3.

0 DEFINISI PENGAMATAN

Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah atau tahap kecerdasan seseorang kanak-kanak, ia boleh diajar kepada kanak -kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Menurut Janet W.Learner (1971) ³Children With Learning Disabilities´ beliau berpendapat bahawa Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. Seterusnya, menurut Mohd Salleh Lebar (1995) beliau menyatakan bahawa, pengamatan merupakan suatu proses individu mentafsir kederiaan rangsangan dan memberi makna kepadanya. Ia juga adalah kesedaran dan reaksi seseorang individu terhadap rangsangan -rangsangan, iaitu yang bersifat peribadi. Pengamatan juga merupakan pola -pola yang bermakna. Sebenarnya ia tidak berlaku secara automatik tetapi mengambil masa yang lama, iaitu melalui pentafsiran dan pemahaman yang teratur.
4.0 PROSES PENGAMATAN Pengamatan melibatkan proses otak menerima maklumat dari deria, menyusun semula maklumat tersebut dan menterjemahkannya kepada pengalaman yang bermakna. Pengamatan bukan sahaja melibatkan deria penglihatan sahaja, tetapi juga deria pendengaran, rasa, bau, kinestetik dan perasaan. Ia juga menjangkaui penggunaan deria dan merupakan proses kognitif. Umpamanya dalam proses melihat, cahaya dari objek itu masuk ke dalam mata dan imej objek itu terbentuk di retina. Ia menghasilkan impuls yang dihantar ke otak melalui saraf optik. Otak mentafsir impuls itu dan menginterpretasikannya mengikut sifat-sifat objek itu, misalnya dari segi bentuk dan warna. Objek itu dikira telahpun ³dilihat´. Contoh ini memperlihatkan pertalian di antara fungsi mata dengan mental (otak) yang memproses maklumat. Terdapat pelbagai perkara yang boleh menyebabkan proses pengamatan tidak berlaku, diantaranya ialah: i. Gangguanan emosi (terfikir perkara -perkara lain dan hilang tumpuan). ii. Keadaan kesihatan seseorang/ mengidap penyakit. iii. Kurang pengalama n yang memberi dorongan untuk berfikir dan bertaakul. 5.0 KOMPONEN DAN JENIS-JENIS PENGAMATAN Proses pengamatan membolehkan kita memahami apa yang sedang berlaku di persekitaran. Beberapa orang yang menyaksikan perkara yang sama mungkin memberi tafsiran yang berbeza. Oleh itu, pengertian mereka berlainan. Dengan demikian setiap orang berperilaku secara berbeza. Penglihatan tidak

mengingat urutan (ingatan pendengaran) dan membentuk perkataan dari gabungan abjad (intergrasi visual pendengaran). 5. . Ianya melibatkan diskriminasi penglihatan. linguistik dan masalah phonologikal. Pengamatan kepada mereka hanya melibatkan µapa yang dapat dilihat dengan mata¶. imej badan sisian arah penyelarasan badan). (1994) mereka berpendapat keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar. ingatan penglihatan dan integrasi visual-motor dan visual kinestetik.3Pengamatan Sensori-Motor Pengamatan sensori-motor adalah suatu koordinasi pergerakan tubuh atau kawalan gerak visual. Kebanyakan orang tersalah anggap tentang pengamata n. bentuk geometri dan gambar. seperti perbezaan bentuk. (1991): Lyon. koordinasi motor kasar dan motor halus. (1998): Sthal & Murry.Sedangkan sebenarnya pengamatan melibatkan keseluruhan pancaindera manusia. nombor.1Pengamatan Penglihatan Menurut Janet W Learner beliau menyatakan bahawa kepayahan seseorang khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad.berlaku dalam mata. Antara aspek yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi. mengecam bentuk huruf dan perkataan serta tentang pembalikan sesuatu objek. Kebanyakan mereka yang mempunyai masalah dari aspek auditori. Terdapat tiga jenis pengamatan yang utama iaitu: 5. 5. perkataan serta mengecam angka. saiz. mengingat apa yang di dengar. Antara masalah visual yang dapat dilihat. bunyi phonological (diskriminasi pendengaran).2Pengamatan Pendengaran Menurut Ball & Blachman. Mata hanyalah suatu alat yang membantu proses penglihatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful