TAJUK KAJIAN

NAMA :AHMAD ZULHILMI BIN ROSLI NO MAKTAB : 09062 KELAS : 3 CAMBRDIGE
Page 1

Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Page 2

Sekian terima kasih. kepada guru Sejarah saya .Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini . Ibu bapa saya juga telah memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dengan membelikan saya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian ini. Puan Azura Bt Ishak dan Puan Shamsiah Bt Mat Jusoh yang telah banyak membimbing dan mencurah ilmu kepada saya serta rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini . Page 3 . Rosli Bin Ahmad dan Norhafishah Bt mohd Rosdi dan adik-beradik yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya amat memerlukan . sudah tentu proses menjalankan kajian ini adalah lebih sukar . Ribuan terima kasih . Tanpa budi baik beliau . Penghargaan saya juga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa saya.

objektif saya untuk melakukan tugasan ini adalah untuk mengenali Institusi Pentadbiran Tempatan dengan lebih teliti. Akhir sekali.Kemudian. Page 4 .Pertama sekali.Di sebalik itu. objektif kajian ini adalah untuk mengetahui visi serta misi yang hendak dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan yang mentadbit tempat tinggal saya sekarang ini. kajian ini dijalankan untuk mengetahui peranan institusi pentandbiran tenpatan ini. Seterusnya.Ini dapat memberikan jati diri kepada saya untuk mengambil iktibar terhadap pengajaran yang terdapat di sebalik kajian ini. objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkembangan yang telah dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan ini sepanjang pemerintahan. objektif bagi kajian ini adalah untuk mengetahui latar belakang institusi pentadbiran ini supaya saya dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah berlalu dan apakah hasil kerja kuat oleh para pentadbir tanah air bagi memajukan Negara Malaysia.

Kaedah ini dilakukan secara individu dan bukan secara berkumpulan. buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut.Laman web institusi pentadbiran tempatan ini memberi saya pelbagai sumber untuk dihuraikan dalam tugasan ini. c) Internet Saya memilih kaedah ini kerana informasinya mudah untuk diperoleh. seperti yang tercatat di bawah : a) Analisis dokumen Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini . artikel . b) Lawatan dan pemerhatian Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini .Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini . Kami juga membuat penyelidikkan perpustakaan bagi mendapatkan informasi yang lebih tepat. Page 5 . majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sungai Petani. Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah . Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar .

Page 6 .

2 LOKASI Majlis Perbandaran Sungai Petani terletak di tengah-tengah bandar Sungai Petani di bawah alamat Kompleks SP Plaza.1.0 INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. Kedah Darul Aman.3. 1. 08000 Sungai Petani. Penduduk bandar Sungai Petani sering memanggil institusi ini dengan nama MPSP . penyediaan kemudahan insfrastruktur dan sebagainya bagi memastikan Page 7 .1 MATLAMAT MPSPK mempunyai matlamat tersendiri di atas penubuhanya iaitu akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kawalan pembangunan. Jalan Ibrahin.1 NAMA RASMI. OBJEKTIF. MISI .3 MATLAMAT. 1. MPSPmerupakan nama ringkas untuk institusi pentadbiran ini . perancangan. VISI PERTUBUHAN 1. NAMA RINGKAS ATAU NAMA LAIN Majlis Perbandaran Sungai Petanimerupakan nama rasmi institusi pentadbiran tersebut . perlesenan.

MPSPK juga akan memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan disebalik meninggikan mutu perkhitmatan dan imej jabatan. responsif dan komited dalam mecapai visi MPSPK dan menjadikan MPSPK sebagai pemangkin kepada pembangunan dalam mewujudkan perbandaran yang terancang dan sempurna serta merancang.4 VISI Bagi visi pertubuhan MPSPK pulan ialah untuk melahirkan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Majlis yang cekap dan dinamik kearah mewujudkan perbandaran yang selesa dan sempurna serta mempunyai daya maju sosio ekonomi yang mantap. mengenalpasti dan melaksana projek-projek sosio ekonomi kepada orang ramai selaras dengan pernan dan tanggungjawab MPSPK selaku pihak berkuasa tempatan.3. Seterusnya.3.3.2 OBJEKTIF Objektif penubuhan MPSPK ini ialah untuk mengemaskini Undang-Undang kecil yang diterimapakai oleh majlis dari semasa ke semasa. Page 8 . iaitu dengan menggubal dan embuat pindaan sekiranya perlu. 1.3 MISI Misi yang terdapat dalam majlis perbandaran ini seperti mewujudkan budaya kerja yang berkualiti. 1. 1. berkemahiran.kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk Sungai Petani dan Kuala Muda amnya.

Terdapat beberapa Jabatan yang tubuhkan bagi mengukuhkan lagi pentadbiran. Selain itu. Jabatan Kesihatan. Dengan ini disertakan rajah carta organisasi yang telah dirangka. Page 9 .1.4 CARTA ORGANISASI DAN SENARAI PENTADBIR MPSPK telah mengatur carta organisasi yang tersendiri bagi mengukuhkan pentadbiran. carta organisasi yang telah dirangka dapat membuat kan Bandar Sungai Petani ini makmur dan maju. Antaranya ialah Jabatan Bangunan. Jabatan Kejuruteraaan. Jabatan Lanskap dan Rekresi dan banyak lagi.

Page 10 .

BCK 1994 . AMK.SENARAI PEDTADBIR YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1.2006 2006 . SDK. BCK 4. AMK. AMK. Haji Abdul Wahab Bin Abdullah. AMK. BCK 7. Puan Rozaina Binti Dato¶ Paduka Haji Radzi. YBHG.1997 1997 . SDK. SDK. Encik Osman Bin Salleh. AMK.2009 2009 ± 8.1998 1998 . SDK. BCK 5. Encik Modh Puat Bin Mohd Ali. BCK 9. Abdul Rahim Penolong Setiausaha Pengurusan Tertinggi PEGAWAI UTAMA Page 11 .2008 2008 .2003 3. Haji Abdul Mukhti Bin Abdullah. SDK. BCK SENARAI PENTADBIR JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI Rozaina bt. BCK 2. Haji Abdullah Bin Haji Osman. BCK 2005 . Osman. DSDK. BCK 2003 2005 6. AMK. AMK. AMK. Dato¶ Haji Abdul Rahman Bin Ahmad.BCK Yang Di Pertua Pengurusan Tertinggi Radzuan b.2001 2001 . Dato' Paduka Haji Radzi. AMK. Encik Abdul Aziz Bin Abd Ghani. SDK. Haji Adzmi Bin Din. BCK Setiausaha Pengurusan Tertinggi Rozaimie b.

Bakir Pegawai Penilaian Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Rohani bt. Haji Kassim Jurutera Jabatan Kejuruteraan Mohd Fuad b. Abu Bakar Pegawai Perancang Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Bandar Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Suhairi b. Mat Ali Penolong Pegawai Tadbir Jabatan Sekretariat Haji Mahadzir b. Mohamad Yusop Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Teknologi Maklumat Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Noorlaila bt.Adoni Suhaila bt. Ahmad Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Lanskap dan Rekreasi Mohd Yusri b. Mustafa Akauntan Jabatan Perbendaharaan Haji Hamzah b. Mustaffa Arkitek Jabatan Bangunan Tan Ling Ling Penolong Pegawai Penilaian Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Thevanai a/p Sinnappan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Unit Pusat Setempat (OSC) Page 12 .

Majlis Daerah Kuala Muda diwujudkan bagi menggatikan MDKT. Pada 1 Februari 1978.2 y UNDANG ± UNDANG Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996 y Page 13 . Lembaga Bandaran Sungai Petani (Sungai Petani Town Board) untuk penttadbiran Bandar Sungai Petani diwujudkan. iaitu ketika Ordinan Majlis Tempatan 1952 diluluskan dan di terima pakai.2. Bukit Selambau. Merbok. kesihatan. Pada 1 Ogos 1975.0 LATAR BELAKANG 2. Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda (MDKT.1 SEJARAH PENUBUHAN Sejarah pebubuhan sistem Kerajaan Tempatan di Sungai Petani bermula pada tahun 50-an lagi. Bedong dan Gurun. Jeniang.KM. Majlis Daerah Kuala Muda dipertanggungjawabkan untuk mentadbir keseluruhan kawasan daerah Kuala Muda dari segi perancangan. 2. kemajuan projek dan pelesenan.KM) ditubuhkan dengan meliputi kawasan Sungai Lalang. Sungai Petani sekali lagi dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran pada 2 Julai 1994 dan perishtiharaan ini telah disempurnakan oleh YAB Tan Seri Dato¶ Seri Haji Osman bin Haji Aroff Menteri Besar Kedah pada masa itu. kawalan bangunan. Kemudian dalam tahun 1953.

Majlis Daerah Sungai Petani adalah bertanggungjawab untuk mentadbir seluruh Sungai Petani dari segi perancangan. pembangunan dan sebagainya. kawalan bangunan. perlesenan. kesihatan awam. Seperti lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan antara bidang petugas adalah member perkhidmatan Page 14 .y Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133) Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171) Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 y y y y y y 2.3 PERINCIAN PERANAN / TANGGUNGJAWAB BIDANG TUGAS PENTADBIR Selepas penubuhan ini. Maka majlis juga menjalankan tanggungjawab wajib dan tanggungjawab tidak wajib.

4 CARA PERLANTIKAN PENTANDBIR TEMPATAN Seperti yang sedia maklum. anggota-anggota ini dilantik oleh keraajan negeri yang mempunyai kuasa dan boleh diketagorikan sebagai bidang tugas mereka. manjadi agen pembangunan. anggota-anggota aljis yang lain. mengawal pembangunan. Kebiasaannya. Manakal. penguatkuasa Undang-Undang dan automi kewangan. keanggotaan Majlis terdiri daripada Yang Di- Pertua. 2. pegawai-pegawai yang lain merupakan kakitanga keraajaan Page 15 .perbandaran.

Majlis Perbandaran Sungai Petani tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . 5 buah sekolah jenis kebangsaan Cina . Terdapat sebanyak 15 buah sekolah kebangsaan . Pendidikan Selain faktor ekonomi . Ekonomi Dalam membangunkan ekonomi bandar Sungai Petani . secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi pend uduk bandar tersebut . Majlis Perbandaran Sungai Petani juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga di tempat tersebut . dan kesemuanya amat efektif . kedai± kedai . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah .PERANAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis . Dengan ini . 4 buah sekolah kebangsaan jenis Tamil dan juga 12 Page 16 . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula . 2 . pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Sungai Petani sentiasa berada di samping bandar ± bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat . Semua ini . Majlis dapat memastikan bandar Sungai Petani sebagai destinasi pelancongan setanding tempat ± tempat lain di Malaysia . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis PerbandaranSungai Petani . Pertama . Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan Bandar Sungai Petani . pusat beli ± belah dan juga taman tema air yang baru dibina .

Kemasyarakatan Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Sungai Petani hidup secara aman . Cina. Ibu Pejabat Polis . selamat dan sejahtera . Klinik Kesihatan Sungai Petani .buah sekolah menengah kebangsaan . 3 . contohnya bangsa India ziarah-menziarahi jirannya yang berbangsa Melayu. Ini akan memastikan bahawa bandar Sungai Petani sentiasa akan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . Pejabat Kastam Diraja Malaysia . Penduduk Sungai Petani saling mengecapi perayaan tidak mengira bangsa. 4. Penduduk Sungai Petani juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Sungai Petani . Ini membuktikan penduduk Sungai Petani mempunyai kosep kebudayaan yang ketara. India dan lain-lain saling bersatu padu dan bekerjasama berlandaskan konsep µ1 Malaysia¶. Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Sungai Petani sentiasa setanding dengan bandar ± bandar ataupun daerah ± daerah lain dari segi pendidikan . Balai Bomba dan Penyelamat . Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan berkesan kerana kaum Melayu. Page 17 . dan juga Pejabat Penerangan Sungai Petani telah ditubuhkan . Kebudayaan Bandar Sungai Petani yang terdiri daripada pelbagai kaum membuatkan rakyat di daerah ini berada dalam keadaan aman dan sentosa. Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis .

Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut . memajukan kemudahan awam . menaik taraf sekolah . Cabarancabaran ini kenbiasaannhya datang daripada rakyat itu sendiri samada dari masalah disiplinmisalnya perlanggaran undang-undang. Hal ini mendatangkan masalah kepada Majlis ketrana harus merperbaiki semula harta-harta yang telah rosak akibat perbuatan yang tidak bermoral ini. Page 18 . Cabaran yang hadapi Pihak Majlis mempunyai banyak cabaran yang akan dating dan perlu ditandingi. membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong . Vandalisme ini merupakan gejala yang melibatkan dinding-dinding bangunan dan harta-harta awam. membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru .PERKEMBANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . Cabaran-cabaran yang dimasukkanadalah seperti vandalisme yang kebanyakkannyadilakukan oleh remaja-remaja yang tediri daripada pelajar sekolah. Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi . membaik-pulih jalan raya . Pembangunan prasarana / Fizikal Majlis Perbandaran Sungai Petani telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . Selain itu masalah ekonomi masyarakat juga mendatangkan masalah kepada pihak majlis. 2. membina kedai ± kedai untuk penduduk bandar .

saranan yang dikeluarkan seperti penduduk perlu berhati-hati ketika melintas jalan. Salah satu keistimewaan Bandar Sungai Petani ialah bangunannya yang tersergam indah.Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Keistimewaan Bandar Sungai Petani ini semestinya mempunyai beberapa pusat perlancongan keluarga seperti taman tema air. 4.3. MPSPK mengharapkan supaya perpaduan kauam dapat diwujudkan dari segi semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua. MPSPK juga mengharapkan Bandar Sungai Petani menjadi sebuah Bandar yang maju di samping ekonomi dan perniagaan. Kelebihan Bandar Sungai Petani ini menyebabkan ramai migran berpindah serta menetap di Bandar ini. dan taman haiwan.Bandar Sungai Petani juga dapat ditonjol dengan bangunan-bangunan yang unik serta melambangkan pembangunan berasaskan teknologi moden zaman sekarang.MPSPK menyarankan supaya penduduk Bandar ini tidak mengalami kesalahan faham di antara satu sama lain. Page 19 . Saranan dan Harapan Majlis Perbandaran Sungai Petani telah menetapkan harapan dan saranan demi kebaikan dan keamanan penduduk-penduduk Sungai Petani. Selain itu. taman rekreasi. MPSPK berharap supaya menjadikan Sungai Petani sebagai sebuah Bandar yang selamat dam sejahtera.

Tanpa pentadbiran yang cekap.Kesimpulannya. akan lemahlah sesebuah bandar tersebut. Institusi pentadbiran tempatan amatlah penting dalam membangunkan sesebuah kawasan yang mempunyai persekitran yang mantap. Saya juga berharap Majlis Bandaraya Sungai Petani akan terus maju dan membawa kemodenan kepada penduduk Sungai Petani serta membuka minda rakyat serta memajukannya. Melalui kajian ini. Sesungguhnya. saya dapati banyak pengetahuan yang saya peroleh mengenai sejarah pertubuhan dan juga cara pemerintahan institusi pentadbiran ini dan saya sesungguhnya beruntung kerana saya dapat mengetahui tentang Majlis Bandaraya Sungai Petani dengan lebih dekat. saya amat berbangga menjadi seorang penduduk di bandaraya Sungai Petani dan seterusnya menjadi warganegara Malaysia umumnya. Page 20 .

Page 21 .

PETA BANDAR SUNGAI PETANI P 22 ¢ ¡  .

MENARA JAM BESAR BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT TANAH KUALA MUDA. P 23 ¥ ¤£ .

Internet Portal Rasmi MPSP. 15 Jun 2006. Kedah. 1981. Buku Ilmiah Pihak Pentadbiran Daerah Kuala Muda Yan.mpspk. halaman 27. Warta Darul Aman. Melawat tempat kajian Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Kuala Muda Tingkat 1. 28 Ogos 2003. Bangunan MPSP. 08000 Sg. halaman 1. Petani.gov.my/web/guest/home Akhbar Berita Harian. Majalah Majalah Keluaran MPSP Edisi Ketiga Keluaran Perpustakaan Awam Sungai Petani. Jalan Ibrahim. Sudin Bin Hasan. Page 24 .http://www.

Page 25 .

Dalam pentadbiran institusi tempatan. unsur patriotisme yang perlu diamalkan oleh kakitangan-kakitangan sektor awam ialah bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran. kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran. Untuk pentadbiran yang efektif. Seterusnya. kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancah rasuah. misalnya MajlisPerbandaran dan MajlisDaerah. Jika rasuah dihapuskan. Soalan: Bagaimanakahinstitusipentadbirantempatandapatmemperkukuhintegrasinasionaldinegar akita? Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan. Tidak dilupakan juga. memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. sektor awam sewajarnya menghormati raja dan pemimpin negara setiap masa. sebarang Page 26 . Mereka akan menjadi contoh pengajaran yang sihat kepada orang awam agar menghormati raja dan pemimpin negara. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu.Tulissatueseitidakkurangdaripada100patahperkataanyangmengandungipengamalanunsurp atriotismeberdasarkansoalandibawah. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. Misalnya. elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatupadukan rakyat.Dalam hal ini.

masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklah ditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. seperti majlis perbandaran. Dalam institusi pentadbiran tempatan. kakitangan institusi pentadbiran tempatan haruslah bergabung tenaga dan berkongsi idea dalam mengatasi masalah jenayah. maka wujudlah perpaduan nasional. sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan. Seperkara lagi. Apabila wujudnya perpaduan dan keharmonian antara kedua-dua pihak ini. pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam. Akhir sekali. rakyat jelata menggembleng tenaga dengan pihak berkuasa sekali gus wujudlah perasaan cinta akan negara. maka masyarakat akan hidup bersatu padu. Apabila tiada diskriminasi perkauman. Oleh hal demikian. Page 27 . kakitangan perlu berlaku adil dan bertimbang rasa. Apabila masalah masyarakat tidak wujud. Dengan erti kata lain. elemen bersatu padu dan berharmoni merupakan elemen penting dalam melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik. Sebarang tindakan haruslah secara adil saksama dan tidak membebani penduduk tempatan. Misalnya. Dengan ini. tindakan undang-undang tempatan hendaklah munasabah dan relevan. sudah pasti integrasi nasional dapat dikecap nikmat.

Dalam konteks ini. Dengan cara ini. kakitangan awam haruslah menunjukkan iltizam yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat.Konklusinya. unsur-unsur patriotisme dalam institusi pentadbiran tempatan perlu diterapkan jika kita hendak rakyat hidup harmoni dan bersatu padu. Page 28 . sikap bersatu padu antara kaum dalam dijalinkan dengan mudah dan efektif.