P. 1
arahan keselamatan

arahan keselamatan

|Views: 76|Likes:
Published by adhariahamdan

More info:

Published by: adhariahamdan on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

ARAHAN KESELAMATAN PENGENALAN DIKUATKUASAKAN PADA 1 MAC 1974 MENGGANTIKAN BUKU PANDUAN PEJABAT 1958 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB

M –PELBAGAI 1958 JABATAN/PENJAWAT AWAM DIKEHENDAKI PATUH (PERINTAH AM ‘A’ 18) DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN MENGIKUT PRINSIP TERTENTU Mustahaknya Arahan Keselamatan Untuk menjaminkan kawalan keselamatan berterusan rahsia kerajaan tidak jatuh ke tangan kuasa asing Perkara terperingkat tidak jatuh kepada orang yang ingin mencari faedah kewangan TAFSIRAN -Rahsia Besar dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan amat besar kepada Negara Rahsia Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan negara/kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia/untung kepada negara asing Sulit Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan akan memudaratkan kepentingan kerajaan/memalukan pentadbiran negara Terhad dokumen/maklumat/bahan rasmi selain Rahsia Besar, Rahsia, Sulit jika perlu hendaklah diberi perlidungan yang sewajarnya PRINSIP PERLINDUNGAN 1.Kenalpasti apa yang perlu diberi perlindungan keselamatan. 2.Penilaian terhadap ancaman keselamatan. 3.Perlindungan secara mendalam. 4.Langkah-langkah keselamatan asas yang minima. 5.Asas Perlu Mengetahui. 6.Langkah-langkah keselamatan diterima akal (sensible). Klasifikasi Maklumat mengandungi :

Kelemahan Manusia Perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran kepada keselamatan dan mengakibatkan perkara rasmi diketahui oleh pihak yang tidak dibenarkan. Boleh dilakukan semasa aman/perang. draf. maklumat rasmi dan bahan rasmi kerajaan Perkara Terperingkat Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang mesti diberi perlindungan kepentingan keselamatan dan diberi tanda keselamatan Buangan Terperingkat semua catatan. Suatu kempen teratur kepada permulaan rancangan yang lebih besar untuk melumpuhkan pertahanan Negara.•Dokumen Rasmi Dokumen Terperingkat Maklumat Rasmi Maklumat Terperingkat Perkara Rasmi Perkara Terperingkat Buangan Terperingkat Dokumen Rasmi apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi Dokumen Terperingkat –dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan dan diberi tanda keselamatan Maklumat Rasmi Pengetahuan mengenai perkara rasmi walau cara mana sekalipun ianya diperolehi Maklumat Terperingkat maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan Perkara Rasmi Termasuk segala dokumen rasmi. kertas karbon. Pencerobohan Sistem/Penggodam Menceroboh ke dalam sistem maklumat komputer . Sabotaj Perbuatan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif. Espionaj Kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang-undang untuk memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia. stensil dan lain-lain bahan yang telah digunakan dalam urusan perkara rasmi ANCAMAN TERHADAP KESELAMATAN Subversif Kegiatan oleh pertubuhan perseorangan di dalam / luar Malaysia yang tidak sampai kepada peperangan yang bermaksud menghancurkan ketenteraman yang ada dengan cara yang salah disisi undang-undang.

Papan Kenyataan Pas Keselamatan/Kad Pengenalan Jabatan. •Jeriji besi pada pintu / tingkap •Kukuhkan dinding dan siling •Pasang alat penggera •Bilik Pelawat •Kawalan Keselamatan -PEJABAT KPKK ADALAH KUASA PUSAT MENGENAI DASAR DAN PENGELUARAN -JENIS-JENIS PAS KESELAMATAN: [PAS KESELAMATAN TETAP \PAS KESELAMATAN SEMENTARA \PAS KESELAMATAN PELAWAT Pas Keselamatan Pas Keselamatan Tetap Kepada seseorang yang bertugas tetap di suatu Kawasan Larangan. Papan Kenyataan Pas Keselamatan/Kad Pengenalan Jabatan. lampu keselamatan dan kad pintu masuk. Keselamatan Bangunan Untuk menghalang orang-orang yang tidak dibenarkan dapat memerhati.Pelampau Sesuatu tindakan/perbuatan oleh seseorang individu/kumpulan jika tindakan itu melebihi sesuatu nilai biasa atau bertentangan dengan undang-undang negara dan boleh menimbulkan masalah kepada keselamatan atau gangguan kesetabilan ketenteraman awam atau keselamatan negara KESELAMATAN FIZIKAL Kawasan Terperingkat Mengkaji Jabatan masing-masing keperluan mewartakan kawasan di bawah Akta Kawasan-kawasan Larangan dan tempat-tempat larangan 1959. Keselamatan Bangunan Untuk menghalang orang-orang yang tidak dibenarkan dapat memerhati. Langkah-langkah keselamatan seperti :Pagar. mendengar dan memperolehi perkara-perkara terperingkat. Langkah-langkah Keselamatan seperti :Pagar. Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. Pas Keselamatan Pelawat – . Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. Pas Keselamatan Sementara Kepada seseorang yang tidak bertugas tetapi selalu berurusan rasmi ditempat larangan berkenaan. lampu keselamatan dan kad pintu masuk. Langkah-langkah keselamatan seperti :•Hadkan pintu keluar masuk dan sediakan kaunter. mendengar dan memperolehi perkara-perkara terperingkat.

Ketua Jabatan adalah tanggungjawab untuk memberi kawalan yang rapi terhadap kunci-kunci.Kepada Pelawat Kunci keselamatan Menjadi benteng di dalam pertahanan keselamatan. Nombor tatakira itu hendaklah dihantar kpd. pengambilan dan latihan penjawat-penjawat awam yang menjalani tugas perkhidmatan pengawalan keselamatan termasuk penggunaan perkhidmatan pengawal swasta di semua Jabatan Kerajaan dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan KAWALAN KUNCI KESELAMATANKetua Jabatan bertanggungjawab untukmemberi kawalan yang rapi sertamengeluarkan arahan keselamatan-Peraturan berikut perlu dipatuhi:* Pegawai Keselamatan Jabatan dipertangungjawabkan ke atas semuaperkara berkaitan kunci dan anak kunci termasuk kunci keselamatan. Lain-lain rekod berkenaan no. Kunci Keselamatan •PENGGUNAAN PETI-PETI KESELAMATAN •SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN •PEMASANGAN ALAT PENGALISAN BUNYI. KAD EKSES .Perlu menyelenggarakan sebuah bukudaftar . CCTV. mengemaskini dan membuat audit Penjawat awam yang diamanahkan dengan kunci jabatan atau kunci kunci keselamatan bertanggungjawabke atas keselamatan kunci tersebut*Anak kunci tidak boleh dilabel atau ditanda dan tidak boleh dirangkai dengananak kunci lain seperti kunci persendirian • * Peti keselamatan hendaklah digunakan bagi menyimpan semua anak kunci yang tidak dipakai termasuk anak kunci pendua -anak kunci pendua tambahan tidaksekali-kali boleh dibuat tanpa kebenaran -sistem kunci induk boleh juga diwujudkan -anak kunci pendua peti besi serta bilik kebal hendaklah disimpan mengikut Arahan Perbendaharaan 135 -penjawat awam yang bertukar atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyerahkan balik semua anak kunci di dalam simpanannya Peti keselamatan yang dipasang dengankunci tatakira perlu: •menukar nombor tiap-tiap setahun sekali atau orang yang mengetahui bertukar atau meninggalkan perkhidmatan atau disyaki nombornya telah dikompromi. „PIDS‟ & LAIN-LAIN ALAT PERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATAN Semua cadangan pengwujudan jawatan. PENGGERA CEROBOH. KPKK untuk disimpan kecuali jika peraturan lain telah dibuat. KEHILANGAN ANAK KUNCI -perlu lapor segera kepada PKJ atau Ketua Jabatan -lapor kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam -laporan mengandungi pandangan atau taksiran bahaya -Pejabat atau peti keselamatan itu hendaklah dianggap tidak selamat • . •menulis nombor dalam sekeping kertas dan dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteri dan ditandakan Rahsia Besar Nama dan Jabatan pengguna serta tarikh kertas itu dimasukkan ke dalam sampul surat hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat lagi. tatakira ini tidak sekali-kali boleh dibuat.

SEKSYEN 2 AKTA RAHSIA RASMI 1972 JADUAL 1. Keperluan Kawalan Memberikan Perlindungan terhadap Dokumen Terperingkat daripada: -dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak mengetahui -kebocoran. mengikut mana yang berkenaan. oleh seorang Menteri. Suratan. 2. rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah Menteri termasuklah juga suratan. Ketua Jabatan hendaklah menimbang sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 patut dijalankan. KAWALAN MESIN PENYALINKetua Jabatan melantik seorang pegawaibagi mengawasi mesin dan buku daftar perlu diwujudkandisimpan dalam bilik yang berkunci-kakitangan yang dibenarkan ekses sahaja untuk membuat salinan-jumlah salinan yang dibuat ialah salinanyang diluluskan dan salinan yang rosak perlu dibinasakan -semakan ke atas buku daftar hendaklah dibuat bagi menentukan semua salinan adalah mengikut peraturan -sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalin hendaklah dilaporkan kepada Ketua Jabatan KESELAMATAN DOKUMEN Memastikan keselamatan dokumen termasuk bahan dan maklumat terperingkat/ sensitif/bernilai. ‘Rahsia’. Laporan kepada Balai Polis yang terdekat hendaklah dibuat sekira-nya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku. rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. 3. PERINGKAT KESELAMATAN RAHSIA BESAR RAHSIA SULIT TERHAD Tafsiran Dokumen Terperingkat RAHSIA BESAR Jika terdedah akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia Contoh: .selagi kuncinya tidak digantikan kecuali dibuktikan anak kunci yang hilang itu tidak mungkin jatuh ke tangan orang yang tidak dibenarkan. Suratan berkenaan dengan keselamatan negara. Suratan. kecurian dan kebakaran Rahsia Rasmi Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi. pertahanan dan perhubungan antarabangsa. rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Jemaah Menteri. Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B. -Jika anak kunci keselamatan terbukti hilang. rekod keputusan dan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan. maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai‘Rahsia Besar’. ‘Sulit’ atau ‘Terhad’.

Contoh: a) Laporan Perisikan biasa b) Maklumat yang memberi faedah kewangan jika terdedah sebelum masa. Rahsia atau Sulit tetapi berkehendakkan juga diberi satu tahap perlindungan keselamatan.a) Kertas Jemaah Menterib b) Perancangan Gerakan & Penempatan barisan Tentera c) Surat Menyurat dengan negara asing berhubung Perdagangan & Pertahanan yang penting.RahsiaBesar-berwarna kuning dgn palang merah disebelah luar hadapan kulit hadapan&belakang. Tanda Keselamatan Kulit–kulit fail terperingkat adalah diberi warna tertent i. TERHAD Maklumat-maklumat/dokumen-dokumen/ bahan-bahan rasmi selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar. SULIT Didedahkan tidak membahayakan keselamatan tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat atau kegiatan kerajaan atau perseorangan atau memalukan atau menyusahkan kepada pentadbiran atau memberi keuntungan besar kepada negara asing.Rahsia-berwarna merah jambu dengan berpalang merah disebelah luarkulit hadapan&belakang. Contoh: a) Arahan penting untuk perwakilan Malaysia dengan negara asing b) Maklumat penting pemasangan angkatan tentera. ii. iii.Contoh: a) Buku-buku jabatan bagi maksud arahan b) Perintah dan Arahan biasa Jabatan.Sulit-berwarna hijau . RAHSIA Membahayakan Keselamatan Negara dan menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada kuasa asing. C) Maklumat penting aktiviti SubversifMembahayakan Keselamatan Negara dan menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada kuasa asing.

filem. Surat yg dialamatkan dgn nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama itu sahaja dan surat yg dialamat kandgn nama sesuatu jawatan Kerajaan hanya bole dibuka oleh penjawat jawatan itu atau penggantinya atau KetuaJabatan.memproses.PENGASINGAN SURAT JABATAN UNTUK PERHATIAN PERSENDIRIAN TERSALAH ALAMAT Dokumen Rasmi -Apa-apa maklumat yang tercatat berkenaan perkara-perkara rasmi termasuk perkara-perkara bertulis.Tugas dan tanggungjawab menyelia bahagian ini hendaklah diberike pada seseorang penjawatawam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia.Menyimpan satu rekod yg dipertingkatkan tidak rendah drpd Sulit mengandungi semua fail terperingkat mengikut peringkatnya diPendaftaran Rahsia b.iii. fotograf. lukisan.Terhad-berwarna putih Pengurusan Dokumen Terperingkat Semua jabatan yang mengurus dokumen dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima. Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia a. rakaman.Menerima dan memproses dokumen–dokumen terperingkat serta mengedarkannya kepada semua pegawai yg berkenaan mengikut arahan–arahan jabatan. Bertanggungjawab sepenuhnya kepadaKetua Jabatan mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara terperingkat. .diproses. pelan. bertaip. PENERIMAAN SURAT 1.Sampul–sampul surat yg bertulis Persendirian mestilah dihantar dgntidak dibuka kepada pegawai yg dialamatkan. foto salinan.Rujukan kepada Pengawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat didalam perkara ini.disimpan dan dihantar berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat–penjawat awam yang dibenarkan sahaja. satu ataul ebih Pendaftar Kecil Rahsia boleh diwujudkan di Jabatan-Jabatan. Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia Menghantar semua dokumen terperingkat dgnselamat dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen–dokumen yg dihantar itu diterima. Menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail–fail terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat hendaklah direkodkan. Pengurusan Dokumen Terperingkat Dalam pejabat-pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftar Rahsia yang berasingan tetapi prinsip bahawadokumen–dokumen terperingkat diterima. bercetak.Didalam keadaan–keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia.Sistem itu hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia.menyimpan dan menghantardokumen–dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen dokumen tidak terperingkat.Pendaftar Rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan fail-fail terperingkat dan untuk ini audit fail berkalahendaklah dibuatu ntuk menentukan fail–fail terperingkat masih ada dalam simpanan penerima.

( Fail -Kuning berpalang Merah) Rahsia -Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan/menyebabkankerosakan kepada kepentingan dan mertabat Malaysia. menerima dan memproses dokumen terperingkat dan mengeda rkepada pegawai. nama dan alamat penerima dilakri dengan meteri pejabat satu lapis sampul surat Membawa Dokumen Terperingkat keluar . DOKUMEN TERPERINGKATDokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan. RAHSIA. Rahsia Rasmi -Apa-apa suratan / maklumat / bahan-bahanrasmi yang dinyatakan di dalam Jadual dan bahan-bahan lain yang berhubung dengannya yang boleh dikelaskan sebagai RAHSIA BESAR. ( Fail –Putih) TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA menyimpan satu rekod yang peringkat tidak rendah daripada “SULIT”.gambarajah. Rahsia atau Sulit tetapi perlu diberi tahap perlindungan. huruf cetak dan alat-alat yang digunakan untuk membuat dokumen rasmi. menghantar dokumen terperingkat dengan selamat dand iterima. Penyimpanan Perkara-PerkaraTerperingkat Rahsia Besar dan Rahsia –disimpan dalam bilik kebal/peti dengan kunci tatakira/kabinet keluli dengan palang berkunci Sulit dan terhad –simpan dalam kabinet keluli PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT Menggunakan Peti/beg berkunci guna borang akuan terima satu sampul surat ditanda dengan no rujukan. Ketua Menteri atau mana-mana Pegawai Awam yang dilantik mengikut Seksyen 2B. Rahsia Besar -Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia. ( Fail Hijau) TERHAD -Dokumen/maklumat/selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar. menyelengara satu sistem pergerakan fail terperingkat dan membuat audi tfail berkala. Menteri Besar. SULIT dan TERHAD mengikut mana yang berkenaan oleh seorang Menteri.( Fail – Merah Jambu berpalangMerah) SULIT :-Dokumen/maklumat/bahan-bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan atau mertabat Malaysia atau kesusahan kepada pentadbiran atau menguntungkan kuasa asing. carta.

Suka berbahas tidak kira tempat 3.Hubungan dengan pemberita /wartawan PENDAKWAAN . 5.Mudah percaya kepada orang lain.Suka bercakap banyak /percakapan tidak dikawal 2.Tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan rasmi Rahsia besar/Rahsia perlu mendapat kebenaran bertulis KSU/Setiausaha Kerajaan Negeri Sulit/Terhad perlu kebenaran Ketua Jabatan Jika keluar Negara mesti mendapat kelulusan kerajaan Malaysia Siaran akhbar mesti mendapat kelulusan ketua Jabatan Pemusnahan Dokumen Terperingkat Rahsia Besar–perlu mendapat persetujuan daripada pemula. “ Tiada apa-apa yang buruk diketahui setakat ini” ( Jika tiada catatan buruk )b.Mewujudkan Tapisan keselamatan ( memeriksa latarbelakang penjawat awam )-Tapisan keselamatan Kasar ( Sulit dan Terhad ) -Tapisan keselamatan Halus ( Rahsia dan Rahsia Besar )Keputusan Tapisan Keselamatan Dicatat dalam buku perkhidmatana.“ Rujuk kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerjaan untuk keterangan lanjut “( Jika ada catatan buruk )” KESELAMATAN PERIBADI Perkara yang perlu dielakkan oleh Penjawat awam untuk memastikan tiada kebocoran maklumat terperingkat :1. kelulusan Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Arkib Negara menguna mesin perincih dan dibakar sehingga abunya hancur dengan penyeliaan Penjawat Awam Kehilangan Dokumen Terperingkat Lapor kepada Ketua Jabatan Siasatan dijalankan dan laporan dikemukakan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam Terbukti hilang –Akta Rahsia Rasmi 1972 KESELAMATAN PERIBADI Undang-Undang (Akta Rahsia Rasmi 1972) –memberi perlindungan terhadap rahsia-rahsia rasmi KERAJAAN –Penjawat awam menandatangani perakuan memegang jawtan Kerajaan(lampiran D) dan perakuan kedua semasa meninggal jawatan(Lampiran E) Sebagai penjawat awam perlu membuat akuan kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 setiap tahun semasa dalam perkhidmatan dan sebelum menamatkan perkhidmatan.Bincang perkara terperingkat melalui telefon.Kaki Minum 4. 6.

SEKSYEN 8 ( 2 ) ( BARU ) -PENALTI JIKA SESEORANG MENERIMA ATAU MEMBERI SESUATU RAHSIA RASMI DAN BERSALAHAN DENGAN AKTA INI. MAKA KESALAHANNYA BOLEH DIHUKUM DENGAN PENJARA SELAMA TEMPOH TIDAK KURANG DARIPADA SATU TAHUN TETAPI TIDAK LEBIH DARI TUJUH TAHUN. .Pendakwaan dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 atau tindakan tatatertib boleh diambil didalam semua kecuaian.kelalaian dan pelanggaran keselamatan. “KeselamatanPerlindunganmerupakansatudaripadakomponenpentingdalampengurusanorgani sasiyangperludiberikanpenekananolehsetiapanggotPerkhidmatanAwamtidakkiraperingkatman amerekaberadadalamsesebuahorganisasi” SEKSYEN 17A -PEMBELAAN SEDIA ADAKEPADA PEGAWAI AWAMMANA –MANA ORANG YANG DITUDUH DENGAN APA-APA KESALAHAN DI BAWAHAKTA INI TIDAKLAH BOLEH DISABIT JIKA DIA MEMBUKTIKAN YANG DIA MELAKUKAN MANA-MANA PERKARA ITU DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMINYA ATAU DENGAN KUASA SEPATUTNYA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->