P. 1
TUGASAN KISSM

TUGASAN KISSM

|Views: 1,831|Likes:
Published by Lim Cj

More info:

Published by: Lim Cj on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

Bahagian A Soalan 1 (Perintah Am) Berdasarkan perintah am bab B, pegawai-pegawai awam boleh membuat tuntut belanjaan tertentu atas

menjalankan tugas rasmi sahaja yang berkaitan dengan skop tugas jawapan atau ibu pejabatnya, serta menghadiri kursus-kursus bagi meningkat professional dan perkhidmatan, contoh elaun letak kereta dan tol, elaun harian, elaun makan, elaun hotel, elaun berpindah rumah / bertukar, elaun-elaun berkursus dan sebagainya. Selain itu, kakitangan awam juga boleh menuntut elaun untuk ahli keluarganya kerana tanggungan hidup bertambah, tidak senang dan menghadapi kesusahan kerana arahan pejabat atas tugas-tugas tertentu, kecuali anaknya sudah berumur 21 tahun ke atas, anaknya bercacatan, anak angkat yang berdaftar dan orang gajinya. Berdasarkan perintah am bab C, pegawai-pegawai awam boleh memohon cuti atas sebab-sebab yang munasabah dan diluluskan oleh ketua pejabatnya.Cuti-cuti yang boleh dimohon ialah cuti rehat (tiada untuk guru), cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji, cuti atas sebab perubatan, cuti sakit, cuti sakit lanjutan, cuti pemulihan, cuti Tibi, Kusta dan Barah, cuti kerja Haji, cuti kerana berkursus dan sebagainya. Pegawai awam boleh memohon cuti rehat mengikut kelayakannya kecuali guru, contoh pegawai bergred DG41 yang berkhidmat kurang daripada 10 tahun Cuma boleh ambil cuti rehat 30 hari, manakala yang berkhidmat lebih daripada 10 tahun boleh ambil 35 hari cuti rehat. Tapi bagi kes yang lain, contoh keluarga pegawai jatuh sakit dan perlu menerima rawatan untuk beberapa hari pada tempoh masa pegawai berkhidmat, maka pegawai tersebut boleh memohon cuti separuh gaji dengan syarat tidak melebihi 14 hari setahun atas sebab kesihatan anak pegawai atau kesihatan sendiri atau cuti tanpa gaji jika tiadanya lagi cuti rehat dan sudah mencapai limit bilangan cuti separuh hari untuk sebab-sebab urusan diri dengan syarat ada kelulusan daripada ketua pejabatnya dan

tetapi pegawai tidak layak menuntut elaun makan lagi berdasarkan perintah am. Berdasarkan Perintah Am Bab F. contoh anak pegawai awam yang bertugas di Sabah telah dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan doktor pakar di Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur dengan syarat adanya pengesahan daripada pegawai perubatan tempatannya dan lembaga perubatan bahawa negeri Sabah tiada perkhidmatan yang boleh merawat penyakit anaknya. Akan tetapi biasanya kerajaan tidak akan menanggung kos masuk wad untuk pegawai awam. menyatakan bahawa pegawai atau keluarganya boleh mendapat bayaran rawatan. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma kecuali gigi palsu di hospital atau klinik kerajaan sahaja. tetapi kerajaan tidak akan menanggung kos membaiki. Johor perlu mendapatkan rawatan di hospital atau klinik kerajaan Tangkak mana yang terdekat dan kerajaan akan membayar kos perubatan dan rawatan yang biasa untuk pegawai dan keluarganya. bab B. maka bayaran masuk wad adalah percuma tapi cuma boleh masuk wad kelas 2 sahaja. tol dengan adanya resit sebagai bukti untuk membuat tuntutan elaun perjalanan. Jika pegawai atau keluarganya tidak dapat menerima rawatan di tempatan kerana tiadanya perkhidmatan tertentu dan pakar-pakar berkenaan.. Akan tetapi kakitangan awam dan keluarganya mesti menerima rawatan perubatan di hospital atau klinik yang terdekat dengan tempat tugasnya atau tempat tinggalnya.dan keluarganya. maka mereka boleh membuat permohonan untuk menerima rawatan di tempat lain. kecuali jika anak pegawai masih seorang anak murid sekolah.3. tiket kapal terbang. . c. 7c dan bab F. kerosakan dan susut nilai kenderaan pegawai itu jika beliau menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar anaknya berdasarkan perintah am bab B. contoh bagi kakitangan awam yang berkhidmat di Tangkak. dan pegawai tersebut bukan saja boleh mendapatkan rawatan perubatan yang ditanggung oleh kerajaan malah juga boleh menuntut elaun perjalanan seperti bayaran tambang.tidak boleh melebihi 30 hari setahun dan 360 hari sepanjang masa tempoh pegawai itu berkhidmat. ubatan.

beliau perlu mendapat pengesahan daripada Lembaga Perubatan Dengan ada pengesahan itu. pegawai awam boleh mengambil cuti rehat yang ada ataupun memohon cuti cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari setahun atau cuti tanpa gaji untuk urusan sendiri atau sebab kesihatan ahli keluarganya dengan syarat tidak melebihi 30 hari setahun. Dengan itu. pegawai tersebut layak menuntut elaun perjalanan Jika anak pegawai kerajaan masih belajar di sekolah. Jika pegawai dan keluarganya perlu menerima rawatan di luar tempatnya berkhidmat. anaknya boleh masuk wad kelas 2 secara percuma. Tetapi pengambilan cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji akan menjejaskan prestasi pegawai sendiri dan akan dicatatkan dalam penyata perkhidmatan pegawai berkenaan.Kesimpulannya. . anak pegawai boleh menerima rawatan perubatan biasa yang percuma daripada hospital dan klinik kerajaan.

FM juga merupakan satu asas membuat perancangan dan pembangunan projek sesebuah bahagian untuk meningkatkan keberkesanan bahagian. Menerangkan fungsi. Selain itu. bidang tugas dan tanggungjawab MPK memberikan tuju arah yang jelas bagi sesebuah jabatan / pejabat dan juga menetapkan tugas-tugas dan aktiviti-aktiviti utama bagi membolehkan . PKPA) 3 perbezaan di antara manual prosedur kerja (MPK) dan fail meja (FM): 1.Bahagian B Soalan 1 a (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. dan maklumat-maklumat penting tentang sesebuah jabatan / pejabat. 2. Contoh maklumat dalam MPK. sejarah jabatan / pejabat. misi dan visi jabatan / pejabat. carta organisasi. Antara perkara dalam FM ialah objektif bahagian / unit dalam sebuah jabatan / pejabat bagi jangka pendek. tujuan penubuhan jabatan / pejabat yang menetapkan keutamaan jangka panjang pejabat / pejabat. Dokumen rujukan bagi peringkat jabatan atau individu / jawatan MPK ialah dokumen rujukan peringkat jabatan / pejabat. Manakala FM ialah dokumen rujukan bagi peringkat individu / jawatan. merancang latihan dalam perkhidmatan kepada staf-staf daripada bahagian. objektif penubuhan jabatan / pejabat. jelas dan boleh dicapai dan diukur. aktiviti dan hirarki di dalam sesebuah jabatan / pejabat supaya kakitangan jabatan / pejabat yang baru boleh melihat satu gambaran yang jelas bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan / pejabat dan rantaian perintah dari pihak atasan kepada bawahan yang menjalankan tugas. MPK juga amat berguna untuk sesebuah jabatan / pejabat membuat penambahan atau pengurangan kakitangan. FM mengandungi juga carta organisasi bahagian supaya pegawai-pegawai boleh merujuk pihak atasan mana yang berkenaan dan mengetahui kedudukan jawatan sendiri dalam bahagian. Dalam MPK menyatakan latarbelakang jabatan / pejabat. carta organisasi sesebuah jabatan / pejabat yang menunjukkan fungsi.

MPK juga menunjukkan carta aliran kerja secara grafik atau gambarajah bagi tindakan-tindakan perlu dilalui dari peringkat permulaan hingga sesuatu tugas selesai secara jelas dan ringkas. pegawai-pegawai awam guru-guru . menunjukkan tindakan-tindakan yang lengkap untuk menjalankan tugas. tugas dan aktiviti utama JPN adalah merancang pelaksanaan dan pengurusan SPBT di peringkat negeri. mereka bertanggungjawab menginovasikan penggunaan ICT dalam urusan jabatan. penggunaan ICT untuk menuntut ilmu pengetahuan di peringkat sekolah di negeri ICT Johor kepada dan mengendalikan kursus-kursus dan mengenai dan penggunaan sebagainya. MPK juga menunjukkan borang-borang digunakan untuk sesuatu pengurusan. pentadbiran dan sebagai bagi sesebuah jabatan dan pejabat. Contoh Jabatan Pendidikan Negeri. FM menyatakan tugas. kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawaipegawai yang lain dengan jelas supaya semua pegawai berkenaan boleh mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka dengan jelas. menguruskan taklimat penentuan keperluan buku teks kepada Pengetua/Guru Besar. mengawal keperluan buku teks yang dipohon oleh sekolah. memendekkan masa latihan untuk kakitangan baru dan juga melicinkan urusan harian. permohonan. Ini bertujuan mengelakkan berlaku kesilapan operasi dan perundangan bagi pegawai baru. Selain itu. 3. mengetahui hadhad kuasa mereka. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan guru SPBT dan banyak lagi.jabatan / pejabat memainkan peranan secara berkesan dan mencapai objektifnya bagi jangka panjang. Mengandungi maklumat mengenai semua aktiviti dan tugas-tugas bagi satu-satu jawatan. Contoh bagi unit ICT dalam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Tambahan pula. MPK mengandungi maklumat yang menyeluruh mengenai semua aktiviti dalam jabatan mengikut proses dan rangkaian tindakan yang perlu secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti.

FM mengandungi makluamat dan panduan untuk satu-satu jawatan . Dalam FM menyatakan proses kerja dan senarai jawatan pegawai yang boleh meluluskan sesuatu tindakan dan senarai undang-undang yang berkaitan dan perlu disertakan dalam proses kerja atau sesuatu pengurusan. keberkesanan dan produktiviti untuk satu jabatan / pejabat. pegawai baru boleh merujuknya untuk mengikut proses kerja dan langkah-langkah yang perlu untuk mengurus sesuatu urusan dengan betul.Manakala. Kesimpulannya. Tambahan pula. perbezaan MPK dan FM adalah MPK diwujudkan untuk meningkatkan kecekapan. mengurangkan kesilapan dalam proses menjalankan tugasnya. keberkesanan dan produktiviti bagi individu. FM mengandungi senarai semak untuk memberi peringatan dan semakan ke atas tindakan yang perlu pegawai berkena ambil untuk mengendalikan sesuatu aktiviti kerja dan memudahkan pengawasan dan penilaian dilakukan oleh penyelia berkenaan. Selain itu. pegawai-pegawai atau satu jawatan untuk mencapai objektif meningkatkan produktiviti jabatan / pejabat. manakala FM diadakan untuk meningkatkan kecekapan. FM juga menunjukkan carta aliran kerja untuk menyenangkan pegawai baru mengetahui langkah-langkah menjalankan tugasnya. . Dengan adanya FM ini.

pegawai-pegawai sama ada baru dilantik atau bertukar dari pejabat atau bahagian unit yang lain melaksanakan tugas baru masing-masing berasaskan pengetahuan. objektif dan fungsi utama jabatan yang jelas kepada pegawai-pegawai baru. objektif penubuhan JPJ telah dinyatakan secara jelas ialah Mewujud dan mentadbir sistem pendaftaran dan pelesenan semua jenis kenderaan bermotor yang berintegriti. pengujian dan pelesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang mahir . akan tetapi tidak terjamin semua pegawai faham dan menjalankan tugas dengan caracara yang betul dan mengikut prosedur yang betul dan juga berlaku penyelesaian tugas yang lambat. dan FM sebagai dokumen rujukan kepada pegawai. berkesan dan selamat. Sebagai contoh. Contoh bagi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.Soalan 1 b (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. Sebelum MPK dan FM diperkenalkan. MPK juga menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi. Justerus MPK mengandungi juga carta organisasi dan menunjukkan pembahagian aktiviti dan kerja antara unit-unit jabatan dengan jelas secara grafik. dan misi yang hendak dicapai bagi jangka panjang ialah Memastikan pengangkutan jalan di Malaysia adalah selamat dan efisyen serta memenuhi keperluan pelanggan dan negara. Demi menyelesaikan masalah ini. mewujud dan mentadbir sistem latihan . Pegawai-pegawai boleh memahami halacara jabatannya. MPK diperkenalkan sebagai dokumen rujukan bagi setiap jabatan atau pejabat. carta organisasi bagi . supaya usaha yang dijalankan selaras dengan matlamat penubuhan jabatan. berdisplin dan berhemah. Oleh demikian. pegawai-pegawai yang baru bertugas boleh nampak jelas unitnya berada di bawah sektor berkenaan dan ketua-ketua yang berkuasa dan bertanggungjawab. pengalaman yang dipelajari daripada tunjuk ajar pegawai-pegawai lama. mengetahui kenyataan jabatan mengenai apa yang hendak dicapai oleh jabatan. PKPA) Tujuan utama MPK dan FM disediakan adalah meningkatkan produktiviti dan kelancaran menjalankan kerja bagi setiap jabatan. Selain itu. aktiviti dan hirarki dalam sesebuah jabatan supaya semua kakitangan boleh nampak jelas aktivitiaktiviti yang dijalankan dan rantaian perintah. MPK memberi tuju arah.

gov.1: Carta Organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Sumber: http://www. Sebagai contoh kita boleh rujuk . dan juga unit-unit di bawah sesebuah sektor bahagian masing-masing. ( sila rujuk Gambarajah 1. Ini boleh membantu pegawai baru lebih cepat memahami prosedurprosedur pengurusan kerja yang telah ditetap lebih cepat.my/jpwpkl/ MPK mengandungi juga rangkaian prosedur pengurusan kerja dan pihak-pihak atau pegawai yang bertanggungjawab bagi setiap aktiviti dan pengurusan secara ringkas dan jelas.1) Gambarajah 1.Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan menunjukkan hirarki organisasi. sektor bahagian dalam Jabatan dan ketua sektor bahagiannya. mengelakkan berlaku kesilapan dan melambatkan masa penyelesaian tugas.moe.

gov.my/home .2: Carta Organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Sumber: http://www.2) Gambarajah 1. (Gambarajah 1.carta aliran prosedur bagi pejabat pembangunan di bawah Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP).mppp.

unit. contoh bagi fungsi meningkatkan prestasi akademik. . menyebar maklumat Kurikulum dan meningkatkan profesionalisme guru. borang yang berkaitan dengan tugas pegawai. Dengan secara langsung pegawai-pegawai lebih mudah mengenali tugas hariannya dan tanggungjawab dengan sedikit tunjuk ajar daripada pegawai-pegawai yang lebih berpengalaman. saya menegaskan lagi MPK dan FM diperkenali adalah untuk meningkatkan produktiviti jabatan. FM ialah dokumen rujukan kepada sesuatu bahagian. kelupaan. pegawai-pegawai yang baru dapat lebih memahami tugas. jawatan dan pegawai individu. memantau dan menyelia pengurusan akademik. dan membantu pegawai yang baru dilantik lebih senang mengendalikan tugas mereka dalam masa yang lebih singkat. mengelakkan kecuaian. mengurus dan menganalisis data dan maklumat berkaitan pelaksanaan program akademik untuk tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan.Manakala. Kesimpulannya. Selain daripada itu. menyelaras dan mengurus strategi pelaksanaan semua mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah. dan merancang. menyelaras. norma kerja dan senarai tugas harian bagi seseorang pegawai. tanggungjawab. dan pertindihan kerja yang membazirkan masa dan tenaga. bidang kuasa. Dan di dalamnya juga menghuraikan aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam setiap fungsi utama unit tersebut. fungsi utamanya ialah meningkatkan prestasi akademik. dan peranan bagi seseorang pegawai dalam sesuatu bahagian jabatan supaya mencapai objektif yang selaras dengan matlamat penubuhan jabatan itu. FM mengandungi peranan yang perlu dilaksanakan serta mempunyai garis panduan bagi menjalankan tugas. Oleh itu. Sebagai contoh unit kurikulum di bawah Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. mengurus dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan berkaitan akademik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. supaya pegawai diberi peringatan dan semakan ke atas tindakan yang perlu diambil semasa menjalankan tugas. mengurus dan melaksanakan program-program dan projek-projek khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik. merancang. unit akademik perlu merancang. FM juga ada menyeranaikan senarai semak. dan meningkatkan produktiviti jabatan. merancang.

dan membantu pegawai yang baru dilantik lebih senang mengendalikan tugas mereka dalam masa yang lebih singkat. jika tiada lagi cuti rehat. pegawai tersebut layak menuntut elaun perjalanan dan elaun pelbagai yang melayakkannya dan menerima rawatan secara percuma atau ditanggung oleh kerajaan. manakala FM ialah dokumen rujukan untuk meningkatkan kecekapan.Kesimpulan Kakitangan awam dan keluarganya memang mendapatkan kebajikan yang sepenuhnya daripada kerajaan dengan syarat-syarat tertentu. pegawai-pegawai atau satu jawatan untuk mencapai objektif meningkatkan produktiviti jabatan / pejabat. Dengan ada pengesahan itu. (tiada untuk guru). MPK dan FM diperkenalkan demi meningkatkan produktiviti dan keberkesanan jabatan untuk mencapai objektif penubuhannya. jika tidak dapat di tempatnya berkhidmat. Akhir sekali. Tetapi pengambilan cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji akan menjejaskan prestasi pegawai sendiri dan akan dicatatkan dalam penyata perkhidmatan pegawai berkenaan. anaknya boleh masuk wad kelas 2 secara percuma jika perlu dan kadar bayaran wad adalah sama untuk pegawai atau ahli keluarganya. menerangkan fungsi utama.Jika anak pegawai kerajaan masih belajar di sekolah. matlamat. . Pegawai kerajaan boleh memohon cuti rehat. pegawai kerajaan boleh memohon cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji atas sebab kesihatan ahli keluarganya dan tidak lebih 30 hari setahun. penubuhan jabatan dan tugas dan tanggungjawab bagi pegawai. Perbezaan antara MPK dan FM adalah MPK diwujudkan sebagai dokumen rujukan bagi jabatan untuk meningkatkan kecekapan. keberkesanan dan produktiviti untuk satu jabatan / pejabat. keberkesanan dan produktiviti bagi individu. semakan dan borang yang berkaitan untuk menjalankan sesuatu aktiviti dan tugas. MPK dan FM diperkenali adalah untuk meningkatkan produktiviti jabatan. seperti kes yang tersebut anak kakitangan awam yang memerlukan rawatan di Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur perlu mendapatkan pengesahan daripada Lembaga Perubatan. menggandungi rangkai kerja. aliran pengurusan.

jawapan agak luas dan terlalu banyak jawapan boleh dibe ri. Sebenarnya saya tidak faham sepenuhnya maklumat-maklumat yang sedia ada dan yang saya kumpulkan daripada rakan-rakan saya. soalan 1. Oleh itu. soalan 1. elaun makan dan pelbagai lagi. tugasan ini telah memberikan saya satu peluang dan motif untuk membaca dan cuba memahaminya sepanjang masa ini. saya terpaksa mengambil banyak masa untuk membacakan maklumat yang berkenaan dan memilih mana yang sesuai untuk soalan tugasan tersebut. Walaubagaimanapun. kerana saya boleh .1/2011 & Bil. MPK dan FM pula. elaun hotel. Apabila menjawab soalan ini. Justeru saya juga membaca dan memahamkan tentang cuti-cuti yang ada kepada kakitangan kerajaan dan perubatan yangpercuma kepada kakitangan kerajaan dan keluarga dengan syarat-syarat yang tertentu. saya menjawabnya agak senang.LIM CHUN JIA 841015-04-5137 (KPLI – BC (SK)) Refleksi Tugasan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) Bil. contohnya bahagian A.2/2011 Bersyukurlah saya dapat menyempurnakan tugasan KISSM Penilaian Sepanjang Kursus ini. elaun harian untuk pegawai kerajaan yang menjalankan tugasan rasmi yang lebih daripada 8 jam dan kurang daripada 24 jam. Oleh itu. bayaran letak kereta dan tol untuk pegawai semasa menjalankan tugasan rasmi dalam dan di luar ibu pejabat. saya rasa susah kerana maklumat-maklumat yang ada mungkin sukar difahami. saya kurang faham tuntutan elaun dalam perkhidmatan dan syarat-syaratnya. saya bertanya beberapa orang guru yang saya kenal supaya mereka memberi sedikit penerangan tentang elaun-elaun dan merujuk maklumat-maklumat yang ada untuk mencari jawapan sendiri. Bagi bahagian B. antaranya ialah elaun perjalanan. Melalui tugasan ini. Saya juga mengetahui bahawa pegawai perlu mengisi borang-borang atau baucer tertentu untuk menuntut elaun-elaun berkenaan serta resit-resit untuk penuntutan. saya dapat menimba sedikit sebanyak infomasi tentang elaun-elaun dalam perkhidmatan bagi seorang kakitangan kerajaan.

faham daripada nota-nota dengan penjelasan yang perinci dan ringkas dan saya juga boleh memberi contoh-contoh dalam laman web jabatan-jabatan perkhidmatan dan memberi sedikit sebanyak maklumat yang berguna kepada saya. Saya berasa gembira dengan hasil kerja saya dan akan mengingati jasa-jasa baik yang mereka sudi membantu saya menyelesaikan tugasan ini. Kepuasan ini memang tidak dapat diperolehi melalui wang ringgit. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi TERIMA KASIH kepada mereka. .

Laman web Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia : http://portal. D dan F 6. (PDF) PKPA Bil 8/91 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) 8.my/jpnjohor/v5/spa.gov. (PDF) Perintah Am Bab C. . (PDF) Perintah Am Bab F. Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan dan Tuntutan 3.php? option=com_content&view=article&id=34&Itemid=11&lang=ms 10. Perubatan 5. Cikgu Tan Siow Mei untuk memberi sedikit penerangan tentang Perintah Am.php?bhs=bm&id=003 9. Cuti 4. (PDF) Perintah Am Bab B.BIBLIOGRAFI 1.jpj. Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 2. Cikgu Fang Way Ting.my/index. (PPT) Perintah Am Bab C. (PPT) Perintah Am Bab B.moe. Laman web Jabatan Pendidikan Negeri Johor : http://www. (PDF) Dasar-Dasar Kerajaan 7.gov. Bertanya Cikgu Lim Chun Fei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->