P. 1
Pentaksiran Pn Nab

Pentaksiran Pn Nab

|Views: 2,800|Likes:
Published by EmmettHaniff

More info:

Published by: EmmettHaniff on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • HALAMAN PENGAKUAN
 • NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD
 • PENGHARGAAN
 • ISI KANDUNGAN
 • 1.0 PENGENALAN
 • KONSEP PENTAKSIRAN
 • DEFINISI PENTAKSIRAN
 • 2.0 Kanak- kanak Bermasalah Pembelajaran µDYSLEXIA¶
 • Adakah individu Disleksia
 • mempunyai keistimewaan?
 • 3.1.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
 • 3.1.2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN
 • 3.1.3 MEREKOD MAKLUMAT
 • Senarai Semak
 • Prosedur
 • Rekod Skala Kadar
 • Rekod Anekdot
 • Rekod Berterusan
 • Prosedur menyediakan rekod berterusan
 • PENYIMPANAN MAKLUMAT
 • Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah
 • HASIL KERJA MURID
 • REKOD PERIBADI MURID
 • PELAPORAN
 • REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID
 • Pengetahuan
 • Kemahiran
 • Kreativiti
 • Sikap Dan Sahsiah
 • Komunikasi
 • INSTRUMEN SOAL SELIDIK
 • KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU
 • A. KEMAHIRAN SOSIAL MURID
 • B. TINGKAH LAKU MURID
 • 3.2.1 Instrument Tingkah Laku
 • Instrumen komponen tingkah laku
 • Instrument kemahiran pengamatan
 • BIL. ASPEK TINGKAH LAKU
 • RESPON
 • YA TIDAK
 • KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS
 • BIL KEMAHIRAN YANG DIUJI BIL SOALAN
 • 5.0 Rumusan Kajian Kes
 • 7.0 BIBLIOGRAFI

\ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN( PKU 3106)

NAMA

: MOHAMAD HANIFF BIN ABDUL MURAD (890511-11-5107)

NAMA PENSYARAH: PN HJH SITI ZAINAB BT BAKAR TARIKH SERAHAN : 18 APRIL 2011

0

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui bahawa karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Yang benar,

«««««««««««««. NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD NO IC : 890511115107

1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Anatomi dan Fisiologi dengan jayanya. Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami, Pn Hjh Siti Zainab Bte Bakar untuk menyiapkan kerja kursus ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini

dengan jayanya. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka.

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat.

Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

2

ISI KANDUNGAN Soalan Tugasan 1.0 2.0 Pengenalan Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas Kanak- kanak Bermasalah Dyslexia 2.1 3.0 Peta Konsep 10 3 7

Pelaksanaan Pentaksiran 3.1 3.2 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran Instrument pentaksiran 3.2.1 Kemahiran sosial 3.2.2 Tingkah laku 3.2.3 Aspek kebolehan pembelajaran asas

4.0 5.0 6.0 7.0

Hasil Kajian Rumusan hasil kajian Refleksi Bibliografi Lampiran

24 29 31 36

3

Amalan ini sejajar dengan keperluan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) .0 PENGENALAN Dalam bidang pendidikan. Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut iaitu mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.Tambahan lagi ia penting bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.Dalam konteks kurikulum ini.1. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996.Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.penilaian perlu disepadukan dengan aktiviti-aktiviti bilik darjah supaya penilaian dapat memainkan peranannya membantu pelajar dan guru meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.menyebabkan penilaian berasaskan rujukan kriteria atau juga dikenali sebagai penilaian berasaskan objektif digunakan secara meluas di sekolah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. 4 .guru-guru menggunakan penilaian yang lebih menjurus kepada keperluan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. (Akta 550). afektif dan psikomotor.Keprihatinan masyarakat terhadap akauntabiliti guru memberikan pengajaran yang berkesan dan membantu pembelajaran pelajar.Selain itu pentaksiran juga digunakan untuk mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluru dan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa.

KONSEP PENTAKSIRAN Dalam konteks pendidikan.Penghakiman ialah proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. merekod.Tambahan lagi pentaksiran digunakan bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa dan mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh.Selain itu.Seterusnya produk yang 5 .Melalui proses iaitu Langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Secara tuntasnya . memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.Tujuan pentaksiran adalah bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. merekod. mengumpul.Mengikut pakar dan penulis buku yang terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David Payne dalam bukunya Applied Educational Assessment Edisi Kedua tahun 2003. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat. merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid serta mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. mengumpul.Maklumat yang diperolehi menjadi: bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.

pengukuran. strategi pengajaran dan program penempatan serta sebagai satu alat untuk membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu berkeperluan khas atau sebaliknya.pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian. kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan. menterjemah. Berdasarkan keterangan diatas. penaksiran boleh merujuk kepada satu proses yang sistematik dalam mengumpul data dan maklumat.untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya.Prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti yang berikut : Peringkat Persediaan ujian Peringkat pentadbiran ujian Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat analisis Peringkat Interprestasi dan tindakan Secara kesimpulannya. Pentaksiran ialah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. 6 . merekod dengan menggunakan alat dan teknik yang tertentu dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian.seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.penganalisisan dan penyimpulan.dihasilkan ialah pengetahuan.

strategi pengajaran dan program penempatan.Manakala David Lambert & David Lines ( 2000 ) menyatakan penaksiran adalah proses mengumpul.Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon 7 . Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. Penaksiran pendidikan dan psikologi kanak-kanak khas melibatkan pengumpulan maklumat yang berkaitan dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian. lembaran kerja. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog.Menurut Raymond ( 2000 ) pula penaksiran digunakan sebagai alat membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu mempunyai keperluan khas ataupun tidak. Seterusnya. mengira dan sebagainya. menterjemah. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi.DEFINISI PENTAKSIRAN Pentaksiran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. mengumpul. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. maklumat yang diperolehi hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. merekod. menulis. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Taylor ( 2000 ) merujuk kepada proses mengumpul maklumat yang berkaitan untuk membantu individu membuat keputusan.Ia hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996.(Akta 550) Penaksiran mengikut Ronald L. jurnal. 2000).Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.

strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. jurnal. mengira mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. pembelajaran dan perundangan berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. mendefinisikan pentaksiran adalah satu proses sistematik mengumpul data dan maklumat yang relevan bertujuan untuk membuat keputusan. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya.about. Sementara itu . lembaran kerja. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. Manakala Gearheart & Gearheart ( 1990 ) pula menyatakan penaksiran satu proses yang sistematik untuk mengumpul dan mengintepretasikan data untuk tujuan keputusan intervensi dan penempatan pelajarpelajar khas. Mengikut pemahaman saya. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya.pelajar kepada tugas pendidikan. Merujuk http://specialed. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. mengira dan sebagainya. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan. kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. menulis. Mc Cluhan ( 1994 ). Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan. potensi murid bagi memperkukuhkan dan mempertingkatkan perkembangan mereka serta membolehkan guru mengambil 8 . Mengikut pemahaman saya. menulis. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. Pentaksiran memberikan murid.com/od/assessment/a/Aandee.htm iaitu satu laman web pendidikan khas.

kanak Bermasalah Pembelajaran µDYSLEXIA¶ Kanak-kanak Disleksia mempunyai 2.tindakan susulan yang berkesan dalam mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. 2.0 Kanak.afektif dan psikomotor.1 Peta Konsep sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan symbol visual dengan bunyi DYSLEXIA Mereka mungkin mengalami kesukaran Dianggarkan 4 ± 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Mempunyai keupayaan intelek yang normal Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan Membaca Menulis Memahami Mengeja Mengira 9 .

Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. µ hari ini¶ . mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf. menulis. kanak-kanak Disleksia mungkin : Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 ³was´ menjadi ³saw´ µb¶ dengan µd¶µ Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti µsemalam¶. mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah 10 . µesok¶ Kesukaran memahami.

pelakon (Whoopi Goldberg). kecelaruan tingkahlaku) Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : o o o Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : o o o o o o o o Terapi pertuturan Latihan pendengaran dengan bantuan komputer Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) Merasa pergerakan bibir Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : o o o Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan) Gunakan video atau kaset untuk belajar Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia o Program pemulihan khusus : o 11 . amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan. malas. bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan Gangguan emosi (seperti kemurungan) Masalah tingkahlaku (seperti melawan. artis (Leonardo da Vinci) dan saintis(Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? Masalah yang mungkin dialaminya Salah sangka dan digelar sebagai Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (LeeKuan Yew).

Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran.3. b. guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut: 1. Membina Instrumen: Instrumen yang dibina perlu mempunyai ciri-ciri berikut: 1. 3. Tujuan yang jelas. 4. Bagaimana pentaksiran dilaksanakan? Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dan penilaian dilakukan melalui pemerhatian.1 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran 3. Menentukan tempoh masa pemerhatian. 5. Merancang: sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan.0 Pelaksanaan Pentaksiran 3. 2. 3. 2. 6. 2. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. Item boleh diukur. 3. Menepati apa yang hendak dinilai. Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja. Apa maksud pemerhatian? 12 .1.1. 4. Mengenal pasti murid yang hendak dinilai.2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN 1. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. 3.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN a. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan.

Dalam konteks pentaksiran. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid. Menyelesaikan masalah bersama rakan.Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru/murid dengan murid. Apakah yang diperhatikan? Pemerhatian dibuat terhadap tingkah laku. Membuat kolaj dalam kumpulan. -Bersoal jawab. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat clan merekodnya dengan tepat. -Interaksi murid dengan bahan. -Bacaan. ii. 13 . Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah seperti berikut: . Tingkah laku.4. Contohnya:‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bermain pondok-pondok bersama rakan-rakan. -Main peranan. perbualan dan hasil kerja seperti berikut: i. 6. -Hasil kerja murid. Mengikat tali kasut. Berlari sambil melompat. Pemerhatian ialah pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. -Nyanyian. 5.

f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal. ‡ ‡ ‡ Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat diperhatikan. kemajuan dan pencapaian murid. Sesuatu perlakuan telah dilakukan. Contoh rekod seperti berikut: a. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. 14 . kemahiran. kebolehan. sikap dan kebolehan. Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi.3. Kekerapan sesuatu tingkah laku. Rekod Anekdot d. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Rekod Berterusan (Running Record) Senarai Semak.3 MEREKOD MAKLUMAT Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada. Prosedur Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak: a) b) c) d) e) Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran atau tingkah laku murid.1. Senarai Semak b. Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Skala Kadar c.

Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. bila clan di mana berlaku. Menulis apa yang dilihat secara objektif. Rekod Anekdot Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. e. unik dan signifikan untuk direkod. Rekod Berterusan Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah: a. c. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. merangkumi kelebihan dan kekurangan.Rekod Skala Kadar Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan clan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. b.Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Mengenal pasti peristiwa itu penting clan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. d. 15 . pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid.

usaha. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. v. Pelaporan Perkembangan Murid Rekod Peribadi Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Hasil Kerja terpilih . iv. iv. kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara sendirian serta yang diperolehi bersama rakan-rakan lain. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. ii. iii.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.Pemilihan hasil kerja murid perlu dipilih dan dinilai dari setiap komponen sekurangnya 2 bulan sekali. Rekod hendaklah tepat dan padat. 16 . Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah i. Portfolio adalah untuk merekod pengalaman.Pemilihan menunjukkan peningkatan dalam pencapaian . iii.Prosedur menyediakan rekod berterusan i. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. ii.

sudah boleh menulis huruf. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada guru Tahun Satu apabila murid masuk ke sekolah formal. REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri murid. penentuan kriteria untuk menilai dan bukti refleksi yang dibuat oleh murid. penentuan kriteria pemilihan isi kandungan.Maklumat daripada hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan. pengetahuan dan amalan nilai-nilai murni.HASIL KERJA MURID Hasil kerja murid yang terpilih sahaja perlu dimasukkan di dalam portfolio. Manakala bagi murid yang bermasalah dari segi 17 . Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga.Cerita yang ditulis . Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran. contohnya sudah boleh membuat bulatan.Binaan yang disempurnakan . maklumat keluarga murid dan maklumat fizikal. Pemilihan hasil kerja hendaklah dibuat oleh murid bersama guru.Tulisan .Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai.Gambar atau lukisan . Hasil kerja murid termasuklah: . Koleksi hasil kerja murid dalam portfolio harus mengandungi hasil kerja yang melibatkan murid khususnya semasa pemilihan isi kandungan.

kemahiran. kemahiran belajar. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. Contoh Maklumat Keluarga 3. 18 .Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: ‡ Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru clan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. 1.kesihatannya maka Rekod Peribadi ini penting sebagai bahan rujukan untuk guru mengambil tindakan sewajarnya. Contoh Rekod Peribadi Murid 2. penerapan nilai. Maklumat Fizikal 5. Kecemasan Sila Hubungi Rujuk Buku Pentaksiran dan Rekod Penilaian yang diedarkan oleh BPK. kemahiran menyelesaikan masalah. kemahiran berfikir. sikap dan pencapaian murid. potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. Maklumat Kesihatan 4. ‡ Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang telah diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. ‡ Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan.

REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Rekod Perkembangan clan Kemajuan Murid merupakan rumusan yang dibuat oleh guru hasil daripada maklumat yang dikumpul dan dianalisis mengenai perkembangan diri murid secara menyeluruh dan spesifik. b. keluarga. c. d. f. la berbentuk ulasan berdasarkan item-item yang telah dibina melalui hasil pembelajaran yang hendak dicapai berasaskan Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan KanakKanak. rakan sebaya dan masyarakat ‡ Kepelbagaian hidupan di persekitaran ‡ Kewujudan fenomena alam ‡ Agama ‡ Pengalaman berdasarkan multimedia 19 . e. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid yang boleh diukur melalui keenam-enam komponen berikut: a. Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Perkembangan Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Perkembangan Kreativiti Maklumat yang perlu ada semasa membuat rumusan mengenai perkembangan murid melalui keenam-enam komponen perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: Pengetahuan Aspek pengetahuan murid meliputi: ‡ Diri.

bahan kitar semula ‡ Merekacipta sesuatu hasilan berdasarkan pengalaman dan fantasi. Sikap Dan Sahsiah Aspek tingkah laku murid yang boleh dinilai adalah: ‡ Amalan nilai-nilai murni ‡ Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan/peraturan ‡ Sifat menghargai hasil kerja sendiri. kumpulan dan rakan sebaya Komunikasi Kebolehan berkomunikasi murid yang boleh dinilai adalah seperti: ‡ Berinteraksi secara sopan. Kreativiti Kreativiti murid boleh dinilai dalam: ‡ Menghasilkan objek dengan menggunakan bahan secara kreatif (contoh: bahan semulajadi.Kemahiran Aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid meliputi: ‡ Kemahiran mendengar. membaca dan menulis ‡ Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah ‡ Kemahiran motor halus dan motor kasar semasa menjalankan aktiviti harian dan aktiviti pembelajaran. bertutur. 20 . tertib dan teratur ‡ Melakukan pengucapan bertatasusila menggunakan bahasa yang betul ‡ Berinteraksi secara `non verbal' (bahasa isyarat) dan boleh difahami ‡ Memberi pendapat yang boleh diterima pakai.

..... ....... Berlari dan menyepak bola yang sedang bergerak 6..................... .............................pokok dan playground equipment yang tinggi 7................. TARIKH :««««««««««««........ 14 Melantun dan menangkap semula bola besar (10 ± 12 ............................... .. Melompat melepasi tali setinggi 6 inci 9.................... Berjalan di atas garisan lurus 3... ³diameter´) TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««. ...... Berdiri dengan satu kaki untuk 3 hingga 5 saat 2..... 12 Memukul bola tennis dengan bat ............PENGAMATAN KINESTATIK SENARAI SEMAK PENGAMATAN KINESTETIK NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««................. Berlari sambil menarik atau menolak sesuatu objek 5.................... Hop dengan sebelah kaki (1-3 kali ) 8...... Bil PERKARA YA 1.... 13 Boleh menyepak dan melontar bola ....... Melompat dengan sebelah kaki sejauh lima langkah 10 Melompat kehadapan sebanyak 10 kali tanpa jatuh.. 11 Menangkap bola kecil (bola tennis) dari 5-8 kaki........ Turun tangga tanpa bantuan 4.. Memanjat tangga ..... 21 .........

««««««««««««««««««««««««««««««««««. 22 .. NAMA MURID : NAMA PENGUJI : TARIKH : ULASAN : «««««««««««««««««««««««««««««««««.) y Mata murid ditutup. manik.). bahan-bahan tersebut hendaklah sama saiz. bola plastisin(gumpalan plastisin). ««««««««««««««««««««««««««««««««««.(pastikan yang murid tersebut memahami tentang objek tersebut.PENGAMATAN TAKTIL CONTOH PENGUJIAN AKTIVITI : MENEKA ALATAN : Guli. ««««««««««««««««««««««««««««««« «««. y Murid meneka nama objek yang dipegangnya. ( Jika boleh. ARAHAN: y Murid diberitahu nama-nama objek tadi.. biji getah dan penutup botol.

.................. Merasa sakit dipukul oleh kawan 6........ Sedih apabila dimarahi guru 5...................... Menangis apabila dicubit oleh kawan 2.......... Menjawab soalan apabila ditanya oleh guru atau kawankawan 10 Menghormati guru ......... 11 Bersalaman dengan guru selepas tamat waktu .................... ..... 23 ......... Bil PERKARA YA 1.. Bersimpati apabila kawan-kawan mengalami kecederaan 9.............. Mengasingkan diri setelah diejek oleh kawan-kawan 7......... Ketawa apabila guru membuat lawak atau jenaka 3........................ ............... Memarahi kawan jika kawan melakukan sesuatu yang tidak diingini 4...... pembelajaran TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««........... Menyukai pujian 8........PENGAMATAN HAPTIC SENARAI SEMAK PENGAMATAN HAPTIC NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««.................................... TARIKH :««««««««««««...............

................... 2.... PERTALIAN DENGAN MURID : ........... INDIVIDU YANG DISOAL SELIDIK : ................. : ........... Terengganu.......... Adakah murid ini mempunyai ramai kawan? Adakah murid ini suka memberikan senyuman? Adakah murid ini suka berbual? Adakah murid ini memiliki budi pekerti yang baik? Adakah murid ini berminat terhadap aktivti berkumpulan? 6............. 4.................... KEMAHIRAN SOSIAL MURID Sila berikan jawapan anda mengenai kemahiran sosial murid di atas...............2................ Besut............. 3...................... A...................... Adakah murid ini mempunyai rasa empati terhadap TIDAK 24 ............. BIL SOALAN RESPON YA 1...... NAMA MURID KELAS KELAS : ...... 22000 Jerteh....1 Instrument Kemahiran Sosial INSTRUMEN SOAL SELIDIK KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Sekolah Kebangsaan Alor Keladi.............................. 5....................3.......

7. 2. 6. Adakah murid ini seorang yang adil? Adakah murid ini seorang yang bertanggungjawab? TIDAK 25 . Adakah murid ini pandai berdikari? Adakah murid ini memiliki nilai kendiri yang tinggi? Catatan (jika ada): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________ B. Adakah murid ini suka berkerjasama? Adakah murid ini jujur dan ikhlas? Adakah murid ini mengamalkan sikap berjimat cermat? 8. TINGKAH LAKU MURID Sila berikan jawapan anda mengenai tingkah laku murid di atas.orang lain? 7. Adakah murid ini suka bergaul? Bolehkah murid ini berkongsi alatan belajar dan permainan dengan rakan? 9. ibu bapa dan gurunya? 5. BIL SOALAN RESPON YA 1. 9. 10. 3. 4. 8. Adakah murid ini sentiasa menjaga kebersihan diri? Adakah murid ini patuh kepada arahan? Adakah murid ini bersopan-santun? Adakah murid ini menghormati dan menghargai rakan.

.... Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar atau kesat Meludah Cepat marah atau meradang Tidak 26 .10... 8... 6........ 3................................... 7......... Perlakuan : ........ Adakah murid ini memberi sepenuh tumpuan dan minat dalam pelajaran? Catatan (jika ada): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________ 3........... Respon Ya 1.............. 5... : ..........2.............. 2.................................... 4...1 Instrument Tingkah Laku Instrumen komponen tingkah laku NAMA MURID KELAS KELAS Bil.....

... 12.1 bertindak balas ke arah bunyi 27 . 11... 10. Kemahiran Penguasaan Ya menguasai Tidak menguasai 1......................... 15.. 19.... 14........................ 13...... 18........................... : .......... 20..... Pengamatan pendengaran 1...9............. Bil...2.3 Instrumen Aspek Kebolehan Pembelajaran Asas Instrument kemahiran pengamatan NAMA MURID KELAS KELAS : .. Menjerit.............. 17..... 16... menangis atau ketawa tanpa sebab Tidak boleh duduk diam Ingkar atau tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap bersendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 3.................

4 Menunjuk arah bunyi yang didengar 1.3 Mengingat kembali (3 benda maujud) 3.2 Mengorientasikan kedudukan (sama/ tidak sama) 2.4 menceritakan tentang hobi / makanan/ permainan 4.2 menyalin semula bentuk2 5.1 menceritakan perihal diri (nama.2 membunyikan huruf vokal 4. Kemahiran lisan 3.3 menyalin semula bentuk huruf Jumlah kecil 28 .1 menamakan gambar (kenderaan/ lori) 4.4 memadankan huruf vokal dengan gambar 4. jantina) 3. Pengamatan penglihatan 2.1.5 Menamakan bunyi yang didengar 2.3 Mengikut arahan mudah 1.2 Mengajuk bunyi yang didengar 1.3 menyebut nama ayah dan ibu 3.5 memadankan huruf konsonan dengan gambar 5 Tulisan 5.1 Mendiskriminasikan benda/ objek (saiz/bentuk/warna) 2. bacaan 4.2 Menamakan anggota badan 3.1 menyambung titik-titik 5.3 membunyikan huruf konsonan 4.

4. Amirul dan Ariff telah dikenalpasti menghadapi masalah Dyslexia oleh doctor. beliau juga berkelakuan baik dan pendiam berbanding dengan Ariff pelajar ini kurang menunjukkan kelakuan yang baik dan tidak sebagai pendiam. Tidak seperti rakan. Saya juga turut mengkaji rekod lama pelajar ini bagi mengetahu serba sedikit latar belakangnya.kanak normal yang lain. Pelajar dyslexia ini juga tidak mempunyai masalah yang banyak bagi kemahiran mengingat kembali pula.0 Hasil Kajian Kes Saya telah menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak Dyslexia ketika pengalaman berasaskan sekolah yang lalu. saya telah membina beberapa instrument pentaksiran seperti soal selidik. dan beberapa jenis kemahiran lagi. saya mendapati pelajar tidak mempunyai masalah yang teruk dalam kemahiran mendiskriminasi benda yang sama atau hampir sama. Saya telah memilih beberapa jenis kemahiran yang terdapat di dalam ujian diagnostik pengamatan iaitu menyebut nama huruf besar dan kecil. Tujuan pentaksiran adalah untuk menilai kebolehan pelajar dari aspek kebolehan pembelajaran asas serta kemahiran sosial dan tingkah laku pelajar tersebut. Ariff boleh dikatakan sebagai pelajar yang aktif dalam kelas beliau selalu mengingkari arahan yang di keluarkan oleh guru. Mereka berdua kelihatan seperti kanak.rakannya yang lain. Setelah melakukan ujian diagnostik. pemerhatian dan hasil kerja murid. menyebut perkataan yang hampr sama. Tujuan saya menjalankan ujian diagnostik ini adalah untuk mengenalpasti terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini. Amirrul tidak mempunyai banyak masalah. Sebelum membina instrumen pentaksiran. Setelah menjalankan ujian diagnostik. untuk menyalin iaitu melukis semula rajah juga memberangsangkan. Keupayaan 29 . Pelajar ini bernama Mohd Amirrul Haizzat Bin Nor Hizam Kamal dan Mohd Ariff bin Musa. pelajar ini dapat menyebut semula gambar-gambar yang telah saya tunjukkan kepadanya. saya telah menjalankan ujian diagnostik pengamatan. mengeja suku kata yang hampir sama.

semasa proses pembelajaran baru lah saya tahu yang dia sebenarnya peramah dan tidak bermasalah. Dia juga dapat bergaul mesra dengan rakan-rakannya yang lain tanpa sebarang masalah. Bagi pengamatan sensori motor pula. Pada mulanya. Andaian pertama bahawa Amirul merupakan kanak-kanak yang anti-sosial kerana semasa saya sampai ke kelasnya dia hanya memerhati dari belakang dan hanya diam. Menurut guru pendidikan khas sekolah itu. Namun begitu saya telah melihat dan mengenalpasti pemasalahan pelajar yang bernama Ariff beliau mempunyai masalah dalam penyebutan kata-kata dan tidak boleh membezakan objek yang di pegang oleh beliau. guru pendidikan khas di situ mengenai kemahiran pengamatan Amirul dan juga kemahiran sosial dan tingkah lakunya. Beliau juga sering bertukar dengan benda yang di pegang olehnya.Saya juga turut melihat hasil kerja Amirrul. Namun andaian saya 30 . Amirrul mampu untuk mengenalpasti jenis-jenis bunyi yang didengar. saya melihat bahawa Ariff boleh bermesra dengan dan boleh di ajar dan mudah bergaul. Menurut Puan Sharifah lagi. Menurut Puan Sharifah. Amirul tidak mempunyai masalah dalam pengamatan terutamanya pengamatan visual. Dia dapat mendiskriminasi benda yang sama dan juga benda yang ganjil serta tidak dapat mengingat kembali gambar-gambar yang ditunjukkan. Amirrul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius tetapi kadangkala ada masa yang dia akan µmoody¶ dan tidak akan menghiraukan sesiapa pun. Disamping itu. Dia mempunyai pengamatan auditori yang agak baik. Dia boleh dikategorikan sebagai pelajar pendidikan khas yang tidak mempunyai masalah dalam kata lain dia sudah beransur pulih dari masalah yang beliau hadapi. Amirul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Namun Ariff kurang untuk bermesra dengan orang lain walaupun beliau seorang yang boleh dikatakan sebagai hyperaktif. Semasa menemubual Puan Sharifah. Dia sangat mudah mesra dengan orang lain. Amirul mempunyai sedikit masalah mengenai tulisannya yang agak buruk berbangding dengan Ariff tulisan beliau tidak boleh dibaca terus oleh guru disebabkan beliau kurang untuk menulis dan sensori motor halus beliau kurang di gunakan. Walaupun tulisan Amirul buruk tetapi masih boleh dibaca oleh guru-guru pendidikan khas disekolah itu.

Antaranya. bersifat manja dan suka mengambil perhatian orang bila dia dikacau oleh rakan sekelas yang lain. saya mendapati Amirul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius. Contohnya. secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Amirrul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Menurut guru sekolah. beliau kurang bersikap moody dan selalunya akan happy bila berada di sekolah. Berbeza dengan Ariff beliau mudah untuk menggangu rakan sekelas dan sukar untuk bergaul dengan rakan sekelas mereka. Dia juga jarang ponteng sekolah dan tidak pernah tidur di dalam kelas. Kanak ± kanak dyslexia ini sebenarnya mempunyai pemikiran sama seperti kanakkanak normal yang lain Cuma mereka mempunyai masalah dalam mendiskriminasikan huruf yang hampir sama seperti µb¶ dan µd¶. saya mendapati Amirul mudah untuk diajak bergaul. dia sangat mudah mesra dalam pergaulan namun kurang bijak dalam memulakan pergaulan dimana dia akan diam sahaja jika orang tidak dikenali atau tidak biasa dengannya. Ariff sering kali meletuskan pergaduhan dalam kelas dan sifat beliau kurang bermesra dan penyayang kepada rakan sekelas. Dari aspek tingkah laku pula. Beliau tidak macam ada apa-apa masalah dan selalunya happy sepanjang saya melakukan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) Saya juga turut menjalankan soal selidik berdasarkan kemahiran pengamatan dan kemahiran sosial dan tingkah laku kanak-kanak Dslexia.kanak lelaki berbanding perempuan. Amirul juga mempunyai sifat penyayang yang mendalam. selain itu peratusan mendapat dyslexia ini lebih tinggi untuk kanak. jadi kita yang harus memulakan perbualan dan selepas itu dia akan menerima kita. Berbeza dengan Ariff yang sukar untuk diajak berbual dan 31 . Saya juga sempat melakukan pemerhatian terhadap kemahiran sosial dan tingkah laku Amirrul dan Ariff. Berdasarkan pemerhatian. dia akan senyum jika kita menyapanya dan membalas sapaan tersebut. Dia tidak mempunyai tingkah laku yang begitu teruk. kita yang harus bijak memulakan pergaulan tersebut. Bagi aspek kemahiran sosial pula. Amirul tidak mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. Namun. Dia tidak menganggu rakan-rakan di dalam kelas.silap bahawa beliau sukar untuk di jinakkan.

bergaul dengan rakan sekelas yang lain. 13. 16. digunakan mestilah sesuai dengan pelajar tersebut KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku BIL. ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI 1. 12. 2. 6. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. 5. kemahiran sosial Amirul selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. 8. Ganguan semasa guru mengajar amat suka beliau lakukan dan tingkah laku beliau merupakan tingkah laku yang kurang disenangi oleh rakan sekelas dan guru-guru di sekolah tersebut Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 15. 9. 7. 14. 11. 3. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk Kaedah yang menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. 4.

7. 13. 9.17. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. 18. 8. Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI YA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu 1 1 1 0 0 0 0 1 33 . kemahiran sosial Ariff selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. 19. 20. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. mestilah sesuai dengan pelajar tersebut Kaedah yang digunakan BIL. 2. Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 6. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 5. 3. 11. 4. 12.

Antara kemahiran yang diuji dalam ujian diagnostik pengamatan ialah: BIL 1 2 3 4 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Orientasi kedudukan BIL SOALAN 10 10 10 10 10 34 . proses pengamatan. 16. 17. 18.14. Janet W. Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. 20. Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS Kemahiran pembelajaran asas merangkumi proses bagaimana kanak-kanak mengamati atau dalam erti kata lain. 19. 15. Learner (1971) dalam bukunya ´Children With Learning Disabilities´ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera ataupun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek.

pelajar kita samada kebolehan atau kelemahan yang dihadapi oleh beliau.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Turutan Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 JUMLAH SOALAN 5. Selepas menjalankan beberapa instrument penilaian barulah kita akan mendapat hasilnya. membezakan huruf yang hampir sama.0 Rumusan Kajian Kes Setelah melakukan pelbagai pentaksiran dan ujian terhadap pelajar yang bernama Mohd Amirrul Haizzat dan Mohd Ariff bin Musa ini saya dapat rumuskan bahawa pentaksiran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan khas. dari ketigatiga aspek yang dinilai . Seperti mana yang kita tahu kanak. Saya dapat rumuskan bahawa Amirrul tidak mempunyai banyak masalah. Oleh itu untuk mengetahui tahap pelajar kita. mempunyai masalah dalam mengira dan pelbagai lagi. jadi pentaksiran dijalankan dengan mengunakan beberapa pendekatan dan instrument. Contohnya Amirul merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah dyslexia. semuanya memberikan respon yang baik dan hanya sedikit 35 .kanak yang mempunyai masalah ini sukar untuk memahami petikan. Dengan cara ini kita dapat mengenal pasti tahap kebolehan pelajar.

Beliau sudah dapat mengenal pasti semua huruf tanpa bantuan guru. Contohnya Ariff dalam pembelajaran telah sukar untuk mengenal hasil huruf-huruf dan sering kali bertukar huruf dan tidak dalam masalah mengira. Komunikasi antara rakan juga tidak menjadi masalah kepada beliau kerana dari hasil pemerhatian beliau sdikit pun tiada masalah dalam pergaulan begitu juga dengan kerja berkumpulan. ia mengambarkan amirul adalah seorang pelajar yang baik dan peramah walaupun pada mulanya agak pendiam dan hanya memerhati dari hujung kelas. membaca. sikap Ariff ini perlu diperhalusi lagi dan dibaik pulih agar beliau mudah untuk bergaul dengan rakan sekelas dan masyarakat. Cuma disini beliau perlu dibaiki dan diberiakan penekan kepada penulisan beliau. 36 . Namun dalam proses mengira beliau boleh melakukan dengan baik tetapi guru perlu melakukan aktiviti penulisan dan pembacaan bagi memberikan beliau kurang was-was dalam aktiviti tersebut. Guru perlu menjalankan aktiviti motor halus dengan lebih kerap dan sentiasa mengawasi penulisan beliau. Pada pemerhatian saya. Beliau yang kurang untuk berkomunikasi dengan rakan lain telah mendatangkan masalah apabila kerja berkumpulan telah dijalankan Dari segi kemahiran asas pula. Contohnya. dan juga menulis. Berbanding dengan Ariff beliau kurang peramah terhadap rakan sekelas dan sering kali membuat bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Dari segi tingkah laku dan sosial. Penekanan kepada aktiviti motor halus perlu dalam aktiviti menulis dan pengenalan kepada huruf-huruf kepada pelajar. Jadi disini kita harus menekankan aspek memulakan pergaulan kepada beliau. Manakala Ariff pula merupakan pelajar yang tidak boleh membaca dan tahap menulis yang rendah. Ariff semasa penilaian yang dilakukan oleh saya beliau kurang memberi kerjasama yang baik kepada saya dan saya mempunyai banyak masalah dalam menilai beliau dan komitmen yang diberikan kepada saya amat tidak memuaskan. Amirull tidak mempunyai masalah untuk menyelesaikan beberapa tugasan untuk kemahiran asas yang telah diberikan.masalah yang kecil yang boleh diperhalusi lagi. Masalah mengecam huruf yang hampir sama sudah tidak menjadi masalah kepadanya sekarang. Amirul hanya mempunyai masalah dalam penulisan. beliau boleh mengira.

saya amat berpuas hati dengan hasil kajian yang dijalankan pada kali ini.Kesimpulannya. kerana dengan adanya pentaksiran ini membuatkan kita lebih mengenali dan memerhatikan pelajar kita dengan lebih dengan lebih terperinci dan kita akan temui jaaln penyelsaian terhadap semua perkara yang berlaku serta tidak akan terlepas pandang kepada keperluan pelajar-pelajar kita. 37 .

malah adalah untuk mendalami subjek Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas serta sebagai persediaan untuk menjadi pendidik pada masa akan datang. saya mulai faham perkara yang dikehendaki oleh soalan. sedikit sebanyak saya dapat memahami tentang tingkah laku kanak.ciri yang terdapat pada mereka. tetapi saya berasa sangat bangga kerana dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Saya juga dapat mengetahui cara. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Kesempitan masa dan kerja juga turut menjadikan saya kecelaruan emosi dalam menyiapkan tugasan ini.cara untuk memodifikasikan tingkah laku dan pembelajaran asas kanak. Banyak input yang berguna dan bermanfaat dapat diperoleh untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. maka inilah yang dapat saya hasilkan dalam tugasan kerja kursus panjang bagi mata pelajaran Pentaksiran dalam Pendidikan Khas. Dari segi pemerolehan ilmu. Pengalaman selama seminggu berada di sekolah bersama kanak. Rakan38 . Saya juga dapat mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah bagi memastikan kehidupan kanak. Setelah hampir lapan minggu proses menghasilkan kerja kursus yang diberi.kanak berkeperluan khas. ciri. Pada hari pertama saya menerima tugasan ini.kanak khas terbela.kanak bermasalah pembelajaran. masalah pembelajaran asas serta kemahiran sosial mereka. Pemerolehan saya dalam mendapat maklumat telah menyebabkan saya kurang senang hati untuk melakukan perkerjaan lain tetapi dengan kemudahan yang diberikan dan penerangan yang diberikan oleh pensyarah pembimbing telah menjadikan saya lebih berani dalam melakukan kerja kursus ini. saya menghadapi masalah untuk memahami kehendak soalan tetapi setelah diberi penerangan oleh pensyarah pembimbing iaitu Puan Zainab.0 Refleksi Pertama sekali saya panjatkan rasa kesyukuran pada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus panjang ini pada masa yang ditetapkan.6.kanak khas sedikit sebanyak mengajar saya kehidupan mereka . Tujuan saya menyiapkan tugasan ini bukanlah semata-mata untuk melengkapkan jam kredit. Penhantaran kerja kursus ini saya telah berusaha untuk menjadikan kerja kursus ini dihantar pada masa yang telah di tetapkan.

Melalui tugasan ini saya berpegang pada prinsip ³ berakit ke hulu.rakan seperjuangan banyak membantu saya dalam proses menyelesaikan tugasan ini. Saya menerima semua pendapat yang diutarakan dengan hati yang terbuka Kesulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan. bersenang kemudian´. Saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan berasa bangga kerana dapat mendalami topik ini. itu semua tidak mematahkan semangat saya malah ia mengajar erti kesabaran agar kerja yang dihasilkan ini diterima. bersakit dahulu. berenang.renang kemudian. mengajar saya agar bersabar dengan segala masalah yang timbul. Walau bagaimanapun. 39 . Mereka tidak lokek untuk berkongsi ilmu yang dimiliki serta turut sama memberi buah fikiran masing-masing.

Bhd K.wikipedia. Taylor (1989).org/wiki/Sindrom_Down http://www.org.my/myhealth/bm/kanak_content.jsp?lang= kanak&sub=0&bhs=may&storyid=1154954018982 http://www. Educating Learners with Diverse Abilities.7. Florida Atlantic University (b) Internet    http://ms. A.htm  40 .com/ http://www.my/bm/nasihat/artikel_kesihatan/sindrom_do wn. A.html http://downsyndromesarawak. Mohamad (2005). Menjadi Guru Pendidikan Khas.net/ld-bp.php http://ccsgkasai.0 BIBLIOGRAFI (a) Buku Jamila K. Bhd Levan Lim. PTS Professional Publishing Sdn.myhealth.scribd. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.blogspot.spe-ed. Rhaziyah (2005).gov.htm http://www. Singapore Ronald L. Assessment of Exceptional Students Education. Mc Graw Hill Education. Marilyn Mayling Quah (2004). PTS Professional Sdn.com%2Fdocument_downloads%2F1 2730767%3Fextension%3Dppt%26skip_interstitial%3Dtrue http://www.phkks. National Institute of Education Nanyang Technological University.blogspot.scribd. Prentice Hall.sabah.com/suggested_users?from=download&next_url= http%3A%2F%2Fwww.com/2010/01/psikologi-perkembangankanak-kanak.org/bm/info_syndown.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->