Soalan 1 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun

2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 2 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009

Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 KERTAS 1 ( Bahagian B – 5 Soalan / 100 m / 1 jam 30 minit ) Fokus Diri Soalan 1: Fokus Diri Jelaskan cabaran dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai cita-cita Memberikan ulasan tentang trend remaja kini daripada segi gaya hidup dan pakaian Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Amalan Gaya hidup Sihat” Faedah menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Cara-cara melaksanakan amalan berjimat cermat. Mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “ Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti”. Kebaikan Kitar Semula Menyediakan laporan lengkap tentang Majlis Anugerah Cemerlang Perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan berjaya dalam temuduga - tiada soalan dimensi diri -

Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Soalan 2: Fokus Keluarga, Masyarakat dan Sekolah Memberikan komen tentang pendapat yang mengatakan keruntuhan akhlak remaja berpunca daripada keluarga. Memberikan pendapat tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Memberikan komen tentang kejayaan seseorang berdasarkan peranan ibu bapa, ahli keluarga dan usaha sendiri. Menyampaikan ceramah bertajuk “Menghargai Jasa Ibu Bapa” sempena sambutan Hari Keluarga Kebaikan-kebaikan rumah terbuka. Kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari dalam seminggu. Hubungan baik sesama ahli keluarga dapat menjamin sebuah keluarga. Ciri-ciri petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga. Menyertai syarahan. a. Ibu Bapa sentiasa mengharapkan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai. b. Aktiviti bercucuk tanam untuk keperluan harian di sekitar kawasan rumah seperti penanaman cili, serai dan sayur-sayuran perlu digalakkan dalam kalangan masyarakat. Huraikan kebaikan-kebaikannya.

Jun 2010 Nov 2010 Soalan 3 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Negara Soalan 3 : Fokus Negara Menyertai Pertandingan syarahan dengan tajuk “Budi Bahasa Amalan Mulia”. Menulis rencana tentang usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Aktiviti-aktiviti untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia. Peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri pertanian negara. Tulis sebuah rencana bertajuk “kesan Buruk Tabiat Merokok Terhadap Kesihatan”. Tujuan penubuhan institusi berasaskan kemahiran. Menyertai pidato dengan tajuk “Dadah Membawa Padah”. Faktor-faktor dan langkah-langkah bagi menangani deman denggi. Kebaikan menyertai sukan lasak. Pengetahuan tentang sejarah penubuhan negara kita amat penting difahami oleh setiap rakyat demi memupuk rasa cinta akan negara.

1

jelaskan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Peranan rakyat Malaysia di luar negara dalam mempromosikan negara di peringkat antarabangsa. Memberikan pendapat tentang kebaikan membaca karya sastera dalam meningkatkan penguasaan bahasa. Tindakan untuk mempromosikan seni dan budaya Malaysia ke luar negara. Usaha yang perlu dilakukan dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan bagi keperluan negara. Memberikan komen tentang persengketaan dan peperangan yang menjejaskan keharmonian dan perkembangan ekonomi dunia. Kesan-kesan pemanasan global terhadap bumi dan hidupannya Fokus Komsas Soalan 5 : Fokus Komsas Peranan yang perlu dimainkan untuk mempopularkan sastera tradisional. Peranan negara untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia. menggunakan ungkapan menarik. Jelaskan pengajaran-pengajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan ( menarik perhatian pembaca)  Perenggan 2 – 4 – Perenggan isi. ( jangan ulang isi )  Perenggan 5 – Perenggan Penutup. Tulis sebuah cerpen atau drama berdasarkan petikan yang berakhir dengan keinsafan. Berdasarkan pantun yang diberikan. Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah jerebu. Pengguna kosa kata luas & tepat. Langkah-langkah untuk menggalakkan remaja membaca karya bertemakan semangat patriotik. kemahiran menghasilkan karya kreatif.buat rumusan / pandangan. dan penerapan nilai-nilai murni. Memberikan komen tentang penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. Kesimpulan ringkas & menarik. Menulis cerpen berdasarkan peribahasa “Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam”. Sumbangan negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. Memberikan pendapat tentang penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan di peringkat kebangsaan . satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. bulat manusia kerana muafakat”. Peringkat Cemerlang Markah 26-30 Kriteria Karangan menepati tema. Sebagai pencadang dalam pertandingan perbahasan yang bertajuk “ Kemasukan Pekerja Asing Membawa Kebaikan Kepada Negara”.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Soalan 4 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Soalan 5 Tahun Jun 2005 Nov 2005 Jun 2006 Nov 2006 Jun 2007 Nov 2007 Jun 2008 Nov 2008 Jun 2009 Nov 2009 Jun 2010 Nov 2010 Fokus Antarabangsa Soalan 4 : Fokus Antarabangsa Membincangkan keperluan memelihara hubungan Malaysia dengan negara jiran. Tulis sebuah cerpen berdasarkan cerpen peribahasa “Bulat air kerana pembetung. ( lebih 1 1/2 muka surat ) 2 .5 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan ringkas . idea jelas & matang. KERTAS 1 Skema Pemarkahan dan Teknik Belajar Bahasa Melayu SPM Bahagian Kertas 1 Bahagian A (30m/45 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya .

Pemaparan aksi-aksi yang mengandungi unsur-unsur negatif / positif mempengaruhi minda remaja/masyarakat Pengguatkuasaan undang-undang ( hukuman penjara. satu isi satu perenggan – diikuti oleh huraian & contoh. bulat manusia kerana muafakat. idea jelas . nasihat . Sikap prihatin dan peka . poster. Mengunjungi pusat-pusat ibadat. unsur bahasa kurang bervariasi Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis Idea tidak menepati tema bahan rangsangan. bezakan baik dan buruk . denda. Karangan masih menepati tema. bezakan baik dan buruk .tampil sebagai saksi .berkerjasama Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing – mementingkan diri sendiri Mempunyai pengaruh yang besar terhadap minda masyarakat Seperti melepaskan batuk di tangga Seperti hangat-hangat tahi ayam ( pamakatsake ) Bil 0 1 Idea Ibu bapa Huraian idea Memberikan kasih sayang . laman-laman web. surat khabar .peribahasa )  Perenggan 7 – Perenggan Penutup.Kepujian Memuaskan Kurang memuaskan Pencapaian Minimun 20-25 15 – 19 10-14 01-09 Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Karangan menepati tema. unsur bahasa bervariasi. Kesimpulan ringkas & menarik. kesalahan tatabahasa ketara. cadangan atau maklumat Media elektronik . ( jangan ulang isi – masukkan ungkapan-ungkapan menarik . Redha dengan ketentuan takdir. pemeriksaan. mengenal erti dosa & pahala. bahasa masih gramatis. membuat laporan Beri buah fikiran. umum dan kaitkan dengan kehendak soalan .  Perenggan 2 – 6 – Perenggan isi. perhatian . Pengguna kosa kata luas. idea masih relevan. luangkan masa. . Bahagian B (100m/ 1 jam 30 minit) – Panduan Ringkas ( sebaik-baiknya -7 perenggan )  Perenggan 1 – pendahuluan yang menarik . dosa & pahaha Bulat air kerana pembentung. unsur bahasa masih bervariasi. ( pamakatsake ) Bil 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 Idea Ibu bapa Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan Peribahasa / ungkapan yang sesuai digunakan Melentur buluh biarlah dari rebungnya – menberi didikan agama Seperti menatang minyak yang penuh – memberi kasih sayang Benteng kukuh menjadi penghalang. idea masih/kurang relevan. ( menarik perhatian pembaca) menggunakan pelbagai pendekatan . sebat ) Pemantauan. menyertai aktiviti keagamaan. Kempen berterusan – memberi kesedaran/ maklumat Program-program kerajaan – Rakan Muda /PLKN/Kem Bina Insan 0 2 0 3 0 4 0 5 Agama Masyarakat Media Massa Kerajaan 3 . Media cetak – artikel. Karangan masih / kurang menepati tema.Terbitan rancangan tv pendek.buat rumusan / pandangan. Mengikuti perkembangan sahsiah anak-anak ( kawan-kawan / aktiviti ) Menjadi contoh teladan – sikap Memberikan pendidikan yang sempurna ( formal – sekolah & tidak formal – di rumah ) Benteng kukuh menjadi penghalang. radio.

Selain itu. bersikap adil & beri kasih sayang Penanda Wacana ( Digunakan dalam penulisan karangan ) 01.. Pada era globalisas ini... i.. Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a.... e.... e.. c.. c... b.. rumah kedua pelajar . Di sebalik itu. f.... Bak kata cendekiawan. d. Walakin begitu...... Lebih-lebih lagi. Dalam pada itu.. 03.. 07....... d. f... kebelakangan ini.. Kesannya...... Pada waktu yang sama. Daripada perspektif yang berbeza........ Namun demikian. Hal ini berlaku kerana c.. Persis kata peribahasa. i.. j.. Bak kata mutiara. b. Hal ini tercetus apabila 06.... Persis kata peribahasa Melayu. Dari sudut lain... . Hal ini demikian kerana b. Persis kata orang tua-tua. Hal ini wujud akibat daripada f..... Penanda huraian isi karangan a.. Pada zaman pascakemerdekaan ini d..... Dengan berbuat demikian... sejak sedekad yang lalu. Dalam meniti arus kemodenan sejak negara menikmati arus kemodenan f... Dengan itu. 02... ... i..... Penanda Wacana memulakan isi baru a.. Natijahnya.. Hal ini berpunca daripada h... Dalam pada itu.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Idea-idea lain 0 Pendidikan / 6 sekolah 0 7 0 8 Badan –badan Bukan Kerajaan Tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sementara itu. Dalam pada itu... h.. b..... Lain daripada itu. Dewasa ini.. d........ h..... Hal ini disebabkan oleh e. Penentu hala tuju seseorang individu........... c.. Dengan keadaan sedemikian 4 . Di samping itu...... c....... Penanda menutup isi a. Penanda Wacana – permulaan karangan a... h..... Dalam meniti kehidupan pada marcapada.... g. g..... Walau bagaimana pun.. Kontrakdiksinya..... Jika dilihat dari sudut lain. Peranan guru – tidak pernah kenal erti jemu dan penat – mendidik .. Pada masa ini. Bak kata peribahasa Melayu.. Bak kata peribahasa.. 08. i.. . Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a. f................... f.... b. Sejak akhir-akhir ini. Seterusnya...... d... Hal ini bersangkut-paut dengan g..... Akibatnya. h.. Bak kata orang tua-tua....... c...... Dengan kata lain...... Hal ini terjadi kerana d. b. g......... Bak peribahasa .... e...... e. e. g.

... mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya dan mewujudkan masyarakat yang makmur.. Penanda memulakan perenggan penutup a. Jelaslah bahawa h.. Penanda memberi contoh dalam karangan a........ Kesimpulannya. g. Cabaran tersebut ialah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu: melahirkan sebuah masyarakat yang bebas.. (b) Contoh Pendahuluan 2 Kebanyakan program pembangunan ekonomi Malaysia kini di landasan kukuh sejak negara mencapai kemerdekaan 52 tahun lalu dan kini menuju menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.... Sebelum mengakhiri wacana ini.. Semua Pendahuluan Karangan Boleh dihafal Pengenalan Ramai calon menghadapi masalah untuk membina pendahuluan bagi menjawab karangan umum. Intihanya.. b. empat contoh pendahuluan ini boleh digunakan calon ( sekurang-kurangnya satu).. kemajuan tidak membawa erti sekiranya ........ Tamsilnya. Justifikasinya. Wawasan 2020 mengandungi sembilan cabaran yang hendak dipenuhi menjelang tahun 2020.. membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai agamanya. mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Namun.. c. Secara tuntasnya.. Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 09... Selepas mencatat pendahuluan yang diberi...... ( kaitkan dengan kehendak soalan ).. Hal ini timbul apakala 05. Kejayaan ini merupakan hadiah paling bermakna kerajaan kepada rakyat pada setengah abad kemerdekaan negara. Konklusinya. e. Namun 5 .....04. Sebagai contoh. yang meliputi aspek-aspek dalaman dan luaran bagi menentukan arah tujuan dan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju. i.... Oleh sebab itu. Hal ini menyebabkan c. Maka... Oleh hal yang demikian f. Secara totalnya. calon perlu mengaitkan dengan kehendak soalan. Banyak lagi program yang akan dilaksanakan termasuk menjadikan Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) di Johor sama seperti Pembangunan Shanzhen di China. Sebaik-baiknya calon perlu mengubahsuai serba sedikit contoh yang diberi mengikut kemampuan calon.. h.. c. Kerajaan juga sentiasa fokus untuk meningkatkan lagi ekonomi dengan menyediakan perancangan ke depan bagi menghadapi cabaran dan persaingan pasaran dunia. membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif. membangunkan masyarakat demokratis yang matang. g........ d.. Sebagai penghias bicara akhir... e. (a) Contoh Pendahuluan 1 Wawasan 2020 dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr. Sebagai penutup wacana. teguh dan mempunyai keyakinan diri.. Sebagaimana yang kita sedia maklum... Oleh itu...... Dagangan Malaysia berkembang ke tahap satu trilion setahun.. b. manakala permodalan pasaran di Bursa Malaysia juga mencapai satu trilion dianggap satu pencapaiaan tertinggi yang tidak pernah dicapai sebelum ini. Penanda menghuraikan contoh a. Hal ini mengakibatkan b. d.... Secara keseluruhannya.. Oleh itu. Antaranya adalah seperti e....... Seiring dengan pelaksanaan mekanisme Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)... f..... d.... Mahathir Mohammad ketika melancarkan penubuhan majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991.

............ Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957 menandakan negara kita bebas daripada cengkaman penjajah 446 tahun.. ( kaitkan dengan kehendak soalan )..... Tun Hussien Onn.......................... Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup. ................... Walaupun rakyat Malaysia berjaya menerokai angkasa lepas... Kita bangga mempunyai Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur yang canggih.................. kemudian ditukar kepada Malaysia pada tahun 1963...... Dr.................. Negara kemudiannya dipimpin oleh anak watan berjiwa besar iaitu Tun Abdul Razak Hussain....... Tun Dr........ (c) Isi Ketiga : Masyarakat Hendrik Ibsen ada berkata. Tanah Melayu...................... Sehubungan dengan hal itu. Pengembangan Isi...... namun ............................................. berada di angkasa lepas selama satu jam 48 minit dengan sekali pusingan melingkar........ (b) Isi kedua : Pegangan Agama Agama merupakan benteng yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini............... Sehubungan dengan hal itu.................. Kata-kata itu sengaja dipilih untuk menunjukkan masyarakat 6 ..... negara terus menuju pembangunan yang pesat........ berjaya ke angkasa........ berusaha untuk mengingatinya...... “bagaimana acuan begitulah kuihnya”. ... Sejak beliau memimpin negara. “Masyarakat adalah seperti perahu......... (a) Isi Utama pertama : Ibu Bapa Pepatah Melayu ada menyebut. Malaysia kini telah gah di mata dunia.... Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap... Mahathir Mohammad...................... Rabu............. bagaimana kelakuan ibu bapa.................. terakam dalam sejarah apabila angkasawan pertama negara.. ( kaitkan dengan (c) Contoh Pendahuluan 3 Terikan keramat “Merdeka” sebanyak tujuh kali oleh putera Sultan Kedah............ Keruntuhan Kota Melaka telah didirikan telah didirikan Putrajaya...Pembangunan negara kehendak soalan )............. Oleh itu.. begitulah kelakuan anaknya.. Penglibatan ini memberi gambaran jelas tentang kesungguhan negara untuk menyertai penerokaan angkasa lepas dengan menghantar angkasawan pertama selepas tiga tahun ditawarkan berbuat demikian................ Tiada siapa boleh menidakkan betapa kejayaan angkasawan pertama negara menjadi kebanggan kita sekali gus melonjakkan nama Malaysia di arena antarabangsa........ Pepatah ini membawa maksud.......... semua orang perlu membantu bagi menentukan arah kemudinya”... Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dan kini Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.. Dunia berasa kagum dengan terdirinya Bangunan Berkembar Petronas.......... (d) Contoh Pendahuluan 4 Tepat jam 2121 tanggal 10 Oktober 2007....... 28 Ramadhan 1428 hijrah........... Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 ................. ( kaitkan dengan kehendak soalan )................. peranan ibu bapa amat penting untuk mengubah kelakuan anak masing-masing... 35 tahun....... Semua ayat-ayat berikut boleh digunakan untuk penghuraian isi ..... Malah catatan Sheikh Muszaphar sebagai angkasawan ke-141 amat bermakna kepada negara kerana berlangsung bersempena 50 usia kemerdekaan negara... Sheikh Muszaphar Shukor... Namun Kekaguman tersebut tiada ertinya sekiranya .......... antara bangunan tertinggi di dunia.. ..... orbit bumi di atas kapal Vostok-1....... 46 tahun enam bulan sesudah Yuri Gargarin... Individu yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan arah tujuan..............

............................ Pendidikan agama akan menjadikan seseorang.................... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh-sungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan.... Agama terdiri daripada ............ yang berperkerti mulia................. . berdasarkan kaumnya...Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 berperanan dalam mengubah institusi keluarga.... .... di muka bumi ini...................... Oleh itu....... ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya... ke dalam diri anak-anak sejak kecil..................... Contoh 3 : Langkah mengatasi gejala sosial remaja Langkah terbaik untuk mengatasi masalah ......kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik.......... setiap rumah di negara ini sekurang-kurangnya mempunyai sebuah televisyendan radio.......... Dalam hal ini.Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk ...... sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita......... Oleh hal demikian ...... Pendidikan agama ini ... Agama ialah . Jangan nanti kita dikatakan sudah ....... jelaslah kepada kita akan pentingnya peranan kerajaan............... kerana sesal dahulu pendapatan.............. Oleh itu...........buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan................ adalah dengan memberi pendidikan agama yang ........ (e) Isi Kelima : kerajaan “Yang perlu dijaga adalah urusan yang kecil-kecil supaya jangai sampai merosakkan bahagian yang besar” kata-kata itu diucapkan oleh Jesse untuk menggambarkan sesuatu perkara yang kecil jangan diperbesar untuk mengelakkan masalah yang lebih kronik...... Oleh itu.................. sesal kemudian tidak berguna lagi......... Rancangan televisyen dan radio semakin mendapat tempat dalam hati populasi di negara ini.. seterusnya kehidupan seseorang .................................... khususnya pemerintah untuk memastikan masalah rakyat dapat diatasi dengan baik..................... Hal ini memudahkan para penerbit untuk menerbitkan pelbagai rancangan televisyen dan radio...................... didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam ..................... Tambahan pula......... .............. Penerapan nilai-nilai agama dan moral yang baik patut diamalkan oleh setiap ......... (d) Isi keempat : Media massa Komuniti hari ini sering digembar-gemburkan dengan pelbagai rancangan televisyen dan radio............ [ 164 patah perkataan ] 7 ... Selain itu..........

... pelbagai pihak telah mengambil langkah ……………… untuk mengkaji faktor yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa kerana setiap fenomena yang berlaku mesti ada penyebabnya.. Baginda diasuh dan dididik oleh datuknya. Justeru...kerana semua agama menyeru umatnya melakukan perkara-perkara baik. Jangan nanti kita dikatakan sudah .... Anak – anak 8 .. pastinya hasilnya akan bekualiti. Hal ini membuktikan bahawa nilai. faktor perdana yang menyumbang kepada gejala buli dan samseng sehingga menjadi berleluasa ialah kelalaian ibu bapa dalam proses membentuk sahsiah anak... Di samping itu.....W pernah bersabda. tentulah lukisan yang terhasil adalah buruk dan tidak boleh dibanggakan.............terpuji dan mulia.. justeru mereka bertungkus-lumus untuk membanting tulang untuk mencapai kejayaan dalam karier masing-masing..... Hal ini dapat kita perhatikan sendiri melalui keperibadian dan sahsiah yang terdapat pada diri Rasulullah s...... Sebaliknya......... Abdul Mutalib dan oleh bapa saudaranya Abu Talib dengan.. Anak-anak yang dididik dengan penuh kasih sayang dan dengan rasa saling menghormati dapat mewujudkan insan yang . seperti harimau menunjukkan belang.. Penerapan nilai-nilai Islam yang baik patut diamalkan oleh setiap individu di muka bumi ini..... didikan agama ini juga mampu menjadi benteng kepada remaja supaya tidak terlibat dalam kebejatan sosial yang kian menular bagai virus epedemik dalam masayarakat kita. anak-anak ibarat kain putih yang perlu diwarnakan dengan sebaik-baiknya agar mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Walau bagaimanapun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorangitu.....Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 Sahsiah seseorang terbentuk melalui nilai-nilai yang diamalkan dalam sesebuah keluarga... Didikan agama yang . sesal kemudian tidak berguna lagi. Pada zaman yang penuh ……………… ini...Tujuan penyerapan agama dan nilai moral dalam kalangan generasi muda ini akan membantu mereka untuk ..... kerana sesal dahulu pendapatan.membentuk anak-anak menjadi insan yang berguna... . Seandainya kain dicorakkan dengan warna yang bercahaya dan cerah ...... Rasulullah S... ........ ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ingatlah....... Anak-anak yang ketandusan belaian kasih sayang ibu bapa ini mencari keseronokan hidup supaya meninggalkan kebosanan yang dialami sendirian di rumah... ke dalam diri anak-anak sejak kecil menjadikannya insan yang berperkerti mulia.......buruk baik sesuatu perkara yang mereka lakukan... Ibu bapa harus menyemai didikan agama ini dengan bersungguh supaya bilangan remaja yang terlibat dalam masalah sosial semakin berkurangan. [185 pp ] GEJALA SOSIAL . Selain itu.. ibu bapa yang suka berlumba-berlumba asyik memaksa anak-anak supaya mencapai prestasi yang cemerlang dalam semua aspek agar mereka dapat menunjukkan kehebatan di depan kawan dan saudara............. [114 pp] Setelah pemerhatian yang proaktif dijalankan... Pendidikan agama ini ...murni yang cukup mulia di sisi Islam sehingga dapat menjadinya sangat mulia di sisi Allah Taala..... kebanyakan ibu bapa telah dikaburi oleh habuan kebendaan yang tidak boleh dibawa ke alam baka.” Aku tidak tinggalkan apa-apa kepada kamu semua melainkan dua perkara iaitu Al-Quran dan Sunnah...... warnanya. Oleh itu.....a....... di muka bumi ini hasil didikan dan asuhan serta nilai-nilai murni yang telah diterapkan ke dalam dirinya sejak kecil lagi..A....... Mereka ghairah dan rakus mengejar kemewahan dan kekayaan sehingga alpa akan tanggungjawab mereka yang diamanahkan oleh tuhan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka................ tetapi juga dari aspek pembentukan moral kepada anak-anak....-nilai murni yang diterapkan di dalam diri anak-anak oleh ibu bapa . Mereka meluahkan ketidakpuasan yang menghantui jiwa mereka melalui kegiatan buli dan samseng terhadap junior mereka di sekolah.............. iaitu baginda merupakan contoh yang . [188 pp ] Didikan dan asuhan yang di berikan kepada seseorang sejak kecil juga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesorang itu.... Bincangkan.......... Perkara yang amat membimbangkan ialah golongan remaja yang masih bertemankan buku telah terlibat dalam gejala negatif tersebut......... Keluarga yang bahagia dapat . Mereka menganggap kehidupan yang kaya-raya mampu memenuhi ……………… anak mereka.. jika kain diwarnai dengan warna hitam ... anak-anak yang berjaya.....w.. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada kedua-duanya”..... Oleh itu. Bukan sahaja dari sudut akademik...

Manifestasinya. kekurangan didikan agama dan kegagalan sistem pendidikan telah mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin ……………… seperti virus epidemik di ibu pertiwi kita. Remaja yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama diibaratkan kapal yang kehilangan ………………. [266 pp] Zaman remaja merupakan zaman transisi yang sukar untuk diharungi kerana kehidupan mereka dipenuhi pelbagai godaan yang menyebabkan fitrah mereka ……………… untuk mencari sesuatu yang luar biasa.[198 pp] Masyarakat yang mengamalkan sikap ………………………………. masyarakat yang tidak prihatin turut mengakibatkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. tidak sanggup menghulurkan bantuan kepada pihak kerajaan untuk melaporkan kes-kes yang berlaku di sekitar mereka kepada pihak berkuasa. melepaskan pucuk masing-masing tidak suka menjaga tepi kain orang tetap menyebabkan kemelut sosial. Mereka membuli kanak-kanak yang lebih kecil dan melibatkan diri dalam kumpulan samseng untuk menunjukkan kuatan fizikal. Justeru. maka masa depan anak terjamin. mereka tidak mahu campur tangan dalam usaha membantu kerajaan untuk mengatasi gejala sosial kerana mereka takut dirinya akan diancam oleh remaja tersebut. Ibu bapa yang cenderung kepada unsur-unsur kebaratan gagal menjadi teladan suria kepada anak kerana anak akan mengikut jejak sikap yang dipaparkan oleh ibu bapa yang dipanggil model kepada mereka. Mereka tidak menyedarkan bahawa anak merupakan ……………… manakala ibu bapa yang mencorakkan lembaran di atas.[98 pp] Intihanya. jelaslah bahawa gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. Kebejatan sosial ini adalah lebih ganas daripada api kerana api hanya mampu 9 . gejala buli dan samseng yang melibatkan golongan remaja haruslah dibanteras tanpa melenggah lagi. Di samping itu. yakni gejala buli dan samseng semakin menular. bak kata pepatah ……………… ………………. ibu bapa yang alpa tentang kewajipan dan terlalu mementingkan pencapaian turut menyebabkan gejala buli dan samseng semakin berleluasa di negara kita. Namun. dengan ini.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 yang tidak mampu menanggung bebanan hidup akan mengalami stress yang ……………… kehidupan mereka sehingga mereka mencetuskan idea untuk membuli pelajar lemah dan menyertai kumpulan samseng. Jikalau warna bercahaya dan cerah gemerlapan dicorakkan pada kain itu. Tuntasnya. mereka melibatkan diri dalam gejala buli dan samseng kerana tidak sedar bahawa tuhan akan menjatuhkan tulah kepada sesiapa yang mengingkari ajaran dan arahan-Nya yang mampu memimpin pengikut-Nya pada masa depan yang cerah. Sikap ……………… dan mementingkan diri sendiri. Tambahan pula. maka musnahlah masa depan anak. ……………… dan jasmani gagal menyerlah fungsinya. rohani. Ibu bapa yang memberikan kebebasan sepenuh kepada anak-anak tidak mampu mengawasi perbuatan anak mereka yang keji. Masa depan mereka akan karam di tengah laut disebabkan oleh jati diri mereka yang tidak utuh kerana seseorang yang imannya tidak kukuh akan terumbang – ambing di samudera tanpa hala tujuan yang tetap. jika warna hitam yang diconteng. Kementerian Pendidikan yang menyelitkan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah di samping mewajibkan Pendidikan Moral sebagai mata pelajaran teras dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia telah gagal mencapai aspirasi yang ditentukan kerana anak murid tidak berminat untuk mempelajari inti pati yang berkaitan dengan keindahan budi bahasa. Guru yang merupakan pembimbing anak watan juga lalai menunaikan kewajipan yang mustahak dengan sempurna. Agama merupakan benteng kukuh yang menjadi inspirasi kepada insan ciptaan tuhan bagi mengharungi liku – liku kehidupaan yang penuh dengan onak dan duri dalam marcapada yang serba moden ini. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang disebar melalui media ……………… yakni media elektonik dan media cetak yang menyalurkan gaya hidup masyarakat Eropah yang bertentangan dengan norma masyarakat Timur. Mereka mudah digoyah dan terpengaruh oleh keseronokan hidup. Justeru. sistem pendidikan yang merupakan modus operasi yang menjamin perkembangan intelek. Filem-filem yang memaparkan adegan-adegan unsur keganasan sehingga remaja yang cenderung kepada kehebatan aksi tersebut dan mempraktikkan kelakuan negatif dalam realiti. Mereka tidak didedahkan oleh kemurniaan ajaran agama sejak kecil kerana ibu bapa gagal memainkan peranan sebagai khalifah Allah yang diamanatkan untuk mencurahkan didikan agama kepada anak supaya senantiasa menjaga keperibadian diri. [212 pp] Kebanyakan remaja terlibat dalam ……………… buli dan samseng adalah disebabkan oleh kekurangan didikan agama.

Justeru.... Gejala yang senantiasa terpampang di dada akhbar dan di corong media elektronik dianggap duri dalam daging yang amat membimbangkan komuniti kerana pemuda harapan bangsa... langit.. pemudi tiang negara.. Gemilang dan Terbilang di persada antarabangsa khususnya dalam menghadapai cabaran globalisasi dan . Kementerian Sukan dan Belia telah memeras otak menformulasikan strategi yang berkesan disertai usaha masyarakat yang istiqamah untuk membendung gejala ini agar kita dapat menyorak langkah menggapai visi kudsi wawasan ……………… yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri kita untuk menzahirkan sesebuah negara yang Cemerlang.Bahan Seminar Bahasa Melayu SPM 2011 memusnahkan bangunan tetapi kemelut sosial ini dapat ……………… tamadun kita....... [125 pp] 10 ... Remaja merupakan ……………… yang akan menerajui tampuk pemerintahan negara pada masa depan....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful