Manusia menurut fitrah semula jadinya tidak akan tenteram tanpa agama dalam hidup mereka . Manusia yang dikurniakan akal fikiran akan mencari suatu Zat atau Yang Maha Kuasa yang berada di alam ghaib, diyakini Dialah yang menciptakan dan mentadbir alam . 

Bahagian A ; AL DIN (ms 28) 
Al

quran menyebut banyak tempat tentang perkataan AL DIN bagi menerangkan penggunaaan dan maksud Al Din
33 

 Al

19

Din ialah kepercayaan atau anutan yg juga pengangan manusia yang berbagai ada yang benar dan ada juga yang salah .

w. Akidah agama menyembah berhala Perbezaan antara kepercayaan mereka berlaku berpunca dari pegangan akidah yang berbeza serta tidak berdasarkan sumber yang diakui. Akidah dalam ajaran Yahudi 2.Antaranya :1. Sebelum kedatangan Islam telah muncul ajaran kepercayaan(Al Din)dalam berbagai bentuk yang tersasar dari akidah yang sebenar . Akidah dalam ajaran Nasarani 3. . Akidah dalam ajaran Majusi 4..a. Dibawa oleh Nabi Muhammad s.di kenali dengan ilmu tauhid. Lantaran itu Allah mengutuskan para nabi dan Rasul bagi menerangkan akidah yang sebenar berdasarkan wahyu yg.

Aspek Penekanan Al Din sebagai agama benar   1. Agama yang mempunyai segala sistem dan peraturan yang bersiafat pratikal yang dicipta oleh Allah 4 Agama yang meyakini tentang balasan baik dari kekuasaan dan balasan buruk terhadap mereka yang mengingkari kekusaan dan kehakiman tersebut . 3.Al Din ialah agama yang membawa makna. . Kehakimam dan kekusaan Allah. 2. Agama yang mengajar manusia tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah .

. B. Agama samawi atau langit Agama Ciptaan atau Budaya .Jenis-jenis agama A.

Agama ini terkandung dalam kitab Taurat nabi Musa dan Zabur kitab nabi Daud .Agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.w. -Agama Yahudi Agama ini dibawa oleh Nabi Musa dan rasulrasul lain dari kalangan Bani Israil .Islam merupakan pelengkap agama sebelumnya .a. yang terkandung dalam Al Quran .Agama Samawi    . .

Walau pun agama Yahudi dan Nasrani bersumberkan wahyu .Agama Nasrani  Agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang di kurniakan kitab Injil untuk menjadi pelengkap kepada Taurat dan untuk membetulkan akidah Yahudi yang meyeleweng . maka agama Islam sahaja yang di terima dan diredhai Allah. namun telah berlaku penyelewengan pengubahsuaian oleh Yahudi terhadap Taurat dan penganut Nasrani terhadap Injil . .

 Agama Budda. Agama sikh .Agama ciptaan atau budaya  Agama Hindu Mereka percaya dengan kitaran kematian dan kelahiran semula(samsara) dimana sistem ini bergantung dengan amalan(karma) seseorang itu yang menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain.

350 juta.  Iaitu agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Budha Sakyamuni yang lahir pada kurun ke 5 sebelum masihi. Agama Budha tersebar di india dalam 5 kurun .Agama budha. Agama ini tersebar sejak 2 ribu tahun yang lalu ke Tenggara dan Timur Asia dan tersebar keseluruh dunia. . Penganutnya +.

India di asaskan oleh Guru Nanak. tetapi atas keinginan menjadikan agama yang boleh diterima oleh semua orang di India beliau mengabungkan ciri-ciri terbaik Islam dan Hindu. .Agama Sikh Agama sikh bermula di awal adad ke 16 di wilayah Punjab . Guru Nanak berasal seorang Islam .

.Istiadat penganut Sikh   Adat bermula sejak kelahiran sehingga kematian penganutnya .adalah amalan biasa bagi menyambut kelahiran bayi. percerian adalah mustahil.Pemberian hadiah. pencerian hanya boleh berlaku di mahkamah sahaja. . Bagi agama sikh perkahwinan adalah suci . Apabila rumaja(16 tahun) akan melalui acara memakai turban.

Islam b. Iman c. Bagi . 58) menyempunakan sebgai seorang muslim perlu melengkapkan rukun agama yang terdiri daripada tiga komponan : a.IMAN DAN IHSAN (ms. Ihsan .KONSEP ISLAM.

a. Pengertian Islam 
   

Pada bahasa; a. Islam bererti tunduk dan berserah . b. Islam bererti selamat . c. Taat, damai, aman dan tidak ada kecacatan , baik zahir atau batin. Pada Istilah terdapat beberapa ta,rif:a. Ialah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintahnya, akur dan ikhlas beribadat dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui para rasul Nya. b. Hendaklah kamu beranaik saksi bahawa tiada Tuhan mealaikan Allah dan nabi Muhammad itu pesuruh Allah , serta hendaklah kamu mendirikan solat ,mengeluarkan zakat,berpuasa ramadhan dan mengerajakan ibadat haji . c.Menurut Ibn Manzur dlm kamus Lisan al Arabi , Islam ialah melahirkan ketaatan dg. Melakukan segala syariat yang dibawa oleh Nabi muhammad s.a.w. Hadis riwayat Abu Hurairah ketika Rasulullah menjawab soalan Jibril: 


ISLAM AGAMA SELURUH PARA NABI DAN RASUL
` Islam adalah agama yang benar berasaskan akidak yang seragam antara semua agama samawi yang di wahyukan kepada para nabi dan Rasul. 
 

Persamaannya ; Sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir mengajak manusia sepaya beriman kepada Allah , tidak pernah di ubah /nasakh. Syariat dan ibadat juga sama dari segi motif atau matlamat , walaupun kaedah dan bentuk pelaksanaan tidak sama 

Dalam Al Quran menceritakan tentang dakwah dan cabaran nabi-nabi sebelum adalah sama.    Dari sudut sejarah perjuangan para nabi dan rasul adalah sama . Mengajak manusia supaya bersatu dan tidak berpecah. Mereka menegah umatnya menyembah berhala. Mereka mengajak dengan cara lemah lembut . Semua para nabi mengajak menyembah Allah yang satu Mereka mengajak umat masing-masing supaya berfikir tentang ciptaan Allah . `` . Persamaan dari sudud sifat dan keperibadian yang murni dan mulia .

Pada Istilah: Iman bermaksud membenarkan Allah. percaya dan amanah.atau membenarkan .malaikat. kitab-kitabNya .hari akhirat serta percaya kepada takdir Allah sama ada baik atau buruk. .Pengertian Iman   Pada bahasa: Iman bermaksud tasdik. rasul-rasulNya .

Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya.    Pada Istilahterdpat beberapa ta. C.jika tidak melihatnya Ia melihat kamu.rif:A. B. . Keikhlasan dgn bermuraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan dan urusan . Beramal dan berusaha dengan tekun . Mengelokan perbutan zahir dengan memperelokkan perbuatan batin.Pengertian Ihsan Pada bahasa bermaksud.

IHSAN ATAU ORNG MUHSIN  Muhsin terbahagi dua peringakat .  .Makam yang kedua ialah makam ikhlas iaitu seseorang berusaha menghadirkan dalam dirinya yang Allah sentiasa melihatnya . Makam Musyahadah b. a. Kedudukan pertama iaitu makan yang tertinggi yang di kenali dengan iman soleh para sahabat.

Hubungan Islam. sudut istilah ke tiga-tiga mempunyai hubungan kait mengait antara satu sama lain. iman dan ihsan menunjukan kalimah tersebut mempunyai pengertian berbeza dari sudut bahasa sahaja . Dari .Iman dan Ihsan Daripada takrif dan penjelasan berkaitan dengan Islam.

tetapi membawa pengertian yang sama . Salaf mengatakan jika iman dan ihsan di sebut serentak ia menunjukan satu makna . Ahli Sunah berpendapat Islam dan Iman berbeza disegi nama sahaja . jika di sebut berasingan ia menunjukan Islam seluruhnya . Ulama¶ .

manakala iman pula amalan hati seperti keyakinan atau kepercayaan .Dali dari al quran . Bermaksud . Al Baqarah 25) Difaham dari berapa ayat menunjukan Islam amalan lahiriah seperti solat. ³ Dan berilah khabar gembira kpada orang beriman dan beramal soleh´ .

 Apabila Islam . seperti amalan orang kafir .Iman dan ihsan dilaksanakan dalam bentuk yang menyeluruh dan bersepadu ia layak di gelar MUHSIN. Jika beramal tanpa iman amalannya di tolak . Begitu juga beriman tanpa amalan tidak mencapai keridhaan Allah. .

Ulama¶ al Asya¶irah menjelaskan hubungan Islam dan iman  Iman ialah kepercayaan dalam hati manakala Islam pula melaksanakan segala perintah syara¶ melalui amalan. Iman dan Islam adalah penting untuk menyelamatkan manusia dari api Neraka. . Justeru itu jelas kedua-duanya saling memerlukan dan mempunyai hubungan yang erat sekali dan tidak boleh di pisahkan .

4. Metodologi Ahli Sunah berkaitan sifat Allah. 2.Kerja kursus hantar 2 minggu sebelum tamat SEM . Kesan akidah terhadap pembangunan individu dan masyarakat.Penyelewengan akidah melaului kerohanian(tasawuf falsofi) 7. 5.Peranan akidah dalam kehidupan individu dan masyarakat . 1. .Sejarah perkembangan akidah 3. Penyelewengan akidah melaui Pengaruh pemikiran sekulur. Pnyelewengan akidah 6.

Ilmu Tauhid mempunyai 4 nama 1. Ilmu Tauhid dan sifat 3. Ilmu Usuluddin 2. Ilmu Akidah . Ilmu Kalam 4.

SKOP PERBAHASAN ILMU TAUHID 1. 3. Membahskan Ilmu Ketuhanan Membahas tentang kerasulan Membicarakan perkara sam¶yyat 2. .

2. Ilmu Tauhid dan Sifat Membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan asas akidah serta sebahagian besarnya berkaitan dengan sifat Allah .Ilmu Usuluddin Perbahasannya berkisar tentang akidah yang merupakan asas dalam agama . .1.

bukan amalan anggota dan praktikal zahir . Ilmu Kalam :Dinamakan ilmu kalam kerana  Terdapat beberapa masalah dan skop perbahasan di dalam lImu Tauhid. ini telah menimbulkan perselisihan hingga lahirnya beberapa puak . Ilmu Kalam berkisar tentang Kalam Allah dan teori-teori sahaja.3. Juga berkaitan dengan cara dan jalan menetapkan dalil bagi asas dan dasar akidah yang sama dengan ilmu mantik .golongan dan fahaman .

persoalan iman . Sumber-sumber akidah yang sebenar .kepercayaan dan pengangan dalam Islam itu sendiri . Islam dan hubungannya dengan pengangan umat Islam .4. Soal-soal kercayaan kepada rukun Iman dan rukun Islam Peranan akidah dalam kehidupan . Ilmu Akidah Perbahasan berkaitan dengan . Juga perbahasan akidah-akidah yang sesat dan menyeleweng.

 .Pengertian Tauhid  Pada bahasa . Tauhid ialah sesuatu ilmu yang membahaskan Esanya Allah juga sifat wajib dan sifat harus bagi Allah. Tauhid membawa maksud mengakui bahawa sesuatu itu Esa atau mengesakan Pada Istilah : Menurut Ulamak mutakallimin.

tauhid juga membahaskan cara untuk memantapkan akidah (pegangan) berdasarkaan dalil-dalil yang menyakinkan. Ilmu . sifat harus dan sifat mustahil bagi rasul. sifat wajib . Ilmu Tauhid juga membahaskan tentang kerasulan . kenabian yang di utuskan oleh Allah .

 2.Bahagian ilmu tauhid  Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiyyah Tauhid Al Asma¶ was sifat Hukum mempelajari Fardhu ain secara ringkas ke atas semua muslim Fardhu kifayah secara terperinci ke atas segulungan dalam masyarakat .

Tauhid Rububiah Bermaksud seseorang mesti meyakini hanya Allah sahaja Tuhan yang mencipta sekalin alam . . 2.1. Tauhid Uluhiyyah. Bermksud segala ibadat yang dilakukan hanya untuk menyembah Allah yang satu dengan penuh ikhlas .

oleh itu serulah dengan menyebut namanamaNya y a .3. Tauhid Asm¶ wa as sifat :     Bermaksud mempercayai dan mengEsakan bahawa Allah bersiafat dengan segala kesempurnaan dan mempunyai nama sebagai mana yang s tersebut dalam nas al quran dan hadis. i Firman dalam Surah al µaraf ayat 170. f t ³Dan bagi Allah mempunyai nama-nama yang n baik.

 Pada Istilah. beroleh keyakinan di kalangan ahlinya¶ serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. .B. Taimiah mentakrifkan : Perkara yang dibenarkan oleh jiwa. Perkataan akidah berasal dari perkataan µAqada ( ) bererti simpul atau ikat . hati menjadi tenang . AKIDAH ISLAMIAH Pada bahasa . Ibn.

Akidah merupakan amalan hati yang berbentuk keyakinan dan ilmiah yang wajib ke atas setiap muslim mempercayai yang terkandong dalam rukun Iman .PERBEZAAN AKIDAH DAN SYARIAH Syariat merupakan amalan peratikal melalui anggota yang mencakupi rukun Islam.

Akidak dalam Islam berkisar perkara yang di wahyukan melalui quran dan hadis sahaja. Akidah Islamiah tetap dan tidak berubah walau apa keadaan sekalipun.Keistimewaan Akidah Islamiah Akidah merupakan satu hubungan hati dan jiwa yang sangat kuat di antara makhluk dangan penciptanya. .  Dengan akidah yang tepat akan timbul perasaan ikhlas dan rela hati menerima takdir Ilahi.

  . Faedah mempelajari a. c. d. Menguatkan keimanan serta keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah b. 3. Untuk menjaga iman dan diri supaya selamat di dunia dan mendapat keridhaan Allah . Menolak fahaman sasat yang menular dalam masyarakat dan membetulkan akidah berdasarkan quran dan sunah.Untuk mempertahankan akidah yang dipegang oleh ulama¶ salaf dan Ahli Sunah dari di resapi oleh sebarang akidah yang menyeleweng .

Jamhur Ulama¶ telah bersepakat menetapkan sumber akidah ialah Al Quran dan hadis Mutawatir tampa perbincangan .   .Asas Pengangan dan sumber  Asas akidah Islam yang bertunjangkan Al quran dan hadis pasti membuahkan hasil yang cukup membanggakan Contohnya berdasarkan keyakinan dan keimanan umat Islam tidak gentar menghadapi musuh dalam peperangan Badar . Khususnya ulamak Mutakalimin. Manakala hadis Ahad menimbulkan perbincangan dikalangan ulama¶.Ada yang menerima hadis Ahad dan ada yang menerima hadis sohih sahaja.

 Akidah yang betul dapat membentuk masyarakat yang saling membantu bagi mencapai keridhaan Allah.Peranan akidah kepada masyarakat Melalui akiah dan iman dapat membentuk suatu kesatuan umat(umat Islam) demi mencapai satu matlamat ia itu keredhaan Allah & meninggikan syiar Islam. .

 Dengan berteraskan iman & akidah dapat membentuk sebuah masyrakat yang harmoni dan bertamaddun .ucapan dan personaliti menjadi lambang serta syiar Islam lantas dapat menjadi model& teladan kepada masyarakat Islam sendiri. Iman dan akidah yang di terjemahkan dalam bebtuk perbuatan. .

Hati orang beriman mempunyai keyakianan selari dengan kehendak rukun iman. Iman dan akidah satu bentuk kefahaman yang tidak dapat ditinjau melalui pancaindera ttp tuannya dapat merasai kemanisan iman dan akidah yang dipegangnya. . Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan.Peranan akidah dalam kehidupan  Akidah yang benar dapat menjaga individu agar sentiasa patuh kepada kpd.

122)   Zaman Nabi dan awal sahabat . Para shabat pula ketika itu di sinari hidayah dan dapat memahami al quran dan hadis dengan baik .SEJARAH PERKEMBANGAN AKIDAH (ms.kalau tidak nascaya kamu mendadi lemah dan hilang kekuatan kamu´ . ] ³ Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jnganlh kamu berbantahbantahan. Umat islam dan sahabat zaman itu menerima terus segala yang dibawa oleh baginda . permasalahan tidak timbul . Banginda sentiasa mengwal daripada perpecahan dan perselisihan. Jika ada persoalan mereka terus bertanya nabi bagi mendapat penjejelasan.sebaliknya baginda menyatukan umat Islam melalui akidah. Baginda sendiri telah memberi penjelasan semua perkara yang menimbulkan kemusykilan dan kekeliruan.Mereka berpandu kepad ayat . khasnya yang berkaitan dengan akidah.   Akidah umat Islam ketika itu sangatlah kukuh dan teguh .

. Mereka megikuti ajaran Al quran dan hadis dalam perkara usul dan akidah .Akidah zaman Sahabat Zaman khalifah Abu Bakar dan Umar tidak berlaku perselisihan dalam akidah kerana mereka sibuk menghadapi peperangan dan musuh bagi mempertahankan Islam . Akidah Umat Islam di zaman awal sahabat tidak banyak bezanya dengan zaman nabi.   Saidina Umar menentang keras terhadap merek yang menimbulkan ayat mutasyabihat.mereka sifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri tanpa takwil.

Akidah dizaman Ali dan Usman. 

Lantaran berlakunya pertelingkahan politik , maka umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan dan fahaman. Setiap kumpulan mempertahankan fahaman mereka masing-masing, dari situlah bermulanya takwil nas-nas al quran dan hadis ,serta timbul periwayatan hadis falsu ,mrk menimbulkan masalah & persoalan syubhah& mutajasimah Allah oleg golongan Syakbiyyah. justeru itu perbahasan mengenai akidah bertambah melebar.

Akidh zaman Bani Umaiyah 

  

Setelah jajahan Islam berkembang, penganut agam lain ramai memeluk Islam ,tetapi jiwa mereka masih menebal dengan fahaman lama,maka lahirlah segolongan umat Islam memperkatakan tentang akidah. Antaranya: Ma¶ abd al Juhani Ghailan al Dimasqi Ja¶ad ibn Dirham. Wasil bin µatak.

Perselisihan pendapat 
Bermula

dari sinilah timbulnya perbahasan ilmu akidah dan timbul beberapa aliran dan mazhab.

MAZHAB DALAM AKIDAH 
MUKTAZILAH

. JABARIAH 
QADARIAH AHLI

AL SUNAH WAL JAMAAAH

 Diasaskan oleh Wasil bin µAatak setelah keluar dari halaqah gurunya Hasan Al Basari kerana tidak bersependapat dengan gurunya dalam masalah:³orang yang melakukan dosa besar adalah fasik Wasilla berpendapat ³Orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir´ .PUAK MUKTAZILAH Muktazilah berasal dari I¶tazala bermaksud mengasingkan diri dari pauak lain .

1.Al Wa¶du wal wa¶id(janji baik dan buruk) 4. Al Manzilat bainal manziltaini 5. Al Amru bil Makruf dan An Nahyu µanil munkar . .Al µadlu 3.Al Tauhid .

 Menafikan Allah .1. Bahkan semua sifat Allah adalah baru . azali (qadim) kalam Allah iaitu al quran itu jadid (baru) tidak akan dilehat di akhirat nanti . Maksud perinsip Al Tahid  Menafikan sifat Allah yang azali.

itu manusia bertanggung jawab di atas segala perbuatannya -Oleh . Maksud perinsip Al Adlu -Tuhan memberi kudrat kepada manusia untuk membuat pilihan .2. sama ada melakukan atau meninggalkan .

Maksud perinsip janji baik dan buruk  Golongan ini yakin bahawa Allah wajib menunaikan janji Nya dengn memberi pahala di atas kebaikan dan wajib memberi balasan neraka kepada yang melakukan dosa. . kerana Allah tidak boleh mungkir janji.3. Begitu juga orang yang baik tidak boleh dihalang daripada mendapat pahla . Bagi mereka yang melakukan dosa besar tidak akan diampun oleh Allah melainkan dengan bertaubat .

tetapi berada diantara Islam dan kafir . (Syirik ± Kafir ) ( Dosa besar ± Fasiq) Pada mereka maksiat terbahagi kepad dua:- .4. Maksud perinsip manzilatu bainal manzilataini   Perinsip ini paling penting kerana dasar inilah berlakunya perselisihan antara Wasil dan gurunya Hasan Al Basari . Mazhab ini percaya bahawa orang yang melakukan dosa besar selain dari syirik adalah tidak mukmin dan tidak kafir.

5 Perinsip amrul makruf dan nahi munkar . Dasar ini berkait rapat dengan taklif (tuntutan) hukum fekah dan tauhid . Mereka berpegang teguh dalam melaksanakan hukuman bunuh walaupun sesama Islam . Tujuan adalah untuk berdakwah dan membimbing orang yang sesat dan jahil.  .

mereka yang mengikuti perjalanan Nabi dan dan ikutan yang teramai . Kumpulanyang alim dalam biadang ilmu fekah Bermaksud . Menurut pendapat Al-Baghdadi mereka terdapat 8 golongan : 1. Kumpulan orang Islam yang alim dalam bidang Tauhid dan kerasulan 2.

Kumpulan yang alim dalam bidang hadis 5. 3. Kumpulan yang alim dalam bidang Ilmu Nahu dan saraf 4. Kumpulan yang alim dalam bidang Qiraat .

. Kumpulan zahid dan sufi Kumpulan yang berjihad untuk menentang musuh Kumpulan yang tinggal di negari tempat terdapat syiar Ahli Sunnah . 7. 8. 6.

3. Segala usaha dan ikhtiar manusia menjadi tanggunjawab manusia itu sendiri.Tidak boleh menyalahkan Allah . kerana hamba telah dikurniakan usaha dan ikhtiar walaupun segala tindakan hamba dari Allah . . 2 .1. Manusiia bebas melakukan usaha dan ikhtiar dan hasil usahanya dijadikan oleh Allah .

 Pendapat  ini pendapat pertengahan dan tepat berdasarkan ayat 79 surah Al Nisak bermaksud:- ´Apa jua kebaikan yang angkau dapati maka ia adalah daripada Allah . dan apajua bencana yang menimpa maka itu adalah dari kesalahan kamu sendiri ´ .

tidak ada kaitan dengan kuasa Allah. Dinisbahkan Iaitu kepada qudrat segala perbuatan manusia adalah lahir dari perbuatan manusia sendiri . Mazhab . ini diasaskan oleh Ma¶bad ibn Khalid Al Juhani & Ghailan al Damasqi .

 Mereka percaya bahawa Allah tidak membuat apa-apa takdir terhadap manusia .antara pengangannya : Manusia bebas melakukan sesuatu mengikut kemahuannya .

dan tidak ada pilihan sama sekali dalam perbuatannya .  Muncul di Kufah pada zaman Umaiyah Diasaskan oleh Jahan ibnu Safuan Nama Jabariah sempena nama Al Jabar &Jabrun yang bermaksud digagahi @ tergagah Manusia tidak ada kuasa ikhtiar sedikit langsong. .

ANTARA PENDAPATNYA : Manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah Manusia tidak ada pilihan dalam perbuatannya Manusia umpama bulu terapung di udara Syurga neraka tidak kekal Allah tidad dapat dilihat di akhirat Allah tidak mempuyai sifat kecuali zatNya . .

KESAN AKIDAH TERHADP PEMBANGUNAN PARA SAHABAT 
Para

sahabat bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan iman dan akidah yang betul Melalui keimanan dapat menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat . 
Mereka

yakin melalui keimanan mendapat keyakinan dan ketenagan jiwa .

 Timbul

perasaan ridha dan bersyukur ketika mendapat nikmat dan ridha terhadap ujian . akidah mereka diarah membangun diri dari sudut spiritual dan mental juga fizikal bentuk . kekuasaan Allah dalam apa jua 

Melalui 

Mengaku 

Kesannya

mereka sentiasa bercita-cita dan bertekad untuk kemajuan diri dan menyuburkan iman .

BAHGIAN B 
Punca

timbulnya perselisiahan pendapat dan mazahab-mazahab dalam akiadah .

ISU-ISU YANG DIEKKSPLOTASIKAN YANG MEMBAWA PERPECAHAN Perutusan Tentera Usamah Timbul perselisihan pendapat ulamak mengenai tentera yang diketuai Usamah bin Zaid yang diarah oleh Rasullullah .

Golongan yang berpendapat perintah ini harus diteruskan kerana wajib patuh perintah Nabi s..Golongan yang berpendapat tidak seharus diteruskan kerana Nabi sedang tenat . .(bagi yang enggan ikut serta.a.) .w.

ISU TEMPAT PENGKEBUMIAN NABI s.a. Ansar ingin mengebumikan di Madinah kerana tempat baginda berhijrah Al Ada pula yang mencadangkan dikembumikan di Baitul Muqadis kerana disitu tempat mikraj . Muhajirin ingin mengebumikan di Mekah tempat dilahirkan .w.

 Saidina Abu Bakar berjaya mendamaikan dengan membawa hadis bermaksud. Jenazah para nabi dikebumikan di tempat mana ia wafatµ ´ .

RUMUSAN Perselisihan ini disebabkan tarhadap pemikiran umat Islam yang berbeza di kalangan para sahabat . . Perselisihan ini menular kepada isu akidah kerana terpengaruh kepada sentimen tertentu .

 Pemerintahan Saidina Usman memberi kepercayaan kepada keturunan Bani Umaiyah menyebabkan syea¶h (penyokong Saidina Ali ) menilai Saidina Usman melanggar pelaksanaan di zaman Rasulullah s.a.Kemunculan Aliran Mazhab ekoran pertelingkahan ini .w.( Irak Hijaz .Syam ) untuk merusaKkan perpaduan Islam Abdullah . bin Saba¶ menghasut umat islam di serata negeri.

 Hasil Berikutan . Isu yang dibawa ³ Sungguh aneh umat Islam yakin Isa akan kembali namun mereka tidak percaya Muhammad akan kembali ³ dakyah beliau berlakulah penentangan terhadap Usman dan berlaku perang Jamal itu juga tercetus peperangan Sifin pada 37H antara Ali dan Muawiayah.

.a.ISU IMAMAH (PERLANTIKAN KHALIFAH) Setelah kewafatan Nabi s.w. A. Golongan Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Saadah dan mereka berpendapat khalifah mistilah dari Al Ansar iaitu mereka mencalunkan Sa¶ad ibn Ubadah. umat Islam mula berpecah untuk melantik khalifah .

Golongan Al quraisy (muhajirin) Saidina Umar mengajak Saidina Abu Bakar ke tempat perhimpunan di Saqifah Bani Sa¶adah bersama Ubaidah bi Al Jarrah . .b. Setiba disana Abu bakar memberi uacapan memuji golongan Al Ansar dan Muhajirin .

w.a. Allah mendahulukan sebutan terhadap muhajirin dan ansar . .KEISTEMEWAAN MUHAJIRIN Muhajirin orang mula-mula memeluk Islam Muhajirin menangong derita diawal Islam Mereka golongan paling tinggi dari sudut kerabat Nabi s.

yang hadir memberi bai¶ah(persetujuan dan taat setia) Semua .PERLATIKAN KHALIFAH Akhirnya Saidina Abu Bakar dicalunkan dan dilantik menjadi khalifah .

a.SEMASA UPACARA PENGEBUMIAN NABI S.A.w. Muncul pula golongan ketiga menyatakan Ali lebih layak menjadi khalifah dengan alasanya.W Ali Tidak hadir kerana sibuk menguruskan jenazah Nabi s. Ali sepupu nabi dan menantu nabi Ali banyak berjihat Ali paling berilmu Ali keluarga bangsawan Saidina .

.Ali Memberi bai¶ah Akhirnya nyata Ali merestui perlantikan khalifa Abu Bakar sebagai khalifah pertama .

 Hingga .KESIMPULANNYA Peristiwa diatas menggambarkan puncapunca kemunculan aliran mazhab dan fahaman dalam akidah Islamiah . membawa kepada timbulnya berbagai-bagai mazhab dalam akidah dan syariah Islamiah hingga ke hari ini .

Kampong ini telah ditawan oleh tentera Islam dan memaksa mereka membayar separuh hasilnya kepada Rasulullah . Selepas kewafatan baginda .HUKUM AMALI PERISTEWA FADAK Fadak adalah sebuah perkampungan Yahudi yang kaya dengan hasil tamar . fara isteri nabi bertanya khalifah tentang hasil tersebut adakah memjadi pusaka   .

 Abu bakar menjelaskan hadis bermaksud . Kami para nabi tidak mempusakai dan apa yang kami tinggal menjadi sedekah Berkaitan harta ada pihak tidak berpuas hati dan menjadi punca keratakan perpaduan Islam selepas kewafatan nabi .

ISU RIDDAH Penduduk di sekitar negeri Yaman enggang membayar zakat selepas kewafatan Baginda kerana mereka berpendapat zakat hanya satu pajakan(ufti) Kumpulan ini diketuai Malik b. Hamzalah kerana mereka tersasar mentafsir ayat surah Al Taubat ayat 103 ³Ambilah sebahagian harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya dapat membersihkan mereka (dari dosa) dan menyuburkan (denagan akhlak yang baik) ´  .

kerana mereka masih menunaikan Rukun Islam dan Rukun Iman kecuali zakat .Tindakan selanjutnya Abu Bakar mengadakan mesyuarat bagi mengambil tindakan memerangi mereka . Saidina Umar tidak setuju. Akhirnya Umar dan sahabat bersetuju dengan ijtihad Abu Bakar untuk memerangai mereka.  .

MEMERANGI GOLONGAN MURTAD Tentera yang diketua Khalid Al Walid . golongan ini dapat dibendung Akhirnya .Amru Al µAs mengempur puak yang enggan membayar zakat yang dihukum murtad.

dan ada pula yang berpendapat mereka yang hidup sebelum abad ke 5H. .s. Golongan Al Maturidiah 1. Puak al sunnah berpecah kepada 3 aliran 1. Golongan Al Asya¶irah 3.188) AHLI AL-SUNAH .GLONGAN METODOLOGI SALAF Iaitu ulama yang hidup sebelum abad ke 3H. Golongan Salaf 2.(E) METODDOLOGI PEMIKIRAN AKIDAH (m. .

Mereka menyerahkan maksud ayat kepada Allah tanpa takwil .  .Metodologi pemikiran Salaf: Mereka menguna pakai keterangan Al quran yang dipakai oleh sahabat . Berpegang serta beriman dengan apa yang dikemukan oleh al-Quran Mereka tidak mentakwil nas atau membahaskan ayat mutasyabihat menurut akalnya .

 Golongan ini beriman dengan ketuhanan kerasulan . Tampa takwil . .sami¶yat mengikut al Quran semata-mata. dan beriman dengannya adalah wajib dan bertanya mengenainya adalah bida¶ah. Contohnya Imam Malik ketika ditanya mengenai (istiwa) bersemayam Allah diatas Arasy adalah suatu perkara yang majhul .

Tanpa ta·wil(mentafsir)sebagaimana terdapat dalam Al Quran.IBN TAIMIYAH MENJELASKAN PENDAPAT SALAF Ulama· Salaf mengisbatkan (menetapkan) semua sifat kesempurnaan bagi Allah. dan hakikatnya sebenarnya terserah kpada Allah surah Al Syura (11). bermaksud. ´Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Nya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihatµ  Prinsip mereka membersihkan Allah dari sifat kekurangan atau mentasbihkan dengan makhluk berdalil ayat di atas. .

Imam Ahmad Ibn Hambal menjelaskan pendapat ulama salaf Al quran itu bukan makhluk tetapi ia adalah kalam Allah dengan tidak membezakan KALAM LAFZI yang tersusun dengan ayat . kalimah serta dicetak dengan kalam maknawi yang berdiri dengan zat Allah yang qadim . .

Allah mempunya sifat-sifat kesempunaan yang azali  . Mereka mengabungkan tiga unsur sebagai dalil berkaitan dengan akidah dan sifat ±sifat ketuhanan .2.Sunah dan logik akal . GOLONGAN AL ASYA¶IRAH Metodologi mereka mengunakan pemikiran dengan membawa pendekatan Al Quran .

Mereka menggabungkan hujah akal yang selari dengan nas Al quran Atau Dalil akal disokong nas al quran itu sendiri .    . GOLONGAN AL MAATURIDIAH Metodologi mereka mengenai akidah dengan membawa pendekatan dengan mengutamakan dalil akal dan Al Quran dalam membincangan akidah .3.

B. iaitu Muktazilah terlalu bebas mengunakan akal Mereka( Muktazilah) mentakwilkan nas mengikut akal . PUAK MUKTAZILAH Puak ini mengutamakan dalil akal dan Al quran mereka mentafsirkan Nas secara berleluasa menurut akal Pendapat Al Maturidiah dan Muktazilah hampir sama dalam menggunakan akal dan nas tetapi ada perbezaan.

 Conthnya Muktazilah mereka menolak rukyah Allah di akhirat dan azab kubur kerana bertentangan dengan akal . Muktazilah menolak hdis Ahad sebgai dalil dalam akidah kerana hdis Ahad bersifat zaan Sebliknya Al Maturidiah tidak menolak hadis Ahad jika sabit dari Nabi . Sebaliknya Al Maturidiah mentafsir nas dengan akal selari dengan Nas .

PUAK AHLI FALSAFAH ISLAM Berhubung dengan akidah puak ini membawa pendekatan serta menggunakan BURHAN atau pembuktian dan keyakinan . .

Sifat-sifat Allah B. Sam¶iyyat  .SKOP METODOLOGI PERBAHASAN AKIDAH Perbincangan ini menumpukan tiga perkara : A. Kenabian dan kerasulan C.

 Firman Allah : (3 ) Allah ytang mencipta langit dan bumi. 2. SIFAT SALBIAH iaitu sifat menolak atau menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Zat Allah . SIFAT NAFSIAH iaitu Wujud . Ulama¶ Tauhid membahagikan kpd empat bahagian . 1.adanya Tuhan Buktinya adanya alam tentulah ada penciptanya . .

kekal dan tiada kesudahan 88 -Mukhalafatuhu lil hawadis ± tidak menyerupai makhluk 1 -Qiyamuhu bi nafsih ±berdiri dengan sendiri 15 -Wahdaniyyah ± satu .tidak berbilang-bilang . Feraman Allah: 3     . 163 .Qidam ±sedia ada dan tiada permulaan Buktinya .Allah yang mencipta. adalah tidak mungkin pencitanya wujudterkemudian dari yang di cipta .Baqa¶.

1. Sama¶ .berkuasa mengadakan dan meniadakan perkara mumkin .berkehendak 68 3.mendengar 80 7.Hayat -hidup 255 5. Basar .berkata-kata 6. Ilmu -mengetahui 231 4. Kalam .Qudrat .3. SIFAT MA¶ANI Dinamakan demikian kerana sifat-sifat itu mempunyai maknanya yang tetap pada zat. Mencipta alam (memati/menghidupkan) 30 2.melihat . Iradat .

SIFAT MA¶NAWIAH Iaitu sifat yang bergantung /berhubung dengan sifat ma¶ni. ianya ada tujuh . Kaunuhu Qadiran Kaunuhu Muridan Kaunuhu Hayyan Kaunuhu Sami¶an Kaunuhu Basiran Kaunuhu Mutakaliman .4.

samada wujud atau tidak .qudrat adalah sifat azali bagi zat Allah dengan mengadakan sesuatu yang mungkin dan mentiadakan mengikut Iradat (kehendak Allah)  Qudrat adalah sifat yang membolehkan membuat atau yang boleh meninggalkannya Qudrat adalah sifat yang memberi kesan kepada perkara yang mumkin. SIFAT QUDRAT Pada Bahasa . . Qudrat bermaksud berupaya dan kuat Pada Istilah .1. Terdapat tiga pengertia : .

RUMUSAN Qudrat merupakan sifat wujudiah ² azaliah dan berdiri dengan zat Allah Dalilnya . Firman Allah bermaksud ´ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dalam enam masa kami tidak mengalami sebarang susah payah.µ Suraf Qaf ayat 38 .

Semuanya ini membuktikan Qudrat Allah.  .  Pertama : Al-Baijuri ulamak ilmu kalam berkata ´Allah itu adalah pencipta yang qadim . . Justeru itu wajib bagi Allah Qudrat (berkuasa) Kedua : Alam ini adalah ciptaan Allah yang tersusun serta mengandungi perkara yang luar biasa.DALIL AKAL SIFAT QUDRAT. bagi Nya ciptaan yang baru .

. SIFAT IRADAT ALLAH  IRADAT pada bahasa : Berkehendak semata Menurut istilah: Suatu sifat yang qadim dan zaaid pada zat.2. * Mumkin bernaksud harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau sebaliknya menentukan masa dan tempat juga arah dan kadar . bersama dengan Nya menentukan setiap mumkin dengan apa yang harus padanya .

 PARA ULAMA berpendapat wujud hubungan di antara sifat qudrat dan iradat Allah yang menzahirkan sesuatu ciptaan yang asalnya tiada . . Dalilnya Firman bermaksud. hanyalah Kami berkata kepadanyaµJadilah engkauµ maka jadilah ia ´ Susar Al Nahli ayat 40 . ´ Apabila kami menghendakinya.

hakikatnya tidak dapat dicapai oleh akal manusia dan tidak mati .kehidupan Allah amat sempurna . SIFAT ILMU AL ALLAH Allah mengetahui segala sesuatu yang wujud atau tidak wujud .sama Ada masa lampau . 4. sedang atau masa lampau . ALLAH BERSIFAT HAYYAT Bermaksud Allah maha hidup .3. .

5. ALLAH BERSIFAT SAMA ¶ Bererti Allah mendengar segala yang wujud Tidak seperti makhluk hanya mendengar suara Allah mendengar tanpa menggunakan alat 6. ALLAH BERSIFAT BASAR Basar bermaksud melihat segala yang wujud dengan tidak terbatas .

ALLAH BERSIFAT KALAM Berkata-kata Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara tida tersusun wajib beriman dengan KALAM Allah Kita Dan tidak dibenar membahas hakikatnya yang sebenar . akal manusia tidak mampu membahas sifat ketuhanan .7. Kerana .

 3. 2. Pengutusan Nabi dan Rasul Hikmat pengutusan Rasul Konsep Khatam al Nubuwwah dan umum al Risalah . KENABIAN DAN KERASULAN Skop 1.B. perbincangan .

Muktazilah dan Ahli Falsafah . Pendapat Ahli Sunnah Pendapat Al Asyairah dan majoriti Ahli Sunah berpendapat berkaitan perutusan Rasul adalah harus bagi Allah Kerana ia merupakan perkara mumkin bagi Allah . . Pengutusan Nabi dan Rasul mengikut pendapat Ahli Sunah . Perutusan itu hanya satu rahmat dari Allah dan perkara harus bagi Nya. A.A. Alasanya .

PUAK MUKTAZILAH MENGENAI PERUTUSAN NABI Mereka berpendapat perutusan Rasul menunjukan keadilan Allah . juga rahmat Allah terhadap hambaNya . Allah memberi kebebasan sepenuhnya kepada manusia melaui sifat qudrat.B. Allah wajib membalas terhadap hambanya   . Allah tidak zalim terhadap hambanya dengan balasan baik/buruk tanpa rasul .

 PENDAPAT AHLI FALSAFAH Manusia memang perlukan kepada rasul sebagai panduan . PENDAPAT AHLI FALSAFAH ISLAM MENGENAI KERASULAN .C. Soal ketuhanan manusia tidak dapat dicapai Melalui akal semata Mereka memerlukan panduan dari Rasul khas yang diutus oleh Tuhan sendiri . -Mereka berpendapat perutusan rasul satu perkara mesti kepada Allah untuk alam berdasar µinayah ilahiyyah tehadap makhluk . 1. Pendapat Al-Kandi  . terutama berkaiatan ketuhanan .

PENDAPAT AL FARABI  Akal manusia adalah sama.2. Pemimpin itulah yang menjelaskan hakikat untuk kebahagian dunia dan akirat Perutusan Rasul itu membolehkan manusia mengetahui syariat dan beramal dengannya . . ia perlu kepada kepimpinan yang istimewa untuk memimpinnya .

Rasul dari kalangan manusia sendiri memuduhkan untuk menjadi model.3. PENDAPAT IBN RUSYD Manusia perlu kekada Rasul kerana akal manusia lemah Rasul yang diutus menyempurnakan pengetahuan yang diperolehi melalui akal Rasul menbawa syariat dan mengajar pengetahuan yang benar .  .

1.HIKMAT PERUTUSAN RASUL MENURUT MUTAKALLIMIN   Akan dibincangkan hikmat perutusan rasul mengikut empat kumpulan ini . Pendapat Al Maturidiah Puak Muktazilah . Pendapat Al Assya¶rah 3. Pendapat Jabariah 2.

Jabariah hikmat perutusan Rasul tidat menyebut secara jelas hikmatnya kerana mereka berpendapat dalam keadaan terpaksa . Jabariah . Perutusan Rasul kepada manusia tiada faedahnya kerana semua dari Allah . Manusia tiada pilihan dalam usahanya Manusia umpama kapas di udara .1.

Pendapat Al Asya¶irah Perutusan merupakan taufik dari Allah taklif ke atas manusia hanya melalui rasul .cara beribadat kerana akal manusia tidak sampai . Rasul manusia tidak ditaklif Tuntutan Tanpa .manusia tidak tahu cara beriman .2.

Manusia perlu kepada Rasul kerana .walaupun manusia ditaklif melalui akal tetapi taklif melalui syarak Orang tidak berakal (gila) tidak taklif .    .3. b. a. Akal mnusia tidak sama dalam menentukan baik/ buruk c. Perlu adanya orang terhormat membendong perselisihan dikalangan manusia . Akal tidak mampu menilai baik atau sebaliknya . PUAK AL MATURIDIAH Faktor manusia perlu kepada Rasul.

Hikmat perutusan mengikut Ahli Sunnah 1. Perutusan Rasul merupakan asas manusia ditaklifkan membimbing manusia kepada agama Allah dapat menerangkan perkara ghaib yang tidak dicapai oleh akal . Rasul Rasul .

 Untuk menerangkan cara-cara beribadat yang betul menerangkan tatacara kehidupan yang sempurna menerangkan perundangan dalam urusan kehidupan. Untuk Untuk Untuk . mengelak manusia berdalih kerana ketiadaan Rasul .

Hari Qiamat Pembalasan .SAMI¶YYAT Skop ms. perbincangan pendapat Ahli Sunah Wal Jamaah dan pebdapat Ibn Sina berkaiatan a. b. 253.

segaja aku sumbunyikan masa barlakunya. .A. (Serah Taha ayat 15)  Dalil akal Alam ini baru.Setiap yang baru akan binasa. Hari Qiamat Ahli Sunah Pendapat  -Hari qiamat pasti i akan berlaku Dalil . Firman bermaksud ³Sesungguhnya hari qiamat itu tetap akan datang .maka hari qiamat akan berlaku.supaya setiap orang akan dibalas apa yang ia lakukan .

 .Pendapat Ibn Sina Bahawa alam ini qadim dan mustahil Ianya baru. justeru itu kiamat tidak akan berlaku .

PEMBALASAN     Pendapat Ahli Sunah -Ia merupakan ujian dan taklif untuk untuk menerima pembalasan dari Allah. -Allah menentukan peraturan dan menyatakan pembalasannya .b. -Pembalasan merupakan keadilan dan kelebihan Ilahi .

Firnan bermaksud . (Al baqarah 261)  2. Sesungguhnya Allah tidak menainyai seseorang sekalipun seberat zarah.Dalil adanya balasan  1. Dan bagi orang yang melakukan kejahatan disediakan balasan yang sebanding dengannya .Kalau itu amalan kebajikan nascaya akan mengadakanya dan akan diberi pahala yang besar. Firman bermaksud. (Surah Yunus 27) .

PEMBALASAN Pendapat Ibn Sina -Berlaku kebangkitan dalam bentuk rohani semata-mata. . -Bukan dari sudut jasad manusia. -kerana jasad telah hancur yang ada hanya roh .

Pendapat ImamAl Ghazali tentang bangkit semula Beliau yang mengulas pendapat Ibn Sina mentakan bangkit dengan roh bukan jasad adalah kufur /bida¶ah sahaja .

 Jumhur ulama bersepakat mengatakan ahli falsafah Islam muslim dan mukmin. Rusyd Pendapat Imam Al Ghazali tentang Ahli falsafah Ibn Sina mengenai bangkit semula hanya dengan roh sahaja adalah tidak tepat. Mereka mengatan roh sahaja akan menerima balasan kerana dosa dan pahala berbentuk rohani bukan jasmani. . dan sumbernya masih diragukan .Pendapat Ibn.kerana Ibn Sina tidak tentang kebangkitan semula . Sebenarnya Ahli Falsafah berselisih pendpat dengan ulamak Kalam itu.bukannya lahir dari pendapat Ahli falsafah Islam sendiri.

Pembalasan dialam barzakh wajib dipercaayai   berbentuk . muka orang beriman suka dan berseri manakala muka orang yang ingkar penuh dengan debu.diliputi dengan kehitaman dan suram . Ahli Sunnah) 1 . Apabila datang suara jeritan (qiamat )yang dahsyat. ibunya. Dalilnya firman bermaksud.Bentuk pembalasan (pend.Manusia dibangkit mengikut amalan masing-masing.(semasa di alam barzakh) Surah Al Mukmin 46)  2. .pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya.azab Dalil firman bermaksud: ³Mereka didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang.isterinya dan anak-anaknya..Pembalasan dihari perhitungan (mahsyar) .Baik . mereka itulah orang yang kafir yang derhaka´     .bapanya. kerana setiap seorang menghadapi perkara yang cukup sibuk dengan hal dirinya sendiri.

iaitu puak kanan. mereka akan mendahului mendapat sebaik-baik balasan di akhirat. Di Mahsyar kamu menjadi tiga puak . . Puak yang ketiga pula terdiri sebilangan besar orang-orang yang mendahului dalam mengerjakan kebajikan didunia. alangkah bahagianya puak kanan itu. Puak kiri alangkak seksanya keadaan puak kiri itu.Dalil keadaan di Mahsyar    Firman bermaksud.

dan aku tidak tahu hitungan amalan ´ Surah Al Haqqah 25-31 . Iaitu setelah selesai pembicaraan di masing-masing di Mahsyar.Pembalasan Syurga dan Neraka   Ia merupakan acara pembalasan kemuncak terhadap hambanya . Adapun orang yang menerima surat amalan dengan tangan kiri berkata´Alangkah baiknya kalau aku tidak diberi buku amalan ku. Dalilnya firman bermaksud.3.

 Banyak .METODOLOGI AL QURAN DALAM MENERAPKAN AKIDAH BGH. ayat-ayat Al Quran mengajak manusia berpikir tentang kejadian alam dengan mengemukan dalil dan bukti yang kukuh supaya menusia beriman dengan Allah sebagai pencita dan beriman dengan hari pembalasan di akhirat.F .

KEDUDUKAN AKAL a. Akal bertindak seabagai penyokong menguatakan hujjah anas naqli dan bukan penyelewengan dalam tafsir nas dalam mengenali Allah. . Jumhur Ulamak berpendapat akal yang selaras dengan dengan nas syarak dapat di terima sebagai sumber akiadah .KEBEBASAN AKAL DARIPADA PAKSAAN DAN TAKLID 1.

Bertaqlid adalah tercela di sisi mereka . Mereka berpendapat mengenali Allah tanpa dalil tidak sah bahkan misti melalui penelitian akal .B.  . Pendapat Muktazilah kedudukan akal dalam mengenal Allah . Sesiapa yang mengenal Allah tanpa dalil yang jelas dikatakan bertaqlid buta .

Berpandu ayat di atas jelas bahawa kita disuruh berfikir dan mengkaji untuk mengukuhkan akidah dan cara beriman . .  Firman Allah Surah Al Israk ayat 37 Bermaksud ³Dan janganlah engkau mengikut apayang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya .

Yahudi.SEJARAH PENYELEWENGAN AKIDAH Di zaman Rasulullah tidak berlaku penyelewengan kerana para sahabat sentisa mendapat penduan dari nabi . Para sahabat terima sahaja dari nas tanpa takwil ayatayat kesamaran (Mutasyabihat) Sejarah penyelewengan akidah bermula ekoran perhubungan dengan orang agama lain . Waktu itu wahyu sentiasa diturunkan sebagai panduan dan memberi amaran tentang rancangan munafikin dan musrikin . .Kristian dan Atheis.seperti Majusi .

Sebab penyelewengan akidah 1. Kesannya lahir beberapa ajaran dan fahaman yang menyimpang dari akidah yang sebenar .Dengan bertambahnya wilayah Islam penyelewengan secara terbuka berlaku melaui penyusupan Israiliyat dalam pentafsiran al quran dan hadis . . Bibit penyelewengan akidah berpunca daripada pertelingkahan politik dan kemunculan puak-puak di zaman Khalifah Usman dan Ali juga di awal pemerintahan Umaiyah . 2.

3. Manakala tokoh-tokoh tafsir kurang teliti menerima riwayat daripada ahli kitab dan tafsir mereka . Pemelukan orang bukan Islam  Di Zaman Tabe¶in Umat Islam bertambah dengan menerima kemasukan dari penganut agama lain sepeti Yahudi . . merekalah yang mempengaruhi kepada penyelewengan akidah . Mereka membawa tafsiran Israiliat dalam memtafsir quran dan hadis. Nasrani.Kristian dan Majusi secara beramai-ramai.

Bermula dari sini sistem khalifah terhapus sepenuhnya oleh Mutafa Kamal Attartuk dengan bantuan Yahudi dan lain-lain penjajahan Barat . seperti sekularisme. libralismae dan lain-lain .4. Justeru itu lahirnya pemikiran barat dalam masyarakat Islam . Kejatuhan Kerajaan Usmaniahdi Turki pada 3 Mac 1924  Kejatuhan Kerajaan Uthmaniah dan bermulalah penaklukan oleh barat terhadap negara Islam . .

Penyelewenagn dalam mentafsir al quran dengan memasukkan unsur tafsir israiliatb .PENYELEWENGAN AKIDAH 1.

Sulaiman menjelas ayat 32 surah Sad ³Qaf ialah gunung daripada zamrud hijau yang mencakupi seluruh alam semesta. 1. 2.Qaf merupakan kunci alam . Tafsit Muqatil b. Qaf juga gunung yang pertama dicipta . kemudian Gunung Abu Qubis yang ada dibawahnya Bukit Safar .` 3. Qaf juga ditafsirkan sebagai gunung yang berada dibelakang hijab tempat matahari terbenam .CONTOH ISRAILIAT DALAM TAFSIR AL QURAN . .   Muhamad Husin Zabadi dalam kitabnya Al Israiliat Fi al Tafsir Wal Hadis ialah .

Sebenarnya Al Quran menjelaskan lembu itu di cipta oleh Musa As Samiri dan nabi Harun mengingkari dan mencegahnya . Maksud Surah Taha ayat 87-90 . namun bani Israil mengugut untuk membunuh nabi Harun .  4. Dalam Kitab Safru Al Khuruj bab 32 Menyatakan Nabi Harun yang mencipta lembu bagi Bani Israil dan mengajak mereka menyembahnya .

5. Dalam Kitab Siru AlShumwail al Thani bab 11 menyatakan .Wanita itu isteri kepada Uria. Wanita itu sangat cantik dan menarik.Nabi Daud mengutuskan seorang suruhannya untuk bertanya tentang wanita itu . . Selepas itu nabi Daud telah mengutuskan seseorang supaya menjemput menemuinya . Dari situ dia melihat ada seorang wanita yang sedang berdaham. Nabi Daud pada suatu pagi bangun daripada tidurnya kemudian dia berjalan di bahagian atas istana raja .

Cerita ini para ulamak berpendapat ada. .lah tidak menasabah Nabi  Daud melakukan dosa besar yang mengaibkan dan terhina . Namun cerita itu terdapat dalam kitab yang disangka benar oleh kebanyakkan orang termasuk juga ulamak . Banyak lagi cerita-cerita israiliat yang termuat dalan nota kita sila buat rujukan .

Dengan cerita Israiliyat ini menyebabkan hampir hilang keyakinan dan kepercayaan kepada ulama Salaf samada sahabat atau tabe¶in . Cerita Israiliyat ini menyebbkan umat Islam salah anggap tentang matlamat al quran mengambil nasihat dan membahaskan hukum hakam bagi mengatur hidup manusia .  .Kesan buruk tafsir israiliyat A.

.iaitu mereka menganggap bahawa setiap yang lahir mempunyai dalaman atau isi dan setiap wahyu ada takwil Fahaman Batiniah menurut sejarahnya dipelopori oleh golongan agama Farsi atau Majusi kerana iri hati dengan perkembangan Islam Pendokongnya terdiri dari puak Syiah yang melampau yang di ketuai oleh seorang munafik iaitu Abdullah bin Maimun. Tersebarnya ajaran Batiniah  Batiniah berasal dari al Batin bermaksud Dalaman .B.

Contoh penyelewengan Batiniah    Mereka mempercayai ada dua Tuhan yang Qadim Tuhan pertama di namakan Al Sabiq (yang dahulu) ia menjadikan tuhan yang kedua yang dinamakan Al Tali (yang mengiringi) Kedua-duanya bergabung menjadikan alam .

a. . Antara hadis palsu memesongkan akiodah .C. Kemunculan golongan al Rafidah yang menentang para sahabat yang memberi bai¶ah kepada Abu Bakar dan Omar sebagai khalifah Golongan Zaidiah yang membenci kepada ajaran Islam dan orang Islam . Penyelewengan mengenai hadis palsu   Tercetusnya hadis palsu selepas tercetusnya perselisihan di antra Ali dan Muawiah .

Peyelewenganb Aliran Kerohanian (Taswuf Falsafi) .

Konsep Tauhid(beriman )kepada Allah mengikut Ahli Sunah -Tauhid Rububiyyah -Tauhid Uluhiyyah .sejarah Akidah. 1.TAJUK-TAJUK AKIDAH UNTUK DIBINCANG DAN DIBENTANGKAN Topik Al Din .Tauhid aAsma¶ was Sifat .Akidah Islam . Mazhab dalam akidah -Punca berlaku perselisihan -Pendapat mereka dalam akidah -Ulama¶ Ahli Sunah Waljamaah. 2.

Kitab-kitab yang dibawa -Konsep khatam al Nubuwah 5.Kenabian dan kerasulan . 4 .Mengenal Allah .Secara umum (ijmali) . Kercayaan kepada Hari Qiamat .Hikmat perutusan Rasul .Tanda-tanda qiamat .Secara terperinci (tafsili) sifat 20.  3.Pengertian .Balasan bahagian     .

Mahsyar .Alam barzakh .Syurga Neraka 7. 6.Perkara Syam¶iyat   -Malaikat .Perkara merusakan akidah  -Riddah -Kufur -Syirik .

Akidah Sebagai Pemangkin Pembentukan Akhlak dan Tamaddun . 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful