P. 1
Boneka n Pengajaran Bacaan

Boneka n Pengajaran Bacaan

|Views: 1,621|Likes:
Published by Ummi Eira

More info:

Published by: Ummi Eira on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Pengajaran Bacaan Awal Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata Kepada Pelajar Pemulihan

1. Pendahuluan ‘Bacaan’ merupakan kemahiran yang terpenting, bukan sahaja terhadap kebolehan membaca itu sendiri, tetapi seterusnya untuk seluruh pembelajaran murid-murid itu. Kegagalan menguasai kemahiran asas membaca ini merupakan sesuatu yang amat merugikan bagi seseorang murid bukan saja pada masa persekolahan bahkan pada masa kehidupan dewasa murid-murid berkenaan. Menurut Isahak Harun (2004) terdapat dua mazhab besar tentang cara kanak-kanak mula membaca; Beliau mendefinisikan bacaan sebagai tentang bagaimana kanak-kanak mengenal dan mentafsir simbol-simbol tulisan dan memberi makna kepadanya. Mazhab pertama merujuk kepada perspektif linguistik yang berasaskan kepada anggapan bahawa bahasa terdiri daripada ‘bunyi’ dan adunan bunyi yang menjadikan perkataan. Mazhab ini mengajar kanak-kanak membaca bermula dengan menghafal simbol-simbol yang mewakili bunyi asas ini (fonem), iaitu huruf abjad dan bunyi-bunyi huruf tersebut. Kaedah ini juga dikenali sebagai pendekatan fonik. Di Malaysia kaedah ini sinonim dengan kaedah abjad iaitu kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan bahasa Melayu. Kaedah ini menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. Mazhab kedua berasaskan kepada teori psikologi kognitif yang beranggapan bahawa kanak-kanak belajar bahasa melalui ‘perkataan-perkataan’ dan ayat yang bermakna kepadanya. Murid-murid membaca bermula dengan melihat seluruh perkataan dan ayat yang bermakna.Kaedah ini dikenali sebagai kaedah seluruh perkataan (whole word) atau kaedah pandang dan sebut. Variasi lanjutan daripada kaedah ini adalah kaedah frasa, kaedah ayat dan kaedah cerita (Isahak Harun, 1989). Pandangan daripada mazhab-mazhab ini mencetuskan kepada kaedah pengajaran awal asas membaca yang pelbagai di Malaysia. Antara kaedah yang telah digunakan di Malaysia ialah kaedah campuran, Kaedah DBP, Pendekatan Bacaan Asas Pusat Perkembangan Kurikulum (PEBAS), Kaedah Atan Long, Kaedah cerakin, kaedah eklektik, kaedah abjad, dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) . Kaedah-kaedah yang digunakan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan yang boleh digunakan kepada murid-murid pemulihan khas. Murid-murid pemulihan khas juga seorang individu dan anggota masyarakat. Jadi murid-

2. Hal ini menjelaskan bahawa adanya hubungan yang rapat antara simbol atau huruf dan bunyinya. Namun begitu. Seterusnya hal ini menjelaskan bahawa tidak sesuai digunakan kaedah yang . Kaedah Gabungan Bunyi-kata (KGBK) 2. 7. Julai 1980.2. 2. Seterusnya satu kaedah yang tepat perlulah dikenalpasti bagi mengatasi masalah ini.1. 1992). Penulis amat berminat dengan Kaedah Gabungan Bunyi Kata yang dirasakan begitu istimewa untuk mengajar muridmurid pemulihan khas membaca di peringkat sekolah menengah. 2. Seterusnya kaedah ini telah dijadikan asas untuk panduan guru Bahasa Malaysia (KBSR) Tahun Satu untuk sekolah SRKJ Cina dan SRKJ Tamil pada Jun 1981. 2004). Rentetan itu kertas kerja tersebut telah diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa. jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Asas Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kaedah ini merupakan satu kaedah yang sistematik.2. 2.2: Suku kata ejaan Bahasa Melayu adalah mudah dan jelas. kurikulum baru sekolah rendah (KBSR) terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1981.1: Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah ‘alphabetic’ dan fonemik .2. Begitu juga dengan murid Cina dan India rakyat Malaysia yang sudah mempunyai perbendaharaan kata Bahasa Melayu terutamanya diperingkat sekolah menengah. Hal ini berbeza dengan sistem ejaan Bahasa Inggeris yang bercelaru. Menurut Isahak Harun (2004) perlunya mengambil kira perkara-perkara berikut. Beliau telah memperkenalkan kaedah ini sebagai cadangan untuk mengatasi masalah membaca banyak murid di sekolah rendah. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. pada 8 hingga 10 Disember 1979. Isahak Harun yang dinyatakan melalui pembentangan kertas kerja di KONPEN IV anjuran Persatuan Suluh Budiman di Kuantan. Latar belakang Kaedah Gabungan Bunyi-kata ini diilhamkan oleh Profesor Dato’ Dr. kaedah KGBK digunakan oleh tadika swasta di Bandar-bandar seluruh Malaysia dengan menggunakan buku ‘Kegiatan Tadika 2 Bahasa Malaysia.3: Murid-murid Melayu telah mempunyai perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka belajar membaca dalam Bahasa Melayu. Maka pemulihan khas bertujuan untuk memberi ‘rawatan’ yang diharapkan dapat ‘mengubati’ pelajar lambat ini (Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon.2. Selain itu juga. kaedah ini tidak digunakan di sekolah kebangsaan untuk mengajar bacaan asas pada Tahun Satu. Kaedah ini turut dijadikan salah satu kaedah pilihan (ke-4) dalam buku panduan am. jilid 24 bil. 2. Mari Membaca’ yang diterbitkan oleh Fajar Bakti (Isahak Harun.murid ini juga memerlukan pendidikan asas termasuklah belajar membaca.

Selain itu. Bahan-bahan bacaan yang sesuai perlu disediakan untuk murid-murid sentiasa dekat dengan membaca. suku kata dan membaca perkataan/ frasa/ ayat bermakna dalam satu atau dua pelajaran. 3. dekat dengan kanak-kanak dan tidak mengelirukan. dan tiap-tiap pelajaran berikutnya beransuransur memperkembangkan kemahiran sebelumnya. Pendekatan gabungan dan susunan bahan secara kumulatif tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad/ fonik.3: Ciri-ciri 2. KGBK dibina atas keistimewaan ejaan Bahasa Melayu yang fonemik dan sistematik dan suku kata yang jelas. Hal ini memudahkan guru-guru mengajar dan memudahkan murid belajar membaca dan menulis.3. Unsur membunyikan huruf dengan membina dan membaca perkataan boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran-pembelajaran membaca.5: Untuk peneguhan kemahiran murid-murid membaca mereka perlu diberi bahanbahan bacaan yang berperingkat-peringkat supaya mereka dapat melatih membaca sendiri. Hal ini yang membezakan KGBK dengan kaedah-kaedah lain yang berpegang kepada dua mazhab utama awal membaca.4: Kad imbasan amat diperlukan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti yang disarankan.3. pendekatan seluruh perkataan atau pendekatan eklektik yang digunakan pada masa ini. 2. 2. 2. Di samping itu juga. 2.2: Menggabungkan kemahiran bunyi beberapa abjad. frasa atau ayat. Huruf vokal yang mula-mula diajar ialah . Susunan bahan-bahan adalah secara ‘developmental’.digunakan mengajar bahasa kedua seperti Bahasa Inggeris untuk mengajar bahasa pertama yang berbeza. 2. dan murid terus membaca perkataan.3. Cara Mengajar Menggunakan KGBK Kaedah Gabungan Bunyi Kata menyenaraikan beberapan abjad vokal dan konsonan yang perlu diajar mengikut tertibnya. pemilihan susunan abjad yang diajar telah dikenalpasti melalui kajian yang menyeluruh berdasarkan kepada yang mudah.3: Gabungan dibuat secara sistematik.3. Gabungan mengenal bunyi huruf dengan membina-dan-membaca perkataan dalam satu atau dua pelajaran.3.1: Murid-murid tidak perlu diajar semua abjad dalam sistem ejaan Bahasa Melayu sebelum mereka boleh diajar membaca. kumulatif dan sistematik.

Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata. Buat latihan membunyikan huruf itu beberapa kali. Isahak Harun (1979) menggariskan beberapa langkah berikut. Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. iii.‘a i u’ dan susunan konsonan berikut. Dengan menggunakan kad imbasan. Mulakan dengan memperkenalkan bunyi tiga huruf vokal a. i. kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latih murid-murid membacanya: dada baba bubu baba kuku baba iv. ba bi bu da di du ka ki ku seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. i dan u. bkcstmngljhyfwqvz Untuk menjelaskan kaedah ini. Perkenalkan gabungan lain. . misalnya b. da da dada ba ba baba bu bu bubu ku ku kuku Ulang ini beberapa kali. selang seli. dengan menggunakan kad imbasan. dan buat latih tubi beberapa kali supaya murid dapat menyebutkan bunyi tiap-tiap simbol itu dengan jelas. dan k. ii.

kuda dia kuda baba kuda aku/ ku Gantikan ‘kuda’ dengan ‘buku’. Perkenalkan gabungan bunyi lain seterusnya. v. baba baba baba baba Baba ada bola ada kuda ada bubu buka buku buka bubu kemudian gantikan ‘baba’ dengan ‘aku’ dan ulang membacanya. i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda da a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunaka berbagai-bagai perkataan yang dicipta. ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. Seterusnya baca ayatayat berikut.a da ada a ku aku ku da kuda bu ku buku bu ka buka suruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas. ibu buku buku uda baba uda bubu .

Boleh digabungkan dalam satu pelajaran. Dengan itu penggunaan kad imbasan dan papan hitam amat diperlukan. i. Seterusnya. Akhir sekali bolehlah diperkenalkan bunyi gugusan dalam ejaan bahasa Melayu seperti. nyaring. . punya Selain itu. datang. bolehlah pula diperkenalkan bunyi konsonan yang lain mengikut susunan yang telah ditetapkan. suku kata dan perkataan tertulis. suku kata dan perkataan dengan cepat. syarikat gh (gha) nyanyi. iii.udaku ada kuda dia kaki kuda vi. v. bunyi suku kata dan sebutan perkataan. vi. Latihan dan ulangan yang munasabah dan beragam amatlah penting untuk mengukuhkan kemahiran. Hal ini bermakna tidak perlu memperkenalkan huruf dan bunyi mengikut susunan biasa dalam abjad (a-z). Susunan nama-nama huruf dan cara menulis huruf besar boleh dibuat secara tidak langsung kemudian. iv. Tidak perlu memisah-misahkan dengan jauh dan jelas antara langkah mengajar bunyi huruf. ii. vii. sya syarat . Hal ini bertujuan supaya murid-murid mendapat kemahirankemahiran asas untuk membaca sendiri perkataan-perkataan baru dan seterusnya bahanbahan bacaan secara berperingkat-peringkat. Latihan menulis berdasarkan perkataan-perkataan yang dibaca supaya boleh meneguhkan kemahiran membaca. ng bising. Kaedah ini juga cuba untuk mengurangkan penggunaan gambar kerana mengganggu tumpuan murid membunyi dan memandang lambing-lambang bunyi. Memerlukan latihan membunyikan dan memandang huruf. Latihan menulis bolehlah dilakukan selepas tiap-tiap latihan membaca. kemudian baru perkenalkan yang kurang digunakan. vii. Memperkenalkan terlebih dahulu vokal dan konsonan yang kerap digunakan dalam ejaan Bahasa Melayu. Galakkan murid-murid mengenal sendiri perkataan-perkataan baru dengan membuat latih tubi. sayang nga nganga. singa sy. prinsip yang perlu diingati ketika menggunakan kaedah ini adalah.

Sudah boleh menyebut nama-nama abjad dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. ii. ii. Guru membantu membentuk perbendaharaan kata murid-murid kerana biasanya murid-murid pemulihan khas mempunyai perbendaharaan kata yang sedikit. Oleh itu.aspek yang perlu disedari untuk mengajar membaca menggunakan KGBK di sekolah menengah adalah. Sudah boleh membatang suku kata terbuka. Tahap-tahap ini dibahagikan kepada tahap-tahap berdasarkan kepada . Murid akan terganggu dengan kaedah baru bagi mereka. Oleh itu. guru perlulah mengelakkan daripada terlalu banyak menegur murid dalam aspek ini dan lebih utama murid menguasai kemahiran. Mengajar Menggunakan Kaedah KGBK Murid Pemulihan Khas Murid pemulihan khas sekolah menengah berbeza dengan kanak-kanak yang mula-mula belajar membaca. Isahak yang dibahagikan kepada 12 tahap. Oleh itu. perlulah guru banyak menggunakan latih tubi untuk membiasakan mereka. guru perlu menyedari bahawa muridmurid sekolah menengah adalah berbeza daripada segi pendedahan kepada membaca. Antara yang dikenalpasti aspek yang telah dikuasai oleh murid-murid pemulihan khas di sekolah menengah adalah. Didapati juga bahawa murid-murid yang tidak menguasai aspek-aspek di atas mempunyai masalah yang lain seperti terencat akal atau masalah-masalah kecacatan lain. iv. iii. Biasanya murid-murid di sekolah menengah telah belajar membaca dan semestinya terdedah kepada kaedah-kaedah awal membaca yang lain. Murid akan mengeja suku kata atau perkataan yang dibaca dengan menyebut nama abjad. iv. Namun begitu. Penulis telah menggunakan dua orang murid pemulihan khas untuk mengajar membaca. guru boleh membiarkan sahaja murid membaca cara yang biasa kepada mereka. Pengalaman penulis mengajar murid-murid pemulihan khas telah berjaya mengenalpasti perbezaan tersebut. Aspek.4. iii. Guru perlulah membiasakan murid menyebut bunyi huruf bukannya nama abjad. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang guru ialah menjalankan ujian diagnostik yang bertujuan untuk mengetahui tahap pencapaian sebenar murid. Sudah boleh mengeja suku kata terbuka. Sudah mengenal abjad dalam sistem ejaan Bahasa Melayu ( a – z) sama ada semua atau sebilangan sahaja. v. Dengan itu. Sudah boleh menyebut bunyi abjad mudah dan biasa digunakan. i. i. Ujian diagnostik kaedah ini telah dibina oleh Profesor Dato’ Dr. Murid inginkan aktiviti menulis. menulis boleh dijalankan untuk tujuan sebagai pengukuhan.

i. Susunan bahan secara developmental.2: Kelemahan i. xi. Tidak memerlukan bahan Bantu mengajar yang banyak dan tidak susah untuk dibina. Sukar menyebut bunyi abjad tertentu dan mengganggu pembelajaran. kumulatif dan sisitematik memudahkan guru mengajar dan murid belajar. Penggunaan ICT boleh digunakan dengan meluas dalam mengajar menggunakan kaedah ini. Hal ini juga menjejaskan kebolehan murid tersebut dan terpaksa bermula semula. perkataan dan frasa (rujuk lampiran A). suku kata. Menarik minat dan tidak menjemukan kerana murid belajar bunyi huruf. Menekankan aspek bahasa berirama yang menarik minat murid-murid. vi. viii. Murid tidak memahami maksud perkataan yang telah dibina dan memerlukan penjelasan daripada guru. Sukar mencari contoh perkataan yang sesuai dengan konsonan yang telah diajar. Murid-murid tidak perlu mengeja dan membatang. iii. Biasanya murid di sekolah menengah sudah menguasai beberapa tahap membaca. Murid-murid pemulihan khas sukar untuk memahami maksud perkataan dan memerlukan bahan maujud atau gambar untuk membantu penerangan. Hal ini menunjukkan bahawa murid-murid tidak mempunyai perbendaharaan yang cukup. Antara kekuatan dan keistimewaan kaedah ini adalah. Sesuai dengan murid pemulihan khas kerana tidak memerlukan hafalan. vii. iv. Sesuai dengan sistem ejaan Bahasa Melayu yang fonik dan suku kata yang jelas. iv. x. . Murid sudah biasa menggunakan kaedah lain seperti kaedah abjad akan menyebabkan berlakunya kekeliruan. 5. Bahan Bantu mengajar utama ialah kad imbasan dan papan hitam. perkataan dan frasa dalam satu pelajaran. 5. Setelah dikenalpasti tahap pencapaian barulah pengajaran sebenar dapat dlakukan. Murid sukar membezakan antara bunyi abjad dengan nama abjad. v. ix. iii.1: Kekuatan Penulis memilih KGBK kerana keistimewaan yang terdapat dalam kaedah ini yang dilihat dapat membantu murid-murid pemulihan khas untuk menguasai kemahiran membaca.penguasaan mengenal huruf. Dapatan 5. Murid-murid tidak terbeban dengan menghafal abjad. suku kata. Boleh disesuaikan dengan lain-lain kaedah seperti kaedah bercerita. Murid-murid pemulihan khas di sekolah menengah boleh menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding menggunakan kaedah yang biasa. ii. ii. v.

Tuntasnya. Kemahiran-kemahiran asas bacaan perlu diperkukuhkan terlebih dahulu sebelum murid dapat membaca frasa. Azman Wan Chik (1979). Tanjung Malim: Quantum Books. Murid-murid juga mungkin berasa rendah diri kerana masih membaca ‘abc’. Isahak Harun (2004). iv. Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 1. Latih tubi adalah aspek yang perlu diutamakan. iii. Chua Tee Tee & Koh Boh Boon (1992). Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 2. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Mengajar Bahasa Malaysia. Murid-murid lebih mudah memguasai kemahiran jika diajar secara individu berbanding secara kumpulan atau kelas. ii.5. Isahak Harun (2006). Gabungan dengan kaedah bercerita banyak membantu penguasaan kemahiran dan ingatan murid-murid. Hal ini dibuktikan dengan kejayaan murid-murid penulis yang kini mampu membaca dengan lancar buku cerita mudah termasuklah buku cerita yang mempunyai suku kata tertutup. didapati Kaedah Gabungan Bunyi-kata mampu mempercepatkan penguasaan kemahiran menulis murid pemulihan khas di sekolah menengah. v. terlihat sikap murid-murid yang boring dengan apa yang diajar. Lebih mudah mengajar murid-murid yang tidak tahu apa-apa daripada murid-murid yang telah menguasai beberapa kemahiran asas seperti mengeja dan membatang. Tanjung Malim: UPSI. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan menggunakan KGBK kata ini murid-murid berasakan satu kelainan dan mereka sudah mampu untuk membaca buku cerita yang mudah. Perkara ini lumrah kerana murid-murid terpaksa menghafal perkara yang sama iaitu abjad ‘a hingga z’ semenjak di sekolah rendah lagi. Selain itu juga. BIBLIOGRAFI Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2003). Laporan Kajian Awal Membaca Bahasa Melayu. Pada mula mengajar menggunakan kaedah fonik tetapi kesannya begitu lambat dan mengambil masa. Keyakinan murid-murid dapat ditegarkan suapaya kemahiran asas ini dapat dikuasai. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Jilid 1: Perkaedahan. Isahak Harun (2006).3: Dapatan-dapatan lain i. Penutup Sebenarnya kajian mengajar menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi-kata di peringkat sekolah menengah belum lagi dijalankan. Apa yang dilakukan oleh penulis dalam menyediakan kertas kerja ini ialah pengalaman penulis mengajar murid-murid pemulihan khas di sekolah penulis mengajar. Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: .

Phonics From A to Z: A Practical Guide.Penerbit Fajar Bakti. London: Longman Group Limited Wiley Blevins (1998).S. Principles and Practice of Education. Ehsan :Jamaluddin Bin Abdul Rahman . Farrant (1971). New York: Professional Books. J.

Pada abad ke 5 hingga 15. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. tanah liat atau tulang binatang. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. boneka masih tetap digunakan untuk . Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. dan merangsang imaginasi. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Bahan yang digunakan adalah kayu. bentuknya tidak menarik. Dulu. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. Selain daripada itu.

Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Pada abad ke 16. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Di akhir Perang Dunia I.upacara ritual dan keagamaan. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Kesannya cukup baik . Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. kayu. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Itali. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Pada masa yang sama. Perancis. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Pada tahn 1710. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak.

penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Semasa digunakan. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa memainkan boneka ini. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. plaster-of-Paris atau kayu. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya.ke arah pendedahan berkomunikasi. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Selain itu. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. tali-tali itu ditarik-tarik untuk . dan merangsang daya imaginasi. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar.

keadaan semasa dan lain-lain lagi. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. pengetahuan sains. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di manamana sudut. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Membuat boneka . Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. dan pengajaran bahasa. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Pertama. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Kedua. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. kehidupan seharian.

bag mabuk udara dan banyak lagi. Persekitaran . pakaian. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. ia mempunyai bahagian kepala. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. Lipat belacu sekali. 6. 4. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 3. kertas. 2. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. di antaranya sarung tangan. 5. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. ini garisan pengguntingan. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Gunting garisan pengguntingan. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. sarung kaki.Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. 7.

Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. pentas meja. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. pentas pintu.Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . OHP dan tanpa menggunakan pentas. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka . pentas papan lipat. pentas tingkap. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Semasa bercerita. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas.

Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: . Peralatan .Boneka gagak . Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan.Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Merak : Sabarlah.Daya kreativiti . aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan.Warna .Pita rakaman . Aku sudah tidak sabar lagi. Gagak : Oh begitu. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah.Boneka merak . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. kefahaman dan membina sebuah karangan. Gagak : elok benar cadangan awak. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak. cepatlah. membezakan pelbagai warna.

Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik.Perkembangan komunikasi dan bahasa.Sosio emosi . Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita .Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan. .Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan.Menambah ilmu pengetahuan .Pengalaman Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . . Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->