P. 1
arahan keselamatan

arahan keselamatan

|Views: 76|Likes:
Published by adhariahamdan

More info:

Published by: adhariahamdan on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

ARAHAN KESELAMATAN PENGENALAN DIKUATKUASAKAN PADA 1 MAC 1974 MENGGANTIKAN BUKU PANDUAN PEJABAT 1958 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB

M –PELBAGAI 1958 JABATAN/PENJAWAT AWAM DIKEHENDAKI PATUH (PERINTAH AM ‘A’ 18) DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN MENGIKUT PRINSIP TERTENTU Mustahaknya Arahan Keselamatan Untuk menjaminkan kawalan keselamatan berterusan rahsia kerajaan tidak jatuh ke tangan kuasa asing Perkara terperingkat tidak jatuh kepada orang yang ingin mencari faedah kewangan TAFSIRAN -Rahsia Besar dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan amat besar kepada Negara Rahsia Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan negara/kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia/untung kepada negara asing Sulit Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan akan memudaratkan kepentingan kerajaan/memalukan pentadbiran negara Terhad dokumen/maklumat/bahan rasmi selain Rahsia Besar, Rahsia, Sulit jika perlu hendaklah diberi perlidungan yang sewajarnya PRINSIP PERLINDUNGAN 1.Kenalpasti apa yang perlu diberi perlindungan keselamatan. 2.Penilaian terhadap ancaman keselamatan. 3.Perlindungan secara mendalam. 4.Langkah-langkah keselamatan asas yang minima. 5.Asas Perlu Mengetahui. 6.Langkah-langkah keselamatan diterima akal (sensible). Klasifikasi Maklumat mengandungi :

Sabotaj Perbuatan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif. maklumat rasmi dan bahan rasmi kerajaan Perkara Terperingkat Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang mesti diberi perlindungan kepentingan keselamatan dan diberi tanda keselamatan Buangan Terperingkat semua catatan. Suatu kempen teratur kepada permulaan rancangan yang lebih besar untuk melumpuhkan pertahanan Negara. Kelemahan Manusia Perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran kepada keselamatan dan mengakibatkan perkara rasmi diketahui oleh pihak yang tidak dibenarkan. kertas karbon. draf.•Dokumen Rasmi Dokumen Terperingkat Maklumat Rasmi Maklumat Terperingkat Perkara Rasmi Perkara Terperingkat Buangan Terperingkat Dokumen Rasmi apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi Dokumen Terperingkat –dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan dan diberi tanda keselamatan Maklumat Rasmi Pengetahuan mengenai perkara rasmi walau cara mana sekalipun ianya diperolehi Maklumat Terperingkat maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan Perkara Rasmi Termasuk segala dokumen rasmi. Espionaj Kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang-undang untuk memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia. Boleh dilakukan semasa aman/perang. Pencerobohan Sistem/Penggodam Menceroboh ke dalam sistem maklumat komputer . stensil dan lain-lain bahan yang telah digunakan dalam urusan perkara rasmi ANCAMAN TERHADAP KESELAMATAN Subversif Kegiatan oleh pertubuhan perseorangan di dalam / luar Malaysia yang tidak sampai kepada peperangan yang bermaksud menghancurkan ketenteraman yang ada dengan cara yang salah disisi undang-undang.

Keselamatan Bangunan Untuk menghalang orang-orang yang tidak dibenarkan dapat memerhati. Papan Kenyataan Pas Keselamatan/Kad Pengenalan Jabatan. Pas Keselamatan Sementara Kepada seseorang yang tidak bertugas tetapi selalu berurusan rasmi ditempat larangan berkenaan. lampu keselamatan dan kad pintu masuk. Langkah-langkah keselamatan seperti :Pagar. Pas Keselamatan Pelawat – . Langkah-langkah keselamatan seperti :•Hadkan pintu keluar masuk dan sediakan kaunter.Pelampau Sesuatu tindakan/perbuatan oleh seseorang individu/kumpulan jika tindakan itu melebihi sesuatu nilai biasa atau bertentangan dengan undang-undang negara dan boleh menimbulkan masalah kepada keselamatan atau gangguan kesetabilan ketenteraman awam atau keselamatan negara KESELAMATAN FIZIKAL Kawasan Terperingkat Mengkaji Jabatan masing-masing keperluan mewartakan kawasan di bawah Akta Kawasan-kawasan Larangan dan tempat-tempat larangan 1959. lampu keselamatan dan kad pintu masuk. mendengar dan memperolehi perkara-perkara terperingkat. mendengar dan memperolehi perkara-perkara terperingkat. Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. Langkah-langkah Keselamatan seperti :Pagar. Keselamatan Bangunan Untuk menghalang orang-orang yang tidak dibenarkan dapat memerhati. Papan Kenyataan Pas Keselamatan/Kad Pengenalan Jabatan. •Jeriji besi pada pintu / tingkap •Kukuhkan dinding dan siling •Pasang alat penggera •Bilik Pelawat •Kawalan Keselamatan -PEJABAT KPKK ADALAH KUASA PUSAT MENGENAI DASAR DAN PENGELUARAN -JENIS-JENIS PAS KESELAMATAN: [PAS KESELAMATAN TETAP \PAS KESELAMATAN SEMENTARA \PAS KESELAMATAN PELAWAT Pas Keselamatan Pas Keselamatan Tetap Kepada seseorang yang bertugas tetap di suatu Kawasan Larangan.

KAD EKSES . KPKK untuk disimpan kecuali jika peraturan lain telah dibuat. KEHILANGAN ANAK KUNCI -perlu lapor segera kepada PKJ atau Ketua Jabatan -lapor kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam -laporan mengandungi pandangan atau taksiran bahaya -Pejabat atau peti keselamatan itu hendaklah dianggap tidak selamat • . „PIDS‟ & LAIN-LAIN ALAT PERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATAN Semua cadangan pengwujudan jawatan.Kepada Pelawat Kunci keselamatan Menjadi benteng di dalam pertahanan keselamatan. Ketua Jabatan adalah tanggungjawab untuk memberi kawalan yang rapi terhadap kunci-kunci. tatakira ini tidak sekali-kali boleh dibuat. mengemaskini dan membuat audit Penjawat awam yang diamanahkan dengan kunci jabatan atau kunci kunci keselamatan bertanggungjawabke atas keselamatan kunci tersebut*Anak kunci tidak boleh dilabel atau ditanda dan tidak boleh dirangkai dengananak kunci lain seperti kunci persendirian • * Peti keselamatan hendaklah digunakan bagi menyimpan semua anak kunci yang tidak dipakai termasuk anak kunci pendua -anak kunci pendua tambahan tidaksekali-kali boleh dibuat tanpa kebenaran -sistem kunci induk boleh juga diwujudkan -anak kunci pendua peti besi serta bilik kebal hendaklah disimpan mengikut Arahan Perbendaharaan 135 -penjawat awam yang bertukar atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyerahkan balik semua anak kunci di dalam simpanannya Peti keselamatan yang dipasang dengankunci tatakira perlu: •menukar nombor tiap-tiap setahun sekali atau orang yang mengetahui bertukar atau meninggalkan perkhidmatan atau disyaki nombornya telah dikompromi. CCTV. Lain-lain rekod berkenaan no. Kunci Keselamatan •PENGGUNAAN PETI-PETI KESELAMATAN •SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN •PEMASANGAN ALAT PENGALISAN BUNYI. Nombor tatakira itu hendaklah dihantar kpd. pengambilan dan latihan penjawat-penjawat awam yang menjalani tugas perkhidmatan pengawalan keselamatan termasuk penggunaan perkhidmatan pengawal swasta di semua Jabatan Kerajaan dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan KAWALAN KUNCI KESELAMATANKetua Jabatan bertanggungjawab untukmemberi kawalan yang rapi sertamengeluarkan arahan keselamatan-Peraturan berikut perlu dipatuhi:* Pegawai Keselamatan Jabatan dipertangungjawabkan ke atas semuaperkara berkaitan kunci dan anak kunci termasuk kunci keselamatan. •menulis nombor dalam sekeping kertas dan dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteri dan ditandakan Rahsia Besar Nama dan Jabatan pengguna serta tarikh kertas itu dimasukkan ke dalam sampul surat hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat lagi.Perlu menyelenggarakan sebuah bukudaftar . PENGGERA CEROBOH.

oleh seorang Menteri. Suratan berkenaan dengan keselamatan negara. Suratan. 3. rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Jemaah Menteri. Suratan. SEKSYEN 2 AKTA RAHSIA RASMI 1972 JADUAL 1. Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B. pertahanan dan perhubungan antarabangsa. KAWALAN MESIN PENYALINKetua Jabatan melantik seorang pegawaibagi mengawasi mesin dan buku daftar perlu diwujudkandisimpan dalam bilik yang berkunci-kakitangan yang dibenarkan ekses sahaja untuk membuat salinan-jumlah salinan yang dibuat ialah salinanyang diluluskan dan salinan yang rosak perlu dibinasakan -semakan ke atas buku daftar hendaklah dibuat bagi menentukan semua salinan adalah mengikut peraturan -sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalin hendaklah dilaporkan kepada Ketua Jabatan KESELAMATAN DOKUMEN Memastikan keselamatan dokumen termasuk bahan dan maklumat terperingkat/ sensitif/bernilai. rekod keputusan dan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan. mengikut mana yang berkenaan. kecurian dan kebakaran Rahsia Rasmi Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi. -Jika anak kunci keselamatan terbukti hilang.selagi kuncinya tidak digantikan kecuali dibuktikan anak kunci yang hilang itu tidak mungkin jatuh ke tangan orang yang tidak dibenarkan. maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai‘Rahsia Besar’. Ketua Jabatan hendaklah menimbang sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 patut dijalankan. rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. ‘Rahsia’. 2. rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah Menteri termasuklah juga suratan. ‘Sulit’ atau ‘Terhad’. Keperluan Kawalan Memberikan Perlindungan terhadap Dokumen Terperingkat daripada: -dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak mengetahui -kebocoran. PERINGKAT KESELAMATAN RAHSIA BESAR RAHSIA SULIT TERHAD Tafsiran Dokumen Terperingkat RAHSIA BESAR Jika terdedah akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia Contoh: . Laporan kepada Balai Polis yang terdekat hendaklah dibuat sekira-nya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku.

Rahsia-berwarna merah jambu dengan berpalang merah disebelah luarkulit hadapan&belakang. Tanda Keselamatan Kulit–kulit fail terperingkat adalah diberi warna tertent i.Sulit-berwarna hijau . iii. RAHSIA Membahayakan Keselamatan Negara dan menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada kuasa asing.a) Kertas Jemaah Menterib b) Perancangan Gerakan & Penempatan barisan Tentera c) Surat Menyurat dengan negara asing berhubung Perdagangan & Pertahanan yang penting. Rahsia atau Sulit tetapi berkehendakkan juga diberi satu tahap perlindungan keselamatan. Contoh: a) Arahan penting untuk perwakilan Malaysia dengan negara asing b) Maklumat penting pemasangan angkatan tentera. SULIT Didedahkan tidak membahayakan keselamatan tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat atau kegiatan kerajaan atau perseorangan atau memalukan atau menyusahkan kepada pentadbiran atau memberi keuntungan besar kepada negara asing.RahsiaBesar-berwarna kuning dgn palang merah disebelah luar hadapan kulit hadapan&belakang.Contoh: a) Buku-buku jabatan bagi maksud arahan b) Perintah dan Arahan biasa Jabatan. TERHAD Maklumat-maklumat/dokumen-dokumen/ bahan-bahan rasmi selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar. ii. Contoh: a) Laporan Perisikan biasa b) Maklumat yang memberi faedah kewangan jika terdedah sebelum masa. C) Maklumat penting aktiviti SubversifMembahayakan Keselamatan Negara dan menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada kuasa asing.

bertaip. foto salinan. pelan.Pendaftar Rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan fail-fail terperingkat dan untuk ini audit fail berkalahendaklah dibuatu ntuk menentukan fail–fail terperingkat masih ada dalam simpanan penerima.diproses. Menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail–fail terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat hendaklah direkodkan.Menyimpan satu rekod yg dipertingkatkan tidak rendah drpd Sulit mengandungi semua fail terperingkat mengikut peringkatnya diPendaftaran Rahsia b.PENGASINGAN SURAT JABATAN UNTUK PERHATIAN PERSENDIRIAN TERSALAH ALAMAT Dokumen Rasmi -Apa-apa maklumat yang tercatat berkenaan perkara-perkara rasmi termasuk perkara-perkara bertulis. lukisan.Sampul–sampul surat yg bertulis Persendirian mestilah dihantar dgntidak dibuka kepada pegawai yg dialamatkan.Tugas dan tanggungjawab menyelia bahagian ini hendaklah diberike pada seseorang penjawatawam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia. fotograf.memproses. Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia Menghantar semua dokumen terperingkat dgnselamat dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen–dokumen yg dihantar itu diterima. Pengurusan Dokumen Terperingkat Dalam pejabat-pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftar Rahsia yang berasingan tetapi prinsip bahawadokumen–dokumen terperingkat diterima. rakaman.menyimpan dan menghantardokumen–dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen dokumen tidak terperingkat.Rujukan kepada Pengawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat didalam perkara ini. Surat yg dialamatkan dgn nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama itu sahaja dan surat yg dialamat kandgn nama sesuatu jawatan Kerajaan hanya bole dibuka oleh penjawat jawatan itu atau penggantinya atau KetuaJabatan. .Didalam keadaan–keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia.disimpan dan dihantar berasingan daripada dokumen-dokumen tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat–penjawat awam yang dibenarkan sahaja. Bertanggungjawab sepenuhnya kepadaKetua Jabatan mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara terperingkat. satu ataul ebih Pendaftar Kecil Rahsia boleh diwujudkan di Jabatan-Jabatan. bercetak.Sistem itu hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia.iii. PENERIMAAN SURAT 1.Menerima dan memproses dokumen–dokumen terperingkat serta mengedarkannya kepada semua pegawai yg berkenaan mengikut arahan–arahan jabatan.Terhad-berwarna putih Pengurusan Dokumen Terperingkat Semua jabatan yang mengurus dokumen dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima. Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia a. filem.

Ketua Menteri atau mana-mana Pegawai Awam yang dilantik mengikut Seksyen 2B. huruf cetak dan alat-alat yang digunakan untuk membuat dokumen rasmi. Rahsia atau Sulit tetapi perlu diberi tahap perlindungan. Menteri Besar. RAHSIA. menghantar dokumen terperingkat dengan selamat dand iterima. menyelengara satu sistem pergerakan fail terperingkat dan membuat audi tfail berkala.( Fail -Kuning berpalang Merah) Rahsia -Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan/menyebabkankerosakan kepada kepentingan dan mertabat Malaysia. ( Fail –Putih) TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA menyimpan satu rekod yang peringkat tidak rendah daripada “SULIT”. nama dan alamat penerima dilakri dengan meteri pejabat satu lapis sampul surat Membawa Dokumen Terperingkat keluar .gambarajah. Rahsia Rasmi -Apa-apa suratan / maklumat / bahan-bahanrasmi yang dinyatakan di dalam Jadual dan bahan-bahan lain yang berhubung dengannya yang boleh dikelaskan sebagai RAHSIA BESAR. ( Fail Hijau) TERHAD -Dokumen/maklumat/selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar. DOKUMEN TERPERINGKATDokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan.( Fail – Merah Jambu berpalangMerah) SULIT :-Dokumen/maklumat/bahan-bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan atau mertabat Malaysia atau kesusahan kepada pentadbiran atau menguntungkan kuasa asing. SULIT dan TERHAD mengikut mana yang berkenaan oleh seorang Menteri. Rahsia Besar -Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia. Penyimpanan Perkara-PerkaraTerperingkat Rahsia Besar dan Rahsia –disimpan dalam bilik kebal/peti dengan kunci tatakira/kabinet keluli dengan palang berkunci Sulit dan terhad –simpan dalam kabinet keluli PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT Menggunakan Peti/beg berkunci guna borang akuan terima satu sampul surat ditanda dengan no rujukan. menerima dan memproses dokumen terperingkat dan mengeda rkepada pegawai. carta.

Suka berbahas tidak kira tempat 3.Suka bercakap banyak /percakapan tidak dikawal 2. “ Tiada apa-apa yang buruk diketahui setakat ini” ( Jika tiada catatan buruk )b. kelulusan Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Arkib Negara menguna mesin perincih dan dibakar sehingga abunya hancur dengan penyeliaan Penjawat Awam Kehilangan Dokumen Terperingkat Lapor kepada Ketua Jabatan Siasatan dijalankan dan laporan dikemukakan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam Terbukti hilang –Akta Rahsia Rasmi 1972 KESELAMATAN PERIBADI Undang-Undang (Akta Rahsia Rasmi 1972) –memberi perlindungan terhadap rahsia-rahsia rasmi KERAJAAN –Penjawat awam menandatangani perakuan memegang jawtan Kerajaan(lampiran D) dan perakuan kedua semasa meninggal jawatan(Lampiran E) Sebagai penjawat awam perlu membuat akuan kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 setiap tahun semasa dalam perkhidmatan dan sebelum menamatkan perkhidmatan.Mudah percaya kepada orang lain. 6. 5.Hubungan dengan pemberita /wartawan PENDAKWAAN .Tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan rasmi Rahsia besar/Rahsia perlu mendapat kebenaran bertulis KSU/Setiausaha Kerajaan Negeri Sulit/Terhad perlu kebenaran Ketua Jabatan Jika keluar Negara mesti mendapat kelulusan kerajaan Malaysia Siaran akhbar mesti mendapat kelulusan ketua Jabatan Pemusnahan Dokumen Terperingkat Rahsia Besar–perlu mendapat persetujuan daripada pemula.Bincang perkara terperingkat melalui telefon.“ Rujuk kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerjaan untuk keterangan lanjut “( Jika ada catatan buruk )” KESELAMATAN PERIBADI Perkara yang perlu dielakkan oleh Penjawat awam untuk memastikan tiada kebocoran maklumat terperingkat :1.Mewujudkan Tapisan keselamatan ( memeriksa latarbelakang penjawat awam )-Tapisan keselamatan Kasar ( Sulit dan Terhad ) -Tapisan keselamatan Halus ( Rahsia dan Rahsia Besar )Keputusan Tapisan Keselamatan Dicatat dalam buku perkhidmatana.Kaki Minum 4.

.Pendakwaan dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972 atau tindakan tatatertib boleh diambil didalam semua kecuaian.kelalaian dan pelanggaran keselamatan. MAKA KESALAHANNYA BOLEH DIHUKUM DENGAN PENJARA SELAMA TEMPOH TIDAK KURANG DARIPADA SATU TAHUN TETAPI TIDAK LEBIH DARI TUJUH TAHUN. “KeselamatanPerlindunganmerupakansatudaripadakomponenpentingdalampengurusanorgani sasiyangperludiberikanpenekananolehsetiapanggotPerkhidmatanAwamtidakkiraperingkatman amerekaberadadalamsesebuahorganisasi” SEKSYEN 17A -PEMBELAAN SEDIA ADAKEPADA PEGAWAI AWAMMANA –MANA ORANG YANG DITUDUH DENGAN APA-APA KESALAHAN DI BAWAHAKTA INI TIDAKLAH BOLEH DISABIT JIKA DIA MEMBUKTIKAN YANG DIA MELAKUKAN MANA-MANA PERKARA ITU DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMINYA ATAU DENGAN KUASA SEPATUTNYA. SEKSYEN 8 ( 2 ) ( BARU ) -PENALTI JIKA SESEORANG MENERIMA ATAU MEMBERI SESUATU RAHSIA RASMI DAN BERSALAHAN DENGAN AKTA INI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->