ALUMNI SMA HJ MOHD YATIM, D/A SMA HJ MOD YATIM, 71450 ULU GADONG KOTA, N.SEMBILAN. email : alumnisktm@gmail.

com http://alumnismahmy.blogspot.com

Kepada, Tuan/Puan/Dato’/Datin

AlumniSMAHMY.bil ( ) Tarikh :

Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Alumni SMAHMY ULU GADONG Kali-1 / 2011. Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dipilih untuk menganggotai Jawatankuasa Penaja Alumni SMA HJ MOHD YATIM ULU GADONG KOTA. 2. Sehubungan dengan itu, satu mesyuarat Jawatankuasa Penaja Alumni SMA HJ Tarikh Hari Masa Tempat 3. : 12.09.2009 : Sabtu : 9.00 pagi : Bilik Mesyuarat SKTM.

MOHD YATIM akan diadakan pada :

Agenda mesyuarat : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Ucapan aluan Guru Besar SK Teluk Medan. Taklimat Kertas Cadangan Penubuhan Alumni SK Teluk Medan. Perlantikan pengerusi mesyuarat. Ucapan mesyuarat. Cadangan Penubuhan Alumni SK Teluk Medan. 1

3.6 3.7 3.8

Perlantikan Jawatankuasa Penaja Alumni SK Teluk Medan. Perbincangan Perlembagaan Alumni SKTM. Perbincangan aktiviti Alumni SKTM 4.7.1 Pendaftaran pertubuhan. 4.7.2 Pendaftaran ahli. 4.7.3 Majlis perjumpaan / hari raya. 4.7.4 Aktiviti susulan

3.9 4.

Hal-hal lain.

Sehubungan dengan itu, bersama ini dilampirkan Kertas Cadangan Alumni SK

Teluk Medan sebagai makluman awal sebelum dibincangkan di dalam mesyuarat nanti 3. Kehadiran tuan/puan amat-amat diharapkan bagi merealisasikan penubuhan

Alumni SK Teluk Medan. Sekian, terima kasih

Saya yang menurut perintah, ………………………………….. ( SHOYEF BIN TUKIMAN ) Guru Besar, SK Teluk Medan, Bagan Serai.

2

Golongan ini kini bekerja dalam pelbagai bidang pekerjaan dan melalui pelbagai pengalaman dalam kehidupan yang sebenarnya amat berguna jika dapat diturunkan kepada generasi yang lebih muda terutamanya para pelajar yang masih menuntut. Persatuan yang paling relevan dengan fungsi tersebut ialah sebuah persatuan yang dapat mengumpulkan bekas pelajarpelajar ini dalam satu organisasi. SK Teluk Medan. Pendahuluan Sebagai sebuah sekolah yang telah lama ditubuhkan. Perak ( SKTM ) telah melahirkan ramai pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Idea penubuhan ini sebenarnya telah timbul sejak beberapa tahun lepas.KERTAS CADANGAN PENUBUHAN ALUMNI SK TELUK MEDAN. Namun demikian. Bagan Serai. 34300 BAGAN SERAI. Semoga Kewujudan kertas kerja ini dapat membuka langkah pertama penubuhan ALUMNI SKTM. Justeru tindakan segera perlu diambil segera supaya idea tersebut tidak terkubur begitu sahaja. Disinilah timbulnya idea untuk menubuhkan satu persatuan yang mampu menjadi medium untuk menyalurkan segala pengalaman dan ilmu yang berguna kepada pelajar-pelajar. tiada mana-mana pihak yang bertindak untuk merealisasikan idea penubuhan tersebut. 3 . Apa yang menjadi masalah disini ialah ketiadaan medium untuk golongan ini berkongsi pengalaman mereka. Bekas pelajar-pelajar ini juga telah melalui berbagai cabaran semasa menempuhi alam pembelajaran yang pastinya dapat membantu para pelajar yang masih bertungkus-lumus menimba ilmu di kelas. Boleh dikatakan hampir keseluruhan golongan penduduk Kampung Teluk Medan menimba pengalaman awal dalam pelajaran di SKTM. PERAK DARUL RIDZUAN.

Relevan Penubuhan Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Golongan muda ini yang juga terdiri daripada bekas pelajarpelajar SKTM perlu ditarik menyertai aktiviti sekolah bagi membawa impak yang lebih besar kepada kemajuan sekolah kerana mereka dapat dilihat sebagai satu lapisan yang satu hari nanti akan membarisi tampuk kepimpinan PIBG dan sekolah. Jika difikirkan semula. sebuah sekolah yang telah berusia hampir separuh abad sepatutnya mempunyai satu persatuan khas untuk mengumpulkan bekas pelajarpelajarnya bagi memastikan kewujudan sekolah ini sentiasa memberi faedah dan kebaikan kepada orang ramai di sekitarnya. Jadi penubuhan Alumni ini sangat bersesuaian dengan keadaan semasa di mana orang ramai kini kurang mengambil perhatian terhadap isu-isu yang berlaku di sekolah. Dengan ini mereka dapat bertukar-tukar fikiran dan idea untuk digarap bersama sebagai satu idea baru yang akan dapat digunakan sebagai satu langkah untuk membawa kebaikan kepada sekolah khasnya dan kepada penduduk kampung amnya. satu saluran perlu diwujudkan bagi memastikan pengalaman dan kepakaran bekas pelajar-pelajar dapat digunakan untuk memajukan sekolah. Selain itu. penubuhan alumni juga dapat mengumpulkan semula hampir keseluruhan bekas pelajar-pelajar yang pernah menuntut ilmu di SKTM. 4 . Alumni juga mampu menjadi satu organisasi penting yang membawa pengaruh besar kepada golongan muda Kampung Teluk Medan yang kini dilihat sibuk melakukan hal masing-masing sahaja. Apa yang diharapkan agar golongan ini akan dapat meneruskan malah memperkukuhkan perjuangan PIBG yang sedia ada. Pihak sekolah sendiri pastinya menyimpan harapan agar pelajar-pelajar yang pernah menuntut di sini pulang semula untuk menabur bakti dan membantu pihak sekolah mencapai matlamat sebagai pusat ilmu utama di Kampung Teluk Medan.

Berfungsi untuk memberi bantuan kepada pihak sekolah dari segi sumber pengajaran. 6. 2. 5 . kemudahan pelajar dan apa-apa material yang dilihat dapat membantu kemajuan sekolah. Sebagai rakan dan juga pendokong misi dan visi SKTM. 7. 4.Hanya alumni dapat merealisasikan harapan ini kerana ia tidak terhad kepada lapisan masyarakat tertentu sahaja. Berkongsi pengalaman dalam menempuh alam persekolahan sehingga ke alam pekerjaan. Merangka program-program pembangunan akademik dan sahsiah untuk membantu kecemerlangan sekolah dari segi akademik mahupun disiplin pelajar. Berikut digariskan beberapa objektif utama penubuhan Alumni : 1. Objektif Penubuhan Alumni diharap bukan sekadar dapat mengumpulkan bekas pelajar-pelajar SKTM. 3. 8. Menjadi satu saluran selain PIBG untuk penduduk kampung menyuarakan pendapat dan cadangan kepada pihak sekolah. Menjadi kaki dan tangan sekolah dalam menjayakan sesuatu majlis yang dianjurkan oleh pihak sekolah sekaligus melancarkan perjalanan program tersebut. Mengumpulkan kepakaran dalam pelbagai aspek pelajaran daripada segenap lapisan bekas pelajar sebagai pemangkin kecemerlangan sekolah. 5. Sebagai satu mekanisma sokongan kepada PIBG dan sekolah dalam memperbaiki sistem pembelajaran di samping memastikan kebajikan para pelajar sentiasa diberi perhatian. Dengan ini aliran maklumat dapat berlaku dengan lebih lancar dan sistematik. malah membantu sekolah untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang.

Ceramah/seminar untuk memberi panduan dan nasihat kepada pelajar dan ibubapa tentang skop kerjaya. Kempen kesedaran kepada ibubapa dan sekolah tentang kepentingan hubungan akrab antara para ibubapa dan sekolah. Kelas-kelas tambahan untuk memperkukuhkan pembelajaran murid-murid. Ceramah motivasi dan teknik menghadapi peperiksaan yang disampaikan oleh individu-individu berpengalaman. Tenaga pengajar terdiri daripada ahli alumni sendiri. 5. 4. Penutup Berdasarkan kertas kerja ini. 3. Tiada pihak yang akan mendapat kesan negatif daripadanya. Jadi 6 . kita dapat melihat dengan jelas bahawa penubuhan Alumni adalah relevan dengan keperluan semasa. Perjumpaan semula bekas pelajar dan guru yang pernah menuntut dan mencurahkan ilmu di sekolah. • • • • Pembangunan sosial dan akademik pelajar Penjanaan Kewangan Perkongsian kepakaran Aksesori tambahan Antara aktiviti-aktiviti yang sesuai dijalankan oleh Alumni: 1. Melalui penubuhannya semua pihak akan mendapat pelbagai manfaat dan kebaikan samada secara langsung mahupun tidak langsung.Aktiviti Aktiviti alumni perlu ditumpukan kepada beberapa elemen penting. 2.

Mesyuarat Jawatankuasa Penaja kali-1 Perlantikan Jawatankuasa Penaja Alumni SKTM. BAGAN SERAI PERAK. 3. 4.semua golongan harus bekerjasama agar penubuhan Alumni SKTM dapat direalisasikan dengan jayanya. 1. 2. 5. Proses pendaftaran Alumni SKTM Menjalankan aktiviti. SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dan JK Penaja Pertubuhan Surat Kelulusan Penubuhan Perlembagaan dan peraturanTANDA ( / ) CATATAN peraturan persatuan Senarai AJK Pertubuhan Senarai aktiviti utama pertubuhan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran pertubuhan Perlaksanaan Persatuan SENARAI JAWATANKUASA PENAJA 7 . CARTA ALIRAN KERJA PENUBUHAN ALUMNI SK TELUK MEDAN. 6. Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Penaja kali-1 Mendraf perlembagaan Alumni SKTM.

………………………………………………….. : ……………………………………………………………………. …………………… : ………………………………………………………………………… …………………… : ………………………………………………………………………… KERTAS KERJA PERLEMBAGAAN 8 .ALUMNI SK TELUK MEDAN 34300 BAGAN SERAI. PERAK Penaung Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha 1 Setiausaha 2 Bendahari : ……………………………………………………………………... : ………………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………. : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… Ahli Jawatankuasa : Biro Ketua Biro Ketua Biro Ketua Biro Ketua …………………………………………………… : ………………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….

1 Alamat berdaftar Alumni SK Teluk Medan SK Teluk Medan. FASAL 3 – LOGO DAN LAMBANG 9 . PERAK DARUL RIDZUAN FASAL 1 – NAMA 1. Alamat Berdaftar 2. Perak Darul Ridzuan. Perak Darul Ridzuan. Alamat Urusan 2. 34300 Bagan Serai. Jalan Taiping. Organisasi bekas pelajar ini dikenali dengan nama Alumni SK Teluk Medan di dalam perlembagaan ini. 34300 Bagan Serai. 2.1. Alamat berdaftar dan alamat urusan ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Majlis Tertinggi.1.ALUMNI SK TELUK MEDAN 34300 BAGAN SERAI.3.ALAMAT BERDAFTAR DAN TEMPAT URUSAN 2. 2.2.2. Jalan Taiping.1. FASAL 2 .1 Alamat urusan Alumni SK Teluk Medan ialah di: SK Teluk Medan.

3 Berfungsi untuk memberi bantuan kepada pihak sekolah dari segi sumber pengajaran. Integrasi Kubang Pasu menuntut ilmu FASAL 4 – OBJEKTIF DAN MATLAMAT 4.ALUMNI SK TELUK MEDAN : Nama organisasi .1 4. 4.2 Mengumpulkan kepakaran dalam pelbagai aspek pelajaran daripada Sebagai satu mekanisma sokongan kepada PIBG dan sekolah dalam segenap lapisan bekas pelajar sebagai pemangkin kecemerlangan sekolah. kemudahan pelajar dan apa-apa material yang dilihat dapat membantu kemajuan sekolah.. Jabat Tangan : Melambangkan perpaduan. Logo sekolah : Merupakan logo SK Teluk Medan merupakan tempat ahli belajar dahulu. memperbaiki sistem pembelajaran di samping memastikan kebajikan para pelajar sentiasa diberi perhatian. 10 . kerjasama dan permuafakatan sesama ahli Alumni SK Teluk Medan.

8 Sebagai rakan dan juga pendokong misi dan visi SKTM. alam pekerjaan.blogspot.1 Mana-mana guru yang pernah mengajar di layak untuk mendaftar sebagai ahli.2 Pendaftaran juga boleh dilakukan secara online melalui laman blog Alumni SK Teluk Medan iaitu http://alumnisktm. 5. 5.1 Mereka yang ingin memohon keahlian Alumni SK Teluk Medan perlu mengisi borang yang diterbitkan oleh Alumni SK Teluk Medan dan dihantar kepada Setiausaha Alumni SK Teluk Medan untuk diluluskan. 5.6 4. Merangka program-program pembangunan akademik dan sahsiah untuk Berkongsi pengalaman dalam menempuh alam persekolahan sehingga ke membantu kecemerlangan sekolah dari segi akademik mahupun disiplin pelajar.4.5 Menjadi kaki dan tangan sekolah dalam menjayakan sesuatu majlis yang dianjurkan oleh pihak sekolah sekaligus melancarkan perjalanan program tersebut.com. 5.4.1 Ahli Berstatus Pelajar 5.2 Setiap ahli berstatus pelajar layak untuk mengundi dan diundi dalam setiap Mesyuarat Agung yang diadakan 5.KEAHLIAN 5.2 Ahli Berstatus Guru 5. Dengan ini aliran maklumat dapat berlaku dengan lebih lancar dan sistematik.2.4.2.4.3 Pemohon yang diluluskan permohonannya hendaklah membayar yuran pendaftaran serta yuran tahun pertama seperti yang telah ditetapkan dalam Fasal Yuran.2 Setiap ahli berstatus guru diberi pengecualian daripada membayar sebarang yuran yang ditetapkan oleh Alumni SK Teluk Medan.1.7 4.1 Mana-mana pelajar yang pernah menuntut di SK Teluk Medan layak untuk mendaftar sebagai ahli. 11 .1. 4.4 Menjadi satu saluran selain PIBG untuk penduduk kampung menyuarakan pendapat dan cadangan kepada pihak sekolah. FASAL 5.3 Prosedur Permohonan dan Penerimaan Keahlian Alumni SK Teluk Medan. 4. 5. 5.

4 Pemohon yang diterima permohonannya juga dikehendaki mematuhi segala perkara yang termaktub dalam perlembagaan Alumni SK Teluk Medan.1. 12 .4 Menggunakan sebarang kemudahan serta keistimewaan yang diberi selaras dengan hak-hak sebagai seorang ahli.4.5.4.1. FASAL 6: TANGGUNGJAWAB DAN HAK-HAK AHLI 6. mengundi dan dilantik untuk sebarang jawatan di dalam mana-mana Mesyuarat Agung Alumni SK Teluk Medan 6.3 Memilih. FASAL 7 .3 Menjelaskan yuran yang telah ditetapkan oleh Majlis Tertinggi.4.1.2 Bersuara atau mengemukakan pendapat di dalam mana-mana Mesyuarat Agung Alumni SK Teluk Medan 6.4 Mana-mana ahli yang digantung dan/atau tergantung keahlian Alumni SK Teluk Medan disebabkan pelanggaran peraturan dan perlembagaan ini tidak berhak : 6.dipilih dan dilantik untuk sebarang jawatan di dalam Alumni SK Teluk Medan.1 Setiap ahli Alumni SK Teluk Medan mempunyai tanggungjawab seperti berikut: 6.1. 6. 6. 6.2 Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan ini setiap ahli berhak bersuara.memilih.PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI 7. 6.2 Menghadiri dan mengambil bahagian dalam aktiviti Alumni SK Teluk Medan.1 Menjadi calon bagi sesuatu perlantikan dan pemilihan untuk sebarang jawatan di dalam Alumni SK Teluk Medan. 6.1 Segala bayaran tertunggak kepada Alumni SK Teluk Medan yang ditanggung oleh ahli yang ingin berhenti hendaklah dijelaskan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penyerahan surat pemberhentian.4.1 Pemberhentian secara sukarela 7. 6.1 Memegang teguh dan mentaati perlembagaan Alumni SK Teluk Medan serta peraturanperaturan lain yang dibuat untuk mencapai matlamat Alumni SK Teluk Medan.4.3 Seseorang ahli hanya berhak mengundi atau menjadi calon untuk sesuatu pemilihan atau perlantikan sekiranya beliau telah menjadi ahli dan menjelaskan semua yurannya sama ada semasa atau tertunggak.

2. 8. Sebelum tindakan sedemikian diambil.2.1.2 Pihak Alumni SK Teluk Medan berhak mengambil tindakan undang-undang ke atas ahli yang berhenti tetapi masih belum menjelaskan bayaran tertunggak dalam tempoh yang telah ditetapkan.2 Pemecatan ahli 7. Yuran Tahunan 8.2. FASAL 8 – YURAN 8. 7.1.00 8.00. Ahli yang berkenaan boleh mengemukakan rayuan kepada Majlis Tertinggi dalam tempoh masa empat belas (14) hari dari tarikh keputusan Majlis Tertinggi.2. 7.1 Yuran pendaftaran yang telah ditetapkan ialah RM 5. 8.1.3 Mana-mana ahli Alumni SK Teluk Medan yang membuat permohonan bertulis untuk berhenti menjadi ahli dan permohonannya itu diluluskan oleh Majlis Tertinggi adalah dianggap sebagai telah berhenti menjadi ahli Alumni SK Teluk Medan.7. 8.1 Yuran tahunan yang telah ditetapkan ialah RM5. 13 .1 Setiap ahli Alumni SK Teluk Medan yang didapati menjalankan sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan Perlembagaan Alumni SK Teluk Medan bolehlah dipecat atau digantung keahliannya bagi sesuatu tempoh masa sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Majlis Tertinggi.Ahli yang dipecat boleh membuat rayuan untuk menjadi ahli semula dengan bayaran RM 50.1. Yuran Pendaftaran 8. 8. ahli berkenaan hendaklah diberikan surat tunjuk sebab.1.2 Yuran ini boleh diserahkan secara terus kepada Bendahari Alumni SK Teluk Medan ataupun kepada Jawatankuasa Alumni SK Teluk Medan.1.2.3 Yuran pendaftaran hendaklah dijelaskan sebelum 31 Disember tahun permohonan keahlian ahli tersebut diluluskan kepada Bendahari Alumni SK Teluk Medan atau melalui Jawatankuasa Alumni SK Teluk Medan. Pemecatan atau penggantungan itu hendaklah berkuatkuasa dari tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi.3 Yuran tahunan hendaklah dijelaskan dalam tempoh bermula dari 1 Januari sehingga 31 Disember setiap tahun. Ahli berkenaan hendaklah diberi peluang untuk membela diri.2 Yuran ini boleh dijelaskan oleh setiap ahli permohonan untuk menjadi ahli dibuat.

3. 10. di samping undinya sendiri. Sekiranya jumlah undi yang diperoleh untuk sesuatu jawatan tersebut adalah sama. Seorang (1) Naib Pengerusi c. 10. Seorang (1) Pengerusi b. Presiden diberi kuasa untuk melantik dan memberhentikan perkhidmatan Setiausaha 1 dan Setiausaha 2.4. Majlis Tertinggi akan dirombak pada (3) tiga tahun sekali. Ekonomi iv. Akses dan Multimedia ii. Mana-mana pemegang jawatan yang didapati bersalah di mahkamah atas pertuduhan jenayah hendaklah meletakkan jawatannya serta-merta.MAJLIS TERTINGGI 10. FASAL 10.2.1.Keputusan adalah dengan undian terbanyak.5. Tugas-tugas Majlis Ahli Tertinggi ialah: 14 . Seorang (1) Setiausaha 2 e. Seorang (1) ketua serta dua (2) orang ahli untuk setiap biro-biro yang berikut : i.1 Majlis Tertinggi berhak melantik orang-orang yang layak menjadi penasihat atau penaung jika difikirkan perlu dengan syarat orang yang dilantik itu menyatakan persetujuannya secara bertulis. Majlis Tertinggi hendaklah terdiri daripada: a. Aktiviti-aktiviti dan Tugas-tugas Khas 10.7.PENAUNG ATAU PENASIHAT 9. Setiap ahli Majlis Tertinggi hendaklah seorang warganegara Malaysia. Pemilihan semua Ahli Majlis Tertinggi hendaklah dilakukan malalui undian. 10. 10.FASAL 9.6. Perlembagaan dan Alumni iii. Perhubungan dan Urusan Luar vi. d. Kebajikan dan Ukhuwwah v.maka pengerusi mesyuarat ketika itu mempunyai undi pemutus (casting vote). Seorang (1) Bendahari f. 10. Seorang (1) Setiausaha 1.

Ahli-ahli majlis tertinggi adalah seperti berikut: Presiden :……………………………………………………………… Naib Presiden : ………………………………………………………. Mengkaji dan meluluskan perbelanjaan pentadbiran dan program-program yang diluluskan 10. Keahlian Majlis Tertinggi dalam 3 tahun pertama penubuhan Alumni SK Teluk Medan ditentukan tanpa perlu melalui Mesyuarat Agung. Meluluskan Belanjawan Tahunan Alumni SK Teluk Medan 10.mengelola serta memutuskan sebarang perkara yang disabit dengan ahli. Meluluskan peraturan-peraturan baru atau yang dipinda untuk dibahas dalam Mesyuarat Agung Tahunan 10. Menguatkuasakan dasar-dasar dan keputusan Mesyuarat Agung Tahunan 10.7.4.7. 10.6.2.10.serta menentukan peraturan-peraturan dan prosedur perjalanan Jawatan tersebut. Mengawal.7. Boleh melantik penaung Alumni SK Teluk Medan 10.7. Setiausaha 1 : ………………………………………………………… Setiausaha 2 : ………………………………………………………… Bendahari : Biro Akses Dan Multimedia Ketua Ahli Biro I Ahli Biro II Biro Perlembagaan Dan Alumni Ketua Aiman Ahli Biro I Ahli Biro II Biro Ekonomi Ketua Ainee 15 .1.7.termasuk menubuhkan Jawatankuasa Disiplin bagi membicarakan ahli-ahli yang telah melanggar Perlembagaan ini.7. Mengurus dan mentadbir organisasi serta menjalankan program-program organisasi 10.3.8.5.7.7.

16 .1.cabutan-cabutan dan salinan-salinan rekod Alumni SK Teluk Medan bersama Setiausaha sekiranya perlu. perjalanan dan hal ehwal Alumni SK Teluk Medan secara keseluruhannya.1.Ahli Biro I Ahli Biro II Biro Kebajikan Dan Ukhuwwah Ketua Munirah Ahli Biro I Ahli Biro II Biro Perhubungan Dan Urusan Luar Ketua Penolong Ketua Ahli Biro I Ahli Biro II Biro Aktiviti-Aktiviti Dan Tugas-Tugas Khas Ketua Ahli Biro I Ahli Biro II FASAL 11. 11.1.1. 11.4 Tertakluk pada Fasal 10. Presiden mempunyai kuasa untuk melantik dan memberhentikan perkhidmatan Setiausaha 1 dan Setiausaha 2. salah seorang daripada Naib Presiden akan dilantik sebagai pengerusi mesyuarat.4 di atas.3 Menandatangani minit-minit mesyuarat.1 Presiden 11.TANGGUNGJAWAB MAJLIS TERTINGGI 11.1.2 Mempengerusikan semua mesyuarat. 11. 11.6 Mengarah Juruaudit Alumni SK Teluk Medan supaya mengaudit akaun Alumni SK Teluk Medan pada bila-bila masa yang diperlukan dan melaporkan keputusan audit kepada Majlis Tertinggi bila perlu. Sekiranya beliau tidak hadir.1 Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran.1.5 Memanggil sendiri atau melalui Setiusaha mesyuarat-mesyuarat Agung dan Majlis Tertinggi serta mesyuarat yang lain apabila perlu 11.

2.3 Menyimpan dan menjaga dengan selamat meterai Alumni SK Teluk Medan. Mesyuarat Majlis Tertinggi dan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan dan sekiranya perlu.5 Bendahari 11.2 Membantu Setiausaha 1 menjalankan tugas.1 Di dalam ketiadaan Setiausaha 1. Atas arahan Presiden.1 Menerima dan menjaga semua wang yang diterima oleh organisasi ini dan membuat pembayaran mengikut arahan-arahan Majlis Tertinggi.3. beliau akan memanggil dan menghadiri semua Mesyuarat Agung Alumni SK Teluk Medan.3. Setiausaha 2 akan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan kepada Setiausaha 1.3. 11. 11.3 Setiausaha 11.6 Menjalankan sebarang tugas lain yang ditentukan oleh Majlis Tertinggi kepadanya dari masa ke masa. 11. 17 .3.2.Setiasausaha bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.1 Tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Alumni SK Teluk Medan. 11.4. 11. menyampaikan segala dokumen-dokumen untuk pertimbangan mesyuarat-mesyuarat itu.3. 11.1 Dalam masa ketiadaan Presiden. teratur dan kemaskini daftar ahli-ahli.4 Menyediakan laporan tahunan Alumni SK Teluk Medan untuk dipertimbangkan oleh Majlis Tertinggi sebelum dibentangkan kepada Mesyuarat Agung Alumni SK Teluk Medan.5.4.11. 11.5 Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan perjalanan harian sekretariat Alumni SK Teluk Medan serta kakitangan-kakitangan yang bekerja di sekretariat tersebut 11. 11. buku-buku dan laporan lain yang dikehendaki oleh pengurusan.3 Menjalankan sebarang tugasan yang telah diberikan oleh Majlis Tertinggi kepadanya dari semasa ke semasa. 11.seorang Naib Presiden akan mengambil alih dan menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab Presiden.4 Setiausaha 2. 11.2 Naib Presiden 11.2 Menyimpan dengan betul.3.2. 11.2 Membantu Presiden dalam menjalankan tanggungjawab dan kewajipan.

6. 11.4 Menyelenggarakan dan menyimpan akaun-akaun Alumni SK Teluk Medan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sempurna dan kemaskini supaya boleh diperiksa pada bila-bila masa. 11. 11.5.1.5.5.1 Sentiasa memantau perlembagaan agar sentiasa relevan dengan kepentingan ahli-ahli persatuan.1.7 Menjalankan sebarang tugas lain yang ditentukan oleh Majlis Tertinggi dan ke atas semasa ke semasa.6.2. 11.6.1 Menyimpan maklumat ahli-ahli serta mengemaskini rekod keahlian persatuan dari semasa ke semasa.5 Menjalankan sebarang tugas yang dipersetujui Majlis Tertinggi relevan dengan biro ini.4 Bekerjasama dengan Biro Kebajikan & Ukhwah dan Biro Perhubungan & Urusan Luar dalam menyampaikan sebarang maklumat kepada ahli-ahli Alumni SK Teluk Medan melalui medium multimedia.6 Biro dan Tugas-tugas Biro 11.3 Bertanggungjawab ke atas segala perihal multimedia yang berkaitan dengan persatuan.11. 11.6. menyediakan baucar-baucar dan surat-surat lain mengikut arahan-arahan Majlis Tertinggi.5.6.6.1. 11.1.3 Mengeluarkan resit-resit.6 Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan Alumni SK Teluk Medan untuk dipertimbangkan dan diluluskan oleh Majlis Tertinggi sebelum dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan.2 Menyimpan ke dalam akaun bank yang dibuka atas kelulusan Majlis Tertinggi atas nama Alumni SK Teluk Medan akan semua wang yang diterima oleh Alumni SK Teluk Medan secepat mungkin selepas penerimaannya. 11. 11.5. 18 .5.2 Biro Perlembagaan dan Alumni 11.5 Menyediakan penyata kewangan tahunan yang telah siap diaudit untuk dipertimbangkan dan diluluskan oleh Majlis Tertinggi.1.2 Menubuhkan laman web atau blog persatuan serta mengemaskini lamanlaman tersebut dari semasa ke semasa. 11.6.1 Biro Akses dan Multimedia 11.6. 11. 11.

5 Menjalankan sebarang tugas yang difikirkan relevan oleh Majlis Tertinggi dengan biro ini.7 Bekerjasama dengan Biro Aktiviti & Tugas-tugas Khas bagi merancang dan mengelolakan sebarang jenis mesyuarat atau perjumpaan rasmi antara ahli-ahli persatuan. setiausaha agung.6.6.3.4 Biro Kebajikan dan Ukhuwwah 11.6.1 Bertanggungjawab memastikan sumber kewangan yang berterusan untuk persatuan.2 Menyediakan audit bagi kemasukan wang ke dalam dana persatuan untuk diberikan kepada bendahari.6.2.2.6.3. 11.2. 11.2.2. 11.8 Menjalankan tugas yang dipersetujui Majlis Tertinggi relevan dengan biro ini 11.2.6.3.3.3 Biro Ekonomi 11.dan presiden setiap tiga bulan. 11.3 Memastikan tugas-tugas pentadbiran persatuan dibuat mengikut peruntukan perlembagaan.4 Memahamkan dan memberi tafsiran yang benar terhadap mana-mana perkara yang dinyatakan dalam perlembagaan sekiranya berlaku percanggahan tafsiran terhadap perlembagaan.6 Menjalankan tugas yang dipersetujui Majlis Tertinggi relevan dengan biro ini.2.6. 11.6.4.3. 11. 11.3 Mengenalpasti sumber-sumber kewangan yang strategik untuk menyalurkan wang ke dalam dana persatuan. 11.6.1 Menjaga kebajikan ahli-ahli serta warga SKTM dengan menyalurkan bantuan material atau tenaga kepada mana-mana ahli atau pihak sekolah sekiranya difikirkan perlu oleh ahli-ahli Biro Kebajikan & Ukhuwwah dan dipersetujui presiden.6.6.setiausaha agung.6.6.4 Merancang projek-projek bagi meningkatkan dana persatuan dan mengelolakan projek-projek tersebut bersama Biro Aktiviti & Tugas-tugas Khas.2 Menerima segala aduan mengenai perlembagaan dan membentangkan cadangan pindaan perlembagaan dalam mesyuarat agung jika ada.6. 11.5 Menyediakan audit mengenai perihal harta benda milik persatuan kecuali kewangan untuk diserahkan kepada bendahari.11. 11. dan presiden.6. 19 . 11.

6.11.6 Biro Aktiviti-aktiviti dan Tugas-tugas Khas 11.6. 11. 11.7.1 Menguatkuasakan dasar-dasar dan keputusan Mesyuarat Agung Tahunan 20 . 11.2 Mengeratkan hubungan sesama ahli terutamanya diantara batch melalui program aktiviti yang sesuai dan dikelolakan bersama-sama Biro Aktiviti & Tugas-tugas Khas.6.6. 11.5 Menjadi pengantara antara Majlis Tertinggi Alumni SK Teluk Medan dengan Jawatankuasa Batch dalam segala urusan rasmi berkaitan persatuan.6.4.5 Menyediakan sebut harga dengan biro-biro lain yang berkaitan dalam menjayakan sesuatu aktiviti untuk dibentangkan kepada presiden untuk dipersetujui.4.2 Menyediakan butiran-butiran aktiviti yang dirancangkan untuk dibentangkan kepada Majlis Tertinggi untuk diluluskan.4 Megeratkan hubungan yang akrab antara pihak sekolah dengan persatuan. 11. 11.6.6. 11. 11.5 Biro Perhubungan dan Urusan Luar 11.5.1 Menjadi pengantara antara persatuan dengan pihak luar iaitu mana-mana pihak yang tidak berkaitan dengan organisasi persatuan selain pihak sekolah.5.6.6 Menjalankan tugas yang yang dipersetujui Majlis Tertinggi relevan dengan biro ini.4. 11.6.7 Tugas-tugas Majlis Tertinggi ialah: 11.3 Menghubungi pihak sekolah dari semasa ke semasa dan mengenalpasti bantuan-bantuan yang boleh disalurkan oleh persatuan kepada pihak sekolah.3 Menjalankan sebarang tugas yang tidak tersenarai dalm peranan biro-biro lain.6.5 Menjalankan tugas yang dipersetujui Majlis Tertinggi relevan dengan biro ini. 11.5.6.6.6. 11.6.2 Menyimpan butir-butir dan rekod perhubungan dengan pihak luar.6.4.6.6.6. 11. 11.4 Menjadi medium publisiti dan hebahan bagi pihak persatuan pada setiap masa.6.1 Bekerjasama dengan biro-biro lain dalam merancang dan mengelolakan aktiviti-aktiviti yang dapat mencapai objektif persatuan.6. 11.6.5.4.5. 11.4 Merangka jawatankuasa kerja bagi melaksanakan sesuatu aktiviti bagi dibentangkan kepada presiden untuk dipersetujui.3 Mewujudkan hubungan dengan persatuan bekas-bekas pelajar yang lain dan persatuan-persatuan lain yang sah di sisi undang-undang demi kepentingan bersama.6.

serta menentukan peraturan-peraturan dan prosedur perjalanan Jawatan tersebut.6 Boleh melantik penaung Alumni SK Teluk Medan 11.11. maka Majlis Tertinggi berkuasa untuk menjalankan mesyuarat pada hari itu tetapi tidaklah berkuasa meminda Perlembagaan Alumni SK Teluk Medan dan membuat keputusan-keputusan yang melibatkan semua ahli. 11.2 Semua Ahli Majlis Tertinggi dan ahli-ahli lain yang hadir berkuasa mengundi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan.mengelola serta memutuskan sebarang perkara yang disabit dengan ahli.7.7.7.5 Agenda-agenda Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan ialah: 21 . 12. 12.3 Mengkaji dan meluluskan perbelanjaan pentadbiran dan program-program yang diluluskan 11. Ahli-ahli dan ahli Majlis Tertinggi boleh hadir bagi menjalankan Mesyuarat Agung tahunan mengikut peraturanperaturan sepertimana yang ditetapkan oleh Perlembagaan ini. FASAL 12-MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 12.2 Mengurus dan mentadbir organisasi serta menjalankan program-program organisasi 11.termasuk menubuhkan Jawatankuasa Disiplin bagi membicarakan ahli-ahli yang telah melanggar Perlembagaan ini. 12. dan jika korum masih tidak mencukupi setelah tempoh penagguhan tersebut.7.4 Jika korum tidak mencukupi selepas satu (1) jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuarat.4 Meluluskan peraturan-peraturan baru atau yang dipinda untuk dibahas dalam Mesyuarat Agung Tahunan 11.7 Meluluskan Belanjawan Tahunan Alumni SK Teluk Medan.3 Korum untuk Mesyuarat Tahunan Alumni SK Teluk Medan dianggap cukup jika ahli yang hadir berjumplah sekurang-kurangnya dua (2) kali ganda daripada bilangan Ahli Majlis Tertinggi. maka mesyuarat hendaklah ditangguhkan ke satu (1) jam seterusnya.5 Mengawal.7.1 Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan merupakan forum tertinggi yang akan menentukan hala tuju dan wawasan Alumni SK Teluk Medan.7. 12.

1 Menerima laporan Setiausaha berkenaan perjalanan Alumni SK Teluk Medan dalam tahun sebelumnya. waktu. Di samping itu satu (1) salinan notis yang sama hendaklah juga dipamerkan di pusat berdaftar Alumni SK Teluk Medan. 12. 12.2 Menerima laporan Bendahari dan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya.3 Memilih ahli-ahli Majlis Tertinggi dan dua orang juruaudit untuk tempoh tiga (3) tahun akan datang. hendaklah dikirimkan oleh Setiausaha Agung kepada setiap Ahli Majlis Tertinggi tiga puluh (30) hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat. peringatan mesyuarat agung yang lalu. 12. 12.5. 22 .8 Mana-mana ahli yang ingin membuat pencalonan tanpa melalui ahli-ahli lain bolehlah membuat pencalonan dengan syarat hendaklah mencapai sekurangkurangnya lima belas (15) sokongan ke atas pencalonan tersebut.9 Setiausaha Agung hendaklah menghantarkan kepada ahli-ahli Majlis Tertinggi sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan notis peringatan beserta satu (1) salinan agenda. meminda Perlembagaan dan pencalonan untuk pemilihan ahli-ahli Majlis Tertinggi.4 Menguruskan perkara-perkara selain daripada yang dibenarkan di dalam mesyuarat itu sepertimana yang telah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi.5.12. pencalonan untuk pemilihan wakil dan pencalonan untuk pemilihan ahli Majlis Tertinggi serta cadangan untuk dibincangkan di dalam mesyuarat hendaklah dihantar kepada Setiausaha Agung pada 14 hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan. 12. 12. Laporan Tahunan Alumni SK Teluk Medan dan Penyata Kira-kira Alumni SK Teluk Medan bagi tahun lalu yang telah diaudit.5. Pencalonan tersebut hendaklah dihantar kepada Setiausaha tidak kurang daripada empat belas (14) hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan.5. tempat serta jemputan mengemukakan cadangan untuk perbincangan (usul).7 Nama-nama wakil. 12.6 Notis awal mengenai Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan yang menyatakan tarikh.

1 Majlis Tertinggi hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali di dalam masa enam (6) bulan.00) tidak boleh disimpan oleh Bendahari sebagai wang runcit.2. 14. Penyata kirakira yang telah diaudit hendaklah dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya dan salinannya hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli yang lain. Sekurang-kurangnya satu per dua (1/2) daripada bilangan ahli Majlis Tertinggi hendaklah hadir bagi mengesahkan perjalanan dan mencukupkan korum mesyuarat.2 Jika timbul perkara mustahak yang berkehendakkan kelulusan Majlis Tertinggi dan mesyuarat Majlis Tetinggi tidak boleh dijalankan maka Setiausaha bolehlah mendapatkan kelulusan daripada Ahli-ahli Majlis Tertinggi melalui pengedaran surat pekeliling.2 Sekurang-kurangnya satu per dua (½) bilangan ahli Majlis Tertinggi mestilah menyatakan persetujuan atau bantahan mereka terhadap cadangan itu.1 Penyata wang diterima dan dibelanjakan beserta lembaran imbangan bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Juruaudit mengikut perlembagaan dengan seberapa segera setelah tamat tahun kewangan. Syarat-syarat mengenainya seperti berikut mestilah disempurnakan sebelum keputusan Majlis Tertinggi boleh dianggap sebagai boleh diterima: 13. Presiden dengan bersendirian atau tidak kurang daripada empat (4) orang ahli Majlis Teringgi bersama-sama boleh memanggil supaya diadakan Mesyuarat Majlis Tertinggi pada bila-bila masa. FASAL 14-KEWANGAN 14. 13. 23 .3 Keputusan hendaklah mengikut bilangan undi yang terbanyak.2. Sebarang keputusan yang diperoleh melalui surat pekeliling hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada Mesyuarat Majlis Tertinggi berikutnya untuk disahkan dan dicatatkan dalam peringatan mesyuarat.1 Masalah yang dibangkitkan itu dibutirkan dengan terang dalam surat pekeliling yang diedarkan kepada tiap-tiap ahli Majlis Tertinggi 13.Tiap-tiap pengumuman hendaklah diberikan kepada ahliahli tujuh (7) hari sebelumnya.FASAL 13.MESYUARAT MAJLIS TERTINGGI 13. 13.2 Kumpulan wang yang lebih daripada Ringgit Malaysia tiga ratus (RM 300.2.

15.3 Wang yang dimasukkan ke dalam bank hendaklah diletakkan di dalam akaun Alumni SK Teluk Medan .1 Yuran pendaftaran dan tahunan ahli 14.8.2 Juruaudit adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Alumni SK Teluk Medan bagi setahun dan membuat laporan untuk dibentangkan di Mesyuarat Agung Tahunan Alumni SK Teluk Medan. 14.8. FASAL 15-JURUAUDIT 15. Mereka akan memegang jawatan selama tiga (3) tahun dan tidak boleh dilantik semula secara berturut-turut.1 Dua orang pegawai Persatuan boleh dilantik di dalam Mesyuarat Agung tahunan Alumni SK Teluk Medan sebagai Juruaudit.2 Derma dan tajaan 14. mereka juga boleh diarahkan oleh 24 .8.14. 14.10 Tahun kewangan ini bermula dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember tiaptiap tahun. Setiausaha dan Bendahari. 14.8 Sumber-sumber kewangan Alumni SK Teluk Medan diperoleh melalui: 14.4 Hasil perniagaan Alumni SK Teluk Medan 14. wang itu tidak boleh digunakan untuk membayar denda ahli yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah 14.8.3 Bantuan dari kerajaan dan badan-badan berkenaan 14.4 Sesuatu perbelanjaan yang kurang daripada Ringgit Malaysia lima ratus (RM 500.5 Sumber-sumber lain yang dibenarkan undang-undang negara 14.9 Walaubagaimanapun.7 Pendapatan organisasi yang diperoleh hendaklah digunakan bagi tujuan mencapai tujuan dan matlamat Alumni SK Teluk Medan seperti dinyatakan dalam Fasal 4.8. Jika sekiranya diperlukan.5 Perbelanjaan yang melebihi had ini perlu diluluskan oleh Majlis Tertinggi. Setiausaha atau Bendahari. maka bolehlah Majlis Tertinggi melantik sesiapa sahaja antara mereka sebagai pengganti untuk menandatangani cek atau penyata pengeluaran wang Alumni SK Teluk Medan.00) bagi sesuatu masa boleh diluluskan oleh Presiden bersama Setiausaha dan Bendahari 14. Semasa ketiadaan Presiden. 14.6 Segala cek atau penyata pengeluaran wang dari kira-kira Alumni SK Teluk Medan hendaklah ditandatangani bersama oleh Presiden.

2 Majlis Tertinggi pada tiga (3) tahun pertama penubuhan berhak meminda perlembagaan tanpa perlu melalui mesyuarat agung. 16.PINDAAN PERLEMBAGAAN 17.2 Pemegang amanah tidak boleh menjual. 17. Permohonan untuk perubahan dan pindaan Perlembagaan hendaklah dibuat kepada Pendaftar Persatuan dalam tempoh enam puluh hari dari tarikh keputusan mesyuarat agung Alumni SK Teluk Medan meluluskan perubahan atau pindaan itu hanya boleh berkuat kuasa mulai daripada tarikh perubahan-perubahan dan pindaan-pindaan itu dibenarkan oleh Pendaftar pertubuhan.Presiden untuk mengaudit kira-kira Alumni SK Teluk Medan pada bila-bila masa di dalam tempoh jawatan mereka dan membuat laporan kepada Majlis Tertinggi. menarik balik dan menukarkan harta kepunyaan Alumni SK Teluk Medan tanpa persetujuan dan kuasa yang diberikan oleh Majlis Tertinggi.3 Sekiranya berlaku kekosongan jawatan Pemegang Amanah. 16. Harta boleh alih yang dimiliki oleh Alumni SK Teluk Medan boleh diamanahkan kepada mereka dengan menandatangani satu (1) Surat Ikatan Amanah.dan mereka berkhidmat selama yang dikehendaki oleh Alumni SK Teluk Medan. 16.1 Perlembagaan ini tidak boleh diubah dan dipinda kecuali dengan keputusan mesuarat agung persatuan. Majlis Tertinggi berhak melantik penggantinya yang baru dan mesyuarat Agung Alumni SK Teluk Medan yang diadakan pada tahun yang berikutnya hendaklah mengesahkan perlantikannya.4 Seseorang pemegang amanah itu boleh dilucutkan jawatannya oleh Majlis Tertinggi atas sebab uzur kerana penyakit atau kerana sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya atau pekerjaan dengan memuaskan.1 Tiga (3) orang Pemegang Amanah yang berumur lebih daripada empat puluh satu (40) tahun bolehlah dilantik di dalam mesyuarat agung. FASAL 16-PEMEGANG AMANAH 16. FASAL 17. 25 .

Alumni SK Teluk Medan …………………………………………………………….2 Sekiranya Alumni SK Teluk Medan hendak dibubarkan secara yang disebutkan di atas. Alumni SK Teluk Medan DISEDIAKAN OLEH: BIRO PERLEMBAGAAN DAN ALUMNI 26 . Setiausaha .FASAL 18-TAFSIRAN UNDANG-UNDANG 18.Majlis Tertinggi boleh memberikan tafsirannya kepada Perlembagaan ini dan sekiranya perlu membuat keputusan berhubung perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam perlembagaan ini. 19.1 Di antara berlangsungnya mesyuarat agung Alumni SK Teluk Medan. 19. DISAHKAN OLEH: ……………………………………………………………… Presiden.. Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan apa yang terlah ditetapkan di dalam mesyuarat agung Alumni SK Teluk Medan. keputusan Majlis Tertinggi berkenaan perkara ini adalah muktamad. FASAL 19-PEMBUBARAN 19.maka segala hutang dan tanggungan Alumni SK Teluk Medan yang sah mengikut undang-undang hendaklah dijelaskan dan baki wang yang tinggal hendaklah diselesaikan mengikut cara dipersetujui di dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa.melainkan jika ia dibuat oleh keputusan mesyuarat Agung Alumni SK Teluk Medan.3 Kenyataan mengenai pembubaran hendaklah disampaikan oleh Majlis Tertinggi kepada Pendaftar Pertubuhan di dalam masa empat belas (14) hari daripada tarikh pembubaran itu.1 Organisasi ini boleh dibubarkan secara sukarela dengan tidak kurang daripada dua pertiga (2/3) jumlah ahli yang hadir dalam Mesyuarat Agung Luar biasa yang dipanggil khusus kerananya.

Nama : ……………………………………………. : ……………………………………………………... *** Borang diserahkan kepada : 1.. : ………………………………….. Saya yang benar..Hj.( jika masih belajar ) : ……………………………… Tahun di SKTM :………………………. Tn.blogspot. : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….com / email : alumnisktm@gmail.BORANG PENDAFTARAN KEAHLIAN PERSATUAN BEKAS MURID ALUMNI SK TELUK MEDAN 34300 BAGAN SERAI. 27 . http://alumnisktm. Pejabat SK Teluk Medan. ) sebagai sumbangan ikhlas saya bagi menjayakan penubuhan Alumni SK Teluk Medan. Hj.Darham b.. ( Ringgit Malaysia : …………………………………………………. : ……………………………………………………………………………. Tn. …………………………………………………………………………….Tajul Arus b.Brahim 2. PERAK DARUL RIDZUAN..Bakri 3. …………………………………………. -------------------------------------------Keratan Sumbangan Derma---------------------------------Bersama ini saya sertakan RM……………………….Hj. : ……………………………………………………….. : ……………………………………….….com Nama Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat 1 ( Kampung ) Alamat 2 ( Sekarang ) Pekerjaan Institusi Nombor Telefon gambar : …………………………………………………………………………….