Adab dan Doa Ziarah Kubur

ARTI ZIARAH KUBUR Kata-kata ziarah menurut arti bahasanya adalah menengok. Ziarah kubur artinya menengok kubur. Ziarah ke makam orang tua artinya menengok kemakam orang tua, ziarah ke makam wali artinya menengok ke makam wali, ziarah ke makam pahlawan artinya menengok ke makam pahlawan. Menurut syariat Agama Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan sekedar menengok kemakam orang tua, bukan sekedar menengok makam wali, bukan hanya sekedar menengok makam pahlawan, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti dimana seseorang dikuburkan, atau bukan hanya sekedar mengetahui keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur atau ke makam dengan maksud untuk berziarah adalah mendo¶akan kepada yang dikubur atau yang dimakamkan dan mengirim do¶a untuknya dengan pahala dari bacaan ayat-ayat Qur¶an dan kalimat Thoyibah, seperti bacaan Tahlil, Tahmid, Tasbih, Sholawat dll. Dan perlu diketahui ziarah kubur bukan untuk mintak kepada yang dikubur, melainkan justru kitalah yang mendo¶akan dan mengirim pahala dari bacaan-bacaan thoyibah kepada mereka yang telah dikubur. Dengan demikian, jelaslah bahwa ziarah kubur menurut Syariat Agama Islam adalah termasuk amal perbuatan yang baik. TATA CARA ZIARAH KE KUBUR 1. Beberapa petunjuk/adab tata cara berziarah ke kubur menurut Agama Islam: 2. Hendaklah berwudlu dahulu sebelum berziarah. 3. Setelah sampai di pintu gerbang makam, supaya memberi salam: ³Assalamu¶alaikum ahladdiyaari minal mu¶miniina wa inna insyaa-Allaahu bikum laahiquun nasalullahalanaa walakumul µaafiyata´. Atau dengan salam: ³Assalamu¶alaikum daara qaumin mu¶minin fa-innaa insyaa-Allaahu bikum laahiquun´. Kesejahteraan semoga bagimu wahai ahli kubur dari orang-orang Mu¶min, InsyaAllah kami akan bertemu dengan kamu. 4. Sesampainya di depan makam yang dituju (misalnya kemakam orang tua) kemudian menghadap kearah muka mayat (menghadap kerah timur) sambil mengucap salam khusus ke mayat tersebut, yaitu: Assalamu¶alaikum ya««««.. (sebutkan nama yang diziarahi). 5. Bacalah ayat-ayat/surat-surat dari Al-Qur¶an, seperti membaca surat Yasin, Ayat Kursi atau membaca Tahlil, dll. 6. Selesai itu, berahlihlah menghadap ke arah Qiblat (kearah barat), arah punggungnya si mayat dengan membaca do¶a (dengan khusyuk). 7. Dalam melakukan ziarah itu, hendaknya dilakukan dengan penuh rasa hormat dan khidmat serta khusyu¶ (tenang). 8. Hendaknya dalam hati ada ingatan bahwa aku pasti akan mengalami seperti dia (mati). 9. Setelah berziarah hendaknya memperbanyak amal-amal kebaikkan dan menambah bakti ta¶atnya kepada Allah SWT.

keluarganya.10. berziarah kubur juga jika difahami dan dihayati tujuannya. Kemudian barulah kita bertolak menuju ke tanah perkuburan dan berniat ikhlas selaras dengan tujuan dan hikmah ziarah tersebut. peringatan: Berdo¶a yang dimaksud diatas. disunatkan kita berwuduk dan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. 2. Sabda Rasulallah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim maksudnya: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu. akan mengingatkan kepada kita asal usul kejadian kita yang berasal dari tanah dan kepada tanah juga kita akan dikembalikan. Supaya dikasihi oleh Allah Subhanahu Wataala dengan sebab mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bukanlah mintak kepada kuburan. Dengan penghayatan sedemikian. 3. yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala serta ditulis oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai anak yang taat kepada ibu bapanya. juga berdo¶a mohon kepada Allah SWT agar dirinya sendiri kelak dimasukkan ke Sorga. pengampunan dan keafiatan dari Allah Subhanahu Wataala. lebih-lebih lagi kepada roh kedua ibu bapa kita dan menggembirakan mereka dengan memberi salam. tetapi mohon kepada Allah SWT. yang akan melahirkan kesedaran untuk melakukan segala suruhan Allah Subhanahu Wataala dan menjauhi segala larangan-Nya. Berziarah ini juga akan menerbitkan perasaan insaf dan taubat di dalam hati tentang menghadapi hari kematian. Ziarah kubur juga bertujuan berlaku ihsan terhadap penghuni kubur. alam kubur dan alam akhirat. memohon doa agar dilimpahi dengan rahmat. Kedua: Apabila kita sampai ke tanah perkuburan. disunatkan kita memberi salam kepada ahli . Hendaknya jangan menduduki nisan kubur dan melintasi diatasnya.'' Adab Berziarah Pertama: Sebelum menziarahi kubur. antaranya ialah : 1. Selain itu. 4. Hikmah Ziarah kubur Amalan ziarah kubur ini mempunyai tujuan dan hikmatnya tersendiri. agar yang di Ziarahi dan penghuni seluruh kuburan tersebut selamat dan senang di ³sana´. Perlulah diketahui bahawa permohonan doa anak yang salih itu. atau anak yang salih yang mendoakan baginya. akan terputuslah daripadanya segala amalannya melainkan tiga perkara: Sedekah yang berterusan manfaatnya. adakah amalan kita sudah mencukupi untuk dijadikan bekal di dalam alam barzakh dan alam akhirat. ilmu yang dimanfaatkan. bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Apabila seseorang manusia itu mati. karena hal itu termasuk perbuatan Idza¶ (menyakitkan) terhadap mayit dan yang punya kubur. insya-Allah akan menggamit rasa hati dan kesedihan serta dapat melembutkan kekerasan hati. iaitu dengan muhasabah diri.

minal mukminiina wal muslimin .ajrahum wala.. Allahumma la.atau penghuni kubur dan afdalnya dilakukan dalam keadaan kita berdiri di tepi kubur dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah muka ahli kubur yang kita ziarahi nabi Saw. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Razin: . Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu meninggal dari pada kami dan kalian serta yang lebih akhir. kita juga disunatkan memberi salam kepada mereka dan berdoa untuk keselamatan mereka. inna insya Allah laa hikuuna wa yarhamullah al mustaqaadimina minna wal musta'khirina as alullah lana walakumul afiyah «. bersabda : jika mereka berziarah kubur hendaklah mengucapkan : Assalamu'alikum ahlad diyaar. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan bagi kalian.insya-Alla-hu bikum la-hiqu-n.(Hadis riwayat Muslim) Salam sejahtera atas kalian wahai para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim..tahrimna.taftinna. atau doa yang lain : "assala-mu 'alaikum da-ra qaumin mukmini-na wa inna.ba'dahum" Perlu juga kita ketahui bahawa walaupun dengan hanya melintasi mana-mana kubur orang-orang Islam sekalipun tanpa niat ziarah secara khusus. sesungguhnya atas kehendak Allah kami akan berjumpa dengan kalian.

Insya Allah -.´ Abu Razin bertanya lagi: ³Wahai Rasulullah. akan menyusuli kamu. teristimewanya membaca surah alIkhlâsh sebanyak sebelas kali atau membaca surah Yâsîn. apakah ada bacaan yang patut saya ucapkan jika saya melalui mereka?´ Jawab Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam: ³Bacalah: ³Mudahmudahan Allah limpahkan keselamatan ke atas kamu wahai ahli kubur daripada muslimin dan mukminin. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam di dalam sabda Baginda yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni: . adakah mereka mendengar?´ Jawab Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam: ³Mereka mendengar dan tidak dapat menjawab (iaitu jawapan yang boleh didengar oleh orang hidup). kamu semua telah mendahului kami. kita disunatkan pula membaca al-Qur¶an.Maksudnya: ³Daripada Abu Hurairah Radhiallahu µanhu katanya: ³Abu Razin bertanya: ³Ya Rasulullah! Sesungguhnya dalam perjalananku (menuju ke rumahku) melintasi tanah perkuburan. dan kami akan menyusul kamu dan sesungguhnya kami .´ Kemudian Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam bersabda: ³Ya Abu Razin! Adakah engkau tidak suka bila (salam) kamu dijawab oleh para malaikat?´ (Ditakhrîjkan oleh Al-µUqaili) Ketiga : Selepas memberi salam. dan setelah itu hadiahkan pahala bacaan itu kepada mereka.

´ Setelah itu disunatkan kita berpaling ke arah qiblat serta mengangkat kedua-dua belah tangan untuk berdoa. Dapatkah dia pahalanya jika aku bersedekah atas namanya? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Ya. memekik atau memukul-mukul pipinya (kerana bersangatan dukacita). Menurut dugaanku. Keempat: Disunatkan memberi sedekah kerana amalan bersedekah adalah antara Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diniatkan kepada ahli kubur agar pahalanya akan sampai kepada penghuni kubur tersebut.´ (Hadis riwayat ad-Daraquthni) Terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. maka dia akan diberi pahala sebanyak bilangan (pahala) orang-orang yang mati. kemudian menghadiahkan pahala bacaan itu untuk orang-orang yang mati. seandainya dia sempat berbicara.Maksudnya: ³Sesiapa yang melintasi di kawasan perkuburan lalu membaca sebelas kali.'' Kelima : Jangan melakukan hal-hal yang dilarang seperti : (i) Meratap. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang maksudnya: "Dari A'isyah Radiallahuanha katanya: Seseorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Ya Rasulallah! Ibuku meninggal dengan secara tiba-tiba dan dia tidak sempat berwasiat. Nasa¶i dan dianggap shahîh oleh Ibnu Hibban: Maksudnya: ³Bacalah ke atas keluarga kamu yang telah mati akan surah Yâsîn. Larangan ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam: . mungkin dia akan bersedekah.

kerana adanya keuzuran. an-Nasa¶i dan Ibnu Majah) Akan tetapi tidaklah dilarang duduk di sekitar atau di sekeliling kubur sebagaimana hadis daripada Ali Karramallahu wajhah: Maksudnya: ³Suatu ketika kami semua berada di Baqiµ al-Gharqad untuk menghantar jenazah seseorang. Pada saat itu Nabi Sallallahu µalaihi wasallam mendatangi tempat kami.´ (Hadis riwayat al-Bukhari) (iii) Tidak harus memijak kubur tanpa keperluan (hajat) kerana memijak itu seperti hukum duduk. . adalah lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur. Walau bagaimanapun jika tidak ada jalan menuju ke kubur yang hendak diziarahi itu. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu µanhu: Maksudnya: ³Rasulullah Sallallahu µalaihi wasallam bersabda: ³Seseorang yang duduk di atas bara api lalu terbakar pakaiannya sehingga terkupas kulitnya. mengoyak-ngoyak koceknya. mengusap-usap tanah perkuburan dan yang seumpamanya. lalu Baginda Sallallahu µalaihi wasallam duduk dan kami semua pun duduk mengelilinginya dan bersama Baginda ada sebatang tongkat. Abu Daud. (ii) Makruh duduk atau merangkak di atas kubur dan makruh bersandar pada kubur. maka ketika itu harus memijak kubur. melainkan memijak kubur (yang lain). (d) Haram melakukan perkara-perkara khurafât yang menjejaskan aqidah seperti mencium kubur.Maksudnya: ³Tidak termasuk di dalam golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya. berteriak-teriak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah.´ (Hadis riwayat Muslim.´ (Hadis muttafaq µalaih) Adapun sedih dan mengalirkan airmata tanpa ratapan tidaklah dilarang. kerana kesedihan dan mengalirkan airmata itu tanda rasa kasih kepada ahli kubur atau merasa insaf tentang hari kematian.

´ Dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda: ³Masing-masing mereka memanggil kerabatnya: Sayangi kami dengan dirham atau roti atau pakaian. sayangi kami niscaya Allah menyayangi kalian dengan hadiah yang kalian berikan pada kami. Celaka kami (karena harta kami). dan mereka berseru: Cepatlah kalian bersedekah untuk mayit kalian. orang lain yang mengambil manfaat. ayahku dan ibuku. pasal 10. Mereka memanggil dengan seruan: ³Celaka kami.´ . amalan menabur bunga itu bukan sunnah. maka hendaknya berziarah pada orang-orang shaleh yang berwilayah kepada kami. mereka mengenal kalian. maka hendaknya menyambung silaturahim pada orang-orang shaleh yang berwilayah kepada kami. hlm 570) Rasulullah saw bersabda: ³Sesungguhnya setiap Jum¶at arwah orang-orang mukmin datang ke langit dunia vertikal dengan rumah mereka.Manakala menabur bunga di atas kubur itu.´ Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata: ³Barangsiapa yang mendatangi kuburan saudaranya yang mukmin. kerabatku.´ Dalam hadis yang lain disebutkan: ³dan menghadap ke kiblat. maka ia akan diselamatkan pada hari kiamat.´ (Mafatihul Jinan. tidak ada nas yang menyebutnya. maka akan dicatat baginya seperti pahala berziarah kepada kami. Rasulullah saw tak kuasa berbicara karena banyaknya menangis. Justeru. Kami (sahabat) pun ikut menangis.´ Aku bertanya lagi: Apa yang harus kami baca ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: bacalah doa ini. Sekitar Persoalan Penghuni kubur Rasulullah saw bersabda: ³Berilah hadiah mayit-mayitmu. Kemudian aku bertanya lagi: Apakah mereka mengenal kami ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: ³Demi Allah. kami yang dihisab. Kemudian beliau bersabda: ³Mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. sekiranya kami dulu menginfakkan harta kami di jalan ketaatan kepada Allah dan ridha-Nya. kemudian meletakkan tangannya pada kuburannya.´ Kemudian Rasulullah saw menangis. niscaya kami tidak butuh pada kalian. anak-anakku.´ Lalu mereka pulang dengan kerugian dan penyesalan. mereka hancur menjadi tanah setelah mereka (di dunia) diliputi kesenangan dan kenikmatan. dan barangsiapa yang tidak mampu menyambung silaturahim pada kami. seraya masing-masing mereka memanggil dengan suara yang sedih sambil menangis: wahai keluargaku.´ Muhammad bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Ja¶far Ash-Shadiq (sa): Bolehkah kami berziarah pada orang-orang yang telah meningga? Beliau menjawab: Boleh. maka akan dicatat baginya seperti pahala menyambung silaturahim pada kami. niscaya Allah menyayangi kalian dengan pakaian dari surga.´ Kemudian kami (sahabat) bertanya: Apa hadiah untuk mayit? Beliau menjawab: ³Sedekah dan doa. mereka bahagia dan terhibur dengan kehadiran kalian. (lihat doa berikutnya) Imam Musa Al-Kazhim (sa) berkata: ³Barangsiapa yang tidak mampu berziarah kepada kami (Ahlul bait). dan membaca surat Al-Qadar (7 kali).

Karena hal ini dikuatkan oleh hadishadis yang lain. minal mu¶minîna wal muslimîn.Syeikh Abbas Al-Qumi (ra) mengatakan: Pahala bacaan surat tersebut untuk orang yang membacanya. ya lâ ilâha illallâh bihaqqi lâ ilâha illallâh ighfir liman qâla lâ ilâha illallâh. Atau mengucapkan salam seperti yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib (sa): Assâlamu µalâ ahli lâ ilâha illallâh min ahli lâ ilâha illallâh . Abdullah bin Sinan pernah bertanya kepada Imam Ja¶far Ash-Shadiq (sa): Bagaimana cara mengucapkan salam kepada penghuni kubur? Beliau menjawab: Ucapkan: Assalâmu µalâ ahlid diyâr. dan himpunlah kami ke dalam golongan orang yang mengu¬cap¬kan la ilaha illallah Muhammadur rasululullah Aliyyun waliyyullah. bagaimana kamu memperoleh kalimah la ilaha illallah dari la ilaha illallah. wa nahnu insyâallâhu bikum lâhiqûn. Rasulullah saw bersabda kepada Abu Dzar: ³Jangan sekali-kali kamu berziarah kepada mereka di malam hari. engkau telah mendahului kami. ya ahla lâ ilâha illallâh bihaqqi lâ ilâha illallâh kayfa wajadtum qawla lâ ilâha illallâh min lâ ilâha illallâh.´ Adab dan doa ziarah kubur Pertama: Ketika memasuki areal kuburan mengucapkan salam. . juga untuk penghuni kubur yang diziarahi. Salam atas para penghuni kubur. dan insya Allah kami akan menyusulmu. wahsyurnâ fî zumrati man qâla lâ ilâha illallâh Muhammadun Rasûlullâh µAliyyun waliyullâh. wahai yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan hak la ilaha illallah. mukminin dan muslimin. Makruh Ziarah kubur di malam hari Tentang makruhnya ziarah ke kuburan orang-orang mukmin di malam hari. wahai la ilaha illallah dengan hak la ilaha illallah ampuni orang yang membaca kalimah la ilaha illallah. antum lanâ farthun. Salam bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dari yang mengucapkan la ilaha illallah.

dan mengampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya 50 tahun. kecuali Allah menjauhkan darinya azab hari kiamat.´ Keempat: Meletakkan tangan di kuburannya sambil membaca doa berikut: Allâhumarham ghurbatahu. Surat 5. kali). Al-Ikhlash dan Ayat kursi. wa askin ilayhi min rahmatika yastaghnî bihâ µan rahmatin min siwâka. membaca: kali). . Ya Allah. lalu mengucapkan (salam tersebut).´ Kedua: 1. kali). Dan dalam membaca surat Al-Qadar disertai surat Al-Falaq. aku memohon pada-Mu dengan hak Muhammad dan keluarga Muhammad janganlah azab penghuni kubur ini. kali). tenangkan ia dengan rahmat-Mu yang dengannya tidak membutuhkan kasih sayang dari selain-Mu. kasihi keterasingannya.Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: ³Barangsiapa yang memasuki areal kuburan. Surat 4. hiburlah kesepiannya. wa alhiqhu biman kâma yatawallâhu. Surat 3.´ Ketiga: Membaca doa berikut ini (3 kali): Allâhumma innî as-aluka bihaqqi Muhammadin wa âli Muhammad an lâ tu¶adzdziba hâdzal may¬yit. Al-Qadar Al-Fatihah Al-Falaq An-Nas Al-Ikhlash (7 (3 (3 (3 (3 Dalam suatu hadis disebutkan: ³Barangsiapa yang membaca surat Al-Qadar (7 kali) di kuburan seorang mukmin. wa amin rawµatahu. dan susulkan ia kepada orang yang ia cintai. sambungkan kesendiriannya. Allah mengutus malaikat padanya untuk beribadah di dekat kuburannya. Rasulullah saw bersabda: ³Tidak ada seorang pun yang membaca doa tersebut (3 kali) di kuburan seorang mayit. kali). dan mencatat bagi si mayit pahala dari ibadah yang dilakukan oleh malaikat itu sehingga Allah memasukkan ia ke surga. wa anis wahsyatahu. Surat 6. Surat 2. wa shil wahdatahu. masing-masing (3 kali). Ya Allah. tenteramkan kekhawatirannya. Allah memberinya pahala kebaikan 50 tahun. Ayat Kursi (3 kali). An-Nas.

jika tidak. tenteramkan mereka dengan rahmat-Mu. yang menghibur kesepian mereka. sampaikan mereka pada ridha-Mu. Kemudian aku bertanya lagi: Apakah mereka mengenal kami ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: ³Demi Allah. innaka µalâ kulli syay-in qadîr. menghadap ke kiblat sambil meletakkan tangan pada kuburannya dan membaca doa tersebut. luaskan kuburan mereka. hlm 567-570) . rahmat yang menyambungkan kesendirian mereka. maka hendaknya hari Kamis. mereka bahagia dan terhibur dengan kehadiran kalian. wa shâ¶id ilayka arwâhahum. mereka mengenal kalian. wa tûnisu bihi wahsyatahum.Ibnu Thawus mengatakan: Jika kamu hendak berziarah ke kuburan orang-orang mukmin. pasal 10. maka waktu tertentu yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. muliakan arwah mereka. wa askin ilayhim mir rahmatika mâ tashilu bihi wahdatahum. (Disarikan dari kitab Mafatihul Jinan. Muhammad bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Ja¶far Ash-Shadiq (sa): Bolehkah kami berziarah ke orang-orang yang telah meningga? Beliau menjawab: Boleh. wa laqqihim minka ridhwânâ. Ya Allah.´ Aku bertanya lagi: Apa yang baca ketika kami berziarah kepada mereka? Beliau menjawab: bacalah doa ini: Allâhumma jâfil ardha µan junûbihim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful