PENUBUHAN SYARIKAT

GARIS PANDUAN MENAMAKAN SYARIKAT SYARIKAT PERSEORANGAN SYARIKAT PERKONGSIAN SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD SYARIKAT BERHAD

IKLAN14

Garis Panduan ini gunapakai bagi manamana permohonan nama sama ada untuk penubuhan sesebuah syarikat atau pertukaran nama sesebuah syarikat.

GARIS PANDUAN MENAMAKAN SYARIKAT

FAKTA
Pada 2005, SSM membatalkan 10,826 syarikat dan jumlah itu meningkat kepada 33,023 syarikat tahun lalu
Akta Syarikat 1965 (Akta) memperuntukkan bahawa sebelum sebuah syarikat atau pertukaran namanya didaftarkan, nama atau nama baru yang dicadangkan bagi syarikat itu hendaklah terlebih dahulu diluluskan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna atau Pendaftar Syarikat, masing-masing nya menurut hal keadaan tertentu. Peruntukan statutori terkandung di bawah subseksyen 22(1) Akta yang memperuntukkan bahawa kecuali dengan persetujuan Menteri, sesuatu syarikat tidak boleh didaftarkan dengan nama yang, pada pendapat Pendaftar, adalah tidak diingini (undesirable) atau adalah nama, atau jenis nama, yang Menteri mengarahkan Pendaftar untuk tidak menerimanya untuk pendaftaran. Peruntukan yang sama yang terpakai bagi syarikat asing adalah subseksyen 341(1) Akta. Berdasarkan peruntukan tersebut, dalam mempertimbangkan sesuatu permohonan nama syarikat, Pendaftar Syarikat adalah tertakluk kepada larangan atau sekatan berikut: larangan-larangan mengenai penggunaan nama yang termasuk di bawah Arahan Menteri; dan apa jua nama yang, pada pendapat Pendaftar, adalah tidak diingini (undesirable).

PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

MUKA SURAT

LARANGAN-LARANGAN BERDASARKAN ARAHAN MENTERI
Arahan Menteri adalah seperti yang diwartakan melalui Warta Kerajaan Bil. 716 bertarikh 30 Januari 1997 dan Warta (Pindaan) bertarikh 11 Oktober 2001. Kandungan Arahan Menteri di bawah Warta tersebut adalah seperti berikut :–
o Nama-nama yang membayangkan kaitan dengan ahli Keluarga Diraja atau naungan Diraja termasuk nama-nama yang mengandungi perkataan seperti ”Diraja”, “Raja”, “Permaisuri”, “Putera”, “Puteri”, “Mahkota”, “Raja Muda” atau “Yang/Maha Mulia”; Nama-nama yang membayangkan kaitan dengan sesuatu Jabatan Kerajaan Negeri atau Persekutuan, badan berkanun, pihak berkuasa atau agensi kerajaan atau mana-mana majlis perbandaran ataupun pihak berkuasa tempatan yang lain termasuk nama-nama yang mengandungi perkataan-perkataan seperti “Persekutuan”, “Negeri” atau “Nasional”; Nama yang membayangkan kaitan dengan sesuatu Kerajaan Negara Asean, Komanwel atau kerajaan asing atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau mana-mana pertubuhan antarabangsa atau kartel termasuk nama yang mengandungi perkataan seperti “ASEAN”, “UNESCO”, “NATO”, “EEC” atau “OPEC”; Nama yang membayangkan kaitan dengan sesuatu parti politik, pertubuhan, kesatuan sekerja, koperasi atau persatuan pembinaan; apa-apa perkataan dengannya: yang sama maksud

Harian metro –april

SSM batal 33,023 syarikat
BILANGAN syarikat yang dibatalkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) selepas didapati tidak menjalankan operasi mengikut syarat ditetapkan dalam Seksyen 308 Akta Syarikat 1965 (Akta 125) meningkat hampir 300 peratus dalam tempoh dua tahun. Pada 2005, SSM membatalkan 10,826 syarikat dan jumlah itu meningkat kepada 33,023 syarikat tahun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Shafie Apdal, berkata sebahagian besar daripada syarikat yang dibatalkan itu terdiri daripada syarikat tempatan. Menurutnya, sebelum ini, 148,791 syarikat yang tidak beroperasi diberi tempoh tiga bulan bagi mengemukakan permohonan untuk membatalkan nama mereka daripada daftar SSM atau dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM1 juta. “Kami mahu lihat perkembangan syarikat mereka setiap tahun. Kadang-kadang terdapat akaun syarikat yang tidak berfungsi langsung. “Ada juga tidak menjelaskan alasan masingmasing dan kerana itu kami membatalkan syarikat mereka,” katanya pada sidang media mengenai sistem penyampaian perkhidmatan bagi pendaftaran syarikat dan perniagaan serta kemajuan lain yang dicapai SSM di kementeriannya di Putrajaya, semalam. Shafie berkata, aktiviti penguatkuasaan secara berterusan yang dijalankan SSM meningkatkan kadar pematuhan daripada 43 peratus pada 2003 kepada 80.22 peratus tahun lalu dan peratusan itu dijangka meningkat kepada 90 peratus tahun depan.

o

o

o

o Nama yang termasuk perkataan yang berikut atau

“Amanah”, “Amanah Saham”, “Bank”, “Bursa”, “Bumiputra”, “Biro”, “Buatan Malaysia”, “Dewan Perniagaan dan Perindustrian”, “Dewan Pengeluaran”, “Eksekutor”, “Harga Patut”, “Institut”, “Insurans”, “Jaminan”, “Jurubank”, “Kewangan”, “Khazanah”, “Kredit”, “Kolej”, “Majlis”, “Pengguna”, “Pelaburan”, “Pejabat Pendaftaran”, “Pajakan”, “Perdana”, “Tauliah”, “Tabung”, “Universiti”, “Urusan Bank” atau “Yayasan”;

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

FAKTA
sebelum ini, 148,791 syarikat yang tidak beroperasi diberi tempoh tiga bulan bagi mengemukakan permohonan untuk membatalkan nama mereka daripada daftar SSM atau dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM1 juta.

o

Nama yang mengelirukan dari segi identiti, jenis, objek atau tujuan sesebuah syarikat atau yang mengelirukan dengan apa jua cara lain; Nama yang mencerca atau yang mungkin dianggap menghina oleh orang-orang awam; dan Nama yang:– (i) diterjemahkan daripada nama syarikat atau syarikat asing yang didaftarkan di bawah Akta; atau mungkin menyerupai ataupun dikelirukan dengan nama mana-mana syarikat tempatan atau syarikat asing lain yang didaftarkan di bawah Akta; atau

o

o

(ii)

(iii) mungkin menyerupai ataupun dikelirukan dengan nama yang telah disimpan bagi tujuan penubuhan suatu syarikat baru atau pendaftaran suatu syarikat asing ataupun bagi tujuan penukaran nama suatu syarikat tempatan atau syarikat asing yang didaftarkan di bawah Akta.

Sekiranya pemohon atau penaja syarikat mempunyai justifikasi untuk menggunakan nama atau perkataan yang terkandung di bawah Arahan di atas, pemohon atau penaja tersebut hendaklah membuat permohonan kepada Menteri melalui Pendaftar Syarikat dengan memberikan sebab atau justifikasi bagi penggunaan nama atau perkataan tersebut sebagai sebahagian daripada nama syarikat yang dicadangkan, beserta dengan bayaran RM150.00.

LARANGAN PENGGUNAAN NAMA YANG TIDAK DIINGINI

FAKTA
BILANGAN syarikat yang dibatalkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) selepas didapati tidak menjalankan operasi mengikut syarat ditetapkan dalam Seksyen 308 Akta Syarikat 1965 (Akta 125) meningkat hampir 300 peratus dalam tempoh dua tahun.

Bagi menentukan sama ada sesuatu nama yang dipohon itu adalah nama yang tidak diingini, Pendaftar Syarikat telah menetapkan beberapa kriteria berpandukan kepada beberapa prinsip am yang telah ditetapkan, termasuk undangundang lain yang juga membuat peruntukan mengawal penggunaan nama yang ada kaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dikawal oleh undang-undang berkenaan, nama-nama yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dikawal oleh Agensi Kerajaan atau badan profesional dan bagi kepentingan nasional dan awam. Kriteria-kriteria berikut hendaklah dipatuhi:
1. Nama Yang Ada Kaitan Dengan Aktiviti Yang Dikawal Melalui Undang-Undang Lain Akta Bank Dan Institusi Kewangan 1989 (Banking And Financial Institutions Act 1989) Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah “bank”, “deposit-taking”, “finance”, “merchant bank”, “discount house”, “money broker”, “foreign exchange broker” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Perindustrian Sekuriti 1983 (Securities Industry Act 1983) – Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah “stock exchange”, “stock market”, “securities trading market” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Umat Islam digesa baiki kelemahan diri
KUALA LUMPUR 1 Jan. - Umat Islam di negara ini digesa berusaha sebaik mungkin bagi memperbaiki diri mereka dan mengeratkan perpaduan di kalangan ummah sempena kedatangan Tahun Baru 2009. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), Datuk Che Mat Che Ali berkata, setiap umat Islam perlu berpindah daripada kekurangan yang ada dalam diri mereka sebelum ini kepada sikap lebih terpuji termasuk minda dan tingkah laku. "Perpindahan

Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 (Futures Trading Industry Act 1993) – Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah “futures exchange”, “futures broker”, “futures trading adviser” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Insurans 1963 (Insurance Act 1963) Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah “insurance”, “assurance”, “underwriter” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

sikap itu amat penting dalam meningkatkan jati diri dan mengelakkan seseorang umat Islam terjerumus dalam krisis akhlak atau sosial yang bukan sahaja akan merosakkan diri mereka tetapi kemungkinan memberi kesan kepada generasi akan datang.
"Apabila tiba tahun baru, biasanya orang akan menyimpan azam bagi memperbaiki diri dan mereka perlu berusaha bagai mencapai hasrat itu," katanya kepada Utusan Malaysia di sini, hari ini. Che Mat berkata, masyarakat Islam pada hari ini tidak bersatu padu dan sikap itu menyumbang kepada krisis dalaman termasuk membabitkan institusi keluarga serta parti politik. "Krisis dalaman perlu dielakkan kerana ia memburukkan sesebuah kumpulan dan membuka peluang kepada pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan seperti yang berlaku di negara luar apabila masyarakat Islam dengan mudah diserang negara lain," katanya. Pada masa sama, tambahnya, setiap umat Islam perlu mencermin diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyalahkan pihak lain atas kegagalan dalam usaha penyatuan kerana mereka juga sebenarnya suka bermusuh dan tidak bersatu padu.

Akta Pengurupan Wang 1998 (Money-Changing Act 1998) Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah “pengurup wang”, “tukaran mata wang” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

Akta Penilai, Pentadbir Dan Ejen Harta Tanah 1981 (Valuers, Appraisers And Estate Agents Act 1981) Contoh nama-nama yang dikawal mengikut Akta tersebut ialah “estate agent”, “house agent”, “property agent”, “land agent”, “house broker” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya; dan

Nama-nama yang mengandungi perkataanperkataan yang dilarang di bawah undangundang penaja tersebut syarikat di atas boleh dipertimbangkan sekiranya pemohon atau mendapat kebenaran bertulis daripada agensi yang mentadbir undang-undang tersebut. Surat kebenaran tersebut hendaklah disertakan bersama borang permohonan carian nama syarikat.

Bersambung dimuka surat sebelah

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT Dari muka sura sebelah

Sementara itu, Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Azril Mohd. Amin berkata, walaupun negara semakin maju dan tahun semakin berganti, akhlak umat Islam terutama dalam menghormati agama semakin menurun. "Masyarakat Islam semakin ramai tidak tahu kepentingan agama dalam kehidupan mereka dan hilang rasa hormat terhadap Islam. "Ia dapat dilihat dalam isu fatwa yang mana umat Islam tidak menghormati fatwa yang dikeluarkan golongan yang arif dan ada pula mengeluarkan fatwa yang lari daripada ajaran agama," katanya. Umat Islam tambahnya, perlu menghormati ilmu yang terkandung dalam al-Quran supaya ia dapat meningkatkan jati diri dan mempertahankan ajaran agama walaupun dalam situasi mereka perlu menjaga kepentingan sendiri dan orang lain termasuk golongan bukan Islam.

(g) Undang-Undang lain, selain daripada yang disebutkan di atas dan dimaklumkan kepada Pendaftar Syarikat dari semasa ke semasa. 2. Nama Yang Ada Kaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Yang Dikawal Oleh Agensi Kerajaan Atau Oleh Sesuatu Profesion (a) Labuan Offshore (LOFSA) – Financial Services Authority

Perkataan-perkataan seperti “Labuan Offshore”, “Syarikat Luar Pesisir”, “Labuan Trust Company” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya; (b) (c) Lembaga Arkitek Malaysia “arkitek” atau “architect”; bagi perkataan

Kementerian Pendidikan Malaysia – Perkataan-perkataan seperti “kolej”, “institut”, “universiti” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya;

(d) Jabatan Pembangunan Koperasi bagi perkataanperkataan seperti “koop”, “Koperasi” atau apaapa perkataan yang sama maksud dengannya; (e) Jabatan Penerbangan Awam – Perkataan-perkataan seperti “aviation”, “airways”, “airlines”, “air” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya; (f) Lembaga Jurutera Malaysia “jurutera” atau “engineer”; bagi perkataan perkataan

(g) Institut Akauntan Malaysia bagi “percukaian” atau “taxation”; dan

(h) Kementerian Kesihatan Malaysia bagi perkataan “perubatan alternatif” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya. Nama-nama yang mengandungi perkataanperkataan yang menunjukkan kaitan dengan aktiviti yang dikawal oleh agensi atau badan profesion tersebut di atas boleh dipertimbangkan sekiranya pemohon atau penaja syarikat mendapat kebenaran bertulis daripada agensi atau badan profesion yang berkenaan. Surat kebenaran tersebut hendaklah disertakan bersama borang permohonan carian nama syarikat.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

3.

Ukur Baju Di Badan Sendiri

Nama Yang Dikawal Dan Dihadkan Penggunaan Kerana Kepentingan Nasional Atau Awam (a) (b) (c) (d) (e) (f) “Cyber” atau apa-apa perkataan yang sama sebutannya; “Putrajaya” atau apa-apa perkataan sama sebutannya; “MSC/Multimedia Super “Koridor Raya Multimedia”; Corridor” yang atau

“Orang Tengah”, “Middle Man”; “Rezab Melayu”, “Malay Reserve”; Perkataan yang melambangkan aktiviti perjudian seperti “sweepstake”, “loteri”, “gambling”, “tilik nasib” atau apa-apa perkataan yang sama maksud dengannya; Perkataan seperti seumpamanya; dan “arak”, “liquor” dan

(g) (h) Dalam aspek pembelian kereta, kebanyakan pembeli akan membuat pinjaman. Hakikatnya, tidak ramai yang mampu membayar secara tunai atau membuat bayaran pendahuluan yang tinggi. Untuk mengukur tahap kemampuan, konsep yang boleh digunapakai ialah Ukur Baju Di Badan Sendiri. Jadi, maknanya kalau kita nak beli mesti ikut kemampuan. Sekarang, bagaimana pula kita nak tahu tahap kemampuan kita? Langkah yang boleh diambil ialah dengan mengira Nisbah Hutang. Senang aje .... Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Anda / Gaji Anda X 100% = (RM1,000.00 / RM3,000.00) X 100% = 33.33% Jika sekarang anda sudah mempunyai nisbah hutang 33.33% dan anda mahu menambah hutang lagi, lama kelamaan anda tidak akan tertanggung lagi hutang seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Langkah seterusnya ialah dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kos penyelenggaraan dan pembaikan kereta, insuran dan cukai jalan. 4

Perkataan daripada slogan-slogan kerajaan seperti “Wawasan 2020”, “Bersih, Cekap dan Amanah”, “Jatidiri”, “Kuala Lumpur 2001”, “Kuala Lumpur 2006”, “Kuala Lumpur 2008”, “Malaysia Boleh”, “Dulu, Kini dan Selamanya” dan lain-lain yang diperkenalkan dari semasa ke semasa.

Prinsip-Prinsip Am Dan Ciri-Ciri Nama Yang Boleh Dipertimbangkan Untuk Sesuatu Nama (a) (b) Nama hendaklah menggunakan bahasa dan ejaan yang betul; Sejauh mana yang boleh, penggunaan nama syarikat dalam Bahasa Kebangsaan adalah digalakkan; Sekiranya nama mengandungi perkataan yang bukan dari Bahasa Melayu atau Inggeris, makna bagi perkataan tersebut hendaklah diberikan; Nama yang tidak mencerca atau yang mungkin dianggap menghina oleh orang awam; Nama yang keagamaan; tidak melambangkan unsur

(c)

(d)

(e) (f)

Nama tertentu hendaklah tidak terlalu umum, contohnya “Usaha Sdn. Bhd.” atau “Cantik Sdn. Bhd.”;

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Selain daripada itu, anda kena fikir juga tentang tempoh pinjaman. Tempoh pinjaman yang panjang menjadikan jumlah bayaran bulanan menjadi kecil. Namun, lebih lama tempoh berhutang, lebih banyak yang anda kena bayar kepada bank. Elakkan daripada mengambil tempoh pinjaman yang terlalu lama seperti 10 tahun. Kereta kalau dah 10 tahun, anda rasa bagaimana keadaannya? Nanti, hutang belum habis bayar, kereta dan teruk. Jadi, cuba anda bayangkan, kalau 1/3 gaji sudah digunakan untuk bayar hutang, kemudian nak tambah hutang lagi sebanyak RM500.00., berapa yang tinggal? Berdasarkan kepada pengiraan di atas, baki gaji tinggal RM1,500.00. Baki gaji inilah yang perlu digunakan untuk belanja dapur, makan minum, pengangkutan, belanja anak dan macam-macam belanja lagi. Cukup ke? Fikir-fikir ....
EN SALLEHUDIN Fasilitator Kursus Pengurusan Kewangan Untuk Enterpris Kecil Dan Sederhana

(g)

Penggunaan nama diri hendaklah terdiri daripada pengarah-pengarah yang akan dinamakan di dalam memorandum atau artikel persatuan (memorandum or articles of association). Walau bagaimanapun, nama diri boleh dipertimbang jika nama tersebut terdiri daripada nama anggota keluarga terdekat kepada pemohon atau penaja, seperti nama anak, bapa, isteri, datuk dan nenek atau terdiri daripada nama diri dari syarikat kumpulan yang telah wujud dan mendapat persetujuan daripada syarikat kumpulan yang mempunyai nama diri. Pertalian kekeluargaan ini hendaklah dibuktikan; Nama rekaan hendaklah memberikan maksud asal usul perkataan; Nama adalah bukan merupakan singkatan yang boleh dikelirukan dengan nama syarikat multi-nasional yang dikenali umum seperti PNB, ICI, IBM; dan Nama hendaklah memasukkan perkataan yang dapat mengambarkan aktiviti perniagaan yang akan dijalankan seperti “Kejuruteraan Padu Sdn. Bhd.”, “Golden Catering Sdn. Bhd.”.

(h) (i)

(j)

ARAHAN PERTUKARAN NAMA SYARIKAT
Menurut subseksyen 23(3) Akta sekiranya sesuatu nama syarikat itu telah didaftarkan (sama ada dengan tidak disengajakan atau sebaliknya dan sama ada pada nama asalnya atau sebagai pertukaran nama) dengan nama yang tidak boleh didaftarkan tanpa melanggar subseksyen 22(1) Akta, Pendaftar boleh mengarahkan syarikat itu menukarkan namanya dalam masa enam (6) minggu dari tarikh arahan tersebut.

MUKA SURAT

"Waktu itu, pendapatan syarikat yang disumbangkan oleh pasar tani ialah 70 peratus dan pusat jualan di Parit 7 Sungai Leman hanya 30 peratus.

Menjadi tarikan pelancong asing
Oleh NUR AISHAH MOHD AMIN nuraishah.amin@kosmo.com.my

"Tetapi kini peratusan pendapatan itu dah terbalik. Ia menunjukkan perkembangan yang cukup memberangsangkan," kata Punari. Cabaran Bagi Punari, tidak ada istilah putus asa dalam mengusahakan perniagaan. Malah, baginya setiap turun naik dalam perniagaan memberikan cabaran tersendiri.

Kerepek Masri bukan hanya terkenal kalangan penduduk kampung malah kerepek dan produk jenama itu dikenali hingga ke Brunei.

DUA orang pekerja wanita sibuk meletakkan adunan kuih ke dalam acuan.
Katakan apa sahaja jenis cabaran. Semua dihadapi dengan tabah. Apa yang pasti sabar adalah resipi asas apabila terpaksa berdepan dengan kesukaran. Tanpa berselindung, Punari mendedahkan bahawa

SERIBU langkah itu bermula daripada langkah pertama. Itulah kata-kata perangsang kemajuan perniagaan MHP Enterprise milik pasangan suami isteri, Punari Salleh dan Mastura Senon bersama anak sulung mereka, Musleha. Menjalankan perniagaan berasaskan perusahaan makanan ringan dari sumber daripada sumber pertanian, pasangan itu sepakat mengambil singkatan nama Mastura dan Punari. Maka, wujudlah Masri sebagai jenama pada produk makanan yang mereka hasilkan. Cerita insan tabah yang membangunkan MHP Enterprise itu, semua yang dimiliki hari ini bermula dengan perniagaan pertanian secara kecil-kecilan di pasar tani. "Berkat kesabaran yang tinggi, perniagaan ini sudah berkembang sampai ke tahap ini. MHP Enterprise dibangunkan dengan modal RM10,000. Pada masa itu, modal saya gunakan hanya untuk beli, bungkus dan pasarkan jualan. "Semua kerja juga dijalankan secara tradisional. Tidak ada mesin mahupun tenaga kerja yang ramai untuk bangunkan perniagaan ini," ujar Punari dengan loghat jawa yang pekat ketika ditemui di kilang MHP Enterprise, Sekinchan, Kuala Selangor, baru-baru ini. Usaha gigih pasangan itu menerusi perniagaan kerepek telah membuka mata pihak tertentu untuk sama-sama membangunkan perusahaan tersebut. Pada peringkat awal perniagaan itu, Punari memasarkan produk ke pasar tani yang diwujudkan oleh FAMA di sekitar Lembah Klang.

perniagaannya diuji dengan sikap pelanggan yang tidak membayar hutang, persaingan, kenaikan dan kekurangan bahan mentah yang menyebabkannya mengalami kerugian.
"Untuk

berjaya dalam perniagaan, tiada jalan pintas. Kejayaan memerlukan masa, pengorbanan, kerajinan dan kreativiti," pesan Punari.
Buka peluang Jelas Punari, tempat dia menjalankan perniagaan sekarang merupakan kawasan yang kaya dengan sumber bahan mentah. Sebab itulah Punari terus bertapak di sana. Selain itu, Punari juga berniat untuk membela nasib ibu tunggal di kampung berkenaan mencari rezeki.
Selain ibu tunggal, Punari ada mengambil pelajar dari beberapa kolej komuniti berdekatan untuk menjalani latihan amali. "Saya juga pernah menerima seorang pelajar dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) untuk menjalankan sesi praktikal di sini. Saya juga asuh dia menjadi usahawan.

Buktinya, Musleha berjaya memasarkan kerepek jenama Masri ke dalam pasar raya besar seperti Giant. "Jenama ini juga sudah dikenali di Brunei sehingga ada orang Brunei yang datang ke Kuala Selangor semata-mata untuk membelinya," katanya. Musleha kini menguruskan perniagaan dengan bantuan lebih 40 orang kakitangan tetap dan sementara. Tarikan pelancong MHP Enterprise menjadi antara perusahaan yang berjaya di kampung berkenaan. Ia kini menjadi salah satu lokasi kunjungan pelancong tempatan dan luar negara. Antara pusat pelancongan yang membawa pelanggan melawat MHP Enterprise termasuklah Hotel De Palma Kuala Selangor, homestay Sungai Sireh, homestay Parit 7 Sungai Leman dan homestay Sungai Haji Dorani. Tidak ketinggalan peserta kursus Institut Perakaunan Negara, Kemas, Perhebat, FAMA, Perkim, Intan, PDRM, Jabatan Pertanian serta pelajar pusat pengajian tinggi. Pelancong asing yang pernah melawat kilang Masri termasuklah dari Iran, Belanda, Indonesia, Perancis, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Nepal, Filipina, Singapura, Myanmar dan Thailand. Begitulah kehebatan aura perusahaan Masri. "Kalau datang ke Kuala Selangor, orang mesti cari Masri. Alhamdulillah... kami akan terus memberi yang terbaik kepada pelanggan,"tambah Musleha. Masa depan Menurut Musleha, MHP Enterprise menyasarkan untuk membuka lebih banyak cawangan pada masa akan datang. Tidak sekadar cawangan, kualiti produk juga akan ditingkatkan. "Kami

PUNARI bersama anaknya, Musleha menunjukkan antara produk yang dihasilkan oleh syarikat MHP Enterprise.

"Syukur, dia menunjukkan minat dan khabarnya bakal membuka perniagaan baulu di kampus pengajiannya," ujar Punari dengan bangga.

Bersara Pada usia awal 50-an, Punari mengambil keputusan untuk bersara. Dia kemudiannya menyerahkan perniagaan yang dimulakan pada tahun 1992 itu kepada anak sulungnya, Musleha, 28. Sejajar dengan pekembangan perniagaan, Musleha yang memiliki Ijazah Kepujian dalam bidang Perniagaan Antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia (UUM), tampil memberi inspirasi baru kepada MHP Enterprise. Apa yang membanggakan, sejak Musleha mengambil alih perniagaan bapanya, dia telah berjaya melonjakkan pendapatan kasar hingga RM2.3 juta. Musleha juga berusaha mendapatkan pengiktirafan halal daripada jabatan agama. "Mula-mula nak ambil alih perniagaan ini saya rasa macam tak berapa gembira. Sebabnya, saya rasa lebih seronok kalau dapat kerja di syarikat antarabangsa dengan kelulusan yang ada.

"Tetapi, lepas beberapa bulan bekerja, saya rasa seronok. Bukan
sahaja dapat mewarisi perniagaan malah, boleh mendapat pendapatan dan aset yang tak mampu saya dapat kalau kerja makan gaji dengan orang lain,"ujarnya. Justeru, Musleha meneruskan perniagaan sedia ada. usaha mengembangkan lagi

akan menjalankan bersama FAMA, SIRIM dengan matlamat untuk produk Masri ke pasaran

penyelidikan dan MARDI memasarkan global,"katanya

yang tidak pernah ketinggalan untuk menyertai pelbagai pameran makanan di Kuala Lumpur. Harapan Punari, Mastura dan Musleha, semoga MHP Enterprise terus maju. Menurutnya, kejayaan bukanlah destinasi, tetapi satu perjalanan yang mesti diiringi dengan usaha demi membangunkan ekonomi. "Kami juga mahu membangunkan ummah lebih gemilang pada masa hadapan," akhiri Musleha.

PRODUK keluaran MHP semakin mendapat tempat di pasaran tempatan.

JENIS SYARIKAT YANG BOLEH DITUBUHKAN

iklan

PERNIAGAAN PERSEORANGAN PERNIAGAAN PERKONGSIAN SYARIKAT SDN BHD SYARIKAT BERHAD

JENIS SYARIKAT YANG BOLEH DITUBUHKAN

PERNIAGAAN PERSEORANGAN
Definisi Perniagaan Perseorangan ialah entiti kepunyaan tunggal dan adalah tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Kebanyakan daripada perniagaan yang dapati di Malaysia terutama di luar bandar adalah secara perseorangan dalam mana seseorang itu akan mengeluarkan modal untuk perniagaannya. Liabiliti Ahli Liabiliti tuan punya perniagaan perseorangan adalah tidak terhad dan boleh melibatkan semua harta bendanya dalam masa kerugian. Sebaliknya bila perniagaan mendapat untung, keuntungan ini adalah haknya seorang. Kebaikannya Mudah untuk diurus. Mudah untuk dibubarkan Kebebasan tuan punya dalam mengambil sebarang tindakan serta kawalan. Keuntungan yang diperolehi adalah hak pemilik seorang. Tidak banyak tertakluk kepada perundangan perniagaan Kerajaan. Keburukannya     Kerumitan dari segi mendapat modal perniagaan. Liabiliti perniagaan yang tidak terhad. Kontinuti perniagaan yang terhad perniagaan ditutup/tamat meninggal dunia. sekiranya tuan punya peraturan dan

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

PERNIAGAAN PERKONGSIAN
Organisasi Perniagaan Perniagaan mempunyai seperti:i) perkongsian selalunya tenaga pengurusan Definisi Perniagaan perkongsian adalah tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Entiti ini dianggotai oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih tetapi tidak melebihi 20 orang yang membuat perjanjian untuk berkongsi bagi menjalankan satu-satu perniagaan. Surat Perjanjian Perkongsian Perjanjian ini tidak perlu bertulis akan tetapi bagi kemudahan dikemudian hari, khasnya apabila seseorang ahli kongsi itu meninggal dunia atau apabila dia hendak menarik diri dari perniagaan itu, perjanjian yang bertulis dapat menolong menyelesaikan perselisihan faham dan menentukan hak dan bahagian seseorang yang berkongsi itu. Semua pihak dalam perkongsian itu akan menerima bahagian masing-masing dalam keuntungan perniagaan mengikut perjanjian perkongsian di antara mereka sama ada bertulis atau tidak. Lazimnya perjanjian perkongsian yang bertulis akan mengandungi butir-butir berikut :i) ii) iii) iv) v) vi) Keburukannya Liabiliti terhad perniagaan yang tidak vii) Tarikh perjanjian dibuat Nama dan alamat ahli kongsi Jenis perniagaan yang dijalankan Nama dan alamat perniagaan Jangka tempoh perkongsian itu Tanggungjawab tiap-tiap ahli kongsi Sumbangan modal tiap-tiap ahli kongsi

Pengurus Besar

ii) Penolong Pengurus Besar iii) Pengurus Pentadbiran iv) Pengurus Kewangan Tenaga Pengurusan ini diberi tugas menguruskan perniagaan dan mereka dibayar gaji mengikut kemampuan perniagaan.

Kebaikannya     Kemudahan dari segi mendapat kredit Sumber modal yang lebih baik Tanggungjawab terbahagi Dapat mengadakan berlainan/perbadanan dari segi idea, kebolehan dan kemahiran.

viii) Cara pengagihan untung dan rugi ix) x) xi) xii) Prosidur-prosidur perakaunan Gaji atau peraturan tertentu (drawings) tiap-tiap ahli kongsi mengenai ambilan

Keuntungan dari perniagaan terpaksa dibahagikan Kontinuti perniagaan yang terhad perkongsian akan bubar sekiranya Potensi untuk membesarkan perniagaan terhad

Sekatan ke atas ahli kongsi sekiranya ada Cara perkongsian akan dibubarkan

Liabiliti Ahli Liabiliti seorang ahli kongsi adalah tidak terhad. Mereka yang memasuki perkongsian ini akan bertanggungjawab ke atas kesemua hutang piutang perniagaan. Pihak sipiutang boleh menuntut daripada mana-mana satu pihak yang masuk perkongsian itu dan boleh melibatkan segala harta bendanya sekiranya perniagaan ini tidak dapat menyelesaikan hutangnya.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Mozarela susu kerbau
Oleh SHAHNI FARHANA MAT SAHIR berita@kosmo.com.my

Menggunakan susu kerbau sebagai bahan asas, Mohamed Zamberi mencipta resipi keju mozarela sendiri untuk dipasarkan.

Sebaliknya pula ada satu jenis perkongsian lagi (limited partnership) di mana setengah-setengah daripada ahli kongsi menanggung kerugian perniagaan setakat had yang ditentukan. Bagaimanapun, perkongsian secara ini jarang didapati oleh sebab ahli kongsi tersebut (sleeping partners) tidak dibenarkan mengambil peranan di dalam pentadbiran. Tugas Ahli Dalam perniagaan perkongsian tiap-tiap orang yang menyertainya adalah menjadi wakil dan boleh mengambil sebarang tindakan bagi pihak perniagaan itu serta boleh melibatkan perniagaan tersebut dan ahli kongsinya. Oleh itu, adalah mustahak bagi semua pihak yang mengambil bahagian dalam perkongsian itu bersikap jujur serta bersefahaman atas cara pengurusan perniagaan tersebut. Pemegang Amanah Perkongsian tidak boleh memiliki aset atas namanya sendiri. Oleh itu mereka yang berkongsi akan melantik 2 atau 3 orang diantara mereka atau orang luar sebagai pemegang amanah. Segala harta perkongsian (tanah, rumah atau kenderaan) dibuat atas nama pemegang amanah tersebut.

DADIH yang dihasilkan daripada susu kerbau mengandungi banyak vitamin dan rendah kolesterol

BIDANG pengajian yang berbeza berbanding kerjaya yang diceburi bukan penghalang bagi seseorang itu untuk mencapai kejayaan. Apa yang penting ialah minat dan keazaman. Itulah yang dipegang oleh usahawan Mohamed Zamberi Abd Razak, 38, yang kini merupakan seorang penternak kerbau. Pada masa yang sama, beliau juga berjaya menghasilkan keju mozarela.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD
Definisi Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya, Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja pada satu-satu masa. Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu : i) Mempunyai namanya sendiri

Beliau yang merupakan graduan pelukis pelan Institut Latihan Perindustrian (ILP) berjinak-jinak dengan bidang penternakan apabila merasakan dirinya lebih gemar bekerja sendiri dan bebas dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang penternakan dengan menternak kambing di Abi, Perlis pada tahun 2002. Enam tahun kemudian, beliau mengambil alih ladang ternakan kerbau, Buffalo Park, Langkawi yang diswastakan oleh Jabatan Haiwan dan Veterinar Kedah. Kerbau Murrah Beliau yang merupakan Pengerusi Koperasi Usahawan Ternak Ruminan Utara Berhad kemudian mengkormersialkan ladang tersebut dengan memasukkannya ke dalam peta dan majalah pelancongan Langkawi. "Pada awalnya, pusat ternakan itu mempunyai 60 ekor kerbau yang diambil dari Perak. Namun apabila diperiksa tahap kesihatannya, hanya 31 ekor sahaja berada dalam keadaan baik. "Kita juga ada mengambil kerbau jenis Murrah dari India kerana kerbau jenis ini sangat popular di sana dan mudah didapati," katanya ketika ditemui di ladang ternakannya di Buffalo Park, Kampung Nyior Chabang, Langkawi.

ii) Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah iii) Mempunyai alamat yang tertentu iv) Mempunyai aset atas namanya sendiri v) Tertubuhnya berpanjangan sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual seccession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Organisasi Syarikat Syarikat Sendirian Berhad dianggotai Pengarah yang akan melantik: i) Pengerusi Lembaga Pengarah oleh Lembaga

ii) Juruaudit Syarikat iii) Lain-lain Pengarah Kuasa Lembaga Pengarah Pihak berkuasa tertinggi syarikat ialah Lembaga Pengarah. Mereka akan membuat ketetapan ke atas segala dasar yang perlu dijalankan oleh Syarikat. Semua kuasa yang tidak diuntuk atau dikhaskan di dalam undang-undang syarikat (Article of Association) adalah di dalam tangan Lembaga Pengarah tetapi berpandukan Akta Syarikat 1965 dan mereka bertanggungjawab kepada Mesyuarat Agung ke atas kemajuan syarikat tersebut. Kakitangan syarikat itu adalah menjadi penggerak kepada perniagaan dan merekalah yang menjalankan segala arahan Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah juga berkuasa mengambil dan memberhentikan pekerja-pekerja syarikat.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Mohamed Zamberi memberitahu, memelihara haiwan memerlukan kesabaran yang tinggi kerana haiwan ini berdepan dengan kemungkinan menghidap pelbagai penyakit dan memerlukan pemantauan kesihatan secara kerap. "Saya juga percaya sekiranya kita melayan haiwan peliharaan dengan baik dengan memberi makanan yang cukup dan sentiasa membelainya pasti ia akan membalas jasa kita," ujarnya. Khasiat susu kerbau Selain memelihara ternakan itu, beliau mengembangkan perniagaannya dengan mengeluarkan produk hiliran berasaskan kerbau. Ini kerana katanya mungkin ramai yang tidak mengetahui khasiat sebenar susu kerbau yang lebih tinggi berbanding susu lembu. Susu kerbau kaya dengan kalsium, karbohidrat dan rendah kolesterol mampu memberikan tenaga yang lebih kepada manusia. "Susu kerbau, dadih dan ais krim adalah produk awal yang dijual di Buffalo Park dengan menggunakan bahan asasnya iaitu susu kerbau tanpa dicampur dengan sebarang bahan pengawet. Lebih istimewa produk yang dihasilkan itu menggunakan resipi sendiri," katanya.

Liabiliti Pemegang Saham Faedahnya perniagaan secara ini adalah dalam perkara liabiliti yang dikenakan kepada ahli-ahlinya. Liabiliti mereka terhad kepada jumlah saham yang dibeli dan sekiranya syarikat itu mengalami kerugian dan perlu dibubarkan tiap-tiap ahli akan menanggung rugi sebanyak harga saham yang telah dibeli olehnya. Dari segi undangundang yang berhutang ialah syarikat tersebut dan bukan ahli-ahlinya. Liabiliti Syarikat Sebelum satu-satu kumpulan itu membuat keputusan untuk menubuhkan sesebuah Syarikat Sendirian Berhad, ada empat perkara yang perlu dipertimbangkan :o Cukai Kerajaan Semua syarikat berhad dikenakan cukai keuntungan sebanyak 28% ke atas untung bersihnya. Mesyuarat Agung Mesyuarat Agung hendaklah diadakan pada tiaptiap tahun dimana satu penyata kewangan tahunan perniagaan yang telah diaudit oleh Juruaudit Syarikat dibentang untuk mendapat kelulusan bersama-sama dengan laporan-laporan pengarah dan juruaudit. Aspek Pengurusan Pengurusan Syarikat hendaklah mengikut kehendak Akta Syarikat 1965. Jika Pengarah-Pengarah serta kakitangan ingkar menurut kehendak-kehendak Akta Syarikat kesemua mereka boleh didenda oleh Pendaftar Syarikat atau didakwa di Mahkamah.

o

o
Lebih menarik, sejak 1 Julai lalu beliau turut mencuba sesuatu resipi unik iaitu menghasilkan keju mozarela. Walaupun penghasilan keju bukan sesuatu perkara yang mudah apatah lagi Malaysia bukan merupakan pengeluar keju, namun bagi Mohamed Zamberi itu bukan halangan baginya untuk menghasilkan sesuatu perkara yang baru. Keju Menurut Mohamed Zamberi, dalam sehari sebanyak 20 kilogram (kg) susu diperah bagi menghasilkan keju dengan setiap satu kg keju memerlukan lima kg susu kerbau. Ia dijual pada harga RM100 bagi satu kg keju manakala 200 gram keju pula berharga RM25.

Dokumen Berkanun Syarikat mestilah ada dokumen berkanun seperti berikut:i) Buku Daftar Pemegang Saham.

ii) Buku Daftar Pengarah, Pengurus, Setiausaha dan Cagaran iii) Buku Minit Mesyuarat. iv) Cop Mohor. v) Buku Sijil Saham. Dokumen ini hendaklah disimpan mengikut kehendak Akta Syarikat bersama dengan mohor Syarikat dan buku kirakira. Semuanya mestilah diperolehi walaupun perniagaan tidak berjalan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Peringatan Syarikat sendirian berhad tidak dibenarkan mengeluarkan iklan untuk mempelawa orang ramai membeli sahamnya. Penjualan saham hanya dibuat secara lisan iaitu kepada kenalan dan sahabat handai sahaja. Memandang kepada perkara-perkara di atas, adalah dinasihatkan supaya syarikat sendirian berhad ini ditubuhkan hanya apabila ada satu-satu rancangan tertentu yang akan dikendalikan seperti untuk menambah modal atau bertujuan untuk memperluaskan perniagaan. Kebaikannya Liabiliti perniagaan adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja. Kontuniti atau Syarikat terjamin – iaitu Syarikat tidak akan dibubar dengan kematian seseorang pemegang saham. Kemudahan untuk mendapat modal. Kemudahan dari segi pertukaran hakmilik. Pemegang-pemegang perundangan. saham dilindungi oleh

Beliau juga mahu Buffalo Park dijadikan sebagai salah satu pusat agropelancongan dengan merancang idea-idea baru seperti menghasilkan coklat berasaskan susu kerbau, membina calet di sekitar kawasan itu dan menghasilkan baja kompos daripada najis haiwan tersebut. Kepada yang berminat untuk menikmati keju asli buatan Malaysia, anda bolehlah berkunjung ke Buffalo Park yang terletak di Kampung Nyior Chabang, Mukim Bohor, Langkawi atau menghubungi 012-430 0971.

-

Potensi untuk perkembangan luas. Pemegang saham tidak tanggungjawab pengurusan. dibebankan dengan

Keburukannya Rumit untuk diuruskan serta terikat dan tertakluk kepada Akta Syarikat. Cukai Pendapatan yang tinggi. Saham Syarikat tidak boleh dijualbeli melalui Pasaran Saham.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

SYARIKAT AWAM BERHAD

Kontraktor muda ternak lembu
Oleh ROHANA MAN rohana.man@kosmo.com.my

Definisi Syarikat Awam Berhad juga adalah di bawah takluk Akta Syarikat 1965, dan mempunyai sifat-sifat yang sama. Sesebuah Syarikat Sendirian Berhad yang telah berjaya dan ingin menambahkan ahli-ahlinya iaitu lebih daripada 50 orang hendaklah mengubah bentuknya daripada syarikat sendirian berhad kepada syarikat (Awam) Berhad (Public Ltd. Company) Bilangan ahli Syarikat Berhad ini tidak terhad tetapi hendaklah sekurang-kurang dua orang.

Telah ditakdirkan bahawa dia akan muncul sebagai usahawan berjaya dalam usia yang muda. Namun, laluan yang ditempuh ke arah pencapaian ini tidaklah semudah yang disangka.

Penjualan Saham Syarikat Berhad boleh mempelawa orang ramai membeli sahamnya. Tetapi sebelum berbuat demikian, satu panduan rancangan (prospectus) hendaklah disiapkan dan diluluskan oleh Pendaftar Syarikat dan disiarkan diakhbar-akhbar tempatan untuk menerangkan kepada orang ramai kedudukan sebenar syarikat tersebut dan menyebutkan rancangan-rancangan yang hendak dibuat serta anggaran pendapatan dan tahunan syarikat ini mestilah disiarkan di dalam panduan rancangan tersebut dan Pengarah-Pengarah yang berkenaan adalah bertanggungjawab atas segala butirbutir yang terkandung di dalam panduan rancangan itu. Pengarah-Pengarah, Pegawai-pegawai Syarikat dan lain-lain pihak yang berkenaan boleh didenda di Mahkamah jika panduan rancangan ini mengandungi butir-butir yang palsu.

MEMASUKI dunia pekerjaan pada usia 18 tahun, Muhammad Rohaimi Amiruddin tidak pernah menyesal. Biasanya, kebanyakan anak muda seusia itu memilih untuk meneruskan persekolahan di tingkatan enam atau ke kolej dan universiti. Bagi mereka, hanya kecemerlangan akademik dapat menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Namun begitu, melihat senario semasa, telahan itu nampaknya tidak tepat kerana kebanyakan siswazah sekarang masih ada yang menganggur walaupun telah tamat pengajian sejak dua atau tiga tahun yang lalu. Justeru, segelintir siswazah mula memandang ke hadapan dengan menceburi sektor pertanian atau penternakan. Bagi Muhammad Rohaimi, 29, yang lebih mesra disapa Awang, pendidikan memang penting dalam kehidupan seseorang tetapi tidak semua orang berpeluang menjejak kaki ke menara gading. Jika itu berlaku pada seseorang, janganlah berputus asa kerana seperti yang dijelaskan di dalam hadis, sebanyak 9/10 punca rezeki datangnya daripada sektor perniagaan.

Syarikat berhad yang kecil tidak perlu mengeluarkan Prospektus. Apa yang diperlukan ialah ‘Statement in Lieu of Prospectus’ yang telah diluluskan oleh Pendaftar Syarikat.

Saham Syarikat Berhad ini juga boleh dijual-beli melalui pasaran saham (stock exchange) dengan syarat keahlian syarikat ini tidak terhad kepada mana-mana satu bangsa atau kaum. Sebelum itu Syarikat tersebut hendaklah mendaftar dirinya dengan Pasaran Saham tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu.

Organisasi Syarikat Organisasi syarikat berhad adalah sama dengan syarikat sendirian berhad iaitu ia mempunyai Lembaga Pengarah yang menerajui syarikat.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Namun sebelum menceburi bidang perniagaan, Awang terlebih dahulu bekerja makan gaji di sebuah syarikat penyelenggaraan, Ready Care di Hospital Jerantut, Pahang selepas menamatkan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Sungguhpun berusia belasan tahun, Awang tidak seperti kebanyakan remaja yang lain. Dia sebaliknya memandang jauh ke hadapan sambil memikirkan apakah yang boleh dilakukan untuk menambah pendapatan. Mungkin telah ditakdirkan dia akan muncul sebagai usahawan muda yang berjaya, maka langkah pertama mula diatur bagi meniti satu demi satu anak tangga kejayaan. "Pada tahun 2000, saya memohon lesen kontraktor dan berjaya memperolehnya. Saya tak berani nak berhenti kerja dan terus bekerja di Ready Care. Dalam masa yang sama, saya berusaha memohon projek-projek kecil di sekitar Jerantut. Tiga tahun tiada projek "Tiga tahun saya berusaha barulah saya dapat projek pertama dari Pejabat Daerah Jerantut iaitu membaik pulih Masjid Taman Negara. Nilai kerja yang diperoleh daripada projek itu adalah RM50,000. Saya masih belum mahu berhenti kerja dan dengan keuntungan yang diperoleh daripada projek tersebut, saya beli 10 ekor lembu untuk dipelihara," katanya kepada Kosmo! ketika ditemui di Jerantut, Pahang.

Penubuhan Cara-cara menubuhkan syarikat dan bayaran penubuhan syarikat berhad adalah sama dengan syarikat sendirian berhad iaitu mengikut modal yang dibenarkan (authorised capital).

Walaupun demikian, adalah diingatkan bahawa kehendakkehendak Akta Syarikat 1965 ke atas syarikat berhad adalah lebih rumit lagi daripada yang dikenakan ke atas syarikat sendirian berhad. Salah satu daripadanya ialah syarikat berhad dikehendaki memajukan penyata kewangan tahunannya yang diaudit bersama-sama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Mereka yang ingin menubuhkan syarikat ini adalah dinasihatkan supaya menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad terlebih dahulu dan sesudah syarikat itu berjalan dengan baik dan perlu menambahkan modalnya barulah mengubah bentuknya menjadi syarikat berhad.

Kebaikannya Saham syarikat boleh dijual beli melalui Pasaran Saham. Syarikat boleh mempelawa orang ramai untuk membeli saham. Lebih mudah untuk mendapat Institusi-institusi Kewangan. pinjaman daripada

Keburukannya Bilangan ahli atau pemegang saham yang terlalu ramai. Sukar untuk mengekalkan suasana dan perhubungan yang rapat dan baik di antara pihak pengurusan dengan kakitangan dan juga di antara pemegang saham dan pengurusan. Lebih rumit untuk diuruskan dan kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 yang lebih ketat. Perlu memfail kepada Pendaftar Syarikat penyata kewangan yang beraudit bersama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Berbagai jenis cukai yang kena dibayar.

-

-

MUKA SURAT

RENCANA UTAMA

Pada tahun 1978, Mat mula membuat budu secara kecil-kecilan di belakang rumahnya di Kampung Geting, Tumpat dengan bermodalkan RM1,500. Beliau menubuhkan syarikat Perusahaan Warisan Ketereh dan menggunakan biji ketereh sebagai tanda niaganya.

Kehebatan budu Kelantan
Oleh ZAID MOHD. NOOR

Sos ikan bilis yang diperam hingga hancur telah lama menjadi kegemaran masyarakat Pantai Timur. Kini makanan tradisional itu mendapat kebanggaan baru – dipeketkan dan dijadikan produk kecantikan.

BUDU Ketereh yang diusahakan Mat Ismail turut digunakan sebagai agen antipenuaan dalam produk kosmetik. Selepas 30 tahun, ternyata budu telah memberi banyak kebanggaan kepada beliau. Ia bukan semata-mata kerana beliau kini tinggal di rumah banglo dan memandu kereta Mercedes Benz. Sebaliknya, Budu Ketereh beliau menjadi budu pertama negara ini yang diiktiraf sebagai harta intelek. Kejayaan itu dicapai pada tahun 2007. Berikutan pengiktirafan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (PHIM) itu, Budu Ketereh kini dilindungi mengikut Akta Perlabelan. Budu Ketereh juga digunakan oleh Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Sirim) untuk menghasilkan produk kosmetik. Buat masa ini, Mat mempunyai sebuah kilang budu di atas tanah seluas 0.8 hektar dengan dibantu 40 orang pekerja.

BUDU sangat sinonim dengan masyarakat Kelantan. Dikatakan, hampir setiap keluarga di negeri itu mempunyai sekurang-kurangnya sebotol budu di dapur mereka. “Walaupun keluarga saya berketurunan Cina, namun kami selalu makan budu bersama ikan bakar dan ulam-ulaman,” akui Tan Chia Ying, 22. Beliau yang tinggal di Kampung Panji, Kota Bharu, tidak malu mengaku makan budu sejak kecil. Keluarganya sering menyediakan budu yang diperah limau nipis dan dicampur cili api dan bawang. “Bukan sesuatu yang ganjil sekiranya melihat masyarakat Cina di Kelantan makan budu. Malah ramai kenalan saya yang berketurunan Cina meminati budu,” katanya yang berkulit putih gebu. Kartilawati Subari, 40, pula berkata, beliau sentiasa menyimpan bekalan budu di rumahnya untuk dihidangkan kepada keluarga. Terang beliau, walaupun budu merupakan makanan tradisional namun ia mempunyai banyak khasiat tetapi kurang didedahkan. “Budu dikatakan menyumbang kepada kecantikan dan awet muda,” ujarnya sambil tersenyum. Bagi seorang usahawan, Mat Ismail, 57, permintaan budu yang tidak pernah putus itu adalah satu idea perniagaan yang hebat.

SOS budu terhasil selepas enam bulan dibiarkan di dalam tong pemeraman. Empat daripada lapan anaknya hasil perkahwinan dengan Kamariah Hussein, 45, turut melibatkan diri dalam perniagaan itu. Menurut Mat, proses membuat budu adalah ringkas iaitu hanya mengunakan ikan bilis, garam dan gula. Katanya, kerja memproses budu dimulakan dari bulan Jun hingga November kerana ia merupakan musim ikan bilis.

CARA MENUBUHKAN SYARIKAT

CARTA ALIRAN CARIAN NAMA SYARIKAT

LENGKAPKAN BORANG A

PEMOHON

SERAH PERMOHONAN CARIAN NAMA SYARIKAT

Hari yang sama (1 JAM)

PROSES CARIAN

KEPUTUSAN PERMOHONAN

Anda diberi tempoh 30 hari untuk mendaftar perniagaan tersebut, sekiranya gagal dalam tempoh tersebut, pemilik perniagaan hendaklah mengemukakan permohonan baru Nama perniagaan yang didaftarkan tidak boleh diubah atau ditukar.

CARA MENUBUHKAN SYARIKAT

KESALAHAN & DENDA BANKRAP YANG TIDAK DILEPASKAN BERTINDAK MENJADI PEMILIK PERNIAGAAN Setiap orang yang bankrap dan yang tidak dilepaskan daripada pengisytihran tersebut yang bertindak sebagai pemilik perniagaan, atau secara langsung atau tidak langsung mengambil bahagian di dalam atau mengambil berat di dalam pengurusan kecuali dengan mendapat kebenaran Mahkamah. PENALTI: PENJARA 5 TAHUN ATAU DENDA RM 1000.00
a

PANDUAN PERMOHONAN
NAMA PERNIAGAAN
1.

Nama perniagaan merupakan gaya atau tajuk digunakan bagi pengenalan sesuatu perniagaan dijalankan.

yang yang

2.

Nama perniagaan boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu: Nama tred (Trade name) • Nama perniagaan berbentuk tred (trade) bererti nama, gaya, tajuk atau pengenalan di bawah mana sesuatu perniagaan itu dijalankan dan hanya boleh digunakan selepas mendapat kelulusan dari Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Contoh : nama perniagaan berbentuk tred ABC Enterprise, Perniagaan Muhibah Sentosa

2.1

2.2

Nama Sendiri • Perniagaan yang menggunakan nama pemilik seperti kad pengenalan, peniaga boleh terus memohon kepada Pendaftar Perniagaan untuk mendaftarkan perniagaan di Borang A. Contoh : Ali bin Ahmad, Chan Seng Chow dan Ramasamy a/l Nagalingam

PROSEDUR MEMOHON KELULUSAN NAMA TRED f
1.

2. 3.

t Pemilik perniagaan hendaklah mengisi borang permohonan nama perniagaan (PNA.42). a Borang permohonan nama yang telah dilengkapkan boleh dikemukakan kepada Seksyen Pendaftaran r Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysiaa melalui kaunter atau pos. n Pemilik perniagaan hendaklah melengkapkan mengemukakan bersama maklumat berikut: d • Nama perniagaan yang dicadangkan; i • BORANG PERMOHONAN NAMA (PNA.42) dengan

4. 5. 6.

Nama dan nombor kad pengenalan pemilik perniagaan; p e • Jenis perniagaan yang akan dijalankan; j • Tandatangan pemilik dan tarikh permohonan. a b Permohonan yang dikemukakan melalui kaunter akan diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh masa a 60 minit. t Nama perniagaan yang telah diluluskan sah selama tiga puluh (30) hari. Sekiranya tempoh tiga puluh hari S tamat, pemilik perniagaan hendaklah mengemukakan permohonan yang baru. u Nama perniagaan yang telah didaftarkan tidak boleh diubah atau ditukar. r u h a n

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

PENDAFTARAN PERNIAGAAN BARU
Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam jadual. Perniagaan yang boleh didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 adalah seperti berikut: 1. Perniagaan Milik Tunggal perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik. 2. Perniagaan Perkongsian perniagaan dimiliki oleh 2 orang dan tidak melebihi daripada 20 rakan kongsi.

PROSEDUR PENDAFTARAN 1. Terlebih dahulu dapatkan kelulusan nama perniagaan yang dicadang daripada SSM. Isikan BORANG PNA 42 jika menggunakan nama tred. Nama diri seperti di kad pengenalan tidak perlu memohon kelulusan nama perniagaan. 2. Lengkapkan BORANG A (Pendaftaran Perniagaan Baru) dengan mengisikan butir – butir maklumat seperti berikut: a) Nama perniagaan b) Jenis perniagaan c) Tarikh permulaan perniagaan d) Alamat dan tempat perniagaan e) Cawangan perniagaan

f) Maklumat pemilik
g) Bagi perkongsian lampirkan perjanjian perkongsian (jika ada). 3. Kesemua pemilik perniagaan hendaklah menandatangani BORANG A.

SYARAT – SYARAT
1. Warganegara Malaysia dan Penduduk tetap berumur 18 tahun ke atas boleh mendaftar perniagaan.
2. Daftarkan perniagaan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh permulaan perniagaan. 3. Perniagaan yang didaftarkan tidak menyalahi undang-undang. 4. Kemukakan kelulusan khusus seperti permit, lesen, surat kebenaran atau sokongan apabila mendaftar perniagaan yang memerlukan persetujuan khas atau kebenaran. 5. Kemukakan sendiri permohonan pendaftaran di pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang terdekat atau hantar menerusi pos. 6. Sertakan dokumen berikut: Salinan Kad Pengenalan Salinan Perjanjian Perkongsian (jika ada) Permit, Lesen, Surat Kebenaran atau Surat Sokongan dari agensi lain (jika ada)

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

BAYARAN PENDAFTARAN
1. Perniagaan milik tunggal menggunakan nama peribadi mengikut kad pengenalan – RM30.00
2. Perniagaan milik tunggal dan Perkongsian menggunakan nama tred - RM60.00 3. Pendaftaran Cawangan – RM5.00 setiap cawangan 4. Salinan Maklumat Perniagaan – RM10.00

CARTA ALIRAN PENUBUHAN SYARIKAT PERSEORANGAN / PERKONGSIAN

TERIMA PERMOHONAN CARIAN NAMA SYARIKAT

Hari yang sama (1 JAM) PROSES CARIAN PEMOHON

KEPUTUSAN PERMOHONAN

MELENGKAPKAN BORANG A

PERMOHONAN DAFTAR PERNIAGAAN

PROSES 2 minggu

KEPUTUSAN

SIJIL PERNIAGAAN

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

PANDUAN AM

PROSEDUR PENDAFTARAN PERUBAHAN MAKLUMAT PERNIAGAAN
1. Kesemua pemilik perniagaan hendaklah menandatangani Borang B. SYARAT -SYARAT 1. Rakan kongsi baru mestilah merupakan Warganegara Malaysia atau Penduduk tetap berumur 18 tahun ke atas. 2. Sebelum mendaftar perubahan maklumat perniagaan, pastikan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan telah diperbaharui. 3. Daftarkan perubahan maklumat dalam tempoh 30 hari dari tarikh perubahan. 4. Perubahan jenis perniagaan hendaklah bersesuaian dengan nama perniagaan. 5. Pemilik tunggal berdaftar yang menggunakan nama peribadi mengikut kad pengenalan tidak boleh menambah rakan kongsi. Walau bagaimanapun, perkongsian boleh menukar status kepada pemilik tunggal dan sebaliknya menggunakan nama tred. 6. Perubahan pada maklumat pemilik perniagaan meliputi alamat kediaman, penarikan atau penambahan rakan kongsi, kematian dan perubahan jawatan dalam perkongsian. 7. Sertakan dokumen berikut:

1. Hantar permohonan pendaftaran perubahan maklumat prniagaan di mana-mana cawangan SSM yang terdekat atau melalui pos.

Mana-mana merupakan perniagaan perniagaan mengemukakan kepada

orang orang

yang yang bagi

Salinan kad pengenalan rakan kongsi baru Salinan sijil kematian jika rakan kongsi meninggal dunia Salinan Surat Kelulusan atau Sokongan bagi perniagaan yang perlukan permit atau lesen

bertanggungjawab

meneruskan tanpa perubahan berdaftar

BAYARAN PENDAFTARAN
1. Pendaftaran Borang B – RM20.00
2. Pendaftaran cawangan menambah cawangan – RM5.00 setiap

butir-butir

perniagaan jika disabit

adalah melakukan dikenakan tempoh denda tidak

3. Salinan maklumat perniagaan – RM10.00

suatu kesalahan dan hendaklah tidak melebihi RM10,000 atau penjara duanya. bagi melebihi satu tahun atau kedua-

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

PANDUAN AM

PROSEDUR PENAMATAN PERNIAGAAN
1.

1.

Lengkapkan Borang C (Pendaftaran Penamatan Perniagaan) dengan mengisikan butir – butir maklumat seperti berikut : a) Tarikh penamatan perniagaan b) Alasan-alasan penamatan perniagaan.

2. Kesemua pemilik perniagaan hendaklah menandatangani Borang C.

Hantar permohonan pendaftaran penamatan perniagaan di mana-mana cawangan SSM yang terhampir atau melalui pos.

SYARAT 1. Failkan Borang C dalam penamatan perniagaan. tempoh 30 hari dari tarikh

2. Failkan notis penamatan atas sebab kematian dalam tempoh 4 bulan dari tarikh kematian. 3. Waris si mati hendaklah memfailkan notis penamatan jika perniagaan pemilik tunggal ditamatkan apabila berlaku kematian. Bagi perniagaan perkongsian, rakan kongsi yang lain boleh memfailkan notis tersebut. 4. Sertakan dokumen berikut: Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) Salinan Perintah Mahkamah, perintah mahkamah jika penamatan atas

Mana-mana merupakan

orang orang

yang yang bagi

Salinan Sijil Kematian, jika melibatkan kematian Lampirkan dokumen yang kebankrapan, jika pemilik bankrap berkaitan dengan

bertanggungjawab

5. Nyatakan alasan-alasan penamatan perniagaan.

perniagaan bagi perniagaan itu atau wakil peribadi atau waris kadim atau rakan kongsi yang tinggal gagal untuk memfailkan suatu notis penamatan di mana suatu perniagaan adalah telah ditamatkan jika disabit melakukan denda tidak

BAYARAN PENDAFTARAN
Tiada bayaran dikenakan bagi pendaftaran penamatan perniagaan.

suatu kesalahan dan hendaklah dikenakan tempoh tidak melebihi RM10,000 atau penjara duanya.
MUKA SURAT

bagi

melebihi satu tahun atau kedua-

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

PANDUAN AM
1. Permohonan pembaharuan pendaftaran perniagaan boleh dibuat untuk tempoh 1 sehingga 5 tahun.

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PERNIAGAAN
PROSEDUR 1. Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan boleh diperbaharui di
mana-mana pejabat SSM berhampiran. Borang A1 hendaklah dilengkapkan (Borang Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan) seperti berikut: Maklumat perniagaan Status perniagaan Perubahan yang telah didaftarkan Tandatangan pemilik atau rakan kongsi

2. Hantar permohonan pembaharuan pendaftaran perniagaan di manamana cawangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang terhampir atau melalui pos.

SYARAT 1. Permohonan perlu dibuat dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh tamat pendaftaran perniagaan.

Jika pendaftaran perniagaan telah luput, pembaharuan pendaftaran
BAYARAN PENDAFTARAN 1. Perniagaan milik tunggal menggunakan mengikut kad pengenalan – RM30.00 nama peribadi

2. Perniagaan milik tunggal menggunakan nama tred RM60.00 3. Perkongsian – RM60.00 4. Pembaharuan cawangan pendaftaran cawangan – RM5.00 setiap

Pemilik perniagaan tempoh hendaklah RM50,000

Perniagaan selepas pendaftaran jika atau

yang tamat atau disabit dipenjara

meneruskan perjalanan sesuatu

melakukan suatu kesalahan dan dikenakan denda tidak melebihi selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

CONTOH PERAKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT PERSEORANGAN SYARIKAT PERKONGSIAN

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

"

GARIS PANDUAN UNTUK MEMPERBADANKAN SYARIKAT TEMPATAN
Syarikat berhad dengan saham boleh diperbadankan sebagai syarikat persendirian (Sendirian Berhad atau Sdn. Bhd.) atau syarikat awam (Berhad atau Bhd.). Keperluan asas untuk memperbadankan syarikat ialah: i. Sekurang-kurangnya 2 pengasas Sekurang-kurangnya dua orang pengarah; dan

Roslina di Restoran Chicken King., Kangar, Perlis

ii.

Oleh Suffian Abu Bakar BIDANG perniagaan tidak semestinya dipelopori oleh golongan lelaki sahaja, malah kaum Hawa kini juga mampu menjalankan perniagaan dan meletakkan nama mereka sebaris dengan usahawanusahawan lelaki lain. Itulah pencapaian Roslina Hamid, 36, Pengurus Besar Restoran Chicken King Wilayah Utara yang kini telah dua tahun menceburkan diri dalam perniagaan makanan segera di Kangar, Perlis. Restoran yang berkonsepkan francais itu beroperasi di Perlis sejak 12 November 2000 lalu dan ianya ialah milik syarikat EQS Trading Sdn. Bhd., yang beribu pejabat di Johor. Menurut ibu kepada empat orang cahayamata ini, jurusan perniagaan bukan menjadi pilihannya semasa melanjutkan pelajaran di luar negara tidak lama dahulu. Sebaliknya, beliau mewarisi bakat itu daripada keluarganya. ``Ayah saya, Hamid Mahmud merupakan antara usahawan Melayu yang memulakan perniagaan kereta terpakai di negara ini pada sekitar tahun 80-an,'' katanya ketika ditemui Utusan baru-baru ini. Oleh itu, tidak mustahil beliau mewarisi bakat berniaga walaupun tidak pernah mengikuti sebarang kursus berkaitannya. ``Sebelum ini saya menceburkan diri dalam bidang khidmat dan penjualan dengan sebuah syarikat jualan kenderaan,'' kata beliau. Katanya, pengalaman berurusan dengan orang ramai memudahkan beliau menukar bidang setelah yakin perniagaan francais mampu bertapak di negara ini.

iii. Setiausaha syarikat yang terdiri daripada: a. Ahli badan professional yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna; atau

b. Individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Kedua-dua pengarah dan setiausaha syarikat mestilah mempunyai tempat bermastautin utama atau alamat kediaman hanya di Malaysia.

PROSEDUR PEMERBADANAN
1. Carian dan permohonan nama syarikat.
Carian nama syarikat mesti dibuat bagi menentukan sama ada nama yang dicadangkan boleh digunakan. Langkahlangkah yang perlu diambil ialah: i. ii. Melengkapkan dan menyerahkan Borang 13A kepada SSM; dan Bayaran sebanyak RM30.00 untuk setiap nama yang dipohon. Sekiranya nama yang dicadangkan diluluskan oleh SSM, nama akan direzab selama 3 bulan dari tarikh kelulusan. 2. Menyerahsimpan dokumen pemerbadanan. Dokumen pemerbadanan hendaklah diserahsimpan kepada SSM dalam masa 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat. Sekiranya gagal berbuat demikian, permohonan yang baru beserta bayaran mestilah dibuat. Dokumen pemerbadanan yang diserahsimpan dengan SSM

i.

Memorandum dan Artikel • Salinan asal Memorandum dan Artikel mesti disetemkan RM100.00 setiap satu daripadanya. Setem boleh dimatikan di mana-mana pejabat setem Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pengarah dan setiausaha syarikat pertama hendaklah dinamakan dalam Memorandum dan Artikel syarikat.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Memorandum dan Artikel hendaklah ditandatangani oleh pengasas kepada syer syarikat di hadapan seorang saksi.

Kandungan A Jadual Ke- Empat Akta Syarikat 1965 boleh diterimapakai sebagai artikel syarikat (Seksyen 30 Akta Syarikat 1965)

*NOTA Untuk memperbadankan syarikat persendirian, Artikel syarikat mestilah mengandungi pernyataan-pernyataan berikut: a. Penghadan hak pindahmilik syer; b. Penghadan jumlah ahli tidak lebih daripada lima puluh; c. Larangan sebarang bentuk pelawaan awam untuk memohon beli syer atau debentur syarikat; dan d. Larangan sebarang bentuk pelawaan awam untuk mendeposit wang dengan syarikat. ii. Borang 48A (Akuan Berkanun Sebelum Dilantik Menjadi Pengarah Atau Pengasas Syarikat). Pengarah atau pengasas membuat perisytiharan bersumpah bahawa: • • beliau tidak bankrap; dan beliau tidak pernah disabitkan dan dipenjarakan atas kesalahan-kesalahan yang ditetapkan.

PIZZA PAH FOODS SDN BHD (PIZZA PAH) ialah sebuah syarikat perusahaan makanan (Co. No. 692577-D) milik 100% Bumiputra Islam, telah didaftar di Malaysia, di bawah Akta Syarikat 1965 pada 25 Mei 2005. Sebelum ditukar kepada sebuah syarikat Sdn Bhd, PIZZA PAH telah beroperasi sebagai sebuah syarikat Pemilik Tunggal dengan nama PIZZA PAH ENTERPRISE (Co. No. 1168393 A) sejak November 1998. MISI KORPORAT Berusaha menyediakan makanan halal dan suci ke pasaran tempatan dan global. OKJEKTIF PIZZA PAH Mengeluarkan makanan sejukbeku yang halal dan tayyib . Membangun dan mempopularkan jenama Pizza Pah. Memberi peluang kepada usahawan tempatan menjalankan perniagaan Kiosk dan Kafe Pizza Pah Menjalankan pengilangan kontrak ALAMAT PIZZA PAH FOODS SDN BHD, 23 & 23M, Jalan Hentian 4, Pusat Hentian Kajang, Jalan Reko, 43000 Kajang, Selangor D.E, Malaysia. Telefon: 03-8739 9442 Faks: 03-8739 9443 H/P: 019-330 2403 e-mail: info@pizzapah.com.my Laman web: http://www.pizzapah.com.my

Perakuan ini hendaklah ditandatangani di hadapan salah satu pihak berkuasa berikut: a. Pesuruhjaya Sumpah b. Presiden Mahkamah Session a. Majistret; atau b. Sesiapa yang diberi kuasa di bawah Statutory Declaration Act 1960 iii. Form 6 (Akuan Pematuhan) Akuan ini menyatakan semua keperluan Akta Syarikat telah dipatuhi. Ia mesti diperakukan dan ditandatangan oleh setiausaha syarikat yang bertanggungjawab atas pendaftaran dan dinamakan di dalam Artikel syarikat.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

KILANG Kilang kami terletak di No.23, Jalan Hentian 4, Pusat Hentian Kajang, Jalan Reko, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Untuk menjamin produk Pizza Pah sentiasa Halal dan Suci, kami hanya mengambil pekerja berugama Islam disamping menggunakan bahan mentah dari sumber yang terjamin halal.

iv. Dokumen tambahan a. Borang 13A asal. b. Salinan surat kelulusan nama syarikat dari SSM. c. Salinan kad pengenalan setiap pengarah dan setiausaha

PRODUK KAMI Produk utama kami ialah PIZZA. Selain daripada PIZZA, kami juga mengeluar dan mengedar karipap, popia dan produk pastri lain. Semua produk ini dikeluarkan dalam bentuk sejukbeku. Selain produk sejukbeku, kami juga mengeluar pelbagai produk kek dan roti untuk keperluan premis jualan sendiri. Kami juga menjalankan pengilangan secara kontrak ia itu mengeluarkan produk dengan jenama milik pelanggan.

3. Fi Pendaftaran
Setiap permohonan pemerbadanan mestilah dengan bayaran seperti jadual di bawah: MODAL YANG DIBENARKAN (RM) 0- 100,000 100,001 – 500,000 500,001 – 1 Million 1,000,001 – 5 Million 5,000,001 – 10 Million 10,000,001 – 25 Million 25,000,001 – 50 Million 50,000,001 – 100 Million 100,000,001 and above disertakan

FI (RM) 1,000 3,000 5,000 8,000 10,000 20,000 40,000 50,000 70,000

Perakuan Pemerbadanan
Perakuan pemerbadanan akan dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen yang telah diserahsimpan sempurna dan mematuhi prosedur yang ditetapkan: Borang 8 – Perakuan Pemerbadanan Syarikat Awam Borang 9 Sendirian – Perakuan Pemerbadanan Syarikat

Selepas diperbadankan, syarikat dinasihatkan terlebih dahulu mendapatkan lesen/permit/kebenaran daripada pihak berkuasa yang berkenaan sebelum menjalankan perniagaan yang dinyatakan dalam Memorandum.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

CONTOH SIJIL PENDAFTARAN

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Tak menang tangan urus salon
Oleh AHMAD SYAKIR SAZILI rencana@kosmo.com.my

GARIS PANDUAN BAGI PERTUKARAN NAMA SYARIKAT TEMPATAN.
Pertukaran nama syarikat tempatan kepada nama yang baru melibatkan 2 proses berikut: 1. Permohonan carian nama syarikat. Pemohon dikehendaki membuat carian nama dengan menyerahsimpan Borang 13A bagi nama baru yang dicadangkan. Sekiranya nama baru ini diluluskan, ia akan direzab selama 3 bulan dari tarikh kelulusan nama. 2. Dalam masa berikut: a) 3 bulan tersebut serahsimpan dokumen

Salinan asal Borang 13A. Salinan surat kelulusan bagi pertukaran nama syarikat. Borang 11 – Notis Resolusi, dan bagi syarikat yang dimilkki sepenuhnya: Borang 52 (Copy of Minutes by Representative of Holding Company Relating to Proceeding of Subsidiary Company)

HANISAH (kiri) memberi penerangan mengenai produk kepada seorang pelanggan di kedainya di Ipoh, Perak.

b) c)

SEBAGAI anak nelayan yang dibesarkan dalam persekitaran kampung, Hanisah Hussin, 49, langsung tidak pernah mengimpikan untuk bergelar usahawan berjaya, apatah lagi mengasaskan produk kecantikan menggunakan jenamanya sendiri.

d)

Fi RM100.00 Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat (Borang 13) akan dikeluarkan dalam masa 1 hari sekiranya serahsimpan didapati lengkap dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh SSM

hasil usaha gigih, tidak jemu memerah keringat dan jauh sekali berputus asa, Hanisah atau lebih mesra disapa Misha kini boleh tersenyum bangga.
Namun, Produk kesihatan dan kecantikan pelbagai jenis atas jenama Misha semakin mendapat perhatian. Malah, dia sendiri mengakui tidak menang tangan menguruskan lima buah salon kecantikan di sekitar Perak.

GARIS PANDUAN BAGI PERTUKARAN TARAF SYARIKAT
1.

kejayaan yang diraihnya itu bertitik tolak daripada pengalaman yang ditimba sepanjang memasarkan produk kesihatan dan kecantikan jenama tempatan lain kira-kira sedekad lalu.
Apa yang pasti,

Syarikat awam yang mempunyai modal syer boleh menukarkan tarafnya kepada syarikat persendirian dengan menyerahsimpan dokumen berikut kepada SSMa) Borang 11 – Notis Resolusi (resolusi khas) yang di serahsimpan dalam masa 14 hari dari tarikh resolusi diluluskan mempastikan: i) pertukaran taraf dari syarikat awam kepada syarikat persendirian dan seterusnya menyatakan pindaan ke atas namanya; dan meminda peruntukan dalam memorandum atau artikel syarikat dengan memasukkan halangan dan sekatan ke atas syarikat persendirian seperti yang diperuntukan oleh seksyen 15(1) Akta Syarikat 1965.

"Saya mulakan perniagaan dengan modal RM500 sahaja.

ini
ii)

"Pengalaman sebagai pengedar produk kecantikan pelbagai jenama dalam dan luar negara membantu saya untuk terus berkecimpung dalam dunia kecantikan," katanya kepada Kosmo! baru-baru ini.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Menimba pengetahuan Tidak lagi mahu menoleh ke belakang, Hanisah menimba lebih banyak pengetahuan untuk meyakinkan pelanggan. "Pada awalnya, saya 'mengumpul' sebanyak mungkin ramuan terbaik dalam setiap produk yang dijual kerana mungkin satu hari nanti, saya mampu menghasilkan produk sendiri," katanya yang berasal dari Pengkalan Kubor, Kelantan. Yang pasti, impiannya sudah pun menjadi kenyataan. Kini, sebanyak 16 produk yang menggunakan jenama Misha telah mendapat tempat di hati pelanggan di seluruh negara. Katanya, kesemua produk itu mendapat sambutan menggalakkan sejak mula diperkenalkan kira-kira dua tahun lalu. Antara produk keluarannya adalah Pure Collagen Gold, Beauty Treatment Cream, Bio X-20, Soy Collagen dan Kopi Abang Yes yang disasarkan untuk lelaki.

b)

Fi RM50.00. Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Menjadi Syarikat Persendirian (Borang 19) akan dikeluarkan dalam masa 1 hari sekiranya serahsimpan lengkap dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh SSM.

2. Syarikat persendiran, tertakluk kepada kandungan memorandum dan artikenya boleh menukar tarafnya kepada syarikat awam dengan menyerasimpan dokumen berikut: a) Borang 11 – Resolusi khas yang mempastikan pertukaran taraf dari syarikat persendirian kepada syarikat awam dan juga pindaan ke atas nama syarikat. Borang hendaklah diserahsimpan dalam masa 14 hari dari tarikh resolusi diluluskan; Statement in Lieu of Prospectus (Jadual Keenam); Borang 18 – akuan berkanun yang mengesahkan peruntukan seksyen 52(2) Akta Syarikat telah dipatuhi; Fi RM300.00 Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Menjadi Syarikat Awam (Borang 20) akan dikeluarkan dalam masa 1 hari sekiranya serahsimpan lengkap dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh SSM.

b) c) d)

HANISAH HUSSIN (lima dari kiri) bersama para pekerjanya di kedainya di Bangunan Megoplex, Jalan Gopeng, Ipoh, Perak

Selain itu, turut dihasilkan adalah beberapa produk khas untuk kegunaan wanita iaitu Tongkat Kasih Xtra Rapat, Lobata Sireh Asmara Kasih, 1001 Rahsia Isteri, Mirifica Pulih Dara, VG Wash dan Collagen Puteri Gingko. "Yang terbaru, saya turut mengeluarkan Berry Collagen Plus Gingko dan set rawatan resdung, jerawat serta jeragat," katanya. Pada masa yang sama, dua buah anak syarikatnya, Erra Beauty Fit dan D'Kiff Beauty turut mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan sendiri iaitu Roselle Pearl Fit dan Pati Jus Kismis, Madu, Delima.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Sentiasa optimis Dijual pada harga yang berpatutan, Misha optimis produk keluarannya mampu berdiri sama tinggi dengan barangan kesihatan dan kecantikan yang sedia ada di pasaran. "Semua produk yang dihasilkan mendapat pengesahan halal daripada pihak berwajib selain mendapat pengiktirafan Good Manufacturing Practice (GMP)," katanya. Tidak mahu membandingkan hasil tangannya dengan produk kecantikan dan kesihatan lain, Misha menjelaskan sehingga kini respons yang diterimanya daripada pelanggan begitu mengujakan. "Saya sentiasa percaya apa yang 'dihidangkan' kepada pelanggan mesti didatangkan dengan bahan-bahan bermutu dan terbaik. Atas dasar itulah, kualiti pembuatannya dipantau dari semasa ke semasa. "Sekiranya tiada aral, saya mahu mempelbagaikan produk jenama Misha bagi memberi lebih banyak peluang kepada pelanggan," katanya yang turut mendapat sokongan suami, Mohd. Termizi Ramli, 50. Pasangan itu dikurniakan lima orang cahaya mata berusia antara dua tahun hingga 28 tahun. Pastinya, Misha juga boleh berbangga kerana lima buah outlet miliknya di Kompleks Megoplex dan Ipoh Parade di Ipoh serta Simpang Pulai, Batu Gajah dan terbaru di Lumut semakin popular dalam kalangan pelanggan. Selain memasarkan produk-produk keluarannya, salon itu juga menawarkan variasi pakej penjagaan wajah termasuk rawatan resdung dan penggunaan laser bagi mencantikkan mata. Kelas pertama "Dilengkapi dengan fasiliti rawatan kelas pertama, salon Misha turut menawarkan pakej spa meliputi sauna, jakuzi, mandi skrab, rawatan mata dan urutan tradisional Thailand. o

PENDAFTARAN SYARIKAT ASING DI MALAYSIA
Pendahuluan Syarikat asing tidak boleh menjalankan perniagaan di Malaysia melainkan syarikat itu menubuhkan syarikat tempatan atau mendaftarkannya di Malaysia Syarikat asing bermaksud sebuah syarikat , perniagaan, pertubuhan, persatuan atau badan-badan lain yang diperbadankan di luar Malaysia yang mana di bawah undangundang tempat asalnya boleh mendakwa atau didakwa.

Prosedur pendaftaran
Membuat carian nama Sebelum menggunakan nama yang dicadangkan untuk syarikat, carian nama hendaklah dibuat untuk menentukan sama ada nama yang dipilih boleh digunakan untuk mendaftarkan syarikatkan syarikat asing berkenaan, caranya:Lengkapkan borang 13A Dikenakan bayaran RM30.00 setiap nama yang yang dipohon Nama yang hendak digunakan bagi tujuan pendaftaran syarikat asing di Malaysia hendaklah sama dengan nama syarikat yang telah ditubuhkan di Negara asal Jika diluluskan, nama itu akan disimpan selama 3 bulan dari tarikh kelulusan. Dokumen-dokumen pendaftaran, sebagaimana yang dinyatakan dibawah mesti difailkan. Sekiranya dokumen pendaftaran tidak difailkan dalam tempoh tersebut, permohonan semula perlu dibuat. Majukan dokumen-dokumen berikut:o Salinan sijil penubuhan syarikat asing dari Negara asal yang disahkan atau dokumen yang serupa Salinan surat cara yang disahkan yang menentukan perlembagaannya, status atau Memorandum dan Perkara Persatuan syarikat. Borang 79 – senarai dan butir-butir pengarah syarikat asing; o Sekiranya terdapat lembaga pengarah tempatan yang menetap di Malaysia, sertakan memorandum menyatakan kuasa mereka.

o

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

"Setiap pakej terutama urutan badan dikendalikan oleh tukang urut profesional. Tukang urut lelaki disediakan untuk pelanggan lelaki, begitu juga sebaliknya," katanya. Misha juga tidak betah melakukan sendiri teknik-teknik rawatan kepada para pelanggannya, meskipun dia sendiri mempunyai kakitangan terlatih di setiap salon miliknya. Selain itu, dia mempelawa orang ramai yang berminat menjadi pengedar produk jenama itu supaya menghubunginya sambil berharap peluang bergelar usahawan yang ditawarkannya tidak disia-siakan. Mereka yang ingin mendekati produk keluarannya, di samping mencari peluang perniagaan bersama Misha boleh datang sendiri ke Misha Hair & Beauty, Lot 2.03, Aras 2, Bangunan Megoplex, Jalan Gopeng, Ipoh, Perak atau menghubunginya di talian 05-3127208 atau 013-5208899.

o

Memorandum perlantikan atau surat kuasa wakil yang memberi kuasa kepada orang yang bermastautin di Malaysia atau ejen syarikat untuk menerima bagi pihak syarikat proses penyampaian dan apa-apa notis yang dikehendaki disampaikan kepada syarikat itu; Borang 80- Akuan berkanun yang dibuat oleh ejen syarikat; Borang 13A yang asal; Salinan surat kelulusan nama syarikat. asing selain

o o o

Jika dokumen-dokumen ini dalam bahasa daripada bahasa Malaysia atau

Bahasa Inggeris,sertakan terjemahan yang disahkan dalam bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Bayaran Pendaftaran Modal Syer Bayaran pendaftaran adalah sama seperti jadual bayaran bagi syaikat tempatan mengikut modal yang dibenarkan. Perkiraan bayaran pendaftaran syarikat asing hendaklah terlebih dahulu ditukarkan ke mata Wang Malaysia pada kadar tukaran semasa.

Perakuan Pendaftaran
Sijil Pendaftaran Syarikat Asing (Borang 83) akan dikeluarkan apabila dokumen-dokumen diatas didapati sempurna untuk didaftarkan.

GARIS PANDUAN BAGI PERTUKARAN NAMA SYARIKAT ASING
Syarikat asing boleh menukar namanya kepada nama yang lain melalui proses seperti berikut: 1. Permohonan carian nama syarikat. Pemohon dikehendaki membuat carian nama yang dicadangkan dengan menyerahsimpan Borang 13A. Sekiranya nama yang dicadangkan diluluskan, nama tersebut akan direzab selama 3 bulan dari tarikh kelulusan. 2. Serahsimpan dokumen berikut: a) Borang 13A asal. b) Salinan surat kelulusan untuk pertukaran nama syarikat. c) Salinan yang disahkan sijil pertukaran nama syarikat di negara asal. d) Borang 84 – Particulars of Change or Alteration Relating to Foreign Company

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

e) Fi RM250.00 Perakuan pendaftaran pertukaran nama syarikat asing (A Certificate of Registration of Change of Name of a Foreign Company) (Borang 83A) akan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari sekiranya serahsimpan lengkap dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh SSM

Tanaman labu dikomersial
SEREMBAN: Jika Lenggeng, dekat sini terkenal dengan kawasan penanaman serai terbesar di negeri ini, satu lagi kampung berhampiran bandar ini, Labu akan tersohor dengan tanaman labu apabila projek komersial mengeluarkan sayur-sayuran itu diusahakan di tanah sawah terbiar seluas kirakira 120 hektar tidak lama lagi. Tanaman itu dicadangkan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Labu, Datuk Hasim Rusdi yang mahu memperkenalkan kawasan itu sebagai pusat pengeluaran labu terbesar di negeri ini, sekali gus sinonim dengan namanya. Hasim yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Hal Ehwal Pengguna dan Kemudahan Awam negeri mengakui ramai ketawa apabila beliau mencadangkan tanaman itu diusahakan, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu mengenai potensinya. “Selain gulai, labu juga boleh dibuat kuih, kerepek dan bahan kraf tangan. Ramai tidak tahu labu boleh dijadikan bahan campuran membuat cat hasil teknologi terkini. Jadi, saya melihat potensi besar tanaman itu sekali gus dikomersialkan bagi menambah pendapatan penduduk,” katanya. Beliau sebelum itu bertemu pemilik tanah terbiar berkenaan di Balai Raya Kampung Pulau, dekat sini pada majlis yang turut dihadiri Penolong Pegawai Pertanian Daerah, Noor Hazlan Jamlus serta meninjau sawah terbiar yang dicadangkan sebagai tapak pengeluaran labu terbesar itu. Hasim berkata, pertemuan berkenaan adalah peringkat awal bagi mendapatkan persetujuan pemilik tanah terutama di kampung terbabit yang setakat ini menempatkan kira-kira 58 hektar tanah sawah terbiar untuk diusahakan dengan tanaman itu. “Hasil pertemuan itu, saya dapati majoriti pemilik tanah memberi maklum balas positif terhadap cadangan untuk mengusahakan tanah mereka dengan labu. Jika kita mengusahakan kawasan itu dengan

GARIS PANDUAN BAGI PERMOHONAN SIJIL PERMULAAN PERNIAGAAN
Apabila sesebuah syarikat awam berhad dengan saham yang belum mengeluarkan prospektus bagi penawaran saham kepada orang awam (atau mengeluarkan prospektus di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993), syarikat tersebut tidak dibenarkan memulakan atau menjalan kuasa meminjam sehingga dokumen seperti di bawah diserahsimpan di SSM. 1. Dokumen yang perlu diserahsimpan ialah: a) Borang 18 – Statutory Declaration of Compliance by Company That Has Not Issued Prospectus b) Statement In Lieu Of Prospectus – Jadual Keenam (Seksyen 51) Akta Syarikat 1965. c) Fi sebanyak RM350.00 2. Sekiranya dokumen serahsimpan lengkap dan mematuhi prosedur, Perakuan Permulaan Perniagaan Di bawah Seksyen 52(3) Akta Syarikat 1965 (Borang 23) yang membolehkan syarikat menjalankan perniaagaan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari dari tarikh serahsimpan.

tanaman padi semula, ia tidak sesuai,” katanya

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

PANDUAN PERMOHONAN LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT
IBU PEJABAT Tingkat 10 & 11, 100 Putra Place Jalan Putra, 50622 Kuala Lumpur Tel : 03 – 404 33 366 Faks : 03 – 404 33 778 Website : Http//:www.Kpdnhq.gov.my Johor Bahru Tingkat 8, Pusat Profesional, Jalan Syed Muhammad Mufti, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim Tel : 07-2244710 Fax: 07-2248169 Kota Bahru Tingkat 3, Kompleks Niaga Luth, Jalan Dato Pati, 15622 Kota Bahru, Kelantan Darul Naim Tel : 09-7484599 Fax: 09-7472607 Melaka Tingkat 5, Bangunan Graha Maju, Jalan Graha Maju, 75300 Melaka. Tel : 06-2821822 Fax: 06-2821634 Terengganu Menara Yayasan Islam, Yayasan Islam Terengganu, Tingkat 6, Jalan Sultan Omar, 20300 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel : 09-6237170 Fax: 09-6237172 Ipoh 1c1, Tingkat 1, Blok C Bangunan Gunasama Persekutuan, Jalan Dato' Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh,Perak Darul Ridzuan Tel : 05-2547913 Fax: 05-2554402 Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat Sesiapa jua boleh memohon Lesen Setiausaha Syarikat jika:Pemohon bukanlah seorang bankrap; Pemohon bukanlah seorang pesalah seperti disebutkan dalam seksyen 130(1) Akta Syarikat 1965; Pemohon mestilah menetap di Malaysia; dan Pemohon mestilah cukup umur (18 tahun ke atas).

Prosedur Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat
1.

Dokumen dan bayaran Dokumen dan bayaran berikut perlu diserahkan ke pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia: Borang 48B – Permohonan lesen Setiausaha Syarikat; Salinan kad pengenalan; Salinan sijil akademik; Dokumen yang boleh mengesahkan pengalaman berkaitan; Surat perujuk; Gambar bersaiz pasport yang terbaru; dan Bayaran permohonan sebanyak RM50.00.

2. Pengalaman dan Kelayakan Kelayakan minima Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf (Kredit Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris). Pengalaman Pemohon perlu mempunyai pengalaman bekerja berkaitan dengan perkara-perkara perundangan syarikat atau praktis kesetiausahaan syarikat. Tempoh pengalaman bekerja Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, 5 tahun pengalaman bekerja; Pemegang Sijil, Diploma, Ijazah (dalam bidang perundangan, praktis kesetiausahaan syarikat pengurusan pentadbiran syarikat atau perakaunan)perlu 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun pengalaman bekerja. dalam

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Pahang Tingkat 5 & 6, Bangunan Asia Life, Jalan Teluk Sisek, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur Tel : 09-553600 Fax: 09-553316 Pulau Pinang Level 3, Nb Tower, 5050 Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang Tel : 04-3327793 Fax: 04-3327712 Wilayah Persekutuan Labuan No. 6a2, Tingkat 6, Blok 4, Kompleks Ujana Kewangan, Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan Sabah Tel : 087-408016 Fax: 087-408021 ALOR SETAR Tingkat 4 & 5, Menara Peladang, Jalan Telok Wanjah, 05621 Alor Setar, Kedah Darul Aman Tel : 04-7318277 Fax: 04-7316037

3. Temuduga
Setiap pemohon perlu menghadiri temuduga yang mana dia akan dinilai pengetahuannya berkaitan undang-undang syarikat atau praktis kesetiausahaan syarikat. 4. Lesen Pemohon yang berjaya perlu membayar untuk lesen sebanyak RM150.00 dan lesen yang tempohnya sah selama 3 tahun akan dikeluarkan kepada pemohon. 5. Pembaharuan Lesen Bagi memperbaharui lesen setiausaha syarikat seseorang perlu menyerahkan borang permohonan pembaharuan lesen (Borang 48C) bersama bayaran sebanyak RM50.00 kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tempoh lesen tamat. Selepas pembaharuan lesen diluluskan pemohon perlu membayar untuk lesen sebanyak RM150.00 dan lesen akan dikeluarkan kepada pemohon.

Peringatan Am Format Borang 48B untuk permohonan lesen dan Borang 48C untuk pembaharuan lesen boleh diperolehi dengan merujuk kepada Peraturan Syarikat 1966. Setiap borang perlu ditaipkan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Bekalan Maklumat Korporat (Syarikat/Perniagaan) (melalui kaunter SSM)
MAKLUMAT SYARIKAT

Bil

Produk

Maklumat Produk

Bayaran (RM)

1

i)

Cetakan maklumat syarikat

i) Mengandungi profil syarikat, modal, pemegang saham, pengarah, maklumat gadaian dan ringkasan akaun ii) Apa-apa maklumat lain berkaitan syarikat berdasarkan pemohonan secara bertulis

10.00

ii) Lain-lain maklumat

10.00

2

i) Semakan imej

Imej dokumen melalui sistem IDAMAN. Membuat pilihan imej dokumen yang dikehendaki -

10.00

ii) Cetakan imej (i) Disahkan(setiap mukasurat) (ii) Tidak disahkan (setiap mukasurat) 5.00 1.00

3

Salinan sijil yang dikeluarkan

Cetakan semula sebarang sijil yang dikeluarkan atau petikan dari sijil yang dikeluarkan di bawah seksyen 11(2) Akta Syarikat 1965

20.00

4

Maklumat “penglibatan peribadi”

Maklumat berkaitan dengan penglibatan individu dalam syarikat. i) Nama pengarah, pegurus atau setiausaha syarikat ii) Pemegang saham

50.00

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

MAKLUMAT PERNIAGAAN
No. 1 Product Bekalan maklumat perniagaan Product Description Mengandungi maklumat mengenai profil perniagaan, jenis perniagaan, maklumat cawangan, maklumat pemilik masa kini dan masa dahulu. Fee (RM) 10.00

2

Salinan sijil perakuan pendaftaran perniagaan

Cetakan semula sijil perakuan pendaftaran perniagaan.

10.00

3

Salinan dokumen-dokumen perniagaan

Semakan dokumen pendaftaran perniagaan. Cetakan semula dokumen-dokumen perniagaan yang didaftarkan: (i) Disahkan (setiap salinan) (ii) Tidak disahkan (setiap salinan)

10.00

5.00 1.00 10.00

4

Lain-lain maklumat perniagaan

Pembekalan sebarang maklumat melalui permohonan bertulis.

5

Maklumat statistik

Sebarang laporan statistik yang dibekalkan mengenai perniagaan berdaftar. Notis peringatan bagi pembaharuan pendaftaran perniagaan Pengesahan penamatan bagi sesuatu perniagaan serta maklumat perniagaan

20.00 setiap salinan 5.00 setiap salinan 10.00

6

Notis pembaharuan

7

Surat perakuan penamatan

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

Data Maklumat Korporat Melalui perkhidmatan ini, SSM menawarkan senarai dan statistik syarikat dan perniagaan mengikut pecahan sektor/industri dan lokasi secara pukal

Bil. 1 Pakej A

Jenis

Maklumat Produk

Bayaran (RM)

i) Maklumat Syarikat Pilihan: Semua syarikat/perniagaan berdaftar Syarikat/perniagaan aktif Nama syarikat Nombor pendaftaran dan „check digit‟ Nama lama syarikat dan tarikh pertukaran (jika berkenaan) Alamat berdaftar Alamat perniagaan Tarikh penubuhan Jenis: sendirian/awam Status: Wujud (E), Penggulungan (W), Bubar (D) Tarikh bubar (jika ada) Modal dibenarkan Modal dibayar Nama, nombor kad pengenalan dan alamat pengarah dan setiausaha syarikat Kod dan jenis perniagaan ii) Maklumat Perniagaan Nama perniagaan Nombor pendaftaran dan „check digit‟ Jenis: milik tunggal/ perkongsian Alamat perniagaan Tarikh mula berniaga Tarikh tamat pendaftaran Tarikh perniagaan ditutup (jika berkenaan) Nama, , nombor kad pengenalan dan alamat pemilik Kod dan jenis perniagaan 100.00 Tambahan RM 2.00 setiap mukasurat bagi laporan/ senarai melebihi 50 mukasurat

10.00 setiap helaian

2

Pakej B

i) Maklumat Syarikat Nama syarikat Nombor pendaftaran dan „check digit‟ Nama lama syarikat dan tarikh pertukaran (jika ada) Alamat berdaftar Tarikh penubuhan Jenis: sendirian/awam Status: Wujud (E), Penggulungan(W), Bubar (D) 100.00 Tambahan RM 2.00 setiap mukasurat bagi laporan/ senarai melebihi 50 mukasurat

Untuk maklumat syarikat sahaja

PANDUAN USAHAWAN – PENUBUHAN SYARIKAT

3

Pakej C

Sektor-sektor utama adalah: Pertanian, Perburuan, Perhutanan dan Penangkapan Ikan Perlombongan & Kuari Perkilangan Elektrik, Gas dan Air Pembinaan Perdagangan Borong dan Runcit Pengangkutan dan Komunikasi Perkhidmatan Kewangan, Insuran, Harta, Pelaburan, Perniagaan Perkhidmatan Komuniti, Sosial dan Peribadi

Bekalan senarai syarikat/perniagaan mengikut sektor/industri ( tertakluk kepada permintaan)

Bagi Syarikat 100.00 Tambahan RM 2.00 setiap mukasurat bagi laporan/ senarai melebihi 50 mukasurat

Jenis maklumat dibekalkan: Nama syarikat/perniagaan Nombor pendaftaran dan „check digit‟ Alamat-alamat berdaftar dan perniagaan

Bagi Perniagaan 10.00 Setiap salinan

Direktori Korporat Direktori korporat merupakan senarai syarikat mengikut pilihan/kategori tertentu yang mengandungi maklumat asas syarikat berkenaan. Senarai ini dibekalkan melalui CD dan harganya ditetapkan mengikut jumlah muka surat. Harga asas ialah RM 100.00 bagi 50 mukasurat pertama serta fi tambahan RM 2.00 bagi setiap mukasurat berikutnya. 1. Senarai setiausaha syarikat berlesen 2. Senarai syarikat awam menurut saham 3. Senarai syarikat awam menurut jaminan 4. Senarai syarikat yang baru didaftarkan 5. Senarai juruaudit berlesen 6. Senarai firma audit 7. Senarai skim kepentingan: kelab golf dan rekreasi 8. Senarai syarikat yang dibubar (sukarela/perintah mahkamah) 9. Senarai syarikat yang dibubar di bawah Seksyen 308

MUKA SURAT

SUMBER :

VARIA

Usahawan Nostalgia Village
Oleh SITI KAMILAH MUSTAPHA kamilah.mustapha@kosmo.com.my

Selama empat hari para usahawan berkampung di karnival yang mempamerkan pelbagai produk mereka.

SITI MARIAM ABDULLAH (lima dari kiri) bersama kakitangannya menunjukkan rim kereta yang dijual di Karnival Silaturahim dan Expo Perdagangan 2008 (KARSEP 08) di Stadium Mini Pendang baru-baru ini.

Tambah Siti Mariam, platform di Karsep diharap dapat membuka jalan dan dijadikan strategi pemasaran untuk mencari pembekal rim syarikatnya di pasaran terbuka tempatan. "Target

PINTU masuk ke Karnival Silaturahim dan Expo Perdagangan 2008. SIAPA sangka wanita yang berusia 39 tahun ini adalah usahawan bumiputera pertama yang mengusahakan perniagaan sport rim kereta yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki dan bangsa lain. Pemilik syarikat Clear Insight Technology Sdn. Bhd., iaitu Siti Mariam Abdullah kini boleh berbangga apabila kedudukannya kini setanding dengan bangsa lain yang mengusahakan perniagaan yang sama.

saya adalah untuk melihat kereta nasional atau kereta import memakai rim tempatan yang diusahakan oleh bangsa kita sendiri. "Kualiti syarikat kami tidak kurang hebatnya dengan rim yang diimport dari China dan Eropah," jelasnya.
Kata beliau, apa yang ditawarkan oleh syarikatnya sudah tentu rim yang jauh lebih murah daripada yang diimport di samping menjaga kualiti dari segi ketahanannya. "Rim bersaiz 14 dijual dengan harga serendah RM400 sehingga saiz 16 dengan harga RM1,000. Rim kami juga mendapat kelulusan spefikasi dari Jerman dan menerima sijil TUV Jerman yang tidak diperolehi oleh syarikat lain," ujarnya. Perniagaan berkenaan yang diusahakan sejak tahun 2005 itu kini telah berjaya mengeluarkan sebanyak 26 ribu rim sebulan dan ia turut diimport ke pasaran Eropah seperti Jerman.

memang sukar untuk memulakan perniagaan yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki itu tetapi berpegang kepada prinsip ingin berjaya dan kaum wanita juga boleh maju ia menjadi pembakar semangatnya.
Katanya, "Sport rim kereta yang diusahakan oleh kilang saya di Sungai Petani ini menjadi pembekal kepada syarikat Naza dan Proton, sekarang kami ingin meluaskan pasaran lagi kepada orang ramai yang berminat untuk menjadi pembekal di pasaran terbuka," ujarnya ketika di temui Kosmo! di Pendang semalam.

Syarikat Clear Insight Technology Sdn. Bhd. adalah antara syarikat tempatan yang mengambil bahagian dalam Karnival Silatulrahim dan Expo Perdagangan 2008 (Karsep) di Stadium Mini, Pendang yang bermula 18 hingga 20 Disember ini.

Makanan sejuk beku yang diusahakannya adalah seperti pau kering, karipap pusing, cucur badak, cucur kacang dan menerima tempahan kuih raya dan kuih tradisional dan moden. "Saya di Karsep ini untuk mencari pasaran baru supaya orang ramai dapat lihat produk saya dan jika ada yang sudi untuk menempah itu sudah memadai," Karsep yang dianjurkan bersama Pasaraya Pendang Sdn. Bhd. dan Jentayu Communication & Event sempena sambutan Jubli Emas Pemerintahan Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Seramai 760 peserta yang terdiri daripada syarikat korporat, industri kecil dan sederhana, badan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta peniaga-peniaga kecil akan mempamer dan menjual produk masing- masing di 108 buah gerai yang disediakan. Karnival tersebut yang berkonsepkan Nostalgia Village akan menampilkan kehidupan dan suasana Melayu dari segi makanan, pakaian dan permainan yang juga dijangka dapat menarik perhatian para pengunjung.

WAN NORIZAN WAN AHMAD mengusahakan perniagaan makanan sejuk beku, kuih-muih dan kek

Selain itu di Karsep seorang lagi usahawan wanita yang tidak kurang hebatnya tetapi di bidang yang berlainan adalah Wan Norizan Wan Ahmad, 37, yang mengusahakan makanan sejuk beku, kuih muih dan kek. Beliau yang berasal dari Kobah, Pendang itu bermula perniagaan kecil kecilan dengan membuat baulu dan maruku lapan tahun lalu untuk dijual di kedai-kedai makan. Kini beliau telah mempunyai bengkel sendiri dan telah menggaji tiga pekerja untuk membantunya membuat tempahan makanan berkenaan. "Saya

KN BIKERS dan gabungan Kelab Permotoran Kawasan Utara turut berkonvoi dari Alor Star Ke Pendang bagi memeriahkan lagi karnival.

mula berniaga ni dengan modal RM200 sahaja lepas tu buat pusingan modal sedikit demi sedikit untuk buka bengkel menerima tempahan makanan. "Saya tidak pernah pinjam duit dari mana-mana badan sebaliknya hanya guna pusingan modal ini sahaja," jelas ibu kepada lapan orang anak
ini.

SENARAI KOD BIDANG PENDAFTARAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KEWANGAN Cara Memohon Senarai Dokumen diperlukan Tempoh Pemerosesan

IKLAN

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Kursus Borong Produk China
"Saya mengadakan kursus khas untuk mereka yang minat berurusan di China. Saya memperkenalkan "Kursus Memborong di China" dan "Rombongan Memborong ke China" berjaya membuka jalan kepada pemborong Melayu untuk menjadi pemborong terus dari sumber sama ada dari China, Vietnam, India, Korea Selatan atau negara lain."

SENARAI KOD BIDANG PERDAFTARAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KEWANGAN
BIDANG SUB BIDANG DAN PECAHAN SUB-BIDANG
01 BAHAN BACAAN DAN ALATULIS 01 Bahan Bacaan 00 02 Bahan Bacaan

Alatulis 01 02 99 Alatulis (tidak termasuk borang dan kertas komputer) Bahan surih dan drafting Pembuat

02

ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN 01 Perabut dan kelengkapan 01 02 Perabut Permaidani/ambar Pembuat

Walaupun usianya masih muda, anak kelahiran Alor Star, Kedah, Shahabudeen Jalil Kamarul Jaman, 29, mengakui penguasaan pelbagai bahasa dunia adalah 'modal' membawanya merantau ke seluruh pelusuk dunia mencari pengalaman dan ilmu perniagaan. Kini, Shahabudeen menguasai bahasa dan terus berminat menambah ilmu yang ada. tujuh untuk

99 02

Mesin 01 02 99 mesin-mesin Pejabat Mesin-mesin Kediaman Pembuat

03

Pekakas Eletrik 00 99 Pekakas Elektrik Pembuat

"Ia menyeronokkan. Walaupun tidak sampai ke tahap pakar bahasa, ia memadai sekiranya jika faham, boleh bertutur dalam perbualan asas kerana kelebihan ini sangat menguntungkan ketika berurusan dengan mana-mana individu." Beliau menggunakan kelebihan itu sebagai modal menjalankan perniagaan iaitu membawa rombongan peniaga Melayu ke China dan Vietnam. Kini lebih terarah ke Korea Selatan dalam usaha mengembangkan peluang perniagaan. Berikutan boleh menguasai bahasa Mandarin, katanya, beliau lebih mudah berurusan dengan peniaga di negara China tanpa perlu menggunakan khidmat orang tengah. Selain itu, ia juga boleh mengelakkan beliau daripada ditipu dan memudahkan urusan tawar menawar.

04

Kelengkapan Dapur 00 99 Kelengkapan Dapur Pembuat

05

Peralatan Pencuci dan Pembersihan 00 99 Peralatan Pencucian dan Pembersihan Pembuat

06

Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas 00 99 Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas Pembuat

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Selepas memperoleh rakan perniagaan yang ramai di China, Shahabudeen menggunakan kelebihan itu untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai selok belok urusan perniagaan di negara berkenaan dengan pemborong Bumiputera di negara ini. Hasilnya, beliau melatih hampir 200 pemborong Melayu dan terdapat kira-kira 40 pemborong yang berjaya menjadi pemborong di China. "Ini satu ibadat untuk umat Islam iaitu berkongsi ilmu dan saya cuma jalankan sebahagian kecil daripada amanah itu. Sebab itu saya galakkan pemborong Melayu supaya jangan segan untuk mempelajari bahasa asing. Peringkat awal memang kekok, tetapi ia akan berubah menjadi satu keseronokan."

03

PERALATAN CEGAH KEBAKARAN DAN KAWALAN KESELAMATAN 01 02 00 99 Alat dan sistem cegah kebakaran Pakaian dan Alat Keselamatan Pakaian dan Alat Keselamatan Pembuat

04

PERALATAN PERHUBUNGAN/KOMUNIKASI 01 00 99 02 00 99 Alat-alat perhubungan/komunikasi alat Perhubungan Pembuat Alat Bantuan Mengajar Alat Bantuan Mengajar Pembuat

05

KELUARAN JAHITAN 01 Bahan Tekstil 01 02 99 02 Bahan Tekstil Barang-barang berjahit (Barang-barang yang tidak lekat di badan) Pembuat

Pakaian dan Kelengkapan 00 99 Pakaian dan Kelengkapan Pembuat

03

Bahan Tarpaulin dan Canvas 00 99 Bahan Tarpaulin dan Canvas Pembuat

06

FOTOGRAFI DAN PERALATAN Kamera dan Peralatan 01 00 99 02 Kamera / Peralatan Pembuat

Filem siap untuk tayangan 00 Filem siap untuk tayangan (perlu lesen Finas)

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

TOKOH USAHAWAN
07 KELENGKAPAN SUKAN, CENDERAMATA DAN MUZIK 01 Kelengkapan sukan 00 99 02 Peralatan/Pakaian Sukan Pembuat

Cendermata dan Hadiah 00 99 Cenderamata dan Hadiah Pembuat

03

Alat Muzik 00 Alat Muzik Pembuat

Tan Sri Mustapha Kamal Abu Bakar merupakan salah seorang usahawan Melayu berjaya yang dilahirkan oleh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Setelah bergelumang dalam dunia perniagaan selama 25 tahun dalam industri hartanah, beliau kini muncul antara tokoh korporat Melayu yang berjaya di negara ini. Mustapha juga telah berjaya menempatkan dirinya sebagai salah seorang jutawan Melayu yang menyerlah di arena antarabangsa dengan pelaburan di Afrika dan Australia.

99 08

MAKANAN DAN MINUMAN 01 Bahan Minuman 00 99 02 Bahan Minuman Pembuat

Makanan Mentah Basah 00 Makanan Mentah Basah

03

Makanan Mentah Kering 00 99 Makanan Mentah Kering Pembuat

“Kejayaan saya ialah kerana saya berpegang kepada prinsip, jika orang lain boleh buat, maka saya juga boleh buat.” katanya kepada
Mingguan Malaysia di pejabatnya Khamis lalu. Anak kelahiran Kampung Changkat, Pusing, Perak itu mula menceburi dunia perniagaan pada tahun 1982 melalui MK Associates Sdn. Bhd., dan projek pertamanya ialah membangunkan Taman Meru Jaya, di Selangor, berharga RM6 juta di atas tanah yang dibelinya sendiri. Syarikat yang beliau tubuhkan itu kemudian merintis jalan kepada penubuhan M K Land Holdings Bhd., yang kemudian menjadi salah sebuah syarikat pembinaan terkemuka di negara ini. Beliau yang cukup dikenali sebagai „Raja Rumah Murah‟ kemudian terus melangkah dengan menyertai projek-projek yang lebih besar termasuk membina Bandar Baru Sungai Buluh pada tahun 1985.

04

Makanan dalam Tin/Botol/bungkus 00 99 Makanan dalam tin/botol/bungkus Pembuat

05

Makanan bermasak 01 02 Makanan bermasak Islam Makanan bermasak bukan Islam

09

PERALATAN HOSPITAL DAN UBAT-UBATAN 01 Peralatan/Kelengkapan Perubatan 00 99 02 Peralatan/Kelengkapan Perubatan Pembuat

Ubat dan Bahan Ubatan 01 02 03 99 Dadah berjadual (Perlu Lesen Farmasi) Racun Berjadual (Perlu Lesen Farmasi) Ubat tidak berjadual Pembuat Perkakas perubatan pakai buang 00 99 Perkakas perubatan pakai buang Pembuat

03

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Dalam wawancara dengan Mingguan Malaysia, Mustapha telah menceritakan pengalamannya itu kepada wartawan Hassan MOHD Noor, Mustafa Kamal Basri dan Saifulizam Mohamad untuk tatapan semua. MINGGUAN: Tan Sri dikenali sebagai seorang korporat yang berjaya dalam industri hartanah. Bila Tan Sri memulakan perniagaan ini? MUSTAPHA: Saya telah melibatkan diri dalam sektor hartanah terutama dalam projek pembinaan rumah sejak 25 tahun yang lalu iaitu sebaik-baik sahaja saya meletakkan jawatan dalam Kumpulan Perangsang Selangor Bhd., salah sebuah anak syarikat milik kerajaan Selangor. Saya telah menubuhkan MK Associates Sdn. Bhd., pada tahun 1982 yang kemudiannya menjadi nadi kepada Kumpulan EMKAY. Ketika itu saya berusia 32 tahun. Apakah perkembangan yang berlaku selepas itu? MUSTAPHA: Selepas meletakkan jawatan dalam Kumpulan Perangsang, saya telah membeli sebidang tanah di Meru, Klang. Pada tahun 1983 saya memajukan tanah itu sebagai projek pembangunan bercampur melibatkan kos sebanyak RM6 juta. Dua tahun kemudian, saya diberi peluang membangunkan projek penswastaan Bandar Baru Sungai Buluh, sehingga orang ramai mengenali bandar itu sebagai bandar MK sampai ke hari ini. Pada tahun 1988, saya mendapat projek yang lebih besar iaitu membangunkan Serendah Golf Resort berharga RM300 juta. Saya masih ingat lagi apabila isteri saya bertanya mengapa saya memilih tempat itu sedangkan ia dianggap seperti „„tempat jin bertendang‟‟. Saya telah menjual projek itu dan wangnya saya laburkan dalam projek Taman Damansara Perdana.

10

KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL 01 Kimia 01 02 03 99 02 Bahan Kimia Kimia Industri Kimia Proses Air Pembuat

Peralatan Makmal 01 99 Peralatan Makmal Pembuat

11

BAHAN BAKAR DAN PELINCIR 01 Bahan bakar 00 99 02 Bahan bakar Pembuat

Bahan Pelincir 00 99 Bahan Pelincir pembuat

12

PERTANIAN DAN TERNAKAN 10 01 Baja dan Racun 01 02 99 02 Baja Racun Pertanian Pembuat

Tanaman dan Baka Ternakan 00 02 Tanaman/Benih Semaian Ternak/Baka Ternakan Peralatan Pertanian dan Ternakan 00 99 Peralatan Pertanian/Ternakan Pembuat

03

04

Makanan/Ubat-ubatan Ternakan 00 99 Makan/Ubat-ubatan Pembuat

13

KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM 01 Kelengkapan/Kemudahan Awam 00 99 Kelengkapan/Kemudahan Awam Pembuat

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

14
Selepas itu, saya majukan pula projek Bukit Merah Laketown Resort dekat Taiping melibatkan kos sebanyak RM3 bilion. Pada masa itu orang langsung tidak tahu di mana tasik berkenaan. Di kawasan ini kami telah membina 1,500 unit rumah. Projek itu kemudian mendapat sambutan dan ia berjaya menukar kawasan itu menjadi bandar peranginan yang dikenali di dunia. Sepuluh tahun lalu orang mengatakan Mustapha Kamal gila bila membangunkan tasik itu, tetapi sekarang siapa gila? Jadi, berdasarkan kejayaan itu, saya merasakan anak-anak bangsa saya juga boleh melakukannya, cuma soalnya ialah sama ada mereka hendak atau tidak sahaja. Apakah Tan Sri memang dari awal sudah melibatkan diri dalam dunia perniagaan? MUSTAPHA: Saya tidak terus berniaga, selepas tamat pengajian, saya bekerja sebagai pegawai kerajaan. Tugas khusus saya pada masa itu adalah dalam bidang tanah termasuk soal undang-undang tanah. Pengalaman itu sangat berguna kepada saya semasa saya mula menjalankan perniagaan. Pada tahun 1978 saya letak jawatan sebagai Penolong Pegawai Daerah dan kemudian menyertai Kumpulan Perangsang Selangor Bhd., Di sinilah saya mula belajar mengenai selok-belok berniaga. Saya belajar berniaga selama 11 tahun. Selepas itu baru saya membuat perniagaan secara kecil-kecilan. Apakah yang mendorong Tan Sri menceburi dunia perniagaan? MUSTAPHA: Pada mulanya saya hanya mahu bekerja dan berdikari tetapi setelah berfikir beberapa lama, saya akur yang saya perlu membuat sesuatu pekerjaan yang dapat membantu bumiputera dengan menawarkan peluang pekerjaan dan melaksanakan perniagaan berkonsepkan payung. Saya merasakan bidang perniagaan hartanah mampu menyumbang sumber ekonomi dan memberi manfaat kepada semua yang terlibat dalam industri tersebut. Sebenarnya, apa yang saya lakukan ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, cuma soalnya ialah hendak atau tidak. Apa yang penting kita perlu komited.

BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA 01 Bahan Binaan 00 99 02 Bahan Binaan Pembuat

Peralatan Keselamatan Jalan Raya 00 99 Peralatan Keselamatan Jalan Raya Pembuat

15

PERALATAN SUKATAN DAN UKURAN 01 Peralatan Sukatan/Ukuran 00 99 Semua Peralatan Sukatan/Ukuran Pembuat

KENDERAAN, JENTERA BERAT DAN KELENGKAPAN 16 01 Kenderaan 01 02 03 04 05 99 02 basikal Motosikal Kereta Lori Bas pembuat

jentera Berat 00 99 Jentera Berat Pembuat

03

Alatganti dan Aksesori Kenderaan/Jentera Berat 01 02 99 Alatganti / Aksesori Kenderaan Alatganti /Aksesori Jentera Berat Pembuat

04

Keretapi, Peralatan dan Alatganti 01 02 99 Lokomotif peralatan dan Alatganti Keretapi Pembuat

17

SENJATA DAN PERALATAN 01 Senjata Api/Peluru 01 02 99 Senjati Api Peluru Pembuat

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Tan Sri merupakan usahawan kelahiran Dasar Ekonomi Baru (DEB) apa komen Tan Sri? MUSTAPHA: Saya adalah hasil daripada Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi peluang kepada saya sehingga berjaya sekarang. Kejayaan saya ini adalah menggambarkan kejayaan dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Sejak berkecimpung selama 25 tahun dalam industri hartanah sudah berapa banyak rumah yang Tan Sri telah bina? MUSTAPHA: Setakat ini melalui syarikat M K Land Holdings Bhd., sahaja, saya telah membina dan menjual 42,228 unit rumah bernilai RM4.9 bilion. Cuba anda bayangkan jika 10 peratus daripada nilai itu menjadi kepunyaan saya.

02

Bahan Letupan 00 99 Bahan Letupan Pembuat

03

Kelengkapan Sasaran 00 99 Kelengkapan Sasaran Pembuat

18

MESIN DAN PERALATAN KEJUTERAAN 01 Mesin dan Kelengkapan Bengkel 00 99 02 Mesin dan Kelengkapan Bengkel Pembuat

Peralatan dan Perindustrian Minyak 00 99 Peralatan dan Perindustrian Minyak Pembuat

03
Tan Sri ingin berkongsi rahsia yang membawa Tan Sri mencapai kejayaan pada hari ini? MUSTAPHA: Saya telah membahagikan MKN Holdings kepada tiga syarikat (kumpulan syarikat). Dari segi strateginya ialah jika berlaku sesuatu kepada saya dan perniagaan saya, ia tidak harus menjejaskan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu saya. Saya tidak mahu disebabkan saya gagal dalam perniagaan, isteri, anak-anak dan cucu-cucu saya tidak makan. Oleh itu saya wujudkan tiga (kumpulan) syarikat supaya jika berlaku sebarang perkara yang melibatkan perniagaan ia tidak menjejaskan hal-hal peribadi. Ini bermakna, sekiranya perniagaan saya bankrap pun, saya masih boleh teruskan hidup dengan menggunakan kemahiran yang saya ada. Oleh itu, saya telah menubuhkan sebuah syarikat untuk membeli hartanah dan kemudian menyewakannya. Maka, jika berlaku ribut atau taufan, saya masih mempunyai punca pendapatan yang tetap. Saya tidak boleh menjejaskan masa depan keluarga saya semata-mata disebabkan perniagaan saya tidak berjaya. Saya sedar dalam perniagaan ada turun naik, maka atas dasar itu saya perlu membuat persediaan awal.

Mesin dan Kelengkapan Khusus 00 99 Mesin dan Kelengkapan Khusus Pembuat

19

PESAWAT UDARA, BOT DAN KAPAL 01 Pesawat Udara 01 02 99 02 Pesawat Udara Alatganti dan kelengkapan Pesawat Pembuat

Bot dan Kapal 01 02 03 99 Bot Kapal Laut/Kapal Selam Alatganti dan Kelengkapan Bot/Kapal Pembuat

03

Peralatan Merin 00 99 Peralatan Merin Pembuat Kelengkapan Dapur 00 99 Kelengkapan Dapur Pembuat Peralatan Pencuci dan Pembersihan 00 99 Peralatan Pencucian dan Pembersihan Pembuat

04

05

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Apakah pula strategi-strategi perniagaan yang Tan Sri gunakan sehingga berjaya dalam perniagaan?

06 00 99 20

Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas Bahan-bahan Pembungkusan/Bekas Pembuat

Saya bermula berniaga secara kecil- kecilan. Ini merupakan fasa pertama (Stage 1) perjalanan saya dalam dunia perniagaan. Ketika
MUSTAPHA: itu saya memberi tumpuan kepada projek pembinaan rumah-rumah murah. Oleh kerana sudah terlalu banyak rumah murah yang saya bina, sehingga orang menggelar saya „Raja rumah murah‟. Selepas itu saya beralih melaksanakan projek rumah sederhana dan mewah pula. Pada ketika usia saya mencapai 50 tahun, perniagaan saya telah pun memasuki fasa kedua

PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 01 00 99 02 00 99 03 00 99 04 00 99 Motor, Alatubah dan Pejanakuasa Motor, Alatubah dan Pejanakuasa Pembuat Stesyen Janakuasa Letrik dan Peralatan Stesyen Janakuasa Letrik dan Peralatan gerator/Alatganti Pembuat kabel dan Aksesori/Konduktor kabel, Aksesori dan Konduktor Pembuat Lampu dan Kelengkapan Lampu dan Kelengkapan Pembuat

(Stage 2) iaitu peringkat pengembangan. Pada ketika ini, perniagaan saya sudah memasuki fasa ketiga atau peringkat pengukuhan dan saya akan memasuki fasa keempat iaitu peringkat „penghijrahan‟.

Saya menganggap perniagaan adalah satu pembelajaran. Jika diandaikan sebagai pelajar, saya kini sedang mahu melangkah kaki ke menara gading, selepas menamatkan peringkat sekolah menengah
Mungkin Tan Sri boleh berkongsi prinsip yang menjadi pegangan Tan Sri dalam perniagaan?

21

PERALATAN /KELENGKAPAN KOMPUTER 01 01 02 03 04 05 06 99 Peralatan dan Kelengkapan Komputer Personel Computer and Related Peripheral and Services Small to large multi-user systems and services Workstations and related peripheral and services Software product and services Other Computer related and services Networking product and services Pembuat

Kejayaan saya ialah kerana saya berpegang kepada prinsip, jika orang lain boleh buat, maka saya juga boleh buat.
MUSTAPHA: Apakah aktiviti-aktiviti yang akan Tan Sri lakukan dalam proses penghijrahan ini? MUSTAPHA: Selain menganggap perniagaan ini merupakan satu fardu kifayah, saya juga berasa bertanggungjawab membantu golongan yang kurang bernasib baik, terutama mereka yang memerlukan rawatan kesihatan tetapi tidak mampu membiayai perbelanjaan perubatan seperti pesakit buah pinggang. Setakat ini, Yayasan EMKAY telah membuka tiga pusat hemodialisis di seluruh negara. 05

PERKHIDMATAN 01 01 02 03 04 05 06 Penyenggaran/Pembaikan Mesin dan Kenderaan Alat hawa dingin (Window/split) Mesin-mesin Pejabat Alat Bombaan/pemadam api Alat Semboyan dan perhubungan/penyairan Alat Kelengkapan Hospital Alat-alat Merin

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Pusat pertama ialah Pusat Rawatan Hemodialisis Wan Nong, di Batu Gajah, Perak yang melibatkan kos pembinaan sebanyak RM1.2 juta. Ia mula beroperasi pada tahun 2004. Seramai 36 pesakit telah menerima rawatan di pusat tersebut. Pusat Rawatan Hemodialisis Felina di Banting, Selangor pula mula beroperasi pada Januari, 2005 melibatkan kos RM1.3 juta. Sebanyak 42 pesakit telah mendapat manfaat dari pusat tersebut. Pusat hemodialisis ketiga ialah di Alor Star, Kedah yang mula beroperasi pada Mac tahun lepas melibatkan kos sebanyak RM1.4 juta. Seramai 26 pesakit telah menerima rawatan di pusat tersebut. Inilah salah satu amal jariah saya kepada masyarakat. Ramai orang tidak tahu, saya bina pusat- pusat hemodialisis itu, sematamata mahu membantu pesakit buah pinggang kerana kos rawatan sakit buah pinggang sangat mahal. . Apakah ada lagi projek-projek amal yang akan Tan Sri usahakan? MUSTAPHA: Saya juga bercadang membuka sekolah orang dewasa untuk belajar komputer dan ICT. Saya terdorong membuka sekolah tersebut kerana orang dewasa pada masa ini „takut‟ menggunakan komputer, sedangkan anak-anak mereka mempunyai pengetahuan luas tentang komputer. Hendak hantar e-mel atau membuka e-mel pun ramai orang dewasa dan warga tua tidak tahu. Lebih bahaya lagi anak-anak mereka berani melayari laman web lucah sedangkan ibu bapa tidak tahu apa-apa tentang komputer. Jika ibu bapa mempunyai pengetahuan tentang komputer dan internet mereka boleh mengawasi anak-anak mereka dalam menggunakan komputer. 03 02

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 *88

Bot/Kapal(untuk lindungan) kontena/tangki Pekakas/sistem elektrik Mesin dan Peralatan workshop Peralatan kawalan keselamatan Sand Blasting & Mengecat untuk kapal Mechanisation system (Conveyor/Lift ddl) Membaiki Buft Fuel Tant Pump/paip air dan komponen Motosikal Kenderaan bawah 3 ton kenderaan melebihi 3 ton Lori Pelarik tanah, Roller dan Forklift Kerja-kerja khusus (baikpulih injin) dan sebagainya Kerja-kerja mengetok dan mengecat Alat hawa dingin kenderaan Membaikpulih tempat duduk/kusyen dan bumbung Pelbagai

01 02 03 04 05 06 07 08 09 *88

Pengangkutan penumpang Jentera berat/kenderaan/jentera Ruang Niaga/Pejabat Pengurusan Pameran/Pentas Ladang/Taman Tempat letak Kereta Bot tunda/Feri/Bot/Bot Malim P.A. System/Alat Muzik Mesin-mesin Pejabat Pelbagai

Pengawalan dan Pengawasan 01 02 *88 kawalan serangga perosak/anti termine bangunan Kawalan Keselamatan (perlu lesen KDN) Pelbagai

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Dua beranak raih hasil lumayan tanam limau madu

04 01 02 03 04 05 06 *88 05

Mencuci dan Membersih mencuci bangunan membersih kawasan mengangkat sampah Membersih Kenderaan mencuci Kolam Renang membersih pantai Pelbagai Gunatenaga 01 02 03 04 05 *88 Kontrak buruh tenaga pengajar data entry/perisian kerja tuai dan angkut pengisar padi Pelbagai Khidmat Udara 01 02 03 04 05 *88 Topografi Pembajaan/Pest control Cloud Seeding Pemetaan Ronda Udara Pelbagai Perfileman, rakaman dan fotografi 01 02 03 04 *88 Pengeluar Filem-filem (Perlu lesen FINAS) Rakaman Fotografi Audio Visual Pelbagai Pengindahan (Tidak termasuk pelanskapan dan senitaman 01 02 03 *88 Hiasan Dalaman Bangunan Hiasan Jalan/Kawasan Pelbagai

RAMLI Salleh (kiri) bersama anaknya, Basri menunjukkan hasil tanaman limau madu di kebun milik mereka di Kampung Lubuk Batu, Kuala Pegang, Baling, Kedah. - Gambar AZMAN MD. NOOR

Ketika kebanyakan pekebun memilih tanaman komoditi utama seperti getah dan kelapa sawit untuk mendapat keuntungan, namun lain pula bagi dua beranak yang lebih suka mengusahakan tanaman limau madu. Malah, usaha berani Ramli Salleh, 70, dan anak sulungnya, Basri, 35, mula meraih hasil lumayan dan dijadikan contoh oleh para pekebun lain. Mereka membuktikan kesungguhan mengusahakan tanaman limau madu sehingga mengeluarkan hasil sebanyak 12 tan metrik semusim. Kebun milik mereka seluas lapan hektar di Kampung Lubuk Batu, Kuala Pegang, di sini yang diusahakan sejak tahun 2001 dijalankan secara sepenuh masa, kini mampu menguasai pasaran limau madu tempatan. Menurut Basri, kebun yang terletak kira-kira 100 meter dari rumah mereka dijaga sepenuhnya bagi menjamin mutu buah yang lebih baik dalam meneroka pasaran buah limau madu. Katanya, bermodalkan kira-kira RM100,000 hasil pinjaman daripada Agro Bank dan wang simpanan sendiri, dia bersama bapanya telah berusaha untuk memastikan tanaman limau madu mengeluarkan hasil berganda dengan penjagaan rapi. ”Semua usaha menanam dan menjaga dilakukan sendiri bagi memastikan tanaman ini mengeluarkan hasil mengikut jadual,” katanya kepada Utusan Malaysia, di sini semalam. Basri mengakui walaupun sedikit sebanyak masalah berlaku terutama dari segi serangan penyakit, namun mereka mendapat khidmat nasihat dari Jabatan Pertanian Katanya, jabatan itu turut membantu memastikan tanaman limau madu secara komersial itu dapat berbuah lebat dan tidak diserang penyakit secara serius Keperluan limau madu untuk pasaran tempatan cukup melegakan dua beranak ini..

06

07

08

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Ini kerana setelah limau itu cukup tua, ia boleh dikutip sendiri oleh peraih dan pembeli yang datang ke kebun. Malah, jelas Basri, selain peraih tempatan pihak Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Fama) turut membeli hasil tanamannya untuk diedarkan kepada penjual buah di luar daerah ini. Basri berkata, kebiasaannya peraih dan pembeli akan datang memetik sendiri buah limau di pokok dan membelinya pada harga di ladang kira-kira RM1 sekilogram. Tambah beliau, walaupun harganya agak rendah berbanding dengan harga di pasaran, tetapi kerja memetik buah dilakukan oleh mereka sendiri. Kata Basri, kebiasaannya setiap hari antara 200 hingga 300 kilogram buah dapat dikutip oleh peraih dan pembeli. Bagi Ramli pula, mengusahakan tanaman limau madu amat berpotensi tinggi kerana permintaan di pasaran cukup menggalakkan berbanding buah-buahan lain. Usaha bekas guru itu tidak sia-sia dan berbaloi sehingga boleh dibanggakan terutamanya dapat memberi dorongan kepada anaknya untuk terlibat dalam bidang pertanian itu. Selain itu, usaha tersebut dianggap sebagai menyahut seruan dan hasrat kerajaan untuk menjadikan pertanian sebagai satu perniagaan. ”Usaha ini untuk memberi dorongan kepada anak saya supaya terlibat dalam bidang pertanian selain memperoleh pendapatan yang lumayan,” katanya. Baginya, walaupun baru pertama kali terlibat dengan tanaman itu, sekurang-kurangnya, beliau dapat belajar selok-belok tanaman limau madu. Ladang limau madu dua beranak itu juga menjadi contoh betapa usaha pertanian secara komersial boleh menandingi dan mendatangkan hasil berlipat ganda setanding dengan tanaman komoditi lain. Limau madu itu yang rasanya agak manis merupakan satu daya tarikan kepada peminat buah-buahan tersebut. Kejayaan Ramli dan anaknya mengusahakan tanaman komersial itu telah membuka mata kebanyakan petani di sekitar kampungnya yang sebelum ini hanya membiarkan tanah sawah terbiar dan ditumbuhi lalang. Pengusaha tanaman limau lain juga menunjukkan minat mempelajari teknik yang dilaksanakan oleh Ramli dan anaknya dan mereka seringkali berkunjung ke ladang limau madu tersebut.

10

09 00

Menjahit Menjahit Percetakan (dikhaskan kepada syarikat 100% bumiputra

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 02 01 02 03 04 05 06 07

mengatur huruf (type setting) Pisah warna (colour separation) Mencetak buku, majalah, laporan akhbar (perlu lesen KDN) Mencetak fail, kad perniagaan dan kad ucapan (perlu lesen KDN) mencetak lebel, poster, pelekat (iron on) (perlu lesen KDN) mencetak lebel, poster, pelekat (plastik) (perlu lesen KDN) mencetak continuous stationery form (perlu lesen KDN) mencetak borang/kertas komputer (perlu lesen KDN) mencetak keselamatan (perlu lesen KDN) Menjilid kulit lembut Menjilid kulit keras Varnishing Laminating

tuan punya kapal broker kapal agen perkapalan (perlu lesen kastam pengangkutan lori agen pengangkutan (perlu lesen kastam pembungkusan agen pengembaraan (perlu lesen Lembaga penggalakkan pelancungan malaysia (MTPB) dan khas untuk 100% Bumiputra Penghantaran Dokumen Insuran

08 12 01 02

Syarikat Insuran (Perlu Lesen Bank Negara) Broker Insuran (Perlu Lesen Bank Negara)

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

SENARAI KOD BIDANG PENDAFTARAN BIDANG KOMPUTER DAN KELAYAKAN YANG DIPERLUKAN
KOD PENDAFTARAN 1 210101 PC‟S Related Peripheral & Services Small to large multi User System & Services Work Stations and Related Peripherals and Services Software Products and Services Other Computer Related Services Networking product & Services KOD YANG DIPERLUKAN A dan B

2

210102

A, B, C dan D

3

210103

A, B. C dan D

4

210104

B atau C

5

210105

A/B/C/D

6

210106

Dan B

Kata2 rangsangan

JAWATAN YANG PERLU A Hardware Engineer or reseller of a Company based in Malaysia with hardware Engineer System sofware Engineer or reseller of a Company based in Malaysia with system Software Engineer. Database Admistrator or System Analyst or Programmers Networking Analyst / Engineer / Implementors

B

C D

KELAYAKAN UNTUK BERDAFTAR DIBIDANG KOMPUTER DI KEMENTERIAN KEWANGAN POST A B C Hardware Engineer Software Engineer i) System Analyst QUALIFICATION B.Sc Electric / Electronic B.Sc Computer B.Sc Computer Dip. Computer Sc B. Sc Computer B. Sc Computer (Majoring in Communication) B. Sc Electric / Electronic

ii) Programmer iii) Database D i) Networking Analyst ii) Jurutera

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

PENDAFTARAN KONTRAKTOR BEKALAN & PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KEWANGAN
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAFTAR Modal terkumpul atau modal berbayar syarikat hendaklah tidak kurang dari RM 2,500/Bagi bidang-bidang berikut, modal terkumpul atau berbayar syarikat tidak kurang dari:Tuan Punya Kapal ) ) ) ) ) ) ) RM 30,000 RM 100,000 RM 50,000 RM 50,000

Gambar Hiasan

Hasil sayur RM23.19 juta
Kempen Bumi Hijau semua DUN di Melaka akan dilaksana MELAKA: Seramai 499 pekebun di negeri ini yang aktif mengusahakan tanaman sayur membabitkan kawasan seluas 348 hektar menyumbang sebanyak 12,000 tan sayuran bernilai RM23.19 juta, tahun lalu, kata Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd Ali Rustam. Beliau berkata, jumlah pekebun yang direkodkan pada tahun itu adalah mereka yang terbabit dalam kegiatan penanaman sayuran komersial dan bertaraf sara diri dengan pendapatan bersih antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan. “Antara jenis sayuran popular yang ditanam adalah bayam, bendi, cili, kacang buncis, sawi hijau, sawi putih, kacang panjang, kailan, kangkung, peria, petola, sawi bunga terung, timun dan tomato. “Seramai 1,692 pekebun pula terbabit dalam penanaman buah-buahan dengan keluasan kawasan membabitkan 1,230.6 hektar, manakala 251.9 hektar pula mengeluarkan hasil buah-buahan sebanyak 744,967 kilogram bernilai RM1.49 juta,” katanya selepas merasmikan Kempen Program Bumi Hijau Peringkat negeri di Bukit Katil, dekat sini. Kempen itu adalah yang pertama di negeri ini selepas pelancarannya pada peringkat nasional oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, pada 29 Jun lalu. Hadir sama, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Desa dan Pertanian negeri, Datuk Mohamad Hidzhir Abu Hasan; Timbalan Ketua Pengarah Pertanian merangkap Setiausaha Jawatankuasa Urusetia Bumi Hijau Peringkat Kebangsaan, Sabtu Selamat dan Pengarah Pertanian Negeri Melaka, Nooridah Ahmad.

Broker Perkapalan Agen Perkapalan Pengangkutan Lori Agen Penghantaran Pembungkusan Stevedor Telly Clerk Agen Pengembaraan Penghantar Dokumen

Syarikat hendaklah mempunyai pejabat yang sah sama ada disewa atau milik sendiri. Syarikat hendaklah mempunyai dicarumkan dengan KWSP. pekerja tetap dan

Syarikat hendaklah mempunyai akaun bank yang aktif. Bidang-bidang yang dipohon untuk didaftar hendaklah selaras dengan yang dinyatakan di dalam Borang B yang didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan atau Memorandum and Articles of Association (M&A) Pendaftar syarikat. Syarikat hendaklah mempunyai lesen-lesen yang sah bagi suatu bidang yang hendak didaftarkan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Syarikat hendaklah mempunyai punca/sumber bekalan bagi sesuatu bidang perniagaan yang dipohon. DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN PERMOHONAN BERSAMA BORANG

Memorandum and Articles of Association (M&A), Forms of Annual Return terbaru, Borang 32A,

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

.Mohd Ali berkata, kempen yang dilaksanakan itu juga adalah selaras langkah yang diambil kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi menggalakkan penduduk di bandar dan desa mengeluarkan sendiri sayur-sayuran sekali gus membantu meningkatkan bekalannya dan menjamin bekalan makanan. Beliau berkata, kempen Program Bumi Hijau itu mengandungi empat komponen membabitkan tanaman, ternakan, akuakultur dan pembangunan sosial akan diteruskan ke semua Dewan Undangan Negeri (DUN) supaya masyarakat dapat merasai kesannya.

Borang 9, Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan oleh Pendaftaran Syarikat. Laporan kewangan terbaru yang telah diaudit. Bagi syarikat yang sahamnya dipegang oleh syarikat-syarikat yang lain, sila kemukakan juga Borang 24 dan borang 49 bagi syarikat yang berkenaan dan disahkan oleh Pendaftar Syarikat. Salinan Borang A atau Borang B yang dikemaskini dan Borang D yang masih berkuatkuasa bagi syarikat perseorangan atau perkongsian. Syarikat perseorangan atau perkongsian hendaklah juga mengemukakan dokumen-dokumen sokongan yang boleh menunjukkan harta syarikat adalah RM 2,500 atau lebih. Koperasi atau Pertubuhan hendaklah mengemukakan undang-undang tubuh yang disahkan oleh Setiausaha sesuatu Koperasi atau Pertubuhan. Surat asal perlantikan daripada pembekal bagi bidang-bidang yang dipohon.

Bidang Bekalan
Gambar Hiasan

“Kita perlu mempunyai keazaman untuk menanam sayuran di kawasan sekeliling rumah masingmasing dan jadikanlah aktiviti ini sebagai satu budaya berkekalan supaya setiap keluarga mendapat bekalan sayur-sayuran yang segar dan berkhasiat. “Ini sekali gus dapat menjaga kesihatan dan mengurangkan kos harian perbelanjaan dapur kerana walaupun program ini kelihatan kecil, ia memberi impak yang besar kepada perbelanjaan isi rumah,” katanya. Sementara itu, Mohd Ali yang juga Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama, Tanah, Kewangan dan Perancang Ekonomi negeri turut meminta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Fama) dan Majlis Bandaraya Melaka (MBMB) membeli lebihan sayur-sayuran daripada pekebun untuk dijadikan nilai tambah. “Misalnya, cili dibuat halwa dan sayur sawi dijadikan jeruk masin dan disimpan untuk jualan. Selain itu ulam-ulaman juga boleh dikomersilkan. “Selain itu, kerajaan negeri menggalakkan penduduk yang mempunyai tanah lapang supaya mengusahakan tanaman sayuran yang tahan lama seperti pandan, serai wangi dan halia yang akan dibeli kerajaan untuk dijadikan produk nilai tambah. Serai wangi boleh diekstrak minyaknya untuk kegunaan dalam bidang perubatan manakala daun pandan boleh digunakan untuk membuat wangian seperti rampaian wangian kering,” katanya.

Syarikat hendaklah mengemukakan surat perjanjian atau pengesahan perlantikan sebagai agen/ pengedar/ pembahagian dari syarikat pembekal bagi bidang yang dipohon yang menyebut jenis bekalan (barang-barang) secara khusus, jumlah dan tempoh kredit yang dibenarkan dan surat tersebut hendaklah mempunyai tandatangan dan nama pegawai syarikat-syarikat berkenaan. Bagi beberapa seperti alatganti pesawat udara dan ubat-ubatan surat agensi dari pembuat atau pengimport hendaklah disertakan.

Bidang Perkhidmatan Syarikat yang memiliki loji/ kenderaan/ kapal atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan dokumen bukti pembelian dan dokumen hak milik berkenaan. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewa beli atau sewa pajak bagi perkara di atas hendaklah mengemukakan surat perjanjian sewa beli atau surat perjanjian sewa pajak peralatan berkenaan. Salinan Surat Perjanjian sewa pejabat yang disetemkan di Pejabat Cukai Setem dan salinan resit bayaran sewa untuk tiga (3) bulan terakhir atau salinan surat hak milik jika pejabat dimiliki sendiri. Salinan penyata akaun bank bagi tiga (3) bulan terakhir dan salinan dokumen kemudahan kewangan yang diperolehi daripada institusi kewangan seperti overdraft, letter of credit, Jaminan Bank atau lain-lain hendaklah disertakan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

Borang Penyata Pengesahan Caruman dari KWSP dan resit pembayaran caruman daripada KWSP bagi pekerja syarikat. Surat pengesahan daripada bank-bank mengenai kuasa menandatangani cek syarikat. Lesen-lesen yang sah dan yang masih berkuatkuasa bagi bidang-bidang tertentu yang dikehendaki oleh undangundang yang sedang berkuatkuasa. Peta lakar yang menunjukkan kedudukan alamat pejabat / bengkel/kilang syarikat bagi tujuan lawatan pemeriksaan. Petunjuk hendaklah dibuat dari bandar yang terdekat. Lokasi mercu tanda yang mudah dikenalpasti hendaklah dimasukkan dalam peta tersebut.

Herba berpotensi maju
Semua pihak perlu komersial produk warisan ke peringkat global DALAM laporan Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (Mardi), menjangkakan nilai perdagangan produk herba tempatan boleh mencecah sehingga RM2.5 bilion menjelang 2010 berbanding RM100 juta pada 2000 dan RM500 juta pada 2005. Apa yang pasti, industri berkenaan mempunyai potensi amat besar untuk pasaran global termasuk Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah. Bagi pasaran dunia, sasaran industri herba adalah sebanyak AS$200 bilion pada tahun ini. Industri herba mampu menjana pendapatan berbilion ringgit berikutan kepelbagaian potensinya dalam merawat pelbagai jenis penyakit dan penjagaan kesihatan. Pengasas Pameran Herba Asia, Safinah Yaakob, berkata penggunaan produk berasaskan herba kurang mendapat sambutan dan pendedahan sewajarnya kerana ia kerap dikategorikan sebagai ubatan alternatif. Katanya, tanggapan negatif itu perlu diperbetulkan dalam usaha memacu industri herba ke peringkat lebih tinggi. penggunaan herba secara berterusan akan membantu tubuh serta sistem imunisasi kepada manusia kerana ia asli dan segar tanpa sebarang penggunaan campuran bahan kimia seperti yang ada dalam ubat-ubatan moden. “Contohnya, peninggalan warisan zaman berzaman seperti ubat periuk mengandungi pelbagai jenis tumbuhan herba yang direbus untuk diminum. Ia walaupun pahit, mampu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan secara berterusan tanpa sebarang kesan sampingan

SYARAT-SYARAT BUMIPUTRA

AM

BAGI

MENDAPATKAN taraf Bumiputra

TARAF mestilah

Syarikat yang ingin memohon memenuhi syarat-syarat berikut:-

Penguasaan Bumiputra disemua peringkat meliputi sekurang-kurangnya 51% (Ekuiti, Ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerjaan). Bagi Bidang percetakan dan Agen Pengembaraan, taraf Bumiputra hanya boleh diberi pertimbangan sekiranya ekuiti, Lembaga Pengarah dan pengurusan 100% dikuasai oleh Bumiputra. Kakitangan atau pekerja Bumiputra. Hendaklah sekurang-kurangnya 80%. Jawatan Ketua Eksekutif, Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan lain-lain jawatan penting (key-post) hendaklah dipegang oleh Bumiputra. Pengurusan kewangan dikuasai oleh Bumiputra. Pemilikan saham individu Bumiputra melebihi saham individu bukan Bumiputra. hendaklah

Carta organisasi dan fungsi pengurusan syarikat hendaklah menunjukkan penguasaan sepenuhnya oleh Bumiputra. Lain-lain syarat yang ditetapkan dari masa ke semasa. Sebelum permohonan taraf Bumiputra diberi pertimbangan lawatan ke atas syarikat akan dibuat. Semasa lawatan dokumen dan maklumat syarikat akan diteliti bagi mempastikan bahawa ianya adalah benar dan betul dan tidak menimbulkan sebarang keraguan mengenai penguasaan bumiputra di dalam syarikat. Syarikat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dinasihatkan supaya tidak memohon taraf Bumiputra. Pemberian taraf Bumiputra merupakan satu keistimewaan sahaja dan bukannya hak. Ianya boleh ditarik balik

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – KOD BIDANG

“Kita menyedari khasiat ubat periuk itu yang begitu tinggi, tetapi tidak dijadikan ia sebagai amalan harian, ” katanya. Safinah berkata, usaha berterusan perlu dibuat untuk mengembangkan industri herba di negara ini bukan hanya dengan menghasilkan produk sematamata, malah mengamalkannya sebagai cara melestarikan produk warisan budaya nasional. “Saya ingin melihat produk herba warisan budaya serta menjadi ikon produk pelancongan Malaysia di pasaran antarabangsa, selain satu cara menarik kehadiran pelancong asing,” katanya. Justeru, beliau berharap supaya pihak terbabit dalam industri itu bersama terus menggembleng tenaga dan idea secara fasiliti untuk mengangkat industri itu peringkat global. Selain itu, kekangan utama herba tradisional itu terpaksa mengikut peraturan dan mutu perubatan moden dari negara Barat termasuk terpaksa menjalani pelbagai ujian dan syarat yang menyebabkan industri itu gagal berkembang. Produk herba seharusnya tidak perlu diuji dengan piawaian negara Barat kerana ia adalah warisan budaya yang seharusnya dibezakan kerana ia sebenarnya mempunyai standard kualiti yang baik dan selamat digunakan. “Kita berhasrat menjadikan Malaysia sebagai hab herba di rantau Asia Pasifik dan seterusnya mencipta produk herba sendiri sehingga menjadi ikon pelancongan negara,” katanya. Pada masa sama, industri berkenaan mampu mencapai ke tahap sepatutnya dengan memastikan supaya tindakan serta usaha lebih serius perlu diambil dalam menyediakan persekitaran yang mengikut standard ditetapkan selain mempergiatkan pembangunan dan penyelidikan (R&D) berkaitannya. Dengan pasaran yang bersifat kompetitif itu, mereka yang terbabit dalam industri itu dilengkapi kepakaran dan pengetahuan bukan sebagai industri di belakang rumah Justeru, Malaysia yang terkenal sebagai antara 12 negara yang diiktiraf serta dikenali negara mengalami iklim Khatulistiwa mempunyai beriburibu tumbuhan semula jadi dan pokok herba yang penuh berkhasiat kegunaannya perlu terus mengorak langkah panjang untuk diterokai serta dikomersialkan. Tumbuh-tumbuhan dan herba seperti hempedu bumi, selasih hitam, ulam raja, dukung anak, tongkat ali, misai kucing dan serai mempunyai banyak khasiat dan berkualiti tinggi untuk penjagaan kesihatan dan merawat pelbagai penyakit. FAKTA NOMBOR RM100 juta – Nilai perdagangan produk herba tempatan pada 2000 RM500 juta – Nilai perdagangan produk herba

PERINGATAN Kegagalan syarikat mengemukakan dokumen-dokumen yang diminta diminta di para 4 mengakibatkan permohonan syarikat DITOLAK. Semua maklumat dan dokumen yang diberi hendaklah betul dan benar. Jika terdapat pemalsuan maklumat atau dokumen, permohonan pendaftaran akan ditolak, atau dibatalkan jika kelulusan telah diberi. Kementerian berhak menyemak maklumat dan dokumen syarikat bagi mempastikan ianya adalah teratur. Dalam urusan perolehan Kerajaan pakatan harga adalah dilarang sama sekali. Oleh yang demikian sebarang keadaan atau kemungkinan yang mana pada pandangan Kementerian ini boleh membawa/mengakibatkan pakatan harga boleh mengakibatkan pendaftaran sesuatu syarikat di Kementerian ini ditolak diantaranya: Syarikat Bersekutu; pegangan; induk dan anak syarikat tidak boleh berdaftar dibawah bidang/ sub-bidang yang sama. Dua (2) atau lebih syarikat berlainan yang menjalankan aktiviti yang sama di priemis yang sama tidak boleh berdaftar di bawah bidang yang sama; Seorang pemilik modal yang sama melebihi 10% dalam dua atau lebih syarikat tidak akan didaftar dalam bidang yang sama. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pemohon menjelaskan/ mengistiharkan pemilikan modal mereka di dalam syarikatsyarikat lain, jika gagal nama beliau akan disenarai hitamkan dan semua syarikat yang mana beliau ada kepentingan akan disemak semula pendaftarannya. pada bila-bila masa jika terdapat keraguan ke atas sesebuah syarikat. Ianya juga tidak diberi secara automatik apabila syarikat mengemukakan permohonan pembaharuan.

tempatan pada 2005

MUKA SURAT

Contoh

MUKA SURAT

Kerepek 7F ke luar negara
Oleh JAGATHESWARY NARAYANAN n.jagatheswary@kosmo.com.my

Kejayaan usahawan ini bukannya datang bergolek. Ia hasil kerja keras dan didorong rasa tanggungjawab untuk memberikan kehidupan yang lebih terjamin buat isteri dan tiga orang anaknya yang sedang membesar ketika itu. Semuanya bermula selepas anak kelahiran Kampung Kanchong Darat ini memutuskan untuk berhenti kerja selepas 12 tahun berkhidmat di sebuah kilang di Petaling Jaya bagi membuka perniagaan sendiri. Menurutnya, ketika itu pendapatan sebagai pekerja kilang tidak mencukupi untuk menyara isteri dan tiga orang anak. Bekas juru teknik itu memberitahu, beliau tidak pula menyerahkan nasibnya kepada takdir semata-mata selepas berhenti kerja. "Isteri saya, Tuminah Kamsah banyak memberi galakan kepada saya untuk membuka perniagaan kerepek pisang tandan dan ubi kayu secara kecil-kecilan. Dapur memasak pula terdiri daripada tungku dan kayu api. "Bermula dengan sebuah tungku, saya kemudiannya mempunyai 10 tungku. Tetapi kini, saya lebih selesa menggunakan dapur gas,'' katanya kepada Kosmo!. Ketekunan dan kegigihan mengusahakan perniagaan kerepek ubi kayu ini kemudiannya mendapat perhatian orang ramai di sekitar kampungnya dan kampung berhampiran.

Usahawan kampung, Mahmudin Abas mampu meraih pendapatan kasar sehingga RM4.3 juta setahun hasil perniagaan kerepek ubi kayu dan makanan ringan lain. Apakah rahsia di sebalik kejayaan usahawan ini?

BILA sebut sahaja ubi kayu, pasti ramai generasi lama akan terkenangkan zaman 'makan ubi kayu' ketika penduduk Tanah Melayu berada di bawah penjajahan Jepun. Kesukaran mendapatkan beras ketika itu membuatkan penduduk menggantikan nasi dengan ubi kayu untuk meneruskan hidup. Kini, ubi kayu bukan sekadar satu hidangan yang penuh nostalgia. Kepelbagaian penyediaannya dinikmati oleh generasi muda dan lebih daripada itu, industri menghasilkan kerepek ubi kayu telah mengubah hidup Mahmudin Abas, 53, dari Kampung Kanchong Darat, Banting, Kuala Langat, Selangor. Bergelar usahawan kampung, beliau kini meraih pendapatan lumayan hanya dengan menghasilkan dan memasarkan kerepek ubi kayu. Beliau mampu meraih pendapatan kasar sehingga RM4.3 juta setahun daripada hasil perniagaan kerepek ubi kayu dan makanan ringan lain yang diusahakannya sejak tahun 1983. Perusahaan Fazz Enterprise Kerepek House, milik Mahmudin tidak bermula dengan modal yang besar atau memaksanya membuat pinjaman bank. Semuanya dibuat secara berdikit-dikit dan perniagaan yang diusahakan secara industri kampung ini semakin meningkat dari sehari ke sehari. Mahmudin kini boleh berbangga kerana produk kerepek ubi kayunya turut dipromosikan dan dipasarkan di Singapura; Dubai; Melbourne, Australia; Brunei dan Hong Kong.

MAKANAN ringan ini dipasarkan di bawah jenama kerepek 7F

MAHMUDIN ABAS

tidak bermula dengan modal yang besar atau memaksanya membuat pinjaman bank. Semuanya dibuat secara berdikit-dikit dan perniagaan yang diusahakan secara industri kampung ini semakin meningkat dari sehari ke sehari.

"Daripada sebuah kuali, saya tambah dua lagi kuali besar untuk menggoreng bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat," katanya. Usaha-usaha pemasaran dilakukannya sendiri. Tanpa perasaan segan dan malu, beliau menemui pengusaha kedai di lebuh raya, stesen minyak serta pasar raya mini untuk memasarkan kerepek ubinya. Bagi menjamin bekalan ubi kayu yang mencukupi, Mahmudin menanam pokok ubi sendiri di tanah terbiar sekitar kediamannya. Di samping itu, beliau juga membelinya daripada pembekal-pembekal lain yang mengeluarkan ubi kayu yang bermutu tinggi. Menurutnya, pokok ubi yang ditanam di sekitar rumahnya adalah daripada jenis yang menghasilkan ubi berwarna kuning yang sememangnya sesuai dijadikan kerepek. "Untuk mendapatkan hasil ubi yang baik, pokok-pokok ini perlu dijaga dan dibaja. Baja yang saya gunakan ini diimport dari luar negara. "Pokok ubi kayu mengambil masa kira-kira lapan hingga 10 bulan sebelum boleh dituai. Justeru itu, saya menanam secara berperingkat supaya bekalan ubi diperoleh sepanjang tahun," jelasnya sambil menyatakan, beliau mendapat keyakinan dan kepercayaan pembekal lain yang sentiasa menyalurkan bekalan tanpa sebarang masalah. Tambahnya, faktor cuaca menjadi antara cabaran hebat yang perlu ditempuhi untuk menjamin bekalan mencukupi daripada pembekal. "Persaingan semakin hebat kerana semakin ramai menceburi perniagaan makanan ringan ini. Ini ditambah pula dengan harga barangan seperti diesel, minyak masak dan plastik pembungkus yang telah meningkat," ujarnya. Dalam pada itu, Mahmudin memberitahu, aspek pemasaran juga penting dalam perniagaan. "Katakan, saya berjaya menghasilkan makanan yang sedap tetapi kalau saya tidak tahu memasarkannya, produk saya hanya dapat dijual di keliling kampung atau kedai runcit yang kecil sahaja. "Tetapi kalau saya bijak memasarkannya, saya boleh boleh pergi jauh sampai ke luar negara dan alhamdulillah, kerepek keluaran syarikat saya kini boleh dinikmati masyarakat antarabangsa. "Ini kerana hotel-hotel terkemuka di ibu kota turut menjadikan kerepek sebagai makanan ringan dalam senarai menu hariannya," ujarnya. Mahmudin yang tidak mempunyai pendidikan formal mengenai perniagaan, berkata, kejayaan beliau sudah tentunya boleh menjadi contoh generasi muda hari ini.

KILANG milik Mahmudin dilengkapi dengan mesin memotong, menggoreng dan mengering kerepek.

UBI KAYU mengambil masa kira-kira lapan hingga 10 bulan sebelum boleh dituai hasilnya.

SEORANG pekerja membersihkan kepingan ubi yang telah dipotong

Ternyata Mahmudin mempunyai falsafah perniagaannya sendiri yang boleh dijadikan panduan. "Kalau hendak berniaga, kenalah ramah dengan orang. Pelanggan adalah tuan, tidak mengapa kalau kita merendah diri. Kerja juga mesti bersungguh-sungguh, jangan fikir hendak rehat banyak.

SEBAHAGIAN daripada pekerja menggoreng keropok jejari ubi.

"Masa itu penting. Pada awal perniagaan dulu, saya dan isteri bekerja sampai pukul 12 malam, setiap hari. Semua pekerja sudah balik ke rumah tetapi kami berdua masih bekerja," katanya yang mendirikan sebuah kilang yang dilengkapi mesin memotong, menggoreng dan mengering kerepek. Sehingga kini, perusahaan Fazz Enterprise menghasilkan kira-kira 77 jenis makanan ringan. Untuk kerepek ubi kayu, di samping perasa masin, terdapat juga beberapa perasa lain.
PELBAGAI jenis kerepek jenama 7F dijual di kedai runcit di seluruh negara.

Antaranya ialah perasa pedas kering, pedas basah, manis, tawar lemak, barbeku (BBQ), selain turut menghasilkan kerepek jejari ubi. Makanan ringan lain termasuklah kerepek pisang, rempeyek, kerepek kentang, keropok kacang dal, keropok keju, kacang rani, bahulu Kemboja, bangkit kelapa dan lainlain lagi. Makanan ringan ini dipasarkan di bawah jenama kerepek 7F yang diambil sempena nama anak-anaknya. Makanan ringan keluarannya juga dijual di beberapa lokasi di Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan pantai timur melalui ejenejen perniagaan. Setelah bertahun-tahun mengusahakan perniagaan kerepek dan menikmati kejayaan, apa perancangan Mahmudin seterusnya? "Sekarang, saya hanya bertindak sebagai penasihat. Isteri saya membantu menjaga kualiti produk dan saya berharap, anak-anak akan meneruskan usaha saya ini. "Manakala kilang baru yang menelan perbelanjaan kira-kira RM780,000 diharap dapat disiapkan secepat mungkin. Ini penting kerana kilang yang ada sekarang tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan," ujarnya.

Iklankan produk anda Disini
www.infobusiness.com.my

sebuah portal keusahawanan setempat untuk usahawan

PERMIT / LESEN UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA

IKLAN

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

PERMIT / LESEN UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA
JENIS-JENIS PERMIT / LESEN / KELULUSAN UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA Secara umumnya, sekiranya seseorang ingin menjalankan perniagaan di Negara ini, di samping mendaftar perniagaan / syarikat dengan Pejabat Pendaftar Syarikat, ia harus mendapat lesen, permit atau surat kelulusan daripada beberapa kementerian dan agensi atau pihak berkuasa yang berkenaan.

PIHAK BERKUASA KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI (KDN) PENGUASA TEMPATAN / SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI

JENIS PERNIAGAAN PENYIASATAN PERSENDIRIAN PERKHIDMATAN KESELAMATAN PERKHIDMATAN KAWALAN PERCETAKAN PENERBIT MAJALAH - PEMINJAM WANG KEWANGAN KREDIT LELONGAN AGENSI HARTANAH 3 NOMBOR/ 4 NOMBOR PENGURUP WANG

PERBENDAHARAAN NEGARA (KEMENTERIAN KEWANGAN)

-

BANK NEGARA KEMENTERIAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN KETUA POLIS DAERAH & KERAJAAN TEMPATAN, -

PEMAJU PERUMAHAN

SENJATA API BARANG TERPAKAI TADIKA PERKHIDMATAN TUISYEN SEKOLAH PERSENDIRIAN/KOLEJ PENERBITAN BUKU SEKOLAH PERKHIDMATAN PELAJAR (BELAJAR DI LUAR NEGERI) KEDAI BEBAS CUKAI PENGANGKUTAN AWAM

KEMENTERIAN PELAJARAN/ JABATAN PELAJARAN

-

JABATAN KASTAM & EKSAIS DIRAJA

LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP), KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

-

PERKHIDMATAN BAS KERETA SEWA TEKSI

BURSA MALAYSIA / SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) / SURUHANJAYA KOMODITI (SC)

-

BROKER SAHAM

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

PIHAK BERKUASA KEMENTERIAN KESELAMATAN (KDN) DALAM NEGERI PENGUASA TEMPATAN / SETIAUSAHA NEGERI KERAJAAN

JENIS PERNIAGAAN PENYIASATAN PERSENDIRIAN PERKHIDMATAN KESELAMATAN PERKHIDMATAN KAWALAN PERCETAKAN PENERBIT MAJALAH - PEMINJAM WANG

KEWANGAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KEMENTERIAN KEWANGAN) BANK NEGARA KEMENTERIAN PERUMAHAN TEMPATAN, PERBENDAHARAAN KETUA POLIS DAERAH & KERAJAAN KREDIT LELONGAN AGENSI HARTANAH 3 NOMBOR/ 4 NOMBOR PENGURUP WANG PEMAJU PERUMAHAN

SENJATA API BARANG TERPAKAI TADIKA PERKHIDMATAN TUISYEN SEKOLAH PERSENDIRIAN/KOLEJ PENERBITAN BUKU SEKOLAH PERKHIDMATAN PELAJAR (BELAJAR DI LUAR NEGERI) KEDAI BEBAS CUKAI PENGANGKUTAN AWAM

KEMENTERIAN PELAJARAN/ JABATAN PELAJARAN

-

JABATAN KASTAM & EKSAIS DIRAJA

LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP), KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI BURSA MALAYSIA / SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) / SURUHANJAYA KOMODITI (SC) PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PERBADANAN KEMAJUAN PELANCONGAN

-

PERKHIDMATAN BAS KERETA SEWA TEKSI

-

BROKER SAHAM AGENSI PEKERJAAN AGENSI PELANCONGAN

PERBADANAN FILEM NASIONAL (FINAS) SPORTS TOTO KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT

VIDEO FILEM TOTO TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK RUMAH ORANG TUA

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

BIDANG BERLESEN
SEBAHAGIAN DARI LESEN YANG DIPERLUKAN BAGI MAKSUD PENDAFTARAN KONTRAKTOR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN
1. Bahan Farmasi dan UbatUbatan Pengilang Padi Pharmatic‟s Poison Licence. The Poison Ordinance 1952 (Section 222 (G) )

2.

Lesen Kilang Padi, Akta Lembaga Padi dan Beras Negara 1971 PeraturanPeraturan Lembaga Padi dan Beras Negara Lesen Kilang-kilang Padi 1984 Lesen Borong, Akta Lembaga Padi dan Beras Negara 1971 Peraturan-Peraturan Lembaga Padi dan Beras Negara (Melesen Penjualpenjual Borong dan Runcit) 1976

3.

Pemborang Beras

4. 5.

Percetakan Kawalan Keselamatan

Lesen Mesin Cetak, Akta Mesin dan Penerbitan 1984 Lesen untuk menjalankan Urusan Agensi Persendirian, di bawah Seksyen 3 Akta Agensi Persendirian 1974 Lesen untuk mengambil bahagian dalam pengedaran filem, Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1961. Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Perlesenan) 1983

6.

Filem Telah Siap

7.

Perfileman

Lesen untuk mengambil bahagian dalam pengeluaran filem, Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Perlesenan) 1983

8.

Dobi

Lesen Kedai Dobi – Akta Kerajaan Tempatan 1976 – Undang-undang Kecil Dobi (Wilayah Persekutuan) 1985

9.

Pengilang

i)

Lesen Pengilang, Akta Penyelarasan Perindustrian 1985 (apabila syarikat menyertai modal berbayar melebihi modal berbayar melebihi RM2 juta dan pekerja melebihi 75 orang)

ii) Lesen daripada pihak berkuasa tempatan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Bagi kilang-kilang yang didirikan di dalam kawasan Majlis Tempatan atau Majlis Perbandaran) iii) Laporan pemeriksaan kilang dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 10. Barang Lusuh Lesen bagi berniaga barang-barang lusuh Akta Perniagaan Secondhand, 1986 (disemak 1977 Akta 189) Surat Perlantikan sebagai Agen Perkapalan dan Penghantaran Akta Kastam Bi.62/67 i) Perakuan Pendaftaran Asal, Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Malaysia (Perniagaan Kendalian Pelancongan dan Perniagaan Agensi Pengembaraan) 1985

11.

Agen Perkapalan dan Penghantaran Agen Pengembaraan

12.

ii) Surat Sokongan daripada MAS bagi Agensi Pengembaraan (Borang PK2006) 13. Broker Insurans Lesen Broker, Seksyen 20B(1) Akta Insuran 1963

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

LESEN-LESEN MAJLIS BANDARAYA / PEMBANDARAN
Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

JENIS-JENIS LESEN
1. 2. 3. Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

4. 5. 6.

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Jabatan Pelesenan, Tingkat 10, 11, 12 & 13, Menara DBKL 2, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur Telefon : 03 - 2617 6228 Faks : 03 - 2698 3750 Emel : jp@dbkl.gov.my

7. 8. 9. 10. 11.

12.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 5 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA SHAH ALAM Majlis Bandaraya Shah Alam Tingkat 1, Wisma MBSA Peti Surat 7200 40706 SHAH ALAM, SELANGOR TEL : 03 - 55105133 FAX : 03 - 55108010

6 7 8 9 10 11 12

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

4

DEWAN BANDARAYA SEREMBAN Majlis Perbandaran Nilai Peti Surat No. 52 71800 NILAI,NEGERI SEMBILAN. TEL : 06 - 8501890 FAX : 06 - 8501893

5 6

7 8 9 10 11

12

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA MELAKA Majlis Perbandaran Melaka Bandaraya Bersejarah Bangunan Graha Makmor No 1, Lebuh Ayer Keroh 75450 MELAKA. TEL : 06 - 2336411 FAX : 06 - 2325716 E-Mail: mailto:mpmbb.org.my

5 6 7 8 9 10 11

12

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

JENIS-JENIS LESEN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA JOHOR BAHARU
Majlis Bandaraya Johor Bahru

7. 8. 9. 10. 11.

Jalan Dato' Onn Peti Surat 232 80720 JOHOR BAHRU, JOHOR. TEL : 07 - 2248833 / 2282525 FAX : 07 - 2230619

12.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN (PBT)

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 5 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA KUANTAN Majlis Perbandaran Kuantan Jalan Tanah Puteh 25100 KUANTAN, PAHANG. TEL : 09 - 5132311 FAX : 09 - 5130644

6 7 8 9 10 11

12

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA KUALA TERENGGANU Majlis Perbandaran Kuala Terengganu Tingkat 8, Menara PERMINT Jalan Sultan Ismail 20200 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU TEL : 09 - 6221044 / 6221662 FAX : 09 – 6226570

5 6 7 8 9 10 11

12

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA KOTA BAHARU Majlis Perbandaran Kota Bharu 15000 KOTA BHARU, KELANTAN. TEL : 09 - 7483344 / 7483209 FAX : 09 - 7486026

5 6 7 8 9 10 11

12

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 5 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen Tukar Jenis Lesen / Tambahan Lesen / Tambahan Lesen Papan Iklan

DEWAN BANDARAYA IPOH Majlis Bandaraya Ipoh Peti Surat 1009 30820 IPOH, PERAK. TEL : 05 - 2413733 FAX : 05 - 2537396 / 2540144

6 7 8 9 10 11

12

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan

DEWAN BANDARAYA PULAU PINANG Majlis Perbandaran Pulau Pinang Tingkat 17, Bangunan KOMTAR 10675 PULAU PINANG

Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 5 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen

DEWAN BANDARAYA ALOR SETAR Majlis Perbandaran Kota Setar Jalan Kolam Air 05675 ALOR SETAR, KEDAH. TEL : 04 - 7332499 FAX : 04 - 7320622

6 7 8 9 10

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen

DEWAN BANDARAYA KANGAR Majlis Perbandaran Kangar. Bangunan Pej. Majlis Perbandaran Kangar No 192, Jln Kangar 01000 KANGAR, PERLIS. TEL: 04- 9762188 FAX : 04 9766052

3 4 5 6 7 8 9 10

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen

DEWAN BANDARAYA KUCHING Dewan Bandaraya Kota Kinabalu No. 1, Jalan Bandaran 88675 KOTA KINABALU, SABAH TEL: 088 - 254063 FAX: 088 - 219175

5 6 7 8 9 10

MUKA SURAT

JENIS-JENIS LESEN
1 2 3 4 Lesen hotel Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Kilang Lesen Premis dan Lesen Iklan Untuk Perniagaan Permit Sementara Untuk Kerja Pembinaan Lesen Hiburan / Tempat Hiburan Lesen Hiburan Pertunjukan Pentas dan Tayangan Wayang Gambar Bergerak Lesen Iklan / Kain Rentang / Bunting Lesen Penjaja / Pasar Gerai-Statik / Bergerak Lesen Perniagaan Sementara Pindah Milik Lesen

DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU Dewan Bandaraya Kuching Utara Bukit Siol, Jalan Semariang, Petra Jaya 93050 KUCHING, SARAWAK. TEL : 082 - 446688 FAX : 082 - 446414 E-Mail: mailto:dbkuqrc@po.jaring.my

5 6 7 8 9 10

MUKA SURAT

MAKLUMAT LESEN-LESEN PBT
– MAJLIS BANDARAN

LESEN PREMIS
     RUMAH KEDAI BANGUNAN PEJABAT BANGUNAN INDUSTRI KOMPLEKS BELI-BELAH RUMAH KEDIAMAN

LESEN IKLAN DAN PAPAN TANDA LESEN PELELONG LESEN PENJAJA DAN GERAI PASAR GERAI BERKUNCI DAN KEDAI LESEN GERAI DALAM PASAR-PASAR LESEN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN

LESEN PREMIS
Akta Kerajaan Tempatan 1976 menetapkan semua tempat perniagaan dilesenkan melainkan tempat-tempat perniagaan yang diberi pengecualian. Sebarang perniagaan mesti terlebih dahulu mempunyai lesen perniagaan sebelum dimulakan. Pengeluaran lesenlesen premis perniagaan diuruskan oleh Jabatan Pelesenan Pihak Berkuasa Tempatan mengikut negeri.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

LESEN TANDA
apa-apa iklan

IKLAN

DAN

PAPAN

Akta Kerajaan Tempatan 1976 menetapkan bahawa berkaitan dengan pemberitahuan, pengumuman atau penerbitan yang dipamerkan kepada orang ramai mengenai apa juga barang keluaran, tred, perniagaan, profesion, firma, perbadanan, organisasi, institusi, tempat premis, pertunjukan, aktiviti dan lainlain yang dipamerkan pada dinding, pagar, rangka, plat, tiang, kenderaan atau mana-mana struktur, di dalam atau di luar bangunan hendaklah memohon lesen iklan/ papan tanda di bawah Undang-Undang Kecil Iklan/ Papan Tanda dan pindaannya.

Setiap pemasangan iklan/papan tanda hendaklah mendapat kelulusan dan lesen hendaklah dibayar sebelum iklan dipasang/ dipamerkan. Pengeluaran lesen-lesen iklan/papan tanda diuruskan oleh Jabatan Pelesenan

Lesen Bulanan
Lesen ini boleh dikeluarkan dengan kategori gerai-gerai berikut : 1. Gerai statik beroda berukuran 1.83m x 0.915m sahaja. 2. Gerai dalam berukuran1.83m kawasan x 0.915m Bandar

penjaja

Raya/bandaran 3. Gerai berukuran 1.83m x 0.915m di tepi jalan/tanah persendirian. 4. Gerai di pasar-pasar malam.

LESEN PENJAJA DAN GERAI PASAR
Permohonan Lesen/ Sewa Gerai
1. Permohonan boleh dibuat melalui borang permohonan khas. 2. Bagaimanapun, borang-borang permohonan hanya akan dikeluarkan jika tempat yang dimaksudkan untuk perniagaan itu difikirkan sesuai atau sememangnya ada kekosongan gerai/kedai. 3. Setiap pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas. 4. Pemohon daripada kalangan suami/isteri hanya layak bagi dipertimbangkan untuk memohon atau menyewa satu unit gerai sahaja. 5. Lesen tidak boleh ditukar hak milik melainkan jika dibenarkan dalam keadaan tertentu.

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

Berniaga tanpa lesen adalah satu kesalahan
LESEN GERAI DALAM LESEN BULANAN PASAR-PASAR Gerai Berkunci Dan Kedai Majlis Bandaraya /Pembandaran
Gerai berkunci dan kedai Majlis Bandaraya / Pembandaran adalah untuk disewakan. Para penyewa dikehendaki Majlis menandatangani surat perjanjian penyewaan dengan tahunan.

Bandaraya / Pembandaran serta dimestikan mengambil lesen

Gerai-gerai dalam pasar dilesenkan dan kadar bayaran lesen ditetapkan mengikut kawasan pasar serta jenis perniagaan. Lain-lain Semua penjaja makanan/minuman dikehendaki : 1. Menjalani pemeriksaan kesihatan serta 2. Menjaga kebersihan tempat-tempat perniagaan mereka Menyediakan kemudahan seperti tong sampah, beg-beg plastik, alas meja dan sebagainya 3. Dimestikan memakai apron yang bersih.

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

Usahawan Muda
Noor Aini usahawan roti

LESEN PREMIS DARI ASPEK PERANCANGAN
Permohonan-permohonan lesen premis yang diterima melibatkan beberapa kategori premis seperti berikut:1. Rumah Kedai 2. Bangunan Pejabat 3. Bangunan Industri 4. Kompleks Beli-Belah 5. Rumah Kediaman 6. Tanah Kosong 7. Kawasan rezab Kerajaan seperti jalan, parit, pencawang elektrik, sekolah, taman permainan dsb 8. Am

ANTARA roti dan kek beraneka jenis yang diusahakan oleh Noor Aini Abdullah di sekitar Pekan Sik Kedah.

SIK 23 April – Mungkin ramai tidak sanggup melepaskan jawatan bergaji tetap, apatah lagi ketika berada di kampung halaman sendiri semata-mata untuk menjalankan perniagaan khususnya pada zaman kemelesetan ekonomi. Perkara ini bagaimanapun berbeza dengan seorang bekas lepasan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Noor Aini Abdullah, 28, dari Kampung Sungai Semiar, Jeneri, di sini, yang sanggup meninggalkan jawatan berstatus pengurus untuk menghadapi cabaran lebih besar iaitu membuka kedai roti dan kek. Pemegang Ijazah Bio-Teknologi itu berkata, sebelum ini, dia pernah memegang jawatan pengurus akaun di sebuah koperasi di bandar ini sebelum menyertai sebuah yayasan sebagai pengurus projek tetapi kemudiannya beralih ke bidang perniagaan pada 2007. Menurut Noor Aini, dia tidak menyesal meninggalkan jawatan berkedudukan tinggi itu kerana selain menyahut seruan kerajaan untuk menambah jumlah usahawan di kalangan bumiputera, bidang perniagaan diceburinya ternyata membuahkan hasil cukup memberangsangkan. Menyewa sebuah kedai kecil di Stesen Bas Sik, Noor Aini menjalankan operasi kedai roti dan kek atas jenama Srikanis yang ternyata mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai.

RUMAH KEDAI
1. Premis yang digunakan merupakan bangunan perdagangan yang telah diluluskan. 2. Tapak permainan adalah dizonkan sebagai zon perdagangan bagi kawasan 93.24 km. Persegi (36 batu persegi) atau lainlain kawasan yang pelan susun aturnya telah diwartakan. 3. Jenis-jenis perdagangan yang dipohon mestilah mengikut Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) Bandaraya /Perbandaran. Sebagai contoh, aktiviti menjual perabot (termasuk bertukang kayu secara kecil-kecilan tidak melebihi 185 m.p (2,000 k.p luas lantai). Sila rujuk kepada Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) Bandaraya /Perbandaran.
MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

”Saya memulakan perniagaan dengan modal RM15,000 termasuk membeli ketuhar, mesin pengadun dan sebagainya dengan mendapat kerjasama Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) serta FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan). ”Saya belajar membuat roti dan kek daripada rakan-rakan sewaktu di Unimas dan mengikuti kursus di Kolej Komuniti di sini, ditambah dengan kreativiti sendiri untuk mencuba sesuatu resepi,” katanya ketika ditemui di sini, baru-baru ini. Dengan dibantu dua pekerja, Noor Aini memberitahu, dia bukan sekadar menjual produk keluarannya itu di gerai tersebut, malah menjadi pembekal tetap roti daging dan pizza di sekolah-sekolah sekitar daerah Sik, Baling dan Sungai Petani dan Yan. ”Syukur kerana setakat ini saya menerima tempahan roti daging dan pizza untuk sekolahsekolah sebanyak 1,000 biji sehari. ”Produk keluaran saya khususnya roti daging cukup disukai tetapi bagi menjaga kualiti, saya mengeluarkannya mengikut tempahan kerana ia tidak boleh disimpan lama,” tambahnya yang mendapat galakan daripada suami, Noor Azman Othman. Selain itu, kata Noor Aini, dia menjual biskut dan kuih tradisional seperti baulu dan sebagainya. ”Sambutan baik, selain roti daging dan pizza, biskut, kuih tradisonal dan kek menarik minat ramai mengikut musim. ”Contohnya, pada musim cuti sekolah, saya menerima banyak tempahan kek untuk majlismajlis perkahwinan yang diadakan pada ketika itu,” katanya. Noor Aini berkata, keluaran kedainya itu dijual pada harga berpatutan mengikut jenis iaitu dari serendah 80 sen hingga RM1.50 untuk roti dan RM15 hingga RM70 untuk kek. ”Cadangan saya tentulah untuk membesarkan perniagaan dan saya akan tingkatkan lagi usaha bagi mencapai matlamat tersebut,” katanya. Bagi mereka yang berminat untuk membuat tempahan, boleh menghubungi Noor Aini menerusi talian 019-5932049.

4. Tidak terdapat binaan/tambahan tanpa izin di premis yang dipohon iaitu:Tambahan tetap atau sementara di bahagian hadapan, belakang atau sisi bangunan. Tambahan tingkat bangunan (additional floor). Tambahan di atas bumbung rata (flat roof). Tambahan kajang (awning) dan kanvas. Penutupan ruang kosong (void) dan ruang udara (airwell). Pecahan lantai atau dinding pemisah (party wall). Jika ada binaan/tambahan seperti di at as, perlu dikemukakan permohonan perancangan secara lengkap dengan detil kepada Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan. Tidak mempunyai kabin/kontena yang ditempatkan di bahagian hadapan, belakang atau sisi bangunan.

BANGUNAN PEJABAT
1. Premis
yang digunakan merupakan bangunan perdagangan/pejabat yang diluluskan. 2. Tapak perniagaan/perdagangan adalah dizonkan sebagai zon perdagangan bagi kawasan 93.24 km. Persegi (36 batu persegi) atau lain-lain kawasan yang pelan susun aturnya telah diwartakan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

Izwan penternak berjaya

3. Jenis-jenis perdagangan yang dipohon mestilah mengikut Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) Bandaraya Kuala Lumpur 1980, kecuali terdapat polisi yang dikeluarkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur bagi sesuatu aktiviti perdagangan yang memerlukan kelulusan penukaran kegunaan bangunan. Contohnya, bagi perniagaan seperti rumah urut, kelab malam, disko, rumah tumpangan dan lainlain aktiviti yang perlu dikawal hendaklah dirujuk untuk kelulusan Jawatanku asa Perancang Bandar di Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan terlebih dahulu. 5. Aktiviti perniagaan tidak menyalahi kegunaan lantai premis perdagangan yang diluluskan atau tidak melanggar syarat dalam Perintah Pembangunan. Contohnya, ruang/tingkat yang dikhaskan untuk tempat letak kegunaan bagi lain-lain kegunaan seperti mencuci dan mengilap kereta, stor, restoran atau disko.

Mohd. Izwan Samani lebih rela bergelumang dengan kambing daripada kerja makan gaji. – UTUSAN/ NORZAINURA ABDUL MAJID

BATU PAHAT 19 Mei – Minat yang mendalam dalam bidang penternakan dan pertanian mengubah kehidupan Mohd. Izwan Samani, 27, apabila kini menjadi penternak dan petani yang berjaya.

Disebabkan minat itu, beliau sanggup menamatkan pengajian dalam bidang Kejuruteraan Awam dan Kaji Ukur ketika berada di tahun dua untuk „terjun‟ dalam bidang pertanian.
Katanya, bidang tersebut menjanjikan kepuasan dan pendapatan lumayan serta bertepatan dengan sikapnya yang tidak mahu bekerja makan gaji atau berada di bawah pengawasan orang lain. Pengorbanannya itu ternyata tidak sia-sia dan mendapat sokongan sepenuhnya daripada keluarga yang banyak membantu serta memberinya semangat untuk berjaya. Bahkan kini, Mohd. Izwan boleh berbangga kerana dianggap berjaya dalam bidang tersebut dan merupakan salah seorang belia tani contoh bagi masyarakat setempatnya. Katanya, beliau bermula menternak lembu dengan modal RM28,000 sejak enam tahun lalu melibatkan sebanyak 32 ekor dengan bantuan dan sokongan keluarga juga adik-beradiknya.

BANGUNAN INDUSTRI
1. Premis yang digunakan merupakan bangunan perusahaan/industri yang diluluskan. Dizonkan sebagai zon industri. 2. Jenis industri yang dipohon mestilah mengikut KaedahKaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) 3. Aktiviti perdagangan yang dipohon di premis industri

mestilah mendapat kelulusan perancangan terlebih dahulu. Contohnya, aktiviti restoran atau kedai runcit perlulah dirujuk kepada Jawatankuasa Perancangan Bandar di Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan untuk mendapat kelulusan Perintah Pembangunan. 4. Tidak terdapat binaan/tambahan tanpa izin di premis yang dipohon iaitu:Tambahan tetap atau sementara di bahagian hadapan, belakang atau sisi bangunan.

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

“Saya memang minat dalam bidang penternakan dan pertanian, saya terfikir bila saya habis belajar saya dapat diploma dan saya akan bekerja di bawah pengawasan orang lain. “Itu yang membuatkan saya nekad untuk berhenti dan teruskan dengan minat saya,”
ujarnya kepada Utusan Malaysia di sini, barubaru ini. Kemudian, katanya, beliau pulang ke kampungnya di Parit 4, Sri Dayong Mukim 18, Sri Medan di sini untuk memulakan bidang penternakan di tanah milik keluarga berkeluasan 2.4 hektar. Daripada 32 ekor lembu beliau berjaya membiakkannya menjadi 80 ekor dua tahun kemudian, katanya. Namun, menurutnya, disebabkan ternakan lembu memerlukan kawasan yang luas maka kesemua lembu itu dijual dan hasil jualan itu digunakan untuk membeli kambing biri-biri bulu halus. “Untuk memelihara kambing, saya telah mengeluarkan modal sebanyak RM45,000 untuk kandang kambing dan kira-kira RM70,000 untuk membeli baka kambing sebanyak 80 ekor,” katanya. Di samping menternak kambing, Izwan juga menternak 80 ekor ayam kampung dan mengusahakan tanaman kontan seperti 120,000 pokok ubi, 13,000 keladi dan keledek juga 700 pokok pisang di tanah seluas 5.6 hektar. Selain pengalamannya, dia turut menimba ilmu dengan mengikuti kursus menternak di Institut Haiwan Ayer Hitam sebelum memulakan projek ternakannya. “Selain itu, saya sentiasa mencari pengalaman dan belajar dari mereka yang telah berjaya,” katanya.

Tambahan tingkat bangunan (additional floor). Tambahan di atas bumbung rata (flat roof). Tam bahan kajang (awning) dan kanvas. Penutupan ruang kosong (void) dan ruang udara (airwell). Pecahan lantai atau dinding pemisah (party wall). Jika ada binaan/tambahan seperti di atas, perlu dikemukakan permohonan perancangan secara lengkap dengan detil kepada Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan. Tidak mempunyai kabin/kontena yang ditempatkan di bahagian hadapan, belakang atau sisi bangunan.

KOMPLEKS BELI-BELAH
Aktiviti perniagaan yang dijalankan mestilah di ruang perdagangan yang telah diluluskan. Contohnya seperti ruang kedai, restoran, mini pawagam, pameran dsb. Ruang-ruang seperti laluan awam, ruang tangga, lif, lobi dan kaki lima adalah tidak dibenarkan kecuali telahpun mendapat kelulusan Perintah Pembangunan atau kelulusan/polisi yang dikeluarkan oleh Datuk Bandar.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

RUMAH KEDIAMAN
1. Premis yang digunakan merupakan bangunan kediaman yang
telah diluluskan (kelulusan Perintah Pembangunan) untuk penukaran kegunaan kepada perdagangan.

2. Premis kediaman yang terletak di zon perdagangan adalah tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan perancangan samada bersifat sementara atau pun tetap. 3. Premis yang telah diluluskan secara sementara mestilah masih terpakai tempoh sah Perintah Pembangunannya dalam Perintah samada dalam tempoh setahun atau pun lima tahun dan mematuhi kesemua syarat-syarat Pembangunan.

MUKA SURAT

UNDANG-UNDANG KECIL
– MAJLIS BANDARAN

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Kerajaan Tempatan 2005 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan 2005 Undang-Undang Kecil Taman 2005 Undang-Undang Kecil Vandalisme 2005 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian 2005 Undang-Undang Kecil Tandas Awam 2005 Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam 2005 Undang-Undang Kecil Penjaja Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan 2007 Undang-Undang Kecil Pemungutan Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap 2007 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian 2007 Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya 2007 Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 2007 Undang-Undang Kecil Iklan 2007 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing 2007 Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber 2007 Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan 2007 Undang-Undang Kecil Krematorium 2007 Undang-Undang Kecil Pasar 2007 Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen 2007 Undang-Undang Kecil Kolam Renang 2007 Undang-Undang Kecil Hotel 2007 Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian 2007 Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama 1992

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

AKTIVITI YANG DIBENARKAN 1. Aktiviti utama ataupun core business pusat siber dan kafe‟ siber adalah dihadkan kepada aktiviti penyebaran dan mendapatkan maklumat melalui internert sahaja. Kegiatan-kegiatan lain adalah tidak dibenarkan sama sekali khususnya berbentuk hiburan seperti berikut : o o o o o Permainan video; Perjudian; Mengakses dan muat turun gambar-gambar lucah; Muzik (pipe music); dan Penjualan bahan-bahan bercetak khususnya yang mengandungi unsur-unsur negatif.
Gambar hisan

PERMOHONAN LESEN PUSAT SIBER
TAKRIFAN 1. PUSAT SIBER – Premis berlesen yang menyediakan kemudahan komputer untuk melayari internet 2. KAFE’ SIBER – Premis berlesen yang menyediakan

2. Pengusaha hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan tiada sebarang aktiviti kurang sihat berlaku di pusat siber dan kafe‟ siber. MASA OPERASI 1. 8.00 pagi hingga 12.00 tengah malam sahaja. 2. Pengunjung di bawah umur 12 tahun hanya dibenarkan mengunjungi pusat siber dan kafe‟ siber sehingga pukul 10.00 malam sahaja. HAD UMUR PENGUNJUNG 1. Dibuka kepada pengunjung berumur 12 tahun ke atas. Walaubagaimanapun, mereka yang berumur di bawah 12 tahun dibenarkan dengan ditemani oleh ibu bapa ataupun penjaga. Pelajar yang berpakaian seragam sekolah adalah dilarang memasuki pusat siber dan kafe‟ siber.

kemudahan komputer untuk melayari internet serta menjual makanan dan minuman kepada pelanggan.

PELESENAN 1. Tertakluk kepada Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe‟ Siber atau lain-lain undang-undang kecil yang difikirkan sesuai oleh PBT 2. Lesen yang dikeluarkan oleh PBT hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Lesen akan dibatalkan jika syarat-syarat yang dinyatakan dalam garis panduan ini tidak dipatuhi.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

PENGURUSAN 1. Pengurusan hendaklah secara profesional oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang ini.

TINDAKAN KE ATAS PREMIS PERNIAGAAN PUSAT SIBER DAN KAFE’ SIBER

2. Pekerja rakyat asing adalah tidak dibenarkan bekerja. 3. Pengusaha tidak dibenarkan untuk mengambil pekerja di bawah umur lapan belas tahun. 4. Pengusaha hendaklah mempunyai pekerja yang mencukupi setiap masa bagi mengawasi setiap aktiviti di pusat siber dan kafe‟ siber tersebut. 5. Pengusaha dilarang mempamerkan iklan tanpa lesen yang dikeluarkan oleh PBT.

LOKASI 1. Dibenarkan beroperasi di pusat-pusat membeli belah atau di tingkat bawah rumah kedai dan kedai pejabat. Keadaan premis perlulah terbuka dengan sistem pencahayaan yang terang dan penggunaan cermin gelap adalah dilarang.

Tindakan menutup premis perniagaan pusat siber dan kafe‟ siber akan dijalankan jika pengusaha pusat siber dan kafe‟ siber didapati melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam garis panduan ini.

2. Bagi peniaga pusat siber dan kafe‟ siber yang telahpun menjalankan perniagaan sebelum garis panduan ini dikeluarkan maka kelonggaran boleh diberikan untuk membenarkan pusat siber dan kafe‟ siber beroperasi di premis ataupun tempat sedia ada tanpa perlu berpindah ke tingkat bawah bangunan. 3. Kedudukan komputer bagi tujuan melayari internet hendaklah berasingan daripada aktiviti sampingan yang lain dan ia hendaklah diletakkan dalam ruang yang terbuka iaitu tidak berbilik dan tidak berpintu. 4. Tidak dibenarkan beroperasi berhampiran dengan kawasankawasan sensitif seperti masjid, rumah ibadat dan lain-lain kawasan yang dirasakan tidak wajar oleh pegawai pelesenan. Jarak minima yang dibenarkan sekurang-kurangnya 500 meter daripada kawasan tersebut.

PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN ROKOK 1. Penjualan minuman keras dan rokok adalah dilarang sama sekali. 2. Pelanggan juga adalah dilarang untuk membawa masuk sebarang minuman keras dan rokok daripada luar. BUTIRAN PELANGGAN 1. Pengusaha hendaklah menyediakan buku rekod kemasukan pelanggan bagi disemak oleh pihak berkuasa pada bila-bila masa. LAWATAN PEMERIKSAAN PREMIS 1. Pegawai Majlis dikehendaki menjalankan pemeriksaan ke atas premis yang dilesenkan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

Pendapatan Jamil, Peladang Jaya RM52,000 sebulan

2. Maklumat mengenai nama, no.kad pengenalan, jawatan, tarikh pemeriksaan dan tandatangan pegawai pemeriksa hendaklah dicetak di belakang lesen dan perlu diisi oleh pegawai yang menjalankan pemeriksaan.

KEBERSIHAN PREMIS 1. Pengusaha hendaklah mengambil perhatian ke atas aspekaspek kebersihan dengan menyediakan kemudahan tong sampah dan tandas awam yang mencukupi. 2. Premis hendaklah menepati syarat-syarat penggunaan dan kelulusan bangunan yang telah ditetapkan dan sebarang pengubahsuaian ke atas bangunan hendaklah mendapat kelulusan daripada PBT terlebih dahulu.

MOHD. Shahrul Daud (kiri) bersama pemenang Anugerah Nelayan Muda Jaya Peringkat Kebangsaan 2009, Mohd. Zolquanain Ismail di Melaka, semalam.

MELAKA 13 Ogos – Para penerima anugerah sempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan 2009 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC) di sini hari ini membuktikan slogan pertanian adalah perniagaan sememangnya tepat. Melalui bidang pertanian, mereka bukan sahaja dapat menikmati kehidupan yang lebih baik malah pendapatan bulanan juga mencecah lima angka. Penerima Anugerah Peladang Jaya Lelaki Peringkat Kebangsaan 2009, Jamil Saimon, 45, dari Kampung Tuan Seh, Tanjung Sedili, Kota Tinggi berkata, dia tidak pernah menyangka penglibatannya dalam bidang pertanian selama ini akan mendapat pengiktirafan. Pengusaha tanaman kelapa sawit, keladi putih, pisang dan lengkuas yang turut menceburi ternakan lembu dan ikan itu berkata, segalanya bermula secara kecil-kecilan untuk membuktikan pertanian adalah satu perniagaan. “Saya tidak pernah terfikir akan menerima anugerah ini setelah 20 tahun berkecimpung dalam bidang ini,” katanya yang belajar setakat tingkatan tiga. Melihat peluang yang besar dalam bidang itu, bapa enam orang anak itu berkata, dia mula mengembangkan sayap perniagaan dengan menyediakan perkhidmatan pengangkutan lori, jentera, traktor, bot, alatan ladang dan pemprosesan kulit lembu. Menurutnya, hasil penat lelah selama ini berbaloi apabila dia kini menikmati pendapatan bersih kira-kira RM52,000 sebulan.

GARIS PANDUAN PUSAT CYBER & CYBER CAFÉ
1.

Pekerja asing tidak dibenarkan bekerja di pusat Siber dan Cyber Café.

2. Aktiviti utama pusat siber dan cyber café adalah dihadkan kepada aktiviti penyebaran dan mendapatkan maklumat melalui internet sahaja. 3. Aktiviti berbentuk hiburan sama sekali tidak dibenarkan. 4. Masa beroperasi dihadkan kepada pukul 12 tengah malam sahaja.Manakala bagi pengunjung dibawah umur 18 tahun, mereka dibenarkan mengunjungi pusat tersebut sehingga pukul 10 malam sahaja serta ditemani oleh ibubapa atau penjaga. 5. Pelajar yang berpakaian seragam sekolah adalah dilarang memasuki pusat siber dan cyber cafe. 6. Pusat siber dan cyber café hanya dibenarkan beroperasi di tingkat bawah bangunan, keadaan premis perlulah terbuka dengan sistem pencahayaan yang terang dan penggunaan cermin gelap adalah dilarang. 7. Kedudukan komputer bagi tujuan melayari internet hendaklah berasingan daripada aktiviti sampingan yang lain dan ia hendaklah diletakkan dalam ruang yang terbuka iaitu tidak berbilik dan berpintu. 8. Pusat siber dan cyber café tidak dibenarkan beroperasi berhampiran dengan kawasankawasan sensitif seperti masjid dan lain-lain kawasan yang dirasakan tidak wajar oleh pegawai lesen. 9. Penjualan minuman keras dan rokok adalah dilarang sama sekali di pusat siber dan cyber café. 10. Pelanggan juga adalah dilarang membawa masuk sebarang minuman keras dan juga rokok daripada luar. 11. Pengusaha hendaklah menyediakan buku rekod kemasukan pelanggan bagi disemak oleh pihak berkuasa pada bila-bila masa.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

“Untuk berjaya saya berpegang pada tiga prinsip dalam perniagaan iaitu jangan menyusahkan orang, jangan boros dan jangan kedekut,” katanya. Jamil berkata demikian ketika ditemui selepas menerima anugerah daripada Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merasmikan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2007 di MITC di sini hari ini. Hadir sama, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Noh Omar dan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam. Para pemenang anugerah menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai RM15,000. Sementara itu penerima Anugerah Peladang Jaya Wanita Peringkat Kebangsaan 2009, Siti Noraini Markom, 47, dari Tanjung Sepat, Selangor berkata, walaupun gembira, dia sedih kerana arwah ibu bapanya yang menjadi pendorong utama tidak sempat melihat kejayaannya itu. “Namun saya tetap bertuah kerana dapat berkongsi perasaan ini bersama dengan suami, Mohd. Nor Sukimi, 48, dan empat orang anak. “Sesungguhnya pengorbanan masa mereka tidak ternilai sehinggakan mereka juga berminat mewarisi perniagaan ini,” katanya yang mengusahakan tanaman ubi kayu, keledek dan pisang. Malah produk keluarannya kini berjaya menembusi pasaran luar negara antaranya Australia, Amerika Syarikat (AS) dan Hong Kong. Usahawan tersebut yang memperoleh pendapatan bersih sebanyak RM38,000 sebulan, berkata, dia kini memperluaskan lagi projek pertaniannya dengan tanaman kelapa sawit pula. Bagi Peladang Muda Jaya Peringkat Kebangsaan 2009, Mohd. Shahrul Daud, 26, dari Kulim, anugerah tersebut memberi semangat kepadanya untuk membesarkan lagi perusahaan lembu daging, lembu tenusu, kelapa sawit, nanas, cili dan ternakan keli agar lebih berdaya saing pada masa hadapan. “Pengiktirafan ini akan memberi motivasi kepada saya untuk menceburi bidang baru yang dirasakan sesuai dengan permintaan semasa. “Wang RM15,000 yang saya menangi hari ini akan digunakan sebagai modal pelaburan dalam perusahaan baru yang dapat melonjakkan nama ke peringkat global,” katanya yang memperoleh pendapatan bersih kira-kira RM14,000 sebulan.

12. Pengusaha pusat siber mengambil perhatian ke diwajibkan menyediakan mencukupi dan sempurna

dan cyber café juga hendaklah atas aspekaspek kebersihan dan kemudahan tong sampah yang serta tandas awam.

13. Menyediakan notis larangan i) Merokok

ii) Pakaian seragam sekolah iii) Notis waktu operasi

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN LESEN PERNIAGAAN
1. Dilarang meletakkan sebarang peralatan atau barang-barang di kaki lima. 2. Dilarang menimbulkan kacauganggu kepada lalulintas dan persekitaran. 3. Dilarang membiarkan binatang seperti anjing berkeliaran di dalam bangunan /premis. 4. Sampah-sampa h perniagaan hendaklah diuruskan sendiri dan dibuang ke tempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya 5. Diwajibkan Menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna ( MGB 240 Liter / MGB 660 Liter ) bagi premis perniagaan . 6. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan / premis. 7. Memastikan susunatur barang-barang di dalam bangunan / premis teratur dan tidak menghalang laluan / pergerakan pekerja. 8. Menyediakan „First-Aid‟ yang dibahagian yang bersesuaian. lengkap dan ditempatkan

9. Menyediakan bendera negeri / kebangsaan. 10. Memaklumkan kepada pihak Majlis Bandaraya sekiranya telah berpindah, ditukar / tidak lagi menjalankan perniagaan. 11. Mematuhi syarat-syarat / arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN KEDAI MAKAN / PENGENDALIAN MAKANAN
1.

Diwajibkan menyediakan tong sampah yang sempurna dan mencukupi. Sampah- sampah hendaklah dimasukkan ke dalam beg plastik dan diikat dengan rapi dan kemas supaya tidak bertaburan.

2. Pengendalian makanan dan para pekerja dimestikan menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan suntikan TAB / CHOLERA setiap tahun. 3. Dilarang menggunakan peralatan yang retak, sumbing atau rosak. 4. Menyediakan alat pemegang makanan yang mencukupi. 5. Dilarang menggunakan surat khabar / bahan bercetak bagi menutup /membungkus makanan. 6. Menutup semua bahan mentah / bermasak dengan penutup yang bersesuaian. 7. Dilarang membuang sisa makanan di dalam longkang. 8. Memakai pakaian yang bersih dan kemas serta apron (alas dada), tutup kepala dan tuala tangan. 9. Pastikan kuku dipotong pendek dan bersih serta jari-jari tidak mempunyai sebarang luka kecederaan.

MUKA SURAT

10. Dilarang merokok semasa menyediakan makanan. 11. Tangan hendaklah dicuci dengan sabun selepas ke tandas. 12. Memasang alat perangkap lalat. 13. Memasang papan tanda seperti „Dilarang Merokok‟. 14. Mematuhi syarat-syarat / arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa darisemasa ke semasa. 15. Premis makanan dilarang dari dijadikan sebagai tempat penginapan. 16. Lesen Perniagaan hendaklah dipamerkan di premis perniagaan.

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN LESEN PERINDUSTRIAN
1.

Mematuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Jabatan Teknikal yang lain seperti Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Bomba dan Jabatan Keselamatan Pekerja.

2. Dilarang melepaskan sebarang effluen / bahan berjadual ke dalam longkang tanpa dineutralkan terlebih dahulu. 3. Membuat landskap yang bersesuaian di sekitar premis. 4. Memaklumkan sebarang pertambahan pengeluaran kilang / bangunan kepada Majlis Bandaraya. 5. Memastikan pengendalian makanan bagi kantin mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan. 6. Para pekerja hendaklah dibekalkan dengan alat pelindung yang sesuai seperti „Ear Plug‟ dan penutup hidung. 7. Bahan „Thinner‟ dan lain-lain bahan kimia hendaklah berasingan dari bahanbahanlain. 8. Mematuhi syarat-syarat / arahan yang dkeluarkan oleh pihak berkuasa darisemasa ke semasa. 9. Diwajibkan Menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN LESEN BENGKEL KERETA
1.

Dilarang meletakkan barang peralatan atau barang-barang di kaki limabangunan / premis.

2. Dilarang menimbulkan kacauganggu kepada lalu lintas dan persekitaran. 3. Dilarang membiarkan binatang seperti anjing berkeliaran di dalam bangunan /premis. 4. Sampah-sampah perniagaan hendaklah diuruskan sendiri dan dibuang ke tempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya. 5. Diwajibkan menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna. 6. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan / premis. 7. Memastikan susunatur barang-barang di dalam bangunan / premis teratur dan tidak menghalang laluan / pergerakan pekerja. 8. Menyediakan „First Aid‟ yang lengkap dan ditempatkan di bahagian yang bersesuaian. 9. Dilarang membuang minyak ke dalam longkang atau manamana saliran air. 10. Menyediakan bekas untuk menyimpan minyak terpakai dan melupuskan ke tempat yang sesuai kepada syarikat yang mengendalikan kitar semula. 11. Menyediakan bendera negeri / kebangsaan. 12. Memaklumkan kepada pihak Majlis Perbandaran sekiranya telah berpindah / tidak lagi menjalankan perniagaan. 13. Mematuhi syarat-syarat / arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SALUN GUNTING RAMBUT
1.

Mengumpul rambut pelanggan yang telah digunting dan dimasukkan ke dalam karung plastik atau yang seumpamanya.

2. Mensucihamakan (Sterlization) semua peralatan yang digunakan samada secara gelombang mikro ( Mikrowave) dan lain-lain dengan bahan kimia (Dettol / Lysol). 3. Menyediakan tuala yang secukupnya untuk pelanggan – Penggunaan semula sebelum dicuci dilarang sama sekali. 4. Semua pekerja hendaklah menjalani pemeriksaan doktor setiap tahun. 5. Pekerja hendaklah mencuci tangan setiap kali sebelum dan selepas kerja mengunting dan mendandan. 6. Sampah-sampah perniagaan hendaklah diuruskan sendiri dan dibuang ke tempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya. 7. Memastikan susunatur barang-barang di dalam bangunan premis teratur dan tidak menghalang laluan / pergerakan pekerja. 8. Menyediakan „First Aid‟ yang lengkap dan ditempatkan di bahagian yang bersesuaian. 9. Menyediakan bendera negeri / kebangsaan. 10. Memaklumkan kepada pihak Majlis Bandaraya sekiranya telah berpindah / bertukar hakmilik / tidak lagi menjalankan perniagaan. 12. Mematuhi syarat-syarat / arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Majlis Bandaraya dari semasa ke semasa. 13. Diwajibkan Menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna.

MUKA SURAT

SYARAT-SYARAT PERNIAGAAN DI GERAI PASAR
1.

KEBERSIHAN : Membersihkan gerai dan kawasan kawasan sekitarnya pada setiap terutama selepas waktu perniagaan. gerai masa

i.

ii.

Memastikan semua jenis sampah / hasil buangan dari perniagaan dimasukkan ke dalam karung plastik dan dibuang ke dalam tong sampah.

iii. Sampah yang telah diikat di dalam karung plastik dikumpulkan di satu tempat yang boleh diambil oleh Kontraktor yang dilantik oleh Majlis Bandaraya pada masa yang ditetapkan ( Sila pastikan masa dengan Kontraktor Pemungut sampah bagi mengelakkan orang ramai (selain peniaga) ) menjadikan tempat mengumpul sampah pasar sebagai tempat pelupusan sampah awam. iv. Diwajibkan Menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna. 2. GERAI-GERAI : i. Dilarang menyewakan atau membenarkan orang lain menjalankan perniagaan di pasar yang di tawarkan. Dilarang mengubahsuai dan menyambung mana-mana bahagian gerai dan Bangunan.

ii.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

iii. Hendaklah menggunakan ruang di gerai sahaja dan tidak menyebabkan Halangan ke atas laluan dan kemudahankemudahan awam di sekitar Kawasan pasar. Iv. Gerai ayam (peniaga yang menjual ayam) hanya dibenarkan menjual ayam Sahaja.Tidak dibenarkan sama sekali menyembelih dan memproses ayam Di dalam pasar.

3. KEMUDAHAN TEMPAT LETAK KERETA : i. Dilarang menggunakan petak letak kereta untuk kenderaan perniagaan (lori, Van dan lain-lain) kecuali bagi tujuan pemunggahan.

4.

PERATURAN-PERATURAN : i. Hendaklah sentiasa memberikan kerjasama kepada mana-mana Pegawai / Kakitangan Majlis Perbandaran yang menjalankan tugas di gerai-gerai Pasar. Mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan dari semasa ke semasa

ii.

SYARAT-SYARAT HIBURAN DAN TEMPAT HIBURAN - KARAOKE
1.

Tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan Pegawai Perhubungan Pelanggan (GRO) dari kalangan wanita atau pondan.

2. Kecerahan cahaya hendaklah melebihi 300 lux sewaktu beroperasi dan tiada sebarang lampu warna dibenarkan di pasang dipremis. 3. Tidak dibenarkan sebarang sekatan atau bilik khas selain dibuat dari cemin dengan ketelusan cahaya lebih 70 % tanpa langsir atau cermin gelap. 4. Waktu operasi dari jam 10.00 pagi hingga jam 12.00 malam sahaja. 5. Kanak-kanak dibawah umur 18 tahun tidak dibenarkan memasuki mana-mana pusat karaoke tanpa disertai ibu-bapa atau penjaga yang sah. 6. Tidak menimbulkan sebarang kacauganggu dari segi bunyi atau persekitaran. 7. Premis mempunyai gantian udara yang baik,pembinaan premis,system pendawaian elekrik dan lain-lain memenuhi kehendak Jabatan Teknikal yang berkaitan. 8. Menyediakan peralatan „First Aid‟ yang lengkap. 9. Menjaga kebersihan pada setiap masa dan menyediakan alat kemudahan untuk membuang sampah yang sempurna dan mencukupi.Hiburan lucah atau ganas dilarang sama sekali. 10. Dilarang mana-mana orang yang tidak berpakaian sopan termasuk pekerja emasuki atau berada di dalam premis. 11. Tidak dibenarkan orang mabuk memasuki atau berada di dalam premis. 12. Pekerja Islam tidak digalakkan. 13. Dilarang menghisap roko atau bahan seumpamanya di dalam premis. Sila pasang papantanda „Dilarang Merokok‟ di premis. 14. Diwajibkan Menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna. 15. Mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran dari semasa ke semasa.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

GARIS PANDUAN PERUSAHAAN SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG
1.

Garis panduan ini terpakai hanya untuk species Aerodramus fuciphagus ( Edible – nest Swiftl t ) dan Aerodramus maxima ( Black – nest Swiftlest ).

2. Perusahaan sarang burung layang – layang di kawasan perumahan, peranginan, kawasan dikunjungi orang ramai dan tempat awam lain adalah dilarang. 3. Perusahaan hanya dibenarkan di kawasan tanah pertanian sahaja, kecuali sekiranya pengusaha ingin menjalankan sama aktiviti pemprosesan, maka dibenar diusahakan di kawasan zon industri ringan. 4. Jarak bangunan burung layang – layang hendaklah tidak kurang daripada 100 meter daripada sempadan tanah yang dikira daripada „building line‟ ke sempadan tanah tersebut. 5. Bagi pembinaan bangunan baru, had tinggi bangunan berkenaan adalah tidak melebihi 5 tingkat. 6. Jenis bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan(heritage) adalah dilarang sama sekali untuk dimajukan sebagai bangunan burung layang – layang. 7. Lantai bangunan dan dinding (bahagian bawah) hendaklah dibina dari bahan yang kalis / tebat air supaya kerja – kerja pencucian menjadi mudah dan pencemaran bahan – bahan yang menyerap dapat dielakkan. 8. Semua bangunan hendaklah dilengkapi pemadam api mengikut keperluan dan dengan alat

PANDUAN USAHAWAN -LESEN PIHAK KUASA TEMPATAN

SYARAT – SYARAT JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT.
1. Setiap pengusaha adalah dilarang membina kolam atau tangki air di atas bangunan berkenaan bagi tujuan merendahkan suhu dan kawalan kelembapan dalam bangunan. 2. Kawasan persekitaran dan dalaman bangunan hendaklah sentiasa bersih terutama daripada najis – najis burung. 3. Penggunaan perakam bunyi adalah dilarang sama sekali. 4. Diwajibkan Menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna. 5. Perlu mendapatkan sokongan daripada Jabatan Kesihatan, Jabatan Pehilitan & Jabatan Haiwan.

MUKA SURAT

IKLAN

PENDAFTARAN EPEROLEHAN Cara Memohon Senarai Dokumen diperlukan Tempoh Pemerosesan

ePEROLEHAN KONTRAK DI HUJUNG JARI ANDA…

PROSEDUR PENDAFTARAN PEMBEKAL MELALUI ePEROLEHAN

Pengenalan
Apa itu ePerolehan? ePerolehan ialah satu sistem perolehan elektronik yang membolehkan pembekal menjual barangan atau perkhidmatan kepada kerajaan melalui internet. Ia merupakan sistem perolehan elektronik yang menghubungkan komuniti pembeli dan penjual bersamasama di dalam persekitaran yang selamat dan terjamin. ePerolehan juga membolehkan para pembekal mendaftar atau memperbaharui pendaftaran mereka dengan Kementerian Kewangan menerusi internet. Pembekal dapat menghantar permohonan dan memeriksa status permohonan menerusi ePerolehan. Sistem ini akan mewujudkan interaksi di antara kerajaan dengan pembekal melalui pertukaran maklumat tanpa kertas dan transaksi secara online. Sebagai seorang usahawan sudah tentu anda bercita-cita untuk berniaga dengan kerajaan atau agensi-agensi kerajaan. Berniaga dengan kerajaan bererti anda ingin menjual atau membekal barangan atau perkhidmatan perniagaan anda kepada kerajaan atau agensiagensi kerajaan. Untuk menjual atau membekal produk atau perkhidmatan perniagaan kepada kerajaan atau agensi-agensi kerajaan, syarikat anda perlu mendaftar dengan Unit Pendaftaran, Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan. Oleh kerana perkembangan teknologi internet semakin canggih, maka Kementerian Kewangan telah mengujudkan satu sistem perolehan elektronik yang membolehkan para pembekal mendaftar atau membaharui pendaftaran mereka dengan Kementerian tersebut melalui internet. Ini bermakna segala proses pendaftaran sama ada mendapatkan borang permohonan atau menghantar permohonan untuk mendaftar dengan Kementerian Kewangan semuanya boleh dibuat melalui internet. Sistem perolehan elektronik melalui internet tersebut dinamakan sistem eperolehan yang boleh digunakan melalui laman web eperolehan yang diujudkan oleh Kementerian Kewangan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – DAFTAR EPEROLEHAN

Bakeri sentuhan moden
Oleh Amirul Hizani Badrul Hisham

Daripada perencah serba guna, kuih cincin dan mi kering hinggalah mufin berkarakter, pusat beli-belah Jusco Bukit Raja, Klang, Selangor, dipenuhi produk asas tani bumiputera baru-baru ini.

Commerce Dot Com adalah syarikat yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia untuk membangun, menyelenggara dan mengurus sistem ePerolehan. ePerolehan merupakan salah satu projek di bawah Kerajaan Elektronik. Sistem ePerolehan yang dibangunkan hasil daripada kerjasama di antara Commerce Dot Com dengan Kerajaan adalah berasaskan teknologi canggih yang menggunakan kaedah-kaedah yang terbaik untuk mengaut kelebihan maksima yang disediakan oleh ekonomi digital baru.

Faedah ePerolehan Kepada Pembekal
Faedah-faedah yang dapat dinikmati oleh pembekal melalui ePerolehan adalah : Pembekal tidak perlu membina dan menyelenggara suatu sistem perdagangan elektronik yang kompleks. Perkhidmatan ePerolehan akan menyediakan para pembekal dengan penyelesaian perdagangan elektronik yang lengkap dan canggih, dengan jaminan keselamatan yang tinggi. ePerolehan akan merendahkan halangan kos bagi memulakan perniagaan dan mempercepatkan penggunaan perdagangan secara elektronik.

SALAH

sebuah

gerai

yang

menjadi

tumpuan para pengunjung.

SESEKALI menikmati bahulu bakar panas atau mencicip keenakan jeli kelapa muda ketika membelibelah, seronoknya bukan kepalang. Disebabkan produk asas tani sering mendapat sambutan hangat daripada masyarakat setempat, AEON CO. (M) Bhd. dengan kerjasama Jabatan Pertanian telah menganjurkan Promosi Produk Tempatan Asas Tani di pusat belibelah Jusco Bukit Raja, Klang, Selangor baru-baru ini. Promosi yang berlangsung selama seminggu itu membawakan lebih 50 produk industri asas tani yang diusahakan oleh 35 pengusaha bumiputera dari seluruh negara. Antara syarikat yang dipilih untuk menjayakan promosi tersebut ialah Terinai Sdn. Bhd. dari Perlis yang memasarkan kordial buah-buahan, Jabatan Pertanian Kedah yang mewakili produk pengusaha tempatan, YNR Multi Enterprise dari Pulau Pinang yang memasarkan perencah serba guna, Wak Tunot Enterprise dan Sazzie Enterprise dari Johor serta Rizani's Food Industries dari Melaka.

Pendaftaran Pembekal dengan Kementerian Kewangan
Mulai 6 Oktober 2000, semua pendaftaran baru dan pembaharuan pendaftaran pembekal bagi barangan dan perkhidmatan dengan Kementerian Kewangan akan dilaksanakan secara online menggunakan sistem ePerolehan. Oleh itu mulai tarikh tersebut Kementerian Kewangan tidak akan lagi menerima borang permohonan pendaftaran secara manual (menggunakan borang) sama ada yang dihantar secara pos atau datang sendiri ke Kementerian Kewangan. Walaubagaimanapun, Kementerian Kewangan masih memerlukan dokumen sokongan fizikal dikemukakan kepada mereka bagi tujuan pengesahan sebelum sesuatu permohonan itu dapat diluluskan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – DAFTAR EPEROLEHAN

Tidak ketinggalan pengusaha kerepek, Sri Ayunie dari Perak, IR Dyna Food Industries dari Negeri Sembilan, pengusaha bahulu Jurifah Kadis dari Selangor, pengusaha kuih cincin dan mi kuning kering, Elles Dusuah dari Labuan, Jiewa Enterprise dengan produk Herba Peria, Mona Cordial,

Dengan terlaksananya ePerolehan, Kementerian Kewangan telah menetapkan dasar baru iaitu mewajibkan semua pembekal yang ingin berdaftar dengan Kementerian Kewangan berdaftar dengan ePerolehan. Borang pendaftaran ePerolehan ini boleh deperolehi sama ada di kaunter pendaftaran Kementerian Kewangan ataupun boleh di download di laman web ePerolehan iaitu http://www.eperolehan.com.my/. Borang yang diisi hendaklah dikemukakan bersama-sama dokumen sokongan yang perlu dihantar kepada Kementerian untuk pengesahan.

Proses Kelulusan
MUFIN mini, coklat dan kek cawan antara produk yang dijual dan menarik perhatian pengunjung

Semua permohonan pendaftaran baru dan pembaharuan pendaftaran pembekal barangan dan perkhidmatan akan diproses oleh kementerian Kewangan dengan menggunakan sistem ePerolehan. Kelulusan bagi sesuatu permohonan adalah berdasarkan kepada polisi yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan hanya Kementerian Kewangan mempunyai kuasa untuk melulus atau menolak sesuatu permohonan.

Nurie Lekor, Amidlina Enterprise pengusaha Herba Mas Cotek, Sayyidah Enterprise dengan produk roti Arab, Nuraim dan Nandong Sdn. Bhd. dengan produk Nata De Coco dari Kuala Lumpur. Selain produk kuih tradisional seperti bahulu, biskut kelapa, keropok lekor, aneka kerepek, promosi kali ini lebih meriah dan agak berlainan dengan kemunculan produk-produk bakeri sentuhan moden penuh kreatif daripada D' Flowers Cake. Menampilkan kek fondant dan mufin artistik untuk golongan dewasa, D' Flowers Cake turut memasarkan pelbagai mufin moden karakter kartun buat si kecil. Si kecil pasti terhibur melihat Cinderella, Doreomon, Kitty Cat, Ultraman, Spiderman, bas mini, basikal, kapal terbang 'bersantai' di atas kek. Kek-kek indah yang dipersembahkan di situ menjadikan setiap pengunjung bagai ditarik 'magnet' untuk singgah kerana tertarik dengan sentuhan eksklusif daripada D' Flowers Cake. Berada di lokasi jualan terutama pada hari terakhir benar-benar membuatkan pengunjung teruja. Ini disebabkan hampir kesemua pengusaha menjual pada harga runtuh dengan potongan harga sebanyak 50 hingga 70 peratus.

Sistem ePerolehan akan hanya memberi akses kepada pegawaipegawai tertentu di Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan bagi menjalankan tugas-tugas memproses, mengesahkan dan meluluskan sesuatu permohonan pendaftaran. Commerce Dot Com hanya terlibat dalam membekalkan sistem ePerolehan yang digunakan oleh Kementerian Kewangan.

Bayaran Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan dan Commerce Dot Com
Mulai 6 Oktober 2000, semua pendaftaran baru dan pembaharuan pendaftaran pembekal barangan dan perkhidmatan dengan Kementerian Kewangan akan dikenakan bayaran seperti berikut :RM450.00 bagi tempoh dua (3) tahun RM10.00 bagi pendaftaran dan duti setem. Bayaran boleh diterima sama ada dalam bentuk Draft bank, Wang Pos atau Cek , Kad Kredit (Visa / Master) dan Tunai, atau secara “Kredit Terus‟ melalaui mana-mana cawangan Maybank. Bayaran hendaklah dibuat kepada Commerce Dot Com Sdn. Bhd.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – DAFTAR EPEROLEHAN

Bagi Nurul Hidayah Ab. Latif, 25, pengusaha jeli kelapa dari Negeri Sembilan, promosi yang dijalankan antara AEON dan Jabatan Pertanian banyak mendatangkan manfaat kepada pengusaha bumiputera. "Secara tidak langsung, acara jualan ini menjadi medan antara pengusaha untuk menjalinkan hubungan dan bertukar-tukar fikiran," ujarnya yang turut memasarkan pes gulai lemak cili padi dan makanan dingin beku.

Adakah Anda Mempunyai Melaksanakan Pendaftaran Menggunakan ePerolehan?

Pilihan Secara

Untuk Online

Mulai 6 Oktober 2000, Kementerian kewangan tidak akan lagi menerima borang permohonan pendaftaran secara manual (menggunakan borang). Semua pendaftaran dengan Kementerian Kewangan akan dilaksanakan secara online. Anda mempunyai pilihan sama ada mengisinya sendiri atau mendapatkan perkhidmatan daripada syarikat yang menawarkan perkhidmatan Data Entry.

Memasukkan data dengan sendiri menggunakan ePerolehan
Sekiranya pembekal memilih pilihan ini, pembekal perlu mengisi data sendiri menggunakan komputer dengan sambungan internet. "Jusco antara lokasi yang sesuai untuk menembusi pasaran luar kerana para pengunjungnya terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat," ujar Lizawati Alimad, 25, dari Labuan yang mempromosikan kuih cincin dan mi kuning. Promosi jualan tersebut merupakan program usahasama antara AEON dan agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian yang dijalankan setiap tahun di beberapa lokasi terpilih. "Melalui program ini, seramai 250 pengusaha bumiputera yang terdiri daripada usahawan asas tani berpeluang memasarkan produk mereka di cawangan-cawangan Jusco yang terpilih," kata Pengurus Tugas-tugas Khas, Jabatan Perhubungan Korporat AEON Co. (M) Bhd., Fansuri Alias. Tanpa meminggirkan pengusaha bumiputera, Fansuri menjelaskan, niat murni kedua-dua belah pihak harus dihargai kerana matlamat promosi juga selaras dengan kempen AEON untuk memelihara alam sekitar dengan menggalakkan aktiviti pengurangan pembebasan karbon dioksida yang menjadi penyumbang utama kepada pemanasan global Bagi pembekal-pembekal yang tidak mempunyai komputer, mereka boleh menggunakan komputer yang disediakan oleh Commerce Dot Com yang ditempatkan di Kaunter Pendaftaran. Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan di Tingkat Bawah, Blok 9, Kompleks Kerajaan, Jalan Duta, Kuala Lumpur.

Memasukkan data melalui perkhidmatan Data Entry Agency menggunakan ePerolehan
Pembekal juga boleh mendapatkan perkhidmatan daripada manamana syarikat yang memberi perkhidmatan Data Entry bagi memasukkan data permohonan menggunakan sistem ePerolehan. Untuk pilihan ini, pembekal dikehendaki mendapatkan borang pendaftaran dengan Kementerian Kewangan melalui lama web ePerolehan. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan dan kemukaan borang tersebut terus kepada agensi terlibat. Sila rujuk ke laman web ePerolehan bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan Data Entry Agency. Langkah yang boleh diambil adalah seperti berikut: Sekiranya anda memilih untuk mengisi data sendiri, apa yang perlu anda lakukan? ePerolehan ada menyediakan panduan atau bantuan bagi membantu pembekal mengisi borang-borang yang terdapat di dalam sistem.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – DAFTAR EPEROLEHAN

PEMBEKALAN PAKAIAN

Pembekal boleh mendapatkan bantuan sama ada: Menggunakan online help yang terdapat di setiap skrin ePerolehan, Mempelajari cara-cara mengisi borang-borang tersebut melalui Web Based Training yang boleh diperolehi secara percuma melalui laman web ePerolehan, atau Menghadiri latihan yang dikendalikan oleh Commerce Dot Com. Latihan ini akan dikenakan bayaran. Borang permohonan untuk mengikuti latihan boleh diperolehi melalui laman web ePerolehan.

KUALA LUMPUR SHA'S COLLECTION Lot 2.03, Tingkat 1, Medan Mara, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur Tel : 603 - 2691 4762 Fak : 603 - 2691 6203 Pengendali SHARIFFA ZAINAB SYED WADZID ALI 012 - 290 9292 PERKHIDMATAN Rekaan dan Jahitan pakaian Seragam, Jaket, Seragam Sekolah dan Seragam Korporat

Panduan Mengisi Permohonan Pendaftaran Secara Online Disini dijelaskan dengan ringkas tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi meneruskan pendaftraran dengan melakukan pendaftaran sendiri: 1. Anda perlu melayari laman http://www.eperolehan.com.my/ web ePerolehan.

2. Setelah mendapat akses kepada laman web ini, anda perlu klik pada perkataan Enter dan anda akan di bawa ke skrin seterusnya. 3. Di skrin seterusnya, klik pada log ePerolehan. 4. Anda akan di bawa kepada skrin utama ePerolehan. Skrin utama ePerolehan akan memaparkan tiga menu utama iaitu Layari Katalog Produk, Pendaftaran Pembekal dan Log Masuk kad Pintar. 5. Untuk melaksanakan pendaftaran, anda perlu klik pada menu Pendaftaran Pembekal. 6. Setelah itu, anda akan di bawa skrin Login ID. Untuk mendapatkan Login ID, anda perlu mengisi semua maklumat asas syarikat anda. Setelah proses ini selesai, anda akan dibekalkan dengan Login ID. 7. Sistem ePerolehan akan membantu anda bagi meneruskan permohonan anda seterusnya. 8. Anda perlu mengisi semua maklumat yang diperlukan dan selepas itu, Skrin Constractor Registration Application akan memaparkan status bagi setiap seksyen sebagai Completed. 9. Setelah semua maklumat diisikan, anda perlu klik pada butang Declaration. Anda perlu mencetak borang Declaration dan menandatanganinya serta meletakkan cop syarikat di atas borang berkenaan. Dengan menyempurnakan proses di atas tamatlah proses pendaftaran secara online dengan menggunakan sistem ePerolehan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – DAFTAR EPEROLEHAN

Peringatan : i. Anda perlu mengemukakan Borang Declaration, Borang Pendaftaran ePerolehan dan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan kepada Kementerian Kewangan. Untuk mengetahui status permohonan anda, anda hanya perlu Login di skrin pendaftaran pembekal dengan menggunakan Login ID yang dicipta semasa mengemukakan permohonan. Anda akan mengetahui pada masa itu juga bila-bila masa. iii. dapat

ii.

Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyan dengan syarat-syarat dan peraturan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan, sila hubungi :

Unit Pendaftaran Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Kompleks Kementerian Kewangan Precint 2, Blok Utara, Tingkat Bawah Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62592 Putrajaya Tel : 03-8882 3000

Perbendaharaan Malaysia Sabah Kementerian Kewangan Malaysia Tingkat 2, Rumah Persekutuan Jalan Mat Salleh 88592 Kota Kinabalu Sabah Tel : 088-243 993 Perbendaharaan Malaysia Sarawak Kementerian Kewangan Malaysia Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar 93592 Kuching Sarawak

ATAU rujuk kepada pusat perkhidmatan eperolehan yang terdekat

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN – DAFTAR EPEROLEHAN

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN / PEMBAHARUAN

KELEBIHAN / FAEDAH Eperolehan menyokong kesemua jenis perolehan Kerajaan : Kontrak Pusat Tender Kontrak Kementerian Pembilan Terus Sebut Harga Ciri-ciri utama sijil digital: Bukti Keaslian Sulit & Persendirian Intergriti Data Tidak boleh dinafikan

Permohonan atas talian (online) PEMOHON Hantar borang pengisytiharan dan dokumen sokongan kepada Kementerian Kewangan

Pengesahan Pegawai Kewangan

Melalaui system eperolehan, pembekal dapat: Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses membeli dan menjual menerusi kitaran perolehan yang diautomatisikan Mempermudahkan proses dan pengendalian serta mengurangkan kos operasi dan pentadbiran Mempertingkatkan peluang perniagaan di pasaran yang lebih meluas Menambahkan peluang perniagaan di pasaran glokal Menikmati kemudahan pembayaran secara elektronik (EFT) yang lebih cepat dan efisyen

Permohonan diproses KEMENTERIAN KEWANGAN

Keputusan Dimaklumkan melalui eperolehan

Penghantaran Sijil Pendaftaran Kepada pembekal

PEMOHON

Sedia membuat transaksi dengan Agensi Kerajaan

ePEROLEHAN KONTRAK DI HUJUNG JARI ANDA…
MUKA SURAT

KURSUS CARA MENGENDALI

PENGENALAN Program ini akan memahirkan anda dalam penggunaan sistem ePerolehan terutama kepada mereka yang terlibat dalam sektor pembekalan dan perkhidmatan kerajaan (Lesen Kementerian Kewangan Malaysia) kerana sistem ini adalah merupakan satusatunya saluran tunggal perolehan kerajaan bagi semua medium pembelian Kerajaan terutama Pembelian Terus dan Kontrak Pusat. Ia di kendalikan secara 4 fasa dimana fokus kami bertumpu kepada Pendaftaran Pembekal, Mykatalog, Pembelian Kerajaan secara online (Pembelian Terus) dan Program Intensif bagi memastikan anda akan sentiasa releven dengan perkembangan arus digital Kerajaan. KANDUNGAN Apakah sistem ePerolehan? Siapakah yang patut berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia melalui sistem ePerolehan? Jenis-jenis pendaftaran dan bayaran yang perlu dijelaskan Langkah-langkah untuk berstatus „enable‟ Modul-modul Perolehan kerajaan di dalam 26 Kementerian Prosedur yang terlibat di dalam perolehan kerajaan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang enable Peranan MyeP kad / Mykad eP Peranan Mykatalog di dalam perolehan Kerajaan Proses aliran kerja atas talian SIAPA PERLU HADIR Pemilik syarikat / Pembekal Kerajaan. Bakal kontraktor bekalan & perkhidmatan (bakal pesara / VSS, Eksekutif pembekalan, siswazah / bakal pekerja). Pengusaha yang ingin mempelbagaikan bidang perniagaan kepada bidang pembekalan dan perkhidmatan. Individu yang ingin membuka perniagaan Pusat Perkhidmatan ePerolehan (Pusat ePSP). YURAN PENYERTAAN Pendaftaran ePerolehan Yuran RM550.00 ( 1 hari ) Katalog elektronik / Mykatalog Yuran RM550.00 ( 1 hari) Pembelian Kerajaan online Yuran RM550.00 ( 1 hari ) Program Intensif Yuran RM950.00 ( 2 hari ) (Penginapan + RM100.00) (Mykatalog & Pembelian Kerajaan Online) FAEDAH DAN MANAFAT 1. Mengakses dan mendaftar melalui sistem ePerolehan dengan Kementerian Kewangan. 2. Prosedur pendaftaran melalui sistem ePerolehan dan membolehkan syarikat berstatus‘100% enable’ kepada 26 Kementerian yang telah berstatus 'enable'. 3. Menggunakan portal Mykatalog sebagai medium pengiklanan yang berkesan, mudah dan murah. 4. Prosedur melulus katalog (CMS), webhosting, kategori dan tempoh. 5. Penggunaan MyeP kad / Mykad eP dalam transaksi secara online. 6. Hubung kait antara Mykatalog dalam proses Pembelian Terus / Kontrak Pusat. 7. Memahami aliran kerja dan proses didalam modul Pembelian Terus (pengesahan pesanan kerajaan, pesanan penghantaran dan invois). PENGENDALI PROGRAM AIDAQ Services Corp. Sdn Bhd merupakan satu-satunya perunding yang mengendalikan Pusat Perkhidmatan ePerolehan (ePSP) yang telah dilantik oleh Syarikat Commerce Dot Com Sdn Bhd bagi menyediakan perkhidmatan yang berkaitan sistem ePerolehan dan diiktiraf serta dilesenkan sebagai Tenaga Perunding (ePerolehan Certified Trainer) melalui ‘outsourcing program’ yang berkonsep ‘smart partnership’ dalam pembelajaran yang melibatkan sistem ePerolehan kepada pembekal / Kontraktor kerajaan.

AIDAQ SERVICES CORP. SDN BHD Lot 2.22A, Tingkat 1 , Medan MARA, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur. Fax : 603-271 000 26

“Pada masa itu, saya langsung tak terfikir untuk terlibat dalam bidang glamor ini,” katanya.

Nyaris kena lelong
Oleh DEWI ABDUL RAHMAN Bekas personaliti RTM, Azilah Akashah baru dapat memiliki kereta idaman selepas 19 tahun bekerja.

Ibu kepada lima orang anak ini berpendapat pengalaman di RTM sangat berharga kerana di situlah beliau mempelajari banyak asam garam kehidupan. “Kalau nak diikutkan mungkin saya dah pun bercerai-berai macam sesetengah personaliti televisyen lain. Dunia glamor banyak dugaannya. “Mereka tak peduli kita dah berkahwin atau belum. Ada sahaja yang nak mengambil kesempatan. Syukur saya dapat bertahan hingga sekarang. Sebagai pengacara Selamat Pagi Malaysia, banyak kenangan yang dikumpul Azilah. Selain mengetahui banyak perkara baru, beliau juga berpeluang menemuramah ramai manusia ternama termasuk penyanyi, Datuk Siti Nurhaliza, anak bekas Presiden Afrika, Nelson Mandela dan bekas Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Dr. Siti Zaharah Sulaiman. Hampir muflis Bosan dengan corak kerja di bank yang tidak fleksibel, Azilah mencuba nasib di sebuah syarikat hartanah walaupun sebenarnya beliau tiada pengalaman langsung dalam bidang itu. “Hasilnya, imbuhan yang saya terima setiap bulan lebih daripada apa yang saya peroleh semasa bekerja di bank,” ujarnya. Dalam masa yang sama, Azilah mengambil kursus Diploma Hartanah di UiTM selama tiga tahun. Sebelum itu, Azilah sudah pun memiliki diploma dalam bidang perhotelan dan katering. “Projek pertama saya ialah menjual hartanah bernilai RM78,000 di Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada tahun 1990. “Pada masa itu, komisen yang dapat pun sedikit sahaja berbanding sekarang iaitu kira-kira 25 peratus daripada harga yang dijual berbanding 40 peratus kini. “Sejak itu, saya terus serius dalam bidang ini. Alhamdulillah, rezeki saya ada. Walaupun sukar dan ada naik turunnya dalam perniagaan, tapi saya tabah,” ujarnya.

WANITA berbintang Pisces ini membuka Qasha Butik kerana minatnya terhadap fesyen.

LIMA tahun adalah tempoh yang disasarkan personaliti televisyen yang kini menjadi usahawan, Azilah Akashah, untuk meletakkan dirinya sebagai broker hartanah wanita berjaya di negara ini. Azilah, 47, kini merupakan pemilik Azilah Properties Sdn. Bhd. dan Qasha Butik. Beliau juga pernah menjadi pengacara Selamat Pagi Malaysia dan pembaca berita sambilan di RTM selama 13 tahun. Namun, gadis kampung dari Siputeh, Batu Gajah, Perak ini memberitahu, permulaan hidupnya biasa-biasa sahaja. “Saya bukan berasal daripada keluarga orang kaya. Saya masih ingat lagi, pertama kali menjejakkan kaki di kampus Universiti Teknologi Mara Shah Alam, hanya bantal dan selimut yang saya bawa,” imbau beliau. Selepas tamat pengajian, Azilah bekerja di sebuah bank selain mencuba nasib menjadi pembaca berita televisyen secara sambilan.

“Saya bukan berasal daripada keluarga orang kaya. Saya masih ingat lagi, pertama kali menjejakkan kaki di kampus Universiti Teknologi Mara Shah Alam, hanya bantal dan selimut yang saya bawa,” imbau beliau.

Memandangkan kebanyakan agensi hartanah didominasi kaum lelaki, ia secara tidak langsung menyemarakkan lagi azam Azilah untuk merealisasikan misi hidupnya itu. “Jarang-jarang sekali kita mendengar wanita Melayu menjadi ejen hartanah berdaftar di negara ini. Itulah yang membuat saya mahu terus bersaing. “Apa yang penting kita jangan separuh hati melakukan kerja. Kalau nak, kena buat betul-betul. Kena ingat, nak berjaya bukan senang,” katanya.
Qasha Butik adalah perniagaan kedua Azilah. “Nama Qasha Butik diilhamkan daripada nama ayah saya sendiri,” katanya tanpa dipinta. “Hubungan kami anak-beranak memang sangat baik. Kalau ada apa-apa, ayah akan cari saya dulu. Masa dia sakit pun dia masih datang melawat saya di sini. Ayah suka memerhati, walaupun dia tak tunjuk tapi saya tahu dia sayangkan saya,” kenangnya. Terletak di Bandar Baru Bangi, Qasha Butik menawarkan pelbagai pilihan pakaian wanita dan lelaki termasuk tudung, baju kurung dan baju Melayu yang eksklusif. “Saya sukakan fesyen dan gemar menjahit walaupun kekurangan masa. Saya juga suka memanjakan diri di spa. “Jadi, apa salahnya saya buka perniagaan sendiri berdasarkan minat saya itu,” ujar Azilah.

Menubuhkan Azilah Properties pada tahun 2001, tiada istilah berpatah ke belakang dalam hidupnya. Menurut Azilah, untuk memasuki pasaran hartanah, seseorang itu harus tahu dengan siapa mereka berurusan dan juga berusaha membina jaringan kerja yang baik. “Syarikat tak boleh iklankan hartanah yang hendak dijual beli sembarangan kerana terikat dengan undangundang. Jadi kita perlu pandai cari rangkaian kerja,” terang Azilah. Bagaimanapun, Azilah akur dengan dugaan dalam perniagaan. Tiga tahun selepas beroperasi, Azilah Properties mula menghadapi masalah hutang. “Pihak bank hampir nak lelong syarikat saya kerana tak bayar hutang. Tiada bank lain yang nak tolong. Dalam akaun syarikat memang tak ada sesen pun lagi. “Kawan-kawan pula banyak yang menjauhkan diri. Masa itu barulah saya tahu siapa kawan dan siapa lawan. “Tapi saya bukan jenis yang senang mengalah. Saya terus berusaha untuk menyelamatkan hasil titik peluh saya. Dan saya bersyukur kerana Tuhan masih membuka ruang di hadapan saya. “Masa itu ada seorang rakan yang bekerja di sebuah bank membantu meluluskan pembiayaan semula hutang saya walaupun nama saya telah disenaraihitamkan,” kata wanita berbintang Pisces ini. Qasha Butik Selama tiga tahun pertama itulah dirinya kerap dirundung masalah yang besar. Setelah meneliti kelemahan dan kekurangan teknik perniagaan, beliau bangkit dengan wawasan baru. “Walaupun banyak rintangan yang dilalui, saya masih bertahan. Malah, bukan mahu cakap besar, saya baru sahaja membeli kereta idaman saya. Itu pun setelah 19 tahun bekerja,” bicaranya sambil melirik pada sebuah kereta Mercedes Benz di perkarangan pejabatnya di Bandar Baru Bangi, Selangor.

AZILAH Properties dibina atas titik peluk Azilah dan hampir diisytiharkan muflis suatu ketika dahulu

saya bukan jenis yang senang mengalah. Saya terus berusaha untuk menyelamatkan hasil titik peluh saya. Dan saya bersyukur kerana Tuhan masih membuka ruang di hadapan saya

DEFINISI PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA

IKLAN

DEFINISI PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA

(Diluluskan untuk Diguna pakai oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan pada 9 Jun 2005)

1.0 1.1

RASIONAL DEFINISI STANDARD BAGI PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA
Pada masa ini, definisi umum bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) belum lagi diperkenalkan di Malaysia. Pelbagai agensi mendefinisikan PKS mengikut kriteria masing-masing biasanya berdasarkan jumlah jualan tahunan, bilangan pekerja sepenuh masa atau dana pemegang saham sebagai penanda aras. Tambahan pula, definisi sedia ada lebih tertumpu kepada PKS di sector perkilangan. Langkah memperkenalkan dan menerima pakai definisi standard bagi PKS akan memudahkan lagi usaha mengenal pasti kewujudan PKS di semua sektor, sekali gus membolehkan penggubalan dasar, pelaksanaan program pembangunan dan penyediaan bantuan teknikal dan kewangan untuk PKS dilaksanakan secara lebih berkesan. Langkah ini turut memudahkan lagi pemantauan prestasi sector PKS dan sumbangannya kepada ekonomi. Pada 9 Jun 2005, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan telah meluluskan definisi umum bagi PKS di semua sektor ekonomi untuk diguna pakai oleh setiap Kementerian dan Agensi Kerajaan yang terlibat dalam pembangunan PKS, di samping institusi kewangan. Maklumat terperinci mengenai Majlis ini adalah di Lampiran 1.

1.2

1.3

2.0 2.1

LIPUTAN DEFINISI PKS DI MALAYSIA
Bagi liputan dan penggunaan yang lebih luas, definisi PKS adalah berdasarkan dua kriteria, iaitu:

2.1.1 Bilangan pekerja; atau 2.1.2 Jumlah jualan tahunan. Oleh itu, suatu perusahaan akan diklasifikasikan sebagai PKS jika ia memenuhi sama ada definisi bilangan pekerja atau jumlah jualan tahunan.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

2.2

Definisi tersebut adalah digunakan bagi sektor berikut:

2.2.1 Pertanian Asas; 2.2.2 Perkilangan (termasuk asas tani); 2.2.3 Perkhidmatan Berkaitan Perkilangan (PBP); dan 2.2.4 Perkhidmatan (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2.3 Bagi tujuan ketekalan dan pembandingan data sektor, definisi kerja bagi PKS dalam perlombongan dan kuari serta pembinaan berdasarkan definisi PKS di sektor perkhidmatan perenggan 3.3 dibawah). antara sektor adalah (seperti

2.4

Bagi memastikan pembandingan data daripada pelbagai sumber dan mempermudah proses pengharmonian data mengenai PKS daripada pelbagai penyedia statistik, pengklasifikasian aktiviti ekonomi adalah berdasarkan kod Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia 2000 (MSIC 2000). Senarai aktiviti ekonomi bagi pelbagai sektor adalah di Lampiran 2.

2.5

Senarai definisi PKS berikut adalah tidak terhad dan boleh dipinda atau ditambah oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan keadaan operasi dan perniagaan.

3.0
3.1

DEFINISI PKS YANG DILULUSKAN
Sektor Pertanian Asas

Definisi Umum 3.1.1 Perusahaan kecil dan sederhana dalam sektor pertanian asas adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 50 orang atau jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM5 juta. Definisi Khusus 3.1.2 Perusahaan mikro dalam sektor pertanian asas adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang atau jumlah jualan tahunan kurang daripada RM200,000; 3.1.3 Perusahaan kecil dalam sektor pertanian asas adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa antara 5 hingga 19 orang atau mempunyai jumlah jualan tahunan antara RM200,000 hingga kurang daripada RM1 juta; dan 3.1.4 Perusahaan sederhana dalam sektor pertanian asas adalah perusahaan yang mempunyai jumlah pekerja sepenuh masa antara 20 hingga 50 orang atau jumlah jualan tahunan antara RM1 juta hingga RM5 juta.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

3.2

Sektor Perkilangan (termasuk Asas Tani) dan PBP

Definisi Umum 3.2.1 Perusahaan kecil dan sederhana dalam sektor perkilangan (termasuk asas tani) dan sektor PBP adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang atau jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta.

Definisi Khusus 3.2.2 Perusahaan mikro dalam sektor perkilangan (termasuk asas tani) dan sektor PBP adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang atau jumlah jualan tahunan kurang daripada RM250,000; Perusahaan kecil dalam sektor perkilangan (termasuk asas tani) dan sektor PBP adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja antara 5 hingga 50 orang atau jumlah jualan tahunan antara RM250,000 hingga kurang daripada RM10 juta; dan Perusahaan sederhana dalam sektor perkilangan (termasuk asas tani) dan sektor PBP adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa antara 51 hingga 150 orang atau jumlah jualan tahunan antara RM10 juta hingga RM25 juta. Sektor Perkhidmatan (termasuk Maklumat dan Komunikasi) Teknologi

3.2.3

3.2.4

3.3

Definisi Umum 3.3.1 Perusahaan kecil dan sederhana dalam sektor perkhidmatan (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 50 orang atau jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM5 juta.

Definisi Khusus 3.3.2 Perusahaan mikro dalam sektor perkhidmatan (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang atau jumlah jualan tahunan kurang daripada RM200,000; Perusahaan kecil dalam sektor perkhidmatan (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa antara 5 hingga 19 orang atau jumlah jualan tahunan antara RM200,000 hingga kurang daripada RM1 juta; dan Perusahaan sederhana dalam sektor perkhidmatan (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) adalah perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa antara 20 hingga 50 orang atau jumlah jualan tahunan antara RM1 juta hingga RM5 juta.

3.3.3

3.3.4

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

Bersediakah Usahawan kita menghadapi AFTA?
Wujudkan konsortium hadapi AFTA Mahu tidak mahu para usahawan harus bersedia membuat pilihan. Meneruskan atau mengundurkan diri. Persediaan untuk bersaing itu perlu. PELAKSANAAN Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN bakal menyaksikan sejumlah 70 peratus usahawan kecil bumiputra yang kebanyakan memiliki modal niaga kurang daripada RM50,000 hingga RM100,000 akan gulung tikar kerana gagal bersaing dengan para usahawan dari negara jiran contohnya Thailand, Indonesia mahupun Filipina yang akan menawarkan barang keluaran mereka dengan harga yang lebih murah tetapi berkualiti.

3.4

Jadual di bawah merumuskan definisi PKS yang diluluskan berdasarkan bilangan pekerja sepenuh masa:
Pertanian Asas Perkilangan (termasuk Asas Tani) dan PBP Perkhidmatan (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) Kurang daripada 5 orang pekerja Antara 5 hingga 19 orang pekerja orang pekerja Antara 20 hingga 50orang pekerja

Sektor Saiz

Mikro

Kurang daripada 5 orang pekerja

Kurang daripada 5 orang pekerja Antara 5 hingga 50 orang pekerja

Kecil

Antara 5 hingga 19 orang pekerja Antara 20 hingga 50 orang pekerja

Sederhana

Antara 51 hingga 150

3.5

Kajian Biro Pembangunan IKS, Dewan Usahawan Muda Bumiputra Malaysia (BEPIDUMBM) selama enam bulan mendapati kesan daripada pembukaan sebuah pasar besar borong runcit mendapati jumlah hasil perniagaan usahawan kecil bumiputra di sekitar 50 kilometer telah merosot sehingga 70 peratus memandangkan tawaran yang disediakan oleh gedung borong besar runcit tersebut jauh lebih murah daripada harga yang didapati oleh usahawan kecil bumiputra dan pihak pembekal sendiri. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan, lamakelamaan pengusaha bumiputra tersebut akan gulung tikar dan lenyaplah lagi seorang usahawan bumiputra dalam bidang tersebut.
Tambahan pula usahawan IKS bumiputra tertinggal jauh dari aspek perniagaan mereka melalui internet ataupun tidak mengetahui istilah K-ekonomi, e-dagang dan sebagainya merupakan masalah besar kepada mereka untuk terus bertahan dalam perniagaan yang mereka ceburi sekarang. Perniagaan usahawan kecil bumiputra yang dijangkakan terjejas teruk jika AFTA dilaksanakan 2003 nanti ialah seperti perniagaan runcit, restoran, peralatan,pejabat, perikanan, perkakasan, komputer dan sebagainya yang mana barang keluaran dari negara pesaing tersebut akan jatuh lebih murah dan menarik lagi.

Jadual di bawah merumuskan definisi PKS yang diluluskan berdasarkan jumlah jualan tahunan:
Perkhidmatan Sektor Pertanian Asas Perkilangan (termasuk Asas Tani) dan PBP Kurang daripada RM250,000 Antara RM250,000 hingga kurang daripada RM10 juta Antara RM10 juta hingga RM25 juta Antara RM1 juta hingga RM5 juta (termasuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi) Kurang daripada RM200,000 Antara RM200,000 hingga kurang daripada RM1 juta

Saiz

Mikro

Kurang daripada RM200,000 Antara

Kecil

RM200,000 hingga kurang daripada RM1 juta

Sederhana

Antara RM1 juta hingga RM5 juta

MUKA SURAT

Dari muka surat sebelah

4. 0
Oleh yang demikian, pihak BEPI-DUMBM mencadangkan kepada usahawan bumiputra yang ingin menjadikan bidang keusahawanan sebagai teras utama ekonomi mereka semasa kedatangan AFTA 2003 nanti hendaklah:* Mencari jalan agar

PENGGUNAAN DILULUSKAN

DEFINISI

PKS

YANG

4.1

Definisi yang diluluskan hendaklah diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat dengan pembangunan PKS. Ini termasuklah Kementerian dan Agensi di peringkat Persekutuan dan Negeri (termasuk badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan), serta institusi kewangan.

usahawanusahawan kecil bumiputra di gabungkan dalam satu konsortium agar mereka boleh bersaing dengan usahawan-usahawan dari negara luar. Contohnya melalui konsortium tersebut mereka boleh mendapatkan harga bahan mentah yang jauh lebih murah kerana konsortium akan membeli barang keperluan terus dari kilang dengan jumlah yang lebih besar dan ini akan menurunkan harga belian jika dibandingkan mereka membeli secara perseorangan dari pembekal yang sama.
* Melantik atau mencari bank yang ``mesra pelanggan'' kerana dengan cara inilah sahaja usahawan kecil bumiputra boleh bersaing dengan usahawan dari luar negara. Contohnya, dari segi mendapatkan modal pusingan daripada dana-dana kerajaan mahupun dana-dana bank sendiri, pihak bank terlalu berhati-hati dan terlalu mengambil masa yang amat panjang untuk melulus atau menolak permohonan pinjaman usahawan kecil bumiputra sehingga mengambil masa dari enam bulan ke setahun. Ini belum tentu lagi usahawan tersebut boleh mendapat pembiayaan mereka dan selalunya permohonan pembiayaan mereka akan ditolak. * Memohon untuk bernaung di bawah Dewan Usahawan yang boleh membantu mereka untuk memasarkan atau mencari peluang mendapatkan projek/tender di luar negara khususnya di negara ASEAN menjelang AFTA 2003, WTO dan Wawasan 2020. * Memohon jasa baik kerajaan supaya di permudahkan barangan keluaran IKS bumiputra dapat dipasarkan melalui gedung-gedung perniagaan besar yang dimiliki oleh usahawan bukan bumiputra di seluruh negara tanpa melalui karenah birokrasi yang sengaja diada-adakan oleh pengusaha bukan bumiputra. * Tidak bergantung sepenuhnya kepada bantuan, sokongan atau subsidi dari kerajaan oleh kerana budaya inilah yang menyebabkan motivasi usahawan bumiputra sentiasa berada di tahap yang paling rendah sekali di banding dengan usahawan bukan bumiputra yang sentiasa bersaing di pasaran terbuka dan global dengan jayanya.

4.2

Skop penggunaan hendaklah, antara lain, meliputi pengumpulan data; penggubalan dasar dan program; dan usaha mengenal pasti status kelayakan PKS bagi bantuan kewangan dan program sokongan. Walau bagaimanapun, syarat kelayakan tambahan boleh dikenakan berdasarkan objektif pembangunan khusus pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan PKS.

4.3

Bagi tujuan pengumpulan data, semua Kementerian, Agensi Kerajaan dan institusi kewangan yang berkaitan hendaklah menyenggara data syarikat dan perniagaan berdasarkan kedua-dua jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja sepenuh masa.

4.3.1 Walau bagaimanapun, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan PKS yang tidak dapat mengumpul dan menyenggara data berdasarkan kedua-dua kriteria tersebut hendaklah memaklumkan kepada Sekretariat criteria yang digunakan, iaitu, sama ada jumlah jualan tahunan atau bilangan pekerja sepenuh masa. 4.4 Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan PKS perlu mengharmonikan prosedur pengumpulan data berasaskan klasifikasi saiz dan sektor seperti di atas. Ini adalah bagi memudahkan pembandingan data antara institusi dan menyediakan statistik bernilai untuk lebih memahami status, isu dan keperluan pembangunan PKS bagi semua sektor.

5.0
5.1

PENGGUNAAN TANDA PENGENALAN UMUM
Bagi tujuan pengesahan dan memudahkan rujukan rentas terhadap semua pangkalan data, semua pihak yang terlibat dalam pembangunan PKS perlu juga menggunakan tanda pengenalan umum, iaitu, nombor pendaftaran perniagaan atau syarikat dalam pengumpulan dan penyelenggaraan data PKS.

Bersambung dimuka surat sebelah

MUKA SURAT

Dari muka surat sebelah

Usahawan IKS bumiputra selalunya `mudah lupa' apabila mereka berada di puncak kejayaan dan menganggap perkara remeh-temeh tidak boleh mengugat prestasi syarikat perniagaan mereka.
Antara perkara remeh-temeh yang dikenal pasti oleh BEPI-DUMBM yang selalu diabaikan oleh pengusaha IKS Bumiputra ialah:Tidak amanah, jujur, telus dan bertanggungjawab dengan perniagaan sendiri. Tidak menjaga kebajikan pekerja dengan sebaik mungkin. Gagal membayar gaji, elaun, KWSP pekerja mengikut jadual. Bertukar gaya hidup dari mengamal sistem kehidupan Islam kepada kehidupan Barat. Terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berhubung kait dengan urusan perniagaan mereka seharian. Mengabaikan soal kualiti produk keluaran mereka dengan sengaja. Tidak mempunyai pasukan R&D yang bertauliah serta mengambil sikap sambil lewa dalam pengurusan kewangan dan pentadbiran syarikat. Mempunyai sikap ego dan berfikiran sempit dalam menghadapi situasi menjelang AFTA 2003. Mempunyai budaya `tunggu dan lihat' barulah mereka mula berfikir untuk mencari peluang yang pada ketika itu sudah terlambat. Kegagalan utama usahawan bumiputra dalam menghadapi persaingan di peringkat global ialah kekurangan ilmu teknologi moden dalam menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi yang setanding dengan keluaran negara luar. Perkara ini mesti diambil berat oleh usahawan bumiputra jika mereka ingin bersaing di pasaran terbuka yang menjanjikan pulangan yang amat lumayan dan jika tidak sebaliknya. Satu lagi kelemahan ketara usahawan bumiputra ialah penggunaan logo atau cap dagangan (paten) yang kurang bernilai komersial dan ala kekampungan juga sudah tentu memberi imej yang negatif kepada barangan edaran mereka di pasaran global. Seperkara lagi yang perlu diambil perhatian segera oleh usahawan bumiputra yang ingin bersaing di Pasaran Global terutamanya menjelang AFTA 2003 ialah kemahiran menggunakan Teknologi Komunikasi & Maklumat (ICTO) dalam memperkenalkan produk keluaran mereka di samping pandai membuat urus niaga dengan pantas dan berkesan

6. 0

SEKRETARIAT MAJLIS PEMBANGUNAN PKS KEBANGSAAN
Untuk mendapat maklumat lanjut, sila hubungi Cik Lim Hsin Ying di 03-2694 7342 atau Cik Juita Jamaluddin di 03-2694 7349.

6.1

6.2

Alamat Sekretariat Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan adalah seperti berikut: Sekretariat Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan d/a Jabatan Kewangan Pembangunan dan Enterpris Tingkat 9, Blok C Bank Negara Malaysia Jalan Dato‟ Onn 50480 Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 1 MAJLIS PEMBANGUNAN PKS KEBANGSAAN MAJLIS PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA KEBANGSAAN 1. Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK) ditubuhkan dalam bulan Jun 2004 sebagai sebuah badan penggubal dasar tertinggi untuk merangka hala tuju dan strategi pembangunan untuk PKS secara menyeluruh dan terselaras di semua sector ekonomi. Objektif MPPK adalah:

2.

2.1.1 Merangka dasar dan strategi secara kasar, termasuk menentukan hala tuju pembangunan PKS di semua sektor secara menyeluruh dan terselaras; dan 2.1.2 Mengawasi dan memberi panduan kepada inisiatif keseluruhan pembangunan PKS untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar dan jangkauan. 3. Kementerian-kementerian dan Agensi-agensi menjadi ahli Majlis terdiri daripada: I. II. III. IV. V. VI. Y.A.B. Perdana Menteri (Pengerusi) Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Menteri Sumber Manusia yang

Bersambung dimuka surat sebelah

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA Dari muka surat sebelah

VII. Menteri Kewangan II
Persoalan di atas perlu diberi perhatian yang serius dan segera oleh masyarakat perdagangan dan perniagaan Malaysia jika mereka ingin terus beroperasi lama selepas pelaksanaan AFTA. Masih belum terlewat untuk membuat pemantauan dan penilaian terhadap kesan AFTA ke atas syrikat dan aktiviti mereka dan seterusnya mengenal pasti serta melaksanakan strategi yang sesuatu bagi menghadapi AFTA ini. Secara ringkas terdapat beberapa strategi yang boleh dilaksanakan bagi menghadapi AFTA.

VIII. Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi IX. X. XI. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Menteri Pelancongan

XII. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah XIII. Menteri Pelajaran XIV. Menteri Pengajian Tinggi XV. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan XVI. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Y.B. Dato‟ Mustapa Mohamed) XVII. Gabenor Bank Negara Malaysia XVIII. Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi XIX. Ketua Pegawai Eksekutif Multimedia Development Corporation

Seorang pengusaha, usahawan boleh mempertingkatkan kualiti dan jenis barang keluaran serta proses pengeluarannya di samping memberhentikan pengeluaran barangan serta proses pengeluaran dan mana-mana aktiviti pengilangan yang tidak menguntungkan akibat daripada pelaksanakan AFTA itu. Mereka juga boleh mengambil langkah untuk menempatkan semula sebahagian atau keseluruhan daripada proses dan aktiviti pengeluaran yang tidak bersaing ke lokasi yang lebih bersaing di negaranegara anggota ASEAN yang lain.
Selain itu, pengusaha juga memantau secara rapi kemungkinan berlakunya perubahanperubahan dalam persekitaran perniagaan dan perdagangan di dalam negara anggota ASEAN. Sejauh manakah persediaan masyarakat perniagaan dan perdagangan bumiputra Malaysia dalam menghadapi era pasca AFTA ini? Usahawan bumiputra sebenarnya ``Boleh Berjaya'' asalkan mereka bekerja lebih kuat dan lebih rajin daripada biasa di samping mempunyai semangat ingin belajar dari kesilapan yang lepas, berpengetahuan dalam e-dagang, K-ekonomi serta celik Teknologi Komunikasi & Maklumat (ICT) dan yang paling penting sekali ialah meletakkan ``Jihad Ekonomi'' sebagai wadah perjuangan mereka dalam memartabatkan bangsa Melayu sebagai model masyarakat Islam di seluruh dunia. Kesimpulan usahawan bumiputra mulai sekarang tidak seharusnya menuding jari mencari kesilapan, kesalahan, mahupun mengemis simpati dalam menuju ke gerbang globalisasi, AFTA 2003, Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) ataupun Wawasan 2020 memandangkan kerajaan yang memerintah sekarang tidak jemu-jemu dari dahulu hingga sekarang berusaha mencari jalan penyelesaian untuk membangunkan ekonomi masyarakat bumiputra khasnya bangsa Melayu ke tahap yang boleh dibanggakan. ``Buktikan... Insyallah Usahawan Bumiputra Sentiasa Boleh''.

4. Bank Negara Malaysia adalah Sekretariat kepada Majlis ini.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

Oleh AZMI ABDUL MALEK utusan IPOH 19 Ogos – Pertumbuhan ekonomi bumiputera masih di tahap rendah berbanding kaum lain sama ada di peringkat domestik mahu pun global disebabkan sikap mereka yang terlalu bergantung kepada projek serta sokongan kerajaan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Ahmad Husni Hanadzlah berkata, selain itu, kegiatan ekonomi bumiputera pula dicemari dengan masalah penjualan lesen, permit, kontrak, tender, saham dan amalan ali baba. „„Keadaan ini amat merugikan bumiputera dan membantutkan usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi mereka,‟‟ katanya kepada Utusan Malaysia di sini, hari ini. Ahmad Husni yang juga Ketua UMNO Bahagian Tambun berkata, usaha membangunkan ekonomi bumiputera bukanlah mudah kerana persaingan sengit daripada pelabur-pelabur kaum lain yang telah lama bertapak. Justeru katanya, mereka perlu melakukan lonjakan paradigma kerana cabaran ekonomi sekarang memerlukan usahawan tulen yang mampu bersaing dan berdikari. „„Pada masa sama, kerajaan hendaklah menyesuaikan dasar, matlamat dan pelaksanaan pembangunan ekonomi bumiputera dengan menekankan pembangunan kualiti bagi melahirkan masyarakat perindustrian dan perdagangan bumiputera yang mampu bersaing di pasaran terbuka menjelang 2020,‟‟ katanya. Beliau juga meminta semua pemimpin politik Melayu di pelbagai peringkat termasuk kerajaan supaya memandang serius terhadap pelbagai usaha yang dijalankan dalam membangunkan ekonomi bumiputera dan menjadikannya sebagai agenda utama mereka. Menurutnya, pelan tindakan tersebut mestilah merangkumi sasaran usahawan, syarikat, modal, ekuiti, sektor ekonomi, hartanah dan profesional bumiputera bagi tahun 2010, 2015 dan 2020.

LAMPIRAN 2

PENGKLASIFIKASIAN AKTIVITI EKONOMI DI PELBAGAI SEKTOR BERDASARKAN MSIC 2000
Pengklasifikasian Aktiviti Ekonomi di Pelbagai Sektor untuk Definisi PKS yang Diluluskan dan Definisi Kerja
Berdasarkan Bahagian dan Keterangan aktiviti ekonomi bagi pelbagai sektor berpandukan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia 2000 (MSIC 2000): i. Pertanian Asas Pertanian, pemburuan dan aktiviti-aktiviti perkhidmatan yang berkaitan Aktiviti perhutanan, pembalakan dan aktiviti perkhidmatan yang berkaitan Penangkapan ikan, operasi penetasan benih dan penternakan ikan; Aktiviti perkhidmatan iringan kepada perikanan ii Pembuatan produk makanan dan minuman Pembuatan produk tembakau Pembuatan tekstil Pembuatan pembersihan dan perwarnaan bulu haiwan Penyamakan dan pembersihan kulit, pembuatan bagasi, beg tangan, pelana dan abah-abah dan kasut Pembuatan kayu dan produk kayu dan gabus kecuali perabut, pembuatan barangan jerami dan bahan jalinan (plaiting materials) Pembuatan kertas dan produk kertas Penerbitan, percetakan dan penerbitan semula media rakaman (recorded media) Pembuatan kok, produk petroleum bertapis dan bahan api nuklear Pembuatan kimia dan produk kimia Pembuatan produk getah dan plastik Pembuatan produk galian bukan logam lain Pembuatan logam asas

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

Bagaimanapun, menurut beliau, ramai kalangan lepasan universiti pada hari ini memandang remeh perusahaan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), berasaskan keluli tahan karat. Sebilangan besar daripada mereka lebih selesa makan gaji bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 petang di syarikat swasta mahupun kerajaan sebaik menamatkan pengajian. “Ini satu kerugian kerana potensi pasaran dan jaminan pulangan lumayan dalam industri ini masih belum dipelopori sepenuhnya oleh kaum Bumiputera. “Ia amat meluas seperti yang kita lihat, pembangunan pesat dilaksanakan di seluruh negara. Daripada 10 premis kedai, satu daripadanya adalah restoran dan dari situ, kita dapat lihat sendiri peluang pasarannya,” katanya. Kegagalan dalam perniagaan yang pernah dialaminya apabila gulung tikar dalam perusahaan menjual perabot dan barangan elektrik, sedikitpun tidak mematahkan semangat Jamhuri untuk terus berusaha. Jamhuri berpendapat, sebagai seorang usahawan dan peniaga yang baru bertapak, kejujuran amat dititikberatkan untuk meraih kepercayaan pelanggan. Beliau percaya, melalui kejujuran, satu perhubungan berpanjangan dapat diwujudkan demi kebaikan bersama. “Pada saya, selain pencapaian melalui syarikat Greatcool, saya menganggap jodoh pertemuan saya dengan pekerja mahupun individu yang terbabit menaikkan Greatcool sebagai rezeki dikurniakan Allah. “Impian saya adalah untuk mendidik anak watan dalam industri ini agar mereka juga boleh menceburi bidang ini yang menjanjikan masa depan cerah jika benar-benar komited mengusahakannya. Jamhuri yang kini mampu menarik nafas lega, bercita-cita memperbanyakkan rangkaian produk keluli tahan karat keluarannya di samping memasarkan jenama Greatcool di luar negara pada masa depan.

Pembuatan produk yang direka daripada logam kecuali jentera dan kelengkapannya Pembuatan jentera (mesin) dan kelengkapan yang t.t.t.l. (tidak terkelas di tempat lain) Pembuatan mesin pejabat, perakaunan dan pengira Pembuatan mesin dan perkakas elektrik yang t.t.t.l. Pembuatan radio, televisyen dan kelengkapan dan peralatan komunikasi Pembuatan instrument perubatan, persisan dan optik, jam tangan dan jam Pembuatan kenderaan bermotor, treler dan semi treler Pembuatan kelengkapan pengangkutan lain Pembuatan perabot; pembuatan yang t.t.t.l. Kitar semula iii Perkhidmatan berkaitan perkilangan 73101 73102 73103 73104 73105 Penyelidikan dan perkhidmatan pembangunan eksperimen ke atas sains fizik Penyelidikan dan perkhidmatan pembangunan eksperimen ke atas kimia dan biologi Penyelidikan dan perkhidmatan pembangunan eksperimen ke atas kejuruteraan dan teknologi Penyelidikan dan perkhidmatan pembangunan eksperimen ke atas sains pertanian Penyelidikan dan perkhidmatan pembangunan eksperimen ke atas sains perubatan dan farmasi Penyelidikan dan perkhidmatan pembangunan eksperimen ke atas sains semulajadi Perkhidmatan bas kilang Pengangkutan muatan melalui jalan raya Pengangkutan melalui saluran paip Pengangkutan muatan oleh kapal laut dan kapal pesisir pantai Perkhidmatan pengangkutan muatan melalui air pedalaman Pengangkutan udara berjadual lain (contoh: perkhidmatan helikopter) yang t.t.t.l

73109 60212 60230 60300 61102 61202 62109

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

62209 63011 63020 63091 63099 74950 74300 74130 74142 74143 74149 92201 92209 22190 71230 71302 90003 37101 37109 37201 37202 37209 74212 27310 27320 28910 28920

Pengangkutan udara tidak berjadual lain yang t.t.t.l. Perkhidmatan pemunggahan Perkhidmatan penyimpanan dan penggudangan Aktiviti penghantaran muatan/agensi pengangkutan lain Aktiviti agensi pengangkutan lain yang t.t.t.l. Perkhidmatan pembungkusan atas dasar bayaran atau kontrak Pengiklanan Penyelidikan pasaran dan tinjauan pendapat umum Perkhidmatan perundingan pengurusan am Perkhidmatan perundingan perhubungan awam Lain-lain perkhidmatan perundingan perniagaan dan pengurusan lain yang t.t.t.l Perkhidmatan bekalan berita bercetak Perkhidmatan agensi berita lain Penerbitan lain Sewaan mesin dan kelengkapaan pejabat (termasuk komputer) Sewaan perabot Perkhidmatan pengumpulan dan pembuangan bahan buangan industri Kitar semula timah Kitar semula sisa dan sekerap logam Kitar semula serat tekstil Kitar semula getah Kitar semula sisa dan sekerap bukan logam Perkhidmatan perundingan kejuruteraan Penuangan besi dan keluli Penuangan logam bukan ferus Tempaan, tekanan, hentakan bentuk gelekan logam; Serbuk metalurgi Rawatan dan penyalutan logam, kejuruteraan mekanikal am atas dasar bayaran atau kontrak

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN - DEFINI PKS DI MALAYSIA

28999 29220 74220 iv

Pembuatan produk logam yang direka lain yang t.t.t.l. Pembuatan alat jentera Ujian dan analisis teknikal

Perkhidmatan Bekalan elektrik, gas dan air Perdagangan jual borong dan jual runcit; Pembaikan kenderaan bermotor, motorsikal dan barangan persendirian dan isi rumah Hotel dan restoran Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi Pengantaraan kewangan Aktiviti hartanah, penyewaan dan perniagaan Pendidikan Kesihatan dan kerja sosial Aktiviti perkhidmatan komuniti, sosial dan persendirian lain

v

Perlombongan dan Pengkuarian Perlombongan batu arang dan lignit; Pengekstrakan gambut Pengekstrakan minyak mentah dan gas asli; Aktiviti perkhidmatan iringan kepada pengekstrakan minyak mentah dan gas asli tidak termasuk kerja-kerja survei Perlombangan bijih uranium dan thorium Perlombongan bijih logam Perlombongan dan pengkuarian lain

vi

Pembinaan − Pembinaan

MUKA SURAT

IKLAN

PANDUAN DAN PERATURAN TENDER KERAJAAN

IKLAN

PANDUAN DAN PERATURAN TENDER KERAJAAN
Pendahuluan
Objektif perolehan Kerajaan adalah untuk mendapatkan value for money bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan.

Dasar perolehan Kerajaan
Untuk memupuk dan menggalakkan pertumbuhan serta perkembangan industri tempatan juga penggunaan secara optima sumber bahan tempatan; Untuk memupuk dan menggalakkan penglibatan usahawan dan syarikat Bumiputera selaras dengan hasrat untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); Untuk meningkatkan pertumbuhan, pembangunan, pengembangan dan penggunaan teknologi dan kemahiran; Untuk menggalakkan pertumbuhan, pembangunan, pengembangan dan penggunan sektor perkhidmatan tempatan terutama dalam perkhidmatan pengangkutan dan insuran; dan Untuk menjadi umpilan (leverage) bagi mendapatkan konsesi tertentu dalam mancapai matlamat dasar-dasar Kerajaan.

Prinsip Perolehan
Akauntabiliti Awam Perolehan seharusnya akauntabiliti awam yang diamanahkan kepada agensi Kerajaan Diuruskan Secara Telus (Transperent) Semua dasar, peraturan, tatacara dan proses perolehan itu sendiri hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum; Nilai Faedah Yang Terbaik (Best value for money) Pengurusan perolehan hendaklah memberikan pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan;

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN BUMIPUTERA -UNDANG-UNDANG SYARIKAT

Saingan Terbuka Proses perolehan hendaklah memberi peluang kepada semua yang layak untuk bersaing; dan Adil dan Saksama Sesuatu perolehan itu dipelawa dan diproses dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang berkaitan. terbuka

Objektif Perolehan
Menguruskan perolehan secara cekap, berkesan dan paling menguntungkan bagi mencapai matlamat perolehan tersebut;

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Kuasa Kewangan Kuasa dan tanggungjawab mengenai Kerajaan Persekutuan adalah di bawah Menteri Kewangan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia dengan arahan YAB Menteri Kewangan. Bagi Kerajaan Negeri, kuasa dan tanggungjawab mengenai kewangan Kerajaan Negeri adalah di bawah Menteri Besar atau Ketua Menteri dan Pegawai Kewangan Negeri dengan arahan Menteri Besar atau Ketua Menteri. Bagi Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan pula, ianya adalah di bawah kuasa Pengerusi dan Majlis atau Lembaga Pengarah. Akta Prosedur Kewangan 1957
Akta Prosidur Kewangan 1957 memberi kuasa dan pengurusan kewangan sektor awam dan mengariskan prosidur kewangan dan accounting termasuk collection, custody dan bayaran kepada kewangan awam Malaysia, negeri dan perolehan, custody dan disposal harta awam dan hal-hal yang berkaitan.

Mendapatkan harga yang paling berpatutan dan menguntungkan dengan mengambilkira kualiti, kuantiti dan tempoh penyerahan atau siap yang ditetapkan; Menggalakkan pertumbuhan industri penggunaan sumber bahan tempatan; tempatan dan

Membangun, mengembang dan memindahkan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa sektor industri negara; Memastikan pengurusan barang dan aset yang berkesan; dan Menjadi wadah Kerajaan. (means) untuk mencapai dasar-dasar

KATEGORI PEROLEHAN KERAJAAN
Kerja Kerja merupakan perolehan yang melibatkan kerja-kerja pembinaan dan awam seperti bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalanraya, tapak kawasan dan empangan air serta perparitan. Ia juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan elektrik. Bekalan Bekalan adalah dimaksudkan sebagai barangan yang dibekalkan menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek agensi Kerajaan. Ia juga merupakan input kepada sesuatu proses kerja atau perkhidmatan. Bekalan dimaksudkan adalah seperti bahan binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. Perkhidmatan Perkhidmatan adalah ditakrifkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran/kemahiran yang diperolehi untuk melaksana dan menyiapkan sesuatu kerja tertentu.

PANDUAN USAHAWAN -PANDUAN DAN PERATURAN TENDER KERAJAAN

Arahan Perbendaharaan
Arahan Perbendaharaan (AP) mengariskan secara terperinci prosidur kewangan dan accounting dan ianya meliputi peraturan yang perlu diikuti di dalam pengurusan kewangan Kerajaan termasuk perolehan.

Bidang perkhidmatan terbahagi kepada dua seperti berikut :● Perkhidmatan Perunding Perkhidmatan perunding meliputi semua jenis kajian seperti kajian ekonomi, penswastaan, pengurusan, pebangunan fizikal yang memerlukan input seperti senibina, kejuruteraan dan kerja-kerja ukur, pengurusan perundangan dan perkhidmatan kepakaran dalam bidang-bidang khusus seperti alam sekitar dan pertanian. Perkhidmatan Bukan Perunding Perkhidmatan bukan perunding meliputi perkhidmatan seperti pengendalian kursus dan latihan, penyenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan bangunan.

Akta Kontrak Kerajaan 1949
Akta Kontrak Kerajaan 1949 memberi kuasa kepada Menteri-Menteri bekenaan bagi Kementeriankementerian menandatangani kontrak dan juga memberi kuasa kepada Menteri-menteri berkenaan menurunkan kuasa kepada Pegawai Kerajaan untuk menandatangani kontrak bagi pihak Kerajaan.

JENIS DAN CARA PEROLEHAN KERAJAAN
Pembelian Terus
Bagi bekalan dan perkhidmatan yang tidak melebihi RM10,000 setahun bagi satu item atau kelas jenis item, agensi Kerajaan dibenarkan membuat pembelian terus dari mana-mana pembekal, sama ada berdaftar atau tidak, yang menawarkan harga yang berpatutan. Bagi pembelian yang bernilai di antara RM10,000 hingga RM50,000 setahun bagi satu item atau kelas jenis item, agensi Kerajaan dibenarkan membuat pembelian terus daripada pembekal bumiputera yang berdaftar dalam bidang yang berkenaan yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan. Sebut harga Bagi perolehan melebihi RM50,000 – RM100,000 setahun, agensi kerajaan dikehendaki mempelawa sebut harga di kalangan sekurang-kurangnya lima (5) pembekal Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan. Bagi perolehan kerja yang bernilai RM50,000 tetapi tidak melebihi RM100,000 dan tidak menggunakan Jadual Kadar hendaklah dibuat dengan mempelawa sebut harga. Tender Bagi perolehan melebihi RM100,000 setahun hendaklah mempelawa secara tender. Tender boleh dibahagikan kepada :● Tender Terbuka Tender ini terbuka untuk ditandingi oleh semua kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi bekalan dan perkhidmatan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi kerja.

Surat Pekeliling Perbendaharaan
Surat Pekeliling Perbendaharaan dikeluarkan dari masa ke semasa bagi meningkatkan, mengimplementasi, memberitahu, menjelaskan dan mengubah polisi, peraturan dan prosidur yang dikehendaki oleh Kerajaan.

Pekeliling Kontrak Pusat
Pekeliling Kontrak Pusat dikeluarkan bagi memberitahu pengguna tentang adanya kontrak pusat bagi perolehan item-item yang dibuat secara pusat. Pada kebiasaannya, kontrak tersebut adalah secara Kontrak Bermasa dengan kuantiti yang dianggarkan. Pekeliling ini akan memberikan maklumat-maklumat terperinci yang meliputi nama, harga, pembekal, kawasan bekalan, spesifikasi, cara dan tempoh penghantaran. Selain dari memenuhi prinsip dan objektif perolehan, Kontrak Pusat ini juga memenuhi objektif membangunkan industri tempatan dan pembangunan vendor

PANDUAN USAHAWAN -PANDUAN DAN PERATURAN TENDER KERAJAAN

JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER
Penilaian Tender Bagi tender bekalan dan perkhidmatan, penilaian tender hendaklah dibuat oleh dua (2) Jawatankuasa yang berasingan iaitu Jawatankuasa penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Harga. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mempunyai kemahiran, pengalaman serta kelayakan mengenai barangan/perkhidmatan tersebut. Jawatankuasa Penilaian Harga atau oleh Pegawai Penilai yang terdiri daripada pegawai yang mahir serta berpengalaman dalam bidang tersebut. Bagi penilaian tender kerja ianya hendaklah dilakukan oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang daripada dua (2) orang pegawai.

Tender Terbuka Yang Dikhaskan Kepada Kontraktor Bumiputera Tender ini dilaksanakan dengan mempelawa hanya kontraktor-kontraktor Bumiputera untuk mengambil bahagian. Tender Terbuka Berasaskan Pra-kelayakan Peraturan pra-kelayakan adalah bertujaun untuk menapis kontraktor-kontraktor supaya mereka yang mempunyai pengalaman, kebolehan teknikal, kewangan secara pengurusan bagi melaksakan sesuatu projek sahaja dibenarkan mengambil bahagian di dalam sesuatu tender yang diadakan setelah agensi mendapat kelulusan khas Perbendaharan Malaysia. Tender Terhad Tender terhad hanya boleh dilaksanakan setelah agensi mendapat kelulusan khas Perbendaharaan Malaysia sebelum ianya dilaksanakan.

PROSES TENDER
Spesifikasi Kementerian dan Jabatan dikehendaki menyediakan spesifikasi tender. Bagi maksud ini, Jawatankuasa Teknikal perlu ditubuhkan. Spesifikasi hendaklah secara terperinci bagi memberi gambaran secara jelas kepada petender akan apa yang diperlukan atau yang dikehendaki. Spesifikasi tersebut hendaklah berdasarkan kepada fungsi dan permormance dengan kepatuhan kepada standard antarabangsa or equivalent boleh dimasukkan ke dalam sepsifikasi tersebut. Spesifikasi yang menjurus kepada sesuatu jenama atau negara ditegah sama sekali. Petender boleh membantah di dalam 14 hari dari tarikh tender diiklankan jika spesifikasi tersebut menjurus kepada sesuatu jenama. Dokumen Tender Dokumen Tender dikenakan bayaran dengan harga minima sebanyak RM50. Kandungan Dokumen Tender akan meliputi syarat-syarat dan terma am, spesifikasi, salinan perjanjian, jadual harga, tempoh penghantaran, tempoh bantahan dan skop kerja yang diperlukan. Iklan Tender Setiap tender yang dikeluarkan hendaklah diiklankan di dalam sekurang-kurangnya sebuah akhbar tempatan bahasa Melayu, bagi tender antarabangsa, iklan tersebut akan diiklankan dalam sekurang-kurangnya dua akhbar tempatan, satu Bahasa Melayu dan satu Bahasa Inggeris serta pemberitahuan juga dihantar kepada embassy dan High Commission negara-negara yang sesuai dan boleh mengambil bahagian di dalam tender tersebut.

Pemilihan Berjaya

Petender

Yang

Laporan daripada Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Harta hendaklah dirangkumkan untuk mendapatkan syor dan perakuan berasaskan tawaran terendah yang dinilai dan boleh diterima (the lowest evaluated and acceptable tender). Pegawai yang memproses tender adalah bertanggungjawab menyediakan perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan tender yang paling menguntungkan Kerajaan. Faktor-faktor seperti harga, latar belakang syarikat tempoh siap/penghantaran, kualiti, rekod-rekod yang lalu hendaklah dijadikan asas pemilihan.

Lembaga Tender
Lembaga Perolehan/Tender Kementerian atau Jabatan adalah diberikuasa menimbang serta menyetuju terima tender sehingga RM30 juta bagi tender kerja dan RM15 juta bagi tender bekalan dan perkhidmatan

PANDUAN USAHAWAN -PANDUAN DAN PERATURAN TENDER KERAJAAN

Bagi tender yang melebihi hadnilai yang dibenarkan atau tender yang keputusannya tidak sebulat suara atau bagi Jabatanjabatan yang tidak mempunyai Lembaga Perolehan sendiri, perakuan tender hendaklah dikemukakan ke Kementerian Kewangan untuk keputusan muktamad. Semua tender bagi perolehan dan perkhidmatan yang bernilai tidak melebihi RM15 juta dan sehinga RM30 juta bagi tender kerja adalah di bawah bidang kuasa Lembaga Perolehan/Tender Kementerian atau Jabatan.

Bagi tender yang diuruskan oleh Kementerian Kewangan, iklan tender juga akan dipaparkan di dalam homepage BPPK. Petender diberi tempoh tidak kurang dari 21 hari bagi tender tempatan. Bagi tender antarabangsa, tempoh tersebut adalah tidak kurang dari 56 hari. Jualan Dokumen Tender Dokumen Tender akan dijual mulai iklan tender tersebut dibuat didalam akhbar tempatan. Hanya kontraktor/pembekal yang memenuhi syarat-syarat pendaftaran dalam bidang yang berkenaan dibenarkan membeli Dokumen Tender tersebut. Bagi tender antarabangsa, pengecualian diberikan dari syarat-syarat keperluan pendaftaran. Deposit Tender Pembekal/kontraktor tempatan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dikecualikan dari mengemukakan deposit tender. Bagi tender antarabangsa, petender asing diperlukan mengemukakan deposit tender bernilai antara RM62,500 bagi tawaran kurang dari RM5 juta sehingga deposit bernilai RM1 juta bagi tawaran bernilai RM30 juta bagi tender bekalan dan perkhidmatan. Bagi tender kerja, petender dikehendaki mengemukakan deposit tender bernilai RM50,000 bagi kontrak di bawah RM10 juta sehingga deposit bernilai RM1 juta bagi kontraktor kerja bernilai RM100 juta.

Surat Niat
Surat Niat akan dikeluarkan kepada petender yang berjaya. Surat tersebut boleh mengandungi syarat dan terma tambahan bagi mempastikan kontrak tersebut berjaya dilaksanakan dan bagi memenuhi dasar-dasar dan aspirasi Kerjaan. Surat Niat tidak „legally binding‟. Keputusan muktamad bagi penerimaan tender adalah berdasarkan kepada rundingan yang berjaya dengan/atau setujuterima syarat dan terma tambahan

Surat Setuju Terima
Selepas diterima Surat Niat dan diterima syarat dan terma tambahan, petender yang berjaya dikehendaki menandatangani dan mengembalikan Surat Setuju Terima. Jika perlu, rundingan boleh diadakan dimana Surat Niat tersebut menyatakan demikian. Selepas rundingan selesai diadakan, Surat Setuju Terima tersebut bolehlah ditandatangani dan dikembalikan bagi penyediaan kontrak. Surat Setuju Terima merupakan dokumen legal dan ianya merupakan sebahagian daripada kontrak.

Masa Tutup Tender Agensi mestilah menetapkan jam 12.00 tengahari pada hari tawaran ditutup sebagai waktu akhir untuk menerima dokumen tender daripada petender.

Kontrak
Kontrak secara formal akan dibuat selepas diterima Surat Setuju terima dari petender yang berjaya. Petender tersebut dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan daripad bank-bank yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Nilai Bon Pelaksanaan adalah berdasarkan kepada nilai kontrak seperti berikut:2.5% nilai kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000; 5.0% nilai kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM500,000; dan 5.0% nilai keseluruhan kontrak kerja yang ditandatangani antara Kerajaan dan kontraktor. Pendaftaran Kontraktor Semua perolehan Kerajaan hendaklah dibuat daripada Kontraktor yang pendaftarannya masih berkuatkuasa. Pihak berkuasa bagi pendaftaran kontraktor dalam bidang bekalan dan perkhidmatan ialah Kementerian Kewangan manakala bagi kontraktor kerja ialah Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Indutri Pembinaan Malaysia (LPIPM). Pengecualian hanya dibenarkan bagi perolehan yang tidak lebihi RM10,000.00 setahun bagi bekalan dan perkhidmatan mengikut AP 184.2(a).

Syarat-syarat Penyertaan Tender

Kontraktor Pusat
Perbendaharaan akan menguruskan kontrak pusat bagi barangan gunasama dari semasa ke semasa. Semua Jabatan hendaklah menggunakan kontrak pusat apabila membeli barangan gunasama yang terdapat di dalam kontraktor pusat yang dilantik oleh Perbendaharaan, melainkan mendapat pengecualian Perbendaharaan terlebih dahulu.

Bahulu warisan
OLEH JOHANNA A. SOBREY

KETIKA berjalan di Dataran Pahlawan Megamall Melaka, saya terhidu bau enak yang menyusup keluar dari ruang sebuah dapur. Dalam fikiran, saya sudah membayangkan kuih tradisi pelengkap juadah yang sentiasa terhidang di kampung halaman kala musim perayaan. Bau enak itu terus mengembalikan nostalgia tentang kesibukan nenek setiap kali menjelang Aidilfitri. Tanpa henti untuk satu tempoh, tangan nenek memukul adunan tepung, telur dan gula berhampiran sebuah dapur arang dengan sabut kelapa yang dibakar. Pada masa yang sama, nenek begitu mahir dan sabar memasukkan campuran itu ke dalam acuan berbentuk ikan atau buah cermai untuk menghasilkan bahulu yang gebu dan enak. Kenangan itu membuatkan saya mencari arah mana bau kuih tradisi itu muncul. Umpama mengesahkan tanggapan awal, bau itu datangnya dari sebuah kedai kecil yang terpalit percikan cat berwarna merah dan kuning menghiasi sudut dalaman kedai sekali gus menarik perhatian pengunjung yang lalu di hadapannya. Terletak berhampiran sebuah kafe antarabangsa terkemuka dan bersebelahan dengan sebuah kedai makanan segera tempatan yang terkenal, sebuah papan tanda yang tertera „Bahulu Warisan‟ dengan megahnya menghiasi bahagian hadapan kedai ini. “Bahulu Warisan bermula secara tidak sengaja. Tidak pernah terlintas untuk membuka perniagaan ini. Namun, idea untuk mengangkat kehebatan kuih tradisi ini muncul ketika saya belajar membuat bahulu daripada ibu mertua saya, Menah Husin.

“Disebabkan keluarga suami membesar dengan membantu ibu mereka membuat bahulu dan begitu menggemari kuih ini, saya terpanggil untuk belajarnya daripada ibu mertua,” ujar pengasas perniagaan kuih tradisional itu, Siti Zuelliah Mohammad, 44, membuka bicara ketika ditemui KOSMO! di Melaka baru-baru ini. Menurutnya, pada masa dahulu, resipi yang dipelajari adalah mengikut kaedah sukatan lama iaitu menggunakan mangkuk dan memukul campuran itu dengan pemukul telur yang digerakkan oleh tangan. “Semasa zaman ibu mertua dulu, dia menggunakan dapur arang dan sabut. Tetapi, semasa saya belajar, pembuatan bahulu telah dilakukan dengan menggunakan sebuah ketuhar kecil di rumah,” jelas Siti Zuelliah yang turut memaklumkan penggunaan alat pengadun juga telah menggantikan pemukul telur tangan. Tambah usahawan wanita ini, perniagaan bahulu dilakukan secara tidak sengaja apabila beberapa tetamu majlis perkahwinan adik iparnya terpikat dengan kuih tradisi yang dihidangkan kepada mereka pada hari itu. “Tetamu bertanya di manakah keluarga kami memperoleh bahulu ini kerana bagi mereka, rasanya enak. Apabila mengetahui saya membuatnya, mereka terus menempahnya untuk majlis perkahwinan dan musim perayaan,‟‟ ujarnya. Menjelang tahun 1990, Bahulu Warisan dimulakan sebagai sebuah perniagaan kecilkecilan yang dilakukan di dapur rumah

.Dengan pesanan yang semakin meningkat melalui promosi mulut ke mulut, perniagaan Siti Zuelliah berkembang pesat dengan berpindah dari dapur rumah ke sebuah bengkel kecil di sebelah rumahnya di Kampung Jeram, Masjid Tanah, Melaka. Kini, bengkel tersebut telah berkembang tiga kali ganda daripada saiz asal untuk menampung permintaan yang semakin tinggi. “Dari hanya sebuah ketuhar yang muat diletak di atas meja di rumah, saya kemudian menggunakan tujuh ketuhar kecil. Syukur dengan rezeki yang melimpah, bengkel itu kini mempunyai enam ketuhar besar,” ujarnya. Katanya, perniagaan yang diceburinya itu telah membuka peluang pekerjaan kepada ramai anak muda di kampung tersebut. Pada tahun 2002, perniagaan Siti Zuelliah berkembang lagi apabila berjaya membuka sebuah kios di pusat beli belah Ue3 yang terletak di Jalan Loke Yew, Cheras, Kuala Lumpur. Setelah tujuh bulan meraih rezeki di Cheras dengan berulangalik dari Kuala Lumpur ke Melaka, pengalaman yang ditempuh itu telah membuka hati wanita ini untuk memulakan perniagaan bahulu secara lebih serius. “Semua ini pastinya tidak akan menjadi realiti tanpa bantuan Jabatan Pertanian yang telah menghulurkan bantuan dengan mengadakan promosi keluaran usahawan tempatan di pasar raya-pasar raya besar. “Semasa promosi, kami memperkenalkan bahulu yang masih panas untuk menarik minat orang ramai. Sejak itu, saya mencipta sejarah kerana menerima tempahan yang tidak pernah berhenti,” katanya. Dari Ue3, Bahulu Warisan bertukar angin dan memulakan perniagaan di gedung beli-belah Jusco di Melaka. Bertitik tolak dari situ, Bahulu Warisan terus melebarkan sayapnya ke Lembah Klang, Johor dan Singapura. Pada masa ini, Bahulu Warisan boleh didapati di 26 lokasi termasuk empat buah di Singapura. Jumlah para pekerja di semua outlet itu ialah 56 orang. Difahamkan Siti Zuelliah gigih menghasilkan lebih 30,000 biji bahulu setiap hari untuk dipasarkan di pasar raya. “Kelebihan Bahulu Warisan terletak pada jualan bahulu panas manakala adunan dan kuih ini disiapkan segar pada setiap hari. Namun, kami juga menghasilkan kuih bahulu yang dibungkus siap,” kata Siti Zuelliah yang memaklumkan sukatan bahan kering dilakukan di bengkel Kampung Jeram dan dihantar ke outlet-outlet lain, selain di Johor dan Singapura.

“Semua ini pastinya tidak akan menjadi realiti tanpa bantuan Jabatan Pertanian yang telah menghulurkan bantuan dengan mengadakan promosi keluaran usahawan tempatan di pasar rayapasar raya besar.

Menurutnya, penyediaan bancuhan bahan-bahan dilakukan di kedai-kedai itu sendiri. “Bengkel di Kampung Jeram turut menyediakan kuih bahulu yang siap dibungkus dalam bekas untuk memenuhi permintaan besar atau individu,” jelas beliau lagi. Meskipun hanya menggunakan tepung gandum, gula dan telur untuk membuatnya, Siti Zuelliah berkata, teknik pembuatan mampu memberikan kesan yang berbeza pada bahulu yang dihasilkan.

„‟Disebabkan pada zaman dahulu, bahulu hanya disediakan pada majlis-majlis keraian atau perayaan sahaja, jadi ada pantang larangnya,‟‟ kata Siti Zuelliah sambil memaklumkan bahawa adunan tidak seharusnya dikacau selalu. Menjelaskan lebih lanjut, beliau berkata, walaupun bahulu terkenal dengan pukulan adunan tanpa henti, hakikatnya ia hanya dilakukan apabila telur bercampur gula. “Apabila tepung dimasukkan, kita tidak perlu mengacau selalu kerana nanti kuih yang dihasilkan akan menjadi keras. “Saya telah melakukan kajian untuk mengenal pasti sukatan bahan yang paling sesuai dengan kaedah moden dan hasilnya, kuih-kuih bahulu yang enak ini berada di pasaran,” kata Siti Zuelliah yang memulakan perniagaan Bahulu Warisan dengan hanya bermodalkan antara RM100 hingga RM200 sebulan untuk membeli barangan mentah. Tambah beliau: “Bagi saya, bahulu yang asli terdiri daripada hanya tiga ramuan iaitu telur, gula dan tepung. “Apabila dicampur dengan ramuan lain seperti perisa, ia akan menjadi seperti kek, bukan lagi bahulu,‟‟ujarnya.

“Apabila sejuk, ia akan menjadi keras sedikit.
Tetapi ini tidak bermakna ia tidak sedap. Ia cuma lebih sedap sekiranya dimakan ketika panas dan dilengkapkan pula dengan kopi O panas,” kata Siti Zuelliah. Beliau turut memaklumkan faktor udara dan cahaya turut memberikan kesan kepada kuih bahulu. “Ia harus disimpan dalam bekas kedap udara dan di tempat-tempat yang tiada sinaran terus matahari,” katanya. Bahulu Warisan menyediakan pelbagai bentuk, antaranya ialah buah cermai, ikan, gulung yang menyerupai kek „swiss roll‟, pecah lapan dan pusing. “Bagi memenuhi cita rasa penggemar bahulu, kepelbagaian bentuk yang unik turut disediakan. Ia termasuk ikan bersaiz besar, ikan tangkap ekor, buah delima, buah belimbing, ketam, udang dan burung,” maklum Siti Zuelliah. Di samping itu, bahulu berperisa turut disediakan seperti coklat dan gula melaka.

SITI ZUELLIAH berani menyahut cabaran dalam melebarkan sayap perniagaan bahulu yang diceburinya sejak tahun 1990.

Namun, katanya, itu tidak bermakna bahulu tidak seharusnya ada variasi. Ini kerana sekiranya ada pelanggan mahukan bahulu berperisa, pihaknya akan menyediakannya. Dibakar selama tujuh minit dalam ketuhar bersuhu antara 180 hingga 220 darjah Celsius, aroma Bahulu Warisan pastinya mengundang selera sesiapa yang berada berhampiran. “Antara maklum balas yang diterima daripada pelanggan yang menggemari kuih ini ialah keenakannya disebabkan kerangupan luaran kuih dan dalam yang masih lembut ketika masih panas.

Empayar perniagaan Hasyim
Oleh FATEN SAPHILLA MOHAMED ISA saphilla.isa@kosmo.com Graduan lulusan usuluddin ini membuktikan bahawa minat, kerja keras dan kesungguhan sebagai landasan untuk berjaya.

perniagaan yang berasaskan produk kesihatan miliknya itu bukan tidak pernah mengalami kerugian atau masalah, namun beliau percaya dan yakin kejayaan pasti datang selepas seseorang itu menempuh kesusahan atau kepayahan.
Beliau yang menuntut dalam bidang agama atas permintaan ayahnya itu, mula menjalankan perniagaan semasa belajar di kolej lagi. "Semasa di kolej, saya lihat ramai pelajar yang terlalu membebankan diri dengan menumpukan pada pembelajaran sematamata. Ini membuatkan mereka tertekan. "Justeru, saya menganjurkan beberapa lawatan ke luar negara dan sambutan yang diterima daripada pelajar sangat menggalakkan," katanya yang pernah menjadi imam masjid bagi merealisasikan impian bapanya. Jelas anak kelima daripada lapan beradik itu, walaupun bidang usuluddin menarik, tetapi minatnya lebih ke arah bidang perniagaan. "Pada saya, kejayaan milik orang yang berani. Cabaran sentiasa ada cuma kita kena berani berdepan dengan risiko. Untuk menjadi usahawan, ilmu kena ada, mental mesti kuat dan jangan cepat putus asa. "Kalau tidak kita akan mudah ditipu dan susah untuk berjaya," ceritanya kepada Kosmo! ketika ditemui di syarikatnya di Jalan Gombak, Kuala Lumpur.

MINAT Hasyim dalam perniagaan berputik sejak di bangku sekolah.

MENGUBAH corak hidup tidak semudah yang diduga. Namun, ketentuan takdir boleh diubah bukan hanya dengan niat dan doa, tetapi diselarikan dengan usaha. Bidang perniagaan menjanjikan keuntungan berlipat ganda jika seseorang itu sanggup bekerja keras. Meskipun tidak berlandaskan modal yang mencecah hingga ribuan atau ratusan juta ringgit, keuntungan tetap mampu diraih jika kena dengan caranya. "Berniaga memang senang, tetapi banyak risikonya. Syaratnya, mesti bersungguh dan ada matlamat," kata Mohd. Hasyim Ngadiman, 37. Beliau menceritakan pengalamannya memulakan perniagaan bermodalkan RM100,000 dengan menubuhkan Syarikat Corpora Corporation Sdn. Bhd., pada tahun 2006. Kata Mohd. Hasyim, perniagaan yang berasaskan produk kesihatan miliknya itu bukan tidak pernah mengalami kerugian atau masalah, namun beliau percaya dan yakin kejayaan pasti datang selepas seseorang itu menempuh kesusahan atau kepayahan. Anak kelahiran Pontian, Johor yang tiada pengalaman dalam dunia selok belok perniagaan itu berani menyahut cabaran kerana dia amat meminati bidang tersebut sejak di bangku sekolah. Bidang agama Walaupun memiliki ilmu dalam bidang usuluddin di salah sebuah kolej swasta di Kuala Lumpur, namun beliau tidak jemu bertanya dan menimba ilmu perniagaan melalui rakanrakannya yang berjaya.

Bapa kepada Mohamad Hanef Ikmal, 6, dan Nor Amrina Rashada, 5, itu memberitahu, sempena Hari Bapa yang bakal tiba, beliau akan meluangkan masa membawa anak-anak dan isteri menikmati makanan di luar. Baginya, isteri dan anak-anak adalah pendorongnya untuk membina empayar perniagaan yang lebih besar sehingga ke peringkat antarabangsa.

HASYIM dengan sebahagian daripada produk kesihatan keluaran syarikat.

Menubuhkan perniagaan bersama seorang rakan kongsi, Latif Adol, Mohd. Hasyim memberitahu, seorang usahawan itu juga perlu rajin membuat kajian dan mahir dalam banyak perkara. Ini termasuklah dari segi pemasaran, penghasilan, promosi, dan teknik penjualan. "Pengalaman akan mengajar kita. Apabila ada ilmu, orang lain termasuk kakitangan sukar menipu. "Sebagai contoh, jika kita melakukan perniagaan berasaskan produk kayu, usahawan itu mesti tahu dari mana datangnya bahan tersebut. Begitu juga dalam industri produk makanan dan minuman kesihatan ini," katanya yang mengeluarkan lima jenis produk kesihatan dalam tempoh dua tahun. Kasih sayang Antara produk kesihatan yang dikeluarkan oleh Corpora Corporation Sdn. Bhd., ialah kopi Sawda', Kolostrum Bioaktif, Kapsul Sawda', Corpora Bioaktif dan terkini minuman yang berasaskan buah manggis, Biosteen. "Selepas berjaya menghasilkan empat jenis produk kesihatan, Corpora tampil dengan produk minuman hasil campuran ekstrak manggis, habbatussauda', goji, madu lebah, rosel dan air zamzam. "Manggis menjadi ramuan utama kerana ia mengandungi bahan aktif seperti serat, kalsium, vitamin C, potasium, protein dan pelbagai khasiat lain. Bapa kepada seorang puteri dan seorang putera itu memiliki jiwa yang besar. Mohd. Hasyim mahu melihat isteri dan anakanaknya hidup selesa dan senang biarpun tenaga dan keringat yang perlu dilaburkan bukan sedikit. Jelasnya, dalam kehidupan berkeluarga, anak-anak mahu diri mereka diberi perhatian oleh ibu bapa. "Justeru, jika bertugas di luar daerah sekalipun, saya akan sentiasa menghubungi anak-anak bagi menunjukkan kepada mereka bahawa kasih sayang saya sentiasa bersama mereka. "Meskipun saya sibuk dengan urusan perniagaan, keluarga tetap menjadi keutamaan," tegasnya.

ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

IKLAN

GARIS PANDUAN TINGKAH LAKU ETIKA ISLAM DALAM PERNIAGAAN
PROF MADYA SYED OMAR BIN SYED AGIL

gambar hiasan

ISLAM DAN PERNIAGAAN
Islam adalah satu cara hidup yang lengkap dan sempurna (ad-Din). Ia menyediakan peraturan dan garis panduan untuk manusia dalam segala aspek ehidupan manusia termasuk bidang perniagaan. `Tidak Kami abaikan sesuatu pun dalam Al-Kitab' Tujuan peraturan dan garis panduan ini adalah untuk memastikan kemaslahatan manusia dapat di pelihara dan segala unsur yang boleh merosakkan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat di halang. `Dan tidak kami utuskan kamu ( wahai Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam'

Sudah semestinya agama serta peraturan dan garis panduan yang terkandung di dalam nya yang dturunkan oleh Maha Pencipta kepada manusia adalah lebih baik daripada peraturan yang di sediakan oleh manusia itu sendiri yang mempunyai serba kelemahan

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Harian metro

Kelebihan memiliki harta halal diberkati Allah
Susunan Hashim Ahmad

KEPERLUAN asas bagi setiap insan yang menghuni alam yang fana ini ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hidup seseorang itu akan berada dalam keadaan yang tidak sempurna apabila tidak mempunyai makanan mencukupi untuk mengalas perut, pakaian untuk menutupi aurat dan tempat tinggal untuk berteduh dan melepaskan penat selepas bekerja seharian. Bagi umat Islam, dalam usaha mendapatkan perkara di atas - makanan, pakaian dan tempat tinggal - atau dengan lain perkataan untuk mendapatkan harta, mereka diwajibkan memperolehnya dengan cara yang halal. Islam melarang keras umatnya mengumpul harta melalui jalan penipuan, peras ugut, pencurian, rompakan atau dengan menjual benda yang diharamkan syarak. Setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam, hendaklah yakin dan percaya bahawa harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak diredai Allah tidak dijamin keberkatannya. Berkat adalah satu perkataan Arab yang sukar hendak dicari pengertiannya yang tepat dalam bahasa Melayu Tetapi lantaran kelaziman dan kekerapan menggunakannya seolah-olah menjadi satu perkataan Melayu. Bagaimanapun, dapat dikatakan bahawa berkat adalah satu perkataan agama yang tulen. Ia tidak pernah didengar oleh manusia kecuali selepas diturunkan wahyu daripada Allah s.w.t. Meneliti kepada kebiasaan penggunaannya, maka pengertian yang paling hampir bagi perkataan berkat ialah membiak atau meluas. Ini jelas kalau kita perhatikan maksud ungkapan yang selalu diucapkan ulama seperti “pekerjaan kamu ini tidak ada berkat (membiak). Ia tidak dapat memelihara anak isteri. Kamu juga tidak dapat membuat harta dengan kerja ini.”

Manusia itu di ciptakan lemah' Oleh itu tanggungjawab manusia di muka bumi adalah untuk menjalankan amanah menegakkan agama Allah SWT dan peraturan serta hukumhukumnya termasuklah memanfaatkan segala sumber-sumber semulajadi dan lainya yang di cipta oleh Allah mengikut apa yang di tetapkan oleh Allah untuk kebaikannya dan makhlok lain kerana dia akan di pertanggungjawabkan di depan Allah SWT di hari pembalasan nanti. Berdasarkan Al-Quran, Hadis dan sirah Rasulullah s.a.w jelas bahawa Islam menggalakkan perniagaan. Malah adalah suatu hakikat bahawa perkembangan dunia Melayu dan perniagaan Islam merupakan dua perkara yang tidak dapat di pisahkan. Sejarah bangsa Melayu telah mempamirkan satu hubungan yang begitu jelas antara keduanya. Malah tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa kejayaan bangsa Melayu dalam bidang ekonomi dan perniagaan bermula dengan keberkesanan perlaksanaan sistem ekonomi Islam dalm bentuknya yang tersendiri pada awal abad 15 dengan tersebarnya agama Islam dan terbinanya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagaimana yang dapat di kaji dalam dokumen-dokumen sejarah seperti : Tuhfat al-Nafis, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Pahang, Suma Oriental of Tome Pires, The Book of Duarte Barbosa, Rihlah Ibn Batuta, Undang-Undang Laut Melaka dsbnya.

Falsafah Umum Falsafah umum perniagaan yang menjadi asas kehidupan Muslim. Falsafah ialah pegangan individu atau masyarakat mengenai ketuhanan, manusia, kebahagiaan dan persoalan-persoalan asas kehidupan. Falsafah ini akan menentukan sikap seseorang itu terhadap dirinya, orang lain dan kerjanya. Sikap ini akan memberikan kesan terhadap tindakan dan gelagatnya dalam mengendalikan kerjanya.

FALSAFAH ISLAM ADALAH DIASASKAN OLEH TAUHID. Definisi tauhid : secara umumnya ia bermaksud mengakui dan mempercayai keesaan Allah. Kepercayaan dan keyakinan ini merangkumi perkara-perkara berikut: a) b) c) d) Adanya tuhan langit dan bumi. Ia pencipta keduanya dan segala yang ada diantara keduanya. Ia pemilik segala yang ada dialam ini. Pemberi rezki kepada setiap yang hidup.
MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

e)
Oleh sebab perkataan berkat adalah perkataan agama yang tulen, maka ia mempunyai hubungan yang rapat dengan agama juga. Harta yang diberkati akan terus berkekalan dan mencukupi untuk membiayai hidup walaupun jumlahnya sedikit sahaja. Untuk mendapat harta yang diberkati, usaha yang dijalankan jangan ditumpukan untuk kepentingan dunia semata-mata, sebaliknya mengambil kira juga kepentingan akhirat. Menyedari hakikat mereka akan mati dan dihidupkan kembali di akhirat kelak, adalah merugikan sekali jika usaha yang dilakukan hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Berusaha dengan ikhlas dan mengikut jalan yang diredai Allah. Apabila kita mengajar, biarlah ilmu yang diajar itu boleh dijadikan bekal hingga ke akhirat. Apabila kita belajar, biarlah masa yang digunakan akan mendapat faedah di akhirat Begitulah juga dengan kerja lain seperti sembahyang, berniaga dan berkahwin. Setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam tidak akan terlepas daripada memohon keberkatan daripada Allah. Saban hari sebelum matahari terbit, umat Islam diwajibkan bersembahyang Subuh dan dalam sembahyang itu, Qunut dibacakan. Antara lain maksud Qunut berbunyi: “Dan berkatlah bagiku pada segala nikmat yang Engkau kurniakan.” Dengan lain perkataan, apa yang dipohonkan dalam bacaan Qunut ialah daripada sebanyak nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang itu seperti tubuh badan yang sihat dan sempurna, pemberian anak, isteri, suami, rumah, pekerjaan yang disandang dan sebagainya biarlah disertakan keberkatan-Nya. Perlulah memohon keberkatan Allah supaya memberikan anak dan isteri yang soleh. Biarlah anak yang diberi itu anak yang dapat menolong ibu bapa sejak daripada dunia hinggalah ke akhirat.

Pentadbir setiap perkara. Mengesakan Allah dengan ibadat.

f)

g) Taat sepenuhnya dan tunduk kepadanya serta tidak menyembah kecuali kepada dia sahaja. h) Melaksanakan kehidupan. perintahnya dalam segala aspek

KESAN TAUHID DALAM KEHIDUPAN MANUSIA(1) A. Memberikan Misi Yang Jelas Dalam Setiap Pekerjaan. Misi setiap muslim yang diserapkan dengan tauhid ialah untuk melaksanakan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupannya - dalam kehidupan individu, berkeluarga, masyarakat dan bernegara. Dalam sistem ekonomi, politik dan sosial. Dalam setiap aktiviti dan kegiatannya dia akan berusaha untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh Islam. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah apa yang akan dibuat olehnya. Dengan cara ini manusia muslim akan memperolehi matlamat yang unggul iaitu `Al-Falah' iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. sekiranya ditanya `apakah misi organisasinya atau pekerjaanya'. Dia akan menjawab `sebagaimana yang dituntut oleh Islam'. Untuk tujuan ini, ilmu pengetahuan yang sesuai adalah diperlukan supaya dia tahu apa yang dituntut oleh Islam itu dalam pekerjaannya dan hidupnya. B. Membebaskan Manusia. Dalam peperangan Qadisiyah apabila Rib'i b. `Amir berdiri dihadapan ketua perang Parsi, Rustam untuk menjelaskan matlamat kedatangan Islam, beliau menjawab: `.........Dan untuk membebaskan manusia daripada memperhambakan diri kepada manusia kepada memperhambakan diri kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada satu dunia yang lebih luas dan daripada penindasan agama lain kepada keadilan Islam' __________________________ Al-Qardawi Yusuf "Pengertian Tauhid" terjemahan AbdulMajid Abdullah, Pustaka Salam, 1987.
(1)

Dengan tauhid kita dapat diselamatkan dari tunduk kepada manusia dan terkungkung dengan pendapat seseorang. Dengan ini jiwa manusia dan hidupnya bebas dari tunduk, merendah, menghina dan menyerah kepada yang lain dari Allah.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

C.
Dalam mengharungi hidup seharian, umat Islam sepatutnya berpandangan jauh dan menjadikan ajaran Islam sebagai panduan hidup. Sesungguhnya serban yang melilit kemas di kepala, janggut yang mencecah pusat atau jubah yang meleret labuh bukanlah menjadi satu ukuran yang tepat mengenai hati dan pegangan hidup seseorang itu.

Membentuk Peribadi Yang Seimbang Peribadi yang seimbang atau `Balanced Personality' banyak disebut oleh `guru-guru pengurusan' barat atau western `Management Gurus' termasuklah Stephen Covey. Secara teorinya ianya sesuatu yang boleh diperkatakan. Tetapi secara praktisnya, ianya hanya boleh dibentuk dalam satu masyarakat yang beragama. Masyarakat sekular tidak akan dapat melahirkan peribadi yang seimbang walaupun ianya disebut berulang-ulang kali. Peribadi seimbang yang dilahirkan melalui tauhid ialah seimbang dari aspek roh dan jasadnya, `akal dan nafsunya, ilmu duniawi dan akhirat, manusia yang inovatif dan kreatif, sabar dan tegas, mempunyai visi dan misi dalam kehidupannya serta cekap dan ikhlas dalam memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat dan bersifat proaktif dalam menangani permasalahan dalam kehidupannya, serta berjaya dalam hidup didunia dan persediaannya untuk akhirat. Seimbang juga bermaksud mampu melahirkan suasana yang baik samada dipejabat atau organisasinya dan dirumahtangganya. Semuanya dalam keadaan yang stabil dan harmoni.

. Semua itu adalah barang luar. Apa yang
pentingnya ialah di dalam hati Apabila hidup tidak mementingkan soal akhirat khususnya dalam urusan mencari harta, ia boleh disamakan apa yang dilakukan orang kafir. Orang kafir tidak pernah memikirkan hal yang berkaitan dengan hari akhirat. Apa yang dipentingkan ialah wang dan harta yang banyak, rumah besar, hidup senang dan sebagainya. Pendek kata hidup mereka adalah berdasarkan konsep hidup: membujur lalu melintang patah. Soal keberkatan sudah tidak diambil kira lagi. Malah, mereka tidak percaya bahawa setiap sesuatu adalah daripada Allah. Di sinilah kelebihan memiliki harta yang halal dan diberkati Allah. Umat Islam juga perlu sentiasa bersyukur kerana Allah berjanji menambah nikmatnya kepada mereka yang berbuat demikian. Ini jelas dinyatakan dalam al-Quran yang bermaksud: “Dan (ingatlah) tatkala memberi ingat Tuhan kamu: Sesungguhnya jika bersyukur kamu, akan ditambahkan untuk kamu. Dan jika kufur kamu, sesungguhnya azab-Ku adalah sangat pedih.” (Surah Ibrahim: Ayat 7).

D. Sumber Kebahagiaan Dan Ketenangan Jiwa Stephen Covey, salah seorang guru pengurusan terkenal telah menyebut satu masalah yang biasa kita dengar dikalangan `Top Executives' dan ahli perniagaan yang telah berjaya: `Everyone tells me i'm highly successful. I've worked and scraped and sacrificed, and i've made it to the top. But i'm not happy. Way down inside i have this empty feeling. It's like the song says,'is that all there is? most of the time, i just don't enjoy life.....(first things first) Sebenarnya dengan tauhid hati seseorang dapat dipenuhi dengan keamanan dan ketenangan. Ia telah menutup pintu ketakutan, takut tentang rezki, takut kepada ajal, takut kepada diri, takut kepada keluarga dan anak-anak, takut kepada manusia dan takut kepada mati. Adapun seseorang mukmin yang mentauhidkan Allah, ianya tidak takut kepada sesuatu atau seseorang kecuali hanya kepada Allah. Sebab itu ia sentiasa dalam keadaan bahagia dan tenang.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

E. Tauhid Asas Persaudaraan Dan Persamaan Persaudaraan dan persamaan tidak akan tercapai dalam kehidupan manusia, bila terdapat dikalangan manusia ada yang menjadi tuan kepada manusia lain. Tetapi bila semua manusia itu dikira sebagai hamba Allah maka ianya adalah sebagai punca dan asas persaudaraan dan persamaan diantara sesama manusia. Hatta dalam pekerjaan sekalipun semangat ini jelas kelihatan sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah yang bermaksud: `Pekerja kamu adalah saudara kamu. Mereka yang bekerja dengan kamu telah dijadikan tunduk dibawah kamu oleh Allah.' Apabila kita percaya kepada Allah yang esa dan seterusnya mengabdikan diri seluruhnya kepada Allah maka akan lahir satu keadaan dimana mereka yang berbuat demikian akan bersaudara tidak ada perbezaan kaum dan tidak ada perbezaan warna kulit. F. Kesan Tauhid Terhadap Akhlak Kesan daripada perkara diatas akan lahir individuindividu yang berakhlak mulia dan amanah. Dia seorang yang konsisten dalam menjalankan tugasnya dengan cekap dan penuh tanggungjawab(akauntabiliti) kerana ikatannya hanyalah kepada Allah dan tidak pada orang lain.

Rasulullah telah bersabda: `penipuan membawa kepada neraka' Oleh itu sebarang bentuk penipuan adalah haram. Pada suatu hari Rasulullah telah berjumpa dengan seorang penjual gandum. Baginda telah memasukkan tangannya kedalam dan mendapati gandum dibawah basah. Baginda telah menegur penjual itu kerana tidak meletakkan gandum yang basah itu diatas supaya pembeli dapat melihatnya. Baginda kemudiannya telah bersabda: `barangsiapa yang menipu tidak termasuk dalam golongannya'

KONSEP MANUSIA Dalam Islam manusia adalah gabungan ruh dan jasad. Oleh itu kedua-dua unsur ini haruslah dibangunkan dan dipertingkatkan. Imam al-Ghazali telah menggariskan empat jalan untuk mencapai kebahagian iaitu: a. Memenuhi keperluan ruh b. Memenuhi keperluan jasad c. Memenuhi keperluan luaran d. Memenuhi keperluan kepada petunjuk ilahi Disamping itu manusia adalah `Khalifatullah fi Al-ardh' yang diberi amanah untuk membangunkan alam ini oleh Allah. Segala apa yang ada dibumi adalah milik Allah dan manusia diberikan hak sementara. Manusia akan disoal oleh Allah terhadap apa yang dibuat dengan harta yang diperolehinya. Oleh itu kriteria yang digunakan oleh manusia untuk membuat keputusan tidak hanya dibatasi oleh dunia ini sahaja tetapi juga merangkumi alam akhirat.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

FALSAFAH PERNIAGAAN. Falsafah perniagaan dalam perspektif barat adalah sebahagian daripada misi institusi perniagaan itu yang menggabungkan 3 aspek penting: 1. Tujuan - kenapa institusi atau organisasi perniagaan itu wujud?

Rasulullah telah bersabda: `penipuan membawa kepada neraka' `barangsiapa yang menipu tidak termasuk dalam golongannya' Baginda juga telah bersabda: `Pedagang yang benar akan dibangkitkan pada hari akhirat beserta orang-orang yang benar dan para syuhada'

2. Strategi 3. Nilai dan etika kerja - polisi dan etika yang memandu sesuatu perniagaan dalam operasinya. Ia menjelaskan bagaimana seseorang pengurus perniagaan dan pekerja seharusnya bertindak. TUJUAN Secara umumnya tujuan atau `purpose' perniagaan dari perspektif barat ialah untuk mendapat keuntungan. Walaubagaimanapun matlamat perniagaan telah malalui perubahan peradigma. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk memenuhi tanggungjawab sosial. Perubahan ini adalah kesan daripada pengalaman masyarakat barat yang telah merasai kepahitan dari kualiti yang rendah dan keselamatan yang tidak terjamin apabila keuntungan sahaja yang menjadi tujuan perniagaan. Malah mereka menganggap tanggungjawab sosial sebagai satu cara untuk meningkatkan imej sesuatu organisasi perniagaan dalam sebuah masyarakat. Dengan cara ini dari sudut jangka panjang syarikat tersebut akan dapat meningkatkan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan. Ada berbagai-bagai tanggapan dikalangan ketua-ketua eksekutif atau pengurus-pemgurus syarikat dibarat mengenai tujuan atau falsafah perniagaan: 1. Untuk kebajikan pemegang-pemegang saham syarikat. 2. Untuk kebajikan pengguna 3. Untuk kebajikan pemilik-pemilik syarikat(perkongsian) 4. Untuk kepentingan pemegang saham, pekerja, pengguna dan `suppliers' 5. Untuk meningkatkan kualiti kehidupan bagi lelaki dan wanita yang bekerja( yang tidak menjejas alam sekitar, atau meningkatkan perkhidmatan pengguna, etc). Sesuatu yang melewati batas kepentingan diri keempatkeempat golongan tersebut. Sesuatu yang memberi `sense of mission' kepada syarikat tersebut. STRATEGI Ini menentukan logik perniagaan itu. Pihak pengurusan harus mengenalpasti suasana atau keadaan pasaran tempat ia akan bersaing. Ia harus juga menentukan apakah ciri kekuatan yang membolehkannya berada dalam keadaan yang selesa dan dominan. Umpamanya, strategi untuk mengeluarkan barangan yang berkualiti tinggi.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

NILAI DAN ETIKA Ini menjelaskan bahawa perkara-perkara dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh sese uab syarikat dan mereka yang mempunyai hubungan dengannya bukan sahaja baik dari sudut strategi untuk meningkatkan jualan tetapi ianya juga baik dalam ertikata yang sebenarnya. Hanya apabila seseorang pekerja itu mempunyai nilai peribadi yang selari dengan nilai organisasi atau syarikat yang dia bekerja, komitmen serta penglibatannya akan bertambah. Aspek yang perlu diberi penekanan, Kerjasama dan perundingan sebagai satu pasukan. alam sekitar hubungan pihak pengurusan dan pekerja, pengguna dan sebagainya. Kualiti barangan yang tidak memberikan kesan negatif kepada kesihatan. Berdasarkan pandangan barat organisasi atau syarikat itu akan berjaya apabila perkara-perkara ini digabungkan iaitu, apabila strategi, nilai dan etika digabungkan dengan satu tujuan yang unggul yang melewati batas kepuasan kumpulankumpulan tertentu.

BAGAIMANA DENGAN KEUNTUNGAN SEMATA-MATA Sesebuah syarikat tidak akan hidup dengan hanya memikirkan keuntungan semata-mata dan mengenepikan aspek-aspek lain dari sudut jangka panjang. Dia dapat `Survivie' dari sudut jangka pendek. Tetapi apabila masyarakat dapat menilai kesan barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan serta perkhidmatan pengguna atau pembeli yang disediakan maka syarikat tersebut akan menerima kesan yang buruk.
MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Jangan lelong agama untuk keuntungan perniagaan
Sumber : Utusan Malaysia Oleh: DR. MOHD. ASRI ZAINUL ABIDIN

Akhirnya jualan dan keuntungannya akan mulai menurun kerana tidak kompetitif dari sudut kualiti dan perkhidmatan(bagaimana kita melayani pembeli etc., mengakui kesilapan, senyuman menghadapi pembeli yang rumit, etc). FALSAFAH PERNIAGAAN ISLAM Falsafah perniagaan Islam lahir daripada falsafah kehidupan yang telah ditentukan oleh Islam. Berbeza dengan barat dimana falsafah perniagaan mereka bertukar atau berubah berdasarkan pengalaman mereka. TUJUAN SYARIKAT ATAU PERUSAHAAN DIWUJUDKAN Tujuan tidak boleh dipisahkan daripada falsafah Islam yang diasaskan oleh tauhid. Ia mencerminkan kesan tauhid dalam kehidupan manusia sebagaimana yang telah disebutkan. MEMENUHI TANGGUNGJAWAB AGAMA Di antara tujuan perniagaan diwujudkan ialah memenuhi tuntutan agama. A. Ini Sesuai Dengan Tujuan Syari'at Diturunkan. Syari'at Islam diturunkan untuk memenuhi tahap dharuriyyah (keperluan asas) manusia yang didefinasikan sebagai pemeliharaan 5 perkara asas untuk kehidupan manusia iaitu: 1. Agama 2. Nyawa 3. Akal 4. Keturunan 5. Harta Masa'lih segala yang memelihara salah satu atau kelima-lima atau daripada perkara ini. Mafa'sid segala yang boleh memberi kesan negatif keatas salah satu atau kelima-lima perkara ini. Oleh itu Islam mengharamkan mafa'sid dalam kegiatan perniagaan kerana jelas ia boleh memberikan kesan yang negatif terhadap pencapaian dharuriyyah iaitu pemeliharaan kelima-lima perkara ini. Umpamanya, arak diharamkan oleh Islam. 1. Kita boleh memahami rasionalnya dengan menganalisa kesan negatif arak terhadap agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. 2. Apabila ianya boleh menjejas perkara-perkara ini ia akan merosakkan kehidupan bermasyarakat, menjejas ketahanan masyarakat dan nasib masa depan generasi akan datang. Perceraian, homoseksual, anak luar nikah, jenayah serta ketidakstabilan politik akan berleluasa.
MUKA SURAT

OLEH kerana agama mempunyai fungsinya yang besar dalam masyarakat manusia, maka pelbagai pihak cuba menggunakan nama agama atas berbagai-bagai tujuan. Ada yang ikhlas, ada pula yang mengambil kesempatan atas nama agama untuk mengaut harta atau pengaruh. Maka penyalahgunaan nama agama bukan perkara baru dalam sejarah manusia. Bukan sahaja Islam yang menerima bahana tersebut, agamaagama lain juga demikian. Namun bagi Islam, ia lebih perih, kerana Islam agama wahyu. Seorang muslim yang sebenar tentu akan merasai penyalahgunaan nama Islam adalah satu dosa yang amat serius kerana ianya adalah pemalsuan wahyu. Dalam erti kata lain, menyalahgunakan nama Allah dengan membuat dakwaan palsu kononnya Allah memerintah atau melarang itu dan ini, padahal tiada sebarang nas dari Allah ataupun rasulNya adalah satu jenayah besar. Firman Allah dalam surah al-A‟raf ayat 33 (maksudnya) Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi; dan perbuatan dosa; dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar; dan (diharamkan) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan (diharamkan) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Baginda s.a.w.: Juga menegaskan hal yang sama dalam banyak hadis baginda, antaranya daripada Aisyah, katanya: sabda Nabi: Sesiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini (Islam) apa yang bukan daripadanya maka ia tertolak (Riwayat Muslim). Bersambung dimuka sebelah

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Dari muka surat sebelah Maka setiap insan Muslim hendaklah berhati-hati tentang kesempatan yang diambil oleh banyak pihak untuk menjadikan agama saluran keuntungan atau menempatkan pemikiran peribadi yang akhirnya diberikan cop agama. Jika hal ini dibiarkan, maka ajaran-ajaran palsu akan muncul atas nama agama dan Islam yang tulen akan hilang dari sesetengah masyarakat. Justeru itu saya amat menentang seorang „warga seberang‟ yang menggelarkan diri al- Banjari dengan kononnya memiliki beberapa kelebihan mendakwa bahawa sesiapa yang berjabat tangan dengannya, seakan berjabat tangan dengan Rasulullah lantas sesiapa berjabat tangan dengannya juga akan masuk syurga. Demikianlah murahnya harga syurga dilelong olehnya. Dakwaan palsu ini dibuat olehnya dengan menggunakan hadis palsu kononnya Nabi bersabda: Sesiapa yang berjabat tangan denganku, atau dengan orang yang berjabat tangan denganku maka dia masuk syurga. Maka setiap mereka akan berjabat tangan dengan guru mereka dengan dakwaan kononnya tangan tersebut telah berjabat dengan tangan sebelumnya secara berangkaian sehingga kepada Nabi. Maka apabila warga seberang tersebut datang ke negara kita, dia bagai mengiklankan dirinya sebagai jalan untuk sampai ke syurga. Maka orang ramai pun di beberapa masjid di sebelah utara tanah air bangun bersalaman untuk mendapatkan syurga. Meriahlah majlis lelongan syurga tersebut. Maka megahlah warga seberang berkenaan, kerana tangannya seakan pintu kepada syurga dan orang ramai pun dibeli dengan modal hadis palsu tersebut. Apa yang peliknya, kedatangan beliau itu ditaja oleh beberapa pihak yang mempunyai kuasa agama di beberapa buah negeri. Padahal beberapa negeri tersebut begitu sensitif dengan pandangan yang lebih progresif mengenai Islam. Digam penceramah-penceramah muda yang membawa ke arah keluasan minda dan fahaman Islam yang lebih terbuka berdasarkan dalil dan hujah. Malangnya, mereka menaja pula pemikiran yang karut seperti itu. Maka tidak peliklah jika ajaran sesat selalu sahaja muncul dalam masyarakat kita.

3. Apabila perkara yang mafa'sid ini ditegah dan tidak dibenarkan untuk diperniagakan atau di keluarkan maka akan lahir masyarakat yang sihat, berakhlak mulia, produktif dan berkualiti tinggi. Oleh itu kegiatan perniagaan dalam Islam adalah satu ibadah yang sekiranya dilakukan dengan niat yang ikhlas serta bersesuaian dengan kehendak syari'at Islam akan mendapat keredhaan Allah. Ini selari dengan satu kaedah fiqh yang berbunyi: Sesuatu itu wajib apabila yang wajib tidak dapat dilaksanakan tanpanya. Memenuhi tanggungjawab terhadap diri dan kehidupan sosial sesuai dengan kesan falsafah yang diasaskan oleh tauhid, tujuan kewujudan sesuatu syarikat ialah untuk memenuhi tanggungjawab berikut:
(2)

a. Keperluan diri secara sederhana b. Keperluan keluarga c. Keperluan masa depan. Membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang datang tanpa diundang d. Keperluan anak-anak akan datang e. Perkhidmatan dan sumbangan sosial, termasuk berusaha untuk menegakkan agama Islam, membantu kearah pencapaian matlamat negara seperti membasmi kemiskinan, menyediakan pekerjaan, menstabilkan harga, keselamatan,dll. B. PEMBANGUNAN MENTAL, SPIRITUAL DAN JASMANI MANUSIA Oleh itu jelas bahawa dalam Islam falsafah perniagaan ialah untuk membangunkan spiritual, mental dan jasmani manusia supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai Khalifatullah fi Al-ardh' dengan sebaik mungkin. _________________________
(2) Siddiqui, M.N , The Economic Enterprise in Islam, Islamic Publications Ltd, 1988.

Rasulullah S.A.W Bersabda: `Sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran' Rasululah S.A.W Bersabda: `Tidak salah harta ditangan orang yang bertakwa' C. HARTA SEBAGAI ALAT BUKAN MATLAMAT Dalam Islam apa sahaja yang kita lakukan untuk mencari harta adalah dilihat sebagai alat untuk mencapai matlamat yang unggul iaitu untuk mentaati Allah dalam semua aspek kehidupan kita.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Dari muka surat sebelah Sebenarnya, para ulama hadis telah mengingatkan tentang pembohongan hadis berkenaan. Kata al-Syeikh „Abd alFattah Abu Ghuddah dalam komentarnya bagi kitab Zafar al-Amani: “Hadis musalsal (berangkai) berjabat tangan tersebut adalah batil dan dusta. Tiada asalnya dan tidak pernah wujud. Katanya juga: “Tiada keberkatan bagi pendustaan dan pembohongan hadis ini ke atas Nabi tidak dikira ibadat menulis cerita dongeng ini melainkan dengan niat untuk memusnahkannya.” (m.s. 272, 273, Damsyik: Maktab al-Matbu„at alIslamiyyah). Dalam Lisan al-Mizan Ibn Hajar alAsqalani menyebut: “Riwayat berjabat tangan Mu„ammar tidak akan diterima oleh orang yang berakal” (jilid 6, m.s. 68, Beirut: Muassasah al-„Ilm li al-Matbu„at,). Ertinya begitu mudah orang kita ditipu dan tidak menggunakan akal yang waras dalam beragama. Al-Imam al-Sayuti (wafat 911H) di dalam fatwanya bila ditanya mengenai hadis ini, beliau berkata: “Mu„ammar adalah pendusta lagi dajal, hadisnya adalah batil, tidak halal meriwayatkannya.” (lihat: Tahqiq Zafar al-Amani, m.s.275). Demikianlah mudahnya agama kita dilelong oleh orang lain hanya kerana terpengaruh dengan fesyen serban dan jubah warga berkenaan. Jikalaulah mereka sedikit berfikir; pada zaman Nabi entah berapa ramai sahabat yang bersalaman dengan baginda, pernahkah mereka mendakwa demikian? Pernahkah mereka mengadakan majlis menjemput orang ramai bersalam dengan mereka untuk masuk syurga. Pernah ini dibuat oleh Abu Bakar, atau Umar, atau Uthman, atau Ali atau lain-lain. Saya dukacita apabila yang bangun bersalaman ialah orang-orang masjid dan „kaki dengar kuliah agama‟. Sehingga saya tertanya-tanya; apakah segala pengajaran agama yang dipelajari gagal menjadikan mereka cerdik, atau sekurang-kurangnyanya menghidupkan fungsi akal mereka. Sedangkan agama datang untuk mencerdikkan akal bukan membodohkannya.

Sebagaimana yang disebut dalam al-Quran: `tidakku jadikan jin dan manusia melainkan menyembah aku' (az-zariat, ayat 56)

untuk

Oleh itu termasuk diantara tujuan perniagaan ialah untuk usahawan mendapatkan keuntungan kerana itu merupakan hak yang diberikan kepada mereka kerana usaha dan risiko yang harus mereka tanggung. D. CONTOH DIZAMAN AWAL ISLAM Kita akan dapati bahawa ramai sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berjaya sebagai pedagang dan peniaga walaupun pada awalnya mereka menghadapi banyak kesukaran dan rintangan. Malah boleh dikatakan bahawa Rasulullah telah berjaya melahirkan satu masyarakat perdagangan yang tumbuh dengan cepat selepas penghijrahan baginda ke Madinah.

PENIAGA DAN USAHAWAN DILAHIRKAN MELALUI MOTIVASI Rasulullah sebagai ketua negara telah memberikan motivasi dan galakkan kepada rakyat negara Islam dalam hal perdagangan. Rasulullah telah bersabda: `Didorang atas kamu ialah perniagaan kerana didalamnya ialah sembilan perspuluh daripada rezeki'.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Dari muka surat sebelah Demikian juga orang kita percaya adanya kayu atau rajah atau bahan tertentu mempunyai kesaktian tertentu. Ini seperti percaya dengan kayu kokka yang dijual di negara ini. Bahkan kayu tersebut dijual di Mekah dan Madinah oleh warga Bangladesh yang bertaburan di sana. Ramai pula yang membeli. Menggunakan nama agama lalu kayu itu dijual, kononnya tongkat Nabi Musa dibuat daripadanya. Demikian juga kononnya bahtera Nabi Nuh juga diperbuat daripadanya. Maka dibohongilah orang ramai kononnya kayu itu jika disimpan membawa rezeki, atau menolak bala dan berbagai-bagai kesaktian yang lain. Maka harga kayu tersebut yang beberapa ringgit di negaranya bertukar menjadi ratusan bahkan ribuan ringgit di negara kita. Padahal tidak satu dalil yang sahih pun dalam Islam mengenai kayu kokka tersebut. Mustahil pula untuk Islam membicarakan perkara yang bodoh seperti itu. Bahkan itu termasuk dalam sabda Nabi: Sesiapa yang menggantung (tangkal) maka dia melakukan kesyirikan (Riwayat al-Imam Ahmad, dinilai sahih oleh al-Albani). Menggantung di sini bermaksud menggantung sesuatu yang dipercayai dapat menangkis bala atau mendatang sesuatu kebaikan. Perbuatan itu di samping ia syirik, ia adalah satu kebodohan dan penipuan syaitan. Apabila saya mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai hal ini, ada yang menghubungi saya dan minta tolong jangan ganggu bisnesnya. Begitulah manusia, dia sanggup melelong agamanya demi bisnesnya. Serupa dengan itu, atas nama agama dijual air dan barangan jampi yang pelikpelik. Sehingga ada yang membuat bisnes air tertentu yang dijampi secara tulisan dan bacaan. Diberi pula nama yang berbagai- bagai. Kononnya itulah ajaran Islam. Saya tidak menafikan baginda Nabi pernah menjampi penyakit seperti baginda juga berubat dengan bahan-bahan perubatan yang lain. Ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Bersambung dimuka sebelah

Zubair Bin Awwam Semasa hijrah Rasulullah ke Madinah Zubair telah pergi ke Syria untuk berniaga. Kemudian beliau mengikuti jejak Rasulullah ke Madinah dan meninggalkan segala hasil perniagaannya di Mekah. Semasa beberapa tahun di Madinah Zubair hanya memperolehi pendapatan yang sedikit dari bidang pertanian. Dia terpaksa menghadapi banyak rintangan dan dugaan. Kemudian berkat kesabaran dan ketabahan beliau telah memulakan bidang perniagaan dan akhirnya menjadi orang yang kaya di Madinah. Abdul Rahman Bin Auf Beliau merupakan seorang pedagang yang cekap dan pandai berniaga. Beliau merupakan pedagang yang terkaya di Mekah. Apabila beliau memeluk Islam beliau telah meninggalkan segala hartanya di Mekah dan ikut berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah beliau terus mencari pasar untuk berniaga dan mampu bersaing dengan golongan pedagang yang sudah lama berdagang disana dan kemudian menjadi kaya. Othman Bin Affan Beliau merupakan seorang sahabat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan merupakan diantara sejumlah kecil yang mampu membaca dan menulis di Mekah. Apabila beliau dewasa beliau telah membabitkan diri dengan kegiatan perniagaan dan berjaya memperolehi keuntungan yang banyak. Apabila beliau berhijrah ke Madinah beliau telah membantu umat Islam yang dalam kehausan dengan membeli sebuah telaga kepunyaan orang yahudi dengan harga 35,ooo dirham kerana orang yahudi tidak membenarkan orang Islam menggunakannya. KEUNTUNGAN DAN ETIKA PERNIAGAAN Sebagaimana yang disebut diatas bahawa keuntungan adalah sesuatu yang menjadi hak kepada seseorang usahawan dari pandangan Islam. Keuntungan yang diperolehi itu harus digunakan berdasarkan apa yang menjadi tujuan kewujudan sesuatu syarikat itu. Sebagaimana yang disebut oleh Saidina Ali : `Adalah menjadi hak kepada pedagang untuk memperolehi keuntungan atas usaha mereka menyediakan barangan yang berguna kepada masyarakat'(warkah beliau kepada malik bin al-haris sewaktu perlantikan sebagai gabenor mesir) Walaubagaimanapun keuntungan seharusnya diperolehi melalui usaha-usaha dan kegiatan yang tidak bercanggah dengan etika perniagaan yang ditetapkan oleh Islam.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Namun dakwaan dengan air atau kismis atau apa jua bahan-bahan jampi orang yang tidak pintar pun boleh dipintarkan, suami atau anak yang tidak baik perangainya boleh dipulihkan, ini sudah luar biasa lagi mengatasi Nabi. Baginda tidak menjampi kaum Quraisy agar beriman, bahkan bapa saudaranya yang dekat dan dikasihi iaitu Abu Talib pun meninggal dalam keadaan kufur tanpa dijampinya. Kalau dengan menjampi manusia boleh berubah sikap, pasti Nabi akan menjampi telaga zamzam kerana itu sumber air Quraisy ketika itu. Pasti Quraisy akan berubah apabila terminum. Hal ini tidak berlaku dalam sirah baginda. Kalau benar ada orang boleh menjampi sehingga mengubah sikap manusia kepada baik, atau mencerdikkan manusia maka eloklah kita mengupahnya menjampi empangan-empangan air di negara ini agar semua rakyat menjadi baik dan cerdik. Ketahuilah sesungguhnya jalan untuk manusia mendapat hidayah adalah dakwah yang benar, keikhlasan hati penerimanya dan keizinan Allah. Firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 256-257 (maksudnya) Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Allah Pelindung (yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya (iman) dan orang-orang yang ingkar, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapankegelapan. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

APAKAH ITU ETIKA PERNIAGAAN Etika ialah satu perkataan yang datang dari bahasa Greek `Ethos' yang memberi maksud `Code Of Human Conduct' atau peraturan yang membatasi gelagat manusia. Oleh itu apabila disebut etika perniagaan ia memberi erti peraturan-peraturan yang membatasi gelagat atau tindakan manusia dalam kegiatan perniagaan.

SUMBER ETIKA PERNIAGAAN Etika perniagaan adalah diperolehi daripada dua sumber utama hukum Islam iaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sabda Rasullulah "Aku tinggalkan kerana 2 perkara sekiranya kamu pegang kedua-duanya kamu tidak akan sesat selamalamanya. Selain daripada itu ia juga dibincangkan oleh ulama'-ulama' dalam satu cabang daripada ilmu fiqh iaitu fiqh al-mu'amalat. Secara umumnya adalah penting untuk kita memahami maqa'sid al-shari'ah atau tujuan shariah untuk menentukan bentuk dan kandungan kegiatan perniagaan kita (apa yang hendak dikeluarkan, bagaimana dan mengapa). Dengan memahami etika perniagaan kita akan dapat memastikan perniagaan kita akan diredhai oleh Allah. Kita perlu menjawab soalan-soalan ini dengan berpandukan etika perniagaan Islam: 1. Bolehkah perkhidmatan atau barangan ini dikeluarkan? Kalau tidak boleh kenapa? 2. Kalau boleh, adakah kandungan barangan tersebut dibenarkan dari sudut halal atau haramnya, dan dari sudut kualiti agar ia tidak merosakkan kesihatan akal dan jasmani pengguna. 3. Adakah cara pemasaran barangan dan perkhidmatan tersebut bertentangan dengan etika Islam? 4. Adakah upah yang diberikan kepada pekerja kita berpatutan dengan kerja yang dibuat? Bagaimana dengan suasana pekrjaan, adakah sesuai untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti? 5. Adakah kerja memproses barangan dan perkhidmatan memberi kesan negatif kepada alam sekitar? 6. Adakah pembiayaan kewangan bagi mengeluarkan barangan atau menyediakan perkhidmatan tersebut sesuai dengan prinsip Islam?

Bersambung dimuka sebelah

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Dalam hadis ada beberapa orang sahabat yang didoakan oleh Nabi agar diberikan ilmu dan kepandaian. Antaranya tokoh sahabat yang masih muda Ibn „Abbas yang baginda doakan untuknya: Ya Allah! Ajarkanlah dia alKitab (al-Quran) (Riwayat al- Bukhari). Ibn „Abbas benar-benar muncul sebagai tokoh ilmu pengetahuan, pentafsir alQuran dan sahabi yang alim yang menjadi rujukan umat. Namun Ibn „Abbas bukanlah seorang yang hanya menunggu hasilnya doa baginda datang bergolek seperti sesetengah pihak menunggu kesan bahan jampi. Sebaliknya sejarah mencatatkan kesungguhan beliau dalam berusaha memperoleh ilmu. Selain daripada berkesempatan mengambil ilmu secara langsung daripada baginda selama tiga puluh bulan. Kemudian baginda wafat ketika umur Ibn „Abbas 13 tahun. Beliau terus mengambil hadis daripada para sahabat seperti „Umar ibn Khattab, „Ali, Mu„az, bapanya sendiri iaitu „Abbas, „Abd alRahman bin „Auf, dan ramai yang lain. (lihat: al-Zahabi, Siyar „Alam al-Nubala„, 3/332-337, Beirut: Maktabah alRisalah). Maksudnya doa Nabi dimakbulkan Allah, namun melalui proses keilmuan yang sepatutnya. Sebaliknya, keadaan sesetengah masyarakat Muslim seakan cuba digula-gula dengan meminum atau memakan bahan jampi orang agama, maka akan berlaku keajaiban dalam kehidupan. Sepatutnya yang ditekankan adalah soal kesungguhan menuntut ilmu seperti yang difardukan oleh Islam. Malangnya dalam masyarakat Muslim, kesungguhan membaca, memiliki buku, memenuhi perpustakaan, menulis bahan ilmiah tidak digembar-gemburkan, bahkan „orang lain‟ mendahului kita.

Gambar hiasan

ETIKA PERNIAGAAN ISLAM 'PRINSIP TIDAK MEMUDARATKAN' ATAU 'NO INJURY PRINCIPLE' Dalam menggariskan etika perniagaan, Islam menjadikan 'Prinsip Tidak Memudaratkan' atau 'No Injury Principle' sebagai asas penting. Prinsip ini merujuk kepada peraturan yang meggerakkan tindakan dan gelagat pimpinan serta pihak bawahan dalam hubungan sesama mereka dan yang memberi kesan di luar organisasi. Hubungan yang berasaskan prinsip 'tidak memudaratkan' ini menghalang atau mengurangkan sifat atau tindakan negatif terhadap orang lain, dengki mendengki, mementingkan diri sendiri atau tindakan yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakadilan terhadap seseorang. Ia juga merjujk kepada kesan produk atau perkhidmatan terhadap pengguna dan alam sekitar. Prinsip ini bersifat universal dan boleh dipraktikkan dalam semua aspek dan dimensi kehidpan manusia. Ia bukan sahaja melarang tindakan atau sikap yang memudaratkan orang lain tetapi juga memudaratkan diri sendiri. Apabila seseroang atau satu organisasi itu berusaha untuk tidak memudaratkan diri sendiri atau orang lain kehiudpan dan kegiatanya menjadi seimbang, keberkatan ilahi dan kecemerlangan dalam pencapaian matlamat perniagaan dapat di perolehi. Dalam konteks pengeluaran dan perkhidmatan pengamatan prinsip 'tidak memudaratkan' ini akan memastikan bahawa sesebuah oraganisasi perniagaan atau syarikat itu tidak terlibat dalam perkara-perkara yang memudaratkan perkembangan mental, emosi, spiritual dan fizikal masyarakat dan individu. Aspek pemeliharaan alam sekitar juga akan diberi penekanan yang sewajarnya. Pengguna akan dapat kualiti produk dan perkhidmatan yang dikehendaki. Rasulullah s.a.w bersabda: "Tidak mudarat dan tidak memudaratkan"

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Dari muka surat sebelah Tiba-tiba jampi menjadi cerdik pula yang mendapat publisiti dan dijual secara komersial. Tidakkah kita merendahkan Islam apabila orang bukan Islam melihat anak orang kita yang minum air jampi „ustaz‟ tidak lebih cemerlang atau jauh ketinggalan dibandingkan anak „orang lain‟ yang berbekalkan air mineral? Janganlah kita lelong agama kerana bisnes kita. Menjelang bulan Ramadan, ramai pula yang buat bisnes borang atau kupon amalan tertentu yang kononnya jika dibeli maka pahala akan diposkan kepada arwah yang disebut namanya dalam borang atau kupon berkenaan. Maka seakan pahala akan dicetak oleh pengeluar borang untuk kegunaan arwah di alam barzakh dengan bayaran yang diupahkan. Entah kilang mana yang mencetaknya atau posmen mana yang mengirimnya, kita tidak pasti. Demikian mereka melelongkan agama sehingga ada individu tertentu yang mengaut keuntungan puluhan bahkan ratusan ribu ringgit dengan melelong pahala di bulan Ramadan. Seakan siapa duit banyak, maka selamatlah dia di akhirat. Dunia rasuah kita bagai menjelma juga selepas kematian. Nabi pernah memberi ingatan: Bacalah al-Quran dan mintalah daripada Allah (pahala), kerana selepas kamu akan ada kaum yang membaca alQuran dan meminta (upah) daripada manusia (Riwayat Ahmad dan al-Tirmizi, dinilai hasan oleh al-Albani). Namun masyarakat kita ramai yang terpengaruh dengan perkara-perkara yang disebutkan ini kerana ingin jalan pintas tanpa usaha. Mereka ingin cerdik secara pintas tanpa belajar, kaya pintas tanpa usaha, masuk syurga pintas tanpa beramal dan seumpamanya. Golongan yang berkepentingan pula, mengambil kesempatan atas nama Islam. Kalau demikian cara kita beragama, maka tidak hairanlah jika ramai orang Melayu suka „ali babakan‟ segala peluang yang diberikan kepadanya. DR. MOHD. ASRI ZAINUL ABIDIN ialah Bekas Mufti Kerajaan Negeri Perlis. E-mel: moasriza@yahoo.com Layari http://drmaza.com/

Ini bersesuaian dengan tujuan Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima perkara asas iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Segala perkara yang memelihara manamana perkara asas ini digalakkan (masa'lih) dan segala yang boleh memberi kesan negatif kepada salah satu daripada kelima-lima ini dilarang (mafa'sid). Oleh itu Islam menekankan aspek kualiti dalam bentuknya yang menyeluruh. Prinsip 'tidak memudaratkan' akan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Dalam aspek pengurusan organisasi korporat prinsip ini sekiranya diserapkan di semua pringkat organisasi akan menjadi faktor motivaasi yang mendorong anggotaanggotanya untuk terlibat secara bersungguh-sungguh dalam menignkatakan produktiviti dan kualiti. Peter Drucker dalam buku beliau 'Managemant: Tasks, Responsibilities, Practices' telah menekankan bahawa profesionalisme dalam perniagaan menuntut supaya dipraktikkan 'Principle of nonmaleficence' atau 'do no harm'. Atas prinsip ini beliau membuat kesimpulan bahawa terdapat ramai eksekutif yang tidak bertindak secara profesional dalam kegiatan perniagaan mereka. Pembentukan budaya korporat yang sihat akan terjejas sekiranya prinsip 'tidak memudaratkan' atau 'do no harm' tidak diamalkan. Dalam menjalankan kegiatan perniagaan seseorang usahawan muslim itu seharusnya memastikan bahawa peraturan-peraturan berikut dipatuhi sesuai dengan prinsip tidak memudaratkan: Niat Yang Betul Seseorang usahawan muslim harus memastikan bahawa niatnya hanyalah untuk mencapai tujuan yang telah disebut diatas dan agar dia mendapat keredhaan Allah s.w.t. dalam segala aspek kehidupannya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah yang bermaksud: `sesungguhnya amal itu bermula dengan niat' Al-Adl Wal Ihsan Salah satu daripada etika penting dalam perniagaan ialah melaksanakan `Al-Adl Wal Ihsan' atau keadilan dan ihsan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an: `sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat, dan melarang berbuat yang keji dan yang mungkar dan kezaliman. Dia mengajarkan kepadamu agar kamu mendapat peringatan'(surah an-nahl, ayat 90).

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Ada beberapa etika penting yang dapat kita perolehi daripada ayat diatas: 1. Kita disuruh melakukan keadilan 2. Kita disuruh melakukan kebajikan 3. Kita disuruh memberi sadaqah

Sebagaimana

yang

4. Kita dilarang membuat perkara yang keji dan mungkar 5. Kita dilarang membuat kezaliman Oleh itu dalam kegiatan perniagaan kita harus melaksanakan keadilan, kebajikan, memberi sadaqah, serta tidak melakukan yang keji, mungkar atau menzalimi diri kita atau orang lain. Keadilan Dalam Perniagaan Keadilan bererti meletakkan sesuatu ditempatnya yang betul. Dalam konteks ini implikasinya ialah membuat tindakan atau keputusan sebagaimana yang dikehendaki oleh syari'at Islam. Ini Oleh itu keadilan dalam konteks perniagaan memberi implikasi berikut: 1. Amanah Dan Benar Dalam Urusan Perniagaan Tindakan dan keputusan yang berdasarkan sifat amanah dan kebenaran adalah perlu bagi memastikan urusan perniagaan itu adil dan setiap orang samada pembeli atau pengusaha mendapat haknya. Penipuan dan perpecahan akan dapat dielakkan sekiranya semua pihak bersifat amanah dan benar. Dengan sifat ini usahawan akan mendapat untung yang sewajarnya dan pembeli akan mendapat barangan atau perkhidmatan yang sepadan dengan harga yang dibayar. Rasulullah telah bersabda: `penipuan membawa kepada neraka' Oleh itu sebarang bentuk penipuan adalah haram. Pada suatu hari Rasulullah telah berjumpa dengan seorang penjual gandum. Baginda telah memasukkan tangannya kedalam dan mendapati gandum dibawah basah. Baginda telah menegur penjual itu kerana tidak meletakkan gandum yang basah itu diatas supaya pembeli dapat melihatnya. Baginda kemudiannya telah bersabda: `barangsiapa yang menipu tidak termasuk golongannya'

disebut oleh Saidina Ali : `Adalah menjadi hak

kepada pedagang untuk memperolehi atas yang usaha berguna menyediakan keuntungan mereka barangan kepada

masyarakat'(warkah beliau kepada malik bin al-haris sewaktu perlantikan sebagai gabenor mesir) Walaubagaimanapun keuntungan seharusnya diperolehi melalui usahausaha dan kegiatan yang tidak bercanggah dengan etika perniagaan yang ditetapkan oleh Islam.

dalam

Baginda juga telah bersabda: `Pedagang yang benar akan dibangkitkan pada hari akhirat beserta orang-orang yang benar dan para syuhada'

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Ternak lintah memang menguntungkan
Berita Harian, 5 Dis 2007

Surah Al-Mutaffifin Amatlah jelas sekali pandangan Islam terhadap etika perniagaan apabila kita mengkaji ayat-ayat alquran yang di turunkan sebagai pertunjuk kepada manusia. Selain daripada banyak ayat-ayat dalam alquran yang menggariskan prinsip-prinsip dan etika perniagaan terdapat satu surah dalam alquran yang di beri nama `almutaffifin' yang memerlukan satu penelitian yang mendalam. Almutaffifin Bermakna Orang Yang Curang. `Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang(curang dalam menakar dan menimbang') Iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di penuhi Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan di bangkitkanPada suatu hari yang besar Sekali-kali jangan curang, kerana sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin Dalam ayat 1-7 surah al mutaffifin, terdapat beberapa pengajaran: 1. Allah menghina orang yang menipu atau menzalimi orang lain dalam perniagaan

Komponen penting dalam hasilkan produk kecantikan, kesihatan dan perubatan SEBELUM ini, lintah sering diberi pandangan negatif ekoran tabiatnya yang menghisap darah sehingga wujud peribahasa „lintah darat‟ bagi menggambarkan orang yang tidak berhati perut dan sering menindas orang lain. Kini, persepsi terhadap lintah semakin berubah yang mana haiwan itu tidak lagi `digeruni‟ malah dicari di merata tempat dan diternak kerana mampu memberikan pulangan lumayan kepada pengusahanya. Ia berikutan kajian menunjukkan haiwan itu boleh menjadi komponen penting dalam menghasilkan produk kecantikan, penjagaan kesihatan dan perubatan sekali gus memastikan lintah mendapat permintaan tinggi di pasaran. Menyedari faktor itu, Roziana Abu Hassan, 34, bersama suami, Mohd Jantan Abu Hassan, 36, dan ibunya, Rahidah Wahid, 50, sanggup mengeluarkan modal permulaan sebanyak RM30,000 untuk mengusahakan ternakan lintah. Mereka memulakan usaha itu kira-kira lima bulan lalu dengan membina enam kolam dengan setiap satunya berukuran 18 meter x 6 meter di Kampung Telok Mas, Selama, Perak. Roziana berkata, beliau mengetahui mengenai potensi lintah untuk menjana pendapatan selepas terbaca di dalam akhbar mengenai kursus ternakan haiwan itu yang dianjurkan Art Soulist Sdn Bhd iaitu syarikat pengeluar dan pengedar produk berasaskan kecantikan dan kesihatan.

2. Definasi orang yang menipu dalam surah ini ialah orang yang apabila melibatkan haknya dia meminta semuanya mengikut tempoh yang di tetapkan tanpa tangguh, tetapi apabila ia berkaitan dengan hak orang lain dia memberi kurang daripada sepatutnya 3. Allah mengaitkan perniagaan ini dengan akauntabiliti dan tanggungjawab kepada Allah swt di hari akhirat nanti 4. Orang yang yakin pada hari akhirat dan pembalasan tidak AKAN MENIPU dan berlaku zalim dalam perniagaan 5. Orang yang menipu dan zalim dalam perniagaan akan menerima siksaan yang berat daripada Allah swt di akhirat nanti.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

“Ketika mengikuti kursus itu, saya diberitahu bahawa setiap satu kolam yang boleh menghasilkan kira-kira 100 kilogram lintah, mampu memberi pulangan sekurang-kurangnya RM6,000 bagi setiap tempoh pusingan pembiakannya selama empat bulan.
“Ia berdasarkan harga pembelian RM60 sekilogram yang ditawarkan syarikat berkenaan. Bagaimanapun, baru-baru ini ada pembeli dari Singapura yang berminat untuk membeli pada harga RM150 sekilogram sekali gus menunjukkan permintaannya yang tinggi di pasaran sekarang,” katanya ketika ditemui di sini, baru-baru ini. Beliau berkata, lintah yang diternaknya itu dijangka sudah boleh dijual mulai bulan depan iaitu selepas enam bulan ia dibiakkan dalam enam kolamnya itu. Katanya, walaupun lintah sudah boleh dijual selepas empat bulan ia diternak, untuk peringkat permulaan ia memerlukan tempoh lebih panjang bagi membolehkan „induk‟ atau „ibu‟ lintah membiakkan lebih banyak benihnya untuk memastikan kitaran hidup haiwan itu dalam sesuatu kolam berterusan. Beliau berkata, haiwan itu perlu dijual segera apabila sudah dewasa kerana jangka hayatnya adalah pendek iaitu antara tujuh hingga lapan bulan saja sebelum dia mati. “Bagi memastikan penyelenggaraan yang baik dan kos operasi kolam berkenaan, saya juga membuat pinjaman bank sebanyak RM10,000,” katanya yang turut memiliki perniagaan pembungkusan sarung tangan menerusi syarikat miliknya bersama suami, Terap Jaya Enterprise. Mereka yang berminat mendalami bidang penternakan lintah boleh menghubungi Roziana di talian 05-8394157 atau 058394928.

Gambar hiasan MENYOROK BARANG DIHARAMKAN Termasuk dalam sifat amanah dan benar ialah tidak menyorok barang. Dalam hadis Rasulullah: `sesiapa yang menyorok barang dia berdosa'. Menyorok barang adalah berbahaya kepada masyarakat dan negara kerana ia menyebabkan: 1. Kekurangan barang yang dikehendaki oleh masyarakat. 2. Menyebabkan harga akan meningkat dan tekanan terhadap kadar inflasi.

KAEDAH PEMASARAN YANG BERETIKA Adalah selari dengan konsep amanah dan benar dalam perniagaan bagi seseorang usahawan untuk memastikan usaha untuk memasarkan barangan atau perkhidmatan dibuat dengan betul dan tidak bercanggah dengan etika Islam. Seseorang usahawan, umpamanya harus memastikan bahawa sebarang bentuk pengiklanan atau promosi benarbenar mencerminkan kualiti dan kandungan barangan atau perkhidmatan agar seseorang pembeli itu tidak merasakan bahawa ianya ditipu. Setiap penjual mahukan barang yang dijual membawa keuntungan yang banyak dan berlipat ganda, maka ia akan berusaha sedaya upaya mempengaruhi pembeli supaya tertarik dengan barang yang dijual. Kaedah pemasaran yang beretika dalam Islam juga menuntut agar menggunakan wanita dalam media cetak dan elektronik sebagai bahan pelaris atau untuk menarik masyarakat membelinya adalah di larang sama sekali. Kaedah ini akan merosakkan jiwa dan akhlak remaja khususnya dan meningkatkan gejala-gejala sosial dalam masyarakat.
MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Pak Latif tauke jeruk Melayu
.

Kaedah Fiqh yang berbunyi `Menutup pintu-pintu kerosakkan' haruslah di jadikan panduan.

Isteri Pak Latif, Hindun Husin (kanan) bersama dua anaknya, Abu Amar dan Sarah di tapak jualan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan negeri Kelantan 2009 di Kota Bharu, baru-baru ini

KOTA BHARU 28 Julai – Jika ke Pulau Pinang, antara ole-ole yang dicari pelawat untuk dibawa pulang sudah semestinya jeruk buah pala sebagai tanda sudah menjejaki negeri „anak mami‟ tersebut. Namakan apa sahaja jenis jeruk buah sekalipun, daripada mangga kepada buah ceri, daripada kedondong kepada kelubi, pengusaha dari negeri itu sedia membekalnya kepada pasaran. Namun hampir seratus peratus yang mengeluarkan produk makanan ini adalah dari kaum lain walaupun majoriti yang meminatinya adalah orang Melayu. Melihat situasi tersebut, bekas pekerja bawahan tauke jeruk, Abdul Latif Hashim, 52, dari Cherok Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang berusaha menjadi Melayu pertama mempelopori perusahaan ini 18 tahun lalu. ”Peminat jeruk buah boleh dikatakan 85 peratus orang Melayu tapi nak mencari pengusaha Melayu seorang pun susah,” kata pengurus Jeruk Pak Latif Enterprise itu kepada Utusan Malaysia di sini baru-baru ini. Beliau ditemui ketika turut serta dalam program Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat negeri Kelantan 2009 di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keIV baru-baru ini. Abdul Latif yang hanya berkelulusan setakat sekolah rendah dan bekerja di kilang besi pada peringkat awal berkata, keazamannya timbul kerana tidak mahu lagi menjadi kuli dan hanya mendapat upah bulanan yang tidak setimpal dengan keringat yang dicurahkan.

TIDAK MENGURANGKAN TIMBANGAN Usahawan muslim harus memastikan bahawa setiap timbangan haruslah dilakukan dengan adil dan tanpa penipuan. Kita haruslah memberikan pengguna hak mereka sejajar dengan harga yang mereka bayar; `celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi takaran. Iaitu orang-orang yang kalau menerima takaran dari orang lain selalu meminta yang penuh (cukup dan tidak kurang sedikitpun), tetapi kalau menakarkan untuk orang lain, pasti dikurangi. Apakah orang-orang itu tidak mengira (menyakini) bahawa mereka itu pasti akan dibangkitkan dari kuburnya, yakni pada suatu hari yang penuh pancaroba' (surah almutaffifin : 1 - 5). GHARAR(3) Oleh kerana terlampau ghairah untuk mendapatkan keuntungan maka pembeli sering melakukan `gharar' iaitu dengan mensifatkan barang yang dijual dengan sifat yang berlainan dari yang sebenar. Allah Telah Berfirman: `Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu (surah an-nisa', ayat 26). 2. Tidak Terlibat Dengan Amalan Riba Seseorang usahawan muslim seharusnya membebaskan diri dari riba dengan segala daya yang mungkin samada dalam pembiayaan atau pelaburan. Memang tidak dinafikan perkara ini bukanlah mudah dan kita terpaksa membuat pemilihan dari sumber-sumber pembiayaan yang ada berdasarkan kriteria tertentu termasuklah kos yang akan ditanggung.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

”Semasa makan gaji, sayalah tukang pilih dan beli buah di pasar dan saya juga yang terlibat dalam proses menjeruk dan memasarkannya. Selepas dua tahun saya menimba pengalaman antara 1989 dan 1991, saya terfikir sudah tiba masa mengubah nasib diri dan berusaha sendiri,” katanya. Menurut Abdul Latif, untuk memantapkan lagi ilmunya, dia mengambil kursus dengan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) bagi mengenal pasti bahan kimia dan kuantitinya yang sesuai digunakan dalam proses menjeruk. Jelasnya, menjeruk buah melibatkan proses „menggaram‟ dan „menggula‟ yang memakan masa antara 2 minggu hingga 3 bulan bergantung kepada kehendak dan keperluan pasaran pengusaha.

Di Malaysia sumber-sumber pembiayaan yang bebas dari riba semakin meluas. Usaha perlu dibuat oleh usahawan untuk mengenalpasti sumber-sumber ini dan memanfaatkannya sebaik yang mungkin. __________________________ (3) Mansor Mahsin, 'Undang-undang Perdagangan Dalam Islam' Pembiayaan secara Islam adalah dalam bentuk-bentuk berikut: 1. Pembiayaan projek a. Mudharabah b. Musyarakah 2. Pembiayaan memperolehi aset a. b. c. d. e. Mudharabah Musyarakah Bai'bithaman ajil Ijarah Bai' al-ta'jiri

Bermula dengan perusahaan di rumah, dia kini mempunyai kilang, dewan dan bengkel yang berjaya didirikan hasil bantuan dan kerjasama dari pihak Jabatan Pertanian Pulau Pinang, Persatuan Peladang Kawasan (Peladang) dan juga Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) negeri itu.
”Mereka menyediakan saya dewan dan bengkel tersebut untuk membolehkan saya mengadakan kursus bagi orang lain yang berminat mengusahakan jeruk buah,” katanya. Jelasnya, hasil dari kursus yang diadakannya sejak Januari tahun ini telah berjaya melahirkan tujuh orang pengusaha jeruk buah Melayu yang aktif di Pulau Pinang dan Perak. ”Ada antara „bekas murid‟ saya itu kini menjalankan perniagaan dengan modal pusingan RM100,000,” katanya bangga. Dari gaji RM400 sebulan semasa bekerja kilang dulu, Abdul Latif bersyukur kerana hasil jualan jeruk buahnya yang diedar kepada pemborong mencapai angka lebih RM12,000 sebulan dan dapat mengambil pekerja seramai 7 orang termasuk dua orang anaknya. Anak perempuannya, Sarah, 25, berkhidmat sebagai pengurus akaun manakala Abu Amar, 24, bertanggungjawab dengan pemasaran jeruk buahnya di luar Pulau Pinang. ”Jeruk buah saya yang terjamin halal dan bersih dipasarkan bukan sahaja di Pulau Pinang bahkan juga di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, Melaka dan Kuala Lumpur. Insya-Allah, pada pertengahan 2010 syarikat saya akan menembusi pasaran Singapura dan Brunei,” katanya.

3. Pembiayaan perdagangan 4. Gadaian atau ar-Rahn 5. Jualan salam BIMB menyediakan kebanyakkan daripada pembiayaanpembiayaan ini untuk usahawan Islam dan bukan Islam. Riba adalah amalan yang dikutuk oleh Allah. Ia di haramkan oleh Allah dalam empat peringkat. Peringkat yang terakhir adalah seperti berikut: `Wahai orang-orang yang beriman! Taqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa dari riba itu, jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman . Tetapi jika tidak kamu kerjakan begitu, maka terimalah satu pernyataan perang dari Allah dan rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bolehlah kamu ambil pokok harta kamu; tidak kamu dianiaya dan tidak pula kamu menganiaya'(surah al-baqarah, ayat 278-279) 3. Tidak Menzalimi Pekerja Salah satu daripada aspek yang penting dalam keusahawanan ialah menguruskan manusia agar mereka mereka dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti pengeluaran. Untuk mendapatkan komitmen dan rasa bertanggungjawaban serta partisipasi daripada pekerja kita untuk mencapai matlamat ini bukanlah satu yang payah. Yang penting ialah menjaga hubungan yang baik dengan mereka dan menjaga kebajikan mereka.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Baru-baru ini, produk beliau yang dibungkus dengan jenama „Jeruk Mutiara‟ mula masuk ke pasar raya besar Tesco di Kuala Lumpur. Abdul Latif amat berterima kasih dengan isterinya, Hindun Husin, 46, yang menjadi pendokong utama beliau dalam perniagaannya itu. ”Hindunlah setiap kali menghadiri perniagaan, katanya. yang membantu saya mengurus saya terpaksa keluar kerana kursus dan mengembangkan saya terhutang budi padanya,”

Sekiranya kita tidak menjaga kebajikan mereka tetapi kita memaksa mereka memberikan komitmen terhadap kualiti dan produktiviti maka kita menzalimi mereka. Apabila pekerja mereka merasakan mereka dizalimi maka kita akan dapati pekerja mereka yang berpengalaman akan mulai mencari jalan keluar dan berhenti kerja. Bagaimanakah cara supaya kita tidak menzalimi pekerja kita? a. Memberikan gaji yang berpatutan sesuai dengan produktiviti dan keuntungan syarikat. Ia juga seharusnya sesuai dengan kos hidup setempat. Kadar inflasi seharusnya diambil kira dalam membuat perubahan yang sesuai terhadap gaji pekerja. b. Membuat sesuatu keputusan dengan mengambil kira pandangan mereka. Pengurusan partisipasi atau participation management adalah pengurusan yang melibatkan keseluruhan pekerja. Sesebuah firma atau kilang yang besar seharusnya memikirkan untuk mewujudkan qcc(quality control circle) atau kumpulan pengawasan kualiti yang melibatkan pandangan semua pekerja. Sebagai seorang pekerja yang diberikan sesuatu tugas yang spesifik sudah tentu mereka berhadapan dengan masalah dan keperluan yang tersendiri. Seseorang usahawan sudah tentu tidak mengetahui setiap perkara yang dilakukan oleh pekerjanya walaupun pernah terlibat dalam kerja tersebut kerana perubahan-perubahan dan suasanasuasana baru. c. Mewujudkan suasana kerja yang stabil, harmoni, teratur, bersih dan selamat. Ini amat perlu agar setiap pekerja merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada satu pasukan dan tidak timbul perselisihan atau pergaduhan sesama mereka. Ini untuk mengelakkan daripada menurunknya semangat dan morale pekerja untuk bekerja. keselamatan dalam bekerja adalah amat penting. Ciriciri keselamatan haruslah diambil kira walaupun ini bermakna kos pengeluaran akan meningkat. d. Memberikan latihan dan pendidikan yang sesuai dengan usaha untuk membangunkan personaliti yang seimbang ditempat dia bekerja dan dirumahnya. 4. Tidak mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang haram, rendah bertentangan dengan tujuan syari'at. menyediakan kualiti atau

Katanya, mereka yang berminat menceburi perniagaan ini boleh memulakan langkah dengan menghubungi urus setia kursus jeruk buah yang diadakan dengan kerjasama FAMA, Peladang dan Jabatan Pertanian melalui talian telefon 019 444 7105. ”Kursus selama tiga hari yang mengajar peserta seramai 20 orang setiap sesi cara-cara menjeruk buah secara amali dari awal hingga akhir termasuk kaedah pemasaran dan bahan kimia yang akan dibekalkan sebagai latihan apabila mereka pulang ke tempat masingmasing,” katanya. Abdul Latif yang sudah mengadakan kursus kepada lebih 75 peserta bukan sahaja di Pulau Pinang tetapi juga di Perak dan Kelantan.

`wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada dibumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang bagi kamu'(al-baqarah, ayat 168)
MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Jenama Iwani produk makanan beku Faizah

`wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari bendabenda yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya(al-baqarah, ayat 172) Sebagaimana yang telah disebut, tujuan syari'at ialah untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Segala perkara yang boleh memelihara aspekaspek ini disebut sebagai masa'lih. Kalau sebaliknya disebut sebagai mafa'sid dan merosakkan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. 5. Kualiti Islam sangat menekankan kualiti sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat diatas dan tujuan syari'at. Dalam ayat yang lain, al-Qur'an sekali lagi menegaskan bahawa yang lebih utama dalam hidup seseorang insan ialah mengutamakan amalan atau pekerjaan yang lebih berkualiti sebagaimana yang tertera dalam surah al-mulk, ayat 2 `dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu; siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya...' Produk yang tidak berkualiti boleh menjejas usaha membangunkan masyarakat dari sudut mental, moral, dan kesihatan. Generasi baru akan menghadapi banyak masalah termasuk anak-anak kita nanti. Kita tidak mahu masyarakat yang berpenyakit dari semua sudut. Masalah keracunan makanan, penyakit kanser, etc adalah berpunca daripada bahan yang tidak berkualiti. Tindakan undang-undang akan dihadapkan kepada seseorang usahawan sekiranya ini berlaku dan akan merugikan pihak usahawan sendiri. Diharamkan arak dan judi `mereka itu bertanya kepada engkau dari hal arak dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu dosa besar dan beberapa manafa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manafa'atnya.'(surah albaqarah, ayat 219) Termasuk yang diharamkan ialah menggunakan inputinput yang diharamkan seperti diatas dan dibawah ini untuk mengeluarkan sesuatu produk yang halal.(alma'idah 1, 3)

FAIZAH menunjukkan sebahagian produk Iwani yang ditawarkan kepada pelanggan di kedainya di Taman Permata, Kuala Lumpur.

MAKANAN dingin beku atau frozen food kini semakin ramai mengusahakan secara komersial di pasaran dianggap penyelamat kepada kumpulan tersebut. Mengekalkan keenakan, rupa bentuk, saiz seperti yang asal, makanan dingin beku mendapat perhatian ramai wanita yang juga suri rumah yang tidak mempunyai masa membuatnya sendiri. Iwani Frozen Food Sdn. Bhd., merupakan antara syarikat pengeluar produk dingin beku yang semakin dikenali ramai. Menurut Pengarah Urusannya, Faizah Abd. Jalil, 34, kewujudan makanan dingin beku telah memberi peluang kepada orang ramai terutama suri rumah menghidangkan makanan yang berkualiti kepada keluarga. “Iwani Frozen Food menawarkan kepelbagaian makanan dingin beku yang mudah disediakan dan mengambil tempoh masa yang singkat,” katanya. Di tingkat bawah bangunan kedai miliknya terletak kedai atau bilik pameran yang menawarkan lebih 100 jenis makanan dingin beku keluaran syarikatnya yang dikenali sebagai Ultra Sepadu Sdn. Bhd. Di bawah jenama Iwani, terdapat pelbagai produk asas makanan laut seperti bebola ikan, ketam dan sotong. Terdapat juga ayam, itik, daging lembu dan kambing dingin beku, serta beraneka kuih muih Melayu seperti samosa, kebab, cucur badak, pulut panggang dan karipap.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

“Iwani juga mengeluarkan produk sendiri, antaranya chicken chop dan otak-otak. Penyediaan yang mudah dan mengambil masa yang singkat menarik minat pelanggan,” katanya. Kegigihan Faizah yang berganding bahu dengan tiga abangnya Mohd Fairuz, Mohd Fazilan dan Mohd Fauzi lebih kurang 10 tahun yang lalu dalam perusahaan makanan dingin beku terbukti berhasil. Syarikatnya kini mempunyai 40 kakitangan dan sebuah cawangan yang terletak di Taman Sri Batu Caves, Selangor. “Kedai yang terdapat di Taman Permata khas untuk pelanggan yang melanggan secara terus sementara cawangan di Batu Caves untuk dipasarkan di luar Lembah Klang. “Selama 10 tahun ini, permintaan terhadap makanan dingin beku semakin bertambah yang mendorong pihak syarikat menambah jumlah produk yang ditawarkan,” katanya. “Melalui konsep stokis Iwani boleh memulakan perniagaan dengan pakej permulaan sebanyak RM3,800 bagi kawasan Kuala Lumpur dan Selangor dan pakej RM10,000 di luar Kuala Lumpur,” katanya. Selain itu, syarikat turut menandatangani perjanjian dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk melantik manamana stokis Iwanita yang berminat mendapat bantuan melalui skim Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (Tekun). Faizah berkata, sesiapa yang berminat untuk menjadi wakil jualan atau stokis terbukit Iwani, hubungi talian 03-61851800.

6. Pengguna yang Kritikal dan Aktif Sebagai seorang usahawan kita harus faham bahawa masyarakat pengguna kita bukanlah masyarakat yang pasik tetapi kritikal. Dengan adanya persatuan-persatuan pengguna yang mempunyai matlamat menjaga hak-hak pengguna, kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan produk kita bagi mengelakkan kita daripada mengalami kerugian kerana pengguna enggan membeli produk kita. 7. Memenuhi Kontrak Yang Dibuat Adalah bertentangan dengan prinsip Islam sekiranya seseorang usahawan itu membuat sesuatu yang dikira sebagai melanggar kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. `Sempurnakanlah janji Allah, bila kamu berjanji dan janganlah kamu rosakkan sumpah kamu sesudah kukuhnya, padahal kamu telah menjadikan Allah jadi jaminan bagimu' (surah an-nahl, ayat 91) `hai orang-orang yang beriman, janjimu'(surah al-ma'idah, ayat 1) tepatilah segala

8. Tidak melupakan ibadat-ibadat lain dalam keusahawanan. walaupun Islam menganggap keusahawanan merupakan satu ibadat dalam konteksnya yang luas dan orang yang terlibat akan mendapat balasan yang baik sekiranya seseorang usahawan itu mempunyai niat yang baik dan membuatnya berdasarkan etika Islam namun ini tidak bermakna dia boleh meninggalkan ibadat-ibadat khusus yang diwajibkan. Hendaklah kita tunaikan ibadatibadat ini bila tiba waktunya walaupun kita terpaksa meninggalkan apa sahaja kegiatan yang kita sedang lakukan. (i) Sembahyang `Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sembahyang pada hari jum'at, maka hendaklah kamu pergi kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Itulah yang terlebih baik bagimu, jika kamu mengetahui'(surah al-jumu'ah, ayat 9) Cari rezeki selepas ditunaikan sembahyang `maka apabila telah ditunaikan sembahyang, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu berjaya'(surah al-jumu'ah, ayat 10)

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Zamzuree bangkit selepas kecundang

(ii) Zakat Perniagaan Adalah menjadi kewajipan bagi seseorang usahawan untuk melaksanakan kewajipan zakat perniagaan. Kajian menunjukkan ramai yang telah mengabaikan kewajipan ini. ia merangkumi segala bentuk perniagaan dan pelaburan yang dihalalkan oleh syari'at Islam, (yang bebas daripada riba dan produk serta perkhidmatan yang halal) `Dirikanlah sembahyang dan bayarkanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan diantara kebaikan untuk dirimu(surah al-baqarah: ayat 110)

Seorang pekerja memasukkan telur masin yang siap diproses ke dalam plastik. Oleh WAN MUHAMAD WAN ADAM

MEMANG ramai sebenarnya di dunia ini yang boleh bercerita bagaimana mereka tidak akan berjaya jika tidak menemui kegagalan terlebih dahulu. Zamzuree Zakaria, 43, ialah seorang daripadanya yang menjadikan pengalaman kecundang sebagai pengajaran amat berguna untuk bangkit semula dan muncul sebagai antara pengimport dan pengeksport lembu secara komersial terbesar di negara ini. Dengan berbekalkan modal hanya RM40,000 pada tahun 2000, yang sekadar mampu mengimport 28 ekor lembu dari Australia, kini pengusaha lembu yang juga Pengarah Syarikat Mahaderas Sdn. Bhd. ini sudah memiliki aset semasa lebih RM4.9 juta. ''Ini termasuk kandang dan peralatan yang membabitkan kawasan seluas 8.7 hektar di Kampung Jelor, Pasir Puteh," katanya kepada ketika ditemui di ladangnya di Pasir Puteh, Kelantan. Zamzuree pemegang Ijazah Perakaunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1993 mengambil alih pengurusan perniagaan daripada bapanya Zakaria Awang pada tahun 2003 Sebelum itu, beliau pernah bekerja di beberapa buah syarikat termasuk Renong Berhad, Kuala Lumpur dan sebuah bank di Kelantan sebelum mengambil keputusan meletak jawatan untuk menceburkan diri dalam perniagaan penternakan.

Gambar hiasan `Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepadamu, sebelum tiba hari yang tak ada jual beli pada hari itu, tak ada persahabatan dan tak ada pertolongan'(surah al-baqarah, ayat 254)

9. Kontrak Yang Jelas Dan Sah Kontrak yang tidak jelas boleh menimbulkan ketidakadilan kepada satu pihak. Ini akan mengakibatkan permusuhan diantara pihak yang terlibat. Oleh kerana Islam mahu melahirkan masyarakat yang stabil ia menekankan agar sesuatu kontrak itu dibuat dengan syarat dan rukun yang jelas.

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Bukan mudah bagi Zamzuree untuk mengumpul aset sebesar itu. Anak kepada seorang guru sekolah kampung yang tidak mempunyai asas perniagaan yang kukuh ini mengambil risiko besar meninggalkan pekerjaan kolar putih untuk menceburi bidang perniagaan. Setahun selepas mengambil alih perniagaan bapanya, beliau menghadapi ujian perniagaannya hampir lumpuh berikutan harga import lembu dari Australia meningkat mendadak kerana nilai mata wang negara menurun. ''Ia halangan terbesar dan perniagaan saya hampir lumpuh sama sekali. ''Saya pernah menerima pelbagai kritikan dan cacian daripada masyarakat di atas kegagalan itu dan saya jadikan ia sebagai tiupan semangat untuk bangkit semula. "Doa dan harapan saya mendapat keredaan Allah apabila diselamatkan oleh Agro Bank yang meluluskan pinjaman segera berjumlah RM1.4 juta sebagai modal pusingan," katanya. Dengan wang pinjaman itu, Zamzuree mula mengalih tumpuan ke arah mengimport lembu dari Selatan Thailand terutama spesies Brahman Cross India. Kini beliau mengimport kira-kira 12,000 ekor setahun untuk dipasarkan di Semenanjung terutama Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Pahang, selain Kelantan. Terbaharu, lebih 1,200 ekor lembu bernilai RM2 juta sudah ditempah bermula akhir bulan ini bagi keperluan bulan Ramadan dan Aidilfitri. ''Sebahagian besar daripada jumlah itu sudah tiba dan ditempatkan di ladang syarikat untuk dikuarantinkan selama 10 hari dan diberi suntikan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pasir Puteh agar ia selamat dan bebas daripada pelbagai jangkitan penyakit sebelum diedarkan kepada pengguna," katanya. Lembu berkenaan dijual dengan harga yang berpatutan iaitu kira-kira RM2,000 seekor dan sehingga kini ia mendapat permintaan yang tinggi terutama pada musim perayaan dan musim cuti sekolah bagi kenduri kahwin.

Sesuatu kontrak itu sah sekiranya ia memenuhi perkara-perkara berikut: a. Sempurna rukun dan syarat b. Tidak mengandungi perkara yang ditegah oleh syarak Rukun secara umumnya: a. Penjual b. Pembeli c. Barang yang dijual d. Harga Syarat (contohnya) a. Kedua-dua pihak sempurna akal, cukup umur, pintar. Yang tidak memenuhi syarat ini, bapa atau penjaga boleh menguruskannya. b. Orang yang tidak disekat dari menguruskan muamalat termasuk orang yang muflis. c. Tidak dipaksa oleh mana-mana pihak.

d. Jelas isi kandungan kontrak agar tidak menimbulkan keraguan dan pertelingkahan. e. Syarat-syarat lain boleh ditambah bertentangan dengan syarak. asalkan tidak

10. Segala Bentuk Perjudian di Larang segala bentuk keusahawanan haruslah bebas daripada unsur perjudian. `hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi berhala dan bertenung, adalah pekerjaan keji dari perbuatan syaitan'(surah al-ma'idah, ayat 90) 11. Harga yang Adil Peniaga dan usahawan haruslah menetapkan harga yang adil dan berpatutan terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan untuk pembeli. Harga haruslah mencerminkan interaksi normal antara permintaan dan penawaran. Ia tidak disebabkan oleh sesuatu yang diwujudkan dengan sengaja seperti keadaan monopoli atau beberapa pengusaha atau pembeli yang bergabung untuk meningkatkan harga, atau disebabkan oleh spekulasi. Harga yang tidak adil akan menyebabkan golongan yang tidak berkemampuan tidak dapat memiliki barangan keperluan mereka. Ia juga akan menyebabkan inflasi dan memberikan kesan terhadap daya saingan barangan tempatan. Menaikkan harga tanpa sebab yang manasabah sematamata mahu menambahkan keuntungan akan memberi kesan negatif terhadap jualan barangan jangka panjang

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Zamzuree berkata, berasaskan kejayaan itu beliau mempelbagaikan kegiatan dengan menyertai projek hiliran seperti ternakan 1,300 ekor itik telur spesies khaki campbell untuk memproses dijadikan telur masin. Dengan bantuan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pasir Puteh, beliau berjaya menghasilkan kira-kira 900 biji telur sehari untuk pasaran domestik dan merancang untuk menghasilkan 10,000 biji untuk dieksport ke luar Kelantan. Zamzuree juga mengimport dan menternak 200 ekor kambing daging spesies luar negara dan sehingga kini dapat memasarkan 100 ekor sebulan untuk keperluan tempatan. Bagi keperluan harian, beliau turut menternak 300,000 ekor ikan keli dan mengeluarkan hasil antara 800kg dan 1,000 tan sebulan. Beliau juga ialah pengeluar terbesar baja organik hasil buangan bahan terbiar seperti najis lembu, kambing dan itik selain campuran bahan kimia bagi penyuburan tanaman jangka pendek dan panjang. Antara 10 hingga 20 tan sehari mampu dikeluarkan bagi memenuhi keperluan domestik termasuk beberapa buah syarikat di Terengganu. Di samping itu, Zamzuree juga mempunyai sebuah kolam memancing pelbagai spesies ikan yang membabitkan kawasan seluas 1.8 hektar dan sebuah restoran. Kolam berkenaan disediakan untuk memberi peluang kepada remaja melibatkan diri dalam aktiviti lebih sihat dengan mengenakan bayaran RM7 sejam. Setiap bulan beliau mengadakan karnival memancing dengan tawaran hadiah menarik termasuk wang tunai. Seorang pembeli dari Cheras, Selangor, Mokhtar Ahmad, 35, ketika ditemui di ladang berkenaan berkata beliau sering berurusan dengan syarikat berkenaan disebabkan bekalan lembunya lebih segar. "Kedatangan saya hari ini untuk membeli lapan ekor lembu bagi bekalan bulan Ramadan," katanya. - Bernama

Usaha perlu dibuat oleh pengusaha muslim untuk membantu kerajaan menstabilkan harga. Ini akan mebantu menarik pelabur luar melabur Di Malaysia. BAGAIMANA MELAKSANAKAN ETIKA PERNIAGAAN? Masalah sekarang ialah masalah perlaksanaan. Ada tiga cara untuk memastikan perlaksanaan. a. Peniaga atau pengusaha b. Pengguna atau pembeli c. Peranan kerajaan Peniaga atau pengusaha harus mempunyai ilmu pengetahuan mengenai etika perniagaan Islam dan ini menuntut agar mereka sentiasa membaca dan memahami apa yang di gariskan oleh syariat Islam I. Mereka harus yakin bahawa mereka akan di hadapkan kepada Allah swt di hari akhirat nanti dan akan timbul perasaan takut untuk melanggar perintah Allah swt. Oleh itu mereka harus melaksanakan dan mengamalkan apa yang di tentukan oleh Islam. Tanpa keyakinan ini, kita akan lihat berlakunya aktiviti-aktiviti perniagaan yang bertentangan dengan syariat Islam dan peniaga-peniaga dan pengusaha akan mencari kaedah yang terbaik untuk mengelakkan diri daripada melaksanakan etika dan prinsip perniagaan Islam terutamanya apabila ia melibatkan kos, tenaga dan masa Pengguna harus memahami etika perniagaan Islam dan memastikan agar peniaga dan pengusaha mengamalkannya. Mereka harus bertindak secara aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka sebagai pengguna dan memberikan maklumat kepada agensiagensi kerajaan dan swasta yang terlibat dalam memantau perlaksanaan etika perniagaan sekiranya terdapat penyelewengan-penyelewengan.

II.

III. Peranan kerajaan adalah seperti berikut: o menyediakan garis panduan yang jelas den lengkap mengenai etika perniagaan untuk di edarkan kepada peniaga dan pengusahapengusaha memastikan bahawa pengusaha dan peniaga memahami garis panduan tersebut dan melaksanakannya membentuk agensi atau badan untuk memantau perlaksanaan garis panduan tersebut dengan adil dan saksama tanpa sebarang unsur diskriminasi menyediakan ruang bagi orang ramai untuk menyuarakan bantahan dan memberikan maklumat sekiranya terdapat penyelewengan.

o

o

ARKIB : 21/08/2009
o

MUKA SURAT

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

KESIMPULAN Diharapkan kegiatan keusahawanan bermula dari niat kita,falsafah, matlamat, hubungan dengan pihak pekerja, pengeluaran, pembiayaan,perancangan dan pengawalan, pengiklanan dan sebagainya adalah berasaskan Islam. Ini sesuai dengan ayat al-Qur'an: `Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya) kecualli dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu' (surah annisa' ayat 29) `Wahai orang-orang yang beriman masuklah dalam Islam keseluruhannya' Sesunggunya kita semua akhirnya akan bertanggungjawab depan Allah SWT di hari Akhirat nant dan akan menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kita di dunia ini. `Maha Suci Allah yang di tanganNya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun' (Surah Al Mulk, 1-2) WALLAHUA' LAM.

MUKA SURAT

a.

Rukuniaga Malaysia

IKLAN

Rukuniaga Malaysia

Pengenalan Rukuniaga Malaysia (The Malaysian Business Code of Ethics) merupakan satu kod etika perniagaan yang berasaskan kepada nilai-nilai agama, falsafah dan budaya rakyat di negara ini. Penggubalan Rukuniaga Malaysia ini berlandaskan kepada ajaran agama, falsafah dan tradisi masyarakat majmuk di Malaysia. Ianya merupakan satu usaha Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk menyemarakkan disiplin diri atau 'self regulation' dikalangan masyarakat peniaga di Malaysia. Objektif Tujuan Rukuniaga ini digubal adalah: Untuk menyediakan prinsip-prinsip yang boleh diterima pakai, dihayati dan diamalkan oleh semua peniaga demi kesejahteraan pengguna dan juga peniaga. Membantu para peniaga mengamalkan standard etika perniagaan yang tinggi dikalangan mereka supaya kepentingan semua pihak terjamin demi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Melambangkan nilai-nilai murni sejagat yang dihasilkan daripada pegangan dan kepercayaan pelbagai agama, falsafah dan budaya di Malaysia.

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

KEDA GALAK
PEMBANGUNAN USAHAWAN
Prinsip Rukuniaga Malaysia Bagi maksud tersebut, Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mewujudkan enam (6) Prinsip Rukuniaga Malaysia seperti berikut: Berlaku Benar Dalam Amalam Perniagaan Perilaku peniaga menuju kepada perkara-perkara benar termasuk niat dan aqad jual-beli, pemikiran, perbuatan dan pertuturan. Contoh: Peniaga tidak harus sengaja menyembunyikan kecacatan yang ada pada keluaran semata-mata untuk mengaut keuntungan. Sama juga keadaannya apabila dengan sengaja memanipulasikan bekalan sesuatu barangan bagi tujuan untuk meningkatkan harga. Bertanggungjawab Kepada Pelanggan, Masyarakat Dan Persekitaran Bertanggungjawab terhadap pelanggan, masyarakat dan persekitaran dalam sebarang tingkahlaku dan keputusan yang diambil. Contoh: Menjual barang dengan harga yang berpatutan atau memberikan perkhidmatan yang kualitinya setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Sayugia, segala barangan atau perkhidmatan yang kualitinya setimpal dengan bayaran atau perkhidmatan yang diberi tidak menjejaskan kepentingan masyarakat dan persekitaran. Berperikemanusian Kepada Semua Insan Mempunyai perasaan kasih sayang dan saling menghormati sesama manusia, lemah lembut, pemurah dan saling membantu. Tingkahlaku dan keputusan yang diambil mestilah mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan bukan kepentingan perniagaan itu sahaja. Contoh: Sekiranya seorang pelanggan telah membuat kesilapan semasa pembeliannya, dan ingin menukarkan sama ada dalam bentuk barangan lain atau mendapatkan kembali wangnya, peniaga harus bersetuju demi tanggungjawab sosial terhadap semua insan. Kesederhanaan Tingkah Laku Dalam Perniagaan Mengamalkan sifat rendah diri, tidak bermegah-megah, tidak sombong, tidak keterlaluan, tidak tamak dan tidak berjimat cermat daripada segala segi. Contoh: Seseorang peniaga yang berjaya tidak seharusnya lupa daratan, sebaliknya masih sanggup bersikap timbang rasa serta memberi sumbangan dan sokongan kepada mereka yang memerlukannya. Saksama Terhadap Pelanggan Tindakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja, layanan sama rata tanpa mengira kaum, kelas atau darjat dan tidak berat sebelah. Contoh: Seseorang peniaga sepatutnya tidak membezakan antara pelanggan, sama ada orang kenamaan atau rakyat biasa di dalam urusan perniagaan mereka, kerana wang itu adalah sama nilainya.

IKS

Selaras dengan hasrat kerajaan untuk menambah bilangan usahawan Bumiputera menjelang alaf yang akan datang, KEDA telah menggalakkan perkembangan usahawan dan memesatkan pertumbuhan industri yang melibatkan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Program IKS ini telah dilaksanakan sejak Rancangan Malaysia Keenam. Di Kedah, KEDA merupakan agensi pelaksana utama IKS sejak tahun 1992 di mana KEDA bertindak selaku urusetia dan 'Lead Implementing Agency' kepada IKS. Berdasarkan Rangka Rancangan Jangka Panjang ke-2 dan Dasar Pembangunan Nasional, matlamat program Pembangunan Usahawan KEDA ialah: Meningkatkan jumlah dan kualiti usahawan Bumiputera IKS Khususnya di wilayah KEDA. Meningkatkan jumlah dan kualiti usahawan Bumiputera dalam bidang perdagangan dan perkhidmatan di KEDA. Menyediakan infrastruktur bagi pembangunan perindustrian dan perdagangan. Menggalakkan usahasama antara usahawan Bumiputera dengan bukan Bumiputera untuk meningkatkan pengetahuan dan pengukuhan rangkaian perniagaan. Memberi pendedahan tentang jenis dan tahap teknologi dengan mempertingkatkan penyelidikan dan pembangunan. Memastikan sokongan dan bantuan daripada sektor awam kepada usahawan yang tulen, berpotensi dan mempunyai projek yang berdaya maju. Jika dilihat dari segi objektifnya pula, peranan KEDA ialah: Meningkatkan jumlah usahawan luar bandar yang berkualiti. Memupuk dan membangunkan usahawan luar bandar yang berkualiti dan mengamalkan nilai-nilai keusahawanan tulen.

PANDUAN USAHAWAN –ETIKA PERNIAGAAN ISLAM

Menggerak dan membangunkan aktiviti industri yang berdaya maju dan strategik di luar bandar. Meningakatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat luar bandar ke arah mewujudkan kawasan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan. Antara langkah-langkah yang telah diambil bagi mempertingkatkan pembangunan IKS ialah seperti: Meyediakan kemudahan asas yang lengkap untuk kemasukan pelaburan sektor IKS baik dari dalam mahupun luar negeri. Penempatan semula syarikat-syarikat IKS yang beroperasi secara haram di setiap daerah di negeri Kedah. Menyediakan kemudahan kawasan perindustrian yang kompetetif khusus untuk usahawan IKS Bumiputera ke arah mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Membangunkan kawasan perindustrian yang bersepadu. Mewujudkan asas perbandaran di luar bandar. Sehingga kini, terdapat lapan kawasan perindustrian IKS KEDA yang merangkumi kawasan seluas 50 hektar telah dibangunkan iaitu : Napoh, Daerah Kupang Pasu. Naka, Daerah Padang Terap. Jeniang, Daerah Kuala Muda Pekan Sik, Daerah Sik. Pekan Baling dan Bt. 42, Daerah Baling. Sg. Tiang, Daerah Pendang. Wang Tok Rendong, Daerah Langkawi. Kawasan Perindustrian di Kampung Tradisional/PPRT.

Kesungguhan Menjayakan Perniagaan Membuat sesuatu dengan tekun, rajin dan penuh kesabaran, tidak mudah mengaku kalah, berani menanggung risiko dan sanggup berusaha bermati-matian. Contoh: Apabila menceburi bidang sesuatu perniagaan, peniaga tidak seharusnya merasa gusar dengan peniaga-peniaga yang sedia ada, apa yang penting adalah bagaimana kejayaan peniaga lain dapat mendorongnya untuk berjaya. Pertanyaan lanjut mengenai Rukuniaga Malaysia, bolehlah berhubung dengan sekreteriat Rukuniaga Malaysia seperti alamat berikut: BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Lot 2G3, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62623 Putrajaya, Malaysia. Hotline : 1800-886-800 Tel. : 603-8882 5500 Fax : 603-8882 5762 Sila hubungi : Encik Isamil Jantan

Adakah MODAL paling utama sebagai landasan kejayaan dalam perniagaan? Fikirk-fikirkan lah……………..

Jujur dalam perniagaan
Oleh Idris Musa idris@hmetro.com.my

AGAMA bagi Muslim bersangkutan dalam segenap aspek kehidupan, tidak seperti golongan bukan Islam, yang mempraktikkan etika agama dan urusan dunia secara berasingan, sekali gus mengizinkan mereka melakukan segala keinginan. Muslim tidak terlepas dengan etika digariskan agama dalam usaha untuk mencapai keselesaan, kesenangan dan kekayaan, termasuklah dalam bidang perniagaan. Ada yang mahu barang laris, keuntungan berganda dan cepat kaya sehingga sanggup mengadai prinsip agama dan menzalimi pihak lain. Senario yang berlaku hari ini memang mengecewakan. Mereka mengaburi pengguna dalam pelbagai sudut, bermula dengan janji manis ketika tawar menawar sehinggalah penetapan harga, kualiti dan kuantiti barang. Muslim sepatutnya mengamalkan etika dan nilai mengikut piawai ditetapkan dalam berurus niaga, tidak kiralah dia penjaja kecil, usahawan atau ahli perniagaan. Dalam hubungan ini, Presiden Majlis Fiqah Amerika Utara, Dr Muzammil Siddiqi menjelaskan kisah Nabi Syu'aib a.s yang diutuskan kepada penduduk Madyan pada zaman Nabi Ibrahim a.s wajar diteladani. "Baginda diutuskan terhadap golongan yang terbabit dalam perniagaan. Golongan ini sangat bangga dengan pengetahuan perniagaan dimiliki dan kejayaan dicapai. Tetapi mereka tidak jujur," katanya. Al-Quran menceritakan usaha Nabi Syu'aib menasihati mereka. Baginda menggesa mereka mematuhi etika dalam perniagaan seperti menyempurnakan sukatan dan timbangan dengan adil, tidak menzalimi orang lain dan membawa kerosakan. Mereka dengan angkuh tidak mahu menerima nasihat itu. Mereka marah dan menasihati baginda jangan mencampurkan agama dengan perniagaan. Tetapi kesudahannya mereka yang binasa, sedangkan Nabi Syu'aib terselamat. Dr Muzammil berkata, ini memberikan gambaran bahawa setiap orang mesti mengamalkan etika mengikut piawai dalam perniagaan. Menurutnya, perniagaan dan etika tidak berasingan, bahkan ia berhubungkait, sebagaimana yang ditunjukkan manusia yang paling ideal dalam segenap aspek, Nabi Muhammad s.a.w. "Baginda adalah guru, pembimbing, pemidato dan pemimpin terbaik, penggubal undangundang, hakim dan diplomat, perunding dan jeneral tentera terbaik, ketua keluarga, suami, bapa dan datuk yang pengasih serta jiran dan sahabat yang baik."

AGAMA bagi Muslim bersangkutan dalam segenap aspek kehidupan, tidak seperti golongan bukan Islam, yang mempraktikkan etika agama dan urusan dunia secara berasingan, sekali gus mengizinkan mereka melakukan segala keinginan.
Rasulullah dipilih Tuhan menjadi nabi dan rasul terakhir pada usia 40 tahun. Sebelum itu baginda terkenal sebagai seorang ahli perniagaan yang sangat jujur dan berjaya.

Makkah adalah tempat kelahiran baginda sangat popular dari dulu. Kafilah dari Syria di utara dan Yaman di selatan menjadikan kota itu sebagai laluan perniagaan. Baginda dilaporkan turut menyertai kafilah ini.

Katanya, Rasulullah melalui perjalanan ke Syria, Yaman, Bahrain dan banyak lagi tempat di Arab Saudi melalui kafilah ini. "Bahkan, sesetengah ahli sejarah mengandaikan yang baginda juga meneruskan perjalanan ke Iraq dan Ethiopia," katanya. Sejak usia awal lagi baginda terbabit dalam perniagaan. Baginda mempunyai reputasi yang baik, sebagai ahli perniagaan bekerja kuat, jujur, benar dan sangat berjaya. Berasaskan reputasi ini Khadijah, ahli perniagaan yang kaya raya menggajikannya untuk melakukan perniagaannya. Sebelum itu ada pemuda lain yang berminat untuk bekerja dengan beliau, tetapi ditolak kerana tidak jujur. Dr Muzammil menegaskan, prinsip umum yang mesti dipatuhi antaranya, tiada penipuan, penjual mesti mengelakkan daripada melakukan banyak sumpah apabila menjual barang, adanya persetujuan, tepat terhadap timbangan dan ukuran. Menurutnya, peniaga dilarang melakukan monopoli (perdagangan dalam kawalan seorang), kerana Nabi s.a.w melarang amalan itu, malah tindakan itu dihukumkan berdosa. Kitab fiqah mengenai rukun jual beli, menjelaskan barang yang diniagakan itu mestilah suci, ada manfaat, dapat diserahkan kepada pembeli, kepunyaan penjual dan diketahui kedua-dua pihak mengenainya, termasuk bentuk, ukuran dan sifatnya. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, Zaharuddin Abd Rahman, dalam artikelnya, berkata di dalam Islam setiap penjual berhak menentukan harga barangan yang dimilikinya, namun ia masih terikat dengan harga pasaran. "Justeru,

Gambar Hiasan Beliau berkata, jika ia ada tujuan tidak sihat seperti usaha untuk menaikkan harga melalui sorokan barangan hingga harganya meningkat, mengambil peluang atas kelemahan pembeli terhadap harga pasaran, harga yang tinggi tadi menjadi haram. Dalam disiplin perniagaan hari ini globalisasi sepatutnya difahami lebih positif yang menunjukkan semua orang boleh bertolak ansur dan sepakat seperti dalam satu keluarga, bukan mengambilnya sebagai loncatan untuk bersikap lebih rakus. Semua pihak sepatutnya dilayan dengan hormat, sama rata dan adil. Eksploitasi terhadap sesetengah pihak sepatutnya dihentikan dan tidak timbul perbezaan sesama manusia berdasarkan bangsa, warna kulit, warganegara, jantina atau agama. Ini kerana kemakmuran sumber bumi bukan hanya untuk segolongan dan terpakai bagi satu generasi saja, tetapi ia khazanah yang perlu dikongsi bersama. Siapa pun kita dan di dalam bidang apa kita usahakan, tetap terikat dengan etika.

harga yang ditawarkan hendaklah diterima harga pasaran, jika ia mahu keluar dari harga pasaran, ia mesti mesti mempunyai sesuatu nilai tambah unik pada kualiti barangan itu.
"Tidak dibuat dengan tujuan spekulasi (harga yang ditawar bukan bertujuan untuk jual beli sebenar tetapi hanya dibuat bagi memberi kesan kepada harga pasaran semasa) atau bagi menaikkan harga pasaran," katanya.

Berbakti kepada tanah beri hasil lumayan

Abdul Khalid berkata, ladang buah naga tersebut diusahakan dengan modal asal berjumlah RM15,000 untuk setiap 0.6 hektar dan ladang itu kini mampu mengeluarkan hasil sebanyak 800 kilogram hingga satu tan sebulan. Katanya, dengan harga di ladang sekitar RM2.45 sekilogram, ladang itu mampu memberikan pendapatan sekitar RM2,000 sebulan bagi setiap sehektar. “Sementara ternakan kambing yang diusahakan di ladang buah naga pula setakat ini baru sahaja bermula dan belum lagi di peringkat menjual benih atau daging,” katanya. Abdul Khalid memberitahu, ternakan kambingnya kini lebih berfungsi sebagai „mesin pelupus‟ kerana daun-daun buah naga yang tidak berfungsi mengeluarkan hasil akan dicincang-cincang menjadi makanan kambing. Beliau berkata, hasilnya kambing-kambing miliknya mampu menghasilkan baja organik daripada najis haiwan itu sekitar 100 kilogram sehari atau tiga tan sebulan. Katanya, dengan jumlah itu jika ia diproses sebagai baja organik ia mampu menghasilkan pendapatan berjumlah RM24,000 sebulan. “Bagaimanapun, setakat ini najis-najis kambing digunakan sendiri untuk membaja pokok-pokok buah naga dan dengan sendirinya ia dapat menjimatkan kos pengeluaran,” ujarnya. Abdul Khalid yang pernah menyertai kursus pertanian secara intensif di Pusat Latihan Pertanian Ayer Hitam berkata, salah satu rahsia kejayaannya ialah kerana menggunakan kaedah Efektif Mikroorganisma (EM) sejak awal usahanya. Beliau berkata, kaedah itu dapat menjimatkan kos input ladang dan peningkatan hasil sekitar 20 peratus. “Tanpa EM ini rasanya saya tidak akan tahan berada di tengah-tengah ladang dan kandang kambing kerana kaedah ini mampu menyediakan persekitaran yang bersih dan nyaman,” katanya. Malah, Abdul Khalid menganggap ladang itu sebagai tempat beliau menghiburkan hati selepas penat menjalankan peniagaan menyelenggara dan mengambil buah kelapa sawit di kawasan berdekatan.

BATU PAHAT 28 April – Berbakti kepada tanah memang tidak pernah merugikan pengusahanya malah mampu memberi hasil lumayan. Berpegang kepada keyakinan itu, Abdul Khalid Baba, 46, menceburi bidang tersebut secara serius lebih 10 tahun lalu dengan usaha menanam kelapa sawit. Beliau kemudiannya meningkatkan lagi usahanya dalam bidang itu apabila menyelenggara dan menurunkan buah kelapa sawit milik sebuah ladang di Kluang. Menurut petani gigih itu, usaha itu berjaya dan semakin berkembang dan kini beliau mempunyai seramai 19 pekerja yang kesemuanya buruh dari Indonesia. Katanya, hasil keuntungan yang dikumpul daripada usaha tersebut telah dikembangkan pula dengan menceburi penanaman buah naga di tanah seluas tiga hektar di Kampung Chamek kira-kira tiga tahun lalu. “Bermula 2 Februari tahun lalu pula saya meluaskan lagi kegiatan dengan menternak kambing Boer yang kini berjumlah 86 ekor,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini baru-baru ini.

Ternak lintah memang menguntungkan
Berita Harian, 5 Dis 2007

“Ia berdasarkan harga pembelian RM60 sekilogram yang ditawarkan syarikat berkenaan. Bagaimanapun, baru-baru ini ada pembeli dari Singapura yang berminat untuk membeli pada harga RM150 sekilogram sekali gus menunjukkan permintaannya yang tinggi di pasaran sekarang,” katanya ketika ditemui di sini, baru-baru ini. Beliau berkata, lintah yang diternaknya itu dijangka sudah boleh dijual mulai bulan depan iaitu selepas enam bulan ia dibiakkan dalam enam kolamnya itu. Katanya, walaupun lintah sudah boleh dijual selepas empat bulan ia diternak, untuk peringkat permulaan ia memerlukan tempoh lebih panjang bagi membolehkan „induk‟ atau „ibu‟ lintah membiakkan lebih banyak benihnya untuk memastikan kitaran hidup haiwan itu dalam sesuatu kolam berterusan. Beliau berkata, haiwan itu perlu dijual segera apabila sudah dewasa kerana jangka hayatnya adalah pendek iaitu antara tujuh hingga lapan bulan saja sebelum dia mati. “Bagi memastikan penyelenggaraan yang baik dan kos operasi kolam berkenaan, saya juga membuat pinjaman bank sebanyak RM10,000,” katanya yang turut memiliki perniagaan pembungkusan sarung tangan menerusi syarikat miliknya bersama suami, Terap Jaya Enterprise. Mereka yang berminat mendalami bidang penternakan lintah boleh menghubungi Roziana di talian 05-8394157 atau 05-8394928.

Komponen penting dalam hasilkan produk kecantikan, kesihatan dan perubatan SEBELUM ini, lintah sering diberi pandangan negatif ekoran tabiatnya yang menghisap darah sehingga wujud peribahasa „lintah darat‟ bagi menggambarkan orang yang tidak berhati perut dan sering menindas orang lain. Kini, persepsi terhadap lintah semakin berubah yang mana haiwan itu tidak lagi `digeruni‟ malah dicari di merata tempat dan diternak kerana mampu memberikan pulangan lumayan kepada pengusahanya. Ia berikutan kajian menunjukkan haiwan itu boleh menjadi komponen penting dalam menghasilkan produk kecantikan, penjagaan kesihatan dan perubatan sekali gus memastikan lintah mendapat permintaan tinggi di pasaran. Menyedari faktor itu, Roziana Abu Hassan, 34, bersama suami, Mohd Jantan Abu Hassan, 36, dan ibunya, Rahidah Wahid, 50, sanggup mengeluarkan modal permulaan sebanyak RM30,000 untuk mengusahakan ternakan lintah. Mereka memulakan usaha itu kira-kira lima bulan lalu dengan membina enam kolam dengan setiap satunya berukuran 18 meter x 6 meter di Kampung Telok Mas, Selama, Perak. Roziana berkata, beliau mengetahui mengenai potensi lintah untuk menjana pendapatan selepas terbaca di dalam akhbar mengenai kursus ternakan haiwan itu yang dianjurkan Art Soulist Sdn Bhd iaitu syarikat pengeluar dan pengedar produk berasaskan kecantikan dan kesihatan. “Ketika mengikuti kursus itu, saya diberitahu bahawa setiap satu kolam yang boleh menghasilkan kira-kira 100 kilogram lintah, mampu memberi pulangan sekurang-kurangnya RM6,000 bagi setiap tempoh pusingan pembiakannya selama empat bulan.

Dapatkan Khidmat Nasihat dari Jabatan Pertanian berdekatan dengan anda atau layari www.