Assalamualaikum wr. Wrb. Kepada yth. Bpk. Kepala desa dan perangkat-perangkatnya Kepada yth.

Ibu kepala tk pertiwi gentawangi I danII Kepada yth, ibu-ibu guru tk pertiwi gentawangi I dan II Kepada yth. Ibu-ibu wali murid tk pertiwi gentawangi I dan II Kepada yth. Hadirin sekalian dan Kepada anak-anak tk pertiwi gentawangi I daII yang kami cintai dan kami banggakan Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kpd Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayalhnya pada kita sekalian, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara perpisahan anak-anak tk pertiwi gentawangi I dan II hari ini. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa satu tahun telah kita jalani dan kita lewati bersama. Tentunya dalam waktu satu tahun ini anak-anak kami telah banyak mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari para guru di tk pertiwi gentawangi I dan II dengan penuh kesabaran, perhatian dan kasih sayang. Kami selaku orang tua atau wali murid sangat bangga dan berterima kasih atas pehatian dan kasih sayang serta bimbingan dari para guru kepada anakanak kami. Dan tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kenakalan anak-anak kami yang kadang-kadang nangis, ngompol, bertengkar dan lain sebagainya. Harapan kami mudah-mudahan ilmu yang diperoleh anak-anak kami di tk bermanfaat disekolah selanjutnya dan semoga tk pertiwi gentawangi I dan II dapat lebih baik dimasa mendatang. Amin . Hadirin yang saya hormati , demikian yang dapat kami sampaikan , apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin, sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabilahitofikwalhidayah wassalamualaikum wr. Wbr.