TAJUK KAJIAN

NAMA :AHMAD ZULHILMI BIN ROSLI NO MAKTAB : 09062 KELAS : 3 CAMBRDIGE
Page 1

Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Page 2

kepada guru Sejarah saya .Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini . Sekian terima kasih. Ibu bapa saya juga telah memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dengan membelikan saya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian ini. Page 3 . Tanpa budi baik beliau . sudah tentu proses menjalankan kajian ini adalah lebih sukar . Ribuan terima kasih . Penghargaan saya juga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa saya. Puan Azura Bt Ishak dan Puan Shamsiah Bt Mat Jusoh yang telah banyak membimbing dan mencurah ilmu kepada saya serta rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini . Rosli Bin Ahmad dan Norhafishah Bt mohd Rosdi dan adik-beradik yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya amat memerlukan .

kajian ini dijalankan untuk mengetahui peranan institusi pentandbiran tenpatan ini. objektif bagi kajian ini adalah untuk mengetahui latar belakang institusi pentadbiran ini supaya saya dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah berlalu dan apakah hasil kerja kuat oleh para pentadbir tanah air bagi memajukan Negara Malaysia.Kemudian.Pertama sekali. Page 4 . objektif saya untuk melakukan tugasan ini adalah untuk mengenali Institusi Pentadbiran Tempatan dengan lebih teliti. objektif kajian ini adalah untuk mengetahui visi serta misi yang hendak dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan yang mentadbit tempat tinggal saya sekarang ini. Seterusnya.Di sebalik itu. objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkembangan yang telah dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan ini sepanjang pemerintahan.Ini dapat memberikan jati diri kepada saya untuk mengambil iktibar terhadap pengajaran yang terdapat di sebalik kajian ini. Akhir sekali.

Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah . seperti yang tercatat di bawah : a) Analisis dokumen Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini . majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sungai Petani. buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut. b) Lawatan dan pemerhatian Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini . Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar . artikel .Laman web institusi pentadbiran tempatan ini memberi saya pelbagai sumber untuk dihuraikan dalam tugasan ini. Kami juga membuat penyelidikkan perpustakaan bagi mendapatkan informasi yang lebih tepat.Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini .Kaedah ini dilakukan secara individu dan bukan secara berkumpulan. Page 5 . c) Internet Saya memilih kaedah ini kerana informasinya mudah untuk diperoleh.

Page 6 .

1 MATLAMAT MPSPK mempunyai matlamat tersendiri di atas penubuhanya iaitu akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kawalan pembangunan. Kedah Darul Aman.3. perlesenan. penyediaan kemudahan insfrastruktur dan sebagainya bagi memastikan Page 7 . Penduduk bandar Sungai Petani sering memanggil institusi ini dengan nama MPSP . 1. perancangan. OBJEKTIF. 08000 Sungai Petani. VISI PERTUBUHAN 1. NAMA RINGKAS ATAU NAMA LAIN Majlis Perbandaran Sungai Petanimerupakan nama rasmi institusi pentadbiran tersebut . MISI . 1.2 LOKASI Majlis Perbandaran Sungai Petani terletak di tengah-tengah bandar Sungai Petani di bawah alamat Kompleks SP Plaza. Jalan Ibrahin.0 INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1.1 NAMA RASMI.3 MATLAMAT. MPSPmerupakan nama ringkas untuk institusi pentadbiran ini .1.

1. mengenalpasti dan melaksana projek-projek sosio ekonomi kepada orang ramai selaras dengan pernan dan tanggungjawab MPSPK selaku pihak berkuasa tempatan. Page 8 .3.2 OBJEKTIF Objektif penubuhan MPSPK ini ialah untuk mengemaskini Undang-Undang kecil yang diterimapakai oleh majlis dari semasa ke semasa. MPSPK juga akan memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan disebalik meninggikan mutu perkhitmatan dan imej jabatan.kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk Sungai Petani dan Kuala Muda amnya. 1.3 MISI Misi yang terdapat dalam majlis perbandaran ini seperti mewujudkan budaya kerja yang berkualiti. responsif dan komited dalam mecapai visi MPSPK dan menjadikan MPSPK sebagai pemangkin kepada pembangunan dalam mewujudkan perbandaran yang terancang dan sempurna serta merancang.3. iaitu dengan menggubal dan embuat pindaan sekiranya perlu. berkemahiran.3.4 VISI Bagi visi pertubuhan MPSPK pulan ialah untuk melahirkan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Majlis yang cekap dan dinamik kearah mewujudkan perbandaran yang selesa dan sempurna serta mempunyai daya maju sosio ekonomi yang mantap. Seterusnya. 1.

Antaranya ialah Jabatan Bangunan. Dengan ini disertakan rajah carta organisasi yang telah dirangka. carta organisasi yang telah dirangka dapat membuat kan Bandar Sungai Petani ini makmur dan maju. Jabatan Kejuruteraaan. Terdapat beberapa Jabatan yang tubuhkan bagi mengukuhkan lagi pentadbiran. Jabatan Lanskap dan Rekresi dan banyak lagi. Page 9 .4 CARTA ORGANISASI DAN SENARAI PENTADBIR MPSPK telah mengatur carta organisasi yang tersendiri bagi mengukuhkan pentadbiran. Jabatan Kesihatan. Selain itu.1.

Page 10 .

AMK. BCK SENARAI PENTADBIR JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI Rozaina bt. SDK. SDK. Osman. AMK. AMK. BCK 1994 . BCK 2. BCK 4. AMK. AMK. Encik Abdul Aziz Bin Abd Ghani.SENARAI PEDTADBIR YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. AMK. SDK. Encik Modh Puat Bin Mohd Ali. Haji Abdul Wahab Bin Abdullah. Encik Osman Bin Salleh. BCK 5. Dato' Paduka Haji Radzi. DSDK.2006 2006 .2009 2009 ± 8. SDK. AMK. Dato¶ Haji Abdul Rahman Bin Ahmad. BCK 2005 . Abdul Rahim Penolong Setiausaha Pengurusan Tertinggi PEGAWAI UTAMA Page 11 .1997 1997 .1998 1998 . AMK. SDK. Haji Abdul Mukhti Bin Abdullah. SDK.BCK Yang Di Pertua Pengurusan Tertinggi Radzuan b. BCK Setiausaha Pengurusan Tertinggi Rozaimie b. BCK 2003 2005 6. Haji Abdullah Bin Haji Osman.2003 3.2001 2001 . AMK. YBHG. BCK 9. Haji Adzmi Bin Din. BCK 7. Puan Rozaina Binti Dato¶ Paduka Haji Radzi.2008 2008 .

Haji Kassim Jurutera Jabatan Kejuruteraan Mohd Fuad b. Ahmad Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Lanskap dan Rekreasi Mohd Yusri b.Adoni Suhaila bt. Mohamad Yusop Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Teknologi Maklumat Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Noorlaila bt. Bakir Pegawai Penilaian Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Rohani bt. Mat Ali Penolong Pegawai Tadbir Jabatan Sekretariat Haji Mahadzir b. Abu Bakar Pegawai Perancang Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Bandar Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Suhairi b. Mustafa Akauntan Jabatan Perbendaharaan Haji Hamzah b. Mustaffa Arkitek Jabatan Bangunan Tan Ling Ling Penolong Pegawai Penilaian Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Thevanai a/p Sinnappan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Unit Pusat Setempat (OSC) Page 12 .

KM. Majlis Daerah Kuala Muda dipertanggungjawabkan untuk mentadbir keseluruhan kawasan daerah Kuala Muda dari segi perancangan. Merbok. kawalan bangunan. Pada 1 Februari 1978. Majlis Daerah Kuala Muda diwujudkan bagi menggatikan MDKT. Bedong dan Gurun. Lembaga Bandaran Sungai Petani (Sungai Petani Town Board) untuk penttadbiran Bandar Sungai Petani diwujudkan. kesihatan. Pada 1 Ogos 1975. Bukit Selambau. Sungai Petani sekali lagi dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran pada 2 Julai 1994 dan perishtiharaan ini telah disempurnakan oleh YAB Tan Seri Dato¶ Seri Haji Osman bin Haji Aroff Menteri Besar Kedah pada masa itu.0 LATAR BELAKANG 2. 2.1 SEJARAH PENUBUHAN Sejarah pebubuhan sistem Kerajaan Tempatan di Sungai Petani bermula pada tahun 50-an lagi.2 y UNDANG ± UNDANG Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996 y Page 13 . kemajuan projek dan pelesenan.2.KM) ditubuhkan dengan meliputi kawasan Sungai Lalang. iaitu ketika Ordinan Majlis Tempatan 1952 diluluskan dan di terima pakai. Kemudian dalam tahun 1953. Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda (MDKT. Jeniang.

y Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133) Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171) Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 y y y y y y 2. Majlis Daerah Sungai Petani adalah bertanggungjawab untuk mentadbir seluruh Sungai Petani dari segi perancangan. pembangunan dan sebagainya. kesihatan awam. Seperti lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan antara bidang petugas adalah member perkhidmatan Page 14 . Maka majlis juga menjalankan tanggungjawab wajib dan tanggungjawab tidak wajib.3 PERINCIAN PERANAN / TANGGUNGJAWAB BIDANG TUGAS PENTADBIR Selepas penubuhan ini. perlesenan. kawalan bangunan.

4 CARA PERLANTIKAN PENTANDBIR TEMPATAN Seperti yang sedia maklum. anggota-anggota ini dilantik oleh keraajan negeri yang mempunyai kuasa dan boleh diketagorikan sebagai bidang tugas mereka. Manakal. manjadi agen pembangunan. anggota-anggota aljis yang lain. mengawal pembangunan. 2. keanggotaan Majlis terdiri daripada Yang Di- Pertua.perbandaran. Kebiasaannya. penguatkuasa Undang-Undang dan automi kewangan. pegawai-pegawai yang lain merupakan kakitanga keraajaan Page 15 .

2 . Ekonomi Dalam membangunkan ekonomi bandar Sungai Petani . Semua ini . Majlis Perbandaran Sungai Petani tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . Pertama . Majlis dapat memastikan bandar Sungai Petani sebagai destinasi pelancongan setanding tempat ± tempat lain di Malaysia . pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Sungai Petani sentiasa berada di samping bandar ± bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat . Pendidikan Selain faktor ekonomi . kedai± kedai . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis PerbandaranSungai Petani . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah .PERANAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . 4 buah sekolah kebangsaan jenis Tamil dan juga 12 Page 16 . dan kesemuanya amat efektif . pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis . Terdapat sebanyak 15 buah sekolah kebangsaan . 5 buah sekolah jenis kebangsaan Cina . secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi pend uduk bandar tersebut . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula . pusat beli ± belah dan juga taman tema air yang baru dibina . Dengan ini . Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan Bandar Sungai Petani . Majlis Perbandaran Sungai Petani juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga di tempat tersebut .

Klinik Kesihatan Sungai Petani . Ibu Pejabat Polis . selamat dan sejahtera . Kebudayaan Bandar Sungai Petani yang terdiri daripada pelbagai kaum membuatkan rakyat di daerah ini berada dalam keadaan aman dan sentosa. Penduduk Sungai Petani saling mengecapi perayaan tidak mengira bangsa. Penduduk Sungai Petani juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Sungai Petani . India dan lain-lain saling bersatu padu dan bekerjasama berlandaskan konsep µ1 Malaysia¶. Pejabat Kastam Diraja Malaysia . Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Sungai Petani sentiasa setanding dengan bandar ± bandar ataupun daerah ± daerah lain dari segi pendidikan .buah sekolah menengah kebangsaan . dan juga Pejabat Penerangan Sungai Petani telah ditubuhkan . Page 17 . Cina. Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan berkesan kerana kaum Melayu. Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis . Kemasyarakatan Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Sungai Petani hidup secara aman . 3 . Ini membuktikan penduduk Sungai Petani mempunyai kosep kebudayaan yang ketara. contohnya bangsa India ziarah-menziarahi jirannya yang berbangsa Melayu. 4. Ini akan memastikan bahawa bandar Sungai Petani sentiasa akan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . Balai Bomba dan Penyelamat .

Pembangunan prasarana / Fizikal Majlis Perbandaran Sungai Petani telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi . Hal ini mendatangkan masalah kepada Majlis ketrana harus merperbaiki semula harta-harta yang telah rosak akibat perbuatan yang tidak bermoral ini. membina kedai ± kedai untuk penduduk bandar . Page 18 . membaik-pulih jalan raya . Cabaran yang hadapi Pihak Majlis mempunyai banyak cabaran yang akan dating dan perlu ditandingi. memajukan kemudahan awam . Cabaran-cabaran yang dimasukkanadalah seperti vandalisme yang kebanyakkannyadilakukan oleh remaja-remaja yang tediri daripada pelajar sekolah. 2. membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru . menaik taraf sekolah . Vandalisme ini merupakan gejala yang melibatkan dinding-dinding bangunan dan harta-harta awam.PERKEMBANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong . Selain itu masalah ekonomi masyarakat juga mendatangkan masalah kepada pihak majlis. Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut . Cabarancabaran ini kenbiasaannhya datang daripada rakyat itu sendiri samada dari masalah disiplinmisalnya perlanggaran undang-undang.

taman rekreasi. saranan yang dikeluarkan seperti penduduk perlu berhati-hati ketika melintas jalan.Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Keistimewaan Bandar Sungai Petani ini semestinya mempunyai beberapa pusat perlancongan keluarga seperti taman tema air. 4. Salah satu keistimewaan Bandar Sungai Petani ialah bangunannya yang tersergam indah.MPSPK menyarankan supaya penduduk Bandar ini tidak mengalami kesalahan faham di antara satu sama lain. MPSPK mengharapkan supaya perpaduan kauam dapat diwujudkan dari segi semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua.3. MPSPK juga mengharapkan Bandar Sungai Petani menjadi sebuah Bandar yang maju di samping ekonomi dan perniagaan. Selain itu. dan taman haiwan. Saranan dan Harapan Majlis Perbandaran Sungai Petani telah menetapkan harapan dan saranan demi kebaikan dan keamanan penduduk-penduduk Sungai Petani. Kelebihan Bandar Sungai Petani ini menyebabkan ramai migran berpindah serta menetap di Bandar ini.Bandar Sungai Petani juga dapat ditonjol dengan bangunan-bangunan yang unik serta melambangkan pembangunan berasaskan teknologi moden zaman sekarang. Page 19 . MPSPK berharap supaya menjadikan Sungai Petani sebagai sebuah Bandar yang selamat dam sejahtera.

Kesimpulannya. Saya juga berharap Majlis Bandaraya Sungai Petani akan terus maju dan membawa kemodenan kepada penduduk Sungai Petani serta membuka minda rakyat serta memajukannya. Page 20 . Tanpa pentadbiran yang cekap. Sesungguhnya. Institusi pentadbiran tempatan amatlah penting dalam membangunkan sesebuah kawasan yang mempunyai persekitran yang mantap. akan lemahlah sesebuah bandar tersebut. Melalui kajian ini. saya dapati banyak pengetahuan yang saya peroleh mengenai sejarah pertubuhan dan juga cara pemerintahan institusi pentadbiran ini dan saya sesungguhnya beruntung kerana saya dapat mengetahui tentang Majlis Bandaraya Sungai Petani dengan lebih dekat. saya amat berbangga menjadi seorang penduduk di bandaraya Sungai Petani dan seterusnya menjadi warganegara Malaysia umumnya.

Page 21 .

PETA BANDAR SUNGAI PETANI P 22 ¢ ¡  .

P 23 ¥ ¤£ .MENARA JAM BESAR BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT TANAH KUALA MUDA.

08000 Sg.my/web/guest/home Akhbar Berita Harian. halaman 1. Buku Ilmiah Pihak Pentadbiran Daerah Kuala Muda Yan. halaman 27. Kedah. Majalah Majalah Keluaran MPSP Edisi Ketiga Keluaran Perpustakaan Awam Sungai Petani. Jalan Ibrahim. Petani. 1981. Page 24 . Melawat tempat kajian Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Kuala Muda Tingkat 1.Internet Portal Rasmi MPSP. Sudin Bin Hasan. 28 Ogos 2003.gov.mpspk. 15 Jun 2006. Bangunan MPSP.http://www. Warta Darul Aman.

Page 25 .

Dalam hal ini. Dalam pentadbiran institusi tempatan. memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancah rasuah. Misalnya. misalnya MajlisPerbandaran dan MajlisDaerah. sebarang Page 26 . Untuk pentadbiran yang efektif. kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran. Mereka akan menjadi contoh pengajaran yang sihat kepada orang awam agar menghormati raja dan pemimpin negara. Tidak dilupakan juga. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu. Seterusnya. Jika rasuah dihapuskan. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatupadukan rakyat. unsur patriotisme yang perlu diamalkan oleh kakitangan-kakitangan sektor awam ialah bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran.Tulissatueseitidakkurangdaripada100patahperkataanyangmengandungipengamalanunsurp atriotismeberdasarkansoalandibawah. Soalan: Bagaimanakahinstitusipentadbirantempatandapatmemperkukuhintegrasinasionaldinegar akita? Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan. sektor awam sewajarnya menghormati raja dan pemimpin negara setiap masa.

Sebarang tindakan haruslah secara adil saksama dan tidak membebani penduduk tempatan. pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam. Dengan erti kata lain. kakitangan perlu berlaku adil dan bertimbang rasa. Apabila wujudnya perpaduan dan keharmonian antara kedua-dua pihak ini. Dengan ini. tindakan undang-undang tempatan hendaklah munasabah dan relevan. kakitangan institusi pentadbiran tempatan haruslah bergabung tenaga dan berkongsi idea dalam mengatasi masalah jenayah. Misalnya. sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan. Apabila masalah masyarakat tidak wujud. Seperkara lagi. maka wujudlah perpaduan nasional. Apabila tiada diskriminasi perkauman. elemen bersatu padu dan berharmoni merupakan elemen penting dalam melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik. rakyat jelata menggembleng tenaga dengan pihak berkuasa sekali gus wujudlah perasaan cinta akan negara. Akhir sekali. Dalam institusi pentadbiran tempatan.masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklah ditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. Oleh hal demikian. sudah pasti integrasi nasional dapat dikecap nikmat. Page 27 . maka masyarakat akan hidup bersatu padu. seperti majlis perbandaran.

Dengan cara ini. kakitangan awam haruslah menunjukkan iltizam yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat.Konklusinya. sikap bersatu padu antara kaum dalam dijalinkan dengan mudah dan efektif. Page 28 . unsur-unsur patriotisme dalam institusi pentadbiran tempatan perlu diterapkan jika kita hendak rakyat hidup harmoni dan bersatu padu. Dalam konteks ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful