Borang Maklumat Asas Perniagaan

BORANG TEKUN JPP 06

TEKUN NASIONAL Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

BORANG MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN ( Diisi dan dilengkapkan oleh pemohon )

Ibu Pejabat TEKUN Nasional No.2, Jalan 4/146, Metro Centre Bandar Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur. Tel; 03-9058 8550 Faks: 03-9059 5801 Website: www.tekun.gov.my

8. 9. Latar Belakang Pemohon Dan Perniagaan 1. Taraf Pengeluaran / Perkhidmatan : _______________________________ : Sewa ( ) Sendiri ( ) : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ .Tel Premis / Pejabat 7.Faks Premis / Pejabat 8. 7. Tarikh Penubuhan Syarikat Tarikh Mula Operasi Jenis Perniagaan Jenis Pemilikan : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : ___________________________ ____ Maklumat Rakan Kongsi ( Jika berkenaan ) : _______________________________ Butir-Butir Akaun Syarikat : _______________________________ _______________________________ B.TEKUN NASIONAL Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani BORANG MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN ( Diisi dan dilengkapkan oleh pemohon ) A. 6. 2. No. Waktu Urusniaga 9. Sektor (Sila tanda pada kotak berkenaan) Peruncitan Kontraktor Kecil Pembuatan Pertanian dan Perkhidmatan Industri Asas Tani 2. 4. Lokasi Premis 3. 10. No. Butir-Butir Perniagaan 1. Status Premis 4. Nama Pemohon Nama Syarikat / Firma (Jika pinjaman RM5.000 dan ke atas) No. Pendaftaran Perniagaan Alamat Perniagaan / Syarikat : ______________________________ _ : ______________________________ _ ______________________ _________ 3. Bilangan Pekerja 6. Bilangan Cawangan ( Jika Ada ) 5. : _____________ _________________ _ : ______________________________ _ ______________________ _________ ___________________ ___________ _ 5.

Modal Pusingan 4. Jumlah Pelaburan Untuk Perniagaan 11. Tahap teknologi / Mesin / peralatan Dimiliki 12. Ruang Niaga / Premis / Tapak Projek 2. Perkakas dan Peralatan 3. Sumber Modal Memulakan Perniagaan 13. PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa maklumat yang dikemukakan ini adalah benar. Penggunaan Pinjaman 1. : ______________________ _________ : _______________________________ : _______________________________ : ______________________________ _ : ______________________________ _ : ______________________________ _ Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Perniagaan (Sebulan) Bil 1 2 3 4 5 6 Perbelanjaan Pembelian Jualan Untung Kasar (2 1=) Jumlah (RM) Perbelanjaan Lain Bayaran Balik Pinjaman Untung Bersih (3 4 5=) D. Senarai Pembekal 15. Sokongan / Bantuan Agensi Lain. Maklumat Tambahan 1. Pengalaman dalam perniagaan yang dijalankan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Jumlah Modal Permulaan Perniagaan 14. Kursus yang ingin dicadangkan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ F. Tandatangan Nama Pemohon Tarikh : : : _____________ _____ __________________ __________________ . C. Jumlah : RM : RM : RM : RM E.10. Saya akan mematuhi syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan dan bersedia untuk menandatangani Surat Tawaran Pinjaman TEKUN Nasional sekiranya permohonan pinjaman saya diluluskan. Kursus yang dihadiri __________________________________________________________________ ____________________ ______________________________________________ 3.

Penggunaan Pinjaman Bayaran Balik Pinjaman 1. 13. Maklumat Tambahan 1. 4. Untung Kasar = Pembelian Jualan 2. 5. 11. C. 7. B. 14. Sila nyatakan kursus yang dihadiri berkaitan perniagaan / projek yang dijalankan 3. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan kos ubahsuai premis perniagaan / projek E. Sila nyatakan jumlah pelaburan yang telah digunakan untuk perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan tahap teknologi / mesin / peralatan dimiliki untuk menjalankan perniagaan / projek Sila nyatakan sumber modal bagi memulakan perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan jumlah modal permulaan perniagaan yang dijalankan Sila senaraikan syarikat pembekal kepada perniagaan / projek yang dijalanka Sila nyatakan sekiranya terdapat sebarang sokongan / bantuan dari agensi lain. 1. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan modal pusingan 2. 10. Untung Bersih = Untung Kasar Perbelanjaan Lain D. 9. 9. 4. 12. 15. 6. 2. 3. 7. 1. 6. 3. Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Perniagaan (Sebulan) Cth: Bil 1 2 3 4 5 6 Pembelian Jualan Untung Kasar Perbelanjaan Lain Untung Bersih (3 (2 1=) (-) 4 5=) Perbelanjaan Jumlah (RM) 500 1500 1000 250 246 504 Bayaran Balik Pinjaman (-) 1. 2. Sila nyatakan pengalaman dalam perniagaan / projek yang dijalankan 2. 8. 8.Panduan Mengisi Borang Maklumat Asas Perniagaan A. Latar Belakang Perniagaan Sila tulis nama pemilik syarikat / perniagaan Sila nyatakan nama syarikat / perniagaan Nombor pendaftaran perniagaan Alamat syarikat / perniagaan Sila nyatakan tarikh penubuhan syarikat Sila nyatakan tarikh syarikat mula beroperasi Jenis perniagaan yang dijalankan Jenis pemilikan perniagaan yang dijalankan Sila nyatakan maklumat rakan kongsi ( Jika berkenaan ) Butir-butir akaun syarikat Butir-Butir Perniagaan Sektor perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan lokasi premis perniagaan / projek dijalankan Sila nyatakan status premis samada milik sendiri atau disewa Sila nyatakan sekiranya terdapat cawangan perniagaan yang dijalankan Sila nyatakan bilangan pekerja yang sedia ada Nombor telefon premis / pejabat Nombor faks premis / pejabat Waktu urusniaga perniagaan Sila nyatakan taraf pengeluaran / perkhidmatan yang dijalankan samada pernah mendapat pengiktirafan daripada mana-mana pihak contoh : pensijilan GMP. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan pembelian perkakas dan peralatan perniagaan 3. 5. 10. Sila nyatakan kursus yang ingin dicadangkan bagi meningkatkan mutu perniagaan / projek yang dijalankan . ISO dan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful