P. 1
TUGASAN KISSM

TUGASAN KISSM

|Views: 1,834|Likes:
Published by Lim Cj

More info:

Published by: Lim Cj on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

Bahagian A Soalan 1 (Perintah Am) Berdasarkan perintah am bab B, pegawai-pegawai awam boleh membuat tuntut belanjaan tertentu atas

menjalankan tugas rasmi sahaja yang berkaitan dengan skop tugas jawapan atau ibu pejabatnya, serta menghadiri kursus-kursus bagi meningkat professional dan perkhidmatan, contoh elaun letak kereta dan tol, elaun harian, elaun makan, elaun hotel, elaun berpindah rumah / bertukar, elaun-elaun berkursus dan sebagainya. Selain itu, kakitangan awam juga boleh menuntut elaun untuk ahli keluarganya kerana tanggungan hidup bertambah, tidak senang dan menghadapi kesusahan kerana arahan pejabat atas tugas-tugas tertentu, kecuali anaknya sudah berumur 21 tahun ke atas, anaknya bercacatan, anak angkat yang berdaftar dan orang gajinya. Berdasarkan perintah am bab C, pegawai-pegawai awam boleh memohon cuti atas sebab-sebab yang munasabah dan diluluskan oleh ketua pejabatnya.Cuti-cuti yang boleh dimohon ialah cuti rehat (tiada untuk guru), cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji, cuti atas sebab perubatan, cuti sakit, cuti sakit lanjutan, cuti pemulihan, cuti Tibi, Kusta dan Barah, cuti kerja Haji, cuti kerana berkursus dan sebagainya. Pegawai awam boleh memohon cuti rehat mengikut kelayakannya kecuali guru, contoh pegawai bergred DG41 yang berkhidmat kurang daripada 10 tahun Cuma boleh ambil cuti rehat 30 hari, manakala yang berkhidmat lebih daripada 10 tahun boleh ambil 35 hari cuti rehat. Tapi bagi kes yang lain, contoh keluarga pegawai jatuh sakit dan perlu menerima rawatan untuk beberapa hari pada tempoh masa pegawai berkhidmat, maka pegawai tersebut boleh memohon cuti separuh gaji dengan syarat tidak melebihi 14 hari setahun atas sebab kesihatan anak pegawai atau kesihatan sendiri atau cuti tanpa gaji jika tiadanya lagi cuti rehat dan sudah mencapai limit bilangan cuti separuh hari untuk sebab-sebab urusan diri dengan syarat ada kelulusan daripada ketua pejabatnya dan

7c dan bab F. tetapi pegawai tidak layak menuntut elaun makan lagi berdasarkan perintah am.. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma kecuali gigi palsu di hospital atau klinik kerajaan sahaja. tetapi kerajaan tidak akan menanggung kos membaiki. Berdasarkan Perintah Am Bab F. contoh anak pegawai awam yang bertugas di Sabah telah dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan doktor pakar di Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur dengan syarat adanya pengesahan daripada pegawai perubatan tempatannya dan lembaga perubatan bahawa negeri Sabah tiada perkhidmatan yang boleh merawat penyakit anaknya. tol dengan adanya resit sebagai bukti untuk membuat tuntutan elaun perjalanan. Akan tetapi kakitangan awam dan keluarganya mesti menerima rawatan perubatan di hospital atau klinik yang terdekat dengan tempat tugasnya atau tempat tinggalnya. kerosakan dan susut nilai kenderaan pegawai itu jika beliau menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar anaknya berdasarkan perintah am bab B. ubatan. menyatakan bahawa pegawai atau keluarganya boleh mendapat bayaran rawatan. maka mereka boleh membuat permohonan untuk menerima rawatan di tempat lain. tiket kapal terbang. Jika pegawai atau keluarganya tidak dapat menerima rawatan di tempatan kerana tiadanya perkhidmatan tertentu dan pakar-pakar berkenaan.dan keluarganya. dan pegawai tersebut bukan saja boleh mendapatkan rawatan perubatan yang ditanggung oleh kerajaan malah juga boleh menuntut elaun perjalanan seperti bayaran tambang.tidak boleh melebihi 30 hari setahun dan 360 hari sepanjang masa tempoh pegawai itu berkhidmat. maka bayaran masuk wad adalah percuma tapi cuma boleh masuk wad kelas 2 sahaja.3. bab B. kecuali jika anak pegawai masih seorang anak murid sekolah. contoh bagi kakitangan awam yang berkhidmat di Tangkak. Johor perlu mendapatkan rawatan di hospital atau klinik kerajaan Tangkak mana yang terdekat dan kerajaan akan membayar kos perubatan dan rawatan yang biasa untuk pegawai dan keluarganya. c. Akan tetapi biasanya kerajaan tidak akan menanggung kos masuk wad untuk pegawai awam. .

. Jika pegawai dan keluarganya perlu menerima rawatan di luar tempatnya berkhidmat. Tetapi pengambilan cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji akan menjejaskan prestasi pegawai sendiri dan akan dicatatkan dalam penyata perkhidmatan pegawai berkenaan. pegawai tersebut layak menuntut elaun perjalanan Jika anak pegawai kerajaan masih belajar di sekolah. pegawai awam boleh mengambil cuti rehat yang ada ataupun memohon cuti cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari setahun atau cuti tanpa gaji untuk urusan sendiri atau sebab kesihatan ahli keluarganya dengan syarat tidak melebihi 30 hari setahun. beliau perlu mendapat pengesahan daripada Lembaga Perubatan Dengan ada pengesahan itu. anak pegawai boleh menerima rawatan perubatan biasa yang percuma daripada hospital dan klinik kerajaan.Kesimpulannya. anaknya boleh masuk wad kelas 2 secara percuma. Dengan itu.

carta organisasi. jelas dan boleh dicapai dan diukur. PKPA) 3 perbezaan di antara manual prosedur kerja (MPK) dan fail meja (FM): 1. Menerangkan fungsi. Manakala FM ialah dokumen rujukan bagi peringkat individu / jawatan. Dalam MPK menyatakan latarbelakang jabatan / pejabat. bidang tugas dan tanggungjawab MPK memberikan tuju arah yang jelas bagi sesebuah jabatan / pejabat dan juga menetapkan tugas-tugas dan aktiviti-aktiviti utama bagi membolehkan . misi dan visi jabatan / pejabat. FM mengandungi juga carta organisasi bahagian supaya pegawai-pegawai boleh merujuk pihak atasan mana yang berkenaan dan mengetahui kedudukan jawatan sendiri dalam bahagian. MPK juga amat berguna untuk sesebuah jabatan / pejabat membuat penambahan atau pengurangan kakitangan. dan maklumat-maklumat penting tentang sesebuah jabatan / pejabat.Bahagian B Soalan 1 a (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. carta organisasi sesebuah jabatan / pejabat yang menunjukkan fungsi. Dokumen rujukan bagi peringkat jabatan atau individu / jawatan MPK ialah dokumen rujukan peringkat jabatan / pejabat. tujuan penubuhan jabatan / pejabat yang menetapkan keutamaan jangka panjang pejabat / pejabat. 2. objektif penubuhan jabatan / pejabat. aktiviti dan hirarki di dalam sesebuah jabatan / pejabat supaya kakitangan jabatan / pejabat yang baru boleh melihat satu gambaran yang jelas bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan / pejabat dan rantaian perintah dari pihak atasan kepada bawahan yang menjalankan tugas. sejarah jabatan / pejabat. Antara perkara dalam FM ialah objektif bahagian / unit dalam sebuah jabatan / pejabat bagi jangka pendek. Contoh maklumat dalam MPK. merancang latihan dalam perkhidmatan kepada staf-staf daripada bahagian. FM juga merupakan satu asas membuat perancangan dan pembangunan projek sesebuah bahagian untuk meningkatkan keberkesanan bahagian. Selain itu.

Mengandungi maklumat mengenai semua aktiviti dan tugas-tugas bagi satu-satu jawatan.jabatan / pejabat memainkan peranan secara berkesan dan mencapai objektifnya bagi jangka panjang. penggunaan ICT untuk menuntut ilmu pengetahuan di peringkat sekolah di negeri ICT Johor kepada dan mengendalikan kursus-kursus dan mengenai dan penggunaan sebagainya. Contoh bagi unit ICT dalam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Tambahan pula. Contoh Jabatan Pendidikan Negeri. menguruskan taklimat penentuan keperluan buku teks kepada Pengetua/Guru Besar. Ini bertujuan mengelakkan berlaku kesilapan operasi dan perundangan bagi pegawai baru. tugas dan aktiviti utama JPN adalah merancang pelaksanaan dan pengurusan SPBT di peringkat negeri. Selain itu. memendekkan masa latihan untuk kakitangan baru dan juga melicinkan urusan harian. pegawai-pegawai awam guru-guru . mengetahui hadhad kuasa mereka. MPK juga menunjukkan carta aliran kerja secara grafik atau gambarajah bagi tindakan-tindakan perlu dilalui dari peringkat permulaan hingga sesuatu tugas selesai secara jelas dan ringkas. menunjukkan tindakan-tindakan yang lengkap untuk menjalankan tugas. permohonan. mengawal keperluan buku teks yang dipohon oleh sekolah. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan guru SPBT dan banyak lagi. kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawaipegawai yang lain dengan jelas supaya semua pegawai berkenaan boleh mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka dengan jelas. MPK mengandungi maklumat yang menyeluruh mengenai semua aktiviti dalam jabatan mengikut proses dan rangkaian tindakan yang perlu secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. FM menyatakan tugas. 3. mereka bertanggungjawab menginovasikan penggunaan ICT dalam urusan jabatan. pentadbiran dan sebagai bagi sesebuah jabatan dan pejabat. MPK juga menunjukkan borang-borang digunakan untuk sesuatu pengurusan.

Manakala. Tambahan pula. FM mengandungi senarai semak untuk memberi peringatan dan semakan ke atas tindakan yang perlu pegawai berkena ambil untuk mengendalikan sesuatu aktiviti kerja dan memudahkan pengawasan dan penilaian dilakukan oleh penyelia berkenaan. FM mengandungi makluamat dan panduan untuk satu-satu jawatan . keberkesanan dan produktiviti untuk satu jabatan / pejabat. Dengan adanya FM ini. Dalam FM menyatakan proses kerja dan senarai jawatan pegawai yang boleh meluluskan sesuatu tindakan dan senarai undang-undang yang berkaitan dan perlu disertakan dalam proses kerja atau sesuatu pengurusan. Kesimpulannya. mengurangkan kesilapan dalam proses menjalankan tugasnya. pegawai-pegawai atau satu jawatan untuk mencapai objektif meningkatkan produktiviti jabatan / pejabat. perbezaan MPK dan FM adalah MPK diwujudkan untuk meningkatkan kecekapan. . manakala FM diadakan untuk meningkatkan kecekapan. keberkesanan dan produktiviti bagi individu. FM juga menunjukkan carta aliran kerja untuk menyenangkan pegawai baru mengetahui langkah-langkah menjalankan tugasnya. pegawai baru boleh merujuknya untuk mengikut proses kerja dan langkah-langkah yang perlu untuk mengurus sesuatu urusan dengan betul. Selain itu.

MPK memberi tuju arah. pegawai-pegawai sama ada baru dilantik atau bertukar dari pejabat atau bahagian unit yang lain melaksanakan tugas baru masing-masing berasaskan pengetahuan. Sebelum MPK dan FM diperkenalkan. Pegawai-pegawai boleh memahami halacara jabatannya. pengujian dan pelesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang mahir . MPK juga menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi. berkesan dan selamat. Oleh demikian. mewujud dan mentadbir sistem latihan . pegawai-pegawai yang baru bertugas boleh nampak jelas unitnya berada di bawah sektor berkenaan dan ketua-ketua yang berkuasa dan bertanggungjawab. carta organisasi bagi . aktiviti dan hirarki dalam sesebuah jabatan supaya semua kakitangan boleh nampak jelas aktivitiaktiviti yang dijalankan dan rantaian perintah. Contoh bagi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. objektif dan fungsi utama jabatan yang jelas kepada pegawai-pegawai baru. MPK diperkenalkan sebagai dokumen rujukan bagi setiap jabatan atau pejabat. PKPA) Tujuan utama MPK dan FM disediakan adalah meningkatkan produktiviti dan kelancaran menjalankan kerja bagi setiap jabatan. Selain itu. pengalaman yang dipelajari daripada tunjuk ajar pegawai-pegawai lama. berdisplin dan berhemah. mengetahui kenyataan jabatan mengenai apa yang hendak dicapai oleh jabatan. Demi menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh. supaya usaha yang dijalankan selaras dengan matlamat penubuhan jabatan. dan FM sebagai dokumen rujukan kepada pegawai. akan tetapi tidak terjamin semua pegawai faham dan menjalankan tugas dengan caracara yang betul dan mengikut prosedur yang betul dan juga berlaku penyelesaian tugas yang lambat. dan misi yang hendak dicapai bagi jangka panjang ialah Memastikan pengangkutan jalan di Malaysia adalah selamat dan efisyen serta memenuhi keperluan pelanggan dan negara.Soalan 1 b (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. objektif penubuhan JPJ telah dinyatakan secara jelas ialah Mewujud dan mentadbir sistem pendaftaran dan pelesenan semua jenis kenderaan bermotor yang berintegriti. Justerus MPK mengandungi juga carta organisasi dan menunjukkan pembahagian aktiviti dan kerja antara unit-unit jabatan dengan jelas secara grafik.

dan juga unit-unit di bawah sesebuah sektor bahagian masing-masing.1) Gambarajah 1.my/jpwpkl/ MPK mengandungi juga rangkaian prosedur pengurusan kerja dan pihak-pihak atau pegawai yang bertanggungjawab bagi setiap aktiviti dan pengurusan secara ringkas dan jelas. Sebagai contoh kita boleh rujuk .moe.Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan menunjukkan hirarki organisasi. sektor bahagian dalam Jabatan dan ketua sektor bahagiannya.gov. mengelakkan berlaku kesilapan dan melambatkan masa penyelesaian tugas. Ini boleh membantu pegawai baru lebih cepat memahami prosedurprosedur pengurusan kerja yang telah ditetap lebih cepat. ( sila rujuk Gambarajah 1.1: Carta Organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Sumber: http://www.

mppp.gov.2) Gambarajah 1.my/home .2: Carta Organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Sumber: http://www.carta aliran prosedur bagi pejabat pembangunan di bawah Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP). (Gambarajah 1.

Sebagai contoh unit kurikulum di bawah Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. menyelaras dan mengurus strategi pelaksanaan semua mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah. tanggungjawab. contoh bagi fungsi meningkatkan prestasi akademik. menyebar maklumat Kurikulum dan meningkatkan profesionalisme guru. . supaya pegawai diberi peringatan dan semakan ke atas tindakan yang perlu diambil semasa menjalankan tugas. Oleh itu. menyelaras.Manakala. merancang. mengurus dan melaksanakan program-program dan projek-projek khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik. unit akademik perlu merancang. pegawai-pegawai yang baru dapat lebih memahami tugas. dan merancang. mengurus dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan berkaitan akademik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain daripada itu. mengurus dan menganalisis data dan maklumat berkaitan pelaksanaan program akademik untuk tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan. fungsi utamanya ialah meningkatkan prestasi akademik. FM mengandungi peranan yang perlu dilaksanakan serta mempunyai garis panduan bagi menjalankan tugas. merancang. dan peranan bagi seseorang pegawai dalam sesuatu bahagian jabatan supaya mencapai objektif yang selaras dengan matlamat penubuhan jabatan itu. Dan di dalamnya juga menghuraikan aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam setiap fungsi utama unit tersebut. unit. dan membantu pegawai yang baru dilantik lebih senang mengendalikan tugas mereka dalam masa yang lebih singkat. FM ialah dokumen rujukan kepada sesuatu bahagian. Kesimpulannya. bidang kuasa. dan meningkatkan produktiviti jabatan. Dengan secara langsung pegawai-pegawai lebih mudah mengenali tugas hariannya dan tanggungjawab dengan sedikit tunjuk ajar daripada pegawai-pegawai yang lebih berpengalaman. saya menegaskan lagi MPK dan FM diperkenali adalah untuk meningkatkan produktiviti jabatan. kelupaan. borang yang berkaitan dengan tugas pegawai. mengelakkan kecuaian. norma kerja dan senarai tugas harian bagi seseorang pegawai. FM juga ada menyeranaikan senarai semak. memantau dan menyelia pengurusan akademik. jawatan dan pegawai individu. dan pertindihan kerja yang membazirkan masa dan tenaga.

Kesimpulan Kakitangan awam dan keluarganya memang mendapatkan kebajikan yang sepenuhnya daripada kerajaan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan ada pengesahan itu. anaknya boleh masuk wad kelas 2 secara percuma jika perlu dan kadar bayaran wad adalah sama untuk pegawai atau ahli keluarganya. MPK dan FM diperkenali adalah untuk meningkatkan produktiviti jabatan. pegawai tersebut layak menuntut elaun perjalanan dan elaun pelbagai yang melayakkannya dan menerima rawatan secara percuma atau ditanggung oleh kerajaan. keberkesanan dan produktiviti bagi individu. menerangkan fungsi utama. manakala FM ialah dokumen rujukan untuk meningkatkan kecekapan. pegawai-pegawai atau satu jawatan untuk mencapai objektif meningkatkan produktiviti jabatan / pejabat. pegawai kerajaan boleh memohon cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji atas sebab kesihatan ahli keluarganya dan tidak lebih 30 hari setahun. menggandungi rangkai kerja. penubuhan jabatan dan tugas dan tanggungjawab bagi pegawai. aliran pengurusan. dan membantu pegawai yang baru dilantik lebih senang mengendalikan tugas mereka dalam masa yang lebih singkat. jika tiada lagi cuti rehat.Jika anak pegawai kerajaan masih belajar di sekolah. Tetapi pengambilan cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji akan menjejaskan prestasi pegawai sendiri dan akan dicatatkan dalam penyata perkhidmatan pegawai berkenaan. matlamat. jika tidak dapat di tempatnya berkhidmat. semakan dan borang yang berkaitan untuk menjalankan sesuatu aktiviti dan tugas. Perbezaan antara MPK dan FM adalah MPK diwujudkan sebagai dokumen rujukan bagi jabatan untuk meningkatkan kecekapan. Akhir sekali. (tiada untuk guru). keberkesanan dan produktiviti untuk satu jabatan / pejabat. MPK dan FM diperkenalkan demi meningkatkan produktiviti dan keberkesanan jabatan untuk mencapai objektif penubuhannya. . Pegawai kerajaan boleh memohon cuti rehat. seperti kes yang tersebut anak kakitangan awam yang memerlukan rawatan di Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur perlu mendapatkan pengesahan daripada Lembaga Perubatan.

Melalui tugasan ini. soalan 1. elaun hotel. tugasan ini telah memberikan saya satu peluang dan motif untuk membaca dan cuba memahaminya sepanjang masa ini. soalan 1.LIM CHUN JIA 841015-04-5137 (KPLI – BC (SK)) Refleksi Tugasan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) Bil. saya terpaksa mengambil banyak masa untuk membacakan maklumat yang berkenaan dan memilih mana yang sesuai untuk soalan tugasan tersebut. Oleh itu. saya rasa susah kerana maklumat-maklumat yang ada mungkin sukar difahami. Oleh itu. antaranya ialah elaun perjalanan. elaun makan dan pelbagai lagi. MPK dan FM pula.2/2011 Bersyukurlah saya dapat menyempurnakan tugasan KISSM Penilaian Sepanjang Kursus ini. saya menjawabnya agak senang. Justeru saya juga membaca dan memahamkan tentang cuti-cuti yang ada kepada kakitangan kerajaan dan perubatan yangpercuma kepada kakitangan kerajaan dan keluarga dengan syarat-syarat yang tertentu. saya bertanya beberapa orang guru yang saya kenal supaya mereka memberi sedikit penerangan tentang elaun-elaun dan merujuk maklumat-maklumat yang ada untuk mencari jawapan sendiri. contohnya bahagian A. Bagi bahagian B. kerana saya boleh . jawapan agak luas dan terlalu banyak jawapan boleh dibe ri. Sebenarnya saya tidak faham sepenuhnya maklumat-maklumat yang sedia ada dan yang saya kumpulkan daripada rakan-rakan saya. Walaubagaimanapun. saya kurang faham tuntutan elaun dalam perkhidmatan dan syarat-syaratnya. Apabila menjawab soalan ini.1/2011 & Bil. elaun harian untuk pegawai kerajaan yang menjalankan tugasan rasmi yang lebih daripada 8 jam dan kurang daripada 24 jam. bayaran letak kereta dan tol untuk pegawai semasa menjalankan tugasan rasmi dalam dan di luar ibu pejabat. saya dapat menimba sedikit sebanyak infomasi tentang elaun-elaun dalam perkhidmatan bagi seorang kakitangan kerajaan. Saya juga mengetahui bahawa pegawai perlu mengisi borang-borang atau baucer tertentu untuk menuntut elaun-elaun berkenaan serta resit-resit untuk penuntutan.

Kepuasan ini memang tidak dapat diperolehi melalui wang ringgit. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi TERIMA KASIH kepada mereka.faham daripada nota-nota dengan penjelasan yang perinci dan ringkas dan saya juga boleh memberi contoh-contoh dalam laman web jabatan-jabatan perkhidmatan dan memberi sedikit sebanyak maklumat yang berguna kepada saya. . Saya berasa gembira dengan hasil kerja saya dan akan mengingati jasa-jasa baik yang mereka sudi membantu saya menyelesaikan tugasan ini.

php? option=com_content&view=article&id=34&Itemid=11&lang=ms 10. Bertanya Cikgu Lim Chun Fei.moe.php?bhs=bm&id=003 9. (PDF) Perintah Am Bab C. (PDF) PKPA Bil 8/91 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) 8. Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan dan Tuntutan 3. (PDF) Perintah Am Bab B. (PDF) Perintah Am Bab F. Cuti 4.BIBLIOGRAFI 1. (PDF) Dasar-Dasar Kerajaan 7. Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 2. Cikgu Fang Way Ting. (PPT) Perintah Am Bab C. Perubatan 5. D dan F 6.jpj. Laman web Jabatan Pendidikan Negeri Johor : http://www.gov. Laman web Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia : http://portal.my/index. .gov.my/jpnjohor/v5/spa. (PPT) Perintah Am Bab B. Cikgu Tan Siow Mei untuk memberi sedikit penerangan tentang Perintah Am.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->