Panduan Guru Landskap dan Nurseri

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENGAJARAN MPV

LANDSKAP DAN NURSERI
1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Panduan Guru Landskap dan Nurseri

KANDUNGAN
PENDAHULUAN--------------------------------------------------------------------------------------------------------3

TINGKATAN 4 MODUL 1: MODUL 2: MODUL 3: MODUL 4: MODUL 5: MODUL 6: MODUL 7: KESELAMATAN AM DI BENGKEL LANDSKAP DAN NURSERI-------------------PENGENALAN KEPADA NURSERI----------------------------------------------------------TUMBUHAN LANDSKAP------------------------------------------------------------------------PEMBIAKAN TUMBUHAN SECARA SEKS------------------------------------------------PEMBIAKAN TUMBUHAN SECARA ASEKS---------------------------------------------BEKAS TANANAMAN DAN MEDIUM PENANAMAN-----------------------------------PENYENGGARAAN TUMBUHAN HIASAN DAN KAWASAN LANDSKAP------4 7 10 12 14 17 18

TINGKATAN 5 MODUL 8: MODUL 9: MODUL 10: MODUL 11: MODUL 12: PENGENALAN LANDSKAP -------------------------------------------------------------------PROSES MEREKA BENTUK LANDSKAP-------------------------------------------------PELAKSANAAN LANDSKAP LEMBUT----------------------------------------------------MEMBINA LANDSKAP KEJUR---------------------------------------------------------------PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN--------------------------------------------------19 22 29 30 32

RUJUKAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------2

33

Panduan Guru Landskap dan Nurseri

PENDAHULUAN

Landskap dan Nurseri ialah satu mata pelajaran elektif di bawah kumpulan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah akademik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan perluasan daripada mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah rendah. Buku Panduan Guru Landskap dan Nurseri ini digunakan sebagai panduan kepada guru untuk mempertingkatkan kemahiran dan melaksanakan kerja amali. Panduan mengajar ini mengandungi topik pengajaran, kaedah perlaksanaan serta cadangan aktiviti yang lebih terperinci. Guru juga boleh menggabungkan beberapa topik modul pembelajaran dalam satu pangajaran mengikut kesesuaian topik tersebut. Terdapat bahagian lampiran, boleh membantu guru memahami dengan lebih jelas mengenai modul yang dibincangkan. Penghasilan panduan ini diharap dapat membantu guru melaksanakan pengajaran dengan lebih berkeyakinan dan efektif dari masa ke semasa.

3

Mengenal pasti dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan bagi mengurangkan kadar kemalangan di bengkel.1 kecuaian manusia 1.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 1: KESELAMATAN AM DI BENGKEL LANDSKAP DAN NURSERI OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.1.3 keadaan mesin dan peralatan   Mengenal pasti jenis-jenis kemalangan yang mungkin berlaku di tempat kerja.2 tabiat kerja   Mengenal pasti pakaian yang sesuai untuk dipakai ketika berada di tempat kerja. gambar. 3.1 Punca kemalangan 1. Alat bantuan mengajar  Nota  Gambar  Keratan akbar  ‘Power Point’  Video Nota dan perbincangan melalui contoh-contoh kemalangan dan pencegahan menggunakan ‘Power Point’.2 suasana tempat kerja 1. Mengetahui dan mengamalkan langkah-langkah pertolongan cemas dan rawatan awal jika berlaku kemalangan. 2.2 Keselamatan diri dan rakan 1.1 pakaian 1. 4 . 1.1. Mengenal pasti dan memahami kemalangan yang biasa berlaku di bengkel.0 KESELAMATAN AM 1. Mengenal pasti punca-punca kemalangan. Mengenal pasti punca berlakunya kemalangan dan cara mencegahnya. 8 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 1.2.2. 4.1.video dan keratan akhbar. Memahami tabiat kerja yang positif yang patut diamalkan setiap individu  Rajah contoh pakaian keselamatan yang sesuai Nota dan perbincangan menggunakan rajah yang sesuai.

Mengenal pasti dan melaporkan punca.    Nota Peralatan sebenar Contoh rajah 1.3 menolong mangsa renjatan elektrik  Mengetahui dan mengamalkan asas pertolongan cemas     Nota Peralatan Sebenar Carta Ceramah dan tunjuk ajar pegawai PBSM bertauliah Demonstrasi dan amali asas pertolongan cemas 5 .5 Pertolongan cemas 1.3 kecederaan diri    Mengenal pasti punca berlakunya renjatan elektrik.2 kebakaran 1.4 Jenis kemalangan di bengkel 1.3 Peranti keselamatan 1.2 alatan berkuasa   Mengenal pasti dan menerangkan fungsi.2 merawat kecederaan ringan 1.punca kemalangan serta cara pencegahnya.5.1 alatan tangan 1.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Sesi perbincangan dan tunjuk ajar mengenai alatan keselamatan pada mesin sebenar.4.5.4.5. Mengenal pasti punca berlakunya kebakaran.3. 1.1 renjatan elektrik 1.3. Mengenal pasti punca kecederaan diri    Video / LCD Nota Carta gambarajah Nota dan perbincangan dengan menggunakan alat bantu mengajar.1 kotak pertolongan cemas 1.4.fungsi bagi pelbagai alat keselamatan pada mesin. 1.

1. 1. tayangan video.3 prosedur dan cara penggunaan serta penjagaanya. Mengetahui dan mengamalkan tatacara latihan kecemasan kebakaran  Peralatan sebenar Nota Carta Ceramah dan tunjuk ajar pegawai bomba 6 .6. ceramah daripada pihak-pihak yang bertauliah.4 latihan kecemasan kebakaran Mengetahui jenis-jenis dan menggunakan alat pemadam api mengikut prosedur dan cara yang betul serta penjagaanya.6.1 alat-alat pemadam api 1.6. gambar yang berkaitan serta alat sebenar.6 Pencegahan Kebakaran 1.2 jenis-jenis alat pemadam api 1.6.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN     PERSEDIAAN GURU     CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Nota dan perbincangan menggunakan carta.

3. 7 . stor.  Menyatakan jenis perusahaan nurseri: .1 NURSERI 2. 6.tempat pembiakan. 2.nurseri borong .      Tayangan ‘power point’ Buku skrap Gambar Lawatan sambil belajar Pembelajaran ICT 2.1.1 Jenis nurseri.nurseri runcit . Menyediakan rekod nurseri.nurseri landskap. CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU 2. Menyatakan jenis perusahaan nurseri. pejabat tempat jualan.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 2: PENGENALAN KEPADA NURSERI 120 WAKTU OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.rumah tumbuhan.2 Struktur dalam nurseri  Menyenaraikan struktur dalam nurseri: . tumbuhan dan peralatan yang perlu ada dalam sesebuah nurseri. Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan sesuatu tapak untuk dijadikan nurseri. potting shed. Menyatakan aktiviti penyenggaraan kawasan. Menyenaraikan faktor penting dalam pembinaan rumah tumbuhan. tempat pengerasan.    Tayangan ‘power point’ Gambar Internet – koleksi gambar dan artikel. Menyatakan ciri dan fungsi struktur asas dalam nurseri.1. 4. 5.

3 Faktor penting dalam rumah tumbuhan  Menyenaraikan faktor penting dalam pembinaan rumah tumbuhan ialah: .2 Pemilihan tapak  Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan tapak nurseri: .sumber air .orientasi.keadaan muka bumi .1.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 2. 2.lindungan daripada angin kencang .2.kemudahan asas dan lokasi.      Tayangan ‘power point’ Buku skrap Gambar Lawatan sambil belajar Pembelajaran ICT 8 .1 Pembinaan nurseri 2. peratus dan Bahan teduhan. bahan binaan.2 PENUBUHAN NURSERI 2.jauh dari pencemaran . sistem penyiraman dan susunan tumbuhan.    Tayangan ‘power point’ Gambar Internet – koleksi gambar dan artikel.2.

3 Susun atur struktur   Menyatakan struktur asas yang perlu ada dalam sesebuah nurseri. 2.Tingkatan 4 dan 5 9 . Menyatakan ciri dan fungsi struktur asas.2.4 Penyenggaraan nurseri    Menyatakan aktiviti penyelenggaraan di nurseri Menyenaraikan peralatan untuk kerja penyenggaraan Menyenggara kawasan nurseri * Gabungan modul pembelajaran 1 dan 7 .Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 2.2.

Menyenaraikan beberapa contoh tumbuhan landskap mengikut pengelasannya. muka surat 11)    Membuat buku skrap mengenai tumbuhan hiasan dan landskap. Menyatakan fungsi tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan lain  Menyatakan pengelasan tumbuhan hiasan dan landskap mengikut kegunaan. Pokok renek c. Lawatan ke tapak nurseri yang berhampiran. Menyatakan ciri beberapa kumpulan tumbuhan landskap. Menyenarai beberapa contoh tumbuhan landskap. Orkid h.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 3: TUMBUHAN LANDSKAP OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. 2. Pokok kaktus dan tumbuhan lendair j. Tanaman hiasan dalaman f.  Koleksi gambar (rujuk Modul Pembelajaran tingkatan 4. 3. Pokok palma e. Pokok naungan b. Pertandingan melukis    10 . Tanaman penutup bumi dan rumput turf d. Tanaman semusim g. Menyatakan fungsi tumbuhan landskap.1 Tumbuhan Landskap: a. Tumbuhan memanjat dan menjalar i. bentuk dan ciri pertumbuhan. 24 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 3. Menyatakan ciri beberapa kumpulan tumbuhan landskap.

Mudah dikenal pasti mengikut jenis iii. Sesuai ditanam di batas dan di dalam bekas vi. 11 . Mudah dibiakkan dengan banyak. Mudah mendapat bekalan viii. Banyak pilihan v. Mudah dijaga vii. Mudah dipangkas iv.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Menyatakan kriteria pemilihan tumbuhan landskap ialah: i. Mudah ditanam dalam semua jenis kawasan ii.

2 Merawat biji benih 4. Menyatakan kelebihan dan kekurangan pembiakan seks.Berbentuk normal .Bernas .1 Biji benih halus 4. 2. 4. Melakukan pembiakan menggunakan biji benih dengan teknik yang betul. Melelas biji benih besar (Rujuk lampiran 2) 12 . 3. Simulasi bahan ganti oleh pelajar.Matang Menyediakan bahan sebenar Contoh Gambar 4. Menjalankan kerja pemindahan anak benih ke bekas tanaman mengikut prosedur. Melakukan penjagaan anak benih di tapak semaian.2 Biji benih besar   Mengenal pasti bahan kimia yang digunakan untuk rawatan biji benih Menggunakan bahan kimia berkenaan untuk tujuan lawatan biji benih (contoh: Thiram. Captan dan Benlate) (Rujuk lampiran 1)  Menyediakan bahan yang bersesuaian sebagai gantian kepada racun kulat. (Cadangan bahan gantian : Tepung)    Tunjukcara bahan sebenar oleh guru.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 4: PEMBIAKAN TUMBUHAN SECARA SEKS OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. 5. Melakukan rawatan biji benih.Sihat .2.2.1 Memilih biji benih Menyatakan ciri biji benih . 36 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN   PERSEDIAAN GURU  CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjukcara 4.

Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN 4. kapas dan bahan yang sesuai. (Rujuk Lampiran 4) 13 .3 Menguji kebernasan biji benih  HASIL PEMBELAJARAN  Menyatakan teknik menguji kebernasan biji benih PERSEDIAAN GURU Menyediakan alat dan biji benih. Mengira peratus percambahan. Contoh biji benih: Besar – Bunga matahari Halus – Bunga butang   CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjukcara: Merendam biji benih di dalam air. Contoh biji benih: Besar – Bunga matahari Halus – Bunga butang   Menyemai 10 biji benih pada kapas yang basah dalam piring petri. piring petri. (Terapung tidak bernas) ( Rujuk Lampiran 3)  Menguji peratus percambahan biji benih Menyediakan alat dan bahan seperti biji benih.

Menjalankan kerja penjagaan di tapak semaian 3. Melakukan pembiakan tumbuhan hiasan melalui teknik:  Keratan batang  Keratan daun  Tut  Cantuman Baji dan sandingan  Cantuman mata tunas  Pembahagian organ 2. Cadangan: Setiap keratan mempunyai sekurang-kurangnya 2 buku mata tunas. ’Power Point’ contoh tumbuhan hiasan yang sesuai. Mengubah anak benih dari tapak semaian ke bekas semaian dentan teknik yang betul. Cadangan: Pelbagaikan bekas semaian contoh beg politena. 5. Melakukan kaedah pembiakan secara keratan batang Gambar tumbuhan hiasan. Lawatan dan pemerhatian ke nurseri. 64 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN    PERSEDIAAN GURU  CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjukcara penyediaan keratan. Tunjuk cara penyemaian.1 Keratan Batang  Menyenaraikan beberapa contoh tanaman yang sesuai dibiakkan secara keratan batang.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 5: PEMBIAKAN TUMBUHAN SECARA ASEKS OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. Menyediakan alatan dan bahan   14 .

Lawatan dan pemerhatian ke nurseri. Menyediakan alatan dan bahan   Tunjukcara membuat cantuman baji. (Rujuk Lampiran 6) Lawatan dan pemerhatian ke nurseri. Cadangan: Pelbagaikan bekas semaian. Ralat pada modul pembelajaran tingkatan empat. ’Power Point’ contoh tumbuhan hiasan yang sesuai. Menyediakan alatan dan bahan 5.2 Keratan Daun  Menyenaraikan beberapa contoh tanaman yang sesuai dibiakkan secara keratan daun. menyemai keratan daun (urat daun) muka surat 52 (Rujuk Lampiran 5) 5. Gambar tumbuhan hiasan. Melakukan kaedah pembiakan secara cantuman Baji dan Sandingan    Gambar tumbuhan hiasan. Melakukan kaedah pembiakan secara keratan daun. Cadangan: Membuat cantuman baji sisi bagi pokok yang bersaiz besar.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN   PERSEDIAAN GURU   CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjuk cara penyemaian.3 Cantuman Baji dan Sandingan   Menyenaraikan beberapa contoh tanaman yang sesuai dibiakkan secara Cantuman baji dan sandingan. 15 . ’Power Point’ contoh tumbuhan hiasan yang sesuai.

’Power Point’ contoh tumbuhan hiasan yang sesuai.. Cadangan: Mempelbagaikan medium pembiakan secara Tut seperti menggunakan sabut yang dibasahkan. (Sila rujuk Lampiran 7) 5. 16 .Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN    Melakukan kaedah pembiakan secara Tut (Markot)  PERSEDIAAN GURU  CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjukcara membuat pembiakan secara Tut.  Gambar tumbuhan hiasan. Menyediakan alatan dan bahan ‘Power Point’ cara membuat pembiakan secara tut.4 Tut (Markot) Menyenaraikan beberapa contoh tanaman yang sesuai dibiakkan secara Tut (Markot). Jiffy-7 pellet dan lain-lain seterusnya dibungkus dengan plastik lutsinar. Vermikulit.

2. (Rujuk Lampiran 8) 6. 24 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN   HASIL PEMBELAJARAN    PERSEDIAAN GURU  CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Penerangan bekas tanaman yang sesuai. ‘Power Point’ pelbagai bekas tanaman yang sesuai. Cadangan: Boleh menggunakan bahan kitar semula yang bersesuaian seperti botol.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 6: BEKAS TANANAMAN DAN MEDIUM PENANAMAN OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.1 Bekas Tananaman Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih bekas tanaman. Menyediakan medium penanaman. tayar. tin dan sebagainya. Memilih bekas tanaman mengikut kegunaan. Gambar Bahan sebenar 17 . Memilih bekas tanaman mengikut kegunaannya.

120 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN   HASIL PEMBELAJARAN    PERSEDIAAN GURU   CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjukcara membaik pulih struktur simen ferro yang rosak. Cadangan Modul ini boleh digabungkan bersama MODUL 11: MEMBINA LANDSKAP KEJUR 7. Melakukan penyenggaran tumbuhan hiasan di nurseri.1 Penyenggaraan Kawasan Landskap Kejur Mengenal pasti kerosakan pada struktur landskap. Gambar ‘Power Point’ Bahan sebenar 18 . Melakukan kerja penyenggaraan kawasan landskap. Membaik pulih kerosakan. 2. 3.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 7: PENYENGGARAAN TUMBUHAN HIASAN DAN KAWASAN LANDSKAP OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. Mengenalpasti komponen atau peralatan yang sesuai digunakan dalam proses penyenggaraan.

Jenis-jenis landskap (rujuk lampiran 9). 3. 5 ms. iii. 2. 4. Menyatakan maksud landskap dan beberapa istilah penting dalam bidang landskap. elemen dan jenis landskap. Mengenal pasti jenis landskap lembut dan landskap kejur. Istilah dalam landskap (rujuk Modul Pembelajaran Ting.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 8 : PENGENALAN LANDSKAP OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. penerangan dan sumbang saran mengenai:i. Membincangkan hubungan landskap dengan pemeliharaan alam sekitar.  Gambar/ Slide show atau video berkaitan istilah. 52 hingga 58). 5) ii. 36 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 8. Menyatakan faktor pemilihan tumbuhan dalam pembinaan landskap.  Sumbangsaran menggunakan kaedah pembentangan secara berkumpulan.0 LANDSKAP 8.  Aktiviti luaran (lawatan dan pemerhatian ke kawasan landskap).1 Jenis Landskap      Menyatakan hubungan antara landskap dan alam sekitar Menyatakan beberapa istilah penting dalam landskap Menerangkan tujuan pelandskapan Menyenaraikan beberapa elemen atau unsur dalam landskap lembut dan kejur Mengenal pasti landskap lembut dan landskap kejur Alat bantuan mengajar  Nota  ‘Power point’  Gambar foto  Gambar dari majalah/ akhbar/risalah  Nota. 19 . Elemen dalam landskap (rujuk modul ting.

1 Faktor pemilihan tumbuhan landskap   Menyenaraikan faktor pemilihan tumbuhan hiasan landskap Memilih tumbuhan untuk pelandskapan Bahan Bantuan Mengajar  Rajah /Carta/gambar  Bahan sebenar (anak pokok)  Bahan tayangan seperti power point. (Rujuk lampiran 10)  Tayangan bahan dari media elektronik 20 .5m (10’-11’) Pokok Renek = 230mm – 450mm (9”-18”) c.bauan bunga.saiz tumbuhan dewasa a.kadar tumbesaran .rupa bentuk .5m.warna dan tekstur daun . Ukuran Diameter Pokok (Trunk Diameter) Pokok Utama = 25 mm – 40 mm (1” – 1½”) d.2 Pemilihan tumbuhan landskap 8. Ukuran Batang (Clear Trunk) Pokok Palma = 1.2m (5’-6’) b.2.5m (6’-8’) Pokok Palma = 3m -3. Ukuran Keseluruhan Pokok (Overall Height) Pokok Utama = 2m – 2.kepadatan daun dan dahan . Saiz Polibeg Pokok Renek = 150mm – 239mm (6”-9”)  .Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 8. video dan bahan-bahan dari internet Faktor pemilihan tumbuhan landskap: .

1 Fungsi tumbuhan dalam landskap  Menyatakan fungsi fizikal dan estatika tumbuhan dalam landskap. video dan bahan-bahan dari internet   Fungsi fizikal tumbuhan dalam landskap:.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 8.Melembutkan bentuk .Mengawal iklim Fungsi estetika tumbuhan dalam landskap:.Mengawal pandangan .2.Menghalang pergerakan .Mencantikkan kawasan . Tayangan bahan dari media elektronik   21 .   Gambar/grafik Bahan tayangan seperti power point.Selesa dan harmoni (rujuk Lampiran 11) Aktiviti luaran (lawatan dan pemerhatian ke kawasan landskap).

tekanan dan teknik. Teknik menggunakan alatan dan tulisan landskap (Rujuk lampiran 12) b. 2. Menghasilkan pelan induk landskap di kawasan yang dipilih. 5. Alat bantu mengajar:  Peralatan dan bahan sebenar  Nota  ‘Powerpoint’  Contoh pelan landskap  Seminar teknik asas 22 . Gabungan simbol elemen landskap (Rujuk lampiran 16) f. Teknik tekanan dan garisan (Rujuk lampiran 13) c. Membuat model berasaskan pelan induk landskap. Teknik melukis simbol elemenelemen landskap (Rujuk lampiran 15) e. Mengetahui komponen asas di dalam pelan landskap. 3. 5 muka surat 14-49) BIDANG PEMBELAJARAN     HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU 9.1 Asas Lukisan Pelan Landskap Mengenal alatan. Menggunakan prinsip-prinsip reka bentuk untuk membentuk konsep reka bentuk landskap. Memahirkan teknik tulisan landskap. 6. Memahami pelan-pelan landskap. Menghasilkan pelan konsep reka bentuk landskap bagi kawasan yang akan dibina di landskap. Memahirkan teknik melukis dan mewarna simbol-simbol landskap. bahan dan cara menggunakannya. Asas melukis komponen di dalam pelan (Rujuk Modul Pembelajaran ting.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 9 : PROSES MEREKA BENTUK LANDSKAP OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. Teknik ton warna (Rujuk lampiran 14) d. 4. Melakukan inventori dan analisis kawasan yang akan dibuat reka bentuk. CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Latihan :a.

halaman rumah.2 Inventori   HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU  Bahan Bantuan mengajar:  Tapak yang bersesuaian Memilih kawasan yang kecil seperti sudut bawah tangga.  Nota: a) Penghasilan inventori dan analisis dilukis dalam kertas yang sama adalah digalakkan dan memudahkan proses penghasilan reka bentuk seterusnya. CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Mewujudkan suasana bidang kerja landskap yang terlibat untuk lawatan ke tapak (lakonan).3 Analisis  Merekod hasil pemerhatian dan inventori tapak atau kawasan.  Alatan dan bahan yang perlu dibawa. Menyenaraikan ciri fizikal dan elemen yang sedia ada di tapak. pentas. video dan lainlain. mini courtyard.  Contoh-contoh pelan. b) Inventori dan analisis boleh dijalankan serentak pada waktu P&P Melukis pelan asas Melukis pelan inventori & analisis (Rujuk lampiran 19) 23 .Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN  9. Latihan bagi kawasan yang kecil sebelum ke tapak sebenar. (Rujuk lampiran 18) Menyatakan maksud reka bentuk landskap Mengenal pasti tapak atau kawasan yang hendak dibina landskap. klinik. Murid merekod inventori dan elemen yang sedia ada di tapak dan membuat laporan hasil dapatan secara kumpulan. internet. Menilai keadaan persekitaran kawasan. kantin dan pintu masuk (gerbang).  Bahan tayangan seperti power point. tadika. dataran sekolah. (Rujuk lampiran 17) Menghasilkan simbol-simbol grafik yang menggambarkan hasil inventori dan analisis.    9.

Penumpuan .Gambarajah bulat (bubble diagram) .Ringkas dan mudah difahami . segitiga.Pelan konsep (concept plan) . 9.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU  CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Prinsip dalam mereka bentuk landskap: . Bahan Bantuan Mengajar  Bahan tayangan seperti power point.Pelan induk (master plan) Permainan susunan objek bagi membentuk prinsip reka bentuk.  Contoh pelan yang sesuai  Imej / gambar landskap  Pelbagai jenis objek (Bulat. (Rujuk lampiran 20). Lawatan ke taman rekreasi atau taman tema.1 Pelan Buih    Mengenal pasti pelbagai matlamat dan program yang bersesuaian. Melukis pelan buih.4 Pelan reka bentuk landskap Menyatakan prinsip yang digunakan dalam menghasilkan reka bentuk landskap Mengenal pasti alatan melukis pelan Melukis simbol grafik landskap mengikut saiz dan skala Melukis idea awal (konsep) pelandskapan dalam bentuk gambarajah bulat Melukis pelan induk landskap Membuat model berdasarkan pelan Mengolah elemen-elemen landskap dalam prinsip-prinsip rekabentuk landskap. Latihan menghasilkan anak panah. Mengenal pasti pelbagai konsep landskap dalam dan luar Negara.Skala Pelan reka bentuk merangkumi: .4. Melukis pelan buih yang menarik Bahan Bantuan Mengajar  Bahan dan alatan  Contoh pelan buih (Rujuk lampiran 22)     Tunjuk cara / perbincangan Latihan menghasilkan garisan bentuk bulat untuk pelan buih.Turutan . Melukis pelan asas mengikut skala 1:100. kotak dll)    9. video dan lainlain. 24 .Keanekaan .Keseimbangan . (Rujuk lampiran 21) Aplikasi tulisan landskap dan teknik mewarna yang menarik. internet.

2 Pelan Konsep Melukis pelan asas mengikut skala 1:100. Melukis pelan konsep dengan jelas dan berbentuk grafik.  Contoh pelan konsep (Rujuk lampiran 24) Memperingati pelajar:  Menggunakan pensel HB sebagai lakaran awal  Tulisan perlu di garis supaya kemas  Saiz garisan putus adalah sama  Antara program perlu ada sedikit ruang  Melabel menggunakan pensel 2B/ tekanan yang kuat/ pen teknikal  Gunakan ton warna di dalam program dari warna lembut hingga warna terang  Melabel program samaada di dalam atau di bahagian luar  Mengekalkan kekemasan 25 .(Rujuk lampiran 25) 9. (Rujuk lampiran 23) Melabel matlamat dan program dengan tulisan landskap. Melukis sedikit idea perincian elemen yang dicadangkan di atas kertas minyak / tracing paper. Bahan Bantuan Mengajar  Bahan dan alatan lukisan (Rujuk Modul Pembelajaran).4.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN    HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Tunjuk cara/perbincangan Melukis lakaran awal dengan pensel HB atau tekanan paling perlahan bagi sempadan program Melukis gambarajah bulat seperti:  Garisan putus yang sekata (Pastikan setiap bucu dilengkungkan). Mengenal pasti lokasi gambarajah buih dalam pelan.  Warna yang berbeza untuk setiap program (Luar terang dan dalam lembut).  Ikut garisan putus menggunakan pensel 2B atau teknikal pen.

Melukis kotak petunjuk elemen lembut dan elemen kejur yang mengandungi simbol dan nama elemen. . mewarna dan melabel pelan induk landskap dengan betul.Perincian simbol tumbuhan.Melabel di bahagian tepi pelan hanya sesuai bagi rekabentuk yang mempunyai elemen yang sedikit.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN     HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN  Melukis pelan asas mengikut skala 1:100. majalah dan risalah. Mengenal pasti kedudukan elemen landskap lembut dan kejur Menggunakan 2-5 prinsip rekabentuk Melukis.Aplikasi tulisan landskap dengan saiz yang sesuai. Melabel/ petunjuk elemen seperti: .3 Pelan Induk (Rujuk lampiran 26) Guru membantu melakar perincian elemen mengikut konsep rekabentuk pelajar pada kertas minyak .  Contoh-contoh pelan induk (Rujuk lampiran 26)  Rujukan bertulis dari buku ilmiah.Pagar/ pokok pagaran . Selepas perbincangan pelajar melakukan kerja akhir melukis di atas kertas lukisan.   Memperingati pelajar:  Menggunakan pensel HB sebagai lakaran awal  Menggunakan setiap elemen lembut dan perlu diatur mengikut hirarki atau tujuan tertentu. -   Aktiviti yang mencerminkan elemen kejur diletak bersesuaian program yang dirancang.Kedudukan elemen kejur . jelas dan kemas. 26 . Melukis pelan induk seperti: Melukis pintu masuk dahulu diikuti dengan . 9. Bahan Bantuan Mengajar  Bahan dan alatan lukisan (Rujuk Modul Pembelajaran).4. .

d. Mengukur.4 Model Reka Bentuk Landskap (Rujuk lampiran 27)    Membina tapak dengan skala yang bersesuaian.  Model perlu menggunakan skala yang betul. Melabel dan diletakkan di atas setiap model elemen 27 . internet.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN Mewarna pelan induk seperti:  Tetapkan arah cahaya  Mewarna rumput dahulu diikuti dengan mewarna elemen yang rendah dahulu sebelum elemen yang lebih tinggi. Pembesaran pelan induk kepada skala 1:50.  Gambar bahan dan langkah kerja Membentuk model seperti: a. Tampal pelan tersebut ke atas polisterin dan potong sempadan tapak polisterin dengan kemas. kemas dan menarik. b. e. Bahan Bantuan Mengajar  Bahan tayangan seperti power point. c. video dan lain-lain. Bina bentuk mukabumi yang dikehendaki terlebih dahulu dan hasilkan rumput turf. Memperingat pelajar:  Pensil warna perlu sentiasa tajam  Lapik tapak dengan kertas agar pelan sentiasa bersih  Gunakan teknik mewarna yang betul. menanda.4.  Penggunaan teknik bayang  Akhirnya menggunakan teknikal pen untuk kemasan akhir. memotong. Membentuk model elemen landskap dengan bahan yang bersesuaian. mencantum dan mewarna model elemenelemen landskap mengikut kuantiti di dalam pelan induk. 9. Cucuk dan letakkan di atas polisterin mengikut kedudukannya. f. Menghasilkan model rekabentuk landskap yang lengkap.  Model kukuh.

Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN  Bahan model yang sesuai mengikut sumber setempat. dari kedai terdekat atau sumbangan bahan dari pelajar. 28 .

4 Menanam tanaman hiasan  Mengetahui kaedah penyediaan lubang penanaman. menanam pokok dan membuat penjagaan selepas menanam.   Penerangan. Bahan Bantuan Mengajar  Bahan tanaman sebenar. 4. Landskap Lembut 10. Alatan tangan dan bahan penanaman. naungan atau palma di tapak landskap. Saiz lubang penanaman yang sesuai 1m x 1 m x 1m tetapi boleh diubah suai mengikut saiz anak pokok semasa kerja amali. video dan bahan-bahan dari internet.    Amali di tapak landskap. 3. perbincangan dan tunjuk cara. (Rujuk lampiran 28) 29 . Memahami faktor pemilihan tumbuhan landskap Mengetahui fungsi tumbuhan dalam landskap Memahami proses penanaman tumbuhan landskap Menanan pokok renek. gambar atau bahan tayangan seperti power point. 2. Memilih bahan tanaman yang sesuai.3 Pemilihan dan pengendalian bahan tanaman. 10.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 10: PELAKSANAAN LANDSKAP LEMBUT OBJEKTIF: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. tunjuk cara. 5. Menanam tumbuhan penutup bumi dan rumput turf di tapak landskap 72 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 10.   Menyatakan empat jenis bahan tanaman. Cara menanam pokok naungan/palma ”instant tree”.

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU 72 WAKTU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 11.   Penerangan. Teknik melakar.0 Membina Set Meja dan Kerusi Taman Simen ferro (Rujuk lampiran 29) 11. Mengukur. 2. memotong.1 Bahan dan Peralatan  Mengenalpasti alatan dan bahan pembinaan projek simen ferro. Mengenal pasti alatan dan bahan untuk membina projek simen ferro. Gambar atau bahan tayangan seperti power point. amali oleh pelajar. 11. mencantum dan 30 .   Bahan dan peralatan sebenar.  Kertas.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 11: MEMBINA LANDSKAP KEJUR OBJEKTIF: Selepas mengikuti modul ini murid dapat:1. demonstrasi. amali oleh pelajar. video dan bahan-bahan dari internet.3 Membina kerangka  Membina kerangka set meja dan kerusi. bahan dan alatan melukis (Rujuk Modul Pembelajaran Tingkatan 5). Menghasilkan lakaran projek 3. gambar. peralatan lukisan.   (Rujuk Modul Pembelajaran) Penerangan. Tayangan menggunakan media elektronik. membentuk. demonstrasi.   Penerangan. Membina projek simen ferro mengikut lakaran 4. 11.2 Melakar  Menghasilkan satu lakaran set meja dan kerusi simen ferro. perbincangan dan tunjuk cara.  Alat dan bahan membuat kerangka.

 11.4 Melepa mortar dan melorek. amali oleh pelajar. Alat dan bahan mengikat kerangka.5 Kemasan  Menghasilkan produk simen ferro yang sedia digunakan. Penerangan.  Bahan dan alat kemasan   Penerangan.   CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN mengikat. Cadangan Modul ini beleh juga digabungkan bersama MODUL 7: PENYENGGARAAN TUMBUHAN HIASAN DAN KAWASAN LANDSKAP  31 . demonstrasi. demonstrasi. BRC saiz 1cm x 1cm Dawai permukaan meja ditambah rod keluli R. amali oleh pelajar. 11.6 mild.  Menghasilkan lepaan pada kerangka projek.Panduan Guru Landskap dan Nurseri BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU     Bahan untuk melepa dan melorek. Teknik melepa dan melorek Lepaan kedua dibiarkan selama 2-3 jam ataupun 80% kering (Rujuk Modul Pembelajaran Tingkatan 5). Bahan kemasan seperti cat boleh diganti dengan simen warna.

1 KEUSAHAWANAN 12. 4.1 Menyediakan jadual Kerja Menghasilkan jadual kerja berkaitan projek yang dilakukan Bahan Bantuan Mengajar  Lembaran kerja   Penerangan dan tunjukcara mengisi jadual kerja.Panduan Guru Landskap dan Nurseri MODUL 12: PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN OBJEKTIF: Selepas mengikuti modul ini murid dapat:1.1 Rancangan Perniagaan   12.  Contoh-contoh bahan promosi seperti poster. Mengenalpasti kaedah mempromosii produk. Menghasilkan jadual kerja mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu projek 2.0. 24 WAKTU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU CADANGAN AKTIVITI / PENTAKSIRAN 12. Folio keusahawanan. Menyediakan rancangan perniagaan 3. ’flyers’ dan lain-lain yang bersesuaian. Menentukan harga jualan berdasarkan kos pengeluaran dan keuntungan yang dikehendaki. pamplet. Jadual kerja projek bergantung kepada projek yang dihasilkan.0 PENGURUSAN DI TEMPAT KERJA  12. Memilih kaedah promosi jualan yang bersesuaian dengan produk. 12. 32 .   Simulasi.  Lembaran kerja  Membuat pengiraan kos bagi projek yang telah dihasilkan. hari jualan peringkat sekolah.1.2 Promosi  Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah Menentukan harga jualan.1.

KPM. Landskap dan Nurseri. KPM 33 . Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Pusat Perkembangan Kurikulum. Bahagian Pembangunan Kurikulum. KPM 3. Modul Pembelajaran Landskap dan Nurseri Tingkatan 4 dan 5. Pusat Perkembangan Kurikulum.Panduan Guru Landskap dan Nurseri RUJUKAN 1. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Landskap dan Nurseri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful