PETIKAN KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FATA

Nomor Lamp Hal : 451/ 05 /YPIF/2009 : 1 ( Satu ) Lembar : Surat Keputusan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FATA PASIR AGUNG MENIMBANG MENGINGAT MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 06 Juli 2009. Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatannya termaktub pada lajur 4 daftar terlampir keputusan ini , dan kepadanya diserahkan tugas sebagaimana tertera dalam lajur 6 daftar terlampir, untuk masa jabatan selama : 1 tahun KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya. KETIGA : Apabila dalam masa jabatan /tugasnya yang bersangkutan ternyata lalai dalam melaksanakan kewajiban , maka yayasan akan mencabut SK ini setelah diadakan teguran terakhir SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA : d. s. b : d. s. b : d. s. b

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : PASIR AGUNG : 06 JULI 2009

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – FATA KETUA

WARSENO

Kepada : Yth. Sdr. Mahfud S.Ag

S.Di Pasir Agung LAMPIRAN KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FATA TANGGAL : 06 JULI 2009 NOMOR : 451/05/YPIF/2009 NO 1 1 NAMA Tempat/Tgl Lahir 2 Jabatan Lama 3 Jabatan Baru 4 Kepala MA Al Fata Masa Kerja 5 1 Tahun Keterangan 6 Berlaku mulai 06 Juli 2009 s/d 05 Juli 2010 Kepadanya diberikan hak : Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala MA Al Fata MAHFUD. 12 Al Fata – 02 -1975 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FATA KETUA WARSENO .Ag Kepala MA Tulung Agung.