DRAF GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRASEKOLAH DI LUAR PREMIS (KOMPLEKS PRASEKOLAH, PUSAT-PUSAT KOMUNITI, RUMAH PANJANG, RUMAH

KEDAI, BANGUNAN KHAS, SEKOLAH MENENGAH & SEKOLAH MENENGAH TEKNIK)

1

1. Latar Belakang 1.1 Lokasi Prasekolah • Kompleks Prasekolah

Merujuk kepada pembinaan sebuah bangunan khas yang mempunyai lebih daripada satu buah kelas prasekolah,permintaan tinggi , tidak ada agensi pelaksana lain dan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Bangunan Khas Merujuk kepada pembinaan sebuah bangunan khas yang mempunyai sebuah kelas prasekolah, permintaan melebihi 10 orang murid, tidak ada agensi pelaksana lain dan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran • Pusat Komuniti Merujuk kepada sebuah bangunan yang dibina di kawasan perkampungan yang tidak mempunyai sekolah rendah , tidak ada agensi pelaksana lain serta diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Rumah Panjang Prasekolah yang diwujudkan di kawasan yang terdapat sebuah atau beberapa buah rumah panjang berdekatan. Kawasan tersebut tidak mempunyai agensi pelaksana prasekolah lain dan sekolah rendahnya terletak jauh daripada kawasan petempatan serta menyukarkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kelas prasekolah akan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Rumah Kedai Prasekolah yang diwujudkan di kawasan permintaan tinggi dan sekolah rendah berdekatan tidak mempunyai kawasan untuk membina kelas prasekolah. Kawasan tersebut terdapat rumah kedai untuk dibuka prasekolah berbanding pembinaan baru yang melibatkan kos yang tinggi. Kelas prasekolah akan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.)

2

• Sekolah Menengah Prasekolah yang beroperasi di sekolah menengah dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat. Kelas prasekolah yang sedia ada di sekolah rendah berdekatan tidak dapat menampung permintaan . Kelas prasekolah diurus selia oleh pengetua sekolah tersebut. (Punca Kuasa.) • Skolah Menengah Teknik/Vokasional Prasekolah yang beroperasi di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat. Diurus selia oleh pengetua sekolah berkenaan. (Punca Kuasa.) • Sekolah Agama Bantuan Kerajaan(SABK) Prasekolah yang beroperasi di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat serta diurus selia oleh guru besar sekolah tersebut. (Punca Kuasa.)

1.2

Objektif Prasekolah di Luar Premis Pendidikan Prasekolah di luar premis membolehkan murid: 1.2.1 Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. Menggunakan Bahasa Cina/Bahasa Tamil/bahasa ibunda suku kaum dengan betul untuk berkomunikasi yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan bahasa ibunda. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupaan seharian untuk murid beragama lslam.

1.2.7 Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. 1.2.8 Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

1.2.9 Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

3

1.2.10 Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik 1.2.11 Mempunyai daya kreativiti dan nilai estetiks untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. 1.2.12 Mencapai dasar kerajaan dalam NKRA iaitu meningkatkan penyertaan murid-murid prasekolah sebanyak 20% menjelang 2012. 1.2.13 Memberi peluang pendidikan prasekolah kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi, dan tempat tinggal 1.2.14 Menampung permintaan masyarakat setempat 1.2.15 Mengatasi masalah tempat dan ruang yang sempit di kawasan sekolah 1.2.16 Mengurangkan jurang peluang pendidikan prasekolah antara bandar dan luar bnadar 2. DASAR PRASEKOLAH 2.1. KURIKULUM (KPK/KSPK) (Rujuk : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) –BPK SPI Bil. 9/2010

2.2

PENGURUSAAN HAL EHWAL MURID

2.2.1 KEMASUKAN MURID Syarat-syarat Kemasukan Murid ke Kelas Prasekolah KPM 2.2.1.1 Warganegara Malaysia sahaja. 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Kanak-kanak yang mencapai umur lima (5+) tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa Kanak-kanak yang pada kohort umur empat (4+) tahun ke atas layak memohon . Keutamaan pemilihan berdasarkan kepada merit pendapatan ibu bapa/penjaga di bawah garis kemiskinan dan ”ranking” pendapatan perkapita keluarga dari rendah ke tinggi. Jumlah bilangan murid setiap kelas tidak melebihi daripada 25 orang-Rujuk kepada EPRD.

2.2.1.5

4

pihak Jawatankuasa Pemilihan berhak memilih calon-calon simpanan mengikut senarai keutamaan.Pengerusi .2 Pihak sekolah hendaklah membuat siaran permohonan murid secara meluas dan menerima seberapa banyak permohonan sehingga tarikh tutup.2.2.2.Naib Pengerusi .2.2.2 PEMILIHAN MURID 2.2.1.2. 2.2.2.7 5 .Setiausaha .Ahli Jawatankuasa .3 2.2. Pemilihan kemasukan murid hendaklah diberi keutamaan kepada kanak-kanak yang berumur lima (5) tahun ke atas.2.2.Pencatat Guru Besar GPK Pentadbiran/HEM/KoKu Seorang Guru Prasekolah Guru Prasekolah Seorang Guru Tahap 1 Seorang Guru Tahap 2 Seorang PPM Seorang Wakil Komuniti 2.4 2.2. ***Sediakan borang-borang berkaitan ***Kaedah permohonan kemasukan Rujuk buku panduan lama.1 • • • • • • • • Pemilihan murid hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah yang terdiri daripada : .2. Sekiranya ada calon yang menolak tawaran tersebut. Semua permohonan hendaklah diperakui (Berjaya/Gagal) oleh Jawatankuasa Pemilihan dalam mesyuarat tersebut.5 2.Ahli Jawatankuasa . Keputusan semua permohonan sama ada berjaya atau gagal hendaklah dimaklumkan kepada pemohon Pihak sekolah akan mengeluarkan surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah kepada ibu bapa/penjaga.Ahli Jawatankuasa .2. 2.2.2.6 Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah.6 2.

1 Pakaian seragam prasekolah mesti mengikut jadual yang ditetapkan 2. • Pungutan Insuran – Perlindungan kepada murid prasekolah 2.4 2.2.2.7 Kesihatan 2. 2. 2. Tiada Pungutan Wang Tanpa Kebenaran Pendaftar Sekolah & Guru 2.2.1.2.6.8 2. Langkah kerahsian bagi pengidap penyaki (contoh HIV) 3.3 2.1.6. Pendidikan Percuma 2. Langkah-langkah kawalan wabak penyakit – Sediakan borang-rujuk pihak berkuasa kesihatan. **** Tiada dalam Pekeliling – Tindakan BPSH _Surat Siaran/Pekeliling 2.7.15 Tahun 2002.2 Kanak-kanak prasekolah mesti memakai kasut dan sarung kaki setiap hari.2. pihak sekolah hendaklah memberhentikan murid dengan cara mengeluarkan notis kepada ibu bapa/penjaga.5. 2. Kanak-kanak yang belajar di kelas prasekolah KPM tidak perlu membayar yuran.3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok bagi semua pelajar sekolah kerajaan dab bantuan kerajaan.5.2. didapati maklumatnya PALSU.3 Akta/ Surat Pekeliling Pemilihan dan kemasukan kanak-kanak ke kelas prasekolah tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996(Akta 550) dan SPI Bil.2.5 • Insuran Takaful Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2.2. Pentadbiran Am 6 .9 Pihak Jawatankuasa Pemilihan berhak menolak permohonan yang didapati maklumat yang diberikan palsu Sekiranya terdapat murid yang telah diterima masuk.6 Pakaian 2. 2.4 Surat Perjanjian/Sewa/Kebenaran menggunakan premis/tanah/setuju terima (Rujuk : Bahagian Pembangunan dan Perolehan KPM) – Rujuk kepada arahan perbendaharaan.7.

1 Struktur Organisasi GURU BESAR PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKURIKULUM PRA 3 PRA 2 PRA 1 GURU PRA GURU PRA GURU PRA PPM PPM PPM Prasekolah yang berada di Sek.3. Menengah/SM Teknik/Vokasional/SABK adalah tanggungjawab pentadbir sekolah berkenaan di mana prasekolah itu berada. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Syarat kemasukan prasekolah ke Sek. Menengah/SM Teknik/Vokasional/SABK Keutamaan kemasukan seperti syarat sedia ada. 7 .

ceria dan semua peralatan berfungsi. j. h.2. 3. Memastikan setiap kelas prasekolah di bawah jagaannya mempunyai seorang Pembantu Pengurusan Murid yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. e. Memastikan tatacara pengurusan aset alih kerajaan dilaksanakan seperti yang dikehendaki. c. c. d. Memastikan guru yang mempunyai opsyen prasekolah mengajar di kelas prasekolah. kebajikan . i.3.1 Guru Besar Guru besar adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut: a. b. Menjalin hubungan baik antara pihak sekolah . Guru Besar / Pengetua membuat pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah . 3. Membantu Guru Besar / Pengetua membuat pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah 8 . Guru Besar yang dipertanggunjawabkan ke atas prasekolah di luar premis mempunyai tanggungjawab penuh ke atas pengurusan prasekolah berkenaan walaupun prasekolah beroperasi di luar sekolah. bantuan makanan .2. kurikulum dan kokurikulum. kewangan . b. Bertanggungjawab kepada kelas prasekolah di bawah jagaannya secara menyeluruh meliputi bidang pentadbiran . elaun . Membantu Guru Besar / Pengetua mengikut fungsi masing – masing meliputi cawangan-cawangannya. g. Memastikan kelas prasekolah di bawah jagaannya berada dalam keadaan selamat .2 Peranan & Bidang Tugas. keselamatan . Memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan sepenuhnya dan pemantauan hendaklah dibuat secara berterusan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun . PCG dan penyelenggaraan/baik pulih. f.2 Penolong Kanan a. Menyediakan anggaran belanja mengurus tahunan seperti gaji . prasekolah jagaannya dengan komuniti . Membantu Guru Besar / Pengetua membuat penyeliaan dan pemeriksaan pengurusan prasekolah.

b.2.2.2. f. Memastikan Pembantu Pengurusan Murid melaksanakan tugas seperti yang ditetapkan .3 Guru Penolong Prasekolah Guru prasekolah adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut : a. Mengisi maklumat murid dalam SMPK. Memastikan P & P dijalankan mengikut kurikulum yang ditetapkan. Urusan Pentadbiran Kelas Prasekolah • • • • • • • • Membantu guru mendaftar kehadiran muridd-murid prasekolah setiap hari Membantu guru membuat inventori paralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah Melaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah Mengemas kini data dan maklumat bagi murid-murid prasekolah Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah Menghubungi agensi-agensi lain atau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan maklumat berkaitan prasekolah.1. ( Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Membantu guru membuat lawaatan sususlan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-murid yang bermasalah 9 .4. Menyediakan pengurusan kewangan .4 Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Pengurusan Murid bertanggungjawab ke atas tugas-tugas seperti berikut:3. c. g. d. Memastikan aktiviti kokurikulum ( koakademik ) dilaksanakan seperti yang ditetapkan.9/2003 ) 3. Melaksanakan pengurusan murid . Memastikan keselamatan murid prasekolah terjamin.3. e.

Mengemas dan membersihkan perkakasan seperti pinggan. mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-ruang lain. kesediaan dan perkembangan murid prasekolah.3 • • • 10 .2.4. Membantu memilih dan menyeddiakan bahan-bahan serta peralatan yang sessuai dengan keperluan.4.2. Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semua menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatklan diri secara aktif.2 • • • • • Membantu guru dalam menguruskan akaun dan prkara yang berkaitan dengan kewangan prase3kolah Merekodkan perbelanjaan dan ssumbangan yang diterima u ntuk prasekolah Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan Membantu menimbulkan suasana yang selesa. peralatan dapur. cerek. • • • 3. peti ais dan sebagainya. berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. cawan. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan. minat untuk meneroka dan menjelajah dalam kalangan murid prasekolah. piring.• • 3. Membantu guru prasekolah dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran Urusan Penyediaaan Makanan /Mengemas/ Membersih Menyedia dan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih. mangkuk. selamat dan mengembirakan bagi merangsang bimbingan dan asuhan. Membantu mewujuddkan dan merangsang naluri ingin tahu.

... 3....) • Inventori (Akta Prosedur Kewangan 1957/Arahan Perbendaharaan/Pekeliling Kewangan KPM...) • Penyelenggaraan (......................2........... tutur bahasa dan kekemasan diri............................. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat................4 Urusan Menjaga Hal Ehwal Murid • • • • • • Melayani kerenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.........) 11 ......................................... Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah..3.................) • Kewangan(Akta Prosedur Kewangan 1957/Arahan Perbendaharaan/Pekeliling Kewangan KPM.... Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku.... Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas............................. 3..........................................................................................................................) • Jawatankuasa prasekolah (...• Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas.4.......... Sistem Fail: Fail-fail yang dicadangkan untuk kelas prasekolah • Pekeliling berkaitan pengurusan prasekolah( SPI.) • Takwim tahunan dan rancangan tahunan • Aktiviti tahunan berserta laporan dokumentasi • Perincian tugas guru dan PPM (...) • Kursus /Bengkel/Mesyuarat (..........) • Jawatankuasa kurikulum prasekolah (...............................) • Pendaftaran murid( SPI................

Ibu bapa /penjaga b...3. Ketua kampung / JKK/Tuai Rumah d..3. Murid prasekolah (Dapatkan Maklumat daripada Unit Kaunseling.UNIT HEM bagaimana cara untuk melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam prasekolah) ( Kena adakan perbincangan dengan pihak agensi yang terlibat) 4. 6/2000 dan Bil.... sesuai untuk pelaksanaan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta 12 4.) a... keselamatan. memeriksa serta mendapatkan kerjasama daripada agensi lain ang berkaitan (Seperti Jabatan Bom & Penyelamat/PBT/JKR/JPAM Rujukan: Buku Konsep dan Sekolah Selamat-SPI Bil.3 . Khidmat Runding Cara.. Pengurusan Fizikal Mengamalkan dan membudayakan konsep 3K. keceriaan & kebersihan yang dapat membantu aspek pengajaran dan pembelajaran.4/2002 4.... 4.. Keselamatan Bangunan i) Bangunan konkrit (batu) ii) Bangunan kayu iii) Bangunan separa kayu dan separa konkrit iv) kabin v) Binaan bahan komposit – prasekolah rumah panjang / pusat komuniti Premis yang dibina hendaklah mengandungi ruang yang sempurna.....-PU(A) 118/98 tidak terpakai bagi keperluan ini rujuk memo PUU KPM bertarikh ...2 Memastikan bangunan prasekolah berada dalam keadaan selamat Memantau. • Menubuhkan jawatankuasa waris kelas prasekolah dalam kalangan ibu bapa yang ada murid di kelas prasekolah ( Punca kuasa..4.1 4.. Kesedaran ibu bapa untuk menggalakkan murid datang ke kelas prasekolah: • Memberikan khidmat nasihat dengan mengadakan sesi perjumpaan berkala dengan ibu bapa untuk memberikan keyakinan dan kesedaran kepada ibu bapa berkenaan. menyelia.1 . Komuniti setempat c.

jaket keselamatan yang mencukupi dan selamat digunakan perlu disediakan. Pemeriksaan saluran hos tong gas hendaklah dijalankan secara berkala. Pintu dan tingkap premis hendaklah dipasang jeriji dan mudah dibuka dari dalam supaya jeriji tersebut tidak menjadi perangkap apabila berlaku kebakaran/kecemasan.3.2. Alat pemadam api diselenggara secara berjadual 7. Keselamatan Murid. Insurans untuk murid perlu ada. TNB dan Pelan laluan kecemasan dipamerkan ditempat yang mudah dilihat. Pintu rintangan/kalis api perlu disediakan (terutama pintu bahagian dapur) 8. Kamera litar tertutup (CCTV) perlu dipasang di luar premis (mengikut keperluan) 11. 10. Bomba. Pendawaian elektrik diselenggara secara berjadual 6. Langkah-langkah keselamatan bangunan 1. Pengawal lalu lintas merangkap pengawal keselamatan perlu ada di premis tersebut untuk menjamin keselamatan murid-murid prasekolah.3. 2. tandas dan rel pemegang (railing) yang dapat digunakan oleh semua golongan murid.mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Kerja Raya. Kawasan taman permainan luar mesti berpagar 3. Rujuk buku Dokumen Spesifikasi Bangunan dan Peralatan. Klinik Kesihatan.3. Atap/bumbung yang bocor perlu diganti 5. Keselamatan Ruang P & P 13 . Pembinaannya mesti mengambil kira keperluan orang kurang upaya (OKU) seperti laluan kerusi roda. 14. Hanya waris yang sah atau wakil yang diberi kebenaran sahaja boleh mengambil muridmurid prasekolah (perlu sediakan prosedur) 9. 13. 1. Setiap premis mestilah diselenggara dengan ubat pembasmi serangga dan haiwan perosak secara berkala Nombor telefon Polis. Longkang di sekeliling bangunan hendaklah bertutup 2. 4. Latihan kecemasan/kebakaran dan lain-lain 4. 4. Bagi muridmurid yang menggunakan jalan air.

4. Peti pertolongan cemas mestilah lengkap dan kandungan sentiasa dikemaskini dan tidak melampaui tarikh luput. Keselamatan Generator.3. Ruang pengaliran udara seperti tingkap dibuka 3. Susunan peralatan dapur bersesuaian 2. Peralatan perabot berada dalam keadaan selamat. 1.3. 2. Keselamatan Kawasan Permainan Luar 1. Keselamatan Bekalan Air. Pintu tandas sentiasa ditutup 3. 2. Aspek kebersihan yang perlu dimabil pehartian adala seperti berikut: 14 . 4. 1. Tempat pendaratan pengguna perlu dilapisi dengan rubber tiles. Peralatan yang tajam disimpan ditempat yang selamat selepas aktiviti P & P. Bagi yang telah rosak.9. 3. Alat Pemadam Api bersaiz kecil ( 1 kg ) 4. 4. Elakkan tanaman yang beracun dan berduri di kawasan taman permainan.5. Tabung gas dan salur getah gas diselenggara bagi mengelakkan kebocoran.8. 4.3.1. Pastikan semua alat permainan luar selamat digunakan.7.6. Keselamatan Ruang Tandas 1.3. Perigi hendaklah sentiasa ditutup atau dipagar. Pastikan peralatan letrik berada dalam keadaan selamat 5.4. Lantai berada dalam keadaan bersih dan dialas dengan non slippery floormat. 2. Keselamatan Ruang Dapur 1. 4. 4. Barang-barang yang disimpan di dalam stor hendaklah teratur dan dilabel 4. letakkan papan tanda TIDAK SELAMAT DIGUNAKAN. 4.3. Hendaklah diletak tempat yangmudah dilihat dan dilabelkan. 3. Pintu tandas dari dalam mudah untuk dibuka.3. Semua sambungan peralatan elektrik hendaklah diletak ditempat yang terlindung. Mengandungi bahan asas seperti pembalut luka dan krimpencuci luka sahaja. Keselamatan Ruang Penyimpanan Barang. Paip air ditutup selepas digunakan.

5. 4. Tandas perlu dibersihkan secara berkala. 2. Bangunan kelas prasekolah sentiasa bersih dan kemas 4.4. Lantai dan tingkap sentiasa dicuci/dilap dengan menggunakan cecair pencuci anti bakteria 4. 2.2. Lantai dan tingkap hendaklah sentiasa dicuci/dilap 5. 3. Rak penyimpanan makanan. Mengadakan sudut-sudut pembelajaran yang ditetapkan dan berubah mengikut tema dalam Kurikulum Prasekolah 2. Kebersihan Tandas 1. dapur dan peti sejuk mesti dalam keadaan bersih. Kebersihan Kawasan Permainan Luar 15 . Peralatan berada dalam susun atur yang kemas dan menarik. (Kipas dan lampu) 7.3. Kebersihan Dapur 1.4.1. Lantai ruang penyediaan makanan hendaklah dilap setiap hari dengan cecair anti kuman 7.4. mangkuk dan cawan murid dibersihkan selepas digunakan 3.4.4. Tandas perlu dibersihkan setiap hari dan diletakkan pewangi dan dilap dengan antikuman. Sisi tepi kaunter hendaklah dilapik dengan sejenis getah atau plastic pvc 8. 3. Pam/curah tandas selepas digunakan 5. 6.4. 4. sinki dan cermin sentiasa dicuci/dilap dengan menggunakan cecair pencuci anti bakteria 3. Penyimpanan bahan kering dan basah di tempat yang bersesuaian 6. Rumput sentiasa dalam keadaan pendek dan kemas.4. Kebersihan Fizikal Bangunan 1. Kebersihan Ruang P & P 1. Kelas hendaklah sentiasa bersih. Berus gigi hendaklah disimpan di dalam bekas yang bertutup. 4. Tong sampah yang bertudung dan hendaklah sentiasa bersih 5. mangkuk tandas. Ruang pengajaran dan pembelajaran hendaklah dialas. Longkang sentiasa dicuci dan bersih. Cecair pencuci tangan anti bakteria disediakan di dalam tandas dan sinki 4. Lantai. 2. tanpa sawang dan habuk. Kerusi dan meja murid bersih dan selamat 4. Cermin di ruang urus diri hendaklah diletakkan sesuai mengikut ketinggian murid 4 hingga 6 tahun. Pinggan. Peralatan memasak dibersihkan selepas digunakan.

Penyelenggaraan Bangunan/Fizikal Peralatan Perabot . Keceriaan (luaran dan dalaman) Setiap ruang di dalam kelas prasekolah hendaklah dalam keadaan ceria supaya timbul suasana yang kondusif untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran .1.Ruang tamu . 4.Sick bay Taman sains/kebun hendaklah dijaga. Rumput berada dalam keadaan pendek dan kemas Tanaman hiasan yang bersesuaian dan selamat Wujudkan taman sains Ruang permainan luar yang berturap hendaklah dibersihkan setiap hari manakala yang berumput pula perlu dipotong tiga minggu sekali.4. 3. 4. Langkah-langkah keceriaan.6.Ruang permainan luar . Perigi (jika ada) hendaklah dibubuh ubat pembunuh jentik-jentik (abate). Ruang-ruang tersebut adalah seperti berikut: Ruang penyediaan makanan . 2. Langkah-langkah Penyelenggaraan.Ruang makan . Kebersihan Bekalan Air. 4. beracun adalah dilarang. 4. 4.5.Ruang urus diri .5.1.6.Ruang penyimpanan .Tandas Kumbahan ** sistem perkumbahan sekolah pedalaman Pendawaian Alat pemadam kebakaran Permainan Luar Saluran perpaipan Padang permainan Tempat pelupusan sampah Pokok-pokok yang berduri atau 16 .

Sediakan jadual penyelenggaraan berbentuk carta gantt atau senarai pemantauan bagi setiap aspek di atas.8.2 Contoh Iklan Contoh hebahan Contoh brosur Butir-butir yang perlu ada : 17 . Buku rekod keluar masuk murid prasekolah hendaklah disediakan supaya pergerakan murid dapat dipantau. kad perakam. 4. pihak bomba. Piawaian bangunan-Perlu ada mesyuarat dengan agensi terlibat. Setiap kelas prasekolah hendaklah menyediakan buku kehadiran/kedatangan untuk murid. ** 5. 4. Rekod Pergerakan . Buku pelawat hendaklah disediakan untuk merekod nama pelawat dan tujuan melawat kelas prasekolah. Buku Pergerakan Pentadbir/guru & PPM hendaklah disediakan dan diletakkan dikelas prasekolah. guru & PPM(untuk prasekolah di luar premis) 2.8. 4.7. Buku Rekod Kehadiran 1. 4. ` Masukkan contoh buku kehadiran. Kelulusan pihak PBT (OP) – permit menduduki Bomba Kesihatan JKR (CF) Pastikan premis yang diduduki mendapat kelulusan dari pihak berkuasa tempatan. • • • 5. buku pergerakkan PENDAFTARAN MURID : Pihak institusi perlu membuat tindakan berikut : 5.1.1 Promosi : Promosi pendaftaran murid boleh dibuat melalui Iklan / Hebahan / Brosur / Pamplet / Kain rentang. buku pelawat. atau thumb scan untuk pentadbir. kesihatan dan JKR. Setiap kelas prasekolah hendaklah menyediakan buku kehadiran/kedatangan. 3.

kedai.6 Dokumen-dokumen yang perlu dibawa (Surat Beranak / Mykid /Siji l Anak Angkat).3.3.2. 5. 5. Mengikut pendapatan perkapita berdasarkan pendapatan Garis Kemiskinan.2. 5. persimpangan. Pasar Tani.2 Tajuk (Permohonan Kemasukan Ke Kelas Prasekolah Tahun 2011 5. 5. 5.5. rumah ibadat.2 Tempat awam seperti dewan orang ramai.1 ). Kadar jumlah murid bagi setiap kelas ialah tidak 18 . Pekan Sehari.5 Tempat Pendaftaran.2.3. Warganegara Malaysia . Pasar Malam. Pasar Tamu. masjid. Walau bagaimanapun keutamaan diberi kepada kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Kanak-kanak yang mencapai umur 4 dan 5 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa. pagar sekolah dan lain-lain tempat yang sesuai.3.2.2.2.jalan. iv. Merit berdasarkan ranking pendapatan ibubapa/penjaga dari rendah ke tinggi. Pasaraya. 5. Portal Jabatan Pelajaran Negeri dan PPD *** contoh iklan Syarat-Syarat kemasukan Ke Kelas Prasekolah KPM Syarat-syarat yang melayakkanSeorang kanak-kanak itu mengikuti kelas prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut: i. 5.3 Tempat atau lokasi meletakkan iklan / Hebahan / Brosur / Pamplet / Banner.4 Waktu Pendaftaran. Nama Prasekolah / Pusat .1 Surat edaran kepada ibu/bapa/penjaga melalui murid 5. iii. ii.Merujuk kepada peraturan-peraturan (penerimaan kemasukan murid ke sekolah rendah).3 Jangkamasa Pendaftaran (Tarikh ).

Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa prasekolah 19 . v.lebih daripada 25 orang.

Guru Besar / PK 1 / Guru Prasekolah - o o Guru Besar JPN / PPD / Sekolah Surat tawaran/ borang jawapan penerimaan 20 . P/K Prasekolah). Menyediakan borang kemasukan ke o kelas prasekolah. oleh AJK & Guru Borang Permohonan Kemasukan Ke Kelas prasekolah/Sijil Lelahiran Slip Gaji ibu bapa/penjaga/Penyata Pendapatan yang telah disahkan Kad Pengenalan ibu bapa / penjaga o Menghantar borang kemasukan murid yang dipilih ke PPD untuk pengesahan. Mengeluarkan surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah kepada ibu bapa/penjaga melalui sekolah berkenaan. Menyemak borang permohonan dan kembalikan borang yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapkan. o Tindakan JPN Dokumen Yang Diperlukan Surat Siaran - JPN Guru Besar Borang Permohonan Kain rentang /pengumuman semasa perhimpunan sekoah - - o Guru Besar o Guru Besar / PK 1 / Guru Prasekolah - Pemilihan murid dibuat prasekolah (G/B. Membuat hebahan / siaran / iklan kepada ibu bapa / penjaga. masyarakat sekitar dan sekolah-sekolah yang berdekatan Menetapkan tarikh tutup penyerahan borang ke sekolah.sekolah untuk pengambilan murid -murid prasekolah.PROSES KERJA Proses permohonan yang disediakan sebagai panduan kemasukan ke kelas prasekolah: Proses Kerja Mengeluarkan Surat Siaran ke sekolah o .

murid ke BS o Tindakan JPN / PPD / Sekolah JPN / PPD / Sekolah Guru Besar / Guru Prasekolah Dokumen Yang Diperlukan Surat jawapan permohonan Data murid prasekolah Surat Siaran - - Mengeluarkan surat siaran kepada ibu bapa/penjaga murid. Menghantar data sebagai rekod. Membuat pendaftaran murid di kelas prasekolah o - Surat Siaran - o Memastikan AJK Prasekolah mengadakan orientasi murid prasekolah di sekolah masing-masing. o Guru Besar / Guru Prasekolah Guru Besar / Guru Prasekolah 21 .Proses permohonan yang disediakan sebagai panduan kemasukan ke kelas prasekolah: Proses Kerja Menerima jawapan penerimaan o tawaran dari ibu bapa/penjaga.

sekolah untuk pengambilan murid -murid prasekolah pada bulan Jun setiap tahun. Sekolah menetapkan tarikh tutup penyerahan borang ke sekolah. borang kemasukan ke kelas Sekolah membuat hebahan / siaran / iklan kepada ibu bapa / penjaga.CARTA ALIRAN KERJA ____________________________________________________________________________ CARTA ALIRAN YANG DISEDIAKAN UNTUK PELAKSANAAN KELAS PRASEKOLAH KPM MERANGKUMI: MULA JPN mengeluarkan Surat Siaran ke sekolah . Membuka Permohonan kemasukan ke kelas prasekolah Menyemak borang permohonan dan kembalikan borang yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapkan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Menghantar keputusan akhir status permohonan kepada pemohon. Menghantar laporan berkaitan keputusan akhir Menyimpan salinan laporan. JPN menyediakan prasekolah. TAMAT 22 . masyarakat sekitar dan sekolahsekolah yang berdekatan setiap Julai . Menyediakan laporan mesyuarat pemilihan.

2 Guru Tahap 1 di sekolah tersebut diarah mengajar ke kelas prasekolah dan tempatnya diganti dengan GSTT.2 Maklumat Tambahan untuk integrasi . vi. CUTI 6.3 Melantik GSTT dan diarah mengajar terus kelas Prasekolah (khusus untuk di pedalaman) 6. ii. iv.1 Guru 6. iii.6.1.1.2. cuti bersalin cuti sakit berpanjangan yang disahkan oleh doktor kerajaan cuti tanpa gaji yang diluluskan Cuti haji ** rujuk surat pekeliling yang berkaitan.BPKhas Pembantu Pengurusan Murid (PPM) 6. v.1. JPN perlu memohon peruntukan elaun pengasuh sambilan dibawah OS29000 (ABM Kewangan) . iii. cuti bersalin cuti sakit berpanjangan yang disahkan oleh doktor kerajaan berkursus jangka pendek cuti rehat Cuti ganti Cuti haji 6.1. ii.4 6.1 Pihak pentadbir perlu memastikan terdapat guru ganti di kelas prasekolah jika guru prasekolah tidak hadir bertugas atas sebab : i. (Hanya guru bertauliah sahaja dibenarkan mengajar di prasekolah) 6. iv.1 Pihak pentadbir boleh mendapatkan Pengasuh Sambilan apabila PPM tidak hadir bertugas atas sebab : i.

Salinan *cuti bersalin/bertukar/cuti tanpa gaji/ cuti sakit berpanjangan Pembantu Pengurusan Murid. . Sektor Pengurusan Sekolah dan surat lantikan akan diuruskan oleh Unit Perjawatan. Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah 7. 7.2. 7. iv. Sektor Pengurusan Sekolah. Syarat-Syarat Pengambilan PPM Sambilan 7. ii.1. iii. Surat cadangan akan diproses oleh Unit Pengurusan Prasekolah.1. Salinan kad pengenalan calon. dan Syarat khas lulus Bahasa Melayu. Sektor Khidmat Pengurusan Pendidikan/Pejabat Pelajaran Daerah Dapatkan contoh Borang daripada JPN Perak. Pengambilan Kakitangan. Surat permohonan PPM sambilan yang lengkap perlu dihantar ke Unit Pengurusan Prasekolah.1.Tafsiran sakit berpanjangan-rujuk bab C Perintah Am 7. Pihak sekolah memohon untuk mendapat PPM sambilan dari JPN dengan disertakan bersama : i.3.1.1. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengannya . Surat permohonan calon.

Ia perlu diuruskan dengan sempurna mengikut prosedur yang betul. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA).1 Emolumen ( 10000 ) (Guru dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Merangkumi pembayaran gaji dan elaun. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup ( COLA ) untuk guru dan Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) mengikut kelayakan.1.2 Elaun a) b) c) Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) (rujuk jadual skim perkhidmatan dan gred gaji) Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) (rujuk jadual skim perkhidmatan dan gred gaji) Bantuan Sara Hidup (COLA): (Penjawat Awam Tetap) . Semua pembayaran gaji guru dan PPM di bawah skim berjawatan tetap dibayar melalui eSPKB 8. PERUNTUKAN DI BAWAH AKTIVITI PRASEKOLAH YANG DIURUSKAN OLEH SEKOLAH 8. Sebagai pengurus sekolah guru besar perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab dalam mengurus kewangan tersebut.PENGURUSAN KEWANGAN 8. PENGURUSAN KEWANGAN Pengenalan Prasekolah mempunyai peruntukan kewangan sendiri.1 Gaji (rujuk skim perkhidmatan dan gred gaji) 8.1.

00 RM 1000. ii.1. III. Elaun Pembantu Pengurusan Murid Sambilan a) b) Mengisi kekosongan jawatan Menggantikan PPM yang bersalin/bercuti panjang .4 Dokumen yang perlu dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Akauntan Negara (AG) a) Guru dan PPM lantikan baru Kew 8 Borang KWSP Salinan muka hadapan buku bank Penyata pengiraan gaji SG 20 .00 RM 1500. iii.00 RM 200.00 RM 100.3 KWSP a) b) Majikan 12% Individu 11% (rujuk jadual KWSP) 8.1. Pedalaman 1 Pedalaman 2 Pedalaman 3 RM 500.00 8. d) Kategori A Kategori B Kategori C RM 300. ii.i.00 Elaun Pedalaman (Penjawat Awam Tetap) i.

Jika tersalah caj sila maklumkan ke PTJ masing-masing untuk tujuan jurnal. Tuntutan hendaklah dikemukakan ke PTJ masing-masing pada atau seburlum10 haribulan berikutnya setiap bulan 8. d. c. III.70 RM 4. Kadar Elaun : Elaun Pembantu Pengurusan Murid Sambilan dibayar berdasarkan kepada bilangan hari bekerja dalam sebulan dengan kadar a) b) c) Elaun harian ITKA RM 30.2.2. ii.2.90 sehari RM 4. g.2 Dokumen yang perlu dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Akauntan Negara (AG) a. Pastikan tuntutan tersebut dibuat di bawah peruntukan aktiviti prasekolah (030201) 8. f.8.2.30 8.2. .4.2. Kew 304 Kew 304A Penyata pengiraan gaji Jaduan kehadiran Laporan Perubahan gaji Salinan muka hadapan buku bank Borang KWSP (Borang A) – 2 salinan 8.1. e.05 RM 8. b.10 sehari COLA ( Semenanjung sahaja ) i. Kategori A Kategori B Kategori C RM 13.3.

1 Bantuan PCG : a) Bantuan Perkapita ( PCG ) merupakan satu peruntukan kewangan untuk pembelajaran yang diperuntukan kepada setiap murid prasekolah samada sekolah bertaraf kerajaan atau bantuan kerajaan.00 seorang murid setahun. 8.3 Bantuan Murid : 8. Borang tuntutan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke JPN/PPD selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Kaedah Tuntutan a) b) c) d) e) f) Sekolah membuat permohonan ke unit kewangan JPN/PPD menggunakan Borang PS Asas permohonan dibuat berasaskan senarai nama murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Pelarasan tidak dibenarkan Jika bilangan murid tidak mencapai 25 orang setelah tuntutan diterima. Kadar.3. PCG prasekolah diberikan kepada 25 orang murid setiap kelas manakala kelas integrasi pendidikan khas tujuh (7 ) orang setiap kelas dengan kadar RM 100.3. b) 8.kadar tertentu ditetapkan bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh pihak sekolah.3. Permohonan tambahan peruntukan hendaklah dibuat ke PPD/JPN selewat-lewatnya pada bulan Julai tahun semasa jika sekiranya permohonan awal tidak mencukupi bagi enrolmen untuk sesebuah kelas.2. Bahan-bahan yang boleh dibeli dengan menggunakan Bantuan PCG : a) Pembelian peralatan dan bahan habis guna untuk tujuan P&P b) Penyelenggaraan peralatan dalam dan luar bilik darjah dan lain lain peralatan bagi tujuan P&P .3.4.3. Baki Bantuan PCG yang bernarkan dibawa ke tahun hadapan hendaklah tidak melebihi 10% . lebihan tuntutan PCG tersebut perlulah dikembalikan ke unit hasil PPD/JPN. 8.8.

1573/17/Jld. e) Perolehan adalah dibenarkan dengan kadar terhad f) Rujuk pekeliling kewangan Bil.5.3. Tatacara perbelanjaan bantuan PCG: a) b) c) d) e) f) Sedia anggaran dan perancangan belanjawan aktiviti tahunan Dapatkan sebut harga / buat tinjauan harga Sediakan nota minta Sediakan pesanan kerajaan (LO) Dapatkan perkhidmatan atau perolehan Urusan bayaran . 5/2002 – Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah rujukan KP. dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P Program dan lawatan yang berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan proses P&P samada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. video tape.14(4) bertarikh 16 Oktober 2002 jadual 1C(1) 8.c) d) Pembelian buku rujukan ensiklopedia.

00 SEORANG MURID SETAHUN CATATAN :Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang 1 kelas bagi prasekolah biasa dan 7 orang bagi prasekolah integrasi.JADUAL 1 KADAR BANTUAN PERKAPITA BAGI PRASEKOLAH BIL JENIS BANTUAN KADAR BANTUAN A BANTUAN PERKAPITA RM 100. BORANG PS TUNTUTAN BANTUAN PERKAPITA PRASEKOLAH .

NAMA DAN ALAMAT BANK 5.. BILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER TAHUN SEMASA PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN : ___________ MURID JENIS TUNTUTAN ASAS PERKIRAAN JUMLAH TUNTUTAN(RM) a) Bantuan Perkapita ________ Murid x RM 100 Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas prasekolah pada ____________ (nyatakan tarikh) adalah benar.1. (Nama dan Tanda tangan Guru Besar) . TELEFON SEKOLAH 4.KOD SEKOLAH 3. Tarikh : Cop Sekolah : …………………………………………….NO.NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ________________________________ ________________________________ 2.NO. AKAUN BANK : : : : ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ : ______________ MURID ATAU BILANGAN MURID YANG DIJANGKA 6.

Semua lebihan peruntukan makanan hanya boleh digunakan untuk perolehan bahan makanan atau pembelian makanan yang berkhasiat sahaja.8. .4. lebihan tuntutan tersebut perlulah dikembalikan ke unit hasil PPD/JPN. Peruntukan bantuan makanan boleh dibuat hanya untuk perolehan bahan makanan sahaja. Sarawak dan Labuan sehari bagi seorang murid. sarapan dan makan waktu rehat.80 untuk semenanjung dan RM 2. Makanan akan dimasak dan dihidangkan oleh PPM berdasarkan kepada menu yang disediakan. Cadangan menu perlu dipamerkan.05 untuk Sabah. 8. Pelarasan tidak dibenarkan Jika bilangan murid tidak mencapai 25 orang setelah tuntutan diterima.1 Kaedah Tuntutan a) b) c) d) e) f) Sekolah membuat permohonan ke unit kewangan JPN/PPD menggunakan Borang PS(BM) Asas permohonan dibuat berasaskan senarai nama murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Kadar bantuan makan ialah sebanyak RM 1.4 Bantuan Makan a) b) c) d) e) f) g) Bantuan makan diberikan kepada 25 orang murid setiap kelas perdana dan tujuh (7) orang bari kelas integrasi. Borang tuntutan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke JPN/PPD selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Murid disediakan dengan 2 kali waktu makan. Permohonan tambahan peruntukan hendaklah dibuat ke PPD/JPN selewat-lewatnya pada bulan Julai tahun semasa jika sekiranya permohonan awal tidak mencukupi bagi enrolmen untuk sesebuah kelas.

g) Rujuk pekeliling kewangan Bil.14(4) bertarikh 16 Oktober 2002 jadual 1C(1) 8. Menu Menu yang dicadangkan adalah menu untuk dua minggu satu pusingan ( rujuk Jadual 3 ) .4.3 Tatacara perbelanjaan bantuan PCG: a) b) c) d) e) f) Sedia anggaran dan perancangan perbelanjaan bahan kering dan bahan basah Dapatkan sebut harga / buat tinjauan harga Sediakan nota minta Sediakan pesanan kerajaan (LO) Dapatkan perkhidmatan atau perolehan Urusan bayaran 8.4.1573/17/Jld. 6/2002 – Pemberian Bantuan Makan untuk pelajar rujukan KP.4.2 Rekod pembelian bahan makanan hendaklah direkodkan dalam kad petak (KEW PS04) 8.4.

Jadual 3 Cadangan menu untuk tempoh 2 minggu HARI ISNIN MENU A SARAPAN AIR MILO + SUSU BISKUT FIBERMEAL MENU B SARAPAN NESTUM + SUSU MAKAN WAKTU REHAT NASI LEMAK/NASI KUNING (LAUK IKAN BILIS/AYAM + TIMUN) BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR SIRAP MAKAN WAKTU REHAT MEE GORENG/KUEY TEOW GORENG + TELUR/NUGGET/ DAGING + SAYUR BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN JUS BUAH-BUAHAN SELASA SARAPAN NESTUM + SUSU MAKAN WAKTU REHAT NASI AYAM SARAPAN SUSU + BISKUT PELBAGAI MAKAN WAKTU REHAT ROTI BAKAR SARDIN/TELUR BUBUR CHA-CHA/BUBUR KACANG .

HOON SUP/ MAKARONI / SPHAGETTI / KUEY TEOW SUP + .BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR PUTIH BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR PUTIH RABU SARAPAN SUSU BISKUT FIBERMEAL SARAPAN MILO + BISKUT FIBERMEAL MAKAN WAKTU REHAT MEE HOON SUP/ MAKARONI/SPHAGETTI/KUEY TEOW + DAGING/UDANG/ BEBOLA IKAN AGAR-AGAR BUAH/PUDING MAKAN WAKTU REHAT NASI GORENG + TELUR/ UDANG/AYAM/DAGING DAN SAYUR BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR SIRAP AIR PUTIH KHAMIS SARAPAN MILO + BISKUT FIBERMEAL MAKAN WAKTU REHAT NASI GORENG + SAYUR + TELUR/UDANG/AYAM/ SARAPAN MILO + BISKUT PELBAGAI MAKAN WAKTU REHAT MEE.

DAGING BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN JUS BUAH-BUAHAN BEBOLA DAGING /UDANG/ BEBOLA IKAN PUDING JAGUNG AIR PUTIH JUMAAT SARAPAN SUSU BISKUT MARIE/BISKUT CRACKER MAKAN WAKTU REHAT SARAPAN NESTUM BISKUT MARIE/BISKUT CRACKER MAKAN WAKTU REHAT SANDWICH TELUR/SARDIN/ ROTI BAKAR + HOT DOG/ ROTI BAKAR + TELUR NUGGET/TELUR DADAR/ROTI PEANUT BUTTER DAN JEM BUBUR CHA-CHA/BUBUR BUBUR KACANG KACANG AIR PUTIH AIR PUTIH .

NO. ______________________ ( Nama dan Tanda tangan Guru Besar Tarikh : ______________ Cop Sekolah : ) CATATAN :Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang 1 kelas bagi prasekolah biasa dan 7 orang bagi prasekolah integrasi. 4. AKAUN BANK BILANGAN MURID : : __________________________ _________________ ORANG JENIS TUNTUTAN ASAS PERKIRAAN JUMLAH TUNTUTAN b) Bantuan Makanan ________ (Bil. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : __________________________ ___________________________________ 2. . NAMA DAN ALAMAT BANK : __________________________ __________________________ 3.BORANG PS (BM) TUNTUTAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BAGI TAHUN __________ 1. Murid) x 200 hari x _________ (Kadar Bantuan) RM ______________ Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas prasekolah pada ____________ (nyatakan tarikh) adalah benar.

Bidang perkhidmatan terbahagi kepada dua iaitu perkhidmatan perunding dan bukan perunding.5 PENGURUSAN PEROLEHAN Pendahuluan Panduan Perolehan ini dihasilkan bertujuan untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada pengurus sekolah bagi memastikan peraturan perolehan bekalan/ perkhidmatan dipatuhi selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa. kenderaan. penyewaan dan pengurusan bangunan. aktiviti atau projek Kerajaan seperti pakaian. Jenis Perolehan Perolehan Kerajaan terbahagi tiga iaitu.1.5. pencucian dan pembersihan. 8.8. pengiklanan. pengangkutan dan sebagainya Syarikat yang ingin menyertai perolehan perkhidmatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan ii) iii) iv) . kelangkapan pejabat dan sebagainya Perolehan Perkhidmatan i) Perolehan perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu. Perkhidmatan perunding meliputi bidang-bidang seperti perunding pembangunan fizikal dan bukan fizikal Perkhidmatan bukan perunding adalah meliputi perkhidmatan seperti pengendalian kursus dan latihan.a) Perolehan bekalan i) b) Perolehan bekalan merangkumi barangan/peralatan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu program. penyenggaraan dan pembaikan.

pelabuhan. ii) Kaedah Perolehan Perolehan Kerajaan terbahagi kepada empat (4) kaedah mengikut nilai perolehan dan syarat-syarat seperti berikut:- Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Sehingga RM50. empangan air. kerja-kerja perparitan serta juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan eletrikal.000 (bekalan/ perkhidmatan dan kerja) Syarat-Syarat 1. lapangan terbang.1 Berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) dan bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera Rujukan Pekeliling: i) Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. tapak kawasan. . jalan raya. Pembelian Terus 1.c) Perolehan Kerja i) Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja pembinaan seperti bangunan. Syarikat yang ingin menyertai perolehan kerja perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kepala dan sub-kepala berkaitan serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred yang berkaitan.

000 – RM500. Sebut Harga RM50. Kementerian Pelajaran (KPM). KPM 2. iv) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA).000 (bekalan/perkhidmata n) 2.1 Dipelawa secara sebut harga dikalangan sekurangkurang lima (5) pembekal tempatan yang berdaftar dengan MOF .Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat 12 Tahun 2007 ii) Arahan Perbendaharaan (AP) berkaitan Rujukan Jabatan: i) Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) ii) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) iii) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH).

000 – RM100.000 dipelawa kepada sekurangkurangnya 5 pembekal bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera dengan keutamaan diberikan kepada pembekal Bumiputera 2.000 – RM500.3 Perolehan bernilai RM100.2 Perolehan bernilai RM50.4 Perolehan kerja kecil/pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam hendaklah dipelawa dikalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor RM20.000 (Kerja) .Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat 2.000 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya 5 pembekal tempatan bertaraf bumiputera 2.000 – RM200.

5 Dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor tempatan Kelas E yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala berkaitan dan CIDB dalam gred berkenaan.6 Perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi RM50.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat RM200.000 (Kerja) (PKK) di bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). 2. 2.000 – RM500. 2.7 Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas F adalah .000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala berkaitan dan CIDB dalam gred berkenaan.000 – RM500.

8 Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas E adalah kontraktor yang berdaftar dengan PKK di negeri berkenaan dan CIDB. Jika kontraktor tempatan di negeri berkenaan tidak mencukupi kontraktor di negeri berhampiran/sempadan boleh dipelawa. 2. Jika kontraktor tempatan di daerah berkenaan tidak mencukupi kontraktor di daerah berhampiran/sempadan boleh dipelawa.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat kontraktor yang berdaftar dengan PKK di daerah berkenaan dan CIDB. 2. Agensi hendaklah mengambilkira nilai perolehan setahun atau nilai kontrak. Agensi adalah dilarang memecah kecilkan .9 Dalam menentukan kaedah perolehan sebut harga.

3. KPM 3.2 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak . Tender Melebihi RM500.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat perolehan bekalan/perkhidmatan atau kerja bagi mengelakkan pelawaa sebut harga/tender. Rujukan Pekeliling: i) SPP Bil.000 (bekalan / perkhidmatan / kerja) 3.000 setahun hendaklah diuruskan secara tender. 5 Tahun 2009 ii) Arahan Perbendaharaan (AP) berkaitan Rujukan Jabatan: i) ii) iii) iv) PPD JPN BPSH.1 Perolehan bekalan/ perkhidmatan yang melebihi RM500. KPM BPPA.

5 Tender kerja yang dianggar bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik bumiputera 3.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat panel di dalam Pekeliling Kontrak Penbendaharaan.4 Kontraktor hendaklah berdaftar dengan PKK dan CIDB dalam kelas dan gred yang ditetapkan dalam mengikut nilai tender 3.6 Tender kerja yang dianggar . 3. tender hendaklah dipanggil dikalangan panel sahaja. tender hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan 3.3 Bagi perolehan kerja.

Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat bernilai RM30 juta hingga RM50 juta hendak dipelawa kepada: i) syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. iaitu syarikatsyarikat yang ditubuhkan di Malaysia oleh warganegara dengan pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. atau ii) syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. 3.7 Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta .

atau ii) syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. atau iii) syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira samada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarikat pegangan ekuiti tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah.2. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. Tatacara Perolehan a) Perolehan Secara Belian Terus .5.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat hendaklah dipelawa: i) syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. 8.

12 Tahun 2007 PP Bil.1 AP 184.000 setahun bagi satu item Membuat kajian untuk mengenalpasti pembekal yang menawarkan harga/peralatan yang menepati criteria Mengemukakan laporan spesifikasi dan harga untuk kelulusan jabatan Mengeluarkan pesanan Tempatan (LO) kepada pembekal vii) Menerima dan memeriksa peralatan/perkhidmatan yang dipesan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan viii) Membuat pembayaran ix) Menyediakan laporan bulanan pembelian terus kepada Ketua Jabatan dan salinan kepada Unit Audit Dalam pada setiap 3 bulan Rujukan AP 173.i) ii) iii) iv) v) vi) Merancang perolehan dan mengenalpasti item Memastikan tidak dipecah kecil Memastikan pembelian tidak melebihi RM50. 10 Tahun 2008 b) Perolehan Sebut Harga i) Merancang dan mengenalpasti item. .2 SPP Bil.

viii) Perlantikan ahli jawatankuasa penilaian hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JPT) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKH). . iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. Manakala JKH hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. Menyediakan Kertas Taklimat Sebut Harga untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH). Satu penyebut harga hanya dibenar mengemukakan satu tawaran sebut harga. xiii) Ahli JKSH hendaklah menimbang dan memilih harga yang paling menguntungkan kerajaan. Menetapkan tarikh dan masa tutup sebut harga dan membuka sebut harga secepat mungkin oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga (JKPSH). vii) Semua sebut harga yang diterima hendaklah dikaji dan dinilai oleh jawatankuasa penilaian sebelum syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH). Tempoh sebut harga sekurang-kurang tujuh (7) hari berturut-turut. Setiap keputusan hendaklah sebulat suara. JKSH hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal bagi Kementerian/Jabatan. x) xi) xii) JKSH tidak boleh menganggotai JKPSH dan jawatankuasa-jawatankuasa lain.ii) iii) iv) v) vi) Menyediakan dokumen sebut harga (Lampiran Q .AP170) Agensi hendaklah mempamerkan pemberitahuan sebut harga di papan kenyataan awam agensi selain daripada mempelawa kepada penyebut harga yang telah dikenalpasti. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) ahli. ix) Keahlian JPT hendaklah tidak kurang dari tiga (3) orang. Keahlian JKSH terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) pegawai dimana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang dilantik atas nama jawatan secara tahunan/dua tahun sekali. JKPSH hendaklah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua pegawai yang mana salah seorang daripadanya pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional. Perbincangan dan keputusan JKSH hendaklah dicatat dalam minit dan ditandatangani oleh pengerusi dan ahli.

3. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja/bekalan/perkhidmatan. 179.1(e).000 atau RM100.1 (d) dan (e) dan AP180.1 (c). 201.1. xvii) Bayaran pendahuluan boleh diberi 15% sehingga 25% daripada nilai kontrak maksimum RM50. nilai perolehan dan sebagainya.xiv) Setelah keputusan dikeluarkan.5(i) dan (ii). Merancang perolehan Jabatan secara tahunan dengan menyenaraikan. 200. 180. 5 Tahun 2009 AP 170. 171.000 yang mana berkenaan mengikut syarat-syarat tertentu. 170. 190(b) (i) dan (ii). 181. xv) Agensi hendaklah mengadakan satu kontrak formal bagi perolehan bekalan/perkhidmatan bermasa atau perolehan kerja untuk ditandatangan selaras dengan AP 176.1. xviii) Agensi hendaklah menyediakan rekod lengkap yang mengandungi maklumat perolehan seperti nama pembuat/pembekal/kontraktor. 176.000 mengikut peraturan yang berkuatkuasa. Pesanan Kerajaan/Inden Kerja hendaklah dikeluarkan dengan segera kepada pembuat/pembekal/kontraktor yang berjaya. xvi) Bon Pelaksanaan hendaklah dikenakan bagi perolehan bekalan/perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi RM200.3(a)-(c).1(a)-(c). Rekod tersebut hendaklah disimpan dan dikemaskini oleh agensi dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan Rujukan SPP Bil.2(c).2(d) dan 202. • Jenis perolehan (bekalan/perkhidmatan) • Memastikan perolehan dirancang tidak dipecahkecil untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender • peruntukan kewangan . c) Perolehan Secara Tender i. 190(c).

iii. Pelantikan ahli JKS hendaklah dibuat secara rasmi oleh Pegawai Pengawal. Tajuk tender Jenis tender Syarat-syarat kelayakan pretender Tempat.• Tarikh tender dipelawa • carta/jadual perancangan/pelaksanaan menentukan jangkaan proses tender dipelawa dan pertimbangan Lembaga Perolehan Kementerian Pelajaran (LPKPM) ii. Kandungan iklan seperti. spesifikasi dan lain-lain maklumat yang diperlukan. Memastikan peruntukan telah diluluskan samada daripada peruntukan belanja mengurus atau pembangunan. tarikh dan masa dokumen dijual Tempat. Menubuhkan Jawatankuasa Spesifikasi (JKS) bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal untuk tiap-tiap perolehan. tarikh dan masa tutup tender a) b) c) d) e) f) Nama agensi . iv) v) vi) JKS bermesyuarat menyediakan spesifikasi dan menyediakan kriteria Penilaian Teknikal. iv. Menyediakan dokumen tender yang lengkap mengandungi maklumat arahan kepada petender. Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah di larang. Mengiklankan tender di akhbar sekurang-kurangnya satu akhbar utama Bahasa melayu dan bagi tender antarabangsa pula diiklankan sekurang-kurangnya dua akhbar harian utama dengan satu Bahasa Melayu dan satu akhbar Bahasa Inggeris. tarikh dan masa lawatan tapak g) Tempat. Memastikan Jabatan membuat pembelian dengan kontrak pusat/kontrak panel bagi perolehan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Keahlian terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakkan.

berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan yang ditender. xiv) Ahli JKP Teknikal perlu membuat penilaian terperinci berdasarkan kepada spesifikasi perolehan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender manakala ahli JKP Harga perlu membuat penilaian harga berdasarkan perkara seperti syarat pembayaran. tarikh dan masa ditutup. Keahlian JKP Teknikal hendaklah tidak kurang dari tiga orang. kadar pembayaran. Manakala JKP Harga hendaklah tidak kurang daripada dua orang. Memastikan peti tawaran dikunci dengan dua kunci yang berbeza dan dipegang secara berasingan oleh dua pegawai. xi)Mempamerkan Jadual Pembukaan Tender di papan kenyataan agensi tanpa nama petender. Ahli JKP Teknikal dan JKP Harga hendaklah dilantik secara rasmi oleh Ketua Jabatan. xii) Penilaian tender dibuat oleh dua jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKP Teknikal) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKP Harga). dilabel dengan tajuk. harga pasaran terbuka. JKPT hendaklah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua pegawai yang mana salah seorang daripadanya pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional.* Tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari tarikh lawatan tapak daripada tarikh dokumen dijual atau vii) Menyediakan peti tender dan diletakkkan di tempat strategik. . iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. tempoh. x) Tugas JKPT adalah membuka tender dan memastikan segala prosidur pembukaan tender dipatuhi. ix)Jawatankuasa Pembuka Tender (JKPT) hendaklah membuka tender sebaik sahaja tender ditutup. diskaun. xiii) Ahli jawatankuasa penilaian hendaklah terdiri pegawai yang mahir. viii) Tender ditutup tepat pada tarikh dan masa yang ditetapkan. keupayaan pretender dan lain-lain. xv) Tempoh penilaian hendaklah disiapkan tidak melebihi tiga puluh hari (30) dari tarikh tawaran dikemukakan kepada jawatankuasa penilaian. Tender yang lewat diterima dicatat perkataan “LEWAT”. iaitu seorang pengerusi dan dua ahli.

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) a) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi tatacara pengurusan perkara-perkara seperti.• • • • • • Penerimaan Aset Pendaftaran Aset Penggunaan.6.2. Pegawai Yang Terlibat Dalam Pengurusan Aset . Penyimpanan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Aset Pelupusan Aset Kehilangan dan hapus kira 8. Mendapatkan Bon Pelaksanaan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh SST.KEW/PK/PP/1100/ 000000/10/31 JLD.xvi) Menyediakan Kertas Taklimat Tender dan membentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Tender.6.9(26) bertarikh 24 April 2008 8.6. 5 Tahun 2007 Surat Perbendaharaan S/K. xix) Menyediakan dokumen kontrak untuk ditandatangan oleh pihak Kerajaan dan pihak kontraktor.23 SK.1. xvii) xviii) Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) kepada petender yang berjaya. PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 8. xx) Rujukan Melaksanakan pentadbiran kontrak SPP Bil.

2. Pegawai Penerima Pegawai Stor Pegawai Pengangkutan c) Kaedah Pelantikan i) Secara manual: dan . 3. 5. 2.a) Pelantikan Oleh Pegawai Pengawal i) Pelantikan pegawai-pegawai aset oleh Pengawai Pengawal adalah seperti berikut. 4. Pegawai Aset Pegawai Pemeriksa Lembaga Pemeriksa Pemverifikasi Stok Jawatankuasa Penyiasat Tempoh Tiada had tempoh Dua Tahun Dua Tahun Dua Tahun Mengikut Keperluan Bilangan Pegawai Seorang setiap PTJ Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang b) Pelantikan Pegawai Aset Oleh Ketua Jabatan i) Pelantikan pegawai-pegawai aset oleh Ketua Jabatan adalah seperti berikut: Tempoh Tiada had tempoh Tiada had tempoh Tiada had tempoh Bilangan Pegawai Seorang setiap PTJ Seorang setiap PTJ Seorang setiap PTJ Bil Pelantikan 1. Bil Pelantikan 1. 3.

dan . Jawatan dan gred. • Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. • Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Anggota Kumpulan Sokongan 1 atau yang setaraf. Kad Pengenalan. e) Lembaga Pemeriksa i) Keanggotaan • Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (1 pengerusi dan 1 ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset berkenaan.PA-17).ii) d) Melalui Sistem Pelantikan Pegawai Aset Maklumat Untuk Pelantikan i) ii) iii) iv) Nama. Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. dan Kementerian/Jabatan. • • ii) Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. No. dan Menandatangani KEW. Memerikasa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan dikeluarkan.PA-17 dan dikemukakan kepada Urus Setia (BPPA) Tugas Semasa Pemeriksaan • • • • • Menyediakan dan mengemukakan Jadual Pelupusan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.

PA-29 dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Memeriksa sendiri tempat kejadian. • Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA) dan Arahan keselamatan dipatuhi. . • • dan • Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulang kejadian kehilangan. Tugas Jawatankuasa Penyiasat • • • • Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Jawatankuasa Penyiasat Jawatankuasa Penyiasat Hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan borang KEW. i) Keanggotaan • • • ii) Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu bukan daripada Bahagian/Unit yang sama. dan Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan sebagai Pengerusi.• f) Menandatangani kepada Urus Setia. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan.

dikira. dan Mendapatkan Surat Jaminan dan manual penggunaan / penyelengaraan daripada pembekal. Memastikan barang diterima diperiksa.4.6. diukur. ditimbang dan diuji”.6. diukur.8.PA-1 (Laporan Penerimaan) Tindakan Selepas Terima Aset • Pendaftaran 8. dikira. Menyemak Pesanan Penghantaran (Delivery Order) dan Pesanan kerajaan (Local Order) dan memastikan barangan yang diterima menepati spesifikasi dan kuantiti yang telah ditentukan.3. ditimbang atau diuji serta merta oleh Pegawai Penerima dan disaksikan oleh Pegawai Lain sebelum disahkan penerimaan. Penerimaan a) Peraturan Penerimaan Daripada Pembekal i) Tindakan Sebelum Terima Aset • • • ii. Tindakan Semasa Terima Aset • Sahkan penerimaan – Tandatangan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) • Memberikan pengesahan bersyarat “Diterima dengan syarat ianya diperiksa. dan • iii. Pendaftaran a) Peraturan Pendaftaran Aset . Jika terdapat kerosakan/perselisihan – isi borang KEW.

iv) Aset Yang Belum Berdaftar • Sekiranya tiada punca maklumat. dan Borang Daftar Inventori (KEW. Punca Maklumat i) Aset Yang Dibeli • Pesanan Rasmi Kerajaan. • Nota Serahan. dan Dokumen lain yang berkaitan.PA-2). pendaftaran berasaskan maklumat di fizikal aset atau sumbersumber lain yang berkaitan. dan • Dokumen lain yang berkaitan Aset Yang Disewa Beli • • iii) Surat Ikatan Perjanjian. • Dokumen Kontrak.PA-3) .i) b) Pendaftaran aset hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. • Manual Pengguna. c) Dokumen Pendaftaran Pendaftaran aset yang perlu direkodkan adalah seperti berikut: i) ii) Borang Daftar Harta Modal (KEW. • Kad Jaminan. Salinan surat kelulusan menerima hadiah. dan Salinan Sijil Lucut Hak oleh mahkamah. • Invois. ii) Aset Yang Diterima daripada Sumber Lain • • • Salinan Daftar jika diterima secara pindahan.

dan Pendaftaran di peringkat Kementerian. kumpulkan senarai daftar PTJ. Daftar hendaklah dicetak.PA-5) disediakan.• • • iii) Pendaftaran melalui sistem berkomputer Format yang sama diguna pakai. dan Ditandatangani oleh Ketua Jabatan d) Urusan Pendaftaran Tindakan atas urusan pendaftaran adalah seperti berikut: i) ii) Didaftar oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ menggunakan Borang KEW. • Pemeriksaan aset. Satu Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-2 dan KEWPA-3. kumpulkan senarai daftar PTJ beserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. • Pelupusan.PA-5 dikemukakan secara tahunan seperti berikut • • • iv) Pendaftaran di peringkat PTJ dikemukakan kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. . iii) Salinan KEW. Pendaftaran Peringkat Jabatan. Daftar aset dikemaskini bila berlaku: • Penambahan / penggantian / penaiktarafan. dan • Hapus kira e) Pelabelan Aset • Tatacara pelabelan aset dibuat seperti berikut.PA-4 dan KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset dibawah kawalan.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.

siri 9. Penyimpanan Dan Pemeriksaan .Contoh KPM/SKCA/ABB2076/H/08/0001 Penjelasan Kod KPM SKCA08 ABB2076 H 08 0001 Definasi Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kod Tambahan (jika perlu) H-Harta Modal atau I-Harta Inventori Tahun Perolehan Aset Bilangan atau No.5 Penggunaan.6.

daN viii) Pergerakkan aset. dan .PA-9) Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada ketua Jabatan. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi. kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawab.PA-6). Mengikut fungsi sebenar dalam manual. Aset yang menarik atau bernilai tinggi hendaklah sentiasa di bawah kawalan maksima. Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaanya atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal. Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan. Dikendalikan oleh Pegawai yang mahir dan berkelayakan. dan Melaporkan kerosakan dalam Borang Aduan Kerosakan (KEW. • Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW. b) Penyimpanan i) ii) iii) iv) Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. pengurusan dan penyelengaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.a) Penggunaan i) ii) iii) iv) v) vi) Bagi tujuan rasmi sahaja. Perlu direkodkan. vii) Peraturan mengenai pengunaan.

v) Penyimpanan Daftar • KEW. tepat dan kemaskini.PA-3 disimpan dalam fail kulit keras dalam kabinet berkunci.PA-11 bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori (KEW. dan Penempatan Tujuan pemeriksaan adalah untuk: • • • Mengetahui keadaan dan prestasi aset.PA-10 dan KEW. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. c) Pemeriksaan i) Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas: • • • ii) Fizikal.PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci. .PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW. Buku KEW. Ketua Jabatan mengemukakan KEW. Rekod. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar iii) iv) v) vi) Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa. Memastikan setiap aset yang mempunyai daftar/rekod yang lengkap. dan Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-11) kepada Ketua Jabatan.PA-12) kepada Pegawai Pengawal. Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-2 dan KEW.

menyelengara. Melaksanakan program penyelengaraan.PA-13). Penyelengaraan a) Jenis Penyelengaraan i) ii) Pencegahan (Preventive Maintenance) • Memeriksa.vii) Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan KEW.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 8. Merekod penyelengaraan. dan viii) Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan peraturan dipatuhi. membaiki atau menggantikan komponen atau sumber fizikal secara berjadual. Pemulihan (Corrective Maintenance) • Membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal b) Panduan Penyelengaraan i) Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan • • • • • Menyediakan senarai aset yang memerlukan penyelengaraan (KEW.7. Merancang penyelengaraan. dan . Menilai program penyelengaraan.

teknikal. Pelupusan a) Dokumen untuk pelupusan i) ii) iii) Pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-16). elektronik dan ICT.8. Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah/pindahan.• Menyelia dan memantau penyelengaraan oleh pihak swasta.PA-15). Perakuan Pelupusan (PEP) (KEW.PA-17) beserta dokumen berikut: Perakuan Pelupusan (PEP) bagi aset mekanikal. dan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17) • • • • Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. dan Laporan Kemalangan bagi kenderaan yang terlibat dengan kemalangan • Jadual Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus mengikut jenis aset seperti berikut: . elektrikal. 8.

Kad Pendaftaran kenderaan diserhkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. KEW.PA-3 c) Tindakan Selepas Kelulusan Pelupusan i) Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan mengikut kaedah yang diluluskan. Pindahan/Hadiah 4. Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai. Peralatan ICT 3. Jenis Aset Kenderaan Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus KEW.PA-17 elektrikal dan elektronik KEW.Bil 1.PA-17 KEW. JPJ dimaklumkan mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan.PA-2/KEW.PA-16 oleh pakar b) Tindakan Semasa Melaksanakan Pelupusan i) ii) iii) iv) v) Label HMK dan nama Kementerian/Jabatan pada aset dipadamkan. dan Catat pada KEW.PA-16 oleh JKR KEW.PA-17 KEW. teknikal.PA-17 Surat permohonan hadiah daripada agensi pengguna 2. Peralatan mekanikal.PA-16 oleh PTM KEW. .

PA-19 Surat Akuan Penerimaan 4. Jualan secara: Tender Sebut Harga Lelong Jualan Sisa 2. dan Menghantar dokumen berikut melalui urus-setia kepada Kuasa Melulus Jenis dokumen yang perlu dihantar kepada Kuasa Melulus mengikut kaedah pelupusan seperti berikut: Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus KEW.PA-18 .PA-19 3.PA-19 Resit Kaedah Pelupusan 1. Musnah secara: Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam KEW.PA-19 KEW.ii) iii) iv) Bil Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah pemusnahan. Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) KEW. Pindahan Hadiah KEW.

9.9. Syor surcaj/tindakan tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/Jabatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan. Hapuskira a) Tindakan Kementerian/Jabatan Selepas Kelulusan i) ii) iii) iv) Kelulusan hapus kira dicatat dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. Aktiviti Mesyuarat JKPAK Verifikasi stok Kekerapan Setiap 3 bulan Sekurang- . 2. 1. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset (KEW. Aspek Apa Yang Perlu Diuruskan i) Aspek Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Pengurusan Aset Kerajaan Pegawai Bertugas Bil.PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.1. dan Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh kelulusan Perbendahraan 8.d) Pengecualian i) ii) Perlanjutan tempoh pelupusan dan Pindaan kaedah pelupusan 8.

5. Senarai Borang BIL 1 2 3 4 5 6 BORANG KEW. Pemantaun ke atas Agensi dibawahnya Pengiraan stok Pemeriksaan mengejut Pemeriksaan stok Pemeriksaan harta modal dan inventori Laporan bagi pelupusan dan hapuskira Setiap suku tahun kurang 2 kali setahun Penjaga Stor Ketua Jabatan Penyelia Stor Pegawai Pemeriksa Sekiranya ada 4.9.PA-2 KEW. 7.PA-5 KEW.PA-3 KEW. 6.2.PA-4 KEW.3.PA-6 KEGUNAAN Penerimaan Pendaftaran NAMA BORANG Borang laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan Daftar Harta Modal Daftar inventori Senarai Daftar Harta Modal Senarai Daftar Inventori Daftar Pergerakkan Harta Modal . 8.PA-1 KEW. 8.

PA14 KEW.PA17 KEW.PA18 KEW.PA16 KEW.PA-7 KEW. Borang Aduan Kerosakkan Aset Alih Kerajaan Laporan Pemeriksaan Harta Laporan Pemeriksaan Inventori Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori Senarai Aset Memerlukan Penyelengaraan Daftar Penyelengaraan Harta Modal Surat Lantikan Ahli Lembaga Pemeriksa Perakuan Pelupusan Laporan Pemeriksaan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Sijil Pelupusan Aset Penyelengaraan Pelupusan .PA19 Pengunaan.PA-9 KEW.PA15 KEW.PA-8 KEW.PA11 KEW.PA12 KEW.PA10 KEW.BIL BORANG KEGUNAAN NAMA BORANG Dan Inventori 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEW. Penyimpanan dan Pemeriksaan Senarai Aset Alih Kerajaan Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori Bagi Tahun….PA13 KEW.

PA24 KEW.PA22 KEW.PA23 KEW.PA26 KEW.PA29 KEW.PA28 KEW.PA20 KEW.PA21 KEW.PA30 KEW.PA32 KEGUNAAN NAMA BORANG Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan Kenyataan Tawaran Tender Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan Jadual Tender Pelupusan Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Jadual Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Kenyataan Jualan Lelongan Aset Alih Kerajaan Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan dan Hapuskira Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan Sijil Hapuskira Aset Alih Kerajaan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib .PA31 KEW.PA25 KEW.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BORANG KEW.PA27 KEW.

xiv. xvii. xviii. vii. Mekanikal dan Elektrikal .8.1.10 PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR Pembaikan ialah aktiviti yang dilaksanakan untuk memulihkan sesuatu kerosakan atau kecacatan kepada keadaan sedia. Bangunan Bangunan Pentadbiran Bilik Darjah Bilik Kuliah Bilik Kesihatan Bilik kaunseling Stusio Bilik Muzik Makmal Sains Makmal Komputer Surau Bengkel Kejuruteraan Bilik Kemahiran Hidup Asrama Dewan Makan Dewan Serbaguna Dataran Kejat Pondok Pengawal 8. viii. vi. xii xiii.10. xv. Kategori Pembaikan dan Penyelengaraan 8.10. xi. xvi. x.2. ix. II iii iv v. Bangunan a) Pembaikan dan Penyelengaraan bangunan meliputi kategori seperti berikut: i. Penyelengaraan ialah aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara sesuatu keadaan supaya kekal dalam keadaan asal.

a) Pembaikan dan Penyelengaraan Mekanikal dan Elektrik meliputi kategori seperti berikut; Mekanikal • Sistem Pencegah Kebakaran • Sistem Perpaipan • Ssitem Kumbahan • Lif • Kebuk Wasap Elektrik • Sistem Pendawaian • Lampu • Suis • Soket • Kota suis Infrastruktur • Padang • Astaka • Cerun • Pagar • Jalan masuk • Garaj

8.10.3 Jenis-Jenis Penyelengaraan a. Terdapat dua (2) jenis penyelengaraan i) Pembaikan dan penyelengaraan biasa
• Kerja-kerja pembaikan dan penyelengaraan kecil yang menggunakan peruntukan dibawah Objek Sebagai (OS) 28000 yang melibatkan kerja-kerja penjagaan bangunan termasuk kerja mencuci dan mengecat yang tidak bermaksud untuk mengubah fungsi asal bangunan/peralatan dan menaikan nilai sesuatu aset tetapi hanya untuk mengekalkan ia dalam keadaan baik. Contoh pembaikan seperti pembaikan pintu, tingkap, dinding, bilik darjah, bumbung, siling, pendawaian elektrik, sistem kumbahan, perpaipan, mengecat dan lainlain. • Kerja-kerja pembaikan bangunan yang menggunakan peruntukan dibawah Objek Sebagai 32000 yang melibatkan kerja-kerja untuk mendapatkan bangunan, pembaikan besar keatas bangunan dan bayaran semua kos yang berkaitan dengan mendapatkan bangunan. Contoh pembaikan seperti tandas, kantin, dewan makan, stor, surau, pondok pengawal, pagar batu, tempat wuduk, laluan gajah menyusur dan lain-lain.

ii.

Pembaikan bagi kerja-kerja kecemasan (darurat) • Pembaikan yang melibatkan bencana alam ke atas aset kerajaan seperti banjir, kebakaran, ribut, keruntuhan cerun, mendapan tanah, keretakkan struktur dan kerosakan lain yang mengancam keselamatan jika tidak diperbaiki segera. Contoh pembaikan seperti membina semula cerun runtuh, membina sistem perparitan, membaiki bangunan terbakar dan lain-lain.

b)

Contoh Sumber Peruntukan Mengikut Jenis-Jenis Kerosakan

i)

Objek Sebagai 28000 • Kerosakan pintu, tingkap, dinding, bilik darjah, bumbung, siling, pendaiwaian elektrik, sistem kumbahan, perpaipan dan mengecat.

ii)

Objek Sebagai 32000 • Kerosakan tandas, kantin, dewan makan, bilik darjah, stor, surau, pondok pengawal, pagar batu, tempat wuduk dan laluan gajah menyusur

iii)

Kecemasan • Cerun runtuh, banjir, ribut dan bangunan terbakar

8.10.4. Tatacara Permohonan Peruntukan Pembaikan dan Penyelengaraan Biasa
Sekolah/Institusi Pendidikan memohon peruntukan bagi kerjakerja pembaikan dan penyelenggaraan yang diperlukan

Kemukakan permohonan kepada PPD/JPN/KPM

PPD/JPN menyemak permohonan

Mengadakan lawatan tapak bagi menganggarkan kos untuk dikemukakan kepada Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset ( BPPA), KPM

Mengenalpasti objek sebagai samada di bawah OS 28000 atau OS 32000

JPN mengemukakan permohonan kepada BPPA untuk kelulusan peruntukan

BPPA terima dan semak permohonan JPN/Bahagian serta menimbang permohonan untuk agihan peruntukan

BPPA akan mengeluarkan waran peruntukan kepada JPN/Bahagian

10. Tatacara Permohonan Peruntukan Pembaikan Secara Darurat (Kecemasan) Sekolah/Institusi Pendidikan melapor segera kejadian kecemasan ke PPD/JPN/KPM PPD/JPN/Bahagian menyemak dan membuat lawatan tapak segera serta menganggar kos pembaiakan PPD/JPN/Bahagian segera kemukakan laporan ke BPPA BPPA menyemak peruntukan dan akan mendapatkan kelulusan pegawai pengawal AP 173.8.5.2 adalah menggunakan peruntukan sedia ada AP 55 tiada peruntukan dan perlu memohon kepada perbendaharaan BPPA akan melaporkan kepadaPerbendaharaan berkaitan perolehan darurat yang telah/akan dilakasanakan dalam tampoh satu blulan .

Kod Unit Pengukuran Lokasi Stor Pusat Stor Utama Gudang: KA4F RIM Kumpulan Gerakan A AKTIF Baris: Rak: Tingkat: Petak: Seksyen: Baris Rak.00 KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM) TAHUN 2009 TERIMAAN STOK TAHUNAN Kuantiti Nilai (RM) Kuantiti KELUARAN STOK TAHUNAN Nilai (RM) . Tingkat: Petak: PARAS STOK TAHUN 2009 MAKSIMUM (Kuantiti) 500 MENOKOK (Kuantiti) 100 MINIMUM (Kuantiti) 50 TERIMAAN STOK SUKU TAHUN PERTAMA TAHUN 2009 Kuantiti 300 Nilai (RM) 3000. BAHAGIAN A No. No.. Kad: 01.PS-3 KAD KAWALAN STOK (Tatacara Pengurusan Stor 53) Perihal Stok : Kertas A 4 Fotostat.KEW.00 KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM) KELUARAN STOK SUKU TAHUN PERTAMA TAHUN 2009 Kuantiti 175 Nilai (RM) 1750.

201 0 BAKI J3 CJB473447 BPS01/10 CJB473448 BPS02/10 SYKT.201 0 05.02.00 200 - 2000.00 2000.00 1000.PK/BTP/BPPS Terima Daripada / Keluar kepada TERIMAAN Seunit Kuantiti (RM) (RM) Jumlah KELUARAN Seunit Kuantiti (RM) (RM) Jumlah BAKI Jumlah Kuantiti (RM) 1000.00 100 200 10.201 0 05.01.00 Tanda Tangan Pegawai Stor 01.01.00 2000.00 10. ABC Bilik Cetak 1 SYKT.201 0 10.01.00 200 10. XYZ Bilik Cetak 1 100 10.00 1000.BAHAGIAN B Transaksi Stok Tarikh No.201 0 10.02.00 - .

Kawalan Stok* : Perihal Stok : Kumpulan Stok : A BTB = Borang Terimaan Barangbarang Nombo r Kod: KLOROFOM Lokasi Stok: KLO BILIK MAKMAL (1) A102 Kuantiti Terima Keluar Baki Tandatangan Pegawai Stor Bil.PS-11) . Tarikh No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. Ruj.PS .01.Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.01.5 200 150 25 125 100 300 150 Bil.PS . BPPS Lampiran 1 2 3 4 01.2010 10. Kod Perihal Stok Dipindah dari J4 BPS 01/10 BPS(D) 01/10 (Ali) BPS02/10 BPS(D) 02/10 (Ali) 25 100 25 KEW.PS.2010 SENARAI DAFTAR KAD KAWALAN STOK (Tatacara Pengurusan Stor 61) No.2010 05.02. BTB atau No.10/KEW. PS-1) BPPS .4 Nota: PK = Pesanan Kerajaan KAD PETAK (Tatacara Pengurusan Stor 53) BPPS = Borang Pesanan Pengeluaran Stok Ruj. Kad 01 02 Tandatangan Pegawai Stor Dan Tarikh KA4F KF4F KERTAS A 4 FOTOSTAT KERTAS F 4 FOTOSTAT Baki dipindahkan ke hadapan Nota : * Di isi oleh Stor Pusat/Utama sahaja BTB .Ruj.Borang Terimaan Barang-Barang (KEW.2010 5 11.KEW.02.2010 08.01.

.

.Mohamed Shoib Bin Ibrahim Sektor Pengurusan Prasekolah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful