Search

Home

Profile

Find friends

Account

karangan peribahasa - bagai aur dengan tebing
by Anis Hashim on Saturday, 25 June 2011 at 22:55

Edit

People you may know Christine Patricia Colon student Add Friend Fatin Lu'lu student Add Friend

See all

Your note has been created.
Contoh Karangan: Peribahasa “bagai aur dengan tebing” bermaksud konsep tolong-menolong atau bantu-membantu amat penting dalam sesebuah masy arakat itu. Konsep ini semakin lama semakin hilang ketika negara menongkah arus perubahan dunia ini y ang penuh cabaran. Lantaran itu, terdapat beberapa cara y ang sesuai untuk merealisasikan konsep ini dalam kehidupan masy arakat kita. Langkah awal ialah satu aktiviti y ang melibatkan semua pihak dalam sesebuah kawasan setempat itu harus dilaksanakan dahulu. Penglibatan semua pihak y ang mendiami sesuatu kawasan itu amat penting jika konsep ini hendak dipupuk dalam jiwa mereka. Maka, aktiviti y ang bersepadu y ang melibatkan semua ahli masy arakat boleh mencetuskan konsep tolong-menolong ini. Selain itu, konsep peribahasa ini boleh juga dijalin menerusi kempen kesedaran y ang dilaksanakan itu. Kempen y ang melibatkan ceramah, pemberian brosur dan taklimat kepada masy arakat setempat akan peri pentingny a konsep ini mampu membuahkan hasil y ang menguntungkan pula. Sebenarny a, kempen kesedaran ini boleh menggunakan media massa seperti televisy en untuk mencapai impak y ang lebih luas. Bukan sahaja mewujudkan satu aktiviti y ang melibatkan semua pihak dan mengadakan kempen tetapi pemupukan konsep ini dalam jiwa pelajar terutama di peringkat sekolah rendah amat praktikal. Kanakkanak lebih mudah untuk menerima dan mengamalkan konsep kerjasama ini jika mereka didedahkan dengan pelbagai aktiviti y ang berunsur sedemikian ketika berada di sekolah. Justeru, pemupukan konsep bekerjasama ini di peringkat sekolah bakal meny aksikan berlakuny a satu perubahan dalam minda masy arakat kita pada masa depan pula. Malahan, usaha mengadakan karnival atau pesta di dalam kawasan perumahan turut mampu mencetuskan perasaan saling membantu ini. Keadaan ini berupay a diwujudkan kerana semua pihak saling mengenali jiran mereka dan mengamalkan konsep kerjasama ini dengan lebih baik lagi. Sesungguhny a, kekerapan bertemu dan berinteraksi antara ahli masy arakat di pesta atau karnival memungkinkan wujudny a amalan bekerjasama ini. Kesimpulanny a, konsep peribahasa ini memang boleh diamalkan di negara ini jika semua langkah di atas dilaksanakan segera. Kerjasama semua pihak terutama masy arakat amat diperlukan jika kita mahu konsep ini diamalkan dalam masy arakat. Peribahasa “berat sama dipikul ringan sama dijinjing” merupakan satu lagi peribahasa y ang hampir serupa konsepny a y ang membuktikan betapa amalan bekerjasama ini diutamakan oleh masy arakat kita dahulu. Pengarang: Noor Azman Mahat OTHER: Karangan SPM 17: Peranan Kerajaan dan Rakyat Mengatasi... Tajuk: Penyakit berjangkit seperti H5N1 dan H1N1 yang boleh menyebabkan kematian semakin merebak di seluruh negara. Tulis rencana tentang peranan kerajaan dan rakyat... Read more Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Pada tahun 2002, Program Latihan Khidmat Negara ditubuhkan dan ia juga merupakan kursus latihan yang wajib dilatih selama tiga bulan di Pusat Latihan PLKN di seluruh Malaysia.... Read more

Browse notes Friends' notes Pages' notes My notes My drafts Notes about me Jump to friend or Page Add tags Subscribe My Notes Edit import settings

Sponsored

Create an advert

【十年一劍】百萬華人都說讚 這是傳說中的神劍山莊, 天下第一的劍聖之所到底 隱藏著什麼武學秘密,這 麼美的遊戲畫面,女生上 班偷偷玩,還說男友都贏 不了我,男生女生都愛不 釋手。經典武俠顛峰鉅作 【十年一劍】,免下載立 即玩,【PLAY】 巾幗不讓鬚眉!與你品三國論英雄!         英 雌魅力 顛倒眾生  殺戮 戰場 戰意頑強  奮戰三 國 齊分天下  全新伺服 器【天覆】 今日血染三 分戰場 Maaduu Free New Korean TV channel for the best of Kdramas and the latest Kpop videos on-demand. Watch online now! 100% free and fast! Like · 913,096 people like this. DiGi Youths digi.com.my Get Smartphone + DiGi® Easy Prepaid + FREE Mobile Internet for 12 months with DiGi® Easy Prepaid OMG Package for only RM299! Cekidaut!

Like · Comment · Share · Delete Write a comment...
P ress E nter to post y our comment.

Facebook © 2011 · English (UK)

About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Help

Chat (0)