BORANG TEKUN JPP 06

TEKUN NASIONAL Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

BORANG MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN ( Diisi dan dilengkapkan oleh pemohon )

Ibu Pejabat TEKUN Nasional No.2, Jalan 4/146, Metro Centre Bandar Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur. Tel; 03-9058 8550 Faks: 03-9059 5801 Website: www.tekun.gov.my

8. Butir-Butir Perniagaan 1. 6. Pendaftaran Perniagaan Alamat Perniagaan / Syarikat : ______________________________ _ : ______________________________ _ ______________________ _________ 3. 7.Faks Premis / Pejabat 8. Status Premis 4. 9. Bilangan Pekerja 6.000 dan ke atas) No. Lokasi Premis 3. No. Waktu Urusniaga 9. Nama Pemohon Nama Syarikat / Firma (Jika pinjaman RM5. 2. No.Tel Premis / Pejabat 7. Sektor (Sila tanda pada kotak berkenaan) Peruncitan Kontraktor Kecil Pembuatan Pertanian dan Perkhidmatan Industri Asas Tani 2. Bilangan Cawangan ( Jika Ada ) 5.TEKUN NASIONAL Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani BORANG MAKLUMAT ASAS PERNIAGAAN ( Diisi dan dilengkapkan oleh pemohon ) A. Tarikh Penubuhan Syarikat Tarikh Mula Operasi Jenis Perniagaan Jenis Pemilikan : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : ___________________________ ____ Maklumat Rakan Kongsi ( Jika berkenaan ) : _______________________________ Butir-Butir Akaun Syarikat : _______________________________ _______________________________ B. : _____________ _________________ _ : ______________________________ _ ______________________ _________ ___________________ ___________ _ 5. 10. Latar Belakang Pemohon Dan Perniagaan 1. 4. Taraf Pengeluaran / Perkhidmatan : _______________________________ : Sewa ( ) Sendiri ( ) : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ .

10. Modal Pusingan 4. Kursus yang ingin dicadangkan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ F. Jumlah : RM : RM : RM : RM E. Tahap teknologi / Mesin / peralatan Dimiliki 12. Saya akan mematuhi syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan dan bersedia untuk menandatangani Surat Tawaran Pinjaman TEKUN Nasional sekiranya permohonan pinjaman saya diluluskan. Jumlah Pelaburan Untuk Perniagaan 11. Maklumat Tambahan 1. Perkakas dan Peralatan 3. Jumlah Modal Permulaan Perniagaan 14. PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa maklumat yang dikemukakan ini adalah benar. Tandatangan Nama Pemohon Tarikh : : : _____________ _____ __________________ __________________ . Pengalaman dalam perniagaan yang dijalankan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. : ______________________ _________ : _______________________________ : _______________________________ : ______________________________ _ : ______________________________ _ : ______________________________ _ Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Perniagaan (Sebulan) Bil 1 2 3 4 5 6 Perbelanjaan Pembelian Jualan Untung Kasar (2 1=) Jumlah (RM) Perbelanjaan Lain Bayaran Balik Pinjaman Untung Bersih (3 4 5=) D. Penggunaan Pinjaman 1. Ruang Niaga / Premis / Tapak Projek 2. Sokongan / Bantuan Agensi Lain. C. Sumber Modal Memulakan Perniagaan 13. Kursus yang dihadiri __________________________________________________________________ ____________________ ______________________________________________ 3. Senarai Pembekal 15.

Panduan Mengisi Borang Maklumat Asas Perniagaan A. 8. 6. 11. 7. 9. 2. B. Maklumat Tambahan 1. Sila nyatakan kursus yang dihadiri berkaitan perniagaan / projek yang dijalankan 3. Untung Kasar = Pembelian Jualan 2. 7. 4. 13. 1. 1. 3. 8. 15. Untung Bersih = Untung Kasar Perbelanjaan Lain D. 10. Latar Belakang Perniagaan Sila tulis nama pemilik syarikat / perniagaan Sila nyatakan nama syarikat / perniagaan Nombor pendaftaran perniagaan Alamat syarikat / perniagaan Sila nyatakan tarikh penubuhan syarikat Sila nyatakan tarikh syarikat mula beroperasi Jenis perniagaan yang dijalankan Jenis pemilikan perniagaan yang dijalankan Sila nyatakan maklumat rakan kongsi ( Jika berkenaan ) Butir-butir akaun syarikat Butir-Butir Perniagaan Sektor perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan lokasi premis perniagaan / projek dijalankan Sila nyatakan status premis samada milik sendiri atau disewa Sila nyatakan sekiranya terdapat cawangan perniagaan yang dijalankan Sila nyatakan bilangan pekerja yang sedia ada Nombor telefon premis / pejabat Nombor faks premis / pejabat Waktu urusniaga perniagaan Sila nyatakan taraf pengeluaran / perkhidmatan yang dijalankan samada pernah mendapat pengiktirafan daripada mana-mana pihak contoh : pensijilan GMP. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan pembelian perkakas dan peralatan perniagaan 3. 14. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan modal pusingan 2. 9. Penggunaan Pinjaman Bayaran Balik Pinjaman 1. C. 4. 6. Sila nyatakan pengalaman dalam perniagaan / projek yang dijalankan 2. 5. Sila nyatakan jumlah pelaburan yang telah digunakan untuk perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan tahap teknologi / mesin / peralatan dimiliki untuk menjalankan perniagaan / projek Sila nyatakan sumber modal bagi memulakan perniagaan / projek yang dijalankan Sila nyatakan jumlah modal permulaan perniagaan yang dijalankan Sila senaraikan syarikat pembekal kepada perniagaan / projek yang dijalanka Sila nyatakan sekiranya terdapat sebarang sokongan / bantuan dari agensi lain. 10. 5. 12. Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Perniagaan (Sebulan) Cth: Bil 1 2 3 4 5 6 Pembelian Jualan Untung Kasar Perbelanjaan Lain Untung Bersih (3 (2 1=) (-) 4 5=) Perbelanjaan Jumlah (RM) 500 1500 1000 250 246 504 Bayaran Balik Pinjaman (-) 1. ISO dan lain-lain. Sila nyatakan jumlah pinjaman untuk tujuan kos ubahsuai premis perniagaan / projek E. Sila nyatakan kursus yang ingin dicadangkan bagi meningkatkan mutu perniagaan / projek yang dijalankan . 3. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful