Manusia menurut fitrah semula jadinya tidak akan tenteram tanpa agama dalam hidup mereka . Manusia yang dikurniakan akal fikiran akan mencari suatu Zat atau Yang Maha Kuasa yang berada di alam ghaib, diyakini Dialah yang menciptakan dan mentadbir alam . 

Bahagian A ; AL DIN (ms 28) 
Al

quran menyebut banyak tempat tentang perkataan AL DIN bagi menerangkan penggunaaan dan maksud Al Din
33 

 Al

19

Din ialah kepercayaan atau anutan yg juga pengangan manusia yang berbagai ada yang benar dan ada juga yang salah .

. Sebelum kedatangan Islam telah muncul ajaran kepercayaan(Al Din)dalam berbagai bentuk yang tersasar dari akidah yang sebenar .di kenali dengan ilmu tauhid. Akidah dalam ajaran Nasarani 3.a. Akidah dalam ajaran Yahudi 2. Akidah dalam ajaran Majusi 4. Dibawa oleh Nabi Muhammad s. .Antaranya :1.w. Lantaran itu Allah mengutuskan para nabi dan Rasul bagi menerangkan akidah yang sebenar berdasarkan wahyu yg. Akidah agama menyembah berhala Perbezaan antara kepercayaan mereka berlaku berpunca dari pegangan akidah yang berbeza serta tidak berdasarkan sumber yang diakui.

2.Aspek Penekanan Al Din sebagai agama benar   1. 3. Agama yang mengajar manusia tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah .Al Din ialah agama yang membawa makna. . Agama yang mempunyai segala sistem dan peraturan yang bersiafat pratikal yang dicipta oleh Allah 4 Agama yang meyakini tentang balasan baik dari kekuasaan dan balasan buruk terhadap mereka yang mengingkari kekusaan dan kehakiman tersebut . Kehakimam dan kekusaan Allah.

Agama samawi atau langit Agama Ciptaan atau Budaya . B.Jenis-jenis agama A. .

.Islam merupakan pelengkap agama sebelumnya .Agama Samawi    .Agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Agama ini terkandung dalam kitab Taurat nabi Musa dan Zabur kitab nabi Daud .a. -Agama Yahudi Agama ini dibawa oleh Nabi Musa dan rasulrasul lain dari kalangan Bani Israil .w. yang terkandung dalam Al Quran .

namun telah berlaku penyelewengan pengubahsuaian oleh Yahudi terhadap Taurat dan penganut Nasrani terhadap Injil . Walau pun agama Yahudi dan Nasrani bersumberkan wahyu . maka agama Islam sahaja yang di terima dan diredhai Allah.Agama Nasrani  Agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang di kurniakan kitab Injil untuk menjadi pelengkap kepada Taurat dan untuk membetulkan akidah Yahudi yang meyeleweng . .

 Agama Budda.Agama ciptaan atau budaya  Agama Hindu Mereka percaya dengan kitaran kematian dan kelahiran semula(samsara) dimana sistem ini bergantung dengan amalan(karma) seseorang itu yang menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain. Agama sikh .

Agama Budha tersebar di india dalam 5 kurun . .Agama budha.  Iaitu agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Budha Sakyamuni yang lahir pada kurun ke 5 sebelum masihi. Agama ini tersebar sejak 2 ribu tahun yang lalu ke Tenggara dan Timur Asia dan tersebar keseluruh dunia.350 juta. Penganutnya +.

India di asaskan oleh Guru Nanak.Agama Sikh Agama sikh bermula di awal adad ke 16 di wilayah Punjab . Guru Nanak berasal seorang Islam . . tetapi atas keinginan menjadikan agama yang boleh diterima oleh semua orang di India beliau mengabungkan ciri-ciri terbaik Islam dan Hindu.

. Bagi agama sikh perkahwinan adalah suci .Pemberian hadiah.Istiadat penganut Sikh   Adat bermula sejak kelahiran sehingga kematian penganutnya . pencerian hanya boleh berlaku di mahkamah sahaja. .adalah amalan biasa bagi menyambut kelahiran bayi. percerian adalah mustahil. Apabila rumaja(16 tahun) akan melalui acara memakai turban.

Ihsan . 58) menyempunakan sebgai seorang muslim perlu melengkapkan rukun agama yang terdiri daripada tiga komponan : a.IMAN DAN IHSAN (ms.KONSEP ISLAM. Islam b. Iman c. Bagi .

a. Pengertian Islam 
   

Pada bahasa; a. Islam bererti tunduk dan berserah . b. Islam bererti selamat . c. Taat, damai, aman dan tidak ada kecacatan , baik zahir atau batin. Pada Istilah terdapat beberapa ta,rif:a. Ialah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintahnya, akur dan ikhlas beribadat dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui para rasul Nya. b. Hendaklah kamu beranaik saksi bahawa tiada Tuhan mealaikan Allah dan nabi Muhammad itu pesuruh Allah , serta hendaklah kamu mendirikan solat ,mengeluarkan zakat,berpuasa ramadhan dan mengerajakan ibadat haji . c.Menurut Ibn Manzur dlm kamus Lisan al Arabi , Islam ialah melahirkan ketaatan dg. Melakukan segala syariat yang dibawa oleh Nabi muhammad s.a.w. Hadis riwayat Abu Hurairah ketika Rasulullah menjawab soalan Jibril: 


ISLAM AGAMA SELURUH PARA NABI DAN RASUL
` Islam adalah agama yang benar berasaskan akidak yang seragam antara semua agama samawi yang di wahyukan kepada para nabi dan Rasul. 
 

Persamaannya ; Sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir mengajak manusia sepaya beriman kepada Allah , tidak pernah di ubah /nasakh. Syariat dan ibadat juga sama dari segi motif atau matlamat , walaupun kaedah dan bentuk pelaksanaan tidak sama 

Mereka menegah umatnya menyembah berhala. `` . Mengajak manusia supaya bersatu dan tidak berpecah.    Dari sudut sejarah perjuangan para nabi dan rasul adalah sama . Dalam Al Quran menceritakan tentang dakwah dan cabaran nabi-nabi sebelum adalah sama. Mereka mengajak dengan cara lemah lembut . Semua para nabi mengajak menyembah Allah yang satu Mereka mengajak umat masing-masing supaya berfikir tentang ciptaan Allah . Persamaan dari sudud sifat dan keperibadian yang murni dan mulia .

Pada Istilah: Iman bermaksud membenarkan Allah.hari akhirat serta percaya kepada takdir Allah sama ada baik atau buruk. percaya dan amanah.Pengertian Iman   Pada bahasa: Iman bermaksud tasdik.malaikat. . kitab-kitabNya . rasul-rasulNya .atau membenarkan .

jika tidak melihatnya Ia melihat kamu. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Keikhlasan dgn bermuraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan dan urusan . C. Beramal dan berusaha dengan tekun . .    Pada Istilahterdpat beberapa ta. Mengelokan perbutan zahir dengan memperelokkan perbuatan batin. B.Pengertian Ihsan Pada bahasa bermaksud.rif:A.

Makam Musyahadah b.Makam yang kedua ialah makam ikhlas iaitu seseorang berusaha menghadirkan dalam dirinya yang Allah sentiasa melihatnya . Kedudukan pertama iaitu makan yang tertinggi yang di kenali dengan iman soleh para sahabat.  . a.IHSAN ATAU ORNG MUHSIN  Muhsin terbahagi dua peringakat .

sudut istilah ke tiga-tiga mempunyai hubungan kait mengait antara satu sama lain. iman dan ihsan menunjukan kalimah tersebut mempunyai pengertian berbeza dari sudut bahasa sahaja . Dari .Hubungan Islam.Iman dan Ihsan Daripada takrif dan penjelasan berkaitan dengan Islam.

Salaf mengatakan jika iman dan ihsan di sebut serentak ia menunjukan satu makna . Ulama¶ . jika di sebut berasingan ia menunjukan Islam seluruhnya . Ahli Sunah berpendapat Islam dan Iman berbeza disegi nama sahaja .tetapi membawa pengertian yang sama .

 ³ Dan berilah khabar gembira kpada orang beriman dan beramal soleh´ . Al Baqarah 25) Difaham dari berapa ayat menunjukan Islam amalan lahiriah seperti solat. Bermaksud . manakala iman pula amalan hati seperti keyakinan atau kepercayaan .Dali dari al quran .

. Apabila Islam . Begitu juga beriman tanpa amalan tidak mencapai keridhaan Allah. Jika beramal tanpa iman amalannya di tolak .Iman dan ihsan dilaksanakan dalam bentuk yang menyeluruh dan bersepadu ia layak di gelar MUHSIN. seperti amalan orang kafir .

Iman dan Islam adalah penting untuk menyelamatkan manusia dari api Neraka. . Justeru itu jelas kedua-duanya saling memerlukan dan mempunyai hubungan yang erat sekali dan tidak boleh di pisahkan .Ulama¶ al Asya¶irah menjelaskan hubungan Islam dan iman  Iman ialah kepercayaan dalam hati manakala Islam pula melaksanakan segala perintah syara¶ melalui amalan.

4. 1. .Sejarah perkembangan akidah 3.Penyelewengan akidah melaului kerohanian(tasawuf falsofi) 7.Kerja kursus hantar 2 minggu sebelum tamat SEM . Penyelewengan akidah melaui Pengaruh pemikiran sekulur. 2.Peranan akidah dalam kehidupan individu dan masyarakat . Pnyelewengan akidah 6. Kesan akidah terhadap pembangunan individu dan masyarakat. 5. Metodologi Ahli Sunah berkaitan sifat Allah.

Ilmu Tauhid mempunyai 4 nama 1. Ilmu Kalam 4. Ilmu Usuluddin 2. Ilmu Tauhid dan sifat 3. Ilmu Akidah .

.SKOP PERBAHASAN ILMU TAUHID 1. 3. Membahskan Ilmu Ketuhanan Membahas tentang kerasulan Membicarakan perkara sam¶yyat 2.

Ilmu Tauhid dan Sifat Membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan asas akidah serta sebahagian besarnya berkaitan dengan sifat Allah .1. .Ilmu Usuluddin Perbahasannya berkisar tentang akidah yang merupakan asas dalam agama . 2.

3. Juga berkaitan dengan cara dan jalan menetapkan dalil bagi asas dan dasar akidah yang sama dengan ilmu mantik . bukan amalan anggota dan praktikal zahir . Ilmu Kalam berkisar tentang Kalam Allah dan teori-teori sahaja. ini telah menimbulkan perselisihan hingga lahirnya beberapa puak .golongan dan fahaman . Ilmu Kalam :Dinamakan ilmu kalam kerana  Terdapat beberapa masalah dan skop perbahasan di dalam lImu Tauhid.

 Sumber-sumber akidah yang sebenar .kepercayaan dan pengangan dalam Islam itu sendiri . Soal-soal kercayaan kepada rukun Iman dan rukun Islam Peranan akidah dalam kehidupan . Juga perbahasan akidah-akidah yang sesat dan menyeleweng.4. Islam dan hubungannya dengan pengangan umat Islam .persoalan iman . Ilmu Akidah Perbahasan berkaitan dengan .

Pengertian Tauhid  Pada bahasa . Tauhid membawa maksud mengakui bahawa sesuatu itu Esa atau mengesakan Pada Istilah : Menurut Ulamak mutakallimin. Tauhid ialah sesuatu ilmu yang membahaskan Esanya Allah juga sifat wajib dan sifat harus bagi Allah.  .

tauhid juga membahaskan cara untuk memantapkan akidah (pegangan) berdasarkaan dalil-dalil yang menyakinkan. Ilmu Tauhid juga membahaskan tentang kerasulan . Ilmu . sifat wajib . sifat harus dan sifat mustahil bagi rasul. kenabian yang di utuskan oleh Allah .

 2.Bahagian ilmu tauhid  Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiyyah Tauhid Al Asma¶ was sifat Hukum mempelajari Fardhu ain secara ringkas ke atas semua muslim Fardhu kifayah secara terperinci ke atas segulungan dalam masyarakat .

 2. Tauhid Uluhiyyah. Tauhid Rububiah Bermaksud seseorang mesti meyakini hanya Allah sahaja Tuhan yang mencipta sekalin alam .1. Bermksud segala ibadat yang dilakukan hanya untuk menyembah Allah yang satu dengan penuh ikhlas . .

f t ³Dan bagi Allah mempunyai nama-nama yang n baik. i Firman dalam Surah al µaraf ayat 170.oleh itu serulah dengan menyebut namanamaNya y a . Tauhid Asm¶ wa as sifat :     Bermaksud mempercayai dan mengEsakan bahawa Allah bersiafat dengan segala kesempurnaan dan mempunyai nama sebagai mana yang s tersebut dalam nas al quran dan hadis.3.

hati menjadi tenang . Perkataan akidah berasal dari perkataan µAqada ( ) bererti simpul atau ikat . . beroleh keyakinan di kalangan ahlinya¶ serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Taimiah mentakrifkan : Perkara yang dibenarkan oleh jiwa. AKIDAH ISLAMIAH Pada bahasa .B. Pada Istilah. Ibn.

PERBEZAAN AKIDAH DAN SYARIAH Syariat merupakan amalan peratikal melalui anggota yang mencakupi rukun Islam. Akidah merupakan amalan hati yang berbentuk keyakinan dan ilmiah yang wajib ke atas setiap muslim mempercayai yang terkandong dalam rukun Iman .

 .  Dengan akidah yang tepat akan timbul perasaan ikhlas dan rela hati menerima takdir Ilahi.Keistimewaan Akidah Islamiah Akidah merupakan satu hubungan hati dan jiwa yang sangat kuat di antara makhluk dangan penciptanya. Akidak dalam Islam berkisar perkara yang di wahyukan melalui quran dan hadis sahaja. Akidah Islamiah tetap dan tidak berubah walau apa keadaan sekalipun.

Untuk menjaga iman dan diri supaya selamat di dunia dan mendapat keridhaan Allah . d.  .Untuk mempertahankan akidah yang dipegang oleh ulama¶ salaf dan Ahli Sunah dari di resapi oleh sebarang akidah yang menyeleweng . c. 3. Faedah mempelajari a. Menolak fahaman sasat yang menular dalam masyarakat dan membetulkan akidah berdasarkan quran dan sunah. Menguatkan keimanan serta keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah b.

Asas Pengangan dan sumber  Asas akidah Islam yang bertunjangkan Al quran dan hadis pasti membuahkan hasil yang cukup membanggakan Contohnya berdasarkan keyakinan dan keimanan umat Islam tidak gentar menghadapi musuh dalam peperangan Badar . Jamhur Ulama¶ telah bersepakat menetapkan sumber akidah ialah Al Quran dan hadis Mutawatir tampa perbincangan .Ada yang menerima hadis Ahad dan ada yang menerima hadis sohih sahaja.   . Manakala hadis Ahad menimbulkan perbincangan dikalangan ulama¶. Khususnya ulamak Mutakalimin.

Peranan akidah kepada masyarakat Melalui akiah dan iman dapat membentuk suatu kesatuan umat(umat Islam) demi mencapai satu matlamat ia itu keredhaan Allah & meninggikan syiar Islam. . Akidah yang betul dapat membentuk masyarakat yang saling membantu bagi mencapai keridhaan Allah.

 Iman dan akidah yang di terjemahkan dalam bebtuk perbuatan. .ucapan dan personaliti menjadi lambang serta syiar Islam lantas dapat menjadi model& teladan kepada masyarakat Islam sendiri. Dengan berteraskan iman & akidah dapat membentuk sebuah masyrakat yang harmoni dan bertamaddun .

Peranan akidah dalam kehidupan  Akidah yang benar dapat menjaga individu agar sentiasa patuh kepada kpd. Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Hati orang beriman mempunyai keyakianan selari dengan kehendak rukun iman. Iman dan akidah satu bentuk kefahaman yang tidak dapat ditinjau melalui pancaindera ttp tuannya dapat merasai kemanisan iman dan akidah yang dipegangnya. .

SEJARAH PERKEMBANGAN AKIDAH (ms. Banginda sentiasa mengwal daripada perpecahan dan perselisihan. permasalahan tidak timbul . Para shabat pula ketika itu di sinari hidayah dan dapat memahami al quran dan hadis dengan baik .   Akidah umat Islam ketika itu sangatlah kukuh dan teguh . Jika ada persoalan mereka terus bertanya nabi bagi mendapat penjejelasan.kalau tidak nascaya kamu mendadi lemah dan hilang kekuatan kamu´ . Baginda sendiri telah memberi penjelasan semua perkara yang menimbulkan kemusykilan dan kekeliruan.sebaliknya baginda menyatukan umat Islam melalui akidah.Mereka berpandu kepad ayat . ] ³ Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jnganlh kamu berbantahbantahan. khasnya yang berkaitan dengan akidah.122)   Zaman Nabi dan awal sahabat . Umat islam dan sahabat zaman itu menerima terus segala yang dibawa oleh baginda .

Akidah zaman Sahabat Zaman khalifah Abu Bakar dan Umar tidak berlaku perselisihan dalam akidah kerana mereka sibuk menghadapi peperangan dan musuh bagi mempertahankan Islam . Mereka megikuti ajaran Al quran dan hadis dalam perkara usul dan akidah . Akidah Umat Islam di zaman awal sahabat tidak banyak bezanya dengan zaman nabi. .mereka sifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri tanpa takwil.   Saidina Umar menentang keras terhadap merek yang menimbulkan ayat mutasyabihat.

Akidah dizaman Ali dan Usman. 

Lantaran berlakunya pertelingkahan politik , maka umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan dan fahaman. Setiap kumpulan mempertahankan fahaman mereka masing-masing, dari situlah bermulanya takwil nas-nas al quran dan hadis ,serta timbul periwayatan hadis falsu ,mrk menimbulkan masalah & persoalan syubhah& mutajasimah Allah oleg golongan Syakbiyyah. justeru itu perbahasan mengenai akidah bertambah melebar.

Akidh zaman Bani Umaiyah 

  

Setelah jajahan Islam berkembang, penganut agam lain ramai memeluk Islam ,tetapi jiwa mereka masih menebal dengan fahaman lama,maka lahirlah segolongan umat Islam memperkatakan tentang akidah. Antaranya: Ma¶ abd al Juhani Ghailan al Dimasqi Ja¶ad ibn Dirham. Wasil bin µatak.

Perselisihan pendapat 
Bermula

dari sinilah timbulnya perbahasan ilmu akidah dan timbul beberapa aliran dan mazhab.

MAZHAB DALAM AKIDAH 
MUKTAZILAH

. JABARIAH 
QADARIAH AHLI

AL SUNAH WAL JAMAAAH

PUAK MUKTAZILAH Muktazilah berasal dari I¶tazala bermaksud mengasingkan diri dari pauak lain . Diasaskan oleh Wasil bin µAatak setelah keluar dari halaqah gurunya Hasan Al Basari kerana tidak bersependapat dengan gurunya dalam masalah:³orang yang melakukan dosa besar adalah fasik Wasilla berpendapat ³Orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir´ .

1.Al Wa¶du wal wa¶id(janji baik dan buruk) 4. . Al Amru bil Makruf dan An Nahyu µanil munkar . Al Manzilat bainal manziltaini 5.Al µadlu 3.Al Tauhid .

azali (qadim) kalam Allah iaitu al quran itu jadid (baru) tidak akan dilehat di akhirat nanti . Maksud perinsip Al Tahid  Menafikan sifat Allah yang azali. Bahkan semua sifat Allah adalah baru . Menafikan Allah .1.

sama ada melakukan atau meninggalkan . Maksud perinsip Al Adlu -Tuhan memberi kudrat kepada manusia untuk membuat pilihan . itu manusia bertanggung jawab di atas segala perbuatannya -Oleh .2.

Maksud perinsip janji baik dan buruk  Golongan ini yakin bahawa Allah wajib menunaikan janji Nya dengn memberi pahala di atas kebaikan dan wajib memberi balasan neraka kepada yang melakukan dosa. Bagi mereka yang melakukan dosa besar tidak akan diampun oleh Allah melainkan dengan bertaubat . . Begitu juga orang yang baik tidak boleh dihalang daripada mendapat pahla . kerana Allah tidak boleh mungkir janji.3.

Maksud perinsip manzilatu bainal manzilataini   Perinsip ini paling penting kerana dasar inilah berlakunya perselisihan antara Wasil dan gurunya Hasan Al Basari . tetapi berada diantara Islam dan kafir .4. (Syirik ± Kafir ) ( Dosa besar ± Fasiq) Pada mereka maksiat terbahagi kepad dua:- . Mazhab ini percaya bahawa orang yang melakukan dosa besar selain dari syirik adalah tidak mukmin dan tidak kafir.

5 Perinsip amrul makruf dan nahi munkar . Dasar ini berkait rapat dengan taklif (tuntutan) hukum fekah dan tauhid .  . Mereka berpegang teguh dalam melaksanakan hukuman bunuh walaupun sesama Islam . Tujuan adalah untuk berdakwah dan membimbing orang yang sesat dan jahil.

Kumpulanyang alim dalam biadang ilmu fekah Bermaksud .mereka yang mengikuti perjalanan Nabi dan dan ikutan yang teramai . Menurut pendapat Al-Baghdadi mereka terdapat 8 golongan : 1. Kumpulan orang Islam yang alim dalam bidang Tauhid dan kerasulan 2.

 3. Kumpulan yang alim dalam bidang hadis 5. Kumpulan yang alim dalam bidang Qiraat . Kumpulan yang alim dalam bidang Ilmu Nahu dan saraf 4.

 7. 6. . 8. Kumpulan zahid dan sufi Kumpulan yang berjihad untuk menentang musuh Kumpulan yang tinggal di negari tempat terdapat syiar Ahli Sunnah .

Manusiia bebas melakukan usaha dan ikhtiar dan hasil usahanya dijadikan oleh Allah . 2 .Tidak boleh menyalahkan Allah . 3. kerana hamba telah dikurniakan usaha dan ikhtiar walaupun segala tindakan hamba dari Allah . Segala usaha dan ikhtiar manusia menjadi tanggunjawab manusia itu sendiri.1. .

dan apajua bencana yang menimpa maka itu adalah dari kesalahan kamu sendiri ´ . Pendapat  ini pendapat pertengahan dan tepat berdasarkan ayat 79 surah Al Nisak bermaksud:- ´Apa jua kebaikan yang angkau dapati maka ia adalah daripada Allah .

 Dinisbahkan Iaitu kepada qudrat segala perbuatan manusia adalah lahir dari perbuatan manusia sendiri . tidak ada kaitan dengan kuasa Allah. Mazhab . ini diasaskan oleh Ma¶bad ibn Khalid Al Juhani & Ghailan al Damasqi .

antara pengangannya : Manusia bebas melakukan sesuatu mengikut kemahuannya . Mereka percaya bahawa Allah tidak membuat apa-apa takdir terhadap manusia .

dan tidak ada pilihan sama sekali dalam perbuatannya .  Muncul di Kufah pada zaman Umaiyah Diasaskan oleh Jahan ibnu Safuan Nama Jabariah sempena nama Al Jabar &Jabrun yang bermaksud digagahi @ tergagah Manusia tidak ada kuasa ikhtiar sedikit langsong. .

.ANTARA PENDAPATNYA : Manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah Manusia tidak ada pilihan dalam perbuatannya Manusia umpama bulu terapung di udara Syurga neraka tidak kekal Allah tidad dapat dilihat di akhirat Allah tidak mempuyai sifat kecuali zatNya .

KESAN AKIDAH TERHADP PEMBANGUNAN PARA SAHABAT 
Para

sahabat bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan iman dan akidah yang betul Melalui keimanan dapat menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat . 
Mereka

yakin melalui keimanan mendapat keyakinan dan ketenagan jiwa .

 Timbul

perasaan ridha dan bersyukur ketika mendapat nikmat dan ridha terhadap ujian . akidah mereka diarah membangun diri dari sudut spiritual dan mental juga fizikal bentuk . kekuasaan Allah dalam apa jua 

Melalui 

Mengaku 

Kesannya

mereka sentiasa bercita-cita dan bertekad untuk kemajuan diri dan menyuburkan iman .

BAHGIAN B 
Punca

timbulnya perselisiahan pendapat dan mazahab-mazahab dalam akiadah .

ISU-ISU YANG DIEKKSPLOTASIKAN YANG MEMBAWA PERPECAHAN Perutusan Tentera Usamah Timbul perselisihan pendapat ulamak mengenai tentera yang diketuai Usamah bin Zaid yang diarah oleh Rasullullah .

a.Golongan yang berpendapat perintah ini harus diteruskan kerana wajib patuh perintah Nabi s.) .(bagi yang enggan ikut serta..w.Golongan yang berpendapat tidak seharus diteruskan kerana Nabi sedang tenat . .

 Muhajirin ingin mengebumikan di Mekah tempat dilahirkan .a.ISU TEMPAT PENGKEBUMIAN NABI s.w. Ansar ingin mengebumikan di Madinah kerana tempat baginda berhijrah Al Ada pula yang mencadangkan dikembumikan di Baitul Muqadis kerana disitu tempat mikraj .

 Saidina Abu Bakar berjaya mendamaikan dengan membawa hadis bermaksud. Jenazah para nabi dikebumikan di tempat mana ia wafatµ ´ .

. Perselisihan ini menular kepada isu akidah kerana terpengaruh kepada sentimen tertentu .RUMUSAN Perselisihan ini disebabkan tarhadap pemikiran umat Islam yang berbeza di kalangan para sahabat .

w. Pemerintahan Saidina Usman memberi kepercayaan kepada keturunan Bani Umaiyah menyebabkan syea¶h (penyokong Saidina Ali ) menilai Saidina Usman melanggar pelaksanaan di zaman Rasulullah s.Kemunculan Aliran Mazhab ekoran pertelingkahan ini .( Irak Hijaz .a. bin Saba¶ menghasut umat islam di serata negeri.Syam ) untuk merusaKkan perpaduan Islam Abdullah .

 Hasil Berikutan . Isu yang dibawa ³ Sungguh aneh umat Islam yakin Isa akan kembali namun mereka tidak percaya Muhammad akan kembali ³ dakyah beliau berlakulah penentangan terhadap Usman dan berlaku perang Jamal itu juga tercetus peperangan Sifin pada 37H antara Ali dan Muawiayah.

a. Golongan Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Saadah dan mereka berpendapat khalifah mistilah dari Al Ansar iaitu mereka mencalunkan Sa¶ad ibn Ubadah. A. . umat Islam mula berpecah untuk melantik khalifah .ISU IMAMAH (PERLANTIKAN KHALIFAH) Setelah kewafatan Nabi s.w.

b. . Setiba disana Abu bakar memberi uacapan memuji golongan Al Ansar dan Muhajirin . Golongan Al quraisy (muhajirin) Saidina Umar mengajak Saidina Abu Bakar ke tempat perhimpunan di Saqifah Bani Sa¶adah bersama Ubaidah bi Al Jarrah .

KEISTEMEWAAN MUHAJIRIN Muhajirin orang mula-mula memeluk Islam Muhajirin menangong derita diawal Islam Mereka golongan paling tinggi dari sudut kerabat Nabi s. .a. Allah mendahulukan sebutan terhadap muhajirin dan ansar .w.

PERLATIKAN KHALIFAH Akhirnya Saidina Abu Bakar dicalunkan dan dilantik menjadi khalifah . yang hadir memberi bai¶ah(persetujuan dan taat setia) Semua .

SEMASA UPACARA PENGEBUMIAN NABI S. Ali sepupu nabi dan menantu nabi Ali banyak berjihat Ali paling berilmu Ali keluarga bangsawan Saidina . Muncul pula golongan ketiga menyatakan Ali lebih layak menjadi khalifah dengan alasanya.w.W Ali Tidak hadir kerana sibuk menguruskan jenazah Nabi s.a.A.

Ali Memberi bai¶ah Akhirnya nyata Ali merestui perlantikan khalifa Abu Bakar sebagai khalifah pertama . .

membawa kepada timbulnya berbagai-bagai mazhab dalam akidah dan syariah Islamiah hingga ke hari ini . Hingga .KESIMPULANNYA Peristiwa diatas menggambarkan puncapunca kemunculan aliran mazhab dan fahaman dalam akidah Islamiah .

Kampong ini telah ditawan oleh tentera Islam dan memaksa mereka membayar separuh hasilnya kepada Rasulullah . fara isteri nabi bertanya khalifah tentang hasil tersebut adakah memjadi pusaka   .HUKUM AMALI PERISTEWA FADAK Fadak adalah sebuah perkampungan Yahudi yang kaya dengan hasil tamar . Selepas kewafatan baginda .

 Abu bakar menjelaskan hadis bermaksud . Kami para nabi tidak mempusakai dan apa yang kami tinggal menjadi sedekah Berkaitan harta ada pihak tidak berpuas hati dan menjadi punca keratakan perpaduan Islam selepas kewafatan nabi .

Hamzalah kerana mereka tersasar mentafsir ayat surah Al Taubat ayat 103 ³Ambilah sebahagian harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya dapat membersihkan mereka (dari dosa) dan menyuburkan (denagan akhlak yang baik) ´  .ISU RIDDAH Penduduk di sekitar negeri Yaman enggang membayar zakat selepas kewafatan Baginda kerana mereka berpendapat zakat hanya satu pajakan(ufti) Kumpulan ini diketuai Malik b.

Tindakan selanjutnya Abu Bakar mengadakan mesyuarat bagi mengambil tindakan memerangi mereka . Saidina Umar tidak setuju. Akhirnya Umar dan sahabat bersetuju dengan ijtihad Abu Bakar untuk memerangai mereka.  . kerana mereka masih menunaikan Rukun Islam dan Rukun Iman kecuali zakat .

MEMERANGI GOLONGAN MURTAD Tentera yang diketua Khalid Al Walid .Amru Al µAs mengempur puak yang enggan membayar zakat yang dihukum murtad. golongan ini dapat dibendung Akhirnya .

Puak al sunnah berpecah kepada 3 aliran 1. dan ada pula yang berpendapat mereka yang hidup sebelum abad ke 5H.s.188) AHLI AL-SUNAH . Golongan Al Asya¶irah 3. .(E) METODDOLOGI PEMIKIRAN AKIDAH (m.GLONGAN METODOLOGI SALAF Iaitu ulama yang hidup sebelum abad ke 3H. Golongan Al Maturidiah 1. . Golongan Salaf 2.

Berpegang serta beriman dengan apa yang dikemukan oleh al-Quran Mereka tidak mentakwil nas atau membahaskan ayat mutasyabihat menurut akalnya .Metodologi pemikiran Salaf: Mereka menguna pakai keterangan Al quran yang dipakai oleh sahabat . Mereka menyerahkan maksud ayat kepada Allah tanpa takwil .  .

sami¶yat mengikut al Quran semata-mata. Tampa takwil . . dan beriman dengannya adalah wajib dan bertanya mengenainya adalah bida¶ah. Contohnya Imam Malik ketika ditanya mengenai (istiwa) bersemayam Allah diatas Arasy adalah suatu perkara yang majhul . Golongan ini beriman dengan ketuhanan kerasulan .

Tanpa ta·wil(mentafsir)sebagaimana terdapat dalam Al Quran. dan hakikatnya sebenarnya terserah kpada Allah surah Al Syura (11). .IBN TAIMIYAH MENJELASKAN PENDAPAT SALAF Ulama· Salaf mengisbatkan (menetapkan) semua sifat kesempurnaan bagi Allah. ´Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Nya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihatµ  Prinsip mereka membersihkan Allah dari sifat kekurangan atau mentasbihkan dengan makhluk berdalil ayat di atas. bermaksud.

Imam Ahmad Ibn Hambal menjelaskan pendapat ulama salaf Al quran itu bukan makhluk tetapi ia adalah kalam Allah dengan tidak membezakan KALAM LAFZI yang tersusun dengan ayat . kalimah serta dicetak dengan kalam maknawi yang berdiri dengan zat Allah yang qadim . .

GOLONGAN AL ASYA¶IRAH Metodologi mereka mengunakan pemikiran dengan membawa pendekatan Al Quran .Sunah dan logik akal . Mereka mengabungkan tiga unsur sebagai dalil berkaitan dengan akidah dan sifat ±sifat ketuhanan . Allah mempunya sifat-sifat kesempunaan yang azali  .2.

GOLONGAN AL MAATURIDIAH Metodologi mereka mengenai akidah dengan membawa pendekatan dengan mengutamakan dalil akal dan Al Quran dalam membincangan akidah .    . Mereka menggabungkan hujah akal yang selari dengan nas Al quran Atau Dalil akal disokong nas al quran itu sendiri .3.

iaitu Muktazilah terlalu bebas mengunakan akal Mereka( Muktazilah) mentakwilkan nas mengikut akal .B. PUAK MUKTAZILAH Puak ini mengutamakan dalil akal dan Al quran mereka mentafsirkan Nas secara berleluasa menurut akal Pendapat Al Maturidiah dan Muktazilah hampir sama dalam menggunakan akal dan nas tetapi ada perbezaan.

 Conthnya Muktazilah mereka menolak rukyah Allah di akhirat dan azab kubur kerana bertentangan dengan akal . Muktazilah menolak hdis Ahad sebgai dalil dalam akidah kerana hdis Ahad bersifat zaan Sebliknya Al Maturidiah tidak menolak hadis Ahad jika sabit dari Nabi . Sebaliknya Al Maturidiah mentafsir nas dengan akal selari dengan Nas .

.PUAK AHLI FALSAFAH ISLAM Berhubung dengan akidah puak ini membawa pendekatan serta menggunakan BURHAN atau pembuktian dan keyakinan .

Kenabian dan kerasulan C.SKOP METODOLOGI PERBAHASAN AKIDAH Perbincangan ini menumpukan tiga perkara : A. Sam¶iyyat  . Sifat-sifat Allah B.

 Firman Allah : (3 ) Allah ytang mencipta langit dan bumi. 2. .adanya Tuhan Buktinya adanya alam tentulah ada penciptanya . SIFAT SALBIAH iaitu sifat menolak atau menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Zat Allah . SIFAT NAFSIAH iaitu Wujud . 1. Ulama¶ Tauhid membahagikan kpd empat bahagian .

kekal dan tiada kesudahan 88 -Mukhalafatuhu lil hawadis ± tidak menyerupai makhluk 1 -Qiyamuhu bi nafsih ±berdiri dengan sendiri 15 -Wahdaniyyah ± satu .Qidam ±sedia ada dan tiada permulaan Buktinya .tidak berbilang-bilang .Allah yang mencipta. 163 .Baqa¶. adalah tidak mungkin pencitanya wujudterkemudian dari yang di cipta . Feraman Allah: 3     .

Iradat .melihat . Basar . Mencipta alam (memati/menghidupkan) 30 2.3.Hayat -hidup 255 5.berkata-kata 6. SIFAT MA¶ANI Dinamakan demikian kerana sifat-sifat itu mempunyai maknanya yang tetap pada zat. Sama¶ . 1. Kalam .mendengar 80 7.Qudrat .berkehendak 68 3.berkuasa mengadakan dan meniadakan perkara mumkin . Ilmu -mengetahui 231 4.

ianya ada tujuh .4. SIFAT MA¶NAWIAH Iaitu sifat yang bergantung /berhubung dengan sifat ma¶ni. Kaunuhu Qadiran Kaunuhu Muridan Kaunuhu Hayyan Kaunuhu Sami¶an Kaunuhu Basiran Kaunuhu Mutakaliman .

Terdapat tiga pengertia : . . SIFAT QUDRAT Pada Bahasa . samada wujud atau tidak . Qudrat bermaksud berupaya dan kuat Pada Istilah .qudrat adalah sifat azali bagi zat Allah dengan mengadakan sesuatu yang mungkin dan mentiadakan mengikut Iradat (kehendak Allah)  Qudrat adalah sifat yang membolehkan membuat atau yang boleh meninggalkannya Qudrat adalah sifat yang memberi kesan kepada perkara yang mumkin.1.

µ Suraf Qaf ayat 38 . Firman Allah bermaksud ´ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dalam enam masa kami tidak mengalami sebarang susah payah.RUMUSAN Qudrat merupakan sifat wujudiah ² azaliah dan berdiri dengan zat Allah Dalilnya .

DALIL AKAL SIFAT QUDRAT. Justeru itu wajib bagi Allah Qudrat (berkuasa) Kedua : Alam ini adalah ciptaan Allah yang tersusun serta mengandungi perkara yang luar biasa. Semuanya ini membuktikan Qudrat Allah.  Pertama : Al-Baijuri ulamak ilmu kalam berkata ´Allah itu adalah pencipta yang qadim . bagi Nya ciptaan yang baru . .  .

2. * Mumkin bernaksud harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau sebaliknya menentukan masa dan tempat juga arah dan kadar . SIFAT IRADAT ALLAH  IRADAT pada bahasa : Berkehendak semata Menurut istilah: Suatu sifat yang qadim dan zaaid pada zat. bersama dengan Nya menentukan setiap mumkin dengan apa yang harus padanya . .

 PARA ULAMA berpendapat wujud hubungan di antara sifat qudrat dan iradat Allah yang menzahirkan sesuatu ciptaan yang asalnya tiada . hanyalah Kami berkata kepadanyaµJadilah engkauµ maka jadilah ia ´ Susar Al Nahli ayat 40 . Dalilnya Firman bermaksud. . ´ Apabila kami menghendakinya.

sedang atau masa lampau . ALLAH BERSIFAT HAYYAT Bermaksud Allah maha hidup . SIFAT ILMU AL ALLAH Allah mengetahui segala sesuatu yang wujud atau tidak wujud .hakikatnya tidak dapat dicapai oleh akal manusia dan tidak mati . .sama Ada masa lampau .kehidupan Allah amat sempurna .3. 4.

ALLAH BERSIFAT SAMA ¶ Bererti Allah mendengar segala yang wujud Tidak seperti makhluk hanya mendengar suara Allah mendengar tanpa menggunakan alat 6.5. ALLAH BERSIFAT BASAR Basar bermaksud melihat segala yang wujud dengan tidak terbatas .

 Kerana .7. akal manusia tidak mampu membahas sifat ketuhanan . ALLAH BERSIFAT KALAM Berkata-kata Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara tida tersusun wajib beriman dengan KALAM Allah Kita Dan tidak dibenar membahas hakikatnya yang sebenar .

 3. perbincangan . KENABIAN DAN KERASULAN Skop 1. Pengutusan Nabi dan Rasul Hikmat pengutusan Rasul Konsep Khatam al Nubuwwah dan umum al Risalah . 2.B.

Perutusan itu hanya satu rahmat dari Allah dan perkara harus bagi Nya. A. Muktazilah dan Ahli Falsafah .A. Alasanya . . Pengutusan Nabi dan Rasul mengikut pendapat Ahli Sunah . Pendapat Ahli Sunnah Pendapat Al Asyairah dan majoriti Ahli Sunah berpendapat berkaitan perutusan Rasul adalah harus bagi Allah Kerana ia merupakan perkara mumkin bagi Allah .

juga rahmat Allah terhadap hambaNya .B. Allah memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia melaui sifat qudrat. PUAK MUKTAZILAH MENGENAI PERUTUSAN NABI Mereka berpendapat perutusan Rasul menunjukan keadilan Allah . Allah tidak zalim terhadap hambanya dengan balasan baik/buruk tanpa rasul . Allah wajib membalas terhadap hambanya   .

 -Mereka berpendapat perutusan rasul satu perkara mesti kepada Allah untuk alam berdasar µinayah ilahiyyah tehadap makhluk . 1. PENDAPAT AHLI FALSAFAH ISLAM MENGENAI KERASULAN . Pendapat Al-Kandi  . Soal ketuhanan manusia tidak dapat dicapai Melalui akal semata Mereka memerlukan panduan dari Rasul khas yang diutus oleh Tuhan sendiri .  PENDAPAT AHLI FALSAFAH Manusia memang perlukan kepada rasul sebagai panduan . terutama berkaiatan ketuhanan .C.

. Pemimpin itulah yang menjelaskan hakikat untuk kebahagian dunia dan akirat Perutusan Rasul itu membolehkan manusia mengetahui syariat dan beramal dengannya . ia perlu kepada kepimpinan yang istimewa untuk memimpinnya . PENDAPAT AL FARABI  Akal manusia adalah sama.2.

  . Rasul dari kalangan manusia sendiri memuduhkan untuk menjadi model. PENDAPAT IBN RUSYD Manusia perlu kekada Rasul kerana akal manusia lemah Rasul yang diutus menyempurnakan pengetahuan yang diperolehi melalui akal Rasul menbawa syariat dan mengajar pengetahuan yang benar .3.

Pendapat Al Assya¶rah 3. Pendapat Jabariah 2. Pendapat Al Maturidiah Puak Muktazilah .1.HIKMAT PERUTUSAN RASUL MENURUT MUTAKALLIMIN   Akan dibincangkan hikmat perutusan rasul mengikut empat kumpulan ini .

 Manusia tiada pilihan dalam usahanya Manusia umpama kapas di udara .1. Jabariah hikmat perutusan Rasul tidat menyebut secara jelas hikmatnya kerana mereka berpendapat dalam keadaan terpaksa . Jabariah . Perutusan Rasul kepada manusia tiada faedahnya kerana semua dari Allah .

Rasul manusia tidak ditaklif Tuntutan Tanpa . Pendapat Al Asya¶irah Perutusan merupakan taufik dari Allah taklif ke atas manusia hanya melalui rasul .cara beribadat kerana akal manusia tidak sampai .manusia tidak tahu cara beriman .2.

walaupun manusia ditaklif melalui akal tetapi taklif melalui syarak Orang tidak berakal (gila) tidak taklif . Manusia perlu kepada Rasul kerana . Akal tidak mampu menilai baik atau sebaliknya .3. b.    . Perlu adanya orang terhormat membendong perselisihan dikalangan manusia . PUAK AL MATURIDIAH Faktor manusia perlu kepada Rasul. a. Akal mnusia tidak sama dalam menentukan baik/ buruk c.

Hikmat perutusan mengikut Ahli Sunnah 1. Perutusan Rasul merupakan asas manusia ditaklifkan membimbing manusia kepada agama Allah dapat menerangkan perkara ghaib yang tidak dicapai oleh akal . Rasul Rasul .

 Untuk menerangkan cara-cara beribadat yang betul menerangkan tatacara kehidupan yang sempurna menerangkan perundangan dalam urusan kehidupan. mengelak manusia berdalih kerana ketiadaan Rasul . Untuk Untuk Untuk .

Hari Qiamat Pembalasan .SAMI¶YYAT Skop ms. 253. perbincangan pendapat Ahli Sunah Wal Jamaah dan pebdapat Ibn Sina berkaiatan a. b.

A.maka hari qiamat akan berlaku. (Serah Taha ayat 15)  Dalil akal Alam ini baru. Firman bermaksud ³Sesungguhnya hari qiamat itu tetap akan datang .supaya setiap orang akan dibalas apa yang ia lakukan . Hari Qiamat Ahli Sunah Pendapat  -Hari qiamat pasti i akan berlaku Dalil .Setiap yang baru akan binasa. .segaja aku sumbunyikan masa barlakunya.

 .Pendapat Ibn Sina Bahawa alam ini qadim dan mustahil Ianya baru. justeru itu kiamat tidak akan berlaku .

-Pembalasan merupakan keadilan dan kelebihan Ilahi . -Allah menentukan peraturan dan menyatakan pembalasannya . PEMBALASAN     Pendapat Ahli Sunah -Ia merupakan ujian dan taklif untuk untuk menerima pembalasan dari Allah.b.

Dalil adanya balasan  1. (Al baqarah 261)  2. (Surah Yunus 27) . Firman bermaksud.Kalau itu amalan kebajikan nascaya akan mengadakanya dan akan diberi pahala yang besar. Dan bagi orang yang melakukan kejahatan disediakan balasan yang sebanding dengannya . Sesungguhnya Allah tidak menainyai seseorang sekalipun seberat zarah. Firnan bermaksud .

-Bukan dari sudut jasad manusia.PEMBALASAN Pendapat Ibn Sina -Berlaku kebangkitan dalam bentuk rohani semata-mata. . -kerana jasad telah hancur yang ada hanya roh .

Pendapat ImamAl Ghazali tentang bangkit semula Beliau yang mengulas pendapat Ibn Sina mentakan bangkit dengan roh bukan jasad adalah kufur /bida¶ah sahaja .

dan sumbernya masih diragukan . Rusyd Pendapat Imam Al Ghazali tentang Ahli falsafah Ibn Sina mengenai bangkit semula hanya dengan roh sahaja adalah tidak tepat.Pendapat Ibn. Jumhur ulama bersepakat mengatakan ahli falsafah Islam muslim dan mukmin.bukannya lahir dari pendapat Ahli falsafah Islam sendiri.kerana Ibn Sina tidak tentang kebangkitan semula . Mereka mengatan roh sahaja akan menerima balasan kerana dosa dan pahala berbentuk rohani bukan jasmani. . Sebenarnya Ahli Falsafah berselisih pendpat dengan ulamak Kalam itu.

Pembalasan dialam barzakh wajib dipercaayai   berbentuk . Apabila datang suara jeritan (qiamat )yang dahsyat.Bentuk pembalasan (pend.Pembalasan dihari perhitungan (mahsyar) . Ahli Sunnah) 1 .. Dalilnya firman bermaksud.bapanya. kerana setiap seorang menghadapi perkara yang cukup sibuk dengan hal dirinya sendiri.pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya.Baik .diliputi dengan kehitaman dan suram .azab Dalil firman bermaksud: ³Mereka didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang. mereka itulah orang yang kafir yang derhaka´     .(semasa di alam barzakh) Surah Al Mukmin 46)  2. muka orang beriman suka dan berseri manakala muka orang yang ingkar penuh dengan debu. ibunya.isterinya dan anak-anaknya. .Manusia dibangkit mengikut amalan masing-masing.

mereka akan mendahului mendapat sebaik-baik balasan di akhirat.iaitu puak kanan. Puak kiri alangkak seksanya keadaan puak kiri itu.Dalil keadaan di Mahsyar    Firman bermaksud. Puak yang ketiga pula terdiri sebilangan besar orang-orang yang mendahului dalam mengerjakan kebajikan didunia. Di Mahsyar kamu menjadi tiga puak . . alangkah bahagianya puak kanan itu.

Iaitu setelah selesai pembicaraan di masing-masing di Mahsyar.Pembalasan Syurga dan Neraka   Ia merupakan acara pembalasan kemuncak terhadap hambanya . Dalilnya firman bermaksud. Adapun orang yang menerima surat amalan dengan tangan kiri berkata´Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi buku amalan ku. dan aku tidak tahu hitungan amalan ´ Surah Al Haqqah 25-31 .3.

F . Banyak .METODOLOGI AL QURAN DALAM MENERAPKAN AKIDAH BGH. ayat-ayat Al Quran mengajak manusia berpikir tentang kejadian alam dengan mengemukan dalil dan bukti yang kukuh supaya menusia beriman dengan Allah sebagai pencita dan beriman dengan hari pembalasan di akhirat.

KEDUDUKAN AKAL a. Akal bertindak seabagai penyokong menguatakan hujjah anas naqli dan bukan penyelewengan dalam tafsir nas dalam mengenali Allah. . Jumhur Ulamak berpendapat akal yang selaras dengan dengan nas syarak dapat di terima sebagai sumber akiadah .KEBEBASAN AKAL DARIPADA PAKSAAN DAN TAKLID 1.

Pendapat Muktazilah kedudukan akal dalam mengenal Allah .  . Sesiapa yang mengenal Allah tanpa dalil yang jelas dikatakan bertaqlid buta . Mereka berpendapat mengenali Allah tanpa dalil tidak sah bahkan misti melalui penelitian akal .B. Bertaqlid adalah tercela di sisi mereka .

 .  Firman Allah Surah Al Israk ayat 37 Bermaksud ³Dan janganlah engkau mengikut apayang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya . Berpandu ayat di atas jelas bahawa kita disuruh berfikir dan mengkaji untuk mengukuhkan akidah dan cara beriman .

.seperti Majusi . Para sahabat terima sahaja dari nas tanpa takwil ayatayat kesamaran (Mutasyabihat) Sejarah penyelewengan akidah bermula ekoran perhubungan dengan orang agama lain .SEJARAH PENYELEWENGAN AKIDAH Di zaman Rasulullah tidak berlaku penyelewengan kerana para sahabat sentisa mendapat penduan dari nabi .Yahudi. Waktu itu wahyu sentiasa diturunkan sebagai panduan dan memberi amaran tentang rancangan munafikin dan musrikin .Kristian dan Atheis.

 Kesannya lahir beberapa ajaran dan fahaman yang menyimpang dari akidah yang sebenar . 2. .Sebab penyelewengan akidah 1.Dengan bertambahnya wilayah Islam penyelewengan secara terbuka berlaku melaui penyusupan Israiliyat dalam pentafsiran al quran dan hadis . Bibit penyelewengan akidah berpunca daripada pertelingkahan politik dan kemunculan puak-puak di zaman Khalifah Usman dan Ali juga di awal pemerintahan Umaiyah .

. Manakala tokoh-tokoh tafsir kurang teliti menerima riwayat daripada ahli kitab dan tafsir mereka .3. Nasrani. Pemelukan orang bukan Islam  Di Zaman Tabe¶in Umat Islam bertambah dengan menerima kemasukan dari penganut agama lain sepeti Yahudi .Kristian dan Majusi secara beramai-ramai. Mereka membawa tafsiran Israiliat dalam memtafsir quran dan hadis. merekalah yang mempengaruhi kepada penyelewengan akidah .

Bermula dari sini sistem khalifah terhapus sepenuhnya oleh Mutafa Kamal Attartuk dengan bantuan Yahudi dan lain-lain penjajahan Barat . libralismae dan lain-lain .4. Justeru itu lahirnya pemikiran barat dalam masyarakat Islam . Kejatuhan Kerajaan Usmaniahdi Turki pada 3 Mac 1924  Kejatuhan Kerajaan Uthmaniah dan bermulalah penaklukan oleh barat terhadap negara Islam . seperti sekularisme. .

PENYELEWENGAN AKIDAH 1. Penyelewenagn dalam mentafsir al quran dengan memasukkan unsur tafsir israiliatb .

2. 1.Qaf merupakan kunci alam .CONTOH ISRAILIAT DALAM TAFSIR AL QURAN . . Tafsit Muqatil b. Sulaiman menjelas ayat 32 surah Sad ³Qaf ialah gunung daripada zamrud hijau yang mencakupi seluruh alam semesta. Qaf juga gunung yang pertama dicipta . kemudian Gunung Abu Qubis yang ada dibawahnya Bukit Safar .   Muhamad Husin Zabadi dalam kitabnya Al Israiliat Fi al Tafsir Wal Hadis ialah . Qaf juga ditafsirkan sebagai gunung yang berada dibelakang hijab tempat matahari terbenam .` 3.

namun bani Israil mengugut untuk membunuh nabi Harun . Maksud Surah Taha ayat 87-90 . Sebenarnya Al Quran menjelaskan lembu itu di cipta oleh Musa As Samiri dan nabi Harun mengingkari dan mencegahnya . Dalam Kitab Safru Al Khuruj bab 32 Menyatakan Nabi Harun yang mencipta lembu bagi Bani Israil dan mengajak mereka menyembahnya .  4.

5. Wanita itu sangat cantik dan menarik. Selepas itu nabi Daud telah mengutuskan seseorang supaya menjemput menemuinya .Nabi Daud mengutuskan seorang suruhannya untuk bertanya tentang wanita itu .Wanita itu isteri kepada Uria. . Nabi Daud pada suatu pagi bangun daripada tidurnya kemudian dia berjalan di bahagian atas istana raja . Dari situ dia melihat ada seorang wanita yang sedang berdaham. Dalam Kitab Siru AlShumwail al Thani bab 11 menyatakan .

Banyak lagi cerita-cerita israiliat yang termuat dalan nota kita sila buat rujukan . .lah tidak menasabah Nabi  Daud melakukan dosa besar yang mengaibkan dan terhina .Cerita ini para ulamak berpendapat ada. Namun cerita itu terdapat dalam kitab yang disangka benar oleh kebanyakkan orang termasuk juga ulamak .

 . Dengan cerita Israiliyat ini menyebabkan hampir hilang keyakinan dan kepercayaan kepada ulama Salaf samada sahabat atau tabe¶in .Kesan buruk tafsir israiliyat A. Cerita Israiliyat ini menyebbkan umat Islam salah anggap tentang matlamat al quran mengambil nasihat dan membahaskan hukum hakam bagi mengatur hidup manusia .

B.iaitu mereka menganggap bahawa setiap yang lahir mempunyai dalaman atau isi dan setiap wahyu ada takwil Fahaman Batiniah menurut sejarahnya dipelopori oleh golongan agama Farsi atau Majusi kerana iri hati dengan perkembangan Islam Pendokongnya terdiri dari puak Syiah yang melampau yang di ketuai oleh seorang munafik iaitu Abdullah bin Maimun. Tersebarnya ajaran Batiniah  Batiniah berasal dari al Batin bermaksud Dalaman . .

Contoh penyelewengan Batiniah    Mereka mempercayai ada dua Tuhan yang Qadim Tuhan pertama di namakan Al Sabiq (yang dahulu) ia menjadikan tuhan yang kedua yang dinamakan Al Tali (yang mengiringi) Kedua-duanya bergabung menjadikan alam .

a. . Kemunculan golongan al Rafidah yang menentang para sahabat yang memberi bai¶ah kepada Abu Bakar dan Omar sebagai khalifah Golongan Zaidiah yang membenci kepada ajaran Islam dan orang Islam .C. Penyelewengan mengenai hadis palsu   Tercetusnya hadis palsu selepas tercetusnya perselisihan di antra Ali dan Muawiah . Antara hadis palsu memesongkan akiodah .

Peyelewenganb Aliran Kerohanian (Taswuf Falsafi) .

TAJUK-TAJUK AKIDAH UNTUK DIBINCANG DAN DIBENTANGKAN Topik Al Din . 2. Mazhab dalam akidah -Punca berlaku perselisihan -Pendapat mereka dalam akidah -Ulama¶ Ahli Sunah Waljamaah. 1. Konsep Tauhid(beriman )kepada Allah mengikut Ahli Sunah -Tauhid Rububiyyah -Tauhid Uluhiyyah .Akidah Islam .sejarah Akidah.Tauhid aAsma¶ was Sifat .

Pengertian .Balasan bahagian     . 4 .Secara umum (ijmali) .  3. Kercayaan kepada Hari Qiamat .Kitab-kitab yang dibawa -Konsep khatam al Nubuwah 5.Mengenal Allah .Tanda-tanda qiamat .Kenabian dan kerasulan .Secara terperinci (tafsili) sifat 20.Hikmat perutusan Rasul .

Mahsyar .Perkara merusakan akidah  -Riddah -Kufur -Syirik .Alam barzakh . 6.Perkara Syam¶iyat   -Malaikat .Syurga Neraka 7.

 8. Akidah Sebagai Pemangkin Pembentukan Akhlak dan Tamaddun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful