P. 1
TUGASAN INDIVIDU

TUGASAN INDIVIDU

|Views: 5,758|Likes:
Published by Aim Abdullah

More info:

Published by: Aim Abdullah on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

TUGASAN INDIVIDU ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Borang Pemarkahan Tugasan Pendahuluan Tugasan : 2b (i) 3 :2b(ii) Tugasan : 3b (i) 5 8 :3b(ii) Bibliografi 10 14 1 --------------------------------------------------------------------------------------------TUGASAN

2 KOMPONEN II : NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM TUGASAN 2b Sebagai seorang guru yang ditempatkan di sekolah diluar Bandar, anda perlu memahami, menghayati dan melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam. (i) (ii) Nyatakan empat sebab Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan menghuraikan lima amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi kerajaan bagi merealisasikan etika tersebut. -------------------------------------------------------------------------------------------TUGASAN 3 KOMPONEN II : ARAHAN PERKHIDMATAN DAN KESELAMATAN TUGASAN 3b En. Y baru sahaja ditukarkan ke Jabatan Pendaftaran Negara. Beliau diberi tanggungjawab untuk menguruskan sistem fail di jabatan berkenaan. Masalah utama yang dihadapi oleh Encik Y ialah pengesanan fail-fail dengan cepat. Terdapat juga beberapa fail yang telah hilang dan tidak dapat dikesan. (i)

organisasi dan profesion. Ia juga merupakan himpunan nilai dan norma serta piawai moral yang mendasari tingkahlaku individu. kejayaan usaha ini bergantung kepada komitmen dan sokongan semua anggota Perkhidmatan Awam. rasa curiga dan syak wasangka tentang kemampuan perkhidmatan awam. Terdapat pelbagai aduan tentang kecekapan perkhidmatan awam sama ada dari segi mutu perkhidmatan. etika perkhidmatan awam diwujudkan supaya dapat mengurangkan segala teguran dan pandangan negatif masyarakat terhadap perkhidmatan awam seterusnya dapat mewujudkan anggota perkhidmatan awam yang . ( ii ) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Encik Y untuk mengatasi masalah di atas. cara operasi. Untuk mewujudkan kakitangan awam yang dapat memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Etika bermaksud tanggungjawab dan tingkah laku seseorang atau profesyen terhadap masyarakat atau pelanggan. 2 --------------------------------------------------------------------------------------------TUGASAN 2 KOMPONEN II : NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM Tugasan 2b ( i ) Empat sebab Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan. kerana permintaan rakyat terhadap perkhidmatan awam terus meningkat dan mereka mahukan satu pentadbiran yang cemerlang. Untuk itu. Keperluan dan permintaan orang ramai di atas perkhidmatan 3 yang berkesan mengakibatkan anggota-anggota Perkhidmatan Awam terpaksa menanggung beban kerja yang kian bertambah. Usaha sebegini juga bertujuan untuk melahirkan kesedaran di kalangan anggota Perkhidmatan Awam tentang betapa pentingnya pembaharuan dilakukan dari segi budaya kerja. sistem dan prosedur serta teknologi. layanan yang diberikan kepada orang ramai mahupun sikap serta tingkah laku penjawat awam itu sendiri. Ia juga bertujuan mengoptimumkan faedah atau manfaat bagi individu dan orang ramai dalam kehidupan bersama. Diwujudkan kerana adanya tuduhan. sebab mewujudkan Etika Perkhidmatan Awam ialah : 1.Jelaskan punca berlakunya masalah berkenaan. 2. Dengan ini. Pada hakikatnya. Etika kerja adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi bagi mengawal tingkah laku pekerja organisasi tersebut.

Antaranya ialah kemerosotan ekonomi. imej dan mutu perkhidmatan awam. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemahiran menerusi latihan. dengan wujudnya etika perkhidmatan awam. Adalah menjadi matlamat dan azam kerajaan untuk meninggikan kecekapan. Dengan adanya etika ini. Di samping itu terdapat juga faktor-faktor luar yang mendorong kerajaan untuk mewujudkan etika ini. diharapkan agar mutu perkhidmatan awam dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. 4. cenderamata. sijil-sijil kepujian. ( ii ) Lima amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebua organisasi kerajaan bagi merealisasikan etika tersebut. ancaman keselamatan di rantau ini dan berlakunya gejala-gejala yang kurang sihat seperti rasuah. 1. tetapi ia berterusan sehingga akhir hayat. fakta dan . tahap kualiti dalam pemberian perkhidmatan kepada masyarakat dapat dppertingkatkan. Untuk itu. Dalam era ICT. Ketua Setiausaha Negara telah mengatakan bahawa ´ Keputusan Kerajaan untuk mewujudkan satu etika bagi Perkhidmatan Awam pada asasnya bertujuan untuk menyerapkan kepada semua kakitangan Kerajaan semangat kerja dan dedikasi bagi menentukan supaya mutu prestasi Perkhidmatan Awam dapat ditngkatkan lagi´ Oleh yang demikian. maklumat. Proses pembelajaran tidak terhad kepada zaman persekolahan. pegawai perkhidmatan awam perlu berusaha untuk meningkatkan taraf dirinya. 3. pertimbangan untuk kursus-kursus dan lain-lain bagi mereka yang telah memberi perkhidmtan yang cemerlang.amanah. Amalan-amalan etika khidmat awam. 5 2. Kursus/ latihan yang sesuai diberikan kepada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat atau yang dilantik supaya menambahkan kecekapan kerja. Selain itu. penipuan serta penyelewengan dalam melaksanakan 4 tugasan yang diamanahkan. jujur dan bertanggungjawab. Dalam petikan ucapan ketika melancarkan Panduan Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1979. data. Anggota perkhidmatan awam juga perlu sentiasa berusaha bagi mencapai matlamat ini. pembacaan serta menghadiri seminar atau bengkel. Anugerah penghargaan ini perlu dibuat setiap bulan dan tahun bagi merangsang untuk meningkatkan lagi prestasi kakitangan awam. Anugerah penghargaan dalam bentuk pengesyoran untuk menerima pingat-pingat .

Etika Perkhidmatan Awam lahir daripada kesedaran bahawa profesionalisme Perkhidmatan Awam perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan kakitangannya hendaklah bekerja dengan penuh dedikasi dan bertangungjawab. Dalam Islam. Penubuhan Jawatankuasa Kelab Sukan. Mengadakan majlis jamuan teh atau makan pada hari yang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada semua pegawai dan kakitangan 6 bergaul mesra antara satu sama lain dan menanamkan semangat kekitaan. Menganjurkan majlis syarahan atau ceramah agama pada satu hari yang telah ditetapkan kakitangan yang dalam tiap-tiap minggu/ dua minggu/ bulan kepada beragama Islam. Dengan itu. Manakala kemahiran pula perlu diperbaharui setiap masa untuk membolehkan pengendalian peralatan yang sentiasa berubah dan semakin canggih. 7 --------------------------------------------------------------------------------------------TUGASAN 3 KOMPONEN II : ARAHAN PERKHIDMATAN DAN KESELAMATAN TUGASAN 3b (i) . pengwujudan institusi pelaksanaan tertentu dan pemilihan nilai dan budi yang baik oleh setiap kakitangan kerajaan. Di samping menjamin Perkhidmatan Awam terus relevan dan berada di hadapan. Konsep meninggikan Prestasi Perkhidmatan Awam yang diharapkan akan memnberi kesan lansung dan nyata kepada rakyat berikutan dengan pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam. Supaya tidak ketinggalan. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan yang berjiwa rakyat untuk melayan dan menunaikan semua permintaan dari aspirasi rakyat di negara ini. Kebajikan dan Sosial dan mengadakan aktiviti yang mengasah bakat dan mendapat penyertaan ahli. kita perlu sentiasa mengambil peluang yang sedia ada untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. menimba ilmu pengetahuan adalah wajib bagi setiap lelaki dan perempuan RUMUSAN Amalan-amalan untuk Perkhidmatan cemerlang yang perlu diwujudkan harus bergantung bukan kepada aktiviti di atas tetapi juga kepada tiga faktor lain iaitu penguatkuasaan undang-undang dan peraturan.pengetahuan menjadi lapok setiap masa. setiap individu dalam organisasi perlu sedar mengenai keperluan berterusan untuk menambah ilmu dan membaiki kompetensi. Ini adalah amat penting kerana Perkhidmatan Awam sedang memikul beban untuk melaksanakan pembangunan yang pesat di dalam konteks sebuah negara yang sedang membangun dan maju seperti di negara ini. terutamanya untuk menentukan kerja kita dilaksanakan dengan cekap dan sempurna. Penubuhan Jawatankuasa ini bertujuan untuk mengeratkan silaturrahim di kalangan kakitangan serta menjaga kebajikan. 5. 4. 3.

adalah amat penting baginya mengetahui cara-cara mengendalikan sistem fail. Selanjutnya. Bak kata pepatah µseperti melepaskan batok di tangga¶ . Masalah seperti di atas berlaku disebabkan tiadanya pengalaman dalam diri individu yang terlibat. Bagi mengatasi masalah ini. beliau juga tidak tahu peralatan apakah yang perlu dibeli oleh personel yang dikehendaki bagi menyelenggarakan sistem fail tersebut. Kesesakan fail ini menyebabkan fail-fail yang diperlukan susah untuk diperolehi dan membawa masalah besar sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Individu-individu ini dikatakan lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan hal orang lain. Selain itu. tiada dokumentasi tentang sistem fail yang telah digunakan juga menyebabkan timbulnya masalah ini. Y perlu membuka sampul kecil berkenaan fail- . Selain itu. Bagi pegawai yang bertanggungjawab menguruskan sesuatu sistem fail. Hal ini terjadi kerana pegawai itu tidak mempunyai sebarang rujukan baginya untuk menyelenggarakan sistem fail tersebut dan akhirnya membiarkan masalah ini menjadi semakin meruncing. Apabila fail-fail tidak diletakkan atau dikelasifikasikan. 8 Selain itu. 9 ( ii ) Langkah-langkah yang boleh diambil oleh Encik Y untuk mengatasi masalah di atas. tiadanya sistem pengkelasan fail yang bersistematik dan baik juga menyebabkan berlakunya masalah ini. Jabatan Perdana Menteri yang mempunyai pakar-pakar yang akan dapat menasihatkan tentang sistem terbaik di dalam pengelasan fail. kurangnya pengetahuan tentang teknik penyimpanan fail dan rekod pentadbiran yang baik juga merupakan faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah ini. maka ianya menyebabkan fail-fail tersebut dicampur-adukkan dan berlakunya kesesakan fail. Hal ini amat penting supaya penyiasatan terhadap failfail yang hilang serta kelemahan dalam sistem fail tersebut dapat di atasi. Hal ini dapat dilihat di kalangan pegawai yang tidak bertanggungjawab melaksanakan tugas mereka. Tugas yang diberikan dibiarkan begitu sahaja atau dengan kata lainnya melakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Dengan adanya pegawai yang seperti inilah yang menyebabkan kesusahan kepada orang-orang yang terlibat. Y adalah dengan melaporkan masalah ini dengan Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan dan Kemajuan Pentadbiran. Dari hal inilah yang menyebabkan berlakunya failfail yang hilang dan tidak dapat dikesan. Seterusnya En. Kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di atas menunjukkan bahawa pegawai yang berkenaan menguruskan sistem fail tersebut kurang berpengetahuan dalam pengurusan fail.Punca berlakunya masalah berkenaan. Hal ini terjadi kerana pegawai tersebut tidak tahu apakah sistem penyimpanan rekod yang perlu dilaksanakannya. langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh En. Tetapi tidak kurang juga berlakunya masalah di atas disebabkan oleh tabiat buruk pegawai itu sendiri.

Manakala fail-fail yang disusun mengikut nombor pula apabila tiap-tiap item diberi nombor yang tertentu dan fail disusun mengikut nombor tersebut. Beliau juga perlu mengawasi supaya fail-fail baru tidak dibuka tanpa pengetahuannya atau tanpa siasatan terlebih dahulu dengan bahagian pendaftaran fail-fail dalam jabatan yang berkenaan. Sebagai misalannya. 11 Di samping itu. En. bermaksud menggunakan ruang yang minima. rujukan silang serta µretention¶ dan kelasifikasi. Fail-fail yang telah dibuka atau akan dibuka hendaklah diberi tajuk ringkas yang sesuai yang dapat membayangkan isi kandungannya. fail-fail yang disusun mengikut abjad dan nombor pula ialah di mana satu nombor diberi kepada satu judul fail. perkara-perkara yang berhubungan dengan kewangan bolehlah dimasukkan di bawah huruf kod µK¶ umpamanya. Perkataan kunci atau µkey word¶ dari judul tersebut akan diindeks dan mengikut abjad di dalam indeks abjad tersebut. Perkara yang mustahak diawasi ialah satu-satu tajuk itu tidak patut mempunyai dua tiga kali induk yang dibuka untuknya. sekiranya . Fail disusun mengikut nombor siri tersebut. keanjalan sistem fail ini juga perlu difikirkan supaya fail-fail diletakkan di tempat yang mudah dan segera diperolehi tanpa berlengah. Kepadatan di sini. En. ekonomi. Manakala dari segi ekonomi pula. Rujukan silang ialah kemudahan dalam mengesan lainlain dokumen yang bersangkutan atau rekod dapat dicari di bawah berbagai tajuk. Selain itu. Fail-fail yang disusun mengikut abjad ialah di mana perkataan kunci atau µkey word¶ daripada judul digunakan. lokasi. nombor.fail yang telah hilang. Tiap-tiap fail hendaklah diberi nombor yang berturutan selepas huruf kod yang berkenaan. Langkah seterusnya yang perlu dilakukan adalah dengan merombak semula sistem fail sedia ada kepada sistem fail yang lebih bersistematik iaitu yang dikenali sebagai sistem pengelasan fail. Selain itu. Selain itu. Sistem fail yang baik dikatakan mempunyai kepadatan yang tinggi dengan ruang yang minima serta mematuhi asesibiliti. Fail-fail disediakan mengikut kod-kod yang sesuai untuk butir-butir tertentu yang boleh dianggap sebagai satu perkara yang 10 berkenaan atau berhubungan. Y juga perlu membangunkan sistem fail mengikut keperluan terhadap sistem fail yang baik. fail-fail yang dikehendaki dapat diperolehi dengan cepat tanpa sebarang masalah. Hal ini amat penting sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Antara faktor-faktor yang dititikberatkan ialah kepadatan. Ini amat penting untuk semakan maklumat dan penyimpanan maklumat baru berkenaan fail tersebut. dan abjad dan nombor. En. asesibiliti. sampul kecil ini juga perlu dibuka sekiranya terdapat sebarang tambahan atau perubahan maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam fail yang telah hilang itu. Sistem pengelasan fail ini merangkumi fail-fail yang disusun mengikut abjad. Biasanya satusatu fail itu hendaklah dikhaskan bagi sesuatu perkara sahaja. Y perlu memastikan bahawa sistem fail yang baru dibangunkan ini menggunakan kos yang minima supaya tidak berlaku sebarang pembaziran. Selanjutnya. Perkara ini dapat dimudahkan lagi dengan adanya rujukan silang. Y hendaklah memikirkan tajuk yang sesuai supaya surat-surat yang diterima atau dikeluarkan yang mempunyai tujuan yang sama dapat dimasukkan ke dalam satu fail. Nombor-nombor yang memasuki angka tahun sesuatu fail itu dibuka adalah tidak perlu sekiranya ia menggalakkan pembukaan kulit fail yang baru pada tiap-tiap tahun. keanjalan. Asesibiliti di sini bermakna fail-fail yang disusun atau disimpan mudah untuk dirujuk.

sulit. 13 BIBLIOGRAFI Norma Abdul Aziz. Y hendaklah berhubung dengan Pegawai Keselamatan Kerajaan. dan abjad dan nombor. Modul Kursus Induk Sistem Saraan Malaysia.htmhttp://www. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bhd.terdapat fail-fail yang tidak lagi aktif. Bhd Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Penggunaan kulit-kulit fail seperti ini akan menyenangkan jabatanjabatan mematuhi peraturan dalam Arkib Negara.eghrmis. Rumusan Tindakan mematuhi etika mengendali fail berterusan dalam usaha menjaga sistem fail agar dalam keadaan baik dan senang didapati ketika diperlukan amatlah diharapkan. Sekiranya menghadapi masalah En. Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia.1966 tentang pemindahan rekod-rekod kerajaan dari jabatan-jabatan ke Arkib Negara atau tentang pemusnahan rekod-rekod itu. Y perlu menyediakan satu ruang yang disebut µretention¶ di mana fail-fail yang tidak lagi aktif dipindahkan. fail-fail juga perlu memakai kulit fail yang sesuai.Quantum Books Amir Hasan Dawi (2002) Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Jabatan Pelajaran Selangor. Peranan dan Perkembangan. Kumpulan Budiman Sdn. Pegawai yang ditugaskan menjaga dan menyusun fail-fail berkenaan perlulah sentiasa peka pada bahan-bahan yang patut dimasukkan kedalam fail tertentu. Langkah ini perlu dilakukan supaya penindanan dan kesesakan fail dapat dielakkan. Adalah juga mustahak bahawa fail-fail berpengelasan keselamatan disimpan di dalam bilik tertutup di mana kakitangan yang tiada bertugas di situ adalah dilarang masuk. Selain itu.my/wp_content2/polisihr/ perintah/BabF/babF. Fail-fail yang diberi pengelasan keselamatan hendaklah mempunyai pendaftaran yang berasingan dari fail-fail terbuka. Selangor. Manakala kelasifikasi di sini telah dibincangkan pada permulaan perbincangan di mana failfail dikelaskan mengikut sistem pengkelasan fail iaitu mengikut abjad. Abd Rahman bin Daub (1999) Teknologi Maklumat.nsf/7f c 13608929e8 88e482567320025c989/ea85f1555e5e7aca482567 4c0002838 d?OpenDocument 14 .gov.(2003) Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Tanjong Malim. 2005. 12 Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan menentukan bahawa failfail tertentu diberi pengelasan keselamatan sama ada di peringkat terhad. Quantum Books http://www.pmo. Tanjong Malim. nombor. Htm http://www.. Kuala Lumpur. jpa. 2005.gov. En. Jabatan-jabatan hendaklah menggunakan kulit-kulit fail yang telah direka oleh Arkib Negara yang mempunyai ruangan tentang tarikh dibuka sesuatu fail dan juga ruangan tarikh yang patut ia ditutup dan dihantar ke Arkib Negara atau dimusnahkan. Edu System Sdn. Edisi Kedua. rahsia atau rahsia besar. Konsep. my/ daftar/ g1.my/RancanganWeb/Rancangan. gov. Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia. Pusat Pengurusan Latihan. Nota Komprehensif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->