SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Definisi Empowerment Kuasa

termasuk dalam amalan penjagaan oleh jururawat dengan pesakit, ( Benner 2001 ) ( Mitchell & Grippando 1993 ), Bidang kuasa kejururawatan merupakan sebuah proses di mana para jururawat mempunyai autonomi lebih dan tanggungjawab dalam profession mereka. Jururawat dalam lingkungan hospital, misalnya mengambil peranan aktif dalam pentadbiran dan kawalan diri. Jururawat diberi kuasa untuk memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik dan hasil pemulihan pesakit. Bidang kuasa yang dipraktikkan akan menghasilkan rasa tanggungjawab yang lebih dalam amalan kerja mereka dan akan terus melakukan yang terbaik bahkan ketika menghadapi kesulitan untuk mencapai keputusan yang direncanakan. Module ,Professionalism and Issues in Nursing B Kamus Bahasa Inggeris (2005) mendefinisikan kata kerja memberi kuasa sebagai “ untuk melabur secara sah atau formal dengan kekuasaan atau kuasa ” dan bidang kuasa ditakrifkan sebagai tindakan bidang kuasa, dalam keadaan yang dikuasakan.

1

SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Definisi “ empowerment in nursing” Bidang kuasa adalah mengenai tahap kemahiran seseorang individu dan kemahiran mereka terhadap pembaikan pesakit.edu/hscidist/learningobjects/Empowerment/index. Pemahaman yang lebih menyeluruh dari tiga kompenan tersebut dapat membantu jururawat untuk menjadi berkuasa dan menggunakan kuasa mereka untuk rawatan pesakit yang lebih baik. Ini merupakan tanggungjawab sebagai seorang jururawat untuk memberikan rawatan kepada pesakit. kepercayaan/keyakinan psikologi dalam kemampuan seseorang untuk dikuasakan. Ciri-ciri pemberian kuasa adalah tanggungjawab.gwumc.nursingworld. http://www. di mana jururawat dapat empowerment rakan-rakan mereka untuk mempelajari teknik baru. http://learn. apa yang anda lakukan dan apa konteks kuasa peribadi yang sering dilakukan dan apa konteks kuasa peribadi yang sering dilakukan untuk mencari kebaikan atas diri kita dalam melakukan sesuatu kerja dan apa yang perlu diperbaiki.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodic als/OJIN/TableContents. Sebaliknya pemberian kuasa perseorangan merupakan kesempatan untuk mengetahui siapa anda. Ini bermaksud seseorang itu perlu mengambil berat dan bertimbang rasa terhadap pekerjaan ataupun tugas mereka.htm Bidang kuasa jururawat terdiri daripada tiga kompenan iaitu tempat kerja yang mempunyai struktur yang diperlukan untuk mempromosikan bidang kuasa. dan pengiktirafan bahawa ada kekuatan dalam hubungan dan penjagaan yang disediakan oleh jururawat. 2 .

Contohnya seorang jururawat bidan mempunyai kuasa melakukan tugas dan amalan kerana berpandukan kod etika dalam kebidanan. Bibi Florina Abdullah. Mereka mampu berbincang dan bertindak membuat keputusan untuk memberikan perawatan kepada pesakit.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Empowerment in Malaysian Context Dr. Journal Jururawat Malaysia menyatakan sama ada diperingkat dunia atau Malaysia jururawat harus mempunyai kuasa. kerana mereka adalah jururawat berdaftar yang berkelibar. 3 . Jururawat ini adalah jururawat yang telah di lengkapi dengan kemahiran untuk membantu para doktor dan pakar dalam penjagaan dan pengendalian kes. mampu untuk menilai kes dan membuat diagnosis sendiri.

antara 1-10% bayi dilahirkan dihospital memerlukan bantuan ventilasi.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Isu yang dikenal pasti. Perpindahan dari pertukaran gas di plasenta di dalam persekitaran uterus yang dipenuhi cecair kepada pernafasan udara secara spontan memerlukan perubahan yang dramatik pada bayi dalam jangka waktu beberapa minit dan jam pertama. Antara 5 .10% bayi yang baru lahir di hospital memerlukan sedikit sebanyak resusitasi aktif ketika lahir contohnya rangsangan bayi untuk bernafas. Program resusitasi neonat adalah sangat penting bagi seorang jururawat bidan yang mengendalikan kelahiran. Jururawat bidan perlu cekap dan 4 . Jika jururawat bidan gagal dalam memberikan resusitasi yang berkesan akan menyebabkan masalah kepada bayi atau bayi tidak dapat diselamatkan. Masalah yang sering berlaku di mana kurangnya kemahiran jururawat bidan dalam melakukan tatacara resusitasi neonat kepada bayi yang dilahirkan dalam keadaan asfiksia atau skor apgar kurang 9 dari satu minit. Pengenalan Resusitasi bayi baru lahir membawa satu set cabaran lain berbanding dengan resusitasi orang dewasa atau kanak-kanak dan bayi yang berumur. Sebagai jururawat yang menjaga wad saya akan berusaha untuk memberi tunjuk ajar dan motivasi kepada jururawat bidan supaya mereka lebih mahir melakukan resusitasi kepada bayi yang bermasalah pernafasan semasa kelahiran.

SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Apakah tujuan untuk mempelajari resusitasi neonat. 19% daripada angka ini disebabkan oleh asfiksia semasa kelahiran ( World Health Organisasization. 5 . mungkin dapat diselamatkan. lebih daripada 1 juta yang dilahirkan setiap tahun. Jururawat perlu bidang kuasa dalam rangka memberikan sumbangan yang optimum bagi dalam merawat pesakit mereka. 1995 ). Manojilovich ( 2007 ) mengenalpasti tiga jenis kuasa pada jururawat: Definisi Resusitasi Neonatal Resusitasi neonatal ialah bantuan yang dilakukan kepada bayi selepas dilahirkan supaya jantung bayi berdenyut dan menolongnya bernafas. Dengan mengamalkan teknik resusitasi yang betul . Manakala resusitasi ialah bantuan mengenai salur pernafasan. pernafasan dan pengaliran darah. Dalam 5 juta neonat yang mati di seluruh dunia setiap tahun.

Maka di sinilah pentingnya kecekapan dan kemahiran jururawat dan menganggap ianya sebagai persediaan rutin semasa kelahiran bayi. 1993. hal 62 ). & Kutszcher. Dengan melakukan resusitasi yang betul. Manojilovich ( 2007 ) mengenalpasti tiga jenis kuasa pada jururawat: pengawalan isi pengamalan perawatan ( Laschinger. Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan sebagai satu kawalan atas isi dari amalan keperawatan ( Laschinger et al. 1997 ) Salah satu ciri profession iaitu para profesional mempunyai kuasa atas amalan disiplin mereka yang sering disebut sebagai autonomi profesional . 1997 ).SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Jururawat perlu bidang kuasa dalam rangka memberikan sumbangan yang optimum bagi dalam merawat pesakit mereka. 2004). atau pun mendapat kesukaran dan kecacatan sepanjang hayat. Oleh kerana itu elemen penting dari bidang kuasa adalah kawalan jururawat 'atas amalan mereka (Page. 6 . Walaupun keperluan untuk resusitasi bayi baru lahir selalunya boleh diramalkan keadaan seumpamanya boleh timbul secara tiba-tiba. Sabiston. Autonomi merupakan salah satu kuasa jururawat . Sebagai seorang jururawat bidan adalah sangat penting mempelajari ilmu dan kemahiran melakukan resusitasi dengan baik kerana bayi yang memerlukan resusitasi tetapi tidak mendapat resusitasi dengan betul akan mati. dan telah ditakrifkan sebagai " kebebasan untuk bertindak mengikut apa yang diketahu i" ( Kramer & Schamlenberg. kebarangkalian neonat dapat diselamatkan lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak atau orang dewasa.

Jururawar bidan harus mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka melalui pembelajaran untuk menjalankan resusitasi neonat supaya lebih kompeten kerana seorang yang mempunyai kemahiran resusitasi yang lengkap akan menjadi ketua untuk memimpin rakan-rakan yang lain semasa melakukan resusitasi. mampu melakukan tanpa pengawasan secara langsung dari seorang doktor. Kepakaran tidak sama dengan kemahiran. Rawatan kepakaran merupakan sumber berkaitan kuasa yang mempunyai pengaruh transformatif pada 'kehidupan pesakit ( Rafael. 7 . 1996 ) Pendidikan dan kemahiran merupakan dua jenis kuasa tambahan jururawat dalam membuat sumbangan yang optimum untuk rawatan pesakit.2001 ). Bednash ( 2000 ) melaporkan tentang kajian menunjukkan bahawa hospital yang membolehkan autonomi kakitangan mereka atas amalan mereka sendiri dan penyertaan aktif dalam membuat keputusan mengenai masalah-masalah penjagaan pesakit adalah yang paling berjaya dalam merekrut dan mengekalkan jururawat. Kepakaran seorang jururawat dapat diperolehi dari perawatan yang berkualiti ( Benner. Pengawalan keatas kontex pengamalan kejururawatan Dengan memiliki kemahiran khusus dalam resusitasi neonat bidan. Oleh itu pentingnya organisasi mempromosikan kuasa jururawat supaya mereka dapat menggunakan kemahiran profesional mereka.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Kawalan ke atas amalan kompetensi keperawatan. jururawat bidan dapat mentafsir keadaan bayi sepanjang proses resusitasi dan dapat mengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah resusitasi seterusnya.

2005c ). Kepimpinan yang kuat dalam perawatan menguatkan pengaruh bidang kuasa terhadap perilaku amalan keperawatan ( Manojlovich. Dengan itu kecekapan jururawat dalam menjalankan satu-satu tatacara dapat mengekalkan jururawat yang berkualiti dalam memberikan penjagaan kepada pesakit dan membuat keputusan dan mengendalikan amalan mereka. 8 .SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B dan menyedari bahawa resusitasi secara cepat amat penting dalam usaha menyelamatkan bayi.

“ Emporwerment ” membolehkan jururawat termotivasi melakukan tugas dengan lebih komited. Iv). 9 . iii). i). bertanggungjawab dan kompeten dalam menjalankan tugas kejayaan melakukan resusitasi kepada bayi yang menghidap asfiksia dapat mengelakkan berlakunya kematian atau kecacatan bayi sepanjang hayat. “ Empowermwnt ” menjadikan seorang berpengetahuan. ii) Meningkatkan imej organisasi kerana tidak ada timbul aduan dari orang awam. Jururawat yang mempunyai kemahiran dan cekap dalam melakukan resusitasi neonat boleh menjadi “ role model ” bagi unit tersebut dan sekaligus sebagai sumber rujukan kepada jururawat yang lain terutamanya jururawat junior.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Implikasi kepada profession jururawat. dimana seseorang jururawat bidan yang memiliki kemahiran khusus dalam resusitasi dapat mengendalikan kursus untuk memberi pengetahuan bukan sahaja spesifik kepada bidan tetapi juga kepada jururawat dari unit yang lain.

vii). Ketua Jururawat seharusnya menitik beratkan program ini bagi memantapkan lagi perkhidmatan jururawat dalam mengendalikan kerja atau prosedur yang dijalankan. kerana resusitasi di luar organisasi dijalankan oleh pakar berbanding dengan kursus resusitasi di dalam organisasi hanya di lakukan oleh kakitangan yang telah dilatih. Menggalakkan bidan untuk mengikuti program atau kursus resusitasi neonat di luar organisasi. Mengadakan In House training kepada kakitangan wad bersalin. vi). kemahiran dan cekap dalam melakukan resusitasi neonat. Dengan cara ini juga kita dapat menjadikan jururawat kita seorang yang berkeyakinan dalam menjalankan tugas disebabkan mereka sentiasa dibekalkan pengetahuan dari masa kesemasa. Menjalankan audit resusitasi kepada jururawat bidan untuk menilai kompetensi mereka dalam melakukan resusitasi neonat. Memberi kursus kepada bidan secara bergilir-gilir dalam program resusitasi neonat supaya semua bidan dapat meningkatkan pengetahuan. iii). Melaksanakan kursus resusitasi 4 kali dalam setahun memandangkan dalam organisasi saya kursus ini hanya dibuat 2 kali dalam setahun sahaja. v). In house training merupakan salah satu cara kesinambungan latihan dalam setiap amalan jururawatan dalam menjalankan tugas harian. 10 . Menggalakkan jururawat membaca buku-buku berkaitan dengan resusitasi untuk mengetahui maklumat-maklumat terbaru berkaitan dengan resusitasi neonatal disamping meningkatkan pengetahuan.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Cadangan i). ii).

SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B viii). ia merupakan perangsang dan pendorong untuk memajukan diri. Motivasi positif membolehkan bidang kuasa berjaya. mereka tidak mempunyai kawalan atas isi dan 11 . Dengan adanya kuasa jururawat dapat memperbaiki kelemahankelemahan dalam menjalankan tugas dan menjadi lebih bertanggungjawab dalam amalan perawatan mereka. Kesimpulan Tanpa adanya bidang kuasa. Motivasi adalah penggerak atau semangat yang berterusan dalam pembelajaran. Jika jururawat tidak dikuasakan. Sebagai seorang ketua seharusnya sentiasa memantau kerja-kerja jururawat dan memberi motivasi jika seseorang itu kurang mahir melakukan sesuatu tatacara kerana motivasi merupakan pengalaman belajar. konteks amalan mereka. Autonomi merupakan salah satu keunggulan dari profesion. sukar bagi jururawat untuk mencapai profesion mereka. Bidang kuasa juga berkaitan rapat dengan autonomi.

Bhd Selangor darul Ehsan. Open University Malaysia.gwumc.my/page/3/ online 23/7/10. http://Mjn.wikibooks. Resusitasi neonat edisi kelima 2006 American Academy Of Paediatrics And American Haert Association.org/wiki/Pediatric-medicine/Resuscitation/DefinitionofNeonatal Resuscitation online 23/7/10.SITI LAIHLA BASUNI 730710125786 NBNC 1204 CLINICAL PRACTICE 10 PROFESSIONALISM AND ISSUES IN NURSING B Rujukan Chong Mei Chan.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodic als/OJIN/TableContents online 19/7/10. http://www. Elicebat Pasan Labong ( March 2010 ) NBBS1203 Professionalism And Issues In Nursing B. http://en. Meteor Doc. 12 .com.htm online 25/1/10. http://learn.edu/hscidist/learningobjects/Empowerment/index. Sdn.nursingworld.