Seluruh dunia sudah sedia maklum bahawa matematik sememangnya

memainkan peranan penting dalam bidang senibina sejak dahulu lagi. Sebagai contoh, kehebatan dan pencapaian mengagumkan ilmuwan Islam dalam pembinaan Istana al-Hamra'/al-Hambra dan Taj Mahal. Senibina merupakan satu bidang yang menyatukan bidang seni, bidang matematik dan bidang sains. Pekerja di bidang ini yang dikenali sebagai arkitek bertanggungjawab di dalam mereka bentuk bangunan, susunan kawasan Bandar dan luar Bandar, merancang kemudahan asas dan menganggar kos projek.

Di antara bidang tugas yang dijalankan oleh pekerja di bidang ini ialah:
yMengenalpasti keperluan-keperluan pelanggan seperti peruntukan projek, kegunaan bangunan dan bila bangunan hendak digunakan. y Menyedia pelan atur dan menentukan cirri-ciri senibina luar, memilih bahan-bahan dan menyediakan pelan hiasan. yMenyelaras rekabentuk struktur, mekanik dan elektrik. y Menyedia pelan-pelan dan spesifikasi untuk kontraktor dan memastikan bahawa rekabentuk mematuhi undang - undang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta mendapatkan kelulusan rekabentuk dan pembinaan dari PBT.yMemastikan bangunan yang dibina mengikut spesifikasi, kemajuan kerja mengikut jadual dan perbelanjaan projek tidak melebihi peruntukan. yMemastikan bangunan yang dibina mendapat kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, telefon dan sebagainya.

Terdapat pelbagai peluang pekerjaan di sektor awam dan swasta bagi
kerjaya di bidang ini. Peluang di sektor awam seperti di Jabatan Kerja Raya, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Bandaraya, Perbadanan Kemajuan Negeri dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi. Manakala di sektor swasta kebanyakan peluang pekerjaan terdapat di firma-firma arkitek.

Seperti yang diketahui Malaysia mempunyai Institusi Pengajian Tinggi
Awam (IPTA) yang menyediakan pelbagai peluang kepada para pelajar untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Di antara IPTA

.yang menyediakan kursus di bidang ini ialah Universiti Malaya. Matematik. terdapat juga Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang menyediakan kursus di bidang ini seperti Twintech Institute Of Technology. Selain itu. sains. pelajar yang berminat untuk menceburi bidang ini seharusnya mempunyai ciri ± ciri peribadi seperti berkemampuan dalam menganalisa logik pengurusan dan pengakuan. Fizik atau berkaitan. berkebolehan menyelesaikan masalah. Universiti Teknologi Mara. sejarah dan keseniaan. fizik. Kelayakan minimum yang diperlukan untuk mengikuti kursus ini di peringkat pengajian tinggi ialah mempunyai SPM atau setaraf sekurang-kurang 3 atau 5 kepujian dalam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia atau STPM sekurang-kurangnya gred E dalam Kertas Am. mempunyai kefahaman dalam matematik. boleh menganalisa secara logik dan mempunyai daya pemerhatian yang tajam bagi memudahkan mereka untuk menguasai bidang ini. Universiti Teknologi Malaysia. kreatif dan imaginatif. Lim Kok Wing Institute Of Creative Technology dan sebagainya. Politeknik Ungku Omar dan sebagainya. Selain itu.

mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan [PBT]. y Sebagai salah seorang rakan kongsi dalam praktis perkongsian.Aktiviti Pekerjaan Seorang Arkitek Posted on Januari 29. Siswazah Arkitek Bergaji dan Arkitek Profesional Bergaji Siswazah Arkitek Bergaji dan Arkitek Profesional Bergaji biasanya adalah individu Siwazah Arkitek atau Arkitek Profesional yang bukan rakan kongsi mana-mana firma Arkitektur atau pengarah mana-mana badan korporat yang memberikan perkhidmatan senibina/arkitektur. Mereka-mereka ini tidak memberikan perkhidmatan sebagai juruperunding senibina . y Sebagai kakitangan tenaga pengajar mana-mana pusat pengajian tinggi awam yang menyediakan kursus khusus untuk pengajian senibina. y Di agensi-agensi korporat kerajaan yang masih di bawah pentadbiran kerajaan contoh: Tenaga Nasional Berhad [TNB]. [2] Sektor Swasta: y Bekerja sendiri menjalankan praktis perseorangan. 2008 by arkrab| Tinggalkan komen Apabila seseorang individu itu telah layak bergelar samada sebagai seorang Siswazah Arkitek atau seorang Arkitek Profesional. Indah Water Konsortium [IWK] ± di Jabatan Arkitek atau Perancang di sesetengah Pihak Berkuasa Tempatan. y Sebagai tenaga pengajar di institut pengajian tinggi swasta. y Sebagai salah seorang Pengarah dalam badan berkanun yang memberikan perkhidmatan praktis senibina. y Bekerja di institusi kewangan. mana-mana Agensi Pembangunan Tanah Kerajaan Negeri dan lain-lain. terdapat berbagai peluang pekerjaan yang boleh dilakukan sepertimana berikut: [pelbagai sektor di mana Arkitek boleh mendapatkan pekerjaannya] [1] Sektor Awam: y Di jabatan-jabatan kerajaan seperti JKR.

.profesional. Perkhidmatan mereka hanya diberikan kepada majikan mereka sahaja dan mereka di bayar upah dalam bentuk gaji. Arkitek Profesional yang menjalankan khidmat rundingan senibina memberikan khidmat profesionalnya kepada mana-mana pihak klien atau majikan yang memerlukan khidmat nasihat berkaitan dengan senibina dan mereka perlu dibayar yuran yang jumlah dan bentuknya telah ditentukan oleh Skel Fee Minima sepertimana yang telah ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minima] Arkitek 1996.

Justeru itu. individu yang dilatih dalam bidang ini dipanggil arkitek. Seorang arkitek itu akan dilatih secara khusus untuk menimba pengetahuan dalam unsur-unsur seni dan mengintegrasikannya dengan unsur-unsur sains. Seorang arkitek perlu memainkan peranan dan juga bertanggungjawab dalam menyelaras pelaksanaan sesuatu projek bangunan dari awal hingga ke akhir. Justeru itu. Bidang ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. peranan seorang arkitek profesional adalah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya untuk merealisasikan bangunan idaman mereka. tugas seorang arkitek ialah mereka bentuk sesuatu bangunan yang sesuai dengan kehendak-kehendak pengguna. Terdapat beberapa aspek yang perlu dimiliki dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat terhadap seorang arkitek profesional iaitu: ‡ Aspek tanggungjawab ‡ Aspek imej ‡ Aspek kredibiliti dan kemampuan . bahkan dapat juga mencipta tamadun kemanusiaan yang akan kekal untuk dinikmati. alam sekitar dan memenuhi syarat undang-undang dan akta perancangan setempat. Saya amat yakin setiap orang pasti mengimpikan cita-cita yang sangat tinggi dalam diri mereka dan salah satunya ialah kerjaya arkitek. Secara tradisionalnya peranan seorang arkitek adalah sepertimana peranan yang dipertanggungjawabkan kepada semua profesional yang lain. Aspek yang paling penting dalam seni bina adalah reka bentuk dan pembinaan bangunan yang sesuai dengan kehendak dan kehidupan manusia. kos. dinilai dan menjadi warisan generasi akan datang. Selain itu. Malah bidang ini juga memberi sumbangan terus ke arah pembentukan persekitaran manusia. Melalui integrasi ini seorang arkitek itu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan manusia untuk mendapatkan tempat perlindungan.Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat setia majalah web ini. Ruangan kerjaya kali ini akan membincangkan mengenai kerjaya seorang arkitek profesional. Seni bina adalah seni dan sains sebuah bangunan.

Manakala imej seseorang arkitek juga sangat memainkan peranan penting dan bergantung kepada perlakuan dan profesionalnya yang ditentukan oleh: ‡ Kecekapan ‡ Kejujuran ‡Tanggungjawab Disini terdapat beberapa hasil rekaan seorang arkitek profesional: BANDAR KUALA LUMPUR TAJ MAHAL .

Universiti Sains Malaysia (USM). adik-adik mesti lulus Sarjana Muda Seni Bina dari institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara yang diiktiraf. United Kingdom dan Amerika Syarikat.BANDAR TOKYO Sekiranya adik-adik tertarik dengan bidang kerjaya arkitek ini. adik-adik juga perlu lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai arkitek bertauliah. Selain itu. . New Zealand. Universiti Islam Antarabangsa (UIAM). Salah satu universiti swasta yang menawarkan kursus ini diperingkat sarjana muda ialah Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM). Jika para pembaca berminat untuk mengetahui dengan lebih terperinci lagi tentang kerjaya seorang arkitek. kursus ini juga boleh diikuti di beberapa universiti luar negara seperti di Australia. Walaubagaimanapun. anda bolehlah melayari internet ataupun menerusi media cetak. Universiti Malaya (UM). Terdapat beberapa IPT awam tempatan yang menawarkan kursus ini iaitu Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Universiti Teknologi Mara (UiTM).

kerjaya ini menuntut kesabaran dan keazaman individu yang sangat tinggi bagi menyerlahkan bakat seorang arkitek berkaliber. Tukang rumah ketika itu membina rumah mengikut kemahiran tanpa menggunakan pelan khusus. tindakan disiplin. pengekalan profesion. Tabung Haji. Dahulu. Suruhanjaya Sekuriti dan Menara Telekom (berbentuk rebung) merupakan hasil kerja seni bina Hijjaz. ia dikenali sebagai tukang rumah. Kemahiran asas yang diperlukan ialah penguasaan mata pelajaran Fizik. peraturan dan piawaian. Malaysia boleh berbangga dengan pencapaian anak tempatan seperti Hijjaz Kasturi iaitu salah seorang arkitek terbilang di negara ini. Sementara itu. Pendidikan berterusan melalui program yang dipanggil Continued Profesional Development (CDP) yang dianjurkan oleh badan profesional serta diiktiraf adalah satu cara konsep pendidikan berterusan dapat dimanfaatkan. seseorang itu perlu mempunyai pencapaian cemerlang dalam bidang pendidikan. Arkitek sekurang-kurangnya perlu memiliki segulung Ijazah Sarjana Muda dalam bidang seni bina. rangkuman tugas-tugas arkitek ialah perancangan. Graduan arkitek sebelum diterima untuk didaftarkan sebagai Arkitek Berdaftar perlu melalui satu tempoh pendidikan formal di universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau di luar negara. kebebasan serta kepimpinan. Untuk menjadi arkitek berjaya. Kerjaya profesional tersebut merupakan amanah besar selain memikul tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat ke atas keselamatan nyawa dan juga harta mereka. reka bentuk bandar. Arkitek diiktiraf pendaftarannya hanya apabila lulus peperiksaan Bahagian 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia selain daripada keperluan lulus peperiksaan itu arkitek perlu melalui inisiatif peribadinya untuk berterusan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan kerjayanya. kesaksamaan praktis. reka bentuk bangunan. Individu yang paling layak menjadi arkitek ialah mereka yang mencintai kesenian. Matematik. Sekarang ia menjadi suatu kerjaya profesional yang memerlukan kelayakan tertentu. Siapa tidak berbangga apabila bangunan tersergam indah di ibu kota mendapat pujian dan pengiktirafan oleh masyarakat? Sebagai contoh. Kemudian graduan terbabit perlu menimba terlebih dahulu pengalaman kerja dalam firma seni bina sekurang-kurangnya selama lima hingga 10 tahun. Bangunan-bangunan seperti Menara Maybank. Penghormatan yang diberikan masyarakat bersandarkan kepada sembilan ciri yang meletakkan hak kepada profesionalisme itu sendiri. Selain kreativiti. mengetuai dan menyelaraskan kerja-kerja. etika. reka bentuk dalaman. memberi kelulusan dan pensijilan serta mengawasi kerja-kerja pembinaan. Lukisan dan Lukisan Teknik. menghargai ruang serta reka bentuk dan menghargai warisan tradisi. reka bentuk landskap. pendidikan asas dan lanjutan. . Kesemua sembilan ciri yang perlu dipenuhi ialah kawalan.Arkitek untuk yang kreatif KERJAYA arkitek telah wujud sejak sekian lama.

mencari nama dan kekayaan dengannya tetapi disitulah juga terletaknya amanah besar untuk anda memikul tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat. Melaksanakan amanah tidak hanya terhenti setakat memenuhi kehendak undang-undang namun natijahnya melangkau hayat. . Penghormatan dan Profesionalisme Sijil keanggotaan korporat Lembaga Arkitek hanyalah sekeping kertas. kesihatan dan keselamatan hartabenda. sejelas kristal. Sijil yang memmberikan anda lesen untuk menjalankan praktis kesenibinaan itu tidak hanya memberi anda hak untuk bergelar µArkitek¶. Tandatangan anda menjadi kunci dan penentu bagi berpindahnya wang dari tangan ke tangan. Tuntutan ugama misalnya jelas. Namun di kertas itulah tercatit penghormatan tinggi satu badan profesional yang diiktiraf oleh perundangan negara ke atas kemampuan anda. ke atas keselamatan nyawa dan harta. khianat. jika orang yang diberi amanah untuk melaksanakan tanggungjawab.1. Penghormatan yang diberi oleh peruntukan undang-undang tidak akan bermakna. di tangan anda dipertaruhkan nyawa.0 Amanah. gagal atau tidak mampu melaksanakan amanah itu. mengizinkan monumen dibina dan mengesahkan tentang kesahihan selamat dan layak satu bangunan didiami.

pengekalan profesion. LAM mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang besar sebagai badan yang bersifat µself-regulating¶. 2. Kawalan Profesion senibina di Malaysia dikawal oleh Akta Arkitek 1967 (Pindaan 1974) yang digubal oleh parlimen. tindakan disiplin. etika. 5.Tiada amanah yang boleh dipikul sambil lewa. sebaliknya dengan kesungguhan melaksanakan serentak keadilan dan kesaksamaan. peraturan dan pekeliling itu sendiri sahaja. denda dan bagi kemungkiran yang amat berat. 4. peraturan dan piawaian. klien dan sesama pengamal. dan timbanglah dengan neraca yang benar. 3. seperti keperluan di bawah Undang-undang Kecil Banggunan Seragam. Akta memberi kuasa kepada penubuhan Lembaga Arkitek yang menentukan dasar profesion. Peraturan Dan Piawaian Peraturan yang menjadi asas profesionalisme ditentukan oleh Akta Arkitek 1967 serta terbitan-terbitan daripada akta dalam bentuk µPeraturan¶. 1. memaklumkan peraturan baru atau memberi peringatan kepada arkitek berhubung dengan isu-isu semasa yang menyentuh amalan kesenibinaan. (Sila rujuk Bab µKod Tatacara Kelakuan Profesional). . Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 2. (al-Israa 17:35) Penghormatan yang diberikan oleh masyarakat bersandar kepada ciri-ciri yang membentuk dan meletakhak kepada profesionalisme itu sendiri. penggantungan dan seterusnya pemecatan dari hak untuk menjalankan amalan profesional. 8. 5. malah merangkumi pula piawaian dan peraturan dalam industri berkaitan yang ditetapkan secara statutori. Tindakan Disiplin Bagi menjamin nama baik profesion. Ciri-ciri ini sekiranya diamalkan tidak hanya akan mempastikan penghormatan kepada profesion itu mempunyai makna malah akan membantu mempastikan kesinambungan relevannya dalam suasana alam perniagaan yang berubah. Penggubalan Kod Tatacara Kelakuan memungkinkan kawalan dalaman dilaksanakan keatas tatacara kelakuan profesional yang merangkumi tanggungjawab pengamal dalam hubungan dengan masyarakat. kawalan. kebebasan dan 9. Lembaga Arkitek dari masa ke semasa. Penerangan mendalam dibuat dalam bab-bab khusus yang berkaitan. arkitek perlu melalui inisiatif peribadinya untuk berterusan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan kerjayanya. Selain daripada keperluan lulus peperiksaan tersebut. Pendidikan berterusan melalui program yang dipanggil CPD (Continued Professional Development) yang dianjurkan oleh badan profesional serta diktiraf adalah satu cara dimana konsep pendidikan berterusan ini dapat dimenafaatkan. Akta Pemaju Perumahan dan sebagainya. Etika Kod Tatacara Kelakuan (Code of Conduct) yang diwartakan dibawah peruntukan kuasa Menteri digubal sebagai satu petikan daripada Akta Arkitek. 4. (Sila rujuk Bab µKeperluan Pendidikan dan Pentauliahan). AlQuran menggariskan tuntutan amanah dalam banyak ayat-ayat yang jelas. Piawaian amalan di bawah bidang kontrak dan torts pula bersandar kepada undang-undang yang berkaitan serta preseden perundangan. Melalui Akta ini digubal Kod Tatacara Kelakuan (Code of Conduct) dan Skala Fee Minima (Minimum Scale of Fee) yang dijadikan asas bagi perkhidmatan kesenibinaan. µPekeliling¶ atau µPindaan¶ akta itu sendiri. Dengan fungsi µcheck and balance¶ dalaman. Pendidikan Asas Dan Lanjutan Graduan arkitek sebelum diterima untuk didaftarkan sebagai Arkitek Berdaftar perlu melalui satu tempoh pendidikan formal di universiti yang diiktiraf samada di dalam atau di luar negara. kepimpinan. profesion diurus dikalangan ahli profesion untuk memberikan keyakinan kepada awam tentang keterbukaaan dan ketegasannya. bertindak mengeluarkan µperaturan¶ dan µpekeliling¶ samada untuk menjelaskan mana-mana peruntukan akta. 1.1 Ciri-ciri Profesionalisme Berikut digariskan penerangan ringkas tentang ciri-ciri profesionalisme yang diamalkan di Malaysia. Arkitek diiktiraf pendaftarannya hanya apabila lulus peperiksaan Bahagian 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Lembaga juga bila diperlukan akan bertindak mengeluarkan garispanduan yang menjadi piawai amalan. 1. Akta ini menjadi terma rujukan utama kepada pengamal. Kod Tatacara Kelakuan ini menjadi garis panduan yang menyeluruh kepada amalan kesenibinaan di negara ini. 6. Piawaian amalan disandarkan tidak sahaja kepada akta. kesaksamaan praktis. Kuasa untuk tindakan disiplin meliputi kuasa untuk memanggil mana-mana ahli profesion untuk menjawab tuduhan dan membela diri hinggalah kepada amaran. 7. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Lord Denning (1989) menggariskan institusi profesional sebagai satu badan yang hanya akan dihormati dan diiktiraf kalau ia memenuhi 9 syarat. 3. pendidikan asas dan lanjutan.

menyamaratakan lapangan yang boleh diceburi oleh Arkitek dalam persaingannya antara satu sama lain. Kita harus berani berdiri dan mengakui bahawa kita telah tersilap mentafsirkan kehendak dan keperluan industri dan masyarakat yang berubah. Hari ini. LAM dan PAM juga mewakili profesion dalam pengemukaan memorandum kepada mana-mana kementerian berhubung sesuatu isu. Kepimpinan Adalah menjadi lumrah bagi ahli-ahli badan profesional dilantik untuk menganggotai mana-mana badan atau lembaga yang berkaitan dengan profesion atau industri pembinaan. kita telah menyaksikan sebahagian dari hak dan penghormatan yang diberikan kepada arkitek sebagai pemimpin industri pembinaan dikikis oleh kealpaan kita. yang bermaksud µketua tukang bina¶ [Head builder]. Masa depan kita sebenarnya semakin kelam. Pandangan ini selalunya merupakan saranan kolektif yang dicapai dengan mengambilkira kemahiran. pengalaman dan pengetahuan profesion seluruhnya. Dalam hal yang menyentuh isu-isu semasa pula. Pengekalan Profesion Akta Arkitek 1967 (Pindaan 1974) yang digubal oleh parlimen mengekalkan praktis kesenibinaan kepada pengamal tempatan yang melepasi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak kepada pengamal ekspatriat atau pengamal dari bidan yang berbeza. Melaksanakan amanah adalah satu-satunya wadah untuk meneruskan penghormatan yang masih tinggal ini Takrif Arkitek Ilmu pengetahuan dan kepakaran yang bagaimanakah yang perlu dimiliki oleh seorang Arkitek yang boleh melayakkannya bergelar Arkitek? Perkataan Arkitek berasal dari perkataan Greek ± µArkhitekton¶. Dalam suasana kegawatan ekonomi 1998 misalnya. 9. pendirian dan tindakan. Namun demikian undang-undang itu tidak boleh memaksakan penghormatan kalau ianya tidak diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Melalui perwakilan dalam badan-badan sebegini. Amanah yang dipikul dari kedudukan sebagai seorang profesional terletak pada hak yang tergaris dalam undang-undang. Maka tugas utama Arkitek bolehlah disenaraikan seperti berikut: . Akta ini merupakan antara pertahanan terakhir yang akan memelihara kepentingan profesion dan pengamalnya. Anda adalah masa depan profesion ini. Arkitek melalui LAM atau PAM mewakili profesion dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara. pandangan Arkitek selaku pemimpin industri didengar dan diambilkira dalam penggubalan dasar negara. Lebih malang lagi kita gagal melihat perubahan yang berlangsung dihadapan kita dan bersikap defensif malah apologetik dalam menangani cabaran. Kod Tatacara Kelakuan yang digubal dibawah Akta Arkitek. Buletin daripada LAM dan PAM serta majalah-majalah berkala yang dikeluarkan oleh mereka juga merupakan satu wadah dimana pandangan profesion selaku pemimpin industri disebarkan.6. Ia juga menyediakan garis panduan tentang jangkauan dan had yang tidak boleh dilampaui oleh pendokong praktis. kalau kita tidak mahu bangkit dari tidur yang diulit mimpi selesa masa silam. Kebebasan Konsep kebebasan profesional terletak kepada amanah yang diberikan perlindungan hak perundangan melalui penggubalan akta badan profesional. LAM dan PAM memainkan peranan yang penting melalui pengemukaan artikel atau pandangan kepada majalah dan akhbar tentang sesuatu isu bagi pihak profesion. mentadbir dan menguruskan pembinaan sesuatu bangunan. Kesaksamaan Praktis Arkitek sesama mereka dan tanpa mengira senioriti dianggap samarata dari segi perundangan untuk memberikan perkhidmatan kesenibinaan. 8. Kebebasan ini memberikan perlindungan hak kepada pengamal untuk tidak memihak bukan sahaja dalam pertikaian di hadapannya malah dalam menyuarakan pendapat dan pandangan dalam sesuatu isu. Definisi tradisional pula mentakrifkan Arkitek sebagai seorang yang merekabentuk. pendokong praktis kesenibinaan sendiri. 7. Dalam menghadapi ancaman globalisasi. Hak ini memerlukan anggota dan pengamal profesion untuk bebas dalam amalan.

6. hanyalah layak kepada individu yang telah mendapat pendidikan khusus dalam bidang senibina [untuk satu tempoh yang tidak kurang dari lima tahun di peringkat ijazah dan sarjana (post-graduate) dan telah diluluskan pendaftarannya untuk menjalankan praktis senibina mengikut peruntukan mana-mana undang-undang berkaitan profesion Arkitek di kawasan. 4. 5. Kewibawaan seseorang Arkitek adalah juga bergantung kepada kemampuannya melaksanakan 3 aspek keperluan asas yang disenaraikan di atas. Tugas lain termasuklah menyediakan rekabentuk dan perancangan infrastruktur sesuatu skim pembangunan dan apa sahaja hal yang berkaitan dengan sosio ekonomi yang boleh mempengaruhi proses perancangan alam bina.1. Namun gelaran µArkitek¶ secara lazim mengikut peruntukan undang-undang khusus berkaitan dengannya pula. Merekabentuk dan merancang [to design and to plan]. Dari segi kepakaran. seseorang itu disyaratkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Menyediakan Lakaran dan Lukisan Rekabentuk. Untuk diikhtiraf sebagai seorang Arkitek. Menyediakan spesifikasi yang memperihalkan apa yang ditunjukkan dan dinyatakan di dalam Lukisan Rekabentuk dan Lukisan Binaan. 2. dan 7. serta Mengurus dan menyelia [to manage and supervise]. dijalankan sebaik mungkin mengikut kehendak perundangan yang berkaitan. Memastikan proses dan sesi rundingan untuk memilih kontraktor yang bakal membina bangunan yang telah direkabentuknya. Menyediakan Lukisan Binaan. Membuat pemeriksaan Tapak Binaan sebelum kerja-kerja binaan dimulakan. . Menyediakan Dokumen Tawaran sebelum pemilihan kontraktor dibuat dan menyediakan Dokumen Kontrak apabila kontraktor telah dipilih. terlatih dan mempunyai pengalaman dalam bidang senibina dalam 3 aspek keperluan tersebut di atas. wilayah. Lembaga Pendaftar Arkitek United Kingdom [Architects¶ Registration Council of United Kingdom ± ARCUK] pula menetapkan 3 keperluan asas yang perlu ada pada seseorang Arkitek: i] ii] iii] Mencipta [to create]. 3. negeri atau negara dimana Arkitek tersebut memberikan perkhidmatannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful