PERTANDINGAN SAINTIS MUDA SEKOLAH MENENGAH & SEKOLAH RENDAH KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2009 PERINGKAT KEBANGSAAN

1. PENDAHULUAN

Pertandingan Saintis Muda merupakan salah satu acara yang akan dipertandingkan dalam Karnival Pendidikan Sains Dan Teknologi Peringkat Kebangsaan Tahun 2008. Pertandingan ini dijalankan untuk dua kategori iaitu kategori melibatkan Tahap 2 dan peringkat menengah rendah. Setiap pasukan diwakili oleh 2 orang pelajar dan perlu melaksanakan amali dalam 5 stesen iaitu 3 dilaksanakan dalam makmal dan 2 di luar makmal. Pertandingan ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada pelajar dan juga pengunjung tentang kepentingan aktiviti amali dalam dunia sains dan teknologi. Ini adalah kerana aktiviti amali ini menyokong dapatan teori yang dipelajari dalam bilik darjah.

2.

RASIONAL/ MATLAMAT Program dan aktiviti ini diharap akan : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Mendedahkan pelajar tentang kepentingan aktiviti amali sebagai sokongan kepada teori yang dipelajari di bilik darjah. Melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif, kritis dan saintifik. Menggalakkan budaya kerjasama antara rakan sepasukan untuk menyelesaikan persoalan saintifik. Mempertingkatkan potensi, ketrampilan serta daya usaha pelajar dalam bidang sains dan teknologi. Memupuk minat pelajar ke arah cintakan Sains dan Teknologi Menanamkan sikap positif, nilai-nilai murni, disiplin dan mematuhi arahan semasa menjalankan amali dalam makmal.

3.

OBJEKTIF 3.1 3.2 Menyediakan peluang bagi pelajar memperkembangkan bakat dan minat dalam bidang Sains & Teknologi. Merealisasikan pengwujudan pelbagai program penggalakan dalam bidang Sains dan Teknologi agar :

iv) 4. Dua contoh soalan dan skema permarkahan sekolah menengah dan sekolah rendah disertakan untuk panduan. . PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN Rujuk Lampiran 1 – Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 3) Rujuk Lampiran 2 – Sekolah Rendah (Tahap 2 – Tahun 4 hingga Tahun 6) 5.i) ii) iii) Meningkatkan penyertaan pelajar dalam Karnival Sains & Teknologi peringkat negeri Menyediakan pelajar yang mempunyai ketahanan dari segi emosi dalam menghadapi tekanan pertandingan. Menyediakan pelajar yang mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan anggota pasukan dalam menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang terhad Menggalakkan guru dan sekolah meningkatkan aktiviti pelaksanaan amali Sains sebagai amalan wajib P & P Sains vii) Menyediakan forum kepada semua pihak menilai kemampuan pelajar dalam pelbagai tahap melaksanakan amali sains.

Sekolah Rendah .6 b. Setiap pasukan akan diwakili oleh 2 orang peserta. 2. Setiap pasukan diiringi oleh seorang guru pembimbing. Keputusan hakim adalah muktamad. 4. 13. 12. 9. Peserta tidak dibenarkan membawa peralatan atau bahan dari luar selain daripada peralatan dan bahan yang disediakan oleh penganjur. jawapan atau keputusan eksperimen adalah dalam Bahasa Inggeris. Setiap peserta diwajibkan memakai uniform sekolah lengkap beserta “Lab Coat” semasa pertandingan dijalankan. Setiap kumpulan peserta adalah dari sekolah yang sama. 8. buku atau apa-apa bahan sumber ke tempat pertandingan. Peserta hanya dibenarkan membawa alat tulis dan kalkulator (bukan saintifik) sendiri. 6. Setiap pasukan akan melakukan amali dalam 5 stesen secara berterusan dengan masa 10 minit bagi stesen dalam makmal dan 15 minit bagi stesen di luar makmal. 11. . Guru Pembimbing tidak dibenarkan berada bersama peserta semasa pertandingan dijalankan.Tahun 4 . 5.Tingkatan 1 – 3 Soalan tugasan. Peserta tidak dibenarkan membawa sebarang nota. Amali bagi stesen di luar makmal lebih bercorak kontekstual. 10. Peserta perlu berhenti menulis atau menjalankan amali selepas loceng penamat dibunyikan menandakan tamat pertandingan. Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran pengendalian radas dan juga keputusan amali mengikut stesen. 7.Lampiran 1 PERTANDINGAN SAINTIS MUDA Karnival Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan 2009 A. Syarat Pertandingan Saintis Muda 1 Peserta pertandingan adalah daripada pelajar-pelajar: a. Sekolah Menengah .

Soalan yang disediakan mungkin memerlukan pasukan peserta menjalankan eksperimen ringkas dan mencatatkan hasil eksperimen tersebut. 4. Kumpulan dengan markah tertinggi adalah dipilih sebagai pemenang. Keputusan hakim adalah muktamad. Pada stesen yang memerlukan peserta menjalankan eksperimen. 2. 2. 7. panel hakim akan menilai peserta ketika menjalankan eksperimen tersebut. 6. 3.2 Tiga stesen di dalam makmal (10 minit satu stesen) Setiap stesen akan dibekalkan dengan satu set soalan yang menguji kemahiran pelajar menjalankan eksperimen. 5. Kaedah Pelaksanaan Pertandingan 1. . Peserta akan dinilai dari segi kemahiran saintifik yang perlu ada ketika menjalankan eksperimen tersebut. 8. Setiap 10-15 minit loceng akan dibunyikan untuk pasukan bergerak ke stesen seterusnya Loceng penamat akan dibunyikan sebanyak 2 kali untuk peserta berhenti menjawab soalan. Pertandingan adalah dalam bentuk bertulis.B. Jawapan peserta akan dihakimi oleh panel hakim yang dilantik.1 Dua stesen di luar makmal (15 minit satu stesen) 2. Pemenang akan ditentukan melalui jumlah markah yang diperolehi melalui penilaian panel hakim semasa eksperimen dijalankan dan markah jawapan bertulis peserta. Lima stesen akan disediakan. Pertandingan yang dijalankan berbentuk stesen.

K/P / S.. Tandatangan & Cop Pengetua / Guru Besar : …………………………………………. CATATAN : Sila hantar borang penyertaan selewat-lewatnya …………………… kepada Urus setia Pertandingan Saintis Muda.p:……………………………………….. Dengan ini saya menyokong penyertaan ini. Karnival Sains & Teknologi 2008 (u.) . Tel KATEGORI : ……………………… No Fax : : ……………………. Lahir Jantina * Potong yang mana tidak berkenaan PENGESAHAN PENGETUA / GURU BESAR Saya telah menyemak setiap butir yang dinyatakan dan mengesahkan semuanya adalah benar. K/P Nama Pelajar ( Huruf Besar ) No. SEKOLAH RENDAH / SEKOLAH MENENGAH * BUTIRAN PELAJAR & GURU: Bi l 1 2 Nama Guru Pengiring No.BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN SAINTIS MUDA KARNIVAL SAINS & TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN 2009 NEGERI : ………………………………………………………… NAMA & ALAMAT SEKOLAH : …………………………………………. …………………………………………… No.