Astagfirulah 3 x Allahuma Antasalam Waminkasalam Taborakalazalzalaliwal iqrom Subhanallah 33 x Alhamdulillah 33x allahuakbar 33x.

Allahumagfirli waliwalidaya warhamhuma kama rabayani sogiro. Walizadina walizadatina walyustadina walimualimina walizami¶ilmuslimina walmusliman walmu¶minina wal mu¶minat al ahya iminhum wal amwat, wa tabi baynana wabaynahum bil hoirot robigfir warham wa anta hoirurohimin. Allahumajalfi qolbinur wafi basorinun wafisabinur waanya bininur waaya sarinur wa fauqi nur watahtinur waamaninur wakholqinur wajalninur. Robisroli sodri waya sirli amri wahul ukdatam min lisani yabqohu kouli. Allahumajilni iman nafian wajadauasrottan fil ilmi wal jismi waqul robi adhillni mud khola sidqi wa akhrijni mukhroja sidqi waj ali miladunka sultonu nasiro. Uidunapsi bilahi alyil adim allahula ilaha ilawalhayum qoyum lata khuduhu sinatu walanaum lahu wafissama waati wal ardi mandaladi yasffa¶u indahu illa biidni ya¶lamuma bayna aidihim wama kholfahum wallayukhituna bissyaiim min ilmihi illa bima sya wasyia kursiyus sama watti wal ard walayauduhu hipduhuma wahuwal aliyul adim. Ya allah jangan lah engkau hina kan aku di hadapan makhukmu Ya allah jangan lah engkau miskin kan aku di hadapan makhukmu Ya allah jangan lah engkau bodoh kan aku di hadapan makhukmu Ya allah jangan lah engkau malu kan aku di hadapan makhukmu Ya allah jangan lah engkau hina kandan kucil kan aku di hadapan makhukmu Robbana attina mila dunka rohmataw wahayilana min amrina rosada Robbana atina fii dunya hasanah wafill akhirati hasanah wakina adda bannar. Robbana hablana min ajwajina waduriatina urotta a¶yuniwajalna lil mutaqina imama. Lailahailawlah 40 x. Kulmalikul hakul mubin muhamadurasullulah shodikul wa dul amin, Hasbunallah mani¶mal wakil ikmal maulla wa ni¶mannasir. Llahaulla walla quwatta illabilahilaliyiladim. 9 x Ya allah berkatilah hidup dan kehidupanku dengan keridhoanmu Ya allah bimbinglah aku dan pimpinlah aku ke jalan yang engkau ridho¶i. Ya allah jauhkanlah daku dari segala tipu daya iblis laknatullah Ya allah berkatilah usahaku dengan hasil yang berlimpah-limpah.