IPG KAMPUS ...........................................

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU: PROJEK INDIVIDU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PENGAJIAN: PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS: PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH KOD: PRA3102 NAMA GURU PELATIH: ______________________________________________ *Tarikh mula: Tutorial 1
* tertakluk kepada pindaan

UNIT: _____________

*Tarikh hantar: Tutorial 4

Tajuk Tugasan: PENDEKATAN, STRATEGI DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF PROJEK : 1. Membina pengurusan grafik yang merangkumi kepentingan teknik bercerita dan jenis cerita yang sesuai untuk kanakkanak prasekolah Menghasilkan bahan pengajaran berbantukan teknologi dengan memilih satu cerita kanak-kanak dan menghasilkan cerita tersebut dalam persembahan multimedia yang sesuai. Menyediakan satu perancangan pelaksanaan pengajaran dengan mengaplikasikan bahan yang dibina dalam slot pengajaran dan pembelajaran.

2. 3.

4.5 5. saiz 12 dan langkau satu setengah baris. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: 5. semasa dan selepas melaksanakan aktiviti dari aspek kekuatan dan kelemahan tugasan yang dilaksanakan. Lengkapkan tugasa anda dengan memasukkan isi kandungan.4 KUMPULAN/UNIT/AMBILAN 5.. sumber rujukan. Tugasan hendaklah bertaip menggunakan font jenis Arial.2 ANGKA GILIRAN 5. 5. Arahan tugasan: 1. 5. Dokumen-dokumen sokongan termasuk CD (sekiranya ada) hendaklah dimasukkan dalam tugasan sebagai lampiran. serta lampiran. termasuk laman web. 4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik tersebut bersama murid prasekolah serta membuat refleksi Menyediakan laporan tentang persediaan sebelum.1 NAMA PELAJAR 5. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format APA. 3.6 KOD DAN MATA PELAJARAN NAMA PENSYARAH 5. 2. ( ) Tarikh: Disahkan Oleh: ……………………………………… ( ) Tarikh: .3 NOMBOR KP Disediakan Oleh: ………………………………….

• Membina bahan sokongan berbentuk multimedia (power point) yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran • Menyediakan satu perancangan pelaksanaan slot pengajaran yang menggunakan bahan multimedia yang dibina • Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan yang dihasilkan . Strategi dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran 3.Refleksi/lapor an .4 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kefahaman tentang isi kandungan yang berkenaan dengan tajuk tugasan • Bina pengurusan grafik merangkumi kepentingan teknik bercerita dan jenisjenis cerita yang sesuai untuk kanakkanak prasekolah.3 Strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran prasekolah 3.SPESIFIKASI PROJEK TAJUK PEMEROLEHAN 25% PENGUASAAN 30% TAHAP PEMINDAHAN 30% SIKAP &SAHSIAH (15%) Tajuk 3: Pendekatan.Komitmen .Kolaborasi • menghasilkan satu cerita kanak-kanak dalam bentuk persembahan multimedia .

Penerangan berfokus.Penerangan kurang sebahagian aspek yang berfokus dan jelas dinilai .Merangkumi 4 aspek yang dinilai .PERATURAN MEMBERI MARKAH MATA PELAJARAN PRA3102: PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH Asas Kriteria Lemah (0-6) Sederhana (7-12) Baik (13-20) Kefahaman yang jelas tentang isi kandungan yang berkenaan dengan tajuk tugasan Tahap Pembelajaran dan pemberatan Tugasan dan aspek yang dinilai Cemerlang (21-25) Kefahaman mendalam tentang isi kandungan yang berkaitan tajuk tugasan seperti : .Kefahaman tentang isi kandungan yang berkenaan dengan tajuk tugasan a.Merangkumi hanya 4 aspek yang dinilai .memaparkan pemahaman yang kurang mendalam .Penerangan tidak . PEMEROLEHAN ILMU (25%) . jelas dan mantap .Kefahaman maklumat .Merangkumi . Format yang sesuai untuk perancangan slot pengajaran dan pembelajaran prasekolah Kefahaman yang Kefahaman tentang isi kurang jelas tentang isi kandungan yang berkenaan kandungan yang dengan tajuk tugasan berkenaan dengan tajuk tugasan .Penerangan jelas dan kurang berfokus .Merangkumi hanya 3 aspek yang dinilai .Menunjukkan kefahaman berfokus yang sederhana . Perisian bahan multimedia yang sesuai untuk menghasilkan bahan pengajaran c.Menunjukkan kefahaman yang mendalam 1.Menunjukkan kefahaman yang baik . Jenis-jenis buku dan cerita yang sesuai kepada kanakkanak b.

•Menghasilkan perancangan slot pengajaran dan pembelajaran yang kreatif • Bahan multimedia yang tidak kreatif dan tidak interaktif • perancangan slot • Bahan multimedia yang kurang kreatif dan kurang interaktif • perancangan slot pengajaran dan pembelajaran yang tidak lengkap dan mengaplikasi bahan kurang kreatif • perancangan slot pengajaran dan pembelajaran yang kurang lengkap dan mengaplikasi bahan kurang kreatif pengajaran dan pembelajaran yang lengkap tetapi mengaplikasi bahan kurang kreatif • perancangan slot pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan mengaplikasikan bahan secara kreatif Tahap Pembelajaran dan pemberatan 3.Tahap Pembelajaran dan pemberatan Tugasan dan aspek yang dinilai Lemah (0-7) Sederhana (8-15) Baik (16-22) Cemerlang (23-30) 2.Kecekapan Pedagogi . PENGUASAAN ILMU(30%) Transformasi Ilmu Kebolehan merancang Kebolehan mengaplikasi Kebolehan menghubungkait •Bina pengurusan grafik • Pengurusan grafik merangkumi jenis-jenis cerita yang sesuai untuk kanakkanak prasekolah.Aplikasi dalam konteks dan situasi sebenar Tugasan dan aspek yang dinilai Lemah (0-7) • Bahan sokongan yang tidak menarik dan interaktif • Persediaan pengajaran yang kurang kreatif • Pelaksanaan sesi bercerita dan aplikasi bahan bantu mengajar yang tidak menarik dan interktif Sederhana (8-15) • Bahan sokongan yang kurang menarik dan interktif • Persediaan pengajaran yang kurang kreatif • Pelaksanaan sesi bercerita dan aplikasi bahan bantu mengajar yang kurang menarik dan interktif Baik (16-22) • Bahan sokongan yang menarik • Persediaan pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan kurang kreatif • Pelaksanaan sesi bercerita dan aplikasi bahan sokongan yang menarik dan kurang interktif Cemerlang (23-30) • Bahan sokongan yang amat menarik • Persediaan pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan kreatif • Pelaksanaan sesi bercerita dan aplikasi bahan sokongan yang sangat menarik dan interaktif • Binaan bahan sokongan berbentuk mulimedia (powerpoint) yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran • Pelaksanaan sesi bercerita dalam slot pengajaran dan pembelajaran yang kreatif . • Pengurusan grafik yang • Pengurusan grafik yang • Pengurusan grafik hanya menilai menarik dan merangkumi yang amat menarik yang kurang tepat dan sebahagian aspek yang dinilai dan merangkumi hanya menilai 2 daripada 3) dari aspek aspek yang dinilai sebahagian dari aspek yang perlu dikuasai yang perlu dikuasai • Bahan multimedia yang kreatif dan interaktif • Bahan multimedia yang amat kreatif dan amat interaktif •menghasilkan bahan pengajaran berbantukan teknologi dengan memilih satu cerita kanak-kanak dan menghasilkan cerita tersebut dalam persembahan multimedia yang sesuai.PEMINDAHAN PEMBELAJARAN (30%) .

Ada catatan refleksi tetapi kurang mantap .catatan refleksi kurang mantap .Menunjukkan komitmen yang sederhana .Kolaborasi .Tahap Pembelajaran dan pemberatan 4.Refleksi .Menunjukkan komitmen yang baik .Kolaborasi Lemah (0-3) .Refleksi/laporan .Tiada catatan refleksi .Tiada catatan kolaborasi Sederhana (4-8) .Kurang menunjukkan komitmen .Komitmen Tugasan dan aspek yang dinilai .kurang menunjukkan kolaborasi dengan pensyarah Baik (9-12) .Menunjukkan kolaborasi yang baik dengan pensyarah Disediakan oleh: (NORMASURA BINTI HAJI JANI) .Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyiapkan tugasan . SIKAP & SAHSIAH (15%) .Catatan refleksi mantap .Ada menunjukkan kolaborasi dengan pensyarah Cemerlang (13-15) .Komitmen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful