KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN

Definisi Pembangunan
Proses berbagai-bagai dimensi yang melibatkan perubahan terhadap struktur masyarakat, sikap dan institusi yang juga melibatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kadar ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan. (Tadora, 2000)

(Dahlan 1989) . harga diri manusia. termasuk kendiri mereka. berhak untuk bebas daripada sebarang bentuk penindasan serta berhak untuk membuat keputusan tentang penilaian dan pilihan sendiri berkenaan dengan keperluan dan kualiti hidup mereka.Definisi Pembangunan Tidak hanya berpusat kepada komponen ekonomi. tetapi juga merangkumi pengekalan dan kelestarian kehidupan dari segi penyediaan keperluan asas.

Definisi Pembangunan * Pembangunan adalah suatu perubahan yang dapat dilihat iaitu dari keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik dan juga daripada keadaan yang mundur kepada yang lebih maju. .

Konsep Pembangunan Pembangunan = (Pertumbuhan/Penambahan) + Perubahan .

fizikal ii. persekitaran .sambungan Pertumbuhan Kualitatif i. moral iii. spiritual ii. etika Kuantitatif i.

sambungan Perubahan sosioekonomi teknologi .

Objektif Pembangunan ‡ To increase the availability and widen the distribution of basic life-sustaining goods such as food. more jobs. shelter. better education etc) ‡ To expend the range of economic and social choices available to individuals and nation . health and protection ‡ To raise level of living (higher incomes.

SISTEM KOPERASI Manusia/ahli koperasi menyumbangkan modal dan tenaga pentadbiran atau pengurusan serta penyertaan yang aktif untuk menjalankan kegiatan ekonomi (Perkumpulan manusia ± ahli koperasi) Kegiatan Ekonomi/kegiatan yang menghasilkan keuntungan Kegiatan ekonomi menghasilkan barangan serta perkhidmatan ekonomi dan sosial untuk faedah manusia Faedah kepada bukan ahli koperasi 9 .

MENGAPA KOPERASI DIPERKENALKAN DIMALAYA ‡ Untuk meningkatkan tahap ekonomi rakyat ‡ Untuk melingungi pendudukan desa daripada ditindas oleh orang tengah/ pemuitang ‡ Untuk mengurangkan keterhutangan dikalangan kakitangan kerajaan .

Tebuk Haji Musa. Kerian. Titi Serong.Syarikat Kampong Kerjasama Kerana Meminjamkan Wang Dengan Tanggungan Tidak Berhad. Perak .SEJARAH KOPERASI MALAYSIA ‡ Diperkenalkan pada tahun 1922 .oleh British ‡ Tujuan ± untuk melindungi penduduk desa daripada orang tengah ± untuk mengurangkan keterhutangan dikalangan kakitangan kerajaan ‡ 1922 The Federated Malay States Posts and Telegraphs Cooperative Thrift and Loan Society Limited ‡ 1923 .

A.PERKEMBANGAN KOPERASI SEHINGGA KINI Tarikh/Tahun 28 Jun 1922 Turutan Peristiwa Undang-undang koperasi pertama Co-operative Societies Enactment 1922 diluluskan hasil daripada kajian dan beberapa perakuan yang dibuat oleh En. Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa Bekerjasama-sama Dengan Tanggungan Berhad. Noor M. A. Pejabat Kemajuan Kerjasama ditubuhkan dan diketuai oleh En. Cavendish (Pendaftar Pertama). Cavendish. Capt. (orang melayu pertama) 1 Julai 1922 21 Julai 1922 3 Disember 1923 1924 . Parit Buntar. Krian. Perak didaftarkan. Hashim dilantik sebagai Penolong Pendaftar. Syarikat Bekerjasama-sama Jimat Cermat dan Pinjam Wang Pekerja-pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad didaftarkan.

Kemudian ianya bergabung dengan Bank Agung Kampung Bekerjasama Persekutuan Tanah Melayu. 1941-1945 1948 1949 1954 . Sarawak Co-operative Ordinance 1949 diluluskan. Pergerakan koperasi tidak aktif akibat Perang Dunia Kedua.626 orang dan yuran sebanyak RM6.393. 97. Koperasi bank ini kemudiannya dikenali sebagai Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat). Co-operative Societies Enactment 1922 dimansuhkan dan diganti dengan Co-operative Societies Ordinance 1948.100. Penubuhan Bank Persatuan Kerjasama.sambungan Tarikh/Tahu n 1935 1938 Turutan Peristiwa Enakmen 1922 disemak dan disiar sebagai FMS Cap. Sebanyak 76 koperasi jenis kredit telah ditubuhkan dengan keanggotaan seramai 30.

dan Datuk Abdul Majid b. Penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP).sambungan Tarikh/Tahun Turutan Peristiwa 1956 Penubuhan Maktab Kerjasama Malaysia (MKM). 1966 1971 1972 1975 . Kongres Koperasi Malaysia Pertama diadakan dengan matlamat untuk menubuhkan kesatuan koperasi peringkat kebangsaan. Serentak dengan itu sebanyak 1. Haji Mohamed dilantik pengetua yang pertama. tujuannya untuk menyatukan semua koperasi-koperasi dalam satu gerakan yang lebih menyeluruh. Koperasi sekolah mula diperkenalkan.550 buah koperasi asas tani diletakkan di bawah pengawasan LPP. Penubuhan Angkatan Kerjasama Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) hasil Kongres Koperasi Malaysia kali kedua.

Semakan ke atas Ordinan Koperasi 1948 dan dikenali sebagai Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983). Pelancaran Era Baru Koperasi dengan memperkenalkan empat (4) jenis koperasi baru iaitu KPD. KPP dan KPN.sambungan Tarikh/Tahun Turutan Peristiwa 1976 28 Januari 1982 1983 1986 1988 Penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan sebanyak 76 buah koperasi nelayan diletakkan di bawah pengawasan LKIM. Pindaan ke atas Ordinan Koperasi 1948 dengan memasukkan prinsipprinsip koperasi dan penggunaan takrif baru atas istilah-istilah tertentu. KIK. Bank Pusat Kerjasama (CCB) disiasat oleh Bank Negara Malaysia kerana masalah pengurusan dan insolven .

Akta Koperasi 1993 dipinda dengan menambah seksyen baru 71A iaitu panduan pembubaran dan penyusunan semula sesebuah koperasi kepada syarikat.sambungan Tarikh/Tahun Turutan Peristiwa Oktober 1990 22 Februari 1994 September 1995 14 Disember 1996 Hasil siasatan. Dengan wujudnya seksyen 71A. 21 Julai 2002 1 Januari 2008 . CCB diletakkan dibawah firma audit yang menjadi penanggung (receiver). Hari Koperasi Negara peringkat Kebangsaan kali pertama diadakan di PWTC. satu sejarah tercatat di mana Koperasi Usaha Bersatu Malaysia Berhad (KUBB) telah dibatalkan pendaftarannya untuk menjadikannya koperasi pertama dikorporatkan. Akta Koperasi 1993 dikuatkuasakan. Akta Koperasi 1993 diterbitkan dalam warta. Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) telah ditransformasikan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

2020 .2010 Dasar Koperasi Negara 2011 .sambungan Tarikh/Tahun Turutan Peristiwa Dasar Koperasi Negara 2002 .

Laporan Pendaftaran Koperasi Sehingga 31 Disember 2009 .

.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful