BORANG TEKUN JPP 06

TEKUN NASIONAL Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

BORANG MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN ( Diisi dan dilengkapkan oleh pemohon )

Ibu Pejabat TEKUN Nasional No.2, Jalan 4/146, Metro Centre Bandar Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur. Tel; 03-9058 8550 Faks: 03-9059 5801 Website: www.tekun.gov.my

000 dan ke atas) No. Tarikh Penubuhan Syarikat Tarikh Mula Operasi Jenis Perniagaan Jenis Pemilikan : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : ___________________________ ____ Maklumat Rakan Kongsi ( Jika berkenaan ) : _______________________________ Butir-Butir Akaun Syarikat : _______________________________ _______________________________ B. Status Premis 4. Taraf Pengeluaran / Perkhidmatan : _______________________________ : Sewa ( ) Sendiri ( ) : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ . 6. Lokasi Premis 3. Pendaftaran Perniagaan Alamat Perniagaan / Syarikat : ______________________________ _ : ______________________________ _ ______________________ _________ 3. : _____________ _________________ _ : ______________________________ _ ______________________ _________ ___________________ ___________ _ 5. 4. Latar Belakang Pemohon Dan Perniagaan 1. 2. Nama Pemohon Nama Syarikat / Firma (Jika pinjaman RM5. 10. No. No. 8. Bilangan Cawangan ( Jika Ada ) 5.TEKUN NASIONAL Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani BORANG MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN ( Diisi dan dilengkapkan oleh pemohon ) A. Waktu Urusniaga 9.Tel Premis / Pejabat 7. Bilangan Pekerja 6. Butir-Butir Perniagaan 1.Faks Premis / Pejabat 8. Sektor (Sila tanda pada kotak berkenaan) Peruncitan Kontraktor Kecil Pembuatan Pertanian dan Perkhidmatan Industri Asas Tani 2. 9. 7.

Penggunaan Pinjaman 1.10. Kursus yang ingin dicadangkan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ F. C. Jumlah Modal Permulaan Perniagaan 14. Pengalaman dalam perniagaan yang dijalankan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Kursus yang dihadiri __________________________________________________________________ ____________________ ______________________________________________ 3. Maklumat Tambahan 1. Perkakas dan Peralatan 3. Ruang Niaga / Premis / Tapak Projek 2. Modal Pusingan 4. Sumber Modal Memulakan Perniagaan 13. PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa maklumat yang dikemukakan ini adalah benar. Tandatangan Nama Pemohon Tarikh : : : _____________ _____ __________________ __________________ . : ______________________ _________ : _______________________________ : _______________________________ : ______________________________ _ : ______________________________ _ : ______________________________ _ Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Perniagaan (Sebulan) Bil 1 2 3 4 5 6 Perbelanjaan Pembelian Jualan Untung Kasar (2 1=) Jumlah (RM) Perbelanjaan Lain Bayaran Balik Pinjaman Untung Bersih (3 4 5=) D. Jumlah : RM : RM : RM : RM E. Jumlah Pelaburan Untuk Perniagaan 11. Tahap teknologi / Mesin / peralatan Dimiliki 12. Senarai Pembekal 15. Sokongan / Bantuan Agensi Lain. Saya akan mematuhi syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan dan bersedia untuk menandatangani Surat Tawaran Pinjaman TEKUN Nasional sekiranya permohonan pinjaman saya diluluskan.

1. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan pembelian perkakas dan peralatan perniagaan 3. Sila nyatakan kursus yang ingin dicadangkan bagi meningkatkan mutu perniagaan / projek yang dijalankan . 5. 3. C. 2. 1. B. 15. Maklumat Tambahan 1. Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Perniagaan (Sebulan) Cth: Bil 1 2 3 4 5 6 Pembelian Jualan Untung Kasar Perbelanjaan Lain Untung Bersih (3 (2 1=) (-) 4 5=) Perbelanjaan Jumlah (RM) 500 1500 1000 250 246 504 Bayaran Balik Pinjaman (-) 1.Panduan Mengisi Borang Maklumat Asas Perniagaan A. 4. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan modal pusingan 2. Sila nyatakan pengalaman dalam perniagaan / projek yang dijalankan 2. 6. 10. Untung Bersih = Untung Kasar Perbelanjaan Lain D. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan kos ubahsuai premis perniagaan / projek E. Penggunaan Pinjaman Bayaran Balik Pinjaman 1. 8. Latar Belakang Perniagaan Sila tulis nama pemilik syarikat / perniagaan Sila nyatakan nama syarikat / perniagaan Nombor pendaftaran perniagaan Alamat syarikat / perniagaan Sila nyatakan tarikh penubuhan syarikat Sila nyatakan tarikh syarikat mula beroperasi Jenis perniagaan yang dijalankan Jenis pemilikan perniagaan yang dijalankan Sila nyatakan maklumat rakan kongsi ( Jika berkenaan ) Butir-butir akaun syarikat Butir-Butir Perniagaan Sektor perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan lokasi premis perniagaan / projek dijalankan Sila nyatakan status premis samada milik sendiri atau disewa Sila nyatakan sekiranya terdapat cawangan perniagaan yang dijalankan Sila nyatakan bilangan pekerja yang sedia ada Nombor telefon premis / pejabat Nombor faks premis / pejabat Waktu urusniaga perniagaan Sila nyatakan taraf pengeluaran / perkhidmatan yang dijalankan samada pernah mendapat pengiktirafan daripada mana-mana pihak contoh : pensijilan GMP. Sila nyatakan jumlah pelaburan yang telah digunakan untuk perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan tahap teknologi / mesin / peralatan dimiliki untuk menjalankan perniagaan / projek Sila nyatakan sumber modal bagi memulakan perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan jumlah modal permulaan perniagaan yang dijalankan Sila senaraikan syarikat pembekal kepada perniagaan / projek yang dijalanka Sila nyatakan sekiranya terdapat sebarang sokongan / bantuan dari agensi lain. 3. 4. 8. 2. Untung Kasar = Pembelian Jualan 2. 7. Sila nyatakan kursus yang dihadiri berkaitan perniagaan / projek yang dijalankan 3. ISO dan lain-lain. 9. 13. 12. 7. 11. 6. 5. 9. 10. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful