DRAF GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRASEKOLAH DI LUAR PREMIS (KOMPLEKS PRASEKOLAH, PUSAT-PUSAT KOMUNITI, RUMAH PANJANG, RUMAH

KEDAI, BANGUNAN KHAS, SEKOLAH MENENGAH & SEKOLAH MENENGAH TEKNIK)

1

1. Latar Belakang 1.1 Lokasi Prasekolah • Kompleks Prasekolah

Merujuk kepada pembinaan sebuah bangunan khas yang mempunyai lebih daripada satu buah kelas prasekolah,permintaan tinggi , tidak ada agensi pelaksana lain dan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Bangunan Khas Merujuk kepada pembinaan sebuah bangunan khas yang mempunyai sebuah kelas prasekolah, permintaan melebihi 10 orang murid, tidak ada agensi pelaksana lain dan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran • Pusat Komuniti Merujuk kepada sebuah bangunan yang dibina di kawasan perkampungan yang tidak mempunyai sekolah rendah , tidak ada agensi pelaksana lain serta diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Rumah Panjang Prasekolah yang diwujudkan di kawasan yang terdapat sebuah atau beberapa buah rumah panjang berdekatan. Kawasan tersebut tidak mempunyai agensi pelaksana prasekolah lain dan sekolah rendahnya terletak jauh daripada kawasan petempatan serta menyukarkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kelas prasekolah akan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.) • Rumah Kedai Prasekolah yang diwujudkan di kawasan permintaan tinggi dan sekolah rendah berdekatan tidak mempunyai kawasan untuk membina kelas prasekolah. Kawasan tersebut terdapat rumah kedai untuk dibuka prasekolah berbanding pembinaan baru yang melibatkan kos yang tinggi. Kelas prasekolah akan diurus selia oleh guru besar sekolah berhampiran. (Punca Kuasa.)

2

• Sekolah Menengah Prasekolah yang beroperasi di sekolah menengah dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat. Kelas prasekolah yang sedia ada di sekolah rendah berdekatan tidak dapat menampung permintaan . Kelas prasekolah diurus selia oleh pengetua sekolah tersebut. (Punca Kuasa.) • Skolah Menengah Teknik/Vokasional Prasekolah yang beroperasi di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat. Diurus selia oleh pengetua sekolah berkenaan. (Punca Kuasa.) • Sekolah Agama Bantuan Kerajaan(SABK) Prasekolah yang beroperasi di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan mempunyai permintaan tinggi daripada penduduk setempat serta diurus selia oleh guru besar sekolah tersebut. (Punca Kuasa.)

1.2

Objektif Prasekolah di Luar Premis Pendidikan Prasekolah di luar premis membolehkan murid: 1.2.1 Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. Menggunakan Bahasa Cina/Bahasa Tamil/bahasa ibunda suku kaum dengan betul untuk berkomunikasi yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan bahasa ibunda. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupaan seharian untuk murid beragama lslam.

1.2.7 Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. 1.2.8 Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

1.2.9 Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

3

1.2.10 Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik 1.2.11 Mempunyai daya kreativiti dan nilai estetiks untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. 1.2.12 Mencapai dasar kerajaan dalam NKRA iaitu meningkatkan penyertaan murid-murid prasekolah sebanyak 20% menjelang 2012. 1.2.13 Memberi peluang pendidikan prasekolah kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi, dan tempat tinggal 1.2.14 Menampung permintaan masyarakat setempat 1.2.15 Mengatasi masalah tempat dan ruang yang sempit di kawasan sekolah 1.2.16 Mengurangkan jurang peluang pendidikan prasekolah antara bandar dan luar bnadar 2. DASAR PRASEKOLAH 2.1. KURIKULUM (KPK/KSPK) (Rujuk : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) –BPK SPI Bil. 9/2010

2.2

PENGURUSAAN HAL EHWAL MURID

2.2.1 KEMASUKAN MURID Syarat-syarat Kemasukan Murid ke Kelas Prasekolah KPM 2.2.1.1 Warganegara Malaysia sahaja. 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Kanak-kanak yang mencapai umur lima (5+) tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa Kanak-kanak yang pada kohort umur empat (4+) tahun ke atas layak memohon . Keutamaan pemilihan berdasarkan kepada merit pendapatan ibu bapa/penjaga di bawah garis kemiskinan dan ”ranking” pendapatan perkapita keluarga dari rendah ke tinggi. Jumlah bilangan murid setiap kelas tidak melebihi daripada 25 orang-Rujuk kepada EPRD.

2.2.1.5

4

Ahli Jawatankuasa .2 Pihak sekolah hendaklah membuat siaran permohonan murid secara meluas dan menerima seberapa banyak permohonan sehingga tarikh tutup.2.2 PEMILIHAN MURID 2.2.2. ***Sediakan borang-borang berkaitan ***Kaedah permohonan kemasukan Rujuk buku panduan lama.2.3 2.2.Ahli Jawatankuasa .2.Ahli Jawatankuasa .2.6 Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah.Pencatat Guru Besar GPK Pentadbiran/HEM/KoKu Seorang Guru Prasekolah Guru Prasekolah Seorang Guru Tahap 1 Seorang Guru Tahap 2 Seorang PPM Seorang Wakil Komuniti 2. 2.2.2. pihak Jawatankuasa Pemilihan berhak memilih calon-calon simpanan mengikut senarai keutamaan.2. Pemilihan kemasukan murid hendaklah diberi keutamaan kepada kanak-kanak yang berumur lima (5) tahun ke atas. Semua permohonan hendaklah diperakui (Berjaya/Gagal) oleh Jawatankuasa Pemilihan dalam mesyuarat tersebut.4 2.Naib Pengerusi . 2.7 5 .2.2.1 • • • • • • • • Pemilihan murid hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah yang terdiri daripada : . Keputusan semua permohonan sama ada berjaya atau gagal hendaklah dimaklumkan kepada pemohon Pihak sekolah akan mengeluarkan surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah kepada ibu bapa/penjaga.5 2.2.2.1.6 2.2. Sekiranya ada calon yang menolak tawaran tersebut.Setiausaha .Pengerusi .2.2.

2.9 Pihak Jawatankuasa Pemilihan berhak menolak permohonan yang didapati maklumat yang diberikan palsu Sekiranya terdapat murid yang telah diterima masuk.1.4 Surat Perjanjian/Sewa/Kebenaran menggunakan premis/tanah/setuju terima (Rujuk : Bahagian Pembangunan dan Perolehan KPM) – Rujuk kepada arahan perbendaharaan.2.2.1. Kanak-kanak yang belajar di kelas prasekolah KPM tidak perlu membayar yuran.3 2.15 Tahun 2002.5 • Insuran Takaful Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. didapati maklumatnya PALSU.8 2.3 Akta/ Surat Pekeliling Pemilihan dan kemasukan kanak-kanak ke kelas prasekolah tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996(Akta 550) dan SPI Bil. Langkah kerahsian bagi pengidap penyaki (contoh HIV) 3. 2.2.4 2.6. • Pungutan Insuran – Perlindungan kepada murid prasekolah 2. Tiada Pungutan Wang Tanpa Kebenaran Pendaftar Sekolah & Guru 2.5.5. Langkah-langkah kawalan wabak penyakit – Sediakan borang-rujuk pihak berkuasa kesihatan. pihak sekolah hendaklah memberhentikan murid dengan cara mengeluarkan notis kepada ibu bapa/penjaga.2.2. **** Tiada dalam Pekeliling – Tindakan BPSH _Surat Siaran/Pekeliling 2. 2.2. Pentadbiran Am 6 .6.2.7.7 Kesihatan 2.1 Pakaian seragam prasekolah mesti mengikut jadual yang ditetapkan 2.6 Pakaian 2.2. Pendidikan Percuma 2.2.7.3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok bagi semua pelajar sekolah kerajaan dab bantuan kerajaan.2 Kanak-kanak prasekolah mesti memakai kasut dan sarung kaki setiap hari.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Syarat kemasukan prasekolah ke Sek.1 Struktur Organisasi GURU BESAR PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKURIKULUM PRA 3 PRA 2 PRA 1 GURU PRA GURU PRA GURU PRA PPM PPM PPM Prasekolah yang berada di Sek. Menengah/SM Teknik/Vokasional/SABK adalah tanggungjawab pentadbir sekolah berkenaan di mana prasekolah itu berada. Menengah/SM Teknik/Vokasional/SABK Keutamaan kemasukan seperti syarat sedia ada. 7 .3.

c. bantuan makanan . keselamatan . elaun . c. Membantu Guru Besar / Pengetua mengikut fungsi masing – masing meliputi cawangan-cawangannya. ceria dan semua peralatan berfungsi. kewangan . Menjalin hubungan baik antara pihak sekolah . 3. h. PCG dan penyelenggaraan/baik pulih. e. kurikulum dan kokurikulum. Guru Besar / Pengetua membuat pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah .1 Guru Besar Guru besar adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut: a. d. Membantu Guru Besar / Pengetua membuat penyeliaan dan pemeriksaan pengurusan prasekolah. Memastikan tatacara pengurusan aset alih kerajaan dilaksanakan seperti yang dikehendaki. b. Guru Besar yang dipertanggunjawabkan ke atas prasekolah di luar premis mempunyai tanggungjawab penuh ke atas pengurusan prasekolah berkenaan walaupun prasekolah beroperasi di luar sekolah. f. 3. g. Bertanggungjawab kepada kelas prasekolah di bawah jagaannya secara menyeluruh meliputi bidang pentadbiran .2.2 Penolong Kanan a. Membantu Guru Besar / Pengetua membuat pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah 8 . Memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan sepenuhnya dan pemantauan hendaklah dibuat secara berterusan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun . b. Memastikan kelas prasekolah di bawah jagaannya berada dalam keadaan selamat . kebajikan .2. prasekolah jagaannya dengan komuniti . Menyediakan anggaran belanja mengurus tahunan seperti gaji . i. j. Memastikan setiap kelas prasekolah di bawah jagaannya mempunyai seorang Pembantu Pengurusan Murid yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Memastikan guru yang mempunyai opsyen prasekolah mengajar di kelas prasekolah.2 Peranan & Bidang Tugas.3.

Menyediakan pengurusan kewangan . e. g. Memastikan Pembantu Pengurusan Murid melaksanakan tugas seperti yang ditetapkan .3.1. Memastikan P & P dijalankan mengikut kurikulum yang ditetapkan.2. f. c.3 Guru Penolong Prasekolah Guru prasekolah adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut : a.2. Membantu guru membuat lawaatan sususlan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-murid yang bermasalah 9 . Memastikan aktiviti kokurikulum ( koakademik ) dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Mengisi maklumat murid dalam SMPK.2. Memastikan keselamatan murid prasekolah terjamin. d.4.4 Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Pengurusan Murid bertanggungjawab ke atas tugas-tugas seperti berikut:3. ( Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Urusan Pentadbiran Kelas Prasekolah • • • • • • • • Membantu guru mendaftar kehadiran muridd-murid prasekolah setiap hari Membantu guru membuat inventori paralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah Melaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah Mengemas kini data dan maklumat bagi murid-murid prasekolah Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah Menghubungi agensi-agensi lain atau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan maklumat berkaitan prasekolah. b. Melaksanakan pengurusan murid .9/2003 ) 3.

2. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan. cawan. peralatan dapur. kesediaan dan perkembangan murid prasekolah. berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. peti ais dan sebagainya.2.• • 3. mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-ruang lain. Membantu mewujuddkan dan merangsang naluri ingin tahu.4. cerek. piring. mangkuk. kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. Mengemas dan membersihkan perkakasan seperti pinggan. • • • 3. Membantu guru prasekolah dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran Urusan Penyediaaan Makanan /Mengemas/ Membersih Menyedia dan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semua menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatklan diri secara aktif. selamat dan mengembirakan bagi merangsang bimbingan dan asuhan. Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. minat untuk meneroka dan menjelajah dalam kalangan murid prasekolah.2 • • • • • Membantu guru dalam menguruskan akaun dan prkara yang berkaitan dengan kewangan prase3kolah Merekodkan perbelanjaan dan ssumbangan yang diterima u ntuk prasekolah Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan Membantu menimbulkan suasana yang selesa. Membantu memilih dan menyeddiakan bahan-bahan serta peralatan yang sessuai dengan keperluan.4.3 • • • 10 .

............... 3..........2.............) • Jawatankuasa prasekolah (...............................................) • Penyelenggaraan (............) • Takwim tahunan dan rancangan tahunan • Aktiviti tahunan berserta laporan dokumentasi • Perincian tugas guru dan PPM (.......... Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.• Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas. tutur bahasa dan kekemasan diri.........) • Kewangan(Akta Prosedur Kewangan 1957/Arahan Perbendaharaan/Pekeliling Kewangan KPM................................... Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih................) • Jawatankuasa kurikulum prasekolah (................................................... 3..................................4....) 11 ...............3..... Sistem Fail: Fail-fail yang dicadangkan untuk kelas prasekolah • Pekeliling berkaitan pengurusan prasekolah( SPI......... Berusaha untuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku......................................) • Kursus /Bengkel/Mesyuarat (..) • Inventori (Akta Prosedur Kewangan 1957/Arahan Perbendaharaan/Pekeliling Kewangan KPM........... Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas.......... Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah.....4 Urusan Menjaga Hal Ehwal Murid • • • • • • Melayani kerenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.........) • Pendaftaran murid( SPI..............................

.. menyelia.. keselamatan..1 4...1 . memeriksa serta mendapatkan kerjasama daripada agensi lain ang berkaitan (Seperti Jabatan Bom & Penyelamat/PBT/JKR/JPAM Rujukan: Buku Konsep dan Sekolah Selamat-SPI Bil.4.2 Memastikan bangunan prasekolah berada dalam keadaan selamat Memantau.. 6/2000 dan Bil.) a.3. Komuniti setempat c... • Menubuhkan jawatankuasa waris kelas prasekolah dalam kalangan ibu bapa yang ada murid di kelas prasekolah ( Punca kuasa. 4. Kesedaran ibu bapa untuk menggalakkan murid datang ke kelas prasekolah: • Memberikan khidmat nasihat dengan mengadakan sesi perjumpaan berkala dengan ibu bapa untuk memberikan keyakinan dan kesedaran kepada ibu bapa berkenaan. keceriaan & kebersihan yang dapat membantu aspek pengajaran dan pembelajaran. sesuai untuk pelaksanaan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta 12 4....3 .4/2002 4. Khidmat Runding Cara.. Keselamatan Bangunan i) Bangunan konkrit (batu) ii) Bangunan kayu iii) Bangunan separa kayu dan separa konkrit iv) kabin v) Binaan bahan komposit – prasekolah rumah panjang / pusat komuniti Premis yang dibina hendaklah mengandungi ruang yang sempurna..... Ketua kampung / JKK/Tuai Rumah d.UNIT HEM bagaimana cara untuk melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam prasekolah) ( Kena adakan perbincangan dengan pihak agensi yang terlibat) 4. Ibu bapa /penjaga b.-PU(A) 118/98 tidak terpakai bagi keperluan ini rujuk memo PUU KPM bertarikh ..3. Murid prasekolah (Dapatkan Maklumat daripada Unit Kaunseling.. Pengurusan Fizikal Mengamalkan dan membudayakan konsep 3K...

Bagi muridmurid yang menggunakan jalan air. 2. Hanya waris yang sah atau wakil yang diberi kebenaran sahaja boleh mengambil muridmurid prasekolah (perlu sediakan prosedur) 9. TNB dan Pelan laluan kecemasan dipamerkan ditempat yang mudah dilihat. Langkah-langkah keselamatan bangunan 1. 13.mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Kerja Raya. Pembinaannya mesti mengambil kira keperluan orang kurang upaya (OKU) seperti laluan kerusi roda.3. tandas dan rel pemegang (railing) yang dapat digunakan oleh semua golongan murid. 4. Alat pemadam api diselenggara secara berjadual 7. jaket keselamatan yang mencukupi dan selamat digunakan perlu disediakan. Insurans untuk murid perlu ada. Pengawal lalu lintas merangkap pengawal keselamatan perlu ada di premis tersebut untuk menjamin keselamatan murid-murid prasekolah. Klinik Kesihatan. 4. Rujuk buku Dokumen Spesifikasi Bangunan dan Peralatan. Longkang di sekeliling bangunan hendaklah bertutup 2. Keselamatan Murid.2. 1. Pendawaian elektrik diselenggara secara berjadual 6. Atap/bumbung yang bocor perlu diganti 5. Kawasan taman permainan luar mesti berpagar 3. Keselamatan Ruang P & P 13 . Setiap premis mestilah diselenggara dengan ubat pembasmi serangga dan haiwan perosak secara berkala Nombor telefon Polis. Pemeriksaan saluran hos tong gas hendaklah dijalankan secara berkala. 14. 10.3. Pintu rintangan/kalis api perlu disediakan (terutama pintu bahagian dapur) 8. Bomba. Kamera litar tertutup (CCTV) perlu dipasang di luar premis (mengikut keperluan) 11.3. Pintu dan tingkap premis hendaklah dipasang jeriji dan mudah dibuka dari dalam supaya jeriji tersebut tidak menjadi perangkap apabila berlaku kebakaran/kecemasan. Latihan kecemasan/kebakaran dan lain-lain 4.

letakkan papan tanda TIDAK SELAMAT DIGUNAKAN.8. 3.5. Aspek kebersihan yang perlu dimabil pehartian adala seperti berikut: 14 . 4. Keselamatan Bekalan Air. 2. 3.3. Mengandungi bahan asas seperti pembalut luka dan krimpencuci luka sahaja.4. 4.3.3. 1. 4.3.3. 4. Peti pertolongan cemas mestilah lengkap dan kandungan sentiasa dikemaskini dan tidak melampaui tarikh luput. 2. 4. Paip air ditutup selepas digunakan. Tempat pendaratan pengguna perlu dilapisi dengan rubber tiles. 4.9. Elakkan tanaman yang beracun dan berduri di kawasan taman permainan.6. Semua sambungan peralatan elektrik hendaklah diletak ditempat yang terlindung. Tabung gas dan salur getah gas diselenggara bagi mengelakkan kebocoran. Susunan peralatan dapur bersesuaian 2. Bagi yang telah rosak. Keselamatan Generator. Pastikan semua alat permainan luar selamat digunakan. 2. Hendaklah diletak tempat yangmudah dilihat dan dilabelkan. Peralatan perabot berada dalam keadaan selamat.7. Pintu tandas sentiasa ditutup 3.3. Pastikan peralatan letrik berada dalam keadaan selamat 5. Pintu tandas dari dalam mudah untuk dibuka. Keselamatan Kawasan Permainan Luar 1. Ruang pengaliran udara seperti tingkap dibuka 3. 4. Perigi hendaklah sentiasa ditutup atau dipagar. Barang-barang yang disimpan di dalam stor hendaklah teratur dan dilabel 4. Peralatan yang tajam disimpan ditempat yang selamat selepas aktiviti P & P.1. Lantai berada dalam keadaan bersih dan dialas dengan non slippery floormat. Keselamatan Ruang Penyimpanan Barang. Keselamatan Ruang Tandas 1. 1. Alat Pemadam Api bersaiz kecil ( 1 kg ) 4. Keselamatan Ruang Dapur 1.

Peralatan berada dalam susun atur yang kemas dan menarik.4.5. Pinggan. Rak penyimpanan makanan. tanpa sawang dan habuk.4. 4. (Kipas dan lampu) 7.4. Pam/curah tandas selepas digunakan 5. Lantai ruang penyediaan makanan hendaklah dilap setiap hari dengan cecair anti kuman 7. Bangunan kelas prasekolah sentiasa bersih dan kemas 4. Rumput sentiasa dalam keadaan pendek dan kemas. Lantai dan tingkap sentiasa dicuci/dilap dengan menggunakan cecair pencuci anti bakteria 4. 3.4. Tandas perlu dibersihkan setiap hari dan diletakkan pewangi dan dilap dengan antikuman. 2.4. Lantai. Kerusi dan meja murid bersih dan selamat 4. Peralatan memasak dibersihkan selepas digunakan.1.3. Tandas perlu dibersihkan secara berkala. 3. Kebersihan Tandas 1.4. Cecair pencuci tangan anti bakteria disediakan di dalam tandas dan sinki 4. Kebersihan Ruang P & P 1. sinki dan cermin sentiasa dicuci/dilap dengan menggunakan cecair pencuci anti bakteria 3. 2.4. mangkuk dan cawan murid dibersihkan selepas digunakan 3. Penyimpanan bahan kering dan basah di tempat yang bersesuaian 6. 6. Sisi tepi kaunter hendaklah dilapik dengan sejenis getah atau plastic pvc 8. Lantai dan tingkap hendaklah sentiasa dicuci/dilap 5. Ruang pengajaran dan pembelajaran hendaklah dialas. Berus gigi hendaklah disimpan di dalam bekas yang bertutup. Kebersihan Dapur 1. Kebersihan Kawasan Permainan Luar 15 . Longkang sentiasa dicuci dan bersih.2. Kebersihan Fizikal Bangunan 1. 4. Cermin di ruang urus diri hendaklah diletakkan sesuai mengikut ketinggian murid 4 hingga 6 tahun. 4. Mengadakan sudut-sudut pembelajaran yang ditetapkan dan berubah mengikut tema dalam Kurikulum Prasekolah 2. 2. mangkuk tandas. dapur dan peti sejuk mesti dalam keadaan bersih. Kelas hendaklah sentiasa bersih. Tong sampah yang bertudung dan hendaklah sentiasa bersih 5.

3.6. Perigi (jika ada) hendaklah dibubuh ubat pembunuh jentik-jentik (abate).6.5. Ruang-ruang tersebut adalah seperti berikut: Ruang penyediaan makanan .Tandas Kumbahan ** sistem perkumbahan sekolah pedalaman Pendawaian Alat pemadam kebakaran Permainan Luar Saluran perpaipan Padang permainan Tempat pelupusan sampah Pokok-pokok yang berduri atau 16 .Ruang urus diri . Keceriaan (luaran dan dalaman) Setiap ruang di dalam kelas prasekolah hendaklah dalam keadaan ceria supaya timbul suasana yang kondusif untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran . 4.Ruang penyimpanan .1. Langkah-langkah keceriaan.Sick bay Taman sains/kebun hendaklah dijaga.Ruang permainan luar . Langkah-langkah Penyelenggaraan. 2. 4. 4.5. beracun adalah dilarang. 4.4. Rumput berada dalam keadaan pendek dan kemas Tanaman hiasan yang bersesuaian dan selamat Wujudkan taman sains Ruang permainan luar yang berturap hendaklah dibersihkan setiap hari manakala yang berumput pula perlu dipotong tiga minggu sekali. Kebersihan Bekalan Air.Ruang tamu .Ruang makan .1. Penyelenggaraan Bangunan/Fizikal Peralatan Perabot . 4.

atau thumb scan untuk pentadbir.8. Buku Pergerakan Pentadbir/guru & PPM hendaklah disediakan dan diletakkan dikelas prasekolah. kad perakam. • • • 5. kesihatan dan JKR.1. 4. Rekod Pergerakan .1 Promosi : Promosi pendaftaran murid boleh dibuat melalui Iklan / Hebahan / Brosur / Pamplet / Kain rentang. 3. Kelulusan pihak PBT (OP) – permit menduduki Bomba Kesihatan JKR (CF) Pastikan premis yang diduduki mendapat kelulusan dari pihak berkuasa tempatan. ** 5. Buku rekod keluar masuk murid prasekolah hendaklah disediakan supaya pergerakan murid dapat dipantau.8. Buku Rekod Kehadiran 1.Sediakan jadual penyelenggaraan berbentuk carta gantt atau senarai pemantauan bagi setiap aspek di atas. ` Masukkan contoh buku kehadiran. buku pergerakkan PENDAFTARAN MURID : Pihak institusi perlu membuat tindakan berikut : 5. Buku pelawat hendaklah disediakan untuk merekod nama pelawat dan tujuan melawat kelas prasekolah.2 Contoh Iklan Contoh hebahan Contoh brosur Butir-butir yang perlu ada : 17 . Setiap kelas prasekolah hendaklah menyediakan buku kehadiran/kedatangan untuk murid. 4. 4. Piawaian bangunan-Perlu ada mesyuarat dengan agensi terlibat. buku pelawat. Setiap kelas prasekolah hendaklah menyediakan buku kehadiran/kedatangan. 4.7. guru & PPM(untuk prasekolah di luar premis) 2. pihak bomba.

Pekan Sehari. Warganegara Malaysia . Portal Jabatan Pelajaran Negeri dan PPD *** contoh iklan Syarat-Syarat kemasukan Ke Kelas Prasekolah KPM Syarat-syarat yang melayakkanSeorang kanak-kanak itu mengikuti kelas prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut: i.3. Merit berdasarkan ranking pendapatan ibubapa/penjaga dari rendah ke tinggi.2 Tempat awam seperti dewan orang ramai. kedai. Mengikut pendapatan perkapita berdasarkan pendapatan Garis Kemiskinan.2.2. 5.3 Jangkamasa Pendaftaran (Tarikh ). 5. masjid.1 Surat edaran kepada ibu/bapa/penjaga melalui murid 5. iv.2. Pasar Tamu. Nama Prasekolah / Pusat . Kadar jumlah murid bagi setiap kelas ialah tidak 18 . 5.Merujuk kepada peraturan-peraturan (penerimaan kemasukan murid ke sekolah rendah). Kanak-kanak yang mencapai umur 4 dan 5 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa.3.2. Pasaraya. rumah ibadat. persimpangan. Pasar Tani. pagar sekolah dan lain-lain tempat yang sesuai. 5.4 Waktu Pendaftaran.5. 5. iii.2 Tajuk (Permohonan Kemasukan Ke Kelas Prasekolah Tahun 2011 5. ii.jalan. 5. 5. Walau bagaimanapun keutamaan diberi kepada kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Pasar Malam.6 Dokumen-dokumen yang perlu dibawa (Surat Beranak / Mykid /Siji l Anak Angkat).3.2.2.3.3 Tempat atau lokasi meletakkan iklan / Hebahan / Brosur / Pamplet / Banner.5 Tempat Pendaftaran.1 ).

v. Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa prasekolah 19 .lebih daripada 25 orang.

Mengeluarkan surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah kepada ibu bapa/penjaga melalui sekolah berkenaan. o Tindakan JPN Dokumen Yang Diperlukan Surat Siaran - JPN Guru Besar Borang Permohonan Kain rentang /pengumuman semasa perhimpunan sekoah - - o Guru Besar o Guru Besar / PK 1 / Guru Prasekolah - Pemilihan murid dibuat prasekolah (G/B. oleh AJK & Guru Borang Permohonan Kemasukan Ke Kelas prasekolah/Sijil Lelahiran Slip Gaji ibu bapa/penjaga/Penyata Pendapatan yang telah disahkan Kad Pengenalan ibu bapa / penjaga o Menghantar borang kemasukan murid yang dipilih ke PPD untuk pengesahan. Menyediakan borang kemasukan ke o kelas prasekolah. Menyemak borang permohonan dan kembalikan borang yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapkan.PROSES KERJA Proses permohonan yang disediakan sebagai panduan kemasukan ke kelas prasekolah: Proses Kerja Mengeluarkan Surat Siaran ke sekolah o . P/K Prasekolah). Membuat hebahan / siaran / iklan kepada ibu bapa / penjaga. masyarakat sekitar dan sekolah-sekolah yang berdekatan Menetapkan tarikh tutup penyerahan borang ke sekolah.sekolah untuk pengambilan murid -murid prasekolah. Guru Besar / PK 1 / Guru Prasekolah - o o Guru Besar JPN / PPD / Sekolah Surat tawaran/ borang jawapan penerimaan 20 .

o Guru Besar / Guru Prasekolah Guru Besar / Guru Prasekolah 21 . Membuat pendaftaran murid di kelas prasekolah o - Surat Siaran - o Memastikan AJK Prasekolah mengadakan orientasi murid prasekolah di sekolah masing-masing.Proses permohonan yang disediakan sebagai panduan kemasukan ke kelas prasekolah: Proses Kerja Menerima jawapan penerimaan o tawaran dari ibu bapa/penjaga. Menghantar data sebagai rekod. murid ke BS o Tindakan JPN / PPD / Sekolah JPN / PPD / Sekolah Guru Besar / Guru Prasekolah Dokumen Yang Diperlukan Surat jawapan permohonan Data murid prasekolah Surat Siaran - - Mengeluarkan surat siaran kepada ibu bapa/penjaga murid.

JPN menyediakan prasekolah. TAMAT 22 .sekolah untuk pengambilan murid -murid prasekolah pada bulan Jun setiap tahun.CARTA ALIRAN KERJA ____________________________________________________________________________ CARTA ALIRAN YANG DISEDIAKAN UNTUK PELAKSANAAN KELAS PRASEKOLAH KPM MERANGKUMI: MULA JPN mengeluarkan Surat Siaran ke sekolah . masyarakat sekitar dan sekolahsekolah yang berdekatan setiap Julai . Menyediakan laporan mesyuarat pemilihan. Sekolah menetapkan tarikh tutup penyerahan borang ke sekolah. Membuka Permohonan kemasukan ke kelas prasekolah Menyemak borang permohonan dan kembalikan borang yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapkan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Menghantar keputusan akhir status permohonan kepada pemohon. borang kemasukan ke kelas Sekolah membuat hebahan / siaran / iklan kepada ibu bapa / penjaga. Menghantar laporan berkaitan keputusan akhir Menyimpan salinan laporan.

1 Pihak pentadbir boleh mendapatkan Pengasuh Sambilan apabila PPM tidak hadir bertugas atas sebab : i. ii. vi. iii.2 Guru Tahap 1 di sekolah tersebut diarah mengajar ke kelas prasekolah dan tempatnya diganti dengan GSTT. JPN perlu memohon peruntukan elaun pengasuh sambilan dibawah OS29000 (ABM Kewangan) . iv.2 Maklumat Tambahan untuk integrasi .6. iv. (Hanya guru bertauliah sahaja dibenarkan mengajar di prasekolah) 6.1 Guru 6. iii.1. cuti bersalin cuti sakit berpanjangan yang disahkan oleh doktor kerajaan cuti tanpa gaji yang diluluskan Cuti haji ** rujuk surat pekeliling yang berkaitan.1 Pihak pentadbir perlu memastikan terdapat guru ganti di kelas prasekolah jika guru prasekolah tidak hadir bertugas atas sebab : i.2. CUTI 6.1.1.3 Melantik GSTT dan diarah mengajar terus kelas Prasekolah (khusus untuk di pedalaman) 6. ii.BPKhas Pembantu Pengurusan Murid (PPM) 6.1.4 6. cuti bersalin cuti sakit berpanjangan yang disahkan oleh doktor kerajaan berkursus jangka pendek cuti rehat Cuti ganti Cuti haji 6. v.

1. Sektor Pengurusan Sekolah dan surat lantikan akan diuruskan oleh Unit Perjawatan.1. Surat permohonan calon.2.1.3. Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah 7.1. Syarat-Syarat Pengambilan PPM Sambilan 7. dan Syarat khas lulus Bahasa Melayu. 7. Salinan kad pengenalan calon. ii. iii. Surat permohonan PPM sambilan yang lengkap perlu dihantar ke Unit Pengurusan Prasekolah. Sektor Pengurusan Sekolah. . Pengambilan Kakitangan. Salinan *cuti bersalin/bertukar/cuti tanpa gaji/ cuti sakit berpanjangan Pembantu Pengurusan Murid. Surat cadangan akan diproses oleh Unit Pengurusan Prasekolah. 7. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengannya .1. Pihak sekolah memohon untuk mendapat PPM sambilan dari JPN dengan disertakan bersama : i. Sektor Khidmat Pengurusan Pendidikan/Pejabat Pelajaran Daerah Dapatkan contoh Borang daripada JPN Perak. iv.Tafsiran sakit berpanjangan-rujuk bab C Perintah Am 7.

Semua pembayaran gaji guru dan PPM di bawah skim berjawatan tetap dibayar melalui eSPKB 8.PENGURUSAN KEWANGAN 8. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup ( COLA ) untuk guru dan Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) mengikut kelayakan.1 Gaji (rujuk skim perkhidmatan dan gred gaji) 8.2 Elaun a) b) c) Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) (rujuk jadual skim perkhidmatan dan gred gaji) Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) (rujuk jadual skim perkhidmatan dan gred gaji) Bantuan Sara Hidup (COLA): (Penjawat Awam Tetap) .1. Sebagai pengurus sekolah guru besar perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab dalam mengurus kewangan tersebut. PERUNTUKAN DI BAWAH AKTIVITI PRASEKOLAH YANG DIURUSKAN OLEH SEKOLAH 8.1 Emolumen ( 10000 ) (Guru dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Merangkumi pembayaran gaji dan elaun. PENGURUSAN KEWANGAN Pengenalan Prasekolah mempunyai peruntukan kewangan sendiri.1. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA). Ia perlu diuruskan dengan sempurna mengikut prosedur yang betul.

d) Kategori A Kategori B Kategori C RM 300.4 Dokumen yang perlu dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Akauntan Negara (AG) a) Guru dan PPM lantikan baru Kew 8 Borang KWSP Salinan muka hadapan buku bank Penyata pengiraan gaji SG 20 . III. Pedalaman 1 Pedalaman 2 Pedalaman 3 RM 500.00 8. ii. ii.1.00 RM 1000.3 KWSP a) b) Majikan 12% Individu 11% (rujuk jadual KWSP) 8. Elaun Pembantu Pengurusan Murid Sambilan a) b) Mengisi kekosongan jawatan Menggantikan PPM yang bersalin/bercuti panjang . iii.00 RM 100.00 Elaun Pedalaman (Penjawat Awam Tetap) i.00 RM 1500.i.00 RM 200.1.

.90 sehari RM 4. III. Kadar Elaun : Elaun Pembantu Pengurusan Murid Sambilan dibayar berdasarkan kepada bilangan hari bekerja dalam sebulan dengan kadar a) b) c) Elaun harian ITKA RM 30. Pastikan tuntutan tersebut dibuat di bawah peruntukan aktiviti prasekolah (030201) 8.2.4.2 Dokumen yang perlu dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Akauntan Negara (AG) a.05 RM 8.1. e. d.70 RM 4.2.2.3. ii.8. g. f.30 8. Jika tersalah caj sila maklumkan ke PTJ masing-masing untuk tujuan jurnal.2. c. b.2.2. Kategori A Kategori B Kategori C RM 13.10 sehari COLA ( Semenanjung sahaja ) i. Tuntutan hendaklah dikemukakan ke PTJ masing-masing pada atau seburlum10 haribulan berikutnya setiap bulan 8. Kew 304 Kew 304A Penyata pengiraan gaji Jaduan kehadiran Laporan Perubahan gaji Salinan muka hadapan buku bank Borang KWSP (Borang A) – 2 salinan 8.

Kaedah Tuntutan a) b) c) d) e) f) Sekolah membuat permohonan ke unit kewangan JPN/PPD menggunakan Borang PS Asas permohonan dibuat berasaskan senarai nama murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Bahan-bahan yang boleh dibeli dengan menggunakan Bantuan PCG : a) Pembelian peralatan dan bahan habis guna untuk tujuan P&P b) Penyelenggaraan peralatan dalam dan luar bilik darjah dan lain lain peralatan bagi tujuan P&P .1 Bantuan PCG : a) Bantuan Perkapita ( PCG ) merupakan satu peruntukan kewangan untuk pembelajaran yang diperuntukan kepada setiap murid prasekolah samada sekolah bertaraf kerajaan atau bantuan kerajaan. b) 8.3.2. Borang tuntutan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke JPN/PPD selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.4. 8.3 Bantuan Murid : 8. lebihan tuntutan PCG tersebut perlulah dikembalikan ke unit hasil PPD/JPN.8.kadar tertentu ditetapkan bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh pihak sekolah.3. 8. Permohonan tambahan peruntukan hendaklah dibuat ke PPD/JPN selewat-lewatnya pada bulan Julai tahun semasa jika sekiranya permohonan awal tidak mencukupi bagi enrolmen untuk sesebuah kelas. PCG prasekolah diberikan kepada 25 orang murid setiap kelas manakala kelas integrasi pendidikan khas tujuh (7 ) orang setiap kelas dengan kadar RM 100.00 seorang murid setahun. Pelarasan tidak dibenarkan Jika bilangan murid tidak mencapai 25 orang setelah tuntutan diterima. Kadar.3. Baki Bantuan PCG yang bernarkan dibawa ke tahun hadapan hendaklah tidak melebihi 10% .3.3.

video tape.3. 5/2002 – Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah rujukan KP.c) d) Pembelian buku rujukan ensiklopedia.5. dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P Program dan lawatan yang berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan proses P&P samada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Tatacara perbelanjaan bantuan PCG: a) b) c) d) e) f) Sedia anggaran dan perancangan belanjawan aktiviti tahunan Dapatkan sebut harga / buat tinjauan harga Sediakan nota minta Sediakan pesanan kerajaan (LO) Dapatkan perkhidmatan atau perolehan Urusan bayaran .14(4) bertarikh 16 Oktober 2002 jadual 1C(1) 8.1573/17/Jld. e) Perolehan adalah dibenarkan dengan kadar terhad f) Rujuk pekeliling kewangan Bil.

JADUAL 1 KADAR BANTUAN PERKAPITA BAGI PRASEKOLAH BIL JENIS BANTUAN KADAR BANTUAN A BANTUAN PERKAPITA RM 100.00 SEORANG MURID SETAHUN CATATAN :Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang 1 kelas bagi prasekolah biasa dan 7 orang bagi prasekolah integrasi. BORANG PS TUNTUTAN BANTUAN PERKAPITA PRASEKOLAH .

1. Tarikh : Cop Sekolah : …………………………………………….NO..NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ________________________________ ________________________________ 2.NO.KOD SEKOLAH 3. BILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER TAHUN SEMASA PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN : ___________ MURID JENIS TUNTUTAN ASAS PERKIRAAN JUMLAH TUNTUTAN(RM) a) Bantuan Perkapita ________ Murid x RM 100 Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas prasekolah pada ____________ (nyatakan tarikh) adalah benar. AKAUN BANK : : : : ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ : ______________ MURID ATAU BILANGAN MURID YANG DIJANGKA 6. TELEFON SEKOLAH 4. (Nama dan Tanda tangan Guru Besar) .NAMA DAN ALAMAT BANK 5.

8.4 Bantuan Makan a) b) c) d) e) f) g) Bantuan makan diberikan kepada 25 orang murid setiap kelas perdana dan tujuh (7) orang bari kelas integrasi. Murid disediakan dengan 2 kali waktu makan. Cadangan menu perlu dipamerkan. Semua lebihan peruntukan makanan hanya boleh digunakan untuk perolehan bahan makanan atau pembelian makanan yang berkhasiat sahaja. Kadar bantuan makan ialah sebanyak RM 1.1 Kaedah Tuntutan a) b) c) d) e) f) Sekolah membuat permohonan ke unit kewangan JPN/PPD menggunakan Borang PS(BM) Asas permohonan dibuat berasaskan senarai nama murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. 8. Borang tuntutan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke JPN/PPD selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Makanan akan dimasak dan dihidangkan oleh PPM berdasarkan kepada menu yang disediakan. sarapan dan makan waktu rehat. Peruntukan bantuan makanan boleh dibuat hanya untuk perolehan bahan makanan sahaja. . Permohonan tambahan peruntukan hendaklah dibuat ke PPD/JPN selewat-lewatnya pada bulan Julai tahun semasa jika sekiranya permohonan awal tidak mencukupi bagi enrolmen untuk sesebuah kelas. Pelarasan tidak dibenarkan Jika bilangan murid tidak mencapai 25 orang setelah tuntutan diterima.80 untuk semenanjung dan RM 2. Sarawak dan Labuan sehari bagi seorang murid.4. lebihan tuntutan tersebut perlulah dikembalikan ke unit hasil PPD/JPN.05 untuk Sabah.

g) Rujuk pekeliling kewangan Bil.4.1573/17/Jld.4. Menu Menu yang dicadangkan adalah menu untuk dua minggu satu pusingan ( rujuk Jadual 3 ) . 6/2002 – Pemberian Bantuan Makan untuk pelajar rujukan KP.3 Tatacara perbelanjaan bantuan PCG: a) b) c) d) e) f) Sedia anggaran dan perancangan perbelanjaan bahan kering dan bahan basah Dapatkan sebut harga / buat tinjauan harga Sediakan nota minta Sediakan pesanan kerajaan (LO) Dapatkan perkhidmatan atau perolehan Urusan bayaran 8.14(4) bertarikh 16 Oktober 2002 jadual 1C(1) 8.4.2 Rekod pembelian bahan makanan hendaklah direkodkan dalam kad petak (KEW PS04) 8.4.

Jadual 3 Cadangan menu untuk tempoh 2 minggu HARI ISNIN MENU A SARAPAN AIR MILO + SUSU BISKUT FIBERMEAL MENU B SARAPAN NESTUM + SUSU MAKAN WAKTU REHAT NASI LEMAK/NASI KUNING (LAUK IKAN BILIS/AYAM + TIMUN) BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR SIRAP MAKAN WAKTU REHAT MEE GORENG/KUEY TEOW GORENG + TELUR/NUGGET/ DAGING + SAYUR BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN JUS BUAH-BUAHAN SELASA SARAPAN NESTUM + SUSU MAKAN WAKTU REHAT NASI AYAM SARAPAN SUSU + BISKUT PELBAGAI MAKAN WAKTU REHAT ROTI BAKAR SARDIN/TELUR BUBUR CHA-CHA/BUBUR KACANG .

BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR PUTIH BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR PUTIH RABU SARAPAN SUSU BISKUT FIBERMEAL SARAPAN MILO + BISKUT FIBERMEAL MAKAN WAKTU REHAT MEE HOON SUP/ MAKARONI/SPHAGETTI/KUEY TEOW + DAGING/UDANG/ BEBOLA IKAN AGAR-AGAR BUAH/PUDING MAKAN WAKTU REHAT NASI GORENG + TELUR/ UDANG/AYAM/DAGING DAN SAYUR BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN AIR SIRAP AIR PUTIH KHAMIS SARAPAN MILO + BISKUT FIBERMEAL MAKAN WAKTU REHAT NASI GORENG + SAYUR + TELUR/UDANG/AYAM/ SARAPAN MILO + BISKUT PELBAGAI MAKAN WAKTU REHAT MEE. HOON SUP/ MAKARONI / SPHAGETTI / KUEY TEOW SUP + .

DAGING BUAH-BUAHAN TEMPATAN/ IMPORT/BUAH-BUAHAN DALAM TIN JUS BUAH-BUAHAN BEBOLA DAGING /UDANG/ BEBOLA IKAN PUDING JAGUNG AIR PUTIH JUMAAT SARAPAN SUSU BISKUT MARIE/BISKUT CRACKER MAKAN WAKTU REHAT SARAPAN NESTUM BISKUT MARIE/BISKUT CRACKER MAKAN WAKTU REHAT SANDWICH TELUR/SARDIN/ ROTI BAKAR + HOT DOG/ ROTI BAKAR + TELUR NUGGET/TELUR DADAR/ROTI PEANUT BUTTER DAN JEM BUBUR CHA-CHA/BUBUR BUBUR KACANG KACANG AIR PUTIH AIR PUTIH .

4.BORANG PS (BM) TUNTUTAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BAGI TAHUN __________ 1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : __________________________ ___________________________________ 2. ______________________ ( Nama dan Tanda tangan Guru Besar Tarikh : ______________ Cop Sekolah : ) CATATAN :Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang 1 kelas bagi prasekolah biasa dan 7 orang bagi prasekolah integrasi. NO. Murid) x 200 hari x _________ (Kadar Bantuan) RM ______________ Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas prasekolah pada ____________ (nyatakan tarikh) adalah benar. NAMA DAN ALAMAT BANK : __________________________ __________________________ 3. AKAUN BANK BILANGAN MURID : : __________________________ _________________ ORANG JENIS TUNTUTAN ASAS PERKIRAAN JUMLAH TUNTUTAN b) Bantuan Makanan ________ (Bil. .

kelangkapan pejabat dan sebagainya Perolehan Perkhidmatan i) Perolehan perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu.1. kenderaan. penyewaan dan pengurusan bangunan. aktiviti atau projek Kerajaan seperti pakaian. 8. pengiklanan. pengangkutan dan sebagainya Syarikat yang ingin menyertai perolehan perkhidmatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan ii) iii) iv) . pencucian dan pembersihan.5.5 PENGURUSAN PEROLEHAN Pendahuluan Panduan Perolehan ini dihasilkan bertujuan untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada pengurus sekolah bagi memastikan peraturan perolehan bekalan/ perkhidmatan dipatuhi selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa. Jenis Perolehan Perolehan Kerajaan terbahagi tiga iaitu.8. Perkhidmatan perunding meliputi bidang-bidang seperti perunding pembangunan fizikal dan bukan fizikal Perkhidmatan bukan perunding adalah meliputi perkhidmatan seperti pengendalian kursus dan latihan. Bidang perkhidmatan terbahagi kepada dua iaitu perkhidmatan perunding dan bukan perunding.a) Perolehan bekalan i) b) Perolehan bekalan merangkumi barangan/peralatan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu program. penyenggaraan dan pembaikan.

Syarikat yang ingin menyertai perolehan kerja perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kepala dan sub-kepala berkaitan serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred yang berkaitan. jalan raya. tapak kawasan. . kerja-kerja perparitan serta juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan eletrikal. pelabuhan. Pembelian Terus 1.c) Perolehan Kerja i) Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja pembinaan seperti bangunan.000 (bekalan/ perkhidmatan dan kerja) Syarat-Syarat 1. lapangan terbang. ii) Kaedah Perolehan Perolehan Kerajaan terbahagi kepada empat (4) kaedah mengikut nilai perolehan dan syarat-syarat seperti berikut:- Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Sehingga RM50. empangan air.1 Berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) dan bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera Rujukan Pekeliling: i) Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil.

000 (bekalan/perkhidmata n) 2.1 Dipelawa secara sebut harga dikalangan sekurangkurang lima (5) pembekal tempatan yang berdaftar dengan MOF .Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat 12 Tahun 2007 ii) Arahan Perbendaharaan (AP) berkaitan Rujukan Jabatan: i) Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) ii) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) iii) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH). Sebut Harga RM50. iv) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA). Kementerian Pelajaran (KPM).000 – RM500. KPM 2.

000 – RM200.000 – RM100.4 Perolehan kerja kecil/pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam hendaklah dipelawa dikalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor RM20.000 dipelawa kepada sekurangkurangnya 5 pembekal bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera dengan keutamaan diberikan kepada pembekal Bumiputera 2.000 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya 5 pembekal tempatan bertaraf bumiputera 2.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat 2.3 Perolehan bernilai RM100.2 Perolehan bernilai RM50.000 – RM500.000 (Kerja) .

2.7 Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas F adalah .000 – RM500.000 (Kerja) (PKK) di bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). 2.6 Perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi RM50.5 Dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor tempatan Kelas E yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala berkaitan dan CIDB dalam gred berkenaan. 2.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat RM200.000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurangkurangnya lima (5) kontraktor tempatan yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub kepala berkaitan dan CIDB dalam gred berkenaan.000 – RM500.

2. Agensi hendaklah mengambilkira nilai perolehan setahun atau nilai kontrak. Jika kontraktor tempatan di daerah berkenaan tidak mencukupi kontraktor di daerah berhampiran/sempadan boleh dipelawa.9 Dalam menentukan kaedah perolehan sebut harga. Jika kontraktor tempatan di negeri berkenaan tidak mencukupi kontraktor di negeri berhampiran/sempadan boleh dipelawa. Agensi adalah dilarang memecah kecilkan .8 Maksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja untuk kontraktor Kelas E adalah kontraktor yang berdaftar dengan PKK di negeri berkenaan dan CIDB.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat kontraktor yang berdaftar dengan PKK di daerah berkenaan dan CIDB. 2.

KPM 3.1 Perolehan bekalan/ perkhidmatan yang melebihi RM500.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat perolehan bekalan/perkhidmatan atau kerja bagi mengelakkan pelawaa sebut harga/tender.000 (bekalan / perkhidmatan / kerja) 3.2 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak .000 setahun hendaklah diuruskan secara tender. Rujukan Pekeliling: i) SPP Bil. 3. Tender Melebihi RM500. 5 Tahun 2009 ii) Arahan Perbendaharaan (AP) berkaitan Rujukan Jabatan: i) ii) iii) iv) PPD JPN BPSH. KPM BPPA.

4 Kontraktor hendaklah berdaftar dengan PKK dan CIDB dalam kelas dan gred yang ditetapkan dalam mengikut nilai tender 3. tender hendaklah dipanggil dikalangan panel sahaja.3 Bagi perolehan kerja.6 Tender kerja yang dianggar . tender hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan 3.5 Tender kerja yang dianggar bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik bumiputera 3.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat panel di dalam Pekeliling Kontrak Penbendaharaan. 3.

atau ii) syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara.Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat bernilai RM30 juta hingga RM50 juta hendak dipelawa kepada: i) syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara.7 Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta . iaitu syarikatsyarikat yang ditubuhkan di Malaysia oleh warganegara dengan pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah. 3.

2. 8. Tatacara Perolehan a) Perolehan Secara Belian Terus .Bil Kaedah Perolehan Had Nilai Perbelanjaan Setahun Perolehan Syarat-Syarat hendaklah dipelawa: i) syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. atau iii) syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira samada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarikat pegangan ekuiti tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah. atau ii) syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia.5.

10 Tahun 2008 b) Perolehan Sebut Harga i) Merancang dan mengenalpasti item.1 AP 184. 12 Tahun 2007 PP Bil.2 SPP Bil. .i) ii) iii) iv) v) vi) Merancang perolehan dan mengenalpasti item Memastikan tidak dipecah kecil Memastikan pembelian tidak melebihi RM50.000 setahun bagi satu item Membuat kajian untuk mengenalpasti pembekal yang menawarkan harga/peralatan yang menepati criteria Mengemukakan laporan spesifikasi dan harga untuk kelulusan jabatan Mengeluarkan pesanan Tempatan (LO) kepada pembekal vii) Menerima dan memeriksa peralatan/perkhidmatan yang dipesan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan viii) Membuat pembayaran ix) Menyediakan laporan bulanan pembelian terus kepada Ketua Jabatan dan salinan kepada Unit Audit Dalam pada setiap 3 bulan Rujukan AP 173.

iaitu seorang pengerusi dan dua (2) ahli. ix) Keahlian JPT hendaklah tidak kurang dari tiga (3) orang.ii) iii) iv) v) vi) Menyediakan dokumen sebut harga (Lampiran Q . viii) Perlantikan ahli jawatankuasa penilaian hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JPT) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKH). Keahlian JKSH terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) pegawai dimana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang dilantik atas nama jawatan secara tahunan/dua tahun sekali.AP170) Agensi hendaklah mempamerkan pemberitahuan sebut harga di papan kenyataan awam agensi selain daripada mempelawa kepada penyebut harga yang telah dikenalpasti. xiii) Ahli JKSH hendaklah menimbang dan memilih harga yang paling menguntungkan kerajaan. Setiap keputusan hendaklah sebulat suara. Menetapkan tarikh dan masa tutup sebut harga dan membuka sebut harga secepat mungkin oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga (JKPSH). Menyediakan Kertas Taklimat Sebut Harga untuk dibentangkan kepada Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH). Satu penyebut harga hanya dibenar mengemukakan satu tawaran sebut harga. vii) Semua sebut harga yang diterima hendaklah dikaji dan dinilai oleh jawatankuasa penilaian sebelum syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH). JKSH hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal bagi Kementerian/Jabatan. Manakala JKH hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. . Tempoh sebut harga sekurang-kurang tujuh (7) hari berturut-turut. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. Perbincangan dan keputusan JKSH hendaklah dicatat dalam minit dan ditandatangani oleh pengerusi dan ahli. x) xi) xii) JKSH tidak boleh menganggotai JKPSH dan jawatankuasa-jawatankuasa lain. JKPSH hendaklah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua pegawai yang mana salah seorang daripadanya pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional.

xv) Agensi hendaklah mengadakan satu kontrak formal bagi perolehan bekalan/perkhidmatan bermasa atau perolehan kerja untuk ditandatangan selaras dengan AP 176. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja/bekalan/perkhidmatan. 190(c). 190(b) (i) dan (ii).5(i) dan (ii). 179.1 (c).000 yang mana berkenaan mengikut syarat-syarat tertentu. 180.000 atau RM100. 201. xvii) Bayaran pendahuluan boleh diberi 15% sehingga 25% daripada nilai kontrak maksimum RM50. xvi) Bon Pelaksanaan hendaklah dikenakan bagi perolehan bekalan/perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi RM200. 176. 170. • Jenis perolehan (bekalan/perkhidmatan) • Memastikan perolehan dirancang tidak dipecahkecil untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender • peruntukan kewangan .1(a)-(c). 171.2(d) dan 202. xviii) Agensi hendaklah menyediakan rekod lengkap yang mengandungi maklumat perolehan seperti nama pembuat/pembekal/kontraktor. 5 Tahun 2009 AP 170. c) Perolehan Secara Tender i.xiv) Setelah keputusan dikeluarkan. Pesanan Kerajaan/Inden Kerja hendaklah dikeluarkan dengan segera kepada pembuat/pembekal/kontraktor yang berjaya. Merancang perolehan Jabatan secara tahunan dengan menyenaraikan. 181.1(e).000 mengikut peraturan yang berkuatkuasa.2(c).1.3(a)-(c).3.1 (d) dan (e) dan AP180. 200. Rekod tersebut hendaklah disimpan dan dikemaskini oleh agensi dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan Rujukan SPP Bil. nilai perolehan dan sebagainya.1.

• Tarikh tender dipelawa • carta/jadual perancangan/pelaksanaan menentukan jangkaan proses tender dipelawa dan pertimbangan Lembaga Perolehan Kementerian Pelajaran (LPKPM) ii. tarikh dan masa dokumen dijual Tempat. Menubuhkan Jawatankuasa Spesifikasi (JKS) bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal untuk tiap-tiap perolehan. Memastikan Jabatan membuat pembelian dengan kontrak pusat/kontrak panel bagi perolehan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. iii. spesifikasi dan lain-lain maklumat yang diperlukan. Kandungan iklan seperti. tarikh dan masa tutup tender a) b) c) d) e) f) Nama agensi . Mengiklankan tender di akhbar sekurang-kurangnya satu akhbar utama Bahasa melayu dan bagi tender antarabangsa pula diiklankan sekurang-kurangnya dua akhbar harian utama dengan satu Bahasa Melayu dan satu akhbar Bahasa Inggeris. Tajuk tender Jenis tender Syarat-syarat kelayakan pretender Tempat. Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah di larang. Menyediakan dokumen tender yang lengkap mengandungi maklumat arahan kepada petender. iv. Pelantikan ahli JKS hendaklah dibuat secara rasmi oleh Pegawai Pengawal. tarikh dan masa lawatan tapak g) Tempat. Keahlian terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakkan. Memastikan peruntukan telah diluluskan samada daripada peruntukan belanja mengurus atau pembangunan. iv) v) vi) JKS bermesyuarat menyediakan spesifikasi dan menyediakan kriteria Penilaian Teknikal.

x) Tugas JKPT adalah membuka tender dan memastikan segala prosidur pembukaan tender dipatuhi. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. iaitu seorang pengerusi dan dua ahli. xiv) Ahli JKP Teknikal perlu membuat penilaian terperinci berdasarkan kepada spesifikasi perolehan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender manakala ahli JKP Harga perlu membuat penilaian harga berdasarkan perkara seperti syarat pembayaran. xiii) Ahli jawatankuasa penilaian hendaklah terdiri pegawai yang mahir.* Tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari tarikh lawatan tapak daripada tarikh dokumen dijual atau vii) Menyediakan peti tender dan diletakkkan di tempat strategik. Ahli JKP Teknikal dan JKP Harga hendaklah dilantik secara rasmi oleh Ketua Jabatan. harga pasaran terbuka. . Tender yang lewat diterima dicatat perkataan “LEWAT”. diskaun. kadar pembayaran. tempoh. tarikh dan masa ditutup. dilabel dengan tajuk. JKPT hendaklah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua pegawai yang mana salah seorang daripadanya pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional. xii) Penilaian tender dibuat oleh dua jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKP Teknikal) dan Jawatankuasa Penilaian Harga (JKP Harga). xv) Tempoh penilaian hendaklah disiapkan tidak melebihi tiga puluh hari (30) dari tarikh tawaran dikemukakan kepada jawatankuasa penilaian. keupayaan pretender dan lain-lain. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan yang ditender. viii) Tender ditutup tepat pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ix)Jawatankuasa Pembuka Tender (JKPT) hendaklah membuka tender sebaik sahaja tender ditutup. Manakala JKP Harga hendaklah tidak kurang daripada dua orang. Memastikan peti tawaran dikunci dengan dua kunci yang berbeza dan dipegang secara berasingan oleh dua pegawai. Keahlian JKP Teknikal hendaklah tidak kurang dari tiga orang. xi)Mempamerkan Jadual Pembukaan Tender di papan kenyataan agensi tanpa nama petender.

6. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) a) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi tatacara pengurusan perkara-perkara seperti. xvii) xviii) Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) kepada petender yang berjaya.6.xvi) Menyediakan Kertas Taklimat Tender dan membentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Tender.6. Penyimpanan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Aset Pelupusan Aset Kehilangan dan hapus kira 8. PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 8.KEW/PK/PP/1100/ 000000/10/31 JLD.9(26) bertarikh 24 April 2008 8. xx) Rujukan Melaksanakan pentadbiran kontrak SPP Bil. Mendapatkan Bon Pelaksanaan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh SST.• • • • • • Penerimaan Aset Pendaftaran Aset Penggunaan. xix) Menyediakan dokumen kontrak untuk ditandatangan oleh pihak Kerajaan dan pihak kontraktor. Pegawai Yang Terlibat Dalam Pengurusan Aset . 5 Tahun 2007 Surat Perbendaharaan S/K.1.23 SK.2.

3. 3. 4. 2. 2. 5. Bil Pelantikan 1. Pegawai Penerima Pegawai Stor Pegawai Pengangkutan c) Kaedah Pelantikan i) Secara manual: dan . Pegawai Aset Pegawai Pemeriksa Lembaga Pemeriksa Pemverifikasi Stok Jawatankuasa Penyiasat Tempoh Tiada had tempoh Dua Tahun Dua Tahun Dua Tahun Mengikut Keperluan Bilangan Pegawai Seorang setiap PTJ Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang Sekurang-kurang 2 orang b) Pelantikan Pegawai Aset Oleh Ketua Jabatan i) Pelantikan pegawai-pegawai aset oleh Ketua Jabatan adalah seperti berikut: Tempoh Tiada had tempoh Tiada had tempoh Tiada had tempoh Bilangan Pegawai Seorang setiap PTJ Seorang setiap PTJ Seorang setiap PTJ Bil Pelantikan 1.a) Pelantikan Oleh Pegawai Pengawal i) Pelantikan pegawai-pegawai aset oleh Pengawai Pengawal adalah seperti berikut.

PA-17 dan dikemukakan kepada Urus Setia (BPPA) Tugas Semasa Pemeriksaan • • • • • Menyediakan dan mengemukakan Jadual Pelupusan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. dan Menandatangani KEW. Jawatan dan gred. dan . e) Lembaga Pemeriksa i) Keanggotaan • Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (1 pengerusi dan 1 ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset berkenaan. • Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Anggota Kumpulan Sokongan 1 atau yang setaraf. • • ii) Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.PA-17). Memerikasa aset dan rekod dalam tempoh 1 bulan Memastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan dikeluarkan. dan Kementerian/Jabatan. Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.ii) d) Melalui Sistem Pelantikan Pegawai Aset Maklumat Untuk Pelantikan i) ii) iii) iv) Nama. No. • Mempunyai kepakaran memeriksa aset jika perlu. Kad Pengenalan.

Jawatankuasa Penyiasat Jawatankuasa Penyiasat Hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan borang KEW. • Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA) dan Arahan keselamatan dipatuhi. Memeriksa sendiri tempat kejadian. i) Keanggotaan • • • ii) Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu bukan daripada Bahagian/Unit yang sama. • • dan • Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Tugas Jawatankuasa Penyiasat • • • • Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan.• f) Menandatangani kepada Urus Setia. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulang kejadian kehilangan. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan.PA-29 dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. dan Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan sebagai Pengerusi. .

6. dikira.8. dikira. diukur. ditimbang atau diuji serta merta oleh Pegawai Penerima dan disaksikan oleh Pegawai Lain sebelum disahkan penerimaan.PA-1 (Laporan Penerimaan) Tindakan Selepas Terima Aset • Pendaftaran 8. ditimbang dan diuji”. Tindakan Semasa Terima Aset • Sahkan penerimaan – Tandatangan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) • Memberikan pengesahan bersyarat “Diterima dengan syarat ianya diperiksa.4. Pendaftaran a) Peraturan Pendaftaran Aset . diukur. Jika terdapat kerosakan/perselisihan – isi borang KEW.6. Menyemak Pesanan Penghantaran (Delivery Order) dan Pesanan kerajaan (Local Order) dan memastikan barangan yang diterima menepati spesifikasi dan kuantiti yang telah ditentukan. dan Mendapatkan Surat Jaminan dan manual penggunaan / penyelengaraan daripada pembekal. Penerimaan a) Peraturan Penerimaan Daripada Pembekal i) Tindakan Sebelum Terima Aset • • • ii. dan • iii.3. Memastikan barang diterima diperiksa.

Punca Maklumat i) Aset Yang Dibeli • Pesanan Rasmi Kerajaan.PA-2). ii) Aset Yang Diterima daripada Sumber Lain • • • Salinan Daftar jika diterima secara pindahan. dan • Dokumen lain yang berkaitan Aset Yang Disewa Beli • • iii) Surat Ikatan Perjanjian. dan Borang Daftar Inventori (KEW. • Invois.PA-3) . • Kad Jaminan. pendaftaran berasaskan maklumat di fizikal aset atau sumbersumber lain yang berkaitan. Salinan surat kelulusan menerima hadiah. • Dokumen Kontrak. • Manual Pengguna. iv) Aset Yang Belum Berdaftar • Sekiranya tiada punca maklumat. c) Dokumen Pendaftaran Pendaftaran aset yang perlu direkodkan adalah seperti berikut: i) ii) Borang Daftar Harta Modal (KEW. dan Dokumen lain yang berkaitan. • Nota Serahan. dan Salinan Sijil Lucut Hak oleh mahkamah.i) b) Pendaftaran aset hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.

PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW. Pendaftaran Peringkat Jabatan. • Pemeriksaan aset. iii) Salinan KEW. dan • Hapus kira e) Pelabelan Aset • Tatacara pelabelan aset dibuat seperti berikut. Daftar hendaklah dicetak. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset dibawah kawalan.PA-2 dan KEWPA-3. Daftar aset dikemaskini bila berlaku: • Penambahan / penggantian / penaiktarafan.PA-5) disediakan. dan Ditandatangani oleh Ketua Jabatan d) Urusan Pendaftaran Tindakan atas urusan pendaftaran adalah seperti berikut: i) ii) Didaftar oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ menggunakan Borang KEW. Satu Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-5 dikemukakan secara tahunan seperti berikut • • • iv) Pendaftaran di peringkat PTJ dikemukakan kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. . dan Pendaftaran di peringkat Kementerian. • Pelupusan. kumpulkan senarai daftar PTJ beserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-4 dan KEW. kumpulkan senarai daftar PTJ.• • • iii) Pendaftaran melalui sistem berkomputer Format yang sama diguna pakai.

Penyimpanan Dan Pemeriksaan . siri 9.Contoh KPM/SKCA/ABB2076/H/08/0001 Penjelasan Kod KPM SKCA08 ABB2076 H 08 0001 Definasi Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kod Tambahan (jika perlu) H-Harta Modal atau I-Harta Inventori Tahun Perolehan Aset Bilangan atau No.6.5 Penggunaan.

b) Penyimpanan i) ii) iii) iv) Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaanya atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal. Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan. vii) Peraturan mengenai pengunaan. pengurusan dan penyelengaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. Mengikut fungsi sebenar dalam manual. kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawab. daN viii) Pergerakkan aset. • Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-6). dan . Dikendalikan oleh Pegawai yang mahir dan berkelayakan. dan Melaporkan kerosakan dalam Borang Aduan Kerosakan (KEW.a) Penggunaan i) ii) iii) iv) v) vi) Bagi tujuan rasmi sahaja.PA-9) Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada ketua Jabatan. Aset yang menarik atau bernilai tinggi hendaklah sentiasa di bawah kawalan maksima. Perlu direkodkan. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.

dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar iii) iv) v) vi) Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa.PA-10 dan KEW. dan Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW. c) Pemeriksaan i) Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas: • • • ii) Fizikal. tepat dan kemaskini. dan Penempatan Tujuan pemeriksaan adalah untuk: • • • Mengetahui keadaan dan prestasi aset.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-12) kepada Pegawai Pengawal.PA-3 disimpan dalam fail kulit keras dalam kabinet berkunci. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.PA-2 dan KEW. Buku KEW.PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci. Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. Rekod. Ketua Jabatan mengemukakan KEW.PA-11) kepada Ketua Jabatan. . Memastikan setiap aset yang mempunyai daftar/rekod yang lengkap.v) Penyimpanan Daftar • KEW.PA-11 bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori (KEW.

Merekod penyelengaraan. dan viii) Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan peraturan dipatuhi.vii) Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan KEW. Merancang penyelengaraan. 8. Pemulihan (Corrective Maintenance) • Membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal b) Panduan Penyelengaraan i) Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan • • • • • Menyediakan senarai aset yang memerlukan penyelengaraan (KEW. membaiki atau menggantikan komponen atau sumber fizikal secara berjadual.PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.7. Menilai program penyelengaraan. menyelengara.PA-13). Melaksanakan program penyelengaraan. Penyelengaraan a) Jenis Penyelengaraan i) ii) Pencegahan (Preventive Maintenance) • Memeriksa. dan .

elektronik dan ICT. Pelupusan a) Dokumen untuk pelupusan i) ii) iii) Pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa (KEW. elektrikal.8. dan Laporan Kemalangan bagi kenderaan yang terlibat dengan kemalangan • Jadual Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus mengikut jenis aset seperti berikut: . 8. Perakuan Pelupusan (PEP) (KEW.PA-17) beserta dokumen berikut: Perakuan Pelupusan (PEP) bagi aset mekanikal. teknikal. Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah hadiah/pindahan. dan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-16).PA-17) • • • • Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-15).• Menyelia dan memantau penyelengaraan oleh pihak swasta.

PA-2/KEW.PA-16 oleh pakar b) Tindakan Semasa Melaksanakan Pelupusan i) ii) iii) iv) v) Label HMK dan nama Kementerian/Jabatan pada aset dipadamkan.PA-17 KEW. Pindahan/Hadiah 4. dan Catat pada KEW. JPJ dimaklumkan mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan.PA-17 elektrikal dan elektronik KEW. Peralatan ICT 3.PA-16 oleh JKR KEW. Kad Pendaftaran kenderaan diserhkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai.Bil 1.PA-17 Surat permohonan hadiah daripada agensi pengguna 2. teknikal. Jenis Aset Kenderaan Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus KEW.PA-17 KEW. .PA-16 oleh PTM KEW.PA-3 c) Tindakan Selepas Kelulusan Pelupusan i) Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan mengikut kaedah yang diluluskan. Peralatan mekanikal. KEW.

Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) KEW. dan Menghantar dokumen berikut melalui urus-setia kepada Kuasa Melulus Jenis dokumen yang perlu dihantar kepada Kuasa Melulus mengikut kaedah pelupusan seperti berikut: Dokumen Yang Perlu Dihantar Kepada Kuasa Melulus KEW. Musnah secara: Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam KEW.PA-19 KEW. Pindahan Hadiah KEW.PA-19 Surat Akuan Penerimaan 4.ii) iii) iv) Bil Melantik 2 orang saksi bagi pelupusan kaedah pemusnahan.PA-19 3.PA-18 . Jualan secara: Tender Sebut Harga Lelong Jualan Sisa 2.PA-19 Resit Kaedah Pelupusan 1.

2.PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Syor surcaj/tindakan tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/Jabatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan.1. Aktiviti Mesyuarat JKPAK Verifikasi stok Kekerapan Setiap 3 bulan Sekurang- . Hapuskira a) Tindakan Kementerian/Jabatan Selepas Kelulusan i) ii) iii) iv) Kelulusan hapus kira dicatat dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. Aspek Apa Yang Perlu Diuruskan i) Aspek Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Pengurusan Aset Kerajaan Pegawai Bertugas Bil. 1.d) Pengecualian i) ii) Perlanjutan tempoh pelupusan dan Pindaan kaedah pelupusan 8. dan Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh kelulusan Perbendahraan 8. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset (KEW.9.9.

2.PA-3 KEW. 8.PA-1 KEW.PA-6 KEGUNAAN Penerimaan Pendaftaran NAMA BORANG Borang laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan Daftar Harta Modal Daftar inventori Senarai Daftar Harta Modal Senarai Daftar Inventori Daftar Pergerakkan Harta Modal .PA-5 KEW.3. 5.9. 8.PA-4 KEW. Pemantaun ke atas Agensi dibawahnya Pengiraan stok Pemeriksaan mengejut Pemeriksaan stok Pemeriksaan harta modal dan inventori Laporan bagi pelupusan dan hapuskira Setiap suku tahun kurang 2 kali setahun Penjaga Stor Ketua Jabatan Penyelia Stor Pegawai Pemeriksa Sekiranya ada 4. 6. Senarai Borang BIL 1 2 3 4 5 6 BORANG KEW.PA-2 KEW. 7.

PA13 KEW.PA-8 KEW. Borang Aduan Kerosakkan Aset Alih Kerajaan Laporan Pemeriksaan Harta Laporan Pemeriksaan Inventori Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori Senarai Aset Memerlukan Penyelengaraan Daftar Penyelengaraan Harta Modal Surat Lantikan Ahli Lembaga Pemeriksa Perakuan Pelupusan Laporan Pemeriksaan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Sijil Pelupusan Aset Penyelengaraan Pelupusan .BIL BORANG KEGUNAAN NAMA BORANG Dan Inventori 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEW.PA10 KEW.PA18 KEW. Penyimpanan dan Pemeriksaan Senarai Aset Alih Kerajaan Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori Bagi Tahun….PA-7 KEW.PA14 KEW.PA11 KEW.PA19 Pengunaan.PA17 KEW.PA12 KEW.PA15 KEW.PA16 KEW.PA-9 KEW.

PA28 KEW.PA23 KEW.PA31 KEW.PA22 KEW.PA21 KEW.PA30 KEW.PA26 KEW.BIL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BORANG KEW.PA32 KEGUNAAN NAMA BORANG Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan Kenyataan Tawaran Tender Borang Tender Pelupusan Aset Alih Kerajaan Jadual Tender Pelupusan Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Jadual Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Kenyataan Jualan Lelongan Aset Alih Kerajaan Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan dan Hapuskira Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan Sijil Hapuskira Aset Alih Kerajaan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib .PA25 KEW.PA29 KEW.PA24 KEW.PA27 KEW.PA20 KEW.

10.8.2. vii. Mekanikal dan Elektrikal . xii xiii.1. Penyelengaraan ialah aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara sesuatu keadaan supaya kekal dalam keadaan asal. xv. xi. Bangunan Bangunan Pentadbiran Bilik Darjah Bilik Kuliah Bilik Kesihatan Bilik kaunseling Stusio Bilik Muzik Makmal Sains Makmal Komputer Surau Bengkel Kejuruteraan Bilik Kemahiran Hidup Asrama Dewan Makan Dewan Serbaguna Dataran Kejat Pondok Pengawal 8. Kategori Pembaikan dan Penyelengaraan 8. vi. xviii. Bangunan a) Pembaikan dan Penyelengaraan bangunan meliputi kategori seperti berikut: i. ix. x. viii.10 PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR Pembaikan ialah aktiviti yang dilaksanakan untuk memulihkan sesuatu kerosakan atau kecacatan kepada keadaan sedia. xiv.10. xvi. xvii. II iii iv v.

a) Pembaikan dan Penyelengaraan Mekanikal dan Elektrik meliputi kategori seperti berikut; Mekanikal • Sistem Pencegah Kebakaran • Sistem Perpaipan • Ssitem Kumbahan • Lif • Kebuk Wasap Elektrik • Sistem Pendawaian • Lampu • Suis • Soket • Kota suis Infrastruktur • Padang • Astaka • Cerun • Pagar • Jalan masuk • Garaj

8.10.3 Jenis-Jenis Penyelengaraan a. Terdapat dua (2) jenis penyelengaraan i) Pembaikan dan penyelengaraan biasa
• Kerja-kerja pembaikan dan penyelengaraan kecil yang menggunakan peruntukan dibawah Objek Sebagai (OS) 28000 yang melibatkan kerja-kerja penjagaan bangunan termasuk kerja mencuci dan mengecat yang tidak bermaksud untuk mengubah fungsi asal bangunan/peralatan dan menaikan nilai sesuatu aset tetapi hanya untuk mengekalkan ia dalam keadaan baik. Contoh pembaikan seperti pembaikan pintu, tingkap, dinding, bilik darjah, bumbung, siling, pendawaian elektrik, sistem kumbahan, perpaipan, mengecat dan lainlain. • Kerja-kerja pembaikan bangunan yang menggunakan peruntukan dibawah Objek Sebagai 32000 yang melibatkan kerja-kerja untuk mendapatkan bangunan, pembaikan besar keatas bangunan dan bayaran semua kos yang berkaitan dengan mendapatkan bangunan. Contoh pembaikan seperti tandas, kantin, dewan makan, stor, surau, pondok pengawal, pagar batu, tempat wuduk, laluan gajah menyusur dan lain-lain.

ii.

Pembaikan bagi kerja-kerja kecemasan (darurat) • Pembaikan yang melibatkan bencana alam ke atas aset kerajaan seperti banjir, kebakaran, ribut, keruntuhan cerun, mendapan tanah, keretakkan struktur dan kerosakan lain yang mengancam keselamatan jika tidak diperbaiki segera. Contoh pembaikan seperti membina semula cerun runtuh, membina sistem perparitan, membaiki bangunan terbakar dan lain-lain.

b)

Contoh Sumber Peruntukan Mengikut Jenis-Jenis Kerosakan

i)

Objek Sebagai 28000 • Kerosakan pintu, tingkap, dinding, bilik darjah, bumbung, siling, pendaiwaian elektrik, sistem kumbahan, perpaipan dan mengecat.

ii)

Objek Sebagai 32000 • Kerosakan tandas, kantin, dewan makan, bilik darjah, stor, surau, pondok pengawal, pagar batu, tempat wuduk dan laluan gajah menyusur

iii)

Kecemasan • Cerun runtuh, banjir, ribut dan bangunan terbakar

8.10.4. Tatacara Permohonan Peruntukan Pembaikan dan Penyelengaraan Biasa
Sekolah/Institusi Pendidikan memohon peruntukan bagi kerjakerja pembaikan dan penyelenggaraan yang diperlukan

Kemukakan permohonan kepada PPD/JPN/KPM

PPD/JPN menyemak permohonan

Mengadakan lawatan tapak bagi menganggarkan kos untuk dikemukakan kepada Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset ( BPPA), KPM

Mengenalpasti objek sebagai samada di bawah OS 28000 atau OS 32000

JPN mengemukakan permohonan kepada BPPA untuk kelulusan peruntukan

BPPA terima dan semak permohonan JPN/Bahagian serta menimbang permohonan untuk agihan peruntukan

BPPA akan mengeluarkan waran peruntukan kepada JPN/Bahagian

5.2 adalah menggunakan peruntukan sedia ada AP 55 tiada peruntukan dan perlu memohon kepada perbendaharaan BPPA akan melaporkan kepadaPerbendaharaan berkaitan perolehan darurat yang telah/akan dilakasanakan dalam tampoh satu blulan .10.8. Tatacara Permohonan Peruntukan Pembaikan Secara Darurat (Kecemasan) Sekolah/Institusi Pendidikan melapor segera kejadian kecemasan ke PPD/JPN/KPM PPD/JPN/Bahagian menyemak dan membuat lawatan tapak segera serta menganggar kos pembaiakan PPD/JPN/Bahagian segera kemukakan laporan ke BPPA BPPA menyemak peruntukan dan akan mendapatkan kelulusan pegawai pengawal AP 173.

00 KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM) TAHUN 2009 TERIMAAN STOK TAHUNAN Kuantiti Nilai (RM) Kuantiti KELUARAN STOK TAHUNAN Nilai (RM) . No. Kad: 01. BAHAGIAN A No.KEW. Kod Unit Pengukuran Lokasi Stor Pusat Stor Utama Gudang: KA4F RIM Kumpulan Gerakan A AKTIF Baris: Rak: Tingkat: Petak: Seksyen: Baris Rak. Tingkat: Petak: PARAS STOK TAHUN 2009 MAKSIMUM (Kuantiti) 500 MENOKOK (Kuantiti) 100 MINIMUM (Kuantiti) 50 TERIMAAN STOK SUKU TAHUN PERTAMA TAHUN 2009 Kuantiti 300 Nilai (RM) 3000..PS-3 KAD KAWALAN STOK (Tatacara Pengurusan Stor 53) Perihal Stok : Kertas A 4 Fotostat.00 KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM) KELUARAN STOK SUKU TAHUN PERTAMA TAHUN 2009 Kuantiti 175 Nilai (RM) 1750.

ABC Bilik Cetak 1 SYKT.00 1000.01.201 0 05.00 2000.00 10.201 0 10.00 Tanda Tangan Pegawai Stor 01.02.201 0 10.201 0 BAKI J3 CJB473447 BPS01/10 CJB473448 BPS02/10 SYKT.00 100 200 10.02.00 - .PK/BTP/BPPS Terima Daripada / Keluar kepada TERIMAAN Seunit Kuantiti (RM) (RM) Jumlah KELUARAN Seunit Kuantiti (RM) (RM) Jumlah BAKI Jumlah Kuantiti (RM) 1000. XYZ Bilik Cetak 1 100 10.00 200 - 2000.00 2000.01.01.BAHAGIAN B Transaksi Stok Tarikh No.00 200 10.201 0 05.00 1000.

Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.KEW.2010 05. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No.01.PS . Kad 01 02 Tandatangan Pegawai Stor Dan Tarikh KA4F KF4F KERTAS A 4 FOTOSTAT KERTAS F 4 FOTOSTAT Baki dipindahkan ke hadapan Nota : * Di isi oleh Stor Pusat/Utama sahaja BTB . Kawalan Stok* : Perihal Stok : Kumpulan Stok : A BTB = Borang Terimaan Barangbarang Nombo r Kod: KLOROFOM Lokasi Stok: KLO BILIK MAKMAL (1) A102 Kuantiti Terima Keluar Baki Tandatangan Pegawai Stor Bil. Ruj.2010 5 11.Ruj. BPPS Lampiran 1 2 3 4 01.PS-11) .Borang Terimaan Barang-Barang (KEW.PS . Tarikh No. BTB atau No.2010 10.5 200 150 25 125 100 300 150 Bil.2010 08.2010 SENARAI DAFTAR KAD KAWALAN STOK (Tatacara Pengurusan Stor 61) No.10/KEW.PS. Kod Perihal Stok Dipindah dari J4 BPS 01/10 BPS(D) 01/10 (Ali) BPS02/10 BPS(D) 02/10 (Ali) 25 100 25 KEW.02.4 Nota: PK = Pesanan Kerajaan KAD PETAK (Tatacara Pengurusan Stor 53) BPPS = Borang Pesanan Pengeluaran Stok Ruj.01.01. PS-1) BPPS .02.

.

.Mohamed Shoib Bin Ibrahim Sektor Pengurusan Prasekolah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful