Seluruh dunia sudah sedia maklum bahawa matematik sememangnya

memainkan peranan penting dalam bidang senibina sejak dahulu lagi. Sebagai contoh, kehebatan dan pencapaian mengagumkan ilmuwan Islam dalam pembinaan Istana al-Hamra'/al-Hambra dan Taj Mahal. Senibina merupakan satu bidang yang menyatukan bidang seni, bidang matematik dan bidang sains. Pekerja di bidang ini yang dikenali sebagai arkitek bertanggungjawab di dalam mereka bentuk bangunan, susunan kawasan Bandar dan luar Bandar, merancang kemudahan asas dan menganggar kos projek.

Di antara bidang tugas yang dijalankan oleh pekerja di bidang ini ialah:
yMengenalpasti keperluan-keperluan pelanggan seperti peruntukan projek, kegunaan bangunan dan bila bangunan hendak digunakan. y Menyedia pelan atur dan menentukan cirri-ciri senibina luar, memilih bahan-bahan dan menyediakan pelan hiasan. yMenyelaras rekabentuk struktur, mekanik dan elektrik. y Menyedia pelan-pelan dan spesifikasi untuk kontraktor dan memastikan bahawa rekabentuk mematuhi undang - undang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta mendapatkan kelulusan rekabentuk dan pembinaan dari PBT.yMemastikan bangunan yang dibina mengikut spesifikasi, kemajuan kerja mengikut jadual dan perbelanjaan projek tidak melebihi peruntukan. yMemastikan bangunan yang dibina mendapat kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, telefon dan sebagainya.

Terdapat pelbagai peluang pekerjaan di sektor awam dan swasta bagi
kerjaya di bidang ini. Peluang di sektor awam seperti di Jabatan Kerja Raya, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Bandaraya, Perbadanan Kemajuan Negeri dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi. Manakala di sektor swasta kebanyakan peluang pekerjaan terdapat di firma-firma arkitek.

Seperti yang diketahui Malaysia mempunyai Institusi Pengajian Tinggi
Awam (IPTA) yang menyediakan pelbagai peluang kepada para pelajar untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Di antara IPTA

Matematik. fizik. sains. mempunyai kefahaman dalam matematik. Universiti Teknologi Mara. . kreatif dan imaginatif. Selain itu. Politeknik Ungku Omar dan sebagainya. Kelayakan minimum yang diperlukan untuk mengikuti kursus ini di peringkat pengajian tinggi ialah mempunyai SPM atau setaraf sekurang-kurang 3 atau 5 kepujian dalam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia atau STPM sekurang-kurangnya gred E dalam Kertas Am. Universiti Teknologi Malaysia. terdapat juga Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang menyediakan kursus di bidang ini seperti Twintech Institute Of Technology. pelajar yang berminat untuk menceburi bidang ini seharusnya mempunyai ciri ± ciri peribadi seperti berkemampuan dalam menganalisa logik pengurusan dan pengakuan. berkebolehan menyelesaikan masalah.yang menyediakan kursus di bidang ini ialah Universiti Malaya. Selain itu. sejarah dan keseniaan. Lim Kok Wing Institute Of Creative Technology dan sebagainya. boleh menganalisa secara logik dan mempunyai daya pemerhatian yang tajam bagi memudahkan mereka untuk menguasai bidang ini. Fizik atau berkaitan.

terdapat berbagai peluang pekerjaan yang boleh dilakukan sepertimana berikut: [pelbagai sektor di mana Arkitek boleh mendapatkan pekerjaannya] [1] Sektor Awam: y Di jabatan-jabatan kerajaan seperti JKR. Mereka-mereka ini tidak memberikan perkhidmatan sebagai juruperunding senibina . y Sebagai salah seorang Pengarah dalam badan berkanun yang memberikan perkhidmatan praktis senibina. y Di agensi-agensi korporat kerajaan yang masih di bawah pentadbiran kerajaan contoh: Tenaga Nasional Berhad [TNB]. mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan [PBT]. Indah Water Konsortium [IWK] ± di Jabatan Arkitek atau Perancang di sesetengah Pihak Berkuasa Tempatan. y Bekerja di institusi kewangan. [2] Sektor Swasta: y Bekerja sendiri menjalankan praktis perseorangan. 2008 by arkrab| Tinggalkan komen Apabila seseorang individu itu telah layak bergelar samada sebagai seorang Siswazah Arkitek atau seorang Arkitek Profesional. mana-mana Agensi Pembangunan Tanah Kerajaan Negeri dan lain-lain. Siswazah Arkitek Bergaji dan Arkitek Profesional Bergaji Siswazah Arkitek Bergaji dan Arkitek Profesional Bergaji biasanya adalah individu Siwazah Arkitek atau Arkitek Profesional yang bukan rakan kongsi mana-mana firma Arkitektur atau pengarah mana-mana badan korporat yang memberikan perkhidmatan senibina/arkitektur. y Sebagai kakitangan tenaga pengajar mana-mana pusat pengajian tinggi awam yang menyediakan kursus khusus untuk pengajian senibina.Aktiviti Pekerjaan Seorang Arkitek Posted on Januari 29. y Sebagai salah seorang rakan kongsi dalam praktis perkongsian. y Sebagai tenaga pengajar di institut pengajian tinggi swasta.

Arkitek Profesional yang menjalankan khidmat rundingan senibina memberikan khidmat profesionalnya kepada mana-mana pihak klien atau majikan yang memerlukan khidmat nasihat berkaitan dengan senibina dan mereka perlu dibayar yuran yang jumlah dan bentuknya telah ditentukan oleh Skel Fee Minima sepertimana yang telah ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah [Skel Fee Minima] Arkitek 1996. Perkhidmatan mereka hanya diberikan kepada majikan mereka sahaja dan mereka di bayar upah dalam bentuk gaji.profesional. .

Seni bina adalah seni dan sains sebuah bangunan. kos. Ruangan kerjaya kali ini akan membincangkan mengenai kerjaya seorang arkitek profesional. Malah bidang ini juga memberi sumbangan terus ke arah pembentukan persekitaran manusia. Justeru itu.Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat setia majalah web ini. tugas seorang arkitek ialah mereka bentuk sesuatu bangunan yang sesuai dengan kehendak-kehendak pengguna. Aspek yang paling penting dalam seni bina adalah reka bentuk dan pembinaan bangunan yang sesuai dengan kehendak dan kehidupan manusia. Melalui integrasi ini seorang arkitek itu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan manusia untuk mendapatkan tempat perlindungan. Justeru itu. Seorang arkitek perlu memainkan peranan dan juga bertanggungjawab dalam menyelaras pelaksanaan sesuatu projek bangunan dari awal hingga ke akhir. peranan seorang arkitek profesional adalah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya untuk merealisasikan bangunan idaman mereka. alam sekitar dan memenuhi syarat undang-undang dan akta perancangan setempat. Selain itu. Bidang ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Terdapat beberapa aspek yang perlu dimiliki dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat terhadap seorang arkitek profesional iaitu: ‡ Aspek tanggungjawab ‡ Aspek imej ‡ Aspek kredibiliti dan kemampuan . Secara tradisionalnya peranan seorang arkitek adalah sepertimana peranan yang dipertanggungjawabkan kepada semua profesional yang lain. Saya amat yakin setiap orang pasti mengimpikan cita-cita yang sangat tinggi dalam diri mereka dan salah satunya ialah kerjaya arkitek. individu yang dilatih dalam bidang ini dipanggil arkitek. dinilai dan menjadi warisan generasi akan datang. bahkan dapat juga mencipta tamadun kemanusiaan yang akan kekal untuk dinikmati. Seorang arkitek itu akan dilatih secara khusus untuk menimba pengetahuan dalam unsur-unsur seni dan mengintegrasikannya dengan unsur-unsur sains.

Manakala imej seseorang arkitek juga sangat memainkan peranan penting dan bergantung kepada perlakuan dan profesionalnya yang ditentukan oleh: ‡ Kecekapan ‡ Kejujuran ‡Tanggungjawab Disini terdapat beberapa hasil rekaan seorang arkitek profesional: BANDAR KUALA LUMPUR TAJ MAHAL .

adik-adik juga perlu lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai arkitek bertauliah. Jika para pembaca berminat untuk mengetahui dengan lebih terperinci lagi tentang kerjaya seorang arkitek. Universiti Teknologi Mara (UiTM). Walaubagaimanapun.BANDAR TOKYO Sekiranya adik-adik tertarik dengan bidang kerjaya arkitek ini. Selain itu. Terdapat beberapa IPT awam tempatan yang menawarkan kursus ini iaitu Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Universiti Malaya (UM). Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). . United Kingdom dan Amerika Syarikat. Salah satu universiti swasta yang menawarkan kursus ini diperingkat sarjana muda ialah Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM). Universiti Sains Malaysia (USM). adik-adik mesti lulus Sarjana Muda Seni Bina dari institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara yang diiktiraf. kursus ini juga boleh diikuti di beberapa universiti luar negara seperti di Australia. New Zealand. Universiti Islam Antarabangsa (UIAM). anda bolehlah melayari internet ataupun menerusi media cetak.

memberi kelulusan dan pensijilan serta mengawasi kerja-kerja pembinaan. Sementara itu. etika. tindakan disiplin. Malaysia boleh berbangga dengan pencapaian anak tempatan seperti Hijjaz Kasturi iaitu salah seorang arkitek terbilang di negara ini. reka bentuk landskap. Tabung Haji. Dahulu. Siapa tidak berbangga apabila bangunan tersergam indah di ibu kota mendapat pujian dan pengiktirafan oleh masyarakat? Sebagai contoh. kesaksamaan praktis. reka bentuk bangunan. Lukisan dan Lukisan Teknik. Kerjaya profesional tersebut merupakan amanah besar selain memikul tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat ke atas keselamatan nyawa dan juga harta mereka. Graduan arkitek sebelum diterima untuk didaftarkan sebagai Arkitek Berdaftar perlu melalui satu tempoh pendidikan formal di universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau di luar negara. Suruhanjaya Sekuriti dan Menara Telekom (berbentuk rebung) merupakan hasil kerja seni bina Hijjaz. kebebasan serta kepimpinan. rangkuman tugas-tugas arkitek ialah perancangan. Tukang rumah ketika itu membina rumah mengikut kemahiran tanpa menggunakan pelan khusus. pengekalan profesion. Arkitek diiktiraf pendaftarannya hanya apabila lulus peperiksaan Bahagian 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia selain daripada keperluan lulus peperiksaan itu arkitek perlu melalui inisiatif peribadinya untuk berterusan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan kerjayanya. Sekarang ia menjadi suatu kerjaya profesional yang memerlukan kelayakan tertentu. kerjaya ini menuntut kesabaran dan keazaman individu yang sangat tinggi bagi menyerlahkan bakat seorang arkitek berkaliber. Matematik. Selain kreativiti. Penghormatan yang diberikan masyarakat bersandarkan kepada sembilan ciri yang meletakkan hak kepada profesionalisme itu sendiri.Arkitek untuk yang kreatif KERJAYA arkitek telah wujud sejak sekian lama. pendidikan asas dan lanjutan. ia dikenali sebagai tukang rumah. Pendidikan berterusan melalui program yang dipanggil Continued Profesional Development (CDP) yang dianjurkan oleh badan profesional serta diiktiraf adalah satu cara konsep pendidikan berterusan dapat dimanfaatkan. peraturan dan piawaian. Arkitek sekurang-kurangnya perlu memiliki segulung Ijazah Sarjana Muda dalam bidang seni bina. Kemudian graduan terbabit perlu menimba terlebih dahulu pengalaman kerja dalam firma seni bina sekurang-kurangnya selama lima hingga 10 tahun. reka bentuk dalaman. reka bentuk bandar. seseorang itu perlu mempunyai pencapaian cemerlang dalam bidang pendidikan. mengetuai dan menyelaraskan kerja-kerja. . Kesemua sembilan ciri yang perlu dipenuhi ialah kawalan. Untuk menjadi arkitek berjaya. Kemahiran asas yang diperlukan ialah penguasaan mata pelajaran Fizik. Individu yang paling layak menjadi arkitek ialah mereka yang mencintai kesenian. menghargai ruang serta reka bentuk dan menghargai warisan tradisi. Bangunan-bangunan seperti Menara Maybank.

Penghormatan yang diberi oleh peruntukan undang-undang tidak akan bermakna. gagal atau tidak mampu melaksanakan amanah itu. Melaksanakan amanah tidak hanya terhenti setakat memenuhi kehendak undang-undang namun natijahnya melangkau hayat. ke atas keselamatan nyawa dan harta. Penghormatan dan Profesionalisme Sijil keanggotaan korporat Lembaga Arkitek hanyalah sekeping kertas. . Sijil yang memmberikan anda lesen untuk menjalankan praktis kesenibinaan itu tidak hanya memberi anda hak untuk bergelar µArkitek¶. di tangan anda dipertaruhkan nyawa. mengizinkan monumen dibina dan mengesahkan tentang kesahihan selamat dan layak satu bangunan didiami. Tandatangan anda menjadi kunci dan penentu bagi berpindahnya wang dari tangan ke tangan. jika orang yang diberi amanah untuk melaksanakan tanggungjawab. Tuntutan ugama misalnya jelas. mencari nama dan kekayaan dengannya tetapi disitulah juga terletaknya amanah besar untuk anda memikul tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat. sejelas kristal. Namun di kertas itulah tercatit penghormatan tinggi satu badan profesional yang diiktiraf oleh perundangan negara ke atas kemampuan anda. kesihatan dan keselamatan hartabenda. khianat.0 Amanah.1.

peraturan dan pekeliling itu sendiri sahaja. (Sila rujuk Bab µKeperluan Pendidikan dan Pentauliahan). Piawaian amalan di bawah bidang kontrak dan torts pula bersandar kepada undang-undang yang berkaitan serta preseden perundangan. 1. Akta Pemaju Perumahan dan sebagainya.1 Ciri-ciri Profesionalisme Berikut digariskan penerangan ringkas tentang ciri-ciri profesionalisme yang diamalkan di Malaysia. . 2. kebebasan dan 9. µPekeliling¶ atau µPindaan¶ akta itu sendiri. Piawaian amalan disandarkan tidak sahaja kepada akta. (al-Israa 17:35) Penghormatan yang diberikan oleh masyarakat bersandar kepada ciri-ciri yang membentuk dan meletakhak kepada profesionalisme itu sendiri. Lord Denning (1989) menggariskan institusi profesional sebagai satu badan yang hanya akan dihormati dan diiktiraf kalau ia memenuhi 9 syarat. Kod Tatacara Kelakuan ini menjadi garis panduan yang menyeluruh kepada amalan kesenibinaan di negara ini. Lembaga Arkitek dari masa ke semasa. malah merangkumi pula piawaian dan peraturan dalam industri berkaitan yang ditetapkan secara statutori. 6. Peraturan Dan Piawaian Peraturan yang menjadi asas profesionalisme ditentukan oleh Akta Arkitek 1967 serta terbitan-terbitan daripada akta dalam bentuk µPeraturan¶. kepimpinan. Kuasa untuk tindakan disiplin meliputi kuasa untuk memanggil mana-mana ahli profesion untuk menjawab tuduhan dan membela diri hinggalah kepada amaran. memaklumkan peraturan baru atau memberi peringatan kepada arkitek berhubung dengan isu-isu semasa yang menyentuh amalan kesenibinaan. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. 5. Penggubalan Kod Tatacara Kelakuan memungkinkan kawalan dalaman dilaksanakan keatas tatacara kelakuan profesional yang merangkumi tanggungjawab pengamal dalam hubungan dengan masyarakat. etika. Akta memberi kuasa kepada penubuhan Lembaga Arkitek yang menentukan dasar profesion. 2. Pendidikan Asas Dan Lanjutan Graduan arkitek sebelum diterima untuk didaftarkan sebagai Arkitek Berdaftar perlu melalui satu tempoh pendidikan formal di universiti yang diiktiraf samada di dalam atau di luar negara. Tindakan Disiplin Bagi menjamin nama baik profesion. Kawalan Profesion senibina di Malaysia dikawal oleh Akta Arkitek 1967 (Pindaan 1974) yang digubal oleh parlimen. 1. Arkitek diiktiraf pendaftarannya hanya apabila lulus peperiksaan Bahagian 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia. 7. Melalui Akta ini digubal Kod Tatacara Kelakuan (Code of Conduct) dan Skala Fee Minima (Minimum Scale of Fee) yang dijadikan asas bagi perkhidmatan kesenibinaan. (Sila rujuk Bab µKod Tatacara Kelakuan Profesional). arkitek perlu melalui inisiatif peribadinya untuk berterusan mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan kerjayanya.Tiada amanah yang boleh dipikul sambil lewa. Lembaga juga bila diperlukan akan bertindak mengeluarkan garispanduan yang menjadi piawai amalan. penggantungan dan seterusnya pemecatan dari hak untuk menjalankan amalan profesional. Pendidikan berterusan melalui program yang dipanggil CPD (Continued Professional Development) yang dianjurkan oleh badan profesional serta diktiraf adalah satu cara dimana konsep pendidikan berterusan ini dapat dimenafaatkan. peraturan dan piawaian. pengekalan profesion. 4. klien dan sesama pengamal. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. denda dan bagi kemungkiran yang amat berat. Dengan fungsi µcheck and balance¶ dalaman. tindakan disiplin. kesaksamaan praktis. dan timbanglah dengan neraca yang benar. bertindak mengeluarkan µperaturan¶ dan µpekeliling¶ samada untuk menjelaskan mana-mana peruntukan akta. 5. pendidikan asas dan lanjutan. LAM mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang besar sebagai badan yang bersifat µself-regulating¶. AlQuran menggariskan tuntutan amanah dalam banyak ayat-ayat yang jelas. 1. seperti keperluan di bawah Undang-undang Kecil Banggunan Seragam. kawalan. Penerangan mendalam dibuat dalam bab-bab khusus yang berkaitan. profesion diurus dikalangan ahli profesion untuk memberikan keyakinan kepada awam tentang keterbukaaan dan ketegasannya. 8. Selain daripada keperluan lulus peperiksaan tersebut. Ciri-ciri ini sekiranya diamalkan tidak hanya akan mempastikan penghormatan kepada profesion itu mempunyai makna malah akan membantu mempastikan kesinambungan relevannya dalam suasana alam perniagaan yang berubah. Akta ini menjadi terma rujukan utama kepada pengamal. Etika Kod Tatacara Kelakuan (Code of Conduct) yang diwartakan dibawah peruntukan kuasa Menteri digubal sebagai satu petikan daripada Akta Arkitek. 3. 4. 3. sebaliknya dengan kesungguhan melaksanakan serentak keadilan dan kesaksamaan.

menyamaratakan lapangan yang boleh diceburi oleh Arkitek dalam persaingannya antara satu sama lain. Pengekalan Profesion Akta Arkitek 1967 (Pindaan 1974) yang digubal oleh parlimen mengekalkan praktis kesenibinaan kepada pengamal tempatan yang melepasi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak kepada pengamal ekspatriat atau pengamal dari bidan yang berbeza. Lebih malang lagi kita gagal melihat perubahan yang berlangsung dihadapan kita dan bersikap defensif malah apologetik dalam menangani cabaran. Namun demikian undang-undang itu tidak boleh memaksakan penghormatan kalau ianya tidak diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Dalam hal yang menyentuh isu-isu semasa pula. LAM dan PAM juga mewakili profesion dalam pengemukaan memorandum kepada mana-mana kementerian berhubung sesuatu isu. Definisi tradisional pula mentakrifkan Arkitek sebagai seorang yang merekabentuk. Melaksanakan amanah adalah satu-satunya wadah untuk meneruskan penghormatan yang masih tinggal ini Takrif Arkitek Ilmu pengetahuan dan kepakaran yang bagaimanakah yang perlu dimiliki oleh seorang Arkitek yang boleh melayakkannya bergelar Arkitek? Perkataan Arkitek berasal dari perkataan Greek ± µArkhitekton¶. pengalaman dan pengetahuan profesion seluruhnya. Arkitek melalui LAM atau PAM mewakili profesion dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Amanah yang dipikul dari kedudukan sebagai seorang profesional terletak pada hak yang tergaris dalam undang-undang. Buletin daripada LAM dan PAM serta majalah-majalah berkala yang dikeluarkan oleh mereka juga merupakan satu wadah dimana pandangan profesion selaku pemimpin industri disebarkan. Kepimpinan Adalah menjadi lumrah bagi ahli-ahli badan profesional dilantik untuk menganggotai mana-mana badan atau lembaga yang berkaitan dengan profesion atau industri pembinaan. Ia juga menyediakan garis panduan tentang jangkauan dan had yang tidak boleh dilampaui oleh pendokong praktis. Kita harus berani berdiri dan mengakui bahawa kita telah tersilap mentafsirkan kehendak dan keperluan industri dan masyarakat yang berubah. Hari ini. LAM dan PAM memainkan peranan yang penting melalui pengemukaan artikel atau pandangan kepada majalah dan akhbar tentang sesuatu isu bagi pihak profesion. Kebebasan ini memberikan perlindungan hak kepada pengamal untuk tidak memihak bukan sahaja dalam pertikaian di hadapannya malah dalam menyuarakan pendapat dan pandangan dalam sesuatu isu. kita telah menyaksikan sebahagian dari hak dan penghormatan yang diberikan kepada arkitek sebagai pemimpin industri pembinaan dikikis oleh kealpaan kita. pandangan Arkitek selaku pemimpin industri didengar dan diambilkira dalam penggubalan dasar negara. mentadbir dan menguruskan pembinaan sesuatu bangunan. Masa depan kita sebenarnya semakin kelam. yang bermaksud µketua tukang bina¶ [Head builder]. 8. Kebebasan Konsep kebebasan profesional terletak kepada amanah yang diberikan perlindungan hak perundangan melalui penggubalan akta badan profesional. Pandangan ini selalunya merupakan saranan kolektif yang dicapai dengan mengambilkira kemahiran. Kesaksamaan Praktis Arkitek sesama mereka dan tanpa mengira senioriti dianggap samarata dari segi perundangan untuk memberikan perkhidmatan kesenibinaan. Maka tugas utama Arkitek bolehlah disenaraikan seperti berikut: . Melalui perwakilan dalam badan-badan sebegini. Dalam menghadapi ancaman globalisasi.6. pendokong praktis kesenibinaan sendiri. 9. Anda adalah masa depan profesion ini. Akta ini merupakan antara pertahanan terakhir yang akan memelihara kepentingan profesion dan pengamalnya. Dalam suasana kegawatan ekonomi 1998 misalnya. Kod Tatacara Kelakuan yang digubal dibawah Akta Arkitek. 7. kalau kita tidak mahu bangkit dari tidur yang diulit mimpi selesa masa silam. pendirian dan tindakan. Hak ini memerlukan anggota dan pengamal profesion untuk bebas dalam amalan.

Merekabentuk dan merancang [to design and to plan]. Namun gelaran µArkitek¶ secara lazim mengikut peruntukan undang-undang khusus berkaitan dengannya pula. dijalankan sebaik mungkin mengikut kehendak perundangan yang berkaitan. Menyediakan Dokumen Tawaran sebelum pemilihan kontraktor dibuat dan menyediakan Dokumen Kontrak apabila kontraktor telah dipilih. 4. negeri atau negara dimana Arkitek tersebut memberikan perkhidmatannya. . Menyediakan Lakaran dan Lukisan Rekabentuk. dan 7. 2. Kewibawaan seseorang Arkitek adalah juga bergantung kepada kemampuannya melaksanakan 3 aspek keperluan asas yang disenaraikan di atas. terlatih dan mempunyai pengalaman dalam bidang senibina dalam 3 aspek keperluan tersebut di atas. wilayah. Memastikan proses dan sesi rundingan untuk memilih kontraktor yang bakal membina bangunan yang telah direkabentuknya. 5. Dari segi kepakaran. 6. Menyediakan Lukisan Binaan. seseorang itu disyaratkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Membuat pemeriksaan Tapak Binaan sebelum kerja-kerja binaan dimulakan. hanyalah layak kepada individu yang telah mendapat pendidikan khusus dalam bidang senibina [untuk satu tempoh yang tidak kurang dari lima tahun di peringkat ijazah dan sarjana (post-graduate) dan telah diluluskan pendaftarannya untuk menjalankan praktis senibina mengikut peruntukan mana-mana undang-undang berkaitan profesion Arkitek di kawasan. Untuk diikhtiraf sebagai seorang Arkitek. Tugas lain termasuklah menyediakan rekabentuk dan perancangan infrastruktur sesuatu skim pembangunan dan apa sahaja hal yang berkaitan dengan sosio ekonomi yang boleh mempengaruhi proses perancangan alam bina. Lembaga Pendaftar Arkitek United Kingdom [Architects¶ Registration Council of United Kingdom ± ARCUK] pula menetapkan 3 keperluan asas yang perlu ada pada seseorang Arkitek: i] ii] iii] Mencipta [to create]. Menyediakan spesifikasi yang memperihalkan apa yang ditunjukkan dan dinyatakan di dalam Lukisan Rekabentuk dan Lukisan Binaan. 3.1. serta Mengurus dan menyelia [to manage and supervise].