SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Definisi Empowerment Kuasa

termasuk dalam amalan penjagaan oleh jururawat dengan pesakit, ( Benner 2001 ) ( Mitchell & Grippando 1993 ), Bidang kuasa kejururawatan merupakan sebuah proses di mana para jururawat mempunyai autonomi lebih dan tanggungjawab dalam profession mereka. Jururawat dalam lingkungan hospital, misalnya mengambil peranan aktif dalam pentadbiran dan kawalan diri. Jururawat diberi kuasa untuk memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik dan hasil pemulihan pesakit. Bidang kuasa yang dipraktikkan akan menghasilkan rasa tanggungjawab yang lebih dalam amalan kerja mereka dan akan terus melakukan yang terbaik bahkan ketika menghadapi kesulitan untuk mencapai keputusan yang direncanakan. Module ,Professionalism and Issues in Nursing B Kamus Bahasa Inggeris (2005) mendefinisikan kata kerja memberi kuasa sebagai “ untuk melabur secara sah atau formal dengan kekuasaan atau kuasa ” dan bidang kuasa ditakrifkan sebagai tindakan bidang kuasa, dalam keadaan yang dikuasakan.

1

Ini merupakan tanggungjawab sebagai seorang jururawat untuk memberikan rawatan kepada pesakit. di mana jururawat dapat empowerment rakan-rakan mereka untuk mempelajari teknik baru. Sebaliknya pemberian kuasa perseorangan merupakan kesempatan untuk mengetahui siapa anda.gwumc.edu/hscidist/learningobjects/Empowerment/index. Pemahaman yang lebih menyeluruh dari tiga kompenan tersebut dapat membantu jururawat untuk menjadi berkuasa dan menggunakan kuasa mereka untuk rawatan pesakit yang lebih baik. apa yang anda lakukan dan apa konteks kuasa peribadi yang sering dilakukan dan apa konteks kuasa peribadi yang sering dilakukan untuk mencari kebaikan atas diri kita dalam melakukan sesuatu kerja dan apa yang perlu diperbaiki.nursingworld. dan pengiktirafan bahawa ada kekuatan dalam hubungan dan penjagaan yang disediakan oleh jururawat.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Definisi “ empowerment in nursing” Bidang kuasa adalah mengenai tahap kemahiran seseorang individu dan kemahiran mereka terhadap pembaikan pesakit.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodic als/OJIN/TableContents. http://learn. http://www. Ini bermaksud seseorang itu perlu mengambil berat dan bertimbang rasa terhadap pekerjaan ataupun tugas mereka. kepercayaan/keyakinan psikologi dalam kemampuan seseorang untuk dikuasakan. 2 . Ciri-ciri pemberian kuasa adalah tanggungjawab.htm Bidang kuasa jururawat terdiri daripada tiga kompenan iaitu tempat kerja yang mempunyai struktur yang diperlukan untuk mempromosikan bidang kuasa.

Bibi Florina Abdullah. 3 . Jururawat ini adalah jururawat yang telah di lengkapi dengan kemahiran untuk membantu para doktor dan pakar dalam penjagaan dan pengendalian kes. Journal Jururawat Malaysia menyatakan sama ada diperingkat dunia atau Malaysia jururawat harus mempunyai kuasa.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Empowerment in Malaysian Context Dr. Contohnya seorang jururawat bidan mempunyai kuasa melakukan tugas dan amalan kerana berpandukan kod etika dalam kebidanan. kerana mereka adalah jururawat berdaftar yang berkelibar. mampu untuk menilai kes dan membuat diagnosis sendiri. Mereka mampu berbincang dan bertindak membuat keputusan untuk memberikan perawatan kepada pesakit.

SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Isu yang dikenal pasti.10% bayi yang baru lahir di hospital memerlukan sedikit sebanyak resusitasi aktif ketika lahir contohnya rangsangan bayi untuk bernafas. Program resusitasi neonat adalah sangat penting bagi seorang jururawat bidan yang mengendalikan kelahiran. Jika jururawat bidan gagal dalam memberikan resusitasi yang berkesan akan menyebabkan masalah kepada bayi atau bayi tidak dapat diselamatkan. Pengenalan Resusitasi bayi baru lahir membawa satu set cabaran lain berbanding dengan resusitasi orang dewasa atau kanak-kanak dan bayi yang berumur. Masalah yang sering berlaku di mana kurangnya kemahiran jururawat bidan dalam melakukan tatacara resusitasi neonat kepada bayi yang dilahirkan dalam keadaan asfiksia atau skor apgar kurang 9 dari satu minit. antara 1-10% bayi dilahirkan dihospital memerlukan bantuan ventilasi. Antara 5 . Perpindahan dari pertukaran gas di plasenta di dalam persekitaran uterus yang dipenuhi cecair kepada pernafasan udara secara spontan memerlukan perubahan yang dramatik pada bayi dalam jangka waktu beberapa minit dan jam pertama. Jururawat bidan perlu cekap dan 4 . Sebagai jururawat yang menjaga wad saya akan berusaha untuk memberi tunjuk ajar dan motivasi kepada jururawat bidan supaya mereka lebih mahir melakukan resusitasi kepada bayi yang bermasalah pernafasan semasa kelahiran.

Dengan mengamalkan teknik resusitasi yang betul . pernafasan dan pengaliran darah.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Apakah tujuan untuk mempelajari resusitasi neonat. 19% daripada angka ini disebabkan oleh asfiksia semasa kelahiran ( World Health Organisasization. mungkin dapat diselamatkan. 1995 ). Jururawat perlu bidang kuasa dalam rangka memberikan sumbangan yang optimum bagi dalam merawat pesakit mereka. Manakala resusitasi ialah bantuan mengenai salur pernafasan. Dalam 5 juta neonat yang mati di seluruh dunia setiap tahun. lebih daripada 1 juta yang dilahirkan setiap tahun. 5 . Manojilovich ( 2007 ) mengenalpasti tiga jenis kuasa pada jururawat: Definisi Resusitasi Neonatal Resusitasi neonatal ialah bantuan yang dilakukan kepada bayi selepas dilahirkan supaya jantung bayi berdenyut dan menolongnya bernafas.

6 . Dengan melakukan resusitasi yang betul. Sabiston.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Jururawat perlu bidang kuasa dalam rangka memberikan sumbangan yang optimum bagi dalam merawat pesakit mereka. dan telah ditakrifkan sebagai " kebebasan untuk bertindak mengikut apa yang diketahu i" ( Kramer & Schamlenberg. atau pun mendapat kesukaran dan kecacatan sepanjang hayat. Autonomi merupakan salah satu kuasa jururawat . Manojilovich ( 2007 ) mengenalpasti tiga jenis kuasa pada jururawat: pengawalan isi pengamalan perawatan ( Laschinger. hal 62 ). 1997 ). Sebagai seorang jururawat bidan adalah sangat penting mempelajari ilmu dan kemahiran melakukan resusitasi dengan baik kerana bayi yang memerlukan resusitasi tetapi tidak mendapat resusitasi dengan betul akan mati. kebarangkalian neonat dapat diselamatkan lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak atau orang dewasa. 1997 ) Salah satu ciri profession iaitu para profesional mempunyai kuasa atas amalan disiplin mereka yang sering disebut sebagai autonomi profesional . 1993. Walaupun keperluan untuk resusitasi bayi baru lahir selalunya boleh diramalkan keadaan seumpamanya boleh timbul secara tiba-tiba. & Kutszcher. 2004). Oleh kerana itu elemen penting dari bidang kuasa adalah kawalan jururawat 'atas amalan mereka (Page. Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan sebagai satu kawalan atas isi dari amalan keperawatan ( Laschinger et al. Maka di sinilah pentingnya kecekapan dan kemahiran jururawat dan menganggap ianya sebagai persediaan rutin semasa kelahiran bayi.

Kepakaran tidak sama dengan kemahiran. Kepakaran seorang jururawat dapat diperolehi dari perawatan yang berkualiti ( Benner.2001 ). Oleh itu pentingnya organisasi mempromosikan kuasa jururawat supaya mereka dapat menggunakan kemahiran profesional mereka. Rawatan kepakaran merupakan sumber berkaitan kuasa yang mempunyai pengaruh transformatif pada 'kehidupan pesakit ( Rafael. mampu melakukan tanpa pengawasan secara langsung dari seorang doktor. jururawat bidan dapat mentafsir keadaan bayi sepanjang proses resusitasi dan dapat mengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah resusitasi seterusnya. Bednash ( 2000 ) melaporkan tentang kajian menunjukkan bahawa hospital yang membolehkan autonomi kakitangan mereka atas amalan mereka sendiri dan penyertaan aktif dalam membuat keputusan mengenai masalah-masalah penjagaan pesakit adalah yang paling berjaya dalam merekrut dan mengekalkan jururawat. 1996 ) Pendidikan dan kemahiran merupakan dua jenis kuasa tambahan jururawat dalam membuat sumbangan yang optimum untuk rawatan pesakit. Pengawalan keatas kontex pengamalan kejururawatan Dengan memiliki kemahiran khusus dalam resusitasi neonat bidan. 7 . Jururawar bidan harus mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka melalui pembelajaran untuk menjalankan resusitasi neonat supaya lebih kompeten kerana seorang yang mempunyai kemahiran resusitasi yang lengkap akan menjadi ketua untuk memimpin rakan-rakan yang lain semasa melakukan resusitasi.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Kawalan ke atas amalan kompetensi keperawatan.

8 . Dengan itu kecekapan jururawat dalam menjalankan satu-satu tatacara dapat mengekalkan jururawat yang berkualiti dalam memberikan penjagaan kepada pesakit dan membuat keputusan dan mengendalikan amalan mereka. 2005c ).SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B dan menyedari bahawa resusitasi secara cepat amat penting dalam usaha menyelamatkan bayi. Kepimpinan yang kuat dalam perawatan menguatkan pengaruh bidang kuasa terhadap perilaku amalan keperawatan ( Manojlovich.

Iv). 9 . bertanggungjawab dan kompeten dalam menjalankan tugas kejayaan melakukan resusitasi kepada bayi yang menghidap asfiksia dapat mengelakkan berlakunya kematian atau kecacatan bayi sepanjang hayat. i).SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Implikasi kepada profession jururawat. dimana seseorang jururawat bidan yang memiliki kemahiran khusus dalam resusitasi dapat mengendalikan kursus untuk memberi pengetahuan bukan sahaja spesifik kepada bidan tetapi juga kepada jururawat dari unit yang lain. iii). ii) Meningkatkan imej organisasi kerana tidak ada timbul aduan dari orang awam. “ Empowermwnt ” menjadikan seorang berpengetahuan. Jururawat yang mempunyai kemahiran dan cekap dalam melakukan resusitasi neonat boleh menjadi “ role model ” bagi unit tersebut dan sekaligus sebagai sumber rujukan kepada jururawat yang lain terutamanya jururawat junior. “ Emporwerment ” membolehkan jururawat termotivasi melakukan tugas dengan lebih komited.

Memberi kursus kepada bidan secara bergilir-gilir dalam program resusitasi neonat supaya semua bidan dapat meningkatkan pengetahuan. 10 . v). Menjalankan audit resusitasi kepada jururawat bidan untuk menilai kompetensi mereka dalam melakukan resusitasi neonat. vii).SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Cadangan i). kerana resusitasi di luar organisasi dijalankan oleh pakar berbanding dengan kursus resusitasi di dalam organisasi hanya di lakukan oleh kakitangan yang telah dilatih. kemahiran dan cekap dalam melakukan resusitasi neonat. Ketua Jururawat seharusnya menitik beratkan program ini bagi memantapkan lagi perkhidmatan jururawat dalam mengendalikan kerja atau prosedur yang dijalankan. Menggalakkan bidan untuk mengikuti program atau kursus resusitasi neonat di luar organisasi. iii). vi). Dengan cara ini juga kita dapat menjadikan jururawat kita seorang yang berkeyakinan dalam menjalankan tugas disebabkan mereka sentiasa dibekalkan pengetahuan dari masa kesemasa. In house training merupakan salah satu cara kesinambungan latihan dalam setiap amalan jururawatan dalam menjalankan tugas harian. Melaksanakan kursus resusitasi 4 kali dalam setahun memandangkan dalam organisasi saya kursus ini hanya dibuat 2 kali dalam setahun sahaja. Mengadakan In House training kepada kakitangan wad bersalin. ii). Menggalakkan jururawat membaca buku-buku berkaitan dengan resusitasi untuk mengetahui maklumat-maklumat terbaru berkaitan dengan resusitasi neonatal disamping meningkatkan pengetahuan.

Bidang kuasa juga berkaitan rapat dengan autonomi. Autonomi merupakan salah satu keunggulan dari profesion. Dengan adanya kuasa jururawat dapat memperbaiki kelemahankelemahan dalam menjalankan tugas dan menjadi lebih bertanggungjawab dalam amalan perawatan mereka. mereka tidak mempunyai kawalan atas isi dan 11 . sukar bagi jururawat untuk mencapai profesion mereka. ia merupakan perangsang dan pendorong untuk memajukan diri. Motivasi positif membolehkan bidang kuasa berjaya. Sebagai seorang ketua seharusnya sentiasa memantau kerja-kerja jururawat dan memberi motivasi jika seseorang itu kurang mahir melakukan sesuatu tatacara kerana motivasi merupakan pengalaman belajar. Kesimpulan Tanpa adanya bidang kuasa. Motivasi adalah penggerak atau semangat yang berterusan dalam pembelajaran. Jika jururawat tidak dikuasakan. konteks amalan mereka.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B viii).

nursingworld.org/wiki/Pediatric-medicine/Resuscitation/DefinitionofNeonatal Resuscitation online 23/7/10.my/page/3/ online 23/7/10. Resusitasi neonat edisi kelima 2006 American Academy Of Paediatrics And American Haert Association. Meteor Doc. 12 . http://en. http://Mjn. Bhd Selangor darul Ehsan.htm online 25/1/10. http://learn.com.gwumc.edu/hscidist/learningobjects/Empowerment/index. http://www. Sdn. Elicebat Pasan Labong ( March 2010 ) NBBS1203 Professionalism And Issues In Nursing B. Open University Malaysia.wikibooks.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Rujukan Chong Mei Chan.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodic als/OJIN/TableContents online 19/7/10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful