Di setiap kad pengenalan yang berwarna biru di Malaysia merupakan warganegara Malaysia, tetapi maksud warganegara kini kurang

jelas dalam kalangan masyarakat. Merujuk kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat warganegara merupakan penduduk sesebuah negara yang terdiri daripada penduduk asli tempatan dan juga orang asing yang diterima menjadi rakyat mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Langkah utama yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengurangi kebergantungan terhadap pekerja asing adalah dengan melahirkan modal insan kelas pertama. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), tumpuan yang lebih besar diberi kepada usaha membangunkan modal insan yang holistik, lengkap dengan pengetahuan dan kemahiran serta mempunyai nilai yang utuh. Modal insan adalah aset penting dan penentu bagi ³survival´ sebuah negara. Pembangunan modal insan adalah perkara penentu bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti. Seterusnya, negara Malaysia mampu berdiri sendiri dalam mencapai matlamat negara iaitu Wawasan 2020 tanpa bergantung tenaga buruh pendatang asing (Soijah bt Likin,Pusat Pengajian Jarak Jauh). Memantau Kedudukan Pendatang Asing Selepas Tamat Tempoh Visa Merujuk dalam Utusan Malaysia kerajaan bercadang mewujudkan jabatan khusus bagi menangani isu pekerja asing termasuk memantau kedudukan mereka semasa bekerja di negara ini selepas tamat tempoh visa. Timbalan Perdana Menteri, tan Sri Muhyidin Yassin telah berkata, jabatan berkenaan juga berfungsi untuk mengatasi lambakan pekerja asing di negara ini yang didapati menimbulkan banyak masalah sosioekonomi kepada negara. Tan Sri Muhyidin juga berkata, pada masa ini tiada jabatan khusus yang dapat membantu kedudukan dan pergerakan pekerja asing terbabit apabila tempoh visa mereka tamat. Sehubungan itu, beliau mahu pengurusan terhadap pekerja asing diperkemaskan kerana jika tiada sistem pemantauan yang rapi dan cukup ia akan membawa kesan yang tidak baik kepada rakyat dan negara. Beliau juga mengatakan bahawa warga asing yang ingin datang ke Malaysia perlu menjalani proses saringan di nagara asal masing-masing supaya tidak timbul masalah selepas berada di negara ini. Misalnya, baru-baru ini isu warga asing di tahan oleh ISA kerana terlibat dengan kes

Oleh itu. pihak berkuasa perlu mengenal pasti kawasan yang dijadikan sebagai tempat pendaratan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin atau dikenali sebagai PATI. langkah saringan merupakan langkah terbaik bagi memastikan permasalahan tidak berulang kali berlaku di negara kita mahupun negara lain. Kerajaan juga perlu sentiasa memantapkan usaha risikan pemantauan dan penguatkuasaan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM). Tentera Laut Diraja (TLDM) dan agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). jika pintu rumah hanya memilih tetamu tertentu sahaja maka keselamatan penghuninya lebih terjamin. Pihak terbabit umpama pintu rumah. Hal ini demikian kerana. Justeru itu. Memperketatkan Kawalan dan Pengawasan di Sepanjang Persisiran Perairan Pihak kerajaan perlu lebih mengambil berat iaitu dengan memperketatkan kawalan dan pemeriksaan di pintu-pintu masuk negara dan pengawasan di sepanjang persisiran perairan negara diperketatkan. Skandal rasuah yang melibatkan individu-individu di Jabatan Imigresen perlu dijadikan ³pelajaran´ kepada kerajaan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab mereka dengan amanah. terdapat kawasan. Rajasekaran dalam utusan Malaysia 2007 telah mengatakan bahawa rekod kemasukan pekerja asing yang amat tinggi adalah tidak munasabah kerana pengeluaran permit pekerja asing dengan sewenang-wenangnya tanpa mengambil kira keperluan sebenar pihak majikan merupakan antara punca kebanjiran rakyat asing. Sekiranya pintu rumah sentiasa . Penguatkuasaan kemasukan rakyat asing Semua pihak harus bertanggungjawab untuk memastikan hanya pekerja asing yang layak dan sah sahaja berada di negara ini. Wujudnya kerjasama antara Polis Marin. Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC). Jika semua pihak sama ada rakyat atau pihak berwajib mempunyai sikap dan tanggungjawab untuk menjaga negara daripada unsur-unsur negatif.pengganasan di negara asal.kawasan yang menjadi laluan pendatang asing untuk menceroboh masuk ke negara kita tanpa izin menyebabkan ramai pendatang asing terutamanya rakyat dari Indonesia yang datang ke negara kita untuk mencari sumber pendapatan. sudah pasti masalah pekerja asing di Malaysia tidak akan separah ini. G. Unit Pencegah Penyeludupan (UPP) dan Pasukan Gerakan Am (PGA).

semua pihak harus bekerjasama dalam menangani masalah kedatangan pendatang asing ke negara kita. . Myanmar. Malahan terdapat rakyat Malaysia yang terlibat sebagai tekong/ calo yang membawa masuk pekerja asing tanpa izin. untuk mencapai negara yang terbaik. Jika negara mahu bebas daripada kebanjiran pekerja asing maka harus dipastikan pihak-pihak yang berwajib melaksanakan kerja dengan amanah. Oleh itu. Terpulanglah kepada polisi kerajaan sama ada ingin kebaikan atau menghadapi masalah dengan isu ini. Keadaan ini lebih berbahaya kepada negara dan masyarakat kerana tempat persembunyian mereka yang terpencil dan tersembunyi. Hal ini kerana. Sesetengahnya hanya keluar dari kawasan tersebut apabila hendak balik ke negara asal atau bekerja dengan majikan lain. Terdapat juga penduduk yang memberi perlindungan kepada pekerja asing tanpa izin dengan memberi mereka kerja di kebun-kebun secara sembunyi. Pemilik kebun atau ladang menyediakan bangsal kediaman dan segala keperluan diurus oleh pemilik kebun atau ladang. Kita sebagai rakyat Malaysia juga harus memainkan peranan dalam membanteras masalah ini kepada pihak atasan. Hal ini kerana kedatangan warga asing ke Malaysia banyak memberi sumbangan tetapi mereka juga memberikan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. negara kita diselubungi oleh rakyat asing kerana kebanyakan dalam kalangan mereka terdiri daripada rakyat dari negara Indonesia.0 KESIMPULAN Walau apa jua pendapat dan pandangan masyarakat tentang isu pendatang tanpa izin ini. Pekerja asing tidak akan keluar dari kawasan kebun tersebut sesuka hati.terbuka kepada semua maka negara kita umpama bakul sampah. Mereka hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. dan sosial agar kedatangan pendatang asing ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Pelbagai kegiatan negatif boleh dilakukan tanpa dapat dikesan oleh pihak berwajib mahupun masyarakat setempat. politik. kedatangan pekerja ini masih lagi tetap ada keburukan dan kebaikannya. kerajaan haruslah mengkaji segala aspek dari segi ekonomi. Oleh itu. Bangladesh. 5. pelbagai barang terdapat di dalamnya. sedangkan perbuatan mereka menyebabkan kebanjiran pekerja asing yang mengakibatkan pelbagai masalah kepada negara.

Majikan seharusnya lebih menumpukan pengambilan pekerja tempatan terlebih dahulu sebelum memasukkan pekerja asing dalam pelbagai sektor pekerjaan.India dan sebagainya. pertanian dan pembangunan telah menghalang rakyat tempatan untuk menguasai sektor tersebut. sosial dan pembaziran wang negara kita ke negara lain. Kebanjiran rakyat asing di negara kita dari sektor perindustrian. Pihak swasta juga perlu mengambil langkah inisiatif dalam menangani masalah kedatangan pendatang asing ke negara kita dari segi peluang pekerjaan. . Pihak kerajaan juga perlu mengetatkan lagi kawalan kemasukan rakyat asing ke negara kita supaya tidak berlaku masalah kedatangan rakyat asing secara haram ke negara kita. Pihak kerajaan perlu menitikberatkan masalah pendatang asing tersebut di negara kita bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah kepada negara kita seperti masalah jenayah.

Oleh itu. Antara langkahnya ialah pihak kerajaan harus meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan agar warga asing tidak terlepas dari memasuki Malaysia. langkah yang segera dan kawalan ketat harus dijalankan bagi mengatasi masalah ini agar warga asing tidak sewenang-wenangnya dapat masuk ke Malaysia. pihak berkuasa juga wajar melipatgandakan operasi mengesan. Seterusnya meningkatkan penguatkuasaan undang-undang berhubung pekerja asing. menahan dan menghantar semula pekerja tanpa izin dan yang terakhir. kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan negara jiran. . Langkah ini harus dilaksanakan dengan segera bagi mengelakkan pendatang asing semakin meningkat dan sekali gus mengurangkan kes jenayah di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful