TAJUK KAJIAN

NAMA :AHMAD ZULHILMI BIN ROSLI NO MAKTAB : 09062 KELAS : 3 CAMBRDIGE
Page 1

Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Page 2

Puan Azura Bt Ishak dan Puan Shamsiah Bt Mat Jusoh yang telah banyak membimbing dan mencurah ilmu kepada saya serta rakan-rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini . kepada guru Sejarah saya . Rosli Bin Ahmad dan Norhafishah Bt mohd Rosdi dan adik-beradik yang sentiasa memberi bantuan serta sokongan dalam bentuk moral dan material ketika saya amat memerlukan . Page 3 . Ibu bapa saya juga telah memberikan sokongan dalam bentuk kewangan dengan membelikan saya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kajian ini. sudah tentu proses menjalankan kajian ini adalah lebih sukar . Penghargaan saya juga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa saya. Tanpa budi baik beliau . Ribuan terima kasih .Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini . Sekian terima kasih.

Page 4 . objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkembangan yang telah dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan ini sepanjang pemerintahan. objektif saya untuk melakukan tugasan ini adalah untuk mengenali Institusi Pentadbiran Tempatan dengan lebih teliti.Kemudian. kajian ini dijalankan untuk mengetahui peranan institusi pentandbiran tenpatan ini. objektif kajian ini adalah untuk mengetahui visi serta misi yang hendak dicapai oleh institusi pentadbiran tempatan yang mentadbit tempat tinggal saya sekarang ini.Pertama sekali. Seterusnya. Akhir sekali.Ini dapat memberikan jati diri kepada saya untuk mengambil iktibar terhadap pengajaran yang terdapat di sebalik kajian ini.Di sebalik itu. objektif bagi kajian ini adalah untuk mengetahui latar belakang institusi pentadbiran ini supaya saya dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah berlalu dan apakah hasil kerja kuat oleh para pentadbir tanah air bagi memajukan Negara Malaysia.

Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah . Kami juga membuat penyelidikkan perpustakaan bagi mendapatkan informasi yang lebih tepat. b) Lawatan dan pemerhatian Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini . majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sungai Petani.Kaedah ini dilakukan secara individu dan bukan secara berkumpulan. Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar . buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut.Laman web institusi pentadbiran tempatan ini memberi saya pelbagai sumber untuk dihuraikan dalam tugasan ini. artikel . seperti yang tercatat di bawah : a) Analisis dokumen Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini . c) Internet Saya memilih kaedah ini kerana informasinya mudah untuk diperoleh. Page 5 .Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini .

Page 6 .

1 MATLAMAT MPSPK mempunyai matlamat tersendiri di atas penubuhanya iaitu akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kawalan pembangunan. 08000 Sungai Petani. Jalan Ibrahin. penyediaan kemudahan insfrastruktur dan sebagainya bagi memastikan Page 7 . Penduduk bandar Sungai Petani sering memanggil institusi ini dengan nama MPSP .3. perancangan. MPSPmerupakan nama ringkas untuk institusi pentadbiran ini .3 MATLAMAT. OBJEKTIF.1 NAMA RASMI.1. perlesenan. 1. Kedah Darul Aman. 1.0 INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. MISI . VISI PERTUBUHAN 1.2 LOKASI Majlis Perbandaran Sungai Petani terletak di tengah-tengah bandar Sungai Petani di bawah alamat Kompleks SP Plaza. NAMA RINGKAS ATAU NAMA LAIN Majlis Perbandaran Sungai Petanimerupakan nama rasmi institusi pentadbiran tersebut .

kemajuan pembangunan bandar dan kemakmuran hidup penduduk Sungai Petani dan Kuala Muda amnya. responsif dan komited dalam mecapai visi MPSPK dan menjadikan MPSPK sebagai pemangkin kepada pembangunan dalam mewujudkan perbandaran yang terancang dan sempurna serta merancang. 1.3.3. 1. iaitu dengan menggubal dan embuat pindaan sekiranya perlu. MPSPK juga akan memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan disebalik meninggikan mutu perkhitmatan dan imej jabatan. Seterusnya. berkemahiran.4 VISI Bagi visi pertubuhan MPSPK pulan ialah untuk melahirkan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan Majlis yang cekap dan dinamik kearah mewujudkan perbandaran yang selesa dan sempurna serta mempunyai daya maju sosio ekonomi yang mantap. Page 8 .2 OBJEKTIF Objektif penubuhan MPSPK ini ialah untuk mengemaskini Undang-Undang kecil yang diterimapakai oleh majlis dari semasa ke semasa. 1.3.3 MISI Misi yang terdapat dalam majlis perbandaran ini seperti mewujudkan budaya kerja yang berkualiti. mengenalpasti dan melaksana projek-projek sosio ekonomi kepada orang ramai selaras dengan pernan dan tanggungjawab MPSPK selaku pihak berkuasa tempatan.

4 CARTA ORGANISASI DAN SENARAI PENTADBIR MPSPK telah mengatur carta organisasi yang tersendiri bagi mengukuhkan pentadbiran. carta organisasi yang telah dirangka dapat membuat kan Bandar Sungai Petani ini makmur dan maju. Page 9 . Jabatan Lanskap dan Rekresi dan banyak lagi.1. Jabatan Kejuruteraaan. Selain itu. Dengan ini disertakan rajah carta organisasi yang telah dirangka. Terdapat beberapa Jabatan yang tubuhkan bagi mengukuhkan lagi pentadbiran. Antaranya ialah Jabatan Bangunan. Jabatan Kesihatan.

Page 10 .

BCK Yang Di Pertua Pengurusan Tertinggi Radzuan b.2009 2009 ± 8.SENARAI PEDTADBIR YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1. BCK 1994 . AMK. Puan Rozaina Binti Dato¶ Paduka Haji Radzi. Abdul Rahim Penolong Setiausaha Pengurusan Tertinggi PEGAWAI UTAMA Page 11 . AMK. SDK. SDK. Haji Abdul Mukhti Bin Abdullah. Haji Adzmi Bin Din. BCK 2. BCK SENARAI PENTADBIR JABATAN PENGURUSAN TERTINGGI Rozaina bt. AMK.2006 2006 . AMK. Haji Abdul Wahab Bin Abdullah. Dato¶ Haji Abdul Rahman Bin Ahmad. BCK 2005 . Encik Abdul Aziz Bin Abd Ghani. YBHG. Osman. SDK. Dato' Paduka Haji Radzi. AMK. BCK 5.1998 1998 . AMK.2001 2001 . AMK. Haji Abdullah Bin Haji Osman. AMK. DSDK. Encik Modh Puat Bin Mohd Ali. SDK.2008 2008 . Encik Osman Bin Salleh. BCK 4.1997 1997 . BCK 2003 2005 6.2003 3. AMK. BCK Setiausaha Pengurusan Tertinggi Rozaimie b. SDK. BCK 9. SDK. BCK 7.

Ahmad Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Lanskap dan Rekreasi Mohd Yusri b. Mustafa Akauntan Jabatan Perbendaharaan Haji Hamzah b. Abu Bakar Pegawai Perancang Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Bandar Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Suhairi b. Mustaffa Arkitek Jabatan Bangunan Tan Ling Ling Penolong Pegawai Penilaian Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Thevanai a/p Sinnappan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Unit Pusat Setempat (OSC) Page 12 . Mohamad Yusop Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Teknologi Maklumat Pegawai Kesihatan Persekitaran Jabatan Kesihatan Noorlaila bt. Mat Ali Penolong Pegawai Tadbir Jabatan Sekretariat Haji Mahadzir b. Bakir Pegawai Penilaian Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Rohani bt. Haji Kassim Jurutera Jabatan Kejuruteraan Mohd Fuad b.Adoni Suhaila bt.

Kemudian dalam tahun 1953. Sungai Petani sekali lagi dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran pada 2 Julai 1994 dan perishtiharaan ini telah disempurnakan oleh YAB Tan Seri Dato¶ Seri Haji Osman bin Haji Aroff Menteri Besar Kedah pada masa itu.2 y UNDANG ± UNDANG Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Sungai Petani (Kelakuan dan Tatatertib) 1995 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1996 y Page 13 . iaitu ketika Ordinan Majlis Tempatan 1952 diluluskan dan di terima pakai. Pada 1 Februari 1978. Merbok. Lembaga Bandaran Sungai Petani (Sungai Petani Town Board) untuk penttadbiran Bandar Sungai Petani diwujudkan.KM) ditubuhkan dengan meliputi kawasan Sungai Lalang.2. 2. Jeniang. Bukit Selambau. kesihatan. kawalan bangunan. Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda (MDKT. kemajuan projek dan pelesenan. Majlis Daerah Kuala Muda diwujudkan bagi menggatikan MDKT.1 SEJARAH PENUBUHAN Sejarah pebubuhan sistem Kerajaan Tempatan di Sungai Petani bermula pada tahun 50-an lagi.0 LATAR BELAKANG 2. Bedong dan Gurun. Pada 1 Ogos 1975.KM. Majlis Daerah Kuala Muda dipertanggungjawabkan untuk mentadbir keseluruhan kawasan daerah Kuala Muda dari segi perancangan.

pembangunan dan sebagainya. kawalan bangunan. Maka majlis juga menjalankan tanggungjawab wajib dan tanggungjawab tidak wajib. kesihatan awam.3 PERINCIAN PERANAN / TANGGUNGJAWAB BIDANG TUGAS PENTADBIR Selepas penubuhan ini.y Undang-Undang Kecil Kawalan dan Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung (Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda) 1980 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 133) Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 (Akta 171) Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Sungai Petani) 1995 y y y y y y 2. Seperti lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan antara bidang petugas adalah member perkhidmatan Page 14 . Majlis Daerah Sungai Petani adalah bertanggungjawab untuk mentadbir seluruh Sungai Petani dari segi perancangan. perlesenan.

Manakal. penguatkuasa Undang-Undang dan automi kewangan.perbandaran. manjadi agen pembangunan. 2.4 CARA PERLANTIKAN PENTANDBIR TEMPATAN Seperti yang sedia maklum. Kebiasaannya. anggota-anggota aljis yang lain. mengawal pembangunan. anggota-anggota ini dilantik oleh keraajan negeri yang mempunyai kuasa dan boleh diketagorikan sebagai bidang tugas mereka. pegawai-pegawai yang lain merupakan kakitanga keraajaan Page 15 . keanggotaan Majlis terdiri daripada Yang Di- Pertua.

2 .PERANAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . Semua ini . Pendidikan Selain faktor ekonomi . pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis . dan kesemuanya amat efektif . pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Sungai Petani sentiasa berada di samping bandar ± bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat . Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan Bandar Sungai Petani . Dengan ini . secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi pend uduk bandar tersebut . Majlis dapat memastikan bandar Sungai Petani sebagai destinasi pelancongan setanding tempat ± tempat lain di Malaysia . Ekonomi Dalam membangunkan ekonomi bandar Sungai Petani . 5 buah sekolah jenis kebangsaan Cina . 4 buah sekolah kebangsaan jenis Tamil dan juga 12 Page 16 . Terdapat sebanyak 15 buah sekolah kebangsaan . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis PerbandaranSungai Petani . Majlis Perbandaran Sungai Petani juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga di tempat tersebut . Pertama . pusat beli ± belah dan juga taman tema air yang baru dibina . Majlis Perbandaran Sungai Petani tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah . kedai± kedai .

Ini akan memastikan bahawa bandar Sungai Petani sentiasa akan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . Ini membuktikan penduduk Sungai Petani mempunyai kosep kebudayaan yang ketara. India dan lain-lain saling bersatu padu dan bekerjasama berlandaskan konsep µ1 Malaysia¶. dan juga Pejabat Penerangan Sungai Petani telah ditubuhkan . Klinik Kesihatan Sungai Petani .buah sekolah menengah kebangsaan . Balai Bomba dan Penyelamat . Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis . Kemasyarakatan Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Sungai Petani hidup secara aman . contohnya bangsa India ziarah-menziarahi jirannya yang berbangsa Melayu. Penduduk Sungai Petani saling mengecapi perayaan tidak mengira bangsa. 4. Pejabat Kastam Diraja Malaysia . Ibu Pejabat Polis . selamat dan sejahtera . Cina. Kebudayaan Bandar Sungai Petani yang terdiri daripada pelbagai kaum membuatkan rakyat di daerah ini berada dalam keadaan aman dan sentosa. Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan berkesan kerana kaum Melayu. Penduduk Sungai Petani juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Sungai Petani . 3 . Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Sungai Petani sentiasa setanding dengan bandar ± bandar ataupun daerah ± daerah lain dari segi pendidikan . Page 17 .

Hal ini mendatangkan masalah kepada Majlis ketrana harus merperbaiki semula harta-harta yang telah rosak akibat perbuatan yang tidak bermoral ini. membina kedai ± kedai untuk penduduk bandar . menaik taraf sekolah . Vandalisme ini merupakan gejala yang melibatkan dinding-dinding bangunan dan harta-harta awam. Selain itu masalah ekonomi masyarakat juga mendatangkan masalah kepada pihak majlis. Cabarancabaran ini kenbiasaannhya datang daripada rakyat itu sendiri samada dari masalah disiplinmisalnya perlanggaran undang-undang. Cabaran-cabaran yang dimasukkanadalah seperti vandalisme yang kebanyakkannyadilakukan oleh remaja-remaja yang tediri daripada pelajar sekolah. Page 18 . Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut . Cabaran yang hadapi Pihak Majlis mempunyai banyak cabaran yang akan dating dan perlu ditandingi. memajukan kemudahan awam . 2. membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong .PERKEMBANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI 1 . Pembangunan prasarana / Fizikal Majlis Perbandaran Sungai Petani telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi . membaik-pulih jalan raya . membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru .

4. MPSPK mengharapkan supaya perpaduan kauam dapat diwujudkan dari segi semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua. saranan yang dikeluarkan seperti penduduk perlu berhati-hati ketika melintas jalan. Selain itu. taman rekreasi. Page 19 . MPSPK berharap supaya menjadikan Sungai Petani sebagai sebuah Bandar yang selamat dam sejahtera.MPSPK menyarankan supaya penduduk Bandar ini tidak mengalami kesalahan faham di antara satu sama lain. Saranan dan Harapan Majlis Perbandaran Sungai Petani telah menetapkan harapan dan saranan demi kebaikan dan keamanan penduduk-penduduk Sungai Petani. dan taman haiwan.Bandar Sungai Petani juga dapat ditonjol dengan bangunan-bangunan yang unik serta melambangkan pembangunan berasaskan teknologi moden zaman sekarang.3. MPSPK juga mengharapkan Bandar Sungai Petani menjadi sebuah Bandar yang maju di samping ekonomi dan perniagaan. Kelebihan Bandar Sungai Petani ini menyebabkan ramai migran berpindah serta menetap di Bandar ini.Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Keistimewaan Bandar Sungai Petani ini semestinya mempunyai beberapa pusat perlancongan keluarga seperti taman tema air. Salah satu keistimewaan Bandar Sungai Petani ialah bangunannya yang tersergam indah.

saya dapati banyak pengetahuan yang saya peroleh mengenai sejarah pertubuhan dan juga cara pemerintahan institusi pentadbiran ini dan saya sesungguhnya beruntung kerana saya dapat mengetahui tentang Majlis Bandaraya Sungai Petani dengan lebih dekat. akan lemahlah sesebuah bandar tersebut. saya amat berbangga menjadi seorang penduduk di bandaraya Sungai Petani dan seterusnya menjadi warganegara Malaysia umumnya. Sesungguhnya. Saya juga berharap Majlis Bandaraya Sungai Petani akan terus maju dan membawa kemodenan kepada penduduk Sungai Petani serta membuka minda rakyat serta memajukannya. Page 20 . Melalui kajian ini. Tanpa pentadbiran yang cekap.Kesimpulannya. Institusi pentadbiran tempatan amatlah penting dalam membangunkan sesebuah kawasan yang mempunyai persekitran yang mantap.

Page 21 .

PETA BANDAR SUNGAI PETANI P 22 ¢ ¡  .

MENARA JAM BESAR BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT TANAH KUALA MUDA. P 23 ¥ ¤£ .

08000 Sg. Kedah.gov. Buku Ilmiah Pihak Pentadbiran Daerah Kuala Muda Yan. 28 Ogos 2003. Bangunan MPSP. Page 24 . halaman 1. Warta Darul Aman.Internet Portal Rasmi MPSP. halaman 27. Majalah Majalah Keluaran MPSP Edisi Ketiga Keluaran Perpustakaan Awam Sungai Petani.my/web/guest/home Akhbar Berita Harian. Sudin Bin Hasan.mpspk.http://www. Jalan Ibrahim. Melawat tempat kajian Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Kuala Muda Tingkat 1. 1981. Petani. 15 Jun 2006.

Page 25 .

maka rakyat akan mencintai negara serta hidup bersatu padu. misalnya MajlisPerbandaran dan MajlisDaerah. Seterusnya. sebarang Page 26 . Jika rasuah dihapuskan. kakitangan awam tidak harus terjebak dalam kancah rasuah. Hal ini penting kerana kehormatan ini menjadi teras integrasi nasional. unsur patriotisme yang perlu diamalkan oleh kakitangan-kakitangan sektor awam ialah bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran. Tidak dilupakan juga.Tulissatueseitidakkurangdaripada100patahperkataanyangmengandungipengamalanunsurp atriotismeberdasarkansoalandibawah. Hal ini demikian kerana rakyat memang benci akan korupsi dan pecah amanah. Dalam pentadbiran institusi tempatan. Misalnya. Untuk pentadbiran yang efektif.Dalam hal ini. sektor awam sewajarnya menghormati raja dan pemimpin negara setiap masa. kakitangan awam tempatan hendaklah bertanggungjawab kepada bangsa dan negara dalam apa-apa jua dalam pengurusan dan pentadbiran. Soalan: Bagaimanakahinstitusipentadbirantempatandapatmemperkukuhintegrasinasionaldinegar akita? Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan. memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatupadukan rakyat. Mereka akan menjadi contoh pengajaran yang sihat kepada orang awam agar menghormati raja dan pemimpin negara.

Apabila wujudnya perpaduan dan keharmonian antara kedua-dua pihak ini. Dalam institusi pentadbiran tempatan. sudah pasti integrasi nasional dapat dikecap nikmat. pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam. seperti majlis perbandaran. Apabila masalah masyarakat tidak wujud. elemen bersatu padu dan berharmoni merupakan elemen penting dalam melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik. maka wujudlah perpaduan nasional. maka masyarakat akan hidup bersatu padu. Oleh hal demikian. kakitangan perlu berlaku adil dan bertimbang rasa.masalah yang dihadapi oleh orang awam hendaklah ditangani dengan senyuman tanpa mengira warna kulit. kakitangan institusi pentadbiran tempatan haruslah bergabung tenaga dan berkongsi idea dalam mengatasi masalah jenayah. Seperkara lagi. sebarang masalah yang dihadapi rakyat patut menjadi prioriti pihak intitusi pentadbiran tempatan. Dengan erti kata lain. rakyat jelata menggembleng tenaga dengan pihak berkuasa sekali gus wujudlah perasaan cinta akan negara. tindakan undang-undang tempatan hendaklah munasabah dan relevan. Dengan ini. Apabila tiada diskriminasi perkauman. Page 27 . Akhir sekali. Misalnya. Sebarang tindakan haruslah secara adil saksama dan tidak membebani penduduk tempatan.

Dalam konteks ini. Dengan cara ini. unsur-unsur patriotisme dalam institusi pentadbiran tempatan perlu diterapkan jika kita hendak rakyat hidup harmoni dan bersatu padu. kakitangan awam haruslah menunjukkan iltizam yang tinggi dalam segala urusan pentadbiran yang melibatkan masyarakat.Konklusinya. Page 28 . sikap bersatu padu antara kaum dalam dijalinkan dengan mudah dan efektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful