TAJUK KAJIAN

NAMA :AHMAD ZULHILMI BIN ROSLI NO MAKTAB : 09062 KELAS : 3 CAMBRDIGE
Page 1

Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Page 2

Penghargaan saya juga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa saya.Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini . kepada guru Sejarah saya . Ibu bapa saya juga telah memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dengan membelikan saya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian ini. Rosli Bin Ahmad dan Norhafishah Bt mohd Rosdi dan adik-beradik yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya amat memerlukan . Puan Azura Bt Ishak dan Puan Shamsiah Bt Mat Jusoh yang telah banyak membimbing dan mencurah ilmu kepada saya serta rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini . sudah tentu proses menjalankan kajian ini adalah lebih sukar . Sekian terima kasih. Page 3 . Tanpa budi baik beliau . Ribuan terima kasih .

objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkembangan yang telah dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan ini sepanjang pemerintahan. kajian ini dijalankan untuk mengetahui peranan institusi pentandbiran tenpatan ini. objektif bagi kajian ini adalah untuk mengetahui latar belakang institusi pentadbiran ini supaya saya dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah berlalu dan apakah hasil kerja kuat oleh para pentadbir tanah air bagi memajukan Negara Malaysia.Pertama sekali. Page 4 .Di sebalik itu.Ini dapat memberikan jati diri kepada saya untuk mengambil iktibar terhadap pengajaran yang terdapat di sebalik kajian ini.Kemudian. objektif kajian ini adalah untuk mengetahui visi serta misi yang hendak dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan yang mentadbit tempat tinggal saya sekarang ini. Akhir sekali. Seterusnya. objektif saya untuk melakukan tugasan ini adalah untuk mengenali Institusi Pentadbiran Tempatan dengan lebih teliti.

majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sungai Petani. seperti yang tercatat di bawah : a) Analisis dokumen Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini .Kaedah ini dilakukan secara individu dan bukan secara berkumpulan. Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah .Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini . buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut. artikel . c) Internet Saya memilih kaedah ini kerana informasinya mudah untuk diperoleh. b) Lawatan dan pemerhatian Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini . Page 5 . Kami juga membuat penyelidikkan perpustakaan bagi mendapatkan informasi yang lebih tepat. Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar .Laman web institusi pentadbiran tempatan ini memberi saya pelbagai sumber untuk dihuraikan dalam tugasan ini.

Page 6 .

1. MISI . NAMA RINGKAS ATAU NAMA LAIN Majlis Perbandaran Sungai Petanimerupakan nama rasmi institusi pentadbiran tersebut . penyediaan kemudahan insfrastruktur dan sebagainya bagi memastikan Page 7 . 08000 Sungai Petani. MPSPmerupakan nama ringkas untuk institusi pentadbiran ini . 1. OBJEKTIF.1 MATLAMAT MPSPK mempunyai matlamat tersendiri di atas penubuhanya iaitu akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kawalan pembangunan. VISI PERTUBUHAN 1.2 LOKASI Majlis Perbandaran Sungai Petani terletak di tengah-tengah bandar Sungai Petani di bawah alamat Kompleks SP Plaza.1. Kedah Darul Aman. Jalan Ibrahin.3 MATLAMAT. perancangan.0 INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. perlesenan.1 NAMA RASMI. Penduduk bandar Sungai Petani sering memanggil institusi ini dengan nama MPSP .3.

mengenalpasti dan melaksana projek-projek sosio ekonomi kepada orang ramai selaras dengan pernan dan tanggungjawab MPSPK selaku pihak berkuasa tempatan.3 MISI Misi yang terdapat dalam majlis perbandaran ini seperti mewujudkan budaya kerja yang berkualiti. 1.3. berkemahiran.4 VISI Bagi visi pertubuhan MPSPK pulan ialah untuk melahirkan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Majlis yang cekap dan dinamik kearah mewujudkan perbandaran yang selesa dan sempurna serta mempunyai daya maju sosio ekonomi yang mantap. Seterusnya.kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk Sungai Petani dan Kuala Muda amnya.3.3. 1. 1. responsif dan komited dalam mecapai visi MPSPK dan menjadikan MPSPK sebagai pemangkin kepada pembangunan dalam mewujudkan perbandaran yang terancang dan sempurna serta merancang. Page 8 .2 OBJEKTIF Objektif penubuhan MPSPK ini ialah untuk mengemaskini Undang-Undang kecil yang diterimapakai oleh majlis dari semasa ke semasa. MPSPK juga akan memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan disebalik meninggikan mutu perkhitmatan dan imej jabatan. iaitu dengan menggubal dan embuat pindaan sekiranya perlu.

1.4 CARTA ORGANISASI DAN SENARAI PENTADBIR MPSPK telah mengatur carta organisasi yang tersendiri bagi mengukuhkan pentadbiran. Page 9 . Antaranya ialah Jabatan Bangunan. Jabatan Kesihatan. Dengan ini disertakan rajah carta organisasi yang telah dirangka. carta organisasi yang telah dirangka dapat membuat kan Bandar Sungai Petani ini makmur dan maju. Terdapat beberapa Jabatan yang tubuhkan bagi mengukuhkan lagi pentadbiran. Jabatan Kejuruteraaan. Selain itu. Jabatan Lanskap dan Rekresi dan banyak lagi.

Page 10 .

SDK.1997 1997 . Dato' Paduka Haji Radzi. Haji Abdul Mukhti Bin Abdullah.2001 2001 . AMK. AMK. BCK 2005 . SDK. BCK 2003 2005 6. AMK. AMK. Haji Adzmi Bin Din. SDK. Puan Rozaina Binti Dato¶ Paduka Haji Radzi. AMK. BCK 1994 . Abdul Rahim Penolong Setiausaha Pengurusan Tertinggi PEGAWAI UTAMA Page 11 . BCK 4. BCK 9.2006 2006 . Osman. AMK.2008 2008 .BCK Yang Di Pertua Pengurusan Tertinggi Radzuan b. Haji Abdul Wahab Bin Abdullah. AMK. BCK 2. DSDK. AMK. Haji Abdullah Bin Haji Osman. Encik Abdul Aziz Bin Abd Ghani. YBHG. BCK Setiausaha Pengurusan Tertinggi Rozaimie b.SENARAI PEDTADBIR YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. AMK.1998 1998 . BCK 7.2009 2009 ± 8. Encik Osman Bin Salleh. SDK. Encik Modh Puat Bin Mohd Ali. BCK 5. Dato¶ Haji Abdul Rahman Bin Ahmad. SDK.2003 3. BCK SENARAI PENTADBIR JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI Rozaina bt. SDK.

Mat Ali Penolong Pegawai Tadbir Jabatan Sekretariat Haji Mahadzir b. Ahmad Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Lanskap dan Rekreasi Mohd Yusri b. Bakir Pegawai Penilaian Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Rohani bt. Mohamad Yusop Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Teknologi Maklumat Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Noorlaila bt. Mustafa Akauntan Jabatan Perbendaharaan Haji Hamzah b.Adoni Suhaila bt. Mustaffa Arkitek Jabatan Bangunan Tan Ling Ling Penolong Pegawai Penilaian Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Thevanai a/p Sinnappan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Unit Pusat Setempat (OSC) Page 12 . Haji Kassim Jurutera Jabatan Kejuruteraan Mohd Fuad b. Abu Bakar Pegawai Perancang Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Bandar Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Suhairi b.

Lembaga Bandaran Sungai Petani (Sungai Petani Town Board) untuk penttadbiran Bandar Sungai Petani diwujudkan.KM) ditubuhkan dengan meliputi kawasan Sungai Lalang. Pada 1 Ogos 1975. kesihatan. Majlis Daerah Kuala Muda dipertanggungjawabkan untuk mentadbir keseluruhan kawasan daerah Kuala Muda dari segi perancangan. 2.0 LATAR BELAKANG 2. Sungai Petani sekali lagi dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran pada 2 Julai 1994 dan perishtiharaan ini telah disempurnakan oleh YAB Tan Seri Dato¶ Seri Haji Osman bin Haji Aroff Menteri Besar Kedah pada masa itu. iaitu ketika Ordinan Majlis Tempatan 1952 diluluskan dan di terima pakai.1 SEJARAH PENUBUHAN Sejarah pebubuhan sistem Kerajaan Tempatan di Sungai Petani bermula pada tahun 50-an lagi. Majlis Daerah Kuala Muda diwujudkan bagi menggatikan MDKT. kemajuan projek dan pelesenan. Bukit Selambau. kawalan bangunan.2 y UNDANG ± UNDANG Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996 y Page 13 . Merbok.2. Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda (MDKT. Jeniang.KM. Bedong dan Gurun. Kemudian dalam tahun 1953. Pada 1 Februari 1978.

Maka majlis juga menjalankan tanggungjawab wajib dan tanggungjawab tidak wajib. kesihatan awam. Majlis Daerah Sungai Petani adalah bertanggungjawab untuk mentadbir seluruh Sungai Petani dari segi perancangan. kawalan bangunan. perlesenan.y Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133) Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171) Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 y y y y y y 2.3 PERINCIAN PERANAN / TANGGUNGJAWAB BIDANG TUGAS PENTADBIR Selepas penubuhan ini. Seperti lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan antara bidang petugas adalah member perkhidmatan Page 14 . pembangunan dan sebagainya.

perbandaran. anggota-anggota aljis yang lain. Manakal. 2. keanggotaan Majlis terdiri daripada Yang Di- Pertua.4 CARA PERLANTIKAN PENTANDBIR TEMPATAN Seperti yang sedia maklum. pegawai-pegawai yang lain merupakan kakitanga keraajaan Page 15 . penguatkuasa Undang-Undang dan automi kewangan. manjadi agen pembangunan. Kebiasaannya. anggota-anggota ini dilantik oleh keraajan negeri yang mempunyai kuasa dan boleh diketagorikan sebagai bidang tugas mereka. mengawal pembangunan.

Terdapat sebanyak 15 buah sekolah kebangsaan .PERANAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . 5 buah sekolah jenis kebangsaan Cina . pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Sungai Petani sentiasa berada di samping bandar ± bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat . Majlis dapat memastikan bandar Sungai Petani sebagai destinasi pelancongan setanding tempat ± tempat lain di Malaysia . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula . Ekonomi Dalam membangunkan ekonomi bandar Sungai Petani . Semua ini . pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis . Majlis Perbandaran Sungai Petani tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . Pendidikan Selain faktor ekonomi . Pertama . Majlis Perbandaran Sungai Petani juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga di tempat tersebut . dan kesemuanya amat efektif . Dengan ini . secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi pend uduk bandar tersebut . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah . 2 . kedai± kedai . 4 buah sekolah kebangsaan jenis Tamil dan juga 12 Page 16 . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis PerbandaranSungai Petani . pusat beli ± belah dan juga taman tema air yang baru dibina . Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan Bandar Sungai Petani .

contohnya bangsa India ziarah-menziarahi jirannya yang berbangsa Melayu. Pejabat Kastam Diraja Malaysia . Balai Bomba dan Penyelamat . Page 17 . Penduduk Sungai Petani juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Sungai Petani .buah sekolah menengah kebangsaan . Ini membuktikan penduduk Sungai Petani mempunyai kosep kebudayaan yang ketara. Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Sungai Petani sentiasa setanding dengan bandar ± bandar ataupun daerah ± daerah lain dari segi pendidikan . 4. Kemasyarakatan Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Sungai Petani hidup secara aman . India dan lain-lain saling bersatu padu dan bekerjasama berlandaskan konsep µ1 Malaysia¶. Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan berkesan kerana kaum Melayu. Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis . selamat dan sejahtera . 3 . Klinik Kesihatan Sungai Petani . Kebudayaan Bandar Sungai Petani yang terdiri daripada pelbagai kaum membuatkan rakyat di daerah ini berada dalam keadaan aman dan sentosa. Ibu Pejabat Polis . Ini akan memastikan bahawa bandar Sungai Petani sentiasa akan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . dan juga Pejabat Penerangan Sungai Petani telah ditubuhkan . Cina. Penduduk Sungai Petani saling mengecapi perayaan tidak mengira bangsa.

menaik taraf sekolah . Vandalisme ini merupakan gejala yang melibatkan dinding-dinding bangunan dan harta-harta awam. Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut . Cabaran-cabaran yang dimasukkanadalah seperti vandalisme yang kebanyakkannyadilakukan oleh remaja-remaja yang tediri daripada pelajar sekolah. Page 18 . membaik-pulih jalan raya . Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi . membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong . Cabarancabaran ini kenbiasaannhya datang daripada rakyat itu sendiri samada dari masalah disiplinmisalnya perlanggaran undang-undang.PERKEMBANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru . membina kedai ± kedai untuk penduduk bandar . Hal ini mendatangkan masalah kepada Majlis ketrana harus merperbaiki semula harta-harta yang telah rosak akibat perbuatan yang tidak bermoral ini. Cabaran yang hadapi Pihak Majlis mempunyai banyak cabaran yang akan dating dan perlu ditandingi. memajukan kemudahan awam . 2. Pembangunan prasarana / Fizikal Majlis Perbandaran Sungai Petani telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . Selain itu masalah ekonomi masyarakat juga mendatangkan masalah kepada pihak majlis.

Salah satu keistimewaan Bandar Sungai Petani ialah bangunannya yang tersergam indah. saranan yang dikeluarkan seperti penduduk perlu berhati-hati ketika melintas jalan.MPSPK menyarankan supaya penduduk Bandar ini tidak mengalami kesalahan faham di antara satu sama lain.Bandar Sungai Petani juga dapat ditonjol dengan bangunan-bangunan yang unik serta melambangkan pembangunan berasaskan teknologi moden zaman sekarang.3. Page 19 . MPSPK berharap supaya menjadikan Sungai Petani sebagai sebuah Bandar yang selamat dam sejahtera.Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Keistimewaan Bandar Sungai Petani ini semestinya mempunyai beberapa pusat perlancongan keluarga seperti taman tema air. MPSPK juga mengharapkan Bandar Sungai Petani menjadi sebuah Bandar yang maju di samping ekonomi dan perniagaan. MPSPK mengharapkan supaya perpaduan kauam dapat diwujudkan dari segi semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua. Selain itu. 4. taman rekreasi. dan taman haiwan. Saranan dan Harapan Majlis Perbandaran Sungai Petani telah menetapkan harapan dan saranan demi kebaikan dan keamanan penduduk-penduduk Sungai Petani. Kelebihan Bandar Sungai Petani ini menyebabkan ramai migran berpindah serta menetap di Bandar ini.

Kesimpulannya. Institusi pentadbiran tempatan amatlah penting dalam membangunkan sesebuah kawasan yang mempunyai persekitran yang mantap. Melalui kajian ini. saya dapati banyak pengetahuan yang saya peroleh mengenai sejarah pertubuhan dan juga cara pemerintahan institusi pentadbiran ini dan saya sesungguhnya beruntung kerana saya dapat mengetahui tentang Majlis Bandaraya Sungai Petani dengan lebih dekat. Sesungguhnya. Tanpa pentadbiran yang cekap. Saya juga berharap Majlis Bandaraya Sungai Petani akan terus maju dan membawa kemodenan kepada penduduk Sungai Petani serta membuka minda rakyat serta memajukannya. akan lemahlah sesebuah bandar tersebut. Page 20 . saya amat berbangga menjadi seorang penduduk di bandaraya Sungai Petani dan seterusnya menjadi warganegara Malaysia umumnya.

Page 21 .

PETA BANDAR SUNGAI PETANI P 22 ¢ ¡  .

P 23 ¥ ¤£ .MENARA JAM BESAR BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT TANAH KUALA MUDA.

Sudin Bin Hasan.my/web/guest/home Akhbar Berita Harian. halaman 27. Melawat tempat kajian Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Kuala Muda Tingkat 1. Petani. Kedah.mpspk. Warta Darul Aman. halaman 1. Jalan Ibrahim. Page 24 . 15 Jun 2006. 1981.gov.http://www. 08000 Sg. Majalah Majalah Keluaran MPSP Edisi Ketiga Keluaran Perpustakaan Awam Sungai Petani. 28 Ogos 2003. Bangunan MPSP.Internet Portal Rasmi MPSP. Buku Ilmiah Pihak Pentadbiran Daerah Kuala Muda Yan.

Page 25 .

sektor awam sewajarnya menghormati raja dan pemimpin negara setiap masa. Seterusnya. kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancah rasuah.Tulissatueseitidakkurangdaripada100patahperkataanyangmengandungipengamalanunsurp atriotismeberdasarkansoalandibawah. memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita.Dalam hal ini. Soalan: Bagaimanakahinstitusipentadbirantempatandapatmemperkukuhintegrasinasionaldinegar akita? Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan. Mereka akan menjadi contoh pengajaran yang sihat kepada orang awam agar menghormati raja dan pemimpin negara. maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu. Tidak dilupakan juga. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. sebarang Page 26 . misalnya MajlisPerbandaran dan MajlisDaerah. Misalnya. Untuk pentadbiran yang efektif. unsur patriotisme yang perlu diamalkan oleh kakitangan-kakitangan sektor awam ialah bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran. kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran. Dalam pentadbiran institusi tempatan. elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatupadukan rakyat. Jika rasuah dihapuskan. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah.

Dengan erti kata lain. maka wujudlah perpaduan nasional. Apabila wujudnya perpaduan dan keharmonian antara kedua-dua pihak ini. elemen bersatu padu dan berharmoni merupakan elemen penting dalam melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik. sudah pasti integrasi nasional dapat dikecap nikmat. Oleh hal demikian. Apabila masalah masyarakat tidak wujud. Apabila tiada diskriminasi perkauman. Dalam institusi pentadbiran tempatan. Dengan ini. Sebarang tindakan haruslah secara adil saksama dan tidak membebani penduduk tempatan. Seperkara lagi. rakyat jelata menggembleng tenaga dengan pihak berkuasa sekali gus wujudlah perasaan cinta akan negara. Akhir sekali. kakitangan institusi pentadbiran tempatan haruslah bergabung tenaga dan berkongsi idea dalam mengatasi masalah jenayah.masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklah ditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. maka masyarakat akan hidup bersatu padu. sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan. seperti majlis perbandaran. Page 27 . Misalnya. tindakan undang-undang tempatan hendaklah munasabah dan relevan. pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam. kakitangan perlu berlaku adil dan bertimbang rasa.

unsur-unsur patriotisme dalam institusi pentadbiran tempatan perlu diterapkan jika kita hendak rakyat hidup harmoni dan bersatu padu. kakitangan awam haruslah menunjukkan iltizam yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat. Dengan cara ini. Dalam konteks ini.Konklusinya. Page 28 . sikap bersatu padu antara kaum dalam dijalinkan dengan mudah dan efektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful