ż1Ž

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2011

KOD : HBPE 3203

1AIUk
ÞLNDIDIkAN LUAk

NO. MATRIKULASI : 681106115129002
NO. KAD PENGENALAN : 681106-11-5129
NO. TELEFON : 019-9815782
E-MEL : dientab236myahoo.com.my

PUSAT PEMBELA1ARAN : INSTITUT PERGURUAN GURU
KAMPUS DATO` RAZALI
ISMAIL KUALA
TERENGGANU.
ż2Ž

KERTAS KER1A
PERKHEMAHAN PENDIDIKAN LUAR 2011
SK. TEBING TEMBAH. PAKA. DUNGUN.
TERENGGANU


1. TA1UK
Kertas Keria Perkhemahan Pendidikan Luar 2011, Peringkat Sekolah
Kebangsaan Tebing Tembah ,231000 Paka, Dungun, Terengganu.

2. PENGENALAN.TU1UAN. MATLAMAT DAN OB1EKTIF

2.1 Pengenalan
Program Pendidikan luar adalah Perkhemahan Bersepadu. Ianya merupakan
salah satu aktiviti kokurikulum yang dianiurkan oleh Unit ko-Kurikulum Sekolah
Kebangsaan Tebing Tembah, Paka, Dungun. Program ini boleh disertai oleh
semua pelaiar Tahun Lima yang dipilih daripada setiap badan-badan unit
beruniIorm Sekolah Kebangsaan Tebing Tembah, Paka,Dungun. Program ini
akan diadakan di Lokasi kawasan tepi sungai Kampung Minda Talong, Jerangau,
Dungun. Program ini akan berialan selama 4 hari 3 malam bermula pada
22,23,24 hingga 25 Oktober 2011.
Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian
Pendidikan Malaysia yang ingin mewuiudkan modal insan yang seimbang dari
segi intelek, rohani, emosi dan iasmani melalui penyertaan dalam bidang
kokurikulum. Seseorang pelaiar itu waiib menyertai aktiviti kokurikulum untuk
menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang
lebih mencabar. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti perkhemahan ini
bakal diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi alam kedewasaan kelak.
Selari dengan perkembangan semasa yang semakin mencabar ini,
kecemerlangan seseorang pelaiar tidak hanya bergantung kepada pencapaian
akademik semata-mata bahkan para pelaiar iuga perlu memiliki ciri-ciri
kepimpinan yang mantap, berketrampilan, pekerti yang mulia, dan berkebolehan
menyesuaikan diri dengan era globalisasi. Ciri-ciri ini penting untuk dimiliki
oleh setiap ahli pasukan bagi merealisasikan FalsaIah Pendidikan Negara.
ż3Ž

Semoga cita-cita dan hasrat murni ini akan diIahami dan dihayati sepaniang
perkhemahan ini. Di samping itu, semua peserta perkhemahan perlu sentiasa
meniuniung nilai permuaIakatan dalam melaksanakan setiap aktiviti yang
diialankan bagi mencapai keiayaan yang cemerlang, seperti kata pepatah bulat
air kerana pembentung, bulat manusia kerana muaIakat`.

2.2 Tujuan
Kertas keria disediakan dan dikemukakan kepada Tuan Guru Besar untuk
mendapat kelulusan melaksanakan aktiviti Perkhemahan Pendidikan Luar 2011
dan memohon peruntukkan kewangan daripada pihak sekolah.

2.3 Matlamat

Membuka laluan minda bagi menilai keupayaan diri serta mengetahui kelemahan
diri untuk bergerak ke depan.
Menyampaikan mesei hubungan antara manusia dengan alam sekitardengan
penerapan mata pelaiaran, khususnya Kaiian Tempatan, Sains,Agama Islam
untuk melahirkan generasi yang tahu menghargai alam.
(iii) Menyedarkan dan menginsaIi diri murid-murid dalam penggunaan masa untuk
melahirkan generasi yang tahu menghargai danmenguruskan masa dengan baik
dan bersistematik.

2.4.1 Objektif

(i) Mengetahui, memahami serta mempraktikkan teknik berkhemah yang betul
merangkumi pemilihan tempat, pemasangan dan peniagaan khemah, penyediaan
bekalan makanan serta aspekkeselamatan diri.

(ii) Menghayati, melindungi dan menghargai alam seiagat ciptaanTuhan melalui
konsep perlindungan bersepadu menerusi penerapanaktiviti alam sekitar.

(iii) Menanam sikap toleransi, keriasama dan bermuaIakat dalam segalaperkara serta
menghindarkan segala perasaan dengki, iri hati danmementingkan diri sendiri.

ż4Ž

3. RASIONAL PEMILIHAN TEMPAT.
Rasional pemilihan tempat ini adalah kerana kawasan tepi sungai Kampung Minda Talong dan
sungainya merupakan anak Sungai Dungun iaitu sungai yang terbesar di daerah Dungun ini.
3.1 Kawasan perkhemahan dengan bentuk muka bumi yang mempunyai dataran delta
yang luas dan bersebelahan kampung Minda Talong dan hanya dipisahkan dengan
sebatang anak sungai yang cetek berdekatan dengan sekolah dan Masiid Kampung
Minda Talong.
3.2 Keadaan delta(dataran) yang landai yang mempunyai kawasan padang rumput yang
luas serta anak sungai yang cetek lebih kurang 0.5 meter sahaia dan tempat yang
paling dalam hanya 1.5 meter sahaia dan bersesuaian untuk menialankan kegiatan
aktiviti air bagi pelaiar sekolah rendah.
3.3 Kawasan untuk perkhemahan yang agak luas untuk pelbagai aktiviti.
3.4 Kedudukan berdekatan dengan perkampungan dan iauh dari kawasan tumpuan
pelancong serta bebas daripada gangguan pihak luar..
3.5 Bebas dari sebarang gangguan luar dan akan dapat memberikan tumpuan
sepenuhnya pada aktiviti yang diialankan dan peserta.
3.6 Keiernihan dan kebersihan air sungai boleh diiadikan sumber air untuk minuman
kerana aliran anak sungai itu bermula daripada kemuncak pergunungan Cemerung
yang bersambung dengan baniaran Titiwangsa.
3.7 Mempunyai tahap keselamatan yang teriamin dengan bantuan Ketua kampung dan
Ahli JKK kampung serta Ahli RELA yang bersedia memberi khidmad dan
keriasama yang sepenuhnya.
3.8 Pemilihan tempat program boleh agak iauh, tetapi pihak pengurusan mempunyai
rasoinalnya yang tersendiri untuk mengelakkan masalah kehadiran guru yang akan
pulang bermalam di rumah.
3.9 Amat bersesuaian untuk para guru membawa ahli kelurga berkhemah dan berkelah
semasa program diialankan kerana tahap memandangkan kawasan anak sungainya
yang cetek dan pemandangan yang menarik serta keselamatan air yang teriamin.
3.10 Selain itu, gangguan daripada keluarga peserta iuga dapat dielakkan kerana keluarga
mereka tidak akan dapat menghantar makanan atau pakaian kerana lokasinya iauh.
ż3Ž

3.11 Para peserta akan dapat merasakan satu suasana perkhemahan yang sebenar dan
segala aktivi yang dirancang akan dapat berialan dengan teratur tanpa gangguan.

4. BUTIRAN PERKHEMAHAN

4.1 TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN
4.1.1 Tarikh yang dirancang ialah 22-25 Mac 2011 iaitu pada hari Khamis sehingga
hari Ahad.
4.1.2 Dilaksanakan selama 4 hari 2 malam
4.1.3 Masa pelaksanaan melibatkan waktu siang dan malam.
4.2 Hari
Khamis ,Jumaat,Sabtu dan Ahad ( 4 hari 3malam )

4.3 Bilangan Peserta / Kumpulan Sasaran
Semua peserta terdiri daripada murid Tahun 5
Bilangan peserta :

Lelaki : 35
Perempuan : 45
1umlah : 80 orang

4.4.1 Tempat Perkhemahan
Kampung Minda Talong, Jerangau 23400,Dungun,Terengganu.

5. 1AWATANKUASA

5.1 1awatankuasa Pengelola:
Unit Ko-Kurikulum SK, Tebing Tembah,Paka, Dungun Terengganu.
ż6Ž

5.2 1awatankuasa Induk :

Penasihat : En.Mazlan bin Muda
Pengerusi : En.Salman bin Jusoh
Penyelaras : En Kamarudin bin Ibrahim
Kem Komandan : En Zamri bin Zakaria.
Pen. Kem Komandan : YM .Engku MuzaIIar b Engku Maharani
Setiausaha : Pn Mariati bt Rani
Bendahari : Pn Norliza bt Ismail(Chik

5.3 Pengerusi 1awatankuasa Kecil

Urusetia : En Zunaidi bin Abdullah.
Pengurus Peserta : Ketua Unit-Unit BeruniIorm
Tapak Perkhemahan : En Kamal Baharin b Abu Bakar
Khemah & Peralatan : En Mazlan bin Rashid
Aktiviti : En Ahmad Naime bin Abd ManaI
Makan & Minum : Pn Norhayati bt Mamat
Kerohanian : En Zunaidi Ameer bin Mamat.
Keselamatan/ Kecemasan : En Mohd Nur Azrul bin Ismail
Siaraya & Dokumentasi : En Mohd Hamedan bin Embong
Persembahan : Cik Hadibah bt Mohamad Darus
Hadiah & Cenderamata : Pn Siti Bt Kembang.ż7Ž

5.4 1awatankuasa kecil


1AWATANKUASA

BIDANG TUGAS

KETUA PERKHEMAHAN /
KEM KOMANDAN :

1. En. Zamri B. Zakaria.
Bertanggungiawab atas semua aktiviti dan
kelancaran perkhemahan.
Bertanggungiawab ke atas disiplin peserta.
Mengeluarkan peraturan perkhemahan.
Menguatkuasakan peraturan perkhemahan.

PEN KETUA PERKHEMAHAN /
PEN. KEM KOMANDAN:
2. YM Engku MuzaIIar b Engku
Maharani.

Membantu sepenuhnya tanggungiawab dan
tugas ketua perkhemahan.
Menialankan tugas ketua perkhemahan
semasa ketiadaannya.

URUSETIA

3. Pengerusi :En Zunaidi Bin Abdullah.

AJK
1. En Azuan bin ShaIie
2. En Kamal Baharin b Abu Bakar
3. Pn Maznah bt Omar
4. Cik Nor Hashima bt MohdRazali
5. Pn Azniza bt Daud.

Menyediakan iadual aktiviti perkhemahan.
Menyelaras perialanan aktiviti dan
pertandingan.
Sentiasa menghebahkan maklumat
terkini.Mengambil pendaItaran peserta dan
iuga mencatat kehadiran guru bertugas.
Membuat laporan setiap aktiviti yang
diialankan.
Mengendalikan acara mailis penutup.
Menyediakan kain rentang perkhemahan.

PENGURUS PESERTA:
Semua Ketua Unit BeruniIorm
Pengakap
TKRS
PBSM
Puteri Islam
Tunas Puteri


Menyediakan murid untuk menyertai
perkhemahan.
Menyediakan borang kebenaran ibu bapa bagi
setiappeserta unit masing-masing.
Menyediakan iadual guru bertugas unit
masing-masing.
Memastikan penyediaan senarai semak
peralatan yang perlu dibawa lebih awal.
ż8Ž


TAPAK PERKHEMAHAN

4. Pengerusi : En Kamal Baharin bin
Abu Bakar

AJK:
1. En Mohd Zaharawadi bIbrahim
2. YM Engku MuzaIIar b Engku Maharani.
Menyediakan pelan tapak perkhemahan.
Menyelaras pembahagian tempat tapak
mengikut unit.
Menentukan bilik-bilik yang akan digunakan
oleh perserta iika hari huian.
Menentukan tandas/bilik air yang akan
digunakan oleh peserta.
Memastikan semua bilik/tempat yang
digunakan sentiasa dalam keadaan bersih.

MAKANAN DAN MINUMAN

5. Pengerusi :Pn Norhayati bt Mamat
AJK:
1. Pn Zanariah bt Omar
2. Pn.Fatimah Wati bt Salleh
3. Pn Tn SyariIah Azura bt Abdullah.
Menyediakan makanan dan minuman yang
bagi semua guru yang terlibat dan murid.
Menyediakan iadual serta menu masakan
setiap hari perkhemahan.
Memastikan semua aktiviti memasak di
kalangan peserta berialan lancar
Menguruskan segala perkara berkaitan makan
dan minum disepaniang perkhemahan.
KEROHANIAN
6. Pengerusi :En Zunaidi Ameer B.
Mamat
AJK:
1. En Lukman bin Ismail
2. Pn Rohaiza bt Remli.
Menyediakan iadual bertugas imam mengikut
waktu solat.
Memimpin bacaan yasin
Mengendalikan kuliah Maghrib dan Subuh.


KESELAMATAN DAN
KECEMASAN
7. Pengerusi: En Mohd Nur Azrul bin Ismail
AJK:
1. En Mohd Abd HaIizdiin b Ismail
2. Pn Noraziah bt Omar

Memastikan tahap keselamatan peserta dan
segala peralatan berada dalam keadaaan yang
amat baik.
Menubuh unit kawalan.
Menyediakan bekalan ubat-ubatan serta peti
rawatan yang sempurna dan mencukupi.
Menyediakan iadual pengawasan dan
kawalan keselamatan kawasan perkhemahan.
Mengawal keselamatan murid dalam
perialanan ke masiid untuk solat Jumaat.

ż9Ž


PERSEMBAHAN

7. Pengerusi:Cik Hadibah bt Mohamad
AJK:
1. Cik Nor Hashimah bt Mohd Razali
2. Cik Rahayu bt Said

Menentukan ienis persembahan dan syarat-
syaratnya.
Memberi taklimat kepada peserta sebelum
aktiviti diialankan.
Melantik hakim-hakim persembahan dan
menyediakan borang penghakiman,iika
persembahan tersebut diialankan secara
pertandingan.
Mengurus perialanan aktiviti persembahan.

ELEKTRIK. SIARAYA DAN
DOKUMENTASI

1-Pengerusi : En Mohd Hamedan bin
Embong
AJK:
1. En Ismail bin Awang Lah
2. En ShaIei bin Salleh.
3. Pekeria sekolah.
Menyediakan kemudahan elektrik dan
peralatan siaraya yang sempurna di
seluruh tapak perkhemahan sepaniang tempoh
kem diadakan.
Mengemaskini peralatan yang telah
digunakan dan disimpan pada tempat yang
sesuai.
Mengurus dan menyediakan peralatan siaraya
untuk sebarang bentuk persembahan/aktiviti
(iika diperlukan)

HADIAH DAN CENDERAMATA

Pengerusi : Pn Siti Bt Kembang.
AJK:
1.Pn Norliza bt Ismail(Chik
2 Pn Noraziah bt Manab.
Menyediakan hadiah kepada peserta
berdasarkan pertandingan yang diialankan.
Menyediakan lain-lain hadiah dan
cenderamata.
Menguruskan mailis penyampaian hadiah

ż10Ž

6. ANGGARAN PERBELAN1AAN

BIL PERKARA BUTIRAN 1UMLAH
1
Makan Minum Murid.
Makan Minum Murid. Jumlah
RM2640.00.
Makan T/Hari (Khamis) RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
Minum Petang (Khamis)

RM1.00 x 80 orang
RM80.00
Makan Malam (Khamis)

RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
Minum Malam (Khamis)

RM1.00 x 80 orang
RM80.00.
Sarapan (Jumaat)

RM1.00 x 80 orang
RM 80.00.
Minum Pagi (Jumaat)

RM1.00 x 80 orang
RM 80.00.
Makan T/Hari (Jumaat)

RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
Minum Petang (Jumaat)

RM1.00 x 80 orang
RM80.00.
Makan Malam (Jumaat)

RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
Minum Malam (Jumaat)

RM1.00 x 80 orang
RM 80.00.
Sarapan (Sabtu)

RM1.00 x 80 orang
RM 80.00.
Minum Pagi (Sabtu)

RM1.00 x 80 orang
RM 80.00.
Makan T/Hari (Sabtu)

RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
Minum Petang (Sabtu)

RM1.00 x 80 orang
RM80.00.
ż11Ž

Makan Malam (Sabtu)

RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
Minum Malam (Sabtu)

RM1.00 x 80 orang
RM 80.00.
Sarapan (Ahad)

RM1.00 x 80 orang RM
80.00.
Minum Pagi (Ahad)

RM1.00 x 80 orang RM
80.00.
Makan T/Hari (Ahad) RM3.00 x 80 orang
RM240.00.
2. Hadiah Hadiah Pertandingan Jumlah
RM225.00
Tempat Pertama RM20.00 x 5 RM100.00
Tempat Kedua RM15.00 x 5 RM75.00
Tempat Ketiga RM10.00 x 5 RM50.00
3 Alatan Peralatan Sampingan Jumlah
RM 332.00
Bahan Api. (Gas Masakan
Urusetia)
Tali.
Racun Serangga.
Lain-lain
RM 24.00 x 2 RM 48.00

RM 80.00 x 2 RM160.00
RM 6.00 x 4 RM 24.00
RM 100.00 RM100.00
4 Kecemasan/Aw
asan
RM200.00 Jumlah
RM200.00
1UMLAH BESAR RM3397.00

ż12Ž

7. 1ADUAL TINDAKAN/TENTATIF PROGRAM

HARI PERTAMA : KHAMIS ( 22 OKTOBER 2011 )

MASA AKTIVITI TINDAKAN
8.30 pagi. O PendaItaran. Urusetia
9.00 pagi O Mendirikan khemah Ketua & Guru Unit.
10.00 pagi O Taklimat umum. Kem Komandan.
10.30 pagi O Minum pagi. JK Makanan/Minuman.
11.00 pagi O Aktiviti 1 :
4 Penyediaan Gaiet dan
4 Anyaman Daun
Kelapa.
JK Aktiviti

12.30 T/hari. O Makan Tengahari , Solat
Zohor.
JK Makanan& JK
kerohanian.
2.30 petang. O Aktiviti 2 :
4 Pertandingan Kawad Kaki.
JK Aktiviti.

4.00 petang. O Solat Asar. JK Kerohanian
4.30 petang O Minum petang JK Makanan.
5.00 petang. O Sukaneka. JK Aktiviti.
6.30 petang. O Makan Malam & Bacaan
Yassin.
JK Makanan.
JK Kerohanian.
9.00 malam. O Aktiviti 3 :
O Kembara Malam.
JK Aktiviti.

10.30 malam. O Minum Malam JK Makanan
11.00 malam O Tidur. Urusetia& JK
Keselamatan


ż13Ž

HARI KEDUA : 1UMAAT ( 23 OKTOBER 2011 )
MASA AKTIVITI TINDAKAN
5.30 pagi. O Solat & Kuliah Subuh. JK Kerohanian.
8.00 pagi O Sarapan pagi. JK Makanan.
8.30 pagi O Pemeriksaan Khemah Urusetia.
8.40 pagi O Aktiviti 4 :
4 Pertandingan Memasak.
JK Aktiviti
10.00 pagi O Minum pagi. JK Makanan.
10.30 pagi O Aktiviti 5 :
4 Flying FOX.
4 Merentasi sungai.
JK Aktiviti.
Pasukan Bomba &
Penyelamat.
11.00 pagi O Persediaan Solat Jumaat Urusetia.
12.30 T/hari. O Makan Tengahari , Solat
Zohor/Jumaat.
JK Makanan& JK
kerohanian.
JK Keselamatan.
2.30 petang. O Aktiviti 6 :
4 Aktiviti Air Keyakinan
diri semasa berada di air -
(Water ConIident.)
4 Merentasi/ menyeberangi
sungai menggunakan tali.
4 Aktiviti menyelamat
mangsa lemas.
JK Aktiviti.
Pasukan Bomba &
Penyelamat (Balai Bomba
Paka.)

5.30 petang. O Minum petang & Solat
Asar.
JK Makanan
6.00 petang O Bersih diri Urusetia.
6.30 petang. O Makan Malam & Bacaan
Yassin.
JK Makanan.
JK Kerohanian.
9.00 malam. O Aktiviti 7 :
4 Ikatan & Balutan.
JK Aktiviti.

10.30 malam. O Minum Malam JK Makanan
11.00 malam O Tidur. Urusetia& JK
Keselamatan
ż14Ž


HARI KETIGA : SABTU ( 24 OKTOBER 2011 )
MASA AKTIVITI TINDAKAN
5.30 pagi. O Siap diri, Solat & Kuliah
Subuh.
JK Kerohanian.
8.00 pagi O Sarapan pagi. JK Makanan.
8.30 pagi O Pemeriksaan Khemah JK Aktiviti.
9.00 pagi O Aktiviti 7:
4 Jeiak Laluan Hutan
4 Orintering/Jungle trekking
Menghargai Alam Dan
mengenal Tumbuhan)
4 Jeiak Tapak di kawasan hutan
sekitar.
JK Aktiviti.
Urusetia
JK Keselamatan.
Pasukan Bomba &
Penyelamat (Balai Bomba
Paka.)

10.30 pagi O Minum pagi. JK Makanan.
12.00 pagi O Aktiviti 8 :
O Ceramah Dan Demontrasi
pertolongan cemas/CPR.
JK Aktiviti.
Hospital Daaerah Dungun
JK Keselamatan.
12.30 T/hari. O Makan Tengahari , Solat
Zohor.
JK Makanan & JK
kerohanian.
2.30 petang. O Aktiviti :
4 Latihan Persediaaan untuk
Malam Kebudayaan.
JK Aktiviti.
Urusetia.

5.30 petang. O Minum petang. & Solat Asar. JK Makanan
6.00 petang O Bersih diri Urusetia.
6.30 petang. O Solat Maghrib & Isyak. JK Makanan.
JK Kerohanian.
9.00 malam. O Makan Malam.
O Aktiviti (BBQ)
O Aktiviti Malam Kebudayaan
Persembahan kebudayaan.
JK Aktiviti.
JK Persembahan &
Siaraya.
Urusetia.
10.30 malam. O Minum Malam JK Makanan
11.00 malam O Tidur. Urusetia&JK Keselamatan
ż13Ž

HARI KEEMPAT : AHAD ( 25 OKTOBER 2011 )

MASA AKTIVITI TINDAKAN
5.30 pagi. O Siap diri, Solat & Kuliah
Subuh.
JK Kerohanian.
8.00 pagi O Sarapan pagi. JK Makanan.
8.30 pagi O Aktiviti 12 :
4 Pemeriksaan Khemah
JK Aktiviti.
9.00 pagi O Aktiviti 13:
4 Meruntuhkan khemah dan
aktiviti pembersihan
kawasan perkhemahan.
Talong.
JK Aktiviti.
Urusetia.
JK Keselamatan.
Ketua Unit
Perkhemahan.
10.30 pagi O Minum pagi. JK Makanan.
12.00 pagi O Aktiviti 14 :
4 Perasmian Penutup Oleh
Tuan Pegawai PPD Daerah
Dungun)
4 Penyampaian hadiah aktiviti
pertandingan.
JK Aktiviti.
Urusetia.
Ketua Unit BeruniIom.
Kem komandan.

12.30 T/hari. O Makan Tengahari , Solat
Zohor
JK Makanan & JK
kerohanian.
2.30 petang. O Aktiviti 15 :
4 Beratur menaiki bas.
4 Bertolak pulang ke sekolah.
Semua Ketua Unit
BeruniIom.
Urusetia.
JK Keselamatan.

6.00 petang. O Diiangka sampai di SK
Tebing Tembah.
JK Makanan

ż16Ž

8. Penutup.

Adalah diharapkan agar rogram Pendidikan Luar (perkhemahan) yang dirancang ini dapat
dilaksanakan dengan sempurna dan iayanya. Semoga segala ilmu dan pelaiaran yang kami
sampaikan di dalam aktiviti perkhemahan bersepadu ini akan dipraktikkan dalam kehidupan
seharian mereka demi untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang
Juga diharapkan agar ianya akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak pengurusan
dan semua guru agar semua obiektiI dan matlamat yang dihasratkan akan tercapai. Oleh itu,
Keriasama daripada pihak Tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.Disediakan oleh:

.................................................
(KAMARUDIN BIN IBRAHIM)
Penyelaras
Perkhemahan Pendidikan Luar 2011,
SK Tebing Tembah,
23100 Paka, Dungun,
Terengganu.


Disemak oleh;

........................................
(SALMAN BIN JUSOH)
Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum
SK Tebing Tembah,
23100 Paka, Dungun,
Terengganuż17Ž

SOALAN B
SENARAI SEMAK PROSEDUR PERLAKSANAAN PENDIDIKAN LUAR 2011
SEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TEMBAH 23100 PAKA. DUNGUN.
TERENGGANU
1. PROSEDUR PERLAKSANAAN
1.1. Sebelum Pelaksanaan.
BIL PERKARA
1 Perlantikan
Jawatankuasa Dan
Pengagihan Tugas
-Pengarah Proiek.
-Timbalan Pengarah
-Kem Komandan
-Setiausaha.
-Timbalan setiausaha
-Bendahari
-Urusetia
-Pengurus Peserta
-Tapak Perihemahan.
-Makanan/Minuman/Jamuan
-Kerohanian
-Keselamatan Dan Kecemasan
-Persembahan/ Pertandingan.
-Elektrik/Siaraya/Dokumentasi.
-Hadiah/Cenderamata.
-Buku Program
-Pengangkutan
-Tugas-tugas Khas


2 Penyediaan Kertas
Kerja
-Taiuk Kertas Keria
-Tuiuan Kertas Keria
-Penerangan Tentang Proiek
-Jawatankuasa Pelaksana
-Anggaran Perbelaniaan
-Jadual Aktiviti/TentatiI Program
-Pesertaż18Ž

-Tindakan
-Harapan


3 Pengurusan Surat
Menyurat.
-Surat Kebenaran :
a) Surat Kebenaran ibu bapa/ peniaga.
b) Surat kebenaran/ kelulusan tapak.
-Surat kebenaraan/pemberitahuan/bantuan.
a) Ketua Kampung.
b) JKK.
c) Polis.
-Surat Memohon Kelulusan Aktiviti
a) Jabatan Bomba dan Penyelamat
Paka.
b) Hospital Daerah Dungun.
-Surat Mailis Perasmian/Penutup
a) Pegawai PPD Daerah Dungun.


4 Pengangkutan 1. Bas.
2. Kereta Guru.
3. Kereta Kecemasan.5 Peralatan 1. Peralatan Perkhemahan
2. Alatan Makanan.
-Bahan Mentah Kering.
-Bahan Mentah Basah.
3. Peralatan aktiviti.ż19Ž

1.2 Semasa Perlaksanaan.
BIL PERKARA TINDAKAN SEMAKAN
1. Kehadiran 1. Kehadiran peserta.
2. Kehadiran Guru.


2. Kawasan Perkhemahan 1. Menanda kawasan
2. Pembahagian tapak mendirikan
khemah


3. Khemah a) Khemah Urusetia.
b) Khemah Masakan.
c) Khemah Alatan.4. Keselamatan 1. Pemasangan Lampu.
2. Meletakkan/ menabur belerang.
3. Jadual kawalan.5. Jadual Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti
a) Aktiviti 1.
b) Aktiviti 2.
c) Aktiviti 3.
d) Aktiviti 4.
e) Aktiviti 5.
I) Aktiviti 6.
g) Aktiviti 7.
h) Aktiviti 8.
i) Aktiviti 9
i) Aktiviti 10.
k) Aktiviti 11.
l) Aktiviti 12.
m) Aktiviti 13.
n) Aktiviti 14.6. Pertandingan. 1. Pertandingan 1.
2. Pertandingan 2.
3. Pertandingan 3.7. Mailis keraian. 1. Mailis Persembahan Malam
Kebudayaan.
2. Mailis Perasmian dan Penutup.ż20Ž

1.3 Selepas Pelaksanaan.
BIL PERKARA TINDAKAN
SEMAKAN
1. Pemantauan Kebersihan.
a) Kawasan tapak Perkhemahan.
b) Kebersihan Khemah.
c) Peralatan Masakan.
d) Peralatan Elektrikal dan siaraya.

2. Penyimpanan Penyimpanan Peralatan
a) Khemah.
b) Peralatan Masakan.
c) Peralatan Elektik Dan Siaraya.
d) Barangan Perubatan.(Fist Aid)

3. Laporan. Laporan Jawatankuasa
a) Kem Komandan
b) Urusetia
c) Bendahari.
d) Makanan.
e) Aktiviti.
I) Keselamatan / kecemasan.
g) Kerohanian.
h) Hadiah / cenderahati
i) Persembahan Kebudayaan/penutup


4. Dokumentasi /
Jurukamera.
Penghantaran
a) Peiabat Pelaiaran Daerah Dungun
b) Tuan Guru Besar.
c) Penolong kanan ko-Kurikulum.
d) Kem Komandan.
e) Ketua Unit BeruniIom.


5. Surat Menyurat. Surat penghargaan.
a) Peiabat PPD Dungun.
b) Balai Bomba Dan Penyelamat Paka.
c) Balai Polis Daerah Dungun.
d) Hospital Daerah Dungun.
e) Ketua Kampung Minda Talong.


ż21Ž

PERATURAN TETAP PERKHEMAHAN
a) Setiap penyertaan peserta mestilah di atas kerelaan sendiri dengan kebenaran bertulis
daripada ibu bapa atau peniaga.
b) Semua peserta yang menyertai program mestilah bebas daripada penyakit yang
kronik seperti asma, penyakit iantung dan lain-lain. Jika didapati berlaku penipuan
peserta akan disingkir serat merta daripada menyertai program.
c) Semua peserta diwaiibkan mematuhi semua peraturan program perkhemahan yang
telah ditetapkan semasa menyertai program yang diialankan.
d) Setiap peserta dikehendaki menginap di dalam khemah yang telah ditetapkan.
Sebarang permohonan untuk menginap di luar kawasan program tidak akan dilayan.
e) Membawa masuk sebarang bentuk seniata atau sebarang peralatan yang boleh
digunakan sebagai seniata adalah dilarang.
I) Peserta iuga dilarang sama sekali membawa barang-barang kemas atau barang-
barang lain,termasuk peralatan elektronik.
g) Para peserta dilarang sama sekali daripada memasuki kawasan-kawasan larangan
yang ditandakan atau ditetapkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan termasuklah
kawasan penginapan iurulatih atau pegawai bertugas dan kawasan perkhemahan
peserta berlainan iantina.
h) Semua peserta dikehendaki mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dari semasa
ke semasa,khususnya semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti di sepaniang
perkhemahan.
i) Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan
perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat.
i) Semua peserta perlu sensitive kepada keperluan keselamatan sepaniang masa.
k) Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak
penganiur.
l) Peserta diwaiibkan mengeriakan solat beriemaah di surau pada waktu yang
ditetapkan oleh kem komandan.
m) Setiap peserta,tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masinh-masing,selepas
iam 12.00 tengah malam.
n) Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke
semasa iika diIikirkan perlu.


ż22Ž

SENARAI NAMA PESERTA
PERKHEMAHAN PENDIDIKAN LUAR 2009
SK. TEBING TEMBAH. PAKA. DUNGUN.
TERENGGANU

BIL NAMA PESERTA 1ANTINA
1
HARRIS FADHILLAH B ZULKIFLI
Lelaki
2
MUHAMAD AMAR B. ZAMRI
Lelaki
3
MUHAMMAD AIMAN B MAHMOOD
Lelaki
4
MUHAMMAD NAZHAN HADIF BIN AZHAR
Lelaki
5
MUHAMMAD SAHMINUDDIN BIN MOHD ISA
Lelaki
6
MUHAMMAD TAUFIK B AZMI
Lelaki
7 ABDUL RAHMAN BIN MOHD FAUZAN Lelaki
8 CHE WAN AHMAD AIZI B CHE WAN ABDULLAH Lelaki
9 DZIKRIEY SYAQIRIEN B REMLI Lelaki
10 MOHAMAD RIZZUAN B. MOHD. ZAIN Lelaki
11 MUHAMMAD AMIRUL ASRAF B. ABDULLAH Lelaki
12 MUHAMMAD HAIEQQAL BIN YUSMIYUZI Lelaki
13 MUHAMMAD IZZAT IZMEER B MAHMOOD Lelaki
14 MUHAMMAD MUA'AMAR HAIKAL B MUSTAFFA Lelaki
15 MUHAMMAD NAZHAN SAFARIN SHAFIE Lelaki
16 MUHAMMAD NUR HALIMI BIN IBRAHIM

Lelaki
17 MUHAMMAD NUR SHAHMIE B MOHAMAD Lelaki
18 MUHAMMAD ZADINI AFFIQ B. ZAKARIA

Lelaki
19 MUHAMMAD ZULHILMI B MOHD ZAKI Lelaki
20 MUHAMMAD ZULHILMI B ZUKANNAI Lelaki
21 RUSLAN B RUSDI Lelaki
22 WAN DANIEL SANIM B WAN SAMIUN Lelaki
23 WAN FAZRULNIEZAM B WAN MAMAT Lelaki
24 AFIQ IKHWAN B. MOHD FAUZI Lelaki
25 AHMAD HAMIZAN B KAMARUDIN Lelaki
26 AHMAD MUSTAFA B ISMAIL Lelaki
27 AMARR B. CHE KAMARULZAMAN Lelaki
ż23Ž

28 MUHAMAD AMIRUL HAKIM BIN MOHD ANUAR Lelaki
29 MUHAMMAD HAFIZ ASRAF B M.K.FIAH Lelaki
30 NUR ARIEF B NOR AZMAN Lelaki
31 WAN MUHAMAD IQMAL B. WAN MOHD IMRAN Lelaki
32 MOHAMAD RAFFIZIE B. MOHD YUSOFF Lelaki
33 MUHAMMAD ALIF B. MD SUFFIAN Lelaki
34 MUHAMMAD AMIRUDIN B. KAMARUZZAMAN Lelaki
35 MUHAMMAD AZROL B. AB SAMAD Lelaki
36
FARAH SYAZWANI BT FAUZI
Perempuan
37
FARAH WAHIDA BT ABDUL HALIM
Perempuan
38
MAZFIQQA BT RAMALI
Perempuan
39
NOOR NABILA BT TON
Perempuan
40
NORAFARRANISHA BT RAHIM Perempuan
41
NUR ASYILAH BINTI AWANG NGAH
Perempuan
42
NUR HANISAH BT KAMARUDIN
Perempuan
43
NUR HAWA SAMIHAH BT ALIAS
Perempuan
44
NUR RAIHAN NADHIRAH BT ABD HALIM
Perempuan
45
NUR SYAZAWARDAH BT AHMAD ZAMZURI Perempuan
46
NURSYUHADA IRWAYU BINTI KAMARULEBAHRI
Perempuan
47
NURUL AINI BINTI KADRI
Perempuan
48
NURUL FITRIYAH BINTI MOHD YUSOF
Perempuan
49
NURUL SYAFIKA AINA BT. ABD. RAHIM
Perempuan
50
SITI MARYAM BINTI NORDIN Perempuan
51
SITI NUR AISYA BT MOHAMAD NAPIS
Perempuan
52
WAN NUR ATIKAH BINTI WAN HAMZAH
Perempuan
53
WAN NURUL JANNAH BINTI WAN MANSOR
Perempuan
54 NOR MANARINA BT MOHAMAD NOOR

Perempuan
55 NOR SYAFIQA BT RAHMAT
Perempuan
56 NORAFARRAHIM BT RAHIM Perempuan
57 NUR ATIKAH SYAFINAZ BT. NOR ZANI Perempuan
58 NUR AZRA ALIAH BT. ROSLAN Perempuan
59 NUR SHAFIKA BT MUHAMMAD ALIM Perempuan
60 NUR SYAMIMI BT MOHD ROSLAN
Perempuan
ż24Ž


61 NURFAZA ARINA BT AHMAD ROSTAM

Perempuan
62 NURUL AISYAH BT MOHD SHAPIA

Perempuan
63 NURUL HATIQAH BT RAHMAN Perempuan
64 NURUL HUSNA BT SAMSUL BAHRI

Perempuan
65 SITI AIN TAHIRAH BT AZMAN

Perempuan
66 SITI NUR SYAWINA BINTI ROSLI

Perempuan
67 C.W. NURAINI BT C. W. ABDULLAH

Perempuan
68 NOR AMIRA BT MOHD HASHIM

Perempuan
69 NORSHAHIRAH BT GELANG ( YUSOF

Perempuan
70 NUR AMIEYRA ZULAIKHA BT REMLI

Perempuan
71 NURUL FATINURHASLINA BT ISMAIL

Perempuan
72 SITI FIRDA JARIAH BT HARSANI

Perempuan
73 IFFAH HUMAIRA HUSNA BT REFRISON Perempuan
74 MAIZZATUL `AIN BINTI AHMAD NORDIN Perempuan
75 NOR FARAHIN BINTI MOHD FADIL

Perempuan
76 NUR ARYANI BINTI MOHD NOOR

Perempuan
77 NUR AZRA KHAIRIYYAH BINTI ROSLAN

Perempuan
78 NUR BALQIS BT NOR AZMAN

Perempuan
79 NUR KAMILIEYA QISTINA BT REMLI

Perempuan
80 NUR SHAZLIENA BT MOHD ANUAR

Perempuanż23Ž

Rujukan.

1) Modul Aktiviti Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) oleh Bahagian
Sekolah Kementerian Pelaiaran Malaysia, 2007.
2) Panduan Pengurusan 3K, Bahagian Sekolah. Kementerian Pelaiaran Malaysia, 2007.
3) Modul HBHE2103 Program Bersepadu Sekolah Sihat, Norazhan Che Lan,
4) Modul HBHE 3103 Gaya Hidup Sihat, Borhan YusoI, Hasbullah Ismail, Mohamed (
Mohd Sadek MustaIIa
http://www.docstoc.com/docs/20995139/SENARAI-SEMAK-PENYEDIAAN-KERTAS

#%$# !#!&# $ %% ! && %#&   %& 079,807,!0702,,3!03//,3:,7 !073,9$04, 0-,38,,3%0-3%02-, !,, :3:3 %0703,3:    !0303,,3 !747,2 !03//,3 :,7 ,/,, !0702,,3 07805,/: ,3, 207:5,,3 8,,8,9:,9;94:7::2,3/,3:7,340&394 
:7::2$04, 0-,38,,3 %0-3 %02-, !,, :3:3 !747,2 3 -40 /8079, 40 802:, 50,,7 %,:3 2, ,3 /5 /,75,/, 809,5 -,/,3
-,/,3 :39 -07:31472 $04, 0-,38,,3 %0-3 %02-, !,, :3:3 !747,2 3 ,,3/,/,,3/4,8,,8,39058:3,,25:33/,%,43 07,3,: :3:3 !747,2 3 ,,3 -07,,3 80,2, ,7 2,,2 -072:, 5,/,  3, 94-07  9;9 3 /,8,3,,3 80,7,8 /03,3 003/, 0203907,3 !03//,3 ,,8, ,3 33 20::/,3 24/, 38,3 ,3 802-,3 /,7 80 3900 74,3 0248 /,3 ,82,3 20,: 503079,,3 /,,2 -/,3 4:7::2 $08047,3 50,,7 9: ,- 203079, ,9;9 4:7::2 :39: 20302-,3,39,,5848,2070,/,,220,3,0,,20/:5,3,3 0- 203.,-,7 !03,,2,3 ,3 /92-, 20,: ,9;9 50702,,3 3 -,,/,5,8,3402070,,5,-,203025:,,20/0,8,,30, $0,7 /03,3 50702-,3,3 802,8, ,3 802,3 203.,-,7 3 0.0207,3,3 808047,3 50,,7 9/, ,3, -07,39:3 05,/, 503.,5,,3 ,,/02 802,9,
2,9, -,,3 5,7, 50,,7 :, 507: 202 .7
.7 05253,3,32,39,5 -07097,25,3 50079,32:, /,3-070-40,3 20308:,,3 /7 /03,3 07, 4-,8,8 7
.7 3 50393 :39: /2 40 809,5 , 5,8:,3 -, 2070,8,8,3 ,8,1, !03//,3 0,7, 


! %&& %% %

3.38079.3 .7/03.3 /02:..5.9 502.3:8./:20307:850307.3 %025.3 50702.3 3  8...9.9.9.7.7.9/.0/05. .5.3 :.7 :39: 203/.8079.2809.2.3  03.3 ..3 05.7. .3%:.7.3.. %:. 0..2:. /.39..3.804.3 -..28. 2033/.9 0::8. /03.3 /7:39:-0707.7  /. :39: 20.507.3-072:..3 ./.3 2..3 :8:83.3/78079.59407. 5072:..3 805079 .3-07805.9 203/:3 /.. 50702.3 /.7.39.3 809.59..9.32..8.9    0309.3.9 .9. 2.3 20.9. 50.9. -:.3202443507:39:.8. /.3 !03//.3 -.3 .8.3 /..253 9: 802:.3.3/.39.20309... 5030/.5.3503.1.9 .9 !0702.2 /.3 2..3 :7: 08.302.3:8.3.2 80.9.:203..3/7   03.2 20.3/7803/7   .38 .3 .8..1.3 203.3 -0. . .3.-.3 2. /03.9 .9.. 508079.7. 20257....0207..3 -09: 207.8.3:2502.707.850080.07.:002..8.. /80/.3/03 7.8 07.: 202..3 20.3 2080 :-:3.9.7.38 07..3.2 8079.3 20338../.25.9/.2 809.3 .9. /.3 0307.3203:7:8./.:.323/.32020393. 203:3:3 3.507..9.5..9 2:73 3 .280..8 ..7.    02-:..203.8..3 507: 8039.92.75.1 /7 2:7/ 2:7/ /...2  030/. 8.9.8.3 50307.502-039:3 -:.30. .1...2..30307. 203.3.87.7.5.2.5 .3 903 -0702.3 /.3-0788902.3/..9 805..2 503:3.8.3 /. 505.7..39025.9 -091 .2.: 203.7   03.3.9.3 079.$024..3 /.0:5.3 $.2 :39:20..3.3 /1.380.: 438055073/:3.9   %::.

7.8 /.93.3/.8.5 202.3.. 0.-0-.8/.5.2 /.3..3 .25:3 /.2.2 -40 ..3:./.7..3 /03.3 20907 8..9.8/ .9  0/:/:.9 .3 07.43/.3 -039: 2:. 5747.  20907 8..3 .9.3/. .9:8:3. :7: 202-.7.3.090/.3.3 8:3. 7.9.%.07.2/7:2... 8:3. .843.3..7804.3.  !02.9. 9: -072:.3  .3 /.8:3./.703/.2.3907.3 /03.3 :.: /.25:3 3/.3-./.3 .8.3 5:. /.3 .3 907803/7 :39: 2030.35...3 9:25:..3 8:2-07 .843.207:5.: 909.72.3 :7: .3/.3-078.7 /.. /./7.3.3 50702.3 /...8.9/..3.3..3.:3:33  .7 8:3.3 -070. /.:  ..39: .23 /03.7. %..8.3.3 80-..83. # . 9.3 -0780/././. -:2 .75.:.. 8:3.39.3..9.3/.2. /. ..43 /...  2.32025:3.3. 02:3.7.090 -07/0.. /.3/.39058:3.75.3 ..3.3:.  025:3.8 /. /.39:.9/0..090 0- :7.3.3 /03.3 /03... 202-07 /2.3 /.07.3 907.3508079..25:3.:. 802.3 :39: 203..25:3 3/.50. ..3.307..3 .3.3-072.3 ..3.9203.3907-08.25:33/.5.8...3 50.3 -.438079.3/.3 0-078.  .3..7//.9. .9.8.%.3%9.3 .3.3:.3 2025:3.3/09.3 80503:3. 2070.9 -07808:. 8:3..080.3 0207:3 .38. -40 /. /58.3...3 .9 5747.508079./.9.3.7 80-./.75.3 07. /.:3:3.3 ./..3 :.9.3 9:25:./ /.3 ..3.3.3 804.7.7-.3 2025:3.9.3 :.3:39:50702.3 -07/0..3 -07808:.43  0.8:39:50-.:5.3 .3 09:./.7.  0073.9 202-07.$:3.3 :39: 5.78079.0:.3 07.3 9025.3.3.3.7  0-.3 9025..3.3/.3.3203.502.9...3 .9.39025. .35.:.8.23   $0.4.307.9.7.7.380503:3.8.3.5 5.7 .2 .. 0:7.3.8.2-:3/03.3 /.3 . 507:3:3.3 5.3502. .7 :39: 23:2. -0702.5.3 -0780-0. #$ !%!% #.3.3 .9.3 /09. 503:7:8..9... .3 0.5.3.3 507.0:.8 8079..3 2..5 080.25:3 8079.37:25:9. .

/     .7 ...7 ./ .28803.3:..9. !...3!08079.  ..3 8.7 /.3 .3 /.3907..9 207.3 80-03.3.. .7. .3 /7.3.9: 5.7 ..7.. 508079.28 :2.9 $.3/03.3.3    %#%! !#$  % .9: 8:.2   ./. 50702.9:79.35.72.3.-9:/...3 .8.5..3 80.9-07.3.8.. ..5.  .3.3/.3/7..

.3/.3 %&$ .9!0702. :3:3%0703.!0304.2.3.32.8.9. 0.3..25:33/.3..380.8.:25:.3 $02:../.75. &394 :7::2$ %0-3%02-.3:.3..   %025.3:    .8.:3 .72.8.9.2:7/%.: :3:3 %0703.2 .50.2   47.320-.3:    &%#!# . !07025:..508079.43 07..9:8. !.3 .3508079.%.7.907/7/.3 :2.3$.8..3.

8.3.-982..9.2.3 !03:7:8!08079.9 !0307:8 !030.3 !347.9   .9 3:3.3:.8    3 .11.3. %. 3:3.2 3.9 34/:77:-382..3/. 03/.2. 09:.3 080.20/.:8. 0242./. 34/./-.20-3-/..3 !3./-3-/:.. 3 $.  3::.7.3-3:84 3..9-9.7:/3-3-7.9..27-3.3-32-43 . !07.  .7 3..9-9#./2007-3.8..3-3#.0..2.3..3/.3:.3-3:/..9.5.8/ 32..7-3:.    !0307:8.8.7.&39 &3907:31472 3.3 9.1 !347.3 3:2 074..2.2.2..73--:.-94.!0702.3/: !03..7   &7:809.3 !03 0242./.7.3 $09.3 02.9.2.7.7:8 !3$9902-.

/.0..8 !07802-.7. 4:2039.2. 03/07..02.8.9.3  .       .3 $.

 %&$ %&!#.8.3:.9.  .0..

.  !%&!#.   3 .7.27 .

9 /.3:3.  030:...-94/#.   030/.7 !3.9:7.3:3.3  03.809:.3  030/.3.8 802:..8.9.3:3. 809.   3:.. 9.9.83 2.:2..3 803.83 2. .83  030/.9.09:..350702.3  030/.3809.30-03..7. 50702.3  0303/...-9.3 5030/..7.3 9073 03.3   02-.11.9.3.350702.3  03:..9.9.3 2..:392.5..3 09:.3 50702.3-47.3 9:.3  030. 2030-.3 9:.. !33..3507.8 5079. 802./.8!:907   %&$ 079.-.3.5 %#$ !$ !:9078.19.37039./:.3.. :7: -079:.2 %:3..3  $039.8. !   3: :.350702.8/853508079.73--:.3 508079.10 3.89..7.3.7 47..83  02.3 ...5508079.9:.3 0.2- 503/.9.3.- /.9.3 /.8503:9:5  030/.7 - 3: .50702.9:7.8  02-:.3/3.82.8 :39 2.33..&3907:31472 !03./:.39: 80503:3.9 507.3507...7.. 507.9 /.09.3:7:-079:.- .3. /..9.3  079...-0...7..:/  !&#&$!$#% $02:.7....0-.9. 2:7/ :39: 203079.547./3-/:.3. .7...90.5.3-:-.350702./7.3 :.2.3 .3507:/-..7.3  &#&$%  !0307:83:3.203.8.-9 2.8 802.3-3$.950702..3.2.

.. #  !0307:8 3 :3../ 2007  .7  34/..3 - - .92.:7.7.-9 2...2.2. !3#4.9  !3.39.7   030/.9  3:2.5.3 9025.7-3:.9-9..3  030..11.-9#02  $% $ !0307:834/:77:-382.7 !3 .71.1/3-82.3  03039:.3-382.3 /:3./--7.  34/-/.9 9. 203:9:39  03039:.7..3 ....3 405078079.350..9-9$. !347.8 502-.0 !3%3$.2 3::..7...50702.3 9.7:.-9 2.3.5.3/.7.73 -3 -:. %!!#  !0307:8 3 ..3  &  !0307:8!347. .-9-/:.8.2.

89.3 .  02. -..7 .340508079.- .3 /:3.3 802:..

/.9/. 503./:.3 2./.-07.3 03.3.3907-.2.:7:. /./.3.20.3 .9.380.3..3-07.3 /....323:2/805.3 ...  03:-::39...8.3 9.::5  030/.89.3 2:7/ /.3 802:. ..2 507.3 -0.3.-079:.3.3$:-:  02.507..38039...3 .350702.7..3..89. 8079.9 ..350702....20..-07.507.5 080..9:84.3 080..2..3 /.32./.7 03:7:8.. 203: 2.3080.3508079..9.38025:73..3 :-.3.3..9....2.9.8..9.83 0303/.3.9.750702..3-078  030/.9025.9  02253-.3.3:.9:2./:.3 80..3  02. 509 7. / .8.3203.2.802:.9..9 202.3 508079.3 ..9..3..3  030/.9 :-.8.3 8079.3 /:3..2203:9 .9  .8/:39:84..3 809.5.7-/...32:7/  030/..3 -.8.3  030/.82././.302.9-.3 23:2.  .3 /./:.

 !347.3 -039: 507802-.-       030/.3  0302.5. 3$.9 8..-3.  02-07 9.. 5079.38.3  0.3805.-94..9507802-.3.39.390780-:9/. 80-0:2 .7.9.3-47.3503.2. !#$  !0307:8.3.3..3 /.3./  47..0  !007.3 8.2.9.20/.38...3  !347.  #% !0307:8!3$9902-.7.83 808:.7..  03:7:8/.2.3  03:7:8507...3/.32030/.2507802-.7.10-3$.2 ./-.. 507802-.:-9$...3..3 ..3/3.. 508079../.3-3 2-43  382./  03039:.3.302:/.380.. #.3 038 507802-. :39: 80-..3  %# $# &%$  !0307:834/.3.804.38025:73.-9.50702.390254 02/.3 2030/.9..9/.7.3.93.9..9 05.-94/#./ 80:7:9.82./..-982.3507.30097/..3 507.7.

/507:.3 /. /.3 507.3 90..3 . . 9025./.3 .3.8503..508079.3 ..9 .3.3 5.9.3. /:3..9.3  030/.  03:7:8.32.03/07..7.3  030/.35079.3 ./.05.9 .3 /825.8..3.3/3./.3 .2.9.3/. -07/.25././..

3%.33:2:7/  &%# ...       #!# !##     ..33:2:7/ :2. & #  .

28  3:2.3 ...9  .28  $.7. :2.5.2 .28  3:2!09.3 :2.3%..2 .9  3:2!.7 ..28  ...3..

3%....9  .9  $.7.-9:  .3 $..7 :2..9  3:2..2 :2...5..9  3:2!09. $.3.-9:  3:2!.3 :2.2 :2.

3 # # 47.3 # # 47.3 # # 47.3 # # 47.3 $.3 # # 47.7 $.3 # # 47..-9:  # 47.3 # # 47.3 # # 47.3 # # 47.3 # # 47.3 #   .3 # # 47.3 # # 47.-9:  3:2!09.3 # # 47.

3%. .. .2 $.-9:  3:2.2 $.../  .-9:    3:2!.3..

8.3 # :2.8./. . %025.3 # # 47.5.90/:.3 # # &7:809.. # # # # # # # :2./.3 5 .253.3$.3 $.!079.7 .9!079. #  .7.3 #  #   47.3 !07./ # 47.3 %025.9.    0. %025.02..9.  .2./   .8 .3.3 #  #   47.3/3...909.3 .3 # #   47.

.:3$07. #.3 #  &$# # .3. . . # %.3        # # # # # # :2.3 .8.

  &%.

:3 0.3.  %.  5.2.7. O 9.3. 5.3 4 3. 5. O %..9 4 !030/.3 O 03/7.19.302.5.  5.%%%!# # #!#%$ % #  $  5.09/.2.9:2:2 O 3:25. %'% O !03/.

...9.3.3 .3  9.2 .3.3 O 9.3 .3..3 &7:809.2 O %/:7  074....3%03.7 $4.2.30.3/3..3  074. :7:&39  0242..3/.2  2.3  509..9 O 02-.  509.3  .2 O 9.3 O $4.3.883  2.7..2  2. 09:.3 509.7 O ....9  ..3.3  9.3.3 .3     % &7:809.9 4 !079.9  .98./.9 447  509.3  509.3.. 080... O ..3 O $:.3.7 O 3:2509.2 O 3:2.

9 .3 074.9  .3.3  9.3.3:2.3  9..

88:3.8.35.3/3.  5.302.9 4 3  4 07039. O 3:25.  5.302. O 9.#&&% % #  $  5.$:-: O $.9 4 !079.  5.9 :. O 9.  5.  %.5.. %'% O $4.  5.7. O !02078.  5.

9 447....3$4.3 %03.9 O .7 O !0780/...7 $4.9:2.

9  &7:809.9.3. /.9  !.7 ..342-.8./.8:..3  080.9 4 9.3.2.3  509. -07.3 O 9..9  .3 /7802.907431/039 4 07039.2.3.3 074.3.:2.8. !030.3  9.  .9 7 0.

883  2.39..3.3  % 074.3 O 3:2 509.3  9. !030..3 .3 8:3.203:3.:9.9  .9  !.3 &7:809.8  509.8:..2.3  074..9 .9 9..3 $4..3 .  9.02.42-.9.9 8...2 O 9.2 O 3:2.  ..3  2. 080.9 2.2 .3 .  .342-..3  &7:809.2..3.3.92030.3 O 078/7 O .3  509.9.2030-07....3  ..38.3.2  2.2.. !. 4 9.2 O %/:7  &7:809.7  509.9 4 .3.3.3 .

3:9. %'% O $.  5..35.:. 5.9 4 0.3 4 739073.302. #%$%& % #  $  5.9 :. O !02078..5 /7 $4. $:-:  5.7.5. O 9. O $.

2. 5.5./.3 20303. O 9. .%:2-:.8.2.7  5.:309703 03.7.3:9.8 5079443.%. O 3:25...9 O 07.8.3 809.3 4 0.3.02.3 024397.

!#  %.

3  . 080.07.2.2..:3:3 080.3  9.2 %/:7   % 074.3  !..2 .2 0-:/..9 " O 9.98..9 447  509.3.  &7:809.3 074...3.7 O .2 O 9..3 !0780/.9 ..  .9  &7:809. O .9  &7:809.2.342-.3.3.9  4859.3.9 .8:.7 O 078/7 O $4..3 !07802-.3 $4.3  509. 080..3 :39: ....3 2.  .3 &7:809.3  074.3  509...3  9.3.3...9.9 4 .2 O O 3:2..9  9.. !030..2. !.3 &7:809.9.3  2..3 O 3:2509.9  !07802-...7- 8.3.9..7....3 O 9.30-:/.  .3  .3  9..9..3.42-.9.3  9.7 $4..2  2.20-:/..3.3 $.  ..3  509.3 %03.

3 .5. O 9.302. 5.9 :..3.3 !03:9:5 0 %:. O 9.. $:-:  5. 5...82. O 9. O $./.#!% % #  $  5.9 4 !02078. !! .25./.350702..9 4 07:39:.9502-078.8.9.5 /7 $4.3  %..  5.43  5.3 .9 4 !07.3/3.9.35.3 !0.9 5079. %'% O $.302.07.3 %.7. :3:3 4 !03. O 3:25.

.&3907:3142  0242.9  &7:809.&39 !0702.9.3.3 %03.9  9.     % 074. 8.8 4 0794.7 $4.9:7203.7 O .3  .3  .2...9.9 4 07. / $ %0-3%02-.  09:.3 O .2.3.3.  080.5:.3  9. &7:809.3.3  09:.-.  509.3 O 9.3  074..3.  080..9  &7:809..9 447  509.3..3. &39 07:3142 .3  9.30804.3   ..3  $02:.3/.25.3  .3 09:.

3 .7 747.3 3 /.5.3 :.7.3..9 8443.7.34 :7::2 $%0-3%02-. .7  $%0-3%02-.3 /. 80.. :7: .3907-. :3:3 %0703.3 .9 50702.3 203/.9 .  !... /.3 50..7 802:.3.2 8.25./: 3 .3 80.75.2 0/:5.5.3 02.9.5./.3 802:.8.5..9.2 !03//.3:.%:.2.. 4-091 /.3 / /.5.8 !0702.3 2..2.9.39072..3 /.40  $&$  :7:!03443.3:.2.87.3 /.3.3 907. /.9 /.3 /7.3 ..3 /03.  !.5..3 .9.3 8025:73. $024.5.  !03:9:5 /.3!03//.9..8   80/.0207... 5. /.7.7. 503:7:8.7 50702.3..3 /. 38.3.2.2 . 0 9: 07.7..3 80503:3..75..3 ./..7.3. :3:3 %0703. 2: /.3//. /02 :39: 20..3 /57.8.3:    ./.3 24/. /.3 .3 2070..3 .7 .3 :...3 .7.::/03../.3 .3:  802.3 -07805.340  #&# !030.

:8.3 .3 . %.3.!0702.9.5.$ $#$!# $&#!#$!&# $ $%% ! && %#&  !# $&#!#$  $0-0:2!0...7.7 &7:809.3/.8.8.8 !03.7.. %2-.:8.3 !03. 0242.3!03.3809.3  !##  !07.3:..3 $09... 03/.. !03:7:8!08079.!740 %2-..3.39..3%:...3.

3:2.3.

2:.3..30.2.3.8.3.3 080.3 !07802-..9.3 074.02.

3 097.!079.3/3.

.7.$.

/.8 ..4:2039.

807.!0..3 %:.9.8 9:.3.3079.:079.2.3:. %::.3%039./:..8  !030/.3!07-0.9.8. !0307.3 .03/07..2 !03.7.3.3079.8.8. 3. %.9.9.3!740 . ::!747.8 07.3:9.807.3.

91!747.                            .%039.2 !08079.

9 $:7.90-03.5. $:7.3-:-.3                       !03:7:8..7.90-03.3$:7.5. %3/.7.9 03:7.3 .3 .7.

7.3..90-03. . $:7.503.

3.7.0::8. $:7.90-03..39.5.

3.:.502-079.

 09:.82.342-.3.:3:3 $:7.39:. .3!030.9 !.25:3 ./.9 . 4859..2. !48 $:7..-.9.  .9024430::8.3 ..07. .8!07.9.-.39.

3039.3  .!03:9:5 .8  0709.02..!!.3 ...3.9.9       ..3.3.073 ..07... !0.9.9.8.3  ..9.  !07.9.:7:  0709.3:9.8.3  !07.3  !07.:3:3  !03.3!0702.0.3039..

8. 02... . .  02.8.3 ../7.3 ..3  !02-.9.3.3/.3508079./7.3 %  0..2.3.3..3!0702. 02..8.3 02.... 02.8.9.8.203/7.25:  009.   $02.!07.8.  0./7.3 !## 0.3.&7:809..3  !02.3   080.39.5.3:7: $                                 03.

9   !079.3/3.9  9.9 !0.9 / 9. 9..3/3..9 2 9.3  !079..9  9.9  9. 9./:.9  9.3/3.3  ..9 0 9.3  !079..203.9 1 9.3.9 3 9.-:7-007.3!03:9:5   .8.3   .9 .8!07802-.3/.3/3.39.3  ...9 ./:.9  9. 9.3  .807.3   .2 0-:/...8!07.9 .82.9  9.3.9.3  !079.

3 . !07. 02./.  !0325.547.3. .:.8...547.3 / !07.8.3 89/   .3:.. .3 0-078. 0242.   $005.3 % $                              !0325.3 .3097.302.3!07.3 .9.3.309. . &7:809.7.9.3.3..39.9 1 080.9..5.3/.39..9..7 / ..8.3 !## !02.. 03/.9.7.3..38.3.!0702. / .8!0.3 .8.. !07. !07.3!07:-.3. .3.3$..3.9. .7. 0-078...9..3 .2.3 0 9.3 .8.9.

8.02.3  .0..3.3  074./.

9  !07802-.30-:/.3.03/07......

503:9:5  4:2039.8.

..3/. %:..07.. !03.:3:3 .39.!48.7.9!. .7..9 $:7.07.207. .07.3 0 09:.3:7:08. !0.34 :7::2 / 0242.3 .42-.3 .3.903:7.-.7 .43   .%. .25:33/.9!!:3:3 .3.-.&3907:3142   $:7. !0. :7:. !03443.9503.:3:3 0 09:.9!0.2..:3:3 / 4859.3!030.7...

..7.9.508079. 5./17.. 508079.: -.7 02.9.3805.8.7..3/.3009743  !. /003/.3 /..75.3 /9.3 .8.7.9:7.8:.3 743 805079 . $02:.....3 -.5 508079.3:39:2033.9.7.9..3508079.2./.3 508079.5. 80.3 :7:.3 508079.9 .5.3 507.5/:. ...-. 503.9:7.  $02:.3.5..3 20307.-.3507:    .2.-:-.35.5503079.7..8.2.25.: /909.: 80-./.8 /03.3 1 !08079.83 2./.9:7.8 /. /. 080.3/.5747. 503. 0 802.3 .3 /2.507:80389. 7.9 / 805.5747.3 -039: 803. 2033.3 0 02-. 0 802.-07.2089.8:507.8 /. .9: .7./.3 84.3 90.. /. !0.7 802.9 .7.3 .7.3.2 3 !07.9 -0702.9.9  $02:..32... 508079.9.3803/7/03.: 5035:.3 / $09.3.0507:.3:.9.3 02..7.9 .3 . /..9: 802:.3 /. 2.3  $02:.005.3 5033.9 ..5 / /.3 90. 202.2.3202-:.7 9..35747.3:7  !08079..75.9..2 02.83 8005.3 5747.3.7.3 -40 /:3./.7./909.3 . 503.8.3 8.9.7.8..5.3 9072.5. 202.2 .2 2089./. /909.8.3/837807.9025. 507.9 /.3 /.2.2 50702.8. //.. .7.2. 5747. 9/.9 -07.8: 80-./207. -079:.8.8070..3. -.3.. /003/..5.3 .39:3 /. 80.9.3 :.3/. ..3 203079.3-079:8 /.8.. $09.7 802.7.3 .7.9. /.3 2 $09. / 8:7.3 47.3 .3 .:503.!#%&#%%!!# .3 20744 /.8.3 -070..3.3 202. 2.8.9.  %/.3 50702.9..92079..7.3400242.3. .3/.5.8: . :8:83. 802.75. $02:.38.3 50702.30-03.3 -..75./.380-.3 9072.3 ./.3 /909.3 8.: 50.3080.9.9.3 50702./.35072443.5 508079./.3 907-.7.7.: 5.8 ..2 50702..3 40 .3. .3 507..203079.3 .3 /.803. 508079.7.29/.8. .3 .2 903.8..:2.3/. /-03.393... 0-03.7...3 / :. :.9. /.9.203079.8.7.7.3 .7 5.3 .3 20303. /-03.3802.3 . -0-.3 -073907.8. 20.8.9:.2 . 202-.82.3 $0-.8 .. 508079.3 /0:.

 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. &# &$& $ &%& &# & & #$"## #&  &#&$# & &""&$& &%# && #&$% &$#$ &&## &&#$ &" # && &&& #&$#&$ $$& #&% " & #& &$%$ ## #&  . 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.$#!$#% !#!&# $ %% ! && %#&                 !$#% ##$& &# # & % 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

3 !07025:. 0.3 !07025:.3 !07025:. 0. 0. 0.3 !07025:.3 !07025:. 0.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.                   &#& &# &$#  &## # &" # # &$ & $& &#& #& &# $ #$%& #%& ""%# #%% 0.3 !07025:.3 ###$%# &#$% &#$%#& &#$%$ &###% &#$#%&# &#$&#&%#&# &#&%# &#&%#% &$ &#&$% # $%#% # $%&#$% !$ &#%% &#&%$ # ##% #  #$"%#% ###%# &#%$% # &##% # $ &#$%& &#$% # $  .3 !07025:.3 !07025:. !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:. 0. 0.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.

3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.               &##%# $% &#&$% $! &#&%"%# &#&&$%$$&# $%%#% $%&#$%# $  &#% &  ##% $  #$#%&$  &##&%# &#&%&#$%$ $%##%#$ &#&$%##$ %&+% # ##%  &##% # &###%# $ &#"$% # &#"$%%# &#$% &# !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3  .3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.3 !07025:.

3 :841 .30./:$04. 995...#::..$./:.3..3!0./:5$.3 ...8 :7/ &39:!075...9 47.3 $04..3  4/: 9.3 4/:  . 4.3.3 3907.3. 82. 0203907.7.9 #.20/ 4/$.3/:.7.  4/: !747./0:89.3!03:7:8.8.0203907.207805.8-:.3.3!0.11.9 47.3$04.    !.3 #&! 40 ..8..

.

 /4.894. .42.

8./4.

 .

$# $ ! #%$  .