomunikasi ± Pengalaman membina soalan / item ± Pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak ± Kreatif, tekun dan sabar ± Mempunyai sikap terbuka dan sanggup dikritik

Jenis Soalan Secara umumnya. terdapat dua jenis soalan. iaitu ± Soalan / Item Objektif ± Soalan / Item Subjektif .

Pemarkahan adalah objektif dan cepat. mudah serta jitu. 1977 ² item yang boleh diperiksa secara objektif iaitu pemeriksa-pemeriksa berlainan memperoleh skor yang sama ketika memeriksa jawapan yang serupa Ciri serupa item-item objektif ² menghidangkan kepada calon tugas yang sangat terkawal dan terbatas jenis tindak balas yang boleh dibuat Untuk mendapat jawapan betul. Gagal menguji kebolehan calon untuk memilih.Jenis Soalan Definisi Soalan / Item Objektif Grounlund. calon perlu menunjukkan pengetahuan serta kefahaman khusus yang diperlukan. menyusun dan menyatukan idea-idea .

jenis item / soalan yang memerlukan calon membuat pilihan .Bentuk Soalan/Item Objektif Terdapat dua kumpulan utama item objektif.jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan daripada calon . iaitu: .

mungkin berbentuk satu soalan atau pernyataan dan calon dikehendaki memberi jawapan. .Bentuk Soalan/Item Objektif Jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan daripada calon terdiri daripada: (a) Item Jawapan Pendek . . (b) Siapakah pengarang buku Ranjau Sepanjang Jalan? «««««..Memerlukan jawapan pendek.Contoh: (a) Namakan ibu negeri Sarawak «««««.

Contoh: (a) Negeri ««. Calon dikehendaki mengisi tempat kosong berkenaan. Ialah pengeluar timah yang terbesar di Semanjung Malaysia. Jenis iklim yang dialaminya ialah iklim ««««.Bentuk Soalan/Item Objektif Jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan daripada calon terdiri daripada: (b) Item Melengkapkan . . (b) Malaysia menerima hujan sebanyak 2540 mm setahun dan suhunya ialah kira-kira 27OC. .Item yang merupakan satu ayat yang tidak lengkap...

Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan dan nama item adalah berdasarkan keadaan pilihan itu seperti format padanan. Tindak balas item jenis pilihan telah diberikan.Bentuk Soalan/Item Objektif Jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan. . Calon hanya dikehendaki memilih jawapan yang betul atau paling tepat. format Betul-Salah. dan format Aneka Pilihan.

Betul-Salah. Sama-Bertentangan.Item jenis ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis: (a1) Jenis Betul-Salah yang mudah Calon diberikan pernyataan. dan Tepat-Tidak Tepat. ( ) ( ) (ii) Mineral dalam diet menghasilkan haba dan tenaga kepada tubuh. Pilihan yang biasa digunakan ialah Ya-Tidak. Contoh: Tandakan ( ¥ ) bagi pernyataan yang Benar dan ( x ) jika pernyataan itu Salah. Mereka dikehendaki menyatakan Betul-Salah pernyataan tersebut.Bentuk Soalan/Item Objektif (a) Item Betul-Salah . . B S (i) Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy. Benar-Tidak Benar. Calon dikehendaki menentukan betul atau salah pernyataan yang diberikan.Item ini merupakan item berbilang pilihan jenis dua pilihan. ( ) ( ) .

Calon-calon dikehendaki menentukan jawapan betulsalah. terdapat pokok soalan (pernyataan yang belum lengkap) diikuti oleh beberapa jawapan. Dalam bentuk ini penulis item dapat bertanyakan beberapa soalan berdasarkan pokok soalan.Bentuk Soalan/Item Objektif (a) Item Betul-Salah (a2) Jenis Himpunan Dalam bentuk ini. Contoh Min ialah B S (a) ukuran kecenderungan memusat B S (b) markah lulus suatu ujian B S (c) korelasi antara dua pemboleh ubah .

Bentuk Soalan/Item Objektif (a) Item Betul-Salah (a3) Jenis Pembetulan Calon dikehendaki menentukan betul-salah sesuatu pernyataan dan selepas itu pernyataan yang salah itu hendaklah diperbetulkan. . Contoh B S Punca ganda dua 64 ialah 9. B S Kucing jenis binatang peliharaan. Fakta yang hendak dipastikan betul-salahnya hendaklah digarisi. B S Nenek ialah ibu kepada bapa.

Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan . Bernafas melalui mulut 2.Contoh: Padankan item-item pada Ruang A dengan pilihan Acara-Acara pada Ruang B. Ayun Tangan 3. Ruang A Butir-Butir Mengajar ( ( ( ( ) ) ) ) 1. Lonjakan dua belah kaki 4. Tindak balas boleh digunakan lebih daripada sekali.Item padanan menghidangkan masalah (premises atau stimuli) dan beberapa penyelesaian masalah (tindak balas). . Lonjakan sebelah kaki Ruang B Acara-Acara (A) Lompatan (B) Lombol lalu (C) Mendagu (D) Berenang (E) Lari pecut . Item ini mempunyai sifat homogen sama ada di bahagian masalah atau tindak balas.

Dibahagikan kepada tiga jenis: (b1) Item Padanan Homogen Mudah . Calon dikehendaki memadankan sebab dengan akibat. dan sebagainya.Klasifikasi seperti klasifikasi batu-batan dan jenis-jenis perkataan diberikan dalam tindak balas. (b3) Item Padanan Jenis Klasifikasi . Format ini merupakan cantuman antara padanan dan item berbilang pilihan dan sesuai dengan tugasan fahaman. . sebab-kesan. (b2) Item Padanan Perhubungan Logik . pelajar menjawab stimuli dengan cara memilih klasifikasi yang diberikan. sebab-akibat.Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan .Padanan jenis homogen termasuklah item yang memerlukan calon memadankan satu stimuli dengan pilihan yang sesuai. misalnya. atau sebab dengan kesan. penjelasan dan kritikan.Perhubungan logik.

Tangkai Jering 3.Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan .Contoh b1: Peribahasa ( ( ( ) ) ) 1. Hujan Selama 1 Minggu 2.Contoh b2: Sebab ( ( ) ) 1. Buah Tangan 2. Otak Udang Makna (A) oleh-oleh (B) kedekut (C) Pintar (D) Bodoh . Hujan tidak turun selama 1 minggu Akibat (A) banjir (B) kemarau (C) kebakaran .

I turned it over to him and started the report. 4.Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan . I warned her. Key: (A) simple sentence (B) compound sentence ( ) (C) complex sentence that his answer is correct. . They made him chairman ( ( ) ) 3. 1. The teacher said ( ) (D) compound-complex sentence 2. but she was persistent. write the letter of the type of sentence in the blank to the left of the sentence. complex or compoundcomplex. Determine whether the sentence is simple. After I had gathered the information.Contoh b3: Direction: Item 1 ² 7 each contains a complete sentence. compound. Using the key below.

Terdapat pokok soalan yang mempunyai rangsangan (stimulus). Item Aneka Pilihan terdiri daripada satu pokok soalan yang merupakan situasi masalah dan beberapa pilihan jawapan munasabah kepada masalah tersebut. Satu daripada pilihan ialah jawapan (key) dan pilihan yang bukan jawapan dinamakan pengganggu (distractor). dan pilihan (option). Item ini dibahagikan kepada pokok soalan (stem). . Berlaku proses pilihan jawapan daripada beberapa pilihan.Bentuk Soalan/Item Objektif (c) Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah dari golongan item jawapan tetap kerana telah disediakan tindak balas.

Berfungsi sebagai pengenal. graf. jadual. Jawapan hendaklah tepat. tidak mengelirukan dan dipersetujui oleh pakar-pakar yang mahir dalam bidang berkaitan.Bentuk Soalan/Item Objektif (c) Item Aneka Pilihan Pokok Soalan (Stem) sepatutnya mengandungi suatu masalah yang hendak dikemukakan. penggerak dan pengawal dalam sesuatu soalan. punca. . Rangsangan berbentuk perenggan. Pengganggu merupakan jawapan yang mungkin diberikan oleh calon yang tidak mengetahui. TIDAK semua pokok soalan memerlukan rangsangan. Jawapan yang betul dinamakan jawapan (Key). kurang mengetahui atau raguragu terhadap masalah yang dikemukakan. Stem mungkin berbentuk soalan atau kenyataan yang belum lengkap. ayat. gambar rajah dan lain yang wujudnya sebagai satu kemestian kepada sesuatu pokok soalan. Pilihan terdiri daripada jawapan dan kemungkinan jawapan yang dinamakan pengganggu.

Negatif [kecuali.Item Interpretif . kurang] .Jawapan Terbaik .Cantuman yang sesuai / sekuen .Antonim / Sinonim .Kloz .Jawapan Disenaraikan . paling.Analogi .Mencari Kesalahan .Jawapan Betul .Bentuk Soalan/Item Objektif (c) Pengkelasan Item Aneka Pilihan . bukan.Aturan Terbaik .

Soalan langsung adalah lebih baik daripada bentuk pernyataan yang tidak lengkap Garis kosong hendak sama panjang dan terletak di sebelah kanan. Perkataan atau rangkai kata yang dikosongkan hendaklah merupakan isi penting. Item Jenis Jawapan Pendek Tugasan soalan seharusnya jelas dan jawapan yang diperlukan adalah ringkas dan tepat Elakkan daripada memetik perkataan dari buku teks secara terus-menerus.Panduan Membina Item Objektif 1. Elakkan daripada menggunakan lebih daripada satu tempat kosong. Ini untuk mengelakkan calon daripada menghafaz jawapan. .

Elakkan daripada menggunakan pernyataan yang kurang penting.Panduan Membina Item Objektif 2. Pertanyaan benar/salah seharusnya sama panjang Elakkan daripada menghidangkan pernyataan soalan secara terus menerus daripada buku teks Jumlah jawapan Betul dan Salah lebih kurang sama banyak . Pastikan pernyataan (soalan) mengandungi satu idea utama sahaja kecuali soalan yang bertanyakan hubungan ´sebab-akibatµ. Elakkan daripada menggunakan pernyataan negatif atau dua negatif Elakkan daripada menggunakan ayat yang panjang dan kompleks. Item Betul-Salah Elakkan daripada menggunakan pernyataan soalan yang terlalu umum. Elakkan daripada menggunakan pernyataan negatif atau dua negatif Elakkan daripada menggunakan ayat yang panjang dan kompleks. Elakkan daripada menggunakan pernyataan soalan yang terlalu umum. Elakkan daripada menggunakan pernyataan yang kurang penting.

Item Jenis Padanan Gunakan hanya isi pelajaran/bahan yang homogen bagi setiap kumpulan item Pastikan jumlah rangsangan dan tindak balas tidak sama bilangannya.Panduan Membina Item Objektif 3. atau tidak digunakan langsung jika perlu Aturkan senarai rangsangan dalam turutan yang logik Pastikan semua item dalam set item padanan terletak dalam muka surat yang sam - . lebih daripada sekali. Arahan hendaklah diberi sama ada tindak balas boleh digunakan sekali.

Item hendaklah mengikut JSU Pokok item berbentuk soalan atau pernyataan yang belum lengkap Jawapan bagi pernyataan yang belum selesai / lengkap diletakkan di hujung soalan / item Nyatakan item dalam bentuk positif (pokok item positif hendaklah diutamakan) kerana berupaya mengukur hasil-hasil penting pelajaran daripada item negatif.Panduan Membina Item Objektif 4. Item Aneka Pilihan Pokok Soalan Pokok soalan (stem) mengandungi tugasan (task) atau masalah yang spesifik sehinggakan calon boleh memahaminya dengan tidak payah membaca pilihan-pilihan. Pokok soalan /item beraras tinggi hendaklah ditutamakan Gunakan lebih perkataan dalam pokok item daripada perkataan dalam satu-satu pilihan - - .

Antara caranya: Menggunakan kesilapan yang sering dilakukan sebagai pengganggu Nyatakan pilihan dalam bahasa murid-murid Gunakan perkataan yang sedap didengar seperti tepat. perlu kelihatan seolah-olah benar kepada calon yang tidak mengetahui supaya calon ini memilihnya daripada memilih jawapan yang betul.Panduan Membina Item Objektif 4. Item Aneka Pilihan Pilihan (Opsyen) Semua pilihan hendaklah selaras dan selari dengan pokok soalan / item Semua pilihan hendaklah homogen Semua pengganggu hendaklah munasabah sebagai jawapan dan dalam lingkungan sukatan pelajaran. paling dalam jawapan betul dan pengganggu Tentukan pilihan-pilihan kelihatan seolah-olah serupa .

Calon boleh mengesan ´kesemua di atasµ sebagai jawapan betul dengan hanya memerhatikan dua pilihan adalah betul . Item Aneka Pilihan Pilihan (Opsyen) Bilangan pilihan hendaklah sesuai dengan kematangan calon. panjangpendek ayat.Panduan Membina Item Objektif 4. Biasanya antara 3 hingga 5 pilihan digunakan Pilihan diatur mengikut sesuatu sistem tertentu: mengikut abjad. Penggunaan ´kesemua di atasµ menyebabkan calon menjawab dengan betul hanya berdasarkan kepada maklumat yang tidak lengkap. besar-kecil nombor Pilihan sebaik-baiknya sama panjang Pilihan yang berulang-ulang dimasukkan ke dalam pokok soalan Catatkan ´unitµ yang digunakan pada pilihan Penggunaan ´semua di atasµ dan ´bukan semua di atasµ hendaklah secara berhati-hati. di dalam pilihan atau jawapan betul.

Item Aneka Pilihan Pilihan (Opsyen) Definisi ditempatkan di dalam pilihan Pastikan jawapan yang dikehendaki ini ´betulµ atau ´paling baikµ agar tidak mewujudkan kesangsian terhadapnya Pastikan tiada ´petunjukµ atau perkataan yang boleh memberi petanda kepada calon mengenai jawapan betul atau mengetepikan pilihan-pilihan salah .Panduan Membina Item Objektif 4.

bagaimana mengelolakan jawapan . biasanya terdapat perbezaan skor. soalan subjektif kurang tekal dari segi pemeriksaan oleh pemeriksa berlainan. Maksudnya.apakah maklumat dan fakta yang perlu digunakan .bagaimana mendekati sesuatu masalah .Soalan Subjektif Soalan yang memberi kebebasan kepada calon dalam memberi jawapannya. .sejauh manakah penekanan yang perlu diberikan kepada sesuatu aspek Jika soalan objektif boleh diperiksa secara tekal oleh pemeriksa berlainan. Calon dikehendaki menghasilkan jawapan mereka sendiri dan agak bebas untuk menentukan: .

pengalaman. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respons secara tulisan ‡ Dua jenis item dalam soalan subjektif iaitu: i.Satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan. item jenis struktur ii. Item jenis esei .Soalan Subjektif ‡ Definisi .

Soalan Subjektif ITEM JENIS STRUKTUR ‡ Item-item yang disusun & diatur secara sistematik serta berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar / berkaitan dengan satu-satu tema. iaitu jawapan yg. soalan berdasarkan petunjuk markah & ruang jawapan yg. memulakan jawapan. disediakan. mengandungi beberapa patah perkataan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan. ‡ Memberi panduan. . ‡ Terbentuk daripada. kerangka. Satu / dua bahagian. tetap bagi bertindak balas thp. pelajar utk. bimbingan. rangsangan & bahan asas kpd. ‡ Memberi tanda isyarat yg.

. iaitu satu atau dua ayat sahaja. ‡ Item struktur sebenarnya mengandungi elemen item objektif dan item esei. ‡ Soalan struktur mengehadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. ‡ Jawapan yang diperlukan adalah pendek.Soalan Subjektif ITEM JENIS STRUKTUR ‡ Beberapa item pendek boleh dihubungkan menjadi set item-item yang dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sama.

i) ____________________________________ ii) ____________________________________ ( 2 markah ) . Nyatakan dua jenis pantun.Soalan Subjektif Contoh ITEM JENIS STRUKTUR 1.

‡ Jika diperlukan ruangan jawapan dalam soalan sediakan ruangan yang mencukupi dari segi bilangan jawapan atau panjang jawapan.Soalan Subjektif PANDUAN PEMBINAAN SOALAN STRUKTUR ‡ Soalan struktur mengandungi elemen soalan objektif dan subjektif ‡ Soalan struktur amnya berbentuk soalan esei terbuka tetapi memerlukan jawapan pendek ‡ Soalan-soalan dalam set secara umum bermula daripada mudah berkembang kepada soalan yang lebih sukar di bahagian akhirnya. Kesukaran soalan dihubungkan kepada jawapan soalan yang panjang. ‡ Setiap soalan dalam set boleh berdiri dengan sendiri tidak bergantung pada kebolehan calon menjawab pada soalan lain atau sebelumnya. ‡ Soalan-soalan hendaklah seberapa boleh berinteraksi dengan rangsangan. . ‡ Skema pemarkahan hendaklah dibuat semasa membina soalan.

menilai fakta. . mengatur idea & mengembleng idea-idea secara logik hingga menghasilkan jawapan yang asli ‡ Boleh mengukur peringkat kognitif yang tinggi. ‡ Gerak balas tersebut memerlukan jawapan yang meluas & bebas dari segi mengumpul fakta.Soalan Subjektif ITEM JENIS ESEI ‡ Item yang memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan dengan menggunakan perkataan sendiri.

‡ Kebolehpercayaan pemarkahannya adalah rendah.Soalan Subjektif ITEM JENIS ESEI ‡ Item ini memberi peluang kepada calon membuktikan tindak balas yang lebih kompleks. . ‡ Tindak balas yang diberikan itu bersifat subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit.

Soalan perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk penyediaan skema jawapan. jelas dan tidak ´berbunga-bungaµ supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan yang diberi markah yang sama mempunyai aras kesukaran yang sama juga. Soalan hendaklah ditulis secara padat. .Soalan Subjektif PRINSIP PEMBINAAN SOALAN ESEI PRINSIP 1 2 3 4 5 6 PENERANGAN Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran supaya soalan yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut.

Soalan Subjektif ‡ Dua jenis item esei. Item Tindak Balas Terhad (TBT ) ii. iaitu: i. Item Tindak Balas Lanjutan (TBL) .

Soalan Subjektif Item Tindak Balas Terhad (TBT ) ‡ Item jenis ini membataskan isi dan bentuk tindak balas. ‡ Contoh: Bagaimanakah bahan sosiobudaya dapat membantu untuk mewujudkan keharmonian pengajaran Bahasa Melayu di Malaysia? (12 markah ) . Batasan ini dapat mengurangkan masalah kebolehpercayaan pemarkahan. ‡ Berupaya mengukur aras kognitif isi yang terbatas. ‡ Ini dihadkan kepada skop / topik tertentu.

( 25 markah ) .Soalan Subjektif Item Tindak Balas Lanjutan (TBL) Membaca Kunci Kejayaan Cogan kata di atas menunjukkan bahawa betapa pentingnya membaca. Bincangkan cara-cara untuk menanam sikap suka membaca dalam kalangan pelajar hari ini.

terima kasih.Soalan Subjektif Sekian. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->