TAJUK KAJIAN

NAMA :AHMAD ZULHILMI BIN ROSLI NO MAKTAB : 09062 KELAS : 3 CAMBRDIGE
Page 1

Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Page 2

Sekian terima kasih.Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini . Rosli Bin Ahmad dan Norhafishah Bt mohd Rosdi dan adik-beradik yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya amat memerlukan . Ribuan terima kasih . Page 3 . Penghargaan saya juga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa saya. Ibu bapa saya juga telah memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dengan membelikan saya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian ini. Puan Azura Bt Ishak dan Puan Shamsiah Bt Mat Jusoh yang telah banyak membimbing dan mencurah ilmu kepada saya serta rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini . Tanpa budi baik beliau . kepada guru Sejarah saya . sudah tentu proses menjalankan kajian ini adalah lebih sukar .

objektif saya untuk melakukan tugasan ini adalah untuk mengenali Institusi Pentadbiran Tempatan dengan lebih teliti. Seterusnya. objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkembangan yang telah dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan ini sepanjang pemerintahan. objektif bagi kajian ini adalah untuk mengetahui latar belakang institusi pentadbiran ini supaya saya dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah berlalu dan apakah hasil kerja kuat oleh para pentadbir tanah air bagi memajukan Negara Malaysia.Pertama sekali.Di sebalik itu. Page 4 . Akhir sekali.Kemudian. objektif kajian ini adalah untuk mengetahui visi serta misi yang hendak dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan yang mentadbit tempat tinggal saya sekarang ini.Ini dapat memberikan jati diri kepada saya untuk mengambil iktibar terhadap pengajaran yang terdapat di sebalik kajian ini. kajian ini dijalankan untuk mengetahui peranan institusi pentandbiran tenpatan ini.

Kaedah ini dilakukan secara individu dan bukan secara berkumpulan. Kami juga membuat penyelidikkan perpustakaan bagi mendapatkan informasi yang lebih tepat. seperti yang tercatat di bawah : a) Analisis dokumen Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini .Laman web institusi pentadbiran tempatan ini memberi saya pelbagai sumber untuk dihuraikan dalam tugasan ini. Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah . Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar . artikel . majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sungai Petani. Page 5 . c) Internet Saya memilih kaedah ini kerana informasinya mudah untuk diperoleh. b) Lawatan dan pemerhatian Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini . buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut.Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini .

Page 6 .

Jalan Ibrahin.2 LOKASI Majlis Perbandaran Sungai Petani terletak di tengah-tengah bandar Sungai Petani di bawah alamat Kompleks SP Plaza. 1. 08000 Sungai Petani. perancangan.1. NAMA RINGKAS ATAU NAMA LAIN Majlis Perbandaran Sungai Petanimerupakan nama rasmi institusi pentadbiran tersebut . 1.1 NAMA RASMI. MISI . penyediaan kemudahan insfrastruktur dan sebagainya bagi memastikan Page 7 .3.1 MATLAMAT MPSPK mempunyai matlamat tersendiri di atas penubuhanya iaitu akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kawalan pembangunan.3 MATLAMAT. perlesenan. Penduduk bandar Sungai Petani sering memanggil institusi ini dengan nama MPSP . MPSPmerupakan nama ringkas untuk institusi pentadbiran ini . VISI PERTUBUHAN 1. Kedah Darul Aman.0 INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. OBJEKTIF.

Page 8 . mengenalpasti dan melaksana projek-projek sosio ekonomi kepada orang ramai selaras dengan pernan dan tanggungjawab MPSPK selaku pihak berkuasa tempatan. MPSPK juga akan memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan disebalik meninggikan mutu perkhitmatan dan imej jabatan. berkemahiran.3 MISI Misi yang terdapat dalam majlis perbandaran ini seperti mewujudkan budaya kerja yang berkualiti. 1. iaitu dengan menggubal dan embuat pindaan sekiranya perlu.3.4 VISI Bagi visi pertubuhan MPSPK pulan ialah untuk melahirkan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Majlis yang cekap dan dinamik kearah mewujudkan perbandaran yang selesa dan sempurna serta mempunyai daya maju sosio ekonomi yang mantap. 1. 1.3.3. Seterusnya.kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk Sungai Petani dan Kuala Muda amnya. responsif dan komited dalam mecapai visi MPSPK dan menjadikan MPSPK sebagai pemangkin kepada pembangunan dalam mewujudkan perbandaran yang terancang dan sempurna serta merancang.2 OBJEKTIF Objektif penubuhan MPSPK ini ialah untuk mengemaskini Undang-Undang kecil yang diterimapakai oleh majlis dari semasa ke semasa.

Jabatan Lanskap dan Rekresi dan banyak lagi. Page 9 . carta organisasi yang telah dirangka dapat membuat kan Bandar Sungai Petani ini makmur dan maju. Antaranya ialah Jabatan Bangunan. Terdapat beberapa Jabatan yang tubuhkan bagi mengukuhkan lagi pentadbiran. Jabatan Kesihatan. Jabatan Kejuruteraaan. Selain itu.1.4 CARTA ORGANISASI DAN SENARAI PENTADBIR MPSPK telah mengatur carta organisasi yang tersendiri bagi mengukuhkan pentadbiran. Dengan ini disertakan rajah carta organisasi yang telah dirangka.

Page 10 .

Puan Rozaina Binti Dato¶ Paduka Haji Radzi. AMK. Abdul Rahim Penolong Setiausaha Pengurusan Tertinggi PEGAWAI UTAMA Page 11 . SDK. Encik Osman Bin Salleh. BCK 2.2008 2008 . BCK 5.2003 3.2001 2001 . SDK. Haji Abdul Wahab Bin Abdullah. Dato¶ Haji Abdul Rahman Bin Ahmad. AMK. BCK Setiausaha Pengurusan Tertinggi Rozaimie b. Encik Modh Puat Bin Mohd Ali. Haji Abdul Mukhti Bin Abdullah. Encik Abdul Aziz Bin Abd Ghani. AMK. SDK. AMK. BCK 9. BCK SENARAI PENTADBIR JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI Rozaina bt.2009 2009 ± 8. Haji Adzmi Bin Din. AMK. YBHG.2006 2006 . SDK. BCK 1994 . AMK. BCK 7.1997 1997 . DSDK.1998 1998 . Osman.BCK Yang Di Pertua Pengurusan Tertinggi Radzuan b. Dato' Paduka Haji Radzi.SENARAI PEDTADBIR YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. AMK. SDK. BCK 2003 2005 6. BCK 2005 . BCK 4. Haji Abdullah Bin Haji Osman. AMK. SDK. AMK.

Mustafa Akauntan Jabatan Perbendaharaan Haji Hamzah b. Ahmad Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Lanskap dan Rekreasi Mohd Yusri b. Bakir Pegawai Penilaian Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Rohani bt.Adoni Suhaila bt. Mohamad Yusop Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Teknologi Maklumat Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Noorlaila bt. Mustaffa Arkitek Jabatan Bangunan Tan Ling Ling Penolong Pegawai Penilaian Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Thevanai a/p Sinnappan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Unit Pusat Setempat (OSC) Page 12 . Mat Ali Penolong Pegawai Tadbir Jabatan Sekretariat Haji Mahadzir b. Abu Bakar Pegawai Perancang Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Bandar Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Suhairi b. Haji Kassim Jurutera Jabatan Kejuruteraan Mohd Fuad b.

1 SEJARAH PENUBUHAN Sejarah pebubuhan sistem Kerajaan Tempatan di Sungai Petani bermula pada tahun 50-an lagi. kesihatan. iaitu ketika Ordinan Majlis Tempatan 1952 diluluskan dan di terima pakai.2. Lembaga Bandaran Sungai Petani (Sungai Petani Town Board) untuk penttadbiran Bandar Sungai Petani diwujudkan. Pada 1 Ogos 1975. 2. Majlis Daerah Kuala Muda diwujudkan bagi menggatikan MDKT. kawalan bangunan. Bukit Selambau. Majlis Daerah Kuala Muda dipertanggungjawabkan untuk mentadbir keseluruhan kawasan daerah Kuala Muda dari segi perancangan. Pada 1 Februari 1978.KM.2 y UNDANG ± UNDANG Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996 y Page 13 . Merbok. Jeniang. kemajuan projek dan pelesenan. Bedong dan Gurun. Sungai Petani sekali lagi dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran pada 2 Julai 1994 dan perishtiharaan ini telah disempurnakan oleh YAB Tan Seri Dato¶ Seri Haji Osman bin Haji Aroff Menteri Besar Kedah pada masa itu. Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda (MDKT.KM) ditubuhkan dengan meliputi kawasan Sungai Lalang.0 LATAR BELAKANG 2. Kemudian dalam tahun 1953.

Majlis Daerah Sungai Petani adalah bertanggungjawab untuk mentadbir seluruh Sungai Petani dari segi perancangan. pembangunan dan sebagainya. perlesenan.3 PERINCIAN PERANAN / TANGGUNGJAWAB BIDANG TUGAS PENTADBIR Selepas penubuhan ini. Maka majlis juga menjalankan tanggungjawab wajib dan tanggungjawab tidak wajib. kesihatan awam. Seperti lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan antara bidang petugas adalah member perkhidmatan Page 14 .y Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133) Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171) Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 y y y y y y 2. kawalan bangunan.

anggota-anggota ini dilantik oleh keraajan negeri yang mempunyai kuasa dan boleh diketagorikan sebagai bidang tugas mereka. Manakal. anggota-anggota aljis yang lain. 2. Kebiasaannya. penguatkuasa Undang-Undang dan automi kewangan.4 CARA PERLANTIKAN PENTANDBIR TEMPATAN Seperti yang sedia maklum. manjadi agen pembangunan. pegawai-pegawai yang lain merupakan kakitanga keraajaan Page 15 . mengawal pembangunan.perbandaran. keanggotaan Majlis terdiri daripada Yang Di- Pertua.

dan kesemuanya amat efektif . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah . Semua ini . Majlis Perbandaran Sungai Petani tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Sungai Petani sentiasa berada di samping bandar ± bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat .PERANAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi pend uduk bandar tersebut . Pendidikan Selain faktor ekonomi . Majlis dapat memastikan bandar Sungai Petani sebagai destinasi pelancongan setanding tempat ± tempat lain di Malaysia . Terdapat sebanyak 15 buah sekolah kebangsaan . Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan Bandar Sungai Petani . Majlis Perbandaran Sungai Petani juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga di tempat tersebut . Dengan ini . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis PerbandaranSungai Petani . kedai± kedai . pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis . Ekonomi Dalam membangunkan ekonomi bandar Sungai Petani . 4 buah sekolah kebangsaan jenis Tamil dan juga 12 Page 16 . pusat beli ± belah dan juga taman tema air yang baru dibina . 5 buah sekolah jenis kebangsaan Cina . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula . Pertama . 2 .

dan juga Pejabat Penerangan Sungai Petani telah ditubuhkan . Penduduk Sungai Petani juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Sungai Petani . Page 17 . 3 . Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Sungai Petani sentiasa setanding dengan bandar ± bandar ataupun daerah ± daerah lain dari segi pendidikan . Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan berkesan kerana kaum Melayu. Ibu Pejabat Polis . Kebudayaan Bandar Sungai Petani yang terdiri daripada pelbagai kaum membuatkan rakyat di daerah ini berada dalam keadaan aman dan sentosa. Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis . India dan lain-lain saling bersatu padu dan bekerjasama berlandaskan konsep µ1 Malaysia¶. contohnya bangsa India ziarah-menziarahi jirannya yang berbangsa Melayu. Cina. Pejabat Kastam Diraja Malaysia .buah sekolah menengah kebangsaan . Penduduk Sungai Petani saling mengecapi perayaan tidak mengira bangsa. Balai Bomba dan Penyelamat . Klinik Kesihatan Sungai Petani . Kemasyarakatan Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Sungai Petani hidup secara aman . Ini membuktikan penduduk Sungai Petani mempunyai kosep kebudayaan yang ketara. Ini akan memastikan bahawa bandar Sungai Petani sentiasa akan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . 4. selamat dan sejahtera .

PERKEMBANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . Pembangunan prasarana / Fizikal Majlis Perbandaran Sungai Petani telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . Cabaran yang hadapi Pihak Majlis mempunyai banyak cabaran yang akan dating dan perlu ditandingi. membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong . Selain itu masalah ekonomi masyarakat juga mendatangkan masalah kepada pihak majlis. Cabarancabaran ini kenbiasaannhya datang daripada rakyat itu sendiri samada dari masalah disiplinmisalnya perlanggaran undang-undang. membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru . Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut . memajukan kemudahan awam . Hal ini mendatangkan masalah kepada Majlis ketrana harus merperbaiki semula harta-harta yang telah rosak akibat perbuatan yang tidak bermoral ini. Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi . membaik-pulih jalan raya . Cabaran-cabaran yang dimasukkanadalah seperti vandalisme yang kebanyakkannyadilakukan oleh remaja-remaja yang tediri daripada pelajar sekolah. 2. Vandalisme ini merupakan gejala yang melibatkan dinding-dinding bangunan dan harta-harta awam. Page 18 . menaik taraf sekolah . membina kedai ± kedai untuk penduduk bandar .

Selain itu. dan taman haiwan.Bandar Sungai Petani juga dapat ditonjol dengan bangunan-bangunan yang unik serta melambangkan pembangunan berasaskan teknologi moden zaman sekarang. Salah satu keistimewaan Bandar Sungai Petani ialah bangunannya yang tersergam indah. Saranan dan Harapan Majlis Perbandaran Sungai Petani telah menetapkan harapan dan saranan demi kebaikan dan keamanan penduduk-penduduk Sungai Petani. taman rekreasi. MPSPK mengharapkan supaya perpaduan kauam dapat diwujudkan dari segi semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua. saranan yang dikeluarkan seperti penduduk perlu berhati-hati ketika melintas jalan. MPSPK berharap supaya menjadikan Sungai Petani sebagai sebuah Bandar yang selamat dam sejahtera.Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Keistimewaan Bandar Sungai Petani ini semestinya mempunyai beberapa pusat perlancongan keluarga seperti taman tema air. Kelebihan Bandar Sungai Petani ini menyebabkan ramai migran berpindah serta menetap di Bandar ini.3. 4.MPSPK menyarankan supaya penduduk Bandar ini tidak mengalami kesalahan faham di antara satu sama lain. MPSPK juga mengharapkan Bandar Sungai Petani menjadi sebuah Bandar yang maju di samping ekonomi dan perniagaan. Page 19 .

Page 20 . saya amat berbangga menjadi seorang penduduk di bandaraya Sungai Petani dan seterusnya menjadi warganegara Malaysia umumnya. Tanpa pentadbiran yang cekap. Sesungguhnya. Institusi pentadbiran tempatan amatlah penting dalam membangunkan sesebuah kawasan yang mempunyai persekitran yang mantap. akan lemahlah sesebuah bandar tersebut. Melalui kajian ini. saya dapati banyak pengetahuan yang saya peroleh mengenai sejarah pertubuhan dan juga cara pemerintahan institusi pentadbiran ini dan saya sesungguhnya beruntung kerana saya dapat mengetahui tentang Majlis Bandaraya Sungai Petani dengan lebih dekat. Saya juga berharap Majlis Bandaraya Sungai Petani akan terus maju dan membawa kemodenan kepada penduduk Sungai Petani serta membuka minda rakyat serta memajukannya.Kesimpulannya.

Page 21 .

PETA BANDAR SUNGAI PETANI P 22 ¢ ¡  .

P 23 ¥ ¤£ .MENARA JAM BESAR BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT TANAH KUALA MUDA.

28 Ogos 2003.my/web/guest/home Akhbar Berita Harian. Sudin Bin Hasan. Majalah Majalah Keluaran MPSP Edisi Ketiga Keluaran Perpustakaan Awam Sungai Petani.mpspk. Kedah. Jalan Ibrahim. 08000 Sg.Internet Portal Rasmi MPSP. Petani.gov. Warta Darul Aman. Bangunan MPSP. Melawat tempat kajian Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Kuala Muda Tingkat 1. 1981. Page 24 . Buku Ilmiah Pihak Pentadbiran Daerah Kuala Muda Yan. halaman 1. 15 Jun 2006.http://www. halaman 27.

Page 25 .

kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancah rasuah. maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu. sektor awam sewajarnya menghormati raja dan pemimpin negara setiap masa. Tidak dilupakan juga. Dalam pentadbiran institusi tempatan. Misalnya.Dalam hal ini. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatupadukan rakyat. sebarang Page 26 .Tulissatueseitidakkurangdaripada100patahperkataanyangmengandungipengamalanunsurp atriotismeberdasarkansoalandibawah. Seterusnya. kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran. unsur patriotisme yang perlu diamalkan oleh kakitangan-kakitangan sektor awam ialah bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran. Untuk pentadbiran yang efektif. Soalan: Bagaimanakahinstitusipentadbirantempatandapatmemperkukuhintegrasinasionaldinegar akita? Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan. Jika rasuah dihapuskan. Mereka akan menjadi contoh pengajaran yang sihat kepada orang awam agar menghormati raja dan pemimpin negara. misalnya MajlisPerbandaran dan MajlisDaerah. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional.

Page 27 . Sebarang tindakan haruslah secara adil saksama dan tidak membebani penduduk tempatan. Misalnya. maka wujudlah perpaduan nasional. rakyat jelata menggembleng tenaga dengan pihak berkuasa sekali gus wujudlah perasaan cinta akan negara. Apabila wujudnya perpaduan dan keharmonian antara kedua-dua pihak ini.masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklah ditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan. Apabila masalah masyarakat tidak wujud. seperti majlis perbandaran. Oleh hal demikian. Dalam institusi pentadbiran tempatan. kakitangan institusi pentadbiran tempatan haruslah bergabung tenaga dan berkongsi idea dalam mengatasi masalah jenayah. Dengan ini. tindakan undang-undang tempatan hendaklah munasabah dan relevan. Apabila tiada diskriminasi perkauman. sudah pasti integrasi nasional dapat dikecap nikmat. elemen bersatu padu dan berharmoni merupakan elemen penting dalam melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik. maka masyarakat akan hidup bersatu padu. Dengan erti kata lain. kakitangan perlu berlaku adil dan bertimbang rasa. pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam. Seperkara lagi. Akhir sekali.

sikap bersatu padu antara kaum dalam dijalinkan dengan mudah dan efektif. unsur-unsur patriotisme dalam institusi pentadbiran tempatan perlu diterapkan jika kita hendak rakyat hidup harmoni dan bersatu padu. Dengan cara ini.Konklusinya. Page 28 . kakitangan awam haruslah menunjukkan iltizam yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat. Dalam konteks ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful