DRAF GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRASEKOLAH DI LUAR PREMIS (KOMPLEKS PRASEKOLAH, PUSAT-PUSAT KOMUNITI, RUMAH PANJANG, RUMAH

KEDAI, BANGUNAN KHAS, SEKOLAH MENENGAH & SEKOLAH MENENGAH TEKNIK)

1

1. Latar Belakang 1.1 Lokasi Prasekolah • Kompleks Prasekolah

Merujuk kepada pembinaan sebuah bangunan khas yang mempunyai lebih daripada satu buah kelas prasekolah,permintaan tinggi , tidak ada agensi pelaksana lain dan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Bangunan Khas Merujuk kepada pembinaan sebuah bangunan khas yang mempunyai sebuah kelas prasekolah, permintaan melebihi 10 orang murid, tidak ada agensi pelaksana lain dan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran • Pusat Komuniti Merujuk kepada sebuah bangunan yang dibina di kawasan perkampungan yang tidak mempunyai sekolah rendah , tidak ada agensi pelaksana lain serta diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Rumah Panjang Prasekolah yang diwujudkan di kawasan yang terdapat sebuah atau beberapa buah rumah panjang berdekatan. Kawasan tersebut tidak mempunyai agensi pelaksana prasekolah lain dan sekolah rendahnya terletak jauh daripada kawasan petempatan serta menyukarkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kelas prasekolah akan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Rumah Kedai Prasekolah yang diwujudkan di kawasan permintaan tinggi dan sekolah rendah berdekatan tidak mempunyai kawasan untuk membina kelas prasekolah. Kawasan tersebut terdapat rumah kedai untuk dibuka prasekolah berbanding pembinaan baru yang melibatkan kos yang tinggi. Kelas prasekolah akan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.)

2

• Sekolah Menengah Prasekolah yang beroperasi di sekolah menengah dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat. Kelas prasekolah yang sedia ada di sekolah rendah berdekatan tidak dapat menampung permintaan . Kelas prasekolah diurus selia oleh pengetua sekolah tersebut. (Punca Kuasa.) • Skolah Menengah Teknik/Vokasional Prasekolah yang beroperasi di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat. Diurus selia oleh pengetua sekolah berkenaan. (Punca Kuasa.) • Sekolah Agama Bantuan Kerajaan(SABK) Prasekolah yang beroperasi di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat serta diurus selia oleh guru besar sekolah tersebut. (Punca Kuasa.)

1.2

Objektif Prasekolah di Luar Premis Pendidikan Prasekolah di luar premis membolehkan murid: 1.2.1 Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. Menggunakan Bahasa Cina/Bahasa Tamil/bahasa ibunda suku kaum dengan betul untuk berkomunikasi yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan bahasa ibunda. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupaan seharian untuk murid beragama lslam.

1.2.7 Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. 1.2.8 Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

1.2.9 Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

3

1.2.10 Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik 1.2.11 Mempunyai daya kreativiti dan nilai estetiks untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. 1.2.12 Mencapai dasar kerajaan dalam NKRA iaitu meningkatkan penyertaan murid-murid prasekolah sebanyak 20% menjelang 2012. 1.2.13 Memberi peluang pendidikan prasekolah kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi, dan tempat tinggal 1.2.14 Menampung permintaan masyarakat setempat 1.2.15 Mengatasi masalah tempat dan ruang yang sempit di kawasan sekolah 1.2.16 Mengurangkan jurang peluang pendidikan prasekolah antara bandar dan luar bnadar 2. DASAR PRASEKOLAH 2.1. KURIKULUM (KPK/KSPK) (Rujuk : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) –BPK SPI Bil. 9/2010

2.2

PENGURUSAAN HAL EHWAL MURID

2.2.1 KEMASUKAN MURID Syarat-syarat Kemasukan Murid ke Kelas Prasekolah KPM 2.2.1.1 Warganegara Malaysia sahaja. 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Kanak-kanak yang mencapai umur lima (5+) tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa Kanak-kanak yang pada kohort umur empat (4+) tahun ke atas layak memohon . Keutamaan pemilihan berdasarkan kepada merit pendapatan ibu bapa/penjaga di bawah garis kemiskinan dan ”ranking” pendapatan perkapita keluarga dari rendah ke tinggi. Jumlah bilangan murid setiap kelas tidak melebihi daripada 25 orang-Rujuk kepada EPRD.

2.2.1.5

4

2.2.2.Ahli Jawatankuasa . pihak Jawatankuasa Pemilihan berhak memilih calon-calon simpanan mengikut senarai keutamaan. Pemilihan kemasukan murid hendaklah diberi keutamaan kepada kanak-kanak yang berumur lima (5) tahun ke atas.Naib Pengerusi .2.2.1.5 2.2.Ahli Jawatankuasa .2 PEMILIHAN MURID 2.2.2.Setiausaha .2.2.2.1 • • • • • • • • Pemilihan murid hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah yang terdiri daripada : .3 2.2.2.Ahli Jawatankuasa . 2.6 Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah. 2.2. Sekiranya ada calon yang menolak tawaran tersebut.2.Pengerusi .2 Pihak sekolah hendaklah membuat siaran permohonan murid secara meluas dan menerima seberapa banyak permohonan sehingga tarikh tutup.2.6 2. Keputusan semua permohonan sama ada berjaya atau gagal hendaklah dimaklumkan kepada pemohon Pihak sekolah akan mengeluarkan surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah kepada ibu bapa/penjaga.Pencatat Guru Besar GPK Pentadbiran/HEM/KoKu Seorang Guru Prasekolah Guru Prasekolah Seorang Guru Tahap 1 Seorang Guru Tahap 2 Seorang PPM Seorang Wakil Komuniti 2.2.7 5 . ***Sediakan borang-borang berkaitan ***Kaedah permohonan kemasukan Rujuk buku panduan lama.4 2. Semua permohonan hendaklah diperakui (Berjaya/Gagal) oleh Jawatankuasa Pemilihan dalam mesyuarat tersebut.

2.2. pihak sekolah hendaklah memberhentikan murid dengan cara mengeluarkan notis kepada ibu bapa/penjaga.2.6. **** Tiada dalam Pekeliling – Tindakan BPSH _Surat Siaran/Pekeliling 2.2.7 Kesihatan 2. Pentadbiran Am 6 .5 • Insuran Takaful Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2. 2. didapati maklumatnya PALSU.2. Tiada Pungutan Wang Tanpa Kebenaran Pendaftar Sekolah & Guru 2.5.4 Surat Perjanjian/Sewa/Kebenaran menggunakan premis/tanah/setuju terima (Rujuk : Bahagian Pembangunan dan Perolehan KPM) – Rujuk kepada arahan perbendaharaan. 2.6.3 Akta/ Surat Pekeliling Pemilihan dan kemasukan kanak-kanak ke kelas prasekolah tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996(Akta 550) dan SPI Bil.7.3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok bagi semua pelajar sekolah kerajaan dab bantuan kerajaan.6 Pakaian 2.1.2.8 2. Kanak-kanak yang belajar di kelas prasekolah KPM tidak perlu membayar yuran. Langkah kerahsian bagi pengidap penyaki (contoh HIV) 3.4 2. • Pungutan Insuran – Perlindungan kepada murid prasekolah 2.15 Tahun 2002.1 Pakaian seragam prasekolah mesti mengikut jadual yang ditetapkan 2.9 Pihak Jawatankuasa Pemilihan berhak menolak permohonan yang didapati maklumat yang diberikan palsu Sekiranya terdapat murid yang telah diterima masuk.7.1.2 Kanak-kanak prasekolah mesti memakai kasut dan sarung kaki setiap hari.5. Langkah-langkah kawalan wabak penyakit – Sediakan borang-rujuk pihak berkuasa kesihatan.2.3 2. 2. Pendidikan Percuma 2.2. 2.

3. 7 . Menengah/SM Teknik/Vokasional/SABK adalah tanggungjawab pentadbir sekolah berkenaan di mana prasekolah itu berada. Menengah/SM Teknik/Vokasional/SABK Keutamaan kemasukan seperti syarat sedia ada. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Syarat kemasukan prasekolah ke Sek.1 Struktur Organisasi GURU BESAR PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKURIKULUM PRA 3 PRA 2 PRA 1 GURU PRA GURU PRA GURU PRA PPM PPM PPM Prasekolah yang berada di Sek.

Memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan sepenuhnya dan pemantauan hendaklah dibuat secara berterusan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun .3. ceria dan semua peralatan berfungsi. Memastikan kelas prasekolah di bawah jagaannya berada dalam keadaan selamat . h. Guru Besar / Pengetua membuat pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah .2.2 Penolong Kanan a. prasekolah jagaannya dengan komuniti . keselamatan . e. kurikulum dan kokurikulum. b. c. bantuan makanan . Membantu Guru Besar / Pengetua mengikut fungsi masing – masing meliputi cawangan-cawangannya. i. j. PCG dan penyelenggaraan/baik pulih. c. Membantu Guru Besar / Pengetua membuat penyeliaan dan pemeriksaan pengurusan prasekolah. kewangan . b. Bertanggungjawab kepada kelas prasekolah di bawah jagaannya secara menyeluruh meliputi bidang pentadbiran . Memastikan setiap kelas prasekolah di bawah jagaannya mempunyai seorang Pembantu Pengurusan Murid yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Guru Besar yang dipertanggunjawabkan ke atas prasekolah di luar premis mempunyai tanggungjawab penuh ke atas pengurusan prasekolah berkenaan walaupun prasekolah beroperasi di luar sekolah. kebajikan . Memastikan guru yang mempunyai opsyen prasekolah mengajar di kelas prasekolah. Menyediakan anggaran belanja mengurus tahunan seperti gaji . g.2. Menjalin hubungan baik antara pihak sekolah . d. elaun . 3.1 Guru Besar Guru besar adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut: a. f. 3. Membantu Guru Besar / Pengetua membuat pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah 8 .2 Peranan & Bidang Tugas. Memastikan tatacara pengurusan aset alih kerajaan dilaksanakan seperti yang dikehendaki.

g. ( Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. f. Memastikan keselamatan murid prasekolah terjamin. Mengisi maklumat murid dalam SMPK. d.4.2. Memastikan aktiviti kokurikulum ( koakademik ) dilaksanakan seperti yang ditetapkan. c.3 Guru Penolong Prasekolah Guru prasekolah adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut : a. b.9/2003 ) 3.2.1. e.3. Membantu guru membuat lawaatan sususlan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-murid yang bermasalah 9 .2. Melaksanakan pengurusan murid . Menyediakan pengurusan kewangan .4 Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Pengurusan Murid bertanggungjawab ke atas tugas-tugas seperti berikut:3. Memastikan P & P dijalankan mengikut kurikulum yang ditetapkan. Memastikan Pembantu Pengurusan Murid melaksanakan tugas seperti yang ditetapkan . Urusan Pentadbiran Kelas Prasekolah • • • • • • • • Membantu guru mendaftar kehadiran muridd-murid prasekolah setiap hari Membantu guru membuat inventori paralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah Melaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah Mengemas kini data dan maklumat bagi murid-murid prasekolah Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah Menghubungi agensi-agensi lain atau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan maklumat berkaitan prasekolah.

peti ais dan sebagainya.2 • • • • • Membantu guru dalam menguruskan akaun dan prkara yang berkaitan dengan kewangan prase3kolah Merekodkan perbelanjaan dan ssumbangan yang diterima u ntuk prasekolah Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan Membantu menimbulkan suasana yang selesa. peralatan dapur. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan.2. berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. Mengemas dan membersihkan perkakasan seperti pinggan.4. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. • • • 3. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semua menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatklan diri secara aktif. kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. mangkuk. Membantu mewujuddkan dan merangsang naluri ingin tahu. mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-ruang lain. kesediaan dan perkembangan murid prasekolah. piring. selamat dan mengembirakan bagi merangsang bimbingan dan asuhan.2. Membantu memilih dan menyeddiakan bahan-bahan serta peralatan yang sessuai dengan keperluan. Membantu guru prasekolah dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran Urusan Penyediaaan Makanan /Mengemas/ Membersih Menyedia dan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih. minat untuk meneroka dan menjelajah dalam kalangan murid prasekolah. cerek. Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu.3 • • • 10 .• • 3.4. cawan.

.........................) • Kewangan(Akta Prosedur Kewangan 1957/Arahan Perbendaharaan/Pekeliling Kewangan KPM...............................................................) 11 ..........) • Pendaftaran murid( SPI...) • Penyelenggaraan (....... Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah...... Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. Sistem Fail: Fail-fail yang dicadangkan untuk kelas prasekolah • Pekeliling berkaitan pengurusan prasekolah( SPI........................) • Kursus /Bengkel/Mesyuarat (....2.........................) • Jawatankuasa kurikulum prasekolah (....3...................................) • Inventori (Akta Prosedur Kewangan 1957/Arahan Perbendaharaan/Pekeliling Kewangan KPM...................) • Jawatankuasa prasekolah (............................................................... 3............. Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku...... Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.• Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas.................4 Urusan Menjaga Hal Ehwal Murid • • • • • • Melayani kerenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.............. 3. Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas.4............................ tutur bahasa dan kekemasan diri.....................) • Takwim tahunan dan rancangan tahunan • Aktiviti tahunan berserta laporan dokumentasi • Perincian tugas guru dan PPM (.

Ketua kampung / JKK/Tuai Rumah d. memeriksa serta mendapatkan kerjasama daripada agensi lain ang berkaitan (Seperti Jabatan Bom & Penyelamat/PBT/JKR/JPAM Rujukan: Buku Konsep dan Sekolah Selamat-SPI Bil. keselamatan...2 Memastikan bangunan prasekolah berada dalam keadaan selamat Memantau.UNIT HEM bagaimana cara untuk melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam prasekolah) ( Kena adakan perbincangan dengan pihak agensi yang terlibat) 4.. 6/2000 dan Bil.3. Keselamatan Bangunan i) Bangunan konkrit (batu) ii) Bangunan kayu iii) Bangunan separa kayu dan separa konkrit iv) kabin v) Binaan bahan komposit – prasekolah rumah panjang / pusat komuniti Premis yang dibina hendaklah mengandungi ruang yang sempurna.. Khidmat Runding Cara. menyelia. keceriaan & kebersihan yang dapat membantu aspek pengajaran dan pembelajaran.) a... Ibu bapa /penjaga b..3 . Komuniti setempat c..1 ... sesuai untuk pelaksanaan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta 12 4...3..4/2002 4. Pengurusan Fizikal Mengamalkan dan membudayakan konsep 3K.1 4.. Kesedaran ibu bapa untuk menggalakkan murid datang ke kelas prasekolah: • Memberikan khidmat nasihat dengan mengadakan sesi perjumpaan berkala dengan ibu bapa untuk memberikan keyakinan dan kesedaran kepada ibu bapa berkenaan.... Murid prasekolah (Dapatkan Maklumat daripada Unit Kaunseling. • Menubuhkan jawatankuasa waris kelas prasekolah dalam kalangan ibu bapa yang ada murid di kelas prasekolah ( Punca kuasa.4.... 4.-PU(A) 118/98 tidak terpakai bagi keperluan ini rujuk memo PUU KPM bertarikh ..

1. Latihan kecemasan/kebakaran dan lain-lain 4. Kawasan taman permainan luar mesti berpagar 3. jaket keselamatan yang mencukupi dan selamat digunakan perlu disediakan. 14. Keselamatan Murid. Pendawaian elektrik diselenggara secara berjadual 6. Pintu dan tingkap premis hendaklah dipasang jeriji dan mudah dibuka dari dalam supaya jeriji tersebut tidak menjadi perangkap apabila berlaku kebakaran/kecemasan.mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Kerja Raya.2.3. Rujuk buku Dokumen Spesifikasi Bangunan dan Peralatan. Bomba. Pintu rintangan/kalis api perlu disediakan (terutama pintu bahagian dapur) 8. 2. 4. Setiap premis mestilah diselenggara dengan ubat pembasmi serangga dan haiwan perosak secara berkala Nombor telefon Polis. Pemeriksaan saluran hos tong gas hendaklah dijalankan secara berkala. Alat pemadam api diselenggara secara berjadual 7. Hanya waris yang sah atau wakil yang diberi kebenaran sahaja boleh mengambil muridmurid prasekolah (perlu sediakan prosedur) 9. Insurans untuk murid perlu ada.3. Kamera litar tertutup (CCTV) perlu dipasang di luar premis (mengikut keperluan) 11. Klinik Kesihatan. Longkang di sekeliling bangunan hendaklah bertutup 2. tandas dan rel pemegang (railing) yang dapat digunakan oleh semua golongan murid. Atap/bumbung yang bocor perlu diganti 5. Keselamatan Ruang P & P 13 . 13. Langkah-langkah keselamatan bangunan 1. Pengawal lalu lintas merangkap pengawal keselamatan perlu ada di premis tersebut untuk menjamin keselamatan murid-murid prasekolah.3. Pembinaannya mesti mengambil kira keperluan orang kurang upaya (OKU) seperti laluan kerusi roda. TNB dan Pelan laluan kecemasan dipamerkan ditempat yang mudah dilihat. 10. Bagi muridmurid yang menggunakan jalan air. 4.

Peti pertolongan cemas mestilah lengkap dan kandungan sentiasa dikemaskini dan tidak melampaui tarikh luput. Keselamatan Bekalan Air. Ruang pengaliran udara seperti tingkap dibuka 3.3.3. Keselamatan Ruang Penyimpanan Barang. Pintu tandas sentiasa ditutup 3. Pintu tandas dari dalam mudah untuk dibuka.4. Mengandungi bahan asas seperti pembalut luka dan krimpencuci luka sahaja. Paip air ditutup selepas digunakan. Keselamatan Generator.1. 2. Peralatan perabot berada dalam keadaan selamat. Alat Pemadam Api bersaiz kecil ( 1 kg ) 4.5. 4. 4. Pastikan peralatan letrik berada dalam keadaan selamat 5.8. 3.3. 4. Elakkan tanaman yang beracun dan berduri di kawasan taman permainan. Susunan peralatan dapur bersesuaian 2. Tabung gas dan salur getah gas diselenggara bagi mengelakkan kebocoran. letakkan papan tanda TIDAK SELAMAT DIGUNAKAN.3. Semua sambungan peralatan elektrik hendaklah diletak ditempat yang terlindung. 1.9. 1.7. 4. Lantai berada dalam keadaan bersih dan dialas dengan non slippery floormat.6. Barang-barang yang disimpan di dalam stor hendaklah teratur dan dilabel 4. 4. Pastikan semua alat permainan luar selamat digunakan. 4. 4. 3. Keselamatan Ruang Dapur 1. Tempat pendaratan pengguna perlu dilapisi dengan rubber tiles. Perigi hendaklah sentiasa ditutup atau dipagar. 2. Hendaklah diletak tempat yangmudah dilihat dan dilabelkan. Keselamatan Ruang Tandas 1.3. Bagi yang telah rosak. Peralatan yang tajam disimpan ditempat yang selamat selepas aktiviti P & P. 2. Aspek kebersihan yang perlu dimabil pehartian adala seperti berikut: 14 . Keselamatan Kawasan Permainan Luar 1.3.

(Kipas dan lampu) 7. Kebersihan Ruang P & P 1. Lantai ruang penyediaan makanan hendaklah dilap setiap hari dengan cecair anti kuman 7. Sisi tepi kaunter hendaklah dilapik dengan sejenis getah atau plastic pvc 8.1. Kebersihan Tandas 1. 4. Cermin di ruang urus diri hendaklah diletakkan sesuai mengikut ketinggian murid 4 hingga 6 tahun. 2. Bangunan kelas prasekolah sentiasa bersih dan kemas 4. Rumput sentiasa dalam keadaan pendek dan kemas. Lantai. 3. Tandas perlu dibersihkan secara berkala. Pinggan.4. 3. Longkang sentiasa dicuci dan bersih. 6. Kerusi dan meja murid bersih dan selamat 4.4. Pam/curah tandas selepas digunakan 5. Lantai dan tingkap hendaklah sentiasa dicuci/dilap 5. 2. Mengadakan sudut-sudut pembelajaran yang ditetapkan dan berubah mengikut tema dalam Kurikulum Prasekolah 2.5.2. Tandas perlu dibersihkan setiap hari dan diletakkan pewangi dan dilap dengan antikuman. Ruang pengajaran dan pembelajaran hendaklah dialas. Penyimpanan bahan kering dan basah di tempat yang bersesuaian 6. dapur dan peti sejuk mesti dalam keadaan bersih. Kelas hendaklah sentiasa bersih. 4.3. Kebersihan Kawasan Permainan Luar 15 .4. Kebersihan Fizikal Bangunan 1. Peralatan memasak dibersihkan selepas digunakan. Rak penyimpanan makanan.4. mangkuk dan cawan murid dibersihkan selepas digunakan 3. sinki dan cermin sentiasa dicuci/dilap dengan menggunakan cecair pencuci anti bakteria 3. Berus gigi hendaklah disimpan di dalam bekas yang bertutup. Cecair pencuci tangan anti bakteria disediakan di dalam tandas dan sinki 4.4.4. Tong sampah yang bertudung dan hendaklah sentiasa bersih 5. 4. Kebersihan Dapur 1.4. mangkuk tandas. Lantai dan tingkap sentiasa dicuci/dilap dengan menggunakan cecair pencuci anti bakteria 4. 2. tanpa sawang dan habuk. Peralatan berada dalam susun atur yang kemas dan menarik.

2. Langkah-langkah keceriaan.5. 4.Ruang permainan luar . 4.5.1.Ruang urus diri .Tandas Kumbahan ** sistem perkumbahan sekolah pedalaman Pendawaian Alat pemadam kebakaran Permainan Luar Saluran perpaipan Padang permainan Tempat pelupusan sampah Pokok-pokok yang berduri atau 16 . Ruang-ruang tersebut adalah seperti berikut: Ruang penyediaan makanan .Ruang makan . Perigi (jika ada) hendaklah dibubuh ubat pembunuh jentik-jentik (abate). Langkah-langkah Penyelenggaraan.6.Ruang penyimpanan .6. 4. Penyelenggaraan Bangunan/Fizikal Peralatan Perabot . 4. Rumput berada dalam keadaan pendek dan kemas Tanaman hiasan yang bersesuaian dan selamat Wujudkan taman sains Ruang permainan luar yang berturap hendaklah dibersihkan setiap hari manakala yang berumput pula perlu dipotong tiga minggu sekali.Sick bay Taman sains/kebun hendaklah dijaga. Keceriaan (luaran dan dalaman) Setiap ruang di dalam kelas prasekolah hendaklah dalam keadaan ceria supaya timbul suasana yang kondusif untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran .Ruang tamu . Kebersihan Bekalan Air.4. beracun adalah dilarang.1. 4. 3.

Buku Rekod Kehadiran 1. kesihatan dan JKR.Sediakan jadual penyelenggaraan berbentuk carta gantt atau senarai pemantauan bagi setiap aspek di atas. Buku Pergerakan Pentadbir/guru & PPM hendaklah disediakan dan diletakkan dikelas prasekolah. Kelulusan pihak PBT (OP) – permit menduduki Bomba Kesihatan JKR (CF) Pastikan premis yang diduduki mendapat kelulusan dari pihak berkuasa tempatan. 3. Buku pelawat hendaklah disediakan untuk merekod nama pelawat dan tujuan melawat kelas prasekolah.2 Contoh Iklan Contoh hebahan Contoh brosur Butir-butir yang perlu ada : 17 .7.8. ` Masukkan contoh buku kehadiran. Setiap kelas prasekolah hendaklah menyediakan buku kehadiran/kedatangan. atau thumb scan untuk pentadbir. Buku rekod keluar masuk murid prasekolah hendaklah disediakan supaya pergerakan murid dapat dipantau.1. 4.1 Promosi : Promosi pendaftaran murid boleh dibuat melalui Iklan / Hebahan / Brosur / Pamplet / Kain rentang. buku pergerakkan PENDAFTARAN MURID : Pihak institusi perlu membuat tindakan berikut : 5. 4. ** 5. pihak bomba. • • • 5. Rekod Pergerakan . kad perakam. Piawaian bangunan-Perlu ada mesyuarat dengan agensi terlibat. buku pelawat. 4. 4.8. Setiap kelas prasekolah hendaklah menyediakan buku kehadiran/kedatangan untuk murid. guru & PPM(untuk prasekolah di luar premis) 2.

5 Tempat Pendaftaran.2. Pasar Malam. 5. Pasar Tani.1 ).3. masjid.2. rumah ibadat. Nama Prasekolah / Pusat .3. ii. Kanak-kanak yang mencapai umur 4 dan 5 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa.jalan.2 Tempat awam seperti dewan orang ramai. 5. persimpangan. 5. iv.Merujuk kepada peraturan-peraturan (penerimaan kemasukan murid ke sekolah rendah).2.4 Waktu Pendaftaran.2. Pasar Tamu. 5. 5.2 Tajuk (Permohonan Kemasukan Ke Kelas Prasekolah Tahun 2011 5.3 Tempat atau lokasi meletakkan iklan / Hebahan / Brosur / Pamplet / Banner. Merit berdasarkan ranking pendapatan ibubapa/penjaga dari rendah ke tinggi. iii. 5.1 Surat edaran kepada ibu/bapa/penjaga melalui murid 5.2. Pasaraya.2.3.3 Jangkamasa Pendaftaran (Tarikh ).6 Dokumen-dokumen yang perlu dibawa (Surat Beranak / Mykid /Siji l Anak Angkat). Kadar jumlah murid bagi setiap kelas ialah tidak 18 . Mengikut pendapatan perkapita berdasarkan pendapatan Garis Kemiskinan. 5. Pekan Sehari.5. pagar sekolah dan lain-lain tempat yang sesuai. Portal Jabatan Pelajaran Negeri dan PPD *** contoh iklan Syarat-Syarat kemasukan Ke Kelas Prasekolah KPM Syarat-syarat yang melayakkanSeorang kanak-kanak itu mengikuti kelas prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut: i. Warganegara Malaysia . Walau bagaimanapun keutamaan diberi kepada kanak-kanak yang berumur 5 tahun. kedai.3.

v.lebih daripada 25 orang. Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa prasekolah 19 .

oleh AJK & Guru Borang Permohonan Kemasukan Ke Kelas prasekolah/Sijil Lelahiran Slip Gaji ibu bapa/penjaga/Penyata Pendapatan yang telah disahkan Kad Pengenalan ibu bapa / penjaga o Menghantar borang kemasukan murid yang dipilih ke PPD untuk pengesahan. o Tindakan JPN Dokumen Yang Diperlukan Surat Siaran - JPN Guru Besar Borang Permohonan Kain rentang /pengumuman semasa perhimpunan sekoah - - o Guru Besar o Guru Besar / PK 1 / Guru Prasekolah - Pemilihan murid dibuat prasekolah (G/B. Menyediakan borang kemasukan ke o kelas prasekolah.PROSES KERJA Proses permohonan yang disediakan sebagai panduan kemasukan ke kelas prasekolah: Proses Kerja Mengeluarkan Surat Siaran ke sekolah o .sekolah untuk pengambilan murid -murid prasekolah. P/K Prasekolah). Guru Besar / PK 1 / Guru Prasekolah - o o Guru Besar JPN / PPD / Sekolah Surat tawaran/ borang jawapan penerimaan 20 . masyarakat sekitar dan sekolah-sekolah yang berdekatan Menetapkan tarikh tutup penyerahan borang ke sekolah. Mengeluarkan surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah kepada ibu bapa/penjaga melalui sekolah berkenaan. Menyemak borang permohonan dan kembalikan borang yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapkan. Membuat hebahan / siaran / iklan kepada ibu bapa / penjaga.

Menghantar data sebagai rekod. o Guru Besar / Guru Prasekolah Guru Besar / Guru Prasekolah 21 .Proses permohonan yang disediakan sebagai panduan kemasukan ke kelas prasekolah: Proses Kerja Menerima jawapan penerimaan o tawaran dari ibu bapa/penjaga. Membuat pendaftaran murid di kelas prasekolah o - Surat Siaran - o Memastikan AJK Prasekolah mengadakan orientasi murid prasekolah di sekolah masing-masing. murid ke BS o Tindakan JPN / PPD / Sekolah JPN / PPD / Sekolah Guru Besar / Guru Prasekolah Dokumen Yang Diperlukan Surat jawapan permohonan Data murid prasekolah Surat Siaran - - Mengeluarkan surat siaran kepada ibu bapa/penjaga murid.

Menghantar laporan berkaitan keputusan akhir Menyimpan salinan laporan. TAMAT 22 . Membuka Permohonan kemasukan ke kelas prasekolah Menyemak borang permohonan dan kembalikan borang yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapkan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Menghantar keputusan akhir status permohonan kepada pemohon. Sekolah menetapkan tarikh tutup penyerahan borang ke sekolah. masyarakat sekitar dan sekolahsekolah yang berdekatan setiap Julai .CARTA ALIRAN KERJA ____________________________________________________________________________ CARTA ALIRAN YANG DISEDIAKAN UNTUK PELAKSANAAN KELAS PRASEKOLAH KPM MERANGKUMI: MULA JPN mengeluarkan Surat Siaran ke sekolah . JPN menyediakan prasekolah. Menyediakan laporan mesyuarat pemilihan.sekolah untuk pengambilan murid -murid prasekolah pada bulan Jun setiap tahun. borang kemasukan ke kelas Sekolah membuat hebahan / siaran / iklan kepada ibu bapa / penjaga.

vi.1.2 Maklumat Tambahan untuk integrasi . JPN perlu memohon peruntukan elaun pengasuh sambilan dibawah OS29000 (ABM Kewangan) .2. v.1 Pihak pentadbir boleh mendapatkan Pengasuh Sambilan apabila PPM tidak hadir bertugas atas sebab : i. ii.1 Guru 6.6. CUTI 6. ii. iii. iii.1 Pihak pentadbir perlu memastikan terdapat guru ganti di kelas prasekolah jika guru prasekolah tidak hadir bertugas atas sebab : i.1.3 Melantik GSTT dan diarah mengajar terus kelas Prasekolah (khusus untuk di pedalaman) 6.4 6. iv.1. cuti bersalin cuti sakit berpanjangan yang disahkan oleh doktor kerajaan cuti tanpa gaji yang diluluskan Cuti haji ** rujuk surat pekeliling yang berkaitan. cuti bersalin cuti sakit berpanjangan yang disahkan oleh doktor kerajaan berkursus jangka pendek cuti rehat Cuti ganti Cuti haji 6. iv.BPKhas Pembantu Pengurusan Murid (PPM) 6.2 Guru Tahap 1 di sekolah tersebut diarah mengajar ke kelas prasekolah dan tempatnya diganti dengan GSTT.1. (Hanya guru bertauliah sahaja dibenarkan mengajar di prasekolah) 6.

7. Pihak sekolah memohon untuk mendapat PPM sambilan dari JPN dengan disertakan bersama : i. dan Syarat khas lulus Bahasa Melayu. Salinan *cuti bersalin/bertukar/cuti tanpa gaji/ cuti sakit berpanjangan Pembantu Pengurusan Murid.1.1. ii. iii. Sektor Pengurusan Sekolah. Salinan kad pengenalan calon.1.Tafsiran sakit berpanjangan-rujuk bab C Perintah Am 7.1.1. Surat permohonan PPM sambilan yang lengkap perlu dihantar ke Unit Pengurusan Prasekolah. Surat permohonan calon. Sektor Khidmat Pengurusan Pendidikan/Pejabat Pelajaran Daerah Dapatkan contoh Borang daripada JPN Perak. Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah 7. . Surat cadangan akan diproses oleh Unit Pengurusan Prasekolah. 7. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengannya . Sektor Pengurusan Sekolah dan surat lantikan akan diuruskan oleh Unit Perjawatan. Pengambilan Kakitangan. iv.2. Syarat-Syarat Pengambilan PPM Sambilan 7.3.

Sebagai pengurus sekolah guru besar perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab dalam mengurus kewangan tersebut. PENGURUSAN KEWANGAN Pengenalan Prasekolah mempunyai peruntukan kewangan sendiri.PENGURUSAN KEWANGAN 8.1 Gaji (rujuk skim perkhidmatan dan gred gaji) 8.1.1 Emolumen ( 10000 ) (Guru dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Merangkumi pembayaran gaji dan elaun. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup ( COLA ) untuk guru dan Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) mengikut kelayakan. PERUNTUKAN DI BAWAH AKTIVITI PRASEKOLAH YANG DIURUSKAN OLEH SEKOLAH 8.2 Elaun a) b) c) Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) (rujuk jadual skim perkhidmatan dan gred gaji) Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) (rujuk jadual skim perkhidmatan dan gred gaji) Bantuan Sara Hidup (COLA): (Penjawat Awam Tetap) . Semua pembayaran gaji guru dan PPM di bawah skim berjawatan tetap dibayar melalui eSPKB 8. Ia perlu diuruskan dengan sempurna mengikut prosedur yang betul.1. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA).

00 Elaun Pedalaman (Penjawat Awam Tetap) i. d) Kategori A Kategori B Kategori C RM 300.00 RM 1500.1.00 8.00 RM 200.1. Elaun Pembantu Pengurusan Murid Sambilan a) b) Mengisi kekosongan jawatan Menggantikan PPM yang bersalin/bercuti panjang .i. III. ii.4 Dokumen yang perlu dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Akauntan Negara (AG) a) Guru dan PPM lantikan baru Kew 8 Borang KWSP Salinan muka hadapan buku bank Penyata pengiraan gaji SG 20 . Pedalaman 1 Pedalaman 2 Pedalaman 3 RM 500.3 KWSP a) b) Majikan 12% Individu 11% (rujuk jadual KWSP) 8.00 RM 1000.00 RM 100. iii. ii.

Kadar Elaun : Elaun Pembantu Pengurusan Murid Sambilan dibayar berdasarkan kepada bilangan hari bekerja dalam sebulan dengan kadar a) b) c) Elaun harian ITKA RM 30. . c.2. e. Kategori A Kategori B Kategori C RM 13. b.8. ii. Tuntutan hendaklah dikemukakan ke PTJ masing-masing pada atau seburlum10 haribulan berikutnya setiap bulan 8.1.2.2.10 sehari COLA ( Semenanjung sahaja ) i. f.30 8. Pastikan tuntutan tersebut dibuat di bawah peruntukan aktiviti prasekolah (030201) 8.3. III.90 sehari RM 4. Jika tersalah caj sila maklumkan ke PTJ masing-masing untuk tujuan jurnal.70 RM 4. d.2. Kew 304 Kew 304A Penyata pengiraan gaji Jaduan kehadiran Laporan Perubahan gaji Salinan muka hadapan buku bank Borang KWSP (Borang A) – 2 salinan 8.2 Dokumen yang perlu dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Akauntan Negara (AG) a.05 RM 8.2.2. g.4.

8. Borang tuntutan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke JPN/PPD selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.8. PCG prasekolah diberikan kepada 25 orang murid setiap kelas manakala kelas integrasi pendidikan khas tujuh (7 ) orang setiap kelas dengan kadar RM 100. Baki Bantuan PCG yang bernarkan dibawa ke tahun hadapan hendaklah tidak melebihi 10% .kadar tertentu ditetapkan bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh pihak sekolah.3 Bantuan Murid : 8. Kadar.3. Bahan-bahan yang boleh dibeli dengan menggunakan Bantuan PCG : a) Pembelian peralatan dan bahan habis guna untuk tujuan P&P b) Penyelenggaraan peralatan dalam dan luar bilik darjah dan lain lain peralatan bagi tujuan P&P . 8.1 Bantuan PCG : a) Bantuan Perkapita ( PCG ) merupakan satu peruntukan kewangan untuk pembelajaran yang diperuntukan kepada setiap murid prasekolah samada sekolah bertaraf kerajaan atau bantuan kerajaan.3.3.4.3.3.2. lebihan tuntutan PCG tersebut perlulah dikembalikan ke unit hasil PPD/JPN. Kaedah Tuntutan a) b) c) d) e) f) Sekolah membuat permohonan ke unit kewangan JPN/PPD menggunakan Borang PS Asas permohonan dibuat berasaskan senarai nama murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.00 seorang murid setahun. b) 8. Pelarasan tidak dibenarkan Jika bilangan murid tidak mencapai 25 orang setelah tuntutan diterima. Permohonan tambahan peruntukan hendaklah dibuat ke PPD/JPN selewat-lewatnya pada bulan Julai tahun semasa jika sekiranya permohonan awal tidak mencukupi bagi enrolmen untuk sesebuah kelas.

dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P Program dan lawatan yang berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan proses P&P samada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.14(4) bertarikh 16 Oktober 2002 jadual 1C(1) 8. Tatacara perbelanjaan bantuan PCG: a) b) c) d) e) f) Sedia anggaran dan perancangan belanjawan aktiviti tahunan Dapatkan sebut harga / buat tinjauan harga Sediakan nota minta Sediakan pesanan kerajaan (LO) Dapatkan perkhidmatan atau perolehan Urusan bayaran . video tape.c) d) Pembelian buku rujukan ensiklopedia. e) Perolehan adalah dibenarkan dengan kadar terhad f) Rujuk pekeliling kewangan Bil. 5/2002 – Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah rujukan KP.1573/17/Jld.5.3.

00 SEORANG MURID SETAHUN CATATAN :Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang 1 kelas bagi prasekolah biasa dan 7 orang bagi prasekolah integrasi.JADUAL 1 KADAR BANTUAN PERKAPITA BAGI PRASEKOLAH BIL JENIS BANTUAN KADAR BANTUAN A BANTUAN PERKAPITA RM 100. BORANG PS TUNTUTAN BANTUAN PERKAPITA PRASEKOLAH .

TELEFON SEKOLAH 4.1. Tarikh : Cop Sekolah : …………………………………………….NO.NO.KOD SEKOLAH 3.. (Nama dan Tanda tangan Guru Besar) . AKAUN BANK : : : : ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ : ______________ MURID ATAU BILANGAN MURID YANG DIJANGKA 6.NAMA DAN ALAMAT BANK 5. BILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER TAHUN SEMASA PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN : ___________ MURID JENIS TUNTUTAN ASAS PERKIRAAN JUMLAH TUNTUTAN(RM) a) Bantuan Perkapita ________ Murid x RM 100 Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas prasekolah pada ____________ (nyatakan tarikh) adalah benar.NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ________________________________ ________________________________ 2.

Cadangan menu perlu dipamerkan.1 Kaedah Tuntutan a) b) c) d) e) f) Sekolah membuat permohonan ke unit kewangan JPN/PPD menggunakan Borang PS(BM) Asas permohonan dibuat berasaskan senarai nama murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Permohonan tambahan peruntukan hendaklah dibuat ke PPD/JPN selewat-lewatnya pada bulan Julai tahun semasa jika sekiranya permohonan awal tidak mencukupi bagi enrolmen untuk sesebuah kelas.4 Bantuan Makan a) b) c) d) e) f) g) Bantuan makan diberikan kepada 25 orang murid setiap kelas perdana dan tujuh (7) orang bari kelas integrasi. 8.05 untuk Sabah. Borang tuntutan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke JPN/PPD selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. sarapan dan makan waktu rehat. . Semua lebihan peruntukan makanan hanya boleh digunakan untuk perolehan bahan makanan atau pembelian makanan yang berkhasiat sahaja. lebihan tuntutan tersebut perlulah dikembalikan ke unit hasil PPD/JPN. Makanan akan dimasak dan dihidangkan oleh PPM berdasarkan kepada menu yang disediakan.80 untuk semenanjung dan RM 2. Sarawak dan Labuan sehari bagi seorang murid. Pelarasan tidak dibenarkan Jika bilangan murid tidak mencapai 25 orang setelah tuntutan diterima.8. Kadar bantuan makan ialah sebanyak RM 1. Murid disediakan dengan 2 kali waktu makan. Peruntukan bantuan makanan boleh dibuat hanya untuk perolehan bahan makanan sahaja.4.

14(4) bertarikh 16 Oktober 2002 jadual 1C(1) 8.4.2 Rekod pembelian bahan makanan hendaklah direkodkan dalam kad petak (KEW PS04) 8.4.4.3 Tatacara perbelanjaan bantuan PCG: a) b) c) d) e) f) Sedia anggaran dan perancangan perbelanjaan bahan kering dan bahan basah Dapatkan sebut harga / buat tinjauan harga Sediakan nota minta Sediakan pesanan kerajaan (LO) Dapatkan perkhidmatan atau perolehan Urusan bayaran 8. Menu Menu yang dicadangkan adalah menu untuk dua minggu satu pusingan ( rujuk Jadual 3 ) .g) Rujuk pekeliling kewangan Bil.1573/17/Jld.4. 6/2002 – Pemberian Bantuan Makan untuk pelajar rujukan KP.

Jadual 3 Cadangan menu untuk tempoh 2 minggu HARI ISNIN MENU A SARAPAN AIR MILO + SUSU BISKUT FIBERMEAL MENU B SARAPAN NESTUM + SUSU MAKAN WAKTU REHAT NASI LEMAK/NASI KUNING (LAUK IKAN BILIS/AYAM + TIMUN) BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR SIRAP MAKAN WAKTU REHAT MEE GORENG/KUEY TEOW GORENG + TELUR/NUGGET/ DAGING + SAYUR BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN JUS BUAH-BUAHAN SELASA SARAPAN NESTUM + SUSU MAKAN WAKTU REHAT NASI AYAM SARAPAN SUSU + BISKUT PELBAGAI MAKAN WAKTU REHAT ROTI BAKAR SARDIN/TELUR BUBUR CHA-CHA/BUBUR KACANG .

BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR PUTIH BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR PUTIH RABU SARAPAN SUSU BISKUT FIBERMEAL SARAPAN MILO + BISKUT FIBERMEAL MAKAN WAKTU REHAT MEE HOON SUP/ MAKARONI/SPHAGETTI/KUEY TEOW + DAGING/UDANG/ BEBOLA IKAN AGAR-AGAR BUAH/PUDING MAKAN WAKTU REHAT NASI GORENG + TELUR/ UDANG/AYAM/DAGING DAN SAYUR BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR SIRAP AIR PUTIH KHAMIS SARAPAN MILO + BISKUT FIBERMEAL MAKAN WAKTU REHAT NASI GORENG + SAYUR + TELUR/UDANG/AYAM/ SARAPAN MILO + BISKUT PELBAGAI MAKAN WAKTU REHAT MEE. HOON SUP/ MAKARONI / SPHAGETTI / KUEY TEOW SUP + .

DAGING BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN JUS BUAH-BUAHAN BEBOLA DAGING /UDANG/ BEBOLA IKAN PUDING JAGUNG AIR PUTIH JUMAAT SARAPAN SUSU BISKUT MARIE/BISKUT CRACKER MAKAN WAKTU REHAT SARAPAN NESTUM BISKUT MARIE/BISKUT CRACKER MAKAN WAKTU REHAT SANDWICH TELUR/SARDIN/ ROTI BAKAR + HOT DOG/ ROTI BAKAR + TELUR NUGGET/TELUR DADAR/ROTI PEANUT BUTTER DAN JEM BUBUR CHA-CHA/BUBUR BUBUR KACANG KACANG AIR PUTIH AIR PUTIH .

Murid) x 200 hari x _________ (Kadar Bantuan) RM ______________ Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas prasekolah pada ____________ (nyatakan tarikh) adalah benar. AKAUN BANK BILANGAN MURID : : __________________________ _________________ ORANG JENIS TUNTUTAN ASAS PERKIRAAN JUMLAH TUNTUTAN b) Bantuan Makanan ________ (Bil.BORANG PS (BM) TUNTUTAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BAGI TAHUN __________ 1. ______________________ ( Nama dan Tanda tangan Guru Besar Tarikh : ______________ Cop Sekolah : ) CATATAN :Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang 1 kelas bagi prasekolah biasa dan 7 orang bagi prasekolah integrasi. NO. 4. . NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : __________________________ ___________________________________ 2. NAMA DAN ALAMAT BANK : __________________________ __________________________ 3.

Perkhidmatan perunding meliputi bidang-bidang seperti perunding pembangunan fizikal dan bukan fizikal Perkhidmatan bukan perunding adalah meliputi perkhidmatan seperti pengendalian kursus dan latihan.5 PENGURUSAN PEROLEHAN Pendahuluan Panduan Perolehan ini dihasilkan bertujuan untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada pengurus sekolah bagi memastikan peraturan perolehan bekalan/ perkhidmatan dipatuhi selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa. kenderaan. penyenggaraan dan pembaikan.5. pencucian dan pembersihan.8. Jenis Perolehan Perolehan Kerajaan terbahagi tiga iaitu. aktiviti atau projek Kerajaan seperti pakaian.a) Perolehan bekalan i) b) Perolehan bekalan merangkumi barangan/peralatan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu program. pengangkutan dan sebagainya Syarikat yang ingin menyertai perolehan perkhidmatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan ii) iii) iv) . pengiklanan. 8. kelangkapan pejabat dan sebagainya Perolehan Perkhidmatan i) Perolehan perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu. penyewaan dan pengurusan bangunan. Bidang perkhidmatan terbahagi kepada dua iaitu perkhidmatan perunding dan bukan perunding.1.

Syarikat yang ingin menyertai perolehan kerja perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kepala dan sub-kepala berkaitan serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred yang berkaitan. pelabuhan.1 Berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) dan bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera Rujukan Pekeliling: i) Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. kerja-kerja perparitan serta juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan eletrikal. ii) Kaedah Perolehan Perolehan Kerajaan terbahagi kepada empat (4) kaedah mengikut nilai perolehan dan syarat-syarat seperti berikut:- Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Sehingga RM50.000 (bekalan/ perkhidmatan dan kerja) Syarat-Syarat 1. . empangan air. tapak kawasan. Pembelian Terus 1. jalan raya.c) Perolehan Kerja i) Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja pembinaan seperti bangunan. lapangan terbang.

000 – RM500. Sebut Harga RM50.1 Dipelawa secara sebut harga dikalangan sekurangkurang lima (5) pembekal tempatan yang berdaftar dengan MOF . iv) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA).000 (bekalan/perkhidmata n) 2. Kementerian Pelajaran (KPM).Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat 12 Tahun 2007 ii) Arahan Perbendaharaan (AP) berkaitan Rujukan Jabatan: i) Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) ii) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) iii) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH). KPM 2.

000 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya 5 pembekal tempatan bertaraf bumiputera 2.000 – RM100.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat 2.2 Perolehan bernilai RM50.000 – RM200.000 (Kerja) .3 Perolehan bernilai RM100.4 Perolehan kerja kecil/pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam hendaklah dipelawa dikalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor RM20.000 dipelawa kepada sekurangkurangnya 5 pembekal bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera dengan keutamaan diberikan kepada pembekal Bumiputera 2.000 – RM500.

Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat RM200.000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala berkaitan dan CIDB dalam gred berkenaan. 2.5 Dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor tempatan Kelas E yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala berkaitan dan CIDB dalam gred berkenaan. 2.7 Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas F adalah . 2.6 Perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi RM50.000 – RM500.000 – RM500.000 (Kerja) (PKK) di bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Agensi adalah dilarang memecah kecilkan .8 Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas E adalah kontraktor yang berdaftar dengan PKK di negeri berkenaan dan CIDB. Agensi hendaklah mengambilkira nilai perolehan setahun atau nilai kontrak.9 Dalam menentukan kaedah perolehan sebut harga. Jika kontraktor tempatan di daerah berkenaan tidak mencukupi kontraktor di daerah berhampiran/sempadan boleh dipelawa.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat kontraktor yang berdaftar dengan PKK di daerah berkenaan dan CIDB. 2. 2. Jika kontraktor tempatan di negeri berkenaan tidak mencukupi kontraktor di negeri berhampiran/sempadan boleh dipelawa.

1 Perolehan bekalan/ perkhidmatan yang melebihi RM500. KPM BPPA.000 (bekalan / perkhidmatan / kerja) 3.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat perolehan bekalan/perkhidmatan atau kerja bagi mengelakkan pelawaa sebut harga/tender. Rujukan Pekeliling: i) SPP Bil. 3. 5 Tahun 2009 ii) Arahan Perbendaharaan (AP) berkaitan Rujukan Jabatan: i) ii) iii) iv) PPD JPN BPSH. KPM 3.000 setahun hendaklah diuruskan secara tender.2 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak . Tender Melebihi RM500.

3.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat panel di dalam Pekeliling Kontrak Penbendaharaan. tender hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan 3.6 Tender kerja yang dianggar .3 Bagi perolehan kerja.5 Tender kerja yang dianggar bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik bumiputera 3. tender hendaklah dipanggil dikalangan panel sahaja.4 Kontraktor hendaklah berdaftar dengan PKK dan CIDB dalam kelas dan gred yang ditetapkan dalam mengikut nilai tender 3.

pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. iaitu syarikatsyarikat yang ditubuhkan di Malaysia oleh warganegara dengan pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat bernilai RM30 juta hingga RM50 juta hendak dipelawa kepada: i) syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. atau ii) syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia.7 Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta . 3.

atau ii) syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia.5.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat hendaklah dipelawa: i) syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. 8. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. atau iii) syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira samada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarikat pegangan ekuiti tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah.2. Tatacara Perolehan a) Perolehan Secara Belian Terus .

.1 AP 184.i) ii) iii) iv) v) vi) Merancang perolehan dan mengenalpasti item Memastikan tidak dipecah kecil Memastikan pembelian tidak melebihi RM50.2 SPP Bil. 10 Tahun 2008 b) Perolehan Sebut Harga i) Merancang dan mengenalpasti item. 12 Tahun 2007 PP Bil.000 setahun bagi satu item Membuat kajian untuk mengenalpasti pembekal yang menawarkan harga/peralatan yang menepati criteria Mengemukakan laporan spesifikasi dan harga untuk kelulusan jabatan Mengeluarkan pesanan Tempatan (LO) kepada pembekal vii) Menerima dan memeriksa peralatan/perkhidmatan yang dipesan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan viii) Membuat pembayaran ix) Menyediakan laporan bulanan pembelian terus kepada Ketua Jabatan dan salinan kepada Unit Audit Dalam pada setiap 3 bulan Rujukan AP 173.

AP170) Agensi hendaklah mempamerkan pemberitahuan sebut harga di papan kenyataan awam agensi selain daripada mempelawa kepada penyebut harga yang telah dikenalpasti. Tempoh sebut harga sekurang-kurang tujuh (7) hari berturut-turut. Menyediakan Kertas Taklimat Sebut Harga untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH). iaitu seorang pengerusi dan dua (2) ahli.ii) iii) iv) v) vi) Menyediakan dokumen sebut harga (Lampiran Q . x) xi) xii) JKSH tidak boleh menganggotai JKPSH dan jawatankuasa-jawatankuasa lain. Keahlian JKSH terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) pegawai dimana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang dilantik atas nama jawatan secara tahunan/dua tahun sekali. JKPSH hendaklah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua pegawai yang mana salah seorang daripadanya pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. JKSH hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal bagi Kementerian/Jabatan. Setiap keputusan hendaklah sebulat suara. xiii) Ahli JKSH hendaklah menimbang dan memilih harga yang paling menguntungkan kerajaan. viii) Perlantikan ahli jawatankuasa penilaian hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JPT) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKH). Satu penyebut harga hanya dibenar mengemukakan satu tawaran sebut harga. vii) Semua sebut harga yang diterima hendaklah dikaji dan dinilai oleh jawatankuasa penilaian sebelum syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH). Manakala JKH hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. Menetapkan tarikh dan masa tutup sebut harga dan membuka sebut harga secepat mungkin oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga (JKPSH). Perbincangan dan keputusan JKSH hendaklah dicatat dalam minit dan ditandatangani oleh pengerusi dan ahli. . ix) Keahlian JPT hendaklah tidak kurang dari tiga (3) orang.

190(c).1. 171. 179. 200. nilai perolehan dan sebagainya.3. 176.xiv) Setelah keputusan dikeluarkan. 5 Tahun 2009 AP 170.2(c).1 (d) dan (e) dan AP180. xvii) Bayaran pendahuluan boleh diberi 15% sehingga 25% daripada nilai kontrak maksimum RM50.000 yang mana berkenaan mengikut syarat-syarat tertentu. 181. Merancang perolehan Jabatan secara tahunan dengan menyenaraikan. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja/bekalan/perkhidmatan. xviii) Agensi hendaklah menyediakan rekod lengkap yang mengandungi maklumat perolehan seperti nama pembuat/pembekal/kontraktor. 190(b) (i) dan (ii).000 mengikut peraturan yang berkuatkuasa. Pesanan Kerajaan/Inden Kerja hendaklah dikeluarkan dengan segera kepada pembuat/pembekal/kontraktor yang berjaya. Rekod tersebut hendaklah disimpan dan dikemaskini oleh agensi dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan Rujukan SPP Bil. 201.1.1 (c).1(e). xvi) Bon Pelaksanaan hendaklah dikenakan bagi perolehan bekalan/perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi RM200.5(i) dan (ii). 170.2(d) dan 202.3(a)-(c). 180.000 atau RM100. xv) Agensi hendaklah mengadakan satu kontrak formal bagi perolehan bekalan/perkhidmatan bermasa atau perolehan kerja untuk ditandatangan selaras dengan AP 176.1(a)-(c). c) Perolehan Secara Tender i. • Jenis perolehan (bekalan/perkhidmatan) • Memastikan perolehan dirancang tidak dipecahkecil untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender • peruntukan kewangan .

Menyediakan dokumen tender yang lengkap mengandungi maklumat arahan kepada petender. iv) v) vi) JKS bermesyuarat menyediakan spesifikasi dan menyediakan kriteria Penilaian Teknikal. Keahlian terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakkan.• Tarikh tender dipelawa • carta/jadual perancangan/pelaksanaan menentukan jangkaan proses tender dipelawa dan pertimbangan Lembaga Perolehan Kementerian Pelajaran (LPKPM) ii. Pelantikan ahli JKS hendaklah dibuat secara rasmi oleh Pegawai Pengawal. spesifikasi dan lain-lain maklumat yang diperlukan. Kandungan iklan seperti. Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah di larang. Tajuk tender Jenis tender Syarat-syarat kelayakan pretender Tempat. Menubuhkan Jawatankuasa Spesifikasi (JKS) bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal untuk tiap-tiap perolehan. Memastikan Jabatan membuat pembelian dengan kontrak pusat/kontrak panel bagi perolehan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Memastikan peruntukan telah diluluskan samada daripada peruntukan belanja mengurus atau pembangunan. tarikh dan masa dokumen dijual Tempat. tarikh dan masa lawatan tapak g) Tempat. tarikh dan masa tutup tender a) b) c) d) e) f) Nama agensi . iii. Mengiklankan tender di akhbar sekurang-kurangnya satu akhbar utama Bahasa melayu dan bagi tender antarabangsa pula diiklankan sekurang-kurangnya dua akhbar harian utama dengan satu Bahasa Melayu dan satu akhbar Bahasa Inggeris. iv.

tarikh dan masa ditutup. kadar pembayaran. diskaun. Ahli JKP Teknikal dan JKP Harga hendaklah dilantik secara rasmi oleh Ketua Jabatan. xii) Penilaian tender dibuat oleh dua jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKP Teknikal) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKP Harga). iaitu seorang pengerusi dan dua ahli. xv) Tempoh penilaian hendaklah disiapkan tidak melebihi tiga puluh hari (30) dari tarikh tawaran dikemukakan kepada jawatankuasa penilaian. JKPT hendaklah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua pegawai yang mana salah seorang daripadanya pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional. xiii) Ahli jawatankuasa penilaian hendaklah terdiri pegawai yang mahir. . xi)Mempamerkan Jadual Pembukaan Tender di papan kenyataan agensi tanpa nama petender. Manakala JKP Harga hendaklah tidak kurang daripada dua orang. dilabel dengan tajuk. xiv) Ahli JKP Teknikal perlu membuat penilaian terperinci berdasarkan kepada spesifikasi perolehan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender manakala ahli JKP Harga perlu membuat penilaian harga berdasarkan perkara seperti syarat pembayaran. x) Tugas JKPT adalah membuka tender dan memastikan segala prosidur pembukaan tender dipatuhi. viii) Tender ditutup tepat pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Tender yang lewat diterima dicatat perkataan “LEWAT”. Keahlian JKP Teknikal hendaklah tidak kurang dari tiga orang. harga pasaran terbuka.* Tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari tarikh lawatan tapak daripada tarikh dokumen dijual atau vii) Menyediakan peti tender dan diletakkkan di tempat strategik. ix)Jawatankuasa Pembuka Tender (JKPT) hendaklah membuka tender sebaik sahaja tender ditutup. Memastikan peti tawaran dikunci dengan dua kunci yang berbeza dan dipegang secara berasingan oleh dua pegawai. tempoh. keupayaan pretender dan lain-lain. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan yang ditender. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli.

Penyimpanan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Aset Pelupusan Aset Kehilangan dan hapus kira 8.23 SK. xvii) xviii) Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) kepada petender yang berjaya.2.6. xx) Rujukan Melaksanakan pentadbiran kontrak SPP Bil. 5 Tahun 2007 Surat Perbendaharaan S/K.6. PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 8.xvi) Menyediakan Kertas Taklimat Tender dan membentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Tender.6.KEW/PK/PP/1100/ 000000/10/31 JLD.9(26) bertarikh 24 April 2008 8. xix) Menyediakan dokumen kontrak untuk ditandatangan oleh pihak Kerajaan dan pihak kontraktor.• • • • • • Penerimaan Aset Pendaftaran Aset Penggunaan. Mendapatkan Bon Pelaksanaan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh SST. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) a) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi tatacara pengurusan perkara-perkara seperti.1. Pegawai Yang Terlibat Dalam Pengurusan Aset .

Pegawai Aset Pegawai Pemeriksa Lembaga Pemeriksa Pemverifikasi Stok Jawatankuasa Penyiasat Tempoh Tiada had tempoh Dua Tahun Dua Tahun Dua Tahun Mengikut Keperluan Bilangan Pegawai Seorang setiap PTJ Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang b) Pelantikan Pegawai Aset Oleh Ketua Jabatan i) Pelantikan pegawai-pegawai aset oleh Ketua Jabatan adalah seperti berikut: Tempoh Tiada had tempoh Tiada had tempoh Tiada had tempoh Bilangan Pegawai Seorang setiap PTJ Seorang setiap PTJ Seorang setiap PTJ Bil Pelantikan 1. Bil Pelantikan 1. 5. 3.a) Pelantikan Oleh Pegawai Pengawal i) Pelantikan pegawai-pegawai aset oleh Pengawai Pengawal adalah seperti berikut. 3. 2. 4. 2. Pegawai Penerima Pegawai Stor Pegawai Pengangkutan c) Kaedah Pelantikan i) Secara manual: dan .

dan .ii) d) Melalui Sistem Pelantikan Pegawai Aset Maklumat Untuk Pelantikan i) ii) iii) iv) Nama. Memerikasa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan dikeluarkan. dan Kementerian/Jabatan. Kad Pengenalan. Jawatan dan gred. dan Menandatangani KEW.PA-17 dan dikemukakan kepada Urus Setia (BPPA) Tugas Semasa Pemeriksaan • • • • • Menyediakan dan mengemukakan Jadual Pelupusan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.PA-17). No. • Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu. • Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Anggota Kumpulan Sokongan 1 atau yang setaraf. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. • • ii) Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. e) Lembaga Pemeriksa i) Keanggotaan • Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (1 pengerusi dan 1 ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset berkenaan.

dan Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan sebagai Pengerusi. Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. . i) Keanggotaan • • • ii) Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu bukan daripada Bahagian/Unit yang sama. • Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA) dan Arahan keselamatan dipatuhi. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulang kejadian kehilangan.PA-29 dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Tugas Jawatankuasa Penyiasat • • • • Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Jawatankuasa Penyiasat Jawatankuasa Penyiasat Hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan borang KEW. • • dan • Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Memeriksa sendiri tempat kejadian.• f) Menandatangani kepada Urus Setia.

ditimbang atau diuji serta merta oleh Pegawai Penerima dan disaksikan oleh Pegawai Lain sebelum disahkan penerimaan. diukur. dan • iii. Memastikan barang diterima diperiksa. dikira. dan Mendapatkan Surat Jaminan dan manual penggunaan / penyelengaraan daripada pembekal. Jika terdapat kerosakan/perselisihan – isi borang KEW.6. dikira.4. Menyemak Pesanan Penghantaran (Delivery Order) dan Pesanan kerajaan (Local Order) dan memastikan barangan yang diterima menepati spesifikasi dan kuantiti yang telah ditentukan. Tindakan Semasa Terima Aset • Sahkan penerimaan – Tandatangan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) • Memberikan pengesahan bersyarat “Diterima dengan syarat ianya diperiksa.PA-1 (Laporan Penerimaan) Tindakan Selepas Terima Aset • Pendaftaran 8.6. diukur. Penerimaan a) Peraturan Penerimaan Daripada Pembekal i) Tindakan Sebelum Terima Aset • • • ii. ditimbang dan diuji”.3.8. Pendaftaran a) Peraturan Pendaftaran Aset .

• Invois. ii) Aset Yang Diterima daripada Sumber Lain • • • Salinan Daftar jika diterima secara pindahan. dan • Dokumen lain yang berkaitan Aset Yang Disewa Beli • • iii) Surat Ikatan Perjanjian. c) Dokumen Pendaftaran Pendaftaran aset yang perlu direkodkan adalah seperti berikut: i) ii) Borang Daftar Harta Modal (KEW. • Manual Pengguna. • Dokumen Kontrak.PA-2). • Nota Serahan. Punca Maklumat i) Aset Yang Dibeli • Pesanan Rasmi Kerajaan. iv) Aset Yang Belum Berdaftar • Sekiranya tiada punca maklumat. dan Dokumen lain yang berkaitan. • Kad Jaminan. Salinan surat kelulusan menerima hadiah. pendaftaran berasaskan maklumat di fizikal aset atau sumbersumber lain yang berkaitan. dan Salinan Sijil Lucut Hak oleh mahkamah.PA-3) .i) b) Pendaftaran aset hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. dan Borang Daftar Inventori (KEW.

dan Pendaftaran di peringkat Kementerian.PA-4 dan KEW. Satu Senarai Daftar Harta Modal (KEW. Daftar aset dikemaskini bila berlaku: • Penambahan / penggantian / penaiktarafan.• • • iii) Pendaftaran melalui sistem berkomputer Format yang sama diguna pakai. dan Ditandatangani oleh Ketua Jabatan d) Urusan Pendaftaran Tindakan atas urusan pendaftaran adalah seperti berikut: i) ii) Didaftar oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ menggunakan Borang KEW. dan • Hapus kira e) Pelabelan Aset • Tatacara pelabelan aset dibuat seperti berikut. Daftar hendaklah dicetak. • Pelupusan.PA-5) disediakan. . iii) Salinan KEW. Pendaftaran Peringkat Jabatan.PA-5 dikemukakan secara tahunan seperti berikut • • • iv) Pendaftaran di peringkat PTJ dikemukakan kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. • Pemeriksaan aset.PA-2 dan KEWPA-3. kumpulkan senarai daftar PTJ beserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset dibawah kawalan. kumpulkan senarai daftar PTJ.

5 Penggunaan. Penyimpanan Dan Pemeriksaan . siri 9.Contoh KPM/SKCA/ABB2076/H/08/0001 Penjelasan Kod KPM SKCA08 ABB2076 H 08 0001 Definasi Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kod Tambahan (jika perlu) H-Harta Modal atau I-Harta Inventori Tahun Perolehan Aset Bilangan atau No.6.

Mengikut fungsi sebenar dalam manual. kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawab. dan Melaporkan kerosakan dalam Borang Aduan Kerosakan (KEW.PA-6). b) Penyimpanan i) ii) iii) iv) Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. • Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-9) Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada ketua Jabatan. Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaanya atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal. Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. vii) Peraturan mengenai pengunaan. Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan.a) Penggunaan i) ii) iii) iv) v) vi) Bagi tujuan rasmi sahaja. dan . pengurusan dan penyelengaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. Aset yang menarik atau bernilai tinggi hendaklah sentiasa di bawah kawalan maksima. daN viii) Pergerakkan aset. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi. Dikendalikan oleh Pegawai yang mahir dan berkelayakan. Perlu direkodkan.

dan Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.v) Penyimpanan Daftar • KEW. dan Penempatan Tujuan pemeriksaan adalah untuk: • • • Mengetahui keadaan dan prestasi aset.PA-12) kepada Pegawai Pengawal. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar iii) iv) v) vi) Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa.PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci. Ketua Jabatan mengemukakan KEW. Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. Memastikan setiap aset yang mempunyai daftar/rekod yang lengkap. Rekod.PA-11) kepada Ketua Jabatan. Buku KEW.PA-2 dan KEW. tepat dan kemaskini.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-3 disimpan dalam fail kulit keras dalam kabinet berkunci.PA-10 dan KEW. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.PA-11 bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori (KEW. . c) Pemeriksaan i) Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas: • • • ii) Fizikal.

membaiki atau menggantikan komponen atau sumber fizikal secara berjadual. Merancang penyelengaraan. 8. Pemulihan (Corrective Maintenance) • Membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal b) Panduan Penyelengaraan i) Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan • • • • • Menyediakan senarai aset yang memerlukan penyelengaraan (KEW.7.PA-13).PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. dan viii) Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan peraturan dipatuhi.vii) Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan KEW. Melaksanakan program penyelengaraan. dan . Merekod penyelengaraan. Menilai program penyelengaraan. menyelengara. Penyelengaraan a) Jenis Penyelengaraan i) ii) Pencegahan (Preventive Maintenance) • Memeriksa.

• Menyelia dan memantau penyelengaraan oleh pihak swasta.PA-17) • • • • Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-16). elektronik dan ICT. Perakuan Pelupusan (PEP) (KEW. teknikal. 8. dan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah/pindahan.PA-17) beserta dokumen berikut: Perakuan Pelupusan (PEP) bagi aset mekanikal. elektrikal.8.PA-15). dan Laporan Kemalangan bagi kenderaan yang terlibat dengan kemalangan • Jadual Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus mengikut jenis aset seperti berikut: . Pelupusan a) Dokumen untuk pelupusan i) ii) iii) Pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa (KEW.

.PA-17 KEW. JPJ dimaklumkan mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan.PA-16 oleh JKR KEW. Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai. Jenis Aset Kenderaan Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus KEW.PA-16 oleh PTM KEW. dan Catat pada KEW.PA-3 c) Tindakan Selepas Kelulusan Pelupusan i) Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan mengikut kaedah yang diluluskan.Bil 1.PA-17 elektrikal dan elektronik KEW.PA-17 KEW.PA-17 Surat permohonan hadiah daripada agensi pengguna 2. Peralatan ICT 3. KEW.PA-16 oleh pakar b) Tindakan Semasa Melaksanakan Pelupusan i) ii) iii) iv) v) Label HMK dan nama Kementerian/Jabatan pada aset dipadamkan. Pindahan/Hadiah 4. Peralatan mekanikal.PA-2/KEW. Kad Pendaftaran kenderaan diserhkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. teknikal.

ii) iii) iv) Bil Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah pemusnahan. Jualan secara: Tender Sebut Harga Lelong Jualan Sisa 2.PA-18 . dan Menghantar dokumen berikut melalui urus-setia kepada Kuasa Melulus Jenis dokumen yang perlu dihantar kepada Kuasa Melulus mengikut kaedah pelupusan seperti berikut: Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus KEW.PA-19 3.PA-19 KEW. Musnah secara: Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam KEW.PA-19 Resit Kaedah Pelupusan 1. Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) KEW. Pindahan Hadiah KEW.PA-19 Surat Akuan Penerimaan 4.

d) Pengecualian i) ii) Perlanjutan tempoh pelupusan dan Pindaan kaedah pelupusan 8. 2.9. Aspek Apa Yang Perlu Diuruskan i) Aspek Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Pengurusan Aset Kerajaan Pegawai Bertugas Bil. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset (KEW. dan Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh kelulusan Perbendahraan 8.1. 1.9. Syor surcaj/tindakan tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/Jabatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan.PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Hapuskira a) Tindakan Kementerian/Jabatan Selepas Kelulusan i) ii) iii) iv) Kelulusan hapus kira dicatat dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. Aktiviti Mesyuarat JKPAK Verifikasi stok Kekerapan Setiap 3 bulan Sekurang- .

PA-4 KEW.PA-3 KEW.3. 5.PA-1 KEW. Pemantaun ke atas Agensi dibawahnya Pengiraan stok Pemeriksaan mengejut Pemeriksaan stok Pemeriksaan harta modal dan inventori Laporan bagi pelupusan dan hapuskira Setiap suku tahun kurang 2 kali setahun Penjaga Stor Ketua Jabatan Penyelia Stor Pegawai Pemeriksa Sekiranya ada 4.PA-6 KEGUNAAN Penerimaan Pendaftaran NAMA BORANG Borang laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan Daftar Harta Modal Daftar inventori Senarai Daftar Harta Modal Senarai Daftar Inventori Daftar Pergerakkan Harta Modal .PA-5 KEW.9. 6. 8. 7.PA-2 KEW. 8.2. Senarai Borang BIL 1 2 3 4 5 6 BORANG KEW.

PA10 KEW. Borang Aduan Kerosakkan Aset Alih Kerajaan Laporan Pemeriksaan Harta Laporan Pemeriksaan Inventori Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori Senarai Aset Memerlukan Penyelengaraan Daftar Penyelengaraan Harta Modal Surat Lantikan Ahli Lembaga Pemeriksa Perakuan Pelupusan Laporan Pemeriksaan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Sijil Pelupusan Aset Penyelengaraan Pelupusan .PA-7 KEW.PA15 KEW.PA16 KEW.PA11 KEW.PA18 KEW.PA-9 KEW.PA19 Pengunaan.PA14 KEW.PA-8 KEW.PA13 KEW.PA17 KEW.PA12 KEW.BIL BORANG KEGUNAAN NAMA BORANG Dan Inventori 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEW. Penyimpanan dan Pemeriksaan Senarai Aset Alih Kerajaan Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori Bagi Tahun….

PA23 KEW.PA24 KEW.PA22 KEW.PA26 KEW.PA30 KEW.PA31 KEW.PA25 KEW.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BORANG KEW.PA20 KEW.PA29 KEW.PA28 KEW.PA27 KEW.PA21 KEW.PA32 KEGUNAAN NAMA BORANG Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan Kenyataan Tawaran Tender Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan Jadual Tender Pelupusan Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Jadual Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Kenyataan Jualan Lelongan Aset Alih Kerajaan Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan dan Hapuskira Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan Sijil Hapuskira Aset Alih Kerajaan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib .

vii. x. Bangunan Bangunan Pentadbiran Bilik Darjah Bilik Kuliah Bilik Kesihatan Bilik kaunseling Stusio Bilik Muzik Makmal Sains Makmal Komputer Surau Bengkel Kejuruteraan Bilik Kemahiran Hidup Asrama Dewan Makan Dewan Serbaguna Dataran Kejat Pondok Pengawal 8. vi. xvii. Bangunan a) Pembaikan dan Penyelengaraan bangunan meliputi kategori seperti berikut: i. Mekanikal dan Elektrikal .10. xviii.1.2. II iii iv v. Penyelengaraan ialah aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara sesuatu keadaan supaya kekal dalam keadaan asal. xvi. viii. xii xiii. xiv.8.10. xi. ix.10 PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR Pembaikan ialah aktiviti yang dilaksanakan untuk memulihkan sesuatu kerosakan atau kecacatan kepada keadaan sedia. xv. Kategori Pembaikan dan Penyelengaraan 8.

a) Pembaikan dan Penyelengaraan Mekanikal dan Elektrik meliputi kategori seperti berikut; Mekanikal • Sistem Pencegah Kebakaran • Sistem Perpaipan • Ssitem Kumbahan • Lif • Kebuk Wasap Elektrik • Sistem Pendawaian • Lampu • Suis • Soket • Kota suis Infrastruktur • Padang • Astaka • Cerun • Pagar • Jalan masuk • Garaj

8.10.3 Jenis-Jenis Penyelengaraan a. Terdapat dua (2) jenis penyelengaraan i) Pembaikan dan penyelengaraan biasa
• Kerja-kerja pembaikan dan penyelengaraan kecil yang menggunakan peruntukan dibawah Objek Sebagai (OS) 28000 yang melibatkan kerja-kerja penjagaan bangunan termasuk kerja mencuci dan mengecat yang tidak bermaksud untuk mengubah fungsi asal bangunan/peralatan dan menaikan nilai sesuatu aset tetapi hanya untuk mengekalkan ia dalam keadaan baik. Contoh pembaikan seperti pembaikan pintu, tingkap, dinding, bilik darjah, bumbung, siling, pendawaian elektrik, sistem kumbahan, perpaipan, mengecat dan lainlain. • Kerja-kerja pembaikan bangunan yang menggunakan peruntukan dibawah Objek Sebagai 32000 yang melibatkan kerja-kerja untuk mendapatkan bangunan, pembaikan besar keatas bangunan dan bayaran semua kos yang berkaitan dengan mendapatkan bangunan. Contoh pembaikan seperti tandas, kantin, dewan makan, stor, surau, pondok pengawal, pagar batu, tempat wuduk, laluan gajah menyusur dan lain-lain.

ii.

Pembaikan bagi kerja-kerja kecemasan (darurat) • Pembaikan yang melibatkan bencana alam ke atas aset kerajaan seperti banjir, kebakaran, ribut, keruntuhan cerun, mendapan tanah, keretakkan struktur dan kerosakan lain yang mengancam keselamatan jika tidak diperbaiki segera. Contoh pembaikan seperti membina semula cerun runtuh, membina sistem perparitan, membaiki bangunan terbakar dan lain-lain.

b)

Contoh Sumber Peruntukan Mengikut Jenis-Jenis Kerosakan

i)

Objek Sebagai 28000 • Kerosakan pintu, tingkap, dinding, bilik darjah, bumbung, siling, pendaiwaian elektrik, sistem kumbahan, perpaipan dan mengecat.

ii)

Objek Sebagai 32000 • Kerosakan tandas, kantin, dewan makan, bilik darjah, stor, surau, pondok pengawal, pagar batu, tempat wuduk dan laluan gajah menyusur

iii)

Kecemasan • Cerun runtuh, banjir, ribut dan bangunan terbakar

8.10.4. Tatacara Permohonan Peruntukan Pembaikan dan Penyelengaraan Biasa
Sekolah/Institusi Pendidikan memohon peruntukan bagi kerjakerja pembaikan dan penyelenggaraan yang diperlukan

Kemukakan permohonan kepada PPD/JPN/KPM

PPD/JPN menyemak permohonan

Mengadakan lawatan tapak bagi menganggarkan kos untuk dikemukakan kepada Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset ( BPPA), KPM

Mengenalpasti objek sebagai samada di bawah OS 28000 atau OS 32000

JPN mengemukakan permohonan kepada BPPA untuk kelulusan peruntukan

BPPA terima dan semak permohonan JPN/Bahagian serta menimbang permohonan untuk agihan peruntukan

BPPA akan mengeluarkan waran peruntukan kepada JPN/Bahagian

Tatacara Permohonan Peruntukan Pembaikan Secara Darurat (Kecemasan) Sekolah/Institusi Pendidikan melapor segera kejadian kecemasan ke PPD/JPN/KPM PPD/JPN/Bahagian menyemak dan membuat lawatan tapak segera serta menganggar kos pembaiakan PPD/JPN/Bahagian segera kemukakan laporan ke BPPA BPPA menyemak peruntukan dan akan mendapatkan kelulusan pegawai pengawal AP 173.5.8.2 adalah menggunakan peruntukan sedia ada AP 55 tiada peruntukan dan perlu memohon kepada perbendaharaan BPPA akan melaporkan kepadaPerbendaharaan berkaitan perolehan darurat yang telah/akan dilakasanakan dalam tampoh satu blulan .10.

KEW..00 KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM) KELUARAN STOK SUKU TAHUN PERTAMA TAHUN 2009 Kuantiti 175 Nilai (RM) 1750. Kad: 01. No.PS-3 KAD KAWALAN STOK (Tatacara Pengurusan Stor 53) Perihal Stok : Kertas A 4 Fotostat. Kod Unit Pengukuran Lokasi Stor Pusat Stor Utama Gudang: KA4F RIM Kumpulan Gerakan A AKTIF Baris: Rak: Tingkat: Petak: Seksyen: Baris Rak. BAHAGIAN A No. Tingkat: Petak: PARAS STOK TAHUN 2009 MAKSIMUM (Kuantiti) 500 MENOKOK (Kuantiti) 100 MINIMUM (Kuantiti) 50 TERIMAAN STOK SUKU TAHUN PERTAMA TAHUN 2009 Kuantiti 300 Nilai (RM) 3000.00 KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM) TAHUN 2009 TERIMAAN STOK TAHUNAN Kuantiti Nilai (RM) Kuantiti KELUARAN STOK TAHUNAN Nilai (RM) .

00 - .01.PK/BTP/BPPS Terima Daripada / Keluar kepada TERIMAAN Seunit Kuantiti (RM) (RM) Jumlah KELUARAN Seunit Kuantiti (RM) (RM) Jumlah BAKI Jumlah Kuantiti (RM) 1000.00 1000.00 Tanda Tangan Pegawai Stor 01.01.BAHAGIAN B Transaksi Stok Tarikh No.02.02.201 0 10. ABC Bilik Cetak 1 SYKT.00 10.00 1000.00 200 - 2000. XYZ Bilik Cetak 1 100 10.01.201 0 10.00 2000.00 200 10.00 2000.201 0 05.00 100 200 10.201 0 05.201 0 BAKI J3 CJB473447 BPS01/10 CJB473448 BPS02/10 SYKT.

Kawalan Stok* : Perihal Stok : Kumpulan Stok : A BTB = Borang Terimaan Barangbarang Nombo r Kod: KLOROFOM Lokasi Stok: KLO BILIK MAKMAL (1) A102 Kuantiti Terima Keluar Baki Tandatangan Pegawai Stor Bil. Kod Perihal Stok Dipindah dari J4 BPS 01/10 BPS(D) 01/10 (Ali) BPS02/10 BPS(D) 02/10 (Ali) 25 100 25 KEW.02. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. Kad 01 02 Tandatangan Pegawai Stor Dan Tarikh KA4F KF4F KERTAS A 4 FOTOSTAT KERTAS F 4 FOTOSTAT Baki dipindahkan ke hadapan Nota : * Di isi oleh Stor Pusat/Utama sahaja BTB . PS-1) BPPS .2010 10.01.Borang Terimaan Barang-Barang (KEW.PS.01. Ruj.10/KEW.PS-11) .5 200 150 25 125 100 300 150 Bil.PS .Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.2010 05.KEW.Ruj. BTB atau No.4 Nota: PK = Pesanan Kerajaan KAD PETAK (Tatacara Pengurusan Stor 53) BPPS = Borang Pesanan Pengeluaran Stok Ruj. Tarikh No.2010 SENARAI DAFTAR KAD KAWALAN STOK (Tatacara Pengurusan Stor 61) No. BPPS Lampiran 1 2 3 4 01.02.2010 5 11.PS .01.2010 08.

.

Mohamed Shoib Bin Ibrahim Sektor Pengurusan Prasekolah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.