P. 1
Slide Akidah Ustz Ct

Slide Akidah Ustz Ct

|Views: 426|Likes:
Published by Ahmad Syahiddin

More info:

Published by: Ahmad Syahiddin on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

originalManusia menurut fitrah semula jadinya tidak akan tenteram tanpa agama dalam hidup mereka . Manusia yang dikurniakan akal fikiran akan mencari suatu Zat atau Yang Maha Kuasa yang berada di alam ghaib, diyakini Dialah yang menciptakan dan mentadbir alam . 

Bahagian A ; AL DIN (ms 28) 
Al

quran menyebut banyak tempat tentang perkataan AL DIN bagi menerangkan penggunaaan dan maksud Al Din
33 

 Al

19

Din ialah kepercayaan atau anutan yg juga pengangan manusia yang berbagai ada yang benar dan ada juga yang salah .

a.di kenali dengan ilmu tauhid.w. . Lantaran itu Allah mengutuskan para nabi dan Rasul bagi menerangkan akidah yang sebenar berdasarkan wahyu yg.. Akidah dalam ajaran Nasarani 3. Dibawa oleh Nabi Muhammad s. Sebelum kedatangan Islam telah muncul ajaran kepercayaan(Al Din)dalam berbagai bentuk yang tersasar dari akidah yang sebenar .Antaranya :1. Akidah dalam ajaran Majusi 4. Akidah agama menyembah berhala Perbezaan antara kepercayaan mereka berlaku berpunca dari pegangan akidah yang berbeza serta tidak berdasarkan sumber yang diakui. Akidah dalam ajaran Yahudi 2.

.Aspek Penekanan Al Din sebagai agama benar   1. 3. Kehakimam dan kekusaan Allah. 2. Agama yang mengajar manusia tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah .Al Din ialah agama yang membawa makna. Agama yang mempunyai segala sistem dan peraturan yang bersiafat pratikal yang dicipta oleh Allah 4 Agama yang meyakini tentang balasan baik dari kekuasaan dan balasan buruk terhadap mereka yang mengingkari kekusaan dan kehakiman tersebut .

 B.Jenis-jenis agama A. . Agama samawi atau langit Agama Ciptaan atau Budaya .

a.Agama Samawi    . -Agama Yahudi Agama ini dibawa oleh Nabi Musa dan rasulrasul lain dari kalangan Bani Israil .Agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.w. Agama ini terkandung dalam kitab Taurat nabi Musa dan Zabur kitab nabi Daud . yang terkandung dalam Al Quran . .Islam merupakan pelengkap agama sebelumnya .

Walau pun agama Yahudi dan Nasrani bersumberkan wahyu . .Agama Nasrani  Agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang di kurniakan kitab Injil untuk menjadi pelengkap kepada Taurat dan untuk membetulkan akidah Yahudi yang meyeleweng . namun telah berlaku penyelewengan pengubahsuaian oleh Yahudi terhadap Taurat dan penganut Nasrani terhadap Injil . maka agama Islam sahaja yang di terima dan diredhai Allah.

Agama ciptaan atau budaya  Agama Hindu Mereka percaya dengan kitaran kematian dan kelahiran semula(samsara) dimana sistem ini bergantung dengan amalan(karma) seseorang itu yang menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain.  Agama Budda. Agama sikh .

.  Iaitu agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Budha Sakyamuni yang lahir pada kurun ke 5 sebelum masihi.Agama budha.350 juta. Penganutnya +. Agama ini tersebar sejak 2 ribu tahun yang lalu ke Tenggara dan Timur Asia dan tersebar keseluruh dunia. Agama Budha tersebar di india dalam 5 kurun .

Agama Sikh Agama sikh bermula di awal adad ke 16 di wilayah Punjab . Guru Nanak berasal seorang Islam .India di asaskan oleh Guru Nanak. . tetapi atas keinginan menjadikan agama yang boleh diterima oleh semua orang di India beliau mengabungkan ciri-ciri terbaik Islam dan Hindu.

pencerian hanya boleh berlaku di mahkamah sahaja. percerian adalah mustahil.Pemberian hadiah.Istiadat penganut Sikh   Adat bermula sejak kelahiran sehingga kematian penganutnya . .adalah amalan biasa bagi menyambut kelahiran bayi. Bagi agama sikh perkahwinan adalah suci . Apabila rumaja(16 tahun) akan melalui acara memakai turban. .

KONSEP ISLAM. Iman c. Ihsan . Islam b. 58) menyempunakan sebgai seorang muslim perlu melengkapkan rukun agama yang terdiri daripada tiga komponan : a.IMAN DAN IHSAN (ms. Bagi .

a. Pengertian Islam 
   

Pada bahasa; a. Islam bererti tunduk dan berserah . b. Islam bererti selamat . c. Taat, damai, aman dan tidak ada kecacatan , baik zahir atau batin. Pada Istilah terdapat beberapa ta,rif:a. Ialah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintahnya, akur dan ikhlas beribadat dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui para rasul Nya. b. Hendaklah kamu beranaik saksi bahawa tiada Tuhan mealaikan Allah dan nabi Muhammad itu pesuruh Allah , serta hendaklah kamu mendirikan solat ,mengeluarkan zakat,berpuasa ramadhan dan mengerajakan ibadat haji . c.Menurut Ibn Manzur dlm kamus Lisan al Arabi , Islam ialah melahirkan ketaatan dg. Melakukan segala syariat yang dibawa oleh Nabi muhammad s.a.w. Hadis riwayat Abu Hurairah ketika Rasulullah menjawab soalan Jibril: 


ISLAM AGAMA SELURUH PARA NABI DAN RASUL
` Islam adalah agama yang benar berasaskan akidak yang seragam antara semua agama samawi yang di wahyukan kepada para nabi dan Rasul. 
 

Persamaannya ; Sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir mengajak manusia sepaya beriman kepada Allah , tidak pernah di ubah /nasakh. Syariat dan ibadat juga sama dari segi motif atau matlamat , walaupun kaedah dan bentuk pelaksanaan tidak sama 

Mengajak manusia supaya bersatu dan tidak berpecah.    Dari sudut sejarah perjuangan para nabi dan rasul adalah sama . Mereka mengajak dengan cara lemah lembut . `` . Persamaan dari sudud sifat dan keperibadian yang murni dan mulia . Mereka menegah umatnya menyembah berhala. Semua para nabi mengajak menyembah Allah yang satu Mereka mengajak umat masing-masing supaya berfikir tentang ciptaan Allah . Dalam Al Quran menceritakan tentang dakwah dan cabaran nabi-nabi sebelum adalah sama.

malaikat.hari akhirat serta percaya kepada takdir Allah sama ada baik atau buruk. percaya dan amanah.atau membenarkan . Pada Istilah: Iman bermaksud membenarkan Allah. kitab-kitabNya .Pengertian Iman   Pada bahasa: Iman bermaksud tasdik. . rasul-rasulNya .

Pengertian Ihsan Pada bahasa bermaksud.jika tidak melihatnya Ia melihat kamu. C. Mengelokan perbutan zahir dengan memperelokkan perbuatan batin. B. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya.    Pada Istilahterdpat beberapa ta. .rif:A. Keikhlasan dgn bermuraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan dan urusan . Beramal dan berusaha dengan tekun .

Kedudukan pertama iaitu makan yang tertinggi yang di kenali dengan iman soleh para sahabat.IHSAN ATAU ORNG MUHSIN  Muhsin terbahagi dua peringakat . Makam Musyahadah b.  . a.Makam yang kedua ialah makam ikhlas iaitu seseorang berusaha menghadirkan dalam dirinya yang Allah sentiasa melihatnya .

Hubungan Islam.Iman dan Ihsan Daripada takrif dan penjelasan berkaitan dengan Islam. iman dan ihsan menunjukan kalimah tersebut mempunyai pengertian berbeza dari sudut bahasa sahaja . sudut istilah ke tiga-tiga mempunyai hubungan kait mengait antara satu sama lain. Dari .

 Ahli Sunah berpendapat Islam dan Iman berbeza disegi nama sahaja . jika di sebut berasingan ia menunjukan Islam seluruhnya . Salaf mengatakan jika iman dan ihsan di sebut serentak ia menunjukan satu makna .tetapi membawa pengertian yang sama . Ulama¶ .

 Bermaksud . ³ Dan berilah khabar gembira kpada orang beriman dan beramal soleh´ . manakala iman pula amalan hati seperti keyakinan atau kepercayaan .Dali dari al quran . Al Baqarah 25) Difaham dari berapa ayat menunjukan Islam amalan lahiriah seperti solat.

 Jika beramal tanpa iman amalannya di tolak . .Iman dan ihsan dilaksanakan dalam bentuk yang menyeluruh dan bersepadu ia layak di gelar MUHSIN. Apabila Islam . Begitu juga beriman tanpa amalan tidak mencapai keridhaan Allah. seperti amalan orang kafir .

Justeru itu jelas kedua-duanya saling memerlukan dan mempunyai hubungan yang erat sekali dan tidak boleh di pisahkan .Ulama¶ al Asya¶irah menjelaskan hubungan Islam dan iman  Iman ialah kepercayaan dalam hati manakala Islam pula melaksanakan segala perintah syara¶ melalui amalan. . Iman dan Islam adalah penting untuk menyelamatkan manusia dari api Neraka.

Kesan akidah terhadap pembangunan individu dan masyarakat.Kerja kursus hantar 2 minggu sebelum tamat SEM . 2. . 1. 4. Metodologi Ahli Sunah berkaitan sifat Allah. Pnyelewengan akidah 6.Peranan akidah dalam kehidupan individu dan masyarakat .Sejarah perkembangan akidah 3.Penyelewengan akidah melaului kerohanian(tasawuf falsofi) 7. Penyelewengan akidah melaui Pengaruh pemikiran sekulur. 5.

Ilmu Akidah .Ilmu Tauhid mempunyai 4 nama 1. Ilmu Tauhid dan sifat 3. Ilmu Kalam 4. Ilmu Usuluddin 2.

SKOP PERBAHASAN ILMU TAUHID 1. . 3. Membahskan Ilmu Ketuhanan Membahas tentang kerasulan Membicarakan perkara sam¶yyat 2.

1. 2. Ilmu Tauhid dan Sifat Membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan asas akidah serta sebahagian besarnya berkaitan dengan sifat Allah . .Ilmu Usuluddin Perbahasannya berkisar tentang akidah yang merupakan asas dalam agama .

Ilmu Kalam berkisar tentang Kalam Allah dan teori-teori sahaja. ini telah menimbulkan perselisihan hingga lahirnya beberapa puak . bukan amalan anggota dan praktikal zahir . Juga berkaitan dengan cara dan jalan menetapkan dalil bagi asas dan dasar akidah yang sama dengan ilmu mantik . Ilmu Kalam :Dinamakan ilmu kalam kerana  Terdapat beberapa masalah dan skop perbahasan di dalam lImu Tauhid.golongan dan fahaman .3.

 Juga perbahasan akidah-akidah yang sesat dan menyeleweng. Sumber-sumber akidah yang sebenar . Islam dan hubungannya dengan pengangan umat Islam .4.kepercayaan dan pengangan dalam Islam itu sendiri . Ilmu Akidah Perbahasan berkaitan dengan .persoalan iman . Soal-soal kercayaan kepada rukun Iman dan rukun Islam Peranan akidah dalam kehidupan .

Tauhid ialah sesuatu ilmu yang membahaskan Esanya Allah juga sifat wajib dan sifat harus bagi Allah. Tauhid membawa maksud mengakui bahawa sesuatu itu Esa atau mengesakan Pada Istilah : Menurut Ulamak mutakallimin.Pengertian Tauhid  Pada bahasa .  .

sifat harus dan sifat mustahil bagi rasul. sifat wajib . tauhid juga membahaskan cara untuk memantapkan akidah (pegangan) berdasarkaan dalil-dalil yang menyakinkan. Ilmu Tauhid juga membahaskan tentang kerasulan . kenabian yang di utuskan oleh Allah . Ilmu .

Bahagian ilmu tauhid  Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiyyah Tauhid Al Asma¶ was sifat Hukum mempelajari Fardhu ain secara ringkas ke atas semua muslim Fardhu kifayah secara terperinci ke atas segulungan dalam masyarakat . 2.

Tauhid Uluhiyyah. Tauhid Rububiah Bermaksud seseorang mesti meyakini hanya Allah sahaja Tuhan yang mencipta sekalin alam .1. Bermksud segala ibadat yang dilakukan hanya untuk menyembah Allah yang satu dengan penuh ikhlas . 2. .

oleh itu serulah dengan menyebut namanamaNya y a . i Firman dalam Surah al µaraf ayat 170. f t ³Dan bagi Allah mempunyai nama-nama yang n baik. Tauhid Asm¶ wa as sifat :     Bermaksud mempercayai dan mengEsakan bahawa Allah bersiafat dengan segala kesempurnaan dan mempunyai nama sebagai mana yang s tersebut dalam nas al quran dan hadis.3.

hati menjadi tenang . beroleh keyakinan di kalangan ahlinya¶ serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. .B. Perkataan akidah berasal dari perkataan µAqada ( ) bererti simpul atau ikat . Pada Istilah. Ibn. Taimiah mentakrifkan : Perkara yang dibenarkan oleh jiwa. AKIDAH ISLAMIAH Pada bahasa .

PERBEZAAN AKIDAH DAN SYARIAH Syariat merupakan amalan peratikal melalui anggota yang mencakupi rukun Islam. Akidah merupakan amalan hati yang berbentuk keyakinan dan ilmiah yang wajib ke atas setiap muslim mempercayai yang terkandong dalam rukun Iman .

Akidah Islamiah tetap dan tidak berubah walau apa keadaan sekalipun. . Akidak dalam Islam berkisar perkara yang di wahyukan melalui quran dan hadis sahaja.Keistimewaan Akidah Islamiah Akidah merupakan satu hubungan hati dan jiwa yang sangat kuat di antara makhluk dangan penciptanya.  Dengan akidah yang tepat akan timbul perasaan ikhlas dan rela hati menerima takdir Ilahi.

c. Menguatkan keimanan serta keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah b. d.Untuk mempertahankan akidah yang dipegang oleh ulama¶ salaf dan Ahli Sunah dari di resapi oleh sebarang akidah yang menyeleweng . 3. Menolak fahaman sasat yang menular dalam masyarakat dan membetulkan akidah berdasarkan quran dan sunah. Untuk menjaga iman dan diri supaya selamat di dunia dan mendapat keridhaan Allah .  . Faedah mempelajari a.

Manakala hadis Ahad menimbulkan perbincangan dikalangan ulama¶. Jamhur Ulama¶ telah bersepakat menetapkan sumber akidah ialah Al Quran dan hadis Mutawatir tampa perbincangan .Ada yang menerima hadis Ahad dan ada yang menerima hadis sohih sahaja. Khususnya ulamak Mutakalimin.   .Asas Pengangan dan sumber  Asas akidah Islam yang bertunjangkan Al quran dan hadis pasti membuahkan hasil yang cukup membanggakan Contohnya berdasarkan keyakinan dan keimanan umat Islam tidak gentar menghadapi musuh dalam peperangan Badar .

. Akidah yang betul dapat membentuk masyarakat yang saling membantu bagi mencapai keridhaan Allah.Peranan akidah kepada masyarakat Melalui akiah dan iman dapat membentuk suatu kesatuan umat(umat Islam) demi mencapai satu matlamat ia itu keredhaan Allah & meninggikan syiar Islam.

. Dengan berteraskan iman & akidah dapat membentuk sebuah masyrakat yang harmoni dan bertamaddun .ucapan dan personaliti menjadi lambang serta syiar Islam lantas dapat menjadi model& teladan kepada masyarakat Islam sendiri. Iman dan akidah yang di terjemahkan dalam bebtuk perbuatan.

. Iman dan akidah satu bentuk kefahaman yang tidak dapat ditinjau melalui pancaindera ttp tuannya dapat merasai kemanisan iman dan akidah yang dipegangnya.Peranan akidah dalam kehidupan  Akidah yang benar dapat menjaga individu agar sentiasa patuh kepada kpd. Hati orang beriman mempunyai keyakianan selari dengan kehendak rukun iman. Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan.

Mereka berpandu kepad ayat .   Akidah umat Islam ketika itu sangatlah kukuh dan teguh . Baginda sendiri telah memberi penjelasan semua perkara yang menimbulkan kemusykilan dan kekeliruan.kalau tidak nascaya kamu mendadi lemah dan hilang kekuatan kamu´ .SEJARAH PERKEMBANGAN AKIDAH (ms. Para shabat pula ketika itu di sinari hidayah dan dapat memahami al quran dan hadis dengan baik . khasnya yang berkaitan dengan akidah.sebaliknya baginda menyatukan umat Islam melalui akidah. Umat islam dan sahabat zaman itu menerima terus segala yang dibawa oleh baginda . permasalahan tidak timbul . ] ³ Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jnganlh kamu berbantahbantahan. Jika ada persoalan mereka terus bertanya nabi bagi mendapat penjejelasan.122)   Zaman Nabi dan awal sahabat . Banginda sentiasa mengwal daripada perpecahan dan perselisihan.

.mereka sifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri tanpa takwil. Akidah Umat Islam di zaman awal sahabat tidak banyak bezanya dengan zaman nabi.Akidah zaman Sahabat Zaman khalifah Abu Bakar dan Umar tidak berlaku perselisihan dalam akidah kerana mereka sibuk menghadapi peperangan dan musuh bagi mempertahankan Islam . Mereka megikuti ajaran Al quran dan hadis dalam perkara usul dan akidah .   Saidina Umar menentang keras terhadap merek yang menimbulkan ayat mutasyabihat.

Akidah dizaman Ali dan Usman. 

Lantaran berlakunya pertelingkahan politik , maka umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan dan fahaman. Setiap kumpulan mempertahankan fahaman mereka masing-masing, dari situlah bermulanya takwil nas-nas al quran dan hadis ,serta timbul periwayatan hadis falsu ,mrk menimbulkan masalah & persoalan syubhah& mutajasimah Allah oleg golongan Syakbiyyah. justeru itu perbahasan mengenai akidah bertambah melebar.

Akidh zaman Bani Umaiyah 

  

Setelah jajahan Islam berkembang, penganut agam lain ramai memeluk Islam ,tetapi jiwa mereka masih menebal dengan fahaman lama,maka lahirlah segolongan umat Islam memperkatakan tentang akidah. Antaranya: Ma¶ abd al Juhani Ghailan al Dimasqi Ja¶ad ibn Dirham. Wasil bin µatak.

Perselisihan pendapat 
Bermula

dari sinilah timbulnya perbahasan ilmu akidah dan timbul beberapa aliran dan mazhab.

MAZHAB DALAM AKIDAH 
MUKTAZILAH

. JABARIAH 
QADARIAH AHLI

AL SUNAH WAL JAMAAAH

PUAK MUKTAZILAH Muktazilah berasal dari I¶tazala bermaksud mengasingkan diri dari pauak lain . Diasaskan oleh Wasil bin µAatak setelah keluar dari halaqah gurunya Hasan Al Basari kerana tidak bersependapat dengan gurunya dalam masalah:³orang yang melakukan dosa besar adalah fasik Wasilla berpendapat ³Orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir´ .

. Al Amru bil Makruf dan An Nahyu µanil munkar .Al Wa¶du wal wa¶id(janji baik dan buruk) 4.Al Tauhid . Al Manzilat bainal manziltaini 5.1.Al µadlu 3.

Bahkan semua sifat Allah adalah baru . azali (qadim) kalam Allah iaitu al quran itu jadid (baru) tidak akan dilehat di akhirat nanti . Menafikan Allah . Maksud perinsip Al Tahid  Menafikan sifat Allah yang azali.1.

sama ada melakukan atau meninggalkan . Maksud perinsip Al Adlu -Tuhan memberi kudrat kepada manusia untuk membuat pilihan .2. itu manusia bertanggung jawab di atas segala perbuatannya -Oleh .

.3. Begitu juga orang yang baik tidak boleh dihalang daripada mendapat pahla . Bagi mereka yang melakukan dosa besar tidak akan diampun oleh Allah melainkan dengan bertaubat . kerana Allah tidak boleh mungkir janji. Maksud perinsip janji baik dan buruk  Golongan ini yakin bahawa Allah wajib menunaikan janji Nya dengn memberi pahala di atas kebaikan dan wajib memberi balasan neraka kepada yang melakukan dosa.

(Syirik ± Kafir ) ( Dosa besar ± Fasiq) Pada mereka maksiat terbahagi kepad dua:- .4. tetapi berada diantara Islam dan kafir . Maksud perinsip manzilatu bainal manzilataini   Perinsip ini paling penting kerana dasar inilah berlakunya perselisihan antara Wasil dan gurunya Hasan Al Basari . Mazhab ini percaya bahawa orang yang melakukan dosa besar selain dari syirik adalah tidak mukmin dan tidak kafir.

 Dasar ini berkait rapat dengan taklif (tuntutan) hukum fekah dan tauhid .  . Tujuan adalah untuk berdakwah dan membimbing orang yang sesat dan jahil.5 Perinsip amrul makruf dan nahi munkar . Mereka berpegang teguh dalam melaksanakan hukuman bunuh walaupun sesama Islam .

mereka yang mengikuti perjalanan Nabi dan dan ikutan yang teramai . Menurut pendapat Al-Baghdadi mereka terdapat 8 golongan : 1. Kumpulan orang Islam yang alim dalam bidang Tauhid dan kerasulan 2. Kumpulanyang alim dalam biadang ilmu fekah Bermaksud .

Kumpulan yang alim dalam bidang Ilmu Nahu dan saraf 4. Kumpulan yang alim dalam bidang hadis 5. 3. Kumpulan yang alim dalam bidang Qiraat .

 6. Kumpulan zahid dan sufi Kumpulan yang berjihad untuk menentang musuh Kumpulan yang tinggal di negari tempat terdapat syiar Ahli Sunnah . 8. 7. .

. 3.1. kerana hamba telah dikurniakan usaha dan ikhtiar walaupun segala tindakan hamba dari Allah . Manusiia bebas melakukan usaha dan ikhtiar dan hasil usahanya dijadikan oleh Allah . Segala usaha dan ikhtiar manusia menjadi tanggunjawab manusia itu sendiri.Tidak boleh menyalahkan Allah . 2 .

 Pendapat  ini pendapat pertengahan dan tepat berdasarkan ayat 79 surah Al Nisak bermaksud:- ´Apa jua kebaikan yang angkau dapati maka ia adalah daripada Allah . dan apajua bencana yang menimpa maka itu adalah dari kesalahan kamu sendiri ´ .

ini diasaskan oleh Ma¶bad ibn Khalid Al Juhani & Ghailan al Damasqi . Dinisbahkan Iaitu kepada qudrat segala perbuatan manusia adalah lahir dari perbuatan manusia sendiri . tidak ada kaitan dengan kuasa Allah. Mazhab .

antara pengangannya : Manusia bebas melakukan sesuatu mengikut kemahuannya . Mereka percaya bahawa Allah tidak membuat apa-apa takdir terhadap manusia .

. dan tidak ada pilihan sama sekali dalam perbuatannya .  Muncul di Kufah pada zaman Umaiyah Diasaskan oleh Jahan ibnu Safuan Nama Jabariah sempena nama Al Jabar &Jabrun yang bermaksud digagahi @ tergagah Manusia tidak ada kuasa ikhtiar sedikit langsong.

.ANTARA PENDAPATNYA : Manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah Manusia tidak ada pilihan dalam perbuatannya Manusia umpama bulu terapung di udara Syurga neraka tidak kekal Allah tidad dapat dilihat di akhirat Allah tidak mempuyai sifat kecuali zatNya .

KESAN AKIDAH TERHADP PEMBANGUNAN PARA SAHABAT 
Para

sahabat bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan iman dan akidah yang betul Melalui keimanan dapat menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat . 
Mereka

yakin melalui keimanan mendapat keyakinan dan ketenagan jiwa .

 Timbul

perasaan ridha dan bersyukur ketika mendapat nikmat dan ridha terhadap ujian . akidah mereka diarah membangun diri dari sudut spiritual dan mental juga fizikal bentuk . kekuasaan Allah dalam apa jua 

Melalui 

Mengaku 

Kesannya

mereka sentiasa bercita-cita dan bertekad untuk kemajuan diri dan menyuburkan iman .

BAHGIAN B 
Punca

timbulnya perselisiahan pendapat dan mazahab-mazahab dalam akiadah .

ISU-ISU YANG DIEKKSPLOTASIKAN YANG MEMBAWA PERPECAHAN Perutusan Tentera Usamah Timbul perselisihan pendapat ulamak mengenai tentera yang diketuai Usamah bin Zaid yang diarah oleh Rasullullah .

Golongan yang berpendapat perintah ini harus diteruskan kerana wajib patuh perintah Nabi s.w..(bagi yang enggan ikut serta.) .Golongan yang berpendapat tidak seharus diteruskan kerana Nabi sedang tenat . .a.

 Muhajirin ingin mengebumikan di Mekah tempat dilahirkan . Ansar ingin mengebumikan di Madinah kerana tempat baginda berhijrah Al Ada pula yang mencadangkan dikembumikan di Baitul Muqadis kerana disitu tempat mikraj .ISU TEMPAT PENGKEBUMIAN NABI s.w.a.

 Saidina Abu Bakar berjaya mendamaikan dengan membawa hadis bermaksud. Jenazah para nabi dikebumikan di tempat mana ia wafatµ ´ .

RUMUSAN Perselisihan ini disebabkan tarhadap pemikiran umat Islam yang berbeza di kalangan para sahabat . . Perselisihan ini menular kepada isu akidah kerana terpengaruh kepada sentimen tertentu .

( Irak Hijaz .w. Pemerintahan Saidina Usman memberi kepercayaan kepada keturunan Bani Umaiyah menyebabkan syea¶h (penyokong Saidina Ali ) menilai Saidina Usman melanggar pelaksanaan di zaman Rasulullah s. bin Saba¶ menghasut umat islam di serata negeri.Kemunculan Aliran Mazhab ekoran pertelingkahan ini .a.Syam ) untuk merusaKkan perpaduan Islam Abdullah .

 Hasil Berikutan . Isu yang dibawa ³ Sungguh aneh umat Islam yakin Isa akan kembali namun mereka tidak percaya Muhammad akan kembali ³ dakyah beliau berlakulah penentangan terhadap Usman dan berlaku perang Jamal itu juga tercetus peperangan Sifin pada 37H antara Ali dan Muawiayah.

umat Islam mula berpecah untuk melantik khalifah .a. A. Golongan Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Saadah dan mereka berpendapat khalifah mistilah dari Al Ansar iaitu mereka mencalunkan Sa¶ad ibn Ubadah. .ISU IMAMAH (PERLANTIKAN KHALIFAH) Setelah kewafatan Nabi s.w.

 . Golongan Al quraisy (muhajirin) Saidina Umar mengajak Saidina Abu Bakar ke tempat perhimpunan di Saqifah Bani Sa¶adah bersama Ubaidah bi Al Jarrah .b. Setiba disana Abu bakar memberi uacapan memuji golongan Al Ansar dan Muhajirin .

 Allah mendahulukan sebutan terhadap muhajirin dan ansar . .w.a.KEISTEMEWAAN MUHAJIRIN Muhajirin orang mula-mula memeluk Islam Muhajirin menangong derita diawal Islam Mereka golongan paling tinggi dari sudut kerabat Nabi s.

yang hadir memberi bai¶ah(persetujuan dan taat setia) Semua .PERLATIKAN KHALIFAH Akhirnya Saidina Abu Bakar dicalunkan dan dilantik menjadi khalifah .

 Ali sepupu nabi dan menantu nabi Ali banyak berjihat Ali paling berilmu Ali keluarga bangsawan Saidina .w.W Ali Tidak hadir kerana sibuk menguruskan jenazah Nabi s. Muncul pula golongan ketiga menyatakan Ali lebih layak menjadi khalifah dengan alasanya.a.A.SEMASA UPACARA PENGEBUMIAN NABI S.

.Ali Memberi bai¶ah Akhirnya nyata Ali merestui perlantikan khalifa Abu Bakar sebagai khalifah pertama .

KESIMPULANNYA Peristiwa diatas menggambarkan puncapunca kemunculan aliran mazhab dan fahaman dalam akidah Islamiah . Hingga . membawa kepada timbulnya berbagai-bagai mazhab dalam akidah dan syariah Islamiah hingga ke hari ini .

fara isteri nabi bertanya khalifah tentang hasil tersebut adakah memjadi pusaka   . Selepas kewafatan baginda . Kampong ini telah ditawan oleh tentera Islam dan memaksa mereka membayar separuh hasilnya kepada Rasulullah .HUKUM AMALI PERISTEWA FADAK Fadak adalah sebuah perkampungan Yahudi yang kaya dengan hasil tamar .

 Abu bakar menjelaskan hadis bermaksud . Kami para nabi tidak mempusakai dan apa yang kami tinggal menjadi sedekah Berkaitan harta ada pihak tidak berpuas hati dan menjadi punca keratakan perpaduan Islam selepas kewafatan nabi .

Hamzalah kerana mereka tersasar mentafsir ayat surah Al Taubat ayat 103 ³Ambilah sebahagian harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya dapat membersihkan mereka (dari dosa) dan menyuburkan (denagan akhlak yang baik) ´  .ISU RIDDAH Penduduk di sekitar negeri Yaman enggang membayar zakat selepas kewafatan Baginda kerana mereka berpendapat zakat hanya satu pajakan(ufti) Kumpulan ini diketuai Malik b.

kerana mereka masih menunaikan Rukun Islam dan Rukun Iman kecuali zakat . Saidina Umar tidak setuju.  .Tindakan selanjutnya Abu Bakar mengadakan mesyuarat bagi mengambil tindakan memerangi mereka . Akhirnya Umar dan sahabat bersetuju dengan ijtihad Abu Bakar untuk memerangai mereka.

MEMERANGI GOLONGAN MURTAD Tentera yang diketua Khalid Al Walid . golongan ini dapat dibendung Akhirnya .Amru Al µAs mengempur puak yang enggan membayar zakat yang dihukum murtad.

(E) METODDOLOGI PEMIKIRAN AKIDAH (m.188) AHLI AL-SUNAH .GLONGAN METODOLOGI SALAF Iaitu ulama yang hidup sebelum abad ke 3H. Golongan Al Maturidiah 1. Golongan Salaf 2. Puak al sunnah berpecah kepada 3 aliran 1. . dan ada pula yang berpendapat mereka yang hidup sebelum abad ke 5H. .s. Golongan Al Asya¶irah 3.

Metodologi pemikiran Salaf: Mereka menguna pakai keterangan Al quran yang dipakai oleh sahabat .  . Berpegang serta beriman dengan apa yang dikemukan oleh al-Quran Mereka tidak mentakwil nas atau membahaskan ayat mutasyabihat menurut akalnya . Mereka menyerahkan maksud ayat kepada Allah tanpa takwil .

dan beriman dengannya adalah wajib dan bertanya mengenainya adalah bida¶ah. Contohnya Imam Malik ketika ditanya mengenai (istiwa) bersemayam Allah diatas Arasy adalah suatu perkara yang majhul . Tampa takwil .sami¶yat mengikut al Quran semata-mata. Golongan ini beriman dengan ketuhanan kerasulan . .

Tanpa ta·wil(mentafsir)sebagaimana terdapat dalam Al Quran. bermaksud. .IBN TAIMIYAH MENJELASKAN PENDAPAT SALAF Ulama· Salaf mengisbatkan (menetapkan) semua sifat kesempurnaan bagi Allah. dan hakikatnya sebenarnya terserah kpada Allah surah Al Syura (11). ´Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Nya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihatµ  Prinsip mereka membersihkan Allah dari sifat kekurangan atau mentasbihkan dengan makhluk berdalil ayat di atas.

kalimah serta dicetak dengan kalam maknawi yang berdiri dengan zat Allah yang qadim . .Imam Ahmad Ibn Hambal menjelaskan pendapat ulama salaf Al quran itu bukan makhluk tetapi ia adalah kalam Allah dengan tidak membezakan KALAM LAFZI yang tersusun dengan ayat .

Allah mempunya sifat-sifat kesempunaan yang azali  . GOLONGAN AL ASYA¶IRAH Metodologi mereka mengunakan pemikiran dengan membawa pendekatan Al Quran . Mereka mengabungkan tiga unsur sebagai dalil berkaitan dengan akidah dan sifat ±sifat ketuhanan .Sunah dan logik akal .2.

    . Mereka menggabungkan hujah akal yang selari dengan nas Al quran Atau Dalil akal disokong nas al quran itu sendiri .3. GOLONGAN AL MAATURIDIAH Metodologi mereka mengenai akidah dengan membawa pendekatan dengan mengutamakan dalil akal dan Al Quran dalam membincangan akidah .

B. PUAK MUKTAZILAH Puak ini mengutamakan dalil akal dan Al quran mereka mentafsirkan Nas secara berleluasa menurut akal Pendapat Al Maturidiah dan Muktazilah hampir sama dalam menggunakan akal dan nas tetapi ada perbezaan. iaitu Muktazilah terlalu bebas mengunakan akal Mereka( Muktazilah) mentakwilkan nas mengikut akal .

 Conthnya Muktazilah mereka menolak rukyah Allah di akhirat dan azab kubur kerana bertentangan dengan akal . Sebaliknya Al Maturidiah mentafsir nas dengan akal selari dengan Nas . Muktazilah menolak hdis Ahad sebgai dalil dalam akidah kerana hdis Ahad bersifat zaan Sebliknya Al Maturidiah tidak menolak hadis Ahad jika sabit dari Nabi .

.PUAK AHLI FALSAFAH ISLAM Berhubung dengan akidah puak ini membawa pendekatan serta menggunakan BURHAN atau pembuktian dan keyakinan .

Sam¶iyyat  .SKOP METODOLOGI PERBAHASAN AKIDAH Perbincangan ini menumpukan tiga perkara : A. Sifat-sifat Allah B. Kenabian dan kerasulan C.

 Firman Allah : (3 ) Allah ytang mencipta langit dan bumi. 1. SIFAT NAFSIAH iaitu Wujud . . Ulama¶ Tauhid membahagikan kpd empat bahagian . 2. SIFAT SALBIAH iaitu sifat menolak atau menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Zat Allah .adanya Tuhan Buktinya adanya alam tentulah ada penciptanya .

Allah yang mencipta.tidak berbilang-bilang .kekal dan tiada kesudahan 88 -Mukhalafatuhu lil hawadis ± tidak menyerupai makhluk 1 -Qiyamuhu bi nafsih ±berdiri dengan sendiri 15 -Wahdaniyyah ± satu . adalah tidak mungkin pencitanya wujudterkemudian dari yang di cipta . 163 .Qidam ±sedia ada dan tiada permulaan Buktinya .Baqa¶. Feraman Allah: 3     .

Qudrat . Sama¶ .berkehendak 68 3. Mencipta alam (memati/menghidupkan) 30 2.berkuasa mengadakan dan meniadakan perkara mumkin . Kalam .3. Ilmu -mengetahui 231 4.berkata-kata 6. Iradat . SIFAT MA¶ANI Dinamakan demikian kerana sifat-sifat itu mempunyai maknanya yang tetap pada zat. Basar .mendengar 80 7. 1.melihat .Hayat -hidup 255 5.

 Kaunuhu Qadiran Kaunuhu Muridan Kaunuhu Hayyan Kaunuhu Sami¶an Kaunuhu Basiran Kaunuhu Mutakaliman .4. ianya ada tujuh . SIFAT MA¶NAWIAH Iaitu sifat yang bergantung /berhubung dengan sifat ma¶ni.

SIFAT QUDRAT Pada Bahasa .1.qudrat adalah sifat azali bagi zat Allah dengan mengadakan sesuatu yang mungkin dan mentiadakan mengikut Iradat (kehendak Allah)  Qudrat adalah sifat yang membolehkan membuat atau yang boleh meninggalkannya Qudrat adalah sifat yang memberi kesan kepada perkara yang mumkin. . Terdapat tiga pengertia : . Qudrat bermaksud berupaya dan kuat Pada Istilah . samada wujud atau tidak .

RUMUSAN Qudrat merupakan sifat wujudiah ² azaliah dan berdiri dengan zat Allah Dalilnya . Firman Allah bermaksud ´ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dalam enam masa kami tidak mengalami sebarang susah payah.µ Suraf Qaf ayat 38 .

Semuanya ini membuktikan Qudrat Allah. bagi Nya ciptaan yang baru . .  . Justeru itu wajib bagi Allah Qudrat (berkuasa) Kedua : Alam ini adalah ciptaan Allah yang tersusun serta mengandungi perkara yang luar biasa.  Pertama : Al-Baijuri ulamak ilmu kalam berkata ´Allah itu adalah pencipta yang qadim .DALIL AKAL SIFAT QUDRAT.

* Mumkin bernaksud harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau sebaliknya menentukan masa dan tempat juga arah dan kadar .2. SIFAT IRADAT ALLAH  IRADAT pada bahasa : Berkehendak semata Menurut istilah: Suatu sifat yang qadim dan zaaid pada zat. bersama dengan Nya menentukan setiap mumkin dengan apa yang harus padanya . .

hanyalah Kami berkata kepadanyaµJadilah engkauµ maka jadilah ia ´ Susar Al Nahli ayat 40 . ´ Apabila kami menghendakinya. . Dalilnya Firman bermaksud. PARA ULAMA berpendapat wujud hubungan di antara sifat qudrat dan iradat Allah yang menzahirkan sesuatu ciptaan yang asalnya tiada .

SIFAT ILMU AL ALLAH Allah mengetahui segala sesuatu yang wujud atau tidak wujud . 4.sama Ada masa lampau . sedang atau masa lampau . .3.hakikatnya tidak dapat dicapai oleh akal manusia dan tidak mati . ALLAH BERSIFAT HAYYAT Bermaksud Allah maha hidup .kehidupan Allah amat sempurna .

5. ALLAH BERSIFAT BASAR Basar bermaksud melihat segala yang wujud dengan tidak terbatas . ALLAH BERSIFAT SAMA ¶ Bererti Allah mendengar segala yang wujud Tidak seperti makhluk hanya mendengar suara Allah mendengar tanpa menggunakan alat 6.

akal manusia tidak mampu membahas sifat ketuhanan . Kerana .7. ALLAH BERSIFAT KALAM Berkata-kata Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara tida tersusun wajib beriman dengan KALAM Allah Kita Dan tidak dibenar membahas hakikatnya yang sebenar .

B. perbincangan . Pengutusan Nabi dan Rasul Hikmat pengutusan Rasul Konsep Khatam al Nubuwwah dan umum al Risalah . KENABIAN DAN KERASULAN Skop 1. 2. 3.

. Pendapat Ahli Sunnah Pendapat Al Asyairah dan majoriti Ahli Sunah berpendapat berkaitan perutusan Rasul adalah harus bagi Allah Kerana ia merupakan perkara mumkin bagi Allah . Perutusan itu hanya satu rahmat dari Allah dan perkara harus bagi Nya. Pengutusan Nabi dan Rasul mengikut pendapat Ahli Sunah . Muktazilah dan Ahli Falsafah . A.A. Alasanya .

juga rahmat Allah terhadap hambaNya . Allah memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia melaui sifat qudrat. Allah tidak zalim terhadap hambanya dengan balasan baik/buruk tanpa rasul . PUAK MUKTAZILAH MENGENAI PERUTUSAN NABI Mereka berpendapat perutusan Rasul menunjukan keadilan Allah . Allah wajib membalas terhadap hambanya   .B.

Pendapat Al-Kandi  . terutama berkaiatan ketuhanan . -Mereka berpendapat perutusan rasul satu perkara mesti kepada Allah untuk alam berdasar µinayah ilahiyyah tehadap makhluk .  PENDAPAT AHLI FALSAFAH Manusia memang perlukan kepada rasul sebagai panduan .C. Soal ketuhanan manusia tidak dapat dicapai Melalui akal semata Mereka memerlukan panduan dari Rasul khas yang diutus oleh Tuhan sendiri . PENDAPAT AHLI FALSAFAH ISLAM MENGENAI KERASULAN . 1.

. ia perlu kepada kepimpinan yang istimewa untuk memimpinnya .2. PENDAPAT AL FARABI  Akal manusia adalah sama. Pemimpin itulah yang menjelaskan hakikat untuk kebahagian dunia dan akirat Perutusan Rasul itu membolehkan manusia mengetahui syariat dan beramal dengannya .

PENDAPAT IBN RUSYD Manusia perlu kekada Rasul kerana akal manusia lemah Rasul yang diutus menyempurnakan pengetahuan yang diperolehi melalui akal Rasul menbawa syariat dan mengajar pengetahuan yang benar .  .3. Rasul dari kalangan manusia sendiri memuduhkan untuk menjadi model.

Pendapat Al Maturidiah Puak Muktazilah . Pendapat Al Assya¶rah 3.1. Pendapat Jabariah 2.HIKMAT PERUTUSAN RASUL MENURUT MUTAKALLIMIN   Akan dibincangkan hikmat perutusan rasul mengikut empat kumpulan ini .

 Perutusan Rasul kepada manusia tiada faedahnya kerana semua dari Allah . Jabariah hikmat perutusan Rasul tidat menyebut secara jelas hikmatnya kerana mereka berpendapat dalam keadaan terpaksa .1. Manusia tiada pilihan dalam usahanya Manusia umpama kapas di udara . Jabariah .

cara beribadat kerana akal manusia tidak sampai .manusia tidak tahu cara beriman . Rasul manusia tidak ditaklif Tuntutan Tanpa . Pendapat Al Asya¶irah Perutusan merupakan taufik dari Allah taklif ke atas manusia hanya melalui rasul .2.

Akal mnusia tidak sama dalam menentukan baik/ buruk c. PUAK AL MATURIDIAH Faktor manusia perlu kepada Rasul. a. Perlu adanya orang terhormat membendong perselisihan dikalangan manusia .3.    . b. Manusia perlu kepada Rasul kerana .walaupun manusia ditaklif melalui akal tetapi taklif melalui syarak Orang tidak berakal (gila) tidak taklif . Akal tidak mampu menilai baik atau sebaliknya .

Perutusan Rasul merupakan asas manusia ditaklifkan membimbing manusia kepada agama Allah dapat menerangkan perkara ghaib yang tidak dicapai oleh akal .Hikmat perutusan mengikut Ahli Sunnah 1. Rasul Rasul .

 Untuk Untuk Untuk . mengelak manusia berdalih kerana ketiadaan Rasul . Untuk menerangkan cara-cara beribadat yang betul menerangkan tatacara kehidupan yang sempurna menerangkan perundangan dalam urusan kehidupan.

SAMI¶YYAT Skop ms. b. perbincangan pendapat Ahli Sunah Wal Jamaah dan pebdapat Ibn Sina berkaiatan a. 253. Hari Qiamat Pembalasan .

A. Firman bermaksud ³Sesungguhnya hari qiamat itu tetap akan datang .maka hari qiamat akan berlaku.supaya setiap orang akan dibalas apa yang ia lakukan . (Serah Taha ayat 15)  Dalil akal Alam ini baru. .segaja aku sumbunyikan masa barlakunya.Setiap yang baru akan binasa. Hari Qiamat Ahli Sunah Pendapat  -Hari qiamat pasti i akan berlaku Dalil .

 . justeru itu kiamat tidak akan berlaku .Pendapat Ibn Sina Bahawa alam ini qadim dan mustahil Ianya baru.

b. -Allah menentukan peraturan dan menyatakan pembalasannya . PEMBALASAN     Pendapat Ahli Sunah -Ia merupakan ujian dan taklif untuk untuk menerima pembalasan dari Allah. -Pembalasan merupakan keadilan dan kelebihan Ilahi .

Firman bermaksud.Dalil adanya balasan  1. Sesungguhnya Allah tidak menainyai seseorang sekalipun seberat zarah. Firnan bermaksud . (Al baqarah 261)  2. (Surah Yunus 27) . Dan bagi orang yang melakukan kejahatan disediakan balasan yang sebanding dengannya .Kalau itu amalan kebajikan nascaya akan mengadakanya dan akan diberi pahala yang besar.

PEMBALASAN Pendapat Ibn Sina -Berlaku kebangkitan dalam bentuk rohani semata-mata. . -kerana jasad telah hancur yang ada hanya roh . -Bukan dari sudut jasad manusia.

Pendapat ImamAl Ghazali tentang bangkit semula Beliau yang mengulas pendapat Ibn Sina mentakan bangkit dengan roh bukan jasad adalah kufur /bida¶ah sahaja .

dan sumbernya masih diragukan .bukannya lahir dari pendapat Ahli falsafah Islam sendiri.Pendapat Ibn. Sebenarnya Ahli Falsafah berselisih pendpat dengan ulamak Kalam itu. .kerana Ibn Sina tidak tentang kebangkitan semula . Mereka mengatan roh sahaja akan menerima balasan kerana dosa dan pahala berbentuk rohani bukan jasmani. Rusyd Pendapat Imam Al Ghazali tentang Ahli falsafah Ibn Sina mengenai bangkit semula hanya dengan roh sahaja adalah tidak tepat. Jumhur ulama bersepakat mengatakan ahli falsafah Islam muslim dan mukmin.

pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya.diliputi dengan kehitaman dan suram . Dalilnya firman bermaksud.Baik . .bapanya. muka orang beriman suka dan berseri manakala muka orang yang ingkar penuh dengan debu.(semasa di alam barzakh) Surah Al Mukmin 46)  2.Pembalasan dihari perhitungan (mahsyar) . kerana setiap seorang menghadapi perkara yang cukup sibuk dengan hal dirinya sendiri. Apabila datang suara jeritan (qiamat )yang dahsyat. mereka itulah orang yang kafir yang derhaka´     .Manusia dibangkit mengikut amalan masing-masing.. Ahli Sunnah) 1 . ibunya.isterinya dan anak-anaknya.Bentuk pembalasan (pend. Pembalasan dialam barzakh wajib dipercaayai   berbentuk .azab Dalil firman bermaksud: ³Mereka didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang.

. alangkah bahagianya puak kanan itu.Dalil keadaan di Mahsyar    Firman bermaksud. mereka akan mendahului mendapat sebaik-baik balasan di akhirat.iaitu puak kanan. Puak yang ketiga pula terdiri sebilangan besar orang-orang yang mendahului dalam mengerjakan kebajikan didunia. Di Mahsyar kamu menjadi tiga puak . Puak kiri alangkak seksanya keadaan puak kiri itu.

Pembalasan Syurga dan Neraka   Ia merupakan acara pembalasan kemuncak terhadap hambanya . Iaitu setelah selesai pembicaraan di masing-masing di Mahsyar. Dalilnya firman bermaksud. Adapun orang yang menerima surat amalan dengan tangan kiri berkata´Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi buku amalan ku.3. dan aku tidak tahu hitungan amalan ´ Surah Al Haqqah 25-31 .

F .METODOLOGI AL QURAN DALAM MENERAPKAN AKIDAH BGH. Banyak . ayat-ayat Al Quran mengajak manusia berpikir tentang kejadian alam dengan mengemukan dalil dan bukti yang kukuh supaya menusia beriman dengan Allah sebagai pencita dan beriman dengan hari pembalasan di akhirat.

 Akal bertindak seabagai penyokong menguatakan hujjah anas naqli dan bukan penyelewengan dalam tafsir nas dalam mengenali Allah. Jumhur Ulamak berpendapat akal yang selaras dengan dengan nas syarak dapat di terima sebagai sumber akiadah . KEDUDUKAN AKAL a. .KEBEBASAN AKAL DARIPADA PAKSAAN DAN TAKLID 1.

 Mereka berpendapat mengenali Allah tanpa dalil tidak sah bahkan misti melalui penelitian akal . Bertaqlid adalah tercela di sisi mereka . Pendapat Muktazilah kedudukan akal dalam mengenal Allah . Sesiapa yang mengenal Allah tanpa dalil yang jelas dikatakan bertaqlid buta .  .B.

  Firman Allah Surah Al Israk ayat 37 Bermaksud ³Dan janganlah engkau mengikut apayang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya . Berpandu ayat di atas jelas bahawa kita disuruh berfikir dan mengkaji untuk mengukuhkan akidah dan cara beriman . .

seperti Majusi . Para sahabat terima sahaja dari nas tanpa takwil ayatayat kesamaran (Mutasyabihat) Sejarah penyelewengan akidah bermula ekoran perhubungan dengan orang agama lain .Yahudi.SEJARAH PENYELEWENGAN AKIDAH Di zaman Rasulullah tidak berlaku penyelewengan kerana para sahabat sentisa mendapat penduan dari nabi . Waktu itu wahyu sentiasa diturunkan sebagai panduan dan memberi amaran tentang rancangan munafikin dan musrikin .Kristian dan Atheis. .

 . Bibit penyelewengan akidah berpunca daripada pertelingkahan politik dan kemunculan puak-puak di zaman Khalifah Usman dan Ali juga di awal pemerintahan Umaiyah . Kesannya lahir beberapa ajaran dan fahaman yang menyimpang dari akidah yang sebenar . 2.Dengan bertambahnya wilayah Islam penyelewengan secara terbuka berlaku melaui penyusupan Israiliyat dalam pentafsiran al quran dan hadis .Sebab penyelewengan akidah 1.

Kristian dan Majusi secara beramai-ramai. Pemelukan orang bukan Islam  Di Zaman Tabe¶in Umat Islam bertambah dengan menerima kemasukan dari penganut agama lain sepeti Yahudi . .3. merekalah yang mempengaruhi kepada penyelewengan akidah . Manakala tokoh-tokoh tafsir kurang teliti menerima riwayat daripada ahli kitab dan tafsir mereka . Mereka membawa tafsiran Israiliat dalam memtafsir quran dan hadis. Nasrani.

Bermula dari sini sistem khalifah terhapus sepenuhnya oleh Mutafa Kamal Attartuk dengan bantuan Yahudi dan lain-lain penjajahan Barat . Justeru itu lahirnya pemikiran barat dalam masyarakat Islam .4. Kejatuhan Kerajaan Usmaniahdi Turki pada 3 Mac 1924  Kejatuhan Kerajaan Uthmaniah dan bermulalah penaklukan oleh barat terhadap negara Islam . libralismae dan lain-lain . . seperti sekularisme.

PENYELEWENGAN AKIDAH 1. Penyelewenagn dalam mentafsir al quran dengan memasukkan unsur tafsir israiliatb .

kemudian Gunung Abu Qubis yang ada dibawahnya Bukit Safar . Tafsit Muqatil b. Sulaiman menjelas ayat 32 surah Sad ³Qaf ialah gunung daripada zamrud hijau yang mencakupi seluruh alam semesta. 1.   Muhamad Husin Zabadi dalam kitabnya Al Israiliat Fi al Tafsir Wal Hadis ialah . Qaf juga ditafsirkan sebagai gunung yang berada dibelakang hijab tempat matahari terbenam . Qaf juga gunung yang pertama dicipta . 2. .Qaf merupakan kunci alam .` 3.CONTOH ISRAILIAT DALAM TAFSIR AL QURAN .

namun bani Israil mengugut untuk membunuh nabi Harun . Dalam Kitab Safru Al Khuruj bab 32 Menyatakan Nabi Harun yang mencipta lembu bagi Bani Israil dan mengajak mereka menyembahnya . Maksud Surah Taha ayat 87-90 . Sebenarnya Al Quran menjelaskan lembu itu di cipta oleh Musa As Samiri dan nabi Harun mengingkari dan mencegahnya .  4.

Wanita itu isteri kepada Uria. Nabi Daud pada suatu pagi bangun daripada tidurnya kemudian dia berjalan di bahagian atas istana raja . Wanita itu sangat cantik dan menarik. Selepas itu nabi Daud telah mengutuskan seseorang supaya menjemput menemuinya . . Dari situ dia melihat ada seorang wanita yang sedang berdaham.Nabi Daud mengutuskan seorang suruhannya untuk bertanya tentang wanita itu . Dalam Kitab Siru AlShumwail al Thani bab 11 menyatakan .5.

Banyak lagi cerita-cerita israiliat yang termuat dalan nota kita sila buat rujukan . .Cerita ini para ulamak berpendapat ada.lah tidak menasabah Nabi  Daud melakukan dosa besar yang mengaibkan dan terhina . Namun cerita itu terdapat dalam kitab yang disangka benar oleh kebanyakkan orang termasuk juga ulamak .

Cerita Israiliyat ini menyebbkan umat Islam salah anggap tentang matlamat al quran mengambil nasihat dan membahaskan hukum hakam bagi mengatur hidup manusia .Kesan buruk tafsir israiliyat A.  . Dengan cerita Israiliyat ini menyebabkan hampir hilang keyakinan dan kepercayaan kepada ulama Salaf samada sahabat atau tabe¶in .

iaitu mereka menganggap bahawa setiap yang lahir mempunyai dalaman atau isi dan setiap wahyu ada takwil Fahaman Batiniah menurut sejarahnya dipelopori oleh golongan agama Farsi atau Majusi kerana iri hati dengan perkembangan Islam Pendokongnya terdiri dari puak Syiah yang melampau yang di ketuai oleh seorang munafik iaitu Abdullah bin Maimun. Tersebarnya ajaran Batiniah  Batiniah berasal dari al Batin bermaksud Dalaman .B. .

Contoh penyelewengan Batiniah    Mereka mempercayai ada dua Tuhan yang Qadim Tuhan pertama di namakan Al Sabiq (yang dahulu) ia menjadikan tuhan yang kedua yang dinamakan Al Tali (yang mengiringi) Kedua-duanya bergabung menjadikan alam .

a.C. Penyelewengan mengenai hadis palsu   Tercetusnya hadis palsu selepas tercetusnya perselisihan di antra Ali dan Muawiah . . Antara hadis palsu memesongkan akiodah . Kemunculan golongan al Rafidah yang menentang para sahabat yang memberi bai¶ah kepada Abu Bakar dan Omar sebagai khalifah Golongan Zaidiah yang membenci kepada ajaran Islam dan orang Islam .

Peyelewenganb Aliran Kerohanian (Taswuf Falsafi) .

sejarah Akidah. Konsep Tauhid(beriman )kepada Allah mengikut Ahli Sunah -Tauhid Rububiyyah -Tauhid Uluhiyyah . Mazhab dalam akidah -Punca berlaku perselisihan -Pendapat mereka dalam akidah -Ulama¶ Ahli Sunah Waljamaah.Tauhid aAsma¶ was Sifat . 2.Akidah Islam . 1.TAJUK-TAJUK AKIDAH UNTUK DIBINCANG DAN DIBENTANGKAN Topik Al Din .

4 .Kenabian dan kerasulan .Balasan bahagian     .Tanda-tanda qiamat .Secara umum (ijmali) .Pengertian .Hikmat perutusan Rasul .Secara terperinci (tafsili) sifat 20.Mengenal Allah .Kitab-kitab yang dibawa -Konsep khatam al Nubuwah 5. Kercayaan kepada Hari Qiamat .  3.

 6.Perkara merusakan akidah  -Riddah -Kufur -Syirik .Alam barzakh .Mahsyar .Syurga Neraka 7.Perkara Syam¶iyat   -Malaikat .

Akidah Sebagai Pemangkin Pembentukan Akhlak dan Tamaddun . 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->