SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA KECEMASAN KERANA RIBUT BAGI MEMBAIKI KEROSAKAN PERABUNG, ATAP SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN DI SK. (LKTP). KG. AWAH, 28100 CHENOR BIL A 1 2
BUTIRAN KERJA Menyediakan tenaga kerja, peralatan , bahan, mesin. Pengangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja berikut: Insuran tanggungan awam Mengambil gambar sebelum, semasa dan selepas binaan disetiap lokasi projek Menyewa krin bagi memasang atap bangunan 4 tingkat
KUANTITI

3

1 hari

GAJAH MENYUSU 4
Membuka atap yang pecah , membekal dan memasang atap ardex 10' X 4'

4 kpg

BLOK B - BANGUNAN 4 TINGKAT 5 6
Membekal dan memasang perabung genting Membekal dan memasang atap genting

60 kpg 11 kpg JUMLAH:

Dalam perkataan : Ringgit Malaysia - ______________________________________________ Saya sanggup menyiapkan kerja di atas dalam tempoh _____ minggu dari tarikh Inden dikeluarkan.

………………………………………… Tandatangan dan Cop Kontraktor

…………………………………… Tandatangan dan Cop PPD Maran / Guru Besar

…………………………… Tandatangan dan Cop PD Maran / Guru Besar .EMBAIKI KADAR HARGA (RM) JUMLAH (RM) RM Pukal RM Pukal RM RM RM RM RM RM RM RM ________ dikeluarkan.