Soalan 1 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun

2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 2 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009

Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 KERTAS 1 ( Bahagian B – 5 Soalan / 100 m / 1 jam 30 minit ) Fokus Diri Soalan 1: Fokus Diri Jelaskan cabaran dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai cita-cita Memberikan ulasan tentang trend remaja kini daripada segi gaya hidup dan pakaian Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Amalan Gaya hidup Sihat” Faedah menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Cara-cara melaksanakan amalan berjimat cermat. Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti”. Kebaikan Kitar Semula Menyediakan laporan lengkap tentang Majlis Anugerah Cemerlang Perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan berjaya dalam temuduga - tiada soalan dimensi diri -

Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Soalan 2: Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Memberikan komen tentang pendapat yang mengatakan keruntuhan akhlak remaja berpunca daripada keluarga. Memberikan pendapat tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Memberikan komen tentang kejayaan seseorang berdasarkan peranan ibu bapa, ahli keluarga dan usaha sendiri. Menyampaikan ceramah bertajuk “Menghargai Jasa Ibu Bapa” sempena sambutan Hari Keluarga Kebaikan-kebaikan rumah terbuka. Kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari dalam seminggu. Hubungan baik sesama ahli keluarga dapat menjamin sebuah keluarga. Ciri-ciri petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga. Menyertai syarahan. a. Ibu Bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. b. Aktiviti bercucuk tanam untuk keperluan harian di sekitar kawasan rumah seperti penanaman cili, serai dan sayur-sayuran perlu digalakkan dalam kalangan masyarakat. Huraikan kebaikan-kebaikannya.

Jun 2010 Nov 2010 Soalan 3 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Negara Soalan 3 : Fokus Negara Menyertai Pertandingan syarahan dengan tajuk “Budi Bahasa Amalan Mulia”. Menulis rencana tentang usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Aktiviti-aktiviti untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia. Peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri pertanian negara. Tulis sebuah rencana bertajuk “kesan Buruk Tabiat Merokok Terhadap Kesihatan”. Tujuan penubuhan institusi berasaskan kemahiran. Menyertai pidato dengan tajuk “Dadah Membawa Padah”. Faktor-faktor dan langkah-langkah bagi menangani deman denggi. Kebaikan menyertai sukan lasak. Pengetahuan tentang sejarah penubuhan negara kita amat penting difahami oleh setiap rakyat demi memupuk rasa cinta akan negara.

1

Peranan negara untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia. Menulis cerpen berdasarkan peribahasa “Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam”. satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. bulat manusia kerana muafakat”. Memberikan komen tentang penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. Tindakan untuk mempromosikan seni dan budaya Malaysia ke luar negara. idea jelas & matang. Kesimpulan ringkas & menarik. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan ( menarik perhatian pembaca)  Perenggan 2 – 4 – Perenggan isi. Langkah-langkah untuk menggalakkan remaja membaca karya bertemakan semangat patriotik.buat rumusan / pandangan. Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah jerebu. dan penerapan nilai-nilai murni. Sumbangan negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. ( jangan ulang isi )  Perenggan 5 – Perenggan Penutup. jelaskan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Kesan-kesan pemanasan global terhadap bumi dan hidupannya Fokus Komsas Soalan 5 : Fokus Komsas Peranan yang perlu dimainkan untuk mempopularkan sastera tradisional. Memberikan komen tentang persengketaan dan peperangan yang menjejaskan keharmonian dan perkembangan ekonomi dunia. Jelaskan pengajaran-pengajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Peranan rakyat Malaysia di luar negara dalam mempromosikan negara di peringkat antarabangsa. Memberikan pendapat tentang kebaikan membaca karya sastera dalam meningkatkan penguasaan bahasa. KERTAS 1 Skema Pemarkahan dan Teknik Belajar Bahasa Melayu SPM Bahagian Kertas 1 Bahagian A (30m/45 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya . ( lebih 1 1/2 muka surat ) 2 .5 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan ringkas . Pengguna kosa kata luas & tepat. Tulis sebuah cerpen atau drama berdasarkan petikan yang berakhir dengan keinsafan. Usaha yang perlu dilakukan dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan bagi keperluan negara. Memberikan pendapat tentang penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan di peringkat kebangsaan .Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Soalan 4 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 5 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Antarabangsa Soalan 4 : Fokus Antarabangsa Membincangkan keperluan memelihara hubungan Malaysia dengan negara jiran. Tulis sebuah cerpen berdasarkan cerpen peribahasa “Bulat air kerana pembetung. Peringkat Cemerlang Markah 26-30 Kriteria Karangan menepati tema. kemahiran menghasilkan karya kreatif. Sebagai pencadang dalam pertandingan perbahasan yang bertajuk “ Kemasukan Pekerja Asing Membawa Kebaikan Kepada Negara”. Berdasarkan pantun yang diberikan. menggunakan ungkapan menarik.

dosa & pahaha Bulat air kerana pembentung. denda. unsur bahasa kurang bervariasi Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis Idea tidak menepati tema bahan rangsangan. luangkan masa. Karangan masih / kurang menepati tema. Redha dengan ketentuan takdir. ( jangan ulang isi – masukkan ungkapan-ungkapan menarik . membuat laporan Beri buah fikiran. bezakan baik dan buruk .buat rumusan / pandangan. unsur bahasa masih bervariasi. Mengunjungi pusat-pusat ibadat. mengenal erti dosa & pahala. Pengguna kosa kata luas. Karangan masih menepati tema. Bahagian B (100m/ 1 jam 30 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya -7 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan yang menarik . sebat ) Pemantauan. Kesimpulan ringkas & menarik.berkerjasama Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing – mementingkan diri sendiri Mempunyai pengaruh yang besar terhadap minda masyarakat Seperti melepaskan batuk di tangga Seperti hangat-hangat tahi ayam ( pamakatsake ) Bil 0 1 Idea Ibu bapa Huraian idea Memberikan kasih sayang . ( pamakatsake ) Bil 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Idea Ibu bapa Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan Peribahasa / ungkapan yang sesuai digunakan Melentur buluh biarlah dari rebungnya – menberi didikan agama Seperti menatang minyak yang penuh – memberi kasih sayang Benteng kukuh menjadi penghalang. radio. kesalahan tatabahasa ketara. idea jelas . pemeriksaan. Kempen berterusan – memberi kesedaran/ maklumat Program-program kerajaan – Rakan Muda /PLKN/Kem Bina Insan 0 2 0 3 0 4 0 5 Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan 3 .tampil sebagai saksi . cadangan atau maklumat Media elektronik . unsur bahasa bervariasi. idea masih relevan. Mengikuti perkembangan sahsiah anak-anak ( kawan-kawan / aktiviti ) Menjadi contoh teladan – sikap Memberikan pendidikan yang sempurna ( formal – sekolah & tidak formal – di rumah ) Benteng kukuh menjadi penghalang. bezakan baik dan buruk .peribahasa )  Perenggan 7 – Perenggan Penutup.Kepujian Memuaskan Kurang memuaskan Pencapaian Minimun 20-25 15 – 19 10-14 01-09 Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Karangan menepati tema. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan .Terbitan rancangan tv pendek. Sikap prihatin dan peka . Media cetak – artikel. satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. idea masih/kurang relevan. bulat manusia kerana muafakat. nasihat . menyertai aktiviti keagamaan. ( menarik perhatian pembaca) menggunakan pelbagai pendekatan . poster. . Pemaparan aksi-aksi yang mengandungi unsur-unsur negatif / positif mempengaruhi minda remaja/masyarakat Pengguatkuasaan undang-undang ( hukuman penjara. bahasa masih gramatis. perhatian .  Perenggan 2 – 6 – Perenggan isi. surat khabar . laman-laman web.

f... Bak kata mutiara. i. c.. bersikap adil & beri kasih sayang Penanda Wacana ( Digunakan dalam penulisan karangan ) 01...... d....... b............ g.. .. c. Hal ini disebabkan oleh e.......... Dalam pada itu. Selain itu.. h. Namun demikian. e..... Lain daripada itu......... b.... e.... d. Walau bagaimana pun...... e. Dengan itu. Lebih-lebih lagi..... d. h. Persis kata peribahasa Melayu.... Dengan berbuat demikian. Penentu hala tuju seseorang individu.........Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Idea-idea lain 0 Pendidikan / 6 sekolah 0 7 0 8 Badan –badan Bukan Kerajaan Tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan.. 08. f. Pada masa ini. Pada zaman pascakemerdekaan ini d. kebelakangan ini... rumah kedua pelajar .. Dari sudut lain. Natijahnya.... Dalam meniti kehidupan pada marcapada........... Peranan guru – tidak pernah kenal erti jemu dan penat – mendidik .. Hal ini tercetus apabila 06.. Di sebalik itu... Bak peribahasa . sejak sedekad yang lalu....... Hal ini terjadi kerana d. Akibatnya.. Dalam pada itu..... Penanda menutup isi a. f. 07... Hal ini demikian kerana b.. Dalam pada itu. h... Dewasa ini. e..... g. e.. b. Hal ini berlaku kerana c........ Penanda huraian isi karangan a. i. Kontrakdiksinya. d... g... Seterusnya........... Bak kata peribahasa... Bak kata cendekiawan.. Dengan kata lain.. b.. Persis kata orang tua-tua. Pada waktu yang sama..... Bak kata peribahasa Melayu.. Sementara itu. Bak kata orang tua-tua... Persis kata peribahasa... Hal ini wujud akibat daripada f... Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a. 03... c.. g.... Sejak akhir-akhir ini. Penanda Wacana – permulaan karangan a.. Hal ini bersangkut-paut dengan g... Daripada perspektif yang berbeza. Hal ini berpunca daripada h.. Kesannya... Jika dilihat dari sudut lain.. Walakin begitu..... .... 02... f. .. Di samping itu....... b.. c..... c. Dalam meniti arus kemodenan sejak negara menikmati arus kemodenan f..... Penanda Wacana memulakan isi baru a....... h.... i. i.. Dengan keadaan sedemikian 4 .. Pada era globalisas ini..... j. Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a.

(a) Contoh Pendahuluan 1 Wawasan 2020 dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr.04. Secara totalnya.. Wawasan 2020 mengandungi sembilan cabaran yang hendak dipenuhi menjelang tahun 2020. i... Oleh hal yang demikian f. Oleh itu.. Namun.. g. yang meliputi aspek-aspek dalaman dan luaran bagi menentukan arah tujuan dan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju..... g. Oleh itu.. c.. Seiring dengan pelaksanaan mekanisme Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)... Hal ini timbul apakala 05. Secara keseluruhannya... Konklusinya... Kesimpulannya.... e.... e.. Intihanya..... Namun 5 ..... Kerajaan juga sentiasa fokus untuk meningkatkan lagi ekonomi dengan menyediakan perancangan ke depan bagi menghadapi cabaran dan persaingan pasaran dunia.. Sebelum mengakhiri wacana ini...... Sebagai contoh. Semua Pendahuluan Karangan Boleh dihafal Pengenalan Ramai calon menghadapi masalah untuk membina pendahuluan bagi menjawab karangan umum.. Selepas mencatat pendahuluan yang diberi. membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif. b.. b...... d... Penanda memberi contoh dalam karangan a. Sebaik-baiknya calon perlu mengubahsuai serba sedikit contoh yang diberi mengikut kemampuan calon.... Sebagai penutup wacana. membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai agamanya... Dagangan Malaysia berkembang ke tahap satu trilion setahun.. f. Antaranya adalah seperti e... calon perlu mengaitkan dengan kehendak soalan. Justifikasinya.. c... Hal ini menyebabkan c. Penanda menghuraikan contoh a. Mahathir Mohammad ketika melancarkan penubuhan majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991. h.. empat contoh pendahuluan ini boleh digunakan calon ( sekurang-kurangnya satu). Secara tuntasnya. Cabaran tersebut ialah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu: melahirkan sebuah masyarakat yang bebas. (b) Contoh Pendahuluan 2 Kebanyakan program pembangunan ekonomi Malaysia kini di landasan kukuh sejak negara mencapai kemerdekaan 52 tahun lalu dan kini menuju menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020..... Sebagai penghias bicara akhir.. Kejayaan ini merupakan hadiah paling bermakna kerajaan kepada rakyat pada setengah abad kemerdekaan negara. manakala permodalan pasaran di Bursa Malaysia juga mencapai satu trilion dianggap satu pencapaiaan tertinggi yang tidak pernah dicapai sebelum ini. d.. teguh dan mempunyai keyakinan diri. membangunkan masyarakat demokratis yang matang. mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya dan mewujudkan masyarakat yang makmur. mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Maka.. Tamsilnya... kemajuan tidak membawa erti sekiranya .... Sebagaimana yang kita sedia maklum... Penanda memulakan perenggan penutup a..... Hal ini mengakibatkan b...... Jelaslah bahawa h.... Banyak lagi program yang akan dilaksanakan termasuk menjadikan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor sama seperti Pembangunan Shanzhen di China. ( kaitkan dengan kehendak soalan ). d. Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 09.. Oleh sebab itu.

. berada di angkasa lepas selama satu jam 48 minit dengan sekali pusingan melingkar....... (a) Isi Utama pertama : Ibu Bapa Pepatah Melayu ada menyebut............................... Kata-kata itu sengaja dipilih untuk menunjukkan masyarakat 6 ................ (c) Isi Ketiga : Masyarakat Hendrik Ibsen ada berkata........... namun ...... Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap........ Sehubungan dengan hal itu... Sheikh Muszaphar Shukor.. antara bangunan tertinggi di dunia...... Tun Dr. Malah catatan Sheikh Muszaphar sebagai angkasawan ke-141 amat bermakna kepada negara kerana berlangsung bersempena 50 usia kemerdekaan negara......... Pepatah ini membawa maksud............ orbit bumi di atas kapal Vostok-1.. Sejak beliau memimpin negara............ negara terus menuju pembangunan yang pesat......................................... Kita bangga mempunyai Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur yang canggih.. Pengembangan Isi.. Sehubungan dengan hal itu............... “bagaimana acuan begitulah kuihnya”............. begitulah kelakuan anaknya... berjaya ke angkasa. Keruntuhan Kota Melaka telah didirikan telah didirikan Putrajaya............... Malaysia kini telah gah di mata dunia....... . Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 ..... ( kaitkan dengan (c) Contoh Pendahuluan 3 Terikan keramat “Merdeka” sebanyak tujuh kali oleh putera Sultan Kedah. (b) Isi kedua : Pegangan Agama Agama merupakan benteng yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini.............. Namun Kekaguman tersebut tiada ertinya sekiranya ............ ... Semua ayat-ayat berikut boleh digunakan untuk penghuraian isi .... Oleh itu... Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dan kini Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak......... Walaupun rakyat Malaysia berjaya menerokai angkasa lepas.......... terakam dalam sejarah apabila angkasawan pertama negara...... peranan ibu bapa amat penting untuk mengubah kelakuan anak masing-masing........ “Masyarakat adalah seperti perahu................ Penglibatan ini memberi gambaran jelas tentang kesungguhan negara untuk menyertai penerokaan angkasa lepas dengan menghantar angkasawan pertama selepas tiga tahun ditawarkan berbuat demikian.... Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957 menandakan negara kita bebas daripada cengkaman penjajah 446 tahun....... 35 tahun. ....... kemudian ditukar kepada Malaysia pada tahun 1963. bagaimana kelakuan ibu bapa....... Dr... Rabu.................. Tiada siapa boleh menidakkan betapa kejayaan angkasawan pertama negara menjadi kebanggan kita sekali gus melonjakkan nama Malaysia di arena antarabangsa.............................. Individu yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan arah tujuan.. Tun Hussien Onn............Pembangunan negara kehendak soalan )........ (d) Contoh Pendahuluan 4 Tepat jam 2121 tanggal 10 Oktober 2007............... Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup...................... 46 tahun enam bulan sesudah Yuri Gargarin............. ( kaitkan dengan kehendak soalan ).. Dunia berasa kagum dengan terdirinya Bangunan Berkembar Petronas..... semua orang perlu membantu bagi menentukan arah kemudinya”.. Tanah Melayu............................ berusaha untuk mengingatinya....... Mahathir Mohammad....... Negara kemudiannya dipimpin oleh anak watan berjiwa besar iaitu Tun Abdul Razak Hussain.................. ( kaitkan dengan kehendak soalan ). 28 Ramadhan 1428 hijrah..

... seterusnya kehidupan seseorang ................ Oleh itu...........Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 berperanan dalam mengubah institusi keluarga. (d) Isi keempat : Media massa Komuniti hari ini sering digembar-gemburkan dengan pelbagai rancangan televisyen dan radio.. ........... setiap rumah di negara ini sekurang-kurangnya mempunyai sebuah televisyendan radio.................. berdasarkan kaumnya........ Agama ialah .... Oleh itu....................................... Tambahan pula.... [ 164 patah perkataan ] 7 ........................... Oleh hal demikian ................. didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam ..... adalah dengan memberi pendidikan agama yang .. jelaslah kepada kita akan pentingnya peranan kerajaan. sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita..... ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya......... Rancangan televisyen dan radio semakin mendapat tempat dalam hati populasi di negara ini......................... khususnya pemerintah untuk memastikan masalah rakyat dapat diatasi dengan baik... Pendidikan agama ini ... yang berperkerti mulia....... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh-sungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan........... di muka bumi ini............................................................ Hal ini memudahkan para penerbit untuk menerbitkan pelbagai rancangan televisyen dan radio........kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik.................. Penerapan nilai-nilai agama dan moral yang baik patut diamalkan oleh setiap ................ kerana sesal dahulu pendapatan....... Jangan nanti kita dikatakan sudah . sesal kemudian tidak berguna lagi. Contoh 3 : Langkah mengatasi gejala sosial remaja Langkah terbaik untuk mengatasi masalah . Agama terdiri daripada . .............buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan.. ke dalam diri anak-anak sejak kecil..........Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk .. Pendidikan agama akan menjadikan seseorang....... Oleh itu.......................... (e) Isi Kelima : kerajaan “Yang perlu dijaga adalah urusan yang kecil-kecil supaya jangai sampai merosakkan bahagian yang besar” kata-kata itu diucapkan oleh Jesse untuk menggambarkan sesuatu perkara yang kecil jangan diperbesar untuk mengelakkan masalah yang lebih kronik....................... Selain itu....... Dalam hal ini.......... ................

Hal ini dapat kita perhatikan sendiri melalui keperibadian dan sahsiah yang terdapat pada diri Rasulullah s..... anak-anak ibarat kain putih yang perlu diwarnakan dengan sebaik-baiknya agar mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik..w....... Mereka ghairah dan rakus mengejar kemewahan dan kekayaan sehingga alpa akan tanggungjawab mereka yang diamanahkan oleh tuhan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Sahsiah seseorang terbentuk melalui nilai-nilai yang diamalkan dalam sesebuah keluarga... seperti harimau menunjukkan belang... kebanyakan ibu bapa telah dikaburi oleh habuan kebendaan yang tidak boleh dibawa ke alam baka.. sesal kemudian tidak berguna lagi..... Jangan nanti kita dikatakan sudah .. Walau bagaimanapun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorangitu... di muka bumi ini hasil didikan dan asuhan serta nilai-nilai murni yang telah diterapkan ke dalam dirinya sejak kecil lagi...buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan...... Anak-anak yang ketandusan belaian kasih sayang ibu bapa ini mencari keseronokan hidup supaya meninggalkan kebosanan yang dialami sendirian di rumah........ ibu bapa yang suka berlumba-berlumba asyik memaksa anak-anak supaya mencapai prestasi yang cemerlang dalam semua aspek agar mereka dapat menunjukkan kehebatan di depan kawan dan saudara.... jika kain diwarnai dengan warna hitam . didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam kebejatan sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita.... ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.... .... Anak-anak yang dididik dengan penuh kasih sayang dan dengan rasa saling menghormati dapat mewujudkan insan yang .. Abdul Mutalib dan oleh bapa saudaranya Abu Talib dengan. Penerapan nilai-nilai Islam yang baik patut diamalkan oleh setiap individu di muka bumi ini....................... faktor perdana yang menyumbang kepada gejala buli dan samseng sehingga menjadi berleluasa ialah kelalaian ibu bapa dalam proses membentuk sahsiah anak.. [114 pp] Setelah pemerhatian yang proaktif dijalankan. [188 pp ] Didikan dan asuhan yang di berikan kepada seseorang sejak kecil juga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesorang itu. Seandainya kain dicorakkan dengan warna yang bercahaya dan cerah ... warnanya.... Didikan agama yang . Mereka menganggap kehidupan yang kaya-raya mampu memenuhi ……………… anak mereka.......... kerana sesal dahulu pendapatan. Oleh itu...... Mereka meluahkan ketidakpuasan yang menghantui jiwa mereka melalui kegiatan buli dan samseng terhadap junior mereka di sekolah.... Selain itu........ Keluarga yang bahagia dapat ... justeru mereka bertungkus-lumus untuk membanting tulang untuk mencapai kejayaan dalam karier masing-masing... Bukan sahaja dari sudut akademik.murni yang cukup mulia di sisi Islam sehingga dapat menjadinya sangat mulia di sisi Allah Taala.. Ingatlah.....kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik..... Oleh itu.......... pelbagai pihak telah mengambil langkah ……………… untuk mengkaji faktor yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa kerana setiap fenomena yang berlaku mesti ada penyebabnya.terpuji dan mulia.. ke dalam diri anak-anak sejak kecil menjadikannya insan yang berperkerti mulia... Pendidikan agama ini .. ... [185 pp ] GEJALA SOSIAL ..membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna..... anak-anak yang berjaya.Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk .... tetapi juga dari aspek pembentukan moral kepada anak-anak... Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada kedua-duanya”....a.. Rasulullah S..” Aku tidak tinggalkan apa-apa kepada kamu semua melainkan dua perkara iaitu Al-Quran dan Sunnah.. Pada zaman yang penuh ……………… ini..... Sebaliknya.. iaitu baginda merupakan contoh yang .. Justeru.. Anak – anak 8 . Hal ini membuktikan bahawa nilai.W pernah bersabda............. tentulah lukisan yang terhasil adalah buruk dan tidak boleh dibanggakan.. Baginda diasuh dan dididik oleh datuknya....-nilai murni yang diterapkan di dalam diri anak-anak oleh ibu bapa . pastinya hasilnya akan bekualiti... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan......A. Bincangkan.......... Perkara yang amat membimbangkan ialah golongan remaja yang masih bertemankan buku telah terlibat dalam gejala negatif tersebut.......... Di samping itu...........

yakni gejala buli dan samseng semakin menular. Mereka membuli kanak-kanak yang lebih kecil dan melibatkan diri dalam kumpulan samseng untuk menunjukkan kuatan fizikal. Tuntasnya. jika warna hitam yang diconteng. jelaslah bahawa gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. rohani. Mereka tidak menyedarkan bahawa anak merupakan ……………… manakala ibu bapa yang mencorakkan lembaran di atas. ibu bapa yang alpa tentang kewajipan dan terlalu mementingkan pencapaian turut menyebabkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. kekurangan didikan agama dan kegagalan sistem pendidikan telah mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin ……………… seperti virus epidemik di ibu pertiwi kita. gejala buli dan samseng yang melibatkan golongan remaja haruslah dibanteras tanpa melenggah lagi. Di samping itu. dengan ini. Namun. Jikalau warna bercahaya dan cerah gemerlapan dicorakkan pada kain itu. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang disebar melalui media ……………… yakni media elektonik dan media cetak yang menyalurkan gaya hidup masyarakat Eropah yang bertentangan dengan norma masyarakat Timur. Mereka tidak didedahkan oleh kemurniaan ajaran agama sejak kecil kerana ibu bapa gagal memainkan peranan sebagai khalifah Allah yang diamanatkan untuk mencurahkan didikan agama kepada anak supaya senantiasa menjaga keperibadian diri. [212 pp] Kebanyakan remaja terlibat dalam ……………… buli dan samseng adalah disebabkan oleh kekurangan didikan agama. Sikap ……………… dan mementingkan diri sendiri. Guru yang merupakan pembimbing anak watan juga lalai menunaikan kewajipan yang mustahak dengan sempurna. Filem-filem yang memaparkan adegan-adegan unsur keganasan sehingga remaja yang cenderung kepada kehebatan aksi tersebut dan mempraktikkan kelakuan negatif dalam realiti. ……………… dan jasmani gagal menyerlah fungsinya. Kementerian Pendidikan yang menyelitkan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di samping mewajibkan Pendidikan Moral sebagai mata pelajaran teras dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia telah gagal mencapai aspirasi yang ditentukan kerana anak murid tidak berminat untuk mempelajari inti pati yang berkaitan dengan keindahan budi bahasa. mereka melibatkan diri dalam gejala buli dan samseng kerana tidak sedar bahawa tuhan akan menjatuhkan tulah kepada sesiapa yang mengingkari ajaran dan arahan-Nya yang mampu memimpin pengikut-Nya pada masa depan yang cerah. maka masa depan anak terjamin. Manifestasinya. Ibu bapa yang cenderung kepada unsur-unsur kebaratan gagal menjadi teladan suria kepada anak kerana anak akan mengikut jejak sikap yang dipaparkan oleh ibu bapa yang dipanggil model kepada mereka. Kebejatan sosial ini adalah lebih ganas daripada api kerana api hanya mampu 9 . sistem pendidikan yang merupakan modus operasi yang menjamin perkembangan intelek. Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 yang tidak mampu menanggung bebanan hidup akan mengalami stress yang ……………… kehidupan mereka sehingga mereka mencetuskan idea untuk membuli pelajar lemah dan menyertai kumpulan samseng. Ibu bapa yang memberikan kebebasan sepenuh kepada anak-anak tidak mampu mengawasi perbuatan anak mereka yang keji. masyarakat yang tidak prihatin turut mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. [266 pp] Zaman remaja merupakan zaman transisi yang sukar untuk diharungi kerana kehidupan mereka dipenuhi pelbagai godaan yang menyebabkan fitrah mereka ……………… untuk mencari sesuatu yang luar biasa. Remaja yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan ………………. melepaskan pucuk masing-masing tidak suka menjaga tepi kain orang tetap menyebabkan kemelut sosial. Tambahan pula. Justeru. Justeru. Agama merupakan benteng kukuh yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupaan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini. Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap. bak kata pepatah ……………… ……………….[198 pp] Masyarakat yang mengamalkan sikap ……………………………….[98 pp] Intihanya. maka musnahlah masa depan anak. mereka tidak mahu campur tangan dalam usaha membantu kerajaan untuk mengatasi gejala sosial kerana mereka takut dirinya akan diancam oleh remaja tersebut. tidak sanggup menghulurkan bantuan kepada pihak kerajaan untuk melaporkan kes-kes yang berlaku di sekitar mereka kepada pihak berkuasa.

.... [125 pp] 10 .. Gemilang dan Terbilang di persada antarabangsa khususnya dalam menghadapai cabaran globalisasi dan ..... Gejala yang senantiasa terpampang di dada akhbar dan di corong media elektronik dianggap duri dalam daging yang amat membimbangkan komuniti kerana pemuda harapan bangsa........ Remaja merupakan ……………… yang akan menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa depan. Kementerian Sukan dan Belia telah memeras otak menformulasikan strategi yang berkesan disertai usaha masyarakat yang istiqamah untuk membendung gejala ini agar kita dapat menyorak langkah menggapai visi kudsi wawasan ……………… yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri kita untuk menzahirkan sesebuah negara yang Cemerlang.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 memusnahkan bangunan tetapi kemelut sosial ini dapat ……………… tamadun kita... Justeru. pemudi tiang negara. langit.