Soalan 1 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun

2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 2 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009

Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 KERTAS 1 ( Bahagian B – 5 Soalan / 100 m / 1 jam 30 minit ) Fokus Diri Soalan 1: Fokus Diri Jelaskan cabaran dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai cita-cita Memberikan ulasan tentang trend remaja kini daripada segi gaya hidup dan pakaian Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Amalan Gaya hidup Sihat” Faedah menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Cara-cara melaksanakan amalan berjimat cermat. Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti”. Kebaikan Kitar Semula Menyediakan laporan lengkap tentang Majlis Anugerah Cemerlang Perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan berjaya dalam temuduga - tiada soalan dimensi diri -

Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Soalan 2: Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Memberikan komen tentang pendapat yang mengatakan keruntuhan akhlak remaja berpunca daripada keluarga. Memberikan pendapat tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Memberikan komen tentang kejayaan seseorang berdasarkan peranan ibu bapa, ahli keluarga dan usaha sendiri. Menyampaikan ceramah bertajuk “Menghargai Jasa Ibu Bapa” sempena sambutan Hari Keluarga Kebaikan-kebaikan rumah terbuka. Kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari dalam seminggu. Hubungan baik sesama ahli keluarga dapat menjamin sebuah keluarga. Ciri-ciri petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga. Menyertai syarahan. a. Ibu Bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. b. Aktiviti bercucuk tanam untuk keperluan harian di sekitar kawasan rumah seperti penanaman cili, serai dan sayur-sayuran perlu digalakkan dalam kalangan masyarakat. Huraikan kebaikan-kebaikannya.

Jun 2010 Nov 2010 Soalan 3 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Negara Soalan 3 : Fokus Negara Menyertai Pertandingan syarahan dengan tajuk “Budi Bahasa Amalan Mulia”. Menulis rencana tentang usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Aktiviti-aktiviti untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia. Peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri pertanian negara. Tulis sebuah rencana bertajuk “kesan Buruk Tabiat Merokok Terhadap Kesihatan”. Tujuan penubuhan institusi berasaskan kemahiran. Menyertai pidato dengan tajuk “Dadah Membawa Padah”. Faktor-faktor dan langkah-langkah bagi menangani deman denggi. Kebaikan menyertai sukan lasak. Pengetahuan tentang sejarah penubuhan negara kita amat penting difahami oleh setiap rakyat demi memupuk rasa cinta akan negara.

1

buat rumusan / pandangan. Sebagai pencadang dalam pertandingan perbahasan yang bertajuk “ Kemasukan Pekerja Asing Membawa Kebaikan Kepada Negara”. Memberikan komen tentang penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. KERTAS 1 Skema Pemarkahan dan Teknik Belajar Bahasa Melayu SPM Bahagian Kertas 1 Bahagian A (30m/45 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya . satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. Langkah-langkah untuk menggalakkan remaja membaca karya bertemakan semangat patriotik. Memberikan komen tentang persengketaan dan peperangan yang menjejaskan keharmonian dan perkembangan ekonomi dunia. Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah jerebu. Tulis sebuah cerpen atau drama berdasarkan petikan yang berakhir dengan keinsafan. Kesimpulan ringkas & menarik. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan ( menarik perhatian pembaca)  Perenggan 2 – 4 – Perenggan isi. Menulis cerpen berdasarkan peribahasa “Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam”. Berdasarkan pantun yang diberikan. Peringkat Cemerlang Markah 26-30 Kriteria Karangan menepati tema. Peranan rakyat Malaysia di luar negara dalam mempromosikan negara di peringkat antarabangsa. menggunakan ungkapan menarik. ( lebih 1 1/2 muka surat ) 2 . Jelaskan pengajaran-pengajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Usaha yang perlu dilakukan dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan bagi keperluan negara. Peranan negara untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia. dan penerapan nilai-nilai murni.5 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan ringkas .Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Soalan 4 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 5 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Antarabangsa Soalan 4 : Fokus Antarabangsa Membincangkan keperluan memelihara hubungan Malaysia dengan negara jiran. kemahiran menghasilkan karya kreatif. bulat manusia kerana muafakat”. Memberikan pendapat tentang penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan di peringkat kebangsaan . Memberikan pendapat tentang kebaikan membaca karya sastera dalam meningkatkan penguasaan bahasa. Pengguna kosa kata luas & tepat. ( jangan ulang isi )  Perenggan 5 – Perenggan Penutup. Sumbangan negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. Kesan-kesan pemanasan global terhadap bumi dan hidupannya Fokus Komsas Soalan 5 : Fokus Komsas Peranan yang perlu dimainkan untuk mempopularkan sastera tradisional. Tulis sebuah cerpen berdasarkan cerpen peribahasa “Bulat air kerana pembetung. idea jelas & matang. Tindakan untuk mempromosikan seni dan budaya Malaysia ke luar negara. jelaskan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat.

satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. sebat ) Pemantauan. idea jelas .Kepujian Memuaskan Kurang memuaskan Pencapaian Minimun 20-25 15 – 19 10-14 01-09 Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Karangan menepati tema. pemeriksaan.berkerjasama Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing – mementingkan diri sendiri Mempunyai pengaruh yang besar terhadap minda masyarakat Seperti melepaskan batuk di tangga Seperti hangat-hangat tahi ayam ( pamakatsake ) Bil 0 1 Idea Ibu bapa Huraian idea Memberikan kasih sayang . . Karangan masih menepati tema. surat khabar . bulat manusia kerana muafakat.buat rumusan / pandangan. idea masih/kurang relevan. Pengguna kosa kata luas. nasihat . mengenal erti dosa & pahala. Media cetak – artikel. kesalahan tatabahasa ketara. bezakan baik dan buruk . Kempen berterusan – memberi kesedaran/ maklumat Program-program kerajaan – Rakan Muda /PLKN/Kem Bina Insan 0 2 0 3 0 4 0 5 Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan 3 . idea masih relevan. Mengunjungi pusat-pusat ibadat. Kesimpulan ringkas & menarik.Terbitan rancangan tv pendek.tampil sebagai saksi . luangkan masa. bahasa masih gramatis. Redha dengan ketentuan takdir. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan . dosa & pahaha Bulat air kerana pembentung. ( pamakatsake ) Bil 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Idea Ibu bapa Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan Peribahasa / ungkapan yang sesuai digunakan Melentur buluh biarlah dari rebungnya – menberi didikan agama Seperti menatang minyak yang penuh – memberi kasih sayang Benteng kukuh menjadi penghalang.  Perenggan 2 – 6 – Perenggan isi. unsur bahasa masih bervariasi. laman-laman web. Mengikuti perkembangan sahsiah anak-anak ( kawan-kawan / aktiviti ) Menjadi contoh teladan – sikap Memberikan pendidikan yang sempurna ( formal – sekolah & tidak formal – di rumah ) Benteng kukuh menjadi penghalang. poster. unsur bahasa kurang bervariasi Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis Idea tidak menepati tema bahan rangsangan. denda. membuat laporan Beri buah fikiran. Karangan masih / kurang menepati tema. cadangan atau maklumat Media elektronik . Sikap prihatin dan peka . unsur bahasa bervariasi. bezakan baik dan buruk . ( jangan ulang isi – masukkan ungkapan-ungkapan menarik .peribahasa )  Perenggan 7 – Perenggan Penutup. perhatian . Pemaparan aksi-aksi yang mengandungi unsur-unsur negatif / positif mempengaruhi minda remaja/masyarakat Pengguatkuasaan undang-undang ( hukuman penjara. ( menarik perhatian pembaca) menggunakan pelbagai pendekatan . menyertai aktiviti keagamaan. radio. Bahagian B (100m/ 1 jam 30 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya -7 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan yang menarik .

....... Bak kata cendekiawan. Walau bagaimana pun. e. Walakin begitu.. Dewasa ini. Persis kata peribahasa Melayu.. Namun demikian. e..... Hal ini berlaku kerana c. d. Sementara itu....... Pada era globalisas ini..... Dengan berbuat demikian.. sejak sedekad yang lalu.........Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Idea-idea lain 0 Pendidikan / 6 sekolah 0 7 0 8 Badan –badan Bukan Kerajaan Tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. j. Akibatnya... 02. Hal ini disebabkan oleh e..... c.. g....... Bak kata peribahasa Melayu. Hal ini tercetus apabila 06.. Seterusnya...... Pada zaman pascakemerdekaan ini d.. 03. Hal ini bersangkut-paut dengan g..... c. g. c... f.. Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a. f. Dalam meniti arus kemodenan sejak negara menikmati arus kemodenan f... Dari sudut lain.. e. Bak peribahasa .. b...... . Penentu hala tuju seseorang individu. Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a.... . Persis kata peribahasa.... Bak kata peribahasa.. Daripada perspektif yang berbeza........ Kontrakdiksinya..... i. Penanda huraian isi karangan a... Dalam pada itu....... Bak kata orang tua-tua. Di samping itu.. Dalam meniti kehidupan pada marcapada. Hal ini terjadi kerana d.. i.. Di sebalik itu.. Dengan keadaan sedemikian 4 ................. g.. f...... Bak kata mutiara... Dengan kata lain.. f.. Dengan itu. b.. 08. Natijahnya.. d. .... Penanda menutup isi a... h... Persis kata orang tua-tua.... g.. c. d.. Dalam pada itu....... h.... Hal ini wujud akibat daripada f. Hal ini berpunca daripada h.. c. i...... kebelakangan ini.. b......... bersikap adil & beri kasih sayang Penanda Wacana ( Digunakan dalam penulisan karangan ) 01.. b.. Pada waktu yang sama. Selain itu.. e... 07..... h......... Jika dilihat dari sudut lain..... Lain daripada itu....... Dalam pada itu...... rumah kedua pelajar .. Lebih-lebih lagi. Sejak akhir-akhir ini... h... Peranan guru – tidak pernah kenal erti jemu dan penat – mendidik . Penanda Wacana – permulaan karangan a.. Pada masa ini... i. Kesannya. d.. Hal ini demikian kerana b. b. e.. Penanda Wacana memulakan isi baru a....

... Sebagaimana yang kita sedia maklum.. d. mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya dan mewujudkan masyarakat yang makmur. Seiring dengan pelaksanaan mekanisme Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Semua Pendahuluan Karangan Boleh dihafal Pengenalan Ramai calon menghadapi masalah untuk membina pendahuluan bagi menjawab karangan umum... Dagangan Malaysia berkembang ke tahap satu trilion setahun. Kerajaan juga sentiasa fokus untuk meningkatkan lagi ekonomi dengan menyediakan perancangan ke depan bagi menghadapi cabaran dan persaingan pasaran dunia. (a) Contoh Pendahuluan 1 Wawasan 2020 dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr.. Oleh itu..... c. Secara keseluruhannya... Oleh sebab itu.. g..04.. Sebagai penghias bicara akhir... Cabaran tersebut ialah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu: melahirkan sebuah masyarakat yang bebas. manakala permodalan pasaran di Bursa Malaysia juga mencapai satu trilion dianggap satu pencapaiaan tertinggi yang tidak pernah dicapai sebelum ini... f. Sebagai contoh.... Maka... Namun 5 .. membangunkan masyarakat demokratis yang matang. Hal ini mengakibatkan b. Penanda memberi contoh dalam karangan a. Justifikasinya. Oleh itu. Hal ini timbul apakala 05... Mahathir Mohammad ketika melancarkan penubuhan majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991. Kejayaan ini merupakan hadiah paling bermakna kerajaan kepada rakyat pada setengah abad kemerdekaan negara. Sebaik-baiknya calon perlu mengubahsuai serba sedikit contoh yang diberi mengikut kemampuan calon. Wawasan 2020 mengandungi sembilan cabaran yang hendak dipenuhi menjelang tahun 2020.. i. d. e...... Namun. b. Penanda memulakan perenggan penutup a.... Selepas mencatat pendahuluan yang diberi. Tamsilnya.......... Banyak lagi program yang akan dilaksanakan termasuk menjadikan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor sama seperti Pembangunan Shanzhen di China......... Konklusinya.. empat contoh pendahuluan ini boleh digunakan calon ( sekurang-kurangnya satu)...... (b) Contoh Pendahuluan 2 Kebanyakan program pembangunan ekonomi Malaysia kini di landasan kukuh sejak negara mencapai kemerdekaan 52 tahun lalu dan kini menuju menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.. Secara tuntasnya. mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran... Kesimpulannya... g. Sebelum mengakhiri wacana ini. ( kaitkan dengan kehendak soalan ). b. c.. Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 09.... kemajuan tidak membawa erti sekiranya . Jelaslah bahawa h... membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif... yang meliputi aspek-aspek dalaman dan luaran bagi menentukan arah tujuan dan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju. calon perlu mengaitkan dengan kehendak soalan.. Intihanya. Penanda menghuraikan contoh a... Hal ini menyebabkan c..... teguh dan mempunyai keyakinan diri. e.. Secara totalnya... d. membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai agamanya. Antaranya adalah seperti e.. Oleh hal yang demikian f. Sebagai penutup wacana... h.

............... begitulah kelakuan anaknya.................. Kita bangga mempunyai Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur yang canggih... ( kaitkan dengan (c) Contoh Pendahuluan 3 Terikan keramat “Merdeka” sebanyak tujuh kali oleh putera Sultan Kedah. Semua ayat-ayat berikut boleh digunakan untuk penghuraian isi ... Dr..... berada di angkasa lepas selama satu jam 48 minit dengan sekali pusingan melingkar....... Namun Kekaguman tersebut tiada ertinya sekiranya .... bagaimana kelakuan ibu bapa....... peranan ibu bapa amat penting untuk mengubah kelakuan anak masing-masing.............. Pengembangan Isi.................. Tiada siapa boleh menidakkan betapa kejayaan angkasawan pertama negara menjadi kebanggan kita sekali gus melonjakkan nama Malaysia di arena antarabangsa....... Keruntuhan Kota Melaka telah didirikan telah didirikan Putrajaya... Sehubungan dengan hal itu.. 35 tahun... Pepatah ini membawa maksud... Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup.. “Masyarakat adalah seperti perahu....... namun ... antara bangunan tertinggi di dunia.. ...Pembangunan negara kehendak soalan ).......... Oleh itu...... Sejak beliau memimpin negara. Rabu. Tun Dr................... Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap........... Sheikh Muszaphar Shukor...... Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957 menandakan negara kita bebas daripada cengkaman penjajah 446 tahun.................... Tun Hussien Onn...... Kata-kata itu sengaja dipilih untuk menunjukkan masyarakat 6 ....... Negara kemudiannya dipimpin oleh anak watan berjiwa besar iaitu Tun Abdul Razak Hussain............................... semua orang perlu membantu bagi menentukan arah kemudinya”.... berusaha untuk mengingatinya..................... berjaya ke angkasa.. Tanah Melayu................... (b) Isi kedua : Pegangan Agama Agama merupakan benteng yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini........ Mahathir Mohammad........... orbit bumi di atas kapal Vostok-1. “bagaimana acuan begitulah kuihnya”.. 28 Ramadhan 1428 hijrah..... Walaupun rakyat Malaysia berjaya menerokai angkasa lepas.. Dunia berasa kagum dengan terdirinya Bangunan Berkembar Petronas.... Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 ............. (d) Contoh Pendahuluan 4 Tepat jam 2121 tanggal 10 Oktober 2007. Individu yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan arah tujuan........ Malaysia kini telah gah di mata dunia......... 46 tahun enam bulan sesudah Yuri Gargarin.. .. terakam dalam sejarah apabila angkasawan pertama negara.............. ( kaitkan dengan kehendak soalan )...................... Sehubungan dengan hal itu.................................... Penglibatan ini memberi gambaran jelas tentang kesungguhan negara untuk menyertai penerokaan angkasa lepas dengan menghantar angkasawan pertama selepas tiga tahun ditawarkan berbuat demikian...... kemudian ditukar kepada Malaysia pada tahun 1963.................. negara terus menuju pembangunan yang pesat...... ( kaitkan dengan kehendak soalan )....................................... (a) Isi Utama pertama : Ibu Bapa Pepatah Melayu ada menyebut.. Malah catatan Sheikh Muszaphar sebagai angkasawan ke-141 amat bermakna kepada negara kerana berlangsung bersempena 50 usia kemerdekaan negara........... Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dan kini Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. .... (c) Isi Ketiga : Masyarakat Hendrik Ibsen ada berkata...................

............ berdasarkan kaumnya..... ................ (d) Isi keempat : Media massa Komuniti hari ini sering digembar-gemburkan dengan pelbagai rancangan televisyen dan radio........... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh-sungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan........... Hal ini memudahkan para penerbit untuk menerbitkan pelbagai rancangan televisyen dan radio..... Tambahan pula............................................... ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya........................ Jangan nanti kita dikatakan sudah ......................... di muka bumi ini.. setiap rumah di negara ini sekurang-kurangnya mempunyai sebuah televisyendan radio.....Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 berperanan dalam mengubah institusi keluarga...... adalah dengan memberi pendidikan agama yang ...........kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik..........................buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan........... ......... khususnya pemerintah untuk memastikan masalah rakyat dapat diatasi dengan baik........ Rancangan televisyen dan radio semakin mendapat tempat dalam hati populasi di negara ini.. jelaslah kepada kita akan pentingnya peranan kerajaan............ (e) Isi Kelima : kerajaan “Yang perlu dijaga adalah urusan yang kecil-kecil supaya jangai sampai merosakkan bahagian yang besar” kata-kata itu diucapkan oleh Jesse untuk menggambarkan sesuatu perkara yang kecil jangan diperbesar untuk mengelakkan masalah yang lebih kronik.Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk ................. ..... Agama terdiri daripada ..... kerana sesal dahulu pendapatan.................. Oleh itu. sesal kemudian tidak berguna lagi.... Oleh itu.. Oleh itu......... Oleh hal demikian .. Agama ialah ... Contoh 3 : Langkah mengatasi gejala sosial remaja Langkah terbaik untuk mengatasi masalah ................ [ 164 patah perkataan ] 7 ..................................................... didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam ......... sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita............. Pendidikan agama ini ..... ke dalam diri anak-anak sejak kecil............... Penerapan nilai-nilai agama dan moral yang baik patut diamalkan oleh setiap ........ Dalam hal ini...... yang berperkerti mulia. Pendidikan agama akan menjadikan seseorang..... Selain itu............ seterusnya kehidupan seseorang ...

..membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna........ Didikan agama yang . tetapi juga dari aspek pembentukan moral kepada anak-anak.....Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Sahsiah seseorang terbentuk melalui nilai-nilai yang diamalkan dalam sesebuah keluarga. Perkara yang amat membimbangkan ialah golongan remaja yang masih bertemankan buku telah terlibat dalam gejala negatif tersebut......... anak-anak yang berjaya. jika kain diwarnai dengan warna hitam . Penerapan nilai-nilai Islam yang baik patut diamalkan oleh setiap individu di muka bumi ini. Selain itu. seperti harimau menunjukkan belang....... Hal ini membuktikan bahawa nilai............ anak-anak ibarat kain putih yang perlu diwarnakan dengan sebaik-baiknya agar mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik...A.... Rasulullah S.... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan......... Di samping itu........ faktor perdana yang menyumbang kepada gejala buli dan samseng sehingga menjadi berleluasa ialah kelalaian ibu bapa dalam proses membentuk sahsiah anak..” Aku tidak tinggalkan apa-apa kepada kamu semua melainkan dua perkara iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ingatlah........ Mereka ghairah dan rakus mengejar kemewahan dan kekayaan sehingga alpa akan tanggungjawab mereka yang diamanahkan oleh tuhan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang ketandusan belaian kasih sayang ibu bapa ini mencari keseronokan hidup supaya meninggalkan kebosanan yang dialami sendirian di rumah. Oleh itu........ ke dalam diri anak-anak sejak kecil menjadikannya insan yang berperkerti mulia... ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya... Baginda diasuh dan dididik oleh datuknya.-nilai murni yang diterapkan di dalam diri anak-anak oleh ibu bapa . didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam kebejatan sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita.... di muka bumi ini hasil didikan dan asuhan serta nilai-nilai murni yang telah diterapkan ke dalam dirinya sejak kecil lagi.. pastinya hasilnya akan bekualiti..W pernah bersabda. Hal ini dapat kita perhatikan sendiri melalui keperibadian dan sahsiah yang terdapat pada diri Rasulullah s.... kebanyakan ibu bapa telah dikaburi oleh habuan kebendaan yang tidak boleh dibawa ke alam baka....... Bukan sahaja dari sudut akademik.terpuji dan mulia... kerana sesal dahulu pendapatan.. Justeru........murni yang cukup mulia di sisi Islam sehingga dapat menjadinya sangat mulia di sisi Allah Taala........... Mereka menganggap kehidupan yang kaya-raya mampu memenuhi ……………… anak mereka... ..kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik. Pendidikan agama ini .. justeru mereka bertungkus-lumus untuk membanting tulang untuk mencapai kejayaan dalam karier masing-masing......buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan. sesal kemudian tidak berguna lagi... iaitu baginda merupakan contoh yang . Walau bagaimanapun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorangitu..... Oleh itu. pelbagai pihak telah mengambil langkah ……………… untuk mengkaji faktor yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa kerana setiap fenomena yang berlaku mesti ada penyebabnya.... [185 pp ] GEJALA SOSIAL .. warnanya............ Jangan nanti kita dikatakan sudah . Bincangkan. Sebaliknya.... tentulah lukisan yang terhasil adalah buruk dan tidak boleh dibanggakan..... [114 pp] Setelah pemerhatian yang proaktif dijalankan.... Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada kedua-duanya”..... Pada zaman yang penuh ……………… ini. Seandainya kain dicorakkan dengan warna yang bercahaya dan cerah ..... ibu bapa yang suka berlumba-berlumba asyik memaksa anak-anak supaya mencapai prestasi yang cemerlang dalam semua aspek agar mereka dapat menunjukkan kehebatan di depan kawan dan saudara........ Mereka meluahkan ketidakpuasan yang menghantui jiwa mereka melalui kegiatan buli dan samseng terhadap junior mereka di sekolah. Anak – anak 8 ....w....a... Abdul Mutalib dan oleh bapa saudaranya Abu Talib dengan...... ....... Keluarga yang bahagia dapat ... Anak-anak yang dididik dengan penuh kasih sayang dan dengan rasa saling menghormati dapat mewujudkan insan yang .Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk ........ [188 pp ] Didikan dan asuhan yang di berikan kepada seseorang sejak kecil juga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesorang itu........

Guru yang merupakan pembimbing anak watan juga lalai menunaikan kewajipan yang mustahak dengan sempurna. [266 pp] Zaman remaja merupakan zaman transisi yang sukar untuk diharungi kerana kehidupan mereka dipenuhi pelbagai godaan yang menyebabkan fitrah mereka ……………… untuk mencari sesuatu yang luar biasa. masyarakat yang tidak prihatin turut mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. ibu bapa yang alpa tentang kewajipan dan terlalu mementingkan pencapaian turut menyebabkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. Justeru. Sikap ……………… dan mementingkan diri sendiri. ……………… dan jasmani gagal menyerlah fungsinya. maka musnahlah masa depan anak. Ibu bapa yang cenderung kepada unsur-unsur kebaratan gagal menjadi teladan suria kepada anak kerana anak akan mengikut jejak sikap yang dipaparkan oleh ibu bapa yang dipanggil model kepada mereka. melepaskan pucuk masing-masing tidak suka menjaga tepi kain orang tetap menyebabkan kemelut sosial. Mereka tidak menyedarkan bahawa anak merupakan ……………… manakala ibu bapa yang mencorakkan lembaran di atas. Agama merupakan benteng kukuh yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupaan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini. Tambahan pula. Mereka tidak didedahkan oleh kemurniaan ajaran agama sejak kecil kerana ibu bapa gagal memainkan peranan sebagai khalifah Allah yang diamanatkan untuk mencurahkan didikan agama kepada anak supaya senantiasa menjaga keperibadian diri. Jikalau warna bercahaya dan cerah gemerlapan dicorakkan pada kain itu. Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 yang tidak mampu menanggung bebanan hidup akan mengalami stress yang ……………… kehidupan mereka sehingga mereka mencetuskan idea untuk membuli pelajar lemah dan menyertai kumpulan samseng. yakni gejala buli dan samseng semakin menular. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang disebar melalui media ……………… yakni media elektonik dan media cetak yang menyalurkan gaya hidup masyarakat Eropah yang bertentangan dengan norma masyarakat Timur. kekurangan didikan agama dan kegagalan sistem pendidikan telah mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin ……………… seperti virus epidemik di ibu pertiwi kita. Mereka membuli kanak-kanak yang lebih kecil dan melibatkan diri dalam kumpulan samseng untuk menunjukkan kuatan fizikal. Kebejatan sosial ini adalah lebih ganas daripada api kerana api hanya mampu 9 . sistem pendidikan yang merupakan modus operasi yang menjamin perkembangan intelek. Justeru. Kementerian Pendidikan yang menyelitkan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di samping mewajibkan Pendidikan Moral sebagai mata pelajaran teras dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia telah gagal mencapai aspirasi yang ditentukan kerana anak murid tidak berminat untuk mempelajari inti pati yang berkaitan dengan keindahan budi bahasa. dengan ini. Filem-filem yang memaparkan adegan-adegan unsur keganasan sehingga remaja yang cenderung kepada kehebatan aksi tersebut dan mempraktikkan kelakuan negatif dalam realiti.[198 pp] Masyarakat yang mengamalkan sikap ………………………………. jika warna hitam yang diconteng. Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap. maka masa depan anak terjamin. rohani. Remaja yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan ……………….[98 pp] Intihanya. Di samping itu. tidak sanggup menghulurkan bantuan kepada pihak kerajaan untuk melaporkan kes-kes yang berlaku di sekitar mereka kepada pihak berkuasa. mereka melibatkan diri dalam gejala buli dan samseng kerana tidak sedar bahawa tuhan akan menjatuhkan tulah kepada sesiapa yang mengingkari ajaran dan arahan-Nya yang mampu memimpin pengikut-Nya pada masa depan yang cerah. Ibu bapa yang memberikan kebebasan sepenuh kepada anak-anak tidak mampu mengawasi perbuatan anak mereka yang keji. bak kata pepatah ……………… ………………. mereka tidak mahu campur tangan dalam usaha membantu kerajaan untuk mengatasi gejala sosial kerana mereka takut dirinya akan diancam oleh remaja tersebut. Tuntasnya. [212 pp] Kebanyakan remaja terlibat dalam ……………… buli dan samseng adalah disebabkan oleh kekurangan didikan agama. jelaslah bahawa gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. Manifestasinya. gejala buli dan samseng yang melibatkan golongan remaja haruslah dibanteras tanpa melenggah lagi. Namun.

. langit.. [125 pp] 10 ....... Justeru.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 memusnahkan bangunan tetapi kemelut sosial ini dapat ……………… tamadun kita.. Kementerian Sukan dan Belia telah memeras otak menformulasikan strategi yang berkesan disertai usaha masyarakat yang istiqamah untuk membendung gejala ini agar kita dapat menyorak langkah menggapai visi kudsi wawasan ……………… yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri kita untuk menzahirkan sesebuah negara yang Cemerlang....... Gejala yang senantiasa terpampang di dada akhbar dan di corong media elektronik dianggap duri dalam daging yang amat membimbangkan komuniti kerana pemuda harapan bangsa... pemudi tiang negara. Remaja merupakan ……………… yang akan menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa depan. Gemilang dan Terbilang di persada antarabangsa khususnya dalam menghadapai cabaran globalisasi dan ..