Soalan 1 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun

2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 2 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009

Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 KERTAS 1 ( Bahagian B – 5 Soalan / 100 m / 1 jam 30 minit ) Fokus Diri Soalan 1: Fokus Diri Jelaskan cabaran dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai cita-cita Memberikan ulasan tentang trend remaja kini daripada segi gaya hidup dan pakaian Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Amalan Gaya hidup Sihat” Faedah menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Cara-cara melaksanakan amalan berjimat cermat. Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti”. Kebaikan Kitar Semula Menyediakan laporan lengkap tentang Majlis Anugerah Cemerlang Perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan berjaya dalam temuduga - tiada soalan dimensi diri -

Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Soalan 2: Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Memberikan komen tentang pendapat yang mengatakan keruntuhan akhlak remaja berpunca daripada keluarga. Memberikan pendapat tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Memberikan komen tentang kejayaan seseorang berdasarkan peranan ibu bapa, ahli keluarga dan usaha sendiri. Menyampaikan ceramah bertajuk “Menghargai Jasa Ibu Bapa” sempena sambutan Hari Keluarga Kebaikan-kebaikan rumah terbuka. Kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari dalam seminggu. Hubungan baik sesama ahli keluarga dapat menjamin sebuah keluarga. Ciri-ciri petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga. Menyertai syarahan. a. Ibu Bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. b. Aktiviti bercucuk tanam untuk keperluan harian di sekitar kawasan rumah seperti penanaman cili, serai dan sayur-sayuran perlu digalakkan dalam kalangan masyarakat. Huraikan kebaikan-kebaikannya.

Jun 2010 Nov 2010 Soalan 3 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Negara Soalan 3 : Fokus Negara Menyertai Pertandingan syarahan dengan tajuk “Budi Bahasa Amalan Mulia”. Menulis rencana tentang usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Aktiviti-aktiviti untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia. Peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri pertanian negara. Tulis sebuah rencana bertajuk “kesan Buruk Tabiat Merokok Terhadap Kesihatan”. Tujuan penubuhan institusi berasaskan kemahiran. Menyertai pidato dengan tajuk “Dadah Membawa Padah”. Faktor-faktor dan langkah-langkah bagi menangani deman denggi. Kebaikan menyertai sukan lasak. Pengetahuan tentang sejarah penubuhan negara kita amat penting difahami oleh setiap rakyat demi memupuk rasa cinta akan negara.

1

idea jelas & matang. Memberikan pendapat tentang kebaikan membaca karya sastera dalam meningkatkan penguasaan bahasa. Menulis cerpen berdasarkan peribahasa “Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam”. Memberikan komen tentang persengketaan dan peperangan yang menjejaskan keharmonian dan perkembangan ekonomi dunia.buat rumusan / pandangan. ( jangan ulang isi )  Perenggan 5 – Perenggan Penutup. Peringkat Cemerlang Markah 26-30 Kriteria Karangan menepati tema. Kesimpulan ringkas & menarik. ( lebih 1 1/2 muka surat ) 2 . dan penerapan nilai-nilai murni. Usaha yang perlu dilakukan dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan bagi keperluan negara. Jelaskan pengajaran-pengajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. Sumbangan negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. Sebagai pencadang dalam pertandingan perbahasan yang bertajuk “ Kemasukan Pekerja Asing Membawa Kebaikan Kepada Negara”. Peranan negara untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Soalan 4 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 5 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Antarabangsa Soalan 4 : Fokus Antarabangsa Membincangkan keperluan memelihara hubungan Malaysia dengan negara jiran. Memberikan komen tentang penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. menggunakan ungkapan menarik. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan ( menarik perhatian pembaca)  Perenggan 2 – 4 – Perenggan isi. Kesan-kesan pemanasan global terhadap bumi dan hidupannya Fokus Komsas Soalan 5 : Fokus Komsas Peranan yang perlu dimainkan untuk mempopularkan sastera tradisional. Tulis sebuah cerpen atau drama berdasarkan petikan yang berakhir dengan keinsafan. KERTAS 1 Skema Pemarkahan dan Teknik Belajar Bahasa Melayu SPM Bahagian Kertas 1 Bahagian A (30m/45 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya . Pengguna kosa kata luas & tepat. Peranan rakyat Malaysia di luar negara dalam mempromosikan negara di peringkat antarabangsa. Memberikan pendapat tentang penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan di peringkat kebangsaan .5 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan ringkas . Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah jerebu. bulat manusia kerana muafakat”. Tulis sebuah cerpen berdasarkan cerpen peribahasa “Bulat air kerana pembetung. Berdasarkan pantun yang diberikan. kemahiran menghasilkan karya kreatif. Langkah-langkah untuk menggalakkan remaja membaca karya bertemakan semangat patriotik. Tindakan untuk mempromosikan seni dan budaya Malaysia ke luar negara. jelaskan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat.

perhatian . Bahagian B (100m/ 1 jam 30 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya -7 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan yang menarik . unsur bahasa kurang bervariasi Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis Idea tidak menepati tema bahan rangsangan. ( pamakatsake ) Bil 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Idea Ibu bapa Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan Peribahasa / ungkapan yang sesuai digunakan Melentur buluh biarlah dari rebungnya – menberi didikan agama Seperti menatang minyak yang penuh – memberi kasih sayang Benteng kukuh menjadi penghalang. radio. nasihat .peribahasa )  Perenggan 7 – Perenggan Penutup. pemeriksaan. Karangan masih / kurang menepati tema. Media cetak – artikel. luangkan masa. Mengikuti perkembangan sahsiah anak-anak ( kawan-kawan / aktiviti ) Menjadi contoh teladan – sikap Memberikan pendidikan yang sempurna ( formal – sekolah & tidak formal – di rumah ) Benteng kukuh menjadi penghalang. Kesimpulan ringkas & menarik. Kempen berterusan – memberi kesedaran/ maklumat Program-program kerajaan – Rakan Muda /PLKN/Kem Bina Insan 0 2 0 3 0 4 0 5 Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan 3 .Terbitan rancangan tv pendek. unsur bahasa masih bervariasi.buat rumusan / pandangan. bahasa masih gramatis. Mengunjungi pusat-pusat ibadat. bulat manusia kerana muafakat.Kepujian Memuaskan Kurang memuaskan Pencapaian Minimun 20-25 15 – 19 10-14 01-09 Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Karangan menepati tema. kesalahan tatabahasa ketara. Sikap prihatin dan peka . ( jangan ulang isi – masukkan ungkapan-ungkapan menarik . satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. surat khabar . menyertai aktiviti keagamaan. bezakan baik dan buruk . denda. idea masih/kurang relevan. . Pemaparan aksi-aksi yang mengandungi unsur-unsur negatif / positif mempengaruhi minda remaja/masyarakat Pengguatkuasaan undang-undang ( hukuman penjara. idea jelas . laman-laman web.tampil sebagai saksi . Karangan masih menepati tema.  Perenggan 2 – 6 – Perenggan isi. ( menarik perhatian pembaca) menggunakan pelbagai pendekatan . sebat ) Pemantauan. mengenal erti dosa & pahala. Redha dengan ketentuan takdir. bezakan baik dan buruk . unsur bahasa bervariasi.berkerjasama Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing – mementingkan diri sendiri Mempunyai pengaruh yang besar terhadap minda masyarakat Seperti melepaskan batuk di tangga Seperti hangat-hangat tahi ayam ( pamakatsake ) Bil 0 1 Idea Ibu bapa Huraian idea Memberikan kasih sayang . idea masih relevan. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan . Pengguna kosa kata luas. cadangan atau maklumat Media elektronik . dosa & pahaha Bulat air kerana pembentung. membuat laporan Beri buah fikiran. poster.

. c.... ... h. sejak sedekad yang lalu. i.. Penanda menutup isi a.... Dari sudut lain.. d. f... Bak kata cendekiawan. Dengan itu. c.. Hal ini terjadi kerana d.... g.. e... Seterusnya... j.... Bak peribahasa .. Natijahnya. g... Di samping itu.... Hal ini tercetus apabila 06. c. Bak kata peribahasa Melayu... Dalam pada itu. Hal ini berlaku kerana c........ Persis kata peribahasa.... d.. Penanda Wacana memulakan isi baru a.......... Hal ini bersangkut-paut dengan g. i. Penanda Wacana – permulaan karangan a. Persis kata peribahasa Melayu.... Peranan guru – tidak pernah kenal erti jemu dan penat – mendidik .......... f. Walau bagaimana pun. Kontrakdiksinya... Daripada perspektif yang berbeza. h. g.. b.. e.... 07.. Dengan keadaan sedemikian 4 .... f.. Kesannya....... Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a. Pada waktu yang sama. Dewasa ini. Namun demikian..... Penanda huraian isi karangan a.... i. Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a.... c. b. h..... rumah kedua pelajar .. Sejak akhir-akhir ini...... c. Penentu hala tuju seseorang individu...... . Dalam meniti arus kemodenan sejak negara menikmati arus kemodenan f. Sementara itu.... Bak kata orang tua-tua... Hal ini demikian kerana b... kebelakangan ini... Bak kata mutiara...... Hal ini disebabkan oleh e. b....... g. Di sebalik itu... Dalam meniti kehidupan pada marcapada. i... Dalam pada itu. Hal ini wujud akibat daripada f. Dengan berbuat demikian.... Hal ini berpunca daripada h.. Akibatnya.. Pada era globalisas ini.. Pada masa ini.. Bak kata peribahasa... b......... Pada zaman pascakemerdekaan ini d...... Persis kata orang tua-tua. e.. bersikap adil & beri kasih sayang Penanda Wacana ( Digunakan dalam penulisan karangan ) 01.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Idea-idea lain 0 Pendidikan / 6 sekolah 0 7 0 8 Badan –badan Bukan Kerajaan Tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan.. d..... Jika dilihat dari sudut lain.. Dengan kata lain.. 08.... 02.. . Walakin begitu.. e...... d. Selain itu................ Lebih-lebih lagi. e..... Dalam pada itu...... f.. b.... h...... 03... Lain daripada itu.

.. membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai agamanya.. b. Kejayaan ini merupakan hadiah paling bermakna kerajaan kepada rakyat pada setengah abad kemerdekaan negara... yang meliputi aspek-aspek dalaman dan luaran bagi menentukan arah tujuan dan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju. f. Penanda memulakan perenggan penutup a... Hal ini menyebabkan c... Sebagai penutup wacana.. teguh dan mempunyai keyakinan diri. Sebagai penghias bicara akhir... Wawasan 2020 mengandungi sembilan cabaran yang hendak dipenuhi menjelang tahun 2020.... Banyak lagi program yang akan dilaksanakan termasuk menjadikan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor sama seperti Pembangunan Shanzhen di China.... Secara totalnya. Kerajaan juga sentiasa fokus untuk meningkatkan lagi ekonomi dengan menyediakan perancangan ke depan bagi menghadapi cabaran dan persaingan pasaran dunia.. Maka... Oleh hal yang demikian f. Oleh itu. e.... manakala permodalan pasaran di Bursa Malaysia juga mencapai satu trilion dianggap satu pencapaiaan tertinggi yang tidak pernah dicapai sebelum ini. ( kaitkan dengan kehendak soalan ).. g... membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif.. empat contoh pendahuluan ini boleh digunakan calon ( sekurang-kurangnya satu). Sebagaimana yang kita sedia maklum.. Tamsilnya.. c.. kemajuan tidak membawa erti sekiranya . b. h..... e. Semua Pendahuluan Karangan Boleh dihafal Pengenalan Ramai calon menghadapi masalah untuk membina pendahuluan bagi menjawab karangan umum. Secara tuntasnya.... Namun.. Penanda memberi contoh dalam karangan a. Justifikasinya... Sebelum mengakhiri wacana ini. Sebagai contoh. membangunkan masyarakat demokratis yang matang... Kesimpulannya.. Oleh sebab itu... Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 09... i... Namun 5 .. g.. Seiring dengan pelaksanaan mekanisme Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9).... Antaranya adalah seperti e.... d.. mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya dan mewujudkan masyarakat yang makmur... Konklusinya.. Hal ini timbul apakala 05. Secara keseluruhannya. mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Penanda menghuraikan contoh a... (a) Contoh Pendahuluan 1 Wawasan 2020 dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr...04.. Oleh itu. d.. Sebaik-baiknya calon perlu mengubahsuai serba sedikit contoh yang diberi mengikut kemampuan calon... Mahathir Mohammad ketika melancarkan penubuhan majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991.. Selepas mencatat pendahuluan yang diberi..... c. (b) Contoh Pendahuluan 2 Kebanyakan program pembangunan ekonomi Malaysia kini di landasan kukuh sejak negara mencapai kemerdekaan 52 tahun lalu dan kini menuju menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020..... calon perlu mengaitkan dengan kehendak soalan.. Jelaslah bahawa h.... Intihanya.... Hal ini mengakibatkan b. Cabaran tersebut ialah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu: melahirkan sebuah masyarakat yang bebas. d. Dagangan Malaysia berkembang ke tahap satu trilion setahun.

................... Sehubungan dengan hal itu.. peranan ibu bapa amat penting untuk mengubah kelakuan anak masing-masing................ Individu yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan arah tujuan..... Negara kemudiannya dipimpin oleh anak watan berjiwa besar iaitu Tun Abdul Razak Hussain. Rabu......... Oleh itu.... Tanah Melayu........................................ Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup... Namun Kekaguman tersebut tiada ertinya sekiranya ................. namun ... (d) Contoh Pendahuluan 4 Tepat jam 2121 tanggal 10 Oktober 2007.... Kata-kata itu sengaja dipilih untuk menunjukkan masyarakat 6 ...... (c) Isi Ketiga : Masyarakat Hendrik Ibsen ada berkata... kemudian ditukar kepada Malaysia pada tahun 1963...... 35 tahun........... (a) Isi Utama pertama : Ibu Bapa Pepatah Melayu ada menyebut............... Sehubungan dengan hal itu.... Semua ayat-ayat berikut boleh digunakan untuk penghuraian isi .. Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 ................................ Penglibatan ini memberi gambaran jelas tentang kesungguhan negara untuk menyertai penerokaan angkasa lepas dengan menghantar angkasawan pertama selepas tiga tahun ditawarkan berbuat demikian................ Sheikh Muszaphar Shukor.Pembangunan negara kehendak soalan ). bagaimana kelakuan ibu bapa....... berjaya ke angkasa........... terakam dalam sejarah apabila angkasawan pertama negara................ berusaha untuk mengingatinya...... ...... Tun Dr............. Sejak beliau memimpin negara... (b) Isi kedua : Pegangan Agama Agama merupakan benteng yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini........... berada di angkasa lepas selama satu jam 48 minit dengan sekali pusingan melingkar. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957 menandakan negara kita bebas daripada cengkaman penjajah 446 tahun... antara bangunan tertinggi di dunia............................. .. Kita bangga mempunyai Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur yang canggih. Pengembangan Isi................ Dr... orbit bumi di atas kapal Vostok-1........................ “bagaimana acuan begitulah kuihnya”.......... Pepatah ini membawa maksud.... negara terus menuju pembangunan yang pesat.. ( kaitkan dengan kehendak soalan )........ Keruntuhan Kota Melaka telah didirikan telah didirikan Putrajaya............ ( kaitkan dengan kehendak soalan )... Tiada siapa boleh menidakkan betapa kejayaan angkasawan pertama negara menjadi kebanggan kita sekali gus melonjakkan nama Malaysia di arena antarabangsa............ begitulah kelakuan anaknya....... Mahathir Mohammad....... Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap............ “Masyarakat adalah seperti perahu....... 28 Ramadhan 1428 hijrah... ( kaitkan dengan (c) Contoh Pendahuluan 3 Terikan keramat “Merdeka” sebanyak tujuh kali oleh putera Sultan Kedah........ Dunia berasa kagum dengan terdirinya Bangunan Berkembar Petronas........... Malah catatan Sheikh Muszaphar sebagai angkasawan ke-141 amat bermakna kepada negara kerana berlangsung bersempena 50 usia kemerdekaan negara. 46 tahun enam bulan sesudah Yuri Gargarin.................. Walaupun rakyat Malaysia berjaya menerokai angkasa lepas...... Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dan kini Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak....... semua orang perlu membantu bagi menentukan arah kemudinya”. Tun Hussien Onn.... Malaysia kini telah gah di mata dunia. ........................

...... Tambahan pula. seterusnya kehidupan seseorang .................... (e) Isi Kelima : kerajaan “Yang perlu dijaga adalah urusan yang kecil-kecil supaya jangai sampai merosakkan bahagian yang besar” kata-kata itu diucapkan oleh Jesse untuk menggambarkan sesuatu perkara yang kecil jangan diperbesar untuk mengelakkan masalah yang lebih kronik.. Oleh itu............. sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita... Agama terdiri daripada ...............kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik.. Jangan nanti kita dikatakan sudah .... Oleh itu. . Agama ialah . Selain itu.......... setiap rumah di negara ini sekurang-kurangnya mempunyai sebuah televisyendan radio...... Dalam hal ini.....................................buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan...... yang berperkerti mulia.......... adalah dengan memberi pendidikan agama yang .......... Penerapan nilai-nilai agama dan moral yang baik patut diamalkan oleh setiap . Contoh 3 : Langkah mengatasi gejala sosial remaja Langkah terbaik untuk mengatasi masalah . Oleh itu........ . ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya......... khususnya pemerintah untuk memastikan masalah rakyat dapat diatasi dengan baik......... kerana sesal dahulu pendapatan................... (d) Isi keempat : Media massa Komuniti hari ini sering digembar-gemburkan dengan pelbagai rancangan televisyen dan radio............................Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 berperanan dalam mengubah institusi keluarga........................................................... ................... Hal ini memudahkan para penerbit untuk menerbitkan pelbagai rancangan televisyen dan radio........................... Pendidikan agama akan menjadikan seseorang.......... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh-sungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan. didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam ...................... Oleh hal demikian .............................. jelaslah kepada kita akan pentingnya peranan kerajaan...........Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk ............... [ 164 patah perkataan ] 7 ... Pendidikan agama ini . sesal kemudian tidak berguna lagi............... ke dalam diri anak-anak sejak kecil.......... di muka bumi ini..... Rancangan televisyen dan radio semakin mendapat tempat dalam hati populasi di negara ini...... berdasarkan kaumnya...

.. Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan... pastinya hasilnya akan bekualiti.a... Selain itu. di muka bumi ini hasil didikan dan asuhan serta nilai-nilai murni yang telah diterapkan ke dalam dirinya sejak kecil lagi.......... Didikan agama yang ...... jika kain diwarnai dengan warna hitam ....... Mereka menganggap kehidupan yang kaya-raya mampu memenuhi ……………… anak mereka. ... tentulah lukisan yang terhasil adalah buruk dan tidak boleh dibanggakan.... faktor perdana yang menyumbang kepada gejala buli dan samseng sehingga menjadi berleluasa ialah kelalaian ibu bapa dalam proses membentuk sahsiah anak..... ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya........ Seandainya kain dicorakkan dengan warna yang bercahaya dan cerah . Keluarga yang bahagia dapat ............. Penerapan nilai-nilai Islam yang baik patut diamalkan oleh setiap individu di muka bumi ini...... kerana sesal dahulu pendapatan.. sesal kemudian tidak berguna lagi... Pada zaman yang penuh ……………… ini... Oleh itu.............A.. Anak-anak yang ketandusan belaian kasih sayang ibu bapa ini mencari keseronokan hidup supaya meninggalkan kebosanan yang dialami sendirian di rumah.. anak-anak yang berjaya...membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada kedua-duanya”....... [114 pp] Setelah pemerhatian yang proaktif dijalankan.. pelbagai pihak telah mengambil langkah ……………… untuk mengkaji faktor yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa kerana setiap fenomena yang berlaku mesti ada penyebabnya.. kebanyakan ibu bapa telah dikaburi oleh habuan kebendaan yang tidak boleh dibawa ke alam baka..........murni yang cukup mulia di sisi Islam sehingga dapat menjadinya sangat mulia di sisi Allah Taala. didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam kebejatan sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita............Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk ..... Hal ini dapat kita perhatikan sendiri melalui keperibadian dan sahsiah yang terdapat pada diri Rasulullah s. justeru mereka bertungkus-lumus untuk membanting tulang untuk mencapai kejayaan dalam karier masing-masing....kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik. Baginda diasuh dan dididik oleh datuknya. Mereka ghairah dan rakus mengejar kemewahan dan kekayaan sehingga alpa akan tanggungjawab mereka yang diamanahkan oleh tuhan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Sahsiah seseorang terbentuk melalui nilai-nilai yang diamalkan dalam sesebuah keluarga.. Bincangkan.... Sebaliknya... Justeru.” Aku tidak tinggalkan apa-apa kepada kamu semua melainkan dua perkara iaitu Al-Quran dan Sunnah.............. anak-anak ibarat kain putih yang perlu diwarnakan dengan sebaik-baiknya agar mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Anak-anak yang dididik dengan penuh kasih sayang dan dengan rasa saling menghormati dapat mewujudkan insan yang ... [185 pp ] GEJALA SOSIAL .. [188 pp ] Didikan dan asuhan yang di berikan kepada seseorang sejak kecil juga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesorang itu....... Di samping itu......buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan. ...terpuji dan mulia.. seperti harimau menunjukkan belang..... warnanya........ iaitu baginda merupakan contoh yang . ke dalam diri anak-anak sejak kecil menjadikannya insan yang berperkerti mulia.. tetapi juga dari aspek pembentukan moral kepada anak-anak. Abdul Mutalib dan oleh bapa saudaranya Abu Talib dengan..W pernah bersabda.. Perkara yang amat membimbangkan ialah golongan remaja yang masih bertemankan buku telah terlibat dalam gejala negatif tersebut... Jangan nanti kita dikatakan sudah ..... Mereka meluahkan ketidakpuasan yang menghantui jiwa mereka melalui kegiatan buli dan samseng terhadap junior mereka di sekolah...... ibu bapa yang suka berlumba-berlumba asyik memaksa anak-anak supaya mencapai prestasi yang cemerlang dalam semua aspek agar mereka dapat menunjukkan kehebatan di depan kawan dan saudara..... Ingatlah..... Anak – anak 8 ...w... Pendidikan agama ini .. Rasulullah S.. Walau bagaimanapun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorangitu.-nilai murni yang diterapkan di dalam diri anak-anak oleh ibu bapa ...... Oleh itu....... Hal ini membuktikan bahawa nilai... Bukan sahaja dari sudut akademik..

Ibu bapa yang memberikan kebebasan sepenuh kepada anak-anak tidak mampu mengawasi perbuatan anak mereka yang keji. Kebejatan sosial ini adalah lebih ganas daripada api kerana api hanya mampu 9 . sistem pendidikan yang merupakan modus operasi yang menjamin perkembangan intelek. Agama merupakan benteng kukuh yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupaan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini. Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap. Kementerian Pendidikan yang menyelitkan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di samping mewajibkan Pendidikan Moral sebagai mata pelajaran teras dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia telah gagal mencapai aspirasi yang ditentukan kerana anak murid tidak berminat untuk mempelajari inti pati yang berkaitan dengan keindahan budi bahasa. yakni gejala buli dan samseng semakin menular. bak kata pepatah ……………… ………………. jelaslah bahawa gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. mereka tidak mahu campur tangan dalam usaha membantu kerajaan untuk mengatasi gejala sosial kerana mereka takut dirinya akan diancam oleh remaja tersebut. Di samping itu. rohani. Namun. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang disebar melalui media ……………… yakni media elektonik dan media cetak yang menyalurkan gaya hidup masyarakat Eropah yang bertentangan dengan norma masyarakat Timur. Sikap ……………… dan mementingkan diri sendiri. melepaskan pucuk masing-masing tidak suka menjaga tepi kain orang tetap menyebabkan kemelut sosial. Mereka tidak didedahkan oleh kemurniaan ajaran agama sejak kecil kerana ibu bapa gagal memainkan peranan sebagai khalifah Allah yang diamanatkan untuk mencurahkan didikan agama kepada anak supaya senantiasa menjaga keperibadian diri. Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup. Guru yang merupakan pembimbing anak watan juga lalai menunaikan kewajipan yang mustahak dengan sempurna.[198 pp] Masyarakat yang mengamalkan sikap ………………………………. Tambahan pula. Justeru. Filem-filem yang memaparkan adegan-adegan unsur keganasan sehingga remaja yang cenderung kepada kehebatan aksi tersebut dan mempraktikkan kelakuan negatif dalam realiti. Remaja yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan ………………. masyarakat yang tidak prihatin turut mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. tidak sanggup menghulurkan bantuan kepada pihak kerajaan untuk melaporkan kes-kes yang berlaku di sekitar mereka kepada pihak berkuasa. jika warna hitam yang diconteng. [266 pp] Zaman remaja merupakan zaman transisi yang sukar untuk diharungi kerana kehidupan mereka dipenuhi pelbagai godaan yang menyebabkan fitrah mereka ……………… untuk mencari sesuatu yang luar biasa. Jikalau warna bercahaya dan cerah gemerlapan dicorakkan pada kain itu.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 yang tidak mampu menanggung bebanan hidup akan mengalami stress yang ……………… kehidupan mereka sehingga mereka mencetuskan idea untuk membuli pelajar lemah dan menyertai kumpulan samseng. Manifestasinya. gejala buli dan samseng yang melibatkan golongan remaja haruslah dibanteras tanpa melenggah lagi. maka masa depan anak terjamin. maka musnahlah masa depan anak. Mereka membuli kanak-kanak yang lebih kecil dan melibatkan diri dalam kumpulan samseng untuk menunjukkan kuatan fizikal. [212 pp] Kebanyakan remaja terlibat dalam ……………… buli dan samseng adalah disebabkan oleh kekurangan didikan agama. ibu bapa yang alpa tentang kewajipan dan terlalu mementingkan pencapaian turut menyebabkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. dengan ini. Tuntasnya. kekurangan didikan agama dan kegagalan sistem pendidikan telah mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin ……………… seperti virus epidemik di ibu pertiwi kita. Ibu bapa yang cenderung kepada unsur-unsur kebaratan gagal menjadi teladan suria kepada anak kerana anak akan mengikut jejak sikap yang dipaparkan oleh ibu bapa yang dipanggil model kepada mereka. ……………… dan jasmani gagal menyerlah fungsinya. Mereka tidak menyedarkan bahawa anak merupakan ……………… manakala ibu bapa yang mencorakkan lembaran di atas.[98 pp] Intihanya. Justeru. mereka melibatkan diri dalam gejala buli dan samseng kerana tidak sedar bahawa tuhan akan menjatuhkan tulah kepada sesiapa yang mengingkari ajaran dan arahan-Nya yang mampu memimpin pengikut-Nya pada masa depan yang cerah.

langit.... pemudi tiang negara......... Gemilang dan Terbilang di persada antarabangsa khususnya dalam menghadapai cabaran globalisasi dan .. Gejala yang senantiasa terpampang di dada akhbar dan di corong media elektronik dianggap duri dalam daging yang amat membimbangkan komuniti kerana pemuda harapan bangsa.. Justeru. Kementerian Sukan dan Belia telah memeras otak menformulasikan strategi yang berkesan disertai usaha masyarakat yang istiqamah untuk membendung gejala ini agar kita dapat menyorak langkah menggapai visi kudsi wawasan ……………… yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri kita untuk menzahirkan sesebuah negara yang Cemerlang. [125 pp] 10 ..Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 memusnahkan bangunan tetapi kemelut sosial ini dapat ……………… tamadun kita... Remaja merupakan ……………… yang akan menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa depan...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful