P. 1
Iman Kepada Hari Akhir

Iman Kepada Hari Akhir

|Views: 1,228|Likes:
Published by Mirna Mega Sari
Makalah Aqidah "Iman Kepada Hari Akhir"
Makalah Aqidah "Iman Kepada Hari Akhir"

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Mirna Mega Sari on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

IMAN KEPADA HARI AKHIR MAKALAH AQIDAH

Kelas 4A

Disusun oleh: Agung Purwanto (0901065008) Evi Oktaviani (0901065085) Lincah Indah Prasepta (0901065156) Mirna Mega Sari (0901065178) Mirza Ahmad Firdaus (0901065179) Nurul Fadhillah (0901065218) Rudy Fahrudin (0901065260) Windari Nur Tunggadewi (0901065318) Yulianah (0901065335)

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2011

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. dan yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. Harapan besar Penulis gantungkan kepada dosen ataupun teman-teman agar bersedia untuk memberikan kritik dan saran. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aqidah dan Penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. agar Penulis dapat menjadi lebih baik dikemudian hari. semoga selalu kita panjatkan kepada Allah Ta’ala. Kesempurnaan adalah sifat wajib bagi Allah. Penulis sebagai manusia yang menyusun makalah ini. Mei 2011 Penulis 1 . Jakarta. Kekurangan dan kesalahan adalah sifat bagi makhluk. Dan ampunan adalah pengharapan bagi setiap manusia. meminta maaf apabila dalam makalah terdapat banyak kekurangan dan kesalahan.KATA PENGANTAR Puji serta syukur. Sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa Sallam yang telah membawa agama Rahmatan Lil’alamin.

4.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Neraka dan Syafa’at 3 4 5 6 8 9 BAB III PENUTUP Kesimpulan 12 15 DAFTAR PUSTAKA 1 . i ii Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penulisan Sistematika Penulisan 1 1 1 1 BAB II PEMBAHASAN A. Iman Kepada Hari Akhir Nama-nama Hari Akhir Rahasia di Balik Banyaknya Nama Tanda-tanda Hari Akhir Hikmah-hikmah Beriman Kepada Hari Akhir Surga. 2. B. C. 3. F. D. E.

3 .

Dalam kesempatan kali ini. Rumusan Masalah 3. maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. 2. kita memiliki rukun iman yang harus kita yakini dengan benar di dalam hati. yaitu bahan-bahan yang Penulis ambil untuk membuat makalah berasal dari sumber buku-buku linguistik dan internet yang Penulis telah baca dan pahami sebelumnya yang berkaitan dengan tema makalah ini dan diuraikan sedemikan rupa agar mudah dipahami. Rukun iman tersebut ada 6. Latar Belakang Sebagai umat muslim. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang Penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. C. neraka dan syafa’at? 1. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang yang Penulis uraikan. Apa tanda-tanda dan nama-nama lain dari hari akhir? 3. 2.BAB I PENDAHULUAN 1. Karena kita harus tahu dengan baik dan benar bagaimana mengimani hari akhir agar keimanan kita sempurna. Iman Kepada Hari Akhir Nama-nama Hari Akhir Rahasia di Balik Banyaknya Nama Tanda-tanda Hari Akhir 1 . Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN A. B. Metode Penulisan Metode Penulisan yang Penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kepustakaan. Latar Belakang 2. Metode Penulisan 4. D. kami akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Apa hikmah dari beriman kepada hari akhir dan hubungannya dengan surga. Apa pengertian beriman kepada hari akhir? 2.

Surga. Hikmah-hikmah Beriman Kepada Hari Akhir F. Neraka dan Syafa’at BAB III PENUTUP Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA 1 .E.

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah. al Baqarah ayat 8) 2. maka merekalah orangorang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18: ‫ب ِمؤ ْمنين هم وَما الخرِ وَبال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمنا ي َقول من الناس وَمن‬ ِ ُ َ ِ ِ ُ َ ُ ُ ّ َ ِ ِ َ َ ِ ِ ّ Artinya: Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quraisy Syihab. orang-orang Yahudi. siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah. padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Diantaranya adalah ayat-ayat berikut. serta tetap mendirikan salat. dua rukun iman inilah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran.BAB II PEMBAHASAN ISI A. al Taubah ayat 8) 3. Menurut Prof. (Q.S. Shabiin dan orangorang Nasrani. ‫الخرِ وال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمن من‬ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ‫والن ّصارى والصاب ِؤون هادوا‬ ُ َ َ ُ ّ َ َ َ َ ‫وال ّذين آمنوا ْ ال ّذين إ ِن‬ ُ َ َ ِ َ ّ َ ِ ‫ي َحزنون هُم وَل َ عَل َي ْهِم خوْف‬ َ ْ ٌ َ ُ َ ْ ْ َ ِ ‫فَل َ صالحا ً وعَمل‬ ِ َ 1 . dalam bukunya Wawasan Al-Quran. Dr. Surat al-Maidah ayat 69: َ ّ ‫الزكاة َ وآتى الصل َة َ وَأ َقام الخرِ وال ْي َوْم ِ بالل ّهِ آمن من الل ّه‬ ِ َ َ َ َ ِ ّ ْ َ َ َ َ ِ ‫مساجد َ ي َعْمر إ ِن ّما‬ َ ِ َ َ ُ ُ ُ ‫ال ْمهتدين من يكونوا ْ أن أ‬ َ َ َ ‫وْلـئ ِك فَعَسى الل ّه إ ِل ّ ي َخش وَل َم‬ ُ ُ َ َ ِ َ ِ َْ ُ َ ْ َ َ ْ Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin. Iman kepada Hari Akhir Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang utama selain iman kepada Allah swt. 1.S. Surat Al-Baqarah ayat 8: Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian". Terbukti al-Quran selalu menyebutkan Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Allah selalu bersamaan dan berurutan. (Q.

hari kemudian. 80:33 10. Yaumul aakhiir (Hari Akhir). Ath-Thaammatul kubraa (Malapetaka yang Amat Besar). Al-Haaqqah (Yang Pasti Terjadi).S. Yaumul aazifah (Hari yang Dekat). A. 19:39 / 6:31 12. Yaumud diin (Hari Pembalasan). 42:7 / 11:103 2 .S. dan (memerdekakan) hamba sahaya. Yaumul jam’i (Hari Pengumpulan). Yaumul khuruuj (Hari Keluar). nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya.(Q. (Q. 79:34 11. 88:1 13. 40:18 / 53:57-58 19. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. penderitaan dan dalam peperangan. Yaumul khuluud (Hari Keabadian). al Baqarah ayat 177) Dengan demikian terlihat bahwa keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir. kitab-kitab. 38:26 / 40:27 15. Surat al-Baqarah ayat 177: Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. al Maidah ayat 69) 4. 50:42 / 70:43 / 30:25 6. dan menunaikan zakat. Dalil: QS. 22:5 / 30:56 5.hari kemudian dan beramal saleh. malaikat-malaikat. Dalil: QS. Al-Qaari’ah (Bencana yang Memukul). Dalil: QS. As-Saa’ah (Sesuatu yang dekat). Dalil: QS. Dalil: QS. Dalil: QS. akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. 56:1 16. Dalil: QS. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya). Ash-Shaakhkhah (Suara yang Menggelegar). 50:34 14. Menurut Prof. Dalil: QS. dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 2:177 / 2:232 / 9:18. Dalil: QS. anak-anak yatim. 69:4 7. 82:14-19 / 37:20 9. Dalil: QS. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. 37:21 / 77:38 / 78:17 / 32:25 8. Nama-nama Hari Akhir Allah menamai hari saat terjadinya kehancuran alam yang disusul dengan kebangkitan untuk menerima balasan dan hisab itu dengan banyak nama. Dalil: QS. Terkadang juga disebut “akhirat” (2:130 / 4:74) atau “negeri akhirat” (28:83 / 29:64) 3. 1. Dalil: QS. sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir. Dalil: QS. Dalil: QS. Yaumul ba’ts (Hari Kebangkitan). Al-Waaqi’ah (Kejadian Besar). Quraisy Syihab keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. Yaumul qiyaamah (Hari Kiamat). Dalil: QS. 50:20 18. Yaumul hasarah (Hari Penyesalan). Yaumul hisaab (Hari Penghisaban). mendirikan salat. orang-orang miskin. Dalil: QS. maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 101: 1-3. Dalil: QS. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. 69:1-2 17. Al-Ghaasyiyah (Bencana yang Melanda). 4:87 / 17:97 / 42:45 2. 15:85 / 20:15 / 22:1 4. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Yaumul wa’iid (Hari Pengancaman). Yaumul fashl (Hari Keputusan). Keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan. Dalil: QS. Dr. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan di dalam Kitab Fathul Baari bahwa al-Ghazali dan al-Qurthubi telah berusaha mencatat nama-nama hari Kiamat dan menghitungnya sampai dengan lima puluh nama. Dalil: QS.

Yaumul ma-aab (hari kembali) 31. Al-Qurthubi di dalam Kitab at-Tadzkirah mengatakan bahwa menamainya dengan namanama selain yang telah disebutkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pada hari itu tidaklah dilarang. Yaumun masyhuud (hari yang disaksikan) 28. 40:32 22. dan 52. adz-dzull (kenistaan). Yaumul ‘ardh (hari pembeberan) 32. Yaumut tanaad (Hari Pemanggilan). Yaumun ‘asiir (hari yang sulit) 26. Yauma laa rayba fiihi (hari yang tidak ada keraguan di dalamnya). Yaumul khaafidhatur raafi’ah (hari orang hina dan orang mulia) 33. Yauma laa yanfa’uzh zhaalimiina ma’dziratuhum (hari yang tidak berguna lagi permohonan maaf orang-orang yang zhalim) 49. ash-shigaar (kerendahan). Yaumul bu’tsarah (hari pembongkaran kuburan) 42. Yaumul zalzalah (hari kegoncangan) 37. Yaumul qishaash (hari penghukuman) 34. 1 . Yaumurraajifah (hari gempa) 38. at-tadhaayuq (sempit).20. Yauma tasykhashu fiihil abshaar (hari di mana pandangan mata akan terpana) 48. 40:15 21. Yaumut talaaq (Hari Pertemuan). Yaumun nadaamah (hari penyesalan) 43. Yaumul jidaal (hari perdebatan/16:111) 25. Yauma yuda’uuna ilaa naari jahannaama da’aa (hari orang-orang digiring ke dalam neraka jahannam) 47. Yaumut tafarruq (hari perpisahan) 40. Yaumun ‘abuusa qamthariira (hari yang suram dan genting) 29. Yauma laa yanfa’u maalu wa laa banuun (hari tidak bergunanya lagi harta dan anakanak). al-hawaan (kehinaan). Yaumul jazaa’ (hari pembalasan) 35. Yaumuth thaghaabun (Hari Pengambilan). Dalil: QS. ikhtilaaful aqdaam (perbedaan nasib). Yaumun nafakhah (hari peniupan sangkakala) 36. Yaumush shadr (hari keluar/99:6) 24. seperti al-izdihaam (penuh sesak). yauma laa maraddalahu minallaahi (hari yang kedatangannya dari Allah tidak dapat ditolak) 51. Yauma laa yanthiquun (hari orang-orang tidak dapat berbicara) 50. Yaumun naaquur (hari sangkakala) 39. Yaumun ‘azhiim (hari yang agung) 27. 64:9 23. Yaumun ‘aqiim (hari kesia-siaan) 30. al-inkisar (keterpecahan). Yaumush shad’i (hari pembalasan) 41. Dalil: QS. al-iftiqaar (kefakiran). Yauma laa bay’un fiihi walaa khilaal (hari yang tidak ada lagi jual-beli dan pertolongan para shahabat). Dalil: QS. Yauma laa tamliku nafsun li nafsin syai-a (hari seseorang tidak berdaya sama sekali untuk menolong orang lain) 46. al-khizii (ketercelaan). Yauma tublas saraa-ir (hari dibukanya rahasia-rahasia) 45. Yaumul firaaar (hari berlarian) 44. yauma laa yaktumuunallaah hadiitsaa (hari yang tidak dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah).

“Jika amanah disia-siakan.” (Muttafaqun ‘alaihi). c. Penggembala menjadi kaya Rasulullah saw.” Rasulullah saw. Sungai Efrat berubah menjadi emas Dari Abu Hurairah ra. maka tunggulah kiamat. ”Adalah Rasulullah saw.’ Rasulullah saw. “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasulullah saw. b. Menjawab. Dan setiap orang dari mereka berkata. d. bahwa Rasulullah saw. ”Barangkali akulah yang selamat. terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata. berkata.” (HR Bukhari). telanjang. menyelesaikan perkataannya. dan miskin. “Seorang budak melahirkan majikannya.” Setelah Rasulullah saw.’ Beliau melanjutkan. tapi dia membencinya.” Berkata sebagian yang lain. mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. “Tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Eufrat menghasilkan gunung emas. tidak mendengar. seorang lelaki diberi 1000 dinar. berkata. dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. al-mirshaad (serangan yang tiba-tiba). A. penggembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan. berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat. lalu beliau menjawab. ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian. dan engkau melihat orangorang yang tidak beralas kaki. mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim. kematian menjemput manusia 2 . Diutusnya Rasulullah saw Jabir r. (HR Muslim). Rahasia di Balik Banyaknya Nama Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang besar dan penting kedudukannya akan memiliki sifat yang beragam dan nama yang banyak. Disia-siakannya amanat Jabir r. ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat.a. maka datanglah orang Arab Badui dan berkata. bersabda.a. “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu. jika beliau khutbah memerah matanya. Tanda-tanda kecil a. Oleh karena itu. dibukanya Baitul Maqdis. beliau bertanya. B. Berkata. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam ”Ada enam dari tanda-tanda kiamat: kematianku (Rasulullah saw. tatkala Nabi saw. beliau bersabda.” (HR Muslim). wahai Rasulullah saw. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. ”Saya. “Rasul saw. maka tunggulah kiamat. ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini. Tanda-tanda Hari Akhir 1. “Rasulullah saw. manusia berebutan tentangnya.yaumul miiqaat (hari yang telah ditentukan waktunya). e. suaranya keras. Ini adalah hal yang umum di dalam bahasa Arab. dan lain-lain.” Bertanya. Allah SWT menamakan kiamat di dalam Kitab-Nya dengan banyak nama dan sifat. sebagai peristiwa yang besar dan banyak kejadian mengerikan di dalamnya.). “Kapan terjadi Kiamat?” Rasulullah saw.

Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang yahudi bersembunyi di belakang batubatuan dan pohon-pohonan. sehingga banyak terjadi haraj. “Diantara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. sampai dominannya fitnah. o. bodoh. “Haraj adalah pembunuhan. Sedikitnya ilmu.. setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Banyak terjadi pembunuhan Dari Abu Hurairah r.’ Kecuali pohon Gharqad karena ia adalah pohon Yahudi.” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz). Sahabat bertanya apa itu haraj. bahwa Rasulullah saw. “Akan datang pada manusia suatu waktu. Di mana saja kamu jumpai. dan setiap poin 12. pembunuhan. Perang antara Yahudi dan Umat Islam Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. sampai 80 poin.” (HR Ahmad). bahwa Rasulullah saw. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka. ‘Wahai muslim. ya Rasulullah?” Rasulullah saw. n. Dominannya Fitnah Dari Abu Hurairah r.000. bersabda. banyaknya kebodohan. bersabda. bersabda. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari Kiamat. Banyak polisi dan pembela kezhaliman “Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. bersabda. g. “Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat.” (HR Ahmad. maka bunuhlah mereka. bersabda. sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki.” (HR Muslim). Menyebarnya riba dan harta haram Dari Abu Hurairah ra. “Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda. sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita.” (HR Bukhari). Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. j. bahwa Rasulullah saw. An-Nasa’i dan Ibnu Hibban). wahai hamba Allah. l. Munculnya kaum Khawarij Dari Ali ra. berkata. banyaknya perzinahan. “Tiada akan terjadi kiamat. banyaknya dusta dan berdekatannya pasar. dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah.f.a. bersabda. h. ini yahudi di belakangku. banyaknya orang yang minum khamr. seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi. bahwa Rasulullah saw.a. saya mendengar Rasulullah saw. Menjawab. “Tidak akan terjadi kiamat. Dan berkatalah batu dan pohon. i. Merebaknya perzinahan Banyaknya kaum wanita Dari Anas bin Malik ra. Bermewah-mewah dalam membangun masjid Dari Anas ra. “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan yahudi. k. berkata. mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah.” (HR At-Tabrani). kemari dan bunuhlah ia. Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. orang yang 2 . m. bersabda. Rasulullah saw.” (HR Bukhari).” (HR Muslim).

Dukhan (asap) yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. sekali di timur. c. 2. hinggakan ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya. bersabda. Dajjal. apakah dari yang halal atau yang haram. turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap. Dabbah . f. Keluarnya bangsa Ya’juj dan Ma’juj yang akan membuat kerusakan dipermukaan bumi ini. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Tanda-tanda besar Sepuluh tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah saw. Sepuluh tanda itu ialah: a. 2 . yang akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. “Akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat. Ya’juj dan Ma’juj. tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa. e. iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa. Maka pada saat itu Allah swt. Tanda-tanda kiamat besar jika muncul satu tanda. dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar. sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi. binatang.” (HR Abu Dawud.tidak makan langsung. Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari Barat. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan.Binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Shafa di Mekah yang akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. 4. terbit matahari dari tempat tenggelamnya.” (HR Ahmad dan Bukhari). maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. Sedangkan kiamat besar jika sudah datang. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar. pasti terkena debu-debunya. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahadi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleb orang-orang Kristian dan beliau juga yang akan membunuh Dajjal. 1. b. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. berkata. sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”( H. d. maka tertutup pintu taubat. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi) Dari Abu Hurairah ra. 5. 3. “Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Rasulullah saw. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah terjadi. Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah : 1. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat.R Muslim). tiga kali gempa bumi.

Bukhari Muslim). Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu".S. Surga Surga itu adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Surga ‘Adn (lihat Q. 6. 2. 4. Surga itu sesuatu yang belum pernah dialami selama di dunia oleh siapapun dan tidak dibayangkan keadaannya oleh pikiran dan gambaran dalam hati.a Rasulullah saw bersabda: Allah Ta’ala berfirman “Aku telah menyediakan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia. yang telah dijanjikan oleh Allah swt. sebagaimana firmannya dalam surat al-Baqarah ayat 25: Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik.” (Q. Neraka dan Syafa’at 1.al-Waqi’ah (56) : 12) c. Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. sebagaimana firmannya dalam surat ali Imrãn ayat 133: Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.S. Dengan meyakini adanya hari akhir.as-Sajdah (32) : 19 ) 2 .” (Q. ali Imran :133). Surga itu tempat yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. 3.S. Senantiasa melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridha Allah swt.” (HR. ar-Ra’d (13) : 22-24) b. Surga dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman dan beramal saleh. Surga Na’iim (lihat Q. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang artinya sebagai berikut : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. al Baqarah :25) Adapun nama-nama surga disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut: a. Hikmah-hikmah Beriman kepada Hari Akhir 1. bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. beriman dan beramal saleh.S. 5. Surga. A. Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. maka seseorang akan memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat. istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah. Meyakini bahwa segala perbuatan selama hidup di dunia ini yang baik maupun yang buruk harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt kelak di akhirat.S. Surga Ma’wa (lihat Q.A. Mereka diberi buahbuahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.

yang dijanjikan Allah bagi orang-orang kafir (ingkar kepada Allah swt). orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. (Q.S. mereka itu penghuni neraka.S.al-Kahfi (18) : 107) Surga Darus-Salam (lihat Q. mereka kekal di dalamnya. (Q. al Baqarah: 24). Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Firman Allah surat an-Nisa’ ayat 145: 1 . mereka kekal di dalamnya.S. al Bayyinah: 6). Surga Firdaus (lihat Q. g.S. e.d. peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka Neraka adalah sesuatu tempat kehidupan di akhirat yang merupakan tempat penyiksaan yang sangat hebat dan dahsyat.al-Fatir (35) : 35) 1.S. Firman Allah surat al Bayyinah ayat 6: ‫هُم أ ُوْل َئ ِك فيها خال ِدين جهَن ّم نارِ في وال ْمشرِكين ال ْك ِتاب أ َهْل من‬ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ‫ك َفروا ال ّذين إ ِن‬ ّ َ ِ ُ َ ‫ال ْب َرِي ّةِ شر‬ ّ َ Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam.S.S. al Baqarah: 39). f. yang disediakan bagi orang-orang kafir. (Q.al-Qaf (50) : 34) Surga Darul Muqoomah (lihat Q. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 24: ْ ‫ل ِل ْكافِرين أ ُعد ّت وال‬ ُ‫َ ِ َ ِ ْ َ حجارة‬ َ َ ِ ْ ‫الناس وَقود ُها ال ّتي النار فات ّقوا‬ ُ َ َ ّ ِ َ ُ ُ ّ ُ ْ َ ُ ْ ‫ت َفعَلوا ْ وَلن ت َفعَلوا ْ ل ّم فَإن‬ ْ ِ Artinya: Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya). Firman Allah surat al-Baqarah ayat 39: ُ ‫خال ِدون فيها هُم النارِ أ َصحاب أولـئ ِك بآيات ِنا وَك َذ ّبوا ْ ك َفروا ْ وال ّذين‬ َ َ َ ِ َ َ ّ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ ِ َ Artinya: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami.al-An’am (6) : 127) Surga Darul Khulud (lihat Q.

Syafa’at hakikatnya adalah doa. an-Nisa’: 145). Al-Ma’arij ayat 15-16 g. Atau dengan kata lain syafa’at adalah memintakan kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Syafa’at Syafa'at adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain.S. Neraka Hawiyah (lihat Q. Neraka Saqar (lihat Q.S. Ada pula syafa’at yang dilakukan oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam maupun para pemberi syafa’at lainnya.S.S. Neraka Ladha (lihat Q. Adapun nama-nama neraka disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut: a.َ ‫ن َصيرا ً ل َهُم ت َجد َ وَلن النارِ من‬ ّ ِ ِ ْ َ ِ ‫ال َسفل الد ّرك في ال ْمنافِقين‬ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ِ َ ْ ‫إ ِن‬ ّ Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. al-Mulk ayat 7-11) f. Neraka Sa’ir (lihat Q. Neraka Jahim (lihat Q. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. Neraka Khutomah (lihat Q. yaitu syafa’at bagi manusia ketika di padang Mahsyar dengan memohon kepada Allah agar segera memberikan keputusan hukum bagi mereka.Al-Baqarah ayat 48.S. (Q. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at orang-orang kafir. Syafa’at ada bermacam-macam. At Takathur ayat 6) b. Neraka Wail (lihat Q. Syafa’at disebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah pada QS. Ibrahim ayat 2) c. sehingga permasalahan syafa’at ialah sama dengan doa. al. Dengan demikian meminta syafa’at berarti meminta doa.S. diantaranya ada yang khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Al-Humazah ayat 5-6) 1. syafa’at bagi calon penduduk surga untuk bisa masuk surga. atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan.Muddathir ayat 26-54) e. syafa’at bagi mereka 1 . syafa’at bagi mereka yang seimbang antara amal sholihnya dengan amal buruknya untuk masuk surga. yaitu: Syafa’at bagi penduduk surga untuk mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dari sebelumnya.S. syafa’at bagi pamannya yaitu Abu Thalib untuk mendapat keringanan adzab.S. al-Qari’ah ayat 8-10) d. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israil untuk bertakwa dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafa’at (pertolongan) dari siapapun kecuali amal manusia masing-masing.

jadikanlah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pemberi syafa’at bagiku. karena meminta kepada yang mampu untuk melakukanya. maka jika ia meminta agar orang tersebut berdo’a kepada Allah agar ia termasuk orang yang mendapatkan syafa’at di akhirat maka hukumnya boleh. karena ia telah meminta kepada seseorang suatu hal yang tidak mampu dilakukan selain Allah. syafa’at untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Hukum Meminta Syafaat Telah kita ketahui bersama bahwa syafa’at adalah milik Allah. “Ya Allah. Namun. maka meminta kepada Allah hukumnya disyariatkan. yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi syafa’at diizinkan untuk mensyafa’ati di akhirat nanti. 2 . Adapun meminta kepada orang yang masih hidup. Adapun meminta kepada orang yang sudah mati maka hukumnya syirik akbar baik dia minta agar didoakan atau meminta untuk diberi syafa’at dari orang tersebut. Seperti. Dan janganlah engkau haramkan atasku syafa’atnya”. jika ia meminta kepada orang tersebut syafa’at di akhirat maka hukumnya syirik.yang amal buruknya lebih berat dibanding amal sholihnya untuk masuk surga. syafa’at bagi pelaku dosa besar yang telah masuk neraka untuk berpindah ke surga.

Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Banyak terjadi pembunuhan Ada beberapa hikmah dalam beriman kepada hari akir. diantaranya adalah: 1. ada beberapa tanda-tanda yang muncul di muka bumi ini. Dan orang muslim di tempatkan berdasarkan amal perbuatannya di dunia. 3. yaitu surga atau neraka. keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. 2. Diutusnya Rasulullah saw 2. Hal tersebut karena hari akhir adalah suatu peristiwa yang besar dan banyak kejadian mengerikan di dalamnya. diantaranya adalah: 1. Sebelum terjadinya hari akhir. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. manusia akan ditempatkan pada salah satu tempat. Disia-siakannya amanat 3. Hari akhir memiliki banyak nama. 1 . dan akan mendapat pertolongan (syafa’at) dari amal perbuatannya sendiri. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir.BAB III KESIMPULAN Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini. Setelah terjadi hari akhir. Keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan. manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah. Orang-orang kafir akan di tempatkan di neraka. Setelah itu.

Ensiklopedia Kiamat. Jakarta: Serambi Yahya. 2005. Ahmad Warson. Ihya Al-kitab Al-‘arabi: Indonesia 1 . Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.DAFTAR PUSTAKA Munawwir. 2002. Surabaya: Pustaka Progresif Sulaiman. Riyadush shalihin. 2001. Umar. Zakaria.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->