JENIS PENTAKSIRAN UJIAN FORMAL

TUJUAN

KEKERAPAN

KELEMAHAN

KEKUATAN

y Menilai y murid dengan aras soalan tertentu

Kadangkadang

y

UJIAN INFORMAL

UJIAN KUMPULAN

UJIAN INDIVIDU

y Untuk y menguatkan daya ingatan selepas mempelajari sesuatu tajuk y Supaya y murid2 boleh bertukartukar pendapat dan idea y Untuk y menilai tahap kognitif murid2

Dijalankan pada bila2 masa mengikut keperluan

y

Mempunyai skor yang perlu dicapai oleh murid dan murid akan terasa terbeban dengan skor itu Tidak melibatkan kemahiran atau unit tertentu

y

Guru dapat menilai tahap pembelajaran murid di sekolah

GOLONGAN MENDUDUKI PENTAKSIRAN y Semua murid sekolah tersebut

y

Pelajaran tidak menjadi sia-sia dan daya ingatan muridmurid akan bertambah Boleh dalam bentuk formal atau tidak formal

y

Semua murid di sekolah tersebut

Dijalankan pada bilabila masa mengikut keperluan

y

Tiada arahan tertentu

y

y

Semua murid di sekolah tersebut

Kadang2 dilakukan

y y

Tiada arahan tertentu Murid2 terasa bosan dengan ujian tersebut

y y

Soalan dibina oleh guru Mengikut aras kesukaran murid

y

Semua murid di sekolah tersebut

PMR dan SPM y Mengikut spesifikasi dan peraturan y Murid2 perlu belajar untuk melepasi ujian ini y Semua murid sekolah y Dijalankan dengan kerap y Murid2 akan terasa bosan dgn ujian y Dapat merangsang minda murid y Semua murid sekolah y Dijalankan dengan kerap y Murid2 akan menghadapi kesuntukan masa untuk belajar y Satu gred diberikan sebagai tanda tahap pencapaian murid Mampu mengenal pasti murid2 yg tidak menguasai kemahiran 3M y Semua murid sekolah y Dijalankan setahun sekali y Mengikut arahan dan spesifikasi serta peraturan y y Ditadbirkan kepada semua murid termasuk murid normal (jika perlu) .UJIAN BERASASKAN KURIKULUM UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF UJIAN SARINGAN y Supaya murid2 mendapat ilmu yg terkandung dalam kurikulum y Mengesan kemahiran yg telah dikuasai oleh murid setelah sesuatu kemahiran diajar y Merumuskan pencapaian murid setelah satu unit pengajaran dijalankan y Ujian yang dijalankan untuk mengenal pasti kanak2 yg berisiko menghadap i masalah y Dilakukan dalam UPSR.

jenis dan ciri masalah yg dihadapi pelajar dapat ketahui y Hanya murid pemulihan sahaja dibenarkan menduduki peperiksaan ini y Kadang2 dilakukan y Ujian yg perlu dihabiskan dalam masa yg agak terhad y UJIAN POWER y Menguji y tahap kekuatan dan kebolehan kognitif minda murid Kadang2 dilakukan y Biasanya item agak sukar sedikit y Melatih murid2 dalam membina ayat dan menguasai kosa kata Kekuatan ingatan tentang sesuatu topik yg telah dipelajari y Semua murid sekolah y Semua murid sekolah .UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN SPEED pembelajar an y Mengesan kawasan2 kelemahan dan kekuatan yg dihadapi oleh seseorang murid secara khusus y Menguji murid2 dari segi tahap kecekapan minda y Kadang2 dilakukan y Perlu aras soalan yg sesuai sebelum menggunakan nya y Selepas ujian diagnostik dijalankan.