Adab dan Doa Ziarah Kubur

ARTI ZIARAH KUBUR Kata-kata ziarah menurut arti bahasanya adalah menengok. Ziarah kubur artinya menengok kubur. Ziarah ke makam orang tua artinya menengok kemakam orang tua, ziarah ke makam wali artinya menengok ke makam wali, ziarah ke makam pahlawan artinya menengok ke makam pahlawan. Menurut syariat Agama Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan sekedar menengok kemakam orang tua, bukan sekedar menengok makam wali, bukan hanya sekedar menengok makam pahlawan, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti dimana seseorang dikuburkan, atau bukan hanya sekedar mengetahui keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur atau ke makam dengan maksud untuk berziarah adalah mendo¶akan kepada yang dikubur atau yang dimakamkan dan mengirim do¶a untuknya dengan pahala dari bacaan ayat-ayat Qur¶an dan kalimat Thoyibah, seperti bacaan Tahlil, Tahmid, Tasbih, Sholawat dll. Dan perlu diketahui ziarah kubur bukan untuk mintak kepada yang dikubur, melainkan justru kitalah yang mendo¶akan dan mengirim pahala dari bacaan-bacaan thoyibah kepada mereka yang telah dikubur. Dengan demikian, jelaslah bahwa ziarah kubur menurut Syariat Agama Islam adalah termasuk amal perbuatan yang baik. TATA CARA ZIARAH KE KUBUR 1. Beberapa petunjuk/adab tata cara berziarah ke kubur menurut Agama Islam: 2. Hendaklah berwudlu dahulu sebelum berziarah. 3. Setelah sampai di pintu gerbang makam, supaya memberi salam: ³Assalamu¶alaikum ahladdiyaari minal mu¶miniina wa inna insyaa-Allaahu bikum laahiquun nasalullahalanaa walakumul µaafiyata´. Atau dengan salam: ³Assalamu¶alaikum daara qaumin mu¶minin fa-innaa insyaa-Allaahu bikum laahiquun´. Kesejahteraan semoga bagimu wahai ahli kubur dari orang-orang Mu¶min, InsyaAllah kami akan bertemu dengan kamu. 4. Sesampainya di depan makam yang dituju (misalnya kemakam orang tua) kemudian menghadap kearah muka mayat (menghadap kerah timur) sambil mengucap salam khusus ke mayat tersebut, yaitu: Assalamu¶alaikum ya««««.. (sebutkan nama yang diziarahi). 5. Bacalah ayat-ayat/surat-surat dari Al-Qur¶an, seperti membaca surat Yasin, Ayat Kursi atau membaca Tahlil, dll. 6. Selesai itu, berahlihlah menghadap ke arah Qiblat (kearah barat), arah punggungnya si mayat dengan membaca do¶a (dengan khusyuk). 7. Dalam melakukan ziarah itu, hendaknya dilakukan dengan penuh rasa hormat dan khidmat serta khusyu¶ (tenang). 8. Hendaknya dalam hati ada ingatan bahwa aku pasti akan mengalami seperti dia (mati). 9. Setelah berziarah hendaknya memperbanyak amal-amal kebaikkan dan menambah bakti ta¶atnya kepada Allah SWT.

disunatkan kita berwuduk dan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. tetapi mohon kepada Allah SWT.'' Adab Berziarah Pertama: Sebelum menziarahi kubur. memohon doa agar dilimpahi dengan rahmat. bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Apabila seseorang manusia itu mati. disunatkan kita memberi salam kepada ahli . atau anak yang salih yang mendoakan baginya. akan mengingatkan kepada kita asal usul kejadian kita yang berasal dari tanah dan kepada tanah juga kita akan dikembalikan. insya-Allah akan menggamit rasa hati dan kesedihan serta dapat melembutkan kekerasan hati. Hikmah Ziarah kubur Amalan ziarah kubur ini mempunyai tujuan dan hikmatnya tersendiri. 2. iaitu dengan muhasabah diri. pengampunan dan keafiatan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian barulah kita bertolak menuju ke tanah perkuburan dan berniat ikhlas selaras dengan tujuan dan hikmah ziarah tersebut. agar yang di Ziarahi dan penghuni seluruh kuburan tersebut selamat dan senang di ³sana´. Dengan penghayatan sedemikian. ilmu yang dimanfaatkan. juga berdo¶a mohon kepada Allah SWT agar dirinya sendiri kelak dimasukkan ke Sorga. yang akan melahirkan kesedaran untuk melakukan segala suruhan Allah Subhanahu Wataala dan menjauhi segala larangan-Nya. antaranya ialah : 1. alam kubur dan alam akhirat. Perlulah diketahui bahawa permohonan doa anak yang salih itu. yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala serta ditulis oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai anak yang taat kepada ibu bapanya. adakah amalan kita sudah mencukupi untuk dijadikan bekal di dalam alam barzakh dan alam akhirat.10. Selain itu. bukanlah mintak kepada kuburan. keluarganya. Kedua: Apabila kita sampai ke tanah perkuburan. Supaya dikasihi oleh Allah Subhanahu Wataala dengan sebab mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur juga bertujuan berlaku ihsan terhadap penghuni kubur. Hendaknya jangan menduduki nisan kubur dan melintasi diatasnya. akan terputuslah daripadanya segala amalannya melainkan tiga perkara: Sedekah yang berterusan manfaatnya. karena hal itu termasuk perbuatan Idza¶ (menyakitkan) terhadap mayit dan yang punya kubur. peringatan: Berdo¶a yang dimaksud diatas. 3. 4. Berziarah ini juga akan menerbitkan perasaan insaf dan taubat di dalam hati tentang menghadapi hari kematian. Sabda Rasulallah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim maksudnya: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu. berziarah kubur juga jika difahami dan dihayati tujuannya. lebih-lebih lagi kepada roh kedua ibu bapa kita dan menggembirakan mereka dengan memberi salam.

minal mukminiina wal muslimin .atau penghuni kubur dan afdalnya dilakukan dalam keadaan kita berdiri di tepi kubur dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah muka ahli kubur yang kita ziarahi nabi Saw. kita juga disunatkan memberi salam kepada mereka dan berdoa untuk keselamatan mereka.(Hadis riwayat Muslim) Salam sejahtera atas kalian wahai para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim.ba'dahum" Perlu juga kita ketahui bahawa walaupun dengan hanya melintasi mana-mana kubur orang-orang Islam sekalipun tanpa niat ziarah secara khusus. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Razin: .insya-Alla-hu bikum la-hiqu-n. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan bagi kalian..ajrahum wala.. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu meninggal dari pada kami dan kalian serta yang lebih akhir. inna insya Allah laa hikuuna wa yarhamullah al mustaqaadimina minna wal musta'khirina as alullah lana walakumul afiyah «. bersabda : jika mereka berziarah kubur hendaklah mengucapkan : Assalamu'alikum ahlad diyaar. sesungguhnya atas kehendak Allah kami akan berjumpa dengan kalian. atau doa yang lain : "assala-mu 'alaikum da-ra qaumin mukmini-na wa inna. Allahumma la.tahrimna.taftinna.

kamu semua telah mendahului kami. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam di dalam sabda Baginda yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni: . adakah mereka mendengar?´ Jawab Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam: ³Mereka mendengar dan tidak dapat menjawab (iaitu jawapan yang boleh didengar oleh orang hidup).Insya Allah -.´ Kemudian Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam bersabda: ³Ya Abu Razin! Adakah engkau tidak suka bila (salam) kamu dijawab oleh para malaikat?´ (Ditakhrîjkan oleh Al-µUqaili) Ketiga : Selepas memberi salam. kita disunatkan pula membaca al-Qur¶an.Maksudnya: ³Daripada Abu Hurairah Radhiallahu µanhu katanya: ³Abu Razin bertanya: ³Ya Rasulullah! Sesungguhnya dalam perjalananku (menuju ke rumahku) melintasi tanah perkuburan. akan menyusuli kamu. apakah ada bacaan yang patut saya ucapkan jika saya melalui mereka?´ Jawab Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam: ³Bacalah: ³Mudahmudahan Allah limpahkan keselamatan ke atas kamu wahai ahli kubur daripada muslimin dan mukminin.´ Abu Razin bertanya lagi: ³Wahai Rasulullah. dan setelah itu hadiahkan pahala bacaan itu kepada mereka. dan kami akan menyusul kamu dan sesungguhnya kami . teristimewanya membaca surah alIkhlâsh sebanyak sebelas kali atau membaca surah Yâsîn.

kemudian menghadiahkan pahala bacaan itu untuk orang-orang yang mati. Nasa¶i dan dianggap shahîh oleh Ibnu Hibban: Maksudnya: ³Bacalah ke atas keluarga kamu yang telah mati akan surah Yâsîn.Maksudnya: ³Sesiapa yang melintasi di kawasan perkuburan lalu membaca sebelas kali. maka dia akan diberi pahala sebanyak bilangan (pahala) orang-orang yang mati. seandainya dia sempat berbicara. mungkin dia akan bersedekah. Menurut dugaanku.´ Setelah itu disunatkan kita berpaling ke arah qiblat serta mengangkat kedua-dua belah tangan untuk berdoa.´ (Hadis riwayat ad-Daraquthni) Terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.'' Kelima : Jangan melakukan hal-hal yang dilarang seperti : (i) Meratap. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang maksudnya: "Dari A'isyah Radiallahuanha katanya: Seseorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Ya Rasulallah! Ibuku meninggal dengan secara tiba-tiba dan dia tidak sempat berwasiat. Dapatkah dia pahalanya jika aku bersedekah atas namanya? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Ya. Larangan ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam: . memekik atau memukul-mukul pipinya (kerana bersangatan dukacita). Keempat: Disunatkan memberi sedekah kerana amalan bersedekah adalah antara Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diniatkan kepada ahli kubur agar pahalanya akan sampai kepada penghuni kubur tersebut.

Walau bagaimanapun jika tidak ada jalan menuju ke kubur yang hendak diziarahi itu. (d) Haram melakukan perkara-perkara khurafât yang menjejaskan aqidah seperti mencium kubur. berteriak-teriak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah. mengusap-usap tanah perkuburan dan yang seumpamanya.´ (Hadis muttafaq µalaih) Adapun sedih dan mengalirkan airmata tanpa ratapan tidaklah dilarang. kerana kesedihan dan mengalirkan airmata itu tanda rasa kasih kepada ahli kubur atau merasa insaf tentang hari kematian. an-Nasa¶i dan Ibnu Majah) Akan tetapi tidaklah dilarang duduk di sekitar atau di sekeliling kubur sebagaimana hadis daripada Ali Karramallahu wajhah: Maksudnya: ³Suatu ketika kami semua berada di Baqiµ al-Gharqad untuk menghantar jenazah seseorang. (ii) Makruh duduk atau merangkak di atas kubur dan makruh bersandar pada kubur. mengoyak-ngoyak koceknya. maka ketika itu harus memijak kubur. Abu Daud. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu µanhu: Maksudnya: ³Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam bersabda: ³Seseorang yang duduk di atas bara api lalu terbakar pakaiannya sehingga terkupas kulitnya.Maksudnya: ³Tidak termasuk di dalam golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya. melainkan memijak kubur (yang lain).´ (Hadis riwayat al-Bukhari) (iii) Tidak harus memijak kubur tanpa keperluan (hajat) kerana memijak itu seperti hukum duduk. kerana adanya keuzuran. lalu Baginda Sallallahu µalaihi wasallam duduk dan kami semua pun duduk mengelilinginya dan bersama Baginda ada sebatang tongkat. . Pada saat itu Nabi Sallallahu µalaihi wasallam mendatangi tempat kami.´ (Hadis riwayat Muslim. adalah lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur.

maka akan dicatat baginya seperti pahala berziarah kepada kami. mereka hancur menjadi tanah setelah mereka (di dunia) diliputi kesenangan dan kenikmatan. Justeru. orang lain yang mengambil manfaat. mereka mengenal kalian.´ Dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda: ³Masing-masing mereka memanggil kerabatnya: Sayangi kami dengan dirham atau roti atau pakaian.´ Kemudian kami (sahabat) bertanya: Apa hadiah untuk mayit? Beliau menjawab: ³Sedekah dan doa.Manakala menabur bunga di atas kubur itu. Sekitar Persoalan Penghuni kubur Rasulullah saw bersabda: ³Berilah hadiah mayit-mayitmu. Kami (sahabat) pun ikut menangis. ayahku dan ibuku. (lihat doa berikutnya) Imam Musa Al-Kazhim (sa) berkata: ³Barangsiapa yang tidak mampu berziarah kepada kami (Ahlul bait). kami yang dihisab. amalan menabur bunga itu bukan sunnah. dan barangsiapa yang tidak mampu menyambung silaturahim pada kami. sayangi kami niscaya Allah menyayangi kalian dengan hadiah yang kalian berikan pada kami. niscaya kami tidak butuh pada kalian.´ Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata: ³Barangsiapa yang mendatangi kuburan saudaranya yang mukmin. Kemudian beliau bersabda: ³Mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. maka hendaknya berziarah pada orang-orang shaleh yang berwilayah kepada kami. anak-anakku. maka hendaknya menyambung silaturahim pada orang-orang shaleh yang berwilayah kepada kami. mereka bahagia dan terhibur dengan kehadiran kalian. niscaya Allah menyayangi kalian dengan pakaian dari surga. dan membaca surat Al-Qadar (7 kali).´ (Mafatihul Jinan. Rasulullah saw tak kuasa berbicara karena banyaknya menangis. Mereka memanggil dengan seruan: ³Celaka kami.´ Dalam hadis yang lain disebutkan: ³dan menghadap ke kiblat. sekiranya kami dulu menginfakkan harta kami di jalan ketaatan kepada Allah dan ridha-Nya. tidak ada nas yang menyebutnya. kemudian meletakkan tangannya pada kuburannya. hlm 570) Rasulullah saw bersabda: ³Sesungguhnya setiap Jum¶at arwah orang-orang mukmin datang ke langit dunia vertikal dengan rumah mereka. seraya masing-masing mereka memanggil dengan suara yang sedih sambil menangis: wahai keluargaku.´ Kemudian Rasulullah saw menangis.´ Lalu mereka pulang dengan kerugian dan penyesalan.´ Muhammad bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Ja¶far Ash-Shadiq (sa): Bolehkah kami berziarah pada orang-orang yang telah meningga? Beliau menjawab: Boleh. maka akan dicatat baginya seperti pahala menyambung silaturahim pada kami. pasal 10. maka ia akan diselamatkan pada hari kiamat.´ . Kemudian aku bertanya lagi: Apakah mereka mengenal kami ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: ³Demi Allah. dan mereka berseru: Cepatlah kalian bersedekah untuk mayit kalian.´ Aku bertanya lagi: Apa yang harus kami baca ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: bacalah doa ini. kerabatku. Celaka kami (karena harta kami).

dan insya Allah kami akan menyusulmu.´ Adab dan doa ziarah kubur Pertama: Ketika memasuki areal kuburan mengucapkan salam. Rasulullah saw bersabda kepada Abu Dzar: ³Jangan sekali-kali kamu berziarah kepada mereka di malam hari. wahai la ilaha illallah dengan hak la ilaha illallah ampuni orang yang membaca kalimah la ilaha illallah. ya ahla lâ ilâha illallâh bihaqqi lâ ilâha illallâh kayfa wajadtum qawla lâ ilâha illallâh min lâ ilâha illallâh. dan himpunlah kami ke dalam golongan orang yang mengu¬cap¬kan la ilaha illallah Muhammadur rasululullah Aliyyun waliyyullah. bagaimana kamu memperoleh kalimah la ilaha illallah dari la ilaha illallah. Salam bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dari yang mengucapkan la ilaha illallah. wahsyurnâ fî zumrati man qâla lâ ilâha illallâh Muhammadun Rasûlullâh µAliyyun waliyullâh. wahai yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan hak la ilaha illallah. juga untuk penghuni kubur yang diziarahi. engkau telah mendahului kami. Abdullah bin Sinan pernah bertanya kepada Imam Ja¶far Ash-Shadiq (sa): Bagaimana cara mengucapkan salam kepada penghuni kubur? Beliau menjawab: Ucapkan: Assalâmu µalâ ahlid diyâr. wa nahnu insyâallâhu bikum lâhiqûn. Salam atas para penghuni kubur. mukminin dan muslimin.Syeikh Abbas Al-Qumi (ra) mengatakan: Pahala bacaan surat tersebut untuk orang yang membacanya. Makruh Ziarah kubur di malam hari Tentang makruhnya ziarah ke kuburan orang-orang mukmin di malam hari. Atau mengucapkan salam seperti yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib (sa): Assâlamu µalâ ahli lâ ilâha illallâh min ahli lâ ilâha illallâh . . antum lanâ farthun. minal mu¶minîna wal muslimîn. ya lâ ilâha illallâh bihaqqi lâ ilâha illallâh ighfir liman qâla lâ ilâha illallâh. Karena hal ini dikuatkan oleh hadishadis yang lain.

Ya Allah. kali). wa anis wahsyatahu. Surat 2. Al-Ikhlash dan Ayat kursi. lalu mengucapkan (salam tersebut). dan mencatat bagi si mayit pahala dari ibadah yang dilakukan oleh malaikat itu sehingga Allah memasukkan ia ke surga. tenangkan ia dengan rahmat-Mu yang dengannya tidak membutuhkan kasih sayang dari selain-Mu. dan susulkan ia kepada orang yang ia cintai.Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: ³Barangsiapa yang memasuki areal kuburan. kali). aku memohon pada-Mu dengan hak Muhammad dan keluarga Muhammad janganlah azab penghuni kubur ini. Surat 3.´ Ketiga: Membaca doa berikut ini (3 kali): Allâhumma innî as-aluka bihaqqi Muhammadin wa âli Muhammad an lâ tu¶adzdziba hâdzal may¬yit. Surat 6. kali). wa askin ilayhi min rahmatika yastaghnî bihâ µan rahmatin min siwâka. tenteramkan kekhawatirannya. hiburlah kesepiannya. Allah memberinya pahala kebaikan 50 tahun.´ Keempat: Meletakkan tangan di kuburannya sambil membaca doa berikut: Allâhumarham ghurbatahu. Surat 4. membaca: kali). Dan dalam membaca surat Al-Qadar disertai surat Al-Falaq. Allah mengutus malaikat padanya untuk beribadah di dekat kuburannya. An-Nas. wa alhiqhu biman kâma yatawallâhu. Rasulullah saw bersabda: ³Tidak ada seorang pun yang membaca doa tersebut (3 kali) di kuburan seorang mayit. Ya Allah. masing-masing (3 kali). . dan mengampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya 50 tahun. kecuali Allah menjauhkan darinya azab hari kiamat. sambungkan kesendiriannya. wa amin rawµatahu. Ayat Kursi (3 kali). Al-Qadar Al-Fatihah Al-Falaq An-Nas Al-Ikhlash (7 (3 (3 (3 (3 Dalam suatu hadis disebutkan: ³Barangsiapa yang membaca surat Al-Qadar (7 kali) di kuburan seorang mukmin.´ Kedua: 1. kali). wa shil wahdatahu. Surat 5. kasihi keterasingannya.

Kemudian aku bertanya lagi: Apakah mereka mengenal kami ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: ³Demi Allah. wa laqqihim minka ridhwânâ. maka waktu tertentu yang kamu kehendaki. Ya Allah. wa askin ilayhim mir rahmatika mâ tashilu bihi wahdatahum. tenteramkan mereka dengan rahmat-Mu. luaskan kuburan mereka. rahmat yang menyambungkan kesendirian mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Disarikan dari kitab Mafatihul Jinan. maka hendaknya hari Kamis. yang menghibur kesepian mereka. sampaikan mereka pada ridha-Mu. hlm 567-570) . mereka mengenal kalian. wa tûnisu bihi wahsyatahum. wa shâ¶id ilayka arwâhahum. muliakan arwah mereka. innaka µalâ kulli syay-in qadîr. mereka bahagia dan terhibur dengan kehadiran kalian.Ibnu Thawus mengatakan: Jika kamu hendak berziarah ke kuburan orang-orang mukmin. jika tidak. pasal 10.´ Aku bertanya lagi: Apa yang baca ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: bacalah doa ini: Allâhumma jâfil ardha µan junûbihim. Muhammad bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Ja¶far Ash-Shadiq (sa): Bolehkah kami berziarah ke orang-orang yang telah meningga? Beliau menjawab: Boleh. menghadap ke kiblat sambil meletakkan tangan pada kuburannya dan membaca doa tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful