Konsep Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar

KAMUS Dewan edisi keempat tahun 2005 mendefinisikan pelihara sebagai membela, menjaga dan merawat, manakala pulihara membawa makna memulihkan serta memelihara, dan melindungi sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Konsep pemeliharaan dan pemuliharaan dalam konteks alam sekitar memperlihatkan bahawa tahun demi tahun dunia ini seolah-olah berada dalam keadaan tidak selamat. Isu pemanasan global, kempen anjuran Greenpeace, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Sahabat Alam Malaysia, Malaysia Nature Society, World Wildlife Fund, (WWF) memanggil kita supaya melakukan sesuatu. Adakah kita hanya perlu berdiam diri dan menyerahkan segalanya kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, atau pihak-pihak berkaitan untuk menangani isu-isu tersebut? Pemeliharaan dan pemuliharaan ini bermula dengan kesedaran individu. Ia bermula dari rumah dengan nasihat ibu-bapa kepada anak-anak mereka akan peri pentingnya menjaga alam sekitar, kebersihan, keprihatinan terhadap alam tumbuhan dan alam haiwan, dan membina masyarakat penyayang dengan memahami prinsip Rukun Negara itu sendiri. Sikap membuang sampah ke dalam sungai sehingga mencemarkan sungai perlu dikikis. Tahniah kepada kerajaan Melaka yang berjaya memulihkan kebersihan sungai Melaka. Namun, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, pasti menelan kos yang banyak. Justeru itu, alangkah elok sekali kita bermula dengan sikap penjagaan secara semula jadi dengan kesedaran dan keprihatinan kepada alam sekitar yang berterusan. Alam sekitar merupakan tautan antara tanah, angin, api dan air. Ia merupakan hubungan kitar dalam proses kesemulajadian yang berterusan. Penggondolan bukit akan menyebabkan hilangnya tunggak bumi dan penghadang banjir. Banjir lumpur akan mengalirkan air lumpur dan apabila pohonan kayu di tepi pantai dibuang, maka tanah pantai akan terhakis. Di tahun-tahun kebelakangan ini kita menghadapi masalah kemarau yang menyebab air terpaksa dicatu. Sehubungan itu kita akan mencari sebab kerana berkurangnya kawasan tadahan hujan. Dalam masa yang sekejap, hujan lebat pasti membawa banjir kilat yang dahsyat di bandaraya Kuala Lumpur. Kerugian kewangan yang ditanggung sepatutnya boleh diguna sebagai biayai pemeliharaan dan pemuliharaan. Kajian menunjukkan suhu di Lembah Klang yang membabitkan kawasan hutan hijau lebih rendah sebanyak lima darjah Celsius berbanding kawasan lapang tanpa pohonan kayu. Hutan hijau menjamin suasana udara nyaman yang bersih lantaran proses fotosintesis dengan pohonan hijau menyerap karbon dioksida dan memberikan oksigen yang diperlukan manusia. Kita

menengah. Membentuk sebuah Suruhanjaya Alam Sekitar. Isu pemanasan global. Peningkatannya mengakibatkan gelombang ombak ganas yang memusnahkan habitat pantai dan merosakkan kesemulajadian pantai. Perdebatan tentang pemanasan global menjadi satu tajuk yang besar. Koperasi boleh memainkan peranan dengan bergerak secara bersepadu dalam membangkitkan kesedaran perlunya penjagaan persekitaran secara betul. 4. Apabila ikan tercemar akibat perbuatan manusia. Asas pemeliharaan dan pemuliharaan perlu ditinjau dari sudut berikut: 1. Di serata dunia. Penglibatan segenap peringkat masyarakat dalam peranan pemeliharaan dan pemuliharaan 3. Apabila manusia menggunakan racun untuk menghindari serangga perosak secara berlebihan yang menanggung akibatnya adalah manusia.5 darjah Celsius di hujung abad ke-21 ini. usaha untuk mengurangkan karbon dioksida dan gas rumah hijau yang merosakkan atmosfera. Prinsip itu melihat dasar pembabitan gerakan koperasi yang cintakan alam sekitar. yang menderita diserang penyakit adalah manusia juga. Secara keseluruhan. Mengetat dan menguatkuasa undang-undang berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam. Koperasi Dalam Peranan Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Keprihatinan kepada masyarakat merupakan prinsip ketujuh koperasi yang secara pasti mengangkat isu pemeliharaan dan pemuliharaan ke takat paling strategik. Protokol Kyoto yang berkuatkuasa secara penuh pada 16 Februari 2005 bertujuan menangani permasalahan perubahan iklim. suhu bumi menjadi suatu yang tidak dapat dijangkakan dan diramalkan meningkat kepada 4. gerakan koperasi mempunyai keanggotaan yang mencecah 800 juta manusia. Pemanasan global akan terus meningkat dalam suasana yang sukar dikawal. 5. Jadi di sini kelalaian atau pun keserakahan manusia akan mengakibatkan kesan langsung kepada manusia. Air batu kutub utara dan kutub selatan mula cair dan ini meningkatkan paras air laut. Ikan dalam laut yang bersih memberikan protein bermutu buat manusia dan sayuran tanpa racun vitamin atau galian yang diperlukan manusia. Paras air laut dikatakan akan meningkat dari 28cm kepada 43 cm pada akhir abad ini. 2.harus menyedari persekitaran yang bersih menjamin hayat yang panjang. yang pasti mampu . Memahami persekitaran dan keperluannya. Membina kempen kesedaran dengan pengenalan subjek nyata berkaitan alam sekitar di peringkat rendah. Dengan lapisan ozon yang semakin menipis. belum diakui sepenuhnya oleh kebanyakan negara. universiti dan juga masyarakat dewasa. yang rugi adalah manusia juga.

2. bahkan kitalah perencana baik buruknya. Ia berlaku kini dan akan terus berlaku. kemandirian orang Penan di Sarawak. pencerobohan tanah hutan dan paya yang berterusan dan anak-anak gelandangan tanpa rumah perlu diberi perhatian serius. Jadi koperasi dan anggota . Ia berselaras dengan Matlamat Ketujuh UN Millennium Development Goals yang menggariskan tiga perkara utama iaitu: 1. Isu-isu besar persekitaran ditangani melalui kesedaran yang digiatkan oleh gerakan koperasi. manusia. Segalanya bermula dari kita. Sekiranya kesedaran berkoperasi dihayati secara tepat dan diterjemah dalam setiap kegiatan koperasi. Manusia yang boleh bercakap dan berfikir melalui isi hati. Kenyataan Jati Diri Koperasi yang diisytihar di Manchester pada 24 September 1995. Nasib masyarakat orang asli. dengan menggalakkan pembangunan yang mapan. 3. Kemanusiaan yang baik mencipta alam sekitar yang baik.membawa suatu kesan reformatif tentang penjagaan alam sekitar. Gerakan koperasi perlu menjadi suara besar dalam meluhurkan kewujudan sahsiah kemanusiaan yang sebenarnya. pastinya persoalan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar berkaitan dengan alam kemanusiaan. Jadi kita perlu sedar dan bertanggungjawab untuk pelbagai peristiwa ini. Pemeliharaan dan pemuliharaan bukanlah isu bersifat sementara tetapi bersifat sejagat. koperasi mampu menggembleng semangat ³jaga alam sekitar´ secara tekal dan membawa hasil yang konkrit. Keprihatinan koperasi bersesuaian dengan perumpamaan. untuk mengekang kehilangan sumber persekitaran. kita tidak boleh lepas dari pengaruh alam sekitar. Dunia yang baik lahir dari kemanusiaan yang baik. Hubungan langsung anggota koperasi dan pertubuhan koperasi dengan alam sekitar terbukti jelas kerana di mana-mana pun. alam tumbuhan dan alam binatang dapat ditangani dengan baik dan mudah. ³Seorang manusia yang baik tidak akan minum air gula yang manis apabila orang di sebelahnya terketar lapar dan dahaga tanpa perlindungan´. Menyepadukan prinsip pembangunan mapan dalam dasar dan program setiap negara. Meningkatkan pencapaian hidup bermakna bagi 100 juta manusia yang menghuni tempat sesak dan pengap selewatlewatnya sehingga tahun 2020. Dengan kuasa majoriti yang terdiri daripada pelbagai lapisan kemanusiaan. secara jelas mengetengah isu-isu kemanusiaan dan persekitaran yang perlu dipupuk secara jujur oleh masyarakat anggota koperasi. Mengurangkan hingga ke separuh anggaran manusia yang sukar memperoleh sumber air yang selamat untuk diminum dan digunakan. pupusnya haiwan dalam perlindungan.

koperasi serta masyarakat manusia keseluruhannya perlu mengambil peranan sebagai pembela alam sekitar yang murni. Ayuh! Marilah membela alam sekitar demi kelangsungan generasi mulia anak-anak dan cucu-cicit kita. .