Seluruh dunia sudah sedia maklum bahawa matematik sememangnya

memainkan peranan penting dalam bidang senibina sejak dahulu lagi. Sebagai contoh, kehebatan dan pencapaian mengagumkan ilmuwan Islam dalam pembinaan Istana al-Hamra'/al-Hambra dan Taj Mahal. Senibina merupakan satu bidang yang menyatukan bidang seni, bidang matematik dan bidang sains. Pekerja di bidang ini yang dikenali sebagai arkitek bertanggungjawab di dalam mereka bentuk bangunan, susunan kawasan Bandar dan luar Bandar, merancang kemudahan asas dan menganggar kos projek.

Di antara bidang tugas yang dijalankan oleh pekerja di bidang ini ialah:
yMengenalpasti keperluan-keperluan pelanggan seperti peruntukan projek, kegunaan bangunan dan bila bangunan hendak digunakan. y Menyedia pelan atur dan menentukan cirri-ciri senibina luar, memilih bahan-bahan dan menyediakan pelan hiasan. yMenyelaras rekabentuk struktur, mekanik dan elektrik. y Menyedia pelan-pelan dan spesifikasi untuk kontraktor dan memastikan bahawa rekabentuk mematuhi undang - undang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta mendapatkan kelulusan rekabentuk dan pembinaan dari PBT.yMemastikan bangunan yang dibina mengikut spesifikasi, kemajuan kerja mengikut jadual dan perbelanjaan projek tidak melebihi peruntukan. yMemastikan bangunan yang dibina mendapat kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, telefon dan sebagainya.

Terdapat pelbagai peluang pekerjaan di sektor awam dan swasta bagi
kerjaya di bidang ini. Peluang di sektor awam seperti di Jabatan Kerja Raya, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Bandaraya, Perbadanan Kemajuan Negeri dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi. Manakala di sektor swasta kebanyakan peluang pekerjaan terdapat di firma-firma arkitek.

Seperti yang diketahui Malaysia mempunyai Institusi Pengajian Tinggi
Awam (IPTA) yang menyediakan pelbagai peluang kepada para pelajar untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Di antara IPTA

terdapat juga Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang menyediakan kursus di bidang ini seperti Twintech Institute Of Technology. Universiti Teknologi Mara. Universiti Teknologi Malaysia. Politeknik Ungku Omar dan sebagainya. sejarah dan keseniaan. Kelayakan minimum yang diperlukan untuk mengikuti kursus ini di peringkat pengajian tinggi ialah mempunyai SPM atau setaraf sekurang-kurang 3 atau 5 kepujian dalam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia atau STPM sekurang-kurangnya gred E dalam Kertas Am. Matematik. kreatif dan imaginatif. mempunyai kefahaman dalam matematik. Selain itu. fizik. Selain itu. boleh menganalisa secara logik dan mempunyai daya pemerhatian yang tajam bagi memudahkan mereka untuk menguasai bidang ini. pelajar yang berminat untuk menceburi bidang ini seharusnya mempunyai ciri ± ciri peribadi seperti berkemampuan dalam menganalisa logik pengurusan dan pengakuan.yang menyediakan kursus di bidang ini ialah Universiti Malaya. sains. Lim Kok Wing Institute Of Creative Technology dan sebagainya. . Fizik atau berkaitan. berkebolehan menyelesaikan masalah.

y Sebagai salah seorang Pengarah dalam badan berkanun yang memberikan perkhidmatan praktis senibina. y Sebagai kakitangan tenaga pengajar mana-mana pusat pengajian tinggi awam yang menyediakan kursus khusus untuk pengajian senibina. mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan [PBT]. mana-mana Agensi Pembangunan Tanah Kerajaan Negeri dan lain-lain. terdapat berbagai peluang pekerjaan yang boleh dilakukan sepertimana berikut: [pelbagai sektor di mana Arkitek boleh mendapatkan pekerjaannya] [1] Sektor Awam: y Di jabatan-jabatan kerajaan seperti JKR. y Di agensi-agensi korporat kerajaan yang masih di bawah pentadbiran kerajaan contoh: Tenaga Nasional Berhad [TNB]. y Sebagai tenaga pengajar di institut pengajian tinggi swasta.Aktiviti Pekerjaan Seorang Arkitek Posted on Januari 29. 2008 by arkrab| Tinggalkan komen Apabila seseorang individu itu telah layak bergelar samada sebagai seorang Siswazah Arkitek atau seorang Arkitek Profesional. Siswazah Arkitek Bergaji dan Arkitek Profesional Bergaji Siswazah Arkitek Bergaji dan Arkitek Profesional Bergaji biasanya adalah individu Siwazah Arkitek atau Arkitek Profesional yang bukan rakan kongsi mana-mana firma Arkitektur atau pengarah mana-mana badan korporat yang memberikan perkhidmatan senibina/arkitektur. y Sebagai salah seorang rakan kongsi dalam praktis perkongsian. Indah Water Konsortium [IWK] ± di Jabatan Arkitek atau Perancang di sesetengah Pihak Berkuasa Tempatan. y Bekerja di institusi kewangan. [2] Sektor Swasta: y Bekerja sendiri menjalankan praktis perseorangan. Mereka-mereka ini tidak memberikan perkhidmatan sebagai juruperunding senibina .

profesional. Arkitek Profesional yang menjalankan khidmat rundingan senibina memberikan khidmat profesionalnya kepada mana-mana pihak klien atau majikan yang memerlukan khidmat nasihat berkaitan dengan senibina dan mereka perlu dibayar yuran yang jumlah dan bentuknya telah ditentukan oleh Skel Fee Minima sepertimana yang telah ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minima] Arkitek 1996. . Perkhidmatan mereka hanya diberikan kepada majikan mereka sahaja dan mereka di bayar upah dalam bentuk gaji.

Justeru itu. Seorang arkitek perlu memainkan peranan dan juga bertanggungjawab dalam menyelaras pelaksanaan sesuatu projek bangunan dari awal hingga ke akhir. Saya amat yakin setiap orang pasti mengimpikan cita-cita yang sangat tinggi dalam diri mereka dan salah satunya ialah kerjaya arkitek. tugas seorang arkitek ialah mereka bentuk sesuatu bangunan yang sesuai dengan kehendak-kehendak pengguna. bahkan dapat juga mencipta tamadun kemanusiaan yang akan kekal untuk dinikmati. Secara tradisionalnya peranan seorang arkitek adalah sepertimana peranan yang dipertanggungjawabkan kepada semua profesional yang lain. Ruangan kerjaya kali ini akan membincangkan mengenai kerjaya seorang arkitek profesional. Melalui integrasi ini seorang arkitek itu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan manusia untuk mendapatkan tempat perlindungan. Seorang arkitek itu akan dilatih secara khusus untuk menimba pengetahuan dalam unsur-unsur seni dan mengintegrasikannya dengan unsur-unsur sains. Aspek yang paling penting dalam seni bina adalah reka bentuk dan pembinaan bangunan yang sesuai dengan kehendak dan kehidupan manusia. kos. Justeru itu. Bidang ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Terdapat beberapa aspek yang perlu dimiliki dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat terhadap seorang arkitek profesional iaitu: ‡ Aspek tanggungjawab ‡ Aspek imej ‡ Aspek kredibiliti dan kemampuan . individu yang dilatih dalam bidang ini dipanggil arkitek. Malah bidang ini juga memberi sumbangan terus ke arah pembentukan persekitaran manusia. peranan seorang arkitek profesional adalah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya untuk merealisasikan bangunan idaman mereka. alam sekitar dan memenuhi syarat undang-undang dan akta perancangan setempat. Selain itu.Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat setia majalah web ini. dinilai dan menjadi warisan generasi akan datang. Seni bina adalah seni dan sains sebuah bangunan.

Manakala imej seseorang arkitek juga sangat memainkan peranan penting dan bergantung kepada perlakuan dan profesionalnya yang ditentukan oleh: ‡ Kecekapan ‡ Kejujuran ‡Tanggungjawab Disini terdapat beberapa hasil rekaan seorang arkitek profesional: BANDAR KUALA LUMPUR TAJ MAHAL .

New Zealand. adik-adik mesti lulus Sarjana Muda Seni Bina dari institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara yang diiktiraf. anda bolehlah melayari internet ataupun menerusi media cetak. Universiti Teknologi Mara (UiTM). Universiti Malaya (UM). United Kingdom dan Amerika Syarikat. kursus ini juga boleh diikuti di beberapa universiti luar negara seperti di Australia. Selain itu. Universiti Sains Malaysia (USM). Walaubagaimanapun. Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).BANDAR TOKYO Sekiranya adik-adik tertarik dengan bidang kerjaya arkitek ini. Jika para pembaca berminat untuk mengetahui dengan lebih terperinci lagi tentang kerjaya seorang arkitek. Universiti Islam Antarabangsa (UIAM). . Salah satu universiti swasta yang menawarkan kursus ini diperingkat sarjana muda ialah Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM). Terdapat beberapa IPT awam tempatan yang menawarkan kursus ini iaitu Universiti Teknologi Malaysia (UTM). adik-adik juga perlu lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai arkitek bertauliah.

pendidikan asas dan lanjutan. Sementara itu. reka bentuk bangunan. Malaysia boleh berbangga dengan pencapaian anak tempatan seperti Hijjaz Kasturi iaitu salah seorang arkitek terbilang di negara ini. mengetuai dan menyelaraskan kerja-kerja. kebebasan serta kepimpinan. menghargai ruang serta reka bentuk dan menghargai warisan tradisi. kesaksamaan praktis. ia dikenali sebagai tukang rumah. memberi kelulusan dan pensijilan serta mengawasi kerja-kerja pembinaan. reka bentuk landskap. Matematik. Untuk menjadi arkitek berjaya. Kerjaya profesional tersebut merupakan amanah besar selain memikul tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat ke atas keselamatan nyawa dan juga harta mereka. Pendidikan berterusan melalui program yang dipanggil Continued Profesional Development (CDP) yang dianjurkan oleh badan profesional serta diiktiraf adalah satu cara konsep pendidikan berterusan dapat dimanfaatkan. Individu yang paling layak menjadi arkitek ialah mereka yang mencintai kesenian.Arkitek untuk yang kreatif KERJAYA arkitek telah wujud sejak sekian lama. Arkitek sekurang-kurangnya perlu memiliki segulung Ijazah Sarjana Muda dalam bidang seni bina. Arkitek diiktiraf pendaftarannya hanya apabila lulus peperiksaan Bahagian 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia selain daripada keperluan lulus peperiksaan itu arkitek perlu melalui inisiatif peribadinya untuk berterusan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan kerjayanya. Selain kreativiti. Lukisan dan Lukisan Teknik. Tukang rumah ketika itu membina rumah mengikut kemahiran tanpa menggunakan pelan khusus. etika. Siapa tidak berbangga apabila bangunan tersergam indah di ibu kota mendapat pujian dan pengiktirafan oleh masyarakat? Sebagai contoh. Sekarang ia menjadi suatu kerjaya profesional yang memerlukan kelayakan tertentu. Tabung Haji. peraturan dan piawaian. Kemudian graduan terbabit perlu menimba terlebih dahulu pengalaman kerja dalam firma seni bina sekurang-kurangnya selama lima hingga 10 tahun. pengekalan profesion. Kesemua sembilan ciri yang perlu dipenuhi ialah kawalan. Dahulu. rangkuman tugas-tugas arkitek ialah perancangan. Bangunan-bangunan seperti Menara Maybank. seseorang itu perlu mempunyai pencapaian cemerlang dalam bidang pendidikan. reka bentuk bandar. Penghormatan yang diberikan masyarakat bersandarkan kepada sembilan ciri yang meletakkan hak kepada profesionalisme itu sendiri. . Suruhanjaya Sekuriti dan Menara Telekom (berbentuk rebung) merupakan hasil kerja seni bina Hijjaz. Graduan arkitek sebelum diterima untuk didaftarkan sebagai Arkitek Berdaftar perlu melalui satu tempoh pendidikan formal di universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau di luar negara. kerjaya ini menuntut kesabaran dan keazaman individu yang sangat tinggi bagi menyerlahkan bakat seorang arkitek berkaliber. tindakan disiplin. Kemahiran asas yang diperlukan ialah penguasaan mata pelajaran Fizik. reka bentuk dalaman.

Namun di kertas itulah tercatit penghormatan tinggi satu badan profesional yang diiktiraf oleh perundangan negara ke atas kemampuan anda. Penghormatan dan Profesionalisme Sijil keanggotaan korporat Lembaga Arkitek hanyalah sekeping kertas. ke atas keselamatan nyawa dan harta. mencari nama dan kekayaan dengannya tetapi disitulah juga terletaknya amanah besar untuk anda memikul tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat. . jika orang yang diberi amanah untuk melaksanakan tanggungjawab.1. di tangan anda dipertaruhkan nyawa. khianat. Sijil yang memmberikan anda lesen untuk menjalankan praktis kesenibinaan itu tidak hanya memberi anda hak untuk bergelar µArkitek¶. Melaksanakan amanah tidak hanya terhenti setakat memenuhi kehendak undang-undang namun natijahnya melangkau hayat. mengizinkan monumen dibina dan mengesahkan tentang kesahihan selamat dan layak satu bangunan didiami. sejelas kristal.0 Amanah. gagal atau tidak mampu melaksanakan amanah itu. Penghormatan yang diberi oleh peruntukan undang-undang tidak akan bermakna. Tuntutan ugama misalnya jelas. kesihatan dan keselamatan hartabenda. Tandatangan anda menjadi kunci dan penentu bagi berpindahnya wang dari tangan ke tangan.

2. Piawaian amalan di bawah bidang kontrak dan torts pula bersandar kepada undang-undang yang berkaitan serta preseden perundangan. sebaliknya dengan kesungguhan melaksanakan serentak keadilan dan kesaksamaan. Dengan fungsi µcheck and balance¶ dalaman. Penggubalan Kod Tatacara Kelakuan memungkinkan kawalan dalaman dilaksanakan keatas tatacara kelakuan profesional yang merangkumi tanggungjawab pengamal dalam hubungan dengan masyarakat. 4. etika. Ciri-ciri ini sekiranya diamalkan tidak hanya akan mempastikan penghormatan kepada profesion itu mempunyai makna malah akan membantu mempastikan kesinambungan relevannya dalam suasana alam perniagaan yang berubah. kepimpinan. klien dan sesama pengamal. Melalui Akta ini digubal Kod Tatacara Kelakuan (Code of Conduct) dan Skala Fee Minima (Minimum Scale of Fee) yang dijadikan asas bagi perkhidmatan kesenibinaan. penggantungan dan seterusnya pemecatan dari hak untuk menjalankan amalan profesional. peraturan dan piawaian. 1. µPekeliling¶ atau µPindaan¶ akta itu sendiri. Peraturan Dan Piawaian Peraturan yang menjadi asas profesionalisme ditentukan oleh Akta Arkitek 1967 serta terbitan-terbitan daripada akta dalam bentuk µPeraturan¶. AlQuran menggariskan tuntutan amanah dalam banyak ayat-ayat yang jelas. Piawaian amalan disandarkan tidak sahaja kepada akta. (Sila rujuk Bab µKod Tatacara Kelakuan Profesional). Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. pendidikan asas dan lanjutan. seperti keperluan di bawah Undang-undang Kecil Banggunan Seragam. malah merangkumi pula piawaian dan peraturan dalam industri berkaitan yang ditetapkan secara statutori. Pendidikan berterusan melalui program yang dipanggil CPD (Continued Professional Development) yang dianjurkan oleh badan profesional serta diktiraf adalah satu cara dimana konsep pendidikan berterusan ini dapat dimenafaatkan. Lembaga Arkitek dari masa ke semasa. 7. 3. Etika Kod Tatacara Kelakuan (Code of Conduct) yang diwartakan dibawah peruntukan kuasa Menteri digubal sebagai satu petikan daripada Akta Arkitek. Kod Tatacara Kelakuan ini menjadi garis panduan yang menyeluruh kepada amalan kesenibinaan di negara ini. LAM mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang besar sebagai badan yang bersifat µself-regulating¶. kebebasan dan 9.1 Ciri-ciri Profesionalisme Berikut digariskan penerangan ringkas tentang ciri-ciri profesionalisme yang diamalkan di Malaysia. Arkitek diiktiraf pendaftarannya hanya apabila lulus peperiksaan Bahagian 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Tindakan Disiplin Bagi menjamin nama baik profesion. arkitek perlu melalui inisiatif peribadinya untuk berterusan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan kerjayanya. memaklumkan peraturan baru atau memberi peringatan kepada arkitek berhubung dengan isu-isu semasa yang menyentuh amalan kesenibinaan. Akta ini menjadi terma rujukan utama kepada pengamal. 4. 6. dan timbanglah dengan neraca yang benar. Akta memberi kuasa kepada penubuhan Lembaga Arkitek yang menentukan dasar profesion. pengekalan profesion. 1. Selain daripada keperluan lulus peperiksaan tersebut. 8. tindakan disiplin. . (al-Israa 17:35) Penghormatan yang diberikan oleh masyarakat bersandar kepada ciri-ciri yang membentuk dan meletakhak kepada profesionalisme itu sendiri. bertindak mengeluarkan µperaturan¶ dan µpekeliling¶ samada untuk menjelaskan mana-mana peruntukan akta. denda dan bagi kemungkiran yang amat berat. 2. profesion diurus dikalangan ahli profesion untuk memberikan keyakinan kepada awam tentang keterbukaaan dan ketegasannya. 3. Penerangan mendalam dibuat dalam bab-bab khusus yang berkaitan. Kawalan Profesion senibina di Malaysia dikawal oleh Akta Arkitek 1967 (Pindaan 1974) yang digubal oleh parlimen. Akta Pemaju Perumahan dan sebagainya. kesaksamaan praktis. kawalan. Lord Denning (1989) menggariskan institusi profesional sebagai satu badan yang hanya akan dihormati dan diiktiraf kalau ia memenuhi 9 syarat. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Pendidikan Asas Dan Lanjutan Graduan arkitek sebelum diterima untuk didaftarkan sebagai Arkitek Berdaftar perlu melalui satu tempoh pendidikan formal di universiti yang diiktiraf samada di dalam atau di luar negara. 5.Tiada amanah yang boleh dipikul sambil lewa. Kuasa untuk tindakan disiplin meliputi kuasa untuk memanggil mana-mana ahli profesion untuk menjawab tuduhan dan membela diri hinggalah kepada amaran. 5. Lembaga juga bila diperlukan akan bertindak mengeluarkan garispanduan yang menjadi piawai amalan. peraturan dan pekeliling itu sendiri sahaja. (Sila rujuk Bab µKeperluan Pendidikan dan Pentauliahan). 1.

Kesaksamaan Praktis Arkitek sesama mereka dan tanpa mengira senioriti dianggap samarata dari segi perundangan untuk memberikan perkhidmatan kesenibinaan. 7. Melaksanakan amanah adalah satu-satunya wadah untuk meneruskan penghormatan yang masih tinggal ini Takrif Arkitek Ilmu pengetahuan dan kepakaran yang bagaimanakah yang perlu dimiliki oleh seorang Arkitek yang boleh melayakkannya bergelar Arkitek? Perkataan Arkitek berasal dari perkataan Greek ± µArkhitekton¶. kalau kita tidak mahu bangkit dari tidur yang diulit mimpi selesa masa silam. Maka tugas utama Arkitek bolehlah disenaraikan seperti berikut: . Lebih malang lagi kita gagal melihat perubahan yang berlangsung dihadapan kita dan bersikap defensif malah apologetik dalam menangani cabaran. Kebebasan Konsep kebebasan profesional terletak kepada amanah yang diberikan perlindungan hak perundangan melalui penggubalan akta badan profesional. Pandangan ini selalunya merupakan saranan kolektif yang dicapai dengan mengambilkira kemahiran. Anda adalah masa depan profesion ini. mentadbir dan menguruskan pembinaan sesuatu bangunan. kita telah menyaksikan sebahagian dari hak dan penghormatan yang diberikan kepada arkitek sebagai pemimpin industri pembinaan dikikis oleh kealpaan kita. Definisi tradisional pula mentakrifkan Arkitek sebagai seorang yang merekabentuk. Hak ini memerlukan anggota dan pengamal profesion untuk bebas dalam amalan. Namun demikian undang-undang itu tidak boleh memaksakan penghormatan kalau ianya tidak diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Arkitek melalui LAM atau PAM mewakili profesion dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kebebasan ini memberikan perlindungan hak kepada pengamal untuk tidak memihak bukan sahaja dalam pertikaian di hadapannya malah dalam menyuarakan pendapat dan pandangan dalam sesuatu isu. yang bermaksud µketua tukang bina¶ [Head builder]. Pengekalan Profesion Akta Arkitek 1967 (Pindaan 1974) yang digubal oleh parlimen mengekalkan praktis kesenibinaan kepada pengamal tempatan yang melepasi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak kepada pengamal ekspatriat atau pengamal dari bidan yang berbeza. Kita harus berani berdiri dan mengakui bahawa kita telah tersilap mentafsirkan kehendak dan keperluan industri dan masyarakat yang berubah. Hari ini. pendokong praktis kesenibinaan sendiri. 8. Dalam menghadapi ancaman globalisasi.6. Buletin daripada LAM dan PAM serta majalah-majalah berkala yang dikeluarkan oleh mereka juga merupakan satu wadah dimana pandangan profesion selaku pemimpin industri disebarkan. Amanah yang dipikul dari kedudukan sebagai seorang profesional terletak pada hak yang tergaris dalam undang-undang. Masa depan kita sebenarnya semakin kelam. Melalui perwakilan dalam badan-badan sebegini. Kod Tatacara Kelakuan yang digubal dibawah Akta Arkitek. menyamaratakan lapangan yang boleh diceburi oleh Arkitek dalam persaingannya antara satu sama lain. pandangan Arkitek selaku pemimpin industri didengar dan diambilkira dalam penggubalan dasar negara. pendirian dan tindakan. Ia juga menyediakan garis panduan tentang jangkauan dan had yang tidak boleh dilampaui oleh pendokong praktis. LAM dan PAM juga mewakili profesion dalam pengemukaan memorandum kepada mana-mana kementerian berhubung sesuatu isu. pengalaman dan pengetahuan profesion seluruhnya. LAM dan PAM memainkan peranan yang penting melalui pengemukaan artikel atau pandangan kepada majalah dan akhbar tentang sesuatu isu bagi pihak profesion. 9. Kepimpinan Adalah menjadi lumrah bagi ahli-ahli badan profesional dilantik untuk menganggotai mana-mana badan atau lembaga yang berkaitan dengan profesion atau industri pembinaan. Dalam hal yang menyentuh isu-isu semasa pula. Akta ini merupakan antara pertahanan terakhir yang akan memelihara kepentingan profesion dan pengamalnya. Dalam suasana kegawatan ekonomi 1998 misalnya.

. negeri atau negara dimana Arkitek tersebut memberikan perkhidmatannya. seseorang itu disyaratkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mencukupi. hanyalah layak kepada individu yang telah mendapat pendidikan khusus dalam bidang senibina [untuk satu tempoh yang tidak kurang dari lima tahun di peringkat ijazah dan sarjana (post-graduate) dan telah diluluskan pendaftarannya untuk menjalankan praktis senibina mengikut peruntukan mana-mana undang-undang berkaitan profesion Arkitek di kawasan. Kewibawaan seseorang Arkitek adalah juga bergantung kepada kemampuannya melaksanakan 3 aspek keperluan asas yang disenaraikan di atas. serta Mengurus dan menyelia [to manage and supervise]. Tugas lain termasuklah menyediakan rekabentuk dan perancangan infrastruktur sesuatu skim pembangunan dan apa sahaja hal yang berkaitan dengan sosio ekonomi yang boleh mempengaruhi proses perancangan alam bina. Menyediakan Lukisan Binaan. Untuk diikhtiraf sebagai seorang Arkitek. 5. Merekabentuk dan merancang [to design and to plan]. Menyediakan Dokumen Tawaran sebelum pemilihan kontraktor dibuat dan menyediakan Dokumen Kontrak apabila kontraktor telah dipilih. Namun gelaran µArkitek¶ secara lazim mengikut peruntukan undang-undang khusus berkaitan dengannya pula. dan 7. 2. Menyediakan Lakaran dan Lukisan Rekabentuk. 3. Membuat pemeriksaan Tapak Binaan sebelum kerja-kerja binaan dimulakan. Lembaga Pendaftar Arkitek United Kingdom [Architects¶ Registration Council of United Kingdom ± ARCUK] pula menetapkan 3 keperluan asas yang perlu ada pada seseorang Arkitek: i] ii] iii] Mencipta [to create]. dijalankan sebaik mungkin mengikut kehendak perundangan yang berkaitan.1. Menyediakan spesifikasi yang memperihalkan apa yang ditunjukkan dan dinyatakan di dalam Lukisan Rekabentuk dan Lukisan Binaan. wilayah. terlatih dan mempunyai pengalaman dalam bidang senibina dalam 3 aspek keperluan tersebut di atas. 6. Memastikan proses dan sesi rundingan untuk memilih kontraktor yang bakal membina bangunan yang telah direkabentuknya. Dari segi kepakaran. 4.