Konsep Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar

KAMUS Dewan edisi keempat tahun 2005 mendefinisikan pelihara sebagai membela, menjaga dan merawat, manakala pulihara membawa makna memulihkan serta memelihara, dan melindungi sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Konsep pemeliharaan dan pemuliharaan dalam konteks alam sekitar memperlihatkan bahawa tahun demi tahun dunia ini seolah-olah berada dalam keadaan tidak selamat. Isu pemanasan global, kempen anjuran Greenpeace, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Sahabat Alam Malaysia, Malaysia Nature Society, World Wildlife Fund, (WWF) memanggil kita supaya melakukan sesuatu. Adakah kita hanya perlu berdiam diri dan menyerahkan segalanya kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, atau pihak-pihak berkaitan untuk menangani isu-isu tersebut? Pemeliharaan dan pemuliharaan ini bermula dengan kesedaran individu. Ia bermula dari rumah dengan nasihat ibu-bapa kepada anak-anak mereka akan peri pentingnya menjaga alam sekitar, kebersihan, keprihatinan terhadap alam tumbuhan dan alam haiwan, dan membina masyarakat penyayang dengan memahami prinsip Rukun Negara itu sendiri. Sikap membuang sampah ke dalam sungai sehingga mencemarkan sungai perlu dikikis. Tahniah kepada kerajaan Melaka yang berjaya memulihkan kebersihan sungai Melaka. Namun, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, pasti menelan kos yang banyak. Justeru itu, alangkah elok sekali kita bermula dengan sikap penjagaan secara semula jadi dengan kesedaran dan keprihatinan kepada alam sekitar yang berterusan. Alam sekitar merupakan tautan antara tanah, angin, api dan air. Ia merupakan hubungan kitar dalam proses kesemulajadian yang berterusan. Penggondolan bukit akan menyebabkan hilangnya tunggak bumi dan penghadang banjir. Banjir lumpur akan mengalirkan air lumpur dan apabila pohonan kayu di tepi pantai dibuang, maka tanah pantai akan terhakis. Di tahun-tahun kebelakangan ini kita menghadapi masalah kemarau yang menyebab air terpaksa dicatu. Sehubungan itu kita akan mencari sebab kerana berkurangnya kawasan tadahan hujan. Dalam masa yang sekejap, hujan lebat pasti membawa banjir kilat yang dahsyat di bandaraya Kuala Lumpur. Kerugian kewangan yang ditanggung sepatutnya boleh diguna sebagai biayai pemeliharaan dan pemuliharaan. Kajian menunjukkan suhu di Lembah Klang yang membabitkan kawasan hutan hijau lebih rendah sebanyak lima darjah Celsius berbanding kawasan lapang tanpa pohonan kayu. Hutan hijau menjamin suasana udara nyaman yang bersih lantaran proses fotosintesis dengan pohonan hijau menyerap karbon dioksida dan memberikan oksigen yang diperlukan manusia. Kita

4. suhu bumi menjadi suatu yang tidak dapat dijangkakan dan diramalkan meningkat kepada 4. Koperasi Dalam Peranan Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Keprihatinan kepada masyarakat merupakan prinsip ketujuh koperasi yang secara pasti mengangkat isu pemeliharaan dan pemuliharaan ke takat paling strategik. Koperasi boleh memainkan peranan dengan bergerak secara bersepadu dalam membangkitkan kesedaran perlunya penjagaan persekitaran secara betul. Asas pemeliharaan dan pemuliharaan perlu ditinjau dari sudut berikut: 1. Perdebatan tentang pemanasan global menjadi satu tajuk yang besar. usaha untuk mengurangkan karbon dioksida dan gas rumah hijau yang merosakkan atmosfera. belum diakui sepenuhnya oleh kebanyakan negara. Paras air laut dikatakan akan meningkat dari 28cm kepada 43 cm pada akhir abad ini. Membina kempen kesedaran dengan pengenalan subjek nyata berkaitan alam sekitar di peringkat rendah. gerakan koperasi mempunyai keanggotaan yang mencecah 800 juta manusia. Memahami persekitaran dan keperluannya. Apabila ikan tercemar akibat perbuatan manusia. Membentuk sebuah Suruhanjaya Alam Sekitar. yang rugi adalah manusia juga. Pemanasan global akan terus meningkat dalam suasana yang sukar dikawal. Jadi di sini kelalaian atau pun keserakahan manusia akan mengakibatkan kesan langsung kepada manusia. Prinsip itu melihat dasar pembabitan gerakan koperasi yang cintakan alam sekitar. Di serata dunia. Apabila manusia menggunakan racun untuk menghindari serangga perosak secara berlebihan yang menanggung akibatnya adalah manusia. 2. menengah. Peningkatannya mengakibatkan gelombang ombak ganas yang memusnahkan habitat pantai dan merosakkan kesemulajadian pantai. universiti dan juga masyarakat dewasa. Ikan dalam laut yang bersih memberikan protein bermutu buat manusia dan sayuran tanpa racun vitamin atau galian yang diperlukan manusia. Protokol Kyoto yang berkuatkuasa secara penuh pada 16 Februari 2005 bertujuan menangani permasalahan perubahan iklim. Secara keseluruhan. Dengan lapisan ozon yang semakin menipis. Penglibatan segenap peringkat masyarakat dalam peranan pemeliharaan dan pemuliharaan 3. 5. yang pasti mampu . yang menderita diserang penyakit adalah manusia juga.harus menyedari persekitaran yang bersih menjamin hayat yang panjang. Air batu kutub utara dan kutub selatan mula cair dan ini meningkatkan paras air laut. Isu pemanasan global.5 darjah Celsius di hujung abad ke-21 ini. Mengetat dan menguatkuasa undang-undang berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam.

Mengurangkan hingga ke separuh anggaran manusia yang sukar memperoleh sumber air yang selamat untuk diminum dan digunakan. Meningkatkan pencapaian hidup bermakna bagi 100 juta manusia yang menghuni tempat sesak dan pengap selewatlewatnya sehingga tahun 2020. koperasi mampu menggembleng semangat ³jaga alam sekitar´ secara tekal dan membawa hasil yang konkrit. Dengan kuasa majoriti yang terdiri daripada pelbagai lapisan kemanusiaan. Segalanya bermula dari kita. pastinya persoalan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar berkaitan dengan alam kemanusiaan. Ia berlaku kini dan akan terus berlaku. Jadi koperasi dan anggota . manusia. dengan menggalakkan pembangunan yang mapan. kita tidak boleh lepas dari pengaruh alam sekitar. Keprihatinan koperasi bersesuaian dengan perumpamaan. Gerakan koperasi perlu menjadi suara besar dalam meluhurkan kewujudan sahsiah kemanusiaan yang sebenarnya. pencerobohan tanah hutan dan paya yang berterusan dan anak-anak gelandangan tanpa rumah perlu diberi perhatian serius. bahkan kitalah perencana baik buruknya. Manusia yang boleh bercakap dan berfikir melalui isi hati. Pemeliharaan dan pemuliharaan bukanlah isu bersifat sementara tetapi bersifat sejagat. ³Seorang manusia yang baik tidak akan minum air gula yang manis apabila orang di sebelahnya terketar lapar dan dahaga tanpa perlindungan´. Sekiranya kesedaran berkoperasi dihayati secara tepat dan diterjemah dalam setiap kegiatan koperasi. secara jelas mengetengah isu-isu kemanusiaan dan persekitaran yang perlu dipupuk secara jujur oleh masyarakat anggota koperasi. 2. Menyepadukan prinsip pembangunan mapan dalam dasar dan program setiap negara. pupusnya haiwan dalam perlindungan.membawa suatu kesan reformatif tentang penjagaan alam sekitar. Dunia yang baik lahir dari kemanusiaan yang baik. Ia berselaras dengan Matlamat Ketujuh UN Millennium Development Goals yang menggariskan tiga perkara utama iaitu: 1. Kenyataan Jati Diri Koperasi yang diisytihar di Manchester pada 24 September 1995. 3. Hubungan langsung anggota koperasi dan pertubuhan koperasi dengan alam sekitar terbukti jelas kerana di mana-mana pun. Nasib masyarakat orang asli. kemandirian orang Penan di Sarawak. Kemanusiaan yang baik mencipta alam sekitar yang baik. Isu-isu besar persekitaran ditangani melalui kesedaran yang digiatkan oleh gerakan koperasi. Jadi kita perlu sedar dan bertanggungjawab untuk pelbagai peristiwa ini. alam tumbuhan dan alam binatang dapat ditangani dengan baik dan mudah. untuk mengekang kehilangan sumber persekitaran.

Ayuh! Marilah membela alam sekitar demi kelangsungan generasi mulia anak-anak dan cucu-cicit kita.koperasi serta masyarakat manusia keseluruhannya perlu mengambil peranan sebagai pembela alam sekitar yang murni. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful