IMAN KEPADA HARI AKHIR MAKALAH AQIDAH

Kelas 4A

Disusun oleh: Agung Purwanto (0901065008) Evi Oktaviani (0901065085) Lincah Indah Prasepta (0901065156) Mirna Mega Sari (0901065178) Mirza Ahmad Firdaus (0901065179) Nurul Fadhillah (0901065218) Rudy Fahrudin (0901065260) Windari Nur Tunggadewi (0901065318) Yulianah (0901065335)

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2011

Kesempurnaan adalah sifat wajib bagi Allah. agar Penulis dapat menjadi lebih baik dikemudian hari. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aqidah dan Penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu.KATA PENGANTAR Puji serta syukur. semoga selalu kita panjatkan kepada Allah Ta’ala. Harapan besar Penulis gantungkan kepada dosen ataupun teman-teman agar bersedia untuk memberikan kritik dan saran. Kekurangan dan kesalahan adalah sifat bagi makhluk. Dan ampunan adalah pengharapan bagi setiap manusia. Jakarta. Penulis sebagai manusia yang menyusun makalah ini. Mei 2011 Penulis 1 . dan yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. meminta maaf apabila dalam makalah terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa Sallam yang telah membawa agama Rahmatan Lil’alamin.

Neraka dan Syafa’at 3 4 5 6 8 9 BAB III PENUTUP Kesimpulan 12 15 DAFTAR PUSTAKA 1 . C. i ii Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penulisan Sistematika Penulisan 1 1 1 1 BAB II PEMBAHASAN A. E. Iman Kepada Hari Akhir Nama-nama Hari Akhir Rahasia di Balik Banyaknya Nama Tanda-tanda Hari Akhir Hikmah-hikmah Beriman Kepada Hari Akhir Surga. F. B. 2. D. 3.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. 4.

3 .

B. maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Latar Belakang Sebagai umat muslim. Apa tanda-tanda dan nama-nama lain dari hari akhir? 3. Metode Penulisan Metode Penulisan yang Penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kepustakaan. yaitu bahan-bahan yang Penulis ambil untuk membuat makalah berasal dari sumber buku-buku linguistik dan internet yang Penulis telah baca dan pahami sebelumnya yang berkaitan dengan tema makalah ini dan diuraikan sedemikan rupa agar mudah dipahami. Apa hikmah dari beriman kepada hari akhir dan hubungannya dengan surga. Karena kita harus tahu dengan baik dan benar bagaimana mengimani hari akhir agar keimanan kita sempurna. Latar Belakang 2. D. 2. Rukun iman tersebut ada 6. Rumusan Masalah 3. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang yang Penulis uraikan. C. kita memiliki rukun iman yang harus kita yakini dengan benar di dalam hati. Apa pengertian beriman kepada hari akhir? 2. Dalam kesempatan kali ini.BAB I PENDAHULUAN 1. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang Penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN A. 2. kami akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Metode Penulisan 4. neraka dan syafa’at? 1. Iman Kepada Hari Akhir Nama-nama Hari Akhir Rahasia di Balik Banyaknya Nama Tanda-tanda Hari Akhir 1 .

Surga. Neraka dan Syafa’at BAB III PENUTUP Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA 1 .E. Hikmah-hikmah Beriman Kepada Hari Akhir F.

BAB II PEMBAHASAN ISI A.S. Terbukti al-Quran selalu menyebutkan Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Allah selalu bersamaan dan berurutan. Dr.S. Menurut Prof. al Baqarah ayat 8) 2. Surat At-Taubah ayat 18: ‫ب ِمؤ ْمنين هم وَما الخرِ وَبال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمنا ي َقول من الناس وَمن‬ ِ ُ َ ِ ِ ُ َ ُ ُ ّ َ ِ ِ َ َ ِ ِ ّ Artinya: Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Q. siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah. padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. orang-orang Yahudi. ‫الخرِ وال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمن من‬ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ‫والن ّصارى والصاب ِؤون هادوا‬ ُ َ َ ُ ّ َ َ َ َ ‫وال ّذين آمنوا ْ ال ّذين إ ِن‬ ُ َ َ ِ َ ّ َ ِ ‫ي َحزنون هُم وَل َ عَل َي ْهِم خوْف‬ َ ْ ٌ َ ُ َ ْ ْ َ ِ ‫فَل َ صالحا ً وعَمل‬ ِ َ 1 . dalam bukunya Wawasan Al-Quran. Diantaranya adalah ayat-ayat berikut. (Q. 1. Surat al-Maidah ayat 69: َ ّ ‫الزكاة َ وآتى الصل َة َ وَأ َقام الخرِ وال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمن من الل ّه‬ ِ َ َ َ َ ِ ّ ْ َ َ َ َ ِ ‫مساجد َ ي َعْمر إ ِن ّما‬ َ ِ َ َ ُ ُ ُ ‫ال ْمهتدين من يكونوا ْ أن أ‬ َ َ َ ‫وْلـئ ِك فَعَسى الل ّه إ ِل ّ ي َخش وَل َم‬ ُ ُ َ َ ِ َ ِ َْ ُ َ ْ َ َ ْ Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin. Quraisy Syihab. maka merekalah orangorang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah. Shabiin dan orangorang Nasrani. al Taubah ayat 8) 3. serta tetap mendirikan salat. Iman kepada Hari Akhir Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang utama selain iman kepada Allah swt. dua rukun iman inilah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 8: Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian".

A. al Baqarah ayat 177) Dengan demikian terlihat bahwa keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir. Yaumul khuluud (Hari Keabadian). Dalil: QS. Ath-Thaammatul kubraa (Malapetaka yang Amat Besar). 2:177 / 2:232 / 9:18. akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir. Al-Waaqi’ah (Kejadian Besar). 50:42 / 70:43 / 30:25 6. Dalil: QS. mendirikan salat.hari kemudian dan beramal saleh. Al-Ghaasyiyah (Bencana yang Melanda). 4:87 / 17:97 / 42:45 2. 79:34 11. 22:5 / 30:56 5. Dalil: QS. Dalil: QS. 19:39 / 6:31 12. Ash-Shaakhkhah (Suara yang Menggelegar). Dalil: QS. 101: 1-3. Dr. Al-Haaqqah (Yang Pasti Terjadi). Dalil: QS. As-Saa’ah (Sesuatu yang dekat). Dalil: QS. Yaumul wa’iid (Hari Pengancaman). Dalil: QS. dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yaumul aakhiir (Hari Akhir). Yaumul ba’ts (Hari Kebangkitan). Nama-nama Hari Akhir Allah menamai hari saat terjadinya kehancuran alam yang disusul dengan kebangkitan untuk menerima balasan dan hisab itu dengan banyak nama. al Maidah ayat 69) 4.S. kitab-kitab. nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. 15:85 / 20:15 / 22:1 4. Yaumud diin (Hari Pembalasan). Dalil: QS. Dalil: QS. Dalil: QS. Dalil: QS. Quraisy Syihab keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. Dalil: QS. dan (memerdekakan) hamba sahaya. Yaumul jam’i (Hari Pengumpulan). malaikat-malaikat. Yaumul hasarah (Hari Penyesalan). Dalil: QS. 50:34 14. Yaumul aazifah (Hari yang Dekat). dan menunaikan zakat. Yaumul fashl (Hari Keputusan).(Q. 42:7 / 11:103 2 . Yaumul qiyaamah (Hari Kiamat). Dalil: QS. Yaumul khuruuj (Hari Keluar). 56:1 16. Dalil: QS. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. 88:1 13. 38:26 / 40:27 15. Dalil: QS. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan di dalam Kitab Fathul Baari bahwa al-Ghazali dan al-Qurthubi telah berusaha mencatat nama-nama hari Kiamat dan menghitungnya sampai dengan lima puluh nama. Dalil: QS. Surat al-Baqarah ayat 177: Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. anak-anak yatim. penderitaan dan dalam peperangan. 82:14-19 / 37:20 9. maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Al-Qaari’ah (Bencana yang Memukul). Menurut Prof. Yaumul hisaab (Hari Penghisaban). Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya).S. Terkadang juga disebut “akhirat” (2:130 / 4:74) atau “negeri akhirat” (28:83 / 29:64) 3. Keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan. Dalil: QS. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. 80:33 10. 40:18 / 53:57-58 19. 69:1-2 17. hari kemudian. 50:20 18. 1. 37:21 / 77:38 / 78:17 / 32:25 8. (Q. 69:4 7. orang-orang miskin.

Yauma laa yanthiquun (hari orang-orang tidak dapat berbicara) 50. yauma laa maraddalahu minallaahi (hari yang kedatangannya dari Allah tidak dapat ditolak) 51. Yaumut tanaad (Hari Pemanggilan). Yauma laa yanfa’u maalu wa laa banuun (hari tidak bergunanya lagi harta dan anakanak). Yauma laa rayba fiihi (hari yang tidak ada keraguan di dalamnya). ash-shigaar (kerendahan). Yaumun ‘asiir (hari yang sulit) 26.20. Yaumul jazaa’ (hari pembalasan) 35. Yaumul bu’tsarah (hari pembongkaran kuburan) 42. Yaumun masyhuud (hari yang disaksikan) 28. al-khizii (ketercelaan). 40:32 22. Yaumul firaaar (hari berlarian) 44. Yauma tasykhashu fiihil abshaar (hari di mana pandangan mata akan terpana) 48. Dalil: QS. Yaumul jidaal (hari perdebatan/16:111) 25. Yauma tublas saraa-ir (hari dibukanya rahasia-rahasia) 45. Yaumul khaafidhatur raafi’ah (hari orang hina dan orang mulia) 33. Yaumun naaquur (hari sangkakala) 39. Yauma laa yanfa’uzh zhaalimiina ma’dziratuhum (hari yang tidak berguna lagi permohonan maaf orang-orang yang zhalim) 49. Yaumun ‘azhiim (hari yang agung) 27. ikhtilaaful aqdaam (perbedaan nasib). adz-dzull (kenistaan). yauma laa yaktumuunallaah hadiitsaa (hari yang tidak dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah). Dalil: QS. Yaumul ma-aab (hari kembali) 31. Dalil: QS. al-hawaan (kehinaan). Yaumun nadaamah (hari penyesalan) 43. Yaumul zalzalah (hari kegoncangan) 37. at-tadhaayuq (sempit). al-inkisar (keterpecahan). Al-Qurthubi di dalam Kitab at-Tadzkirah mengatakan bahwa menamainya dengan namanama selain yang telah disebutkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pada hari itu tidaklah dilarang. Yauma laa bay’un fiihi walaa khilaal (hari yang tidak ada lagi jual-beli dan pertolongan para shahabat). Yaumush shadr (hari keluar/99:6) 24. Yauma yuda’uuna ilaa naari jahannaama da’aa (hari orang-orang digiring ke dalam neraka jahannam) 47. seperti al-izdihaam (penuh sesak). Yaumul qishaash (hari penghukuman) 34. Yaumush shad’i (hari pembalasan) 41. Yaumuth thaghaabun (Hari Pengambilan). 40:15 21. Yaumut talaaq (Hari Pertemuan). Yaumun nafakhah (hari peniupan sangkakala) 36. Yaumun ‘abuusa qamthariira (hari yang suram dan genting) 29. 64:9 23. al-iftiqaar (kefakiran). Yauma laa tamliku nafsun li nafsin syai-a (hari seseorang tidak berdaya sama sekali untuk menolong orang lain) 46. Yaumurraajifah (hari gempa) 38. Yaumut tafarruq (hari perpisahan) 40. 1 . dan 52. Yaumul ‘ardh (hari pembeberan) 32. Yaumun ‘aqiim (hari kesia-siaan) 30.

telanjang. tapi dia membencinya. Tanda-tanda Hari Akhir 1. Sungai Efrat berubah menjadi emas Dari Abu Hurairah ra. suaranya keras. tatkala Nabi saw. “Rasul saw. tidak mendengar. mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. dibukanya Baitul Maqdis. “Jika amanah disia-siakan. sebagai peristiwa yang besar dan banyak kejadian mengerikan di dalamnya. “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya.” Berkata sebagian yang lain. penggembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan.” Bertanya. Dan setiap orang dari mereka berkata. ”Saya.a. dan miskin. dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini. dan engkau melihat orangorang yang tidak beralas kaki. d. al-mirshaad (serangan yang tiba-tiba). dan lain-lain. Disia-siakannya amanat Jabir r. A. “Rasulullah saw. manusia berebutan tentangnya. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian.” (Muttafaqun ‘alaihi). seorang lelaki diberi 1000 dinar. “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasulullah saw. Berkata. Diutusnya Rasulullah saw Jabir r. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam ”Ada enam dari tanda-tanda kiamat: kematianku (Rasulullah saw. wahai Rasulullah saw. (HR Muslim). Menjawab.yaumul miiqaat (hari yang telah ditentukan waktunya). ”Adalah Rasulullah saw.” Setelah Rasulullah saw. kematian menjemput manusia 2 . beliau bertanya. ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat.” (HR Bukhari). Oleh karena itu. bersabda.” (HR Muslim). bahwa Rasulullah saw. Rahasia di Balik Banyaknya Nama Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang besar dan penting kedudukannya akan memiliki sifat yang beragam dan nama yang banyak. “Seorang budak melahirkan majikannya. maka tunggulah kiamat. Tanda-tanda kecil a. Ini adalah hal yang umum di dalam bahasa Arab. terus melanjutkan pembicaraannya.a. “Tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Eufrat menghasilkan gunung emas. “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu. fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim. b. Allah SWT menamakan kiamat di dalam Kitab-Nya dengan banyak nama dan sifat. menyelesaikan perkataannya.” Rasulullah saw.’ Beliau melanjutkan. mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. Penggembala menjadi kaya Rasulullah saw. berkata. lalu beliau menjawab. beliau bersabda. maka tunggulah kiamat. maka datanglah orang Arab Badui dan berkata. e.’ Rasulullah saw. ”Barangkali akulah yang selamat. c. jika beliau khutbah memerah matanya. berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat. berkata. “Kapan terjadi Kiamat?” Rasulullah saw. Sebagian sahabat berkata. B.).

ya Rasulullah?” Rasulullah saw. “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan yahudi. bersabda. bersabda. sampai dominannya fitnah.. maka bunuhlah mereka. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang yahudi bersembunyi di belakang batubatuan dan pohon-pohonan. g. bahwa Rasulullah saw. “Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat. h.” (HR Muslim). j. Sedikitnya ilmu. sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita. Di mana saja kamu jumpai.a. k.’ Kecuali pohon Gharqad karena ia adalah pohon Yahudi.a. ‘Wahai muslim. pembunuhan. bersabda. bahwa Rasulullah saw. m. berkata. Bermewah-mewah dalam membangun masjid Dari Anas ra. Banyak terjadi pembunuhan Dari Abu Hurairah r. Rasulullah saw. bersabda. Merebaknya perzinahan Banyaknya kaum wanita Dari Anas bin Malik ra. “Diantara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. sampai 80 poin. bahwa Rasulullah saw. Menjawab.” (HR Muslim). Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. “Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda. Banyak polisi dan pembela kezhaliman “Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. n. “Tidak akan terjadi kiamat. dan setiap poin 12. kemari dan bunuhlah ia. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari Kiamat.” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz). l. “Haraj adalah pembunuhan. sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi. o. bersabda. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. sehingga banyak terjadi haraj. bodoh. i. banyaknya kebodohan.f.” (HR Bukhari).” (HR Ahmad). banyaknya perzinahan. Dan berkatalah batu dan pohon. Dominannya Fitnah Dari Abu Hurairah r. banyaknya dusta dan berdekatannya pasar.” (HR Bukhari). “Akan datang pada manusia suatu waktu. Perang antara Yahudi dan Umat Islam Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. berkata. Menyebarnya riba dan harta haram Dari Abu Hurairah ra.” (HR At-Tabrani). An-Nasa’i dan Ibnu Hibban). wahai hamba Allah. setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. banyaknya orang yang minum khamr. bersabda. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka. mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah. Munculnya kaum Khawarij Dari Ali ra. ini yahudi di belakangku. orang yang 2 . bersabda. “Tiada akan terjadi kiamat. saya mendengar Rasulullah saw. Sahabat bertanya apa itu haraj. bahwa Rasulullah saw.” (HR Ahmad.000.

sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”( H.R Muslim). f. 4. berkata. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap. Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah : 1. 2 . “Akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat. sekali di timur. Tanda-tanda besar Sepuluh tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah saw. Maka pada saat itu Allah swt. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. bersabda. Dabbah . 3. apakah dari yang halal atau yang haram. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. b. sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi. hinggakan ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya. Dukhan (asap) yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahadi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleb orang-orang Kristian dan beliau juga yang akan membunuh Dajjal. c. 5.tidak makan langsung. pasti terkena debu-debunya.” (HR Ahmad dan Bukhari). Ya’juj dan Ma’juj. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi) Dari Abu Hurairah ra. iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar. “Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. 1. binatang. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. d. Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari Barat. 2. e. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa. maka tertutup pintu taubat. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar. Dajjal. Sedangkan kiamat besar jika sudah datang. Keluarnya bangsa Ya’juj dan Ma’juj yang akan membuat kerusakan dipermukaan bumi ini. turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Tanda-tanda kiamat besar jika muncul satu tanda. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah terjadi. tiga kali gempa bumi. tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa.” (HR Abu Dawud. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan.Binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt. Sepuluh tanda itu ialah: a. Rasulullah saw. yang akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. terbit matahari dari tempat tenggelamnya.

Surga itu tempat yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. 5.S. al Baqarah :25) Adapun nama-nama surga disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut: a. mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". A.” (HR. Surga itu sesuatu yang belum pernah dialami selama di dunia oleh siapapun dan tidak dibayangkan keadaannya oleh pikiran dan gambaran dalam hati. Mereka diberi buahbuahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.al-Waqi’ah (56) : 12) c. Surga Na’iim (lihat Q. sebagaimana firmannya dalam surat al-Baqarah ayat 25: Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik.a Rasulullah saw bersabda: Allah Ta’ala berfirman “Aku telah menyediakan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia. Surga dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman dan beramal saleh. Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. beriman dan beramal saleh. Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Bukhari Muslim). Meyakini bahwa segala perbuatan selama hidup di dunia ini yang baik maupun yang buruk harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt kelak di akhirat. Surga Ma’wa (lihat Q. 4. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu.S.” (Q. maka seseorang akan memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat. 2. yang telah dijanjikan oleh Allah swt.as-Sajdah (32) : 19 ) 2 . 3.” (Q. ar-Ra’d (13) : 22-24) b. ali Imran :133). Surga Surga itu adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Neraka dan Syafa’at 1. Dengan meyakini adanya hari akhir. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah. Senantiasa melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridha Allah swt. Surga ‘Adn (lihat Q.S. sebagaimana firmannya dalam surat ali Imrãn ayat 133: Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hikmah-hikmah Beriman kepada Hari Akhir 1.S.S. Surga.A. bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. 6. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang artinya sebagai berikut : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.

Firman Allah surat al Bayyinah ayat 6: ‫هُم أ ُوْل َئ ِك فيها خال ِدين جهَن ّم نارِ في وال ْمشرِكين ال ْك ِتاب أ َهْل من‬ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ‫ك َفروا ال ّذين إ ِن‬ ّ َ ِ ُ َ ‫ال ْب َرِي ّةِ شر‬ ّ َ Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. g.S. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 24: ْ ‫ل ِل ْكافِرين أ ُعد ّت وال‬ ُ‫َ ِ َ ِ ْ َ حجارة‬ َ َ ِ ْ ‫الناس وَقود ُها ال ّتي النار فات ّقوا‬ ُ َ َ ّ ِ َ ُ ُ ّ ُ ْ َ ُ ْ ‫ت َفعَلوا ْ وَلن ت َفعَلوا ْ ل ّم فَإن‬ ْ ِ Artinya: Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya). yang dijanjikan Allah bagi orang-orang kafir (ingkar kepada Allah swt). (Q.S. mereka itu penghuni neraka. Neraka Neraka adalah sesuatu tempat kehidupan di akhirat yang merupakan tempat penyiksaan yang sangat hebat dan dahsyat. al Baqarah: 24).S. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 39: ُ ‫خال ِدون فيها هُم النارِ أ َصحاب أولـئ ِك بآيات ِنا وَك َذ ّبوا ْ ك َفروا ْ وال ّذين‬ َ َ َ ِ َ َ ّ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ ِ َ Artinya: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami. al Bayyinah: 6). yang disediakan bagi orang-orang kafir. e. (Q.S. Surga Firdaus (lihat Q. mereka kekal di dalamnya.S.d. Firman Allah surat an-Nisa’ ayat 145: 1 . f.al-Fatir (35) : 35) 1.al-Kahfi (18) : 107) Surga Darus-Salam (lihat Q.al-Qaf (50) : 34) Surga Darul Muqoomah (lihat Q. (Q. al Baqarah: 39). mereka kekal di dalamnya.S. peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.S. orang-orang musyrik dan orang-orang munafik.al-An’am (6) : 127) Surga Darul Khulud (lihat Q.

Muddathir ayat 26-54) e.S. Syafa’at ada bermacam-macam. Neraka Saqar (lihat Q. atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. (Q. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israil untuk bertakwa dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafa’at (pertolongan) dari siapapun kecuali amal manusia masing-masing. sehingga permasalahan syafa’at ialah sama dengan doa. Syafa’at disebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah pada QS. Syafa’at hakikatnya adalah doa.S. al-Mulk ayat 7-11) f.S. Neraka Sa’ir (lihat Q. syafa’at bagi calon penduduk surga untuk bisa masuk surga. Neraka Wail (lihat Q. al.Al-Baqarah ayat 48. syafa’at bagi mereka yang seimbang antara amal sholihnya dengan amal buruknya untuk masuk surga. syafa’at bagi mereka 1 .َ ‫ن َصيرا ً ل َهُم ت َجد َ وَلن النارِ من‬ ّ ِ ِ ْ َ ِ ‫ال َسفل الد ّرك في ال ْمنافِقين‬ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ِ َ ْ ‫إ ِن‬ ّ Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.S. Al-Ma’arij ayat 15-16 g. Ibrahim ayat 2) c.S. Ada pula syafa’at yang dilakukan oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam maupun para pemberi syafa’at lainnya. Neraka Hawiyah (lihat Q. Neraka Jahim (lihat Q. Atau dengan kata lain syafa’at adalah memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. an-Nisa’: 145).S. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. syafa’at bagi pamannya yaitu Abu Thalib untuk mendapat keringanan adzab. yaitu: Syafa’at bagi penduduk surga untuk mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Syafa’at Syafa'at adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Adapun nama-nama neraka disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut: a. Dengan demikian meminta syafa’at berarti meminta doa. yaitu syafa’at bagi manusia ketika di padang Mahsyar dengan memohon kepada Allah agar segera memberikan keputusan hukum bagi mereka. At Takathur ayat 6) b.S. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at orang-orang kafir. al-Qari’ah ayat 8-10) d.S. Neraka Khutomah (lihat Q. Al-Humazah ayat 5-6) 1. diantaranya ada yang khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Neraka Ladha (lihat Q.

maka jika ia meminta agar orang tersebut berdo’a kepada Allah agar ia termasuk orang yang mendapatkan syafa’at di akhirat maka hukumnya boleh. “Ya Allah. jika ia meminta kepada orang tersebut syafa’at di akhirat maka hukumnya syirik.yang amal buruknya lebih berat dibanding amal sholihnya untuk masuk surga. jadikanlah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pemberi syafa’at bagiku. Seperti. Adapun meminta kepada orang yang sudah mati maka hukumnya syirik akbar baik dia minta agar didoakan atau meminta untuk diberi syafa’at dari orang tersebut. maka meminta kepada Allah hukumnya disyariatkan. Adapun meminta kepada orang yang masih hidup. karena meminta kepada yang mampu untuk melakukanya. Dan janganlah engkau haramkan atasku syafa’atnya”. syafa’at bagi pelaku dosa besar yang telah masuk neraka untuk berpindah ke surga. yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi syafa’at diizinkan untuk mensyafa’ati di akhirat nanti. 2 . karena ia telah meminta kepada seseorang suatu hal yang tidak mampu dilakukan selain Allah. Namun. Hukum Meminta Syafaat Telah kita ketahui bersama bahwa syafa’at adalah milik Allah. syafa’at untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab.

Hari akhir memiliki banyak nama. 1 . yaitu surga atau neraka. diantaranya adalah: 1. Orang-orang kafir akan di tempatkan di neraka. diantaranya adalah: 1. dan akan mendapat pertolongan (syafa’at) dari amal perbuatannya sendiri. manusia akan ditempatkan pada salah satu tempat. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. Diutusnya Rasulullah saw 2. istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah. Setelah terjadi hari akhir. keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. 2. Setelah itu. Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing.BAB III KESIMPULAN Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini. Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan. 3. Banyak terjadi pembunuhan Ada beberapa hikmah dalam beriman kepada hari akir. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. Sebelum terjadinya hari akhir. sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir. Hal tersebut karena hari akhir adalah suatu peristiwa yang besar dan banyak kejadian mengerikan di dalamnya. manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Dan orang muslim di tempatkan berdasarkan amal perbuatannya di dunia. ada beberapa tanda-tanda yang muncul di muka bumi ini. Disia-siakannya amanat 3.

DAFTAR PUSTAKA Munawwir. Zakaria. Surabaya: Pustaka Progresif Sulaiman. Umar. 2002. Ahmad Warson. Jakarta: Serambi Yahya. 2001. Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Ensiklopedia Kiamat. 2005. Riyadush shalihin. Ihya Al-kitab Al-‘arabi: Indonesia 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful